O budoucnosti venkova se jednalo na konferenci v Holešově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O budoucnosti venkova se jednalo na konferenci v Holešově"

Transkript

1 R. č. MK ČR E Číslo 2 I 8. dubna 2011 I Ročník III. Číslo prosince 2009 Ročník I. Zástupci MAS z celé ČR opět volili svého předsedu O budoucnosti venkova se jednalo na konferenci v Holešově Zámek ve Křtinách hostil zástupce místních ny Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Program Valné hromady zahrnoval kromě akčních skupin z celé republiky, kteří přijeli o.s. (NS MAS). úvodních slov hostů věnovaných venkovu, ve středu Zástupci 16. MAS března, Horní aby Pomoraví zvolili řídící byli orgá- mezi Jednání navštívili hosté z Ministerstva zemědělství třemi stovkami účastníků dvoudenní konference Venkov 2009 v Holešově ve dnech 18. a 19. listopadu. Na konferenci se hovořilo zejména o budoucnosti venkovských regionů, obcí a zemědělců spolupráci a metodě LEADER, obvyklé body, jako schválení účetní závěrky za rok 2010, plán práce a rozpočet NS MAS na rok Hlavním bodem programu se stala volba řídících orgánů sítě. Pro následující 2 roky byl zvolen třinácti- po roce Výstupem z jednání členný Výbor NS MAS, jehož předsedou se byla formulace memoranda se základními stal opět Bc. František Winter, předseda cíli společného úsilí vesnic, zemědělců a správní rady MAS Horní Pomoraví o.p.s. regionů pro rozvoj venkova v následujícím období (viz. níže). Národní konference se zúčastnili nejen členové místních akčních skupin, ale také zástupci Nová pravidla LEADER ministerstva zemědělství a jím zřizo- vaných agentur pro zemědělství a venkov a vycházejí vstříc Státního zemědělského intervenčního fondu, také vrcholní zástupci ministerstva pro místní rozvoj a profesních organizací jako je žadatelům o dotaci Národní síť Místních akčních skupin v čele s předsedou Františkem Winterem, Spolek pro obnovu venkova, Agrární komora a Národní observatoř venkova, také zástupci hostitelského Zlínského kraje a zástupce za kraj Olomoucký. MAS vyhodnocuje -baadosavadní plnění (MZe) a Státního zemědělského skupin a zároveň dochází k úpravě pravidel Strategického plánu LEADER V harmonii s přírodou a aktualizuje nejen tento Na konferenci podepsal ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška partnerskou plán, ale i jednotlivé oblasti podpory dle smlouvu s Národní sítí Místních akčních skupin ČR. Toto sdružení zastupoval při podpisu nových pravidel pro osu IV Programu rozvoje venkova. jeho předseda František Winter. Smlouva deklaruje spolupráci v oblasti regionální politiky, včetně obnovy a rozvoje venkova, cestov- monitoring plnění strategických plánu Le- V letošním roce probíhá celorepublikový ního ruchu, investiční OBSAHpolitice, politice bydlení, ader (SPL) jednotlivých místních akčních územního plánování a stavebního řádu. Zástupci mas z celé čr opět volili svého předsedu.. 1 intervenčního fondu (SZIF) Ing. Martin pro žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Nová pravidla leader vycházejí vstříc OBSAH Šebestyán, náměstek ředitele SZIF, Ing. Kateřina Cíle Adamcová, z Memoranda vedoucí oddělení Národní meto- konference Venkov 2009 žadatelům o dotaci...1 Představení O budoucnosti člena mas...2 venkova se jednalo na konferenci v Holešově diky Vesnice: osy IV Programu rozvoje venkova, Ing. Co se nám doposud podařilo? Humanitární sbírka zaplnila dva vagóny...4 Pavel Řešení Sekáč, rozpočtového vrchní ředitel určení sekce daní rozvoje Od roku 2009 jsme ve třech výzvách Cykloprůvodce Představení olomouckým člena MAS..... krajem Kalendář akcí - duben venkova MZe, vrchní ředitel sekce regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj Jiří rozdělili přes 25,5 mil. Kč mezi 38 vy- (jedna v roce 2009 a dvě v roce 2010) Řešení složité administrativy a byrokracie Valná hromada MAS Kalendář akcí - květen Řešení Programu rozvoje venkova (zjednodušení pravidel a zvýšení objemu financí Monitoring Za nápady dotačních na Ostrožsku zdrojů.... duben Vačkář a také zástupci partnerů NS MAS braných projektů z celého území MAS pro venkov) Ptákem MAS roku předávala 2011 je zkušenosti strnad...7 bulharským Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory (z celkem 68 žadatelů) Umělecké kolegům dílny... pod králickým sněžníkem a Mrg. Řešení Eduard znatelnosti Kavala, předseda DPH (proč Spolku vybírat pro od obcí?!) Farmářské Jeseníky trhy usilují budou o značku i v Zábřehu...8 regionální produkt 4 obnovu venkova ČR. pokračování na str. 2 (pokračování na str. 2) Starostové V Jindřichově se potkají se při sešli snídani...8 mladí fotografové... 4 Kraslice i pohlednice v Muzeu Zábřeh...8 Studenti získávali praktické informace. 5 Výzva pro členy MAS k účasti na jednání Pléna...9 V harmonii s přírodou Změna dotačních podmínek po roce Soutěž Komunitní vesnice roku školy přispívají ke spokojenému Zástupci životu olomouckého na venkově kraje.. se zajímají o nezaměstnanost 6 na hanušovicku a staroměstku...10 Monitoring dotačních zdrojů Den země se zaměří i na člověka

