I. Identifikační údaje školy. II. Obecná charakteristika školy. Podmínky předškolního vzdělávání VIII. Organizace vzdělávání. V. Charakteristika ŠVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Identifikační údaje školy. II. Obecná charakteristika školy. Podmínky předškolního vzdělávání VIII. Organizace vzdělávání. V. Charakteristika ŠVP"

Transkript

1 I. Identifikační údaje školy II. Obecná charakteristika školy III. IV. Podmínky předškolního vzdělávání Organizace vzdělávání V. Charakteristika ŠVP 1. Vznik ŠVP 2. Profilace 3. Cíle dlouhodobé a průběžné 4. Spolupráce 5. Styl a formy práce VI. VII. Vzdělávací obsah Evaluace 1. Pravidla 2. Prostředky 3. Oblasti 4. Metody VIII. Přílohy 1. Projekty jednotlivých pracovišť 2. Školní řád 3. Plán kontrolní činnosti 4. Kritéria přijímání dětí do MŠ 5. Organizace dne ve třídách

2 I. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: VŠICHNI SPOLEČNĚ PO CELÝ ROK Motto: Po celý rok společně ve školce obklopeni lidmi, přírodou, v pohodě a s radostí, prostě jako doma! Předkladatel: Název školy: Mateřská škola Laudova se speciálními třídami Adresa ředitelství školy: Laudova 1030, Praha 6-Řepy Adresy dislokovaných pracovišť: Duha, Laudova 1030 Sluníčko, Laudova 1031 Fialka, Brunnerova 1011 Opuková, Opuková 373 (dále pro srozumitelnost v textu: pracoviště MŠ Duha, MŠ Sluníčko, MŠ Fialka, MŠ Opuková) Ředitelka školy-příspěvkové organizace: Mgr. Alena Lucová Statutární zástupkyně ředitelky: Bc.Hana Lhotková ŠVP zpracovala: Mgr.Alena Lucová Kontakty: , IČ: Zřizovatel školy: Název: MČ Prahy 17 adresa: Žalanského 12b/291 Praha 6 Řepy Platnost dokumentu: od úprava k ŠVP projednán na poradě vedení Mgr.Alena Lucová, ředitelka školy razítko školy 2

3 Představení komplexu mateřské školy II. Obecná charakteristika školy Od roku 2007 se komplex MŠ skládá ze 4 pracovištˇ, které se nacházejí nedaleko od sebe na sídlišti Řepy I. MŠ Duha a MŠ Sluníčko jsou položeny v těsné blízkosti a budovy jsou pavilónového typu, MŠ Fialka je zasazena na protilehlém straně ve svahu uprostřed zahrady a je také pavilónového typu. MŠ Opuková leží ve staré zástavbě Řep uprostřed vilové čtvrti jako samostatný dům. V mateřské škole v současné době pracuje kolektiv kreativních odborníků, kteří se snaží nabídnou všem dětem příjemné prostředí, vylepšují vlastními silami interiéry tříd, pracují s novými zajímavými metodami a prostředky. Těžištěm práce s dětmi je rozvoj tvořivosti, samostatnosti a komunikace ve všech činnostech. Ve speciálních třídách pracují vysokoškolsky vzdělaní speciální pedagogové, kteří dětem s postižením poskytují maximální odbornou, ale i lidsky přístupnou péči a empatický přístup. Škola spolupracuje s mnoha odbornými pracovišti, K těm nejvýraznějším patří pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, APLA. Mateřská škola má svou vlastní logopedku, do MŠ dochází psycholožka z PPP a pomáhá při řešení mnoha problémů. Dále je důležitá spolupráce s odbornicemi z APLA a z FN Motol. MŠ má velmi dobré renomé jak u odborníků, tak u rodičů. Důkazem je stálý příliv dostatečného počtu dětí. Kvalita výchovně vzdělávací činnosti je vzhledem k odbornosti pedagogů na vysoké úrovni, ale je třeba ji neustále zvyšovat. Charakteristika jednotlivých dislokovaných pracovišť MŠ Duha -Laudova heterogenní třídy (kapacita max.do 75 dětí) - z toho 2 speciální třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (po 12 dětech) - pracují zde plně kvalifikované učitelky a speciální pedagožky - ve speciálních třídách jsou asistentky pedagoga MŠ Sluníčko -Laudova heterogenní třídy běžného typ (kapacita do 104 dětí) - plně kvalifikované zkušené učitelky MŠ Opuková heterogenní třída - prostředí rodinného typu (kapacita do 20 dětí) - 2 kvalifikované učitelky 3

