Microsoft. Microsoft. Word nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia."

Transkript

1 Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví

2 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? Textové editory CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE? Novinky společné pro všechny aplikace balíku Offi ce 2010: CO JE SOUČÁSTÍ OFFICE 2010? A NEBYLO BY NĚCO ZDARMA? VZHŮRU DO OBLAK OFFICE 2010 A MŮJ POČÍTAČ CO NOVÉHO VE WORDU 2010? Ovládání Wordu PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP Přizpůsobení panelu Rychlý přístup Tvorba vlastní karty SPUŠTĚNÍ WORDU POPIS PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ WORDU Stavový řádek Plocha dokumentu Barevné schéma prostředí Wordu Základy psaní a úpravy textu PRO NAPROSTÉ ZAČÁTEČNÍKY Kurzor Základní klávesy BLOKY Sloupcový blok Základy formátování VZHLED PÍSMA VELIKOST PÍSMA ZAROVNÁNÍ TEXTU (ODSTAVCE) Nastavení zarovnání pomocí myši ŘEZ PÍSMA Vzhled, velikost a řez písma síla kombinace MINIPANEL NÁSTROJŮ STYLY Proč je styl užitečný? Jednoduché vytvoření vlastního stylu Práce se soubory dokumenty...27 VYTVOŘENÍ NOVÉHO SOUBORU Vytvoření nového souboru pomocí šablony OTEVŘENÍ DOKUMENTU ULOŽENÍ SOUBORU První uložení Druhé a další uložení ULOŽENÍ POD JINÝM NÁZVEM (ULOŽIT JAKO...) Uložení vlastní šablony Nastavení cest k souborům TLAČÍTKA ZPĚT A OPAKOVAT MĚŘÍTKO ZOBRAZENÍ LUPA KOPÍROVÁNÍ FORMÁTU Rozšířená editace textu TEXTOVÉ EFEKTY POKROČILÝ FORMÁT PÍSMA Barva písma Styl podtržení

3 Word 2010 nejen pro školy 4 ZÁLOŽKA UPŘESNIT Měřítko Mezery Umístění Prokládání písma Funkce písma OpenType POKROČILÉ FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE ODSAZENÍ A MEZERY Mezery ZÁLOŽKA TOK TEXTU Tabulátory Styly detailní nastavení VYTVOŘENÍ NOVÉHO STYLU DĚLĚNÍ SLOV TISK A PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA Náhled na dokument VÝBĚR TISKÁRNY Rozsah stránek Oboustranný tisk Kompletováno Orientace papíru Velikost papíru Okraje Počet stránek na list Vzhled stránky Schránka a operace se schránkou ZKOPÍROVÁNÍ DAT DO SCHRÁNKY (Ctrl+C) VYJMUTÍ DAT DO SCHRÁNKY (CTRL+X) VLOŽENÍ DAT ZE SCHRÁNKY (CTRL+V) VÍCE AKTIVNÍCH SCHRÁNEK Tabulky ZÁKLADNÍ TVORBA TABULKY ZÁKLADNÍ TVORBA TABULKY NAKRESLENÍ TUŽKOU EDITACE TEXTU V TABULCE ZMĚNA ŠÍŘKY A VÝŠKY BUNĚK V TABULCE SLUČOVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ BUNĚK Sloučení buněk Rozdělění buněk FORMÁTOVÁNÍ ČAR V TABULCE BARVY V TABULCE PŘIDÁNÍ A ODEBRÁNÍ BUNĚK Vložení sloupců / řádků Odebrání sloupců / řádků SEŘAZENÍ DAT V TABULCE VZORCE V TABULCE PŘEMÍSTĚNÍ TABULKY SMAZÁNÍ TABULKY Odrážky a číslování ODRÁŽKY Aktivace odrážek přímo při psaní textu Nastavení odrážek Obrázek jako odrážka ČÍSLOVÁNÍ Aktivace číslování přímo při psaní textu Nastavení číslování Návaznost na předchozí číslování VÍCEÚROVŇOVÝ SEZNAM ČÍSLOVÁNÍ NADPISŮ ČÍSLOVÁNÍ OBRÁZKŮ... 56

