I. Identifikační údaje školy. II. Obecná charakteristika školy. Podmínky předškolního vzdělávání VIII. Organizace vzdělávání. V. Charakteristika ŠVP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Identifikační údaje školy. II. Obecná charakteristika školy. Podmínky předškolního vzdělávání VIII. Organizace vzdělávání. V. Charakteristika ŠVP"

Transkript

1 I. Identifikační údaje školy II. Obecná charakteristika školy III. IV. Podmínky předškolního vzdělávání Organizace vzdělávání V. Charakteristika ŠVP 1. Vznik ŠVP 2. Profilace 3. Cíle dlouhodobé a průběžné 4. Spolupráce 5. Styl a formy práce VI. VII. Vzdělávací obsah Evaluace 1. Pravidla 2. Prostředky 3. Oblasti 4. Metody VIII. Přílohy 1. Projekty jednotlivých pracovišť 2. Školní řád 3. Plán kontrolní činnosti 4. Kritéria přijímání dětí do MŠ 5. Organizace dne ve třídách

2 I. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: VŠICHNI SPOLEČNĚ PO CELÝ ROK Motto: Po celý rok společně ve školce obklopeni lidmi, přírodou, v pohodě a s radostí, prostě jako doma! Předkladatel: Název školy: Mateřská škola Laudova se speciálními třídami Adresa ředitelství školy: Laudova 1030, Praha 6-Řepy Adresy dislokovaných pracovišť: Duha, Laudova 1030 Sluníčko, Laudova 1031 Fialka, Brunnerova 1011 Opuková, Opuková 373 (dále pro srozumitelnost v textu: pracoviště MŠ Duha, MŠ Sluníčko, MŠ Fialka, MŠ Opuková) Ředitelka školy-příspěvkové organizace: Mgr. Alena Lucová Statutární zástupkyně ředitelky: Bc.Hana Lhotková ŠVP zpracovala: Mgr.Alena Lucová Kontakty: , IČ: Zřizovatel školy: Název: MČ Prahy 17 adresa: Žalanského 12b/291 Praha 6 Řepy Platnost dokumentu: od úprava k ŠVP projednán na poradě vedení Mgr.Alena Lucová, ředitelka školy razítko školy 2

3 Představení komplexu mateřské školy II. Obecná charakteristika školy Od roku 2007 se komplex MŠ skládá ze 4 pracovištˇ, které se nacházejí nedaleko od sebe na sídlišti Řepy I. MŠ Duha a MŠ Sluníčko jsou položeny v těsné blízkosti a budovy jsou pavilónového typu, MŠ Fialka je zasazena na protilehlém straně ve svahu uprostřed zahrady a je také pavilónového typu. MŠ Opuková leží ve staré zástavbě Řep uprostřed vilové čtvrti jako samostatný dům. V mateřské škole v současné době pracuje kolektiv kreativních odborníků, kteří se snaží nabídnou všem dětem příjemné prostředí, vylepšují vlastními silami interiéry tříd, pracují s novými zajímavými metodami a prostředky. Těžištěm práce s dětmi je rozvoj tvořivosti, samostatnosti a komunikace ve všech činnostech. Ve speciálních třídách pracují vysokoškolsky vzdělaní speciální pedagogové, kteří dětem s postižením poskytují maximální odbornou, ale i lidsky přístupnou péči a empatický přístup. Škola spolupracuje s mnoha odbornými pracovišti, K těm nejvýraznějším patří pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, APLA. Mateřská škola má svou vlastní logopedku, do MŠ dochází psycholožka z PPP a pomáhá při řešení mnoha problémů. Dále je důležitá spolupráce s odbornicemi z APLA a z FN Motol. MŠ má velmi dobré renomé jak u odborníků, tak u rodičů. Důkazem je stálý příliv dostatečného počtu dětí. Kvalita výchovně vzdělávací činnosti je vzhledem k odbornosti pedagogů na vysoké úrovni, ale je třeba ji neustále zvyšovat. Charakteristika jednotlivých dislokovaných pracovišť MŠ Duha -Laudova heterogenní třídy (kapacita max.do 75 dětí) - z toho 2 speciální třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (po 12 dětech) - pracují zde plně kvalifikované učitelky a speciální pedagožky - ve speciálních třídách jsou asistentky pedagoga MŠ Sluníčko -Laudova heterogenní třídy běžného typ (kapacita do 104 dětí) - plně kvalifikované zkušené učitelky MŠ Opuková heterogenní třída - prostředí rodinného typu (kapacita do 20 dětí) - 2 kvalifikované učitelky 3

4 MŠ Fialka Brunnerova třídy heterogenní třídy do 20 dětí s možností integrace - a 2 speciální třídy pro děti s poruchami autistického spektra (po 6 dětech) - pracují zde plně kvalifikované učitelky a speciální pedagožky - každá třída má asistentku pedagoga 4

