Snadno osvojitelné a snadno použitelné řešení Možnost výběru uživatelského rozhraní: IFS Enterprise Explorer, aplikací Microsoft Office, Windows nebo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Snadno osvojitelné a snadno použitelné řešení Možnost výběru uživatelského rozhraní: IFS Enterprise Explorer, aplikací Microsoft Office, Windows nebo"

Transkript

1 IFS Applications pro SPRÁVu DOKUMENTŮ

2 DnA našeho ŘEŠEnÍ Když jsme před více než 25 lety chtěli poprvé vytvořit IFS Aplikace, bylo naším cílem připravit nejdostupnější a nejužitečnější podnikový software na trhu. Abychom tuto ambici naplnili, stala se prioritou veškeré naší práce jednoduchost. Rozhodli jsme se vytvářet jeden produkt, který lze snadno konfigurovat tak, aby odpovídal specifickým požadavkům široké škály průmyslových odvětví. Rozhodli jsme se vybudovat IFS Aplikace na standardních normách, tak aby naši zákazníci nebyli omezeni konkrétní technologií. Rozhodli jsme se navrhnout IFS Aplikace jako strukturu na bázi komponent, kterou bude možné snadno rozšiřovat a aktualizovat Rozhodli jsme se, že všechny komponenty softwaru musí být navzájem zcela kompatibilní a přesto schopné nezávislého fungování. Rozhodli jsme se vytvářet produkt, který si dokáže poradit se změnami i s dlouhodobým vývojem. Rozhodli jsme se, že uděláme uživatelsky nejpříjemnější podnikový software na trhu. I tím se stále řídíme.

3 SPRÁVA DOKUMENTŮ 3 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI Snadno osvojitelné a snadno použitelné řešení Možnost výběru uživatelského rozhraní: IFS Enterprise Explorer, aplikací Microsoft Office, Windows nebo web Integrovaná součást modulu IFS Osobní portál Jednoduchá šablona pro vytváření dokumentů Funkce importu dokumentů Zpracování dokumentů v původním formátu Schvalování dokumentů, zpracování revizí a rozesílání dokumentů Podpora označování změn, komentářů, makra a skenování faktur Možnost zasílání dokumentů a postupné podepisování přes Vyhledávání libovolného textu a dokumentů pomocí preferovaných klasifikací Možnost nastavit zabezpečení a uživatelská oprávnění Podpora exportu a importu dokumentů a dat pro externí aktualizaci a kontrolu Nasaditelný jako samostatný produkt nebo jako integrovaná součást libovolného podnikového řešení IFS

4 4 SPRÁVA DOKUMENTŮ SPRÁVA DOKUMENTŮ SNADNÁ, VÝKONNÁ A EFEKTIVNÍ Pro většinu podniků je správa dokumentů pouhým začátkem. Je to nezbytná součást každodenních činností zajišťující, aby byly správné informace dostupné správným lidem ve správnou dobu. Špatná správa informačního toku může vést ke zbytečným prodlevám, omylům a drahým chybám. IFS Správa dokumentů poskytuje úplnou kontrolu nad dokumentací společnosti a umožňuje uživatelům zaměřit se na věci, na kterých opravdu záleží: prodej výrobků a služeb, udržování podniku a jeho vybavení ve výborné kondici, dosahování a překračování podnikových cílů. Běžné systémy pro správu dokumentů jsou často navrženy jako nezávislé jednotky s vlastním jedinečným rozhraním, terminologií a procedurami. Nikoho nepřekvapí, že integrovat takový nástroj do firemního systému trvá dlouho a zvládnout práci s ním může být zbytečně náročné. V každodenní podnikové praxi mohou i drobné změny v dokumentaci znamenat pro mnoho uživatelů skutečnou překážkovou dráhu, což se následně promítá do zbytečných nákladů, o úsporách nemluvě. Díky nástroji IFS Správa dokumentů je důraz kladen tam, kde je potřeba: na uživatele a podnik. V praxi je naše řešení přirozeným rozšířením softwaru, který většina uživatelů dobře zná. Do potřebných dokumentů tak mohou rychle a lehce vstupovat pomocí jakéhokoli rozhraní, které je jim blízké, ať se jedná o Microsoft Windows či internetový prohlížeč. 90 % uživatelů nástroje IFS Správa dokumentů potřebuje pouhých 10 minut školení k tomu, aby s aplikací mohli začít pracovat. Přitom se jedná o výkonný nástroj, který mohou odborníci používat i k řešení složitých úkolů. Proč nemít to nejlepší? IFS Správa dokumentů je integrální součástí IFS Aplikací, které se skládají z nezávisle na sobě pracujících komponent a jsou vytvořeny v otevřené programové architektuře. Díky tomu je možné je rychle a snadno kombinovat, modifikovat a aktualizovat dle potřeb společnosti, rozvoje podniku a změn na trzích. Komponentu IFS Správa dokumentů lze také používat jako samostatnou aplikaci, nezávislou na ostatních a snadno ji implementovat bez narušení každodenních operací.

