NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ ČERVENEC SRPEN 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ ČERVENEC SRPEN 2012"

Transkript

1 Ú S T E C K Ý K R A J Dolní Podluží Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PERMONÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo ročník XX Přejeme vám příjemné prožití dovolených a prázdnin. Příští Permoník vyjde ve středu 5. září. ČERVENEC SRPEN 2012 Cena dotovaná 4 Kč OZNÁMENÍ Ordinace MUDr. L. Martinkové bude o prázdninách uzavřena takto: července srpnové pátky 10., 17. a OÚ JIŘETÍN P/J SVOZ tříděného odpadu OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ OÚ v Dolním Podluží upozorňuje, že místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů za 2. pololetí roku 2012 je splatný do Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří po tomto datu OÚ v Dolním Podluží poplatek platebním výměrem ve výši dvojnásobku dlužné částky. UPOZORNĚNÍ HORNÍ PODLUŽÍ Vážení občané, opět chci poukázat na některé zažité praktiky. Jedná se o ukládání trávy, sena, ořezaných větví a keřů na cizí pozemky. Tento nešvar se sice pomalu daří odstraňovat, ale přesto u mnohých z Vás i nadále přetrvává. Těší mne, že se snažíte upravovat a udržovat své zahrádky. Nemělo by to ale být na úkor toho, že tento odpad ukládáte na sousední pozemky. Všichni, ať už to jsou místní občané, nebo rekreanti, si musí uvědomit, že každý pozemek někdo vlastní. Je proto nepřijatelné v tomto trendu pokračovat. Toto upozornění, ani ta předchozí, nejsou opravdu vedena v osobní rovině. Je míněno obecně a každý, koho se to týká, by se měl nad tím zamyslet a řešit likvidaci svého odpadu jiným způsobem. Děkuji za pochopení. Karel Kopecký, starosta Oslavy 400 let kostela Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou JIŘETÍN p/j První červnový víkend (3. 6.) patřil svátku zasvěcení kostela v Jiřetíně pod Jedlovou. Oslavy započaly již v sobotu v podvečer slavnostním koncertem Komorního orchestru Šluknovska. V neděli o Slavnosti Nejsvětější Trojice jsme si pak připomněli 400 let od vysvěcení kostela. U příležitosti tohoto výročí celebroval slavnostní mši svatou litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Slavnostní událost byla zakončena setkáním věřících s biskupem v klášteře sester Kongregace Dcer Božské Lásky. Jana Křížová, foto Karel Kříž Den dětí v Dolním Podluží Obecní úřad Dolní Podluží ve spolupráci s ČČK a základní školou uspořádaly v sobotu 9. června 2012 Den dětí ve sportovním areálu v Dolním Podluží. Za krásného počasí se na hřišti sešlo více než 160 dětí, které přilákaly soutěže, např. chůze na chůdách, jízda zručnosti na kole, skákání v pytli nebo házení míčků na cíl. Za své snažení byly děti odměněny sladkostmi. Každé soutěžící dítko dostalo také párek v rohlíku a limo- nádu. Tradičně zde byli také místní hasiči, kteří dětem ochotně ukazovali hasičské auto a další techniku. Doprovodný program zajistil LMK Varnsdorf, a tak se nám nad hlavami objevovala letadélka menší i větší. Největším lákadlem pro děti byly nafukovací skákací hrady a obří trampolína. Tam děti dováděly, dokud je nevyhnala dešťová přeháňka. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu pěkného odpoledne, a také všem sponzorům. Markéta Hobzová, foto M. Pásek

2 2 PERMONÍK Červenec srpen 2012 SDRUŽENÍ ŽIVOT DOLNÍ PODLUŽÍ ukončení budou pozváni vychovatelé a děti, kteří s námi po 20 let spolupracovali. Přítomna bude i televize. Chorvatsko ostrov Pag Pro polské a české seniory jsme uspořádali rekreační pobyt v Chorvatsku. Zařídili jsme dva výlety jeden do Zadaru, kde jsme si prohlédli historickou část města, a druhý výlet na Plitvická jezera. Itálie Lido Adriano Jako každý rok jsme se vydali do Itálie s dětmi z mateřské a základní školy společně s jejich rodinnými příslušníky, užít si moře a sluníčka. Uspořádali jsme výlet do Mirabilandie největšího zábavního parku v Evropě, a do Saint Marina na poznávací výlet. Rekreační pobyt se velmi vydařil. 20 let výročí spolupráce Sdružení Život Sdružení Život v březnu tohoto roku oslavilo výročí 20 let od počátku spolupráce tří zemí (Polska, Německa a České republiky). V Bogatynii byla u příležitosti výročí pořádána oslava s prezentací naší práce za posledních 20 let. Účastnili se všichni zástupci tří zemí, kteří se podíleli na činnosti spolků. Naším největším přáním je, aby spolupráce pokračovala i v dalších letech. Mnoho dětí se za ta léta účastnilo táborů a společných akcí s poznáváním kulturních zvyků našich sousedů. V létě uspořádáme tábor v Hartau, na jehož slavnostní PODĚKOVÁNÍ Naše veliké poděkování patří panu starostovi a zastupitelům obce za předfinancování projektu Přeshraniční spolupráce Sdružení Život. Projekt byl úspěšný a finance v hodnotě Kč byly vráceny Obecnímu úřadu v Dolním Podluží. Texta a foto Miloslava Böhmová Foto JS Parkoviště je vydlážděno JIŘETÍN p/j Další část rekonstrukce náměstí je téměř dokončena. Pracovníci obce R. Demeter, A. Kuča, T. Žigmund dokončili 40 m dlouhou pískovcovou opěrnou zeď, která byla nutná k vybudování parkoviště pro 12 osobních automobilů v jižní části náměstí nad kostelem. Nyní již pracují na pískovcové opěrné zdi, která bude lemovat pěší zónu (již zde nebudou projíždět motorová vozidla) od restaurace U Nedvídků podél farní zdi, Eurogreenu (bývalé hasičárny) směrem ke kostelu. V rámci rekonstrukce náměstí se též odstranil asfalt a vjezd do ulice Ke Stříbrnému dolu se vydláždil žulovou kostkou. Obdobně se předláždil vchod do kostela, který se tím stal vchodem bezbariérovým. Zároveň se v dlažbě z modrého kamene (znělce) obnovil letopočet 1612, to je rok, kdy byl kostel před kulatými 400 lety postaven. Text a foto Josef Zoser, starosta

