O budoucnosti venkova se jednalo na konferenci v Holešově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O budoucnosti venkova se jednalo na konferenci v Holešově"

Transkript

1 R. č. MK ČR E Číslo 2 I 8. dubna 2011 I Ročník III. Číslo prosince 2009 Ročník I. Zástupci MAS z celé ČR opět volili svého předsedu O budoucnosti venkova se jednalo na konferenci v Holešově Zámek ve Křtinách hostil zástupce místních ny Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Program Valné hromady zahrnoval kromě akčních skupin z celé republiky, kteří přijeli o.s. (NS MAS). úvodních slov hostů věnovaných venkovu, ve středu Zástupci 16. MAS března, Horní aby Pomoraví zvolili řídící byli orgá- mezi Jednání navštívili hosté z Ministerstva zemědělství třemi stovkami účastníků dvoudenní konference Venkov 2009 v Holešově ve dnech 18. a 19. listopadu. Na konferenci se hovořilo zejména o budoucnosti venkovských regionů, obcí a zemědělců spolupráci a metodě LEADER, obvyklé body, jako schválení účetní závěrky za rok 2010, plán práce a rozpočet NS MAS na rok Hlavním bodem programu se stala volba řídících orgánů sítě. Pro následující 2 roky byl zvolen třinácti- po roce Výstupem z jednání členný Výbor NS MAS, jehož předsedou se byla formulace memoranda se základními stal opět Bc. František Winter, předseda cíli společného úsilí vesnic, zemědělců a správní rady MAS Horní Pomoraví o.p.s. regionů pro rozvoj venkova v následujícím období (viz. níže). Národní konference se zúčastnili nejen členové místních akčních skupin, ale také zástupci Nová pravidla LEADER ministerstva zemědělství a jím zřizo- vaných agentur pro zemědělství a venkov a vycházejí vstříc Státního zemědělského intervenčního fondu, také vrcholní zástupci ministerstva pro místní rozvoj a profesních organizací jako je žadatelům o dotaci Národní síť Místních akčních skupin v čele s předsedou Františkem Winterem, Spolek pro obnovu venkova, Agrární komora a Národní observatoř venkova, také zástupci hostitelského Zlínského kraje a zástupce za kraj Olomoucký. MAS vyhodnocuje -baadosavadní plnění (MZe) a Státního zemědělského skupin a zároveň dochází k úpravě pravidel Strategického plánu LEADER V harmonii s přírodou a aktualizuje nejen tento Na konferenci podepsal ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška partnerskou plán, ale i jednotlivé oblasti podpory dle smlouvu s Národní sítí Místních akčních skupin ČR. Toto sdružení zastupoval při podpisu nových pravidel pro osu IV Programu rozvoje venkova. jeho předseda František Winter. Smlouva deklaruje spolupráci v oblasti regionální politiky, včetně obnovy a rozvoje venkova, cestov- monitoring plnění strategických plánu Le- V letošním roce probíhá celorepublikový ního ruchu, investiční OBSAHpolitice, politice bydlení, ader (SPL) jednotlivých místních akčních územního plánování a stavebního řádu. Zástupci mas z celé čr opět volili svého předsedu.. 1 intervenčního fondu (SZIF) Ing. Martin pro žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Nová pravidla leader vycházejí vstříc OBSAH Šebestyán, náměstek ředitele SZIF, Ing. Kateřina Cíle Adamcová, z Memoranda vedoucí oddělení Národní meto- konference Venkov 2009 žadatelům o dotaci...1 Představení O budoucnosti člena mas...2 venkova se jednalo na konferenci v Holešově diky Vesnice: osy IV Programu rozvoje venkova, Ing. Co se nám doposud podařilo? Humanitární sbírka zaplnila dva vagóny...4 Pavel Řešení Sekáč, rozpočtového vrchní ředitel určení sekce daní rozvoje Od roku 2009 jsme ve třech výzvách Cykloprůvodce Představení olomouckým člena MAS..... krajem Kalendář akcí - duben venkova MZe, vrchní ředitel sekce regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj Jiří rozdělili přes 25,5 mil. Kč mezi 38 vy- (jedna v roce 2009 a dvě v roce 2010) Řešení složité administrativy a byrokracie Valná hromada MAS Kalendář akcí - květen Řešení Programu rozvoje venkova (zjednodušení pravidel a zvýšení objemu financí Monitoring Za nápady dotačních na Ostrožsku zdrojů.... duben Vačkář a také zástupci partnerů NS MAS braných projektů z celého území MAS pro venkov) Ptákem MAS roku předávala 2011 je zkušenosti strnad...7 bulharským Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory (z celkem 68 žadatelů) Umělecké kolegům dílny... pod králickým sněžníkem a Mrg. Řešení Eduard znatelnosti Kavala, předseda DPH (proč Spolku vybírat pro od obcí?!) Farmářské Jeseníky trhy usilují budou o značku i v Zábřehu...8 regionální produkt 4 obnovu venkova ČR. pokračování na str. 2 (pokračování na str. 2) Starostové V Jindřichově se potkají se při sešli snídani...8 mladí fotografové... 4 Kraslice i pohlednice v Muzeu Zábřeh...8 Studenti získávali praktické informace. 5 Výzva pro členy MAS k účasti na jednání Pléna...9 V harmonii s přírodou Změna dotačních podmínek po roce Soutěž Komunitní vesnice roku školy přispívají ke spokojenému Zástupci životu olomouckého na venkově kraje.. se zajímají o nezaměstnanost 6 na hanušovicku a staroměstku...10 Monitoring dotačních zdrojů Den země se zaměří i na člověka

