AMAZONE ZA-M Rozmetací tabulky

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AMAZONE ZA-M 900-1200 - 1500 Rozmetací tabulky"

Transkript

1 Odstředivé rozmetadlo AMAZONE ZA-M Rozmetací tabulky MH 511 DS 530 (CZ) Prited i Germay Před zprovozěím stroje si pečlivě pročtěte a dodržujte ávod a obsluhu a bezpečostí pokyy!

2 Poté, co jste se rozhodli pro zakoupeí rozmetadla od firmy AMAZONE, Vám abízíme také podporu v podobě "Servisu pro aplikaci hojiv AMAZONE", eboť bychom chtěli, abyste pracovali s ízkými áklady a přitom ekologicky. "Servis pro aplikaci hojiv AMAZONE" je schopý zjistit idividuálí rozmetací vlastosti Vašeho hojiva a základě 3kg vzorku hojiva a poskyte Vám doporučeí pro astaveí pracovího záběru, který požadujete. Využití služeb "Servisu pro aplikaci hojiv AMAZONE" doporučujeme zvlášť v případě, jste-li a pochybách s ohledem a původ hojiva, jeho ozačeí či a vlastosti hojiva, popř. pokud hojivo dosud efiguruje v rozmetacích tabulkách. Poukazujeme a skutečost, že idividuálí rozmetací vlastosti hojiva mají velký vliv a pracoví záběr a rozmetaé možství. Rozmetací vlastosti závisí a kolísáí fyzikálích vlastostí (specifická hmotost, zritost, sypé vlastosti atd.) i v rámci stejého druhu a začky. rozdílých vlastostech hojiva v důsledku povětrostích vlivů a/ebo podmíek skladováí. Chyby při seřizováí odstředivého rozmetadla a změy rozmetacích vlastostí hojiva mohou způsobit podstaté zhoršeí rozmetacího obrazu. Kotrolujte proto prosím před každým použitím i v průběhu práce s odstředivým rozmetadlem jeho správé astaveí, bezvadou fukčost i dostatečou přesost dávkováí (viz ávod a obsluhu). Uplatňováí ároku a áhradu škod, ke kterým edošlo a odstředivém rozmetadlu samotém, je vyloučeé. Údaje uváděé v rozmetacích tabulkách jsou pouze orietačí hodoty. Uváděé doporučeí pro seřízeí příčého rozváděí hojiva se vztahuje výlučě a hmotostí rozložeí a ikoliv a rozdělováí živi (to platí zvláště pro smíšeé hojivo). Ručeí za ásledé škody způsobeé eshodým rozmetáím je vyloučeé. az DügeService Am Amazoewerk 9-13 D Hasberge-Gaste + 49 (0) 5405 / DS

3 Pro zjištěí astavovaých hodot a ašem rozmetadle hojiv avštivte az databaku hojiv a a vyberte jazyk Teto servis obsahuje: obsáhlé rozmetací tabulky, které jsou obsažey v dodávce vyvoláí rozmetacích tabulek přes WAP- schopý mobil Při ezámých druzích hojiva ebo hojiv, které ejsou uvedey v rozmetací tabulce, můžete využít hojivový servis AMAZONE pro bližší iformace. Můžete ám také poslat 3 kg vzorku hojiva. K tomuto žádejte aši zasílací ádobu, která je schválea poštou: AMAZONE hojivový servis-zasílací ádoba obj.č.: Z Vašeho vzorku hojiva je hojivovým servisem AMAZONE v laboratoři zjištěo látkové složeí. Látkové vlastosti Vašeho hojiva jsou pak porováy s ějakým již zámým a prozkoumaým hojivem. Takto zjištěé doporučeí k astaveí obdržíte co ejrychleji faxem, telefoem ebo mailem. Volejte az hojivový servis a číslo: Tel: Fax: DS

4 Obsah Straa 1 Obecě Nastaveí výšky připojeí Normálí hojeí Pozdí hojeí Nastaveí rozmetaého možství [kg/ha] Iformace o možstevím koeficietu Kotrola rozmetaého možství Projetím vyměřeé vzdáleosti Měřeím v klidovém stavu Nastaveí rozmetacích lopatek Nastaveí pracovího záběru Tabulka hojiv Přehled rozmetacích kotoučů Pracoví záběry m (mierálí hojivo) Pracoví záběry m (mierálí hojivo) Pracoví záběry m (mierálí hojivo) Pracoví záběry m (mierálí hojivo) Polohy rozmetacích lopatek pro osivo Omia-Set OM (stříbré) obj.č.: Omia-Set OM (červeá) obj.č.: Omia-Set OM (bílé) obj.č.: Omia-Set OM (oražové) obj.č.: Specifická doporučeí pro rozmetáí scheckekoru Polohy rozmetacích lopatek pro scheckekor Omia-Set OM (stříbré) obj.č.: Omia-Set OM (červeá) obj.č.: Omia-Set OM (bílé) obj.č.: Omia-Set OM (oražové) obj.č.: Poloha hradítka pro rozmetaé možství [kg/ha] DS

5 5 Hraičí popř. okrajové rozmetáí pomocí Tele-Set Hraičí rozmetáí dle ávrhu vyhlášky pro hojiva Hraičí rozmetáí pomocí TS 5-9 dle vyhlášky pro hojiva Hraičí rozmetáí pomocí TS dle vyhlášky pro hojiva Hraičí rozmetáí pomocí TS dle vyhlášky pro hojiva Okrajové rozmetáí vedle vlastích ploch, které se ošetřují stejým způsobem (vyjma povrchové vody) Okrajové rozmetáí pomocí TS Okrajové rozmetáí pomocí TS Okrajové rozmetáí pomocí TS Okrajové rozmetáí pomocí TS Hraičí popř. okrajové rozmetáí pomocí zařízeí Limiter M Poloha hradítka pro rozmetaé možství [kg/ha] Mierálí hojivo Osivo...95 DS

6 1 Obecě Pokyy pro zabráěí chybám při rozmetáí: 1. Zajistěte odboré uskladěí hojiva (tz. uskladěí v suchu, odděleě dle druhů a výrobců hojiv). 2. Stroj seřizujte dle údajů uvedeých v rozmetací tabulce popř. a základě doporučeého seřizováí dle iformací ze "Servisu pro aplikaci hojiv". 3. Před začátkem rozmetáí proveďte kotrolu rozmetaého možství hojiva. 4. Pomocí mobilího zkušebího stavu provádějte kotrolu jak v případě ezámých druhů hojiva tak i za účelem obecé kotroly astaveého pracovího záběru. Vysvětlivky k aplikovaým symbolům Otáčky vývodového hřídele čií zpravidla 540 mi -1 Evet. odchylky jsou uvedeé v tabulkách. Výška připojeí: a = 90 cm, b = 96 cm Přestavitelá křidélka otočte a delších lopatkách směrem ahoru. Přestavitelá křidélka otočte a všech lopatkách směrem ahoru. Normálí rozmetáí Hraičí rozmetáí Okrajové rozmetáí Pracoví záběr [m] Vzdáleost od hraice pole [m] 1/2 pracovího záběru Vzdáleost od okraje pole [m] 1/2 pracovího záběru 6 DS

7 Pozámky DS

8 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 8 DS

9 2 Nastaveí výšky připojeí Výšku připojeí rozmetadla seřiďte přesě dle údajů v rozmetací tabulce a poli v aložeém stavu stroje. Měřeí se provádí a předí a zadí straě rozmetacích kotoučů, vždy od povrchu země. 2.1 Normálí hojeí Udávaá výška připojeí [v cm] platí pro ormálí hojeí. Při ormálím hojeí jsou přestavitelá křidélka rozmetacích lopatek zpravidla v dolí poloze (Obr. 1). Při jarím hojeí, když porost dosáhe výšky cm, byste měli k udávaým hodotám pro připojeí stroje (apř. 80/80) připočítat poloviu vzrůstu porostu. Tedy v případě výšky porostu 30 cm astavte výšku připojeí 95/95. U vyšších porostů proveďte astaveí podle údajů pro pozdí přihojováí (kap.2.2). V případě hustých porostů (řepka) proveďte astaveí odstředivého rozmetadla pomocí udávaých hodot (apř. 80/80) ad porost. Neí-li to u vyšších porostů již možé, postupujte taktéž podle údajů pro pozdí hojeí (kap. 2.2). 2.2 Pozdí hojeí V případě pozdího hojeí astavte přestavitelá křidélka rozmetacích lopatek do horí polohy (Obr. 2) - bez povoleí matic (bez ářadí). Tím se zvede rozmetací dráha hojiva. Pomocí tříbodové hydrauliky adzveděte rozmetadlo tak vysoko, aby vzdáleost mezi špičkami klasů obilí a rozmetacími talíři byla ca. 5 cm (Obr. 3), evet. ve spodích bodech spodího závěsu upevěte čepy. DS

