Nejvýznamnější kulturní programy roku Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)"

Transkript

1 Rok 1979 Kulturně osvětová činnost Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se nejvíce podílely souboru mateřské školy, základní devítileté školy, dětského výchovného ústavu i osvětové besedy. Účast závodních výborů ROH a SSM je již menší. V činnosti souborů ze škol se projevovala pravidelná s systematická práce ve zvýšení kvality jednotlivých vystoupení. Začneme-li u těch nejmenších, pak pěvecký soubor z mateřské školy i výtvarné práce dětí předškolního věku získaly přední místa v soutěžích okresu a kraje. Děti z MŠ zpívaly v jihočeském rozhlase v Č. Budějovicích. Úspěšná činnost dechového souboru ZDŠ, tanečního kroužku i ostatních souborů je nepostradatelnou součástí místního kulturního života. V divadelní činnosti pracoval letos i divadelní kroužek SSM, který nastudoval pohádkovou hru pro děti. Soubor J. K. Tyl sehrál detektivní hru ze 1

2 současnosti Křeslo pro vraha se kterou se zúčastnil i okresní soutěže Honzlův Humpolec. Pěvecký sbor Čechorod a recitační kroužek při OB účinkovaly v mnoha kulturních pořadech při významných oslavách a výročích. Filmový kroužek získal 3. místo v okresní soutěži za film z divadelních zájezdů ochotníků na Oravě s div. hrou Honorace z pastoušky. Zdařilá byla i výstava ručních prací pořádaná společně OB, MŠ a DVÚ. Úroveň vystavovaných prací byla velmi vysoká a návštěvníci si odnášeli vskutku umělecký zážitek. Osvětová beseda zajistila v tomto roce i některá další představení, která se přes svoji kvalitu těšila tak velkému zájmu diváků jako vystoupení místních souborů. Z finančních důvodů byla ve druhém pololetí činnost profesionálních souborů omezena. Z přednášek byly nejvíce navštěvovány přednášky s místně historickou a zdravotní tématikou. Jednotné plánování kulturně výchovné činnosti se dále zdokonaluje zejména koordinaci jednotlivých akcí. Profesionálními soubory a lektory jsou doplňovány ty úseky kulturní práce, které nejsou obsaženy v náplni vlastní zájmově umělecké činnosti. Oslavy a výročí, ke kterým byly uspořádány kultur. akce. 31. výročí Února 50. výročí úmrtí O. Březiny 30. výročí založení pionýrské organizace květnové oslavy Mezinárodní rok dítěte 35. výročí Slovenského národního povstání 30 výročí úmrtí skladatele V. Nováka 62. výročí VŘSR a jiné. Přehled kulturních pořadů: přednášky a besedy 113 účast 9122 občanů oslav divadla výstavy plesy karnevaly filmy koncerty estrády krátké kulturní programy

3 činnost knihovny 441 čtenářů výpůjček Nejvýznamnější kulturní programy roku Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) oslava 55. výročí úmrtí V. I. Lenina (měst. SČSP) dětský karneval a 3 plesy (škola a zájm. organizace) Únor: koncert Josefa Laufra (Osvětová beseda) beseda se sportovci J. Viktorem brankářem nár. fotbal. mužstva J. Klapáčem hokejistou jihlavské Dukly (TJ Spartak) oslava 31. výročí Února 1948 divadlo Princezna se zlatou hvězdou (SMM a OB) závody v běhu na lyžích (ROH Dětská léčebna) 8 plesů a tanečních zábav Březen: celoměstská oslava MDŽ (Svaz žen a Měst NV) oslava 50. výročí úmrtí O. Březiny (OB a muzeum) běh Mladé fronty místní oblastní kola (ZDŠ a DVÚ) výstava Otokar Březina (Měst. lidová knihovna) Duben: oslava narození V. I. Lenina (SČSP) 30. výročí založení Pionýrské organizace (ZDŠ a PO) beseda s důchodci (Sbor pro občanské záležitosti) přednáška Choroby stáří (Svaz invalidů ČSČK) koncert žáků LŠU pro veřejnost 2 x zájezd do Horáckého divadla (Svaz invalidů a ZDŠ) Květen: oslavy: 1. máj a 34. výročí osvobození (KSČ, NF, Měst NV) koncert komor. orchestru LŠU Chotěboř (Osv.beseda) rybářská soutěž Zlatá udice a rybolovná technika (ČRS) automobilová raylle Lísek (Svazarm) střelecká soutěž družstev v Balkově lomu (Svazarm) pionýrská pouť (Pionýrská organizace) dálkový pochod Počátky Telč (ZDŠ a SSM) Červen: výstava výtvarných prací (DVÚ a Osv. beseda) dukelský závod branné zdatnosti (ZDŠ) zájezd dechové hudby ZDŠ do NDR a na festival dechových hudeb v Dačicích (ZDŠ) 3

