Tomáš Urban, pověřen řízením organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tomáš Urban, pověřen řízením organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014

2 Předkládá: Zpracovali: Účetní uzávěrka: Tomáš Urban, pověřen řízením organizace Tomáš Urban Ivana Panochová Lenka Královcová Nina Kvapilová Andrea Pavlíková Lucie Nováková Soňa Oberreiterová Zdeněk Závodný Iveta Nováková, Systema Audit, s.r.o. 2

3 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 Předkladatel zprávy o činnosti... 5 Zřizovatel organizace... 5 Charakteristika Kulturního centra Pardubice... 6 Organizační struktura... 8 ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE... 9 Kulturní centrum Pardubice... 9 Produkční činnost Kulturního centra Pardubice... 9 Produkce pro UMO III Divadlo Charakteristika činnosti Divadla Nadregionální renomé Divadla Pracovní skupina Mlýny Návštěvnost v Divadle 29 za rok Přehled dotací Divadla 29 na program v roce Dopady růstu provozních nákladů na ekonomiku Divadla Galerie města Pardubic Statut, sídlo, provoz Organizační struktura, personální zajištění Návštěvnost, dramaturgické plány a cílové skupiny návštěvníků Vnější prostředí a partneři Přehled o činnosti CreArt Historický objekt Zelená brána Rekonstrukce předbraní Výstavy v roce Kronika města Pardubic Kulturní dům Hronovická Návštěvnost a programová skladba Turistické informační centrum Statistické údaje

4 Popis činností a služeb Nové materiály a rozšíření nabídky suvenýrů Pardubicko Europe Direct Přehled poskytovaných služeb Statistika návštěvnosti Financování střediska Europe Direct Pardubice Akce Europe Direct pro širokou veřejnost Volnočasové centrum Dubina Přehled akcí Kurzy v KD Dubina Výstavní prostor Mázhaus Aktivity v roce Přehled návštěvnosti Výstavy v roce POPIS HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Zůstatky fondů Dotace a granty EKONOMICKÁ ČÁST Komentář k hospodářskému výsledku Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předkladatel zprávy o činnosti Název organizace: Kulturní centrum Pardubice Sídlo organizace: náměstí Republiky 1, Pardubice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovací listina: schválená Zastupitelstvem města Pardubic Místa dalších činností: Divadlo 29, Svaté Anežky České 29, Pardubice Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice Historický objekt Zelená brána, Zelenobranská 68, Pardubice Kulturní dům Hronovická, Hronovická 406, Pardubice Turistické informační centrum, náměstí Republiky 1, Pardubice Volnočasové centrum Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice Výstavní prostor Mázhaus, Pernštýnské náměstí 3, Pardubice Statutární orgán: www stránky, Tomáš Urban pověřen řízením organizace od doposud Romana Vojířová ředitelka příspěvkové organizace do Zřizovatel organizace Název zřizovatele: Statutární město Pardubice Sídlo zřizovatele: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice IČO: www stránky: 5

6 Charakteristika Kulturního centra Pardubice Kulturní centrum Pardubice bylo zřízeno za účelem podpory rozvoje kultury, kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže, podpora rozvoje cestovního ruchu v Pardubicích a v turistické oblasti Pardubicko. Hlavní činnost Kulturního centra: Pořádání kulturních a kulturně společenských akcí, divadelních, koncertních a jiných kulturních pořadů, včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců, které jsou spojené s živým předvedením nebo jiným sdělováním děl ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, a to i v pronajatých prostorách a na veřejných prostranstvích města. Výstavní činnost, vystavování originálů a rozmnoženin děl ve smyslu ustanovení 17 zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění. Pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení a jiných způsobů zpřístupnění děl. Pořádání soutěží, přehlídek a festivalů místního, regionálního, celostátního i mezinárodního charakteru. Zajišťování provozu ve svěřených objektech, údržbu a správu majetku. Ediční, propagační a publikační činnost směřující k podpoře hlavní činnosti, vydávání a veřejné šíření a prodej neperiodických publikací a nahraných nosičů. Předprodej vstupenek na vlastní i cizí programy. Poradenskou, přednáškovou, vzdělávací a výchovnou činnost, zajišťování akreditovaných školení a seminářů. Poskytování služeb a všestranné podpory zájmovým, vzdělávacím, kulturním a uměleckým aktivitám organizací, občanů a občanských sdružení. Poskytování telekomunikačních služeb. Objektivní a vhodná propagace města, regionu a Pardubického kraje podle pokynů zřizovatele Koordinace činností v oblasti cestovního ruchu pro region Pardubicka, tvorba a organizování turistických produktů Geografické informace, orientace ve městě a v regionu, informace o dopravní obslužnosti jednotlivých lokalit v regionu Souhrnné turistické informace Informace o Evropské unii Informace ze sítě ostatních informačních center České republiky Marketingová podpora v oblasti rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicka Podpora programů a produktů cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko Vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu 6

