Tomáš Urban, pověřen řízením organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tomáš Urban, pověřen řízením organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014

2 Předkládá: Zpracovali: Účetní uzávěrka: Tomáš Urban, pověřen řízením organizace Tomáš Urban Ivana Panochová Lenka Královcová Nina Kvapilová Andrea Pavlíková Lucie Nováková Soňa Oberreiterová Zdeněk Závodný Iveta Nováková, Systema Audit, s.r.o. 2

3 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 Předkladatel zprávy o činnosti... 5 Zřizovatel organizace... 5 Charakteristika Kulturního centra Pardubice... 6 Organizační struktura... 8 ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE... 9 Kulturní centrum Pardubice... 9 Produkční činnost Kulturního centra Pardubice... 9 Produkce pro UMO III Divadlo Charakteristika činnosti Divadla Nadregionální renomé Divadla Pracovní skupina Mlýny Návštěvnost v Divadle 29 za rok Přehled dotací Divadla 29 na program v roce Dopady růstu provozních nákladů na ekonomiku Divadla Galerie města Pardubic Statut, sídlo, provoz Organizační struktura, personální zajištění Návštěvnost, dramaturgické plány a cílové skupiny návštěvníků Vnější prostředí a partneři Přehled o činnosti CreArt Historický objekt Zelená brána Rekonstrukce předbraní Výstavy v roce Kronika města Pardubic Kulturní dům Hronovická Návštěvnost a programová skladba Turistické informační centrum Statistické údaje

4 Popis činností a služeb Nové materiály a rozšíření nabídky suvenýrů Pardubicko Europe Direct Přehled poskytovaných služeb Statistika návštěvnosti Financování střediska Europe Direct Pardubice Akce Europe Direct pro širokou veřejnost Volnočasové centrum Dubina Přehled akcí Kurzy v KD Dubina Výstavní prostor Mázhaus Aktivity v roce Přehled návštěvnosti Výstavy v roce POPIS HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Zůstatky fondů Dotace a granty EKONOMICKÁ ČÁST Komentář k hospodářskému výsledku Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předkladatel zprávy o činnosti Název organizace: Kulturní centrum Pardubice Sídlo organizace: náměstí Republiky 1, Pardubice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovací listina: schválená Zastupitelstvem města Pardubic Místa dalších činností: Divadlo 29, Svaté Anežky České 29, Pardubice Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice Historický objekt Zelená brána, Zelenobranská 68, Pardubice Kulturní dům Hronovická, Hronovická 406, Pardubice Turistické informační centrum, náměstí Republiky 1, Pardubice Volnočasové centrum Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice Výstavní prostor Mázhaus, Pernštýnské náměstí 3, Pardubice Statutární orgán: www stránky, Tomáš Urban pověřen řízením organizace od doposud Romana Vojířová ředitelka příspěvkové organizace do Zřizovatel organizace Název zřizovatele: Statutární město Pardubice Sídlo zřizovatele: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice IČO: www stránky: 5

6 Charakteristika Kulturního centra Pardubice Kulturní centrum Pardubice bylo zřízeno za účelem podpory rozvoje kultury, kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže, podpora rozvoje cestovního ruchu v Pardubicích a v turistické oblasti Pardubicko. Hlavní činnost Kulturního centra: Pořádání kulturních a kulturně společenských akcí, divadelních, koncertních a jiných kulturních pořadů, včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců, které jsou spojené s živým předvedením nebo jiným sdělováním děl ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, a to i v pronajatých prostorách a na veřejných prostranstvích města. Výstavní činnost, vystavování originálů a rozmnoženin děl ve smyslu ustanovení 17 zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění. Pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení a jiných způsobů zpřístupnění děl. Pořádání soutěží, přehlídek a festivalů místního, regionálního, celostátního i mezinárodního charakteru. Zajišťování provozu ve svěřených objektech, údržbu a správu majetku. Ediční, propagační a publikační činnost směřující k podpoře hlavní činnosti, vydávání a veřejné šíření a prodej neperiodických publikací a nahraných nosičů. Předprodej vstupenek na vlastní i cizí programy. Poradenskou, přednáškovou, vzdělávací a výchovnou činnost, zajišťování akreditovaných školení a seminářů. Poskytování služeb a všestranné podpory zájmovým, vzdělávacím, kulturním a uměleckým aktivitám organizací, občanů a občanských sdružení. Poskytování telekomunikačních služeb. Objektivní a vhodná propagace města, regionu a Pardubického kraje podle pokynů zřizovatele Koordinace činností v oblasti cestovního ruchu pro region Pardubicka, tvorba a organizování turistických produktů Geografické informace, orientace ve městě a v regionu, informace o dopravní obslužnosti jednotlivých lokalit v regionu Souhrnné turistické informace Informace o Evropské unii Informace ze sítě ostatních informačních center České republiky Marketingová podpora v oblasti rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicka Podpora programů a produktů cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko Vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu 6