5 SprÁVA DoKuMEntŮ 5 SprÁVnÉ nástroje pro VAŠE potřeby různí zaměstnanci mají v rámci společnosti různou zodpovědnost včetně úkolů souvisejících se správou dokumentů. nástroj IFS Správa dokumentů nabízí pro přístup ke správě dokumentů tři různorodá uživatelská rozhraní. rozhraní na BÁZI windows Rozhraní na bázi Windows obsahuje více funkcí a lépe vyhovuje pokročilým uživatelům. Umožňuje zadávat i rušit rezervace dokumentů pro kontrolu či schvalování nebo vytvářet nové archivy. Další rozhraní nabízí Microsoft Office. Umožňuje v rámci komponenty IFS Správa dokumentů vytvářet soubory z původních kancelářských aplikací. To jsou jen některé z mnoha možností, které vám pomohou, aby pohyb dokumentů během jejich životního cyklu byl efektivnější a pružnější. webové rozhraní V rozhraní na bázi webového prohlížeče nabízí IFS Správa dokumentů Web stejné funkce jako rozhraní na bázi Windows. Nevyžaduje žádnou instalaci, umožňuje jednotlivě či skupinově označit dokumenty patřící k projektu, přidat záložku do složky Oblíbené nebo použít hypertextový odkaz v Osobním portálu. Stejně tak dovoluje zveřejnit dokumentaci na intranetu společnosti. IFS EntErprISE EXplorEr IFS Enterprise Explorer je snadno zvládnutelný, uživatelsky jednoduchý a poskytuje všechny základní funkce potřebné k prohlížení či tisku dokumentů. Nástroj IFS Enterprise Explorer obsahuje všechny základní funkce Windows a nabízí řadu inovativních způsobů práce s dokumenty. Dokumenty lze například připojovat jako přílohy k podnikovým objektům podobně jako přílohy u. SpoluprAcÍ K VYŠŠÍ EFEKtIVItĚ IFS Správa dokumentů Web je součástí komponenty IFS Osobní portál, která umožňuje sdílet a rozvíjet dokumentaci se zákazníky, dodavateli a partnery. IFS Osobní portál zobrazuje pouze informace určené pro konkrétního uživatele, který může být uvnitř společnosti i mimo ni. Z IFS Osobního portálu si můžete vyhledávat a zobrazovat dokumenty nebo získávat informace o dokumentech, které máte schválit nebo které byly nedávno zveřejněné.

