Nejvýznamnější kulturní programy roku Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)"

Transkript

1 Rok 1979 Kulturně osvětová činnost Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se nejvíce podílely souboru mateřské školy, základní devítileté školy, dětského výchovného ústavu i osvětové besedy. Účast závodních výborů ROH a SSM je již menší. V činnosti souborů ze škol se projevovala pravidelná s systematická práce ve zvýšení kvality jednotlivých vystoupení. Začneme-li u těch nejmenších, pak pěvecký soubor z mateřské školy i výtvarné práce dětí předškolního věku získaly přední místa v soutěžích okresu a kraje. Děti z MŠ zpívaly v jihočeském rozhlase v Č. Budějovicích. Úspěšná činnost dechového souboru ZDŠ, tanečního kroužku i ostatních souborů je nepostradatelnou součástí místního kulturního života. V divadelní činnosti pracoval letos i divadelní kroužek SSM, který nastudoval pohádkovou hru pro děti. Soubor J. K. Tyl sehrál detektivní hru ze 1

2 současnosti Křeslo pro vraha se kterou se zúčastnil i okresní soutěže Honzlův Humpolec. Pěvecký sbor Čechorod a recitační kroužek při OB účinkovaly v mnoha kulturních pořadech při významných oslavách a výročích. Filmový kroužek získal 3. místo v okresní soutěži za film z divadelních zájezdů ochotníků na Oravě s div. hrou Honorace z pastoušky. Zdařilá byla i výstava ručních prací pořádaná společně OB, MŠ a DVÚ. Úroveň vystavovaných prací byla velmi vysoká a návštěvníci si odnášeli vskutku umělecký zážitek. Osvětová beseda zajistila v tomto roce i některá další představení, která se přes svoji kvalitu těšila tak velkému zájmu diváků jako vystoupení místních souborů. Z finančních důvodů byla ve druhém pololetí činnost profesionálních souborů omezena. Z přednášek byly nejvíce navštěvovány přednášky s místně historickou a zdravotní tématikou. Jednotné plánování kulturně výchovné činnosti se dále zdokonaluje zejména koordinaci jednotlivých akcí. Profesionálními soubory a lektory jsou doplňovány ty úseky kulturní práce, které nejsou obsaženy v náplni vlastní zájmově umělecké činnosti. Oslavy a výročí, ke kterým byly uspořádány kultur. akce. 31. výročí Února 50. výročí úmrtí O. Březiny 30. výročí založení pionýrské organizace květnové oslavy Mezinárodní rok dítěte 35. výročí Slovenského národního povstání 30 výročí úmrtí skladatele V. Nováka 62. výročí VŘSR a jiné. Přehled kulturních pořadů: přednášky a besedy 113 účast 9122 občanů oslav divadla výstavy plesy karnevaly filmy koncerty estrády krátké kulturní programy

3 činnost knihovny 441 čtenářů výpůjček Nejvýznamnější kulturní programy roku Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) oslava 55. výročí úmrtí V. I. Lenina (měst. SČSP) dětský karneval a 3 plesy (škola a zájm. organizace) Únor: koncert Josefa Laufra (Osvětová beseda) beseda se sportovci J. Viktorem brankářem nár. fotbal. mužstva J. Klapáčem hokejistou jihlavské Dukly (TJ Spartak) oslava 31. výročí Února 1948 divadlo Princezna se zlatou hvězdou (SMM a OB) závody v běhu na lyžích (ROH Dětská léčebna) 8 plesů a tanečních zábav Březen: celoměstská oslava MDŽ (Svaz žen a Měst NV) oslava 50. výročí úmrtí O. Březiny (OB a muzeum) běh Mladé fronty místní oblastní kola (ZDŠ a DVÚ) výstava Otokar Březina (Měst. lidová knihovna) Duben: oslava narození V. I. Lenina (SČSP) 30. výročí založení Pionýrské organizace (ZDŠ a PO) beseda s důchodci (Sbor pro občanské záležitosti) přednáška Choroby stáří (Svaz invalidů ČSČK) koncert žáků LŠU pro veřejnost 2 x zájezd do Horáckého divadla (Svaz invalidů a ZDŠ) Květen: oslavy: 1. máj a 34. výročí osvobození (KSČ, NF, Měst NV) koncert komor. orchestru LŠU Chotěboř (Osv.beseda) rybářská soutěž Zlatá udice a rybolovná technika (ČRS) automobilová raylle Lísek (Svazarm) střelecká soutěž družstev v Balkově lomu (Svazarm) pionýrská pouť (Pionýrská organizace) dálkový pochod Počátky Telč (ZDŠ a SSM) Červen: výstava výtvarných prací (DVÚ a Osv. beseda) dukelský závod branné zdatnosti (ZDŠ) zájezd dechové hudby ZDŠ do NDR a na festival dechových hudeb v Dačicích (ZDŠ) 3