2 PŘEDSTAVENÍ ČLENA MAS Ing. Přemysl Čech, Hradecká 224, Postřelmov Rok založení: 2000 dokončení ze strany 1 V rámci monitoringu jsou sledovány tzv. monitorovací indikátory, níže uvádíme jejich naplňování: Fiche Projekty přislíbeno/naplněno Projekty doposud nenaplněno 2 zrekonstruované stávající budovy Počet technologií zefektivňujících, modernizujících výrobu Fiche č.1: Regionální produkce zdroj rozvoje regionu 228 m 2 zrekonstruovaných budov Počet zařízení k využití biomasy 4 nové doprovodné zemědělské stavby Počet technologií vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských výrobků Počet nově nabízených místních produktů Počet nově vytvořených pracovních míst Soukromá rodinná farma s výměrou 170 ha zemědělské půdy v katastrech Rovensko, Postřelmov a Zábřeh na Moravě. Farma je zaměřená na produkci obilovin, osiv a krmiv pro ekologické zemědělství a chov ovcí plemene Romney. V sezóně červenec až říjen nabízíme prodej plemenných ovcí, jatečných jehňat a jehněčího masa. Celoročně prodáváme krmné obiloviny a objemná krmiva (seno, senáž). Další naší aktivitou je chov koní plemene Hafling. Kontakty Tel: , mail: Fiche č.2: Zakládání podniků a jejich rozvoj Fiche č.3: Atraktivní venkov Fiche č.4: Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby 2 nově budované provozovny 16 nových zařízení (strojů, zařízení, technologií) sloužících k založení a rozvoji 2 nově nabízené místní produkty 6 podpořených mikropodniků 4 nově vytvořená pracovní místa 27 nově vybudovaných lůžek 3 zrekonstruované stávající budovy 1 nově vytvořené pracovní místo 10 zrekonstruovaných stávajících budov m 2 regenerovaných / obnovených prostranství m 2 nově vybudovaných veřejných prostranství 8 nově vytvořených prostor pro multifunkční využití 12 nových technologií, zařízení, vybavení pro občanské vybavení a služby 4 ks materiálně-technického zázemí pro komunitní, spolkové, společenské, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity Počet rekonstruovaných / modernizovaných objektů na provozovny Plocha upravených ploch pro zřízení či rozvoj stávající provozovny Počet zařízení nově zřízené infrastruktury pro venkovskou turistiku (pěší, lyžařské trasy), odpočinková místa, směrové tabule Počet obnovených nebo nově nabízených regionálních služeb Počet nových / zrekonstruovaných provozoven určených pro nezemědělskou činnost Počet nového zařízení a technologií sloužících k diverzifikaci nezemědělských činností 2 nově vytvořená pracovní místa Proč jste se rozhodli stát se členem MAS? Členem MAS jsem se stal kvůli možnosti působit a ovlivňovat aktivity v regionu. Domnívám se, že finanční prostředky z evropských fondů (LEADER) jsme na místní úrovni schopni lépe rozdělit tam, kde jsou opravdu potřebné. Využili jste někdy služeb MAS? Ano, formou konzultací k projektům v rámci programu LEADER. Fiche č.5: Tradiční venkov zachování kulturního dědictví regionu Fiche č.6: Vzdělávání a informace 1 studie / program obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova Počet vydaných publikací 2 památky místního významu Počet stavebně-historických průzkumů 2 zrekonstruované stávající budovy Počet nově vytvořených pracovních míst 1 vybudovaná výstavní expozice 1 zařízení a vybavení pro provoz expozic Počet účastníků seminářů Při výběru projektů v dalších kolech bude zohledňováno naplňování indikátorů, především těch, které se doposud nepodařilo naplnit. Jaké nás čekají změny? V následujících výzvách MAS k předkládání žádostí o dotace mohou žadatelé vybírat nově z 9 oblastí podpory (Fichí) oproti původnímu počtu 6ti Fichí. Také dochází ke změnám, které rozšiřují způsobilé výdaje (nově podporované aktivity), případně okruh možných žadatelů. 2