7 Doplňková činnost Kulturního centra: Hostinská činnost Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Zprostředkování obchodu a služeb Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Překladatelská a tlumočnická činnost Provozování cestování agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Směnárenská činnost (zdroj: Zřizovací listina z ) 7

8 Organizační struktura Aktuální organizační struktura KC Pardubice 8

9 ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE Kulturní centrum Pardubice Kulturní centrum Pardubice zajišťuje ekonomicko-správní činnost pro jednotlivé složky organizace, dále je pořadatelem významných festivalů a tematických akcí. V roce 2014 došlo v organizaci k několika významným událostem. V první polovině roku došlo k významné rekonstrukci předbraní Zelené brány, kdy byly zpřístupněny návštěvník zcela nové prostory. Druhou významnou událostí bylo podání trestního oznámení na vedení společnosti a následné personální změny, které vyvrcholily změnou statutárního zástupce organizace a vypsáním výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka organizace. Produkční činnost Kulturního centra Pardubice Velikonoční veselení Tradiční staročeský jarmark s doprovodným kulturním programem. Pro návštěvníky je v rámci této akce připraven bohatý kulturní program, rukodělné dílny, kde si mohou vyrobit různé zvykoslovné předměty. Nechybí ani soutěže pro děti. Perníkový festiválek Festival pro pěvecké sbory předškolního a mladšího školního věku. Nesoutěžní přehlídka je určena sborům, které si netroufají na prestižní přehlídky a soutěže, ale přesto zpívají s chutí a radostí. Pořádá Kulturní centrum Pardubice ve spolupráci se Základní školou Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 s rozšířenou výukou hudební výchovy. Pardubická arabeska Soutěž vznikla v r na podporu baletu a talentovaných dětí, které se tomuto krásnému umění věnují na amatérské úrovni. Pořadateli Pardubické arabesky jsou Kulturní centrum Pardubice a Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova ul. Pohádkové království Den pro děti na pardubickém zámku plný divadelních pohádek, soutěží a zábavných atrakcí. Festival je vyvrcholením Pohádkového světa. Na dvou pódiích jsou hrány loutkové i činoherní pohádky, pro děti je připravena řada soutěží, akrobatických a kejklířských vystoupení, historický kolotoč, projížďky kočárem apod. 9

10 Folklórní festival Pardubice - Hradec Králové Jedná se o přehlídku souborů, jejichž činnost je zaměřena na zpracování a prezentaci lidového umění v Čechách. Podstatou této akce je co největší seznámení diváka s folklórem, ať už formou živých pódiových vystoupení, komorních pořadů, či v podobě společenské zábavy. Festival probíhá ve dvou městech, a to v Pardubicích a Hradci Králové. Nedílnou součástí tohoto festivalu je návštěvníky velmi oblíbená Pernštýnská noc, která celý festival zahajuje. Kromě vystoupení folklorních souborů na třech pódiích, probíhá v historickém centru Pardubic staročeský jarmark, historický program a folková vystoupení. V sobotu se program festivalu přesouvá do Hradce Králové, v neděli se opět vrací do Pardubic, kde vyvrcholí pořadem Rozmlouvání na Zámku. Zrcadlo umění Jarní část městských slavností Jedná se o přehlídku neprofesionální kultury v podání souborů zájmové umělecké činnosti z Pardubic a okolí. Zrcadlo umění pořádá již od počátku Kulturní centrum Pardubice a Základní umělecká škola Pardubice Polabiny za finanční podpory Statutárního města Pardubice. Festival vznikl na podporu kulturních aktivit v Pardubicích. Každý den je věnován jednomu uměleckému oboru. Polabinská pouť Tradiční Staročeská polabinská pouť s atrakcemi a bohatým kulturním a hudebním programem - před Gymnáziem Mozartova. Akce se účastní umělci z celé České republiky. Akce má velkou návštěvnost okolo 5 tisíc osob. Na akci chodí návštěvníci převážně z důvodu zajímavého programu. Akce se koná ve spolupráci s Městským obvodem Pardubice II. XXI. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PARDUBICE Náměstí v pohybu ; Město žije kulturou Podzimní městské slavnosti jsou již tradičně úzce spjaty s největšími sportovními svátky města Zlatou přilbou a Velkou pardubickou steeplechase. Náměstí v pohybu v letošním roce Pernštýnské náměstí opět ožilo sportem. Na velkém improvizovaném hřišti znovu dostalo příležitost ke své prezentaci takřka třicet pardubických sportovních klubů, zastupující sporty známé i zcela netradiční. Na hřišti se uskutečnila exhibiční zápasy, ukázky tréninků dětí a mládeže či autogramiády úspěšných pardubických sportovců. Páteční dopoledne bylo speciálně určené žákům I. stupně základních škol, kteří si mohli na improvizovaném hřišti pod vedením zkušených trenérů vyzkoušet 12 druhů sportů Město žije kulturou neboli druhá část slavností ve dnech před Velkou pardubickou opět zahrnovala tradiční festivalový program s koncerty pod širým nebem, Dny medu, srazem historických vozidel, lampionovým průvodem či velkou ohňostrojovou show na Labi. Kulturní centrum uspořádalo během čtvrtka, pátku a soboty velký program ve svých prostorách (Kulturní dům Dubina přehlídka dechových souborů, Kulturní dům Hronovická - Tančírna přehlídka tanečních souborů z Pardubic, v sobotu a neděli pak ve spolupráci se svazem včelařů Dny medu) v Husově sboru (benefiční koncert Děti dětem - společný koncert dětských pěveckých sborů na podporu dětského oddělení Pardubické nemocnice) i na Pernštýnském náměstí (v pátek vždy velký zahajovací open air koncert, v sobotu tvořivé dílny pro děti, historický program na zámku, 10

