Alarm č. 35. téma: globální oteplování. Studená sprcha globálního oteplování. Bělorusko. Tsunami. Ženská práva v Moravském Krumlově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alarm č. 35. téma: globální oteplování. Studená sprcha globálního oteplování. Bělorusko. Tsunami. Ženská práva v Moravském Krumlově"

Transkript

1 Tištěná verze: ISSN , online verze: ISSN dobrovolná cena 5 Kč Zpravodaj o životním prostředí a lidských právech číslo 35 // jaro 2007 Alarm č. 35 téma: globální oteplování Studená sprcha globálního oteplování Bělorusko Tsunami Ženská práva v Moravském Krumlově

2 KAMPANĚ Pekný deň, jar nám klope na dvere a s ňou aj nové číslo Alarmu. Nezdá sa vám, že táto zima bola o niečo teplejšia, ako tá predchádzajúca? Myslíte, že to nejako súvisí s fenoménom ľudovo nazývaným globálne otepľovanie? Chcete sa dozvedieť, ako sformulovať petíciu? Ako sa vyvíjala debata o výstavbe hobby marketu v Ivanoviciach v Brne, v ktorej hlavnými účastníkmi boli občania Ivanovíc versus predstavitelia developerskej firmy, ďalej miestni zastupitelia a novinári? Čo nové sa deje v kampani Za práva zvierat? Aké je to ocitnúť sa v krajine, kde nenájdete hypermarket? Fejtón na tému Zem bez hypemarketov, úvahu o radarových základniach v ČR, veľtrhu zbraní IDET v Brne a novom roku zbrane si môžete prečítať na stránkach tohto čísla. Ako dopadla vernisáž a netradičná výstava v Moravskom Krumlove, tematicky zameraná na rovnosť žien a mužov, feminizmus, ženy vo verejnom priestore, žena a umenie, ženské telo a krása? A ako spolu súvisí Víťazstvo, Valentín a Vagína? Čo je to V-day? Aké sú hlavné témy pripravovaných verejných besied o ženách, ale nielen pre ženy? Prečítajte si program ženských štvrtkov. Nezúčastnili ste sa dobrovoľníckeho víkendu na Luckom vrchu? Možno Vás na najbližšiu takúto akciu naláka článok dobrovoľníčky - účastníčky školenia. Hovorí Vám niečo Zimná škola bieloruských štúdií? Ako prežili účastníci niekoľkodňový pobyt v zemi posledného európskeho diktátora? A ako prebehla druhá fáza projektu, ktorá zahŕňala pobyt skupiny Bielorusov u nás? Dozviete sa v článku samotného organizátora zimnej školy. O tom, čo sa často nespomína v súvislosti so situáciou, ktorá nastala po zasiahnutí Srí Lanky vlnami tsunami, o situácii nielen politickej si môžete prečítať v zaujímavom rozhovore so študentom, účastníkom humanitárnej misie na Srí Lanke. Zalistujte si, začítajte sa do nového jarného čísla, príjemné čítanie Vám praje Obsah Studená sprcha globálního oteplování probere nás konečně?... 3 Anketa... 4 Vše co chcete vědět o ochraně životního prostředí se dozvíte v naší Ekologické poradně... 5 Novinky z kampaně Za práva zvířat... 6 Rakety, radary, kulomety, veletrh... 6 Když nevíte coby..., v hobby marketu to nenajdete... 7 Země bez hypermarketů hádejte která! Fejeton na téma životní styl... 8 Ženská práva jsou když... 8 Dokud neskončí násilí... 9 Brněnské jaro ve znamení Nových otců Ženská práva v Moravském Krumlově Školící víkend s veganskou kuchyní aneb Víkend s NESEHNUTÍM na Luckém Vrchu V zemi kde zítra stále znamená včera a možná ještě dál je... Bělorusko Lidé doufali, že by tsunami mohlo pomoci ke sblížení válčících stran Měsíc knihy a den žen v knihovně NESEHNUTÍ DISTRIBUCE NESEHNUTÍ Přidejte se! Z tisku Vaša redakcia Chcete-li dostávat zpravodaj Alarm, máte dvě možnosti. Pošlete na brněnskou adresu NE- SEHNUTÍ sedmnáctikorunovou známku (počet známek - počet čísel Alarmu) nebo nám napište na adresu kde si můžete objednat jeho pravidelné zasílání v elektronické verzi. Alarm si můžete také prohlédnout na našich internetových stránkách: Kontakt: NESEHNUTÍ BRNO třída Kpt. Jaroše 31, Brno tel./fax: Redakce: Lenka Antolíková, Kristýna Pešáková, Kateřina Plesková, Dušan Rosenbaum, Milan Štefanec, Zuzana Voršilková Sazba: Zuzana Voršilková Ilustrace na titulní straně: Denisa Kuglerová Registrace: MK ČR Vytištěno na recykovaném papíře. Poznámka redakce: Ne všechny články musí vyjadřovat stanovisko Nesehnutí. 2 l Alarm č. 35