3 Podporované okruhy 1 I původní oblasti podpory hl.opatření podopatření 2 III.1.1 hl.opatření 3 III III.2.1 hl.opatření podopatření hl.opatření 5 III.2.2 hl.opatření Modernizace zemědělských podniků Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Podpora cestovního ruchu Diverzifikace činností nezemědělské povahy Občanské vybavení a služby 1 I I III III III podopatření Obnova a rozvoj vesnic 7 III Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova nově připravované oblasti podpory Modernizace zemědělských podniků Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Podpora cestovního ruchu - stezky a rozhledny Podpora cestovního ruchu - ubytování a sport 6 III Obnova a rozvoj vesnic 8 III.2.2 Občanské vybavení a služby Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 6 III.3.1 hl.opatření Vzdělávání a informace 9 III.3.1 Vzdělávání a informace Výtah ze zásadních změn pravidel pro žadatele Opatření: Modernizace zemědělských podniků žadatel musí podnikat minimálně 2 roky v zemědělství výdaje rozšířeny o nákup mobilních zemědělských strojů a prodejních automatů na produkty prvovýroby podpora chovu včel nebo pěstování hub Opatření: Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje nepodporují se zemědělští podnikatelé a obnovitelné zdroje energie umožněn režim de minimis a v tomto režimu jsou navíc podporovány tyto činnosti: 1. činnosti související s uváděním produktů na trh 2. výdaje na propagaci a marketing 3. ostatní osobní a pozemní doprava 4. silniční nákladní doprava 5. vnitrozemská osobní vodní doprava 6. skladování 7. informační a komunikační činnosti 8. profesní, vědecké a technické činnosti 9. administrativní a podpůrné činnosti 10. provozování sportovních zařízení 11. fitness centra Opatření: Podpora cestovního ruchu 1. Rozhledny, pěší trasy, hippostezky a další tematické stezky umožněna podpora i v režimu de minimis příjemcem podpory může být navíc obec a nezemědělský podnikatel s historií podnikání delší než 2 roky podpora obnovy a nové výstavby rozhleden pro zemědělce pro výrobce potravin a krmiv pro podnikatele pro obce pro podnikatele pro obce, NNO, církve pro obce, NNO, církve pro obce, NNO, církve pro obce, NNO, církve 2. Ubytování, sport umožněna podpora i v režimu de minimis, v tomto režimu lze navíc podpořit propagaci a marketing příjemcem podpory může být navíc obec a nezemědělský podnikatel s historií podnikání delší než 2 roky nově bude podpora základního wellness budování stravovacích zařízení nemusí být vázáno na budování ubytovacích zařízení, ale musí být součástí jednoho komplexu Opatření: Obnova a rozvoj vesnic umožněna podpora i v režimu de minimis, v tomto režimu lze navíc podpořit nákup mikrobusu/minibusu v případě, že žadatelem je obec či svazek obcí Opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova žadatelem mohou být i fyzické a právnické osoby (podnikající dle obchodního zákoníku) v záměrech b) a c) jsou způsobilé pouze investiční výdaje lze podporovat i restaurování movitých památek, např. hudební nástroje, obrazy, knihy atd. expozice muzea již nemusí být umístěna do objektu, který je kulturním dědictvím Opatření: vzdělávání a informace podpora je zaměřena na vzdělávání hospodářských subjektů, tj. osob zapsaných v obch.rejstříku, osob, které podnikají na základě živnostenského oprávnění nebo jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, fyzické a právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány v evidenci zemědělských podnikatelů a obce nově způsobilý e-learning Co vám přináší členství v MAS? Možnost aktivně zasahovat do přípravy a tvorby strategických dokumentů prostřednictvím práce v Programovém výboru MAS, a tím napomoci k rozvoji regionu. Přemýšlíte o čerpání dotací pomocí Strategického plánu MAS? Ano, uvažuji o přípravě projektu, který se týká rekonstrukce bývalé sýpky ve stávající zemědělské usedlosti. MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyzývá členské obce a spolky, aby nám tak jako v loňském roce zasílali fotografie z pálení čarodějnic V příštím čísle Zpravodaje připravíme fotoreportáž. Fotografie posílejte na adresu: vždy alespoň 3 fotografie. Děkujeme předem! 3

4 Premiéru měly v pátek 1. dubna farmářské trhy v Šumperku. Na nezájem si organizátoři, město Šumperk a Okresní Agrární komora v Šumperku, nemohou stěžovat. Lidé z města i širokého okolí už dopoledne zaplnili šumperskou Hlavní třídu. Během pár hodin někteří prodejci už neměli co nabídnout. Například sýry a tvarůžky zmizely okamžitě. Slibovaný český česnek nedorazil a chybělo více zeleniny. Kromě potravin se na pultech stánků objevily i řemeslné výrobky a také perníky se značkou Jeseníky originální produkt. Příští trhy se uskuteční první pátek v květnu. (hab) Humanitární sbírka zaplnila dva vagóny Již podeváté uspořádala Charita Zábřeh materiální humanitární sbírku pro broumovskou Diakonii. V průběhu tří březnových dnů lidé shromáždili kolem 22 tun šatstva, pokrývek nebo potřeb do domácnosti, což představuje dva zaplněné nákladní vagóny. Lidé více vnímali naši prosbu, aby nám s každým kilogramem věcí věnovali i jednu korunu na pokrytí režijních nákladů sbírky, za což děkujeme, uvedla koordinátorka sbírky Ludmila Macáková. V zapečetěných pokladničkách se tak nasbíralo přes 11 tisíc korun. Na dodatečnou výzvu organizátorů se sešlo také 25 autolékárniček, které již svým složením nevyhovují současné legislativě, ale obsahují použitelný zdravotnický materiál. Také tentokrát se do sbírky zapojili dobrovolníci. Pomáhalo 29 lidí v hmotné nouzi, které Charita organizuje ve výkonu dobrovolnické služby. Celkově takto společně odpracovali 281 hodinu. Další sbírka se uskuteční opět na podzim. I Váš výrobek nebo výrobky si zaslouží značku JESENÍKY originální produkt Jste živnostníkem, firmou, organizací, zemědělcem působícím v Jeseníkách? Jste hrdí na původ Vašich výrobků, na jejich kvalitu a jedinečnost? Chcete pomoci s jejich propagací a zviditelněním? Do přijímáme žádosti o udělení značky JESENÍKY originální produkt. Informujte se o možnostech získání značky JESENÍKY originální produkt. Bližší informace naleznete na nebo kontaktujte regionální koordinátorku Lenku Krobotovou (tel: , eu). Rádi Vám poskytneme konkrétní informace a vše s Vámi zkonzultujeme zcela bezplatně. Cykloprůvodce Olomouckým krajem Nový propagační materiál nazvaný Cykloprůvodce Olomouckým krajem vyšel v měsíci březnu. Brožura obsahuje popis celkem 11 cyklotras. Ty jsou určeny například rodinám s dětmi, méně zdatným rekreačním cyklistům, sportovně rekreačním cyklistům, dálkovým cyklistům, ale také terénním cyklistům. U všech cyklotras je uveden detailní popis cesty, mapový podklad a výškový profil, délka trasy a popis turistických cílů, konstatoval hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. V publikaci naleznou milovníci jízdy na kole i přehled certifikovaných zařízení systému Cyklisté vítáni, seznam cykloservisů, cyklopůjčoven a cyklobusů na území Olomouckého kraje. 4