11 folkové odpoledne na náměstí a samozřejmě i lampionový průvod a závěrečný open air koncert.)v rámci této akce s námi opět spolupracovaly různé spolky, soubory zájmové umělecké činnosti a ostatní subjekty prezentující spolkový a kulturní život v Pardubicích. Kulturní centrum koordinovalo veškeré programy spadající do jarní i podzimní části městských slavností, připravilo propagační materiály, zajistilo propagaci a technicky, organizačně a produkčně celé slavnosti zabezpečilo. Statutární město Pardubice zajistilo slavnosti po stránce finanční. Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů Festival připravuje Kulturní centrum Pardubice a Pardubický dětský sbor, o.s. ve spolupráci se Statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem, Ministerstvem kultury a Základní uměleckou školou Pardubice Havlíčkova. Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů v Pardubicích byl původně koncipován jako festival nesoutěžní, jehož program není žánrově vymezen. Cílem festivalu je porovnání úrovně našich špičkových sborů se zahraničními, vzájemná výměna zkušeností. Festival probíhá ve 2 dnech, od pátku do soboty. V současné době jsme se trošku odchýlili od původní koncepce a druhý den věnovali Soutěži o cenu Miroslava Raichla. Miroslav Raichl je velmi úzce spjat s městem Pardubice a tudíž si myslíme, že je vhodné touto cestou vzdát hold jeho celoživotní práci pro dětskou sborovou tvorbu. Festival se koná jako bienále - vždy v lichých letech. Rozsvícení vánočního stromu - Mikulášské adventní trhy Tradiční Mikulášské adventní trhy se konají vždy o prvním adventním víkendu na Pernštýnském náměstí. Do Pardubic se sjíždějí řemeslníci z celé České republiky a nabízejí své zboží a výrobky. Náměstí zdobí také velký vyřezávaný betlém a ohrádka s živými zvířaty. Na podiu probíhá po oba dny kulturní program, sobota (11-17 h) se nese v duchu středověkých pouličních slavností, šermuje se, svůj um předvede sokolník, hraje dobová muzika. V neděli ( h) pak vystupují dětské i dospělé sbory, pro děti je připravena pohádka a celý program vrcholí rozsvícením vánočního stromu. V loňském roce probíhaly Mikulášské trhy v termínu , akce se zúčastnily tisíce dětí a dospělých z Pardubic a okolí. Největší zájem byl tradičně o samotné rozsvícení vánočního stromu. Zelenobranské čertoviny Tradiční nadílka pro všechny příchozí děti a setkání příchozích čertů a Mikulášů. Návštěvníci akce nejprve musejí projít peklem pod Zelenou bránou, na Pernštýnském náměstí je pak pro ně připraven doprovodný program se soutěžemi a dvě stanoviště s Mikulášskou nadílkou. Vánoční trhy - prosinec Od 6. prosince, tedy od druhého adventního víkendu ožilo Pernštýnské náměstí čilým ruchem vánočních řemeslných trhů. Trhy trvaly nepřetržitě 9 dní - do neděle , pak se na náměstí opět vrátily v posledním předvánočním víkendu prosince. Nedílnou součástí vánočních trhů byl doprovodný kulturní program. Denně od 15 hodin zajišťovaly program dětské pěvecké sbory (Bonifantes, Slavíček, Carmina, Čtyřlístek, Zpěváčci nebo Pramínek). Vždy v byla pro děti připravena loutková pohádka, od 16 hodin patřilo podium folkovým, country skupinám a folklorním souborům (např.lokálka, Pouta, Egelet, Jarret, Country colaps, soubory Lipka, Baldrián nebo 11

