Nejvýznamnější kulturní programy roku Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)"

Transkript

1 Rok 1979 Kulturně osvětová činnost Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se nejvíce podílely souboru mateřské školy, základní devítileté školy, dětského výchovného ústavu i osvětové besedy. Účast závodních výborů ROH a SSM je již menší. V činnosti souborů ze škol se projevovala pravidelná s systematická práce ve zvýšení kvality jednotlivých vystoupení. Začneme-li u těch nejmenších, pak pěvecký soubor z mateřské školy i výtvarné práce dětí předškolního věku získaly přední místa v soutěžích okresu a kraje. Děti z MŠ zpívaly v jihočeském rozhlase v Č. Budějovicích. Úspěšná činnost dechového souboru ZDŠ, tanečního kroužku i ostatních souborů je nepostradatelnou součástí místního kulturního života. V divadelní činnosti pracoval letos i divadelní kroužek SSM, který nastudoval pohádkovou hru pro děti. Soubor J. K. Tyl sehrál detektivní hru ze 1

2 současnosti Křeslo pro vraha se kterou se zúčastnil i okresní soutěže Honzlův Humpolec. Pěvecký sbor Čechorod a recitační kroužek při OB účinkovaly v mnoha kulturních pořadech při významných oslavách a výročích. Filmový kroužek získal 3. místo v okresní soutěži za film z divadelních zájezdů ochotníků na Oravě s div. hrou Honorace z pastoušky. Zdařilá byla i výstava ručních prací pořádaná společně OB, MŠ a DVÚ. Úroveň vystavovaných prací byla velmi vysoká a návštěvníci si odnášeli vskutku umělecký zážitek. Osvětová beseda zajistila v tomto roce i některá další představení, která se přes svoji kvalitu těšila tak velkému zájmu diváků jako vystoupení místních souborů. Z finančních důvodů byla ve druhém pololetí činnost profesionálních souborů omezena. Z přednášek byly nejvíce navštěvovány přednášky s místně historickou a zdravotní tématikou. Jednotné plánování kulturně výchovné činnosti se dále zdokonaluje zejména koordinaci jednotlivých akcí. Profesionálními soubory a lektory jsou doplňovány ty úseky kulturní práce, které nejsou obsaženy v náplni vlastní zájmově umělecké činnosti. Oslavy a výročí, ke kterým byly uspořádány kultur. akce. 31. výročí Února 50. výročí úmrtí O. Březiny 30. výročí založení pionýrské organizace květnové oslavy Mezinárodní rok dítěte 35. výročí Slovenského národního povstání 30 výročí úmrtí skladatele V. Nováka 62. výročí VŘSR a jiné. Přehled kulturních pořadů: přednášky a besedy 113 účast 9122 občanů oslav divadla výstavy plesy karnevaly filmy koncerty estrády krátké kulturní programy

3 činnost knihovny 441 čtenářů výpůjček Nejvýznamnější kulturní programy roku Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) oslava 55. výročí úmrtí V. I. Lenina (měst. SČSP) dětský karneval a 3 plesy (škola a zájm. organizace) Únor: koncert Josefa Laufra (Osvětová beseda) beseda se sportovci J. Viktorem brankářem nár. fotbal. mužstva J. Klapáčem hokejistou jihlavské Dukly (TJ Spartak) oslava 31. výročí Února 1948 divadlo Princezna se zlatou hvězdou (SMM a OB) závody v běhu na lyžích (ROH Dětská léčebna) 8 plesů a tanečních zábav Březen: celoměstská oslava MDŽ (Svaz žen a Měst NV) oslava 50. výročí úmrtí O. Březiny (OB a muzeum) běh Mladé fronty místní oblastní kola (ZDŠ a DVÚ) výstava Otokar Březina (Měst. lidová knihovna) Duben: oslava narození V. I. Lenina (SČSP) 30. výročí založení Pionýrské organizace (ZDŠ a PO) beseda s důchodci (Sbor pro občanské záležitosti) přednáška Choroby stáří (Svaz invalidů ČSČK) koncert žáků LŠU pro veřejnost 2 x zájezd do Horáckého divadla (Svaz invalidů a ZDŠ) Květen: oslavy: 1. máj a 34. výročí osvobození (KSČ, NF, Měst NV) koncert komor. orchestru LŠU Chotěboř (Osv.beseda) rybářská soutěž Zlatá udice a rybolovná technika (ČRS) automobilová raylle Lísek (Svazarm) střelecká soutěž družstev v Balkově lomu (Svazarm) pionýrská pouť (Pionýrská organizace) dálkový pochod Počátky Telč (ZDŠ a SSM) Červen: výstava výtvarných prací (DVÚ a Osv. beseda) dukelský závod branné zdatnosti (ZDŠ) zájezd dechové hudby ZDŠ do NDR a na festival dechových hudeb v Dačicích (ZDŠ) 3

