číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května Snímek Petr Klinkovský Na letošní Tradiční zlínské pouti vystoupil umělecký soubor Hradišťan

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Sedmá neděle velikonoční Den modliteb za sdělovací prostředky PO Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků ÚT Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice PÁ Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže Nezávazná památka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny SO Památka sv. Filipa Neriho, kněze NE Slavnost Seslání Ducha Svatého ST Nezávazná památka sv. Zdislavy ČT Svátek Navštívení Panny Marie ST Památka sv. Justina, mučedníka První pátek v měsíci Společná adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba od hod. SO Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků Sobotní památka Panny Marie NE Slavnost Nejsvětější Trojice HLASY A OHLASY Díky za přípravu po biřmování Byla nás z obou zlínských farností jen hrstka, kdo si chtěl připomenout svou kdysi dávno přijatou svátost biřmování a přípravu, která jí předcházela. Využili jsme nabídky pana faráře Ivana Fišara z loňského září a přihlásili se podle věkových kategorií do několika malých skupinek, abychom se společně připravovali na obnovu této svátosti. V mé skupince biřmovanců věku 50 až 65 let nás bylo osm. Tři chlapi a pět žen. A scházeli jsme se na faře s panem farářem každé druhé pondělí odpoledne asi na hodinu. Bylo to samozřejmě úplně jiné než když jsem se připravoval na biřmování v roce Tehdy nás byly na přípravě plné kostelní lavice. Psali jsme z probrané látky i písemné testy. Nynější příprava po biřmování byla odlišná. Každé setkání bylo jiné. Už to nebyla žádná výuka, ale spíše povzbuzování ve víře a vysvětlování, jak by v nás Duch svatý měl a mohl působit. Hodně pozornosti jsme věnovali Písmu svatému, zhlédli jsme i několik počítačových prezentací s duchovním obsahem, při jednom suplování nám P. Petr Polívka přiblížil schönstattské hnutí, jehož je členem. Nechyběly ani odpovědi na dotazy, se kterými jsme občas přicházeli. Když bylo chladno, uvařili jsme si čaj nebo pojídali pamlsky, které občas pan farář přinesl... Dva týdny před svatodušními svátky a chystanou obnovou svátosti biřmování jsme se už sešli naposledy. Poděkovali jsme. A možná jsme trochu zalitovali, že Pán Ježíš ustanovil jen sedm svátostí. Nebo nás ve farnosti čeká v příštím roce třeba ještě příprava po prvním svatém přijímání? Vojtěch Cekota 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Milé sestry a bratři! Ve čtvrtek jsme společně s celou církví zahájili devítidenní přípravu na slavnost Seslání Ducha Svatého, která letos vyvrcholí obnovou závazků, které jsme přijali ve svátosti biřmování. O jaké závazky jde? O náš křestní slib, ale už v gradaci. Jestliže jsme ve svátosti křtu byli s Kristem spojeni, dostali jsme první dary Ducha Svatého, tak ve svátosti biřmování se to všechno ještě umocňuje. Je to vlastně křest 2. Naše spojení s Kristem se skrze svátost biřmování stalo hlubším, pevnějším, dokonalejším, upřímnějším, opravdovějším, poctivějším. Dary Ducha Svatého v nás byly ještě více rozmnoženy. Došlo k upevnění, posílení a znovu potvrzení našeho rozhodnutí patřit Bohu a zůstat s Ním ve spojení. Jinými slovy, zjistili jsme, že se to vyplatilo pozvat Boha do svého života, navázat s Ním dialog, spojit se s Ním. A je přirozené, když si připomeneme, uvědomíme, co všechno pro nás tento vztah už znamenal a znamená, že pro nás ještě získá na hodnotě a budeme ochotni pro něj udělat ještě víc. Tento vztah se tak stává ještě zralejším a nosnějším, ale i po biřmování vyžaduje neustálou péči a musíme na něm pracovat. Vztah nikdy není zadarmo, vždycky nás něco stojí. Akdyž jde o životní vztah, který chceme, aby vydržel napořád, tak nás může stát postupně čím dál víc, ale zároveň bude pro nás i čím dál tím víc znamenat. S budováním vztahu ke Kristu (ale i k lidem) je to jak s kopáním studny a k tomu bych rád uvedl takový krátký příběh: ŽIVOT FARNOSTÍ Byli jednou dva lidé, kteří se rozhodli vykopat studnu. Jeden z nich byl trpělivý a druhý netrpělivý. Trpělivý člověk si našel vhodné místo a začal. Dostal se do hloubky dvou, deseti i dvaceti metrů. Byla to dlouhá, těžká a namáhavá práce, na jejímž konci se však přece jenom díky svému úsilí a trpělivosti dopracoval k cíli k vodě. Druhý člověk byl člověk netrpělivý. Také on si vyhlédl vhodné místo a pustil se do práce. Když se však dostal do určité hloubky a vodu nenašel, řekl si, že raději přece jen zkusí jiné, vhodnější místo, kde se nebude muset až tolik namáhat a na vodu narazí blízko pod povrchem. Pustil se tedy do práce na novém místě. Ale ani zde se úspěch nedostavil tak brzy, a proto všeho opět zanechal a štěstí hledal opět jinde. Vyčerpaný žízní, avšak hnán klamnou iluzí rychlého úspěchu a co nejmenší námahy, ještě dosud marně překopává krajinu, aby nakonec zcela vyprahlý bídně zahynul. A tak bych chtěl každému z nás popřát hodně síly a trpělivosti při kopání studny, se kterým jsme začali ve svátosti křtu, a při kterém jsme se už mohli dopracovat k vodě k prameni Božího života v nás ve svátosti biřmování ale je potřeba dále kopat, aby pramen nevyschl přijímat další svátosti. K tomu vám ze srdce žehnám. P. Petr Polívka 3