3 KAMPANĚ Studená sprcha globálního oteplování probere nás konečně? Text: Jiří Koželouh, geograf Na začátku února tohoto roku byla zveřejněna dlouho očekávaná zpráva prestižního sdružení vědců a vědkyň (celkem 600 osob ze 40 zemí) z Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Zpráva Climate Change 2007 navazuje na podobnou zprávu z roku 2001 a výrazně zpřesňuje její prognózy a závěry (to bylo umožněno i díky pokroku na poli matematického modelování a rozvoji výpočetní techniky). Zpráva potvrzuje vliv člověka na klima a jeho změnu probere nás lidi a donutí k přemýšlení a aktivitě? Než se pustíme do odhalení závěrů zprávy shrňme si základní fakta o tématu. Změnou klimatu je v tomto případě myšlena změna vyvolaná přímo nebo nepřímo lidskou činností, a sice takovou, která vede ke změnám ve složení atmosféry v globálním měřítku a která představuje přídavek k přirozené proměnlivosti klimatu ve srovnatelných časových obdobích [1]. Změna klimatu je způsobována posilováním skleníkového efektu lidskou činností. Samotný přirozený skleníkový efekt (tedy schopnost atmosféry nepropouštět část vyzářeného tepla ze zemského povrchu do vesmíru) je způsoben zejména obsahem vodní páry v atmosféře a je podmínkou vzniku a uchování života na Zemi (bez efektu by sluneční záření udrželo na Zemi průměrnou teplotu kolem pouze 18 C oproti současné + 15 C) [2]. Posilování skleníkového efektu způsobují emise radiačně aktivních (tzv. skleníkových) plynů při lidské činnosti. Jedná se o oxid uhličitý (spalování fosilních paliv, výroba cementu ap.), metan (skládkování odpadu, chovy hospodářských zvířat atd.), oxid dusný (umělá hnojiva, doprava ap.) a další [2]. Důsledky klimatické změny mohou být zvýšení či snížení průměrné teploty na různých místech planety, vzrůst hladiny světového oceánu (v důsledku odtávání ledovců), snížení průtoků v řekách a stavů ve vodních nádržích, povodně, sucha, extrémní větry a podobně [2]. Fakta ze zprávy [3]: Objem skleníkových plynů zdaleka přesáhl hodnoty z preindustriální doby (před r. 1750). Koncentrace oxidu uhličitého stoupla do roku 2005 o cca 35% a koncentrace metanu o 148%. Pokud koncentrace skleníkových plynů v atmosféře dosáhne dvojnásobné výše (přepočteno na potenciál oxidu uhličitého) úrovně před rokem 1750, dojde pravděpodobně k průměrnému oteplení o 2 4,5 C. Bude záležet na ekonomickém růstu, zavádění nových technologií a politik i na dalších faktorech. Za posledních sto let se průměrná teplota na Zemi zvýšila přibližně o 0,74 C ( ). Objem ledu v Severním ledovém oceánu se již od roku 1978 snižuje rychlostí přibližně 2,7% za deset let. Úroveň hladiny moří a oceánů se vlivem tání ledovců do konce tohoto století zvýší přinejlepším o cm. Je velmi pravděpodobné, že nárůst extrémně vysokých teplot bude pokračovat. Od sedmdesátých let minulého století se zvýšila délka i intenzita suchých období, zejména v tropických a subtropických oblastech. Oblasti Sahelu, Středomoří, jižní Afriky a části jižní Asie jsou sušší už z průběhu 20. století. A co to znamená pro ČR: Česká republika nezůstane důsledků změny klimatu ušetřena. Očekává zejména úbytek srážek, nárůst výparu a výrazný vliv na vodní režim na našem území. Dojde ke snížení průtoků ve vodních tocích o 15 40%, zmenšení objemu vodních nádrží, snížení vydatnosti pramenů. Nejteplejší oblasti ČR (Jižní Morava) jsou ohroženy rozsáhlými suchy. Přívalové deště mohou způsobovat naopak povodně. Změna klimatu bude mít negativní dopad na zemědělství i na lesy (lepší podmínky pro škůdce apod.) [2]. A co s tím můžeme udělat my? Česká republika vypouští ročně 12,6 t oxidu uhličitého na obyvatele (oproti průměrným 8,9 t v EU) [4], toleruje zvyšování emisí skleníkových plynů z průmyslu, koketuje s prolomením limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku = požadujme od vlády a parlamentu ČR snižování povoleného vypouštění oxidu uhličitého, zachování limitů těžby a podporu alternativním zdrojům energie a hromadné dopravě! Doprava produkuje skleníkové plyny [3] = kupujme lokální potraviny a výrobky; preferujme pěší, cyklistickou a hromadnou dopravu; jezděme na alternativní paliva! Výroba energie je hlavní producent CO 2 [4] = šetřeme elektřinou, teplem, teplou vodu apod.; preferujme alternativní zdroje energie (biomasa, solární panely, tepelná čerpadla apod.)! Technické zemědělství ohrožuje klima [3] (hnojení, velkochovy) = konzumujme potraviny z ekologického zemědělství, omezme konzumaci masa a dalších živočišných produktů! O klimatické změně a o tom, co můžete udělat vy, se dozvíte více a případně i klimatickou hru si zahrajete při jihomoravské oslavě Dne Země, který proběhne o víkendu 21 a 22. dubna 2007 na Hradě Veveří (www.veveri.cz). Den Země pořádá Lipka (www.lipka.cz) spolu s dalšími organizacemi, které si připraví jednotlivá dílčí témata týkající se klimatu a zpracují je jak pro děti (soutěže), tak pro dospělé (výstavy, prezentace, infomaterály apod.). Kromě toho budou na hradě ukázky lidových řemesel a pestrý kulturní program. Zdroje: [1] Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, [2] Kalvová, J. a Moldan, B.: Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů, 1. vyd., Vydavatelství Karolinum, Praha, [3] IPCC: Climate Change The Physical Science Basis, Ženeva, [4] Beranovský, J., Truxa, J.: Plánování OZE v ČR v kontextu státní energetické koncepce a EU, vyšlo na Praha, <http://www. energetika.cz/index.php?id=71&cl=12> Spalování uhlí pro výrobu energie zdroj: internet Větrné elektrárny zdroj: internet 3 l Alarm č. 35