5 Kalendář akcí - duben 2011 Datum konání Akce Místo konání Pořádající společnost Druh akce Region Ruda Houslový recitál sál OÚ Ruda nad OÚ a ZŠ Ruda nad Moravou Moravou koncert Burza náhradních dílů automoto Olšany - hřiště Veterán Klub Severního Pomoraví burza Košt vína KD Hrabenov J. Kotraš Velikonoční mariášový turnaj - závěrečný turnaj této sezóny mariášnické ligy Štědrákova Lhota J. Kotraš turnaj Pálení čarodejnic Hrabenov - hřiště SDH Hrabenov zábavné odpoledne Pálení čarodejnic Bohdíkov SDH Bohdíkov zábavné odpoledne Pálení čarodejnic Olšany zábavné odpoledne Pálení čarodejnic Bušín Club u dolní zastávky zábavné odpoledne Dubicko Velikonoční zábava Sokolovna Dubicko zábava Hanušovice Travesti show - Divoké kočky DK Hanušovice DK Hanušovice show Pohádkový les s večerním pálením Občanské sdružení K 2 Hynčice čarodějnic Hynčice zábavné odpoledne Hrabová Den Země ZŠ a MŠ Hrabová ZŠ a MŠ Hrabová Pálení čarodejnic Areál koupaliště - Hrabová Obec Hrabová zábavné odpoledne Jakubovice Ping-pongový turnaj KD Jakubovice Obec Jakubovice Stavění májky u KD, pálení čarodějnic Hospoda U Pepíka Obec Jakubovice Město Zábřeh Výprava kroužků Lesní lidé, Myšáci, Modeláři DDM Krasohled Zábřeh Po stopách Eskymo Welzla, dálkový Start z městského turistický pochod stadionu KČT Zábřeh pochod Velikonoce v DDM DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh Screamers Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní, s.r.o. show Velikonoční střelecko-šipkařský turnaj DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh Velikonoční beránek Katolický dům Spolek Metoděj Bezpečná cesta Dopravní hřiště MŠ Severáček MŠ Severáček Den Země Wolkerovy sady DDM Krasohled Zábřeh Slavnost u čarodějnice Berty DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh Nemile Jarní prohlídky tvrze Nemile Tvrz Nemile Tvrz Nemile prohlídky Jarní prohlídky tvrze Nemile Tvrz Nemile Tvrz Nemile prohlídky Jarní prohlídky tvrze Nemile Tvrz Nemile Tvrz Nemile prohlídky Postřelmov Vynášení smrti, vítání jara KD Postřelmov Obec Postřelmov Staré Město pod Sněžníkem Koncert kapely Poutníci Kulturní dům Staré Město Kulturní zařízení města koncert Kurz malování na hedvábí, Kurz malovaní Kulturní dům Staré 2011 pravou mozkovou hemisférou Město Kulturní zařízení města kurz Zdobení velikonočního stromu Náměstí ve Starém Městě Kulturní zařízení města Slet čarodějnic a čarodějů ve Starém Hřiště u koupaliště - Městě Staré Město Divadelní soubor ŠOK Štíty Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Štíty ZŠ a MŠ Štíty ZŠ a MŠ Štíty 5

6 Kalendář akcí - květen 2011 Datum konání Akce Místo konání Pořádající společnost Druh akce Region Ruda Lampionový průvod s táborákem Bušín Obec Bušín Den regionu Ruda Olšany Koncert v kostele sv. Vavřince v Rudě Kostel Ruda nad OÚ a ZŠ Ruda nad Moravou Moravou koncert Kácení máje Hrabenov - hřiště SDH Hrabenov Festival duchovní hudby - kostel sv. Petra a Pavla Bohdíkov Kácení máje SDH Komňátka Kopaná - Amazonky proti bývalým hráčům Bohdíkov Pohádkový les Bohdíkov SDH Bohdíkov Den matek Olšany Kácení máje Klášterec Hanušovice Den matek DK Hanušovice MŠ Hanušovice Přehlídka žákovských kapel DK Hanušovice ZŠ Hanušovice koncert Hrabová Den maminek Sokolovna Hrabová Jakubovice Kácení májky v prostorách KD Hospoda U Pepíka Obec Jakubovice Město Zábřeh Májový jarmark Náměstí Osvobození, prostory před KD Zábřežská kulturní, s.r.o Připíjme si, výstava Muzeum Zábřeh Muzeum Zábřeh výstava Zlaté Hory - Údolí ztracených štol DDM Krasohled Zábřeh výlet Věra Špinarová - koncert Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní, s.r.o. koncert Výlet do Vídně DDM Krasohled Zábřeh výlet Pohádkový les Odchod od lihovaru MRC Hnízdo výlet Zahradní posezení Zahrada Katolického domu Spolek Metoděj Majáles Gyza Zábřeh EURORANDO Od pramene Nemilky Odjezd ATB Valová KČT Zábřeh výlet Mateřinková olympiáda Městský stadion MŠ Severáček Ve víru tance DDM Krasohled Zábřeh Putování s ježkem MŠ Pohádka MŠ Pohádka Bambiriáda DDM Krasohled Zábřeh Bambiriáda DDM Krasohled Zábřeh Bambiriáda DDM Krasohled Zábřeh Staré Město pod Sněžníkem Přednáška pana Karla Richarda Marinova Kulturní dům Staré HARMONIZACE Město Kulturní zařízení města přednáška Karel Richard Marinov - Koncert Na Kulturní dům Staré křídlech lásky Město Kulturní zařízení města koncert Štíty Český den proti rakovině (15. květinový den) Štíty Liga proti rakovině Praha Pochod indiánskou stezkou Štíty - Heroltice zábavný pochod Štítecký jarmark Štíty - náměstí Město Štíty jarmark Den Mikroregionu Zábřežsko Štíty - náměstí Město Štíty jarmark, atrakce, stánky 6