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Svatodušní vigilie V sobotu v 26. května v hod. budeme v našem kostele slavit tzv. svatodušní vigilii, která má složení podobné velikonoční vigilii na Bílou sobotu. Svatodušní vigilie má tyto části: 1. Lucenarium venku před kostelem se připraví oheň, od něhož zapálíme paškál a svoje svíce a pak společné půjdeme průvodem do kostela 2. Bohoslužba slova čtyři starozákonní čtení, epištola a evangelium 3. Přímluvy 4. Bohoslužba oběti a zakončení mše svaté Zveme na tuto svatodušní vigilii všechny, kteří se chtějí duchovně připravit na obnovu svátosti biřmování, která bude při každé mši svaté v neděli na slavnost Seslání Ducha Svatého. Vzpomeňme na slova Pána Ježíše: Kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. (Mk 4,25) Stačí do textu vložit slovo touhu a hned vidíme, jak je důležitá příprava. Pozvání pro zdravotníky V úterý 29. května v 17 hod. bude v klášteře Regina mše svatá za všechny zdravotníky. Mše svatá v Přílukách Ve středu 30. května v 18 hod. bude mše svatá a májová pobožnost v kapli sv. Martina v Přílukách. Mše svatá v Jaroslavicích Ve čtvrtek 31. května v 19 hod. bude mše svatá a májová pobožnost v kapli sv. Anny v Jaroslavicích. Adorace v předvečer Noci kostelů Ve čtvrtek 31. května po večerní mši svaté budeme před vystavenou Nejsvětější Svátostí prosit Boha, aby použil ke svému záměru připravený program Noci kostelů a také abychom my byli správnými nástroji v Jeho rukou. Noc kostelů V pátek 1. června bude probíhat nejen v naší republice, ale i v okolních zemích, Noc kostelů. Řekněte o této akci svým známým, kteří do kostela moc nechodí, pozvěte je a předejte jim i programy, které jsou k dispozici. A nejlépe přijďte s nimi. U nás je nabízen program od 18 do 24 hod. Zapisování intencí V pondělí 4. června se budou po ranní mši svaté na faře zapisovat úmysly na mše svaté na další čtvrtletí (červenec až září). Kartičky s pořadovým číslem si můžete vyzvednout od pátku 1. června do neděle 3. června po každé mši svaté v sakristii. P. Ivan Fišar 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Svátost biřmování Svátost biřmování bude v našem kostele udílet otec biskup Josef Hrdlička v sobotu 26. května při mši svaté v 10 hod. Prázdninové tábory Přihlášky a informace jsou k dispozici v recepci klubu nebo na adrese P. Pavel Glogar, SDB SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Batika a malování na hedvábí pátek 25. května od do hod. materiál je zajištěn Akce probíhají v prvním patře klášterní budovy Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Přihlaste se předem. Ilona Zátopková V předvečer Tradiční zlínské pouti vystoupil ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba soubor Hradišťan Během nedělního programu vystoupily děti z babyscholy, která si letos připomíná pět let od svého založení a také návštěvníkům pouti zazpívala děvčata z Deváté schóly. Snímky Petr Klinkovský a Leoš Hrdlička ŽIVOT FARNOSTÍ