4 mezinárodní den dětí oslava 3 zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavě Červenec: výstava domácího zvířectva a exotů (svaz chovatelů) výstava Počátecká hudební tradice (muzeum) fotbalový turnaj o Křišťálový pohár (Spartak) Srpen: oslava 35. výročí Slovenského nár. povstání (Měv KSČ) zájezd po stopách bojů (svaz protifaš. bojovníků) letní karneval (TJ Spartak) Září: automobilová branná soutěž (Svazarm) otevření nové požární zbrojnice (Mě NV, Mě VNF) výstava 105 let požárního sboru (ČSPO) soutěž požárních družstev o pohár města Počátky (ČSPO) zájezdy na výstavu = Země živitelka = Říjen: koncert = večer počátecké hudební tradice = (OB) výstava květin, ovoce a zeleniny (Svaz zahrádkářů) koncert souboru nevidomých dětí z Brna (Svaz invalidů) 2 divadelní představení pro děti (OB) = vinobraní = taneční zábava (TJ Spartak) Listopad: oslava Velké říjnové revoluce (Měv KSČ) setkání brigád soc. práce z místních závodů se soutěžním programem (ZV ROH Agrostroj) přednášky a besedy zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavě Prosinec: koncert dechových hudeb lidových škol umění (OB) předvánoční výstava knih spojená s prodejem (Mě LK) divadelní představení místních ochotníků s názvem Křeslo pro vraha (OB) 4

5 Výstavba města Národní výbor za pomoci občanů realizoval část volebního programu, připadajícího na tento rok. Do užívání byla předána budova nové požární zbrojnice. Do služebního bytu se přestěhoval velitel požárního sboru s. K. Holý. V závěru roku byla kolaudována adaptovaná budova, sloužící činnosti organizace Českého rybářského svazu. Z dalších dokončených akcí můžeme jmenovat kanalizaci ve Švermově a Nádražní ulici, kanalizaci v osadě Prostý, bezprašná úprava vozovek v Prostém, trafostanici město střed, 2600 m2 chodníků z litého asfaltu, základní technická vybavenost pro přístavbu školy, rekonstrukce kotelny ve škole a výměna rozvodu ústředního topení v jedné budově školy. Pilně se pracovalo na dvou nových akcích Z a to na vodovodě pro obec Stojčín, kde bylo dokončeno napojení vrtů a studní do vodojemu včetně přívodu el. proudu k čerpadlům a uložen hlavní vodovodní řád k obci. Rovněž zde byla provedena náročná část celé stavby, tj. položení ochranného potrubí pod železniční tratí a silnicemi. Celá tato stavba bude dokončena v roce V první polovině roku byl konečně předán prováděcí projekt na přístavbu školy. Projektantem je družstvo DRUPOS České Budějovice. Ke konci III. čtvrtletí byly zahájeny zemní práce a do příchodu zimy se podařilo za vydatné brigádnické pomoci občanů vybetonovat základy a zřídit jeřábovou dráhu, na kterou byl i instalován stavební jeřáb MB 80, zakoupen od n. p. Agrostroj. Přístavba školy bude spojovat obě dosavadní školní budovy a bude mít celkem čtyři podlaží. V suterénu budou umístěny školní dílny, sklady potravin a materiálu, v přízemí pak školní jídelna a kuchyně. V obou poschodích budou nové učebny a další místnosti, 5

6 potřebné pro provoz školy. Stavba je rozvržena na 4 roky a celkový náklad bude dosahovat Kčs. Je to největší akce Z, která byla dosud ve městě realizována. V bytové výstavbě pokračovala stavba 5 rodinných domků v ulici Švermově a příprava staveniště pro rodinné domky v prostoru bývalého zahradnictví Suchých. Zde byl předán projekt inženýrských sítí, vyměřeno 11 parcel a započato se zemními pracemi. Dle asanačního plánu byla provedena demolice domku K. Martínka pod nemocnicí, domek po L. Pickové v ulici Březinově a domy Kremličků a Čejků u elektrárny. Značným nákladem byla rekonstruována prodejna obuvi na moderní obchod, který odpovídá všem současným požadavkům kulturního prodeje. Do moderně upravených místností v přízemí budovy záložny byla přestěhována pošta. V této době je tedy vedle pošty umístěna pobočka státní spořitelny, městská knihovna a Osvětová beseda. Ihned po vystěhování pošty započaly práce na úpravě uvolněných prostor pro Dům pečovatelské služby, jehož kapacita se tím rozšíří o dalších 6 bytů pro staré občany, kteří potřebují pečovatelskou službu. Z výstavby závodů můžeme na prvém místě jmenovat Agrostroj, kde dokončili stavbu haly pro obráběcí stroje velikosti 72 x 18 m a zahájili stavbu technického přístavku velikosti 96 x 8 m a prodloužení výrobních hal 24 x 36 m. Uskutečněním těchto staveb se podstatně zlepšuje pracovní prostředí pro zaměstnance a vytvářejí se předpoklady pro výrobu větších a náročnějších zemědělských strojů. Pilně se pracovalo i na čisticí stanici odpadních vod pod městem a pracovníci Státního rybářství Telč dokončili výstavbu dvou nových rybníků pod rybníkem Klátovským, které byly pojmenovány Stříbrný a Brusný. Občané pečovali i o rozšiřování a úpravy zelených ploch. Vysázeli více, jak 150 okrasných stromů a keřů, dobře se starali o nový park, založený v minulých letech podle regulovaného potoka Na Moravě i o květinovou výzdobu v různých částech města. V roce 1979 odpracovali občané města a osad hodin na úpravě a zvelebení města tj. průměr 14,5 hodiny na každého občana. Sběrné suroviny sběrna Počátky. 6