4 MŠ Fialka Brunnerova třídy heterogenní třídy do 20 dětí s možností integrace - a 2 speciální třídy pro děti s poruchami autistického spektra (po 6 dětech) - pracují zde plně kvalifikované učitelky a speciální pedagožky - každá třída má asistentku pedagoga 4

5 III.Podmínky předškolního vzdělávání v naší MŠ Personální MŠ má kvalitní odborně vyškolený personál, působí zde učitelky MŠ se SPgŠ nebo bakalářskou zkouškou z předškolní pedagogiky, 1 učitelka studuje VŠ předškolní výchovu, 4 učitelky studují VŠ obor speciální pedagogika. Ve speciálních třídách pracují s dětmi speciální pedagožky s magisterskou zkouškou. Kvalita personálu se odráží na kvalitě práce a uznání u rodičů a u odborné i laické veřejnosti. Asistentky pedagoga jsou většinou studentky VŠ spec.pedagogiky nebo soc.pedagogiky. Na MŠ působí logopedka, která metodicky vede další kolegyně logopedické preventistky. Materiální a ekonomické podmínky Budovy jsou udržovány jen s nejnutnějšími náklady především na havárie vody a ÚT, z rozpočtu pořizujeme opravy buď formou účelové dotace nebo opravy s nižšími náklady na údržbu, která stojí nemalé finanční prostředky. Každoročně pořádáme 1-2 brigády, kde společně s rodiči zvelebujeme vlastními silami vše, co zvládneme. Nedostatek financí na materiál pro Vv a Pv nás vede k žádostem o pomoc rodičů při vybavení tímto materiálem. (formou donášky těchto pomůcek do MŠ nebo dobrovolným finanční příspěvkem) Učebními pomůckami jsme vybaveni dostatečně, i když bychom měly rády nové pomůcky v širším sortimentu, než jaký si můžeme dovolit Finanční situace není dobrá, po sloučení není vidět žádná úspora naopak malý objem finančních prostředků nedovoluje rovnoměrnost v hospodaření a musí být preferovány nejaktuálnější potřeby té které MŠ. Snažíme se proto tvořivě využívat všechno co máme, nebo si pomáháme vlastními silami. Speciálními učebními pomůckami jsme vybaveni již léta nadstandardně, ale potřeba nových pomůcek je již na obzoru. Stejně jako se snažíme vybavovat dostupným tělocvičným náčiním i nářadím a to z příspěvku rodičů na podporu sportovních kroužků, které vedou paní učitelky pouze za nízké osobní příplatky. Budovy MŠ Duha a Sluníčko jsou rozčleněny na: hospodářský pavilon s provozními prostory ŠJ, kanceláří, šaten a skladů. V dalších dvou pavilonech jsou 4 třídy, Každá třída má 3 velké místnosti pro pobyt dětí - třída ( 49m 2, herna ( 38 m 2) a tělocvična -ložnice (56 m 2) a dalších místností. Budova MŠ Fialky je členěna obdobně, pouze je zapuštěna do svahovitého terénu. Třídy pro děti s autismem jsou v prostorách jedné třídy, která je rozčleněna na kouty a děti se zde pohybují dle volby činností a individuální práce. Zázemí každého oddělení tvoří WC, umývárna, šatna, kabinet a WC učitelek, sklad hraček, lehátek, úklid.komora, komunikační prostory a vlastní vstup. Vše je staré s potřebou rekonstrukce. Celková výměra tříd je cca 250 m2 a odpovídá hygienickým normám na počet dětí v každé třídě.ve všech prostorách MŠ se denně provádí 2-3 x úklid. Dvě třídy MŠ Duha v přízemí jsou bezbariérová, u každého oddělení je terasa, kterou v létě používáme pro ranní hry dětí. Zahrady MŠ jsou dostatečně velké a mají členitý terén, který lze využívat celoročně - od sprchování v mlhovišti a her s vodou ve vodních korytech, až po zimní bobování. Školní jídelny se skládají z centrální kuchyně ( 50m2) a přilehlých skladů potravin a šatny. Ve vybavení jsou prováděna opatření dle nových předpisů. Každá třída má svoji kuchyňku na vydávání jídla, s vlastním nádobím. 5