6 NOC KOSTELŮ PÁTEK 1. ČERVNA Motto: Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota. (1 Sol 5,5) Mám rád noc. Když všechno utichne a temnotu kolem mě jen tu a tam naruší světlo okolních lamp, anebo když v přírodě kontury stromů ozařuje pouze světlo hvězd. Mám rád noc. I proto, že po uspěchaném dni se často právě pozdě večer mohu chvíli soustředit i sám pro sebe. Mám rád noc. Svým kouzlem a určitou tajemností dává prostor pro myšlenky, pro ztišení, pro zklidnění těla i duše. Ano, mám rád noc A přesto (ICLic. Miloš Szabo) Zanedlouho nás čeká slavnost Seslání Ducha Svatého. Krásně nám na ni navazuje program Noci kostelů. Jako by myšlenka vzkříšeného Krista gradovala a rostla také v církevním kalendáři. Utrpení a bolest smrt a odumření vzkříšení a radost obdarování služba a evangelizace. Když na první křesťany doléhá pronásledování, vytrvale se modlí. Ve své modlitbě neprosí, aby byli zbaveni nesnází pronásledování, ale aby se nenechali zastavit nejrůznějšími překážkami a neztratili odvahu zvěstovat Boží slovo. Co je výsledkem? Přichází Duch Svatý a dodává jim sílu a odvahu. Abychom mohli evangelizovat, musíme se modlit, hodně se modlit. Evangelizace je totiž dílem Ducha Svatého, který se dotýká srdcí posluchačů a proměňuje vlažné a kolísavé srdce zvěstovatelů radostné zvěsti. K tomu chceme vyzvat i vás. Kdo může, ať se modlí za Noc kostelů, kdo může, ať osloví své známé, sousedy, kolegy v práci a pozve je na tento program, kdo může, ať vyvěsí program na nástěnku v domě, firmě, škole... K tomu použijte programy a poutnické pasy v kastlících kostela. Tak Duch Svatý bude působit a šířit se v nás i kolem nás. Kostel sv. Filipa a Jakuba Varhanní rozjímání Tomáše a Karla Kuběnových Tóny varhan spolu se slovem Moderovaná bohoslužba Zajímalo by vás, co jednotlivé části mše svaté znamenají? Chcete se nechat oslovit hloubkou a symboly mše svaté? Na moderované bohoslužbě dostanete odpověď Úvod do dějin církve V letošní Noci kostelů můžete nahlédnout do některých zajímavých a ožehavých dějin církve pohledem P. Jerzy Cymanowského z farnosti Nedašov Hudba z Velehradu Své umění nám předvede velehradský sbor Stojanova gymnázia pod vedením zlínského rodáka Mgr. MgA. Filipa Macka Komentovaná prohlídka kostela Jedinečná příležitost seznámit se s naším kostelem a porozumět jeho výzdobě, stavebním úpravám a změnám, jak je přinášel čas. 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 21.30 Moderní hudba v kostele Kytary, housle, klávesy, bicí a zpěv v přednesu Chválové kapely od sv. Filipa a Jakuba Noční prohlídka kostela s průvodcem Tóny duchovní hudby Zazní skladby mistrů staré duchovní hudby, které budou prokládány varhanními improvizacemi Společná modlitba za město Zlín Doprovodný program: Zjisti, kdy jsi byl biřmován nebo pokřtěn (vystavení certifikátů) Prohlédni si tajemné zákoutí věže kostela Nech se oslovit úryvkem z Bible Osobní požehnání od kněze Možnost osobních rozhovorů Zapal si svou svíci jako projev díků nebo proseb Začti se do zajímavostí dějin církve Prohlédni si liturgické předměty a roucha Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů Zvony nás spojí s ostatními otevření Noci kostelů prostřednictvím zvonů: Svatý Jan Bosko, Svatá Ludmila a Svatý Vojtěch Mše svatá doprovod vytvoří schóla Církevní základní školy ve Zlíně Přes Valašsko na Slovensko dětský folklórní soubor Trnečka Hudební dialog žáci ZUŠ Harmonie Co všechno přináší výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje o programu oslav hovoří Mgr. Pavel Macura První koncert skupiny W4U nejmladší skupina, která doprovází bohoslužby v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů Pod křížem adorace doprovázená zpěvem členů chrámového sboru TIBI Závěrečné požehnání městu Doprovodný program: Co by vás mohlo zajímat panely o životě sv. Cyrila a Metoděje, Rok biřmování, výpravy ve znamení kříže v lodi kostela Výstava fotografií malá galerie u salesiánů Možnost osobního rozhovoru v lodi kostela nebo předsíni Slovo pro tebe krátké citáty na lístcích v košíku loď kostela Liturgické předměty výstava parament (liturgických rouch) a liturgického nádobí s vysvětlením v sakristii Světlo naděje můžete zapálit svíci na přímluvu, prosbu je možné i písemně formulovat a vložit do připravené nádoby v lodi kostela Prohlídka kůru vybavení kůru a pohled do prostoru chrámu kůr kostela Koutek pro děti výroba jednoduchých lucerniček koutek pro děti Promítání prezentace výklenek v kostele Malý dárek pohlednice našeho kostela s razítkem Noci kostelů ŽIVOT FARNOSTÍ