7 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ duben 2011 OBCE A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje Významné projekty Olomouckého kraje Podporované aktivity V oblastech vzdělávání a věda mládež kultura sport a tělovýchova zdravotnictví turistický ruch životní prostředí sociální služby a humanitární pomoc prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí Financování: Dotace: výše není stanovena Žadatelé: organizace provozující veřejně prospěšnou činnost na území Olomouc.kraje Termín podání žádosti: Průběžně do Informace zveřejněna na -olomoucky.cz/olomouckykraj/granty+a+dotace/krajské+zdroje/příspěvky+z+rozpočtu/příspěvky+z+rozpočtu_cz.htm?lang=cz Adresa pro zaslání žádostí: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor ekonomický Jeremenkova 40a; OLOMOUC Poznámka: poskytnutý příspěvek slouží jako doplňkový zdroj financování jednomu žadateli může být poskytnut pouze jeden příspěvek z programu Neinvestiční finanční příspěvky do výše 25. tis. Kč Podporované aktivity: V oblastech vzdělávání a věda mládež kultura sport a tělovýchova zdravotnictví turistický ruch životní prostředí sociální služby a humanitární pomoc prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí akce pořádané jednotkami sdružení spolková činnost dobrovolných hasičů Financování: Dotace: max.výše ,- Kč Žadatelé: právnické a fyzické osoby z Olomouc.kraje provozující veřejně prospěšnou činnost občanská sdružení, humanitární organizace Termín podání žádosti: Průběžně do Informace zveřejněna na: Kraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Příspěvky+z+rozpočtu/Příspěvky+z+rozpočtu_CZ.htm?lang=CZ Adresa pro zaslání žádostí: Krajský úřad Olomouckého kraje, Rada Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a; OLOMOUC Ministerstvo životního prostředí Operační program životní prostředí: XXIV.výzva Podporované aktivity: Prioritní osa 2 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy), pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení) Financování: Dotace: 90% celkových způsobilých výdajů Žadatelé: obce svazky obcí příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst Termín podání žádosti: Od 1.listopadu 2010 do 29.července 2011 Informace zveřejněna na opzp.cz/soubor-ke-stazeni/37/ OPZP_XXIV_vyzva_ pdf Adresa pro zaslání žádostí: Elektronická žádost Bene-fill: OBCE, NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY Program LEADER přes MAS Horní Pomoraví 13.kolo, 4.výzva Plán výzev na rok 2011 Bude upřesněno po jednání Programového výboru MAS Horní Pomoraví o.p.s. v ½ dubna. Květen 2011 F.č.1. Modernizace zemědělských podniků F.č.3. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoj F.č.5. Podpora cestovního ruchu ubytování, sport F.č.6. Ochrana a rozvoj vesnic veřejná prostranství a zeleň Září 2011 F.č.2. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům F.č.4. Podpora cestovního ruchu - turistika F.č.7. Moderní venkov občanské vybavení a služby F.č.8. Tradiční venkov ochrana a rozvoj kulturního dědictví F.č.9. Vzdělávání a informace baa Ptákem roku 2011 je strnad Každoročně od počátku devadesátých let vyhlašuje Česká ornitologická společnost ptáka roku. Letošní rok připadl na strnada obecného. Ten patří k rozšířeným druhům, jeho zpěv je spojen hlavně s parnými léty uprostřed polí. Přes jeho rozšíření výskyt strnada se snižuje a také on patří mezi ubývající druhy po celé Evropě. Především působením na krajinu intenzívním zemědělstvím. Způsoby, jak strnadovi pomoci, známe, říká Václav Zámečník, zemědělský specialista ČSO: Prokázaný je třeba příznivý dopad agroenvironmentálního titulu Biopásy. Nyní je třeba nastavit přidělování zemědělských dotací tak, aby tento a podobné programy využívalo mnohem více zemědělců. (hab) Umělecké dílny pod Králickým Sněžníkem Kulturní zařízení Starého Města vyhlašuje v rámci mikroprojektu Umělecké dílny pod Králickým Sněžníkem dvě soutěže související s kulturním životem. Tématem fotografického klání je kultura pod Králickým Sněžníkem. Účastníci mohou fotografovat vše, co souvisí s uměleckým životem na české i polské straně projektu. Snímky do soutěže mohou lidé doručit osobně nebo na adresu Kulturního zařízení Města Staré Město, Smetanova 52, Staré Město. Podrobné informace a podmínky naleznou zájemci na Současně rámci stejného mikroprojektu se koná soutěž nazvaná Cesty za kulturou. Hrací karta a pravidla soutěže se nachází v Česko-polském kulturním kalendáři. Každý účastník má navštívit 6 akcí z vypsaného seznamu, opatřit si razítko, vyplnit kartu a zaslat na adresu Kulturní zařízení Staré Město. Obě soutěže probíhají do 24. října. 7