3 Červenec srpen 2012 Snad příště... Ani na okamžik jsem nikdy nepochybovala o potřebě či dokonce nutnosti nové tělocvičny při ZŠ Dolní Podluží, neboť její stav a stav jejího zázemí /šatny, sprchy, toalety a potíže s telefonním signálem/ znám - několikrát jsem zde propotila při podvečerním cvičení pro ženy tričko. Již v r stejně jako nyní na problematiku nevyhovující tělocvičny poukazoval pan starosta Zoser. Stejně jako nyní nenavrhoval výstavbu tělocvičny, ale rovnou sportovní haly. A to je pro mne otázka, ke které jsem chtěla, aby se naši pedagogové vyjádřili. Proto jsem se ptala na možnosti její využitelnosti /sportovní haly/ v praxi. Ptala jsem se na toto našich zastupitelů již v roce 2008 a dovolila jsem se na totéž zeptat našich pedagogů nyní, neboť sice má naše škola moc pěkné webové stránky webnode.cz/, ale zřejmě od jejich zřízení nebyly doplněny a ani od r aktualizovány. Takže kdo by nevěřil ve vzdělávací program škol, mohl by snad nabýt dojmu, že nejdůležitější činností naší školy byl či je sběr druhotných surovin a práce družiny a to jenom díky tomu, že byla jedna položka vyplněna hodně podrobně a ostatní vůbec a nebo jen tak, aby se neřeklo. O problematice tělocvičny zde najdete jedinou zmínku, a to v zápisu ze schůzky školské rady z v bodě 5 diskutovalo se o možnosti postavení sportovní haly nebo tělocvičny. Toť vše. K čemu se pedagogové přiklání ev. proč, jsem se nedočetla v minulosti ani před odesláním tohoto sdělení dne Souhlasím, že byl můj článek zavádějící. Bohužel jsem si až nyní, hledajíce z čeho pedagogové usuzují, že jsem proti nové tělocvičně, přečetla poprvé článek publikovaný v květnovém Permoníku. A zjistila jsem, že zřejmě při grafické úpravě článku jsem nedopatřením vymazala čast textu, aniž bych si toho všimla. Logicky proto cítím potřebu sdělit, že proti nové tělocvičně /či dvěma/ v jakékoli podobě nemám vůbec nic. Ale záměr výstavby sportovní haly se mi i po několika letech jeví pro naše podmínky jako naddimenzovaný. Ale protože posuzuji tento záměr spíše zvenčí, a určitě nejsem sama, byla jsem a stále jsem přesvědčena, že při rozhodování o této stavbě by měli mít rozhodující slovo právě pedagogové. Proto si dovolím znovu oponovat, že stejně jako v r stále netuším, jaké představy pedagogové mají. Zda by preferovali sportovní halu tedy velký záměr s několika hřišti jak nastínil p.starosta Zoser, či jen tělocvičnu s pěkným zázemím šatny pro kulturní převlékání střídajících se tříd, sprchy pro samozřejmé využití po hodině TV všemi žáky, WC, místnost s TV či promítací technikou, posilovnou, zda pomýšlet i na infra saunu pro předehřátí svalů před sportovním výkonem, apod. Vlastně dosud se ani nikdo nevyjádřil, zda je preferována oddělená výuka TV dívek a chlapců pro rozdílnou výkonnost a zájmy, apod. a zda oddělaná výuka probíhá a má probíhat souběžně ve stejném čase či nikoli. I od toho by se měl plán sportovního zázemí odvíjet. Protože pokud by mělo dojít k tomu, že současná tělocvična by se v budoucnu používala, jak píše pan ředitel Mgr. Fetr, již raději jen k jiným účelům, pak by měly být vystaveny tělocvičny nejspíše dvě- jedna větší a druhá menší či obě stejně velké... A to je to, nač jsem se ptala. Že je školní tělocvična využívána i mimoškolními aktivitami vím, jen nevím, v jakém rozsahu. A to je to, k čemu mohli své říci právě ti, kteří to vědí. Protože pokud je pomýšleno na využití nových prostor i pro mimoškolní aktivity, je asi třeba počítat i se zázemím pro čekající rodiče, apod. Vždyť až bude rozhodnuto, postaveno, bude obtížné zakoncipovat nové nápady či na druhou stranu bude pozdě na zjištění, že místo toho či onoho mohlo být něco jiného či jinak. Proč rozhodnutí, co vlastně postavit, je celá desetiletí "oříškem", který nedokáže nikdo rozlousknout? Pro nedostatek informací či financí? Dobrá vůle byla vyslovena již několikrát, v zastupitelstvu zřejmě měli a mají pedagogové zastoupení v novodobé i předlistopadové éře. Nechce se mi věřit, že by pod tíhou argumentů a při úctě k učitelskému stavu byl jasný záměr tak dlouho u ledu. Tímto jsem snad upřesnila, že práci školy jsem vůbec v minulém článku a ani tentokrát nehodnotila. Také odpovím na vyslovenou připomínku, že bych se mohla spolupodílet na činnosti školy. Kroužek mladých zdravotníků je veden velmi kvalitně, bez přehánění lze říci, že již mnoho let. Proč bych tedy měla nosit dříví do lesa a nejspíš takovým zásahem snad vyslovovat jakoby neoprávněnou nespokojenost s velmi dobře odvedenou prací nejen p. Mgr. Bekové, p. Pecinovské, p. Kopeckého a dalších? A koneckonců k této a ani jiné aktivitě jsem naší školou vyzvána nebyla. /Mimochodem požadavek MŠ Horní Podluží předčítat dětem samozřejmě zdarma a ve svém volném čase jsem před časem neodmítla./ PERMONÍK 3 O potřebě aktivizace obyvatelstva - především v řadách dospěláků jsem stále přesvědčena. Prakticky denně se při své práci setkávám se skutečností, že po odchodu do důchodu se lidé začnou izolovat, přestože mají zájem o okolí. Bohužel se pak aktivně dění společenkého, kulturního či sportovního přestávají účastnit, společnost jim zprostředkovává mnohdy jediný společník- televize. A to je dle mne hodně málo!!! Vždyť člověk je tvor společenský. Proto jsou senioři vděční za každé popovídání si s kolemjdoucím, důvěřivě otvírají své příbytky cizím lidem, protože jim chybí společnost. Proto bych velmi uvítala práci takového nadšence, pokud se najde. A jeho práce, i když by byla placená, by byla dle mého názoru k nezaplacení. A to píši, i když vůbec netuším, zda se někdo takový na takto náročný úkol najde a zda má vize najde pochopení. Snad ano. O tom, že potřeba více myslet na seniorské aktivity není jen můj pohled, svědčí jistě i článek z týdeníku 5+2, číslo 8, kdy na straně č. 3 sdělují s povzdechem, že chybí hřiště pro seniory. A nyní se ještě vyjádřím k našemu kinu. Super! Už před lety jsem žasla, na jaké úrovni dolnopodlužské kino je. Samozřejmě by to nešlo bez nadšení p. ing. Vojty a samozřejmě i bez štědré dlaně obce a sponzorů. Teď ještě přimět naše občany k návštěvě jeho prostor. Je fajn slyšet mnohé lidičky, jak našemu kinu fandí, byť byli v jeho prostorách naposledy před mnoha lety. Podobný problém mají i ve Varnsdorfu a dle mého názoru se snaží elegantně přivést diváky i občasnými akcemi pro seniory a studenty slevou na některá představení. /S úsměvem jen dodávám, že věřím, že nebudu nařčena z nekalosti pokusu krátit biografu příjmy či z pokusu se obohatit, apod. Nejsem senior ani student./ Jsem moc opravdu ráda, že může fungovat dál to, co naši předkové pro nás jistě také s odříkáním si vybudovali. Mnozí se dokáží uskromnit, když vědí, že to je pro dobro věci to platí pro domácí i obecní rozpočet. Mezigenerační solidarita a výpomoc stále funguje oběma směry. Stále většinu občanů našich obcí zajímá, co nového se událo,co se povedlo, co je plánováno, proč je to či ono tak či onak. Jen z dob minulých stále přetrvává u většiny z nás nechuť ke schůzování a u mnohých obavy z reakce druhých po vyslovení svého názoru. Proto vítám jakékoli vyjádření kohokoli k čemukoli a nejen v Permoníku. V současné době Permoník informuje o dění v našich obcích dle mého nejobsáhleji a nejlépe místní rozhlas na mnohých místech slyšet není, webové stránky obcí i přes SPOLEČENSKÁ RUBRIKA DĚKUJEME Děkuji OÚ v Dolním Podluží a zároveň organizaci Červeného kříže v Dolní Podluží za blahopřání mé matce Marii Chalupové, Dolní Podluží 293 k jejímu životnímu jubileu 80 let. Za to Vám moc děkuji. Syn Rudolf a bratr Pavel s rodinou ROZLOUČILI JSME SE S bolestí v srdci sdělujeme, že nás dne opustila paní Anna SVO- BODOVÁ. Prosíme, věnujte jí tichou vzpomínku. Bude nám všem chybět. Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary. Rodina Kučerova aktualizace nevypovídají o aktivitách školek, škol, občanských sdružení... Nenajdete zde zpravidla ani pozvánky na sportovní a kulturní akce /týká se všech tří obcí/. A ať si říká kdo chce co chce, jsem přesvědčena, že díky upozorněním v Permoníku došlo k mnohým zlepšením v našich obcích. Děkuji za něj, i když kdyby jej nebylo, měla bych mnohdy více času na jiné aktivity. :-) A to všechno jsou důvody, proč tvrdím, že možná máme více, než si myslíme. Přeji všem prima léto, mnoho inspirace a sil. Poznámka: text tohoto článku + dopis zastupitelům D. Podluží z prosince 2008 jsem odeslala em na adresu cz na vědomí pedagogům ZŠ Dolní Podluží, kdyby chtěli reagovat ještě do prázdnin, a hlavně abych co nejdříve rozptýlila jejich obavy, že v ordinaci vysvětluji prospěšnost pohybové aktivity, a přitom si myslím zcela něco jiného MUDr. Lenka Martinková

