VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA 2013 UNICEF Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA 2013 UNICEF Česká republika"

Transkript

1 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA 2013 UNICEF Česká republika 2013

2 Výroční zpráva 2013 Obsah Slovo úvodem 3 Co se nám povedlo v roce Krizové situace v roce Krize v Sýrii 8 Tajfun na Filipínách 9 Přátelé dětí UNICEF 10 Multimediální kampaň 11 Kampaň Věřím v nulu 13 Projekt Face to Face 14 Adresné oslovení 15 Dárky pro život 21 Prodej zboží a dárků UNICEF 22 Adoptuj panenku a zachráníš dítě 24 Firemní spolupráce 26 Podporují nás 29 Charitativní akce UNICEF ČR 34 Přehled hospodaření za rok Pracovníci UNICEF 2 44

3 Milí přátelé a příznivci, práce UNICEF je vedena s přesvědčením, že žádnému dítěti na světě by nemělo být odepřeno právo na život, zdraví, vzdělání a osobní rozvoj. Naše poslání zůstává již více než 65 let stejné: pomáhat dětem a jejich rodinám v situacích přírodních katastrof, ozbrojených konfliktů a v oblastech, kde nefunguje ani základní zdravotní péče. Částka Kč, kterou se za loňský rok podílíme na celosvětových programech, svědčí o tom, že Češi jsou schopni i na dálku soucítit a poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují více než my. Rok 2013 byl především rokem humanitárních krizí, ve kterých bez ohledu na příčinu trpí vždy nejvíce ti nejzranitelnější děti. Občanská válka v Sýrii, eskalace konfliktu ve Středoafrické republice, ničivý tajfun na Filipínách to vše jsou situace, kde je zapotřebí okamžité pomoci. Na světě je jen málo organizací, které jsou stejně jako UNICEF schopny zasáhnout řádově v hodinách kdekoliv na světě. Velký dík proto patří našim pracovníkům a dobrovolníkům, kteří právě teď na mnoha místech nasazují vlastní životy, aby mohli rychle a účinně pomáhat dětem. Stejně důležité jsou dlouhodobé rozvojové programy zaměřené na vzdělávání, osvětu a ochranu dětí, které - jak věříme - mohou mnohé ze současných problémů lidstva natrvalo vyřešit. Jsme vděční za to, že tisíce lidí v České republice stejně jako my věří ve svět, kde děti neumírají na podvýživu, běžné nemoci nebo nedostatek pitné vody, ve svět, kde všechny děti chodí do školy a mohou bez strachu z násilí a zneužívání prožít své dětství. S jejich podporou se tomuto světu blížíme. Výroční zpráva podává faktický a finanční přehled toho, jak jsme v roce 2013 naplňovali naše poslání. Zdaleka ne všechno se však dá vyjádřit penězi. Ráda bych proto poděkovala našim dárcům, partnerům, dobrovolníkům, členům i pracovníkům za to, že společně dáváme těm nejpotřebnějším sílu čelit problémům, pocit, že na jejich řešení nejsou sami, chuť žít a naději na lepší budoucnost. Pavla Gomba výkonná ředitelka UNICEF ČR 3

4 Co se nám povedlo v roce 2013 Rok 2013 znamenal pro život dětí mnoho pozitivních změn v porovnání s rokem 1990 se počet nejmenších dětí umírajících zbytečně snížil na polovinu, 89 procent světové populace má možnost pít čistou vodu a 64% mohou dodržovat hygienu na krytých latrínách. V roce 2013 se také zvýšil počet zemí, které zákonem penalizují násilí na dětech jejich počet se zvýšil na 123 států. V Botswaně se podařila zlepšit péče o čerstvě narozená miminka. UNICEF zde spolu s vládními organizacemi vyškolil zdravotní sestry a porodní asistentky, čímž se během roku zvýšil počet bezpečných porodů z 28 procent na 55 procent. V roce 2013 jsme otestovali speciální systém UNICEF pro vyhledávání ztracených dětí během válek a přírodních katastrof. Díky této technologické novince jsme pomohli rodinám z Konga, Ugandy a tajfunem zasažených Filipín. Novorozenecká úmrtnost V současné době se pátých narozenin dožije o polovinu více dětí než před dvaceti lety. Ještě v roce 1990 chorobám jako zápal plic, malárie, podvýživa či průjmové onemocnění podlehlo 12,6 milionu dětí předškolního věku. Podle posledních statistik se v roce 2012 podařilo díky práci neziskových a humanitárních organizací snížit toto číslo na 6,6 milionu a ochránit tak 90 milionů dětských životů. Nejvíce dětí bylo zachráněno v jižní Asii a subsaharské Africe, kde se zlepšila nejen zdravotní péče, ale také povědomí matek o zásadách hygieny a správné výživy, které díky tomu dokáží své děti lépe ochránit. Nejedná o meziroční výkyv, ale o dlouhodobý trend snižování dětské úmrtnosti. Značnou mírou k tomuto celosvětovému úspěchu přispěli i čeští dárci, kteří podporují programy Díky působení UNICEF vzrostl v Peru vládní rozpočet na vzdělávací systém. Navíc byly vydány učebnice v sedmi národních jazycích a vzdělávací materiály pro menšinové skupiny obyvatel. na pomoc dětem, říká ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba. V Namibii bylo naočkováno dětí proti spalničkám během tvz. Týdne mateřského a dětského zdraví. Jen za rok 2013 se u nás podařilo vybrat Kč, které putovaly v podobě moskytiér, léků, očkovacích vakcín, terapeutických výživ či hygienických pomůcek přímo k dětem, které je potřebují. 4