8 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín každý čtvrtek od 9.30 hod. v klubu Pod kánoí, další setkání budou 24. května (Makafé) a 31. května Tvořivé aktivity Konají se zpravidla v úterý od hod. v našich prostorách. Materiál je zajištěn. Na všechny akce se přihlašujte v naší kanceláři. Vstupné je 40 Kč, další poplatky podle použitého materiálu. Batikování úterý 22. května Malování na hedvábí úterý 29. května Tvoření z FIMO hmoty úterý 5. června Den pro rodinu K oslavě Mezinárodního dne rodiny zveme všechny na akci, která se uskuteční v neděli 20. května od do 18 hod. v prostorách kolem naší budovy na Jižních Svazích ve Zlíně. Těšit se můžete na soutěže pro děti, maminky, tatínky i celé rodiny, šermíře a historické tance, skákací hrad, živé ovečky s ukázkami práce pasteveckých psů a další atrakce. Programem nás bude doprovázet kapela BPT. Kurz pro nastávající rodiče V naší kanceláři se mohou zájemci (páry i jednotlivci) přihlašovat na kurz, který začne 23. května. Setkání budou probíhat ve středu od 18 hod. v našem sále (kromě druhého setkání). Témata: 1. Těhotenství a porod, 2. Exkurze do porodnice Krajské nemocnice Tomáše Bati, 3. Cvičení pro těhotné a šestinedělky, 4. Kojení a péče o dítě, 5. Návrat plodnosti po porodu a plánování rodiny, 6. Manželské vztahy po příchodu dítěte. Setkání vedou odborníci jednotlivých oborů. Cena celého kurzu je 500 Kč za jednotlivce, 600 Kč za pár. Vzdělávací program A-KLAS Na přelomu května a června se v Centru pro rodinu Zlín uskuteční první část vzdělávacího programu KLAS (Kurz aktivních seniorů) pro práci se seniory. Vzdělávání je určeno všem, kteří se věnují či chtějí věnovat seniorům. Účastníci kurzu se naučí základům trénování paměti a procvičování motoriky. Nahlédnou do arteterapie či muzikoterapie, získají návod na PC dovednosti a finanční opatrnost u seniorů včetně dalších znalostí a dovedností. Absolventi obdrží certifikát, manuál pro práci se seniory, pracovní listy a materiál k roční práci. Vzdělávání se skládá ze dvou částí. První část se uskuteční 29. května až 1. června a druhá 19. až 22. června, každý den od 9 do hod. Kurz se bude konat v klubu Pod kánoí. Bude realizován ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno a povedou jej odborné lektorky. Cena je Kč. Finanční podporu na úhradu kurzu je možné získat u zřizovatele klubu seniorů (obec, městská část, farnost, mateřské či rodinné centrum). 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 Na základní kurz navazují nabídkou i další jednodenní tematické pokračovací semináře pro vedoucí seniorských klubů. V případě zájmu se můžete informovat v naší kanceláři nebo přímo kontaktovat koordinátorku Emílii Osohovou, Prázdninové aktivity pro školáky V naší kanceláři můžete přihlašovat své děti na příměstské tábory, které se letos uskuteční v termínech: 9. až 13. července, 20. až 24. srpna a 27. až 31. srpna. Podrobné informace budou upřesněny. Letní tábor rodin Dům Setkání, Albeřice v Krkonoších Stále se můžete přihlašovat na pobyt rodin, který pro vás připravila YMCA ve spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín. Pobyt se uskuteční v termínu 14. až 21. července. Bližší informace a přihlášky: tel.: Letní pobyt pro maminky s dětmi Pod Tesákem Zveme všechny maminky s dětmi na táborový pobyt s křesťanským zaměřením, který pořádá naše centrum ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba. Pobyt se uskuteční od neděle 12. srpna do pátku 17. srpna v rekreačním středisku Pod Tesákem. Dopolední program mají maminky a děti samostatně (maminky besedy na téma výchovy a vztahů, tvoření, tanec aj., děti program s chůvami). Odpoledne jsou různé společné aktivity (hry, výlety, karneval, sportování, tvoření apod.) v rámci celotáborové hry letos Krok za krokem celým rokem. Ubytování je buď ve čtyřlůžkových chatkách nebo ve zděné budově, strava třikrát denně. Bližší informace v naší kanceláři nebo na našich webových stránkách. Adopce na dálku Moc děkujeme všem, kteří přispěli na studia našich společně adoptovaných dětí a studentů tří indických a pěti ugandských. Celkem jsme vybrali více než potřebných Kč. Andrea Šimečková 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Vyšel nový Zpravodaj V těchto dnech dostávají rodiče našich dětí do rukou květnový Zpravodaj. V něm přinášíme mimo aktuálních zpráv z dění v oddílech především informace k letním stanovým táborům v Lidečku-Račném. Součástí Zpravodaje je také přihláška na tábor. Elektronickou verzi Zpravodaje si můžete stáhnout z našich webových stránek. Zde jsou také aktuální informace o našich táborech. Leoš Hrdlička ŽIVOT FARNOSTÍ