7 Doplňková činnost Kulturního centra: Hostinská činnost Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Zprostředkování obchodu a služeb Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Překladatelská a tlumočnická činnost Provozování cestování agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Směnárenská činnost (zdroj: Zřizovací listina z ) 7

8 Organizační struktura Aktuální organizační struktura KC Pardubice 8

9 ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE Kulturní centrum Pardubice Kulturní centrum Pardubice zajišťuje ekonomicko-správní činnost pro jednotlivé složky organizace, dále je pořadatelem významných festivalů a tematických akcí. V roce 2014 došlo v organizaci k několika významným událostem. V první polovině roku došlo k významné rekonstrukci předbraní Zelené brány, kdy byly zpřístupněny návštěvník zcela nové prostory. Druhou významnou událostí bylo podání trestního oznámení na vedení společnosti a následné personální změny, které vyvrcholily změnou statutárního zástupce organizace a vypsáním výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka organizace. Produkční činnost Kulturního centra Pardubice Velikonoční veselení Tradiční staročeský jarmark s doprovodným kulturním programem. Pro návštěvníky je v rámci této akce připraven bohatý kulturní program, rukodělné dílny, kde si mohou vyrobit různé zvykoslovné předměty. Nechybí ani soutěže pro děti. Perníkový festiválek Festival pro pěvecké sbory předškolního a mladšího školního věku. Nesoutěžní přehlídka je určena sborům, které si netroufají na prestižní přehlídky a soutěže, ale přesto zpívají s chutí a radostí. Pořádá Kulturní centrum Pardubice ve spolupráci se Základní školou Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 s rozšířenou výukou hudební výchovy. Pardubická arabeska Soutěž vznikla v r na podporu baletu a talentovaných dětí, které se tomuto krásnému umění věnují na amatérské úrovni. Pořadateli Pardubické arabesky jsou Kulturní centrum Pardubice a Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova ul. Pohádkové království Den pro děti na pardubickém zámku plný divadelních pohádek, soutěží a zábavných atrakcí. Festival je vyvrcholením Pohádkového světa. Na dvou pódiích jsou hrány loutkové i činoherní pohádky, pro děti je připravena řada soutěží, akrobatických a kejklířských vystoupení, historický kolotoč, projížďky kočárem apod. 9

10 Folklórní festival Pardubice - Hradec Králové Jedná se o přehlídku souborů, jejichž činnost je zaměřena na zpracování a prezentaci lidového umění v Čechách. Podstatou této akce je co největší seznámení diváka s folklórem, ať už formou živých pódiových vystoupení, komorních pořadů, či v podobě společenské zábavy. Festival probíhá ve dvou městech, a to v Pardubicích a Hradci Králové. Nedílnou součástí tohoto festivalu je návštěvníky velmi oblíbená Pernštýnská noc, která celý festival zahajuje. Kromě vystoupení folklorních souborů na třech pódiích, probíhá v historickém centru Pardubic staročeský jarmark, historický program a folková vystoupení. V sobotu se program festivalu přesouvá do Hradce Králové, v neděli se opět vrací do Pardubic, kde vyvrcholí pořadem Rozmlouvání na Zámku. Zrcadlo umění Jarní část městských slavností Jedná se o přehlídku neprofesionální kultury v podání souborů zájmové umělecké činnosti z Pardubic a okolí. Zrcadlo umění pořádá již od počátku Kulturní centrum Pardubice a Základní umělecká škola Pardubice Polabiny za finanční podpory Statutárního města Pardubice. Festival vznikl na podporu kulturních aktivit v Pardubicích. Každý den je věnován jednomu uměleckému oboru. Polabinská pouť Tradiční Staročeská polabinská pouť s atrakcemi a bohatým kulturním a hudebním programem - před Gymnáziem Mozartova. Akce se účastní umělci z celé České republiky. Akce má velkou návštěvnost okolo 5 tisíc osob. Na akci chodí návštěvníci převážně z důvodu zajímavého programu. Akce se koná ve spolupráci s Městským obvodem Pardubice II. XXI. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PARDUBICE Náměstí v pohybu ; Město žije kulturou Podzimní městské slavnosti jsou již tradičně úzce spjaty s největšími sportovními svátky města Zlatou přilbou a Velkou pardubickou steeplechase. Náměstí v pohybu v letošním roce Pernštýnské náměstí opět ožilo sportem. Na velkém improvizovaném hřišti znovu dostalo příležitost ke své prezentaci takřka třicet pardubických sportovních klubů, zastupující sporty známé i zcela netradiční. Na hřišti se uskutečnila exhibiční zápasy, ukázky tréninků dětí a mládeže či autogramiády úspěšných pardubických sportovců. Páteční dopoledne bylo speciálně určené žákům I. stupně základních škol, kteří si mohli na improvizovaném hřišti pod vedením zkušených trenérů vyzkoušet 12 druhů sportů Město žije kulturou neboli druhá část slavností ve dnech před Velkou pardubickou opět zahrnovala tradiční festivalový program s koncerty pod širým nebem, Dny medu, srazem historických vozidel, lampionovým průvodem či velkou ohňostrojovou show na Labi. Kulturní centrum uspořádalo během čtvrtka, pátku a soboty velký program ve svých prostorách (Kulturní dům Dubina přehlídka dechových souborů, Kulturní dům Hronovická - Tančírna přehlídka tanečních souborů z Pardubic, v sobotu a neděli pak ve spolupráci se svazem včelařů Dny medu) v Husově sboru (benefiční koncert Děti dětem - společný koncert dětských pěveckých sborů na podporu dětského oddělení Pardubické nemocnice) i na Pernštýnském náměstí (v pátek vždy velký zahajovací open air koncert, v sobotu tvořivé dílny pro děti, historický program na zámku, 10