10 3 Nastaveí rozmetaého možství [kg/ha] Polohu hradítek astavte přímo podle rozmetací tabulky - s ohledem a rozmetaý druh hojiva, pracoví záběr, pláovaou pojezdovou rychlost a žádaé rozmetaé možství. Příklad: Druh hojiva: AMI LINZER NAC 27%N gra. (možsteví koeficiet 0.84) Pracoví záběr: 24 m Pojezdová rychlost: 12 km/h Požadovaé rozmetaé možství: 400 kg/ha Pro rozmetaé možství 400 kg/ha vyhledejte v tabulce polohu hradítka "52" (tabulková hodota 400 kg/ha). Staoveí polohy hradítka pro rychlosti, které ejsou uvedey v tabulce Příklad: Druh hojiva: AMI LINZER NAC 27%N gra. (možsteví koeficiet 0.84) Pracoví záběr: 24 m Pojezdová rychlost: 10,4 km/h Požadovaé rozmetaé možství: 400 kg/ha pož. rychlost (10,4) [km/h] x pož. rozmetaé možství (400) [kg/ha] 10 [km/h] poté vyhledejte v tabulce (ve sloupci 10 km/h pro vypočítaou hodotu (416 kg/ha), hodotu (413 kg/ha) v případě pracovího záběru 24 m a vyčtěte polohu hradítka (48). Staoveí polohy hradítka pro pracoví záběry, které ejsou uvedey v tabulce Příklad: Druh hojiva: AMI LINZER NAC 27%N gra. (možsteví koeficiet 0.84) Pracoví záběr: 22,5 m Pojezdová rychlost: 12 km/h Požadovaé rozmetaé možství: 400 kg/ha pož. pracoví záběr (22,5) [m] x pož. rozmetaé možství (400) [kg/ha] 20 [m] poté vyhledejte v tabulce (ve sloupci 12 km/h pro vypočítaou hodotu (450 kg/ha), hodotu (450 kg/ha) v případě pracovího záběru 20 m a vyčtěte polohu hradítka (50). 10 DS

11 3.1 Iformace o možstevím koeficietu Pokud se rozmetaé možství seřizuje mauálě, pak se musí poloha hradítek vyčíst přímo z rozmetací tabulky (viz přehled a straě 17). Při používáí ovládacích systémů AMADOS III-D ebo AMATRON+ se musí před kalibračí jízdou prostředictvím váhy zadat uvedeý možsteví koeficiet jako předběžý kalibračí koeficiet. (Viz ávod a obsluhu pro AMADOS III-D ebo AMATRON+). 3.2 Kotrola rozmetaého možství Rozmetaé možství [kg/ha] = zachyceé možství hojiva [kg] x koeficiet [ha] Projetím vyměřeé vzdáleosti Pracoví záběr [m] Požadovaá vzdáleost [m] Obdělaá plocha [ha] Koeficiet pro celkové rozmetaé možství 9 55,50 1/ ,00 1/ ,60 1/ ,30 1/ ,25 1/ ,75 1/ ,00 1/ ,80 1/ ,60 1/ ,00 1/ ,70 1/ ,30 1/ ,25 1/ ,75 1/20 20 DS

12 Přepočet požadovaé vzdáleosti pro pracoví záběry euvedeé v tabulce: 1. Do pracovího záběru 23 m - koeficiet "40" požadovaá vyměřeá vzdáleost při žádaém pracovím záběru [m] 2. Do pracovího záběru 24 m - koeficiet "20" požadovaá vyměřeá vzdáleost při žádaém pracovím záběru [m] Měřeím v klidovém stavu Pracoví záběr [m] Požadovaá vzdáleost [m] = = Koeficiet pro celkové rozmetaé možství 500 Pracoví záběr [m] 1000 Pracoví záběr [m] Čas [sec] potřebý k otevřeí hradítka při pracoví rychlosti [km/h] , ,97 19,98 16, , ,50 18,00 15, , ,72 14,98 12, , ,98 11,99 9, , ,06 11,25 9, , ,49 9,99 8, , ,25 9,00 7, , ,71 8,57 7, , ,72 14,98 12, , ,65 13,32 11, , ,06 12,85 10, , ,98 11,99 9, , ,06 11,25 9, , ,49 9,99 8,32 Přepočet požadovaého aměřeého času pro pracoví záběry (vyměřeé vzdáleosti) popř. pojezdové rychlosti euvedeé v tabulce: požadovaý aměřeý čas při požadovaém pracovím záběru [sec] Staoveí vyměřeé vzdáleosti viz kap = vyměřeá vzdáleost [m] pojezdová rychlost [km/h] x 3,6 12 DS

13 4 Nastaveí rozmetacích lopatek Polohu rozmetacích lopatek vyčtěte z rozmetací tabulky. Posuutím lopatek a vyšší hodotu se zvýší pracoví záběr. Kratší lopatka rozmetá převážě vitří, delší lopatka vější oblast. U ěkterých druhů hojiva (apř. KAS) je možé docílit optimálího příčého rozděleí apř. při pracovím záběru m se stejou polohou lopatky. Základí rozmetací obraz - pomocí rozmetacích talířů OM m v poloze lopatek 24/50 byl překrytý a pracovích záběrech 12 m, 15 m a 16 m. Ve všech případech dochází ke stejému celkovému rozmetacímu obrazu s ižším rozsahovým koeficietem (VK) (viz íže). Rozmetací obraz při pracovím záběru 12 m Rozmetací obraz při pracovím záběru 15 m Rozmetací obraz při pracovím záběru 16 m DS

14 Obr. 4 Obr. 5 Obr DS

15 4.1 Nastaveí pracovího záběru Pracoví záběr ovlivňují kokrétí rozmetací vlastosti hojiva. Nejdůležitější veličiy ovlivňující rozmetací vlastosti jsou zritost, sypá hmotost, povrchové vlastosti a vlhkost. V závislosti a kokrétím druhu hojiva lze pomocí rozmetacích kotoučů "Omia-Set" (Obr. 4) astavit růzé pracoví záběry. Za účelem astaveí růzých pracovích záběrů (vzdáleosti mezi kolejovými řádky) lze rozmetací lopatky vždy plyule otočit kolem otočého bodu (Obr. 4/1). Posuutím rozmetacích lopatek po směru otáčeí (Obr. 4/a) rozmetacích kotoučů (a vyšší hodotu a stupici) se zvětší pracoví záběr. Při otočeí proti směru otáčeí (Obr. 4/b) se síží pracoví záběr. Kratší lopatka rozmetá převážě ve středu rozmetacího obrazu, zatímco delší lopatka převážě vější oblast. Na rozmetacích kotoučích OM astavte rozmetací lopatky ásledujícím způsobem (apř. AMI LINZER NAC 27%N gra., skupia hojiv 2, pracoví záběr 27 m): Pod rozmetacími lopatkami povolte obě motýlové matice (Obr. 5/7, 9). Vyčítací hrau (Obr. 6/3) krátké lopatky (Obr. 6/1) posuňte a hodotu "14" a stupici (Obr. 6/2) a motýlovou matici opět pevě dotáhěte. Vyčítací hrau (Obr. 6/5) dlouhé lopatky (Obr. 6/4) posuňte a hodotu "47" a stupici (Obr. 6/6) a motýlovou matici opět pevě dotáhěte. Kotrola pracovího záběru pomocí mobilího kotrolího stavu (Zvláští výbava, obj. č.: ) Hodoty pro astaveí uvedeé v rozmetací tabulce se musí považovat za orietačí hodoty, protože se rozmetací vlastosti hojiv měí. Doporučujeme provádět kotrolu astaveého pracovího záběru rozmetadla pomocí mobilího kotrolího stavu. Bližší iformace si prosím vyhledejte v ávodu a obsluhu "Mobilí kotrolí stav". DS

16 Doporučeí pro používáí rozmetací tabulky (příklad) Hojivo: AMI LINZER NAC 27%N gra. Rozmetací kotouč: OM Pracoví záběr: 27 m Pojezdová rychlost: 12 km/h Rozmetaé možství: 200 kg/ha Krok 1: V rozmetací tabulce si vyhledejte hojivo popř. obchodí ázev. (Straa 17) Krok 2: Vyhledejte si skupiu hojiv (straa 17, skupia 2) Krok 3: Polohu rozmetacích lopatek pravé Vyhledat strau v tabulce (straa 23, skupia 2, 27 m, Polohu rozmetacích lopatek: 18/46) Krok 4: Na výše uvedeé straě tabulky si vyhledejte možsteví astaveí (straa 58, možsteví koeficiet: 0.84) Poloha hradítka 40 při rychlosti 12 km/h rozmetaé hojivo obchodí ázev / ozačeí skupia možsteví možství hojiv koeficiet viz straa LAV Ledek amoý s vápecem 27%N gra LAV AMI LINZER NAC 27%N gra MOČOVINA Piagra 46 SKW Piesteritz Poloha hradítka skupia hojiv /43 15/43 15/43 15/44 15/46 16/ /46 18/46 18/46 19/46 19/46 20/ /45 18/48 19/49 20/51 Možsteví koeficiet a = DS