4 Obsah Ohraničení, stínování a zvýraznění textu OHRANIČENÍ TEXTU STÍNOVÁNÍ TEXTU ZVÝRAZNĚNÍ TEXTU OHRANIČENÍ CELÉ STRÁNKY Grafika ve Wordu VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ A GRAFICKÝCH OBJEKTŮ...60 VEKTOR, NEBO RASTR? Vložení klipartu Vložení obrázku OBRAZCE Změna parametrů u některých obrazců WORDART Jak vložit do dokumentu objekt WordArt OBRÁZKY SMARTART Přidání (a odebrání) objektu do (z) obrázku SmartArt GRAFICKÉ OPRAVY OBRÁZKU SMARTART Změna tvaru obrazce Změna velikosti obrazce Změna stylu obrazce Změna rozložení SmartArtu Změna stylů obrázků SmartArt Změna barev obrázku SmartArt Snímek obrazovky Operace s grafickým objektem ZMĚNA VELIKOSTI PŘEMÍSTĚNÍ OBJEKTU OTOČENÍ OBJEKTU SMAZÁNÍ OBJEKTU ZMĚNA STYLU OBRÁZKU BARVY, ČÁRY A VÝPLŇ GRAFICKÝCH OBJEKTŮ OBTÉKÁNÍ Grafy VLOŽENÍ GRAFU ÚPRAVY GRAFU ZMĚNA TYPU GRAFU ZMĚNA STYLU GRAFU ÚPRAVA OBLASTÍ GRAFU Práce se stránkou VZHLED STRÁNKY Záložka Okraje Záložka Papír Záložka Rozložení ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ Nastavení záhlaví / zápatí Různé záhlaví / zápatí u každého oddílu SLOUPCE TITULNÍ STRANA VODOZNAK Pravítka CO NAJDETE NA PRAVÍTKU? Odsazení prvního řádku Předsazení prvního řádku Odsazení zprava TABULÁTORY Nastavení tabulátoru Úprava pozice tabulátoru Smazání tabulátoru Použití tabulátoru

5 Word 2010 nejen pro školy TABULÁTORY NASTAVENÍ POMOCÍ PÁSU KARET WORDU RUČNÍ NASTAVENÍ OKRAJŮ STRÁNKY PEVNÁ MEZERA Operace s dokumentem ZALOMENÍ DOKUMENTU Co je to oddíl? Postup při zalomení ZOBRAZENÍ SKRYTÝCH ZNAKŮ FORMÁTOVÁNÍ...84 HLEDÁNÍ A NAHRAZOVÁNÍ TEXTU Hledání textu v dokumentu Nahrazování textu v dokumentu Speciální hledání a nahrazování (rozšířené možnosti) KOMENTÁŘE Vložení komentáře do textu Úprava komentáře Smazání komentáře SLEDOVÁNÍ ZMĚN ROZDĚLENÍ PŘÍČKAMI Vytvoření příček Zrušení příček OCHRANA DOKUMENTU HESLEM PROCHÁZENÍ DOKUMENTEM NAVIGACE V DOKUMENTU Práce s více dokumenty OTEVŘENÍ VÍCE DOKUMENTŮ PŘEPÍNANÍ MEZI DOKUMENTY USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTŮ KOPÍROVÁNÍ TEXTU A DAT MEZI DOKUMENTY VLOŽENÍ JEDNOHO DOKUMENTU DOVNITŘ DRUHÉHO Automatizace při tvorbě dokumentu AUTOMATICKÉ OPRAVY V DOKUMENTU Jak se dostat do databáze automatických oprav? Kontrola pravopisu JAK WORD KONTROLUJE PRAVOPIS? Jak provést kontrolu pravopisu dokumentu? Nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu TEZAURUS Doplňkové funkce Wordu INICIÁLA VELKÁ A MALÁ PÍSMENA...97 SYMBOLY A ZNAKY VKLÁDÁNÍ DALŠÍCH OBJEKTŮ Vkládání rovnic a matematických symbolů Vkládání tabulek z Excelu do Wordu Vložení tabulky Excelu do dokumentu jako objekt Vložení tabulky Excelu do dokumentu Wordu pomocí schránky VLOŽENÍ PROMĚNNÝCH HODNOT Vložení data a času do dokumentu Vložení ostatních proměnných Cizojazyčný překlad Obsah a rejstřík OBSAH Aktualizace obsahu REJSTŘÍK Označení slov pro rejstřík Generování rejstříku