2 PŘEDSTAVENÍ ČLENA MAS Ing. Přemysl Čech, Hradecká 224, Postřelmov Rok založení: 2000 dokončení ze strany 1 V rámci monitoringu jsou sledovány tzv. monitorovací indikátory, níže uvádíme jejich naplňování: Fiche Projekty přislíbeno/naplněno Projekty doposud nenaplněno 2 zrekonstruované stávající budovy Počet technologií zefektivňujících, modernizujících výrobu Fiche č.1: Regionální produkce zdroj rozvoje regionu 228 m 2 zrekonstruovaných budov Počet zařízení k využití biomasy 4 nové doprovodné zemědělské stavby Počet technologií vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských výrobků Počet nově nabízených místních produktů Počet nově vytvořených pracovních míst Soukromá rodinná farma s výměrou 170 ha zemědělské půdy v katastrech Rovensko, Postřelmov a Zábřeh na Moravě. Farma je zaměřená na produkci obilovin, osiv a krmiv pro ekologické zemědělství a chov ovcí plemene Romney. V sezóně červenec až říjen nabízíme prodej plemenných ovcí, jatečných jehňat a jehněčího masa. Celoročně prodáváme krmné obiloviny a objemná krmiva (seno, senáž). Další naší aktivitou je chov koní plemene Hafling. Kontakty Tel: , mail: Fiche č.2: Zakládání podniků a jejich rozvoj Fiche č.3: Atraktivní venkov Fiche č.4: Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby 2 nově budované provozovny 16 nových zařízení (strojů, zařízení, technologií) sloužících k založení a rozvoji 2 nově nabízené místní produkty 6 podpořených mikropodniků 4 nově vytvořená pracovní místa 27 nově vybudovaných lůžek 3 zrekonstruované stávající budovy 1 nově vytvořené pracovní místo 10 zrekonstruovaných stávajících budov m 2 regenerovaných / obnovených prostranství m 2 nově vybudovaných veřejných prostranství 8 nově vytvořených prostor pro multifunkční využití 12 nových technologií, zařízení, vybavení pro občanské vybavení a služby 4 ks materiálně-technického zázemí pro komunitní, spolkové, společenské, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity Počet rekonstruovaných / modernizovaných objektů na provozovny Plocha upravených ploch pro zřízení či rozvoj stávající provozovny Počet zařízení nově zřízené infrastruktury pro venkovskou turistiku (pěší, lyžařské trasy), odpočinková místa, směrové tabule Počet obnovených nebo nově nabízených regionálních služeb Počet nových / zrekonstruovaných provozoven určených pro nezemědělskou činnost Počet nového zařízení a technologií sloužících k diverzifikaci nezemědělských činností 2 nově vytvořená pracovní místa Proč jste se rozhodli stát se členem MAS? Členem MAS jsem se stal kvůli možnosti působit a ovlivňovat aktivity v regionu. Domnívám se, že finanční prostředky z evropských fondů (LEADER) jsme na místní úrovni schopni lépe rozdělit tam, kde jsou opravdu potřebné. Využili jste někdy služeb MAS? Ano, formou konzultací k projektům v rámci programu LEADER. Fiche č.5: Tradiční venkov zachování kulturního dědictví regionu Fiche č.6: Vzdělávání a informace 1 studie / program obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova Počet vydaných publikací 2 památky místního významu Počet stavebně-historických průzkumů 2 zrekonstruované stávající budovy Počet nově vytvořených pracovních míst 1 vybudovaná výstavní expozice 1 zařízení a vybavení pro provoz expozic Počet účastníků seminářů Při výběru projektů v dalších kolech bude zohledňováno naplňování indikátorů, především těch, které se doposud nepodařilo naplnit. Jaké nás čekají změny? V následujících výzvách MAS k předkládání žádostí o dotace mohou žadatelé vybírat nově z 9 oblastí podpory (Fichí) oproti původnímu počtu 6ti Fichí. Také dochází ke změnám, které rozšiřují způsobilé výdaje (nově podporované aktivity), případně okruh možných žadatelů. 2