17 4.2 Tabulka hojiv Skupiy hojiv pro rozmetadlo ZA-M Z tabulky hojiv si prosím zvolte skupiu hojiv a poté si a ásledujících strákách tabulky vyhledejte polohy rozmetacích lopatek kokrétě přiřazeých příslušých rozmetacích kotoučů a pracovích záběrů. rozmetaé hojivo obchodí ázev / ozačeí skupia možsteví možství hojiv koeficiet viz straa LAV Ledek amoý s vápecem 27%N gra LAV AMI LINZER NAC 27%N gra MOČOVINA Piagra 46 SKW Piesteritz MOČOVINA Harstoff 46%N prills Grodo (RUS) NS Optistar 24%N + 2%MgO + 3%S gra. LOVOCHEMIE NS Lovolas 24%N + 6%S gra. LOVOCHEMIE LA Ledek amoý 26%N + 13%S gra. LOVOCHEMIE LA Ledek amoý 26%N + 13%S gra. DUSLO-SALA NPK Lovofert NPK gra. LOVOCHEMIE NPK AMI LINZER STAR NPK 15/15/ NP AMI LINZER GOLD NP 24/ PK DC 45 Neu PK 0:12:20 gra P Triple-Superphosphat TSP 45 Amfert KALI Patetkali 30/10 (Kalimagesia) K+S KALI Kor-Kali mit 6 % MgO 40/6 K+S DS

18 4.3 Přehled rozmetacích kotoučů Rozmetací kotouč OM Barva: stříbrá Průměr kotouče: 455 mm Délky lopatek: 180 mm (krátká), 230 mm (dlouhá) Rozsah stupice: 5-28 (krátká), (dlouhá) Rozmetací kotouč OM Barva: červeá Průměr kotouče: 455 mm Délky lopatek: 215 mm (krátká), 280 mm (dlouhá) Rozsah stupice: 5-28 (krátká), (dlouhá) 18 DS

19 Rozmetací kotouč OM Barva: bílé Průměr kotouče: 455 mm Délky lopatek: 260 mm (krátká), 360 mm (dlouhá) Rozsah stupice: 5-28 (krátká), (dlouhá) Rozmetací kotouč OM Barva: oražová Průměr kotouče: 584 mm Délky lopatek: 300 mm (krátká), 410 mm (dlouhá) Rozsah stupice: 5-28 (krátká), (dlouhá) DS

20 4.3.1 Pracoví záběry m (mierálí hojivo) Polohy rozmetacích lopatek pro ZA-M s rozmetacími kotouči OM Omia-Set OM (stříbré) obj. č.: skupia hojiv /48 28/ /48 28/ /54 23/ /54 15/ /46 28/ /48 28/ /44 27/ /50 27/ /47 28/ /47 28/ /45 27/ /45 20/ /48 17/ /49 20/ /46 16/46 20 DS

21 4.3.2 Pracoví záběry m (mierálí hojivo) skupia hojiv Polohy rozmetacích lopatek pro ZA-M s rozmetacími kotouči OM Omia-Set OM (červeá) obj. č.: /50 24/50 24/50 24/ /53 21/53 21/53 21/ /48 21/48 23/50 23/ /48 16/48 18/50 18/ /48 22/48 22/48 22/ /51 22/51 22/51 22/ /47 26/47 26/47 26/ /50 21/50 21/51 21/ /48 20/48 20/48 20/ /50 22/50 22/50 22/ /50 22/50 22/50 22/ /50 20/50 20/50 20/ /44 13/44 13/44 13/ /44 18/44 18/47 18/ /42 11/42 12/42 12/42 DS

22 4.3.3 Pracoví záběry m (mierálí hojivo) skupia hojiv Polohy rozmetacích lopatek pro ZA-M s rozmetacími kotouči OM Omia-Set OM (bílé) obj. č.: /44 17/46 17/46 17/ /48 19/48 19/48 20/ /45 21/46 21/46 23/ /49 16/50 17/51 20/ /46 16/46 16/46 18/ /46 16/46 16/46 17/ /42 18/42 18/42 19/ /46 17/46 17/46 20/ /46 18/46 18/46 19/ /47 18/47 18/47 19/ /46 16/46 16/46 16/ /41 17/43 17/50 18/ /42 13/43 14/43 14/ /44 16/44 16/44 18/ /38 10/40 11/40 11/44 22 DS

23 4.3.4 Pracoví záběry m (mierálí hojivo) skupia hojiv Polohy rozmetacích lopatek pro ZA-M s rozmetacími kotouči OM Omia-Set OM (oražové) obj. č.: /43 15/43 15/43 15/44 15/46 16/ /46 18/46 18/46 19/46 19/46 20/ /45 18/48 19/49 20/ /47 16/51 16/ /44 14/44 14/44 16/44 16/45 17/ /41 15/42 15/42 16/43 17/45 17/ /13 14/44 14/44 15/46 15/48 15/ /44 14/44 15/44 15/46 15/48 16/ /44 16/45 16/45 17/46 17/49 18/ /46 18/46 18/46 19/46 19/49 20/ /45 15/46 15/46 17/46 18/46 18/ /43 16/45 17/45 18/46 18/48 18/ /39 8/41 8/41 10/43 11/45 11/ /45 11/46 11/46 12/47 13/48 15/ /36 8/39 8/40 x 10/43 Výška připojeí: a = 90 cm, b = 96 cm x 10/45 x 10/48 DS

24 4.4 Polohy rozmetacích lopatek pro osivo Omia-Set OM (stříbré) obj.č.: Rozmetaý materiál Ječme (vyčištěý, emořeý) Pšeice (emořeá) Rozmetaé možství viz straa 27/45 27/ /45 21/45 94 Žito (emořeé) Oves (emořeý) Bob (mořeý) Bílá lupia Ozimá vika Sluečice (vyčištěá) Řepka Žlutá hořčice Ředkev olejá Jetel Vojtěška Podzimí řepa Ozimá řepa Phacelia 25/45 25/ /47 28/ /45 26/ /46 28/ /51 21/51 22/52 22/52 22/ /50 20/ / /54 28/ /51 26/54 27/55 a 27/ /51 24/ /50 25/53 26/54 a 20/55 a 26/ /40 12/42 14/44 16/ /50 20/52 22/ Jílek 21/ Přestavitelá křidélka otočte a všech lopatkách směrem ahoru. 24 DS

25 4.4.2 Omia-Set OM (červeá) obj.č.: Rozmetaý materiál Ječme (vyčištěý, emořeý) Pšeice (emořeá) Rozmetaé možství viz straa 19/45 19/45 19/47 19/47 21/ /47 13/47 14/48 14/48 15/50 94 Žito (emořeé) Oves (emořeý) Bob (mořeý) Bílá lupia Ozimá vika Sluečice (vyčištěá) Řepka Žlutá hořčice Ředkev olejá Jetel Vojtěška Podzimí řepa Ozimá řepa Phacelia Jílek 14/48 14/48 16/48 16/48 18/ /47 15/47 19/48 19/48 21/ /45 20/48 20/48 22/ /45 22/48 22/48 23/ /49 19/49 20/52 20/52 21/ /49 11/49 16/50 17/51 18/ /47 15/ /44 15/45 15/47 18/ /53 25/53 26/54 26/ /49 21/49 24/50 26/51 26/ /52 22/52 23/52 24/53 24/ / /42 14/46 15/47 17/ /47 18/50 20/52 20/ / DS

26 4.4.3 Omia-Set OM (bílé) obj.č.: Rozmetaý materiál Ječme (vyčištěý, emořeý) Pšeice (emořeá) Rozmetaé možství viz straa 17/44 17/44 17/ /41 15/41 15/48 94 Žito (emořeé) 15/45 15/45 17/47 95 Oves (emořeý) 17/51 17/51 d 17/54 96 Bob (mořeý) Bílá lupia Ozimá vika Sluečice (vyčištěá) Řepka Žlutá hořčice Ředkev olejá Jetel Vojtěška Podzimí řepa Ozimá řepa Phacelia Jílek 22/47 22/47 23/ /47 23/47 24/ /46 15/46 15/46 18/47 18/47 22/ /53 13/ /55 a 28/55 a 28/ /54 21/54 28/54 28/ /47 23/52 23/52 d /54 15/50 14/ /44 21/50 20/52 d 16/54 28/55 a 28/ /51 10/ / Přestavitelá křidélka otočte a delších lopatkách směrem ahoru. Přestavitelá křidélka otočte a všech lopatkách směrem ahoru. 26 DS

