Microsoft. Microsoft. Word nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia."

Transkript

1 Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví

2 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? Textové editory CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE? Novinky společné pro všechny aplikace balíku Offi ce 2010: CO JE SOUČÁSTÍ OFFICE 2010? A NEBYLO BY NĚCO ZDARMA? VZHŮRU DO OBLAK OFFICE 2010 A MŮJ POČÍTAČ CO NOVÉHO VE WORDU 2010? Ovládání Wordu PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP Přizpůsobení panelu Rychlý přístup Tvorba vlastní karty SPUŠTĚNÍ WORDU POPIS PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ WORDU Stavový řádek Plocha dokumentu Barevné schéma prostředí Wordu Základy psaní a úpravy textu PRO NAPROSTÉ ZAČÁTEČNÍKY Kurzor Základní klávesy BLOKY Sloupcový blok Základy formátování VZHLED PÍSMA VELIKOST PÍSMA ZAROVNÁNÍ TEXTU (ODSTAVCE) Nastavení zarovnání pomocí myši ŘEZ PÍSMA Vzhled, velikost a řez písma síla kombinace MINIPANEL NÁSTROJŮ STYLY Proč je styl užitečný? Jednoduché vytvoření vlastního stylu Práce se soubory dokumenty...27 VYTVOŘENÍ NOVÉHO SOUBORU Vytvoření nového souboru pomocí šablony OTEVŘENÍ DOKUMENTU ULOŽENÍ SOUBORU První uložení Druhé a další uložení ULOŽENÍ POD JINÝM NÁZVEM (ULOŽIT JAKO...) Uložení vlastní šablony Nastavení cest k souborům TLAČÍTKA ZPĚT A OPAKOVAT MĚŘÍTKO ZOBRAZENÍ LUPA KOPÍROVÁNÍ FORMÁTU Rozšířená editace textu TEXTOVÉ EFEKTY POKROČILÝ FORMÁT PÍSMA Barva písma Styl podtržení

3 Word 2010 nejen pro školy 4 ZÁLOŽKA UPŘESNIT Měřítko Mezery Umístění Prokládání písma Funkce písma OpenType POKROČILÉ FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE ODSAZENÍ A MEZERY Mezery ZÁLOŽKA TOK TEXTU Tabulátory Styly detailní nastavení VYTVOŘENÍ NOVÉHO STYLU DĚLĚNÍ SLOV TISK A PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA Náhled na dokument VÝBĚR TISKÁRNY Rozsah stránek Oboustranný tisk Kompletováno Orientace papíru Velikost papíru Okraje Počet stránek na list Vzhled stránky Schránka a operace se schránkou ZKOPÍROVÁNÍ DAT DO SCHRÁNKY (Ctrl+C) VYJMUTÍ DAT DO SCHRÁNKY (CTRL+X) VLOŽENÍ DAT ZE SCHRÁNKY (CTRL+V) VÍCE AKTIVNÍCH SCHRÁNEK Tabulky ZÁKLADNÍ TVORBA TABULKY ZÁKLADNÍ TVORBA TABULKY NAKRESLENÍ TUŽKOU EDITACE TEXTU V TABULCE ZMĚNA ŠÍŘKY A VÝŠKY BUNĚK V TABULCE SLUČOVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ BUNĚK Sloučení buněk Rozdělění buněk FORMÁTOVÁNÍ ČAR V TABULCE BARVY V TABULCE PŘIDÁNÍ A ODEBRÁNÍ BUNĚK Vložení sloupců / řádků Odebrání sloupců / řádků SEŘAZENÍ DAT V TABULCE VZORCE V TABULCE PŘEMÍSTĚNÍ TABULKY SMAZÁNÍ TABULKY Odrážky a číslování ODRÁŽKY Aktivace odrážek přímo při psaní textu Nastavení odrážek Obrázek jako odrážka ČÍSLOVÁNÍ Aktivace číslování přímo při psaní textu Nastavení číslování Návaznost na předchozí číslování VÍCEÚROVŇOVÝ SEZNAM ČÍSLOVÁNÍ NADPISŮ ČÍSLOVÁNÍ OBRÁZKŮ... 56