3 Podporované okruhy 1 I původní oblasti podpory hl.opatření podopatření 2 III.1.1 hl.opatření 3 III III.2.1 hl.opatření podopatření hl.opatření 5 III.2.2 hl.opatření Modernizace zemědělských podniků Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Podpora cestovního ruchu Diverzifikace činností nezemědělské povahy Občanské vybavení a služby 1 I I III III III podopatření Obnova a rozvoj vesnic 7 III Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova nově připravované oblasti podpory Modernizace zemědělských podniků Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Podpora cestovního ruchu - stezky a rozhledny Podpora cestovního ruchu - ubytování a sport 6 III Obnova a rozvoj vesnic 8 III.2.2 Občanské vybavení a služby Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 6 III.3.1 hl.opatření Vzdělávání a informace 9 III.3.1 Vzdělávání a informace Výtah ze zásadních změn pravidel pro žadatele Opatření: Modernizace zemědělských podniků žadatel musí podnikat minimálně 2 roky v zemědělství výdaje rozšířeny o nákup mobilních zemědělských strojů a prodejních automatů na produkty prvovýroby podpora chovu včel nebo pěstování hub Opatření: Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje nepodporují se zemědělští podnikatelé a obnovitelné zdroje energie umožněn režim de minimis a v tomto režimu jsou navíc podporovány tyto činnosti: 1. činnosti související s uváděním produktů na trh 2. výdaje na propagaci a marketing 3. ostatní osobní a pozemní doprava 4. silniční nákladní doprava 5. vnitrozemská osobní vodní doprava 6. skladování 7. informační a komunikační činnosti 8. profesní, vědecké a technické činnosti 9. administrativní a podpůrné činnosti 10. provozování sportovních zařízení 11. fitness centra Opatření: Podpora cestovního ruchu 1. Rozhledny, pěší trasy, hippostezky a další tematické stezky umožněna podpora i v režimu de minimis příjemcem podpory může být navíc obec a nezemědělský podnikatel s historií podnikání delší než 2 roky podpora obnovy a nové výstavby rozhleden pro zemědělce pro výrobce potravin a krmiv pro podnikatele pro obce pro podnikatele pro obce, NNO, církve pro obce, NNO, církve pro obce, NNO, církve pro obce, NNO, církve 2. Ubytování, sport umožněna podpora i v režimu de minimis, v tomto režimu lze navíc podpořit propagaci a marketing příjemcem podpory může být navíc obec a nezemědělský podnikatel s historií podnikání delší než 2 roky nově bude podpora základního wellness budování stravovacích zařízení nemusí být vázáno na budování ubytovacích zařízení, ale musí být součástí jednoho komplexu Opatření: Obnova a rozvoj vesnic umožněna podpora i v režimu de minimis, v tomto režimu lze navíc podpořit nákup mikrobusu/minibusu v případě, že žadatelem je obec či svazek obcí Opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova žadatelem mohou být i fyzické a právnické osoby (podnikající dle obchodního zákoníku) v záměrech b) a c) jsou způsobilé pouze investiční výdaje lze podporovat i restaurování movitých památek, např. hudební nástroje, obrazy, knihy atd. expozice muzea již nemusí být umístěna do objektu, který je kulturním dědictvím Opatření: vzdělávání a informace podpora je zaměřena na vzdělávání hospodářských subjektů, tj. osob zapsaných v obch.rejstříku, osob, které podnikají na základě živnostenského oprávnění nebo jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, fyzické a právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány v evidenci zemědělských podnikatelů a obce nově způsobilý e-learning Co vám přináší členství v MAS? Možnost aktivně zasahovat do přípravy a tvorby strategických dokumentů prostřednictvím práce v Programovém výboru MAS, a tím napomoci k rozvoji regionu. Přemýšlíte o čerpání dotací pomocí Strategického plánu MAS? Ano, uvažuji o přípravě projektu, který se týká rekonstrukce bývalé sýpky ve stávající zemědělské usedlosti. MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyzývá členské obce a spolky, aby nám tak jako v loňském roce zasílali fotografie z pálení čarodějnic V příštím čísle Zpravodaje připravíme fotoreportáž. Fotografie posílejte na adresu: vždy alespoň 3 fotografie. Děkujeme předem! 3

4 Premiéru měly v pátek 1. dubna farmářské trhy v Šumperku. Na nezájem si organizátoři, město Šumperk a Okresní Agrární komora v Šumperku, nemohou stěžovat. Lidé z města i širokého okolí už dopoledne zaplnili šumperskou Hlavní třídu. Během pár hodin někteří prodejci už neměli co nabídnout. Například sýry a tvarůžky zmizely okamžitě. Slibovaný český česnek nedorazil a chybělo více zeleniny. Kromě potravin se na pultech stánků objevily i řemeslné výrobky a také perníky se značkou Jeseníky originální produkt. Příští trhy se uskuteční první pátek v květnu. (hab) Humanitární sbírka zaplnila dva vagóny Již podeváté uspořádala Charita Zábřeh materiální humanitární sbírku pro broumovskou Diakonii. V průběhu tří březnových dnů lidé shromáždili kolem 22 tun šatstva, pokrývek nebo potřeb do domácnosti, což představuje dva zaplněné nákladní vagóny. Lidé více vnímali naši prosbu, aby nám s každým kilogramem věcí věnovali i jednu korunu na pokrytí režijních nákladů sbírky, za což děkujeme, uvedla koordinátorka sbírky Ludmila Macáková. V zapečetěných pokladničkách se tak nasbíralo přes 11 tisíc korun. Na dodatečnou výzvu organizátorů se sešlo také 25 autolékárniček, které již svým složením nevyhovují současné legislativě, ale obsahují použitelný zdravotnický materiál. Také tentokrát se do sbírky zapojili dobrovolníci. Pomáhalo 29 lidí v hmotné nouzi, které Charita organizuje ve výkonu dobrovolnické služby. Celkově takto společně odpracovali 281 hodinu. Další sbírka se uskuteční opět na podzim. I Váš výrobek nebo výrobky si zaslouží značku JESENÍKY originální produkt Jste živnostníkem, firmou, organizací, zemědělcem působícím v Jeseníkách? Jste hrdí na původ Vašich výrobků, na jejich kvalitu a jedinečnost? Chcete pomoci s jejich propagací a zviditelněním? Do přijímáme žádosti o udělení značky JESENÍKY originální produkt. Informujte se o možnostech získání značky JESENÍKY originální produkt. Bližší informace naleznete na nebo kontaktujte regionální koordinátorku Lenku Krobotovou (tel: , eu). Rádi Vám poskytneme konkrétní informace a vše s Vámi zkonzultujeme zcela bezplatně. Cykloprůvodce Olomouckým krajem Nový propagační materiál nazvaný Cykloprůvodce Olomouckým krajem vyšel v měsíci březnu. Brožura obsahuje popis celkem 11 cyklotras. Ty jsou určeny například rodinám s dětmi, méně zdatným rekreačním cyklistům, sportovně rekreačním cyklistům, dálkovým cyklistům, ale také terénním cyklistům. U všech cyklotras je uveden detailní popis cesty, mapový podklad a výškový profil, délka trasy a popis turistických cílů, konstatoval hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. V publikaci naleznou milovníci jízdy na kole i přehled certifikovaných zařízení systému Cyklisté vítáni, seznam cykloservisů, cyklopůjčoven a cyklobusů na území Olomouckého kraje. 4