11 folkové odpoledne na náměstí a samozřejmě i lampionový průvod a závěrečný open air koncert.)v rámci této akce s námi opět spolupracovaly různé spolky, soubory zájmové umělecké činnosti a ostatní subjekty prezentující spolkový a kulturní život v Pardubicích. Kulturní centrum koordinovalo veškeré programy spadající do jarní i podzimní části městských slavností, připravilo propagační materiály, zajistilo propagaci a technicky, organizačně a produkčně celé slavnosti zabezpečilo. Statutární město Pardubice zajistilo slavnosti po stránce finanční. Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů Festival připravuje Kulturní centrum Pardubice a Pardubický dětský sbor, o.s. ve spolupráci se Statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem, Ministerstvem kultury a Základní uměleckou školou Pardubice Havlíčkova. Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů v Pardubicích byl původně koncipován jako festival nesoutěžní, jehož program není žánrově vymezen. Cílem festivalu je porovnání úrovně našich špičkových sborů se zahraničními, vzájemná výměna zkušeností. Festival probíhá ve 2 dnech, od pátku do soboty. V současné době jsme se trošku odchýlili od původní koncepce a druhý den věnovali Soutěži o cenu Miroslava Raichla. Miroslav Raichl je velmi úzce spjat s městem Pardubice a tudíž si myslíme, že je vhodné touto cestou vzdát hold jeho celoživotní práci pro dětskou sborovou tvorbu. Festival se koná jako bienále - vždy v lichých letech. Rozsvícení vánočního stromu - Mikulášské adventní trhy Tradiční Mikulášské adventní trhy se konají vždy o prvním adventním víkendu na Pernštýnském náměstí. Do Pardubic se sjíždějí řemeslníci z celé České republiky a nabízejí své zboží a výrobky. Náměstí zdobí také velký vyřezávaný betlém a ohrádka s živými zvířaty. Na podiu probíhá po oba dny kulturní program, sobota (11-17 h) se nese v duchu středověkých pouličních slavností, šermuje se, svůj um předvede sokolník, hraje dobová muzika. V neděli ( h) pak vystupují dětské i dospělé sbory, pro děti je připravena pohádka a celý program vrcholí rozsvícením vánočního stromu. V loňském roce probíhaly Mikulášské trhy v termínu , akce se zúčastnily tisíce dětí a dospělých z Pardubic a okolí. Největší zájem byl tradičně o samotné rozsvícení vánočního stromu. Zelenobranské čertoviny Tradiční nadílka pro všechny příchozí děti a setkání příchozích čertů a Mikulášů. Návštěvníci akce nejprve musejí projít peklem pod Zelenou bránou, na Pernštýnském náměstí je pak pro ně připraven doprovodný program se soutěžemi a dvě stanoviště s Mikulášskou nadílkou. Vánoční trhy - prosinec Od 6. prosince, tedy od druhého adventního víkendu ožilo Pernštýnské náměstí čilým ruchem vánočních řemeslných trhů. Trhy trvaly nepřetržitě 9 dní - do neděle , pak se na náměstí opět vrátily v posledním předvánočním víkendu prosince. Nedílnou součástí vánočních trhů byl doprovodný kulturní program. Denně od 15 hodin zajišťovaly program dětské pěvecké sbory (Bonifantes, Slavíček, Carmina, Čtyřlístek, Zpěváčci nebo Pramínek). Vždy v byla pro děti připravena loutková pohádka, od 16 hodin patřilo podium folkovým, country skupinám a folklorním souborům (např.lokálka, Pouta, Egelet, Jarret, Country colaps, soubory Lipka, Baldrián nebo 11

