VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA 2013 UNICEF Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA 2013 UNICEF Česká republika"

Transkript

1 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA 2013 UNICEF Česká republika 2013

2 Výroční zpráva 2013 Obsah Slovo úvodem 3 Co se nám povedlo v roce Krizové situace v roce Krize v Sýrii 8 Tajfun na Filipínách 9 Přátelé dětí UNICEF 10 Multimediální kampaň 11 Kampaň Věřím v nulu 13 Projekt Face to Face 14 Adresné oslovení 15 Dárky pro život 21 Prodej zboží a dárků UNICEF 22 Adoptuj panenku a zachráníš dítě 24 Firemní spolupráce 26 Podporují nás 29 Charitativní akce UNICEF ČR 34 Přehled hospodaření za rok Pracovníci UNICEF 2 44

3 Milí přátelé a příznivci, práce UNICEF je vedena s přesvědčením, že žádnému dítěti na světě by nemělo být odepřeno právo na život, zdraví, vzdělání a osobní rozvoj. Naše poslání zůstává již více než 65 let stejné: pomáhat dětem a jejich rodinám v situacích přírodních katastrof, ozbrojených konfliktů a v oblastech, kde nefunguje ani základní zdravotní péče. Částka Kč, kterou se za loňský rok podílíme na celosvětových programech, svědčí o tom, že Češi jsou schopni i na dálku soucítit a poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují více než my. Rok 2013 byl především rokem humanitárních krizí, ve kterých bez ohledu na příčinu trpí vždy nejvíce ti nejzranitelnější děti. Občanská válka v Sýrii, eskalace konfliktu ve Středoafrické republice, ničivý tajfun na Filipínách to vše jsou situace, kde je zapotřebí okamžité pomoci. Na světě je jen málo organizací, které jsou stejně jako UNICEF schopny zasáhnout řádově v hodinách kdekoliv na světě. Velký dík proto patří našim pracovníkům a dobrovolníkům, kteří právě teď na mnoha místech nasazují vlastní životy, aby mohli rychle a účinně pomáhat dětem. Stejně důležité jsou dlouhodobé rozvojové programy zaměřené na vzdělávání, osvětu a ochranu dětí, které - jak věříme - mohou mnohé ze současných problémů lidstva natrvalo vyřešit. Jsme vděční za to, že tisíce lidí v České republice stejně jako my věří ve svět, kde děti neumírají na podvýživu, běžné nemoci nebo nedostatek pitné vody, ve svět, kde všechny děti chodí do školy a mohou bez strachu z násilí a zneužívání prožít své dětství. S jejich podporou se tomuto světu blížíme. Výroční zpráva podává faktický a finanční přehled toho, jak jsme v roce 2013 naplňovali naše poslání. Zdaleka ne všechno se však dá vyjádřit penězi. Ráda bych proto poděkovala našim dárcům, partnerům, dobrovolníkům, členům i pracovníkům za to, že společně dáváme těm nejpotřebnějším sílu čelit problémům, pocit, že na jejich řešení nejsou sami, chuť žít a naději na lepší budoucnost. Pavla Gomba výkonná ředitelka UNICEF ČR 3

4 Co se nám povedlo v roce 2013 Rok 2013 znamenal pro život dětí mnoho pozitivních změn v porovnání s rokem 1990 se počet nejmenších dětí umírajících zbytečně snížil na polovinu, 89 procent světové populace má možnost pít čistou vodu a 64% mohou dodržovat hygienu na krytých latrínách. V roce 2013 se také zvýšil počet zemí, které zákonem penalizují násilí na dětech jejich počet se zvýšil na 123 států. V Botswaně se podařila zlepšit péče o čerstvě narozená miminka. UNICEF zde spolu s vládními organizacemi vyškolil zdravotní sestry a porodní asistentky, čímž se během roku zvýšil počet bezpečných porodů z 28 procent na 55 procent. V roce 2013 jsme otestovali speciální systém UNICEF pro vyhledávání ztracených dětí během válek a přírodních katastrof. Díky této technologické novince jsme pomohli rodinám z Konga, Ugandy a tajfunem zasažených Filipín. Novorozenecká úmrtnost V současné době se pátých narozenin dožije o polovinu více dětí než před dvaceti lety. Ještě v roce 1990 chorobám jako zápal plic, malárie, podvýživa či průjmové onemocnění podlehlo 12,6 milionu dětí předškolního věku. Podle posledních statistik se v roce 2012 podařilo díky práci neziskových a humanitárních organizací snížit toto číslo na 6,6 milionu a ochránit tak 90 milionů dětských životů. Nejvíce dětí bylo zachráněno v jižní Asii a subsaharské Africe, kde se zlepšila nejen zdravotní péče, ale také povědomí matek o zásadách hygieny a správné výživy, které díky tomu dokáží své děti lépe ochránit. Nejedná o meziroční výkyv, ale o dlouhodobý trend snižování dětské úmrtnosti. Značnou mírou k tomuto celosvětovému úspěchu přispěli i čeští dárci, kteří podporují programy Díky působení UNICEF vzrostl v Peru vládní rozpočet na vzdělávací systém. Navíc byly vydány učebnice v sedmi národních jazycích a vzdělávací materiály pro menšinové skupiny obyvatel. na pomoc dětem, říká ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba. V Namibii bylo naočkováno dětí proti spalničkám během tvz. Týdne mateřského a dětského zdraví. Jen za rok 2013 se u nás podařilo vybrat Kč, které putovaly v podobě moskytiér, léků, očkovacích vakcín, terapeutických výživ či hygienických pomůcek přímo k dětem, které je potřebují. 4