5 Kalendář akcí - duben 2011 Datum konání Akce Místo konání Pořádající společnost Druh akce Region Ruda Houslový recitál sál OÚ Ruda nad OÚ a ZŠ Ruda nad Moravou Moravou koncert Burza náhradních dílů automoto Olšany - hřiště Veterán Klub Severního Pomoraví burza Košt vína KD Hrabenov J. Kotraš Velikonoční mariášový turnaj - závěrečný turnaj této sezóny mariášnické ligy Štědrákova Lhota J. Kotraš turnaj Pálení čarodejnic Hrabenov - hřiště SDH Hrabenov zábavné odpoledne Pálení čarodejnic Bohdíkov SDH Bohdíkov zábavné odpoledne Pálení čarodejnic Olšany zábavné odpoledne Pálení čarodejnic Bušín Club u dolní zastávky zábavné odpoledne Dubicko Velikonoční zábava Sokolovna Dubicko zábava Hanušovice Travesti show - Divoké kočky DK Hanušovice DK Hanušovice show Pohádkový les s večerním pálením Občanské sdružení K 2 Hynčice čarodějnic Hynčice zábavné odpoledne Hrabová Den Země ZŠ a MŠ Hrabová ZŠ a MŠ Hrabová Pálení čarodejnic Areál koupaliště - Hrabová Obec Hrabová zábavné odpoledne Jakubovice Ping-pongový turnaj KD Jakubovice Obec Jakubovice Stavění májky u KD, pálení čarodějnic Hospoda U Pepíka Obec Jakubovice Město Zábřeh Výprava kroužků Lesní lidé, Myšáci, Modeláři DDM Krasohled Zábřeh Po stopách Eskymo Welzla, dálkový Start z městského turistický pochod stadionu KČT Zábřeh pochod Velikonoce v DDM DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh Screamers Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní, s.r.o. show Velikonoční střelecko-šipkařský turnaj DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh Velikonoční beránek Katolický dům Spolek Metoděj Bezpečná cesta Dopravní hřiště MŠ Severáček MŠ Severáček Den Země Wolkerovy sady DDM Krasohled Zábřeh Slavnost u čarodějnice Berty DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh Nemile Jarní prohlídky tvrze Nemile Tvrz Nemile Tvrz Nemile prohlídky Jarní prohlídky tvrze Nemile Tvrz Nemile Tvrz Nemile prohlídky Jarní prohlídky tvrze Nemile Tvrz Nemile Tvrz Nemile prohlídky Postřelmov Vynášení smrti, vítání jara KD Postřelmov Obec Postřelmov Staré Město pod Sněžníkem Koncert kapely Poutníci Kulturní dům Staré Město Kulturní zařízení města koncert Kurz malování na hedvábí, Kurz malovaní Kulturní dům Staré 2011 pravou mozkovou hemisférou Město Kulturní zařízení města kurz Zdobení velikonočního stromu Náměstí ve Starém Městě Kulturní zařízení města Slet čarodějnic a čarodějů ve Starém Hřiště u koupaliště - Městě Staré Město Divadelní soubor ŠOK Štíty Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Štíty ZŠ a MŠ Štíty ZŠ a MŠ Štíty 5

6 Kalendář akcí - květen 2011 Datum konání Akce Místo konání Pořádající společnost Druh akce Region Ruda Lampionový průvod s táborákem Bušín Obec Bušín Den regionu Ruda Olšany Koncert v kostele sv. Vavřince v Rudě Kostel Ruda nad OÚ a ZŠ Ruda nad Moravou Moravou koncert Kácení máje Hrabenov - hřiště SDH Hrabenov Festival duchovní hudby - kostel sv. Petra a Pavla Bohdíkov Kácení máje SDH Komňátka Kopaná - Amazonky proti bývalým hráčům Bohdíkov Pohádkový les Bohdíkov SDH Bohdíkov Den matek Olšany Kácení máje Klášterec Hanušovice Den matek DK Hanušovice MŠ Hanušovice Přehlídka žákovských kapel DK Hanušovice ZŠ Hanušovice koncert Hrabová Den maminek Sokolovna Hrabová Jakubovice Kácení májky v prostorách KD Hospoda U Pepíka Obec Jakubovice Město Zábřeh Májový jarmark Náměstí Osvobození, prostory před KD Zábřežská kulturní, s.r.o Připíjme si, výstava Muzeum Zábřeh Muzeum Zábřeh výstava Zlaté Hory - Údolí ztracených štol DDM Krasohled Zábřeh výlet Věra Špinarová - koncert Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní, s.r.o. koncert Výlet do Vídně DDM Krasohled Zábřeh výlet Pohádkový les Odchod od lihovaru MRC Hnízdo výlet Zahradní posezení Zahrada Katolického domu Spolek Metoděj Majáles Gyza Zábřeh EURORANDO Od pramene Nemilky Odjezd ATB Valová KČT Zábřeh výlet Mateřinková olympiáda Městský stadion MŠ Severáček Ve víru tance DDM Krasohled Zábřeh Putování s ježkem MŠ Pohádka MŠ Pohádka Bambiriáda DDM Krasohled Zábřeh Bambiriáda DDM Krasohled Zábřeh Bambiriáda DDM Krasohled Zábřeh Staré Město pod Sněžníkem Přednáška pana Karla Richarda Marinova Kulturní dům Staré HARMONIZACE Město Kulturní zařízení města přednáška Karel Richard Marinov - Koncert Na Kulturní dům Staré křídlech lásky Město Kulturní zařízení města koncert Štíty Český den proti rakovině (15. květinový den) Štíty Liga proti rakovině Praha Pochod indiánskou stezkou Štíty - Heroltice zábavný pochod Štítecký jarmark Štíty - náměstí Město Štíty jarmark Den Mikroregionu Zábřežsko Štíty - náměstí Město Štíty jarmark, atrakce, stánky 6