12 Komorní dechovku Konzervatoře Pardubice). V posledním adventním víkendu jsme připravili pro děti vyhřívaný stan s rukodělnými dílnami. Příchozí návštěvníci si tak mohli vyrobit různé dárečky a zvykoslovné předměty. Výchovné programy pro MŠ a ZŠ Dramaturgický plán je rozdělen podle školního roku, a to na dvě části: září - prosinec, leden - červen. V rámci tohoto projektu pořádáme pořady pro MŠ a 1 stupeň ZŠ a také pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. V roce 2014 jsme uspořádali celkem 12 výchovných pořadů, z toho proběhlo celkem 7 pořadů pro děti předškolního a mladšího školního věku, 1 výchovný pořad s protidrogovou tematikou pro děti staršího školního věku, 1 interaktivní pořad k doplnění učiva literatury pro děti staršího školního věku a 3 rukodělné dílny pro děti od 3 do 15 let. Večery s dechovkou Projekt Večery s dechovkou probíhá v Kulturním domě Dubina. Jedná se o tanečně laděné večery nejen pro seniory, ale pro všechny příznivce dechové hudby. Projekt je rozdělen na dvě části: říjen - prosinec a leden - duben. Během kalendářního roku proběhlo celkem 7 pořadů. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s Klubem přátel dechovek, který má v současné době 55 členů a členové tohoto klubu se podílejí na dramaturgii celého projektu. Pohádkový svět Projekt POHÁDKOVÝ SVĚT je určen především rodinám s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Našim cílem je umožnit návštěvu divadelních představení co nejširšímu okruhu dětí, to znamená i dětem ze sociálně slabších rodin. Proto se snažíme vstupné na naše pořady držet na přijatelných cenových relacích. To se neobejde bez významné pomoci našich partnerů a sponzorů. Do tohoto projektu spadají Pohádkové loutkové soboty a Pohádkové neděle. Dopolední sobotní divadelní představení pro nejmenší děti probíhají v KD Dubina. V jedné divadelní sezóně, která začíná vždy v říjnu a končí v dubnu, je vždy odehráno 7 převážně loutkových pohádek. Nedělní odpolední divadelní pohádky pro děti probíhají v KD Hronovická. Jedná se o cyklus 7 pořadů - 5 převážně hraných pohádek a zábavný hudebně taneční pořad (např. Michaela Růžičková) a dětský maškarní karneval. Produkce pro UMO III Masopustní tancovačka Společenský večer v duchu masopustních tradic. Součástí večera je např. vystoupení folklórního souboru nebo tradiční masopustní (zabíjačkové) občerstvení pro všechny návštěvníky. Farmářské trhy Pravidelné sobotní prodejní trhy na Dubině v prostoru nové tržnice. Cílem je nabídnout prodej produktů domácí a ekologické produkce potravin nejen z regionu. 12

13 Dopravní soutěž pro děti Akce pro děti ZŠ zaměřená na prohlubování znalostí dopravní výchovy formou vědomostních a dovednostních soutěží ve spolupráci s Městskou policií Pardubice. Promenádní koncerty Série promenádních především dechových souborů koncertů na prostranství centrálního parku Dubina nejen pro seniory. V rámci akce taneční vystoupení mažoretek. Slet čarodějnic Tradiční pálení čarodějnic spojené s opékání buřtů, občerstvením, kulturním programem i programem pro děti včetně nejrůznějších tematických soutěží. Den dětí Zábavný den pro děti i celé rodiny formou soutěží, her, dětských atrakcí, hudebních a tanečních vystoupení, pohádek Opékání buřtů na Dubině/Drážce Podvečerní akce pro širokou veřejnost spojená s opékáním buřtů a country muzikou. Studánecké posvícení Rodinné odpoledne na závěr prázdnin. Kulturní a zábavný program pro děti i dospělé včetně soutěží, atrakcí, občerstvení apod. Hry pro seniory Soutěžní a zábavné odpoledne především pro seniory soutěže, hry, zdravotní poradny, občerstvení, zábavný program. Drakiáda Zábavné a soutěžní rodinné odpoledne s pouštěním draků a zábavným programem pro děti. Vánoční zpívání Podvečerní setkání u rozsvíceného vánočního stromu na Dubině spojené s vánočním programem a vánočním občerstvením. 13