6 Obsah KŘÍŽOVÝ ODKAZ Vytvoření záložky Vytvoření křížového odkazu na záložku Hromadná korespondence CO JE POTŘEBA PRO TO, ABY MOHLA BÝT POUŽITA HROMADNÁ KORESPONDENCE OBECNÝ POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ HROMADNÉ KORESPONDENCE Vytvoření zdroje dat Vytvoření vzorového souboru Word a Internet VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU Jak zabránit automatickému vytváření hypertextových odkazů VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU Z OBJEKTU VYTVOŘENÍ PŘÍMÉ VAZBY OBRÁZEK PŘÍMO Z INTERNETU Vytvoření on-line vazby obrázek z Internetu TVORBA A ÚPRAVA INTERNETOVÝCH STRÁNEK POMOCÍ WORDU Jak funguje tvorba stránek pomocí Wordu? Tvorba stránky ve Wordu Které prvky lze bezpečně použít Které prvky se nedoporučuje používat ODESLÁNÍ DOKUMENTU ELEKTRONICKOU POŠTOU Makra ZÁZNAM MAKRA NAHRÁNÍ SPUŠTĚNÍ MAKRA Nápověda OBECNĚ K NÁPOVĚDĚ MICROSOFT OFFICE PRAKTICKÉ POUŽITÍ NÁPOVĚDY VE WORDU Nastavení Wordu Karta Obecné Karta Zobrazení Karta Kontrola pravopisu a mluvnice Karta Uložit Karta Jazyk Karta Upřesnit Karta Přizpůsobit pás karet Karta Panel nástrojů rychlý přístup Karta Doplňky Karta Centrum zabezpečení PŘÍLOHA I PÁSY KARET Karta Domů Karta Vložení Karta Rozložení stránky Karta Reference Karta Korespondence Karta Revize Karta Zobrazení PŘÍLOHA II SEZNAM DŮLEŽITÝCH TLAČÍTEK A JEJICH VÝZNAM PŘÍLOHA III VZORNÍK ZÁKLADNÍCH TYPŮ PÍSEM FONTŮ PŘÍLOHA IV UŽITEČNÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY WORDU

7 Word 2010 nejen pro školy Ovládání Wordu Celý textový editor je možné ovládat několika způsoby - myší, klávesovými zkratkami nebo kombinací obojího. Téměř každou operaci ve Wordu můžete provést minimálně dvěma způsoby. Z pochopitelných důvodů není možné v knize zaznamenat u každé operace všechny způsoby, kterými ji lze provést. Proto bude vždy vybrán ten nejjednodušší. Od verze 2007 se Word ovládá nově pomocí tzv. pásu karet, který naleznete v horní části obrazovky. Princip nového ovládání spočívá v tom, že pás je rozdělen na jednotlivé karty, které obsahují vždy určitou skupinu příkazů. Upozornění: V rámci sady Offi ce 2010 neexistuje možnost zobrazit příkazy v klasických nabídkách, které znáte z verze Offi ce 2003 a starší. Uživatel tak již nemusí potřebné funkce dlouze hledat. Pro základní práci se souborem dokumentu se používá nové zobrazení nazvané Backstage. Kromě standardních operací se souborem je možné v tomto zobrazení také nastavovat například parametry tiskárny, zobrazovat náhled souboru, ukládat data na webové uložiště SkyDrive apod. Zobrazení Backstage se aktivuje pomocí tlačítka Soubor, které najdete v levém horním rohu aplikace. Po kliknutí na toto tlačítko se rozbalí následující nabídka: Zobrazení Backstage Uložit - uloží právě otevřený dokument pod stávajícím názvem na stejně místo, odkud byl otevřen. Při prvním ukládání má stejnou funkci jako nabídka Uložit jako. Uložit jako před uložením souboru dává uživateli možnost zvolit název dokumentu a místo pro jeho uložení. Otevřít slouží k otevření existujícího dokumentu. Naposledy otevřené zobrazí seznam naposledy otevřených souborů. Nápověda zobrazí nápovědu k aplikaci Word Konec ukončí aplikaci. K použití základních funkcí slouží tzv. pás karet. Je to seznam oblastí a jim přiřazených funkcí v horní části programu Word. Pás karet aplikace Word

8 Prostředí nadpis textového kapitoly editoru Vložení požadovaných příkazů Posun pořadí Tlačítka pro přidání/ odebrání příkazů na/z karty. SPUŠTĚNÍ WORDU Po instalaci balíku Offi ce 2010 se zástupci všech nainstalovaných programů umístí do nabídky Start Všechny programy Microsoft Office. 1. Klikněte na tlačítko Start, umístěné v levé dolní části obrazovky. 2. V rozevřené nabídce zvolte položku Všechny programy. 3. Systém otevře nabídku s nainstalovanými programy. Zde vyhledejte nabídku programové skupiny Microsoft Office a v ní klikněte na ikonu Microsoft Word Tip: Pokud nemůžete najít zástupce pro spuštění Wordu ani v nabídce Start, ani na ploše, zadejte v nabídce Start Spustit příkaz winword. Pokud je Word na daném počítači nainstalován, tímto příkazem se spustí vždy. POPIS PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ WORDU Po spuštění programu se zobrazí prostředí Wordu, které se skládá z několika částí. V horní části jsou pásy karet, na kartách a ve skupinách tu jsou umístěny všechny funkce Wordu. Panel nástrojů Rychlý přístup Titulní lišta s názvem aktuálního souboru Záložky karet Tlačítko Soubor Vodorovné pravítko Název skupiny v kartě nástrojů Tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a zavření aplikace Kurzor Svislé pravítko Stránka prostor pro psaní textu Svislý posuvník 19