6 6 SPRÁVA DOKUMENTŮ VÝKONNÁ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA DOKUMENTŮ Správa dokumentace je průběžný proces. Nástroj IFS Správa dokumentů je určen pro zjednodušení všech fází životního cyklu dokumentu. Dokumentům se přiřazuje stav, který odráží fázi cyklu: předběžný, schválený, uvolněný nebo neplatný. Ještě důležitější je, že podnik má plně pod kontrolou formální a procedurální požadavky na dokumenty a některé postupy provádí systém automaticky. Nástroj IFS Správa dokumentů pracuje se soubory v původním formátu. Na obrázek v CADu, cenovou nabídku, měsíční výkaz, schéma, popis funkce nebo vývojový diagram, je jistě nejlepší použít software, který podnik vlastní a který danému úkolu nejlépe vyhovuje. Veškeré úpravy takových souborů lze provádět v původním kontextu a v původní aplikaci jako je Microsoft Word, Microsoft Excel či AutoCAD. IFS Správa dokumentů to umožňuje a pomáhá zadávat a používat standardní šablony na jakýkoli typ souboru tak, aby každý dokument ve společnosti měl standardní formát a vzhled bez ohledu na to, kde byl vytvořen. Jakmile je dokument připraven ke kontrole a schválení, lze definovat, který kontrolor má oprávnění jej otevřít, upravovat či schvalovat. Každý krok procesu schvalování vyžaduje elektronický podpis pro ověření uživatele. Tento podpis je uložen a později ho lze snadno vyhledat. Schvalovatel, který se z dokumentu odhlásil, na to může být upozorněn em nebo přes Osobní portál. Komentáře a opravy dokumentu lze shromažďovat v souboru s komentáři. To umožňuje efektivní schvalovací proces a podněcuje interakci mezi zaměstnanci a jednotlivými úseky společnosti. Podle podrobnosti původní klasifikace může být vyhledávání dokumentů konkrétní nebo obecné. Vyhledávat lze podle konkrétních atributů (např. název projektu, jméno zákazníka nebo číslo faktury) nebo jednoduše podle obsahu dokumentu pomocí textového vyhledání. Nejpřirozenější způsob adresování cesty dokumentů je připojení k podnikovým objektům, které popisují. IFS Správa dokumentů je integrovanou součástí podnikového informačního systému. Díky tomu jsou dokumenty přístupné ze všech jeho částí například navigací ve struktuře zařízení nebo přes přílohy k žádostem o nabídku. Ve většině kanceláří se neustávající tok informací stal životním faktem a závazkem. Proto se všechny dokumenty, nové či revidované, rozesílají způsobem, který upoutá pozornost příjemce. Každého příjemce lze ale upozornit i jiným způsobem, např. em, textovými zprávami (SMS) nebo přes Osobní portlet. Je možné snadno zadávat jak a kdy má rozeslání proběhnout. Lze také rozeslat jediný dokument nebo skupinu dokumentů jednomu či více kontrolorům. Integrovaná funkce sledování ukazuje, kdo a kdy daný dokument obdržel.

7 SprÁVA DoKuMEntŮ 7 Všechny typy dokumentů umožňují také pokročilou správu dokumentů jako je klasifikace, seskupování, správa revizí a schvalování. Inteligentní metody zajišťují správné rozesílání a díky IFS Server událostí jsou aktuální dokumenty posílány přímo uživatelům, kteří je potřebují do ových schránek. Všechny události se samozřejmě ukládají do historie, která umožňuje jejich sledovatelnost. K související komponentě projektu lze pro další sledování připojit dokumenty s kontrolními úkoly. Jsou zde i funkce pro hromadné zadávání a správu šablon.