5 Belize se v roce 2013 stala první latinskoamerickou zemí, která přijala program proti násilí na dětech na národní úrovni. Jednotlivé projekty cílí nejen na rodiče, ale také na samotné děti a komunity, ve kterých žijí. V Súdánu získalo lidí, z nich nejméně polovinu tvoří děti, nově přístup k pitné vodě. Přes egyptských vůdců a představitelů jednotlivých komunit dostalo informace o zákazu ženském obřízky. V Jižní Africe byl spuštěn program péče pro HIV pozitivní matky. Během roku 2013 každá těhotná žena s touto nemocí dostala antiretrovirální léčbu, aby bylo zabráněno přenosu viru na dítě. V listopadu 2013 oslavil Afghánistán první rok bez jediného případu dětské obrny v zemi. 5

6 6

7 Krizové situace v roce 2013 Bouře, záplavy, sucha a tajfuny způsobují každým rokem zbytečná úmrtí desítek milionů lidí, ohrožují životy dětí a jejich možnost chodit do školy. Násilí, války a diskriminace nutí rodiny, aby opouštěly své domovy a stěhovaly se do cizích zemí, staví miliony dětí do izolace bez přátel a v některých případech i rodiny. Rok 2013 byl poznamenán několika masivními humanitárními krizemi, ve kterých byla pomoc UNICEF obzvláště potřeba značná část rozpočtu pro nenadále situace putovala na podporu dětí ve válkou zničené Sýrii a okolních zemích, na pomoc dětem, jejichž domovy zničil tajfun Haiyan, rodinám ve Středoafrické republice, Kongu, Mali a Somálsku. Celkově byl UNICEF aktivní v 83 krizích, kde poskytoval okamžitou pomoc. Nikdy v historii nevydal UNICEF tolik finančních prostředků pro děti, které se ocitly v krizové situaci. Rok 2013 byl rok humanitárních katastrof. Přes 27 procent celkového rozpočtu UNICEF pomohlo dětem v krizích. Velmi si vážíme štědrosti a rychlosti, s jakou jsou ochotni pomáhat nejen naši firemní partneři, ale také jednotlivci, kterým není osud druhých lhostejný. 7

8 Krize v Sýrii Téměř pěti a půl milionům dětem změnil letitý konflikt v Sýrii celý život. Ve zničené zemi jim již třetím rokem hrozí podvýživa, ale také řada infekčních nemocí. Podle posledních odhadů žije dětí v Sýrii v provizorních přístřešcích, v některých městech se školy a veřejné budovy změnily na ubytovny pro lidi bez domova. Dalších dětí postižených válkou se ocitly v uprchlických táborech v Jordánsku, Libanonu, Turecku, Iráku a Egyptě. Každé z těchto dětí bylo svědkem násilí a zabíjení, nemůže růst a rozvíjet se s pocitem bezpečí, nemůže chodit do školy. Z tohoto důvodu pro ně UNICEF zajišťuje nejen dostatek jídla, pitné vody, hygienické a zdravotní péče, ale také psychosociální pomoc, v uprchlických táborech vede různé sportovní a umělecké kroužky, zřizuje provizorní školy. UNICEF navíc v celé oblasti naočkoval na podzim 2013 přes 20 milionů dětí, protože zde hrozilo rychlé šíření dětské obrny. Riziko, že se tyto děti stanou ztracenou generací, je obrovské. Sýrie v číslech: zajištěna pitná voda pro 10 milionů lidí v Sýrii 1,5 milionu školáků v Sýrii dostalo školní pomůcky pro domácí vzdělávání psychologická pomoc byla poskytnuta dětem 2,2 milionu syrských dětí byly naočkovány proti dětské obrně na začátku zimy byly dodány Částka Kč, kterou čeští dárci poslali v roce 2013 na podporu programů UNICEF realizovaných v Sýrii a okolí, přispěla k zajištění jejich bezpečí a vzdělání, které jim dává šance na lepší život. 8