4 4 PERMONÍK Červenec srpen 2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ Akce projektu Společná budoucnost 3 Dětský den v Neugersdorfu Na oslavy Dětského dne jsme byli pozváni našimi německými kamarády do Neugersdorfu. Připravili si pro nás krásný indiánský den se soutěžemi a cestou za pokladem. Každý si vyrobil indiánské triko a čelenku a vyzdobil si obličej indiánskými znaky. V naší partnerské školce nás čekalo dobrodružství, museli jsme splnit stezku odvahy, poradit se při shromáždění kmene, dokonce jsme zajali i bledé tváře a vyzkoušeli si, jaké to je být přivázán ke kůlu. Na závěr jsme se podle mapy museli vydat na zahradu, kde byl ukrytý poklad. Našli jsme truhlu plnou předmětů k výrobě náhrdelníků a náramků, a tak si každý vyrobil dáreček dle své fantazie. Dětem se den moc líbil. Akce projektu Společná budoucnost 3 Hrací den v Dolním Podluží Naposledy v tomto školním roce jsme přivítali v naší mateřské škole kama- rády z Německa. Společně jsme si zazpívali, pohráli a pochutnali si na výborném pohoštění. Děti předvedly, co se z cizího jazyka naučily, hádaly zvířata, barvy a názvy různých činností v obou jazycích. Těšíme se na další školní rok na společná setkání. Ukončení plavecké výuky Přišel den posledního plavání, a tak jsme si pro paní učitelku Olinku připravili krásný dáreček. Děti se rozhodly jí vyrobit triko, na které každý otiskl svou dlaň textilními barvami. Každou ručičku jsme podepsali a přidali poděkování. Olince se dáreček moc líbil, předala dětem Mokré vysvědčení a sladkou odměnu. Děkujeme za perfektní přístup k dětem. Návštěva ZŠ Dolní Podluží Naši předškoláčci se vydali za kamarády do první třídy, aby si vyzkoušeli, jestli jsou již na školu připraveni. Paní učitelka je rozesadila mezi školáky a předvedla nám jednu hodinu prvouky. Předškoláci byli moc šikovní a krásně se zapojili do výuky. Na závěr hodiny si každý zasloužil sladkou odměnu. Děkujeme paní učitelce Hofmanové a jejím žákům. Rozloučení s předškoláky Přišel den, kdy se s námi naši předškoláčci museli rozloučit. Pozvali jsme učitelky ze základní školy a paní Čemusovou, která si opět připravila nádherný program s pasováním na školáka. Děti musely obstát v počítání, pohybové a rytmické zkoušce, poznávání barev a zpěvu. Všichni byli moc šikovní, a tak se v září mohou zařadit mezi prvňáčky. Paní učitelky ze školy děti ošerpovaly a předaly tužku s iniciálami dětí, které se musí přes prázdniny naučit. Paní ředitelka mateřské školy dětem předala památeční knihu a upečený dort. Poté se děti vydaly za cestu za Hejkalem, který je pozval do lesa, kde si pro ně připravil úkoly. Děti musely zatančit taneček, pomoci uklidit les, poznat zvířata a stromy, trefit se šiškou na cíl... Na závěr cesty poslal Hejkal děti do sklepa na stezku odvahy, na jejímž závěru čekala na každého plná taška dárečků. Po splnění stezky si děti opekly vuřty a toasty na ohni, pohrály si na zahradě až do tmy a přenocovaly v mateřské škole. Děkujeme paní Čemusové a učitelkám pí. Hofmanové a pí. Soškové, které si udělaly čas i přesto, že byly celý den na školním výletě. Pohádková galerie Poslední týden v červnu jsme se rozhodli vydat zpátky v čase a přiblížit si dobu dinosaurů. Vydali jsme se do Pohádkové galerie v Jiřetíně pod Jedlovou, kde jsme si prohlédli výstavu dinosaurů (dřevěných soch) a vyrobili si dáreček. Po výstavě jsme si pochutnali na zmrzlině v místní cukrárně. Celý týden jsme si vyráběli trika na zahradní slavnosti, na které jsme si pozvali rodiče a rodinné příslušníky. Předvedeme jim vystoupení Rozmanité počasí a vydáme se na cestu po stopách dinosaurů. Zahradní akce Cesta do pravěku proběhne Dinopark Liberec Na závěrečný školní výlet jsme vyrazili do libereckého Dinoparku. Děti tu viděly mnoho druhů dinosaurů, zažily déšť v deštném pralese, vyzkoušely si práci archeologů při odhalování kostry dinosaura z písku, prošly si různé dobrodružné stezky a zahrály si pohybovou hru. Dětem se výlet moc líbil, na památku si nakoupily krásné dinosaury. Poděkování Děkujeme panu Karlu Vojtovi za hračky pro děti k MDD. Děkujeme panu Mensovi za vyprání koberců sponzorským darem. Text a foto Monika Zoserová