10 BUDE VÁS ZAJÍMAT Nedělní knihovnička informuje Po dvou měsících činnosti farní Nedělní knihovničky můžeme říct, že se tato služba farnosti ujala. V knihovničce se registrovalo téměř 60 čtenářů a bylo zapůjčeno 150 knih. K dispozici je více než 500 titulů, jejichž seznam je od této neděle k dispozici. Máme zájem nabídku knih dále rozšiřovat, a proto vás prosíme o pomoc. Neleží ve vaší knihovně kniha, o které jste přesvědčeni, že by pomohla někomu v jeho duchovním růstu? Nebo jen potěšila duši? Jste ji ochotni věnovat nebo zapůjčit? Zapůjčené knihy obalíme a pečlivě označíme. Díky těm, kteří tak již učinili, vám můžeme nově nabídnout například tyto tituly: Elias Vella: Svatost je pro každého Čtenáři mohou poznávat Ducha, který vede ke spáse. Autor upozorňuje i na síly, které působení Ducha Svatého naopak omezují, a nabízí i způsob, jak se osvobodit: Kristus nám dal klíč k řešení každé těžkosti. Henri Caffarel: Manželství, cesta k Bohu Osobitý a poutavý způsob katecheze P. Henriho Caffarela ( ) zve čtenáře k poznání a praktikování manželské lásky, která se na své cestě k Bohu nechává zdokonalovat, obohacovat a proměňovat Láskou. Otec Caffarel vede křesťanské manžele k vnitřní modlitbě, která je podle něj nutnou podmínkou k autentickému křesťanskému životu a k vnitřní jednotě s Bohem. V roce 2006 byl zahájen proces blahořečení otce Caffarela. Henrik Misztal: Svatí a blahoslavení laici Svatost je určena všem, není to jen výsada osob Bohu zasvěcených. Kniha je svědectvím o velkém počtu svatých a blahoslavených laiků od těch, jimž se dostalo světské moci, až po skromné rodiny, které zvláště v dnešní době jsou zářivými příklady, že život s Bohem je možný a tolik potřebný právě při těch nejvšednějších starostech. Marie Hrdličková Setkání s P. Anselmem Grünem Ve dnech 1. až 3. června se v Brně uskuteční setkání s P. Anselmem Grünem (německý katolický kněz, benediktinský mnich, známý autor duchovní křesťanské literatury). Program: Pátek 1. června hod. přednáška s meditací na téma: Ježíš jako terapeut v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově Sobota 2. června hod. celodenní rekolekce s rozborem příběhů o uzdravení v aule Biskupského gymnázia v Barvičově ulici 85 Neděle 3. června 9.30 hod. bohoslužba, kterou celebruje P. Anselm Grün (kostel sv. Jakuba), po ní proběhne od hod. autogramiáda (knihkupectví Cesta v Rašínově ulici) Všechna setkání jsou volně přístupná a není třeba se na ně přihlašovat. Marie Majerová 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 TV NOE studio František Zlín setkání s ředitelem V návaznosti se zahájením zlínského televizního studia František TV Noe přijel i ředitel TV Noe P. Leoš Ryška. Schůzka se uskutečnila v pátek 27. dubna v klášterní budově Regina a nesla se ve velmi přátelské a pozitivní atmosféře. Prohlédli jsme si také renovované prostory, které budou sloužit jako kancelář i jako pracovna. Samotný ředitel kladně uvítal a ocenil již projevenou aktivitu přítomných. Probrali jsme všeobecné i specifické podmínky činnosti zlínského televizního studia tak, aby všechny potíže byly zdárně překonány a vlastní činnost studia se úspěšně rozjela. Ze strany ředitele byla při jednání patrna upřímná otevřenost, vstřícnost a zejména přislíbena pomoc jak technického vybavení (kamery, střižny apod.), tak i metodického zaškolení. Připomínáme našim farníkům, že v naší kanceláři ve druhém patře jsou k prodeji za dobrovolnou cenu CD, DVD a MC s náboženskou tématikou. Máme otevřeno každý pátek od 15 do 18 hod. Zde je možné také získat další informace, sdělit náměty a podněty z našeho regionu. Kontakty: tel.: Snímek Pavel Záleský Karel Bodlák Pozvánka na květnový Večer chval Přijďte společně zpívat chvály našemu Pánu v úterý 22. května ve 20 hod. do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů. Na setkání s vámi se těší Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba, která celý večer hudebně i modlitebně povede. Ivana Skopalová Florbal Quinta cup Pátý ročník florbalového turnaje vícečlenných rodin uspořádaný pod záštitou úspěšného hokejového útočníka Petra Čajánka. Přihlásit se může každá rodina, která má alespoň tři děti základní školou povinné. S těmito třemi dětmi utvoří rodiče pětičlenné družstvo. Rodiny s více dětmi splňujícími podmínku mohou mít náhradníky. Turnaj se koná v sobotu 9. června od 9 hod. v tělocvičně ZŠ Vizovice. Zápisné za jednu rodinu činí 300 Kč. Přihlásit se můžete nejpozději do neděle 3. června u P. Jindřicha Peřiny ( tel.: ). Občerstvení je zajištěno. Sportovní oblečení a obuv se světlou podrážkou je podmínkou. Vlastní hole jsou výhodou. P. Jindřich Peřina ŽIVOT FARNOSTÍ