9 Tajfun na Filipínách Na začátku listopadu 2013 udeřil v jihovýchodní Asii nejsilnější tajfun v dosavadní historii lidstva. Nejvážnější situace nastala na Filipínách, kde tajfun Haiyan zasáhl do života více než 16 milionů lidí. Téměř polovinu z nich přitom tvoří děti, které přišly o domovy, příbuzné, ztratily pocit bezpečí a možnost chodit do školy. Protože UNICEF na Filipínách působí trvale, mohl již od prvních hodin po katastrofě bez dalších nákladů zajišťovat vše potřebné k přežití dětí a jejich rodin přímo v nejpostiženějších oblastech. Naše pomoc se zaměřila zejména na prevenci proti šíření nakažlivých chorob, na poskytnutí základních životních potřeb a psychologické pomoci všem, kteří ztratili své blízké. Během naší očkovací kampaně jsme ochránili dětí, milion lidí získal přístup k pitné vodě, školáků se mohlo vrátit do provizorních školních tříd. Filipíny v číslech: pitná voda pro lidí latríny pro lidí sady hygienických pomůcek pro dětí školní potřeby pro školáků Tato pomoc by nemohla být realizována bez štědré a rychlé podpory veřejnosti, která byla skutečně velkorysá. Za pouhé tři měsíce se podařilo vybrat dostatek financí, aby mohly být realizované veškeré plány na rychlou obnovu země. K tomuto úspěchu přispěli také čeští dárci, kteří prostřednictvím UNICEF poslali dětem na Filipínách Kč. Přestože obnova bude pokračovat po mnoho dalších měsíců, v těch nejhorších chvílích na to tamní lidé nebyli sami. Děkujeme za Vaši laskavost! 9

10 Přátelé dětí UNICEF Přátelství je tmelem, který bude držet svět pohromadě. Tato slova pronesl bývalý americký prezident Woodrow Wilson a nevědomky tak shrnul hlavní myšlenku programu UNICEF. Přítelem dětí se může stát každý, kdo chce podporovat UNICEF pravidelnými měsíčními příspěvky ve výši, která je pro něj přijatelná. Tato podpora tvoří páteř programů pomoci, umožňuje vytvářet rezervní fondy, ze kterých je čerpaná pomoc v případě náhlých a neočekávaných katastrof. V České republice se nám v roce 2013 podařilo vybrat finanční prostředky v celkové výši Kč, které byly použity na pět základních programů pomoci dětem ve světě (přežití, vzdělání, HIV/AIDS, ochrana dětí a dodržování dětských práv). Nejvíce prostředků 53 % - bylo použito na programy přežití a rozvoje dětí mladších pěti let, mezi které patří výživové programy, očkovací kampaně, programy rozvíjející zdravotní a neonatální péči, projekty zajišťující nezávadnou vodu. Dalších 21 % bylo použito na projekty spojené se vzděláváním dětí na vybudování školních tříd, jejich vybavení, zajištění hygienického zařízení u školních budov. Dalších 11 % bylo rozděleno na programy spojené s dětskými právy zejména na ochranu dětí před násilím, na péči o sirotky, na prosazení dětských práv do legislativy jednotlivých zemích a na ochranu dětí před zneužíváním. Zbývajících 15 % bylo použito na pomoc sirotkům AIDS a obhajobu dětských práv. Projekt Přátelé dětí UNICEF je podporován mediálními i on-line kampaněmi, věnují se mu naši spolupracovníci z projektu Face to Face, které může veřejnost potkat zejména v letních měsících na ulicích českých a moravských měst. Na konci roku 2013 podporovalo UNICEF Přátel dětí z České republiky, kteří kromě pravidelných měsíčních příspěvků neváhají zaslat mimořádnou podporu v případě přírodních a humanitárních katastrof. Všem našim příznivcům děkujeme za jejich věrnou a štědrou pomoc. 10

11 Multimediální kampaň projektu Přátelé dětí UNICEF Příběh ze Zimbabw Multimediální kampaň probíhala v roce 2013 dvakrát v letních měsících a na samém konci roku. Pro tento rok jsme zvolili za hlavní téma kampaně příběh tříletého chlapečka jménem Tafadzwa ze Zimbabwe, který se dostal do nemocnice kvůli akutní podvýživě. Veřejnost byla prostřednictvím jeho příběhu motivována k tomu, aby neváhala s podporou programů UNICEF, mezi které patří také výživová pomoc dětem trpícím nedostatkem živin. Se 60 vteřinových spotem se mohli setkat diváci FTV Prima na kanálech Prima, Prima Love a Prima Cool v měsících červenec, srpen a prosinec vysílaného za charitativní cenu. Spot se celkem vysílal 252krát a byl podpořen 22 bannery v on-line médiích a inzeráty v celostátních tištěných médiích (Euro, Food, Moje zdraví, Computer, Udělej si sám, Příloha Hospodářských novin IN a Víkend). Příběh o Tafadzwovi mohli slyšet posluchači Rádia Impuls, Rockzone a Radia Čas ve 129 radiových spotech. Během celého roku se nám podařilo získat pravidelných podporovatelů, kteří se registrovali pomocí SMS či elektronického formuláře na našem webu, přičemž 51 % z nich reagovalo na vánoční kampaň realizovanou v období prosince Registrované kontaktní údaje a výše daru registrujeme v našem databázovém systému, což nám umožňuje naše podporovatele informovat o jejich podpoře, posílat jim informace o realizovaných projektech a na vyžádání zasílat daňové vyúčtování, jehož výši je možné odečíst od základu daně. Tafadzwa leží neschopný pohybu na posteli v nemocnici Howard v Zimbabwe. Byl přijat s vysilujícím průjmem. Chronická podvýživa, špatná hygiena a nedostatek vyvážených surovin v jídle postihuje více než 1/3 tamních dětí. Ale Tafadzwův případ je horší. Byla mu byla zjištěna vážná akutní podvýživa ačkoliv jsou mu tři roky, je tak malý, že vypadá jako dítě polovičního věku. Dostává výživné terapeutické mléko dodávané UNICEF, které se pravidelně používá při léčení podvyživených dětí, které jsou příliš slabé polknout jinou potravu. Skoro 20 milionů dětí do pěti let věku je postiženo akutní podvýživou. Abychom pomohli více dětem jako Tafadzwa, UNICEF zašťiťuje programy boje proti podvýživě. 11