9 Základní nadpis editace kapitoly textu Základy psaní a úpravy textu Po spuštění Wordu je k dispozici prázdný dokument s názvem Dokument1, do nějž je možné začít psát. Přitom způsob zobrazení papíru, nastavení panelů, pásů a další prvky si Word pamatuje od minulého ukončení. PRO NAPROSTÉ ZAČÁTEČNÍKY Kurzor V textovém editoru existuje jeden důležitý prvek, a to kurzor. Je to malá svislá blikající čárka na řádku v ploše papíru. Kurzor bliká a neustále ukazuje, kde v textu se právě nacházíte. Kurzor lze přemístit do jiné oblasti textu buď prostřednictvím šipek na klávesnici, nebo myší. Bez kurzoru by nebylo možné editovat a psát text bez kurzoru by byl uživatel textového editoru dezorientován. Základní klávesy K základní editaci textu jsou určeny klávesy na klávesnici, jejichž význam je pro další úspěšnou práci ve Wordu bezpodmínečně nutné znát. Klávesa Enter Šipky Delete Home End Page Up Page Down Backspace Shift Tab Caps Lock Num Lock F1 Význam klávesy Odsadí odstavec nebo nadpis. Přesunou kurzor v textu v naznačeném směru. Smaže znak vpravo od kurzoru. Nastaví kurzor na začátek řádku. Nastaví kurzor na konec řádku. Přesun o jednu obrazovku nahoru. Přesun o jednu obrazovku dolů. Smaže znak vlevo od kurzoru. Klávesa Shift se používá vždy s nějakou další klávesou. Umožňuje psaní velkých písmen. Například Shift+A napíše velké A. Přesune kurzor doprava na nejbližší tabulátorovou pozici. Každé následující stisknutí klávesy Tab posune kurzor na další nastavený tabulátor doprava. Trvale aktivuje velká písmena (klávesu Shift). Aktivace je zobrazena svítící diodou v pravém horním rohu klávesnice (může se lišit v závislosti na typu klávesnice). Aktivuje nebo deaktivuje numerickou klávesnici. Aktivovaná numerická klávesnice má opět vlastní indikátor. Doporučujeme mít numerickou klávesnici neustále aktivovanou. Aktivuje nápovědu. Pozn.: Zbývající klávesy (Alt, Esc apod.) mají stejný význam jako v operačním systému Windows. ODSTAVCE Možná zní nepochopitelně, proč se při seznamování s editací textu zabýváme nejprve odstavci, ale věřte, že to má své opodstatnění. Je velmi důležité si uvědomit, jak Word chápe odstavce. Odstavec je pro Word vše, co je na začátku a na konci odděleno klávesou Enter. Odstavec je tedy například nadpis stejně jako jedno slovo, které je samo na řádku, jenž byl ukončen klávesou Enter. Odstavec je ale i dlouhý nepřerušovaný text na několika řádcích. Proč je však odstavec pro Word tak důležitý? Podle odstavce Word formátuje text. Je tedy důležité, abyste i vy věděli, jak Word chápe odstavec, a abyste potom po Wordu nepožadovali něco, co prostě není proveditelné. Tomu musíte částečně podřídit i způsob psaní textu ve Wordu. 21