4 mezinárodní den dětí oslava 3 zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavě Červenec: výstava domácího zvířectva a exotů (svaz chovatelů) výstava Počátecká hudební tradice (muzeum) fotbalový turnaj o Křišťálový pohár (Spartak) Srpen: oslava 35. výročí Slovenského nár. povstání (Měv KSČ) zájezd po stopách bojů (svaz protifaš. bojovníků) letní karneval (TJ Spartak) Září: automobilová branná soutěž (Svazarm) otevření nové požární zbrojnice (Mě NV, Mě VNF) výstava 105 let požárního sboru (ČSPO) soutěž požárních družstev o pohár města Počátky (ČSPO) zájezdy na výstavu = Země živitelka = Říjen: koncert = večer počátecké hudební tradice = (OB) výstava květin, ovoce a zeleniny (Svaz zahrádkářů) koncert souboru nevidomých dětí z Brna (Svaz invalidů) 2 divadelní představení pro děti (OB) = vinobraní = taneční zábava (TJ Spartak) Listopad: oslava Velké říjnové revoluce (Měv KSČ) setkání brigád soc. práce z místních závodů se soutěžním programem (ZV ROH Agrostroj) přednášky a besedy zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavě Prosinec: koncert dechových hudeb lidových škol umění (OB) předvánoční výstava knih spojená s prodejem (Mě LK) divadelní představení místních ochotníků s názvem Křeslo pro vraha (OB) 4

5 Výstavba města Národní výbor za pomoci občanů realizoval část volebního programu, připadajícího na tento rok. Do užívání byla předána budova nové požární zbrojnice. Do služebního bytu se přestěhoval velitel požárního sboru s. K. Holý. V závěru roku byla kolaudována adaptovaná budova, sloužící činnosti organizace Českého rybářského svazu. Z dalších dokončených akcí můžeme jmenovat kanalizaci ve Švermově a Nádražní ulici, kanalizaci v osadě Prostý, bezprašná úprava vozovek v Prostém, trafostanici město střed, 2600 m2 chodníků z litého asfaltu, základní technická vybavenost pro přístavbu školy, rekonstrukce kotelny ve škole a výměna rozvodu ústředního topení v jedné budově školy. Pilně se pracovalo na dvou nových akcích Z a to na vodovodě pro obec Stojčín, kde bylo dokončeno napojení vrtů a studní do vodojemu včetně přívodu el. proudu k čerpadlům a uložen hlavní vodovodní řád k obci. Rovněž zde byla provedena náročná část celé stavby, tj. položení ochranného potrubí pod železniční tratí a silnicemi. Celá tato stavba bude dokončena v roce V první polovině roku byl konečně předán prováděcí projekt na přístavbu školy. Projektantem je družstvo DRUPOS České Budějovice. Ke konci III. čtvrtletí byly zahájeny zemní práce a do příchodu zimy se podařilo za vydatné brigádnické pomoci občanů vybetonovat základy a zřídit jeřábovou dráhu, na kterou byl i instalován stavební jeřáb MB 80, zakoupen od n. p. Agrostroj. Přístavba školy bude spojovat obě dosavadní školní budovy a bude mít celkem čtyři podlaží. V suterénu budou umístěny školní dílny, sklady potravin a materiálu, v přízemí pak školní jídelna a kuchyně. V obou poschodích budou nové učebny a další místnosti, 5