12 BUDE VÁS ZAJÍMAT Večer s filmy Jiřího Trnky Petr Novotný nám bude promítat ta nejpovedenější díla od mistra světového animovaného filmu. Můžete také zhlédnout slavný film Ruka, který americká filmová akademie v roce 1984 označila za pátý nejlepší animovaný film všech dob. Večer s filmy se bude konat ve středu 23. května od hod. v klubu Pod kánoí. Jonáš Vacek Kulturní akce na Svatém Hostýně V sobotu 26. května v 15 hod. bude zahájena výstava malíře Zdeňka Hajného pod názvem O cestách ke Světlu. Úvodní slovo pronese mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký. V prostorách Jurkovičova sálu budou až do konce srpna instalovány obrazy předního českého výtvarníka (nar ve Vsetíně), který se proslavil především jako autor obrazů s meditativní a duchovní tematikou. Zdeněk Hajný je známý také jako průkopník arteterapie a využití umění v psychologii a psychoterapii. V roce 1994 spolu s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem otevřel svou Galerii Cesty ke světlu v Praze Chodově, kde rovněž poskytuje prostor pro terapii postiženým dětem. V roce 1998 zde uskutečnil projekt Vesmírná píseň, který je tvořen unikátním spojením projekce Hajného obrazů se snímky z Hubbleova teleskopu. Obrazy Zdeňka Hajného si vybrala japonská pěvkyně a skladatelka Yoshié Ichige do multimediálního projektu Starvoice. Zdeněk Hajný je autorem desítek výstav v předních českých i světových galeriích. Podílel se rovněž na výzdobě sakrálního prostoru nových katolických kostelů, z těch nejvýznamnějších je třeba zmínit kostel Nejsvětější Trojice v Bešeňové na Slovensku a kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova ve Vyšnom Sliači. V letošním roce proběhla výstava k jeho 70. narozeninám v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně. Výstava Zdeňka Hajného na Svatém Hostýně se koná v rámci oslav 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Na výstavou převzal záštitu olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Kulturní akce Jubilejního roku 2012 na Svatém Hostýně se konají také pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Další kulturní akcí na Svatém Hostýně bude přehlídka farních divadelních souborů ve dnech 15. až 17. června, přehlídka schól 30. června až 1. července, a koncert Hradišťanu 21. července. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách Petr Cekota ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: Mgr. Petr Cekota, P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným 12 Určeno pro vnitřní potřebu. ŽIVOT FARNOSTÍ