14 Divadlo 29 Charakteristika činnosti Divadla 29 Divadlo 29 se od svého vzniku v roce 2002 profiluje jako multižánrové kulturní centrum zaměřené na uvádění a podporu současného nekomerčního umění z oblasti performing arts (divadlo, tanec, hudba, performance) a z oblasti filmu, literatury, výtvarného umění a nových médií. Obyvatelé města a celého pardubického regionu se tak mohou pravidelně setkávat s projevy současného či živého umění, kterému není dáván dostatečný prostor na půdě ostatních kulturních zařízení. Činnost a programová koncepce Divadla 29 stojí na pěti pilířích (programových liniích): Uvádění současného nemainstreamového umění Realizuje se prostřednictvím několika celoročních projektů (Electroconnexion, Jazzconnexion, Etnoconnexion, Cizinci v Čechách, AniLab, projekt výstav v Klubu 29), jejichž společným rysem je jasná programová koncepce, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost a aktuálnost jednotlivých programů. Divadlo 29 poskytuje zázemí pro projekty Filmfuse, Offcity architekti, Ostrovy v pohybu a Textconnexion, které realizují pardubické spolky Terra Madoda a Offcity, s nimiž D29 úzce spolupracuje. Projekty Divadla 29 a spolku Terra Madoda pravidelně získávají vysoké bodové ohodnocení odborných grantových komisí MKČR. Podpora rozvoje uměleckých aktivit Od svého vzniku realizuje D29 ve spolupráci se spolkem Terra Madoda tzv. rezidenční pobyty pro umělce, které spočívají v nabízení prostor a vybavení D29 vybraným umělcům z regionu i mimo něj pro vytvoření nového uměleckého díla. Na vzniku těchto představení spolupracuje D29 i koprodukčně. Ročně se v D29 realizují 2-3 rezidenční pobyty. Rozvoj vzdělávání v oblasti kultury a umění Divadlo 29 realizuje průběžně řadu uměleckých workshopů pro veřejnost. Nejvýznamnějším vzdělávacím projektem D29 je od roku 2011 projekt AniLab, který je zaměřen na vzdělávání mládeže i široké veřejnosti v oblasti animovaného filmu, počítačové animace a multimédií. V roce 2012 Divadlo 29 získalo grant Evropské komise z programu Grundtvig na uspořádání mezinárodního workshopu v rámci projektu AniLab. Podpora komunitních aktivit v regionu Součástí aktivit Divadla 29 je vytváření prostoru a podmínek pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturněkomunitních aktivit. Kulturní aktivity ve veřejném prostoru + site specific aktivity Divadlo 29 od počátku své existence iniciovalo a koprodukovalo několik kulturních akcí a uměleckých projektů situovaných do veřejného prostoru (Tyršovy sady, festival Ostrovy/Islands) nebo do dnes již 14

15 nefunkčních a veřejnosti nepřístupných prostor (Automatické mlýny - festival Automatické kulturní mlýny, Nádraží Pardubice a Kino Sirius - festival Stanice Pardubice). Nadregionální renomé Divadla 29 V kontextu České republiky je Divadlo 29 jednou z několika málo scén zaměřených na oblast nekomerčních performing arts, která svými aktivitami výrazně posouvá kulturní kredit Pardubic. Úroveň a kvalita programu a dalších aktivit Divadla 29 přesahuje hranice města a regionu. Důkazem může být Cena pražského festivalu Next Wave za mimořádný dramaturgický počin roku 2003, první místo v anketě čtenářů týdeníku Sedmička MF Dnes za Kulturní událost roku 2009, nominace na cenu Česká divadelní DNA za rozvoj nezávislého divadla v regionech v roce 2012 nebo udělení ceny Česká divadelní DNA pražskou organizací Nová síť v rámci festivalu Malá inventura za festival Automatické kulturní mlýny v roce Festivaly nadregionálního významu Divadlo 29 je pořadatelem či spolupořadatelem významných prestižních kulturních akcí celorepublikového významu jako je mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět a mezinárodní festival tanečního a pohybového divadla Tanec Praha. Spolupráce s neziskovým sektorem v regionu Vedle vlastního programu zajišťuje Divadlo 29 celou řadu aktivit, které v jeho prostorách pravidelně realizují nejrůznější kulturní a vzdělávací organizace města a kraje jako jsou například Krajská knihovna Pardubice, Centrum na podporu integrace cizinců, Péče pro duševní zdraví, Amalthea, Alliance Francaise Pardubice, Goethe Zentrum Pardubice, British Council, Paleťáci a další. Události celorepublikového významu v roce 2014 Cena Česká divadelní DNA 2014 Divadlo 29 spolu se spolkem Offcity získalo cenu Česká divadelní DNA za kulturní aktivity v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Tato cena je udělována každé dva roky v rámci pražského festivalu Malá inventura za mimořádné počiny v oblasti nového divadla. Festival Stanice Pardubice Divadlo 29 ve spolupráci se spolky Offcity a Terra Madoda uspořádalo sérii site-specific projektů v prostorách pardubického vlakového nádraží a bývalého kina Sirius. Cílem této aktivity bylo především oživení téměř deset let zavřeného kina a poukázání na kvality architektury pardubického nádraží. Pracovní skupina Mlýny V roce 2013 bylo Divadlo 29 iniciátorem a pořadatelem dvoudílného multižánrového festivalu Automatické kulturní mlýny, který se konal od do a od do přímo v prostorách Automatických mlýnů Pardubice významné industriální památce postavené 15