12 Komorní dechovku Konzervatoře Pardubice). V posledním adventním víkendu jsme připravili pro děti vyhřívaný stan s rukodělnými dílnami. Příchozí návštěvníci si tak mohli vyrobit různé dárečky a zvykoslovné předměty. Výchovné programy pro MŠ a ZŠ Dramaturgický plán je rozdělen podle školního roku, a to na dvě části: září - prosinec, leden - červen. V rámci tohoto projektu pořádáme pořady pro MŠ a 1 stupeň ZŠ a také pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. V roce 2014 jsme uspořádali celkem 12 výchovných pořadů, z toho proběhlo celkem 7 pořadů pro děti předškolního a mladšího školního věku, 1 výchovný pořad s protidrogovou tematikou pro děti staršího školního věku, 1 interaktivní pořad k doplnění učiva literatury pro děti staršího školního věku a 3 rukodělné dílny pro děti od 3 do 15 let. Večery s dechovkou Projekt Večery s dechovkou probíhá v Kulturním domě Dubina. Jedná se o tanečně laděné večery nejen pro seniory, ale pro všechny příznivce dechové hudby. Projekt je rozdělen na dvě části: říjen - prosinec a leden - duben. Během kalendářního roku proběhlo celkem 7 pořadů. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s Klubem přátel dechovek, který má v současné době 55 členů a členové tohoto klubu se podílejí na dramaturgii celého projektu. Pohádkový svět Projekt POHÁDKOVÝ SVĚT je určen především rodinám s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Našim cílem je umožnit návštěvu divadelních představení co nejširšímu okruhu dětí, to znamená i dětem ze sociálně slabších rodin. Proto se snažíme vstupné na naše pořady držet na přijatelných cenových relacích. To se neobejde bez významné pomoci našich partnerů a sponzorů. Do tohoto projektu spadají Pohádkové loutkové soboty a Pohádkové neděle. Dopolední sobotní divadelní představení pro nejmenší děti probíhají v KD Dubina. V jedné divadelní sezóně, která začíná vždy v říjnu a končí v dubnu, je vždy odehráno 7 převážně loutkových pohádek. Nedělní odpolední divadelní pohádky pro děti probíhají v KD Hronovická. Jedná se o cyklus 7 pořadů - 5 převážně hraných pohádek a zábavný hudebně taneční pořad (např. Michaela Růžičková) a dětský maškarní karneval. Produkce pro UMO III Masopustní tancovačka Společenský večer v duchu masopustních tradic. Součástí večera je např. vystoupení folklórního souboru nebo tradiční masopustní (zabíjačkové) občerstvení pro všechny návštěvníky. Farmářské trhy Pravidelné sobotní prodejní trhy na Dubině v prostoru nové tržnice. Cílem je nabídnout prodej produktů domácí a ekologické produkce potravin nejen z regionu. 12

13 Dopravní soutěž pro děti Akce pro děti ZŠ zaměřená na prohlubování znalostí dopravní výchovy formou vědomostních a dovednostních soutěží ve spolupráci s Městskou policií Pardubice. Promenádní koncerty Série promenádních především dechových souborů koncertů na prostranství centrálního parku Dubina nejen pro seniory. V rámci akce taneční vystoupení mažoretek. Slet čarodějnic Tradiční pálení čarodějnic spojené s opékání buřtů, občerstvením, kulturním programem i programem pro děti včetně nejrůznějších tematických soutěží. Den dětí Zábavný den pro děti i celé rodiny formou soutěží, her, dětských atrakcí, hudebních a tanečních vystoupení, pohádek Opékání buřtů na Dubině/Drážce Podvečerní akce pro širokou veřejnost spojená s opékáním buřtů a country muzikou. Studánecké posvícení Rodinné odpoledne na závěr prázdnin. Kulturní a zábavný program pro děti i dospělé včetně soutěží, atrakcí, občerstvení apod. Hry pro seniory Soutěžní a zábavné odpoledne především pro seniory soutěže, hry, zdravotní poradny, občerstvení, zábavný program. Drakiáda Zábavné a soutěžní rodinné odpoledne s pouštěním draků a zábavným programem pro děti. Vánoční zpívání Podvečerní setkání u rozsvíceného vánočního stromu na Dubině spojené s vánočním programem a vánočním občerstvením. 13