7 Působí pravidelně v našem městě od února Nejprve byla sběrna umístěna ve stodole u pí Doležalové na Fučíkově náměstí, od roku 1973 pak v nové sběrně, vybudované v prostoru bývalé elektrárenské zahrady. Vedoucí sběrny po celou tuto dobu je důchodkyně Anna Jírová. Před několika lety byla působnost sběrny rozšířena i na drobný sběr kovového odpadu. Sběrna vykupuje cenné suroviny pro naše národní hospodářství staré železo, barevné kovy, papír, textil. Výsledky výkupu surovin za rok starý papír kg starý textil kg železo kg olovo kg měď 510 kg hliník 215 kg zinek + cín 41 kg Údaje o počasí v roce Již na sklonku zimy a celé jaro docházelo ke značným a neobvyklým výkyvům jak v teplotách tak i ve stálosti počasí. Tak na příklad 27. února ráno zaznamenal teploměr -18 C silný mráz. Za měsíc 30. března napadlo 15 cm sněhu a dále padalo až do 3. dubna, kdy sníh začal tát, ale po dvou dnech 6., 7. a 8. dubna padal znovu. Za týden na to 14. až 16. dubna (velikonoce) přišlo náhlé horké počasí, kdy bylo na slunci naměřeno +28 C a za dva dny na to 18. dubna znovu padal sníh. I prvomájový průvod byl pokažen zimou a sněhovými přeháňkami. 3. květen přinesl sněhovou chumelici. V půli měsíce 14., 15. a 16. května vystoupl teploměr abnormálně na +30 C a 20. května bylo naměřeno +30 C ve stínu. Po tomto horkém počasí se držely střídavé teploty a v době dovolených od 16. července nastolilo pro příštích 14 dnů vládu velice chladné a deštivé počasí, které vlastně po celý rok ztěžovalo práci zemědělců. Celé toto období i období dalšího léta bylo u nás teplotně podprůměrné a srážkami nad průměrem. Nová zima se přihlásila prvním sněhem dne 5. listopadu. 12. listopadu zamrzly rybníky. Od 19. listopadu střídavě sněžilo ale konec listopadu a vlastně i celý prosinec přinesl znovu abnormální teplo. Tak 30. listopadu až 5. prosince bylo pěkné, slunné počasí bez sněhu. 7

8 Mimořádným dnem byl 11. prosinec kdy ráno v 8:30 hodin se objevila na obloze duha, po ní vydatně pršelo a během poledne přišla bouřka. Pro zajímavost uvádíme průměrné teploty prosince jindy zimního měsíce. Tento rok to bylo prům. +10 C, čímž se potvrzuje abnormálnost počasí celého roku Zajímavosti z městské matriky V tomto roce se v matričním obvodu narodilo 280 dětí z toho v Počátkách a osadách 31 chlapců a 18 děvčat v matričním obvodu zemřelo 131 osob z toho v Počátkách a osadách 25 mužů a 16 žen V obřadní síni Měst NV bylo uzavřeno 14 sňatků a k 17 sňatkům vydány delegačky pro svatební obřad v jiných místech. Stáří občanů: 31 se dožilo 75 let 9 se dožilo 85 let 11 se dožilo 80 let 7 je starších 90 let Nejstarší občankou je Marie Kotyzová věk 96 let. 50 let manželského soužití Zlatou svatbu oslavili Manželé Kněžínkovi Počátky č. 212 Sbor pro občanské záležitosti uspořádal v tomto roce: 4x vítání občánků (49 dětí) 8