4 mezinárodní den dětí oslava 3 zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavě Červenec: výstava domácího zvířectva a exotů (svaz chovatelů) výstava Počátecká hudební tradice (muzeum) fotbalový turnaj o Křišťálový pohár (Spartak) Srpen: oslava 35. výročí Slovenského nár. povstání (Měv KSČ) zájezd po stopách bojů (svaz protifaš. bojovníků) letní karneval (TJ Spartak) Září: automobilová branná soutěž (Svazarm) otevření nové požární zbrojnice (Mě NV, Mě VNF) výstava 105 let požárního sboru (ČSPO) soutěž požárních družstev o pohár města Počátky (ČSPO) zájezdy na výstavu = Země živitelka = Říjen: koncert = večer počátecké hudební tradice = (OB) výstava květin, ovoce a zeleniny (Svaz zahrádkářů) koncert souboru nevidomých dětí z Brna (Svaz invalidů) 2 divadelní představení pro děti (OB) = vinobraní = taneční zábava (TJ Spartak) Listopad: oslava Velké říjnové revoluce (Měv KSČ) setkání brigád soc. práce z místních závodů se soutěžním programem (ZV ROH Agrostroj) přednášky a besedy zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavě Prosinec: koncert dechových hudeb lidových škol umění (OB) předvánoční výstava knih spojená s prodejem (Mě LK) divadelní představení místních ochotníků s názvem Křeslo pro vraha (OB) 4

5 Výstavba města Národní výbor za pomoci občanů realizoval část volebního programu, připadajícího na tento rok. Do užívání byla předána budova nové požární zbrojnice. Do služebního bytu se přestěhoval velitel požárního sboru s. K. Holý. V závěru roku byla kolaudována adaptovaná budova, sloužící činnosti organizace Českého rybářského svazu. Z dalších dokončených akcí můžeme jmenovat kanalizaci ve Švermově a Nádražní ulici, kanalizaci v osadě Prostý, bezprašná úprava vozovek v Prostém, trafostanici město střed, 2600 m2 chodníků z litého asfaltu, základní technická vybavenost pro přístavbu školy, rekonstrukce kotelny ve škole a výměna rozvodu ústředního topení v jedné budově školy. Pilně se pracovalo na dvou nových akcích Z a to na vodovodě pro obec Stojčín, kde bylo dokončeno napojení vrtů a studní do vodojemu včetně přívodu el. proudu k čerpadlům a uložen hlavní vodovodní řád k obci. Rovněž zde byla provedena náročná část celé stavby, tj. položení ochranného potrubí pod železniční tratí a silnicemi. Celá tato stavba bude dokončena v roce V první polovině roku byl konečně předán prováděcí projekt na přístavbu školy. Projektantem je družstvo DRUPOS České Budějovice. Ke konci III. čtvrtletí byly zahájeny zemní práce a do příchodu zimy se podařilo za vydatné brigádnické pomoci občanů vybetonovat základy a zřídit jeřábovou dráhu, na kterou byl i instalován stavební jeřáb MB 80, zakoupen od n. p. Agrostroj. Přístavba školy bude spojovat obě dosavadní školní budovy a bude mít celkem čtyři podlaží. V suterénu budou umístěny školní dílny, sklady potravin a materiálu, v přízemí pak školní jídelna a kuchyně. V obou poschodích budou nové učebny a další místnosti, 5