5 Belize se v roce 2013 stala první latinskoamerickou zemí, která přijala program proti násilí na dětech na národní úrovni. Jednotlivé projekty cílí nejen na rodiče, ale také na samotné děti a komunity, ve kterých žijí. V Súdánu získalo lidí, z nich nejméně polovinu tvoří děti, nově přístup k pitné vodě. Přes egyptských vůdců a představitelů jednotlivých komunit dostalo informace o zákazu ženském obřízky. V Jižní Africe byl spuštěn program péče pro HIV pozitivní matky. Během roku 2013 každá těhotná žena s touto nemocí dostala antiretrovirální léčbu, aby bylo zabráněno přenosu viru na dítě. V listopadu 2013 oslavil Afghánistán první rok bez jediného případu dětské obrny v zemi. 5

6 6

7 Krizové situace v roce 2013 Bouře, záplavy, sucha a tajfuny způsobují každým rokem zbytečná úmrtí desítek milionů lidí, ohrožují životy dětí a jejich možnost chodit do školy. Násilí, války a diskriminace nutí rodiny, aby opouštěly své domovy a stěhovaly se do cizích zemí, staví miliony dětí do izolace bez přátel a v některých případech i rodiny. Rok 2013 byl poznamenán několika masivními humanitárními krizemi, ve kterých byla pomoc UNICEF obzvláště potřeba značná část rozpočtu pro nenadále situace putovala na podporu dětí ve válkou zničené Sýrii a okolních zemích, na pomoc dětem, jejichž domovy zničil tajfun Haiyan, rodinám ve Středoafrické republice, Kongu, Mali a Somálsku. Celkově byl UNICEF aktivní v 83 krizích, kde poskytoval okamžitou pomoc. Nikdy v historii nevydal UNICEF tolik finančních prostředků pro děti, které se ocitly v krizové situaci. Rok 2013 byl rok humanitárních katastrof. Přes 27 procent celkového rozpočtu UNICEF pomohlo dětem v krizích. Velmi si vážíme štědrosti a rychlosti, s jakou jsou ochotni pomáhat nejen naši firemní partneři, ale také jednotlivci, kterým není osud druhých lhostejný. 7

8 Krize v Sýrii Téměř pěti a půl milionům dětem změnil letitý konflikt v Sýrii celý život. Ve zničené zemi jim již třetím rokem hrozí podvýživa, ale také řada infekčních nemocí. Podle posledních odhadů žije dětí v Sýrii v provizorních přístřešcích, v některých městech se školy a veřejné budovy změnily na ubytovny pro lidi bez domova. Dalších dětí postižených válkou se ocitly v uprchlických táborech v Jordánsku, Libanonu, Turecku, Iráku a Egyptě. Každé z těchto dětí bylo svědkem násilí a zabíjení, nemůže růst a rozvíjet se s pocitem bezpečí, nemůže chodit do školy. Z tohoto důvodu pro ně UNICEF zajišťuje nejen dostatek jídla, pitné vody, hygienické a zdravotní péče, ale také psychosociální pomoc, v uprchlických táborech vede různé sportovní a umělecké kroužky, zřizuje provizorní školy. UNICEF navíc v celé oblasti naočkoval na podzim 2013 přes 20 milionů dětí, protože zde hrozilo rychlé šíření dětské obrny. Riziko, že se tyto děti stanou ztracenou generací, je obrovské. Sýrie v číslech: zajištěna pitná voda pro 10 milionů lidí v Sýrii 1,5 milionu školáků v Sýrii dostalo školní pomůcky pro domácí vzdělávání psychologická pomoc byla poskytnuta dětem 2,2 milionu syrských dětí byly naočkovány proti dětské obrně na začátku zimy byly dodány Částka Kč, kterou čeští dárci poslali v roce 2013 na podporu programů UNICEF realizovaných v Sýrii a okolí, přispěla k zajištění jejich bezpečí a vzdělání, které jim dává šance na lepší život. 8

9 Tajfun na Filipínách Na začátku listopadu 2013 udeřil v jihovýchodní Asii nejsilnější tajfun v dosavadní historii lidstva. Nejvážnější situace nastala na Filipínách, kde tajfun Haiyan zasáhl do života více než 16 milionů lidí. Téměř polovinu z nich přitom tvoří děti, které přišly o domovy, příbuzné, ztratily pocit bezpečí a možnost chodit do školy. Protože UNICEF na Filipínách působí trvale, mohl již od prvních hodin po katastrofě bez dalších nákladů zajišťovat vše potřebné k přežití dětí a jejich rodin přímo v nejpostiženějších oblastech. Naše pomoc se zaměřila zejména na prevenci proti šíření nakažlivých chorob, na poskytnutí základních životních potřeb a psychologické pomoci všem, kteří ztratili své blízké. Během naší očkovací kampaně jsme ochránili dětí, milion lidí získal přístup k pitné vodě, školáků se mohlo vrátit do provizorních školních tříd. Filipíny v číslech: pitná voda pro lidí latríny pro lidí sady hygienických pomůcek pro dětí školní potřeby pro školáků Tato pomoc by nemohla být realizována bez štědré a rychlé podpory veřejnosti, která byla skutečně velkorysá. Za pouhé tři měsíce se podařilo vybrat dostatek financí, aby mohly být realizované veškeré plány na rychlou obnovu země. K tomuto úspěchu přispěli také čeští dárci, kteří prostřednictvím UNICEF poslali dětem na Filipínách Kč. Přestože obnova bude pokračovat po mnoho dalších měsíců, v těch nejhorších chvílích na to tamní lidé nebyli sami. Děkujeme za Vaši laskavost! 9