8 Farmářské trhy budou i v Zábřehu MAS Horní Pomoraví o.p.s. připravuje ve spolupráci s městem Zábřeh na neděli 1.května farmářské trhy. Cílem akce je zavedení pravidelného pořádání farmářských trhů v Zábřehu. Důvodem pro zavedení trhů je především zájem obyvatel regionu o místní kvalitní potraviny, produkty pěstované či vyráběné s ohledem na šetrné využívání krajiny. Trhy umožní místním výrobcům nabízet produkci přímo v místě jejího vzniku, sníží se tak náklady na předpravu i negativní ekologický dopad přepravy produkce na velké vzdálenosti. Pro spotřebitele bude významná skutečnost, že budou znát původ nakupovaných potravin a postupně se seznámí s regionálními producenty/ výrobci. Doprovodným efektem pořádání farmářských trhů v Zábřehu je také zajímavé využití veřejného prostranství v blízkosti zámku (sídla městského úřadu), kdy spojení historického centra města a farmářských trhů zvyšuje atraktivitu Zábřeha. V současné době oslovujeme producenty, kteří by chtěli nabízet své produkty, pokud jste takovým producentem, přihlaste se prosím na tel.čísle , případně pište na vyzvala producenty ředitelka MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová. V případě zájmu spotřebitelů a producentů budou trhy pořádány v pravidelných intervalech. (baa) Občanské sdružení K2 Hynčice ve spolupráci s p. Grivalským pořádá dne 30. dubna 2011 Pohádkový les s večerním pálením čarodějnic Starostové se potkají při snídani Neformální název zvolili partnerské místní akční skupiny Šumperský venkov a Horní Pomoraví pro diskusní setkání starostů obou území. První snídaně starostů proběhne v pátek od 8:30 hod. v Novém Malíně. Na programu budou informace o činnosti obou místních akčních skupin, především pak aktuální dotační možnosti, dále problematika krizového řízení v obcích a možnosti realizace projektů prostřednictvím obecních provozních společností. Dalším připravovaným tématem, trápící všechny malé obce, je také rozpočtové určení daní. Na jednání budou postupně zváni regionální poslanci, senátoři, europoslanci a zástupci Olomouckého kraje, aby náměty a závěry z jednání mohly být využity při diskusích zákonodárců či při přípravě programů na krajské úrovni. (baa) Hynčice nad Moravou - začátek ve 13,00 hod. Program: 13,00 Pohádkový les Bleší trh Dětské hry 17,00 Průvod masek Zapálení vatry 18,00 Taneční zábava Kraslice i pohlednice v Muzeu Zábřeh Tradice a zvyky Velikonoc nabízí Muzeum Zábřeh. Návštěvníkům se v rámci expozice představí jednotlivé dny velikonočních svátků formou sbírkových předmětů a textů. Zvykoslovné předměty zase připomínají lidové obyčeje. Mezi pestrobarevnými exponáty se objevují husí, pštrosí a kachní vejce, která jsou zdobená různými technikami od drátování, škrábání, malování, madeirová vrtaná, zdobená rozehřátým voskem a z artyčokového patchworku. V muzeu nechybí ani kraslice místních sběratelů, uvedla etnografka Vlastivědného muzea v Šumperku Mária Kudelová. Velikonoční expozici doplňuje kolekce pohlednic malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara z Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích a sbírky soukromých vlastníků. Pohlednice patřily více než jedno století k atmosféře slavení. V současnosti je jejich poslání spíše na ústupu, podotkla Kudelová. Výstava potrvá do 1. května (hab) Bohaté občerstvení zajištěno. Autobus bude přistaven ve 12,45 hod u MÚ Hanušovice. Věci na bleší trh přijímáme od do v informačním centru Hanušovice (vše mimo oblečení a obuvi). 8