4 Obsah Ohraničení, stínování a zvýraznění textu OHRANIČENÍ TEXTU STÍNOVÁNÍ TEXTU ZVÝRAZNĚNÍ TEXTU OHRANIČENÍ CELÉ STRÁNKY Grafika ve Wordu VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ A GRAFICKÝCH OBJEKTŮ...60 VEKTOR, NEBO RASTR? Vložení klipartu Vložení obrázku OBRAZCE Změna parametrů u některých obrazců WORDART Jak vložit do dokumentu objekt WordArt OBRÁZKY SMARTART Přidání (a odebrání) objektu do (z) obrázku SmartArt GRAFICKÉ OPRAVY OBRÁZKU SMARTART Změna tvaru obrazce Změna velikosti obrazce Změna stylu obrazce Změna rozložení SmartArtu Změna stylů obrázků SmartArt Změna barev obrázku SmartArt Snímek obrazovky Operace s grafickým objektem ZMĚNA VELIKOSTI PŘEMÍSTĚNÍ OBJEKTU OTOČENÍ OBJEKTU SMAZÁNÍ OBJEKTU ZMĚNA STYLU OBRÁZKU BARVY, ČÁRY A VÝPLŇ GRAFICKÝCH OBJEKTŮ OBTÉKÁNÍ Grafy VLOŽENÍ GRAFU ÚPRAVY GRAFU ZMĚNA TYPU GRAFU ZMĚNA STYLU GRAFU ÚPRAVA OBLASTÍ GRAFU Práce se stránkou VZHLED STRÁNKY Záložka Okraje Záložka Papír Záložka Rozložení ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ Nastavení záhlaví / zápatí Různé záhlaví / zápatí u každého oddílu SLOUPCE TITULNÍ STRANA VODOZNAK Pravítka CO NAJDETE NA PRAVÍTKU? Odsazení prvního řádku Předsazení prvního řádku Odsazení zprava TABULÁTORY Nastavení tabulátoru Úprava pozice tabulátoru Smazání tabulátoru Použití tabulátoru

5 Word 2010 nejen pro školy TABULÁTORY NASTAVENÍ POMOCÍ PÁSU KARET WORDU RUČNÍ NASTAVENÍ OKRAJŮ STRÁNKY PEVNÁ MEZERA Operace s dokumentem ZALOMENÍ DOKUMENTU Co je to oddíl? Postup při zalomení ZOBRAZENÍ SKRYTÝCH ZNAKŮ FORMÁTOVÁNÍ...84 HLEDÁNÍ A NAHRAZOVÁNÍ TEXTU Hledání textu v dokumentu Nahrazování textu v dokumentu Speciální hledání a nahrazování (rozšířené možnosti) KOMENTÁŘE Vložení komentáře do textu Úprava komentáře Smazání komentáře SLEDOVÁNÍ ZMĚN ROZDĚLENÍ PŘÍČKAMI Vytvoření příček Zrušení příček OCHRANA DOKUMENTU HESLEM PROCHÁZENÍ DOKUMENTEM NAVIGACE V DOKUMENTU Práce s více dokumenty OTEVŘENÍ VÍCE DOKUMENTŮ PŘEPÍNANÍ MEZI DOKUMENTY USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTŮ KOPÍROVÁNÍ TEXTU A DAT MEZI DOKUMENTY VLOŽENÍ JEDNOHO DOKUMENTU DOVNITŘ DRUHÉHO Automatizace při tvorbě dokumentu AUTOMATICKÉ OPRAVY V DOKUMENTU Jak se dostat do databáze automatických oprav? Kontrola pravopisu JAK WORD KONTROLUJE PRAVOPIS? Jak provést kontrolu pravopisu dokumentu? Nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu TEZAURUS Doplňkové funkce Wordu INICIÁLA VELKÁ A MALÁ PÍSMENA...97 SYMBOLY A ZNAKY VKLÁDÁNÍ DALŠÍCH OBJEKTŮ Vkládání rovnic a matematických symbolů Vkládání tabulek z Excelu do Wordu Vložení tabulky Excelu do dokumentu jako objekt Vložení tabulky Excelu do dokumentu Wordu pomocí schránky VLOŽENÍ PROMĚNNÝCH HODNOT Vložení data a času do dokumentu Vložení ostatních proměnných Cizojazyčný překlad Obsah a rejstřík OBSAH Aktualizace obsahu REJSTŘÍK Označení slov pro rejstřík Generování rejstříku