5 Červenec srpen 2012 PERMONÍK 5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ Záleží nám na životním prostředí, třídíme odpad! Každoročně vyhodnocujeme na naší základní škole odevzdané množství tříděného odpadu papír, kartonové obaly, PET lahve, elektroodpad. V letošním roce 2011/2012 bylo odevzdáno celkem 1890 kg PET lahví, 6590 kg papíru a 291 kg elektroodpadu. Za množství PET lahví a papíru se škola umístila v soutěži škol na II. místě a získala finanční odměnu Kč. K nejlepším žákům v množství odevzdaného papíru patří: Grösserová Adéla /2. tř./ 572 kg, Pejznochová Simona /4. tř./ 502 kg, Hoření Ivona /4. tř./ 348,7 kg. K nejlepším žákům v množství odevzdaných PET lahví patří: Švec Stanislav /3. tř./ 6060 ks, Nováček Tomáš /7. tř./ 4220 ks, Hoření Ivona /4. tř./ 3975 ks. Vítěznou třídou se stává 2. třída, která odevzdala celkem ks PET lahví a 1 466,5 kg papíru. Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za snahu třídit odpad!!! -IN- Střípky z letošního školního roku na 1. stupni: Jana Husa zradila ostrooká šelma (Zikmund liška ryšavá). Kořeny potřebuje rostlina k tomu, aby se mohla pohybovat pod zemí. Jan Žižka byl šlechetný muž. Husité byli sirotci. O hodině nemám prdět (to mi řekli doma). Paní učitelka čte poutač: Líbáš jako ďábel. Žák 4. třídy odpoví: Jako to víte, paní učitelko? Čistý je příbuzné ke slovu mýt. První koňská dráha byla od Prahy k Jetřichovicím. V Libereckém kraji teče řeka Vltava a Morava. Rozdíl mezi kvetoucími a nekvetoucími rostlinami je, že kvetoucí musíme zalévat, nekvetoucí ne. Největší nížina Slovenska jsou Krkonoše. Krev rozhání srdce, krev vodí žaludek. Hitler byl něco jako zlý zločinec. Zaznamenala Mgr. P. Sošková Projektový den 6. třídy 6. června podnikla naše třída s p. učitelkou Havlíčkovou výlet do Prahy. Cílem byla návštěva Planetária, kde jsme zhlédli dokument Pohyby Země. Po skončení jsme si prohlíželi různé vystavené a instalované exponáty. Nejvíc nás zaujala černá díra a váha na různých planetách. Později jsme se šli podívat na výstavu prehistorických zvířat pod názvem Doba ledová výstava gigantů. Zde jsme viděli 18 vyhynulých tvorů z doby ledové, např. mamuty, lvy, velebobry, nosorožce a další vyhynulé živočichy. Výlet se nám moc líbil a domů jsme si vezli hodně hezkých a zajímavých zážitků a vzpomínek. Krystýna Danková Jaroslava Kuncová Projektový den 7. třídy Dne 29. května navštívila naše třída v rámci projektového dne GOTIKA chrám sv. Víta, kde nás nejvíce zaujala krásná okna složená z tisíců barevných sklíček, vysoké věže s fiálami a chrliči, lomené oblouky a žebrová klenba. Průvodce nám umožnil prohlídku hrobky českých králů a kaple sv. Václava, kde jsou dveře se sedmi zámky do korunní komory, v které je uložena Svatováclavská koruna. Po prohlídce chrámu jsme se vydali Zlatou uličkou ke Karlovu mostu, odtud na Staroměstské a Václavské náměstí. Výlet se nám líbil a doufáme, že se do Prahy ještě někdy podíváme. Miloslava Chalupová Filip Řežábek Plavecký výcvik Od 23. dubna do 18. června probíhal plavecký výcvik žáků 3. a 4. třídy v rumburském bazénu. Jednalo se vždy o dvě vyučovací hodiny týdně. Učitelky z plavecké školy byly velmi hodné a trpělivé a děti pod jejich vedením dělaly velké pokroky. Z neplavců se stali plavci, mnozí ztratili strach z vody, a ti, co již plavat uměli, zdokonalovali plavecké styly, skoky do vody, potápění, plavání na vytrvalost apod. Děti s chutí plnily všechny úkoly, závodily, ale nejradši měly vždy závěr hodiny, kdy dostaly chvilku volna a mohly se ve vodě vydovádět. To se pak plavecké desky proměnily v bojová plavidla, ze kterých se děti vesele shazovaly do vody či závodily, které plavidlo je rychlejší. Na závěr plaveckého výcviku dostali žáci mokré plavecké vysvědčení, vítězové závěrečného závodu také diplom. Bohužel letošní plavecký výcvik byl možná poslední, škola má na tuto kapitolu stále méně peněz. Pokud se nepodaří sehnat finance, tak se tato důležitá součást výuky stane minulostí. Den bez úrazu Projektový den nazvaný Den bez úrazu se stal již tradicí. Letos se konal 8. června. Je to den, kdy se děti seznamují se zásadami první pomoci, procvičují znalost dopravních značek a bezpečné chování v silničním provozu. Na mnoha stanovištích plní různé úkoly, musí znát důležitá telefonní čísla, řeší nejrůznější modelové situace z běžného života. Letos kvůli nestálému počasí proběhla větší část dne v budovách školy, po té jsme se přesunuli na hřiště, kde pro žáky připravili program členové LMK z Varnsdorfu. Děkujeme jim za obětavost a za jejich čas! Školní výlet Ve čtvrtek 21. června se vydali žáci celého I. stupně na školní výlet. Cílem výletu byla mýdlárna Rubens v Růžové, kde si všichni užili příjemné vůně zastudena ručně vyráběných mýdel. Děti si také se zájmem mýdlo vyrobily. Výlet pak pokračoval autobusem do Jetřichovic a odtud pěšky krásnou přírodou k Dolskému mlýnu. Přesvědčili jsme se, že za krásným zážitkem nemusíme cestovat nijak daleko, protože příroda v našem okolí je opravdu nádherná. Ukončení školního roku 2011/2012 Rok utekl jako voda a už je tu opět konec června a s ním slavnostní ukončení školního roku. V aule se s námi rozloučili žáci 9. třídy a předali štafetu třídě osmé. Mnoho žáků naší školy dosáhlo pěkných výsledků. Těmi nejlepšími žáky byli: 1. třída Martina Hybelbauerová 2. třída Martin Veroněk 3. třída Nela Petružálková 4. třída Marie Frančová 5. třída Adriana Koldová 6. třída Bára Matějková 7. třída Kristýna Krupková 8. třída Renáta Středová 9. třída Martin Hermann Všem žákům přeji krásné prázdniny, učitelům a rodičům zaslouženou dovolenou! Sejdeme se opět v pondělí 3. září Mgr. M. Hobzová Foto: M. Hobzová, P. Sošková

6 6 PERMONÍK Červenec srpen 2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ První červnový pátek jsme oslavili společně ve školce svátek dětí. Převlékli jsme se za INDIÁNY, ESKY- MÁKY, ČERNOCHY, BĚLOCHY a soutěžili jsme a užívali si svůj den. Děti dostaly dárečky do školky a každý si odnesl i svůj domů. Loupežník Vilda nás jako tradičně každý rok pozval na hrad Tolštejn. Cestou nás čekaly nelehké hádanky. Na hradě nás čekal Vilda, odměnil nás čokoládovými tolárky a na nás čekal ještě v restauraci výborný oběd. Naši mladší kamarádi s námi nešli, protože dostali pozvání od vodníka Čepečka, a tak se vydali na cestu plnou zábavy opačným směrem. Na návštěvu za zvířátky na farmu jsme se hned druhý den vydali k Blance Petružálkové. Nejvíce sympatií si vysloužilo hříbě Lesslie a telátko Eliška. Děti se mohly podívat, ohmatat i očuchat různé druhy potravy, na kterých si pochutnávají zvířata na farmě. Společný výlet s našimi kamarády z Jiřetína jsme podnikli tentokrát do Děčína na zámek. Na děti čekala opravdu krásná pohádka NENÍ DRAK JAKO DRAK a poté si návštěvníky odvedla komtesa a cestou po zámku museli všichni plnit zadané úkoly, za což dostali penízky, které potom vyměnili s hrabětem zámku za darovací listinu. Budoucí školáci se vydali na návštěvu do 1. třídy. Paní učitelka Hofmanová zapojila děti do výuky prvouky a i děti ze školky si mohly vyzkoušet práci s interaktivní tabulí. Naši hasiči nás pozvali na sjezdovku, kde si pro nás a naše kamarády z Jiřetína připravili zajímavý program. Děti soutěžily, vozily se na laně, mohly si vyzkoušet hasičskou výstroj a prozkoumat hasičská auta. Nejvíce se všem líbilo skutečné hašení ohně a skok odvážného hasiče Vojty do nastříkané pěny. Zpět do školky odvezli hasiči děti hasičskými auty. Školáci navštívili galerii v Jiřetíně, kde si každý mohl vyrobit něco hezkého pro radost. Paní Kamila Žítková provedla děti galerií. Největší radost měly děti z dinosaurů. Opět na sjezdovku jsme se vydali, abychom se podívali na hospodářské stroje. Spoustu zajímavých informací o těchto strojích poskytl dětem pan Luboš Kudla. Děti si mohly posedět v traktoru. Šikovní studenti z lesnické školy Šluknov vyřezali dětem velké auto, zahradní posezení a totem. Koník Buky povozil všechny děti na naší zahradě. VARNSDORF Prakticky již před rokem uspořádala Interaktivní základní škola Karlova ve Varnsdorfu akci s názvem Oranžový den. Zábavné odpoledne pro děti, jejich rodiče a blízké mělo za cíl podpořit účast školy v anketě Skupiny ČEZ Vaše volba, ve které mohla veřejnost ve všech regionech ČR hlasovat pro nejužitečnější projekt v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sportu. V severních Čechách usilovala o půlmilionový příspěvek mezi jinými projekty také varnsdorfská Interaktivní základní škola. Oranžový den připravili pedagogové spolu s rodiči. Děti si mohly zatančit, zasoutěžit a občerstvit se. Dospělí se pak dozvěděli spoustu nových informací o škole, její interaktivní výuce, ale také o projektu Oranžový den. Na místě se tak mohli zapojit do hlasování v anketě. Celé odpoledne se neslo v přátelské a rodinné atmosféře, vždyť s žáky přišli jejich sourozenci, maminky, tatínkové, ale i jejich prarodiče a známí. Díky velké účasti se podařilo získat z celkových hlasů, a to znamenalo vítězství pro Interaktivní základní školu. Půlmilionový dar promění škola v nové vybavení počítačové učebny, která dětem usnadní lépe proniknout do základů práce s Ač nebylo příliš teplo, sešli jsme se na posledním rozloučení se školkou na zahradě, kam jsme pozvali rodiče i paní učitelky ze základní školy v Dolním Podluží. Rodiče i děti byli oblečeni do barvy duhy. Všichni měli za úkol vybarvit duhu, což bylo možné, pouze pokud rodiče splnili zadaný úkol. Maminky zatloukaly hřebíky, jezdily autíčkem a vozily velký míč na malém vozíčku. Tatínkové skládali prádlo, zašívali díry a přebalovali miminko. Všem to šlo na jedničku a duhy měli školáčci vybarvené. Děti dostaly šerpy, knihy a dárečky. Rodiče podkovičky pro štěstí a kytičky, které děti vypěstovaly. Paní Secká zakoupila pro děti thůje i s jmenovkami dětí, které si za pomoci rodičů zasadily. Paní učitelky poskytly potřebné informace rodičům prvňáčků. Úplně poslední den ve školce si šikovní malíři, kteří po celý školní rok plnili úkoly a sbírali barvičky na paletky, došli pro svůj zasloužený poklad. Dárečky všechny děti mile překvapily a potěšily. Naše mateřská škola letos dle dochované kroniky oslavila 65.výročí od svého založení. Byla otevřena galerie dětských prací v prostorách bývalé jídelny a kdo měl zájem a chuť, mohl se podívat i do budovy mateřské školy. Přejeme všem hezké a pohodové prázdniny! Děkujeme p. B. Petružálkové, p. L. Kudlovi, p. K. Žítkové a p.učitelkám Mgr. M. Hobzové a Mgr. M. Hofmanové. Velké poděkování patří p. Nadě Secké, která nikdy na naše děti nezapomněla a vždy pro ně měla nějakou dobrůtku nebo jinou maličkost. Učitelky Pavla, Soňa a Vlaďka Foto Pavla Petružálková Varnsdorfští se zasloužili o půl milionu korun pro kvalitnější výuku svých dětí výpočetní technikou a tajů nejen přírodovědných, ale i dalších předmětů. Ještě více se zkvalitní a zmodernizuje výuka a žáci se budou moci do ní aktivněji zapojit. Získali jsme nejen půl milionu Více než finanční částka, kterou škola získala, byl pro mě jako jednoho z organizátorů cenný velký zájem veřejnosti. Chuť přiložit ruku k dílu, když je třeba, udělat si čas pro děti, které jsou pro nás tím nejcennějším. Proto má Oranžový den tak mimořádný význam. Více na Eva Juricová Výročí Po loňském 145. výročí postavení hradní restaurace na Tolštejně uplynulo v červnu letošního roku 105 let od úmrtí jejího stavitele a prvního provozovatele pohostinství na hradě Johanna Josefa Münzberga. Letos zároveň uplynulo 35 let od úmrtí jeho vnuka Johanna Münzberga, posledního hostinského z rodu Münzbergů. Jejich působení na hradě dosáhlo téměř sta let. Oba dva se významně zasloužili o zachování zříceniny, o rozvoj turismu v našem kraji, rádi se podělili o své vědomosti z místní historie i o své znalosti z říše živočichů a rostlin. O tom svědčily exponáty hradního muzea, z kterého se po druhé světové válce dochovalo velice málo. Některé zbylé artefakty jsou k vidění v rumburském nebo i jiřetínském muzeu. Podrobnější informace ze života Münzbergů a jejich životě na hradě si případní zájemci budou moci přečíst v brožuře, která se chystá, včetně dobových fotografií, do tisku. Markéta Vovsíková