27 4.4.4 Omia-Set OM (oražové) obj.č.: Rozmetaý materiál Ječme (vyčištěý, emořeý) Pšeice (emořeá) Rozmetaé možství viz straa Žito (emořeé) Oves (emořeý) Bob (mořeý) Bílá lupia Ozimá vika Sluečice (vyčištěá) Řepka Žlutá hořčice Ředkev olejá Jetel 17/46 21/50 21/ /50 11/50 13/ d 23/54 a 24/55 23/52 d 23/ d 23/53 14/55 d 16/ d 16/ Vojtěška Podzimí řepa Ozimá řepa Phacelia Jílek 16/45 17/47 d 17/55 25/55 25/55 d 25/ Přestavitelá křidélka otočte a delších lopatkách směrem ahoru. Přestavitelá křidélka otočte a všech lopatkách směrem ahoru. DS

28 4.5 Specifická doporučeí pro rozmetáí scheckekoru Odstředivé rozmetadlo AMAZONE ZA-M lze sériově používat i pro širokoplošé rozmetáí scheckekor. Scheckekor (apř. Mesurol) se vyrábí v tabletách ebo v podobém tvaru a rozmetá se v relativě malém možství (apř. 3 kg/ha). Při plěí odstředivého rozmetadla se vyvarujte vdechutí prachu a přímého kotaktu produktu s pokožkou (používejte ochraé rukavice). Po ukočeí aplikace omyjte důkladě veškerá potřísěá místa pokožky vodou a mýdlem. Pro případ maipulace se scheckekorem upozorňujeme a to, že se musí bezpodmíečě svědomitě dodržovat veškeré pokyy výrobce a obecá prevetiví opatřeí (oběžík č. 18 BBA). Při jízdě a pole a zpět dbejte a to, aby byla obě hradítka zablokovaá. Bude-li ekotrolovaě uikat rozmetaý materiál (tvořeí hromádek), pak jej musíte okamžitě zachytit popř. odstrait. Při rozmetáí scheckekor dbejte a to, aby byly vypouštěcí otvory vždy zaplěé rozmetaým materiálem, a aby jízda probíhala při kostatích otáčkách vývodového hřídele 540 1/mi. Zbytkové možství čiící ca. 0,7 kg a špičku trychtýře elze áležitě vydávkovat. Za účelem vyprázděí rozmetadla otevřete hradítka a zachyťte sypající se materiál (apř. do plachty), a uskladěte jej v uzavřeé ádobě a (pro děti a domácí zvířata) epřístupém místě. Možsteví astaveí rozmetadla si vyhledejte a ásledujících straách. Tyto údaje slouží jako orietačí iformace. Před vlastí prací bezpodmíečě proveďte dvoustraou kotrolu rozmetaého možství. Scheckekor je částečě ebezpečý pro děti a domácí zvířata (apř. psi). Skladujte jej a místě epřístupém pro děti a domácí zvířata. Bezpodmíečě dodržujte ávod a použití od kokrétího výrobce! AMAZONEN-WERKE Dr. Dr. h.c. Heiz Dreyer AT 28 DS

29 4.5.1 Polohy rozmetacích lopatek pro scheckekor Omia-Set OM (stříbré) obj.č.: Poloha rozmetacích lopatek ZA-M Scheckekor rozmetaé možství viz straa Scheckekor Mesurol 2% a a Methiocarb 28/54 28/55 30 Přestavitelá křidélka otočte a všech lopatkách směrem ahoru Omia-Set OM (červeá) obj.č.: Poloha rozmetacích lopatek ZA-M Scheckekor rozmetaé možství viz straa Scheckekor z Mesurol 2% a a a 30 Methiocarb 28/55 28/55 28/53 28/55 28/54 z Otáčky vývodového hřídele: 650 1/mi Přestavitelá křidélka otočte a všech lopatkách směrem ahoru Omia-Set OM (bílé) obj.č.: Poloha rozmetacích lopatek ZA-M Scheckekor rozmetaé možství viz straa Scheckekor Mesurol 2% 30 Methiocarb 26/54 26/55 DS

30 Omia-Set OM (oražové) obj.č.: Poloha rozmetacích lopatek ZA-M Scheckekor rozmetaé možství viz straa y Scheckekor z z Mesurol 2% a a a 30 Methiocarb 23/55 18/55 19/55 y z a Výška připojeí: a = 100 cm; b = 100 cm. Otáčky vývodového hřídele: 650 1/mi Přestavitelá křidélka otočte a všech lopatkách směrem ahoru Poloha hradítka pro rozmetaé možství [kg/ha] Scheckekor Mesurol 2% Methiocarb Poloha hradítka 0,84 kg/l ,9 9,5 7,9 9,9 7,9 6,6 7,9 6,3 5,3 7,4 5,9 5,0 6,6 5,3 4,4 6 16,6 13,3 11,1 13,9 11,1 9,2 11,1 8,9 7,4 10,4 8,3 6,9 9,2 7,4 6,2 7 22,3 17,8 14,8 18,6 14,8 12,4 14,8 11,9 9,9 13,9 11,1 9,3 12,4 9,9 8,2 8 28,4 22,7 19,0 23,7 19,0 15,8 19,0 15,2 12,6 17,8 14,2 11,8 15,8 12,6 10,5 9 33,8 27,0 22,5 28,2 22,5 18,8 22,5 18,0 15,0 21,1 16,9 14,1 18,8 15,0 12, ,9 32,0 26,6 33,3 26,6 22,2 26,6 21,3 17,8 25,0 20,0 16,6 22,2 17,8 14,8 Scheckekor Mesurol 2% Methiocarb Poloha hradítka 0,84 kg/l ,9 4,8 4,0 5,7 4,5 3,8 5,0 4,0 3,3 4,4 3,5 2,9 4,2 3,4 2,8 6 8,3 6,6 5,5 7,9 6,3 5,3 6,9 5,5 4,6 6,2 4,9 4,1 5,9 4,7 4,0 7 11,1 8,9 7,4 10,6 8,5 7,1 9,3 7,4 6,2 8,2 6,6 5,5 8,0 6,4 5,3 8 14,2 11,4 9,5 13,5 10,8 9,0 11,8 9,5 7,9 10,5 8,4 7,0 10,2 8,1 6,8 9 16,9 13,5 11,3 16,1 12,9 10,7 14,1 11,3 9,4 12,5 10,0 8,3 12,1 9,7 8, ,0 16,0 13,3 19,0 15,2 12,7 16,6 13,3 11,1 14,8 11,8 9,9 14,3 11,4 9,5 30 DS

31 Pozámky DS

32 Obr. 7 Obr DS

33 5 Hraičí popř. okrajové rozmetáí pomocí Tele-Set Hraičí rozmetáí dle ávrhu vyhlášky pro hojiva viz kap. 5.1 a Obr. 7. Okrajové rozmetáí vedle vlastích ploch, které se ošetřují stejým způsobem (vyjma povrchové vody) viz kap. 5.2 a Obr. 8. Příklady: Rozmetací obrazy Obr. 7 a Obr. 8 s KAS 27 % N gra. pracoví záběr 18 m Rozmetací obrazy se mohou začě lišit od Obr. 7 a Obr. 8 při jiých pracovích záběrech u jiých druhů hojiv Při seřizováí teleskopických lopatek se hojivo rozděluje do 6 skupi (viz tabulky). Účiost astaveí a) Změa poloh lopatky Na stupici astavte vyšší hodotu posuutím teleskopické lopatky: větší šířka rozhozu, strmější straa rozmetáí. b) Změa délky lopatky Vější část lopatky změňte a stupici tak, aby vykazovala vyšší hodotu a stupici: větší šířka rozhozu, plošší straa rozmetáí. 5.1 Hraičí rozmetáí dle ávrhu vyhlášky pro hojiva Je třeba se vyvarovat hojeí přes hraici, apř. do povrchové vody. Nutě se tím vytvoří podhojeý okrajový pás široký ca. 2 až 6 m, v závislosti a vzdáleosti prvího kolejového řádku od hraice (viz Obr. 7). Abyste dosáhli optimálího příčého rozděleí, musíte a hraičí straě sížit polohu hradítka o uvedeý počet poloh (dílky): Vzdáleost prvího kolejového řádku od hraice 5 až 6 7 až 9 10 až až až 18 Polohy rozmetacích lopatek viz tabulky až Počet dílků, o ěž se musí sížit poloha hradítka DS