14 Divadlo 29 Charakteristika činnosti Divadla 29 Divadlo 29 se od svého vzniku v roce 2002 profiluje jako multižánrové kulturní centrum zaměřené na uvádění a podporu současného nekomerčního umění z oblasti performing arts (divadlo, tanec, hudba, performance) a z oblasti filmu, literatury, výtvarného umění a nových médií. Obyvatelé města a celého pardubického regionu se tak mohou pravidelně setkávat s projevy současného či živého umění, kterému není dáván dostatečný prostor na půdě ostatních kulturních zařízení. Činnost a programová koncepce Divadla 29 stojí na pěti pilířích (programových liniích): Uvádění současného nemainstreamového umění Realizuje se prostřednictvím několika celoročních projektů (Electroconnexion, Jazzconnexion, Etnoconnexion, Cizinci v Čechách, AniLab, projekt výstav v Klubu 29), jejichž společným rysem je jasná programová koncepce, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost a aktuálnost jednotlivých programů. Divadlo 29 poskytuje zázemí pro projekty Filmfuse, Offcity architekti, Ostrovy v pohybu a Textconnexion, které realizují pardubické spolky Terra Madoda a Offcity, s nimiž D29 úzce spolupracuje. Projekty Divadla 29 a spolku Terra Madoda pravidelně získávají vysoké bodové ohodnocení odborných grantových komisí MKČR. Podpora rozvoje uměleckých aktivit Od svého vzniku realizuje D29 ve spolupráci se spolkem Terra Madoda tzv. rezidenční pobyty pro umělce, které spočívají v nabízení prostor a vybavení D29 vybraným umělcům z regionu i mimo něj pro vytvoření nového uměleckého díla. Na vzniku těchto představení spolupracuje D29 i koprodukčně. Ročně se v D29 realizují 2-3 rezidenční pobyty. Rozvoj vzdělávání v oblasti kultury a umění Divadlo 29 realizuje průběžně řadu uměleckých workshopů pro veřejnost. Nejvýznamnějším vzdělávacím projektem D29 je od roku 2011 projekt AniLab, který je zaměřen na vzdělávání mládeže i široké veřejnosti v oblasti animovaného filmu, počítačové animace a multimédií. V roce 2012 Divadlo 29 získalo grant Evropské komise z programu Grundtvig na uspořádání mezinárodního workshopu v rámci projektu AniLab. Podpora komunitních aktivit v regionu Součástí aktivit Divadla 29 je vytváření prostoru a podmínek pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturněkomunitních aktivit. Kulturní aktivity ve veřejném prostoru + site specific aktivity Divadlo 29 od počátku své existence iniciovalo a koprodukovalo několik kulturních akcí a uměleckých projektů situovaných do veřejného prostoru (Tyršovy sady, festival Ostrovy/Islands) nebo do dnes již 14

15 nefunkčních a veřejnosti nepřístupných prostor (Automatické mlýny - festival Automatické kulturní mlýny, Nádraží Pardubice a Kino Sirius - festival Stanice Pardubice). Nadregionální renomé Divadla 29 V kontextu České republiky je Divadlo 29 jednou z několika málo scén zaměřených na oblast nekomerčních performing arts, která svými aktivitami výrazně posouvá kulturní kredit Pardubic. Úroveň a kvalita programu a dalších aktivit Divadla 29 přesahuje hranice města a regionu. Důkazem může být Cena pražského festivalu Next Wave za mimořádný dramaturgický počin roku 2003, první místo v anketě čtenářů týdeníku Sedmička MF Dnes za Kulturní událost roku 2009, nominace na cenu Česká divadelní DNA za rozvoj nezávislého divadla v regionech v roce 2012 nebo udělení ceny Česká divadelní DNA pražskou organizací Nová síť v rámci festivalu Malá inventura za festival Automatické kulturní mlýny v roce Festivaly nadregionálního významu Divadlo 29 je pořadatelem či spolupořadatelem významných prestižních kulturních akcí celorepublikového významu jako je mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět a mezinárodní festival tanečního a pohybového divadla Tanec Praha. Spolupráce s neziskovým sektorem v regionu Vedle vlastního programu zajišťuje Divadlo 29 celou řadu aktivit, které v jeho prostorách pravidelně realizují nejrůznější kulturní a vzdělávací organizace města a kraje jako jsou například Krajská knihovna Pardubice, Centrum na podporu integrace cizinců, Péče pro duševní zdraví, Amalthea, Alliance Francaise Pardubice, Goethe Zentrum Pardubice, British Council, Paleťáci a další. Události celorepublikového významu v roce 2014 Cena Česká divadelní DNA 2014 Divadlo 29 spolu se spolkem Offcity získalo cenu Česká divadelní DNA za kulturní aktivity v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Tato cena je udělována každé dva roky v rámci pražského festivalu Malá inventura za mimořádné počiny v oblasti nového divadla. Festival Stanice Pardubice Divadlo 29 ve spolupráci se spolky Offcity a Terra Madoda uspořádalo sérii site-specific projektů v prostorách pardubického vlakového nádraží a bývalého kina Sirius. Cílem této aktivity bylo především oživení téměř deset let zavřeného kina a poukázání na kvality architektury pardubického nádraží. Pracovní skupina Mlýny V roce 2013 bylo Divadlo 29 iniciátorem a pořadatelem dvoudílného multižánrového festivalu Automatické kulturní mlýny, který se konal od do a od do přímo v prostorách Automatických mlýnů Pardubice významné industriální památce postavené 15