7 Červenec srpen 2012 PERMONÍK 7 Z HISTORIE Historický vývoj Podlužska Za spolek DOMOVINA připravuje O. Liška 12. pokračování Hrad Blankenštejn vedle Ralska a Děvína patřil do panství Jana z W. Po zničení tohoto sídla, které bylo Janu z W. nejmilejší, usadil se tento trvale na Tolštejně. Roku 1444 padl hrdý Děvín a i Tolštejn byl Lužičany obléhán. Dobré opevnění a statečná posádka hradu však odolala, a tak obléhající museli odtáhnout s nepořízenou. Wartenberští opět uzavřeli mír s Lužičany a pak dlouhou dobu nebylo zmínky ani o Tolštejně a ani o jeho majiteli. To byla dobrá známka toho, že mír byl na obou stranách poctivě dodržován. Když roku 1458 Jiří z Poděbrad byl zvolen českým králem (husitský král), byli to také Wartenberští, kdo se významně na této volbě podíleli. Také pán na Tolštejně, v našem vyprávění tak často vzpomínán Jan z Wartenberka, měl veliké zásluhy, za které byl r jmenován vrchním číšníkem království českého a zemským správcem Horní Lužice. Brzy poté Jan z W. jako velitel královských vojsk vedl tažení do Dolní Lužice a zúčastnil se obléhání Chotěbuze (Kottbus). Jan z W. spravoval jemu svěřený úřad velice důkladně. Lužickému rytířskému stavu byl velice nakloněn, protože oni byli Jiřímu z Poděbrad věrni a zcela oddáni. Naopak vůči městům a obzvláště vůči Zhořelci postupoval velice přísně, neboť obyvatelstvo podnícené duchovenstvem proti husitskému králi se stále bouřilo. Jan z W., kmet již vysokého věku, ale do poslední hodiny svého života velmi čilý a statný, zemřel v Budyšíně dne 14. listopadu Byl pochován v kostele řádu bosonohých. Na jeho náhrobku je napsáno: John von Wartenberg, Voigt des Sechslande und Städte,Görlitz, Ležáky Zittau, Lauban, Kamenz, Löbau přeloženo: Jan z W. zemský správce území Šestiměstí a měst Budyšína, Zhořelce, Žitavy, Luban (dnes v Polsku), Kamenz, Löbau. Z pozůstalých synů Jana z W. obdržel panství Tolštejn a Šluknov Krištof. R vznikly nové nepokoje, neboť odpor k husitskému králi Jiřímu se zvrhl na otevřený odboj. Pod vedením vratislavského biskupa Jošta (Jodocusi) z Rožmberka byl vytvořen svaz proti králi Jiřímu, do kterého vstoupila také velice katolická města Budyšín, Zhořelec a Žitava. Nepokoje a vření dostoupilo tak daleko, že bylo proti husitům kázáno křižácké tažení, jako např. v Žitavě u příležitosti církevního shromáždění měst sdružených ve svazu Šestiměstí. Vzplály nové husitské bouře a následně došlo i ke strašlivému ničení a pustošení kraje. Wartenberští, věrni svému králi, nezůstávali v těchto šarvátkách a bojích nečinní, neboť jmenovitě Krištof na Tolštejně a jeho bratr Zikmund, který zdědil po otci úřad vrchního královského číšníka a za krále Vladislava byl jmenován zemským správcem Horní Lužice, byli horlivými stoupenci podobojí kališníky. Z Tolštejna byly opět nepřetržitě podnikány ozbrojené výpady do Lužice a ani okolí Budyšína nezůstalo ušetřeno. Kraj žitavský byl postižen těmito nájezdy počátkem září a listopadu V roce 1469 Františkem z Haagu narychlo sebrané vojsko Lužičanů, Slezanů a křižáckých vojáků v počtu pěších a 800 jízdních vyrazilo na křižáckou výpravu do Čech, která se však vrátila bez úspěchu. Po návratu byla tato vojska rozpuštěna, ale zemský správce Horní Lužice, rytíř Jaroslav ze Štenberka, shromáždil U příležitosti 70. výročí vyhlazení osady Ležáky německými nacisty se v neděli 24. června uskutečnil pietní akt, a to za nejvyšší účasti v novodobých dějinách České republiky. V ležáckém památníku jsme tak měli možnost uctít památku obyvatel, kteří nepřežili řádění nacistů. Při této vzpomínce zazněl projev prezidenta ČR Václava Klause, který tuto událost, vedle vyhlazení Lidic, označil za symbol utrpení našeho národa v období okupace. Kardinál Dominik Duka na místě sloužil bohoslužbu za oběti tohoto zločinu. Na pietním aktu rovněž vystoupil předseda Českého výboru bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička či válečný veterán armádní generál Tomáš Sedláček. V jeho projevu zaznělo přání, aby si naše a příští generace uvědomily, že boj za svobodu nekončí, že naše svoboda není zaručena a že je na nás, abychom si ji i nadále udrželi. Karel Bezchleba, foto Karel Kříž veliké množství žitavských a různých ozbrojenců svazu Šestiměstí a vyrazil s nimi, aby dobyl a pokořil hrad Tolštejn. Lužičtí obléhali hrad 5 dnů, od do Na obléhání byli znamenitě vyzbrojeni, neboť měli dostatek děl a dokonce Budyšín jim propůjčil svoje zvlášť zkázonosné dělo zvané Tetscher Büchse (Děčínská puška). Útok byl veden hlavně od večerní, tj. západní strany, neboť v těch místech se dalo dělo nejlépe postavit, a také hrad sám z této strany byl nejvíce zranitelný. Posádka Tolštejna opevnila ještě také úpatí skály. Bránila se statečně, na nepřítele střílela účinný déšť kamenných kulí (jak se píše ve starých knihách). Zatímco obránci statečně bojovali na život a smrt a kdy těžké dělo Budyšínských svými kulemi ničilo hradby a opevnění hradu, táhl houf lužických po okolí, plenil, raboval a pálil. Tak byl zničen Glasendorf dnešní Lesné, osada Grund (D. Podluží) a také na úpatí Jedlové sklářská huť, založená již za panství Petra Berky z Dubé. Tehdy to byla vůbec první sklářská huť v Čechách. Obyvatelé osad ze strachu utekli do blízkých lesů v okolí Chřibské. Obležení by patrně skončilo dobytím hradu a jeho zničením, neboť ani pevné zdivo a statečná posádka by nemohla do nekonečna odolávat náporu těžkých děl a trvalým útokům obléhajících. Stalo se, že mezi obléhajícími se rozšířila zpráva, že Žitava je ve velikém nebezpečí, neboť je ohrožena husitskými vojsky, vedenými panem Střelzou a vévodou Jindřichem z Münsterbergu (Prusko), synem krále Jiřího a velice známým jako básník. Žitavě hrozilo veliké nebezpečí, že bude tentokrát dobyta a zničena. Husitské vojsko pod vedením již zmíněných velitelů přešlo Žitavské pohoří. Voj čítal asi mužů, ale Žitavští v domnění, že se jedná jen o malý houfec, podnikli z města výpad. Ke strašné krvavé bitvě došlo na takzvané Quak louce u osady Neumuehle (Nový mlýn). Žitavští byli zahnáni na útěk. 60 jich padlo a 246 zajato, kteří teprve za vysoké výkupné dostali svobodu. Tato, pro Žitavu tak nešťastná, bitva zachránila hrad Tolštejn. Jaroslav ze Šternberka, jakmile dostal zprávu o ohrožení Žitavy, okamžitě přestal s obléháním hradu a spěchal přes Varnsdorf a Großschönau Žitavě na pomoc. Lužičané a Slezané do krajnosti vyčerpaní věčnými šarvátkami a boji, podrobovali se postupně králi Jiřímu a mír se pozvolna vracel. 6. února 1470 dochází k míru mezi Wartenberky a Lužičany v Budyšíně, ale ještě v r.1489 táhli husité v malých vojích Lužicí a cestou drancovali a zabírali vše, co se jim hodilo. Brzy po šťastném odražení Lužických změnil hrad svého majitele. Krištof z W., dohnán svými věřiteli, nabízí k prodeji panství Tolštejn a Šluknov. Dne 3. prosince 1471 prodal Krištof z W. Tolštejn a Šluknov s veškerým k tomu náležejícímu zboží vévodovi Albrechtu Saskému a jeho bratru vévodovi Arnoštovi. Ten pravděpodobně brzy svůj díl přenechal bratrovi, neboť krátce po uskutečnění koupě vystupuje Albrecht jako jediný vlastník. V registraci z 29. listopadu 1471 je označen tento prodej jen všeobecně. U zápisu o prodeji Studánky, Nové Vsi, Belmsdorfu (H. Podluží), osady Tolštejn (Dollendorf) a dnešní celé Dolní Podluží stálo: daň nikdo nezná! Tyto obce byly tak vypleněny, že zde již nikdo nebyl, kdo by mohl podat přesné informace. Celé okolí Tolštejna bylo boji zcela zničeno. Roku 1475, v důsledku malých výnosů, propachtoval vévoda Albrecht Saský hrad a úřad Tolštejn Šluknov, vyjímaje lesy, soudy, rybníky a ovčárny, na 6 let správnímu úředníkovi panu Ulbrichtovi z Rechenburku bez placení daní, jenom proti převzetí všech správních nákladů. pokračování příště