34 Tele-Set TS 5-9 I II TS mm 34 DS

35 5.1.1 Hraičí rozmetáí pomocí TS 5-9 dle vyhlášky pro hojiva Poloha rozmetacích lopatek Druh hojiva Druhy KAS a NPK, graulovaé Druhy KAS a NPK, expadovaé Močovia, graulovaá Močovia, expadovaá Druhy DAP a MAP Druhy fosforu, drasla a magézia, graulovaé Tele-Set TS 5-9 Lopatka g 5 6 7,5 8 9 z z I B 47 C 48 C 49 C 49 D 50 z z II D 45 E 45 E 42 E 42 F 46 z z I B 47 C 47 C 48 C 49 D 50 z z II D 43 E 43 E 42 E 43 F 45 z z I B 49 C 50 C 54 C 55 z z II D 41 E 41 E 41 E 41 I B 46 C 47 C 51 C 52 II D 41 E 41 E 42 E 42 z z I B 51 C 51 C 51 C 51 D 51 z z II D 40 E 40 E 41 E 41 F 41 z z I B 47 C 46 C 49 C 49 D 50 z z II D 40 E 40 E 41 E 41 F 44 Otáčky vývodového hřídele: 400 mi -1 DS

36 Tele-Set TS I II TS mm 36 DS

37 5.1.2 Hraičí rozmetáí pomocí TS dle vyhlášky pro hojiva Poloha rozmetacích lopatek Druh hojiva Druhy KAS a NPK, graulovaé Druhy KAS a NPK, expadovaé Močovia, graulovaá Tele-Set TS Lopatka g , ,5 14 I A 45 A 45 C 46 F 43 F 43 II A 49 A 50 C 52 F 53 F 53 I A 44 A 44 C 45 F 42 F 42 II A 48 A 49 C 51 F 53 F 54 I A 46 B 45 B 45 II A 52 B 53 B 54 Močovia, expadovaá I A 42 C 43 C 44 II A 52 C 55 C 56 Druhy DAP a MAP I A 44 A 44 C 45 F 40 F 40 II A 50 A 52 C 53 G 54 H 54 Druhy fosforu, drasla a magézia, graulovaé I A 44 A 44 C 45 F 40 F 40 II A 48 A 48 C 50 F 53 F 53 DS

38 Tele-Set TS I II TS mm 38 DS

39 5.1.3 Hraičí rozmetáí pomocí TS dle vyhlášky pro hojiva Poloha rozmetacích lopatek Druh hojiva Druhy KAS a NPK, graulovaé Druhy KAS a NPK, expadovaé Močovia, graulovaá Tele-Set TS Lopatka g 12 13, I B 51 C 52 E 53 II E 42 F 42 H 42 I B 49 C 50 E 51 II E 44 F 44 H 44 I A 44 B 50 B 51 II A 51 D 41 D 41 Močovia, expadovaá I A 41 B 47 B 48 II A 51 D 45 E 44 Druhy DAP a MAP I B 46 C 48 E 52 II E 48 G 47 H 49 Druhy fosforu, drasla a magézia, graulovaé I B 43 C 43 E 40 II E 40 F 40 H 42 DS

40 5.2 Okrajové rozmetáí vedle vlastích ploch, které se ošetřují stejým způsobem (vyjma povrchové vody) Pokud se v určitých případech smí provádět hojeí za okraj pole, apř. vedle vlastích, vedle sebe se acházejících ploch, které se ošetřují stejým způsobem (vyjma povrchové vody), lze docílit pomocí jié polohy lopatek popř. prostředictvím delších lopatek téměř komplexího pohojeí až po okraj pole (viz Obr. 8) a tím se vyvarovat vytvořeí podhojeého okrajového pásu. V těchto případech se esmí poloha hradítka zmešovat. Polohy rozmetacích lopatek viz tabulky až Tele-Set TS 5-9 I II TS mm 40 DS

41 5.2.1 Okrajové rozmetáí pomocí TS 5-9 Poloha rozmetacích lopatek Druh hojiva Druhy KAS a NPK, graulovaé Druhy KAS a NPK, expadovaé Močovia, graulovaá Tele-Set TS 5-9 Lopatka r 5 6 7,5 8 9 I C 51 C 52 F 48 F 49 II D 50 E 50 F 51 F 51 I C 50 C 51 F 47 F 48 II D 49 E 49 F 50 F 50 I C 54 C 55 II D 49 D 50 Močovia, expadovaá I C 52 C 53 II E 42 E 48 Druhy DAP a MAP I C 50 C 51 F 47 F 48 II D 52 E 52 F 53 F 53 Druhy fosforu, drasla a magézia, graulovaé I C 51 C 52 F 48 F 49 II D 49 E 49 F 50 F 50 DS

42 Tele-Set TS I II TS mm 42 DS

43 5.2.2 Okrajové rozmetáí pomocí TS Poloha rozmetacích lopatek Druh hojiva Druhy KAS a NPK, graulovaé Druhy KAS a NPK, expadovaé Močovia, graulovaá Tele-Set TS Lopatka r 7, ,5 I C 49 D 48 D 48 II D 52 E 52 E 53 I C 48 D 47 D 47 II D 51 E 51 E 52 I D 54 E 54 F 47 II E 48 E 49 F 53 Močovia, expadovaá I C 43 D 43 F 43 II C 55 D 55 F 55 Druhy DAP a MAP I C 48 D 47 D 47 II D 54 E 54 E 55 Druhy fosforu, drasla a magézia, graulovaé I C 47 D 47 D 47 II D 50 E 51 E 52 DS

44 Tele-Set TS I II TS mm 44 DS

45 5.2.3 Okrajové rozmetáí pomocí TS Poloha rozmetacích lopatek Druh hojiva Druhy KAS a NPK, graulovaé Druhy KAS a NPK, expadovaé Močovia, graulovaá Tele-Set TS Lopatka r 10 10, ,5 14 I D 40 E 41 E 41 II E 52 H 55 H 55 I D 40 E 40 E 40 II E 51 H 55 H 56 I E 44 E 45 F 44 G 45 G 46 II E 50 F 51 H 54 H 54 H 55 Močovia, expadovaá I B 41 D 41 E 42 II B 51 D 52 F 52 Druhy DAP a MAP I D 40 E 40 E 40 II E 53 H 56 H 57 Druhy fosforu, drasla a magézia, graulovaé I D 40 E 40 E 40 II E 49 H 52 H 53 DS

46 Tele-Set TS I II 300 TS 4 46 DS

47 5.2.4 Okrajové rozmetáí pomocí TS 4 Poloha rozmetacích lopatek Druh hojiva Druhy KAS a NPK, graulovaé Druhy KAS a NPK, expadovaé Močovia, graulovaá Tele-Set TS 4 Lopatka r I B 28 C 23 D 21 II A 44 A 53 A 57 I B 27 C 22 D 21 II A 45 A 53 A 58 I II Močovia, expadovaá I II Druhy DAP a MAP I A 34 A 34 B 36 II C 44 D 45 E 44 Druhy fosforu, drasla a magézia, graulovaé I B 26 C 27 C 28 II A 44 A 46 D 41 DS

48 5.3 Hraičí popř. okrajové rozmetáí pomocí zařízeí Limiter M Pomocí cloy pro rozmetáí Limiter M lze provádět jak okrajové rozmetáí (YOS Yield Orieted Spreadig) tak i hraičí rozmetáí (EOS Ecologically Orieted Spreadig), je-li prví kolejový řádek vzdáleý poloviu pracovího záběru od okraje pole. Rozmetací clou lze hydraulicky uvádět do provozu či mimo provoz. Nastaveí cloy Limiter je závislé a vzdáleosti od okraje, druhu hojiva a a způsobu rozmetáí (tedy hraičí ebo okrajové rozmetáí). Hodotu pro astaveí si vyhledejte v rozmetací tabulce (Obr. 9). Hraičí rozmetáí (EOS) (za hraici pole se emá dostávat žádé hojivo) Okrajové rozmetáí (YOS) (mi. 80% astaveého možství až po okraj) Hodoty uváděé v rozmetací tabulce se musí chápat jako orietačí hodoty, protože se vlastosti hojiv mohou avzájem začě odlišovat. Evetuálě upravte astaveí cloy Limiter ásledujícím způsobem: 1. Pokud se za hraici pole dostává velké možství hojiva (zvláště při hraičím rozmetáí), pak se musí Limiter upravit ve směru k vyšším hodotám a stupici, tedy meší vzdáleosti od hraice. 2. Pokud se hojivo edostává až po hraici pole (zvláště při hraičím rozmetáí) ebo je podhojeá oblast a okraji příliš velká (zvláště při okrajovém rozmetáí), pak se musí upravit cloa Limiter ve směru k meším hodotám a stupici, tedy větší vzdáleosti od hraice. V případě vzdáleostí od hraice čiících 10 m a méě doporučujeme provádět úpravu polohy v krocích po 2 polohách cloy Limiter, v případě vzdáleostí od hraice čiících 10 m a více úpravy v krocích po 1 poloze cloy Limiter. 48 DS

49 Limiter M OM OM ,5 8 KAS / CAN / AN NPK DAP MAP Močovia Urea Uree P K PK MgO V případě polohy cloy Limiter od 3 do 15 lze ašroubovat clou Limiter do polohy A OM OM , , V případě polohy cloy Limiter od 0 do 12 lze ašroubovat clou Limiter do polohy B. Obr. 9 DS

50 6 Poloha hradítka pro rozmetaé možství [kg/ha] 6.1 Mierálí hojivo Poloha hradítka 10 Možsteví koeficiet a = DS

51 Poloha hradítka Možsteví koeficiet a = DS

52 Poloha hradítka Možsteví koeficiet a = DS

53 Poloha hradítka 10 Možsteví koeficiet a = DS

54 Poloha hradítka Možsteví koeficiet a = DS

55 Poloha hradítka Možsteví koeficiet a = DS

56 Poloha hradítka 10 Možsteví koeficiet a = DS

57 Poloha hradítka Možsteví koeficiet a = DS

Rozmetací tabulky. Odstředivé rozmetadlo. Před zprovozněním stroje si pečlivě pročtěte a dodržujte návod na obsluhu a bezpečnostní pokyny!