5 III.Podmínky předškolního vzdělávání v naší MŠ Personální MŠ má kvalitní odborně vyškolený personál, působí zde učitelky MŠ se SPgŠ nebo bakalářskou zkouškou z předškolní pedagogiky, 1 učitelka studuje VŠ předškolní výchovu, 4 učitelky studují VŠ obor speciální pedagogika. Ve speciálních třídách pracují s dětmi speciální pedagožky s magisterskou zkouškou. Kvalita personálu se odráží na kvalitě práce a uznání u rodičů a u odborné i laické veřejnosti. Asistentky pedagoga jsou většinou studentky VŠ spec.pedagogiky nebo soc.pedagogiky. Na MŠ působí logopedka, která metodicky vede další kolegyně logopedické preventistky. Materiální a ekonomické podmínky Budovy jsou udržovány jen s nejnutnějšími náklady především na havárie vody a ÚT, z rozpočtu pořizujeme opravy buď formou účelové dotace nebo opravy s nižšími náklady na údržbu, která stojí nemalé finanční prostředky. Každoročně pořádáme 1-2 brigády, kde společně s rodiči zvelebujeme vlastními silami vše, co zvládneme. Nedostatek financí na materiál pro Vv a Pv nás vede k žádostem o pomoc rodičů při vybavení tímto materiálem. (formou donášky těchto pomůcek do MŠ nebo dobrovolným finanční příspěvkem) Učebními pomůckami jsme vybaveni dostatečně, i když bychom měly rády nové pomůcky v širším sortimentu, než jaký si můžeme dovolit Finanční situace není dobrá, po sloučení není vidět žádná úspora naopak malý objem finančních prostředků nedovoluje rovnoměrnost v hospodaření a musí být preferovány nejaktuálnější potřeby té které MŠ. Snažíme se proto tvořivě využívat všechno co máme, nebo si pomáháme vlastními silami. Speciálními učebními pomůckami jsme vybaveni již léta nadstandardně, ale potřeba nových pomůcek je již na obzoru. Stejně jako se snažíme vybavovat dostupným tělocvičným náčiním i nářadím a to z příspěvku rodičů na podporu sportovních kroužků, které vedou paní učitelky pouze za nízké osobní příplatky. Budovy MŠ Duha a Sluníčko jsou rozčleněny na: hospodářský pavilon s provozními prostory ŠJ, kanceláří, šaten a skladů. V dalších dvou pavilonech jsou 4 třídy, Každá třída má 3 velké místnosti pro pobyt dětí - třída ( 49m 2, herna ( 38 m 2) a tělocvična -ložnice (56 m 2) a dalších místností. Budova MŠ Fialky je členěna obdobně, pouze je zapuštěna do svahovitého terénu. Třídy pro děti s autismem jsou v prostorách jedné třídy, která je rozčleněna na kouty a děti se zde pohybují dle volby činností a individuální práce. Zázemí každého oddělení tvoří WC, umývárna, šatna, kabinet a WC učitelek, sklad hraček, lehátek, úklid.komora, komunikační prostory a vlastní vstup. Vše je staré s potřebou rekonstrukce. Celková výměra tříd je cca 250 m2 a odpovídá hygienickým normám na počet dětí v každé třídě.ve všech prostorách MŠ se denně provádí 2-3 x úklid. Dvě třídy MŠ Duha v přízemí jsou bezbariérová, u každého oddělení je terasa, kterou v létě používáme pro ranní hry dětí. Zahrady MŠ jsou dostatečně velké a mají členitý terén, který lze využívat celoročně - od sprchování v mlhovišti a her s vodou ve vodních korytech, až po zimní bobování. Školní jídelny se skládají z centrální kuchyně ( 50m2) a přilehlých skladů potravin a šatny. Ve vybavení jsou prováděna opatření dle nových předpisů. Každá třída má svoji kuchyňku na vydávání jídla, s vlastním nádobím. 5