10 Základní nadpis editace kapitoly textu ZAROVNÁNÍ TEXTU (ODSTAVCE) Každý odstavec je možné zarovnat vzhledem k okrajům stránky. Existuje zarovnání na střed stránky, k pravému a levému okraji a zarovnání do bloku. Zarovnáváte-li odstavec, není nutné jej předtím označovat do bloku, stačí stát kurzorem kdekoliv uvnitř odstavce a stisknout správné tlačítko. Čtyři tlačítka pro zarovnání odstavce jsou k dispozici na pásu karet na kartě Domů ve skupině Odstavec. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání do bloku. Toto je ukázka zarovnání do bloku. Toto je ukázka zarovnání do bloku. Toto je ukázka zarovnání do bloku. Toto je ukázka zarovnání do bloku. Toto je ukázka zarovnání do bloku. Nastavení zarovnání pomocí myši Při psaní je možné pouhým dvojklikem myši určit, jakým způsobem bude řádek (resp. odstavec) zarovnán. 1. Nastavte se na nový řádek, na kterém dosud není žádný text (např. stisknutím klávesy Enter). 2. V rovině tohoto řádku pohybujte myší zleva doprava a všimněte si, že se u kurzoru myši objevují následující symboly, a to v závislosti na tom, u kterého okraje právě jste. zarovnání vlevo zarovnání na střed zarovnání vpravo 3. Vyberte pozici, na kterou si přejete texty zarovnávat. 4. Dvakrát klikněte levým tlačítkem myši. Zarovnání se přepne k místu, u kterého jste dvojklik provedli, a podle toho, jaký symbol byl v daném okamžiku zobrazen. ŘEZ PÍSMA Téměř všechny typy písma mají tři základní řezy: tučné (B), kurzívu (I) a podtržené (U). Jednotlivé řezy písma lze kombinovat, takže můžete dosáhnout například podtržené kurzívy nebo písma tučného podtrženého. Pro změnu řezu písma je nutné nejprve označit do bloku oblast, která bude modifi kována, a následně stisknout odpovídající tlačítko na pásu karet na kartě Domů ve skupině Písmo. Deaktivaci řezu provedete opětovným kliknutím na požadovaný řez písma. Vzhled, velikost a řez písma síla kombinace Vzhled, velikost, řez a zarovnání písma jsou naprostými základy každého textového editoru. Přestože se jedná o čtyři jednoduché funkce, jde zároveň i o čtyři nejpoužívanější funkce, které při zkombinování poskytují uživateli širokou škálu možností, jež by například na běžném psacím stroji nebyly proveditelné. Poznámka: Word promítá všechny vlastnosti písma (velikost, typ, řez atd.) aktuálně do všech nabídek a tlačítek. Pokud tedy nastavíte kurzor do nadpisu, který je například zvýrazněn tučným písmem větší velikosti a odlišným typem písma, pak se všechny tyto vlastnosti okamžitě projeví v odpovídajících skupinách karet. To znamená, že tlačítko B bude stlačeno, přesná velikost písma bude vidět v nabídce velikosti, typ písma bude zobrazen podle typu v dokumentu apod. 25

11 Základní nadpis editace kapitoly textu Jednoduché vytvoření vlastního stylu Lze předpokládat, že u většiny rozsáhlejších dokumentů se nespokojíte pouze se styly, které jsou standardní součástí Wordu. Zřejmě budete chtít mít k dispozici vlastní styly odstavce. Pro jednoduché vytvoření vlastního stylu postupujte následujícím způsobem: 1. V dokumentu vytvořte text tak, jak bude později vypadat samotný styl, například upravte nadpis tak, jak by měly vypadat všechny nadpisy v celém dokumentu (velikost písma, typ písma, zarovnání atd.). 2. Označte text do bloku. 3. Klikněte myší na rozevírací nabídku stylů na kartě Ukládání nového stylu... Domů ve skupině Styly. Klikněte na příkaz Uložit výběr jako nový rychlý styl. Zadejte vlastní název stylu (např. Odstavcový styl velký ) a klikněte na tlačítko OK. Styl bude přenesen do seznamu stylů podle vlastností textu, který jste označili. Od této chvíle je možné ho v dokumentu kdykoliv později použít. Práce se soubory dokumenty Každá práce, každý dopis či dokument, které ve Wordu vytvoříte, pro vás mohou být někdy v budoucnu užitečné. Je proto vhodné je uložit do počítače tak, abyste je mohli kdykoliv později otevřít. Tato operace se ve Wordu 2010 provádí nově pomocí tlačítka Soubor, které naleznete v levém horním rohu aplikace. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí Backstage nové zobrazení, které je novinkou všech aplikací sady Offi ce Pomocí něj je možné nejenom provádět standardní operace se souborem (Nový, Otevřít, Uložit, Tisk), ale také nově např. nastavovat parametry tiskárny, procházet šablony dokumentů, aktivovat náhled dokumentu a další. Veškeré operace se souborem jako celkem jsou tak přehledně shrnuty do jedné oblasti. VYTVOŘENÍ NOVÉHO SOUBORU S každým otevřením Wordu se automaticky vytvoří i nový soubor, který se jmenuje Dokument1. Číslo za slovem Dokument je pořadové číslo nového dokumentu od okamžiku otevření Wordu. Název dokumentu se zobrazuje na titulní liště Wordu. Na obrázku je příklad již čtvrtého nového dokumentu v pořadí. Pokud potřebujete pouze nový čistý papír, stačí kliknout na tlačítko Soubor, v nabídce Backstage na Nový a v otevřeném okně na první položku Prázdný dokument. Pro vytvoření nového prázdného dokumentu stačí také stisknout klávesovou zkratku Ctrl+N. Příkaz Nový na panelu Rychlý přístup Tip: Doporučujeme přidat nejčastější příkazy, např. Nový, Otevřít, Uložit, Náhled, Tisk a další, na panel Rychlý přístup. Vytvoření nového souboru pomocí šablony Tvůrci Wordu vytvořili pro nejpoužívanější typy dokumentů tzv. šablony. Šablona je prázdný formulář, například fax, životopis apod., který stačí pouze doplnit potřebnými údaji. Šablona tak velmi usnadňuje práci a čas není nutné zabývat se tvorbou grafi cké úpravy dokumentu, stačí pouze údaje doplňovat. Zatímco ve verzi 2003 a starších verzích nebyl na šablony ještě kladen takový důraz, od verze 2007 jsou šablony důležitou součástí aplikace Word. Díky neustále rostoucímu množství šablon na webu Office.com a možnosti přístupu k těmto šablonám přímo z aplikace Word jejich důležitost nabrala na významu. V rámci zpracovaných šablon na vás 27