6 potřebné pro provoz školy. Stavba je rozvržena na 4 roky a celkový náklad bude dosahovat Kčs. Je to největší akce Z, která byla dosud ve městě realizována. V bytové výstavbě pokračovala stavba 5 rodinných domků v ulici Švermově a příprava staveniště pro rodinné domky v prostoru bývalého zahradnictví Suchých. Zde byl předán projekt inženýrských sítí, vyměřeno 11 parcel a započato se zemními pracemi. Dle asanačního plánu byla provedena demolice domku K. Martínka pod nemocnicí, domek po L. Pickové v ulici Březinově a domy Kremličků a Čejků u elektrárny. Značným nákladem byla rekonstruována prodejna obuvi na moderní obchod, který odpovídá všem současným požadavkům kulturního prodeje. Do moderně upravených místností v přízemí budovy záložny byla přestěhována pošta. V této době je tedy vedle pošty umístěna pobočka státní spořitelny, městská knihovna a Osvětová beseda. Ihned po vystěhování pošty započaly práce na úpravě uvolněných prostor pro Dům pečovatelské služby, jehož kapacita se tím rozšíří o dalších 6 bytů pro staré občany, kteří potřebují pečovatelskou službu. Z výstavby závodů můžeme na prvém místě jmenovat Agrostroj, kde dokončili stavbu haly pro obráběcí stroje velikosti 72 x 18 m a zahájili stavbu technického přístavku velikosti 96 x 8 m a prodloužení výrobních hal 24 x 36 m. Uskutečněním těchto staveb se podstatně zlepšuje pracovní prostředí pro zaměstnance a vytvářejí se předpoklady pro výrobu větších a náročnějších zemědělských strojů. Pilně se pracovalo i na čisticí stanici odpadních vod pod městem a pracovníci Státního rybářství Telč dokončili výstavbu dvou nových rybníků pod rybníkem Klátovským, které byly pojmenovány Stříbrný a Brusný. Občané pečovali i o rozšiřování a úpravy zelených ploch. Vysázeli více, jak 150 okrasných stromů a keřů, dobře se starali o nový park, založený v minulých letech podle regulovaného potoka Na Moravě i o květinovou výzdobu v různých částech města. V roce 1979 odpracovali občané města a osad hodin na úpravě a zvelebení města tj. průměr 14,5 hodiny na každého občana. Sběrné suroviny sběrna Počátky. 6

7 Působí pravidelně v našem městě od února Nejprve byla sběrna umístěna ve stodole u pí Doležalové na Fučíkově náměstí, od roku 1973 pak v nové sběrně, vybudované v prostoru bývalé elektrárenské zahrady. Vedoucí sběrny po celou tuto dobu je důchodkyně Anna Jírová. Před několika lety byla působnost sběrny rozšířena i na drobný sběr kovového odpadu. Sběrna vykupuje cenné suroviny pro naše národní hospodářství staré železo, barevné kovy, papír, textil. Výsledky výkupu surovin za rok starý papír kg starý textil kg železo kg olovo kg měď 510 kg hliník 215 kg zinek + cín 41 kg Údaje o počasí v roce Již na sklonku zimy a celé jaro docházelo ke značným a neobvyklým výkyvům jak v teplotách tak i ve stálosti počasí. Tak na příklad 27. února ráno zaznamenal teploměr -18 C silný mráz. Za měsíc 30. března napadlo 15 cm sněhu a dále padalo až do 3. dubna, kdy sníh začal tát, ale po dvou dnech 6., 7. a 8. dubna padal znovu. Za týden na to 14. až 16. dubna (velikonoce) přišlo náhlé horké počasí, kdy bylo na slunci naměřeno +28 C a za dva dny na to 18. dubna znovu padal sníh. I prvomájový průvod byl pokažen zimou a sněhovými přeháňkami. 3. květen přinesl sněhovou chumelici. V půli měsíce 14., 15. a 16. května vystoupl teploměr abnormálně na +30 C a 20. května bylo naměřeno +30 C ve stínu. Po tomto horkém počasí se držely střídavé teploty a v době dovolených od 16. července nastolilo pro příštích 14 dnů vládu velice chladné a deštivé počasí, které vlastně po celý rok ztěžovalo práci zemědělců. Celé toto období i období dalšího léta bylo u nás teplotně podprůměrné a srážkami nad průměrem. Nová zima se přihlásila prvním sněhem dne 5. listopadu. 12. listopadu zamrzly rybníky. Od 19. listopadu střídavě sněžilo ale konec listopadu a vlastně i celý prosinec přinesl znovu abnormální teplo. Tak 30. listopadu až 5. prosince bylo pěkné, slunné počasí bez sněhu. 7