8 8 PERMONÍK Červenec srpen 2012 Podstávkové domy ~ 15 ~ Z německého originálu přeložil Miroslav Kabeláč Ozdobné prvky nádherně vyvedených štítů Vogtlandu se podobají oněm, jež jsou u domů ze severní části Chebska nebo Ašska, popřípadě severozápadní části Čech. Také ve Vogtlandu je několik podobných budov. Zde se setkáme také se zvláštností dvou, nebo dokonce tří sloupů na rozích domů. Velmi dobře opatrovaným příkladem je výletní hostinec na Bílém Halštrovu /něm. Weiße Elster/ u Plavna /něm. Plauen/. Další zvláštností vogtlandského domu je podstávka často na straně štítu a jizby, ale prokázána není už u domovní části chodební a stájové /25/. Dobrý přehled těchto zvláštností poskytují vogtlandská zemědělská muzea v Raunu a Landwüstu. V oblasti východního Durynska a západního Saska se setkáme s podstávkovou konstrukcí, kde prahy, sloupy a prahové vzpěry jsou zdvojené /37/. Některé z těchto staveb se zachovaly v Kraftsdorfu ( blízko dálnice Hermsdorfer Kreuz ), ovšem podstávková pole jsou ve spojení s opěrnými sloupy vyzděná. Zvláštností jsou domy v okolí Altenburgu, většinou jde o domy rolnické. Na pomezí Saska a Durynska se stavěly místo jednoho sloupu dva v užším rozestupu vedle sebe Příčinou této zvláštnosti může být užití slabšího dřeva /15/ Hrázděné části těchto domů často hrály role forem výzdoby. Někdy se také stavěly sloupy na práh, ne tedy přímo na základy. Hodné připomenutí je také to, že můžeme příležitostně narazit na domy, které mají příliš tenké stojky, jak je tomu někdy v oblasti na jih od Lužických hor v severních Čechách. Ojedinělé jsou podstávky, jež začínají teprve od výše okenních parapetů, např. v západním předhůří Krkonoš. POPIS PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ HLAVNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI Budiž zdůrazněno, že se zde pojednává jen o hlavních konstrukcích nebo detailech. Z toho poznáme, jak je tato část důležitá pro charakteristiku podstávkových domů. ROUBENKY A STAVBY Z FOŠEN Už dávno je tato technika, při níž se stěny vytvářejí z kmenů na sobě navzájem navrstvených, člověku známá. Na rozdíl od kamene má dřevo výhodu v tom, že je schopné velmi dobré tepelné izolace. Nevýhoda spočívá v krátké trvanlivosti. Když SERIÁL však srovnáme dřevo se stěnou vyplétanou, nebo primitivní hliněnou stavbou, je opět stavba roubená, zároveň i ta z fošen podstatně trvanlivější. Bylo nad slunce jasnější, že budovy do lesa se /stále více/ zakusujících sídel, byly postaveny ze dřeva stromů, jež musily ustoupit zemědělcům, právě tak bylo samozřejmé při tomto nadbytku užití srubové technologie. /45/ Primitivní srub lze postavit pomocí jediné sekery. U roubených stěn podstávkových obydlí můžeme s jistotou předpokládat, že vývoj vyšel ze zpracování oloupaných kmenů. Utěsňování spár se ze začátku provádělo mechem. Spojení domovních rohů se původně zakončovala výstupky. Vylepšena byla stěna, když druhý a každý následující kmen byl na své spodní straně v podélném směru přitesán do oblouku, aby se mohl pak podstatně těsněji přiložit ke spodnímu trámu. Spáry, které ještě zůstaly, se tak lépe utěsnily. Jinou variantu tvoří dodatečné opracování jedné ze stran kmene, a to tak, že vnitřek jizby se mohl honosit relativně hladkou stěnou. Třetím krokem bylo otesání horních i spodních stran všech kmenů. Takto vzniklé trámy s poněkud rovnými plochami ležely pak konečně téměř těsně na sobě. Částečně už během stavby se mezi kmeny v tenké vrstvě vkládal utěsňující materiál /mech, koudel, odpady lněné výroby/. Zvláštní příklad představuje krkonošský dům s velmi širokými spárami /19/. Čtvrtým stupněm byl po všech stranách sekerou opracovaný, téměř čtverhranný trám. Úplně čtverhranný profil byl u roubených staveb sotva obvyklým jevem. Trámy byly spojovány na rozích různými způsoby plátování. Ztráty dřeva způsobené zakončujícími výstupky mohly být tak uspořeny. Protože spotřeba dřeva u dalších nových staveb tohoto druhu byla vysoká, snažili se stavitelé v tomto směru o šetření. Zkušenost je naučila tomu, že stěna jizby se nemusila bezpodmínečně skládat z trámů stejné tloušťky nebo kmenů opracovaných sekerou tak, aby dosáhla dostatečně tepelné izolace a pevnosti. Pomocí klínů štípali kmeny podél, a tak dostávali z jednoho stromu dvě břevna. Zpravidla se dřevo štípalo, až tesaři opracovali kmen na dvou stranách. Rozštípnuté kmeny /označované také jako fošny/ měly pak dvě hladké plochy, jednu po rozpůlení a zbytek horní plochy otesaného kmene. Vypouklá strana tvořila vnějšek stěny, zatímco ze štípaných ploch vznikla tak stěna vnitřní, jež byla také někdy ještě opracována širočinou, aby byla ještě hladší. pokračování příště Vítání občánků v Domově sv. Máří Magdaleny JIŘETÍN p/j V sobotu 9. června 2012 se v Domově sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou konalo slavnostní přivítání 3 občánků. Po více než třiceti letech jsme v Jiřetíně pod Jedlovou přivítali dvojčátka, která sice v obci trvale nebydlí, ale Jiřetín je jejich jediným domovem. Zástupci Obecního úřadu Jiřetín pod Jedlovou pan Bohuslav Kaprálik a předsedkyně SPOZ Ursula Ivanová přivítali 1 holčičku a dva chlapce dvojčátka. Byli jimi Denisa BUKÁČKOVÁ a Pavel a Petr JANDOURKOVI. Všechny děti obdržely od obce blahopřání, kytičku, pamětní list a malý dárek. Svým malým kamarádům přišly zarecitovat Lucie Zelená, Kristýna Timoracká a zahrát Alexandra Ivanová. Celou slavnostní událost fotila paní Ella Vajdová a o hudební doprovod se staral Pavel Varta. Za jejich pomoc děkujeme. Rodičům srdečně blahopřejeme a našim malým dětem přejeme hodně štěstí a radosti v životě. Uršula Ivanová, předsedkyně SPOZ Hlídací koutek RARÁŠEK ve Svoru V provozu od ledna 2012 v rodinném domku (hned pod ZŠ Svor). hlídání dětí od 1 do 7let individuální přístup kompletní péče o Vaše dítě hlídání jednorázové i pravidelné Dopoledne od 8 do 12 hod. otevřená školka. Malý kolektiv dětí max. 5 dětí na 1 vychovatelku, vhodné před nástupem do MŠ. Děti se učí hrát si v kolektivu vrstevníků, malovat, zpívat a tvořit. Provoz v Rarášku bude probíhat i o letních prázdninách!!! Podrobné informace na telefonu: Těším se na Vás a Vaše děti. Kateřina Thierlová Placená INZERCE v Permoníku: Řádková do 5 řádků (sl. 45 mm) 50 Kč, každý další řádek 10 Kč Plošná 10 Kč/cm 2 Ceny jsou bez 20% dph za opakovanou inzerci se slevy neposkytují INZERCE VÝROBNA DORTÍK Objednávky na cukrářské výrobky přijímáme na telefonu nebo na adrese: Karel Bednář Dolní Podluží 192 (poblíž restaurace U Pomníku) PRODEJ RD 1+6+přísl. v Jiřetíně p. Jedlovou, el., vodovod, pěkná zahrada. Cena k jednání: 580 tis. Kč včetně poplatků a právního servisu. REALITY Janošek s.r.o., Varnsdorf, tel PRODEJ RD 1+4+přísl. v Dolním Podluží, el., vodovod, etáž. ÚT, okrasná zahrada. Cena: 899 tis. Kč vč. poplatků a práv. servisu. RE- ALITY Janošek s.r.o., Varnsdorf, tel