6 MŠ Opuková je jednotřídní MŠ v rodinné vile, je třípodlažní. V 1. patře je třída, sociální zařízení, ochoz, sklad UP. V přízemí je hlavní vstup, šatna dětí, jídelna - ložnice, školní kuchyně se skladem, WC pro dospělé. V suterénu jsou pomocné prostory ŠJ, šatna ŠJ a šatna zaměstnanců, kancelář a kotelna. Během prázdnin byla provedena izolace sklepních prostor a výměna oken. V MŠ Fialka byla provedena výměna oken během letních prázdnin a rekonstrukce vzduchotechniky. Všechny objekty by potřebovaly zateplit a nové fasády. Podmínky hygienické a BOZP Ve všech prostorách MŠ se 2-3x denně provádí úklid, sociální zařízení jsou ošetřována dezinfekčními prostředky, stejně jako prostory kuchyně a kuchyněk, kde probíhá 1x měsíčně také sanitární den. Další podrobnosti jsou uvedeny v provozních řádech MŠ. V případě výskytu jakéhokoliv infekčního onemocnění jsou ihned prováděna hygienická opatření v celém prostoru MŠ, v období smogu se ihned zvyšuje přísun vitamínů a provádí aromaterapie. Na počátku škol.roku budou pořízeny zvlhčovače vzduchu do všech tříd celého komplexu MŠ. Na bezpečnost dětí dohlížejí všichni zaměstnanci v rámci své práce, o bezpečnost práce se starají také všichni dle pokynů každoročního školení všech zaměstnanců. 1x ročně se provádí kontrola bezpečnosti práce a posuzuje se celé pracoviště z hlediska možného nebezpečí..následně se sjednává náprava. Zaměstnanci ŠJ dostávají ochranné pracovní pomůcky dle potřeby. (dle finančních možností) Jsou vypracovány vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, k výuce plavání, k pobytům dětí na výletech, škole v přírodě. Na začátku každého škol.roku necháváme podepsat rodiči prohlášení o zdravotním stavu dítěte, o souhlasu brát děti na akce mimo areál MŠ a o souhlasu zveřejňovat fotografie dětí z akci na WEB a do časopisů. K zahradám MŠ jsou vypracovány vnitřní provozní řády zahrad a v MŠ Fialka má také provozní řád tělocvičny. Každá vedoucí zodpovídá o viditelné umístění těchto pravidel na příslušná místa. Psychohygienické podmínky Životospráva dětí je dána režimem dne každé třídy a potřeb dětí, doba mezi jídly nepřesahuje 3 hodiny., V MŠ Duha se zřídila centrální kuchyně, která vaří pro obě MŠ a do MŠ Sluníčko- se jídlo dováží. V MŠ Fialka a MŠ Opuková mají svoje kuchyně. Stravování se řídí zásadami zdravé a vyvážené výživy, se sníženým obsahem cukru a živočišných tuků, ale se zvýšeným množstvím ovoce a zeleniny. V případě smogu ještě zvýšení o vitamínové nápoje nebo ovoce. Pitný režim je denně zajišťován od 7-17 hodin ve všech třídách. Pobyt dětí je přizpůsobován ročnímu období - letní a zimní režim, se snahou o maximální využití pobytu venku cca 2 hodiny, v létě celé dopoledne a odpoledne ihned po svačině. Děti mají po celý den k využití všechny prostory třídy pro hry a pohybové vyžití. Mohou si vzít kdykoliv tělovýchovné nářadí i náčiní. Denně probíhá ranní cvičení s různým 6

7 zaměřením. Odpolední odpočinek začíná poslechem pohádky na lehátku, děti si berou na lehátko svoje hračky a po cca 45 minutách odpočinku si ty, které neusnou, odcházejí hrát do třídy, herny nebo pracují individuálně s učitelkou. Při všech aktivitách jsou respektovány individuální potřeby dětí - potřeba odpočinku, pití, spánku, pohybu aj. Děti mají během dne dostatek volnosti a zároveň jsou vedeny k respektování základních pravidel ve skupině. Velmi důležitá je pro naše děti celková atmosféra třídy - příjemné, radostné prostředí, klid, pohoda. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě přijímacího řízení zápisem vyhlašovaným Úřadem městské části Praha 17, zpravidla v měsíci dubnu na nový školní rok. Všechny děti, které nikdy do MŠ nechodily, procházejí adaptací v přítomnosti rodičů cca 5-10 dní, dle potřeby. Informativní schůzka pro rodiče nových dětí se koná vždy první dny v září nového š.r. Pokud se v průběhu šk. roku uvolní místo, jsou případní zájemci ihned přijati. Kritériem přijetí je dovršení 3. roku věku a nástup do posledního ročníku MŠ. Dále umístění dětí zaměstnaných matek, dětí z našeho regionu a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - dle naléhavosti. Teprve potom jsou umísťovány děti nezaměstnaných matek a mimo náš region. viz.kritéria přijímání dětí do MŠ -směrnice 4/2009 Poslední léta přesahuje zájem o umístění dětí do našich speciálních tříd kapacitu. Důležité je, že jsou to děti buď z jiného obvodu nebo okolí Prahy a také se přihlásí po ukončení zápisu. Přitom by pro nás nebyl problém otevřít ještě 1 speciální třídu, pokud by nám ÚMČ Praha 17 poskytnul dotaci na vybavení., personálně bychom bez problému vše zajistili. Řízení mateřské školy a organizace Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace, skládající se ze čtyř součástí. V čele příspěvkové organizace stojí ředitelka, statutární zástupkyně ředitelky I., v čele jednotlivých mateřských škol 4 vedoucí pracoviště mateřské školy zástupkyně ředitelky II.. Povinnosti všech pracovníků jsou vymezené v pracovní náplni. Plánování mateřské školy je funkční, opírá se o zpětné vazby. Každý měsíc se pravidelně konají porady vedení, kde plánujeme, řešíme, hodnotíme a spolupracujeme. Tato setkání jsou v tak velkém komplexu nezbytností. Pedagogické pracovnice vzájemně spolupracují mezi sebou. Vytváříme podmínky pro další vzdělávání a profesní růst pedagogických pracovnic. Organizace mateřské školy a další dokumenty se plně vztahují k chodu mateřské školy. Vytváříme příjemné ovzduší, vzájemnou toleranci. Školní vzdělávací program je realizován ve spolupráci se všemi 4 pracovišti MŠ. Spolupracujeme při řešení individuálních výchovných či vzdělávacích problémů. Provádíme poradenskou činnost pro rodiče ve věcech vzdělávání dětí. Pedagogické pracovnice mají odbornou a pedagogickou způsobilost. Nadále se vzdělávají samostudiem a účastí na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogické 7