6 Obsah KŘÍŽOVÝ ODKAZ Vytvoření záložky Vytvoření křížového odkazu na záložku Hromadná korespondence CO JE POTŘEBA PRO TO, ABY MOHLA BÝT POUŽITA HROMADNÁ KORESPONDENCE OBECNÝ POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ HROMADNÉ KORESPONDENCE Vytvoření zdroje dat Vytvoření vzorového souboru Word a Internet VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU Jak zabránit automatickému vytváření hypertextových odkazů VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU Z OBJEKTU VYTVOŘENÍ PŘÍMÉ VAZBY OBRÁZEK PŘÍMO Z INTERNETU Vytvoření on-line vazby obrázek z Internetu TVORBA A ÚPRAVA INTERNETOVÝCH STRÁNEK POMOCÍ WORDU Jak funguje tvorba stránek pomocí Wordu? Tvorba stránky ve Wordu Které prvky lze bezpečně použít Které prvky se nedoporučuje používat ODESLÁNÍ DOKUMENTU ELEKTRONICKOU POŠTOU Makra ZÁZNAM MAKRA NAHRÁNÍ SPUŠTĚNÍ MAKRA Nápověda OBECNĚ K NÁPOVĚDĚ MICROSOFT OFFICE PRAKTICKÉ POUŽITÍ NÁPOVĚDY VE WORDU Nastavení Wordu Karta Obecné Karta Zobrazení Karta Kontrola pravopisu a mluvnice Karta Uložit Karta Jazyk Karta Upřesnit Karta Přizpůsobit pás karet Karta Panel nástrojů rychlý přístup Karta Doplňky Karta Centrum zabezpečení PŘÍLOHA I PÁSY KARET Karta Domů Karta Vložení Karta Rozložení stránky Karta Reference Karta Korespondence Karta Revize Karta Zobrazení PŘÍLOHA II SEZNAM DŮLEŽITÝCH TLAČÍTEK A JEJICH VÝZNAM PŘÍLOHA III VZORNÍK ZÁKLADNÍCH TYPŮ PÍSEM FONTŮ PŘÍLOHA IV UŽITEČNÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY WORDU

7 Word 2010 nejen pro školy Ovládání Wordu Celý textový editor je možné ovládat několika způsoby - myší, klávesovými zkratkami nebo kombinací obojího. Téměř každou operaci ve Wordu můžete provést minimálně dvěma způsoby. Z pochopitelných důvodů není možné v knize zaznamenat u každé operace všechny způsoby, kterými ji lze provést. Proto bude vždy vybrán ten nejjednodušší. Od verze 2007 se Word ovládá nově pomocí tzv. pásu karet, který naleznete v horní části obrazovky. Princip nového ovládání spočívá v tom, že pás je rozdělen na jednotlivé karty, které obsahují vždy určitou skupinu příkazů. Upozornění: V rámci sady Offi ce 2010 neexistuje možnost zobrazit příkazy v klasických nabídkách, které znáte z verze Offi ce 2003 a starší. Uživatel tak již nemusí potřebné funkce dlouze hledat. Pro základní práci se souborem dokumentu se používá nové zobrazení nazvané Backstage. Kromě standardních operací se souborem je možné v tomto zobrazení také nastavovat například parametry tiskárny, zobrazovat náhled souboru, ukládat data na webové uložiště SkyDrive apod. Zobrazení Backstage se aktivuje pomocí tlačítka Soubor, které najdete v levém horním rohu aplikace. Po kliknutí na toto tlačítko se rozbalí následující nabídka: Zobrazení Backstage Uložit - uloží právě otevřený dokument pod stávajícím názvem na stejně místo, odkud byl otevřen. Při prvním ukládání má stejnou funkci jako nabídka Uložit jako. Uložit jako před uložením souboru dává uživateli možnost zvolit název dokumentu a místo pro jeho uložení. Otevřít slouží k otevření existujícího dokumentu. Naposledy otevřené zobrazí seznam naposledy otevřených souborů. Nápověda zobrazí nápovědu k aplikaci Word Konec ukončí aplikaci. K použití základních funkcí slouží tzv. pás karet. Je to seznam oblastí a jim přiřazených funkcí v horní části programu Word. Pás karet aplikace Word

8 Prostředí nadpis textového kapitoly editoru Vložení požadovaných příkazů Posun pořadí Tlačítka pro přidání/ odebrání příkazů na/z karty. SPUŠTĚNÍ WORDU Po instalaci balíku Offi ce 2010 se zástupci všech nainstalovaných programů umístí do nabídky Start Všechny programy Microsoft Office. 1. Klikněte na tlačítko Start, umístěné v levé dolní části obrazovky. 2. V rozevřené nabídce zvolte položku Všechny programy. 3. Systém otevře nabídku s nainstalovanými programy. Zde vyhledejte nabídku programové skupiny Microsoft Office a v ní klikněte na ikonu Microsoft Word Tip: Pokud nemůžete najít zástupce pro spuštění Wordu ani v nabídce Start, ani na ploše, zadejte v nabídce Start Spustit příkaz winword. Pokud je Word na daném počítači nainstalován, tímto příkazem se spustí vždy. POPIS PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ WORDU Po spuštění programu se zobrazí prostředí Wordu, které se skládá z několika částí. V horní části jsou pásy karet, na kartách a ve skupinách tu jsou umístěny všechny funkce Wordu. Panel nástrojů Rychlý přístup Titulní lišta s názvem aktuálního souboru Záložky karet Tlačítko Soubor Vodorovné pravítko Název skupiny v kartě nástrojů Tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a zavření aplikace Kurzor Svislé pravítko Stránka prostor pro psaní textu Svislý posuvník 19