6 MŠ Opuková je jednotřídní MŠ v rodinné vile, je třípodlažní. V 1. patře je třída, sociální zařízení, ochoz, sklad UP. V přízemí je hlavní vstup, šatna dětí, jídelna - ložnice, školní kuchyně se skladem, WC pro dospělé. V suterénu jsou pomocné prostory ŠJ, šatna ŠJ a šatna zaměstnanců, kancelář a kotelna. Během prázdnin byla provedena izolace sklepních prostor a výměna oken. V MŠ Fialka byla provedena výměna oken během letních prázdnin a rekonstrukce vzduchotechniky. Všechny objekty by potřebovaly zateplit a nové fasády. Podmínky hygienické a BOZP Ve všech prostorách MŠ se 2-3x denně provádí úklid, sociální zařízení jsou ošetřována dezinfekčními prostředky, stejně jako prostory kuchyně a kuchyněk, kde probíhá 1x měsíčně také sanitární den. Další podrobnosti jsou uvedeny v provozních řádech MŠ. V případě výskytu jakéhokoliv infekčního onemocnění jsou ihned prováděna hygienická opatření v celém prostoru MŠ, v období smogu se ihned zvyšuje přísun vitamínů a provádí aromaterapie. Na počátku škol.roku budou pořízeny zvlhčovače vzduchu do všech tříd celého komplexu MŠ. Na bezpečnost dětí dohlížejí všichni zaměstnanci v rámci své práce, o bezpečnost práce se starají také všichni dle pokynů každoročního školení všech zaměstnanců. 1x ročně se provádí kontrola bezpečnosti práce a posuzuje se celé pracoviště z hlediska možného nebezpečí..následně se sjednává náprava. Zaměstnanci ŠJ dostávají ochranné pracovní pomůcky dle potřeby. (dle finančních možností) Jsou vypracovány vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, k výuce plavání, k pobytům dětí na výletech, škole v přírodě. Na začátku každého škol.roku necháváme podepsat rodiči prohlášení o zdravotním stavu dítěte, o souhlasu brát děti na akce mimo areál MŠ a o souhlasu zveřejňovat fotografie dětí z akci na WEB a do časopisů. K zahradám MŠ jsou vypracovány vnitřní provozní řády zahrad a v MŠ Fialka má také provozní řád tělocvičny. Každá vedoucí zodpovídá o viditelné umístění těchto pravidel na příslušná místa. Psychohygienické podmínky Životospráva dětí je dána režimem dne každé třídy a potřeb dětí, doba mezi jídly nepřesahuje 3 hodiny., V MŠ Duha se zřídila centrální kuchyně, která vaří pro obě MŠ a do MŠ Sluníčko- se jídlo dováží. V MŠ Fialka a MŠ Opuková mají svoje kuchyně. Stravování se řídí zásadami zdravé a vyvážené výživy, se sníženým obsahem cukru a živočišných tuků, ale se zvýšeným množstvím ovoce a zeleniny. V případě smogu ještě zvýšení o vitamínové nápoje nebo ovoce. Pitný režim je denně zajišťován od 7-17 hodin ve všech třídách. Pobyt dětí je přizpůsobován ročnímu období - letní a zimní režim, se snahou o maximální využití pobytu venku cca 2 hodiny, v létě celé dopoledne a odpoledne ihned po svačině. Děti mají po celý den k využití všechny prostory třídy pro hry a pohybové vyžití. Mohou si vzít kdykoliv tělovýchovné nářadí i náčiní. Denně probíhá ranní cvičení s různým 6