12 Počet nově registrovaných "Přátel dětí" v roce 2013 díky multimediální kampani 24% 51% 25% July August December Divácké reakce prostřednictvím SMS nebo internetové stránky na TV spoty v létě 2013 Divácké reakce prostřednictvím SMS nebo internetové stránky na TV spoty v zimě /1/ /3/ /5/ /7/ /9/ /11/ /13/ /15/ /17/ /19/ /21/ /23/ /25/ /27/ /29/ /31/2013 SMS WEB Total SMS WEB Total 12

13 Kampaň Věřím v nulu V červenci 2013 spustil UNICEF ČR kampaň s názvem Věřím v nulu, která vychází z celosvětového projektu Believe in Zero. Jeho cílem je zajistit, aby ve světě zbytečně neumíraly děti z důvodů, kterým lze jednoduše předejít (např. běžnými léky, moskytiérami či očkováním). V současnosti přijde denně zbytečně o život těch nejmenších dětí. Více než třetina úmrtí je spojena s podvýživou, další častou příčinou je zápal plic, komplikace při porodu, průjmová onemocnění či malárie. Jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout, je získat v České republice nových Přátel dětí UNICEF neboli pravidelných podporovatelů, z jejichž příspěvků zajistíme, aby 1 den ve světě nezemřelo žádné dítě. Za necelý rok projektu se nám podařilo získat nových podporovatelů. Projekt Věřím v nulu podpořil vyslanec dobré vůle Patrik Eliáš, moderátorka Jana Adamcová, herečka Jitka Čvančarová, spisovatelka Bára Nesvadbová, herec Petr Vacek, moderátor Karel Voříšek a skupina Portless. Během roku jsme realizovali řadu akcí na podporu projektu prodáváme náramky a trička, podporujeme fotografické soutěže, pořádáme on-line akce na Facebooku, s tématem projektu pracují naši kolegové z programu F2F, které veřejnost potkává přímo na ulicích českých a moravských měst. 13

14 Projekt Face to Face (F2F) Kampaň s názvem Face to Face (F2F) je jedním z nejstabilnějších a nejvíce efektivních způsobů, jak informovat veřejnost o práci UNICEF a inspirovat jednotlivce k pravidelné podpoře. Jedná se o přímý kontakt našich speciálně vyškolených spolupracovníků s lidmi na veřejných prostranstvích. Během pětiminutového rozhovoru se lidé dozví o našich projektech realizovaných ve 157 zemích, jak se jejich podpora může konkrétně projevit na životě dětí, jak UNICEF funguje a jaké jsou jeho zásady. Naši kolegové nikdy nevybírají hotovost na ulici. Kampaň realizuje několik týmů jejich počet závisí na období, ve kterém působí. Nejvíce týmů v terénu bylo během letních měsíců, kdy se v Praze, Ostravě a Olomouci pohybovalo až 12 týmů UNICEF. Během roku 2013 se do tohoto projektu zapojilo celkem 79 lidí. Během roku 2013 se v ulicích větších měst (Praha, Ostrava, Olomouc, Brno, Hradec Králové, České Budějovice) objevili podvodníci, kteří se za naše spolupracovníky vydávali a žádali finanční hotovost na neexistující projekt. UNICEF se od jejich akcí distancoval a podal trestní oznámení na neznámého pachatele. S pomocí regionálních médií jsme se snažili poučit veřejnost o tom, jak poznat legální veřejnou sbírku a skutečné spolupracovníky neziskových organizací. Jak poznat UNICEF na ulici Skutečného pracovníka naší organizace může veřejnost snadno poznat podle: modrého trička s logem UNICEF visačky s fotografií a identifikačním číslem včetně kontaktu na pověřenou osobu telefonního čísla uvedeného na identifikační kartičce, na kterém je možné ověřit identitu dobrovolníka UNICEF nikdy nežádá o hotovost na ulici. Pouze informujeme o našich programech a možnostech jejich podpory. 14

15 Adresné oslovení Adresné oslovení je jedním ze způsobů, jakým udržujeme kontakt s našimi dárci a podporovateli. V roce 2013 jsme pomocí dopisu požádali veřejnost celkem osmkrát o finanční podporu projektů UNICEF: Nezávadná voda a hygiena pro děti bez přístupu k čisté vodě Přežití dětí, který zajišťuje zdravotní péči pro ty nejmenší děti Vzdělání dětí v v krizových situacích, díky kterému se daří stavět provizorní školy i v místech přírodních či válečných katastrof humanitární pomoc dětem ve válkou zničené Sýrii humanitární pomoc dětem na Filipínách po ničivém tajfunu Haiyan Podvýživa, s pomocí kterého se k dětem dostane speciální výživa zajišťující jejich přežití Během roku 2013 jsme oslovili podporovatelů, z nichž minimálně jedenkrát do roka přispělo na programy pomoci. Zároveň se nám podařilo získat nových jednorázových podporovatelů UNICEF, které jsme v roce 2013 oslovili poprvé. 15