Rozmetací tabulky. Odstředivé rozmetadlo. Před zprovozněním stroje si pečlivě pročtěte a dodržujte návod na obsluhu a bezpečnostní pokyny! Rozmetací tabulky az ZA-M Odstředivé rozmetadlo MH A.00 Printed in Germany cz Před zprovozněním stroje si pečlivě pročtěte a dodržujte návod na obsluhu a bezpečnostní pokyny! AMAZONE DüngeService Upozorňujeme,

Více

Rozmetací tabulky ZA-V. Odstředivé rozmetadlo. Před zprovozněním stroje si pečlivě pročtěte a dodržujte návod na obsluhu a bezpečnostní pokyny!

Rozmetací tabulky ZA-V. Odstředivé rozmetadlo. Před zprovozněním stroje si pečlivě pročtěte a dodržujte návod na obsluhu a bezpečnostní pokyny! Rozmetací tabulky az ZA-V Odstředivé rozmetadlo MH843 A.002 / 02.17 Printed in Germany cs Před zprovozněním stroje si pečlivě pročtěte a dodržujte návod na obsluhu a bezpečnostní pokyny! AMAZONE DüngeService

Více

Doba rozběhu asynchronního motoru.

Doba rozběhu asynchronního motoru. 1 Doba rozběhu asychroího motoru. 1. Doba rozběhu. Pro prví orietaci ke staoveí doby rozběhu asychroího motoru stačí provést přibližý výpočet ze středího urychlovacího mometu a a daých setrvačých hmot

Více

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu MĚŘENÍ INDEXU LOMU REFRAKTOMETREM Jedou z charakteristických optických veliči daé látky je absolutím idexu lomu. Je to podíl rychlosti světla ve vakuu c a v daém prostředí v: c (1) v Průchod světla rozhraím

Více

Rozmetací tabulky. Odstředivé rozmetadlo. Před zprovozněním stroje si pečlivě pročtěte a dodržujte návod na obsluhu a bezpečnostní pokyny!

Rozmetací tabulky. Odstředivé rozmetadlo. Před zprovozněním stroje si pečlivě pročtěte a dodržujte návod na obsluhu a bezpečnostní pokyny! Rozmetací tabulky az ZA-M Ultra Odstředivé rozmetadlo MH A. Printed in Germany cz Před zprovozněním stroje si pečlivě pročtěte a dodržujte návod na obsluhu a bezpečnostní pokyny! AMAZONE DüngeService Upozorňujeme,

Více

p 1 n zp p p 25 25 100 100 100 100 2,5 z 2,5 1 x x 21 p p 25 25 100 100 100 100 7,5 z 7,5 1 x x 24 Obecný vzorec pro výpočet kvantilů sudé n:

p 1 n zp p p 25 25 100 100 100 100 2,5 z 2,5 1 x x 21 p p 25 25 100 100 100 100 7,5 z 7,5 1 x x 24 Obecný vzorec pro výpočet kvantilů sudé n: Věk 1. 20 2. 20 3. 21 4. 22 5. 22 6. 23 7. 23 8. 24 9. 24 10. 24 Obecý vzorec pro výpočet kvatlů sudé : Dolí kvartl: p z 100 p p 1 100 p p 25 25 zp 1 10 zp 10 1 100 100 100 100 2,5 z 2,5 1 21 p 0,25 (3)

Více

Interakce světla s prostředím

Interakce světla s prostředím Iterakce světla s prostředím světlo dopadající rozptyl absorpce světlo odražeé světlo prošlé prostředím ODRAZ A LOM The Light Fatastic, kap. 2 Light rays ad Huyges pricip, str. 31 Roviá vla E = E 0 cos

Více

Konec srandy!!! 1.6.1 Mocniny s přirozeným mocnitelem. Předpoklady: základní početní operace

Konec srandy!!! 1.6.1 Mocniny s přirozeným mocnitelem. Předpoklady: základní početní operace Koec srady!!!.6. Mociy s přirozeým mocitelem Předpoklady: základí početí operace Pedagogická pozámka: Zápis a začátku kapitoly je víc ež je srada. Tato hodia je prví v druhé části studia. Až dosud ehrálo

Více

Původní návod k používání

Původní návod k používání Původní návod k používání KRH 01 -Ekonomik kolový rozmetač soli VERZE 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaše rozhodnuti a volbu nákupu našeho stroje. Naší snahou bylo zkonstruovat a vyrobit kvalitní

Více

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Měření na třífázovém asynchronním motoru 15.1 Zadáí 15 Měřeí a zatěžovaém třífázovém asychroím motoru a) Změřte otáčky, odebíraý proud, fázový čiý výko, účiík a fázová apětí a 3-fázovém asychroím motoru apájeém z třífázové sítě 3 x 50 V při běhu

Více

17 t. Analytická geometrie přímky rovnice přímky, vzájemná poloha přímek, odchylka přímek, průsečík přímek, vzdálenost přímky od roviny

17 t. Analytická geometrie přímky rovnice přímky, vzájemná poloha přímek, odchylka přímek, průsečík přímek, vzdálenost přímky od roviny 7 t Aaltická geometrie přímk rovice přímk, vzájemá poloha přímek, odchlka přímek, průsečík přímek, vzdáleost přímk od rovi Parametrické vjádřeí přímk v roviě Přímka je jedozačě určea dvěma růzými bod.

Více

Vážeí zákazíci, dovolujeme si Vás upozorit, že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To zameá, že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø

Více

Návod k obsluze. DvoukotouČOVÁ BRUSKA. User manual. Mode d emploi. Dvoukotoučové brusky. Bruska pro broušení za mokra a za sucha.

Návod k obsluze. DvoukotouČOVÁ BRUSKA. User manual. Mode d emploi. Dvoukotoučové brusky. Bruska pro broušení za mokra a za sucha. Návod k obsluze DvoukotouČOVÁ BRUSKA GB F cz D User manual Grinding machines Mode d emploi Ponceuses Návod k obsluze Brusky Bedienungsanleitung Schleifmaschinen Dvoukotoučové brusky Bitte vor der ersten

Více

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU Ja SKOLIL 1*, Štefa ČORŇÁK 2*, Ja ULMAN 3 1* Velvaa, a.s., 273 24 Velvary, Česká republika 2,3 Uiverzita obray v Brě, Kouicova

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY AW SILEO EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Axiální ventilátory AW sileo EC jsou vybaveny axiálními oběžnými koly a motory s vnějším rotorem. Plášť je vyroben z pozinkovaného ocelového

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

MDS. 10-24m Rozmetadla průmyslových hnojiv MDS 10.1-11.1-12.1-17.1-19.1 VYSOCE PRECIZNÍ A VELMI VÝKONNÉ ROZMETÁNÍ!