10 Přátelé dětí UNICEF Přátelství je tmelem, který bude držet svět pohromadě. Tato slova pronesl bývalý americký prezident Woodrow Wilson a nevědomky tak shrnul hlavní myšlenku programu UNICEF. Přítelem dětí se může stát každý, kdo chce podporovat UNICEF pravidelnými měsíčními příspěvky ve výši, která je pro něj přijatelná. Tato podpora tvoří páteř programů pomoci, umožňuje vytvářet rezervní fondy, ze kterých je čerpaná pomoc v případě náhlých a neočekávaných katastrof. V České republice se nám v roce 2013 podařilo vybrat finanční prostředky v celkové výši Kč, které byly použity na pět základních programů pomoci dětem ve světě (přežití, vzdělání, HIV/AIDS, ochrana dětí a dodržování dětských práv). Nejvíce prostředků 53 % - bylo použito na programy přežití a rozvoje dětí mladších pěti let, mezi které patří výživové programy, očkovací kampaně, programy rozvíjející zdravotní a neonatální péči, projekty zajišťující nezávadnou vodu. Dalších 21 % bylo použito na projekty spojené se vzděláváním dětí na vybudování školních tříd, jejich vybavení, zajištění hygienického zařízení u školních budov. Dalších 11 % bylo rozděleno na programy spojené s dětskými právy zejména na ochranu dětí před násilím, na péči o sirotky, na prosazení dětských práv do legislativy jednotlivých zemích a na ochranu dětí před zneužíváním. Zbývajících 15 % bylo použito na pomoc sirotkům AIDS a obhajobu dětských práv. Projekt Přátelé dětí UNICEF je podporován mediálními i on-line kampaněmi, věnují se mu naši spolupracovníci z projektu Face to Face, které může veřejnost potkat zejména v letních měsících na ulicích českých a moravských měst. Na konci roku 2013 podporovalo UNICEF Přátel dětí z České republiky, kteří kromě pravidelných měsíčních příspěvků neváhají zaslat mimořádnou podporu v případě přírodních a humanitárních katastrof. Všem našim příznivcům děkujeme za jejich věrnou a štědrou pomoc. 10

11 Multimediální kampaň projektu Přátelé dětí UNICEF Příběh ze Zimbabw Multimediální kampaň probíhala v roce 2013 dvakrát v letních měsících a na samém konci roku. Pro tento rok jsme zvolili za hlavní téma kampaně příběh tříletého chlapečka jménem Tafadzwa ze Zimbabwe, který se dostal do nemocnice kvůli akutní podvýživě. Veřejnost byla prostřednictvím jeho příběhu motivována k tomu, aby neváhala s podporou programů UNICEF, mezi které patří také výživová pomoc dětem trpícím nedostatkem živin. Se 60 vteřinových spotem se mohli setkat diváci FTV Prima na kanálech Prima, Prima Love a Prima Cool v měsících červenec, srpen a prosinec vysílaného za charitativní cenu. Spot se celkem vysílal 252krát a byl podpořen 22 bannery v on-line médiích a inzeráty v celostátních tištěných médiích (Euro, Food, Moje zdraví, Computer, Udělej si sám, Příloha Hospodářských novin IN a Víkend). Příběh o Tafadzwovi mohli slyšet posluchači Rádia Impuls, Rockzone a Radia Čas ve 129 radiových spotech. Během celého roku se nám podařilo získat pravidelných podporovatelů, kteří se registrovali pomocí SMS či elektronického formuláře na našem webu, přičemž 51 % z nich reagovalo na vánoční kampaň realizovanou v období prosince Registrované kontaktní údaje a výše daru registrujeme v našem databázovém systému, což nám umožňuje naše podporovatele informovat o jejich podpoře, posílat jim informace o realizovaných projektech a na vyžádání zasílat daňové vyúčtování, jehož výši je možné odečíst od základu daně. Tafadzwa leží neschopný pohybu na posteli v nemocnici Howard v Zimbabwe. Byl přijat s vysilujícím průjmem. Chronická podvýživa, špatná hygiena a nedostatek vyvážených surovin v jídle postihuje více než 1/3 tamních dětí. Ale Tafadzwův případ je horší. Byla mu byla zjištěna vážná akutní podvýživa ačkoliv jsou mu tři roky, je tak malý, že vypadá jako dítě polovičního věku. Dostává výživné terapeutické mléko dodávané UNICEF, které se pravidelně používá při léčení podvyživených dětí, které jsou příliš slabé polknout jinou potravu. Skoro 20 milionů dětí do pěti let věku je postiženo akutní podvýživou. Abychom pomohli více dětem jako Tafadzwa, UNICEF zašťiťuje programy boje proti podvýživě. 11