7 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ duben 2011 OBCE A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje Významné projekty Olomouckého kraje Podporované aktivity V oblastech vzdělávání a věda mládež kultura sport a tělovýchova zdravotnictví turistický ruch životní prostředí sociální služby a humanitární pomoc prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí Financování: Dotace: výše není stanovena Žadatelé: organizace provozující veřejně prospěšnou činnost na území Olomouc.kraje Termín podání žádosti: Průběžně do Informace zveřejněna na -olomoucky.cz/olomouckykraj/granty+a+dotace/krajské+zdroje/příspěvky+z+rozpočtu/příspěvky+z+rozpočtu_cz.htm?lang=cz Adresa pro zaslání žádostí: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor ekonomický Jeremenkova 40a; OLOMOUC Poznámka: poskytnutý příspěvek slouží jako doplňkový zdroj financování jednomu žadateli může být poskytnut pouze jeden příspěvek z programu Neinvestiční finanční příspěvky do výše 25. tis. Kč Podporované aktivity: V oblastech vzdělávání a věda mládež kultura sport a tělovýchova zdravotnictví turistický ruch životní prostředí sociální služby a humanitární pomoc prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí akce pořádané jednotkami sdružení spolková činnost dobrovolných hasičů Financování: Dotace: max.výše ,- Kč Žadatelé: právnické a fyzické osoby z Olomouc.kraje provozující veřejně prospěšnou činnost občanská sdružení, humanitární organizace Termín podání žádosti: Průběžně do Informace zveřejněna na: Kraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Příspěvky+z+rozpočtu/Příspěvky+z+rozpočtu_CZ.htm?lang=CZ Adresa pro zaslání žádostí: Krajský úřad Olomouckého kraje, Rada Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a; OLOMOUC Ministerstvo životního prostředí Operační program životní prostředí: XXIV.výzva Podporované aktivity: Prioritní osa 2 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy), pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení) Financování: Dotace: 90% celkových způsobilých výdajů Žadatelé: obce svazky obcí příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst Termín podání žádosti: Od 1.listopadu 2010 do 29.července 2011 Informace zveřejněna na opzp.cz/soubor-ke-stazeni/37/ OPZP_XXIV_vyzva_ pdf Adresa pro zaslání žádostí: Elektronická žádost Bene-fill: OBCE, NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY Program LEADER přes MAS Horní Pomoraví 13.kolo, 4.výzva Plán výzev na rok 2011 Bude upřesněno po jednání Programového výboru MAS Horní Pomoraví o.p.s. v ½ dubna. Květen 2011 F.č.1. Modernizace zemědělských podniků F.č.3. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoj F.č.5. Podpora cestovního ruchu ubytování, sport F.č.6. Ochrana a rozvoj vesnic veřejná prostranství a zeleň Září 2011 F.č.2. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům F.č.4. Podpora cestovního ruchu - turistika F.č.7. Moderní venkov občanské vybavení a služby F.č.8. Tradiční venkov ochrana a rozvoj kulturního dědictví F.č.9. Vzdělávání a informace baa Ptákem roku 2011 je strnad Každoročně od počátku devadesátých let vyhlašuje Česká ornitologická společnost ptáka roku. Letošní rok připadl na strnada obecného. Ten patří k rozšířeným druhům, jeho zpěv je spojen hlavně s parnými léty uprostřed polí. Přes jeho rozšíření výskyt strnada se snižuje a také on patří mezi ubývající druhy po celé Evropě. Především působením na krajinu intenzívním zemědělstvím. Způsoby, jak strnadovi pomoci, známe, říká Václav Zámečník, zemědělský specialista ČSO: Prokázaný je třeba příznivý dopad agroenvironmentálního titulu Biopásy. Nyní je třeba nastavit přidělování zemědělských dotací tak, aby tento a podobné programy využívalo mnohem více zemědělců. (hab) Umělecké dílny pod Králickým Sněžníkem Kulturní zařízení Starého Města vyhlašuje v rámci mikroprojektu Umělecké dílny pod Králickým Sněžníkem dvě soutěže související s kulturním životem. Tématem fotografického klání je kultura pod Králickým Sněžníkem. Účastníci mohou fotografovat vše, co souvisí s uměleckým životem na české i polské straně projektu. Snímky do soutěže mohou lidé doručit osobně nebo na adresu Kulturního zařízení Města Staré Město, Smetanova 52, Staré Město. Podrobné informace a podmínky naleznou zájemci na Současně rámci stejného mikroprojektu se koná soutěž nazvaná Cesty za kulturou. Hrací karta a pravidla soutěže se nachází v Česko-polském kulturním kalendáři. Každý účastník má navštívit 6 akcí z vypsaného seznamu, opatřit si razítko, vyplnit kartu a zaslat na adresu Kulturní zařízení Staré Město. Obě soutěže probíhají do 24. října. 7