16 architektem Josefem Gočárem mezi lety 1911 až Kromě programu a dramaturgie tohoto festivalu koprodukovalo Divadlo 29 s pražským o. s. Mezery vznik divadelního představení Ropa, uvedeného rovněž v prostorách mlýnů. Divadlo 29 je od září 2013 jedním ze subjektů podílejících se na činnosti pracovní skupiny Mlýny. Tato mezioborová pracovní skupina byla pověřena zastupitelstvem města Pardubice přípravou projektu konverze areálu Automatických mlýnů v pardubickou kulturfabrik. Návštěvnost v Divadle 29 za rok 2014 V roce 2014 realizovalo Divadlo 29 celkem 165 kulturních pořadů, které navštívilo evidovaných diváků. Dále se v prostorách Divadla 29 a Klubu 29 realizovalo dalších 51 pronájmových kulturněspolečenských akcí, které technicky a produkčně zajišťoval tým Divadla 29. Tyto pořady navštívilo celkem 3146 evidovaných diváků. Celková návštěvnost všech akcí Divadla 29 v roce 2014 činila diváků. Návštěvnost Divadla 29 v roce 2014 počet akcí návštěvnost Programy v sále Divadla Programy v Klubu 29 (vč. projektu Anilab) Akce Divadla 29 celkem Pronájmové programy Celkem v roce

17 Přehled dotací Divadla 29 na program v roce 2014 Zdroj projekt částka Magistrát města Pardubic rozpočet města Tanec Praha Etnoconnexion Výstavní program v klubu Jazzconnexion Electroconnexion Cizinci v Čechách AniLab Celkem MmP Ministerstvo kultury ČR SOU - hudba Jazzconnexion SOU - hudba Electroconnexion Audiovize Anilab Celkem MKČR Pardubický kraj Jazzconnexion Electroconnexion Celkem PK Celkem dotace na progr

18 Dotace na program Divadla 29 v roce % % MmP MKČR PK % Dopady růstu provozních nákladů na ekonomiku Divadla 29 Divadlo 29 je organizační složkou KC Pardubice, která do roku 2014 hospodařila s roční provozní dotací ve výši 1,8 milionu korun. Tato částka sloužila k pokrytí nákladů na mzdy (4 zaměstnanci), pronájem prostor ( Kč), energie, revize techniky, propagaci a provoz kanceláře atd. Vzhledem k narůstajícím provozním nákladům během posledních několika let nedostačuje provozní dotace na pokrytí těchto základních provozních nákladů. Současný ekonomický stav nejenže neumožňuje rozvoj aktivit Divadla 29, ale bohužel ohrožuje i stabilitu současného provozu. Při šíři aktivit D29 je tento stav do budoucna neudržitelný. V posledních pěti letech Divadlo 29 soustavně poukazuje na velkou finanční zátěž v podobě nájemného za prostory pronajaté v domě č.p. 29, který je vlastněn městskou akciovou společností Rozvojový fond Pardubice. Z provozní dotace D29 platí RFP ročně Kč tzn. téměř třetinu této dotace. Z této částky tvoří Kč čistý nájem a cca Kč náklady na služby, vytápění, vodné a stočné. Divadlo 29 v letech prostřednictvím svého zřizovatele opakovaně žádalo představenstvo RFP o sjednocení cen za pronajaté prostory Divadla 29 v č.p. 29 na nekomerční nájem 500Kč za m2/rok. Tyto žádosti byly představenstvem RFP vždy zamítnuty. Provozní příspěvek na D29 se od roku 2007 nenavyšoval. D29 dokázalo, že umí získávat finance na svůj program z veřejných zdrojů (státních i evropských) i ze zdrojů vlastních (jednorázové pronájmy, produkční a technická spolupráce a jiné služby). Vedle toho dokáže efektivně využívat dobrovolnickou činnost, která šetří personální náklady. Další fungování Divadla 29 a všech jeho aktivit není možné bez jeho ekonomické a personální stabilizace. Výše nastíněná situace nás vede k návrhu dvou systémových opatření, jejichž cílem je ekonomická stabilizace a umožnění optimálního rozvoje činnosti Divadla 29 do budoucna. 18

19 Návrh opatření č. 1: Převod budovy čp. 29 do vlastnictví Mmp Považujeme za systémové řešení převedení budovy čp. 29 z majetku RFP do vlastnictví MmP pod správu Divadla 29. To by umožnilo ekonomickou stabilizaci Divadla 29 a zároveň i rozvoj a zkvalitňování jeho aktivit. Divadlo 29 by tak mohlo využívat prostory v čp. 29 v návaznosti na svou programovou koncepci a její potřeby. Eliminovalo by se také nekoncepční pronajímání volných prostor v budově pro účely v tomto místě nevhodné a často neslučitelné s aktivitami D29. Návrh opatření č. 2: Osamostatnění Divadla 29 Zařazení Divadla 29 pod KD Dubina / KCP, ke kterému došlo v roce 2003, se v současné době jeví jako nefunkční. Divadlo 29 má zcela jiné poslání a programovou koncepci než KC Pardubice a pravděpodobně jediným benefitem zařazení D29 do struktury KCP je účetní administrace, kterou KCP pro D29 zpracovává. Divadlo 29 funguje jako samostatná organizace a domníváme se, že je schopno obstát i jako samostatný právní subjekt. Má své vlastní poslání, programovou koncepci, PR, vnitřní pravidla fungování a strategii. Veřejností je D29 rovněž vnímáno jako samostatný subjekt. Samostatné fungování D29 by se také stalo z vnějšího pohledu mnohem transparentnější, než když je jeho činnost a ekonomika vnořena do struktury KCP. 19