12 Počet nově registrovaných "Přátel dětí" v roce 2013 díky multimediální kampani 24% 51% 25% July August December Divácké reakce prostřednictvím SMS nebo internetové stránky na TV spoty v létě 2013 Divácké reakce prostřednictvím SMS nebo internetové stránky na TV spoty v zimě /1/ /3/ /5/ /7/ /9/ /11/ /13/ /15/ /17/ /19/ /21/ /23/ /25/ /27/ /29/ /31/2013 SMS WEB Total SMS WEB Total 12

13 Kampaň Věřím v nulu V červenci 2013 spustil UNICEF ČR kampaň s názvem Věřím v nulu, která vychází z celosvětového projektu Believe in Zero. Jeho cílem je zajistit, aby ve světě zbytečně neumíraly děti z důvodů, kterým lze jednoduše předejít (např. běžnými léky, moskytiérami či očkováním). V současnosti přijde denně zbytečně o život těch nejmenších dětí. Více než třetina úmrtí je spojena s podvýživou, další častou příčinou je zápal plic, komplikace při porodu, průjmová onemocnění či malárie. Jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout, je získat v České republice nových Přátel dětí UNICEF neboli pravidelných podporovatelů, z jejichž příspěvků zajistíme, aby 1 den ve světě nezemřelo žádné dítě. Za necelý rok projektu se nám podařilo získat nových podporovatelů. Projekt Věřím v nulu podpořil vyslanec dobré vůle Patrik Eliáš, moderátorka Jana Adamcová, herečka Jitka Čvančarová, spisovatelka Bára Nesvadbová, herec Petr Vacek, moderátor Karel Voříšek a skupina Portless. Během roku jsme realizovali řadu akcí na podporu projektu prodáváme náramky a trička, podporujeme fotografické soutěže, pořádáme on-line akce na Facebooku, s tématem projektu pracují naši kolegové z programu F2F, které veřejnost potkává přímo na ulicích českých a moravských měst. 13

14 Projekt Face to Face (F2F) Kampaň s názvem Face to Face (F2F) je jedním z nejstabilnějších a nejvíce efektivních způsobů, jak informovat veřejnost o práci UNICEF a inspirovat jednotlivce k pravidelné podpoře. Jedná se o přímý kontakt našich speciálně vyškolených spolupracovníků s lidmi na veřejných prostranstvích. Během pětiminutového rozhovoru se lidé dozví o našich projektech realizovaných ve 157 zemích, jak se jejich podpora může konkrétně projevit na životě dětí, jak UNICEF funguje a jaké jsou jeho zásady. Naši kolegové nikdy nevybírají hotovost na ulici. Kampaň realizuje několik týmů jejich počet závisí na období, ve kterém působí. Nejvíce týmů v terénu bylo během letních měsíců, kdy se v Praze, Ostravě a Olomouci pohybovalo až 12 týmů UNICEF. Během roku 2013 se do tohoto projektu zapojilo celkem 79 lidí. Během roku 2013 se v ulicích větších měst (Praha, Ostrava, Olomouc, Brno, Hradec Králové, České Budějovice) objevili podvodníci, kteří se za naše spolupracovníky vydávali a žádali finanční hotovost na neexistující projekt. UNICEF se od jejich akcí distancoval a podal trestní oznámení na neznámého pachatele. S pomocí regionálních médií jsme se snažili poučit veřejnost o tom, jak poznat legální veřejnou sbírku a skutečné spolupracovníky neziskových organizací. Jak poznat UNICEF na ulici Skutečného pracovníka naší organizace může veřejnost snadno poznat podle: modrého trička s logem UNICEF visačky s fotografií a identifikačním číslem včetně kontaktu na pověřenou osobu telefonního čísla uvedeného na identifikační kartičce, na kterém je možné ověřit identitu dobrovolníka UNICEF nikdy nežádá o hotovost na ulici. Pouze informujeme o našich programech a možnostech jejich podpory. 14

15 Adresné oslovení Adresné oslovení je jedním ze způsobů, jakým udržujeme kontakt s našimi dárci a podporovateli. V roce 2013 jsme pomocí dopisu požádali veřejnost celkem osmkrát o finanční podporu projektů UNICEF: Nezávadná voda a hygiena pro děti bez přístupu k čisté vodě Přežití dětí, který zajišťuje zdravotní péči pro ty nejmenší děti Vzdělání dětí v v krizových situacích, díky kterému se daří stavět provizorní školy i v místech přírodních či válečných katastrof humanitární pomoc dětem ve válkou zničené Sýrii humanitární pomoc dětem na Filipínách po ničivém tajfunu Haiyan Podvýživa, s pomocí kterého se k dětem dostane speciální výživa zajišťující jejich přežití Během roku 2013 jsme oslovili podporovatelů, z nichž minimálně jedenkrát do roka přispělo na programy pomoci. Zároveň se nám podařilo získat nových jednorázových podporovatelů UNICEF, které jsme v roce 2013 oslovili poprvé. 15