6 potřebné pro provoz školy. Stavba je rozvržena na 4 roky a celkový náklad bude dosahovat Kčs. Je to největší akce Z, která byla dosud ve městě realizována. V bytové výstavbě pokračovala stavba 5 rodinných domků v ulici Švermově a příprava staveniště pro rodinné domky v prostoru bývalého zahradnictví Suchých. Zde byl předán projekt inženýrských sítí, vyměřeno 11 parcel a započato se zemními pracemi. Dle asanačního plánu byla provedena demolice domku K. Martínka pod nemocnicí, domek po L. Pickové v ulici Březinově a domy Kremličků a Čejků u elektrárny. Značným nákladem byla rekonstruována prodejna obuvi na moderní obchod, který odpovídá všem současným požadavkům kulturního prodeje. Do moderně upravených místností v přízemí budovy záložny byla přestěhována pošta. V této době je tedy vedle pošty umístěna pobočka státní spořitelny, městská knihovna a Osvětová beseda. Ihned po vystěhování pošty započaly práce na úpravě uvolněných prostor pro Dům pečovatelské služby, jehož kapacita se tím rozšíří o dalších 6 bytů pro staré občany, kteří potřebují pečovatelskou službu. Z výstavby závodů můžeme na prvém místě jmenovat Agrostroj, kde dokončili stavbu haly pro obráběcí stroje velikosti 72 x 18 m a zahájili stavbu technického přístavku velikosti 96 x 8 m a prodloužení výrobních hal 24 x 36 m. Uskutečněním těchto staveb se podstatně zlepšuje pracovní prostředí pro zaměstnance a vytvářejí se předpoklady pro výrobu větších a náročnějších zemědělských strojů. Pilně se pracovalo i na čisticí stanici odpadních vod pod městem a pracovníci Státního rybářství Telč dokončili výstavbu dvou nových rybníků pod rybníkem Klátovským, které byly pojmenovány Stříbrný a Brusný. Občané pečovali i o rozšiřování a úpravy zelených ploch. Vysázeli více, jak 150 okrasných stromů a keřů, dobře se starali o nový park, založený v minulých letech podle regulovaného potoka Na Moravě i o květinovou výzdobu v různých částech města. V roce 1979 odpracovali občané města a osad hodin na úpravě a zvelebení města tj. průměr 14,5 hodiny na každého občana. Sběrné suroviny sběrna Počátky. 6

7 Působí pravidelně v našem městě od února Nejprve byla sběrna umístěna ve stodole u pí Doležalové na Fučíkově náměstí, od roku 1973 pak v nové sběrně, vybudované v prostoru bývalé elektrárenské zahrady. Vedoucí sběrny po celou tuto dobu je důchodkyně Anna Jírová. Před několika lety byla působnost sběrny rozšířena i na drobný sběr kovového odpadu. Sběrna vykupuje cenné suroviny pro naše národní hospodářství staré železo, barevné kovy, papír, textil. Výsledky výkupu surovin za rok starý papír kg starý textil kg železo kg olovo kg měď 510 kg hliník 215 kg zinek + cín 41 kg Údaje o počasí v roce Již na sklonku zimy a celé jaro docházelo ke značným a neobvyklým výkyvům jak v teplotách tak i ve stálosti počasí. Tak na příklad 27. února ráno zaznamenal teploměr -18 C silný mráz. Za měsíc 30. března napadlo 15 cm sněhu a dále padalo až do 3. dubna, kdy sníh začal tát, ale po dvou dnech 6., 7. a 8. dubna padal znovu. Za týden na to 14. až 16. dubna (velikonoce) přišlo náhlé horké počasí, kdy bylo na slunci naměřeno +28 C a za dva dny na to 18. dubna znovu padal sníh. I prvomájový průvod byl pokažen zimou a sněhovými přeháňkami. 3. květen přinesl sněhovou chumelici. V půli měsíce 14., 15. a 16. května vystoupl teploměr abnormálně na +30 C a 20. května bylo naměřeno +30 C ve stínu. Po tomto horkém počasí se držely střídavé teploty a v době dovolených od 16. července nastolilo pro příštích 14 dnů vládu velice chladné a deštivé počasí, které vlastně po celý rok ztěžovalo práci zemědělců. Celé toto období i období dalšího léta bylo u nás teplotně podprůměrné a srážkami nad průměrem. Nová zima se přihlásila prvním sněhem dne 5. listopadu. 12. listopadu zamrzly rybníky. Od 19. listopadu střídavě sněžilo ale konec listopadu a vlastně i celý prosinec přinesl znovu abnormální teplo. Tak 30. listopadu až 5. prosince bylo pěkné, slunné počasí bez sněhu. 7

8 Mimořádným dnem byl 11. prosinec kdy ráno v 8:30 hodin se objevila na obloze duha, po ní vydatně pršelo a během poledne přišla bouřka. Pro zajímavost uvádíme průměrné teploty prosince jindy zimního měsíce. Tento rok to bylo prům. +10 C, čímž se potvrzuje abnormálnost počasí celého roku Zajímavosti z městské matriky V tomto roce se v matričním obvodu narodilo 280 dětí z toho v Počátkách a osadách 31 chlapců a 18 děvčat v matričním obvodu zemřelo 131 osob z toho v Počátkách a osadách 25 mužů a 16 žen V obřadní síni Měst NV bylo uzavřeno 14 sňatků a k 17 sňatkům vydány delegačky pro svatební obřad v jiných místech. Stáří občanů: 31 se dožilo 75 let 9 se dožilo 85 let 11 se dožilo 80 let 7 je starších 90 let Nejstarší občankou je Marie Kotyzová věk 96 let. 50 let manželského soužití Zlatou svatbu oslavili Manželé Kněžínkovi Počátky č. 212 Sbor pro občanské záležitosti uspořádal v tomto roce: 4x vítání občánků (49 dětí) 8