MDS. 10-24m Rozmetadla průmyslových hnojiv MDS 10.1-11.1-12.1-17.1-19.1 VYSOCE PRECIZNÍ A VELMI VÝKONNÉ ROZMETÁNÍ! MDS 10-24m Rozmetadla průmyslových hnojiv MDS 10.1-11.1-12.1-17.1-19.1 VYSOCE PRECIZNÍ A VELMI VÝKONNÉ ROZMETÁNÍ! MDS Rozmetadla průmyslových hnojiv Rozmetadla MDS Účinné rozmetání hnojiva ve vinicích,

Více

OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCHU POTISKOVANÝCH MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝCH PLOCH

OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCHU POTISKOVANÝCH MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝCH PLOCH OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCU POTISKOVANÝC MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝC PLOC Zmeškal Oldřich, Marti Julíe Tomáš Bžatek Ústav fyzikálí a spotřebí chemie, Fakulta chemická, Vysoké učeí techické v Brě, Purkyňova 8, 62

Více

Návod k obsluze. Počítač AMADRILL+

Návod k obsluze. Počítač AMADRILL+ Návod k obsluze az Počítač AMADRILL+ MG4259 BAH0040-8 09.2015 Přečtěte si tento provozní návod před prvním uvedením do provozu a řiďte se jím! Uschovejte jej pro pozdější použití! cs NESMÍME shledávat

Více

Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG

Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG NÁVOD K OBSLUZE Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG Obj. číslo 55114 Obj. číslo 55110 Obj. číslo 55119 Obj. číslo 55108 Obj. číslo 55115 Obj. číslo 55116

Více

Postup práce s elektronickým podpisem

Postup práce s elektronickým podpisem Obsah 1. Obecné informace o elektronickém podpisu... 2 2. Co je třeba nastavit, abyste mohli používat elektronický podpis v MS2014+... 2 2.1. Microsoft Silverlight... 2 2.2. Zvýšení práv pro MS Silverlight...

Více

U10714 rev 01 1 2 3 7 8 9 14 13 15 19 20 21

U10714 rev 01 1 2 3 7 8 9 14 13 15 19 20 21 U10714 rev 01 1 3 2 7 8 9 14 13 15 19 20 21 4 5 6 10 11 12 16 17 18 23 22 24 1 3 2 7 8 6 9 4 KISS 2 GRP 0 1 Madla na přenášení 2 Vytahovací rukojeť 3 Vložky 4 Stop houpání 5 Štítek 6 Kolečka 7 Centrální

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

Základní informace. Kolín, Leden/Únor 2016 1

Základní informace. Kolín, Leden/Únor 2016 1 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického nástroje pro e-participaci. Projekt realizuje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona: Název materiálu: Autor: CZ..07/.4.00/.356 III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_3_INOVACE_0/07_Délka

Více

Návod k obsluze AMASPREAD + Ovládací terminál

Návod k obsluze AMASPREAD + Ovládací terminál Návod k obsluze az AMASPREAD + Ovládací terminál MG5498 BAG0126.3 05.16 Printed in Germany cs Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze a postupujte podle něj! Uschovejte k budoucímu

Více

Návod k obsluze AMASET + Spínací skříň

Návod k obsluze AMASET + Spínací skříň Návod k obsluze az AMASET + Spínací skříň MG2055 BAG0007.3 02.13 Printed in Germany cs Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze a postupujte podle něj! Uschovejte pro pozdější

Více

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0309 - AF 309 VAROVÁNÍ: Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0309 - AF 309 VAROVÁNÍ: Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0309 - AF 309 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pravidla a pokyny pro bezpečný provoz Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly - nejrychlejší způsob

Více

HydroRégul. Regulátory průtoku. R e g u l á t o r p r ů t o k u

HydroRégul. Regulátory průtoku. R e g u l á t o r p r ů t o k u s čelní paží RDM nebo RDF a těsnicím stavidlem RDMV nebo RDFV Průtok 4 > 360 l/s Maximální výška hladiny: 3 m Instalace: na nátokovou stranu Pro slabě znečištěné odpadní vody a vody dešťové Výroba Dn 100

Více

17. Statistické hypotézy parametrické testy

17. Statistické hypotézy parametrické testy 7. Statistické hypotézy parametrické testy V této části se budeme zabývat statistickými hypotézami, pomocí vyšetřujeme jedotlivé parametry populace. K takovýmto šetřeím většiou využíváme ám již dobře zámé

Více

Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití!

Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití! Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SYPAČ K 51 Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití! Na tento návod k obsluze je třeba nahlížet jako na nedílnou součást stroje. Dodavatelé

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

Kvadratické rovnice pro učební obory

Kvadratické rovnice pro učební obory Variace 1 Kvadratické rovnice pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické

Více

Kované hřebíky - strojně kované hřebíky čtvercového průřezu zužující se ke špičce

Kované hřebíky - strojně kované hřebíky čtvercového průřezu zužující se ke špičce Kované hřebíky strojně kované hřebíky čtvercového průřezu zužující se ke špičce standardně dodávané bez povrchové úpravy (v případě zájmu je možné hřebíky např. zinkovat,černit a pod.) délka 20mm X 2,30

Více

Měřící technika - MT úvod

Měřící technika - MT úvod Měřící techika - MT úvod Historie Už Galileo Galilei zavádí vědecký přístup k měřeí. Jeho výrok Měřit vše, co je měřitelé a co eí měřitelým učiit platí stále. - jedotá soustava jedotek fyz. veliči - símače

Více

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany Vyvíjíme bezpečost. Systémové vodící stěy a dopraví zábray Fukčí a estetické řešeí v dopravě eje pro města a obce. www.deltabloc.cz CITYBLOC Více bezpečosti pro všechy účastíky siličího provozu Jediečá

Více

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II 3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).

Více

Přehled vztahů k problematice spoření, důchody, anuitní splácení úvěru

Přehled vztahů k problematice spoření, důchody, anuitní splácení úvěru Přehled vztahů k poblematice spořeí, důchody, auití spláceí úvěu Pozámka: Veškeé sazby je do uvedeých vzoců uto dosazovat v jejich elativím vyjádřeí! V případě zdaňováí úokových příjmů je uto dosazovat

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D.

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D. MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ PH.D. Obsah MNOŽINY.... ČÍSELNÉ MNOŽINY.... OPERACE S MNOŽINAMI... ALGEBRAICKÉ VÝRAZY... 6. OPERACE S JEDNOČLENY A MNOHOČLENY...

Více

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Obj. č. D 322 311 Duben 2006 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími

Více

Diktafon s aktivací hlasem

Diktafon s aktivací hlasem Diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody Dlouhá výdrž baterie Kvalitní zvuk Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Nahrávání Přístroj zapneme páčkou (8) OFF/ON.

Více

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. S VLIVEM NA BEZPEČNOST. EV97-028a SR SPORTSTAR 030a SR SPORTSTAR MAX PTF-008a SR Harmony ELSA-008a SR. 1.

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. S VLIVEM NA BEZPEČNOST. EV97-028a SR SPORTSTAR 030a SR SPORTSTAR MAX PTF-008a SR Harmony ELSA-008a SR. 1. 1. Postup práce 1.1. Kontrola zasunutí čepů náhonu klapek do klapek. Podle obr. 1 zkontrolujte vůli (světlost) mezi pákou náhonu s čepem a nejbližší plochou vodítka v žebru klapky rozměr A. Tuto vůli kontrolujte

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka vyvažovače 9336 2 4 Kg 2500 2,9 kg 9337 4 6 Kg 2500 3,2 kg 9338 6 8 Kg 2500 3,5 kg 9339 8 10 Kg 2500 3,7 kg 9340 10

Více

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka vyvažovače 9336 2 4 Kg 2500 2,9 kg 9337 4 6 Kg 2500 3,2 kg 9338 6 8 Kg 2500 3,5 kg 9339 8 10 Kg 2500 3,7 kg 9340 10

Více

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323 Vyvažovače Tecna typ 9321-9323 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka vyvažovače 9321 2 4 Kg 2000 mm 1,9 Kg 9322 4 6 Kg 2000 mm 2,1 Kg 9323 6 8 Kg 2000 mm 2,2 Kg Tento symbol znamená: POZOR:

Více

pracovní list studenta Acidobazické rovnováhy Odměrná analýza acidobazická titrace

pracovní list studenta Acidobazické rovnováhy Odměrná analýza acidobazická titrace praoví list studeta Aidobaziké rovováhy dměrá aalýza aidobaziká titrae ýstup RP: Klíčová slova: Marti Krejčí experimet umožňuje žákům pohopit hováí slabýh protolytů (kyseli a zásad ve vodýh roztoíh; žái

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 1.1. Instalace čtečky čipových

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL 4.1.1 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL POUŽITÍ Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému

Více

3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Přiřazení typů a velikostí čelních desek... 7. 5. Odchylka od TPM... 8

3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Přiřazení typů a velikostí čelních desek... 7. 5. Odchylka od TPM... 8 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí připojovacích skříní v ekonomickém provedení, které lze použít k čelním deskám VVM, VVPM, ALCM a ALKM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

PROŘEZÁVAČ EP 100 NÁVOD K POUŽITÍ

PROŘEZÁVAČ EP 100 NÁVOD K POUŽITÍ Platnost od 26. 2. 2008 No. 660 PROŘEZÁVAČ EP 100 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH A. Základní informace...1 B. Popis...1 C. Bezpečnostní pokyny...2 D. Montáž lišty a řetězu...3 E. Nasazení prořezávače na křovinořez...4