16 architektem Josefem Gočárem mezi lety 1911 až Kromě programu a dramaturgie tohoto festivalu koprodukovalo Divadlo 29 s pražským o. s. Mezery vznik divadelního představení Ropa, uvedeného rovněž v prostorách mlýnů. Divadlo 29 je od září 2013 jedním ze subjektů podílejících se na činnosti pracovní skupiny Mlýny. Tato mezioborová pracovní skupina byla pověřena zastupitelstvem města Pardubice přípravou projektu konverze areálu Automatických mlýnů v pardubickou kulturfabrik. Návštěvnost v Divadle 29 za rok 2014 V roce 2014 realizovalo Divadlo 29 celkem 165 kulturních pořadů, které navštívilo evidovaných diváků. Dále se v prostorách Divadla 29 a Klubu 29 realizovalo dalších 51 pronájmových kulturněspolečenských akcí, které technicky a produkčně zajišťoval tým Divadla 29. Tyto pořady navštívilo celkem 3146 evidovaných diváků. Celková návštěvnost všech akcí Divadla 29 v roce 2014 činila diváků. Návštěvnost Divadla 29 v roce 2014 počet akcí návštěvnost Programy v sále Divadla Programy v Klubu 29 (vč. projektu Anilab) Akce Divadla 29 celkem Pronájmové programy Celkem v roce

17 Přehled dotací Divadla 29 na program v roce 2014 Zdroj projekt částka Magistrát města Pardubic rozpočet města Tanec Praha Etnoconnexion Výstavní program v klubu Jazzconnexion Electroconnexion Cizinci v Čechách AniLab Celkem MmP Ministerstvo kultury ČR SOU - hudba Jazzconnexion SOU - hudba Electroconnexion Audiovize Anilab Celkem MKČR Pardubický kraj Jazzconnexion Electroconnexion Celkem PK Celkem dotace na progr

18 Dotace na program Divadla 29 v roce % % MmP MKČR PK % Dopady růstu provozních nákladů na ekonomiku Divadla 29 Divadlo 29 je organizační složkou KC Pardubice, která do roku 2014 hospodařila s roční provozní dotací ve výši 1,8 milionu korun. Tato částka sloužila k pokrytí nákladů na mzdy (4 zaměstnanci), pronájem prostor ( Kč), energie, revize techniky, propagaci a provoz kanceláře atd. Vzhledem k narůstajícím provozním nákladům během posledních několika let nedostačuje provozní dotace na pokrytí těchto základních provozních nákladů. Současný ekonomický stav nejenže neumožňuje rozvoj aktivit Divadla 29, ale bohužel ohrožuje i stabilitu současného provozu. Při šíři aktivit D29 je tento stav do budoucna neudržitelný. V posledních pěti letech Divadlo 29 soustavně poukazuje na velkou finanční zátěž v podobě nájemného za prostory pronajaté v domě č.p. 29, který je vlastněn městskou akciovou společností Rozvojový fond Pardubice. Z provozní dotace D29 platí RFP ročně Kč tzn. téměř třetinu této dotace. Z této částky tvoří Kč čistý nájem a cca Kč náklady na služby, vytápění, vodné a stočné. Divadlo 29 v letech prostřednictvím svého zřizovatele opakovaně žádalo představenstvo RFP o sjednocení cen za pronajaté prostory Divadla 29 v č.p. 29 na nekomerční nájem 500Kč za m2/rok. Tyto žádosti byly představenstvem RFP vždy zamítnuty. Provozní příspěvek na D29 se od roku 2007 nenavyšoval. D29 dokázalo, že umí získávat finance na svůj program z veřejných zdrojů (státních i evropských) i ze zdrojů vlastních (jednorázové pronájmy, produkční a technická spolupráce a jiné služby). Vedle toho dokáže efektivně využívat dobrovolnickou činnost, která šetří personální náklady. Další fungování Divadla 29 a všech jeho aktivit není možné bez jeho ekonomické a personální stabilizace. Výše nastíněná situace nás vede k návrhu dvou systémových opatření, jejichž cílem je ekonomická stabilizace a umožnění optimálního rozvoje činnosti Divadla 29 do budoucna. 18