16 13. března 2013 téma Nezávadná voda a hygiena Toalety, mýdlo, čistá voda pro nás je to samozřejmost, ale miliony dětí na světě jsou nuceny pít závadnou vodu obsahující původce nemocí jako cholera, břišní tyfus, úplavice, lepra či průjmové onemocnění. V polovině března 2013 jsme oslovili našich podporovatelů s prosbou o příspěvek na výstavbu toalet, hygienického zařízení a studní s pitnou vodou v rámci projektu Nezávadná voda a hygiena. Na naši žádost zareagovalo 19,54 % oslovených, což je dárců, díky nimž se nám podařilo shromáždit celkovou částku Kč. Výše průměrného daru se pohybovala kolem 504 Kč. Tato částka nám umožnila zakoupit 40 ks ručních čerpadel typu AFRIDEV, které jsou upravené pro tropické prostředí a dokáží čerpat vodu až z hloubky 45 m; ks antibakteriálních mýdel; balení tablet na odčervení, přičemž jedno balení obsahuje 100 tablet; 100 ks plastových základů pro výstavbu toalet a 100 souprav mobilních latrín pro krizové situace. Záchod není luxus Musím počkat, až se setmí. Někdy je moc těžké to vydržet. Za vesnicí máme místo, kde jsou stromy, tam se dá jít. Když ale nastane období dešťů, všechno vyplaví a hodně to kolem zapáchá. Proto se snažím na záchod chodit jenom ve škole. Tam je to bez problémů, dívky mají svoje toalety a chlapci také, takže se nemusím bát, že mě někdo uvidí jako tady, vysvětluje každodenní problémy s hygienou devítiletá Elezete z vesnice Mate Restu ve Východním Timoru. V této hornaté oblasti je pitné vody a hygienického zázemí velký nedostatek. Elezete chodí každý den k prameni, který používá více než 140 rodin z vesnice. Voda, která slouží pro pití, vaření, mytí, praní a další potřeby, je však silně znečištěná. Čtyři z deseti rodin v této oblasti nemají zdroj pitné vody a pouze 13 procent dětí má možnost používat dostatečné hygienické zázemí. 16

17 1. července 2013 téma Přežití dětí Prvních 28 dní je v životě miminka tím nejkritičtějším obdobím. Každým rokem během těchto dní zemřou tři miliony dětí přitom naprostá většina těchto tragédií je zapříčiněna nedostatečnou lékařskou péčí, nehygienickým prostředím či nemocemi, jejichž vzniku umíme zabránit. Proto jsme na začátkem srpna 2013 oslovili našich podporovatelů s prosbou o příspěvek na zajištění neonatální péče pro miminka z chudých a méně rozvinutých zemí. Na naši žádost zareagovalo 19,26 % oslovených což je dárců, díky nimž se nám podařilo shromáždit celkovou částku Kč, Výše průměrného daru se pohybovala kolem 495 Kč. Díky této podpoře mohl UNICEF pořídit balení orální rehydratační soli, která pomáhá dehydrovaným dětem začít znovu jíst a pít; 310 ks přesných přenosných vah odhalující u dětí rychlý úbytek hmotnosti; vyškolení 208 dobrovolných zdravotníků v centrech UNICEF, aby mohli pečovat v komunitě o novorozence a jejich matky; porodnické soupravy pro bezpečné přivedení 500 dětí na svět. Klokaní mateřská péče Byl to dar od Boha, říká o svém prvním dítěti Lydia Atubisou z Ghany. Awintirim do tohoto světa vstoupil jako opravdu hodně malý dárek. Narodil se předčasně, vážil pouhých 1,3 kg. Bála jsem se, že to nepřežije. Stále se třásl a plakal, byl tak slabý! V nemocnici v Bolgataně na severu země byl k dispozici jediný inkubátor, který museli často sdílet až čtyři novorozenci najednou. UNICEF zde pomohl zavést tzv. Kangaroo Mother Care (program klokaní mateřské péče ), díky němuž letos přežil nejenom Awintirin, ale dalších 98 předčasně narozených dětí. Tento program učí matky zavinovat své předčasně narozené a podvyživené novorozence ke 17

18 16. září 2013 téma Vzdělání v krizích Možnost chodit do školy je zejména v situacích katastrof a během válečných konfliktů velmi důležité. Dětem totiž poskytuje pravidelný režim, kontakt se spolužáky, možnost mluvit o prožitých traumatech. Aby i ohrožené děti mohly zažít pocity bezpečí a jistoty, vyzvali jsme v polovině září 2013 naše dárce k podpoře projektu Vzdělání dětí v krizových situacích. Na naši žádost zareagovalo 16,8 % oslovených což je dárců, díky nimž se nám podařilo shromáždit celkovou částku Kč. Výše průměrného daru se pohybovala kolem 592 Kč. Díky štědrosti českých příznivců dostaly zatím děti ze Sýrie, Středoafrické republiky, Filipín a dalších míst zasažených katastrofou ks školních sešitů; 970 ks fotbalových míčů; 7 prostorných školních stanů sloužících jako provizorní třídy a 120 sad Škola v krabici, které umožní dětem pokračovat ve školní docházce za všech okolností. Nové šance v Mali Konflikt v severním Mali navždy změnil život osmileté Mariam z vesnice Niafunké k lepšímu. Měli jsme u domu ovci, kozu a koně. Bílého koně! vzpomíná Mariam na život před tím, než musela s rodinou prchnout z oblasti, kde propukly boje. Stejný osud potkal víc než půl milionu lidí: přišli o střechu nad hlavou, úrodu. Nyní se zde život pomalu vrací k normálu. Místní děti však dostaly ještě něco navíc: možnost chodit do školy, která je k nim přátelská. Do staré školy pršelo a u jediné lavice sedělo patnáct žáků. To byli ale ti, co měli štěstí my ostatní jsme museli sedět na zemi. Občas jsem do školy nešla, byla jsem taky hodně nemocná, říká Mariam. UNICEF v této oblasti již letos opravil a vybavil učebními pomůckami 11 škol a zaškolil učitele v psychosociální pomoci a terapii. 18