9 1x vítání prvňáčků do ZDŠ (58 dětí) 1x předání obč. průkazů patnáctiletým (63 dětí) 1x beseda s nejstaršími občany města (70 osob) 41x občanské loučení při smutečních obřadech Zdravotní situace v roce V tomto roce došlo ke stabilizaci druhého zdravotního obvodu, kde trvale zůstává obv. lékař MUDr. Poláček. Tím se zlepšila zejména preventivní zdravotní péče, protože bylo možno zvát daleko více pracujících z rizikových pracovišť, ze služeb a obchodu k pravidelným prohlídkám. Nově zavedený systém zvaní pacientů na určenou hodinu zkrátil čekací dobu před lékař. ošetřením. I. zdravotní obvod zaznamenal ošetření z toho v bytech u nemocných 971 a ve zdrav. stanici v Častrově 662. II. zdravotní obvod zaznamenal ošetření z toho v bytech u nemocných 556 Odběr krve byl proveden pouze jednou. Dostavilo se 82 dobrovolných dárců krev byla odebrána 71 dárcům. V druhém pololetí vzhledem k většímu výskytu žloutenky nebyl odběr uskutečněn. Pracovní neschopnost pro nemoc byla za celý rok nižší než okresní a krajský průměr. Místní lékaři uspořádali několik přednášek pro veřejnost a školení pro členky ČSČK. Infekční zánět jater, (žloutenka) který ve větší míře postihoval v létě obyvatele sousedních obvodů a okresů, se díky okamžité preventivní péči u nás nerozšířil. V Počátkách se vyskytlo pouze 8 případů. Z dalších větších zdravotnických akcí lze jmenovat stoprocentní očkování proti tetanu u ročníků 1950 a Ordinační služby odborných lékařů dojíždějících z velkých nemocnic zůstaly na stejné úrovni jako v minulých letech. Nedostatkem je roztříštěnost zdravotních služeb v několika ordinacích na různých místech ve městě. S adaptací domu čp. 97 na polikliniku se dosud nezačalo. 9

10 Mateřská škola (školní rok ). Školní rok byl zahájen a ukončen Rok 1979 byl vyhlášen za Mezinárodní rok dítěte, což určovalo i výchovnou práci školy a její působení na veřejnosti. Škola byla rozšířena o jednu odloučenou třídu v budově bývalé školy v obci Prostý. Denně tam dojíždí 30 dětí a 2 učitelky zvláštním autobusem. Dalších 26 dětí dojíždí každý den do mateř. školy ve Veselé, kde je samostatná dvoutřídní škola ve správě JZD Nástup Veselá. Celkový stav v pěti třídách je 152 dětí. Náklady spojené s provozem třídy v Prostém hradí místní závody a organizace, především závody Agrostroj. Vzhledem ke změně pracovní doby od ledna 1979 v závodech a úřadech byl upraven i provoz mateřské školy od 6:30 do 17 hod. Ředitelkou školy je nadále s. Marie Snížková Učitelky: Eva Beránková, Ludmila Kratochvílová Ludmila Povolná, Marie Urbanová Jitka Vítová, Irena Přibylová Jana Zvolánková Provozní pracovnice: školnice v Počátkách Anna Houšková Uklízečka: Anděla Zavadilová Vedoucí jídelny: Marie Petrů Hlavní kuchařka: Libuše Kremličková Pomocná kuchařka: Bohumila Klubalová Pomocnice v kuch.: Marta Matějková Školnice v Prostém: Jaroslava Kinclová Kuchařka v Prostém: Růžena Bezděková 10

11 Ve výchovné práci byly uplatněny nové osnovy, obsažené v Programu výchovné práce. Tyto nové metody byly ve školce již 2 roky experimentálně zkoumány v praxi. Hlavním úkolem je jazyková výchova, výslovnost a úroveň souvislého vyjadřování. Mateřskou školu navštěvovaly všechny 5 6 leté děti bez ohledu, zda jsou rodiče oba v zaměstnání. Spolupráce s jinými školami a organizacemi: Zákl. devítiletka: exkurze 5 6 letých dětí do 1. třídy ZDŠ ukázkové zaměstnání v MŠ za přítomnosti učitelek ZDŠ. patronát Agrostroj: vystoupení pěveckého souboru MŠ na MDŽ. BSP ze závodu zhotovily pro školu v Prostém zahradní sport. nářadí a 15 poschoď. dvojlehátek. Patronát Závody G. Klimenta : Exkurze nejstarších dětí v závodě, finanční pomoc odpadový materiál pro pracovní činnost dětí. Měst knihovna a OB: výstavy knih s předčítáním, výstava dětských výtvarných prací, pásmo poezie Hrubínových veršů, promítání pohádek. SRPŠ: pomoc rodičů na brigádách ve školce, třídní schůzky. Účast na oslavách a soutěžích: pěvecký sbor 7 vystoupení 1 nahrávka pro rozhlas v Č. Budějovicích (vede s. Urbanová a s. Hudec LŠU) Diplom a křišťálová váza v okresní soutěži o Zlatou snítku. Z výtvarné soutěže Děti mír umění postupuje 16 prací a získávají 1. a 2. a 3. místo. V okr. branné soutěži Odkaz husitského hnutí obraně socialismu získali žáci dvě první místa a v kraji zvláštní cenu poroty. Kde dni učitelů 1979 byla vyznamenána čestným vyznamenáním s. uč. Ludmila Kratochvílová. 11