9 Tuzemské i zahraniční regionální značky na workshopu Zavádění regionálních značek u nás i v zahraničí bylo tématem jednodenního workshopu nazvaného Regionální produkty. Ten se uskutečnil 3. března v Jeseníku. Kromě značky Jeseníky originální produkt, se prezentovala značka Moravský kras regionální produkt a místní značení z Doliny Baryczy v Polsku. Jesenickou oblast představila na kurzu Lenka Krobotová, manažerka MAS Horní Pomoraví, která je koordinátorem značení v regionu. V Jeseníkách nese značku původnosti již 18 produktů. Letos se koordinátor chystá certifikovat také ubytovací a stravovací služby. Moravský kras má čtyřletou zkušenost se značením místních výrobků. Tamní MAS Moravský kras, která koordinuje aktivity spojené se zaváděním značky, sklízí očekávaný efekt, a to podpoření místní ekonomiky a zviditelnění regionu. Usilujeme o to, aby regionální značka vytvářela celkovou image regionu, uvedl Jozef Jančo, manažer MAS Moravský kras. Zahraniční zkušenosti s sebou přivezla Marta Kamińska z regionu Dolina Baryczy, který charakterizuje rybníkářská produkce. Naše iniciativa je první vlaštovkou v Polsku. U nás neexistuje systém značení ani žádná organizace, která by tyto aktivity zastřešovala tak, jak tomu je v České republice, podotkla koordinátorka projektu, který zahrnuje údolí řeky Barycz v Dolním Slezku. Značku nazvanou Údolí Baryczy doporučuje nesou ryby a produkty z nich, sadařské produkty jako sirupy či čerstvé plody, pečivo, živočišné produkty, rukodělné výrobky a od roku 2009 také služby. Naše aktivity směřují k tomu, aby přilákaly turisty, kteří ocení tradiční produkty, mají respekt k přírodě a místní bohatství je zajímá, uvedla Marta Kamińska Workshop uspořádalo občanské sdružení Jeseníky přes hranici s cílem seznámit výrobce a poskytovatele regionálních služeb s novými trendy v oblasti zavádění regionálních značek. Cílem sdružení je efektivní spolupráce při rozvoji turistiky v Jeseníkách. (hab) JARNÍ PROHLÍDKY TVRZE NEMILE Pátek, 22. dubna Sobota, 23. dubna Neděle, 24. dubna Kontakty: Tvrz Nemile Nemile 54, Zábřeh, Občerstvení zajištěno www-tvrz-nemile.estranky.cz Soutěž vesnice roku 2011 Výzva pro členy MAS k účasti na jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s. zve všechny své členy na jednání Pléna MAS, které se uskuteční ve čtvrtek od 15:00 hod. Na programu budou kromě schvalování účetní závěrky za rok 2010, plánu práce a rozpočtu MAS na rok 2011 také body týkající se změny zákona o obecně prospěšných společnostech. Dle této novelizace je nutné schválit novou Zakládací smlouvu a Statut organizace, takže je nutné, aby se jednání účastnili všichni členové, případně zmocnili své zástupce. V průběhu jednání budou také voleni noví členové do rozhodujících orgánů MAS a také orgánů připravujících strategický plán LEADER a schvalujících žádosti o dotace v rámci tohoto programu. (baa) Změna dotačních podmínek po roce 2013 Výrazně méně finančních prostředků získají české regiony po roce 2013 z evropských dotačních programů. V ideálním případě bude možné z fondů čerpat 70 procent současného objemu. V dalším programovacím období bude kladen důraz na měřitelnost výstupů, výsledků a na kvalitu podpořených záměrů. V následujícím programovacím období bude potřeba se postupně odpoutat od závislosti na evropských finančních zdrojích a využívat vlastní, resp. národní prostředky. Při nastavování nových pravidel již nebude možné zaměřovat se pouze na infrastrukturní projekty a vybavenost území, ale bude potřeba zaměřit se na ekonomický růst a inovace. Informace vyplývají z dokumentu, který zveřejnila Evropská komise v páté kohezní zprávě. Dokument je zaměřený na budoucí podobu kohezní politiky EU po roce Ze zprávy vyplývá, že hodnota indexu konkurenceschopnosti je v ČR nejnižší v severních a východních regionech. Čím méně rozvinutý region, tím více peněz by měl po roce 2013 dostat na základní infrastrukturu. Rozvinuté regiony by se zas měly více zaměřit na vědecké inovace a zvyšování ekonomické efektivity. (převzato ROP Střední Morava, rr-strednimorava.cz) Již 17.ročník soutěže o titul Vesnice roku byl vyhlášen 1.března na Dni malých obcí v Praze. Přihlášky do soutěže mohou podávat obce vesnického charakteru, které mají max obyvatel a zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce do 29.dubna Soutěží se v několika kategoriích Zlatá stuha vítěz krajského kola Modrá stuha za společenský život Bílá stuha za činnost mládeže Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu Dále se udělují diplomy například za vzorné vedení obecní knihovny či kroniky, za rozvíjení lidových tradic i za květinovou výzdobu v obci. Obce soutěží nejprve v krajských kolech následně pak postupují do celostátního klání. Více informací naleznete na stránkách 9