19 4. listopadu 2013 téma Zima v Sýrii - mimořádná sbírka na humanitární pomoc dětem v Sýrii Dne 4. listopadu 2013 jsme požádali naše dárce, kteří nás podporují pravidelně v rámci projektu Přátelé dětí UNICEF, o mimořádný jednorázový dar na pomoc potřebným dětem v Sýrii. Důvodem byla velmi kritická situace tamních dětí. Děti v Sýrii byly v posledních dvou letech svědky nepředstavitelného utrpení dětí již během konfliktu zahynulo, tisíce dalších byly mučeny, zraněny, ztratily rodiče, ztratily domov dětí bylo postiženo konfliktem v Sýrii dětí bylo registrováno jako uprchlíci v okolních zemích. Celkem jsme oslovili členů klubu Přátelé dětí UNICEF. Na naši žádost zareagovalo 5,84 % oslovených, což je 729 dárců, díky nimž se nám podařilo shromáždit celkovou částku Kč. Výše průměrného daru se pohybovala kolem 660 Kč. Díky této pomoci se nám podařilo mimo jiné zajistit zimní oblečení, deky a porodnické soupravy pro tisíce tamních dětí. Vzhledem ke stále tíživé situaci v Sýrii jsme si dne 25. listopadu 2013 dovolili požádat o podporu i dárce, kteří UNICEF v minulosti již podpořili, ale v posledních dvou letech dary nevykazovali. Celkem jsme oslovili dárců z čehož reagovalo 6,25 % dárců (celkem 776). Díky nim se nám podařilo shromáždit další finanční prostředky pro děti v Sýrii ve výši Kč. Výše průměrného daru se pohybovala kolem 652 Kč. 19

20 18. a 25. listopadu 2013 téma Podvýživa Podvýživa zabíjí více dětí než válečné konflikty a přírodní katastrofy dohromady v roce 2012 to bylo zbytečně ztracených 2,3 milionu dětských životů. V předvánočním čase jsme poprosili naše dárce, aby si vzpomněli při přípravách na slavnostní večer také na rodiny, které nemají takové štěstí a pomohli nám svým příspěvkem zachránit co nejvíce podvyživených dětí. Naši žádost jsme rozeslali dvěma skupinám dárců. Jednak to byli naši stálí dárci, kteří UNICEF podporují pravidelně a dále jsme oslovili nové - potencionální dárce, jejichž adresy jsme získali od společnosti Direct Soft s.r.o. Praha, která se zabývá zpracováním databází z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou telefonní seznamy, různé spotřebitelské soutěže, kupony (při vyplňování kuponů zpravidla vždy podpisem odsouhlasí dotyčný s používáním adresy pro uvedené účely), nebo živnostenský či obchodní rejstřík. První skupina našich stálých příznivců obsahovala adres. Na naši výzvu zareagovalo 31,2% oslovených což je příznivců. Díky jejich altruismu jsme vybrali částku Kč. Průměrná výše jednoho daru činila 660 Kč. Druhá skupina oslovených dárců obsahovala nových adres, kdy dar zaslalo 1,8 % oslovených, což je nových dárců. Díky jejich darům jsme získali na projekt podvýživa částku Kč. Průměrná výše jednoho daru činila 518 Kč. Těsně po vypuknutí přírodní katastrofy na Filipínách jsme našim podporovatelům poslali prosbu o jednorázový dar na pomoc tamním dětem s pomocí ů. Touto formou jsme oslovili 729 lidí, z nich reagovalo 10,56%. Díky jejich štědrosti se podařilo poslat humanitární pomoc v hodnotě Kč. Průměrný dar se pohyboval kolem Kč. 20

21 Dárky pro život 2013 DÁRKY PRO ŽIVOT představují projekt, který umožňuje virtuálně zakoupit skutečné předměty, které UNICEF dennodenně používá ve 157 zemích a oblastech světa, kde rozvíjí své programy pomoci dětem. V nabídce jsou pomůcky, které jsou pro práci UNICEF nezbytné: od vakcín a školních pomůcek po mobilní stan, terapeutickou výživu a dokonce i jízdní kolo. DÁRKY PRO ŽIVOT lze vybrat v našem e-shopu, případně v tištěném katalogu, kde je uvedena cena určitého počtu humanitárních pomůcek. Dárce tedy zaplatí vybranou položku, obdrží od nás certifikát a daňové potvrzení pro odečet částky z daní a daný předmět je připraven na chvíli, až ho bude zapotřebí. V roce 2013 poslali příznivci z České republiky humanitární pomoc v podobě Dárků pro život v celkové hodnotě Kč. Tato podpora zajistila dodávky pomoci do 28 zemích světa. Projekt Dárky pro život byl podpořen větší mediální kampaní nejlepší dárek letošních Vánoc, která probíhala celý prosinec. Začátkem prosince 2013 jsme Co vše jsme v roce 2013 pořídili: 1, 545 tuny terapeutické výživy Plumpy Nut 1021 kusů moskytiér do Myanmaru a Středoafrické republiky tablet na odčervení očkovacích vakcín proti spalničkám tablet na čištění vody tužek do škol uspořádali tiskové setkání s herečkou Jitkou Čvančarovou, která nakoupila Dárky pro život jako vánoční dárky, našim příznivcům jsme poslali dva newslettery s výzvou nákupu dárků u UNICEF, využili bannerovou a inzertní kampaň v on-line i tištěných médiích (s využitím švédské kampaně UNICEF) a spustili internetovou kampaň AdWords, která upozorňovala na možnost zakoupení dárku na poslední chvíli na e-shopu UNICEF. 21