12 Výsledky hospodaření JZD Lísek. Struktura osevních ploch 1979: obiloviny 905 ha luštěniny 59 ha brambory 145 ha len 16 ha krmná kapusta 12 ha louky a pastviny 392 ha kukuřice a jednoleté pícniny 234 ha jetel a víceleté pícniny 359 ha Hektarové výnosy: r r r obiloviny 33,5 q 401,0 q 35,8 q brambory 266,4 q 305,2 q 250,2 q jednoleté pícniny 401,0 q 306,2 q 230,0 q víceleté pícniny 88,1 q 79,1 q 104,1 q louky 52,4 q 51,0 q 51,3 q Na státní nákup bylo prodáno 1544 q obilí 2237 q brambor 71 q luštěnin 39 q stonků lnu. Docílené ceny za 1q: pšenice 154,20 Kčs ječmen 152,14 Kčs žito 156,86 Kčs oves 181,84 Kčs brambory 104,50 Kčs Oproti roku 1978 se snížila výměra pastvin o 90 ha. Tyto pozemky byly zmeliorovány a převedeny do orné půdy. Výnosy obilovin nepříznivě ovlivnila špatná 12

13 zima došlo k zaorání 120 ha ozimů. Příznivě však počasí v průběhu roku ovlivnilo úrodu brambor, pícnin a silážní kukuřice. Stav hospodářských zvířat k : dojnice 595 ks, jalovice 57 ks, telata 55é ks, skot (výkrm) 1008 ks Vyrobeno bylo: lt. mléka q masa. Užitkovost: dojivost na den 7,7 lt, za rok 2814 lt na dojnici, přírůstek skotu 0,661 kg na kus a den. Docílené ceny: za 1 lt mléka Kčs 2,59 za 1 kg jatečného skotu z výkrmu 15,63 Kčs. Stav mechanizace: Traktory 53 Nákladní auta 4 Autocisterna 1 Autobus 1 Bagr 1 Osob. a dodávk. auta 9 Nákup nových strojů v roce 1979: Tahač Škoda ŠT Traktory Z Samosběrací vozy 2 Sečka na kukuřici 1 Hydraulický nakladač UNHZ Bramborový kombajn E671 1 Dodávkové auto Š Ekonomika: docílený zisk = Kčs stav pracovníků = 230 prům. měsíční mzda pracovníka včetně celoročních odměn Kčs 2210,- prům. hodinová mzda (čistá) = Kčs 12,40 Nejvyšší výdělky: řidiči aut, traktorů a kombajnů Kčs 2750 ošetřovatelé dojnic Kčs 2504 technicko hosp. pracovníci Kčs 2626 Některé nákladové položky: osiva a sadba Kčs 13

14 umělá hnojiva Kčs náhradní součástky Kčs pohonné látky a paliva Kčs Docílenými výsledky produkce na 1 ha zemědělské půdy se řadí naše družstvo mezi prvních 5 družstev na okrese Pelhřimov. Český rybářský svaz místní organizace v Počátkách. Rok 1979 byl pro tuto nejaktivnější organizaci Národní fronty velmi významný. Po dvouleté usilovné práci se v závěru roku rybáři přestěhovali do vlastního objektu vybudovaného svépomocí v rámci akce Z. Nové garáže, sklady, spolková místnost i sociální zařízení vše dohromady vytváří kvalitativně nové podmínky pro další činnost ČRS v Počátkách. A nyní zpět k historii. Tak jako v jiných oblastech činnosti i zde Únor 1948 otevřel možnosti zlidovění tohoto sportu a účast širokých vrstev občanů. Tak jako myslivost i rybolov se stal dostupným všem zájemcům. 20. února 1949 byly založeny Družstevní podniky vodohospodářské zapsané společenstvo s ručením omezeným. První představenstvo: předseda Jaroslav Kremlička účetní Hosp. družstva správce hospod. Antonín Vyvadil členové představ.: Petr Dvořák rolník 14