7 zaměřením. Odpolední odpočinek začíná poslechem pohádky na lehátku, děti si berou na lehátko svoje hračky a po cca 45 minutách odpočinku si ty, které neusnou, odcházejí hrát do třídy, herny nebo pracují individuálně s učitelkou. Při všech aktivitách jsou respektovány individuální potřeby dětí - potřeba odpočinku, pití, spánku, pohybu aj. Děti mají během dne dostatek volnosti a zároveň jsou vedeny k respektování základních pravidel ve skupině. Velmi důležitá je pro naše děti celková atmosféra třídy - příjemné, radostné prostředí, klid, pohoda. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě přijímacího řízení zápisem vyhlašovaným Úřadem městské části Praha 17, zpravidla v měsíci dubnu na nový školní rok. Všechny děti, které nikdy do MŠ nechodily, procházejí adaptací v přítomnosti rodičů cca 5-10 dní, dle potřeby. Informativní schůzka pro rodiče nových dětí se koná vždy první dny v září nového š.r. Pokud se v průběhu šk. roku uvolní místo, jsou případní zájemci ihned přijati. Kritériem přijetí je dovršení 3. roku věku a nástup do posledního ročníku MŠ. Dále umístění dětí zaměstnaných matek, dětí z našeho regionu a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - dle naléhavosti. Teprve potom jsou umísťovány děti nezaměstnaných matek a mimo náš region. viz.kritéria přijímání dětí do MŠ -směrnice 4/2009 Poslední léta přesahuje zájem o umístění dětí do našich speciálních tříd kapacitu. Důležité je, že jsou to děti buď z jiného obvodu nebo okolí Prahy a také se přihlásí po ukončení zápisu. Přitom by pro nás nebyl problém otevřít ještě 1 speciální třídu, pokud by nám ÚMČ Praha 17 poskytnul dotaci na vybavení., personálně bychom bez problému vše zajistili. Řízení mateřské školy a organizace Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace, skládající se ze čtyř součástí. V čele příspěvkové organizace stojí ředitelka, statutární zástupkyně ředitelky I., v čele jednotlivých mateřských škol 4 vedoucí pracoviště mateřské školy zástupkyně ředitelky II.. Povinnosti všech pracovníků jsou vymezené v pracovní náplni. Plánování mateřské školy je funkční, opírá se o zpětné vazby. Každý měsíc se pravidelně konají porady vedení, kde plánujeme, řešíme, hodnotíme a spolupracujeme. Tato setkání jsou v tak velkém komplexu nezbytností. Pedagogické pracovnice vzájemně spolupracují mezi sebou. Vytváříme podmínky pro další vzdělávání a profesní růst pedagogických pracovnic. Organizace mateřské školy a další dokumenty se plně vztahují k chodu mateřské školy. Vytváříme příjemné ovzduší, vzájemnou toleranci. Školní vzdělávací program je realizován ve spolupráci se všemi 4 pracovišti MŠ. Spolupracujeme při řešení individuálních výchovných či vzdělávacích problémů. Provádíme poradenskou činnost pro rodiče ve věcech vzdělávání dětí. Pedagogické pracovnice mají odbornou a pedagogickou způsobilost. Nadále se vzdělávají samostudiem a účastí na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogické 7

8 pracovnice se chovají a jednají profesionálním způsobem, řídí se pedagogickými a metodickými zásadami předškolního vzdělávání dětí. Speciální služby(logopedie, rehabilitace) či jiná péče o děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány speciálními pedagogy, rehab.sestrou a ve spolupráci s příslušnými odborníky a zařízeními. Škola zajišťuje podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami. 8