9 Červenec srpen 2012 PERMONÍK 9 SAMAT tour Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na sportovní akci plánovanou pro malé i velké cyklisty IX. ročník cyklistických závodů SAMAT TOUR! Přijďte si změřit síly a utužit fyzickou kondičku dne do sportovního areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. START závodníků: v 9.30 hod kategorie A/ A1) odstrkovadla, A2) děti do 7 let, A3) děti do 10 let v hod. kategorie B/ děti do 15 let (malé v doprovodu rodičů) v hod. kategorie C/ mládež a dospělí od 16 do 99 let Zápis účastníků závodu vždy 30 minut před startem. Vylosovaní účastníci závodu získají hodnotné ceny, které věnovali sponzoři akce, a pro malé závodníky bude navíc připraveno občerstvení zdarma. HLAVNÍ CENA JE KOLO Těšíme se na Vaši účast!!! Hlavní pořadatel závodu SAMAT s.r.o., výrobce plastových oken a dveří ve spolupráci s Cyklosport Bartys Varnsdorf a Rumburk Barbora Rajtrová, SAMAT, spol. s r.o. SPORT Turnaj v malé kopané se vydařil JIŘETÍN p/j Za krásného letního počasí byl v sobotu uspořádán tradiční turnaj v malé kopané za účasti 11 mužstev. Po dohrání jednotlivých utkání ve skupinách se poté odehrálo semifinále a následně utkání o pořadí. Ve finále zvítězil poměrem 3:1 Best of VDF nad Senátem. Pořadí: 1. Best of VDF, 2. Senát, 3. Ráj poutníků, 4. Dream team, 5. Avataři, 6. Haas Rukov Text a foto Josef Zoser Jiřetín pod Jedlovou, Děčínská ul. 120 Program na červencové neděle od 13 hodin: Zdobení ulitek Výroba náušnic a náramků Malování keramických hrnků Ukázka řezbářské tvorby Volná tvorba Otevřeno So Ne h St Čt Pá h Soutěž obrázků s dinosaury vyhrál Dan KABÁT ze 6. třídy s počtem 77 hlasů. Pan ředitel Haas Rukova V. Cintl při obranném zákroku v zápase proti Jiřetínu tel POHOTOVOST zubního lékaře MUDr. Vojtěch Vladimír 28. října 110, Děčín I tel MUDr. Vojtěch Vladimír 28. října 110, Děčín I tel MUDr. Jůdová Jana Riegerova 773/72, Děčín II-N. Město tel MUDr. Křemen Adolf Teplická 270, Jílové tel MUDr. Vojtěch Vladimír 28. října 110, Děčín I tel MUDr. Janda Zdeněk Čs. legií 1083/10, Děčín tel MUDr. Charvát Pavel J. Š. Baara 692/26, Děčín V-Rozběl. tel MUDr. Charvát Tomáš U Přívozu 18/4, Děčín III-St. Město tel MUDr. Křemenová Alena Sokolská 129, Děčín 9 tel MUDr. Křemenová Alena Sokolská 129, Děčín 9 tel MUDr. Křemen Adolf Teplická 270, Jílové tel Ordinační hodiny: 8 11 hod. Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit. Úspěšný zákrok brankáře Senátu v zápase s Avatary Denis Císař střílí branku Žabokrysám, na snímku dále poznáváme z leva Máju Bužíka, Dominika Bužíka, Matouše Peška a Lukáše Bukáčka v brance