8 Mimořádným dnem byl 11. prosinec kdy ráno v 8:30 hodin se objevila na obloze duha, po ní vydatně pršelo a během poledne přišla bouřka. Pro zajímavost uvádíme průměrné teploty prosince jindy zimního měsíce. Tento rok to bylo prům. +10 C, čímž se potvrzuje abnormálnost počasí celého roku Zajímavosti z městské matriky V tomto roce se v matričním obvodu narodilo 280 dětí z toho v Počátkách a osadách 31 chlapců a 18 děvčat v matričním obvodu zemřelo 131 osob z toho v Počátkách a osadách 25 mužů a 16 žen V obřadní síni Měst NV bylo uzavřeno 14 sňatků a k 17 sňatkům vydány delegačky pro svatební obřad v jiných místech. Stáří občanů: 31 se dožilo 75 let 9 se dožilo 85 let 11 se dožilo 80 let 7 je starších 90 let Nejstarší občankou je Marie Kotyzová věk 96 let. 50 let manželského soužití Zlatou svatbu oslavili Manželé Kněžínkovi Počátky č. 212 Sbor pro občanské záležitosti uspořádal v tomto roce: 4x vítání občánků (49 dětí) 8

9 1x vítání prvňáčků do ZDŠ (58 dětí) 1x předání obč. průkazů patnáctiletým (63 dětí) 1x beseda s nejstaršími občany města (70 osob) 41x občanské loučení při smutečních obřadech Zdravotní situace v roce V tomto roce došlo ke stabilizaci druhého zdravotního obvodu, kde trvale zůstává obv. lékař MUDr. Poláček. Tím se zlepšila zejména preventivní zdravotní péče, protože bylo možno zvát daleko více pracujících z rizikových pracovišť, ze služeb a obchodu k pravidelným prohlídkám. Nově zavedený systém zvaní pacientů na určenou hodinu zkrátil čekací dobu před lékař. ošetřením. I. zdravotní obvod zaznamenal ošetření z toho v bytech u nemocných 971 a ve zdrav. stanici v Častrově 662. II. zdravotní obvod zaznamenal ošetření z toho v bytech u nemocných 556 Odběr krve byl proveden pouze jednou. Dostavilo se 82 dobrovolných dárců krev byla odebrána 71 dárcům. V druhém pololetí vzhledem k většímu výskytu žloutenky nebyl odběr uskutečněn. Pracovní neschopnost pro nemoc byla za celý rok nižší než okresní a krajský průměr. Místní lékaři uspořádali několik přednášek pro veřejnost a školení pro členky ČSČK. Infekční zánět jater, (žloutenka) který ve větší míře postihoval v létě obyvatele sousedních obvodů a okresů, se díky okamžité preventivní péči u nás nerozšířil. V Počátkách se vyskytlo pouze 8 případů. Z dalších větších zdravotnických akcí lze jmenovat stoprocentní očkování proti tetanu u ročníků 1950 a Ordinační služby odborných lékařů dojíždějících z velkých nemocnic zůstaly na stejné úrovni jako v minulých letech. Nedostatkem je roztříštěnost zdravotních služeb v několika ordinacích na různých místech ve městě. S adaptací domu čp. 97 na polikliniku se dosud nezačalo. 9

10 Mateřská škola (školní rok ). Školní rok byl zahájen a ukončen Rok 1979 byl vyhlášen za Mezinárodní rok dítěte, což určovalo i výchovnou práci školy a její působení na veřejnosti. Škola byla rozšířena o jednu odloučenou třídu v budově bývalé školy v obci Prostý. Denně tam dojíždí 30 dětí a 2 učitelky zvláštním autobusem. Dalších 26 dětí dojíždí každý den do mateř. školy ve Veselé, kde je samostatná dvoutřídní škola ve správě JZD Nástup Veselá. Celkový stav v pěti třídách je 152 dětí. Náklady spojené s provozem třídy v Prostém hradí místní závody a organizace, především závody Agrostroj. Vzhledem ke změně pracovní doby od ledna 1979 v závodech a úřadech byl upraven i provoz mateřské školy od 6:30 do 17 hod. Ředitelkou školy je nadále s. Marie Snížková Učitelky: Eva Beránková, Ludmila Kratochvílová Ludmila Povolná, Marie Urbanová Jitka Vítová, Irena Přibylová Jana Zvolánková Provozní pracovnice: školnice v Počátkách Anna Houšková Uklízečka: Anděla Zavadilová Vedoucí jídelny: Marie Petrů Hlavní kuchařka: Libuše Kremličková Pomocná kuchařka: Bohumila Klubalová Pomocnice v kuch.: Marta Matějková Školnice v Prostém: Jaroslava Kinclová Kuchařka v Prostém: Růžena Bezděková 10