9 IV. Organizace vzdělávání v naší MŠ. Způsob organizace, stanovení jednotlivých činností a jejich regulaci řeší vnitřní předpisy a pravidla, např. školní řád MŠ, organizace dne v MŠ,pravidla pro přijímání dětí do MŠ, pravidla pro vydávání stravy, plán kontrolní činnosti pro celý komplex (viz.přílohy). Složení všech 13 tříd MŠ je heterogenní (ve třídách jsou zařazeny dětí od 3 do 7 let), umožňujeme tímto podporovat sounáležitost, vzájemnou pomoc, toleranci, rodinné vztahy a jiné prosociální vlastnosti. Každá třída má třídní učitelku a další učitelku, ve spec.třídách je počet ped.pracovnic stanoven vyhláškou 73/2005 Sb ve znění pozdějších předpisů. Úkoly pro zdárnou organizaci vzdělávání: V personální oblasti : stabilizovat pedag. sbor na jednotlivých pracovištích zajistit odborně erudovaný personál do speciálních tříd skloubit fungování všech 4 pracovištˇ vstřícná spolupráce všech zaměstnanců organizace prosadit potřebnost financí na speciální péči a asistentky (i formou sponzoringu od firem a rodičů) Ve ŠVP : vypracovat vlastní preventivní program- protidrogové, dopravní a zdravotní prevence realizace Projektu na podporu zdraví větší vzájemná spolupráce mezi třídami jednotlivých škol a mezi školami - vzájemné poznávání, více společných akcí zařazení dalších alternativních terapií - arteterapie, hipoterapie, canisterapie aj. prezentace na internetu, nový WEB nabídnout využití VTI v rámci ŠVP + TVP do ŠVP a TVP jednotlivých MŠ zahrnout - rozpracovat do témat a cílů všechny problémy, které se vyskytly v průběhu tohoto šk.r. v evaluaci TVP. zkvalitnit hodnocení témat a projektů v některých třídách důslednou kontrolu evaluace vedoucími MŠ pro další škol.rok vypracovat nový systém evaluace dle absolvovaného školení Dr.Burdíkové V pedagogické práci : zaměřit se na pěstování vzájemných přátelských vztahů mezi dětmi a podporovat solidaritu, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi dětmi na sociální nezralost nejmladších dětí na sebeobsluhu přicházejících nejmladších dětí vzájemné seznámení s UP v jednotlivých MŠ (výstava pomůcek) vybudování studovny pro učitelky s odbornou literaturou, půjčování knih 9

10 větší podíl na samostatné komunikaci dítěte s dospělým- projevovat a prosazovat své potřeby snažit se domluvit a skloubit zájmy na třídách, tak abychom působily všechny jednotně, bez vzájemných konfliktů, s vědomím, že jsme velká organizace, složená ze 4 objektů a že pro pohodu na pracovištích je nezbytností spolupráce, pomoc a vzájemná tolerance. Zlepšit jednání s rodiči, být diplomaté, snažit se domluvit a naslouchat rodičům, nepronášet unáhlené závěry, nevymlouvat se a nepodrývat autoritu ostatních spolupracovnic Snažit se navázat s rodiči partnerský a rovnocenný vztah Ve speciální práci : spolupracovat se specialisty z APLA, psycholožkou z PPP, P - 6 a podle nutnosti i s dalšími odborníky iniciovat další školící setkání o výchově a vzdělání dětí s autismem a AS pro spec. pedagogy a ostatní personál zavést systém práce ve všech speciálních třídách zajistit logopedii, tak aby nezasahovala do jednotlivých činností ve třídách a pokryla potřeby všech MŠ přehlednost práce vizualizace pro rodiče do šaten tříd prezentovat integraci na veřejnosti Pokračovat v : předcházení agresivním projevům dětí ( napodobování akcí ze seriálů aj.), sobeckosti a netolerance pomoc dětem z nepodnětného sociálního prostředí, sledovat eventuálně ohrožené děti ještě více pozitivního hodnocení, ocenění pro zvyšování sebevědomí a lepšího sebepojetí dětí vést děti k zájmu spolupodílet se na činnostech, při kterých si samy zvolí cestu a ponesou za ni odpovědnost větší podíl na samostatné komunikaci dítěte s dospělým- projevovat a prosazovat své potřeby i v běžných třídách provádět s předškoláky grafomotoriku pravidelně více pozitivního hodnocení dětí před rodiči, pomáhat tak navazovat a prohlubovat vztahy mezi rodiči a dětmi, zvl. tam, kde jsou problematické hlubší analýza pedagogické práce ve všech MŠ doplňovat vybavení MŠ dle plánu, který si vytvoříme společně na základě požadavků a podílů jednotlivých tříd pokus o získání financí od Úřadu městské části Prahy 17 formou účelové dotace na obnovu a modernizaci vybavení( nepodařilo se v minulém šk. roce ) 10