22 Prodej zboží a dárků UNICEF Také v roce 2013 měli podporovatelé UNICEF možnost zakoupit si dárkové předměty z kolekce UNICEF. Nabízené zboží bylo možné zakoupit na našem e-shopu, ve třech prodejnách (na náměstí Kinských na Praze 5, v Obchodním domě Kotva a v Rytířské ulici na Praze 1), na našich prodejních stáncích během charitativních akcí po celé České republice a během krátkých období ve vybraných prodejnách firemních partnerů. Během roku 2013 se tak podařilo získat finanční prostředky v celkové výši Kč, které podpořily dlouhodobé projekty UNICEF. Nově jsme také navázali spolupráci s Obchodním centrem Arkády Pankrác, kde jsme měli možnost umístění našeho prodejního stánku v období od do Výtěžek z tohoto prodeje dosáhl úžasné částky Kč. Rok 2013 byl však zlomový pro oblast prodeje dárkového zboží - z důvodu dlouhodobě rostoucích nákladů a klesající poptávky po tomto typu zboží UNICEF ukončil celosvětovou výrobu blahopřání, pohlednic a dárků. Po dvaceti letech tak UNICEF ČR omezuje svou nabídku a v následujícím roce bude doprodávat zboží, které má k dispozici. Na přelomu roku 2013/2014 byly proto uzavřeny dvě prodejny: nám. Kinských 6, Praha 5 OD Kotva, Revoluční 1, Praha 1 Zboží s logem UNICEF bude k dostání pouze v pražské prodejně v Rytířské ulici 31 a na vybraných akcích pro veřejnost pořádaných UNICEF. 22

23 Dárky a zboží UNICEF v prodejnách dm Společnost dm drogerie markt s.r.o. se zapojila do předvánočního prodeje zboží UNICEF, aby tímto způsobem podpořila programy humanitární pomoci. Do konce prosince 2013 bylo možné v drogeriích zakoupit hrnek nebo vánoční jmenovky, jejichž celková částka putovala na podporu programů pro děti. Během této kampaně se podařilo prodat zboží za Kč. Společnost dm drogerie markt s.r.o. dlouhodobě podporuje programy na pomoc dětem. UNICEF vydal CD plné afrických pohádek Víte, proč má zebra černé pruhy a pavián lysý zadek? Odpovědi na tyto otázky najdou děti na CD afrických pohádek, které s podporou autorky textů Petry Lazákové vydal UNICEF 4. prosince Herečka Valérie Zawadská CD s názvem Do Afriky nejen za pohádkou nejen pokřtila, ale také mu propůjčila svůj hlas. Během třech měsíců se podařilo prodat téměř ks CD, přičemž UNICEF obdržel Kč. Veškerý výtěžek podpořil projekt Školy pro Afriku. Spolupráce s FAnn parfumerii Společnost FAnn parfumerie sedmým rokem podporuje činnost UNICEF ve prospěch strádajících dětí. Také v roce 2013 se uskutečnil společný projekt, díky kterému se dvakrát ročně objevují v nabídce parfumerie dárky UNICEF. Na jaře se po dobu dvou měsíců, konkrétně od 1.5. do mohli zákazníci zapojit do projektu Nezávadná voda a hygiena, v rámci kterého UNICEF buduje zdroje pitné vody a hygienické zázemí pro děti z chudších komunit. Během kampaně se podařilo získat výtěžek v hodnotě Kč. 23

UNICEF/Jallanzo. Projekty UNICEF v zemích zasažených epidemií eboly Čvančarová při návštěvě vyučování. Martin Rychlík

UNICEF/Jallanzo. Projekty UNICEF v zemích zasažených epidemií eboly Čvančarová při návštěvě vyučování. Martin Rychlík Pro každé dítě zdraví, vzdělání, rovnoprávnost, ochranu Přehled roku 2014 Vaše Pavla Gomba, ředitelka UNICEF ČR Miloš Zábranský Rok 2014 byl pro miliony dětí rokem strachu, hrůzy a zoufalství. V různých

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) výroční zpráva 2010 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2010 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 2 Obsah 3/ Úvodní slovo 6/ Poslání a činnosti Klubu CF 7/ Členská základna Členská schůze 8/ Služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická

Více

ČLOVĚK V TÍSNI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.