4 ANKETA Anketa Jak vás ovlivňuje globální oteplování a jak ho ovlivňujete vy? Mňa ovplyvňuje hlavne tým, že sa posúvajú ročné obdobia, to znamená, že leto je na jeseň, zima je na jar. Čo sa týká mňa, nie že by som bol nejaký extra aktivista, ale snažím sa, napr. recyklujem odpad a nepoužívam moc spreje a také záležitosti. Že bysom o tejto téme nejak viac vedel, to asi nie. Luboš, 25 let, pracovník ve firmě AVB Jak mě ovlivňuje? Asi tak, že mi zrovna teď není v riflové bundě zima. A jak globální oteplování ovlivňuji já? Vzhledem k tomu, že ekologii moc nedám, tak asi zásadně. Respektive používám plynové topení a sice třídím odpad, ale stejně mi ty petky spálí. Ale to není moje chyba. Jezdím tramvají, to je doé, ne? Auto nemám. Martina, 23 let, studentka Určitě bych mohl mít vliv, pokud jezdím autem. Jinak že by mě to ovlivňovalo asi ne, protože ta současná situace mi docela vyhovuje, protože nejsem takový typ, který potřebuje jezdit na hory a mít spoustu sněhu. Ale samozřejmě si uvědomuji, že je to velký problém - globální oteplování, protože pokud to bude takto pokračovat a neudělají se nějaké zásadní změny, tak asi to lidstvo bude mít problémy. Bohuš, 59 let, učitel - profesor Já nevím co na to říct, ale určitě v tom něco je. Přeměny jsou vidět, myslím si, děláme to my lidé sami. Nedbalostí a vším, těmi chemikáliemi, raketami To je můj názor. Stefanos, 56 let, majitel penzionu v Řecku Mě přímo jako mou osobu? Samozřejmě, protože je úplně jiné počasí. Mě to ovlivňuje velice. Já sama na globální oteplování mám také vliv, protože jezdím autem. Jana, 38 let, učitelka Tak já jako jedinec asi ne a nemyslím si, že by mě to nějak konkrétně ovlivňovalo. Miloš, 24 let, student připravili: Kristýna Pešáková a Pavel Nádeníček Jednou je dobré počasí, jednou špatné. Nemyslím, že to ovlivňuji. pan Balog, 33 let No ono je to hrozně těžké. Myslím si, že globální oteplování je samozřejmě šílená věc; můžeme si za to sami, co si budeme vykládat. Posíláme do ovzduší samé nečistoty a to jeden vedle druhého, kolektivně. Kdyby to bylo jinak, bylo by to supr, kdybychom se nějak semkli. Ale člověk, když jde vyhazovat do popelnice např. plasty, málokterý to třídí, většinou to šupne všechno dohromady, hodí to tam a je mu to jedno. Když by se sousedka dívala, tak půjdu a hodím to zvlášť, ale když mě nikdo nevidí Ale to tak dělají všichni. Takže si myslím, že si za to můžeme my všichni sami. A bude to čím dál horší, jestli se s tím nebude něco dělat. Milada, 44 let, prodavačka v trafice Moje chování na to vliv má v tom smyslu, že se snažíme třídit všechny odpady tak jak se má a žít zdravě, ale jinak si myslím, že se globální oteplování nijak víc neovlivní. Pokud budou jezdit auta, pokud budou spreje a freony, tak se s tím nic neudělá a malá Evropa to taky sama nezvládne. Spíš se k tomu bude muset přidat i Amerika, aby globální oteplování tak rychle nepostupovalo. Letos byl krásný rok, tedy pro mě krásná zima - tím, že nebyl sníh. Ale pro mnoho lidí, kterým vyhovuje spíše střídání ročních období to tak nebylo. Pro mě ano, protože jezdím autem, proto mi tato zima vyhovovala velice. Marie, střední věk, práce ve zdravotnictví Já sám osobně myslím, že to, že člověk jezdí autem, samozřejmě může produkovat skleníkové plyny, ale pokud se to celosvětově nebude řešit, já osobně sám se k tomu nehodlám nijak zapojovat, protože jezdit na kole sám kvůli tomu nebudu. To se musí řešit nejen celoevropsky, ale celosvětově. Amerika je největší producent skleníkových plynů. František, práce ve zdravotnictví autorka: Kateřina Plesková 4 l Alarm č. 35