9 Základní nadpis editace kapitoly textu Základy psaní a úpravy textu Po spuštění Wordu je k dispozici prázdný dokument s názvem Dokument1, do nějž je možné začít psát. Přitom způsob zobrazení papíru, nastavení panelů, pásů a další prvky si Word pamatuje od minulého ukončení. PRO NAPROSTÉ ZAČÁTEČNÍKY Kurzor V textovém editoru existuje jeden důležitý prvek, a to kurzor. Je to malá svislá blikající čárka na řádku v ploše papíru. Kurzor bliká a neustále ukazuje, kde v textu se právě nacházíte. Kurzor lze přemístit do jiné oblasti textu buď prostřednictvím šipek na klávesnici, nebo myší. Bez kurzoru by nebylo možné editovat a psát text bez kurzoru by byl uživatel textového editoru dezorientován. Základní klávesy K základní editaci textu jsou určeny klávesy na klávesnici, jejichž význam je pro další úspěšnou práci ve Wordu bezpodmínečně nutné znát. Klávesa Enter Šipky Delete Home End Page Up Page Down Backspace Shift Tab Caps Lock Num Lock F1 Význam klávesy Odsadí odstavec nebo nadpis. Přesunou kurzor v textu v naznačeném směru. Smaže znak vpravo od kurzoru. Nastaví kurzor na začátek řádku. Nastaví kurzor na konec řádku. Přesun o jednu obrazovku nahoru. Přesun o jednu obrazovku dolů. Smaže znak vlevo od kurzoru. Klávesa Shift se používá vždy s nějakou další klávesou. Umožňuje psaní velkých písmen. Například Shift+A napíše velké A. Přesune kurzor doprava na nejbližší tabulátorovou pozici. Každé následující stisknutí klávesy Tab posune kurzor na další nastavený tabulátor doprava. Trvale aktivuje velká písmena (klávesu Shift). Aktivace je zobrazena svítící diodou v pravém horním rohu klávesnice (může se lišit v závislosti na typu klávesnice). Aktivuje nebo deaktivuje numerickou klávesnici. Aktivovaná numerická klávesnice má opět vlastní indikátor. Doporučujeme mít numerickou klávesnici neustále aktivovanou. Aktivuje nápovědu. Pozn.: Zbývající klávesy (Alt, Esc apod.) mají stejný význam jako v operačním systému Windows. ODSTAVCE Možná zní nepochopitelně, proč se při seznamování s editací textu zabýváme nejprve odstavci, ale věřte, že to má své opodstatnění. Je velmi důležité si uvědomit, jak Word chápe odstavce. Odstavec je pro Word vše, co je na začátku a na konci odděleno klávesou Enter. Odstavec je tedy například nadpis stejně jako jedno slovo, které je samo na řádku, jenž byl ukončen klávesou Enter. Odstavec je ale i dlouhý nepřerušovaný text na několika řádcích. Proč je však odstavec pro Word tak důležitý? Podle odstavce Word formátuje text. Je tedy důležité, abyste i vy věděli, jak Word chápe odstavec, a abyste potom po Wordu nepožadovali něco, co prostě není proveditelné. Tomu musíte částečně podřídit i způsob psaní textu ve Wordu. 21