8 Farmářské trhy budou i v Zábřehu MAS Horní Pomoraví o.p.s. připravuje ve spolupráci s městem Zábřeh na neděli 1.května farmářské trhy. Cílem akce je zavedení pravidelného pořádání farmářských trhů v Zábřehu. Důvodem pro zavedení trhů je především zájem obyvatel regionu o místní kvalitní potraviny, produkty pěstované či vyráběné s ohledem na šetrné využívání krajiny. Trhy umožní místním výrobcům nabízet produkci přímo v místě jejího vzniku, sníží se tak náklady na předpravu i negativní ekologický dopad přepravy produkce na velké vzdálenosti. Pro spotřebitele bude významná skutečnost, že budou znát původ nakupovaných potravin a postupně se seznámí s regionálními producenty/ výrobci. Doprovodným efektem pořádání farmářských trhů v Zábřehu je také zajímavé využití veřejného prostranství v blízkosti zámku (sídla městského úřadu), kdy spojení historického centra města a farmářských trhů zvyšuje atraktivitu Zábřeha. V současné době oslovujeme producenty, kteří by chtěli nabízet své produkty, pokud jste takovým producentem, přihlaste se prosím na tel.čísle , případně pište na vyzvala producenty ředitelka MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová. V případě zájmu spotřebitelů a producentů budou trhy pořádány v pravidelných intervalech. (baa) Občanské sdružení K2 Hynčice ve spolupráci s p. Grivalským pořádá dne 30. dubna 2011 Pohádkový les s večerním pálením čarodějnic Starostové se potkají při snídani Neformální název zvolili partnerské místní akční skupiny Šumperský venkov a Horní Pomoraví pro diskusní setkání starostů obou území. První snídaně starostů proběhne v pátek od 8:30 hod. v Novém Malíně. Na programu budou informace o činnosti obou místních akčních skupin, především pak aktuální dotační možnosti, dále problematika krizového řízení v obcích a možnosti realizace projektů prostřednictvím obecních provozních společností. Dalším připravovaným tématem, trápící všechny malé obce, je také rozpočtové určení daní. Na jednání budou postupně zváni regionální poslanci, senátoři, europoslanci a zástupci Olomouckého kraje, aby náměty a závěry z jednání mohly být využity při diskusích zákonodárců či při přípravě programů na krajské úrovni. (baa) Hynčice nad Moravou - začátek ve 13,00 hod. Program: 13,00 Pohádkový les Bleší trh Dětské hry 17,00 Průvod masek Zapálení vatry 18,00 Taneční zábava Kraslice i pohlednice v Muzeu Zábřeh Tradice a zvyky Velikonoc nabízí Muzeum Zábřeh. Návštěvníkům se v rámci expozice představí jednotlivé dny velikonočních svátků formou sbírkových předmětů a textů. Zvykoslovné předměty zase připomínají lidové obyčeje. Mezi pestrobarevnými exponáty se objevují husí, pštrosí a kachní vejce, která jsou zdobená různými technikami od drátování, škrábání, malování, madeirová vrtaná, zdobená rozehřátým voskem a z artyčokového patchworku. V muzeu nechybí ani kraslice místních sběratelů, uvedla etnografka Vlastivědného muzea v Šumperku Mária Kudelová. Velikonoční expozici doplňuje kolekce pohlednic malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara z Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích a sbírky soukromých vlastníků. Pohlednice patřily více než jedno století k atmosféře slavení. V současnosti je jejich poslání spíše na ústupu, podotkla Kudelová. Výstava potrvá do 1. května (hab) Bohaté občerstvení zajištěno. Autobus bude přistaven ve 12,45 hod u MÚ Hanušovice. Věci na bleší trh přijímáme od do v informačním centru Hanušovice (vše mimo oblečení a obuvi). 8