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V obou našich farnostech přistoupily děti

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Lenka Hrdličková Cimbálová muzika Paléska doprovodila

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha...

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha... PŘÍPRAVA VÁNOC V HRANICKÉ FARNOSTI Prosíme farníky o spolupráci při výzdobě kostela na Vánoce. Příprava stromků (stavění do stojanů) bude v pátek 20.12.2013 od 9:30 hodin. Strojení stromků a betléma proběhne

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

IN FORMACE A R N Í. 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMACE A R N Í. 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN FORMACE A R N Í 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

číslo 7 ročník XXIII Velikonoce 2012

číslo 7 ročník XXIII Velikonoce 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 7 ročník XXIII Velikonoce 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Piero della Francesca: Vzkříšení (1460) Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

číslo 3 ročník XXIII neděle 12. února 2012

číslo 3 ročník XXIII neděle 12. února 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 3 ročník XXIII neděle 12. února 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Popeleční středou vstupujeme do postní

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty Kostelní náměstí, Cheb Motto: Ekklésia et martyria Kostel jako místo svědectví Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku (Žalm 119,105) 19:00 19:10 Slavnostní

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Kaple Senohraby Výroční zpráva 2012 Senohraby květen, 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy sdružení Aktivity sdružení v roce 2012 Základní informace o sdružení Finanční zpráva Poděkování

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 Uvedení Páně do chrámu, tak se nyní jmenuje dřívější svátek Hromnic. Hlavním symbolem tohoto svátku byla hromniční svíce, která se rozsvěcovala v domě při závažných

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012

číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Na Bílou sobotu přijalo šest katechemenů

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně KVĚTEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz 70. VÝROČÍ

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80 30. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 48 první neděle adventní Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více