ČLOVĚK V TÍSNI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S. 2014 ČLOVĚK V TÍSNI Člověk v tísni, o. p. s. 2015 redakce: Jiří Krejčík, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Petr Štefan, Tomáš Urban a další autoři fotografií: archiv ČvT, Hugo Agostinho, Ola Batta,

Více

Vladimír Vyhnal, Keňa. Richard Walker, Súdán. Petra Růžičková, Haiti. Jana Škaroupková, Uzbekistán

Vladimír Vyhnal, Keňa. Richard Walker, Súdán. Petra Růžičková, Haiti. Jana Škaroupková, Uzbekistán Výroční zpráva 2010 Richard Walker, Súdán Vladimír Vyhnal, Keňa Vladimír Vyhnal Marek Čech, Keňa Petra Růžičková, Haiti Oliver Šafránek, Arménie Karel Maršálek, Haiti Tomáš Šebek, Haiti Jana Škaroupková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 12 mladí lidé / energie / dobrovolnictví / pomoc / podpora / potřeby / péče / síťování / biodiverzita / ekologie / projekty / MiNiGRANTY SOCIÁLNÍ PÉČE / grantování / obyvatelé / veřejná

Více

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Dobrý Bůh ať odmění Vaši obětavou lásku! Možná jste výroční zprávu za rok 2012 vzali do ruky a čtete ji z profesního zájmu. Někdo jiný touží zase poznat práci Charity

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ORIGAMI PŘINÁŠÍ NADĚJI. LIDÉ JIŽ PO DLOUHÁ TISÍCILETÍ VĚŘÍ, ŽE SKLÁDÁNÍ ZVÍŘAT, KVĚTIN A JINÝCH MOTIVŮ Z PAPÍRU PŘINÁŠÍ UZDRAVENÍ A ŠTĚSTÍ. SKLÁDANKY SE PŮVODNĚ V JAPONSKU

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s. 2012 Člověk v tísni, o. p. s. 2 4 Mapa působení 1992 2013 6 2012 stručně 10 HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 12 Sýrie 14 Afghánistán 16 Pákistán 17 Alliance2015 18 Etiopie 20 Kongo 21 Angola 22 Namibie, Jižní

Více

+ ++ ++ NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 + + +

+ ++ ++ NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 + + + + + ++ + ++ + ++ + ++ ++ + NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 + + + + + + + + + KOLIK SE JEŠTĚ STANE OBSAH BEZPRÁVÍ? Editorial Ing. Zuzany Baudyšové, ředitelky Nadace Naše dítě 2 Slovo Ing. Josefa Prouzy,

Více

Obsah. Co je cystická fibróza?

Obsah. Co je cystická fibróza? Obsah Úvodní slovo Poslání a činnosti Klubu CF Členská základna Členská schůze Sociální služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická linka Víkendová setkání pro

Více

Nadace Naše dítě_výroční zpráva_20_05

Nadace Naše dítě_výroční zpráva_20_05 Nadace Naše dítě_výroční zpráva_20_05 Všechny děti nemají štěstí vyrůstat v harmonické rodině a prožít zdravé a spokojené dětství. Proto již více než 12 let pomáháme chránit ohrožené děti a dospívající

Více

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3 výroční zpráva 2013 OBSAH Úvod 3 Děkujeme 4 Naše cíle.................................... 5 Historie SOS dětských vesniček........................ 8 Mezinárodní organizace SOS Children s Villages International

Více

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole Vaše práce se třídami dosáhla jak mezi žáky, tak i mezi učiteli značné popularity a opravdu má velmi kladný ohlas. Proto zájem o spolupráci trvá, a poněvadž se ve třídách stále nějaké problémy vyskytují,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Máme pro vás NOVINY! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

Máme pro vás NOVINY! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA Máme pro vás NOVINY! Chceme udělat z České republiky příjemné místo k životu, kde žijí lidé, kteří si váží svobody a jsou schopni nést odpovědnost, již

Více

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Plyšového medvídka na titulní straně vyrobili žáci prvního ročníku Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7. Výroční zpráva Nadace

Více

ROZVOJOVKA 2. Zdravější svět. 2 téma Jak skoncovat s nemocemi ve světě? 7-8

ROZVOJOVKA 2. Zdravější svět. 2 téma Jak skoncovat s nemocemi ve světě? 7-8 Rozhovor: Ebola změnila životy milionům lidí 2 téma Jak skoncovat s nemocemi ve světě? 3-6 diskuse Proč chudí nemají léky? 7-8 2 0 1 5 ROZVOJOVKA 2 Zdravější svět Sierra Leone Uganda Kambodža Jižní Súdán

Více

První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana 19

První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana 19 www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 10/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana

Více

úvodní slovo Aby se lidé dokázali postavit na vlastní nohy Přes nesnáze ke hvězdám Díky vám, dobrovolníci! arcibiskupa olomouckého

úvodní slovo Aby se lidé dokázali postavit na vlastní nohy Přes nesnáze ke hvězdám Díky vám, dobrovolníci! arcibiskupa olomouckého úvodní slovo arcibiskupa olomouckého Aby se lidé dokázali postavit na vlastní nohy Charita ČR jednak zastřešuje činnost Charit v jednotlivých diecézích, jednak sama pomáhá v zahraničí. Nejznámější je humanitární

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. Člověk v tísni, o.p.s. 2014 redakce: Petr Štefan, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Tomáš Urban a další autoři fotografií: Archiv ČvT, Chiev Song, Iva Zímová, Jan Horák,

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S. výroční zpráva 2013 Člověk v tísni, o.p.s. 2014 redakce: Petr Štefan, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Tomáš Urban a další autoři fotografií:

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více