10 Základní nadpis editace kapitoly textu ZAROVNÁNÍ TEXTU (ODSTAVCE) Každý odstavec je možné zarovnat vzhledem k okrajům stránky. Existuje zarovnání na střed stránky, k pravému a levému okraji a zarovnání do bloku. Zarovnáváte-li odstavec, není nutné jej předtím označovat do bloku, stačí stát kurzorem kdekoliv uvnitř odstavce a stisknout správné tlačítko. Čtyři tlačítka pro zarovnání odstavce jsou k dispozici na pásu karet na kartě Domů ve skupině Odstavec. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání do bloku. Toto je ukázka zarovnání do bloku. Toto je ukázka zarovnání do bloku. Toto je ukázka zarovnání do bloku. Toto je ukázka zarovnání do bloku. Toto je ukázka zarovnání do bloku. Nastavení zarovnání pomocí myši Při psaní je možné pouhým dvojklikem myši určit, jakým způsobem bude řádek (resp. odstavec) zarovnán. 1. Nastavte se na nový řádek, na kterém dosud není žádný text (např. stisknutím klávesy Enter). 2. V rovině tohoto řádku pohybujte myší zleva doprava a všimněte si, že se u kurzoru myši objevují následující symboly, a to v závislosti na tom, u kterého okraje právě jste. zarovnání vlevo zarovnání na střed zarovnání vpravo 3. Vyberte pozici, na kterou si přejete texty zarovnávat. 4. Dvakrát klikněte levým tlačítkem myši. Zarovnání se přepne k místu, u kterého jste dvojklik provedli, a podle toho, jaký symbol byl v daném okamžiku zobrazen. ŘEZ PÍSMA Téměř všechny typy písma mají tři základní řezy: tučné (B), kurzívu (I) a podtržené (U). Jednotlivé řezy písma lze kombinovat, takže můžete dosáhnout například podtržené kurzívy nebo písma tučného podtrženého. Pro změnu řezu písma je nutné nejprve označit do bloku oblast, která bude modifi kována, a následně stisknout odpovídající tlačítko na pásu karet na kartě Domů ve skupině Písmo. Deaktivaci řezu provedete opětovným kliknutím na požadovaný řez písma. Vzhled, velikost a řez písma síla kombinace Vzhled, velikost, řez a zarovnání písma jsou naprostými základy každého textového editoru. Přestože se jedná o čtyři jednoduché funkce, jde zároveň i o čtyři nejpoužívanější funkce, které při zkombinování poskytují uživateli širokou škálu možností, jež by například na běžném psacím stroji nebyly proveditelné. Poznámka: Word promítá všechny vlastnosti písma (velikost, typ, řez atd.) aktuálně do všech nabídek a tlačítek. Pokud tedy nastavíte kurzor do nadpisu, který je například zvýrazněn tučným písmem větší velikosti a odlišným typem písma, pak se všechny tyto vlastnosti okamžitě projeví v odpovídajících skupinách karet. To znamená, že tlačítko B bude stlačeno, přesná velikost písma bude vidět v nabídce velikosti, typ písma bude zobrazen podle typu v dokumentu apod. 25

11 Základní nadpis editace kapitoly textu Jednoduché vytvoření vlastního stylu Lze předpokládat, že u většiny rozsáhlejších dokumentů se nespokojíte pouze se styly, které jsou standardní součástí Wordu. Zřejmě budete chtít mít k dispozici vlastní styly odstavce. Pro jednoduché vytvoření vlastního stylu postupujte následujícím způsobem: 1. V dokumentu vytvořte text tak, jak bude později vypadat samotný styl, například upravte nadpis tak, jak by měly vypadat všechny nadpisy v celém dokumentu (velikost písma, typ písma, zarovnání atd.). 2. Označte text do bloku. 3. Klikněte myší na rozevírací nabídku stylů na kartě Ukládání nového stylu... Domů ve skupině Styly. Klikněte na příkaz Uložit výběr jako nový rychlý styl. Zadejte vlastní název stylu (např. Odstavcový styl velký ) a klikněte na tlačítko OK. Styl bude přenesen do seznamu stylů podle vlastností textu, který jste označili. Od této chvíle je možné ho v dokumentu kdykoliv později použít. Práce se soubory dokumenty Každá práce, každý dopis či dokument, které ve Wordu vytvoříte, pro vás mohou být někdy v budoucnu užitečné. Je proto vhodné je uložit do počítače tak, abyste je mohli kdykoliv později otevřít. Tato operace se ve Wordu 2010 provádí nově pomocí tlačítka Soubor, které naleznete v levém horním rohu aplikace. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí Backstage nové zobrazení, které je novinkou všech aplikací sady Offi ce Pomocí něj je možné nejenom provádět standardní operace se souborem (Nový, Otevřít, Uložit, Tisk), ale také nově např. nastavovat parametry tiskárny, procházet šablony dokumentů, aktivovat náhled dokumentu a další. Veškeré operace se souborem jako celkem jsou tak přehledně shrnuty do jedné oblasti. VYTVOŘENÍ NOVÉHO SOUBORU S každým otevřením Wordu se automaticky vytvoří i nový soubor, který se jmenuje Dokument1. Číslo za slovem Dokument je pořadové číslo nového dokumentu od okamžiku otevření Wordu. Název dokumentu se zobrazuje na titulní liště Wordu. Na obrázku je příklad již čtvrtého nového dokumentu v pořadí. Pokud potřebujete pouze nový čistý papír, stačí kliknout na tlačítko Soubor, v nabídce Backstage na Nový a v otevřeném okně na první položku Prázdný dokument. Pro vytvoření nového prázdného dokumentu stačí také stisknout klávesovou zkratku Ctrl+N. Příkaz Nový na panelu Rychlý přístup Tip: Doporučujeme přidat nejčastější příkazy, např. Nový, Otevřít, Uložit, Náhled, Tisk a další, na panel Rychlý přístup. Vytvoření nového souboru pomocí šablony Tvůrci Wordu vytvořili pro nejpoužívanější typy dokumentů tzv. šablony. Šablona je prázdný formulář, například fax, životopis apod., který stačí pouze doplnit potřebnými údaji. Šablona tak velmi usnadňuje práci a čas není nutné zabývat se tvorbou grafi cké úpravy dokumentu, stačí pouze údaje doplňovat. Zatímco ve verzi 2003 a starších verzích nebyl na šablony ještě kladen takový důraz, od verze 2007 jsou šablony důležitou součástí aplikace Word. Díky neustále rostoucímu množství šablon na webu Office.com a možnosti přístupu k těmto šablonám přímo z aplikace Word jejich důležitost nabrala na významu. V rámci zpracovaných šablon na vás 27