11 V. Charakteristika ŠVP 1.Vznik ŠVP Tento ŠVP vznikl v průběhu posledních dvou let po nástupu nové ředitelky. Vycházel z původního ŠVP 3pracovišť. Po připojení další MŠ bylo třeba celý ŠVP přepracovat a postupně doplňovat, což bude dále pokračovat ve spolupráci celého kolektivu všech 4 MŠ v dalším škol.roce. ŠVP vypracovala ředitelka ve spolupráci vedoucích jednotlivých pracovišť, které dále se svými kolektivy vypracovávají projekty s respektem na specifika jednotlivých MŠ. 2.Profilace školy Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Okruhy edukace, od kterých se práce v naší MŠ odráží: 1. Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku 2. Prevence specifických poruch učení 3. Sociální a multikulturní program 4. Výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 5. Podpora talentovaných a mimořádně nadaných dětí Ad.1. Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku Posláním naší mateřské školy je úsilí o přirozený rozvoj dětí předškolního věku, s respektem všech jejich individuálních zvláštností. Chceme, aby se děti v naší mateřské škole cítily v bezpečí, měly by být obklopeny vstřícným a empatickým prostředím, dávajícím lásku, spokojenost a jistotu. A z tohoto vychází naše konání a práce s dětmi, potažmo i s rodiči a veřejností. Těžištěm naší práce je rozvoj tvořivosti, samostatnosti a schopnosti komunikace ve všech činnostech prostupujících celým dnem. Velmi přínosné je využití a zavedení prvků programu Škola podporující zdraví zaměřeného na pohodu prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. (viz. Projekt na podporu zdraví) 11

12 Ad.2. Prevence specifických poruch učení a chování Celé tři roky co dítě MŠ navštěvuje, se učí dovednosti, vědomosti a návyky, které lze a bude nutné uplatňovat a dál rozvíjet v ZŠ. Děti se v MŠ na přechod do ZŠ intenzivněji připravují v posledním roce docházky. K tomu využíváme nejrůznější programy zaměřené na tyto problematiky. Každá učitelka má mít možnost se v této oblasti vzdělávat a nezbytností je spolupráce se ZŠ a odborníky. Velmi důležitá je prevence specifických poruch učení, a proto jako primární prevence ji provádíme právě v naší MŠ. Některé projevy, které mohou být rizikovými faktory je možné odhalovat již v předškolním věku. Cílená prevence znamená dělat s dítětem přiměřené aktivity k jeho celkovému výchovně-vzdělávacímu rozvoji, odpovídající fyzickému věku a individuálním zvláštnostem. Důležitá je hravá forma a přitažlivá motivace. Je třeba brát na zřetel principy soustavnosti, trvalosti, přiměřenosti, postupnosti, emocionálnosti a jednotnosti ve výchovném působení. Pracujeme v prostředí plné pohody, klidu, nezapomínáme na povzbuzení a pochvalu. Na základě pozorování je třeba zjistit, ve kterých oblastech je vývoj dítěte opožděn a na základě diagnostiky vypracovat stimulační program zaměřený na odstranění vývojových opoždění. Výzkumy potvrzují, že čím dříve na dítě cíleně působíme, tím vyšší je pravděpodobnost úspěchů. (Metoda dobrého startu, Předcházíme poruchám učení, Reedukace grafomotoriky apod.) Ad.3 Sociální a multikulturní program Příprava dětí pro život je u nás již započata v nejútlejším věku, do kterého spadá právě předškolní věk a pobyt v MŠ. Zkušenost dítěte ze života v sociální skupině dává dítěti předpoklad být úspěšný v dalším životě a komunikaci s okolím. Prioritou v této oblasti je právě tato zkušenost, kdy se dítě učí přizpůsobovat, komunikovat, spolupracovat, nachází své já, autonomii ve skupině, sebeuvědomění, sebepojetí a sebevědomí. To vše chceme ve škole dětem poskytnou, samozřejmě s respektem na jejich individuální potřeby. Pro tuto oblast edukace je velmi důležitý kontakt dětí s dětmi s postižením v rámci integrace směřující k inkluzi. V rámci multikulturní výchovy poskytujeme kontakt a spolupráci s národnostním menšinami s odlišnými kulturními zvyklostmi. Tímto vedeme děti k chápání a respektování jiných kultur, vytváříme postoje vůči imigrantům a příslušníkům jiných národů a ras. / skupinová či individuální integrace japonských dětí, které si naši MŠ oblíbily a dlouhodobě s japonskou komunitou spolupracujeme./ Ad.4.Výchova a vzdělávání dětí se speciálními potřebami Děti se speciálně vzdělávacími potřebami v naší MŠ: - se zdravotním postižením - se zdravotním oslabením - se sociokulturním znevýhodněním 12