9 1x vítání prvňáčků do ZDŠ (58 dětí) 1x předání obč. průkazů patnáctiletým (63 dětí) 1x beseda s nejstaršími občany města (70 osob) 41x občanské loučení při smutečních obřadech Zdravotní situace v roce V tomto roce došlo ke stabilizaci druhého zdravotního obvodu, kde trvale zůstává obv. lékař MUDr. Poláček. Tím se zlepšila zejména preventivní zdravotní péče, protože bylo možno zvát daleko více pracujících z rizikových pracovišť, ze služeb a obchodu k pravidelným prohlídkám. Nově zavedený systém zvaní pacientů na určenou hodinu zkrátil čekací dobu před lékař. ošetřením. I. zdravotní obvod zaznamenal ošetření z toho v bytech u nemocných 971 a ve zdrav. stanici v Častrově 662. II. zdravotní obvod zaznamenal ošetření z toho v bytech u nemocných 556 Odběr krve byl proveden pouze jednou. Dostavilo se 82 dobrovolných dárců krev byla odebrána 71 dárcům. V druhém pololetí vzhledem k většímu výskytu žloutenky nebyl odběr uskutečněn. Pracovní neschopnost pro nemoc byla za celý rok nižší než okresní a krajský průměr. Místní lékaři uspořádali několik přednášek pro veřejnost a školení pro členky ČSČK. Infekční zánět jater, (žloutenka) který ve větší míře postihoval v létě obyvatele sousedních obvodů a okresů, se díky okamžité preventivní péči u nás nerozšířil. V Počátkách se vyskytlo pouze 8 případů. Z dalších větších zdravotnických akcí lze jmenovat stoprocentní očkování proti tetanu u ročníků 1950 a Ordinační služby odborných lékařů dojíždějících z velkých nemocnic zůstaly na stejné úrovni jako v minulých letech. Nedostatkem je roztříštěnost zdravotních služeb v několika ordinacích na různých místech ve městě. S adaptací domu čp. 97 na polikliniku se dosud nezačalo. 9

10 Mateřská škola (školní rok ). Školní rok byl zahájen a ukončen Rok 1979 byl vyhlášen za Mezinárodní rok dítěte, což určovalo i výchovnou práci školy a její působení na veřejnosti. Škola byla rozšířena o jednu odloučenou třídu v budově bývalé školy v obci Prostý. Denně tam dojíždí 30 dětí a 2 učitelky zvláštním autobusem. Dalších 26 dětí dojíždí každý den do mateř. školy ve Veselé, kde je samostatná dvoutřídní škola ve správě JZD Nástup Veselá. Celkový stav v pěti třídách je 152 dětí. Náklady spojené s provozem třídy v Prostém hradí místní závody a organizace, především závody Agrostroj. Vzhledem ke změně pracovní doby od ledna 1979 v závodech a úřadech byl upraven i provoz mateřské školy od 6:30 do 17 hod. Ředitelkou školy je nadále s. Marie Snížková Učitelky: Eva Beránková, Ludmila Kratochvílová Ludmila Povolná, Marie Urbanová Jitka Vítová, Irena Přibylová Jana Zvolánková Provozní pracovnice: školnice v Počátkách Anna Houšková Uklízečka: Anděla Zavadilová Vedoucí jídelny: Marie Petrů Hlavní kuchařka: Libuše Kremličková Pomocná kuchařka: Bohumila Klubalová Pomocnice v kuch.: Marta Matějková Školnice v Prostém: Jaroslava Kinclová Kuchařka v Prostém: Růžena Bezděková 10