19 Návrh opatření č. 1: Převod budovy čp. 29 do vlastnictví Mmp Považujeme za systémové řešení převedení budovy čp. 29 z majetku RFP do vlastnictví MmP pod správu Divadla 29. To by umožnilo ekonomickou stabilizaci Divadla 29 a zároveň i rozvoj a zkvalitňování jeho aktivit. Divadlo 29 by tak mohlo využívat prostory v čp. 29 v návaznosti na svou programovou koncepci a její potřeby. Eliminovalo by se také nekoncepční pronajímání volných prostor v budově pro účely v tomto místě nevhodné a často neslučitelné s aktivitami D29. Návrh opatření č. 2: Osamostatnění Divadla 29 Zařazení Divadla 29 pod KD Dubina / KCP, ke kterému došlo v roce 2003, se v současné době jeví jako nefunkční. Divadlo 29 má zcela jiné poslání a programovou koncepci než KC Pardubice a pravděpodobně jediným benefitem zařazení D29 do struktury KCP je účetní administrace, kterou KCP pro D29 zpracovává. Divadlo 29 funguje jako samostatná organizace a domníváme se, že je schopno obstát i jako samostatný právní subjekt. Má své vlastní poslání, programovou koncepci, PR, vnitřní pravidla fungování a strategii. Veřejností je D29 rovněž vnímáno jako samostatný subjekt. Samostatné fungování D29 by se také stalo z vnějšího pohledu mnohem transparentnější, než když je jeho činnost a ekonomika vnořena do struktury KCP. 19

20 Galerie města Pardubic Statut, sídlo, provoz Galerie města Pardubic (Gampa) je organizační složkou, střediskem č. 7, městské příspěvkové organizace Kulturní centrum Pardubice. Činnost galerie se řídí články zřizovací listiny KCP, která stanovuje mj. i činnost výstavní, ediční, propagační a publikační a podporu uměleckých aktivit (čl. III.2., 6., 9. zřizovací listiny. Gampa vznikla v roce 2012, kdy zřizovatel Statutární město Pardubice pověřilo Kulturní centrum Pardubice provozováním Gampy. Galerie sídlí na adrese Příhrádek 5, Pardubice-Zámek, v objektu bývalé zámecké Sýpky. Objekt je ve vlastnictví státu a ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Pardubice (NPÚ). Přízemní patro budovy Sýpky si KCP pro činnost Gampy od NPÚ pronajímá na základě smlouvy o pronájmu ze dne Ostatní prostory, zejména tzv. Komunikační prostor galerie a venkovní prostor Příhrádku přilehlý k budově, může Gampa využívat k výstavám, edukačním programům pro děti a kulturním akcím také, a to bezplatně na základě každoročně obnovované smlouvy o spolupráci mezi KCP a NPÚ (protiplněním je propagace NPÚ v komunikačních materiálech Gampy). Galerie je otevřena od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, při doprovodných akcích je otevírací doba prodloužena. Návštěvníci mohou v galerii zdarma využívat wifi a fotografování je povoleno. Vstupné je zdarma. Gampa je výstavní instituce typu Kunsthalle (tj. hala bez sbírek s proměnlivými výstavami), která prezentuje současné české umělecké osobnosti v regionálním i evropském kontextu. Aktuální vnější trendy zprostředkovává a díla regionálních tvůrců zhodnocuje. Výstavní program se orientuje na autorské instalace v širokém spektru uměleckých oborů malby, soch, objektů, grafiky, fotografií, site specific instalací, audioinstalací, experimentální tvorby a nových médií. Hostující autorské projekty obměňuje každé dva měsíce. S uměleckými díly neobchoduje ani neprovádí jejich akvizice. Organizační struktura, personální zajištění Rozhodovací pravomoc o programu, provozu a rozpočtu má rada města a zastupitelstvo města na základě předložených návrhů od náměstka pro kulturu. Reálnou pravomoc rozhodovat o programu, provozu a navrhování výše finanční dotace má ředitel/ka KCP po dohodě se zástupci Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubice. Gampa vyvíjí činnost na základě dramaturgického plánu 6 hlavních výstav plánovaných na 1 rok dopředu, který schvaluje rada města vždy v červnu/červenci předcházejícího kalendářního roku. Kurátorem výstav dramaturgického plánu, tj. odborníkem odpovídajícím za uměleckou a koncepční stránku výstav, byl na základě jeho dosavadní umělecké a kurátorské činnosti a na základě jím předloženého kurátorského plánu pro rok 2014 vybrán Pavel Šmíd. Kurátor dodává podklady pro ediční plán Gampy k většině hlavních výstav vydává Gampa katalog. Kurátor pracuje pro Gampu jako externista. Provoz, finanční plán, dramaturgický plán doprovodných výstav v Komunikačním prostoru, kterých se během roku pořádá 10-12, dramaturgický plán animačních programů pro děti, dramaturgický plán doprovodných akcí, tiskový, propagační a mediální plán hlavních výstav, lektorování dětských výtvarných programů, průvodcovství v ČJ a AJ, editaci webových stránek a odbornou spolupráci na mezinárodním projektu CreArt, do něhož je město Pardubice zapojeno, 20