12 Word 2010 nejen pro školy čekají stovky typů šablon pro nejčastější použití (brožury, dárkové poukazy, faktury, kalendáře, rozpisy, štítky, smlouvy, vizitky a další). Jejich využití velice doporučujeme, dokáží opravdu ušetřit spoustu drahocenného času. Postup při použití šablony je následující: 1. Klikněte na tlačítko Soubor. 2. V otevřené podnabídce vyberte položku Nový, podobně jako u vytvoření nového dokumentu. 3. Word v zobrazení Backstage zobrazí možnost otevření šablon, a to jak lokálně nainstalovaných (těch je minimálně), tak zejména těch uložených na webu Office.com, kterých je většina. Šablony tematicky roztříděné ve skupinách Náhled na šablonu Stažení šablony uložené na webu Office.com 4. Klikněte na požadovanou kategorii šablon a otevřou se již konkrétní šablony, kliknutím na vybranou šablonu se v pravé části zobrazí její náhled. Po kliknutí na tlačítko Stáhnout nebo po dvojkliku na miniaturu šablony se šablona stáhne a otevře v aplikaci Word. 5. Nyní stačí jen do šablony doplnit vlastní údaje. Upozornění: Pro využívání šablon, které jsou uloženy na webu Office.com, je samozřejmě nutné mít aktivní připojení k síti Internet. OTEVŘENÍ DOKUMENTU Abyste mohli ve Wordu pracovat se souborem, který již v počítači existuje, je nutné jej otevřít. 1. Klikněte na tlačítko Soubor a v nabídce vyberte příkaz Otevřít. 2. Word zobrazí okno se stromovou strukturou, kde je možné vybrat požadovaný soubor. Podobně jako u ukládání bude výchozí složka nastavena na Dokumenty. Pomocí rozevírací nabídky v horní části okna je možné změnit disk či složku. 3. Ze seznamu uložených souborů klikněte myší na ten, který si přejete otevřít. 4. Nyní stačí kliknout na tlačítko Otevřít a soubor bude otevřen pro běžné užívání. Na následující stránce vidíte dialogové okno Otevřít s popisem jeho ovládacích prvků. 28