11 Ve výchovné práci byly uplatněny nové osnovy, obsažené v Programu výchovné práce. Tyto nové metody byly ve školce již 2 roky experimentálně zkoumány v praxi. Hlavním úkolem je jazyková výchova, výslovnost a úroveň souvislého vyjadřování. Mateřskou školu navštěvovaly všechny 5 6 leté děti bez ohledu, zda jsou rodiče oba v zaměstnání. Spolupráce s jinými školami a organizacemi: Zákl. devítiletka: exkurze 5 6 letých dětí do 1. třídy ZDŠ ukázkové zaměstnání v MŠ za přítomnosti učitelek ZDŠ. patronát Agrostroj: vystoupení pěveckého souboru MŠ na MDŽ. BSP ze závodu zhotovily pro školu v Prostém zahradní sport. nářadí a 15 poschoď. dvojlehátek. Patronát Závody G. Klimenta : Exkurze nejstarších dětí v závodě, finanční pomoc odpadový materiál pro pracovní činnost dětí. Měst knihovna a OB: výstavy knih s předčítáním, výstava dětských výtvarných prací, pásmo poezie Hrubínových veršů, promítání pohádek. SRPŠ: pomoc rodičů na brigádách ve školce, třídní schůzky. Účast na oslavách a soutěžích: pěvecký sbor 7 vystoupení 1 nahrávka pro rozhlas v Č. Budějovicích (vede s. Urbanová a s. Hudec LŠU) Diplom a křišťálová váza v okresní soutěži o Zlatou snítku. Z výtvarné soutěže Děti mír umění postupuje 16 prací a získávají 1. a 2. a 3. místo. V okr. branné soutěži Odkaz husitského hnutí obraně socialismu získali žáci dvě první místa a v kraji zvláštní cenu poroty. Kde dni učitelů 1979 byla vyznamenána čestným vyznamenáním s. uč. Ludmila Kratochvílová. 11

12 Výsledky hospodaření JZD Lísek. Struktura osevních ploch 1979: obiloviny 905 ha luštěniny 59 ha brambory 145 ha len 16 ha krmná kapusta 12 ha louky a pastviny 392 ha kukuřice a jednoleté pícniny 234 ha jetel a víceleté pícniny 359 ha Hektarové výnosy: r r r obiloviny 33,5 q 401,0 q 35,8 q brambory 266,4 q 305,2 q 250,2 q jednoleté pícniny 401,0 q 306,2 q 230,0 q víceleté pícniny 88,1 q 79,1 q 104,1 q louky 52,4 q 51,0 q 51,3 q Na státní nákup bylo prodáno 1544 q obilí 2237 q brambor 71 q luštěnin 39 q stonků lnu. Docílené ceny za 1q: pšenice 154,20 Kčs ječmen 152,14 Kčs žito 156,86 Kčs oves 181,84 Kčs brambory 104,50 Kčs Oproti roku 1978 se snížila výměra pastvin o 90 ha. Tyto pozemky byly zmeliorovány a převedeny do orné půdy. Výnosy obilovin nepříznivě ovlivnila špatná 12

13 zima došlo k zaorání 120 ha ozimů. Příznivě však počasí v průběhu roku ovlivnilo úrodu brambor, pícnin a silážní kukuřice. Stav hospodářských zvířat k : dojnice 595 ks, jalovice 57 ks, telata 55é ks, skot (výkrm) 1008 ks Vyrobeno bylo: lt. mléka q masa. Užitkovost: dojivost na den 7,7 lt, za rok 2814 lt na dojnici, přírůstek skotu 0,661 kg na kus a den. Docílené ceny: za 1 lt mléka Kčs 2,59 za 1 kg jatečného skotu z výkrmu 15,63 Kčs. Stav mechanizace: Traktory 53 Nákladní auta 4 Autocisterna 1 Autobus 1 Bagr 1 Osob. a dodávk. auta 9 Nákup nových strojů v roce 1979: Tahač Škoda ŠT Traktory Z Samosběrací vozy 2 Sečka na kukuřici 1 Hydraulický nakladač UNHZ Bramborový kombajn E671 1 Dodávkové auto Š Ekonomika: docílený zisk = Kčs stav pracovníků = 230 prům. měsíční mzda pracovníka včetně celoročních odměn Kčs 2210,- prům. hodinová mzda (čistá) = Kčs 12,40 Nejvyšší výdělky: řidiči aut, traktorů a kombajnů Kčs 2750 ošetřovatelé dojnic Kčs 2504 technicko hosp. pracovníci Kčs 2626 Některé nákladové položky: osiva a sadba Kčs 13