5 Vše co chcete vědět o ochraně životního prostředí se dozvíte v naší Ekologické poradně KAMPANĚ Text: Jiří Koželouh, koordinátor Ekoporadny Začátek tohoto roku se stal mohutnou slizní dalších dotazů do Ekoporadny NESEHNUTÍ. Během prvních týdnů a měsíců roku 2007 jsme vyřídili přibližně 100 eko-dotazů od veřejnosti, nevládních organizací i úřadů. Od poloviny února pomáháme občanům a občankám městské části Brno Maloměřice a Obřany s aktivitami na ochranu životního prostředí před škodlivými vlivy plánované slévárny, která má být spuštěna v jejich sousedství. Stále podporujeme konzultacemi i aktivní účastí odpůrce a odpůrkyně záměru krokodýlí farmy a jatek v obci Velký Karlov u Znojma (podařilo se nám zaktivizovat celkem 300 lidí, jenž vyjádřili nesouhlas se zabíjením krokodýlů v ové akci viz minulé číslo Alarmu). Naše stránky získávají na počtu návštěvníků/ic i uživatelů/ek a informace si stahují i média. Nově jsme na Ekobránu přidali řadu nových zodpovězených dotazů (tématicky roztříděné je naleznete v sekci Ekologická poradna - Otázky a odpovědi). Pro zajímavost a praktické využití otiskujeme jeden příklad: Otázka: Dobrý den, ráda bych věděla, jak se sestavuje petice a komu má být adresována. Děkuji. Odpověď: Petice je vcelku jednoduchá záležitost. Nejdůležitější je výběr adresáta či adresátky a požadavku, který je skutečně splnitelný; stačí napsat text a nejlépe formulovat požadavky (stručně, jasně, odůvodněně) a vybrat si cíl petice (správného adresáta/adresátku). Většinou se jedná o politika/čku (starosta/ka, hejtman/ka, ministr/yně apod.), nikoliv úředníka/ici (ten/ta postupuje jen podle zákoných pravidel v konkrétním procesu např. stavebním řízení). Dále petice musí obsahovat formulář na podpisy lidí (jméno, adresa, podpis) a je nutné, aby text s požadavky byl na každém podpisovém archu, aby vše bylo transparentní. Součástí petice je i petiční výbor, což jsou 3 lidé (jméno, adresa) a jeden z nich je pověřen vystupováním za výbor (jméno, adresa, telefon). Více o peticích najdete na: cz/index.shtml?w=u&x= Na závěr tři nabídky a možnosti pro vás: V úterý 3. dubna 2007 se uskuteční beseda Chceme město kde se dá žít? Proces územního plánování města by měl být orientován na kritéria trvale udržitelného rozvoje s důrazem na kvalitu života lidí nyní i v budoucnosti. Toto základní téma bude přiblíženo na praktickém případě plánování rozvoje měst Mannheim a Heidelberg v regionu Rhine-Neckar v Německu. Dílčími tématy bude využití území, bydlení, mobilita, kvalita ovzduší apod. Závěr besedy se soustředí na nástroje a metody plánování trvale udržitelného rozvoje města a tedy i na výzvy pro město Brno. Besedu povede prof. Dr. Hans Diefenbacher z Německa - ekonomický expert z organizace Institut für interdisziplinäre Forschung (http://www.fest-heidelberg.de). Má zkušenosti s řešením otázek územního rozvoje, trvalé udržitelnosti a zapojování veřejnosti v oblasti Rhine-Neckar (konurbace měst Mannheim a Heidelberg s přibližně obyvateli). Beseda začne v 18 hodin ve Freskovém sálu (Stará Radnice, Radnická 8, Brno). NESEHNUTÍ vydalo nový informační leták Životní prostředí vaše právo vaše odpovědnost, který je univerzální a srozumitelnou pomůckou pro všechny aktivní občany a občanky. Leták se zaměřuje na praktické právní aspekty ochrany životního prostředí a přibližuje zejména možnosti jednotlivých lidí, kteří se díky letáku zorientují v labyrintu možností a nástrah, které zákony a vyhlášky skýtají. Text letáku vychází ze zkušenosti pracovníků NESEHNUTÍ s případy ochrany životního prostředí, je v souladu s právním stavem k a prošel kontrolou právníků. Leták dobře využijí ekologické poradny, občanská sdružení a jejich dobrovolníci a dobrovolnice a další. V elektronické verzi naleznete leták na: Pokud zatoužíte mít ucelený a stručný materiál pro začínající i pokročilé ochránce a ochránkyně životního prostředí i v papírové podobě neváhejte a objednávejte! Objednejte em či telefonicky ( ) - kontaktní osoba je Kateřina Plesková. Letáky i plakáty distribuujeme zdarma. Pouze v případě větších balíčků = nad 100 ks uvítáme příspěvek 1 Kč/leták (výrobní cena je 1,70 Kč). Závisí však na individuální domluvě. Hledáme dobrovolníky a dobrovolnice na pomoc s našimi ekologickými aktivitami (Ekologická poradna a Zaostřeno na hypermarkety V první řadě se jedná o roznos letáků zajímavých informačních materiálů v Brně, na Jižní Moravě i v dalších krajích ČR (vždy podle možností dobrovolníka/ice). Pro letáky se můžete stavit vždy v pondělí a středu mezi 10 a 12 hodinou a 16 a 18 hodinou nebo i jindy po domluvě (v každém případě je dobré se předem ozvat em a napsat, kdy se stavíte). V případě mimobrněnských lokalit můžeme letáky poslat poštou. Dále hledáme dobrovolníky a dobrovolnice, jenž nám pomohou s: opravou a zajišťováním putovní fotovýstavy, zjišťováním a shromažďováním informací, třídění otázek a odpovědí ekoporadny, poskytováním ekologického poradenství veřejnosti, pořádáním seminářů a dalších akcí, roznosem informačních materiálů, přednáškami pro veřejnost, správou webových stránek či sazbou informačních materiálů apod. 5 l Alarm č. 35