8 pracovnice se chovají a jednají profesionálním způsobem, řídí se pedagogickými a metodickými zásadami předškolního vzdělávání dětí. Speciální služby(logopedie, rehabilitace) či jiná péče o děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány speciálními pedagogy, rehab.sestrou a ve spolupráci s příslušnými odborníky a zařízeními. Škola zajišťuje podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami. 8

9 IV. Organizace vzdělávání v naší MŠ. Způsob organizace, stanovení jednotlivých činností a jejich regulaci řeší vnitřní předpisy a pravidla, např. školní řád MŠ, organizace dne v MŠ,pravidla pro přijímání dětí do MŠ, pravidla pro vydávání stravy, plán kontrolní činnosti pro celý komplex (viz.přílohy). Složení všech 13 tříd MŠ je heterogenní (ve třídách jsou zařazeny dětí od 3 do 7 let), umožňujeme tímto podporovat sounáležitost, vzájemnou pomoc, toleranci, rodinné vztahy a jiné prosociální vlastnosti. Každá třída má třídní učitelku a další učitelku, ve spec.třídách je počet ped.pracovnic stanoven vyhláškou 73/2005 Sb ve znění pozdějších předpisů. Úkoly pro zdárnou organizaci vzdělávání: V personální oblasti : stabilizovat pedag. sbor na jednotlivých pracovištích zajistit odborně erudovaný personál do speciálních tříd skloubit fungování všech 4 pracovištˇ vstřícná spolupráce všech zaměstnanců organizace prosadit potřebnost financí na speciální péči a asistentky (i formou sponzoringu od firem a rodičů) Ve ŠVP : vypracovat vlastní preventivní program- protidrogové, dopravní a zdravotní prevence realizace Projektu na podporu zdraví větší vzájemná spolupráce mezi třídami jednotlivých škol a mezi školami - vzájemné poznávání, více společných akcí zařazení dalších alternativních terapií - arteterapie, hipoterapie, canisterapie aj. prezentace na internetu, nový WEB nabídnout využití VTI v rámci ŠVP + TVP do ŠVP a TVP jednotlivých MŠ zahrnout - rozpracovat do témat a cílů všechny problémy, které se vyskytly v průběhu tohoto šk.r. v evaluaci TVP. zkvalitnit hodnocení témat a projektů v některých třídách důslednou kontrolu evaluace vedoucími MŠ pro další škol.rok vypracovat nový systém evaluace dle absolvovaného školení Dr.Burdíkové V pedagogické práci : zaměřit se na pěstování vzájemných přátelských vztahů mezi dětmi a podporovat solidaritu, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi dětmi na sociální nezralost nejmladších dětí na sebeobsluhu přicházejících nejmladších dětí vzájemné seznámení s UP v jednotlivých MŠ (výstava pomůcek) vybudování studovny pro učitelky s odbornou literaturou, půjčování knih 9

10 větší podíl na samostatné komunikaci dítěte s dospělým- projevovat a prosazovat své potřeby snažit se domluvit a skloubit zájmy na třídách, tak abychom působily všechny jednotně, bez vzájemných konfliktů, s vědomím, že jsme velká organizace, složená ze 4 objektů a že pro pohodu na pracovištích je nezbytností spolupráce, pomoc a vzájemná tolerance. Zlepšit jednání s rodiči, být diplomaté, snažit se domluvit a naslouchat rodičům, nepronášet unáhlené závěry, nevymlouvat se a nepodrývat autoritu ostatních spolupracovnic Snažit se navázat s rodiči partnerský a rovnocenný vztah Ve speciální práci : spolupracovat se specialisty z APLA, psycholožkou z PPP, P - 6 a podle nutnosti i s dalšími odborníky iniciovat další školící setkání o výchově a vzdělání dětí s autismem a AS pro spec. pedagogy a ostatní personál zavést systém práce ve všech speciálních třídách zajistit logopedii, tak aby nezasahovala do jednotlivých činností ve třídách a pokryla potřeby všech MŠ přehlednost práce vizualizace pro rodiče do šaten tříd prezentovat integraci na veřejnosti Pokračovat v : předcházení agresivním projevům dětí ( napodobování akcí ze seriálů aj.), sobeckosti a netolerance pomoc dětem z nepodnětného sociálního prostředí, sledovat eventuálně ohrožené děti ještě více pozitivního hodnocení, ocenění pro zvyšování sebevědomí a lepšího sebepojetí dětí vést děti k zájmu spolupodílet se na činnostech, při kterých si samy zvolí cestu a ponesou za ni odpovědnost větší podíl na samostatné komunikaci dítěte s dospělým- projevovat a prosazovat své potřeby i v běžných třídách provádět s předškoláky grafomotoriku pravidelně více pozitivního hodnocení dětí před rodiči, pomáhat tak navazovat a prohlubovat vztahy mezi rodiči a dětmi, zvl. tam, kde jsou problematické hlubší analýza pedagogické práce ve všech MŠ doplňovat vybavení MŠ dle plánu, který si vytvoříme společně na základě požadavků a podílů jednotlivých tříd pokus o získání financí od Úřadu městské části Prahy 17 formou účelové dotace na obnovu a modernizaci vybavení( nepodařilo se v minulém šk. roce ) 10