11 Ve výchovné práci byly uplatněny nové osnovy, obsažené v Programu výchovné práce. Tyto nové metody byly ve školce již 2 roky experimentálně zkoumány v praxi. Hlavním úkolem je jazyková výchova, výslovnost a úroveň souvislého vyjadřování. Mateřskou školu navštěvovaly všechny 5 6 leté děti bez ohledu, zda jsou rodiče oba v zaměstnání. Spolupráce s jinými školami a organizacemi: Zákl. devítiletka: exkurze 5 6 letých dětí do 1. třídy ZDŠ ukázkové zaměstnání v MŠ za přítomnosti učitelek ZDŠ. patronát Agrostroj: vystoupení pěveckého souboru MŠ na MDŽ. BSP ze závodu zhotovily pro školu v Prostém zahradní sport. nářadí a 15 poschoď. dvojlehátek. Patronát Závody G. Klimenta : Exkurze nejstarších dětí v závodě, finanční pomoc odpadový materiál pro pracovní činnost dětí. Měst knihovna a OB: výstavy knih s předčítáním, výstava dětských výtvarných prací, pásmo poezie Hrubínových veršů, promítání pohádek. SRPŠ: pomoc rodičů na brigádách ve školce, třídní schůzky. Účast na oslavách a soutěžích: pěvecký sbor 7 vystoupení 1 nahrávka pro rozhlas v Č. Budějovicích (vede s. Urbanová a s. Hudec LŠU) Diplom a křišťálová váza v okresní soutěži o Zlatou snítku. Z výtvarné soutěže Děti mír umění postupuje 16 prací a získávají 1. a 2. a 3. místo. V okr. branné soutěži Odkaz husitského hnutí obraně socialismu získali žáci dvě první místa a v kraji zvláštní cenu poroty. Kde dni učitelů 1979 byla vyznamenána čestným vyznamenáním s. uč. Ludmila Kratochvílová. 11

12 Výsledky hospodaření JZD Lísek. Struktura osevních ploch 1979: obiloviny 905 ha luštěniny 59 ha brambory 145 ha len 16 ha krmná kapusta 12 ha louky a pastviny 392 ha kukuřice a jednoleté pícniny 234 ha jetel a víceleté pícniny 359 ha Hektarové výnosy: r r r obiloviny 33,5 q 401,0 q 35,8 q brambory 266,4 q 305,2 q 250,2 q jednoleté pícniny 401,0 q 306,2 q 230,0 q víceleté pícniny 88,1 q 79,1 q 104,1 q louky 52,4 q 51,0 q 51,3 q Na státní nákup bylo prodáno 1544 q obilí 2237 q brambor 71 q luštěnin 39 q stonků lnu. Docílené ceny za 1q: pšenice 154,20 Kčs ječmen 152,14 Kčs žito 156,86 Kčs oves 181,84 Kčs brambory 104,50 Kčs Oproti roku 1978 se snížila výměra pastvin o 90 ha. Tyto pozemky byly zmeliorovány a převedeny do orné půdy. Výnosy obilovin nepříznivě ovlivnila špatná 12

13 zima došlo k zaorání 120 ha ozimů. Příznivě však počasí v průběhu roku ovlivnilo úrodu brambor, pícnin a silážní kukuřice. Stav hospodářských zvířat k : dojnice 595 ks, jalovice 57 ks, telata 55é ks, skot (výkrm) 1008 ks Vyrobeno bylo: lt. mléka q masa. Užitkovost: dojivost na den 7,7 lt, za rok 2814 lt na dojnici, přírůstek skotu 0,661 kg na kus a den. Docílené ceny: za 1 lt mléka Kčs 2,59 za 1 kg jatečného skotu z výkrmu 15,63 Kčs. Stav mechanizace: Traktory 53 Nákladní auta 4 Autocisterna 1 Autobus 1 Bagr 1 Osob. a dodávk. auta 9 Nákup nových strojů v roce 1979: Tahač Škoda ŠT Traktory Z Samosběrací vozy 2 Sečka na kukuřici 1 Hydraulický nakladač UNHZ Bramborový kombajn E671 1 Dodávkové auto Š Ekonomika: docílený zisk = Kčs stav pracovníků = 230 prům. měsíční mzda pracovníka včetně celoročních odměn Kčs 2210,- prům. hodinová mzda (čistá) = Kčs 12,40 Nejvyšší výdělky: řidiči aut, traktorů a kombajnů Kčs 2750 ošetřovatelé dojnic Kčs 2504 technicko hosp. pracovníci Kčs 2626 Některé nákladové položky: osiva a sadba Kčs 13