16 13. března 2013 téma Nezávadná voda a hygiena Toalety, mýdlo, čistá voda pro nás je to samozřejmost, ale miliony dětí na světě jsou nuceny pít závadnou vodu obsahující původce nemocí jako cholera, břišní tyfus, úplavice, lepra či průjmové onemocnění. V polovině března 2013 jsme oslovili našich podporovatelů s prosbou o příspěvek na výstavbu toalet, hygienického zařízení a studní s pitnou vodou v rámci projektu Nezávadná voda a hygiena. Na naši žádost zareagovalo 19,54 % oslovených, což je dárců, díky nimž se nám podařilo shromáždit celkovou částku Kč. Výše průměrného daru se pohybovala kolem 504 Kč. Tato částka nám umožnila zakoupit 40 ks ručních čerpadel typu AFRIDEV, které jsou upravené pro tropické prostředí a dokáží čerpat vodu až z hloubky 45 m; ks antibakteriálních mýdel; balení tablet na odčervení, přičemž jedno balení obsahuje 100 tablet; 100 ks plastových základů pro výstavbu toalet a 100 souprav mobilních latrín pro krizové situace. Záchod není luxus Musím počkat, až se setmí. Někdy je moc těžké to vydržet. Za vesnicí máme místo, kde jsou stromy, tam se dá jít. Když ale nastane období dešťů, všechno vyplaví a hodně to kolem zapáchá. Proto se snažím na záchod chodit jenom ve škole. Tam je to bez problémů, dívky mají svoje toalety a chlapci také, takže se nemusím bát, že mě někdo uvidí jako tady, vysvětluje každodenní problémy s hygienou devítiletá Elezete z vesnice Mate Restu ve Východním Timoru. V této hornaté oblasti je pitné vody a hygienického zázemí velký nedostatek. Elezete chodí každý den k prameni, který používá více než 140 rodin z vesnice. Voda, která slouží pro pití, vaření, mytí, praní a další potřeby, je však silně znečištěná. Čtyři z deseti rodin v této oblasti nemají zdroj pitné vody a pouze 13 procent dětí má možnost používat dostatečné hygienické zázemí. 16

17 1. července 2013 téma Přežití dětí Prvních 28 dní je v životě miminka tím nejkritičtějším obdobím. Každým rokem během těchto dní zemřou tři miliony dětí přitom naprostá většina těchto tragédií je zapříčiněna nedostatečnou lékařskou péčí, nehygienickým prostředím či nemocemi, jejichž vzniku umíme zabránit. Proto jsme na začátkem srpna 2013 oslovili našich podporovatelů s prosbou o příspěvek na zajištění neonatální péče pro miminka z chudých a méně rozvinutých zemí. Na naši žádost zareagovalo 19,26 % oslovených což je dárců, díky nimž se nám podařilo shromáždit celkovou částku Kč, Výše průměrného daru se pohybovala kolem 495 Kč. Díky této podpoře mohl UNICEF pořídit balení orální rehydratační soli, která pomáhá dehydrovaným dětem začít znovu jíst a pít; 310 ks přesných přenosných vah odhalující u dětí rychlý úbytek hmotnosti; vyškolení 208 dobrovolných zdravotníků v centrech UNICEF, aby mohli pečovat v komunitě o novorozence a jejich matky; porodnické soupravy pro bezpečné přivedení 500 dětí na svět. Klokaní mateřská péče Byl to dar od Boha, říká o svém prvním dítěti Lydia Atubisou z Ghany. Awintirim do tohoto světa vstoupil jako opravdu hodně malý dárek. Narodil se předčasně, vážil pouhých 1,3 kg. Bála jsem se, že to nepřežije. Stále se třásl a plakal, byl tak slabý! V nemocnici v Bolgataně na severu země byl k dispozici jediný inkubátor, který museli často sdílet až čtyři novorozenci najednou. UNICEF zde pomohl zavést tzv. Kangaroo Mother Care (program klokaní mateřské péče ), díky němuž letos přežil nejenom Awintirin, ale dalších 98 předčasně narozených dětí. Tento program učí matky zavinovat své předčasně narozené a podvyživené novorozence ke 17