12 Word 2010 nejen pro školy čekají stovky typů šablon pro nejčastější použití (brožury, dárkové poukazy, faktury, kalendáře, rozpisy, štítky, smlouvy, vizitky a další). Jejich využití velice doporučujeme, dokáží opravdu ušetřit spoustu drahocenného času. Postup při použití šablony je následující: 1. Klikněte na tlačítko Soubor. 2. V otevřené podnabídce vyberte položku Nový, podobně jako u vytvoření nového dokumentu. 3. Word v zobrazení Backstage zobrazí možnost otevření šablon, a to jak lokálně nainstalovaných (těch je minimálně), tak zejména těch uložených na webu Office.com, kterých je většina. Šablony tematicky roztříděné ve skupinách Náhled na šablonu Stažení šablony uložené na webu Office.com 4. Klikněte na požadovanou kategorii šablon a otevřou se již konkrétní šablony, kliknutím na vybranou šablonu se v pravé části zobrazí její náhled. Po kliknutí na tlačítko Stáhnout nebo po dvojkliku na miniaturu šablony se šablona stáhne a otevře v aplikaci Word. 5. Nyní stačí jen do šablony doplnit vlastní údaje. Upozornění: Pro využívání šablon, které jsou uloženy na webu Office.com, je samozřejmě nutné mít aktivní připojení k síti Internet. OTEVŘENÍ DOKUMENTU Abyste mohli ve Wordu pracovat se souborem, který již v počítači existuje, je nutné jej otevřít. 1. Klikněte na tlačítko Soubor a v nabídce vyberte příkaz Otevřít. 2. Word zobrazí okno se stromovou strukturou, kde je možné vybrat požadovaný soubor. Podobně jako u ukládání bude výchozí složka nastavena na Dokumenty. Pomocí rozevírací nabídky v horní části okna je možné změnit disk či složku. 3. Ze seznamu uložených souborů klikněte myší na ten, který si přejete otevřít. 4. Nyní stačí kliknout na tlačítko Otevřít a soubor bude otevřen pro běžné užívání. Na následující stránce vidíte dialogové okno Otevřít s popisem jeho ovládacích prvků. 28

13 Základní nadpis editace kapitoly textu Seznam dokumentů aplikace Microsoft Word v aktuální složce Označený (vybraný) soubor k načtení (otevření) Aktivní složka Tlačítko Otevřít nabízí několik možností, jak lze daný dokument otevřít. 5. Všimněte si, že tlačítko Otevřít má v pravé části malou šipku směřující dolů. Pokud vyberete soubor a kliknete na levou část tlačítka Otevřít (viz předchozí postup), soubor se otevře běžným způsobem. Jestliže ale chcete soubor otevřít jiným způsobem (například pouze pro čtení), je dobré kliknout na malou šipku vpravo. Zobrazí se následující možnosti: Otevřít otevře soubor běžným způsobem. Otevřít jen pro čtení otevře soubor pouze pro čtení a nebude možné do něj zapisovat a ukládat. Otevřít kopii vytvoří z otevíraného dokumentu kopii s názvem Kopie (číslo kopie) + původní název. Původní otevíraný dokument zůstane neporušený. Otevřít v prohlížeči umožňuje otevřít HTML soubory místo v aplikaci Word přímo v internetovém prohlížeči. Otevřít s transformací slouží k převodu XML souborů. Otevřít v chráněném zobrazení umožňuje otevřít soubor z nedůvěryhodného zdroje v zobrazení, které zabraňuje možným problémům z hlediska bezpečnosti souboru. Po kliknutí na symbol šipky tlačítka Otevřít se zobrazí nabídka s možnostmi otevírání dokumentu. Otevřít a opravit slouží k otevření poškozených souborů, které nelze otevřít standardní cestou, Word se pokusí o jejich opravu a úpravu. Zobrazit předchozí verze umožňuje otevřít předchozí verze dokumentu. Uvedené způsoby ovšem nejsou jediné, pomocí nichž lze dokument otevřít. Soubor Wordu lze otevřít prakticky z jakéhokoliv libovolného místa Windows (např. ze složky, pracovní plochy apod.) pouhým poklikáním na ikonu dokumentu. To, že se jedná o dokument Wordu, poznáte podle charakteristické ikony. Stačí na ni poklikat levým tlačítkem myši a bude spuštěn Word (pokud ještě není) a přímo načten tento dokument. 29