11 V. Charakteristika ŠVP 1.Vznik ŠVP Tento ŠVP vznikl v průběhu posledních dvou let po nástupu nové ředitelky. Vycházel z původního ŠVP 3pracovišť. Po připojení další MŠ bylo třeba celý ŠVP přepracovat a postupně doplňovat, což bude dále pokračovat ve spolupráci celého kolektivu všech 4 MŠ v dalším škol.roce. ŠVP vypracovala ředitelka ve spolupráci vedoucích jednotlivých pracovišť, které dále se svými kolektivy vypracovávají projekty s respektem na specifika jednotlivých MŠ. 2.Profilace školy Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Okruhy edukace, od kterých se práce v naší MŠ odráží: 1. Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku 2. Prevence specifických poruch učení 3. Sociální a multikulturní program 4. Výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 5. Podpora talentovaných a mimořádně nadaných dětí Ad.1. Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku Posláním naší mateřské školy je úsilí o přirozený rozvoj dětí předškolního věku, s respektem všech jejich individuálních zvláštností. Chceme, aby se děti v naší mateřské škole cítily v bezpečí, měly by být obklopeny vstřícným a empatickým prostředím, dávajícím lásku, spokojenost a jistotu. A z tohoto vychází naše konání a práce s dětmi, potažmo i s rodiči a veřejností. Těžištěm naší práce je rozvoj tvořivosti, samostatnosti a schopnosti komunikace ve všech činnostech prostupujících celým dnem. Velmi přínosné je využití a zavedení prvků programu Škola podporující zdraví zaměřeného na pohodu prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. (viz. Projekt na podporu zdraví) 11

12 Ad.2. Prevence specifických poruch učení a chování Celé tři roky co dítě MŠ navštěvuje, se učí dovednosti, vědomosti a návyky, které lze a bude nutné uplatňovat a dál rozvíjet v ZŠ. Děti se v MŠ na přechod do ZŠ intenzivněji připravují v posledním roce docházky. K tomu využíváme nejrůznější programy zaměřené na tyto problematiky. Každá učitelka má mít možnost se v této oblasti vzdělávat a nezbytností je spolupráce se ZŠ a odborníky. Velmi důležitá je prevence specifických poruch učení, a proto jako primární prevence ji provádíme právě v naší MŠ. Některé projevy, které mohou být rizikovými faktory je možné odhalovat již v předškolním věku. Cílená prevence znamená dělat s dítětem přiměřené aktivity k jeho celkovému výchovně-vzdělávacímu rozvoji, odpovídající fyzickému věku a individuálním zvláštnostem. Důležitá je hravá forma a přitažlivá motivace. Je třeba brát na zřetel principy soustavnosti, trvalosti, přiměřenosti, postupnosti, emocionálnosti a jednotnosti ve výchovném působení. Pracujeme v prostředí plné pohody, klidu, nezapomínáme na povzbuzení a pochvalu. Na základě pozorování je třeba zjistit, ve kterých oblastech je vývoj dítěte opožděn a na základě diagnostiky vypracovat stimulační program zaměřený na odstranění vývojových opoždění. Výzkumy potvrzují, že čím dříve na dítě cíleně působíme, tím vyšší je pravděpodobnost úspěchů. (Metoda dobrého startu, Předcházíme poruchám učení, Reedukace grafomotoriky apod.) Ad.3 Sociální a multikulturní program Příprava dětí pro život je u nás již započata v nejútlejším věku, do kterého spadá právě předškolní věk a pobyt v MŠ. Zkušenost dítěte ze života v sociální skupině dává dítěti předpoklad být úspěšný v dalším životě a komunikaci s okolím. Prioritou v této oblasti je právě tato zkušenost, kdy se dítě učí přizpůsobovat, komunikovat, spolupracovat, nachází své já, autonomii ve skupině, sebeuvědomění, sebepojetí a sebevědomí. To vše chceme ve škole dětem poskytnou, samozřejmě s respektem na jejich individuální potřeby. Pro tuto oblast edukace je velmi důležitý kontakt dětí s dětmi s postižením v rámci integrace směřující k inkluzi. V rámci multikulturní výchovy poskytujeme kontakt a spolupráci s národnostním menšinami s odlišnými kulturními zvyklostmi. Tímto vedeme děti k chápání a respektování jiných kultur, vytváříme postoje vůči imigrantům a příslušníkům jiných národů a ras. / skupinová či individuální integrace japonských dětí, které si naši MŠ oblíbily a dlouhodobě s japonskou komunitou spolupracujeme./ Ad.4.Výchova a vzdělávání dětí se speciálními potřebami Děti se speciálně vzdělávacími potřebami v naší MŠ: - se zdravotním postižením - se zdravotním oslabením - se sociokulturním znevýhodněním 12