13 Poskytujeme: Intenzivní logopedickou péči o děti s vadami řeči, s narušenou komunikační schopností zajišťuje školní logopedka s magisterskou zkouškou z logopedie a logopedické asistentky s bakalářskou zkouškou z logopedie. Speciální péči o děti s nerovnoměrným vývojem zajišťují speciální pedagožky. Provádí: - Diagnostiku, tvorba IVP - spolupráce s psychologicko pedagogickou poradnou - intenzivní příprava dětí před vstupem do ZŠ - speciální programy - individuální přístup na všech třídách (dle Individuálních vzdělávacích plánů) - Speciální péči o děti s autismem zajišťují speciální pedagožky s magisterskou a bakalářskou státní zkouškou, učitelka MŠ a asistentky pedagoga. - strukturovaná a vizualizovaná výuka s individuálním přístupem - intenzivní spolupráce s APLA - výroba speciálních pomůcek - speciální programy - alternativní a augmentativní komunikace /VOKS, piktogramy, znaková řeč/ Všechny přístupy a speciální metody jsou aplikovány a využívány dle individuálních potřeb dětí, každé dítě s postižením má vypracován IVP ve spolupráci s poradenským pracovištěm, za podpory všech členů pedagogického týmu a se souhlasem rodičů a ředitele školy. Podle potřeby bude využívána možnost požadavku zavedení funkce asistenta pedagoga či osobního asistenta pro dítě se závažnějším postižením. Prioritou ve spolupráci s rodiči postižených dětí bude vstřícnost, podpora, poradenství, pozitivní přístup a spolupráce, diskrétnost s respektování soukromí a práva na vlastní názor a přesvědčení. Vizí je vytvoření jednoho pavilonu pro speciální péči pro lepší dostupnost speciálních pedagogů, speciálních pomůcek a speciálně vytvořeného prostředí a relaxační místnosti typu Snoezelen, Bílého pokoje pro všechna pracoviště MŠ Ad.5 Podpora talentovaných a mimořádně nadaných dětí Pro tyto děti je možné využívat nadstandardní aktivity v rámci nabídky nejrůznějších kroužků v mateřské škole a zařazování nadstandardních programů a přístupů dle individuálního zaměření a potřeb. 13

14 Vizí v této oblasti je vytvoření multifunkční místnosti zimní zahrada pro nadstandardní péči formou zasklení terasy, kde by bylo možné provozovat nadstandardní aktivity / kroužky, výuka angličtiny, flétna, práce na PC apod. Naše mateřská škola se snaží být oporou pro rodiče, chce si získat jejich důvěru a být nápomocna při řešení problémů. Zároveň chce být institucí spolupracující s veřejností, nemá zájem se podbízet, ale konat v zájmu dítěte, hájit jejich práva a prosazovat dobré jméno a povyšovat předškolní vzdělání na úroveň dalších důležitých školských zařízení. 3.Společné cíle dlouhodobé a průběžné DLOUHODOBÉ CÍLE 1. cíl: Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení Předpokladem naplňování tohoto cíle je: podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu; systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení; podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění; motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe; rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání; přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 2. cíl: Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Předpokladem naplňování tohoto cíle je: poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi; v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání; rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích; vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. 14