14 Word 2010 nejen pro školy Nastavení cest k souborům Jak již bylo uvedeno, programy Offi ce se při ukládání a otevírání souborů automaticky nastavují do složky Dokumenty. Tuto cestu lze ale ve Wordu změnit jednou provždy. Postup naleznete v kapitole Nastavení Wordu na str TLAČÍTKA ZPĚT A OPAKOVAT Funkce Zpět a Opakovat jsou velmi užitečnými prvky Wordu. Prostřednictvím funkce Zpět je možné vrátit nejen poslední provedenou operaci, ale i několik operací nazpět, což je obrovská výhoda. Tlačítko Zpět je rozděleno na dvě oblasti na zakroucenou modrou šipku a rozevírací nabídku. Každým kliknutím na modrou šipku budete vráceni o jeden krok zpět. Pokud chcete vrátit práci s Wordem o několik kroků, klikněte na malou šipku dolů u tlačítka Zpět. Zobrazí se nabídka se seznamem posledních prováděných operací. Pouhým kliknutím myši na některý z řádků vrátí Word všechny předcházející operace zpět nebudete tak muset mnohokrát po sobě klikat na šipku tlačítka Zpět. Seznam předcházejících prováděných operací Poznámka: Počet operací, o které je možné se vrátit, nelze přesně specifi kovat tento počet závisí mj. i na operační paměti počítače, takže v některých případech se lze vrátit až na začátek práce se souborem. Opakem tlačítka Zpět je tlačítko Opakovat. Nachází se vpravo od tlačítka Zpět a má tvar zkroucené obrácené šipky. Jeho stisknutím se automaticky provede ještě jednou naposledy provedená operace ve Wordu. Obě tlačítka výrazně usnadňují práci s dokumentem. Jejich kombinací lze průběhem práce s dokumentem pohodlně procházet. MĚŘÍTKO ZOBRAZENÍ LUPA V závislosti na nastaveném rozlišení obrazovky, velikosti pásu karet, velikosti písma v dokumentu a mnoha dalších parametrech se může zdát pohled na zobrazený papír na obrazovce příliš velký, nebo malý. Procentuální náhled na papír lze změnit v pravé dolní části aplikace. Počet procent je možné buď nastavit posuvníkem, nebo kliknout na číselné vyjádření a nastavit hodnotu přesně. Zvětšení nebo zmenšení lze nastavovat s přesností na jedno procento. Posuvník plynulé změny velikosti Změna velikosti po krocích Zřejmě nejvhodnější nastavení je takové, kdy je přes celou pracovní plochu Wordu vidět celá šíře dokumentu. V tomto případě vyberte z rozevírací nabídky možnost Šířka stránky. Dokument není ani příliš velký, ani příliš malý (nejsou zbytečně prázdné okraje). Dialogové okno Lupa s možnostmi nastavení měřítka zobrazení stránky Upozornění: Tato funkce je často mylně zaměňována se zvětšováním a zmenšováním písma! Není to tak! Jedná se o zvětšování či zmenšování náhledu na dokument vzhledem k obrazovce počítače. Na tisk nemá tato funkce absolutně žádný vliv. Je to, jako kdybyste si na čtení novin vzali lupu obraz se sice zvětší, ale písmenka na papíře mají pořad stejnou velikost. 32