21 zajišťuje manažerka. Počet zaměstnanců KCP zajišťujících činnost a provoz Gampy: 1 manažerka galerie. Z důvodu minimálního počtu zaměstnanců je provoz realizovatelný pouze za přispění dalších zaměstnanců KCP z ostatních organizačních složek a práce externistů (kustodi na základě smlouvy o spolupráci a DPP, ostatní zaměstnanci KCP účetnictví, technik, zvukař, úklid, catering, doprava, PR podpora, produkční venkovních akcí, distribuční podpora TIC, instalace výstav a lektorky výtvarných dílen DPP, externí dodavatelé služeb grafika, osvětlování expozice, doprava). Návštěvnost, dramaturgické plány a cílové skupiny návštěvníků Návštěvnost Gampy v roce 2014 byla zatím největší za dobu její existence, oproti roku 2012 byla téměř dvojnásobná, celkem návštěvníků, viz tabulka s detaily o návštěvnosti níže. V roce 2014 také vzrostl počet pořádaných doprovodných akcí, které jsou impulsem skokového nárůstu návštěvnosti. Strukturu návštěvnosti určují dramaturgické plány Gampy - každý z plánů (plán hlavních výstav, plán doprovodných výstav, plán doprovodných akcí, plán animačních programů) se orientuje na jinou cílovou skupinu návštěvníků, aby výsledná návštěvnost pokrývala co nejširší sociologickou skladbu obyvatel. Dramaturgický plán hlavních výstav míří na specializovanou a poučenou skupinu návštěvníků se zájmem o současné umění a na skupinu specialistů v oblasti umění (umělci, kurátoři, historici umění), dále také na turisty procházející historické jádro města, zajímající se o kulturu a historii. Návštěvní kniha dokazuje, že nemalý počet těchto návštěvníků je z celé ČR a z části také ze zahraničí. Věkový průměr těchto návštěvníků je střední a vyšší střední věk. Dramaturgický plán doprovodných výstav míří na mladé zájemce o alternativní umění a širší rodinné příslušníky vystavujících dětí a mladých, často amatérských tvůrců. Tato skupina je vesměs z Pardubic. Věkový průměr těchto návštěvníků je mladší věk. Dramaturgický plán doprovodných akcí je zaměřen na obyvatele Pardubic, kteří nemají umění a kulturu jako svůj hlavní zájem, ale jsou ochotni se dovídat něco nového, je-li jim to zdarma a s programem předloženo jako doprovod jiné, např. masové akce (Pernštýnská noc, Městské slavnosti, Muzejní noc, Dny evropského dědictví). Rostoucí návštěvnost této skupiny dokazuje smysluplnost široce pojaté estetické a umělecké edukace všech věkových skupin obyvatelstva. Věkový průměr této skupiny je nejvariabilnější, žádná skupina v něm nepřevažuje. Jsou to z většiny obyvatelé Pardubic a přilehlých obcí. Specializované akce jako animační programy jsou pak určeny dětem mladšího a staršího školního věku. Akce pořádané v rámci Týdne seniorů jsou určeny nejstarší věkové skupině návštěvníků. 21

22 22

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 OBSAH 1. Poslání organizace 2. Základní informace 2.1. Řídící orgány společnosti

Více

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008 Magistrát hlavního města Prahy Výroční zpráva za rok 2008 www. ghmp.cz www.citygalleryprague.cz Obsah Úvodem.2 Výstavní činnost GHMP v roce 2008...13 Rozbor činnosti Úseku pro styk s veřejností v roce

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

I. Strategické cíle organizace v roce 2015

I. Strategické cíle organizace v roce 2015 Obsah Obsah... 1 I. Strategické cíle organizace v roce 2015... 2 Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu... 2 Strategické cíle v oblasti společensko-kulturní... 3 II. Plán měřitelných výkonů... 5 III.

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29.

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29. Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007 Název: Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29 Jméno a příjmení autora : Zdeněk Závodný Rok : 2007 1 Obsah : 1. Úvod

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

Projekt pracoviště Lidická

Projekt pracoviště Lidická Projekt pracoviště Lidická 2015 1 2 Obsah: 1. Představení pracoviště Lidická 2. Oddělení pracující na Lidické 3. Naplňování vize Lužánek střediska volného času 4. Úkoly a cíle na rok 2015 5. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Muzeum města Ústí nad Labem

Výroční zpráva. Muzeum města Ústí nad Labem Výroční zpráva 2014 Muzeum města Ústí nad Labem ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Sídlo: Masarykova 1000/3 400 01 Ústí nad Labem Česká republika Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00361321 Muzeum není plátcem

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Zpráva o kultuře ve městě

Zpráva o kultuře ve městě MĚSTO KADAŇ Zpráva o kultuře ve městě (květen 2014 - březen 2015) V Kadani, březen 2015 Zpracoval: Odbor školství, kultury a sportu, Městský úřad Kadaň Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace 1

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO Lesná Slovinská Lata Louka Lidická Lávka Legato Lyska Lampa Linka Labyrint Lány LUŽÁNKY - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, 658 12 Brno tel. 549

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více