Více

Vrtací bruska Uživatelský manuál

Vrtací bruska Uživatelský manuál Vrtací bruska Uživatelský manuál Důležité! Pečlivě si prosím přečtěte instrukce v tomto manuálu, stejně jako základy bezpečnosti, než přístroj použijete. Tento manuál uchovejte na dostupném místě pro pozdější

Více

v aktuálních katalozích Porsche Tequipment nebo v našem online tel.: fax:

v aktuálních katalozích Porsche Tequipment nebo v našem online tel.: fax: V zimě se ze silice ěkdy stává sjezdovka. Ale jako sportovce Vás to přece eodradí. Sada kompletích 18palcových zimích kol Carrera IV z Porsche Tequipmet.* Váš vůz Porsche představuje Co apříklad ová sada

Více

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely KABELY Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodé vláko): metalické kabely optické kabely Metalické kabely: osou veličiou je elektrické apětí ebo proud obvykle se jedá o vysokofrekvečí přeos

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY KIM 24

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY KIM 24 1. MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY KIM 24 Elektromechanický pohon pro otočné brány vhodný pro úzké sloupky - provozní napětí 24Vdc - max.hmotnost křídla 200kg s větrem propustnou výplní - samosvorné vřeteno

Více

TOOLS NEWS B200CZ. 2015.11 Aktualizace. Čelní stopkové frézy s vyměnitelnou hlavou. imx

TOOLS NEWS B200CZ. 2015.11 Aktualizace. Čelní stopkové frézy s vyměnitelnou hlavou. imx TOOLS NEWS 215.11 Aktualizace B2CZ Čelí stopkové frézy s vyměitelou hlavou imx Čelí stopkové frézy s vyměitelou hlavou imx Speciálí ocelový šroubový spoj K dispozici s vitřím přívodem řezé kaliy Typ s

Více

Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika

Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika 1. Tvorba zisku (výsledku hospodaření) 2. Bod zvratu a provozní páka 3. Zdanění zisku a rozdělení výsledku hospodaření 4. Dividendová politika 1. Tvorba hospodářského

Více

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku,

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku, Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP Obj. č. D 030 063 Vážený zákazníku, Listopad 2004 děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02152 45-02152 - AF 2151 TAŽENÉ ROZMETADLO 100 LB. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02152 45-02152 - AF 2151 TAŽENÉ ROZMETADLO 100 LB. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-02152 45-02152 - AF 2151 TAŽENÉ ROZMETADLO 100 LB. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz Montáž Provoz Údržba Náhradní díly FORMULÁŘ Č. 48321 (Rev.

Více

Vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky (G331, G332)

Vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky (G331, G332) Předpoklady Funkce Technickým předpokladem pro vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky je vřeteno s regulací polohy a systémem pro měření dráhy. Vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky se programuje pomocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.).

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.). STATISTIKA Statistické šetřeí Proveďte a vyhodoťte statistické šetřeí:. Zvolte si statistický soubor. 2. Zvolte si určitý zak (zaky), které budete vyhodocovat. 3. Určete absolutí a relativí četosti zaků,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0

ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0 ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0 Dovozce pro ČR: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-atland 5.0 je elektrokolo

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

Sněhové řetězy pro. pro terénní vozidla. Přehled výrobků. terénní vozidla

Sněhové řetězy pro. pro terénní vozidla. Přehled výrobků. terénní vozidla Sněhové řetězy pro Přehled výrobků 29 Kompletní. Inovativní.. Silný záběr pro traktory, sněhové pluhy a pod. Vynikající spolehlivost a ekonomické využití jsou hlavní charakteristikou terénních řetězů.

Více

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323 Vyvažovače Tecna typ 932 - Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost 932 2 4 Kg 4 6 Kg 6 8 Kg Délka Váha lanka vyvažovače,9 Kg 2, Kg 2,2 Kg Záruční a pozáruční servis a opravy zajišťuje firma: SCHINKMANN svářecí

Více

Průvodce e learningem

Průvodce e learningem Průvodce e learningem Vstup do systému Pro správnou funkci kurzů je nutné používat aktuální verze internetových prohlížečů. Pokud si nejste jisti, jakou verzi internetového prohlížeče používáte, doporučujeme

Více

OVMT Přesnost měření a teorie chyb

OVMT Přesnost měření a teorie chyb Přesost měřeí a teorie chyb Základí pojmy Naměřeé údaje ejsou ikdy absolutě přesé, protože skutečé podmíky pro měřeí se odlišují od ideálích. Při každém měřeí vzikají odchylky od správých hodot chyby.

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Obj. č. D 322 288 Červen 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška www.vorcz.cz Bezpečnostní pokyny Dříve než začnete pracovat s odčerpávací stanicí, nejprve si důkladně přečtěte pokyny a návod k obsluze. 1. Se zařízením

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

DUM téma: KALK Výrobek sestavy

DUM téma: KALK Výrobek sestavy DUM téma: KALK Výrobek sestavy ze sady: 2 tematický okruh sady: Příprava výroby a ruční programování CNC ze šablony: 6 Příprava a zadání projektu Určeno pro : 3 a 4 ročník vzdělávací obor: 23-41-M/01 Strojírenství

Více

P2 Chyby a nejistoty měření

P2 Chyby a nejistoty měření P. Chyby měřeí P Žádým měřeí ezískáme správo hodot měřeé veličiy, protože každé měřeí je zatížeo chybo. Chyba charakterizje přesost měřeí. Aalýza chyb je základí podmíko zvyšováí přesosti měřeí. Výsledek

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3936 LI Equi Clip Perfekt (TYP 1400-2-TD) 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající

Více

BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ŽT-100Z Kubota

BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ŽT-100Z Kubota NÁVOD K OBSLUZE BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ŽT-100Z Kubota OBSAH: 1. Popis stroje 2. Pravidla dopravní bezpečnosti 3. Bezpečnost práce 4. Požární bezpečnost 5. Příprava stroje k práci 6. Mazání stroje 7. Přeprava

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu tryskací zařízení typ DSG (hadice 5 m) Obj. č. D 040 062 a tryskací zařízení typ DSG (hadice 10 m) Obj. č. D 040 096 Stav k 09/00 G 880 183 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou

Více

Oceloplechové rozvaděče, IP 65 Serie Orion + Rozváděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí

Oceloplechové rozvaděče, IP 65 Serie Orion + Rozváděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Oceloplechové rozvaděče, IP 65 Serie Orion + Rozváděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Prázdné kovové skříně v nástěnném provedení s třídou ochrany I jsou určeny pro rozvaděče s vysokým stupněm

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011 www.baumit.cz duben 2014 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

cs Překlad původního návodu k používání www.metabo.cz

cs Překlad původního návodu k používání www.metabo.cz cs Překlad původního návodu k používání www.metabo.cz 7 SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls 1 SBE 650 Impuls 8 2 3 9 10 4 SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls 5 SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls L R BE 650, SBE 650,

Více

M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ

M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ TECHNICKÉ INFORMACE VLASTNOSTI Chráněno proti přetížení a zablokování Bezúdržbový elektrický pohon pro rotační ventily Zřetelný indikátor polohy Přímá montáž na rotační ventily

Více

Postřikový kontaktní fungicid ve formě vodorozpustného mikrogranulátu na ochranu proti padlí v ochraně rostlin.

Postřikový kontaktní fungicid ve formě vodorozpustného mikrogranulátu na ochranu proti padlí v ochraně rostlin. Přípravek na ochranu rostlin Kumulus WG Postřikový kontaktní fungicid ve formě vodorozpustného mikrogranulátu na ochranu proti padlí v ochraně rostlin. Účinná látka: síra 80% Registrační číslo: 4098-0

Více

Bezpečnostní úschovné objekty

Bezpečnostní úschovné objekty Příloha č. 1: Mechanické zábranné prostředky - písm. a) 30 zákona Příloha č.. 1.1: Bezpečnostní úschovné objekty a jejich zámky Bezpečnostní úschovné objekty Výstup Certifikát shody podle certifikačního

Více

Návod k obsluze. Secí stroj jednotlivých zrn EDX 6000-T

Návod k obsluze. Secí stroj jednotlivých zrn EDX 6000-T Návod k obsluze az Secí stroj jednotlivých zrn EDX 6000-T MG3560 BAH0036-1 01.10 cs Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze a postupujte podle něj! Uschovejte pro pozdější použití!

Více

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz:

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz: Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cvčeí 1 TESTOVÁNÍ NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ Dosud jsme se zabýval testováím parametrcký hypotéz, což jsou hypotézy o parametrech rozděleí (populace). Statstckým hypotézám

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Úprava a práce s fotografiemi v programu PhotoScape Obrázkový editor PhotoScape je zdarma dostupný program, který nabízí jednoduchou úpravu obrázků a fotek, je určen začátečníků a

Více