15 Word 2010 nejen pro školy POKROČILÝ FORMÁT PÍSMA Nejčastější možnosti, které lze s písmem jako takovým ve Wordu provádět, jsou k dispozici v pásu karet na kartě Domů ve skupině Písmo. Pokud byste však chtěli vidět všechny možnosti, které vám Word pro formátování písma nabízí, klikněte na ikonu čtverečku se šipkou v pravém dolním rohu skupiny Písmo. Nicméně většinu běžných úprav lze provést přímo z příkazů na kartě a není nutné vyvolávat podrobnější okno s nastavením formátu. Jak s těmito příkazy pracovat jste se dozvěděli v minulých kapitolách. Nezapomeňte, že před vstupem do okna Písmo je nutné označit do bloku text, na který se veškeré změny budou vztahovat! Jak jinak by totiž Word poznal, kterou část textu chcete upravit? Okno Písmo se skládá ze dvou záložek Písmo a Upřesnit, přičemž největší možnosti modifi kace textu nabízí právě záložka Písmo. Barva písma Rozevírací nabídka Barva písma se nachází zhruba uprostřed okna. Umožňuje obarvit písmo. V zásadě se ale nedoporučuje barevné písmo používat, zejména pokud je dokument určen k vytištění na černobílé tiskárně a bude prezentován pouze v této formě, rozdíl mezi odstíny šedi by mohl být na papíře velmi nezřetelný. Styl podtržení Rozevírací nabídka Styl podtržení uprostřed okna nabízí několik způsobů podtrhávání textu. Kromě běžné nepřerušované čáry můžete text podtrhávat tečkovanou čarou, vlnovkou, dvojitou čarou apod. Za zmínku stojí i způsob podtržení nazvaný pouze slov. Tento styl podtrhává pouze slova a mezery vynechává. Zatržítka s funkcemi Náhledové pole Uprostřed okna záložky Písmo je k dispozici velká škála zatržítek. Jejich názvy velmi dobře vystihují jejich funkci. Za upozornění stojí zatržítka Horní index a Dolní index. Pomocí nich můžete vytvořit například vzorec a 2 +b 2 =c 2. Horní a dolní index se stal v dnešní době standardní součástí běžných textů, proto jsou také příkazy pro psaní horního a dolního indexu umístěny i přímo na kartě Písmo. Psát horním nebo dolním indexem není nikterak složité, stačí napsat text standardním způsobem, poté označit např. číslice, které mají být psány indexem, a kliknout na příslušnou ikonu na kartě. Poznámka: Jednotlivé varianty zatržítek je možné mezi sebou kombinovat (nikoliv však libovolně). Ne všechny možnosti jsou ale vhodné pro tisk. Proto buďte raději při výběru stylů a efektů střídmější. 34 ZÁLOŽKA UPŘESNIT Záložka Upřesnit je určena k podrobnějšímu a méně častějšímu nastavování formátu písma. Měřítko Pomocí rozevírací nabídky Měřítko je možné procentuálně stlačit, nebo rozšířit poměry stran písma. Tak například tato slova jsou stlačena na 50 % normální šířky, a naopak tato slova jsou rozšířena na 150 % normální šířky. Mezery Rozevírací nabídka Mezery slouží k nastavení mezer mezi znaky v textu. Tato volba může být za určitých okolností velmi užitečná, zejména při tvorbě esteticky náročnějších nebo reprezentativních dokumentů, kdy například potřebujete, aby nadpis vyšel přesně na celou délku řádku nebo text přesně pod délku obrázku apod.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Informatika pro základní školy. 2. díl. Libuše Kovářová Vladimír Němec Michal Jiříček Pavel Navrátil. Nakladatelství a vydavatelství

Informatika pro základní školy. 2. díl. Libuše Kovářová Vladimír Němec Michal Jiříček Pavel Navrátil. Nakladatelství a vydavatelství R Informatika pro základní školy Libuše Kovářová Vladimír Němec Michal Jiříček Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství www.computermedia.cz Tematické rozdělení dílů Obsah prvního dílu Historie informací

Více

Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům

Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům Video-office s.r.o. Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům Čeněk Kras Video-office s.r.o. www.video-office.cz strana: 1/154 Úvod Vážení čtenáři, vítám vás v učebnici aplikace Microsoft Word 2007.

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

snadno a rychle Word 2013 Novinky programu Word 2013 a nastavení programu Písmo, odstavec a jejich úpravy Grafické objekty v souboru

snadno a rychle Word 2013 Novinky programu Word 2013 a nastavení programu Písmo, odstavec a jejich úpravy Grafické objekty v souboru Mojmír Král Word 2013 snadno a rychle Novinky programu Word 2013 a nastavení programu Písmo, odstavec a jejich úpravy Grafické objekty v souboru Tabulátory a jejich použití Mojmír Král Word 2013 snadno

Více

v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word

v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Access 2007 nejen pro školy Hana Šedová Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize...

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_IKT2_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více