14 umělá hnojiva Kčs náhradní součástky Kčs pohonné látky a paliva Kčs Docílenými výsledky produkce na 1 ha zemědělské půdy se řadí naše družstvo mezi prvních 5 družstev na okrese Pelhřimov. Český rybářský svaz místní organizace v Počátkách. Rok 1979 byl pro tuto nejaktivnější organizaci Národní fronty velmi významný. Po dvouleté usilovné práci se v závěru roku rybáři přestěhovali do vlastního objektu vybudovaného svépomocí v rámci akce Z. Nové garáže, sklady, spolková místnost i sociální zařízení vše dohromady vytváří kvalitativně nové podmínky pro další činnost ČRS v Počátkách. A nyní zpět k historii. Tak jako v jiných oblastech činnosti i zde Únor 1948 otevřel možnosti zlidovění tohoto sportu a účast širokých vrstev občanů. Tak jako myslivost i rybolov se stal dostupným všem zájemcům. 20. února 1949 byly založeny Družstevní podniky vodohospodářské zapsané společenstvo s ručením omezeným. První představenstvo: předseda Jaroslav Kremlička účetní Hosp. družstva správce hospod. Antonín Vyvadil členové představ.: Petr Dvořák rolník 14

15 Bohumil Povolný truhlář Josef Bilkovský mlynář Toto družstvo obhospodařovalo téměř všechny rybníky v Počátkách a okolních obcích. V roce 1952 předalo družstvo Státnímu rybářství v Telči rybníky v Heřmanči, Podliščí, Poddubí a Krčil. Naproti tomu získalo družstvo Velké a Malé jezero Valcha, rybníky: Káňův, Balkův a Kopejtkův, Chadimův, tedy rybníky, které náležely k stejnojmenným mlýnům. Celkem družstvo obhospodařovalo 20 ha rybníků. Pro sportovní rybolov byl určen vždy jeden rybník, nejprve Balkovo peklo pak již trvale velké jezero Valcha. Nový zákon o družstevním hospodaření z roku 1954 znamenal zásah do dosavadního rybářského družstva, které se od 1.1:1956 změnilo na Lidový rybářský spolek podléhající Jednotě rybářů Praha. V té době byly další rybníky předány do péče Státního rybářství v Telči. V prvním výboru byli: předseda Jar. Severa dělník místopředseda MUDr. Lumír Mráček jednatel Karel Hörner, ředitel spořitelny hospodář Jindřich Adamec zdravotník pokladník Antonín Machovec řidič porybný Bohumil Novotný truhlář skladník Rudolf Klimeš cestář zapisovatel František Švehla důchodce V roce 1957 dochází k nové reorganizaci a Jednota rybářů se mění na celostátní masovou organizaci Československý svaz rybářů. Tehdy byl předsedou Vojtěch Kupka. Organizace měl a 25 členů a pečovala o 13 ha rybníků. Členský příspěvek činil 30 Kčs za povolenku k chytání ryb rovněž 30 Kčs. Každý musel odpracovat na úpravách rybníků 30 hodin a povolenku k chytání obdržel až po odpracování 20 hodin. Za každého uloveného kapra se platilo 10 Kčs. V týdnu se smělo lovit 4x a celkový úlovek jednoho člena byl omezen na 2 kapry, 1 štiku a jednoho candáta za týden. Organizace počala s obnovou bývalých rybníků za finanční pomoci Ústředního výboru svazu. Takto byl znovu zastaven rybník Martínkův v Šejbích, rybník Dvořákův v Hejmankách a rybník Káňův na valchovském povodí. Ostatní rybníky byly důkladně opraveny a zejména vybudovány nové kbely. A nyní již současnost. Rybářská organizace má dnes 60 členů. Velmi dobře se stará o pionýry v kroužku mladých rybářů. Obhospodařuje 12 ha chovných 15