6 KAMPANĚ Novinky z kampaně Za práva zvířat Text: Kristýna Pešáková, dobrovolnice kampaně Za práva zvířat V minulých číslech Alarmu jste měli možnost dozvědět se o znovuobnovené kampani zabývající se právy zvířat. Tato kampaň nalezla konečně své nové jméno, a to Za práva zvířat a má již dokonce i své logo (viz. obrázek). V budoucnosti plánujeme také vytvořit webové stránky této kampaně, na kterých byste se mohli dozvědět, co se v rámci kampaně právě dělá. V současnosti na sazbu čeká nový leták, který bude čtenáře a čtenářky seznamovat s východisky naší kampaně. Po něm by měl následovat leták o vegetariánství a leták o cirkusech. Také v tuto chvíli pracujeme na putovní informační a fotografické výstavě seznamující s jednotlivými oblastmi, kde dochází k porušování práv zvířat (např. velkochovy, testování na zvířatech apod.). Ráda bych Vás také pozvala na zajímavou besedu s názvem Pokusy na zvířatech aneb co můžeme udělat my připravenou naší kampaní u příležitosti Mezinárodního dne laboratorních zvířat (24. dubna). Beseda bude s právozvířecím aktivistou Michalem Kolesárem, který bude mluvit na téma pokusy na zvířatech a možné zodpovědné chování spotřebitelů a spotřebitelek. V rámci besedy představí problematiku pokusů na zvířatech, seznámí s oblastmi, ve kterých k pokusům na zvířatech dochází a zaměří se zejména na možnosti každé/ho z nás nepoužívat testované výrobky. Beseda se uskuteční v kanceláři NESEHNUTÍ (třída Kpt. Jaroše 31, Brno) 19. dubna 2007 v 18:00. Rakety, radary, kulomety, veletrh... Nové logo kampaně Za práva zvířat Autorka: Iveta Neuschlová Text: Milan Štefanec, koordinátor kampaně Zbraně Přestože v únoru roku 2007 nastal podle čínského kalendáře rok prasete, lze bez nadsázky říci, že v ČR půjde spíše o rok zbraní. Naplno se v něm např. rozběhnula diskuse o raketové či radarové základně USA na našem území. Debata, kterou dlouhodobě před veřejností utajovali dnešní vášniví zastánci a zastánkyně lidového hlasování z ČSSD, debata, které se v obavách před ztrátou hlasů vyhnuly před volbami všechny dnešní vládní strany. Debata do které se na národní úrovni a na různých názorových stranách zapojují skoro všichni konzervativci, liberálové, křesťané, muslimové, komunisté, neonacisté, disidenti, ekologové, ochránci lidských práv, antiglobalisté... Diskusi na jedne straně moderují masová média a vládní politika apelující na rozumné a zodpovědné občany a občanky uvědomující si naši odpovědnost vůči USA (často ztotožňovanou s dévótností) a radostně vítající možnost, zapojit se do dalších závodů ve zbrojení (tentokráte třeba na vítězné straně). Druhá strana diskuse je prezentována jako shluk spolků opěvujících leninskou a stalinskou diktaturu. NESEHNUTÍ si vzhledem ke svému pohledu a názoru na militarizaci společnosti i filosofii lidských práv nemohlo vybrat ani jednu z těchto alternativ. Z tohoto důvodu jsme součástí brněnské skupiny široké občanské koalice Ne základnám, jejichž cílem je nejen šířit informace o problematice raketové základny (vč. její radarové části), ale hlavně přenést rozhodování o této otázce z diplomatických kabinetů mezi občany a občanky ČR (prostřednictvím referenda). Více o této iniciativě najdete na V roce 2007 proběhne také další ročník veletrhu zbraní IDET v Brně. S dosavadních prezentací jeho organizátorů lze i pro letošek předpokládat, že se veletrh stane slavností těch, kteří v režimech vedoucích války či hrubě pošlápávající lidská práva vidí ekonomicky zajímavé země (viz. Veletrhem, kde jsou jako vzácné zahraniční delegace vítáni představitelé států, které zavírají oči před problémem dětských vojáků na svém území. I letos bude NESEHNUTÍ součástí protestních aktivit proti této adoraci obchodu se smrtí. K oslavě roku plného zbrojení se svým obvyklým způsobem připojí také Ministerstvo obrany ČR, které opět otevře své sklady všem zájemcům, kteří si chtějí na vývoz nakoupit staré zbraně Československé lidové armády. Potřebujete-li zakázané vojenské zbraně samopaly, kulomety, granátomety, kanóny a vítáte-li, že Není povinností ministerstva obrany sledovat a evidovat další prodej vojenského materiálu, který převádí na nové nabyvatele... cit. z dopisu MO ČR, je tato nabídka určená právě vám. Ale je třeba si pospíšit, neboť část starých zbraní české armády (dvacet tisíc samopalů a 650 kulometů v celkové hodnotě přes 30 miliónů korun) již na základě rozhodnutí vlády občanských a křestanských demokratů se zelenými poputují jako bratrská pomoc do Afghánistánu. A že státní afghánské složky jimž jsou zbraně určeny mají také podíl na porušování lidských práv? Přece byste nevěřili informacím Amnesty International... Samopal vzor 58 - zbraň jednotlivce určená k ničení živé síly nepřítele střelbou, pažbou nebo bodákem. Hmotnost a rozměry zbraně umožňují její snadné použití i při bojích v zákopech a městech. Jedna z prodávaných zbraní ministerstvem obrany. Foto: internet 6 l Alarm č. 35