14 umělá hnojiva Kčs náhradní součástky Kčs pohonné látky a paliva Kčs Docílenými výsledky produkce na 1 ha zemědělské půdy se řadí naše družstvo mezi prvních 5 družstev na okrese Pelhřimov. Český rybářský svaz místní organizace v Počátkách. Rok 1979 byl pro tuto nejaktivnější organizaci Národní fronty velmi významný. Po dvouleté usilovné práci se v závěru roku rybáři přestěhovali do vlastního objektu vybudovaného svépomocí v rámci akce Z. Nové garáže, sklady, spolková místnost i sociální zařízení vše dohromady vytváří kvalitativně nové podmínky pro další činnost ČRS v Počátkách. A nyní zpět k historii. Tak jako v jiných oblastech činnosti i zde Únor 1948 otevřel možnosti zlidovění tohoto sportu a účast širokých vrstev občanů. Tak jako myslivost i rybolov se stal dostupným všem zájemcům. 20. února 1949 byly založeny Družstevní podniky vodohospodářské zapsané společenstvo s ručením omezeným. První představenstvo: předseda Jaroslav Kremlička účetní Hosp. družstva správce hospod. Antonín Vyvadil členové představ.: Petr Dvořák rolník 14

15 Bohumil Povolný truhlář Josef Bilkovský mlynář Toto družstvo obhospodařovalo téměř všechny rybníky v Počátkách a okolních obcích. V roce 1952 předalo družstvo Státnímu rybářství v Telči rybníky v Heřmanči, Podliščí, Poddubí a Krčil. Naproti tomu získalo družstvo Velké a Malé jezero Valcha, rybníky: Káňův, Balkův a Kopejtkův, Chadimův, tedy rybníky, které náležely k stejnojmenným mlýnům. Celkem družstvo obhospodařovalo 20 ha rybníků. Pro sportovní rybolov byl určen vždy jeden rybník, nejprve Balkovo peklo pak již trvale velké jezero Valcha. Nový zákon o družstevním hospodaření z roku 1954 znamenal zásah do dosavadního rybářského družstva, které se od 1.1:1956 změnilo na Lidový rybářský spolek podléhající Jednotě rybářů Praha. V té době byly další rybníky předány do péče Státního rybářství v Telči. V prvním výboru byli: předseda Jar. Severa dělník místopředseda MUDr. Lumír Mráček jednatel Karel Hörner, ředitel spořitelny hospodář Jindřich Adamec zdravotník pokladník Antonín Machovec řidič porybný Bohumil Novotný truhlář skladník Rudolf Klimeš cestář zapisovatel František Švehla důchodce V roce 1957 dochází k nové reorganizaci a Jednota rybářů se mění na celostátní masovou organizaci Československý svaz rybářů. Tehdy byl předsedou Vojtěch Kupka. Organizace měl a 25 členů a pečovala o 13 ha rybníků. Členský příspěvek činil 30 Kčs za povolenku k chytání ryb rovněž 30 Kčs. Každý musel odpracovat na úpravách rybníků 30 hodin a povolenku k chytání obdržel až po odpracování 20 hodin. Za každého uloveného kapra se platilo 10 Kčs. V týdnu se smělo lovit 4x a celkový úlovek jednoho člena byl omezen na 2 kapry, 1 štiku a jednoho candáta za týden. Organizace počala s obnovou bývalých rybníků za finanční pomoci Ústředního výboru svazu. Takto byl znovu zastaven rybník Martínkův v Šejbích, rybník Dvořákův v Hejmankách a rybník Káňův na valchovském povodí. Ostatní rybníky byly důkladně opraveny a zejména vybudovány nové kbely. A nyní již současnost. Rybářská organizace má dnes 60 členů. Velmi dobře se stará o pionýry v kroužku mladých rybářů. Obhospodařuje 12 ha chovných 15

16 rybníků a 5 ha sportovních rybníků. Zakládá si rybí násadu pro svoji potřebu a přebytky i prodává. V letošním roce se zdařile povedl první pokus s poloumělým výtěrem candátů a bylo odchováno více než ks násady této hodnotné ryby. Prodej této násady v hodnotě Kčs velmi zlepšil fin. situaci organizace. O dobré práci a zájmu všech členů na dobrém hospodaření svědčí i odpracované hodiny na rybolovných zařízeních v roce hodin. Vedle této činnosti sebrali členové 7656 kg odpadových surovin a sklidili desítky metrických centů sena z těžko dostupných ploch pro místní JZD. Nebyli výjimkou ani členové, kteří odpracovali za rok i několik set hodin zdarma ve prospěch organizace. Na slavnostním otevření nové budovy, která je postavena na okraji města na výjezdu k Pelhřimovu na místě bývalých dílen Státního statku, byli přítomni zástupci nadřízených svazových orgánů i zástupci místních stranických i státních orgánů. Místní rybářské organizaci byl udělen DIPLOM za I. místo v krajské soutěži a nejaktivnějším členům byly rovněž předány diplomy a věcné odměny. Rybářská organizace se svou prací stala vzorem pro všechny zájmové organizace ve městě a proto jí právem náleží čestné místo v kronice města Počátek. Plnění rozpočtu Měst NV v roce Příjmy Měst NV činily v roce Kčs a celkové výdaje Kčs. Úspora ve výši Kčs tvořila základ pro tvorbu fondu rezerv a rozvoje pro další rok. Převážnou část příjmů tvořila dotace ONV Kčs dále použití fondu rezerv a rozvoje pro akce Z a další svépomocné akce ve výši Kčs. Na vlastních příjmech města, tj. z hospodaření podřízených organizací, výběrem daní a poplatků bylo soustředěno Kčs. Mimo to dostal nár. výbor účelové dotace: Kčs na stavbu vodovodu ve Stojčíně Kčs na výkupy pozemků a geodetické práce Kčs na vybavení požárního sboru. Některé podstatné údaje ve výdajích Kčs financování akcí Z Kčs vodní hospodářství přemostění potoka Kčs opravy komunikací a chodníků Kčs místní hospodářství veřejné osvětlení, odvoz popela aj. 16