15 Bohumil Povolný truhlář Josef Bilkovský mlynář Toto družstvo obhospodařovalo téměř všechny rybníky v Počátkách a okolních obcích. V roce 1952 předalo družstvo Státnímu rybářství v Telči rybníky v Heřmanči, Podliščí, Poddubí a Krčil. Naproti tomu získalo družstvo Velké a Malé jezero Valcha, rybníky: Káňův, Balkův a Kopejtkův, Chadimův, tedy rybníky, které náležely k stejnojmenným mlýnům. Celkem družstvo obhospodařovalo 20 ha rybníků. Pro sportovní rybolov byl určen vždy jeden rybník, nejprve Balkovo peklo pak již trvale velké jezero Valcha. Nový zákon o družstevním hospodaření z roku 1954 znamenal zásah do dosavadního rybářského družstva, které se od 1.1:1956 změnilo na Lidový rybářský spolek podléhající Jednotě rybářů Praha. V té době byly další rybníky předány do péče Státního rybářství v Telči. V prvním výboru byli: předseda Jar. Severa dělník místopředseda MUDr. Lumír Mráček jednatel Karel Hörner, ředitel spořitelny hospodář Jindřich Adamec zdravotník pokladník Antonín Machovec řidič porybný Bohumil Novotný truhlář skladník Rudolf Klimeš cestář zapisovatel František Švehla důchodce V roce 1957 dochází k nové reorganizaci a Jednota rybářů se mění na celostátní masovou organizaci Československý svaz rybářů. Tehdy byl předsedou Vojtěch Kupka. Organizace měl a 25 členů a pečovala o 13 ha rybníků. Členský příspěvek činil 30 Kčs za povolenku k chytání ryb rovněž 30 Kčs. Každý musel odpracovat na úpravách rybníků 30 hodin a povolenku k chytání obdržel až po odpracování 20 hodin. Za každého uloveného kapra se platilo 10 Kčs. V týdnu se smělo lovit 4x a celkový úlovek jednoho člena byl omezen na 2 kapry, 1 štiku a jednoho candáta za týden. Organizace počala s obnovou bývalých rybníků za finanční pomoci Ústředního výboru svazu. Takto byl znovu zastaven rybník Martínkův v Šejbích, rybník Dvořákův v Hejmankách a rybník Káňův na valchovském povodí. Ostatní rybníky byly důkladně opraveny a zejména vybudovány nové kbely. A nyní již současnost. Rybářská organizace má dnes 60 členů. Velmi dobře se stará o pionýry v kroužku mladých rybářů. Obhospodařuje 12 ha chovných 15

16 rybníků a 5 ha sportovních rybníků. Zakládá si rybí násadu pro svoji potřebu a přebytky i prodává. V letošním roce se zdařile povedl první pokus s poloumělým výtěrem candátů a bylo odchováno více než ks násady této hodnotné ryby. Prodej této násady v hodnotě Kčs velmi zlepšil fin. situaci organizace. O dobré práci a zájmu všech členů na dobrém hospodaření svědčí i odpracované hodiny na rybolovných zařízeních v roce hodin. Vedle této činnosti sebrali členové 7656 kg odpadových surovin a sklidili desítky metrických centů sena z těžko dostupných ploch pro místní JZD. Nebyli výjimkou ani členové, kteří odpracovali za rok i několik set hodin zdarma ve prospěch organizace. Na slavnostním otevření nové budovy, která je postavena na okraji města na výjezdu k Pelhřimovu na místě bývalých dílen Státního statku, byli přítomni zástupci nadřízených svazových orgánů i zástupci místních stranických i státních orgánů. Místní rybářské organizaci byl udělen DIPLOM za I. místo v krajské soutěži a nejaktivnějším členům byly rovněž předány diplomy a věcné odměny. Rybářská organizace se svou prací stala vzorem pro všechny zájmové organizace ve městě a proto jí právem náleží čestné místo v kronice města Počátek. Plnění rozpočtu Měst NV v roce Příjmy Měst NV činily v roce Kčs a celkové výdaje Kčs. Úspora ve výši Kčs tvořila základ pro tvorbu fondu rezerv a rozvoje pro další rok. Převážnou část příjmů tvořila dotace ONV Kčs dále použití fondu rezerv a rozvoje pro akce Z a další svépomocné akce ve výši Kčs. Na vlastních příjmech města, tj. z hospodaření podřízených organizací, výběrem daní a poplatků bylo soustředěno Kčs. Mimo to dostal nár. výbor účelové dotace: Kčs na stavbu vodovodu ve Stojčíně Kčs na výkupy pozemků a geodetické práce Kčs na vybavení požárního sboru. Některé podstatné údaje ve výdajích Kčs financování akcí Z Kčs vodní hospodářství přemostění potoka Kčs opravy komunikací a chodníků Kčs místní hospodářství veřejné osvětlení, odvoz popela aj. 16

17 Kčs školství mateř. školy, ZDŠ, šk. jídelny, LŠU Kčs jesle I. a II Kčs kino Kčs vnitřní správa provoz nár. výboru Kčs speciální příspěvky potřebným obč. s malými důchody Kčs osvětová beseda lidová knihovna provoz muzea. Na účtě národního výboru jsou uloženy i sdružení prostředky jiných organizací ve výši Kčs určené převážně na výstavbu další budovy mateřské školy. V roce 1979 byly národnímu výboru určeny limity na spotřebu el. proudu, benzinu, nafty, tuhých paliv, snížené proti minulému roku o %. Určené úspory veškeré uvedené energie národní výbor zajistil. Družstvo uměleckého průmyslu DUP provozovna Počátky V tomto roce pracovalo v provozovně 38 dělnic a 2 technicko-hospodářští pracovníci. Vedoucím provozovny je s. Jaroslav Zelenka, který dojíždí z Horní Cerekve. V provozovně se vyráběly různé typy tašek a kabel převážně na export do Dánska, Norska a Německé spolkové republiky. Výrobní plán byl splněn na 103,3%. 25 žen pracuje na šicích strojích, ostatní pak na přípravě materiálu a na dokončovacích pracích. 17