20 Galerie města Pardubic Statut, sídlo, provoz Galerie města Pardubic (Gampa) je organizační složkou, střediskem č. 7, městské příspěvkové organizace Kulturní centrum Pardubice. Činnost galerie se řídí články zřizovací listiny KCP, která stanovuje mj. i činnost výstavní, ediční, propagační a publikační a podporu uměleckých aktivit (čl. III.2., 6., 9. zřizovací listiny. Gampa vznikla v roce 2012, kdy zřizovatel Statutární město Pardubice pověřilo Kulturní centrum Pardubice provozováním Gampy. Galerie sídlí na adrese Příhrádek 5, Pardubice-Zámek, v objektu bývalé zámecké Sýpky. Objekt je ve vlastnictví státu a ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Pardubice (NPÚ). Přízemní patro budovy Sýpky si KCP pro činnost Gampy od NPÚ pronajímá na základě smlouvy o pronájmu ze dne Ostatní prostory, zejména tzv. Komunikační prostor galerie a venkovní prostor Příhrádku přilehlý k budově, může Gampa využívat k výstavám, edukačním programům pro děti a kulturním akcím také, a to bezplatně na základě každoročně obnovované smlouvy o spolupráci mezi KCP a NPÚ (protiplněním je propagace NPÚ v komunikačních materiálech Gampy). Galerie je otevřena od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, při doprovodných akcích je otevírací doba prodloužena. Návštěvníci mohou v galerii zdarma využívat wifi a fotografování je povoleno. Vstupné je zdarma. Gampa je výstavní instituce typu Kunsthalle (tj. hala bez sbírek s proměnlivými výstavami), která prezentuje současné české umělecké osobnosti v regionálním i evropském kontextu. Aktuální vnější trendy zprostředkovává a díla regionálních tvůrců zhodnocuje. Výstavní program se orientuje na autorské instalace v širokém spektru uměleckých oborů malby, soch, objektů, grafiky, fotografií, site specific instalací, audioinstalací, experimentální tvorby a nových médií. Hostující autorské projekty obměňuje každé dva měsíce. S uměleckými díly neobchoduje ani neprovádí jejich akvizice. Organizační struktura, personální zajištění Rozhodovací pravomoc o programu, provozu a rozpočtu má rada města a zastupitelstvo města na základě předložených návrhů od náměstka pro kulturu. Reálnou pravomoc rozhodovat o programu, provozu a navrhování výše finanční dotace má ředitel/ka KCP po dohodě se zástupci Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubice. Gampa vyvíjí činnost na základě dramaturgického plánu 6 hlavních výstav plánovaných na 1 rok dopředu, který schvaluje rada města vždy v červnu/červenci předcházejícího kalendářního roku. Kurátorem výstav dramaturgického plánu, tj. odborníkem odpovídajícím za uměleckou a koncepční stránku výstav, byl na základě jeho dosavadní umělecké a kurátorské činnosti a na základě jím předloženého kurátorského plánu pro rok 2014 vybrán Pavel Šmíd. Kurátor dodává podklady pro ediční plán Gampy k většině hlavních výstav vydává Gampa katalog. Kurátor pracuje pro Gampu jako externista. Provoz, finanční plán, dramaturgický plán doprovodných výstav v Komunikačním prostoru, kterých se během roku pořádá 10-12, dramaturgický plán animačních programů pro děti, dramaturgický plán doprovodných akcí, tiskový, propagační a mediální plán hlavních výstav, lektorování dětských výtvarných programů, průvodcovství v ČJ a AJ, editaci webových stránek a odbornou spolupráci na mezinárodním projektu CreArt, do něhož je město Pardubice zapojeno, 20