9 Tuzemské i zahraniční regionální značky na workshopu Zavádění regionálních značek u nás i v zahraničí bylo tématem jednodenního workshopu nazvaného Regionální produkty. Ten se uskutečnil 3. března v Jeseníku. Kromě značky Jeseníky originální produkt, se prezentovala značka Moravský kras regionální produkt a místní značení z Doliny Baryczy v Polsku. Jesenickou oblast představila na kurzu Lenka Krobotová, manažerka MAS Horní Pomoraví, která je koordinátorem značení v regionu. V Jeseníkách nese značku původnosti již 18 produktů. Letos se koordinátor chystá certifikovat také ubytovací a stravovací služby. Moravský kras má čtyřletou zkušenost se značením místních výrobků. Tamní MAS Moravský kras, která koordinuje aktivity spojené se zaváděním značky, sklízí očekávaný efekt, a to podpoření místní ekonomiky a zviditelnění regionu. Usilujeme o to, aby regionální značka vytvářela celkovou image regionu, uvedl Jozef Jančo, manažer MAS Moravský kras. Zahraniční zkušenosti s sebou přivezla Marta Kamińska z regionu Dolina Baryczy, který charakterizuje rybníkářská produkce. Naše iniciativa je první vlaštovkou v Polsku. U nás neexistuje systém značení ani žádná organizace, která by tyto aktivity zastřešovala tak, jak tomu je v České republice, podotkla koordinátorka projektu, který zahrnuje údolí řeky Barycz v Dolním Slezku. Značku nazvanou Údolí Baryczy doporučuje nesou ryby a produkty z nich, sadařské produkty jako sirupy či čerstvé plody, pečivo, živočišné produkty, rukodělné výrobky a od roku 2009 také služby. Naše aktivity směřují k tomu, aby přilákaly turisty, kteří ocení tradiční produkty, mají respekt k přírodě a místní bohatství je zajímá, uvedla Marta Kamińska Workshop uspořádalo občanské sdružení Jeseníky přes hranici s cílem seznámit výrobce a poskytovatele regionálních služeb s novými trendy v oblasti zavádění regionálních značek. Cílem sdružení je efektivní spolupráce při rozvoji turistiky v Jeseníkách. (hab) JARNÍ PROHLÍDKY TVRZE NEMILE Pátek, 22. dubna Sobota, 23. dubna Neděle, 24. dubna Kontakty: Tvrz Nemile Nemile 54, Zábřeh, Občerstvení zajištěno www-tvrz-nemile.estranky.cz Soutěž vesnice roku 2011 Výzva pro členy MAS k účasti na jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s. zve všechny své členy na jednání Pléna MAS, které se uskuteční ve čtvrtek od 15:00 hod. Na programu budou kromě schvalování účetní závěrky za rok 2010, plánu práce a rozpočtu MAS na rok 2011 také body týkající se změny zákona o obecně prospěšných společnostech. Dle této novelizace je nutné schválit novou Zakládací smlouvu a Statut organizace, takže je nutné, aby se jednání účastnili všichni členové, případně zmocnili své zástupce. V průběhu jednání budou také voleni noví členové do rozhodujících orgánů MAS a také orgánů připravujících strategický plán LEADER a schvalujících žádosti o dotace v rámci tohoto programu. (baa) Změna dotačních podmínek po roce 2013 Výrazně méně finančních prostředků získají české regiony po roce 2013 z evropských dotačních programů. V ideálním případě bude možné z fondů čerpat 70 procent současného objemu. V dalším programovacím období bude kladen důraz na měřitelnost výstupů, výsledků a na kvalitu podpořených záměrů. V následujícím programovacím období bude potřeba se postupně odpoutat od závislosti na evropských finančních zdrojích a využívat vlastní, resp. národní prostředky. Při nastavování nových pravidel již nebude možné zaměřovat se pouze na infrastrukturní projekty a vybavenost území, ale bude potřeba zaměřit se na ekonomický růst a inovace. Informace vyplývají z dokumentu, který zveřejnila Evropská komise v páté kohezní zprávě. Dokument je zaměřený na budoucí podobu kohezní politiky EU po roce Ze zprávy vyplývá, že hodnota indexu konkurenceschopnosti je v ČR nejnižší v severních a východních regionech. Čím méně rozvinutý region, tím více peněz by měl po roce 2013 dostat na základní infrastrukturu. Rozvinuté regiony by se zas měly více zaměřit na vědecké inovace a zvyšování ekonomické efektivity. (převzato ROP Střední Morava, rr-strednimorava.cz) Již 17.ročník soutěže o titul Vesnice roku byl vyhlášen 1.března na Dni malých obcí v Praze. Přihlášky do soutěže mohou podávat obce vesnického charakteru, které mají max obyvatel a zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce do 29.dubna Soutěží se v několika kategoriích Zlatá stuha vítěz krajského kola Modrá stuha za společenský život Bílá stuha za činnost mládeže Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu Dále se udělují diplomy například za vzorné vedení obecní knihovny či kroniky, za rozvíjení lidových tradic i za květinovou výzdobu v obci. Obce soutěží nejprve v krajských kolech následně pak postupují do celostátního klání. Více informací naleznete na stránkách 9

10 Zástupci Olomouckého kraje se zajímají o nezaměstnanost na Hanušovicku a Staroměstku Alarmující míra nezaměstnanosti v regionu znepokojuje i Olomoucký kraj, jehož zástupci náměstek hejtmana Pavel Horák a Ondřej Večer koordinátor zaměstnanosti Olomouckého kraje zavítali na jednání s podnikateli v regionu Hanušovicka a Staroměstka a starosty obcí v regionu. Mezi závažná témata, která region trápí, se řadila také dopravní obslužnost, stav komunikací či vzdělanostní struktura nezaměstnaných. Jednání se zúčastnili rovněž Ivo Bartl, ředitel Úřadu práce v Šumperku a Petr Hrbek, předseda OHK Šumperk. Jednání podpořil osobní účastí a zabezpečením zázemí i předseda představenstva Pivovaru Holba, a.s. Zdeněk Konečný. 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Míra nezaměstnanosti v okrese Šumperk dle POÚ I.07 III.07 V.07 VII.07 IX.07 XI.07 I.08 III.08 V.08 VII.08 IX.08 XI.08 I.09 III.09 V.09 VII.09 IX.09 XI.09 I.10 III.10 V.10 VII.10 IX.10 XI.10 Ačkoliv podnikatelé z regionu měli možnost vyjádřit své názory na podporu ze strany Olomouckého kraje, úřadu práce či hospodářské komory, jejich zájem byl minimální. Přitom otázky dopravní obslužnosti, stavu komunikací v regionu, vysoké míry nezaměstnanosti na Hanušovicku a Staroměstku (aktuálně 22,35%, přičemž míra nezaměstnanosti v okrese Šumperk dosahuje 13,52%), vzdělanostní struktury nezaměstnaných (až 40% nezaměstnaných má pouze základní vzdělání) a jejich možnosti uplatnění se na pracovním trhu výrazně ovlivňují rozvoj regionu. K diskuzi se připojili jen 3 zástupci místních firem, 4 starostové (Hanušovice, Jindřichov, Malá Morava a Kopřivná) a zástupci úřadu práce, hospodářské komory, Olomouckého kraje a Místní akční skupiny Horní Pomoraví o.p.s. V otázkách dopravní obslužnosti se diskutovalo o návaznosti spojů, rušení regionálních Hanušovice tratí a dopravním napojení na východní Čechy Mohelnice tato problematika trápí také obce Šumperk v oblasti Štítecka. Zástupci Olomouckého kraje vyjádřili zájem na řešení této závažné situace, avšak přivítali by větší zájem místních podnikatelů, zajímali se o jejich názory a konkrétní návrhy řešení, které by mohli dostupnými nástroji politiky zaměstnanosti a prostředky Olomouckého kraje podpořit. I.11 Zábřeh Olomoucký kraj Loňské téma Dne Země se neslo ve znamení stromů. Den Země se zaměří i na člověka Den Země oslaví letos Zábřeh ve čtvrtek 28. dubna. Pořadatel Dům dětí a mládeže Krasohled v Zábřehu si zvolil jako téma slogan Aby bylo naší Zemi milo. Celodenní oslavě naší planety ve Wolkerových sadech bude předcházet týdenní akce Ukliďme Zábřežsko. Krasohled se tak v termínu od 15 do 23. dubna zapojí do kampaně Ukliďme svět. Organizátor vyzývá školy, školky, organizace, úřady, ale i jednotlivé občany do sběru odpadků. A až bude uklizeno, může se slavit. Den Země startuje v 9 hodin. Letošní téma směřuje nejen k ochraně života rostlin a zvířat, ale také člověka jako živé bytosti a k mezilidským vztahům. Pokrývá veškerý život a procesy na naší planetě, vysvětlila Jarmila Švecová z DDM Krasohled Zábřeh. Malé i větší děti se mohou těšit na celodenní program, který tradičně spojuje zábavu s poučením. Foto archiv DDM Krasohled V galerii v parku návštěvníci zhlédnou výstavu keramické soutěže Podoby člověka, na pěti stanovištích je čekají ukázky lesů, které se vyskytují v Evropě, hasiči zase předvedou likvidaci havárie na vodním toku. Poprvé se stane součástí oslav planety minifarmářský trh. Chtěli bychom jej uspořádat po vzoru Šumperka. Uvidíme, kdo se přihlásí z okolních producentů, uvedla Švecová. Děti budou připravovat květinovou louku z vršků pet lahví pod vedením výtvarnice. Školáci zase poskládají z vršků planetu Zemi. K tomu mají příchozí donést s sebou 5 až 10 barevných vršků a také 2 pet lahve zelené a 2 lahve barevné. Z recyklovatelných materiálů předvedou žáci 5. Základní školy v Šumperku módní přehlídku. O hudební program se odpoledne v rámci koncertu pro Zemi představí skupina Sioux. (hab) 10