18 Jsou zde ustaveny dva kolektivy Brigáda socialistické práce pod vedením s. Boženy Petr a s. Věry Novotné. Rovněž si zde dobře vede odbočka Svazu československo-sovětského přátelství. Za dobrou práci byly odměněny zájezdem do SSSR s. Křížková a s. Hrbová. Již po 3 roky je provozovna hodnocena na 1. místě v kvalitě výrobků v rámci celého družstva. Pomáhá tak značným dílem plnit úkoly DUP Pelhřimov. Naše lékárna. Lékárna v našem městě má téměř 160 letou tradici. Je umístěna v domě č. 4 na náměstí pravděpodobně od svého založení. Jmenovala se lékárna U sv. Kateřiny a dle záznamů zde působili lékárníci: Jan Rathauzský Ant. Dobromysl Karel Štiasný W. Kabátník Jan Pancíř st. PHMr Jan Pancíř m. PHMr Ferd. Čapek PHMr Pavel Kešner PHMr dosud Lékárna byla modernizována a vybavena zařízením v roce 1973/74. V roce 1979 zde pracovali: lékárník Pavel Kešner laborantky Jana Šteflová, Anna Štěrbová a pomocnice Zdeňka Houdková. Provozní doba: 7:30 16:00 hod v pondělí a středu a 7:30 až 18 hod. Veškeré léky dodává Zdravotnické zásobování, závod Ševětín u Č. Budějovic. Lékárna obsluhuje pacienty obou zdravotních obvodů Počátky, část obvodu H. Dubenky okr. Jihlava, zásobuje nemocnici a Dětskou léčebnu J. Fučíka. Veterinární léky dodává do JZD Lísek, JZD Žirovnice a částečně JZD Veselá a Častrov. V tomto roce bylo lékárnou vykryto lékařských předpisů pacient hradí jen poplatek 1,- Kčs za předpis bez ohledu na cenu léku. Celková hodnota vydaných léků činí Kčs z toho bez. lék. předpisu za Kčs. Městské muzeum Ředitelem je učitel s. St. Veselý. Z hodnocení roku 1979 jsou zde nedostatky v činnosti z důvodů nevyhovujících prostor a nedostatečného personálního obsazení. 18

19 Přesto byly během roku uspořádány 4 výstavy: Počátecká hudební tradice Slovenské národní povstání Malíř dětem děti sobě pro radost Počátecký rodák T. J. Pešina z Čechorodu. Městská lidová knihovna Knihovna je umístěna v budově bývalé Záložny počátecké v ul. 25. února, kde má vyhraženy 3 místnosti v I. poschodí. Vedoucí knihovny je stále s. Jana Přibilová. Provoz: výpůjčky dospělým v pondělí 8:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00 hod. v pátek 8:00 až 12:00, pro mládež ve středu od 12:00 do 17:00 hod. Knihovní fond tvoří téměř svazků. Metodicky jsou knihovně podřízeny v Polesí a Veselé. Na činnost knihovny je přispíváno státem částkou Kčs půjčovné od čtenářů a vstupné na výstavy činí Kčs. Činnost knihovny v roce 1979: počet výpůjček knih knihovnu navštívilo čt. počet výpůjček časopisů počet stálých čtenářů 441 Ve spolupráci se školami uskutečněno: 26 besed o knihách, 15x promítány krátké filmy, uspořádáno 9 pásem poezie, na kterých recitovali členové dramatického kroužku. Nákup knih 879 Vyřazeno 231 knih 19

20 Čtenářům jsou k dispozici katalogy knih, sestavené dle různých hledisek: autor, druh literatury, naučné soubory a podobně. Různé události roku V červnu roku 79 došlo ke smutné události. Při projížďce na loďce na rybníku pod tratí mezi obcí Stojčín a Prostý utonul pan Adolf Bezděk se svou 15 letou vnučkou Blankou Kratochvílovou, které se podařilo zachránit svého bratra, ale sama přes své výborné plavecké schopnosti neměla již pro svou záchranu sil. Na podzim 1979 tragicky zahynul při autohavárii 26-letý Václav Janko syn V. Janko, zaměstnance ČSAD a Věry Janko, mistrové z družstva DUP. Stopoval auto pražské značky, jehož řidič neopatrnou jízdou nezvládl zatáčku mezi obcemi Benátky a Houserovka ve směru Počátky Pelhřimov. Týden před vánočními svátky utrpěl těžké zranění při autohavárii, jemuž podlehl s. Karel Studený, ředitel panelárny ve Stojčíně. Osobní vůz řídil s. Smetana, pracovník z panelárny. K nešťastné nehodě došlo u obce Stará Hlína při návratu ze služebního řízení v Č. Budějovicích. Přírodní zajímavosti roku. První čáp přiletěl letos o 3 dny dříve oproti roku 1978 tj. již Druhý přiletěl až Na podzim odletěli Vlaštovky přiletěly dne 14. dubna odletěly 20. září. Zapsala Koubová H. 20