13 Poskytujeme: Intenzivní logopedickou péči o děti s vadami řeči, s narušenou komunikační schopností zajišťuje školní logopedka s magisterskou zkouškou z logopedie a logopedické asistentky s bakalářskou zkouškou z logopedie. Speciální péči o děti s nerovnoměrným vývojem zajišťují speciální pedagožky. Provádí: - Diagnostiku, tvorba IVP - spolupráce s psychologicko pedagogickou poradnou - intenzivní příprava dětí před vstupem do ZŠ - speciální programy - individuální přístup na všech třídách (dle Individuálních vzdělávacích plánů) - Speciální péči o děti s autismem zajišťují speciální pedagožky s magisterskou a bakalářskou státní zkouškou, učitelka MŠ a asistentky pedagoga. - strukturovaná a vizualizovaná výuka s individuálním přístupem - intenzivní spolupráce s APLA - výroba speciálních pomůcek - speciální programy - alternativní a augmentativní komunikace /VOKS, piktogramy, znaková řeč/ Všechny přístupy a speciální metody jsou aplikovány a využívány dle individuálních potřeb dětí, každé dítě s postižením má vypracován IVP ve spolupráci s poradenským pracovištěm, za podpory všech členů pedagogického týmu a se souhlasem rodičů a ředitele školy. Podle potřeby bude využívána možnost požadavku zavedení funkce asistenta pedagoga či osobního asistenta pro dítě se závažnějším postižením. Prioritou ve spolupráci s rodiči postižených dětí bude vstřícnost, podpora, poradenství, pozitivní přístup a spolupráce, diskrétnost s respektování soukromí a práva na vlastní názor a přesvědčení. Vizí je vytvoření jednoho pavilonu pro speciální péči pro lepší dostupnost speciálních pedagogů, speciálních pomůcek a speciálně vytvořeného prostředí a relaxační místnosti typu Snoezelen, Bílého pokoje pro všechna pracoviště MŠ Ad.5 Podpora talentovaných a mimořádně nadaných dětí Pro tyto děti je možné využívat nadstandardní aktivity v rámci nabídky nejrůznějších kroužků v mateřské škole a zařazování nadstandardních programů a přístupů dle individuálního zaměření a potřeb. 13

14 Vizí v této oblasti je vytvoření multifunkční místnosti zimní zahrada pro nadstandardní péči formou zasklení terasy, kde by bylo možné provozovat nadstandardní aktivity / kroužky, výuka angličtiny, flétna, práce na PC apod. Naše mateřská škola se snaží být oporou pro rodiče, chce si získat jejich důvěru a být nápomocna při řešení problémů. Zároveň chce být institucí spolupracující s veřejností, nemá zájem se podbízet, ale konat v zájmu dítěte, hájit jejich práva a prosazovat dobré jméno a povyšovat předškolní vzdělání na úroveň dalších důležitých školských zařízení. 3.Společné cíle dlouhodobé a průběžné DLOUHODOBÉ CÍLE 1. cíl: Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení Předpokladem naplňování tohoto cíle je: podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu; systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení; podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění; motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe; rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání; přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 2. cíl: Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Předpokladem naplňování tohoto cíle je: poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi; v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání; rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích; vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. 14

15 3. cíl: Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předpokladem naplňování tohoto cíle je: rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb; vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry; vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé); vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá. 4. cíl: Vytváření vhodných podmínek pro předškolní vzdělávání: dbát na to, aby dětský nábytek a ostatní vybavení bylo pro děti bezpečné a estetického vzhledu, dostatečně vybavovat školu hračkami, pomůckami, materiály, umístit hračky a pomůcky tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát; vést děti k tomu, aby se podílely na výzdobě školy (věcné podmínky); poskytovat dětem plnohodnotnou stravu a dostatek tekutin v průběhu celého dne; dbát na to, aby denní řád byl pravidelný, ale zároveň umožňoval přizpůsobovat organizaci činností během dne potřebám a aktuální situaci, v denním programu respektovat individuální potřebu spánku i aktivity, dodržovat každodenně dostatečně dlouhý pobyt venku (životospráva); vytvářet takové prostředí, aby se v něm cítily dobře jak děti, tak i zaměstnanci školy, respektovat potřeby dětí, dbát na rovnocenné postavení všech dětí, dostatečně vést děti k samostatnosti, využívat pozitivního hodnocení a stimulace, vytvářet přátelskou atmosféru (psychosociální podmínky); při vstupu dětí do MŠ uplatňovat individuálně přizpůsobený adaptační režim, dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat, aby denně probíhaly individuální, skupinové i frontální aktivity, dbát na soukromí dětí, nepřekračovat doporučené počty dětí ve třídách (organizace); jasně vymezit povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců, informační systém v MŠ a plánování školy musí být funkční, respektovat názory zaměstnanců školy, kolektiv všech 4 pracovišť musí funkčně spolupracovat; rovněž je nutná spolupráce se zřizovatelem a ostatními organizacemi a odborníky (řízení MŠ); ředitelka MŠ musí vytvářet podmínky pro další vzdělávání (personální a pedagogické zajištění); pedagogové musí úzce spolupracovat s rodiči dětí, všichni zaměstnanci musí zachovávat patřičnou mlčenlivost o osobních údajích dětí, rodin (spoluúčast rodičů). Musí být taktní a citliví. 5. cíl: Respektování individuálních potřeb a možností dítěte: vytvořit každému dítěti (zdravému i s postižením)optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti; tam, kde je to potřebné a účelné, je nutno pro jednotlivé děti sestavovat individuální vzdělávací programy; 15