18 16. září 2013 téma Vzdělání v krizích Možnost chodit do školy je zejména v situacích katastrof a během válečných konfliktů velmi důležité. Dětem totiž poskytuje pravidelný režim, kontakt se spolužáky, možnost mluvit o prožitých traumatech. Aby i ohrožené děti mohly zažít pocity bezpečí a jistoty, vyzvali jsme v polovině září 2013 naše dárce k podpoře projektu Vzdělání dětí v krizových situacích. Na naši žádost zareagovalo 16,8 % oslovených což je dárců, díky nimž se nám podařilo shromáždit celkovou částku Kč. Výše průměrného daru se pohybovala kolem 592 Kč. Díky štědrosti českých příznivců dostaly zatím děti ze Sýrie, Středoafrické republiky, Filipín a dalších míst zasažených katastrofou ks školních sešitů; 970 ks fotbalových míčů; 7 prostorných školních stanů sloužících jako provizorní třídy a 120 sad Škola v krabici, které umožní dětem pokračovat ve školní docházce za všech okolností. Nové šance v Mali Konflikt v severním Mali navždy změnil život osmileté Mariam z vesnice Niafunké k lepšímu. Měli jsme u domu ovci, kozu a koně. Bílého koně! vzpomíná Mariam na život před tím, než musela s rodinou prchnout z oblasti, kde propukly boje. Stejný osud potkal víc než půl milionu lidí: přišli o střechu nad hlavou, úrodu. Nyní se zde život pomalu vrací k normálu. Místní děti však dostaly ještě něco navíc: možnost chodit do školy, která je k nim přátelská. Do staré školy pršelo a u jediné lavice sedělo patnáct žáků. To byli ale ti, co měli štěstí my ostatní jsme museli sedět na zemi. Občas jsem do školy nešla, byla jsem taky hodně nemocná, říká Mariam. UNICEF v této oblasti již letos opravil a vybavil učebními pomůckami 11 škol a zaškolil učitele v psychosociální pomoci a terapii. 18

19 4. listopadu 2013 téma Zima v Sýrii - mimořádná sbírka na humanitární pomoc dětem v Sýrii Dne 4. listopadu 2013 jsme požádali naše dárce, kteří nás podporují pravidelně v rámci projektu Přátelé dětí UNICEF, o mimořádný jednorázový dar na pomoc potřebným dětem v Sýrii. Důvodem byla velmi kritická situace tamních dětí. Děti v Sýrii byly v posledních dvou letech svědky nepředstavitelného utrpení dětí již během konfliktu zahynulo, tisíce dalších byly mučeny, zraněny, ztratily rodiče, ztratily domov dětí bylo postiženo konfliktem v Sýrii dětí bylo registrováno jako uprchlíci v okolních zemích. Celkem jsme oslovili členů klubu Přátelé dětí UNICEF. Na naši žádost zareagovalo 5,84 % oslovených, což je 729 dárců, díky nimž se nám podařilo shromáždit celkovou částku Kč. Výše průměrného daru se pohybovala kolem 660 Kč. Díky této pomoci se nám podařilo mimo jiné zajistit zimní oblečení, deky a porodnické soupravy pro tisíce tamních dětí. Vzhledem ke stále tíživé situaci v Sýrii jsme si dne 25. listopadu 2013 dovolili požádat o podporu i dárce, kteří UNICEF v minulosti již podpořili, ale v posledních dvou letech dary nevykazovali. Celkem jsme oslovili dárců z čehož reagovalo 6,25 % dárců (celkem 776). Díky nim se nám podařilo shromáždit další finanční prostředky pro děti v Sýrii ve výši Kč. Výše průměrného daru se pohybovala kolem 652 Kč. 19

20 18. a 25. listopadu 2013 téma Podvýživa Podvýživa zabíjí více dětí než válečné konflikty a přírodní katastrofy dohromady v roce 2012 to bylo zbytečně ztracených 2,3 milionu dětských životů. V předvánočním čase jsme poprosili naše dárce, aby si vzpomněli při přípravách na slavnostní večer také na rodiny, které nemají takové štěstí a pomohli nám svým příspěvkem zachránit co nejvíce podvyživených dětí. Naši žádost jsme rozeslali dvěma skupinám dárců. Jednak to byli naši stálí dárci, kteří UNICEF podporují pravidelně a dále jsme oslovili nové - potencionální dárce, jejichž adresy jsme získali od společnosti Direct Soft s.r.o. Praha, která se zabývá zpracováním databází z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou telefonní seznamy, různé spotřebitelské soutěže, kupony (při vyplňování kuponů zpravidla vždy podpisem odsouhlasí dotyčný s používáním adresy pro uvedené účely), nebo živnostenský či obchodní rejstřík. První skupina našich stálých příznivců obsahovala adres. Na naši výzvu zareagovalo 31,2% oslovených což je příznivců. Díky jejich altruismu jsme vybrali částku Kč. Průměrná výše jednoho daru činila 660 Kč. Druhá skupina oslovených dárců obsahovala nových adres, kdy dar zaslalo 1,8 % oslovených, což je nových dárců. Díky jejich darům jsme získali na projekt podvýživa částku Kč. Průměrná výše jednoho daru činila 518 Kč. Těsně po vypuknutí přírodní katastrofy na Filipínách jsme našim podporovatelům poslali prosbu o jednorázový dar na pomoc tamním dětem s pomocí ů. Touto formou jsme oslovili 729 lidí, z nich reagovalo 10,56%. Díky jejich štědrosti se podařilo poslat humanitární pomoc v hodnotě Kč. Průměrný dar se pohyboval kolem Kč. 20