7 Když nevíte coby..., v hobby marketu to nenajdete KAMPANĚ Text: Milan Štefanec, koordinátor kampaně Zaostřeno na hypermarkety Hypermarketová kampaň se i v minulých měsících zameřila na poskytování poradenství řadě občanů a občanek a jejich sdružením, která se dostala do sporu s plány na výstavbu velkých marketů ve svých městech. Po republice proběhla více než desítka besed pod názvem Zaostřeno na hypermarkety, neustále je také v pohybu naše putovní tematická fotografická výstava. Dosáhli jsme též vítězství v dlouhém sporu s brněnským magistrátem, když nám Nejvyšší správní soud dal za pravdu, že jako ekologické sdružení jsme měli právo být účastníkem povolovacího řízení na hypermarket Carrfeour v Králově Poli. Přímou akcí (nenásilnou blokádou bouracích prací) jsme se pokusili pomoci spolupracovníkům z Přerova zabránit demolici kulturní památky ve prospěch nového nákupního centra (viz výstřižek v zadní části ALARMu). To se sice nepodařilo, ale přispěli jsme tak k rozputání široké diskuse (jak mezi odborníky tak vysoce postavenými politiky) o ochraně památek v ČR. Velkou část energie jsme také věnovali do naší kampaně, která reaguje na plán výstavby velkého hobby marketu v brněnské městské části Ivanovice (o kauze jsme více psali v posledních třech číslech ALARMu). Hlavní událostí v této kauze byla v uplynulém období veřejná beseda, kterou jsme společně s místním občanským sdružením svolali přímo do městské části ohrožené jeho výstavbou. Sál ivanovické hospody praskal ve švech na diskusi přišli jak občané a občanky, většinou odpůrci stavby, novináři, místní zastupitelé i představitelé developerské firmy. Po malém extempore nové starostky Ivanovic paní Bohuňovské (ODS), která si odmítnula sednout k jednomu diskusnímu stolu společně s bývalou starostkou Slavíkovou (bezpartijní) a náměstkem primátora Anderem (Strana zelených), bylo vše přichystáno na bouřlivou debatu a také na ni došlo. Na úvod zástupce NESEHNUTÍ popsal současný stav celé kauzy, vč. možných scénářů do budoucna. Bývalá starostka obce vysvětlila své nesouhlasné stanovisko k výstavbě hobby marketu a vyjmenovala kroky, které ve své minulé funkci v dané věci udělala (anketu zkoumající názory obyvatel obce, odvolání jménem obce v územním řízení, žalobu a podání k soudům kvůli porušení zákonů ze strany stavebního úřadu i Magistrátu města Brna). Velmi neurčité oproti tomu bylo vystoupení nové starostky, neboť ta se v průběhu večera opakovaně vyhnula dotazům z publika i od moderátorky diskuse, jaký že je její názor na stavbu a jestli bude jako zástupkyně obce vystupovat pro či proti výstavbě hobby marketu. Ve svých vyjádřeních tak zůstala u obecných frází typu, aby vše proběhlo v souladu se zákony a pokud se pustila do odvážnějších vyjádření (např. když obvinila bývalou starostku obce, že neměla právo podat proti územnímu rozhodnutí na hypermarket odvolání a žalobu), tak pouze prokázala totální neznalost zákonů jichž se dovolávala i situace okolo projektu hobby marketu v Ivanovicích. Určitým překvapením pro odpůrce i zastánce stavby byla vyjádření pozvaného náměstka primátora Martina Andera ze Strany zelených. Ten byl dlouholetým členem řady alternativních a ekologických iniciativ, sám v minulosti organizoval kampaň proti výstavbě supermarketu v brněnské městské části Nový Lískovec. Již několik dní před konáním akce, se ho média jako představitele města Brna zeptala, jak se hodlá postavit k další expanzi hypermarketů ve městě. Odpověď nemůžeme komerčním subjektům nic zakazovat se od slov jeho předchůdců z řad ODS na vedoucím postu lišila pouze záměnou slov nechceme a nemůžeme. Případní voliči a voličky Strany zelených by se tak mohli oprávněně ptát, proč tedy tato strana má ve svém brněnském programu závazek Prosadíme program přísné regulace výstavby hypermarketů. Náměstek primátora na besedě ujistil ivanovické občany, že město do současného sporu občanů a občanek s investorskou firmou nebude nijak zasahovat a že bude vyčkávat na rozhodnutí soudu v dané věci. V rozporu se skutečností ivanovickým oznámil, že nový hobby market bude prodávat jiný druh zboží než o pár set metrů dál stojící hypermarket Globus s hobby marketem Baumarkt a přidal návrh, aby se investor s občany a občankami domluvil na možných kompenzacích. V závěru své řeči pak nadhodil, že by nový hobby market mohl mít např. zelenou střechu, čímž by se řešil problém se zadržováním dešťové vody na ploše hobby marketu. Zlatým hřebem celé diskuse pak byla vystoupení dvojice developerů prosazujících výstavbu hobbymarketu. Ve stylu jeden zlý a jeden hodný, začal hodný vyjmenovávat výhody nového nákupního centra, aby po té co se od občanů dozvěděl, že Ti dávají přednost klidnému a čistému životnímu prostředí, vyskočil ze své židle zlý kolega a začal vyhrožovat občanům a občankám, jejich sdružením i obci žalobou za případnou zmařenou investici a ušlý zisk. Nabízí se otázka jaký smysl vlastně celá beseda měla. Beseda měla podtitul ještě není rozhodnuto, čímž její organizátoři dali najevo, že odpor místních občanů a občanek proti stavbě (v provedeném průzkumu se proti vyslovilo více než 72% dotázaných) má smysl a ani v této fázi nesmí polevit. Druhým cílem bylo seznámit občany a občanky s novými informacemi, které se plánované stavby týkají. Beseda však měla ještě jeden výsledek. Občané si mohli nezprostředkovaně poslechnout své volené zástupce a zjistit do jaké míry tito hájí jejich zájmy na svých postech ve vedení obce a města. A ve vystoupeních developerské firmy měli také možnost vidět, jakého souseda v podobě hobby marketu budou mít, pokud se jim nepodaří výstavbě zabránit. Většina besedy byla věnována především ivanovickým občanům a občankám a jejich dotazům. Foto: Milan Štefanec 7 l Alarm č. 35