15 3. cíl: Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předpokladem naplňování tohoto cíle je: rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb; vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry; vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé); vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá. 4. cíl: Vytváření vhodných podmínek pro předškolní vzdělávání: dbát na to, aby dětský nábytek a ostatní vybavení bylo pro děti bezpečné a estetického vzhledu, dostatečně vybavovat školu hračkami, pomůckami, materiály, umístit hračky a pomůcky tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát; vést děti k tomu, aby se podílely na výzdobě školy (věcné podmínky); poskytovat dětem plnohodnotnou stravu a dostatek tekutin v průběhu celého dne; dbát na to, aby denní řád byl pravidelný, ale zároveň umožňoval přizpůsobovat organizaci činností během dne potřebám a aktuální situaci, v denním programu respektovat individuální potřebu spánku i aktivity, dodržovat každodenně dostatečně dlouhý pobyt venku (životospráva); vytvářet takové prostředí, aby se v něm cítily dobře jak děti, tak i zaměstnanci školy, respektovat potřeby dětí, dbát na rovnocenné postavení všech dětí, dostatečně vést děti k samostatnosti, využívat pozitivního hodnocení a stimulace, vytvářet přátelskou atmosféru (psychosociální podmínky); při vstupu dětí do MŠ uplatňovat individuálně přizpůsobený adaptační režim, dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat, aby denně probíhaly individuální, skupinové i frontální aktivity, dbát na soukromí dětí, nepřekračovat doporučené počty dětí ve třídách (organizace); jasně vymezit povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců, informační systém v MŠ a plánování školy musí být funkční, respektovat názory zaměstnanců školy, kolektiv všech 4 pracovišť musí funkčně spolupracovat; rovněž je nutná spolupráce se zřizovatelem a ostatními organizacemi a odborníky (řízení MŠ); ředitelka MŠ musí vytvářet podmínky pro další vzdělávání (personální a pedagogické zajištění); pedagogové musí úzce spolupracovat s rodiči dětí, všichni zaměstnanci musí zachovávat patřičnou mlčenlivost o osobních údajích dětí, rodin (spoluúčast rodičů). Musí být taktní a citliví. 5. cíl: Respektování individuálních potřeb a možností dítěte: vytvořit každému dítěti (zdravému i s postižením)optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti; tam, kde je to potřebné a účelné, je nutno pro jednotlivé děti sestavovat individuální vzdělávací programy; 15

16 u dětí mimořádně nadaných doplnit nabídku dalších aktivit podle zájmu a mimořádných schopností dítěte. Zajistit každému dítěti možnost komunikace dle individuálních předpokladů /augmentativní nebo alternativní komunikace/ PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE Oblast sebeobsluhy : vést k samostatnosti při všech sebeobslužných činnostech podporovat sebevědomí při sebeobsluze rozvíjet manuální zručnost při zapínání knoflíků, zipů podporovat udržování pořádku a čistoty kolem sebe při práci, při stolování činnosti sebeobslužné v průběhu dne, oblékání, svlékání. Oblast hygieny: vést k udržování svého zevnějšku používat samostatně toalety, správně a přiměřeně ovládat vodu při umývání, dodržovat postup při osobní hygieně činnosti režimové momenty během dne, svačina, oběd Oblast chování: osvojovat si návyky zdravého životního stylu podporovat důvěru ve vlastní síly a schopnosti umožňovat samostatné vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení při hrách podporovat vůli, vytrvalost a sebeovládání dodržovat stanovená pravidla, která si kolektiv domluví činnosti společenské hry, hry námětové, nejrůznější činnosti a příležitost Oblast citů, sebepojetí: osvojovat si dovednosti důležité k podpoře zdraví, osobní pohody i pohody prostředí. rozvíjet pozitivní vztahy k sobě /sebedůvěra, sebevědomí/ vytvářet a rozvíjet citový vztah k okolí ovládat své city rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky činnost komunitní kruh, individuální rozhovory, četba na pokračování, relaxace, divadelní představení Oblast socializace, morálních a společenských hodnot vytvářet povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách osvojovat si základní kulturně společenské návyky, postoje a dovednosti učit se spolupracovat, přizpůsobit se, spolupodílet se, náležet ke společenství činnosti kolektivní hra, hry skupinové, pohybové, konstruktivní, interaktivní a sociální, společenské aktivity 16

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole

Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole Mateřská škola Laudova, se speciálními třídami, Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole Cíl projektu: podporovat zdraví dětí, předcházet onemocněním, vytvářet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S NÁZVEM BAREVNÁ MOZAIKA OD PODZIMU DO LÉTA MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LUČNÍ 88 589 01 TŘEŠŤ ZPRACOVALA:

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání V každé roční době chceme mít blízko k přírodě i k sobě. školní rok 2014/ 2015 1 Pro práci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od 1. 9. 2008 Aktualizace k 31. 8. 2010,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více