21 Dárky pro život 2013 DÁRKY PRO ŽIVOT představují projekt, který umožňuje virtuálně zakoupit skutečné předměty, které UNICEF dennodenně používá ve 157 zemích a oblastech světa, kde rozvíjí své programy pomoci dětem. V nabídce jsou pomůcky, které jsou pro práci UNICEF nezbytné: od vakcín a školních pomůcek po mobilní stan, terapeutickou výživu a dokonce i jízdní kolo. DÁRKY PRO ŽIVOT lze vybrat v našem e-shopu, případně v tištěném katalogu, kde je uvedena cena určitého počtu humanitárních pomůcek. Dárce tedy zaplatí vybranou položku, obdrží od nás certifikát a daňové potvrzení pro odečet částky z daní a daný předmět je připraven na chvíli, až ho bude zapotřebí. V roce 2013 poslali příznivci z České republiky humanitární pomoc v podobě Dárků pro život v celkové hodnotě Kč. Tato podpora zajistila dodávky pomoci do 28 zemích světa. Projekt Dárky pro život byl podpořen větší mediální kampaní nejlepší dárek letošních Vánoc, která probíhala celý prosinec. Začátkem prosince 2013 jsme Co vše jsme v roce 2013 pořídili: 1, 545 tuny terapeutické výživy Plumpy Nut 1021 kusů moskytiér do Myanmaru a Středoafrické republiky tablet na odčervení očkovacích vakcín proti spalničkám tablet na čištění vody tužek do škol uspořádali tiskové setkání s herečkou Jitkou Čvančarovou, která nakoupila Dárky pro život jako vánoční dárky, našim příznivcům jsme poslali dva newslettery s výzvou nákupu dárků u UNICEF, využili bannerovou a inzertní kampaň v on-line i tištěných médiích (s využitím švédské kampaně UNICEF) a spustili internetovou kampaň AdWords, která upozorňovala na možnost zakoupení dárku na poslední chvíli na e-shopu UNICEF. 21

22 Prodej zboží a dárků UNICEF Také v roce 2013 měli podporovatelé UNICEF možnost zakoupit si dárkové předměty z kolekce UNICEF. Nabízené zboží bylo možné zakoupit na našem e-shopu, ve třech prodejnách (na náměstí Kinských na Praze 5, v Obchodním domě Kotva a v Rytířské ulici na Praze 1), na našich prodejních stáncích během charitativních akcí po celé České republice a během krátkých období ve vybraných prodejnách firemních partnerů. Během roku 2013 se tak podařilo získat finanční prostředky v celkové výši Kč, které podpořily dlouhodobé projekty UNICEF. Nově jsme také navázali spolupráci s Obchodním centrem Arkády Pankrác, kde jsme měli možnost umístění našeho prodejního stánku v období od do Výtěžek z tohoto prodeje dosáhl úžasné částky Kč. Rok 2013 byl však zlomový pro oblast prodeje dárkového zboží - z důvodu dlouhodobě rostoucích nákladů a klesající poptávky po tomto typu zboží UNICEF ukončil celosvětovou výrobu blahopřání, pohlednic a dárků. Po dvaceti letech tak UNICEF ČR omezuje svou nabídku a v následujícím roce bude doprodávat zboží, které má k dispozici. Na přelomu roku 2013/2014 byly proto uzavřeny dvě prodejny: nám. Kinských 6, Praha 5 OD Kotva, Revoluční 1, Praha 1 Zboží s logem UNICEF bude k dostání pouze v pražské prodejně v Rytířské ulici 31 a na vybraných akcích pro veřejnost pořádaných UNICEF. 22

23 Dárky a zboží UNICEF v prodejnách dm Společnost dm drogerie markt s.r.o. se zapojila do předvánočního prodeje zboží UNICEF, aby tímto způsobem podpořila programy humanitární pomoci. Do konce prosince 2013 bylo možné v drogeriích zakoupit hrnek nebo vánoční jmenovky, jejichž celková částka putovala na podporu programů pro děti. Během této kampaně se podařilo prodat zboží za Kč. Společnost dm drogerie markt s.r.o. dlouhodobě podporuje programy na pomoc dětem. UNICEF vydal CD plné afrických pohádek Víte, proč má zebra černé pruhy a pavián lysý zadek? Odpovědi na tyto otázky najdou děti na CD afrických pohádek, které s podporou autorky textů Petry Lazákové vydal UNICEF 4. prosince Herečka Valérie Zawadská CD s názvem Do Afriky nejen za pohádkou nejen pokřtila, ale také mu propůjčila svůj hlas. Během třech měsíců se podařilo prodat téměř ks CD, přičemž UNICEF obdržel Kč. Veškerý výtěžek podpořil projekt Školy pro Afriku. Spolupráce s FAnn parfumerii Společnost FAnn parfumerie sedmým rokem podporuje činnost UNICEF ve prospěch strádajících dětí. Také v roce 2013 se uskutečnil společný projekt, díky kterému se dvakrát ročně objevují v nabídce parfumerie dárky UNICEF. Na jaře se po dobu dvou měsíců, konkrétně od 1.5. do mohli zákazníci zapojit do projektu Nezávadná voda a hygiena, v rámci kterého UNICEF buduje zdroje pitné vody a hygienické zázemí pro děti z chudších komunit. Během kampaně se podařilo získat výtěžek v hodnotě Kč. 23