21 zajišťuje manažerka. Počet zaměstnanců KCP zajišťujících činnost a provoz Gampy: 1 manažerka galerie. Z důvodu minimálního počtu zaměstnanců je provoz realizovatelný pouze za přispění dalších zaměstnanců KCP z ostatních organizačních složek a práce externistů (kustodi na základě smlouvy o spolupráci a DPP, ostatní zaměstnanci KCP účetnictví, technik, zvukař, úklid, catering, doprava, PR podpora, produkční venkovních akcí, distribuční podpora TIC, instalace výstav a lektorky výtvarných dílen DPP, externí dodavatelé služeb grafika, osvětlování expozice, doprava). Návštěvnost, dramaturgické plány a cílové skupiny návštěvníků Návštěvnost Gampy v roce 2014 byla zatím největší za dobu její existence, oproti roku 2012 byla téměř dvojnásobná, celkem návštěvníků, viz tabulka s detaily o návštěvnosti níže. V roce 2014 také vzrostl počet pořádaných doprovodných akcí, které jsou impulsem skokového nárůstu návštěvnosti. Strukturu návštěvnosti určují dramaturgické plány Gampy - každý z plánů (plán hlavních výstav, plán doprovodných výstav, plán doprovodných akcí, plán animačních programů) se orientuje na jinou cílovou skupinu návštěvníků, aby výsledná návštěvnost pokrývala co nejširší sociologickou skladbu obyvatel. Dramaturgický plán hlavních výstav míří na specializovanou a poučenou skupinu návštěvníků se zájmem o současné umění a na skupinu specialistů v oblasti umění (umělci, kurátoři, historici umění), dále také na turisty procházející historické jádro města, zajímající se o kulturu a historii. Návštěvní kniha dokazuje, že nemalý počet těchto návštěvníků je z celé ČR a z části také ze zahraničí. Věkový průměr těchto návštěvníků je střední a vyšší střední věk. Dramaturgický plán doprovodných výstav míří na mladé zájemce o alternativní umění a širší rodinné příslušníky vystavujících dětí a mladých, často amatérských tvůrců. Tato skupina je vesměs z Pardubic. Věkový průměr těchto návštěvníků je mladší věk. Dramaturgický plán doprovodných akcí je zaměřen na obyvatele Pardubic, kteří nemají umění a kulturu jako svůj hlavní zájem, ale jsou ochotni se dovídat něco nového, je-li jim to zdarma a s programem předloženo jako doprovod jiné, např. masové akce (Pernštýnská noc, Městské slavnosti, Muzejní noc, Dny evropského dědictví). Rostoucí návštěvnost této skupiny dokazuje smysluplnost široce pojaté estetické a umělecké edukace všech věkových skupin obyvatelstva. Věkový průměr této skupiny je nejvariabilnější, žádná skupina v něm nepřevažuje. Jsou to z většiny obyvatelé Pardubic a přilehlých obcí. Specializované akce jako animační programy jsou pak určeny dětem mladšího a staršího školního věku. Akce pořádané v rámci Týdne seniorů jsou určeny nejstarší věkové skupině návštěvníků. 21

22 22

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

14. Kultura Kulturní aktivity ve městě Pardubice k

14. Kultura Kulturní aktivity ve městě Pardubice k 14. Kultura Město Pardubice dbá o pestré kulturní vyžití svých občanů i návštěvníků. V průběhu roku nabízí řadu kulturních akcí místního i národního významu, provozuje několik významných kulturních zařízení

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

s c h v á l i l o z m ě n u

s c h v á l i l o z m ě n u Zastupitelstvo města Uherský Brod na zasedání konaném dne 14.12.2011 usnesením č..., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

(školní rok 2014/2015)

(školní rok 2014/2015) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2014/2015) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 124 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 124 ze dne č.j.: 726/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 124 ze dne 22.09.2015 Sloučení příspěvkových organizací Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň a Junior klub Na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Tisková zpráva ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Pardubice 27. 5. 2015 Festival Zrcadlo umění se letos v Pardubicích rozzáří už po patnácté. Zrcadlo umění přináší do ulic města odrazy a střípky amatérského

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost MAS Bohdanečsko, o.s. vyhlašuje výzvu k předložení nabídky na uspořádání informační akce v rámci realizace projektu Rozvoj MAS

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Manuál pro publicitu projektu

Manuál pro publicitu projektu Manuál pro publicitu projektu Západočeské baroko je významným projektem Plzeňského kraje v oblasti kultury. Jeho cílem je podpora projektů naplňujících udržitelnost regionální programové linie projektu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2012/2013) Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období 2012/2013

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2012/2013) Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období 2012/2013 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2012/2013) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax: 466 400 310,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování:

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování: 15. 9. 2016 Music Memory Hlavní organizátor: Český partner: Financování: Spolek Zaedno zaedno.org Zaedno je spolek Bulharů a přátel Bulharska v ČR. Hlavním cílem spolku je rozvoj multikulturní společnosti

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

Východočeská galerie v Pardubicích

Východočeská galerie v Pardubicích Východočeská galerie v Pardubicích je specializovaná instituce v Pardubickém kraji, která je svojí činností zaměřena na oblast vizuálního umění pořádápravidelné výstavy výtvarného umění, ale i řadu dalších

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 24. 6. 2015 věc: Zrušení Činoherního studia města Ústí nad Labem, p.o. důvod předložení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - 84, odst. 2, písmeno

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více