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství Rok 1973 Sňatky, narození, úmrtí. V roce 1973 bylo na MěNV uzavřeno 14 sňatků. Jedenácti místním občanům vystavilo matriční oddělení delegace ke sňatkům v jiných matričních obvodech. V městské matrice

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

srpna. Od 17.srpna do 25.srpna krásné letní počasí. Potom se trochu ochladilo a po 3.září nastalo deštivé počasí. Od 10.září do 14.října nepršelo. Skl

srpna. Od 17.srpna do 25.srpna krásné letní počasí. Potom se trochu ochladilo a po 3.září nastalo deštivé počasí. Od 10.září do 14.října nepršelo. Skl Rok 1985 Počasí Mateřská škola byla otevřena od března 1984. Současně byl zaveden celodenní provoz. Mateřskou školu převzalo pod patronát naše JZD Podhorácko v Lomnici. Koupilo nový autobus, kterým děti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Kronika města Březová za rok 1996

Kronika města Březová za rok 1996 Kronika města Březová za rok 1996 1. Obsah 1. Obsah 2. Úvod 3. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu - Městské zastupitelstvo - Městská rada - Hospodaření města 4. Veřejný a

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rok Tento rok obec hospodařila se schváleným rozpočtem:

Rok Tento rok obec hospodařila se schváleným rozpočtem: Obyvatelstvo obce Rok 2011 Počet obyvatel k 1. 1. 2011 je 364 a k 31. 12. 2011 je 368. Opět se tak počet obyvatel v obci mírně navyšuje. Jediným, nově narozeným občánkem je Vávra Tadeáš, trvale hlášen

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Výstavba města a závodů 1971 1972 Po dvouleté brigádnické práci byla dokončena výstavba smuteční obřadní síně na hřbitově, odkud jsou vypravovány

Výstavba města a závodů 1971 1972 Po dvouleté brigádnické práci byla dokončena výstavba smuteční obřadní síně na hřbitově, odkud jsou vypravovány Rok 1971 a 1972 Politická a osvětová činnost. Rok 1971 byl bohatý na mimořádné politické události, které svým významem ovlivnily i politické a kulturní dění v našem městě. V březnu se konal 24 sjezd KS

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Celkový přehled akcí:

Celkový přehled akcí: Rok 1981 Kulturně výchovná činnost v roce 1981. Obsah kulturně výchovné a agitační práce byl směrován k významným politickým událostem a výročím, jako bylo jednání 16. sjezdu KSČ, 60. výročí založení KSČ,

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Z Á P I S z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne

Z Á P I S z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne Z Á P I S z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 1.3.2016 Přítomni: Dvořák, Vetešník, Trunecký,Hrstka, Rynekr, Šimáně a Hrábek. Omluven: Kemr a Strnad. Za dozorčí komisi : Tykva, Semecký a Dvořák

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Obecní zastupitelstvo usneslo se ve své schůzi konané dne 27. února 1944 přiškoliti obec Těchobuz k lidové škole hospodářské v Pacově.

Obecní zastupitelstvo usneslo se ve své schůzi konané dne 27. února 1944 přiškoliti obec Těchobuz k lidové škole hospodářské v Pacově. Rok 1944 Lidová škola hospodářská. Obecní zastupitelstvo usneslo se ve své schůzi konané dne 27. února 1944 přiškoliti obec Těchobuz k lidové škole hospodářské v Pacově. Sčítání ploch kultur a osevu. Osev

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Třeboň, dne 31.1.2012

Více

o rozměru 30x30 cm : cena 100 Kč,- za 1m2 ( tj. 10 ks dlaždic )

o rozměru 30x30 cm : cena 100 Kč,- za 1m2 ( tj. 10 ks dlaždic ) Vážení spoluobčané! Máme za sebou první čtvrtletí Nového roku, které je vždy ve znamení tradičních společenských plesů místních spolků a dalších kulturních akcí. Letošní mírná zima a brzký příchod velikonočních

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Scházíme se na závěr roku 1977 pro nás jubilejního roku, ve kterém jsme oslavili 60. výročí VŘSR, roku, který byl současně nástupem do nového

Scházíme se na závěr roku 1977 pro nás jubilejního roku, ve kterém jsme oslavili 60. výročí VŘSR, roku, který byl současně nástupem do nového Scházíme se na závěr roku 1977 pro nás jubilejního roku, ve kterém jsme oslavili 60. výročí VŘSR, roku, který byl současně nástupem do nového volebního období, abychom zhodnotili práci v uplynulých měsících.

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013 PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013 Program schůze: 1. Zahájení 2. Volba mandátové, návrhové komise 3. Zpráva o činnosti MO Vyškov za rok 2012 4. Zpráva účetní za rok 2012,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více