8 KAMPANĚ Země bez hypermarketů hádejte která! Fejeton na téma životní styl Text: Radim Ošmera, koordinátor kampaně Bezpečí pro uprchlíky Strávil jsem měsíc v zemi, kde neexistují supermarkety. O hypermarketech ani nemluvě. Myslíte, že jsem byl ve střední Asii? Nikoliv, byl jsem v Evropě, ale kde, to vám zatím neprozradím. Ke krásám této země patří nejen přenádherné hory se spoustou divokých koní, horských bystřin a ledovcových jezer, nejen její památky svědčící o době před naším letopočtem. Nejen pohostinnost tamních obyvatel, která se projevuje například tak, že vás pozvou na oběd, který trvá dvanáct hodin. Nejen toto všechno, ke krásám a pozoruhodnostem také překvapivě patří i životní styl těch malých horkokrevných lidí, a zejména styl nakupování. Hned při první procházce hlavním městem ucítíte změnu ve srovnání s naší západovýchodní kotlinou zvanou Česko. Centrem všeho obchodu je tzv. Velký trh. Je to zvláštní změť stovky stánků a stánečků, které tvoří jakési město ve městě. Uvnitř jsou uličky, křižovatky a spousty odboček. Je to městečko, které hýří přepestrými barvami cizokrajných ptáků a voní melouny, šťavnatými broskvemi a praženými arašídy. Stánky s orientálními oblečky se třepotají jako velicí afričtí motýli, stánky s ozdobami a bižuterií z dálky ve slunečním světle vypadají jako akvária s útesovými rybičkami. Při vzpomínce na naše centra obchodu, ne na velké trhy, ale na velké a ještě větší hypermarkety se musím pousmát. Nadnárodní řetězce jsou se svými hudebními, světelnými a všelijakými jinými kouzly jen slabým odvarem těchto obchodem tepajících domečků. Existují tu i tzv. turecké čtvrtě, kde je veliká koncentrace malých kamenných obchůdků galanterií, cukráren, kaváren, bižuterií. Existuje tu dokonce zvláštní služba: když si objednáte tureckou kávu (ale tu pravou, ne naši hrubozrnnou krupici zalitou teplou vodou), doveze vám ji na kole jedoucí poslíček na stříbrném podnose. Ale to jen na okraj, abyste byli pořád napjatí, cože je to za zemi. Vraťme se k malým obchůdkům, které naleznete i jinde než jen ve zmíněných starobylých čtvrtích. Jsou roztroušeny po celém městě. Doslova na každém rohu. Opravdu. Ať bydlíte kdekoliv, nemáte daleko ani do potravin, ani do trafiky, ani do obchůdku se základními domácími potřebami. Musím přiznat, že se mi v nich nakupovalo přirozeněji než na Velkém trhu. Na obchůdcích minimarketech, jak je místní často pojmenovávají není na první pohled nic zvláštního. Smíšené zboží na m 2 řeklo by se. Ale přece jen. Jsou postavené, kde se dá. V přízemí činžáků, na zastávkách městských autobusů, ve vilových čtvrtích. Každý člověk má svůj obchůdek, kam se cestou z práce zastaví nejen vzít dvě tašky s nákupem, ale také podělit se s prodavačem o nové zážitky dne. Všichni si tykají a znají se jménem. A když vás prodavač zná, dá vám občas i něco na dluh. Vzniká tak něco, co pro mne byla snad ještě větší exotika, než barevný trh v centru města. Vzniká tak komunita a pocit sounáležitosti. Anonymita, kterou známe z hlučných hal hypermarketů s jejich věčně pípajícími pokladnami, tu neexistuje. Naopak, člověk se s tímto prostředím může identifikovat, a zažívat tak, že někam patří, že někde je to jeho. Vzniká místo, kde se může cítit doma, kde má svého cukráře, svého kavárníka, svého prodavače rohlíků, mlíka i novin. Kde tito obchodníci nejsou jen postavami v silonových uniformách, ale lidé, s nimiž člověk sdílí kus jejich i svých starostí i radostí. Toto vše nám hypermarkety vzaly. A se slibem lepších zítřků nám místo toho přinesly jen problémy: zvýšenou hladinu hluku a znečištění ovzduší vinou nárůstu dopravy, narušený krajinný i městský ráz oblastí, do nichž vtrhly, zničené památkové objekty i archeologická naleziště, pokácené stromy a zkorumpované úředníky na stavebních a městských úřadech atd. atp. Kdybych si měl vybrat, kde žít, tak asi zemi, která mi poskytuje možnost cítit se v okolí svého domu dobře. Země, kde nemají hypermarkety proto, protože je nepotřebují, stejně jako jsme je nepotřebovali my, je od nás zhruba tisíc kilometrů na jih. Hraničí například se Srbskem a Řeckem. Už víte? Ano, je to Makedonie, jejíž historické centrum, Ochrid, zdobí nikoliv super- a hypermarkety, ale kostely stojí jich tu tři sta šedesát pět. Zatímco zde mají na každý den jeden kostel, my máme na každý den jeden regál s novým zbožím. Ženská práva jsou když Text: Kateřina Plesková, koordinátorka kampaně Ženská práva jsou lidská práva Takto by se dalo shrnout ústřední motto s nímž se děje většina aktivit v rámci ženskoprávní kampaně NESEHNUTÍ, která se věnuje zejména informačním a vzdělávacím aktivitám. Kampak, panenko? 8 l Alarm č. 35 První rok svého života slaví během jara 2007 fotograficko-informační výstava Ženská práva jsou lidská práva aneb kampak, panenko?, která putuje po českých a moravských městech a obcích s cílem odpovědět na prostou otázku O co jde? a osvětlit široké veřejnosti co vše se řeší a čeho všeho se týká problematika ženských práv. Vánoční běsnění i klid výstava strávila v boskovickém obchůdku zdravé výživy NaMaste, jarní leden v kulturním domě v jihočeských Trhových Svinách a během chřipkového únoru dostala předběžně jako dárek k prvním narozeninám unikátní instalaci v galerii v Moravském Krumlově - více se dočtete v textu Pavly Strouhalové. Výstava je realizována za finanční podpory Nadačního fondu Slovak-Czech Women s Fund (www. womensfund.cz), který umožnil i vznik druhé aktualizované kopie výstavy, která je též připravena vydat se do světa. A už stihla (stejně jako její o rok starší sestra) křest u příležitosti brněnských oslav Mezinárodního dne žen (8/3) a navíc i pražsku oslavu v podobě klubové akce Rock proti sexismu. Obě verze výstavy mohou být k dispozici i vám. Pořádáte-li akci týkající se oblasti ženských práv, rovnosti žen a mužů, feminismu, využijte naši výstavu jako vhodný doplněk. Chcete-li informovat své okolí (ve škole, čajovně, kině, knihovně, informační centru apod.) o postavení žen ve společnosti a problematice rovných příležitostí žen a mužů, neváhejte využít naši výstavu jako nástroj. Stačí nás kontaktovat, rádi s vámi dohodneme podmínky vypůjčení dle individuálních potřeb a možností. O ženách nejen pro ženy Tak zní podtitul cyklu přednášek a besed První Ženské čtvrtky, který pořádá NESEHNUTÍ ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně jako propagaci informačních center pro rovné příležitosti žen a mužů realizovaných v rámci projektu Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů (www.pulnapul. cz). Prosincový čtvrtek byl součástí tzv. Týdne lidských práv a týkal se života romských žen. Na první pohled nesourodá trojice silných osobností - Jiřina Šiklová (socioložka), Emílie Machálková (romská pamětnice a vypravěčka), Helena Krištofová (romská poradkyně Magistrátu města Brna) vytvořila poměrně komplexní obrázek ze života romské komunity a postavení žen v ní. Paní Machálková za pomoci své knihy Paměť romských žen shrnula na příkladu jejich rodiny osudy Romů v minulosti a paní Krištofová představila život v romské komunitě dnes a dotkla se i dvou protichůdných linií v životě romských žen. Na jedné straně mají být udržovatelkami

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy Tištěná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 dobrovolná cena 5 Kč Z p r a v o d a j o ž i v o t n í m p r o s t ř e d í a l i d s k ý c h p r á v e c h č í s l o 3 2 / / l é t o 2 0 0 6

Více

Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč. prostredí právech 40~41 08. www.hyper.cz.

Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč. prostredí právech 40~41 08. www.hyper.cz. Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč prostredí právech 40~41 08 lidských Zpravodaj o životním a NEBUĎME LOUTKOU HYPERMARKETU!!! www.hyper.cz

Více

Vyjedou sněhová děla? Mimořádné zasedání zastupitelstva v Žabovřeskách

Vyjedou sněhová děla? Mimořádné zasedání zastupitelstva v Žabovřeskách ALARM č.19 Objednejte si ALARM! Chcete-li, aby Vám náš zpravodaj chodil pravidelně každé dva měsíce, máte dvě možnosti. Pošlete na brněnskou adresu NESEHNUTÍ 10 Kč známku (počet známek = počet čísel ALARMU).