8 O SPOLEČNOSTI IFS A IFS APPLICATIONS IFS (OMX STO: IFS), globální dodavatel podnikových aplikací, poskytuje ERP řešení, která umožňují organizacím rychle reagovat na změny trhu. Tato řešení umožňují účinněji používat zdroje k dosažení lepší výkonnosti podniku a konkurenční výhody. Společnost IFS byla založena v roce 1983 a má zaměstnanců po celém světě. S IFS Applications, které jsou nyní v sedmé generaci, byla IFS průkopníkem komponentově založeného ERP softwaru. Komponentová architektura poskytuje řešení, která lze snáz implementovat, provozovat a aktualizovat. IFS Applications je k dispozici v 54 zemích a ve více než 20 jazycích. Má přes uživatelů v sedmi klíčových vertikálních sektorech: letectví a obraně, automobilovém průmyslu, výrobě, zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, řízení služeb, maloobchodu a velkoobchodní distribuci, v technických službách a telekomunikacích. IFS Applications poskytuje rozšířenou funkčnost ERP včetně CRM, SCM, PLM, CPM, správy podnikového majetku a MRO. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku se sídlem v Žilině. V současné době mají obě společnosti k dispozici více než 60 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Pokud máte zájem o další informace, pošlete na kontaktujte některou z našich regionálních kanceláří, nebo navštivte náš web: AmeriKA ARGENTINA, BRAZÍLIE, KANADA, MEXIKO, SPOJENÉ STÁTY ASIE A TICHOMOŘÍ AUSTRÁLIE, INDONÉSIE, JAPONSKO, MALAJSIE, NOVÝ ZÉLAND, FILIPÍNY, ČLR, SINGAPUR, THAJSKO EVROPA A STŘEDNÍ ASIE ČESKÁ REPUBLIKA, BALKÁNSKÉ ZEMĚ, GRUZIE, MAĎARSKO, IZRAEL, KAZACHSTÁN, POLSKO, RUSKO A SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ, SLOVENSKO, TURECKO, UKRAJINA STŘEDNÍ EVROPA RAKOUSKO, BELGIE, NĚMECKO, ITÁLIE, NIZOZEMSKO, ŠVÝCARSKO ZÁPADNÍ EVROPA FRANCIE, PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO, VELKÁ BRITÁNIE BLÍZKÝ VÝCHOD A AFRIKA INDIE, JIŽNÍ AFRIKA, SRÍ LANKA, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY SKANDINÁVIE DÁNSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO FINSKO A POBALTÍ ESTONSKO, FINSKO, LOTYŠSKO, LITVA TENTO DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT PROHLÁŠENÍ O MOŽNÉ BUDOUCÍ FUNKČNOSTI SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ A TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOSTI IFS. TAKOVÁ PROHLÁŠENÍ O BUDOUCÍ FUNKČNOSTI JSOU POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY A NESMÍ BÝT VYKLÁDÁNA JAKO ŽÁDNÝ ZÁVAZEK NEBO ZÁRUKA.IFS A NÁZVY PRODUKTŮ IFS JSOU OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI IFS. NÁZVY SPOLEČNOSTÍ A PRODUKTŮ ZMÍNĚNÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT OCHRANNÝMI ZNÁMKAMI PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ. IFS AB 2010 En Production: IFS Corporate Marketing, October Printing: DanagårdLiTHO, Ödeshög, Sweden.

IFS ApplIcAtIonS pro ŘÍZEnÍ DoDAVAtElSKÉHo ŘEtĚZcE

IFS ApplIcAtIonS pro ŘÍZEnÍ DoDAVAtElSKÉHo ŘEtĚZcE IFS Applications pro ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE DnA našeho ŘEŠEnÍ Když jsme před více než 25 lety chtěli poprvé vytvořit IFS Aplikace, bylo naším cílem připravit nejdostupnější a nejužitečnější podnikový

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Nové pojetí obsahu budoucnosti: Role formátu PDF v životních cyklech obsahu

Nové pojetí obsahu budoucnosti: Role formátu PDF v životních cyklech obsahu Technický dokument Nové pojetí obsahu budoucnosti: Role formátu v životních cyklech obsahu Obsah 1 Základní souhrn 2 Řešení problémů s formáty v životním cyklu moderního obsahu 5 Volba správného formátu

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow Naše inovace Váš růst ELOprofessional 2011 Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow >> Business Vážený pane, vážená paní, Děkuji vám, že jste si jako řešení pro optimalizaci

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení COMOS Platform Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Efektivní správa dat po celý životní cyklus technologického zařízení

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Fukce pro všechna oddělení

Fukce pro všechna oddělení Přehled funkcí Funkce pro všechna oddělení Fukce pro všechna oddělení Dashboardy pro vlastní přehled Každý pracovní den začíná dashboardem. Ihned po otevření CAS genesisworld získává každý zaměstnanec

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17.

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17. 2012 17. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE OBSAH POD KONTROLOU Reagujte na potřeby svého podniku OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM Získejte konkurenční výhodu SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A optimalizujte své

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o.

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o. - 1 - Obsah ÚVOD... - 4 - SHAREPOINT 2010... - 5 - SHAREPOINT FOUNDATION... - 5 - WEBY... - 8 - Uživatelské rozhraní... - 8 - Snadné úpravy webu... - 8 - Vícejazyčné uživatelské rozhraní (MUI)... - 9 -

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME Vážení čtenáři, v tomto zpravodaji bychom Vás jako obvykle rádi seznámili s novinkami a trendy v CAx/PLM technologiích, které jsou motivovány především požadavky a očekáváním nejnáročnějších uživatelů.

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

Hotelový informační systém. Bakalářská práce

Hotelový informační systém. Bakalářská práce Hotelový informační systém Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Informační systém malého hotelu Hotel Information System Michal

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění Bc. Jana Klváčková Diplomová práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bakalářská práce Autor: Petra Blahoušková,

Více