17 Kčs školství mateř. školy, ZDŠ, šk. jídelny, LŠU Kčs jesle I. a II Kčs kino Kčs vnitřní správa provoz nár. výboru Kčs speciální příspěvky potřebným obč. s malými důchody Kčs osvětová beseda lidová knihovna provoz muzea. Na účtě národního výboru jsou uloženy i sdružení prostředky jiných organizací ve výši Kčs určené převážně na výstavbu další budovy mateřské školy. V roce 1979 byly národnímu výboru určeny limity na spotřebu el. proudu, benzinu, nafty, tuhých paliv, snížené proti minulému roku o %. Určené úspory veškeré uvedené energie národní výbor zajistil. Družstvo uměleckého průmyslu DUP provozovna Počátky V tomto roce pracovalo v provozovně 38 dělnic a 2 technicko-hospodářští pracovníci. Vedoucím provozovny je s. Jaroslav Zelenka, který dojíždí z Horní Cerekve. V provozovně se vyráběly různé typy tašek a kabel převážně na export do Dánska, Norska a Německé spolkové republiky. Výrobní plán byl splněn na 103,3%. 25 žen pracuje na šicích strojích, ostatní pak na přípravě materiálu a na dokončovacích pracích. 17

18 Jsou zde ustaveny dva kolektivy Brigáda socialistické práce pod vedením s. Boženy Petr a s. Věry Novotné. Rovněž si zde dobře vede odbočka Svazu československo-sovětského přátelství. Za dobrou práci byly odměněny zájezdem do SSSR s. Křížková a s. Hrbová. Již po 3 roky je provozovna hodnocena na 1. místě v kvalitě výrobků v rámci celého družstva. Pomáhá tak značným dílem plnit úkoly DUP Pelhřimov. Naše lékárna. Lékárna v našem městě má téměř 160 letou tradici. Je umístěna v domě č. 4 na náměstí pravděpodobně od svého založení. Jmenovala se lékárna U sv. Kateřiny a dle záznamů zde působili lékárníci: Jan Rathauzský Ant. Dobromysl Karel Štiasný W. Kabátník Jan Pancíř st. PHMr Jan Pancíř m. PHMr Ferd. Čapek PHMr Pavel Kešner PHMr dosud Lékárna byla modernizována a vybavena zařízením v roce 1973/74. V roce 1979 zde pracovali: lékárník Pavel Kešner laborantky Jana Šteflová, Anna Štěrbová a pomocnice Zdeňka Houdková. Provozní doba: 7:30 16:00 hod v pondělí a středu a 7:30 až 18 hod. Veškeré léky dodává Zdravotnické zásobování, závod Ševětín u Č. Budějovic. Lékárna obsluhuje pacienty obou zdravotních obvodů Počátky, část obvodu H. Dubenky okr. Jihlava, zásobuje nemocnici a Dětskou léčebnu J. Fučíka. Veterinární léky dodává do JZD Lísek, JZD Žirovnice a částečně JZD Veselá a Častrov. V tomto roce bylo lékárnou vykryto lékařských předpisů pacient hradí jen poplatek 1,- Kčs za předpis bez ohledu na cenu léku. Celková hodnota vydaných léků činí Kčs z toho bez. lék. předpisu za Kčs. Městské muzeum Ředitelem je učitel s. St. Veselý. Z hodnocení roku 1979 jsou zde nedostatky v činnosti z důvodů nevyhovujících prostor a nedostatečného personálního obsazení. 18