Více

Téma: Reformy a solidarita?

Téma: Reformy a solidarita? Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč prostředí právech 48 49 ~ 2010 lidských Zpravodaj o životním a Téma: Reformy a solidarita? + Reformy:

Více

2 z 7 2.2.2012 12:59. Petr Tomáš

2 z 7 2.2.2012 12:59. Petr Tomáš 1 z 7 2.2.2012 12:59 Jak už asi z Alarmu víte, loni na přelomu září a října organizovala Skupina za práva zvířat akci ke Světovému dni vegetariánství, kdy na na několik dní postavila v centru Brna velký

Více

Klub. www.neziskovky.cz. Neziskovky.cz

Klub. www.neziskovky.cz. Neziskovky.cz SVĚT 1/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Vaše dotazy str. 5 Neziskovky.cz upravují ceny pro rok 2010 Zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) se dotklo také Neziskovek.cz.

Více

XXII. ROÈNÍK. Téma: Bezbariérové knihovny Sto let Jedličkova ústavu Sexuální asitence. www.vozickar.com

XXII. ROÈNÍK. Téma: Bezbariérové knihovny Sto let Jedličkova ústavu Sexuální asitence. www.vozickar.com 2 2013 XXII. ROÈNÍK Téma: Bezbariérové knihovny Sto let Jedličkova ústavu Sexuální asitence www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER OD NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 5 ROČNÍK 8 ŘÍJEN 2010 HLAVNÍ TÉMA MÉDIA VÍTĚZ MEZI ZELENÝMI KOMIKSY PRÁVO VĚDĚT SOUKROMÝ ŽIVOT MEDVĚDŮ ETICKÁ VÝCHOVA NOVÁ MÉDIA V NÁRODNÍM PARKU OBKLOPIT SE PŘÍRODOU JE

Více

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc Naše téma: Dětský spolek = naše hobby číslo 2/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Jana Nováčková Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Evropské povídání Rozhovor se členkou výkonného orgánu Evropského fóra mládeže Monikou Novosádovou Evropský rok 2007 co přinesl v práci

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Rebecca Merrill: Odpočívejte, jak je to jen možné!

Rebecca Merrill: Odpočívejte, jak je to jen možné! Za výhody nám dejte vaše údaje str. 32 Kvalitní prodavačka je poklad str. 34 Vietnamec není jen trhovec str. 38 ZAKLADATEL 2011, číslo 161, ročník XIX HLAVNÍ TÉMA Koučink str. 18 ROZHOVOR Každý průměrně

Více

Téma:Na vlnách změn. prostředí právech 50 ~ 2011

Téma:Na vlnách změn. prostředí právech 50 ~ 2011 Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč prostředí právech 50 ~ 2011 lidských Zpravodaj o životním a Téma:Na vlnách změn + Jaderná energetika problém

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

hranice pøedsudky lhostejnost

hranice pøedsudky lhostejnost PØES ročník II / číslo 4 hranice pøedsudky lhostejnost cena 10 Kč Budu si s vámi dělat, co budu chtít! aneb Jak se žije žadatelům o azyl v ČR. Představujeme: Bělorusko Nezapomeňme na Banda Aceh Právní

Více

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Editorská úprava textů: Petra Kubálková, Kateřina Plesková. Jazyková úprava textů: Michaela Malaníková, Zuzana Ticháčková

Editorská úprava textů: Petra Kubálková, Kateřina Plesková. Jazyková úprava textů: Michaela Malaníková, Zuzana Ticháčková navazujeme wt O počátcích a stoletém výročí oslav MDŽ O časopisech pro ženy včera a dnes už máte na krku svoji vaginu? mohou se feministky věnovat břišnímu tanci? mužská štafeta gender combat jaký je svět

Více

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč. Nové byty v centru obce. Výtvarné sympozium v kolibě Pod Horů

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč. Nové byty v centru obce. Výtvarné sympozium v kolibě Pod Horů ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Valašské muzeum hostilo mezinárodní konferenci strana 2 Valašský orienťák přilákal sto padesát bikerů strana 6 S jakými

Více

Vážení čtenáři, Jiří Dlouhý předseda

Vážení čtenáři, Jiří Dlouhý předseda Vážení přátelé, pomalu nám končí další kalendářní rok a nastává čas svátků vánočních a vítání roku nového. S ním ale také konec roku účetního, konce různých projektů atd., takže jako každoročně má člověk

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie únor 2011 2 vydava isy ls te Za tví CCB Časo p www.listyjm.cz eno 1991 l ož Jižní Moravou za prací i zábavou Regiontour přilákal desetitisíce návštěvníků Na třicet tisíc návštěvníků přilákal jubilejní

Více

Dobrovolníci: Pomoc, ale i dobrý pocit ze života

Dobrovolníci: Pomoc, ale i dobrý pocit ze života www.muzes.cz Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 12/2012 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto Bariéry Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Dobrovolníci: Pomoc, ale i dobrý pocit ze života strana

Více

ČASOPISY. DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno 13. 9. 2007) - 1 -

ČASOPISY. DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno 13. 9. 2007) - 1 - DISTRIBUCE NESEHNUTÍ (aktualizováno 13. 9. 2007) - 1 - D I S T R I B U C E N E S E H N U T Í časopisy (str. 1 3) knihy a brožury (str. 3 5) ostatní = pohlednice, nálepky, diáře, videokazety, trička, tašky

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

Po dostavbě a reorganizaci otevřela

Po dostavbě a reorganizaci otevřela Informační noviny občanů statutárního města Brna Březen 2015 Ročník 10 www.brno.cz Město se zrcadlí v bublinách O komiksu si u nás lidé dlouhá léta mysleli, že je určen pouze dětem. Až poslední dvě desetiletí,

Více