10 Zástupci Olomouckého kraje se zajímají o nezaměstnanost na Hanušovicku a Staroměstku Alarmující míra nezaměstnanosti v regionu znepokojuje i Olomoucký kraj, jehož zástupci náměstek hejtmana Pavel Horák a Ondřej Večer koordinátor zaměstnanosti Olomouckého kraje zavítali na jednání s podnikateli v regionu Hanušovicka a Staroměstka a starosty obcí v regionu. Mezi závažná témata, která region trápí, se řadila také dopravní obslužnost, stav komunikací či vzdělanostní struktura nezaměstnaných. Jednání se zúčastnili rovněž Ivo Bartl, ředitel Úřadu práce v Šumperku a Petr Hrbek, předseda OHK Šumperk. Jednání podpořil osobní účastí a zabezpečením zázemí i předseda představenstva Pivovaru Holba, a.s. Zdeněk Konečný. 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Míra nezaměstnanosti v okrese Šumperk dle POÚ I.07 III.07 V.07 VII.07 IX.07 XI.07 I.08 III.08 V.08 VII.08 IX.08 XI.08 I.09 III.09 V.09 VII.09 IX.09 XI.09 I.10 III.10 V.10 VII.10 IX.10 XI.10 Ačkoliv podnikatelé z regionu měli možnost vyjádřit své názory na podporu ze strany Olomouckého kraje, úřadu práce či hospodářské komory, jejich zájem byl minimální. Přitom otázky dopravní obslužnosti, stavu komunikací v regionu, vysoké míry nezaměstnanosti na Hanušovicku a Staroměstku (aktuálně 22,35%, přičemž míra nezaměstnanosti v okrese Šumperk dosahuje 13,52%), vzdělanostní struktury nezaměstnaných (až 40% nezaměstnaných má pouze základní vzdělání) a jejich možnosti uplatnění se na pracovním trhu výrazně ovlivňují rozvoj regionu. K diskuzi se připojili jen 3 zástupci místních firem, 4 starostové (Hanušovice, Jindřichov, Malá Morava a Kopřivná) a zástupci úřadu práce, hospodářské komory, Olomouckého kraje a Místní akční skupiny Horní Pomoraví o.p.s. V otázkách dopravní obslužnosti se diskutovalo o návaznosti spojů, rušení regionálních Hanušovice tratí a dopravním napojení na východní Čechy Mohelnice tato problematika trápí také obce Šumperk v oblasti Štítecka. Zástupci Olomouckého kraje vyjádřili zájem na řešení této závažné situace, avšak přivítali by větší zájem místních podnikatelů, zajímali se o jejich názory a konkrétní návrhy řešení, které by mohli dostupnými nástroji politiky zaměstnanosti a prostředky Olomouckého kraje podpořit. I.11 Zábřeh Olomoucký kraj Loňské téma Dne Země se neslo ve znamení stromů. Den Země se zaměří i na člověka Den Země oslaví letos Zábřeh ve čtvrtek 28. dubna. Pořadatel Dům dětí a mládeže Krasohled v Zábřehu si zvolil jako téma slogan Aby bylo naší Zemi milo. Celodenní oslavě naší planety ve Wolkerových sadech bude předcházet týdenní akce Ukliďme Zábřežsko. Krasohled se tak v termínu od 15 do 23. dubna zapojí do kampaně Ukliďme svět. Organizátor vyzývá školy, školky, organizace, úřady, ale i jednotlivé občany do sběru odpadků. A až bude uklizeno, může se slavit. Den Země startuje v 9 hodin. Letošní téma směřuje nejen k ochraně života rostlin a zvířat, ale také člověka jako živé bytosti a k mezilidským vztahům. Pokrývá veškerý život a procesy na naší planetě, vysvětlila Jarmila Švecová z DDM Krasohled Zábřeh. Malé i větší děti se mohou těšit na celodenní program, který tradičně spojuje zábavu s poučením. Foto archiv DDM Krasohled V galerii v parku návštěvníci zhlédnou výstavu keramické soutěže Podoby člověka, na pěti stanovištích je čekají ukázky lesů, které se vyskytují v Evropě, hasiči zase předvedou likvidaci havárie na vodním toku. Poprvé se stane součástí oslav planety minifarmářský trh. Chtěli bychom jej uspořádat po vzoru Šumperka. Uvidíme, kdo se přihlásí z okolních producentů, uvedla Švecová. Děti budou připravovat květinovou louku z vršků pet lahví pod vedením výtvarnice. Školáci zase poskládají z vršků planetu Zemi. K tomu mají příchozí donést s sebou 5 až 10 barevných vršků a také 2 pet lahve zelené a 2 lahve barevné. Z recyklovatelných materiálů předvedou žáci 5. Základní školy v Šumperku módní přehlídku. O hudební program se odpoledne v rámci koncertu pro Zemi představí skupina Sioux. (hab) 10

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Ekologická zemědělská produkce

Ekologická zemědělská produkce diverzifikace zemědělství - spolupráce v rámci místních akčních skupin Vlaské u Hanušovic 22.4.2010 OBSAH PREZENTACE pojem diverzifikace podpora diverzifikace opatření PRV zaměřená na diverzifikaci příklady

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. Etapa (1.5. 2014 31. 8. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. vyhlašuje VII. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu. Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty. Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu. Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty. Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS Luhačovské Zálesí v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s.

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. Strategický plán Leader MAS VLTAVA, o.s. na období 2007 2013 podporuje v

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Místní akční skupina Český sever, z. s.

Místní akční skupina Český sever, z. s. Místní akční skupina Český sever, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Význam MAS MAS Český sever, založený v roce 2004, je spolkem podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek je otevřené

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2010 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Výzvu č. 3. Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří ) vyhlašuje

Výzvu č. 3. Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří ) vyhlašuje Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří ) vyhlašuje Výzvu č. 3 k předkládání žádostí v rámci 11. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Obsah Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

M A S R e g i o n H A N Á

M A S R e g i o n H A N Á M A S R e g i o n H A N Á vyhlašuje 3. VÝZVU k předkládání projektů V souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 1. Identifikace

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ODPOLEDNÍ BLOK 13:45 14:35 VÝSLEDKY, DOBRÁ PRAXE A DALŠÍ ČINNOST MAS ORLICKO MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION A MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS PARDUBICKÉHO

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. Etapa (1. 5. 2012 31.8.2012) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Hana Olejníková, Mgr. Olga Špiková

Více

Výzva č. 7/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 7/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 7/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012:

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy -představuje rozvoj podnikatelských aktivit, cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově -udržet nebo

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2010 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více