Přehled roku 2013. Pro každé dítě zdraví, vzdělání, rovnoprávnost, ochranu

Přehled roku 2013. Pro každé dítě zdraví, vzdělání, rovnoprávnost, ochranu Přehled roku 2013 Pro každé dítě zdraví, vzdělání, rovnoprávnost, ochranu DĚKUJEME VÁM Mezi nejsilnější momenty loňského roku pro mě patří setkání se čtyřletým Fanuelem z Malawi. Pečovatelka z centra pro

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Autor práce: Frederika Slezáková, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Věra Vitáková Školní rok: 2010/2011 Úvod Jako téma absoloventské

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

Více

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS PS INFORMUJÍ 2, 5 PS SPOLEČENSKY 3 INFOKONTEJNER čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 PS ZAMĚSTNANCŮM 7 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS INFOKONTEJNER 01 2014 ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu

K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu Mýdlo = hrdina dětí. Projekt uspořádal UNICEF s podporou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015

Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015 Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015 Petr Kasa Předseda představenstva Pilulka Lékárny, a.s. Předseda představenstva CoPharm, a.s. Jednatel Top Farma s.r.o. 1 Agenda Online nejsou jen e-shopy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Pro každé dítě zdraví, vzdělání, rovnoprávnost, ochranu. Přehled roku 2012

Pro každé dítě zdraví, vzdělání, rovnoprávnost, ochranu. Přehled roku 2012 Pro každé dítě zdraví, vzdělání, rovnoprávnost, ochranu Přehled roku 2012 Přežití dětí PŘEŽITÍ DĚTÍ Každý den ve světě stále ještě umírá téměř 19 tisíc nejmenších dětí. Pěti nejčastějšími příčinami úmrtí

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Josef Jehlík Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Kateřina Lédlová Josef Jehlík Kateřina Lédlová GE Money Bank 250 x 676 x TROJNÁSOBN Ý 3 x 2008 2009 2010 2011 Vývoj bene+ červen Spuštění

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2 ÚVODEM V Bwindi, kde jsme začínali, se počet podporovaných dětí na základní škole ustálil na šedesátipěti. K tomu musíme přidat studenty na středních školách, v roce 2008 jich bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz Výroční zpráva projektu BabyKlokánci občanského sdružení Zrnka za rok 2014 www.zrnka.cz http://babyklokanci.blogspot.cz BabyKlokánci je celostátní rodičovská organizace podporující rodiny předčasně narozených

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

PREZENTACE USHI A KAMALY O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH DĚLNÍKŮ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, KTEROU PŘEDNESLY 13. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST V BARU KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE,

PREZENTACE USHI A KAMALY O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH DĚLNÍKŮ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, KTEROU PŘEDNESLY 13. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST V BARU KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE, PREZENTACE USHI A KAMALY O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH DĚLNÍKŮ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, KTEROU PŘEDNESLY 13. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST V BARU KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE, 14. ŘÍJNA NA VŠE PRO STUDENTY A 15. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Víte, která pomoc je nejvíce potřeba?

Víte, která pomoc je nejvíce potřeba? Víte, která pomoc je nejvíce potřeba? Přidejte se do Klubu přátel Člověka v tísni. Díky členům Klubu pravidelným dárcům můžeme třeba při zemětřesení nebo povodních pomáhat okamžitě. A rychlost často zachraňuje

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

PROJEKT. MDG 15 - Rozvojové cíle tisíciletí na školách Mezinárodní vzdělávací program pro učitele a studenty pražských středních škol

PROJEKT. MDG 15 - Rozvojové cíle tisíciletí na školách Mezinárodní vzdělávací program pro učitele a studenty pražských středních škol PROJEKT MDG 15 - Rozvojové cíle tisíciletí na školách Mezinárodní vzdělávací program pro učitele a studenty pražských středních škol Od školního roku 2007/2008 realizuje nezisková organizace Pertners Czech

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Základní údaje Obecné informace 2 3 4 REJSTŘÍK Zpráva o činnosti 5 Finanční část 6 Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 7 Finanční část Aktiva, Pasiva str.1 8 Finanční

Více

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program 2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program Lenka Hrubčová listopad 2014 LS&CO. GLOBÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÝ HIV/AIDS PROGRAM Věříme, že vzdělání je prvním krokem k řešení problémů s HIV / AIDS, a snažíme se nabídnout

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže.

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže. ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže. Hlasité čtení dítěti: rozšiřuje znalosti, vytvářípevné pouto

Více

Zpráva o činnosti neziskové organizace DEJME DĚTEM ŠANCI ke dni 31.12.2014

Zpráva o činnosti neziskové organizace DEJME DĚTEM ŠANCI ke dni 31.12.2014 V Praze dne 12. ledna 2015 Zpráva o činnosti neziskové organizace DEJME DĚTEM ŠANCI ke dni 31.12.2014 Nejprve mi dovolte popřát vám vše nejlepší do nového roku 2015! Zase to nějak rychle uteklo a tak nezbývá,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

občanské sdružení na cestě

občanské sdružení na cestě občanské sdružení na cestě 1 úvodník občanské sdružení na cestě Vážení členové, spolupracovníci, přátelé a donátoři Občanského sdružení NA CESTĚ, rok 2012 nezačal po finanční stránce vůbec růžově, ba naopak.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více