16 u dětí mimořádně nadaných doplnit nabídku dalších aktivit podle zájmu a mimořádných schopností dítěte. Zajistit každému dítěti možnost komunikace dle individuálních předpokladů /augmentativní nebo alternativní komunikace/ PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE Oblast sebeobsluhy : vést k samostatnosti při všech sebeobslužných činnostech podporovat sebevědomí při sebeobsluze rozvíjet manuální zručnost při zapínání knoflíků, zipů podporovat udržování pořádku a čistoty kolem sebe při práci, při stolování činnosti sebeobslužné v průběhu dne, oblékání, svlékání. Oblast hygieny: vést k udržování svého zevnějšku používat samostatně toalety, správně a přiměřeně ovládat vodu při umývání, dodržovat postup při osobní hygieně činnosti režimové momenty během dne, svačina, oběd Oblast chování: osvojovat si návyky zdravého životního stylu podporovat důvěru ve vlastní síly a schopnosti umožňovat samostatné vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení při hrách podporovat vůli, vytrvalost a sebeovládání dodržovat stanovená pravidla, která si kolektiv domluví činnosti společenské hry, hry námětové, nejrůznější činnosti a příležitost Oblast citů, sebepojetí: osvojovat si dovednosti důležité k podpoře zdraví, osobní pohody i pohody prostředí. rozvíjet pozitivní vztahy k sobě /sebedůvěra, sebevědomí/ vytvářet a rozvíjet citový vztah k okolí ovládat své city rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky činnost komunitní kruh, individuální rozhovory, četba na pokračování, relaxace, divadelní představení Oblast socializace, morálních a společenských hodnot vytvářet povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách osvojovat si základní kulturně společenské návyky, postoje a dovednosti učit se spolupracovat, přizpůsobit se, spolupodílet se, náležet ke společenství činnosti kolektivní hra, hry skupinové, pohybové, konstruktivní, interaktivní a sociální, společenské aktivity 16

17 4. Spolupráce Nedílnou součástí práce je každodenní spolupráce s rodiči dětí. Rodič hraje nezastupitelnou roli v životě dítěte a působení mateřské školy se stává vhodným a potřebným doplňkem výchovy v rodině. Zvláště pak je důležitá speciální péče mateřské školy pro děti s postižením, nerovnoměrným vývojem či jakýmkoliv znevýhodněním. Pokud mají děti udělat nějaký pokrok a jejich psychomotorický vývoj se do určité míry vyrovnal, je nezbytná úzká spolupráce s rodinou ve všech oblastech. Spolupráci s rodiči máme propracovanou ve všech třídách dle potřeb konkrétní skupiny. Spolupráce s rodiči v jednotném působení na dítě je naší prioritou. Mateřská škola má možnosti dítěti pomoci, ale pokud funguje dobrá komunikace mezi rodiči a školou, je to zárukou úspěchu v edukačním procesu. Pokud se rodiče a učitelé stanou rovnocennými partnery při výchově dětí, vždy se tato spolupráce zúročí ve formě spokojených a přirozeně se rozvíjejících dětí. Obecně na všech našich pracovištích: 1. odborné konzultace s učitelkami, speciálním pedagogem, psycholožkou 2. účast rodičů na akcích školy 3. rodiče mají kdykoliv možnost vstupovat do třídy 4. akce na jednotlivých třídách ve spolupráci s rodiči aranžování, výzdoba, rozloučení s předškoláky apod. 5. ukázky práce s dětmi u předškoláků 6. domácí úkoly pro předškoláky 7. nabídka literatury a časopisů 8. denní kontakt 9. informační nástěnky pro rodiče v šatnách tříd 10. podpora pedagogické práce ze strany rodičů sponzorství 11. besídky a oslavy 12. zahradní slavnost 13. nabídka videotréninku interakcí 14. dny otevřených dveří Formy spolupráce s rodiči mimo spolupráce v Klubech rodičů jsou v každé MŠ rozdílné. Škola dále spolupracuje s dalšími institucemi PPP, SPC, ZŠ, Městskou knihovnou,szš Zlíchov, APLA, nadace VIZE 97,FN Motol, OS Rytmus, Quip, lékaři apod. 5.Styl a formy práce využívané ve třídách naší mateřské školy Edukace je uskutečňována ve všech činnostech a situacích dne. Všechny činnosti jsou vyvážené v poměru spontánních a řízených aktivit. 17