16 rybníků a 5 ha sportovních rybníků. Zakládá si rybí násadu pro svoji potřebu a přebytky i prodává. V letošním roce se zdařile povedl první pokus s poloumělým výtěrem candátů a bylo odchováno více než ks násady této hodnotné ryby. Prodej této násady v hodnotě Kčs velmi zlepšil fin. situaci organizace. O dobré práci a zájmu všech členů na dobrém hospodaření svědčí i odpracované hodiny na rybolovných zařízeních v roce hodin. Vedle této činnosti sebrali členové 7656 kg odpadových surovin a sklidili desítky metrických centů sena z těžko dostupných ploch pro místní JZD. Nebyli výjimkou ani členové, kteří odpracovali za rok i několik set hodin zdarma ve prospěch organizace. Na slavnostním otevření nové budovy, která je postavena na okraji města na výjezdu k Pelhřimovu na místě bývalých dílen Státního statku, byli přítomni zástupci nadřízených svazových orgánů i zástupci místních stranických i státních orgánů. Místní rybářské organizaci byl udělen DIPLOM za I. místo v krajské soutěži a nejaktivnějším členům byly rovněž předány diplomy a věcné odměny. Rybářská organizace se svou prací stala vzorem pro všechny zájmové organizace ve městě a proto jí právem náleží čestné místo v kronice města Počátek. Plnění rozpočtu Měst NV v roce Příjmy Měst NV činily v roce Kčs a celkové výdaje Kčs. Úspora ve výši Kčs tvořila základ pro tvorbu fondu rezerv a rozvoje pro další rok. Převážnou část příjmů tvořila dotace ONV Kčs dále použití fondu rezerv a rozvoje pro akce Z a další svépomocné akce ve výši Kčs. Na vlastních příjmech města, tj. z hospodaření podřízených organizací, výběrem daní a poplatků bylo soustředěno Kčs. Mimo to dostal nár. výbor účelové dotace: Kčs na stavbu vodovodu ve Stojčíně Kčs na výkupy pozemků a geodetické práce Kčs na vybavení požárního sboru. Některé podstatné údaje ve výdajích Kčs financování akcí Z Kčs vodní hospodářství přemostění potoka Kčs opravy komunikací a chodníků Kčs místní hospodářství veřejné osvětlení, odvoz popela aj. 16

17 Kčs školství mateř. školy, ZDŠ, šk. jídelny, LŠU Kčs jesle I. a II Kčs kino Kčs vnitřní správa provoz nár. výboru Kčs speciální příspěvky potřebným obč. s malými důchody Kčs osvětová beseda lidová knihovna provoz muzea. Na účtě národního výboru jsou uloženy i sdružení prostředky jiných organizací ve výši Kčs určené převážně na výstavbu další budovy mateřské školy. V roce 1979 byly národnímu výboru určeny limity na spotřebu el. proudu, benzinu, nafty, tuhých paliv, snížené proti minulému roku o %. Určené úspory veškeré uvedené energie národní výbor zajistil. Družstvo uměleckého průmyslu DUP provozovna Počátky V tomto roce pracovalo v provozovně 38 dělnic a 2 technicko-hospodářští pracovníci. Vedoucím provozovny je s. Jaroslav Zelenka, který dojíždí z Horní Cerekve. V provozovně se vyráběly různé typy tašek a kabel převážně na export do Dánska, Norska a Německé spolkové republiky. Výrobní plán byl splněn na 103,3%. 25 žen pracuje na šicích strojích, ostatní pak na přípravě materiálu a na dokončovacích pracích. 17