13 Základní nadpis editace kapitoly textu Seznam dokumentů aplikace Microsoft Word v aktuální složce Označený (vybraný) soubor k načtení (otevření) Aktivní složka Tlačítko Otevřít nabízí několik možností, jak lze daný dokument otevřít. 5. Všimněte si, že tlačítko Otevřít má v pravé části malou šipku směřující dolů. Pokud vyberete soubor a kliknete na levou část tlačítka Otevřít (viz předchozí postup), soubor se otevře běžným způsobem. Jestliže ale chcete soubor otevřít jiným způsobem (například pouze pro čtení), je dobré kliknout na malou šipku vpravo. Zobrazí se následující možnosti: Otevřít otevře soubor běžným způsobem. Otevřít jen pro čtení otevře soubor pouze pro čtení a nebude možné do něj zapisovat a ukládat. Otevřít kopii vytvoří z otevíraného dokumentu kopii s názvem Kopie (číslo kopie) + původní název. Původní otevíraný dokument zůstane neporušený. Otevřít v prohlížeči umožňuje otevřít HTML soubory místo v aplikaci Word přímo v internetovém prohlížeči. Otevřít s transformací slouží k převodu XML souborů. Otevřít v chráněném zobrazení umožňuje otevřít soubor z nedůvěryhodného zdroje v zobrazení, které zabraňuje možným problémům z hlediska bezpečnosti souboru. Po kliknutí na symbol šipky tlačítka Otevřít se zobrazí nabídka s možnostmi otevírání dokumentu. Otevřít a opravit slouží k otevření poškozených souborů, které nelze otevřít standardní cestou, Word se pokusí o jejich opravu a úpravu. Zobrazit předchozí verze umožňuje otevřít předchozí verze dokumentu. Uvedené způsoby ovšem nejsou jediné, pomocí nichž lze dokument otevřít. Soubor Wordu lze otevřít prakticky z jakéhokoliv libovolného místa Windows (např. ze složky, pracovní plochy apod.) pouhým poklikáním na ikonu dokumentu. To, že se jedná o dokument Wordu, poznáte podle charakteristické ikony. Stačí na ni poklikat levým tlačítkem myši a bude spuštěn Word (pokud ještě není) a přímo načten tento dokument. 29

14 Word 2010 nejen pro školy Nastavení cest k souborům Jak již bylo uvedeno, programy Offi ce se při ukládání a otevírání souborů automaticky nastavují do složky Dokumenty. Tuto cestu lze ale ve Wordu změnit jednou provždy. Postup naleznete v kapitole Nastavení Wordu na str TLAČÍTKA ZPĚT A OPAKOVAT Funkce Zpět a Opakovat jsou velmi užitečnými prvky Wordu. Prostřednictvím funkce Zpět je možné vrátit nejen poslední provedenou operaci, ale i několik operací nazpět, což je obrovská výhoda. Tlačítko Zpět je rozděleno na dvě oblasti na zakroucenou modrou šipku a rozevírací nabídku. Každým kliknutím na modrou šipku budete vráceni o jeden krok zpět. Pokud chcete vrátit práci s Wordem o několik kroků, klikněte na malou šipku dolů u tlačítka Zpět. Zobrazí se nabídka se seznamem posledních prováděných operací. Pouhým kliknutím myši na některý z řádků vrátí Word všechny předcházející operace zpět nebudete tak muset mnohokrát po sobě klikat na šipku tlačítka Zpět. Seznam předcházejících prováděných operací Poznámka: Počet operací, o které je možné se vrátit, nelze přesně specifi kovat tento počet závisí mj. i na operační paměti počítače, takže v některých případech se lze vrátit až na začátek práce se souborem. Opakem tlačítka Zpět je tlačítko Opakovat. Nachází se vpravo od tlačítka Zpět a má tvar zkroucené obrácené šipky. Jeho stisknutím se automaticky provede ještě jednou naposledy provedená operace ve Wordu. Obě tlačítka výrazně usnadňují práci s dokumentem. Jejich kombinací lze průběhem práce s dokumentem pohodlně procházet. MĚŘÍTKO ZOBRAZENÍ LUPA V závislosti na nastaveném rozlišení obrazovky, velikosti pásu karet, velikosti písma v dokumentu a mnoha dalších parametrech se může zdát pohled na zobrazený papír na obrazovce příliš velký, nebo malý. Procentuální náhled na papír lze změnit v pravé dolní části aplikace. Počet procent je možné buď nastavit posuvníkem, nebo kliknout na číselné vyjádření a nastavit hodnotu přesně. Zvětšení nebo zmenšení lze nastavovat s přesností na jedno procento. Posuvník plynulé změny velikosti Změna velikosti po krocích Zřejmě nejvhodnější nastavení je takové, kdy je přes celou pracovní plochu Wordu vidět celá šíře dokumentu. V tomto případě vyberte z rozevírací nabídky možnost Šířka stránky. Dokument není ani příliš velký, ani příliš malý (nejsou zbytečně prázdné okraje). Dialogové okno Lupa s možnostmi nastavení měřítka zobrazení stránky Upozornění: Tato funkce je často mylně zaměňována se zvětšováním a zmenšováním písma! Není to tak! Jedná se o zvětšování či zmenšování náhledu na dokument vzhledem k obrazovce počítače. Na tisk nemá tato funkce absolutně žádný vliv. Je to, jako kdybyste si na čtení novin vzali lupu obraz se sice zvětší, ale písmenka na papíře mají pořad stejnou velikost. 32