18 učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, V třídě je preferována individuální práce s dítětem Formou záměrného i spontánního učení jsou naplňovány konkrétní vzdělávací cíle, při čemž toto učení je zakládáno na aktivní účasti dítěte. Preferováno je prožitkové učení se zapojením všech smyslů. S dětmi které mají problémy, probíhá vzdělávání dle IVP a to speciálními pedagogy. Poskytovány jsou speciálně pedagogické činnosti, reedukace Práce s dětmi probíhá individuálně, dle potřeb i frontálně. Komunitní kruh je využíván ke sdělování dojmů, pocitů, přání pro celou skupinku dětí, k rozboru konfliktů či problémového chování. Při všech činnostech jsou respektovány individuální zvláštnosti, potřeby, momentální indispozice, psychický stav dítěte. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří nadstandardní aktivity (společné akce dětí a rodičů, výlety, plavecký výcvik, návštěva divadla apod.), které organizujeme v průběhu celého roku. K dětem je přistupováno s empatií, citlivě, bez nadřazenosti a se snahou vžít se do pocitů dítěte. Důležitá je důslednost a jednotnost ve výchovném působení MŠ a rodiny Speciální třídy mají vypracovaný speciální systém práce dle charakteru postižení vyskytující se ve třídě. (aktuálně vypracovávají vždy v září) 18

19 VI. Obsah vzdělávání Vzdělávací obsah vychází z přirozenosti a koloběhu života a rozdělen na 4 integrované bloky PODZIM ZIMA JARO LÉTO, která si jednotlivá pracoviště rozpracovala na PROJEKTY podle svých podmínek, specifik, zaměření a možností tak, aby zahrnovaly všech 5 oblastí předškolního vzdělávání, tyto oblasti prolínají a odráží se v edukaci všemi směry. Za náplň projektů zodpovídá vedoucí pracoviště a tvoří jej celý kolektiv školy. Každé pracoviště má roční plán, který obsahuje všechny potřebné přílohy. Ve TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH si učitelky rozpracují témata s časovým horizontem dle specifik tříd. Dle analýzy tříd a speciálních potřeb dětí zvolí učitelky potřebné průběžné a specifické cíle, metody, prostředky a formy vzdělávání. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACI PROGRAM VŠICHNI SPOLEČNĚ PO CELÝ ROK Motto: Po celý rok společně ve školce obklopeni lidmi, přírodou, v pohodě a s radostí, prostě jako doma! INTEGROVANÉ BLOKY : PODZIM-ZIMA-JARO-LÉTO DUHA Motto: Každé dítě potřebuje pocit bezpečí a jistoty PROJEKT: RADOST -SPOKOJENOST -POHODA SLUNÍČKO Motto: Předávání základních životních zkušeností PROJEKT: RODINNÁ ŠKOLA SPOKOJENÉ DÍTĚ 19

20 MŠ FIALKA Motto: Být jiný není handicap PROJEKT: LOUKA U FIALKY MŠ OPUKOVÁ Motto: Cítit se v MŠ jako doma PROJEKT: JAKO DOMA (viz přílohy) Další společné formy naplňující záměry vzdělávání aktivity a tradice MŠ : Sportovní hry Pohybový kroužek Výtvarné hrátky od 4let Angličtina Taneční kroužek Veselé zpívání s pohybem plavecká škola Pulec Keramický kroužek Hrátky na flétnu Jóga pro děti Dramatický kroužek Rehabilitační cvičení Akce: Divadla a koncerty Návštěva divadel Tématické výlety po Praze Muzea Škola v přírodě Fotografování 2/rok Kouzelník Uzavírání zahrady s hrabáním listí - brigáda Výlety Mikulášská nadílka Mikulášská rej čertíků a andělů Vánoční těšení Návštěva ZŠ Masopust, karneval 20

Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole

Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole Mateřská škola Laudova, se speciálními třídami, Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole Cíl projektu: podporovat zdraví dětí, předcházet onemocněním, vytvářet

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

I. lj Identifikační údaje školy..2

I. lj Identifikační údaje školy..2 I. lj Identifikační údaje školy..2 II. III. IV. Obecná charakteristika školy 3 Podmínky předškolního vzdělávání..5 Organizace vzdělávání..8 V. Charakteristika ŠVP.9 VI. VII. Obsah vzdělání..14 Evaluace

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Název: Objevujeme svět kolem nás

Název: Objevujeme svět kolem nás Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Č. j. D4/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: Objevujeme svět kolem nás Motto: Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-821/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 Adresa: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 691 001 391 IČ: 72 049

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

1./ oprava názvu dokumentu na: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1./ oprava názvu dokumentu na: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dodatek k dokumentu Školní vzdělávací program mateřské školy Zelený ráj V době inspekční činnosti ve dnech 14.1.-16.1. 2014 byly zjištěny některé nedostatky v tomto hlavním dokumentu školy. Na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více