10 10 PREMIÉRA v lesním divadle JIŘETÍN p/j Konečně jsme se dočkali. V sobotu od 20 hod. zveme občany a chalupáře z Jiřetína, Dolního, Horního Podluží i ze vzdálenějších obcí našeho regionu do našeho lesního divadla, které je vybudováno v letním sportovním areálu za bývalým objektem školy. Premiérové představení úspěšné frašky TRUMF v podání herců divadelního souboru Karla Čapka bude jistě pěkným zpestřením prázdninových dnů a příjemným kulturním zážitkem. Na připravujeme druhé prázdninové představení. KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ Sony Digital Cinema 4K tel PROGRAM Čtvrtek 5.7. v 19 hodin vpátek 6.7. ve 20 hodin LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL CZ Úsměvná česká komedie Marie Poledňákové Ml. přístupno Vstupné 80 Kč 110 minut Pátek 6.7. v 18 hodin MODRÝ TYGR CZ Nový český dobrodružný a humorný rodinný film ze světa fantazie, který může skvěle konkurovat i filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku Ml. přístupno Vstupné 60 Kč 90 minut Sobota v 19 hodin OKRESNÍ PŘEBOR Poslední zápas Pepíka Hnátka CZ Nová česká filmová komedie z prostředí amatérských fotbalových zápasů Vstupné 70 Kč 105 minut Pátek v 19 hodin WEST SIDE STORY USA Představení filmového klubu Digitálně remasterovaný slavný muzikál z r Přijďte si užít Ml. přístupno Vstupné 80 Kč 150 min. Sobota v 19 hodin PIRÁTI USA Kreslený film pro celou rodinu v českém znění ve 3D projekci O bandě bodrých smolařských pirátů Ml. přístupno Vstupné děti 100, dospělí 130 Kč 85 minut Případná změna programu vyhrazena! PERMONÍK Červenec srpen 2012 SPORT Hrajeme florbal JIŘETÍN p/j Již několikrát jsme se sešli v našem sportovním areálu, abychom si zahráli na jedné z umělých ploch (33x17 m) florbal. Pokaždé více jak 20 chlapců a děvčat jsme společně s panem učitelem Pavlem Zoserem rozdělili na mladší a starší. Každé úterý se jedné i druhé skupině hodinu věnujeme a snažíme se s dětmi hrát podle pravidel, která jsou v mnohém odlišná od pravidel hokejových. Obec zakoupila 10 nových holí, takže těm dětem, které hole nemají, je půjčujeme. Věřím, že se přes léto společně naučíme základy hry tak, abychom se třeba příští rok mohli zúčastnit nějakých utkání s obdobnými skupinami dětí. Text a foto Josef Zoser Sportovní hry dětí mikroregionu V úterý za příjmného slunečního počasí uspořádal Dobrovolný svazek obcí Tolštejn již 14. ročník sportovních her žáků základních škol našeho mikroregionu. Žáci z Varnsdorfu, Krásné Lípy, Chřibské, Rybniště, Jiřetína pod Jedlovou, Dolního Podluží a Horního Podluží měřili své síly v kopané, přehazované, minigolfu, sprintu, přespolním běhu a hodu na koš. Z našich tří sousedících obcí byli letos nejúspěšnější žáci z Horního Podluží na 4. místě. Uspěli též v některých disciplínách: Horní Podluží stříbro v minigolfu a přehazované, bronz v kopané; Jiřetín pod Jedlovou bronz v přehazované dívek. Celkově zvítězilo družstvo Krásné Lípy (obhájilo loňské vítězství), před Varnsdorfem a Chřibskou. Poděkování za bezproblémový průběh patří všem rozhodčím i uči- Přehazovaná Jiřetín H. Podluží telům, kteří se her zúčastnili, ale také obcím, které zajistily pro sportující děti i rozhodčí svačiny a pro vítězná družstva sladké odměny. Věřím, že i Sprint st. děvčat z Jiřetína cíl dětem, kterých bylo zhruba 150, se sportování v našem areálu líbilo. Text a foto Josef Zoser Sprint st. děvčat z Dolního Podluží start UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý a vyjde ve středu PERMONÍK měsíčník pro občany a chalupáře Jiřetína pod Jedlovou, Dolního Podluží a Horního Pod lu ží vydávají OÚ Jiřetín p. J., tel , , OÚ Dolní Podlu ží, tel , OÚ Horní Podluží, tel , reg. OÚ Děčín č. 24/93 inzerci přijímá p. Kapráliková (OÚ Jiřetín p/j), tel příspěvky čte ná řů, jejichž obsah nemusí být totožný s názory a stanovisky redakce, při jí ma jí OÚ grafická úprava a sazba Jiří Stejskal, tel , ristejskal.cz tisk SOŠmgp Rumburk náklad 1050 ks vychází první (příp. druhou) středu v měsíci

NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2013

NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2013 Dolní Podluží Ú S T E C K Ý K R A J Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PER MO NÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 242 ročník XXI

Více

PERMONÍK BAZÁREK. Cyklistika nemusí být vždy o rychlosti a výkonu ČERVEN 2014 OÚ JIŘETÍN P/J. Číslo 255 ročník XXII. Cena dotovaná 4 Kč

PERMONÍK BAZÁREK. Cyklistika nemusí být vždy o rychlosti a výkonu ČERVEN 2014 OÚ JIŘETÍN P/J. Číslo 255 ročník XXII. Cena dotovaná 4 Kč Dolní Podluží Ú S T E C K Ý K R A J Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PERMONÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 255 ročník XXII

Více

PER MO NÍK. Děti přece nenosí čáp ani vrána

PER MO NÍK. Děti přece nenosí čáp ani vrána Dolní Podluží Ú S T E C K Ý K R A J Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PER MO NÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 260 ročník XXII

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

ŘÍJEN 2013. 1 163,40 Kč Vybavení bytu: elektrický sporák, kuchyňská linka Zálohy za služby za 1 osobu:

ŘÍJEN 2013. 1 163,40 Kč Vybavení bytu: elektrický sporák, kuchyňská linka Zálohy za služby za 1 osobu: Dolní Podluží Ú S T E C K Ý K R A J Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PERMONÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 247 ročník XXI

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 17 20. ZÁŘÍ 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Už zase do školy...? Někdo rád, někdo nerad, ale začátek září s sebou vždy a nevyhnutelně přinese začátek školního

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Kněževák 2. Slovo starosty

Kněževák 2. Slovo starosty Kněževák 2 2015 zpravodaj obce Kněževes (u Prahy) ročník 16 červenec Obsah: Činnost OÚ Setkání na Letišti Vítání občánků Naši sousedé Naučná stezka Spolky a subjekty obce Historie - zakázané knihy 70.výročí

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Ročník 26 (36) Blatná 26. června 2015 Číslo 12 / strana 1 Ročník 26 (36) ČTRNÁCTIDENÍK CENA 7 Kč 26. ČERVNA 2015 ČÍSLO 12 Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Hosty a vystupujícími na letošních Rybářských

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2012 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, čas pokročil a tak Vám předkládáme již druhé letošní číslo našeho obecního zpravodaje. Na úvod Vás seznámíme

Více

Soutěž o nejkrásnější zahradu

Soutěž o nejkrásnější zahradu ČÍSLO 14 10. ČERVENEC 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Jen díky rychlé pomoci nezačaly prázdniny tragicky První den prázdnin s pořádnou porcí sluníčka se rozhodla řada

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více