19 Přesto byly během roku uspořádány 4 výstavy: Počátecká hudební tradice Slovenské národní povstání Malíř dětem děti sobě pro radost Počátecký rodák T. J. Pešina z Čechorodu. Městská lidová knihovna Knihovna je umístěna v budově bývalé Záložny počátecké v ul. 25. února, kde má vyhraženy 3 místnosti v I. poschodí. Vedoucí knihovny je stále s. Jana Přibilová. Provoz: výpůjčky dospělým v pondělí 8:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00 hod. v pátek 8:00 až 12:00, pro mládež ve středu od 12:00 do 17:00 hod. Knihovní fond tvoří téměř svazků. Metodicky jsou knihovně podřízeny v Polesí a Veselé. Na činnost knihovny je přispíváno státem částkou Kčs půjčovné od čtenářů a vstupné na výstavy činí Kčs. Činnost knihovny v roce 1979: počet výpůjček knih knihovnu navštívilo čt. počet výpůjček časopisů počet stálých čtenářů 441 Ve spolupráci se školami uskutečněno: 26 besed o knihách, 15x promítány krátké filmy, uspořádáno 9 pásem poezie, na kterých recitovali členové dramatického kroužku. Nákup knih 879 Vyřazeno 231 knih 19

20 Čtenářům jsou k dispozici katalogy knih, sestavené dle různých hledisek: autor, druh literatury, naučné soubory a podobně. Různé události roku V červnu roku 79 došlo ke smutné události. Při projížďce na loďce na rybníku pod tratí mezi obcí Stojčín a Prostý utonul pan Adolf Bezděk se svou 15 letou vnučkou Blankou Kratochvílovou, které se podařilo zachránit svého bratra, ale sama přes své výborné plavecké schopnosti neměla již pro svou záchranu sil. Na podzim 1979 tragicky zahynul při autohavárii 26-letý Václav Janko syn V. Janko, zaměstnance ČSAD a Věry Janko, mistrové z družstva DUP. Stopoval auto pražské značky, jehož řidič neopatrnou jízdou nezvládl zatáčku mezi obcemi Benátky a Houserovka ve směru Počátky Pelhřimov. Týden před vánočními svátky utrpěl těžké zranění při autohavárii, jemuž podlehl s. Karel Studený, ředitel panelárny ve Stojčíně. Osobní vůz řídil s. Smetana, pracovník z panelárny. K nešťastné nehodě došlo u obce Stará Hlína při návratu ze služebního řízení v Č. Budějovicích. Přírodní zajímavosti roku. První čáp přiletěl letos o 3 dny dříve oproti roku 1978 tj. již Druhý přiletěl až Na podzim odletěli Vlaštovky přiletěly dne 14. dubna odletěly 20. září. Zapsala Koubová H. 20

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

partyzánské hnutí na Vysočině otázky války a míru ve světě

partyzánské hnutí na Vysočině otázky války a míru ve světě Rok 1980 Kulturně výchovná činnost v roce 1980. Kulturní akce byly převážně zaměřeny k 35. výročí osvobození naší vlasti. Zájmová umělecká činnost v jednotlivých kroužcích a souborech se rozvíjela tak,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely RYBÁ ŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva Rybářské právo Rybářské právo je činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické

Více

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY Městské lesy Hradec Králové a. s. Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08 DIČ CZ 25962523 IČO 25962523 tel. Fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Rozpočet MěNV v kalendářním roce 1983. Celkové příjmy dosáhly výše

Rozpočet MěNV v kalendářním roce 1983. Celkové příjmy dosáhly výše Rok 1983 Výstavba města 1983 I v letošním roce byla hlavní stavební akcí výstavba pavilonu základní školy. Stavba byla koncem roku dokončena a byla zahájena montáž strojního vybavení školní kuchyně a vnitřního

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách.

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. Rok 1951 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. 12. února konala se v sokolovně Mírová manifestace na níž promluvil

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Starosta. některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 11.9. 2012

Starosta. některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 11.9. 2012 Vážení spoluobčané! Léto uteklo jako voda a opět nás čeká období dlouhých večerů. První podzimní dny jsou zatím velmi přívětivé a přejme si aby nám vydržely co nejdéle. V polovině října pak proběhnou volby

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši ze dne 1.února 1956, za účasti 17 členů. Usneseno, aby Antonii Pokorné byly proplaceny 1 kráva

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258 Čj.: KHSSC 45619/2014 PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Z á p i s Ze schůze členů výboru ČRS MO Litovel konané dne 5.3.2009 Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Program: - Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení a kontrola úkolů z minulé schůze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více