15 Word 2010 nejen pro školy POKROČILÝ FORMÁT PÍSMA Nejčastější možnosti, které lze s písmem jako takovým ve Wordu provádět, jsou k dispozici v pásu karet na kartě Domů ve skupině Písmo. Pokud byste však chtěli vidět všechny možnosti, které vám Word pro formátování písma nabízí, klikněte na ikonu čtverečku se šipkou v pravém dolním rohu skupiny Písmo. Nicméně většinu běžných úprav lze provést přímo z příkazů na kartě a není nutné vyvolávat podrobnější okno s nastavením formátu. Jak s těmito příkazy pracovat jste se dozvěděli v minulých kapitolách. Nezapomeňte, že před vstupem do okna Písmo je nutné označit do bloku text, na který se veškeré změny budou vztahovat! Jak jinak by totiž Word poznal, kterou část textu chcete upravit? Okno Písmo se skládá ze dvou záložek Písmo a Upřesnit, přičemž největší možnosti modifi kace textu nabízí právě záložka Písmo. Barva písma Rozevírací nabídka Barva písma se nachází zhruba uprostřed okna. Umožňuje obarvit písmo. V zásadě se ale nedoporučuje barevné písmo používat, zejména pokud je dokument určen k vytištění na černobílé tiskárně a bude prezentován pouze v této formě, rozdíl mezi odstíny šedi by mohl být na papíře velmi nezřetelný. Styl podtržení Rozevírací nabídka Styl podtržení uprostřed okna nabízí několik způsobů podtrhávání textu. Kromě běžné nepřerušované čáry můžete text podtrhávat tečkovanou čarou, vlnovkou, dvojitou čarou apod. Za zmínku stojí i způsob podtržení nazvaný pouze slov. Tento styl podtrhává pouze slova a mezery vynechává. Zatržítka s funkcemi Náhledové pole Uprostřed okna záložky Písmo je k dispozici velká škála zatržítek. Jejich názvy velmi dobře vystihují jejich funkci. Za upozornění stojí zatržítka Horní index a Dolní index. Pomocí nich můžete vytvořit například vzorec a 2 +b 2 =c 2. Horní a dolní index se stal v dnešní době standardní součástí běžných textů, proto jsou také příkazy pro psaní horního a dolního indexu umístěny i přímo na kartě Písmo. Psát horním nebo dolním indexem není nikterak složité, stačí napsat text standardním způsobem, poté označit např. číslice, které mají být psány indexem, a kliknout na příslušnou ikonu na kartě. Poznámka: Jednotlivé varianty zatržítek je možné mezi sebou kombinovat (nikoliv však libovolně). Ne všechny možnosti jsou ale vhodné pro tisk. Proto buďte raději při výběru stylů a efektů střídmější. 34 ZÁLOŽKA UPŘESNIT Záložka Upřesnit je určena k podrobnějšímu a méně častějšímu nastavování formátu písma. Měřítko Pomocí rozevírací nabídky Měřítko je možné procentuálně stlačit, nebo rozšířit poměry stran písma. Tak například tato slova jsou stlačena na 50 % normální šířky, a naopak tato slova jsou rozšířena na 150 % normální šířky. Mezery Rozevírací nabídka Mezery slouží k nastavení mezer mezi znaky v textu. Tato volba může být za určitých okolností velmi užitečná, zejména při tvorbě esteticky náročnějších nebo reprezentativních dokumentů, kdy například potřebujete, aby nadpis vyšel přesně na celou délku řádku nebo text přesně pod délku obrázku apod.

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Textové editory 12 CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE? 12 Novinky

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Microsoft. 2003 pro školy

Microsoft. 2003 pro školy Microsoft Offi ce Microsoft Word 2003 pro školy Pavel Navrátil R Word 2003 pro školy ROZŠÍŘENÁ EDITACE TEXTU V předchozí kapitole jste se seznámili se základní editací textu. Již umíte napsat dopis, změnit

Více

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D04_Z_WORD_GRAFIKA.docx Informatika MS Word Grafika ve Wordu INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

11. Elektronická prezentace grafika na snímku

11. Elektronická prezentace grafika na snímku 11. Elektronická prezentace grafika na snímku Kvalitní grafická úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft PowerPoint 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace PowerPoint 2003. Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. v následujícím

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace K vložení grafického, nebo i jiného objektu do dokumentu se použije záložka VLOŽENÍ. Přehledně zde máme pohromadě vše, co lze do Wordu vložit. Ukažme si vložení

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více