18 Jsou zde ustaveny dva kolektivy Brigáda socialistické práce pod vedením s. Boženy Petr a s. Věry Novotné. Rovněž si zde dobře vede odbočka Svazu československo-sovětského přátelství. Za dobrou práci byly odměněny zájezdem do SSSR s. Křížková a s. Hrbová. Již po 3 roky je provozovna hodnocena na 1. místě v kvalitě výrobků v rámci celého družstva. Pomáhá tak značným dílem plnit úkoly DUP Pelhřimov. Naše lékárna. Lékárna v našem městě má téměř 160 letou tradici. Je umístěna v domě č. 4 na náměstí pravděpodobně od svého založení. Jmenovala se lékárna U sv. Kateřiny a dle záznamů zde působili lékárníci: Jan Rathauzský Ant. Dobromysl Karel Štiasný W. Kabátník Jan Pancíř st. PHMr Jan Pancíř m. PHMr Ferd. Čapek PHMr Pavel Kešner PHMr dosud Lékárna byla modernizována a vybavena zařízením v roce 1973/74. V roce 1979 zde pracovali: lékárník Pavel Kešner laborantky Jana Šteflová, Anna Štěrbová a pomocnice Zdeňka Houdková. Provozní doba: 7:30 16:00 hod v pondělí a středu a 7:30 až 18 hod. Veškeré léky dodává Zdravotnické zásobování, závod Ševětín u Č. Budějovic. Lékárna obsluhuje pacienty obou zdravotních obvodů Počátky, část obvodu H. Dubenky okr. Jihlava, zásobuje nemocnici a Dětskou léčebnu J. Fučíka. Veterinární léky dodává do JZD Lísek, JZD Žirovnice a částečně JZD Veselá a Častrov. V tomto roce bylo lékárnou vykryto lékařských předpisů pacient hradí jen poplatek 1,- Kčs za předpis bez ohledu na cenu léku. Celková hodnota vydaných léků činí Kčs z toho bez. lék. předpisu za Kčs. Městské muzeum Ředitelem je učitel s. St. Veselý. Z hodnocení roku 1979 jsou zde nedostatky v činnosti z důvodů nevyhovujících prostor a nedostatečného personálního obsazení. 18

19 Přesto byly během roku uspořádány 4 výstavy: Počátecká hudební tradice Slovenské národní povstání Malíř dětem děti sobě pro radost Počátecký rodák T. J. Pešina z Čechorodu. Městská lidová knihovna Knihovna je umístěna v budově bývalé Záložny počátecké v ul. 25. února, kde má vyhraženy 3 místnosti v I. poschodí. Vedoucí knihovny je stále s. Jana Přibilová. Provoz: výpůjčky dospělým v pondělí 8:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00 hod. v pátek 8:00 až 12:00, pro mládež ve středu od 12:00 do 17:00 hod. Knihovní fond tvoří téměř svazků. Metodicky jsou knihovně podřízeny v Polesí a Veselé. Na činnost knihovny je přispíváno státem částkou Kčs půjčovné od čtenářů a vstupné na výstavy činí Kčs. Činnost knihovny v roce 1979: počet výpůjček knih knihovnu navštívilo čt. počet výpůjček časopisů počet stálých čtenářů 441 Ve spolupráci se školami uskutečněno: 26 besed o knihách, 15x promítány krátké filmy, uspořádáno 9 pásem poezie, na kterých recitovali členové dramatického kroužku. Nákup knih 879 Vyřazeno 231 knih 19

20 Čtenářům jsou k dispozici katalogy knih, sestavené dle různých hledisek: autor, druh literatury, naučné soubory a podobně. Různé události roku V červnu roku 79 došlo ke smutné události. Při projížďce na loďce na rybníku pod tratí mezi obcí Stojčín a Prostý utonul pan Adolf Bezděk se svou 15 letou vnučkou Blankou Kratochvílovou, které se podařilo zachránit svého bratra, ale sama přes své výborné plavecké schopnosti neměla již pro svou záchranu sil. Na podzim 1979 tragicky zahynul při autohavárii 26-letý Václav Janko syn V. Janko, zaměstnance ČSAD a Věry Janko, mistrové z družstva DUP. Stopoval auto pražské značky, jehož řidič neopatrnou jízdou nezvládl zatáčku mezi obcemi Benátky a Houserovka ve směru Počátky Pelhřimov. Týden před vánočními svátky utrpěl těžké zranění při autohavárii, jemuž podlehl s. Karel Studený, ředitel panelárny ve Stojčíně. Osobní vůz řídil s. Smetana, pracovník z panelárny. K nešťastné nehodě došlo u obce Stará Hlína při návratu ze služebního řízení v Č. Budějovicích. Přírodní zajímavosti roku. První čáp přiletěl letos o 3 dny dříve oproti roku 1978 tj. již Druhý přiletěl až Na podzim odletěli Vlaštovky přiletěly dne 14. dubna odletěly 20. září. Zapsala Koubová H. 20

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky R O K 2 0 0 7 Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky Obsah: 1.Činnost obecního úřadu a další obecné dění a) rozpočet b) změna člena zastupitelstva c) činnost VPP + nová zahradní technika d) Odpady

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Skončil další školní rok

Skončil další školní rok Skončil další školní rok Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více