MAS připravuje region na novou integrovanou strategii

MAS připravuje region na novou integrovanou strategii www.hornipomoravi.eu R. č. MK ČR E 19787 Číslo 1 I 29. března 2013 I Ročník V. www.hornipomoravi.eu Číslo 12 10. prosince 2009 Ročník I. MAS připravuje region na novou integrovanou strategii Přípravy na

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ ročník II. / 2011 Občanské sdružení Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace

Více

1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2.

1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2. 1 1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2. ZPŮSOB ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ DO ZPRACOVÁNÍ SPL... 4 3.3. ZAPOJENÍ

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života

Více

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015 Číslo 4 Duben 2015 Ročník 14 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Ceny kultury Olomouckého kraje předány strana 8 Věž děkanského Regionální produkty kostela na Šantovce

Více

Číslo 8 - prosinec 2012

Číslo 8 - prosinec 2012 Venkov PROGRAMU INFORMAČNÍ PERIODIKUM ROZVOJE VENKOVA Číslo 8 - prosinec 2012 Konference Venkov 2012 Obec Rudka získala titul Oranžová stuha ČR 2012 Česko polská konference v Olomouckém kraji Úspěšné projekty

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 2020. verze se zapracovanými připomínkami

Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 2020. verze se zapracovanými připomínkami Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 2020 verze se zapracovanými připomínkami říjen 2014 Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Hradecký venkov 2014-2020 Obsah 1. Úvod... 4 1.1

Více

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1/ ÚVODNÍ SLOVO................................................ 3 2/ ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE................................. 3 3/ PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ..................................

Více

Venkovské noviny. na kolech krajem Želivky z obce Vítonice do obce Trhový Štěpánov. Také v této části putování se ke středočeskému

Venkovské noviny. na kolech krajem Želivky z obce Vítonice do obce Trhový Štěpánov. Také v této části putování se ke středočeskému Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2006 SRPEN 2006 ZDARMA Vážení čtenáři, právě čtete osmé číslo Venkovských novin, které jsme mimořádně vydali dříve. Důvodem bylo velké množství aktuálních a

Více

Ročník 8 Číslo 1 Květen 2013. Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov

Ročník 8 Číslo 1 Květen 2013. Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov Ročník 8 Číslo 1 Květen 2013 Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov Kvalita potravin V poslední době je potravinám všeobecně, ale zvláště jejich kvalitě věnována značná

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI

OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI Příklady Z praxe OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI Příklady z praxe EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ Slovo ředitele

Více

strana 12 Představujeme úspěšné projekty MAS strana 3-6 5. Výzva SPL strana 6-7 Obce MAS strana 7-9 Tip na výlet ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.

strana 12 Představujeme úspěšné projekty MAS strana 3-6 5. Výzva SPL strana 6-7 Obce MAS strana 7-9 Tip na výlet ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s. MASák Úvodní slovo: Dobrý den Vám všem, kterým se dostalo do ruky další vydání našeho zpravodaje Na jeho stránkách se můžete v kostce seznámit s činností naší obecně prospěšné společnosti a s výsledky

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009

MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009 www.hornipomoravi.eu Číslo 3 4. února 2009 Ročník I. MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009 Ve dnech 15. až 18. ledna se na brněnském výstavišti konaly tradiční veletrhy cestovního ruchu

Více

Venkovské noviny. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Venkovské noviny. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Venkovské noviny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník pro venkov ČÍSLO 1/2009 LEDEN 2009 Poslanci potvrdili více než miliardu korun na dotační programy

Více

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Lektor: Michaela Roškotová Bauerova vila, Libodřice 09.12. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 1/ 2015 č. 200 www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ledový začátek zimy. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť,

Více