číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května Snímek Petr Klinkovský Na letošní Tradiční zlínské pouti vystoupil umělecký soubor Hradišťan

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Sedmá neděle velikonoční Den modliteb za sdělovací prostředky PO Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků ÚT Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice PÁ Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže Nezávazná památka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny SO Památka sv. Filipa Neriho, kněze NE Slavnost Seslání Ducha Svatého ST Nezávazná památka sv. Zdislavy ČT Svátek Navštívení Panny Marie ST Památka sv. Justina, mučedníka První pátek v měsíci Společná adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba od hod. SO Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků Sobotní památka Panny Marie NE Slavnost Nejsvětější Trojice HLASY A OHLASY Díky za přípravu po biřmování Byla nás z obou zlínských farností jen hrstka, kdo si chtěl připomenout svou kdysi dávno přijatou svátost biřmování a přípravu, která jí předcházela. Využili jsme nabídky pana faráře Ivana Fišara z loňského září a přihlásili se podle věkových kategorií do několika malých skupinek, abychom se společně připravovali na obnovu této svátosti. V mé skupince biřmovanců věku 50 až 65 let nás bylo osm. Tři chlapi a pět žen. A scházeli jsme se na faře s panem farářem každé druhé pondělí odpoledne asi na hodinu. Bylo to samozřejmě úplně jiné než když jsem se připravoval na biřmování v roce Tehdy nás byly na přípravě plné kostelní lavice. Psali jsme z probrané látky i písemné testy. Nynější příprava po biřmování byla odlišná. Každé setkání bylo jiné. Už to nebyla žádná výuka, ale spíše povzbuzování ve víře a vysvětlování, jak by v nás Duch svatý měl a mohl působit. Hodně pozornosti jsme věnovali Písmu svatému, zhlédli jsme i několik počítačových prezentací s duchovním obsahem, při jednom suplování nám P. Petr Polívka přiblížil schönstattské hnutí, jehož je členem. Nechyběly ani odpovědi na dotazy, se kterými jsme občas přicházeli. Když bylo chladno, uvařili jsme si čaj nebo pojídali pamlsky, které občas pan farář přinesl... Dva týdny před svatodušními svátky a chystanou obnovou svátosti biřmování jsme se už sešli naposledy. Poděkovali jsme. A možná jsme trochu zalitovali, že Pán Ježíš ustanovil jen sedm svátostí. Nebo nás ve farnosti čeká v příštím roce třeba ještě příprava po prvním svatém přijímání? Vojtěch Cekota 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Milé sestry a bratři! Ve čtvrtek jsme společně s celou církví zahájili devítidenní přípravu na slavnost Seslání Ducha Svatého, která letos vyvrcholí obnovou závazků, které jsme přijali ve svátosti biřmování. O jaké závazky jde? O náš křestní slib, ale už v gradaci. Jestliže jsme ve svátosti křtu byli s Kristem spojeni, dostali jsme první dary Ducha Svatého, tak ve svátosti biřmování se to všechno ještě umocňuje. Je to vlastně křest 2. Naše spojení s Kristem se skrze svátost biřmování stalo hlubším, pevnějším, dokonalejším, upřímnějším, opravdovějším, poctivějším. Dary Ducha Svatého v nás byly ještě více rozmnoženy. Došlo k upevnění, posílení a znovu potvrzení našeho rozhodnutí patřit Bohu a zůstat s Ním ve spojení. Jinými slovy, zjistili jsme, že se to vyplatilo pozvat Boha do svého života, navázat s Ním dialog, spojit se s Ním. A je přirozené, když si připomeneme, uvědomíme, co všechno pro nás tento vztah už znamenal a znamená, že pro nás ještě získá na hodnotě a budeme ochotni pro něj udělat ještě víc. Tento vztah se tak stává ještě zralejším a nosnějším, ale i po biřmování vyžaduje neustálou péči a musíme na něm pracovat. Vztah nikdy není zadarmo, vždycky nás něco stojí. Akdyž jde o životní vztah, který chceme, aby vydržel napořád, tak nás může stát postupně čím dál víc, ale zároveň bude pro nás i čím dál tím víc znamenat. S budováním vztahu ke Kristu (ale i k lidem) je to jak s kopáním studny a k tomu bych rád uvedl takový krátký příběh: ŽIVOT FARNOSTÍ Byli jednou dva lidé, kteří se rozhodli vykopat studnu. Jeden z nich byl trpělivý a druhý netrpělivý. Trpělivý člověk si našel vhodné místo a začal. Dostal se do hloubky dvou, deseti i dvaceti metrů. Byla to dlouhá, těžká a namáhavá práce, na jejímž konci se však přece jenom díky svému úsilí a trpělivosti dopracoval k cíli k vodě. Druhý člověk byl člověk netrpělivý. Také on si vyhlédl vhodné místo a pustil se do práce. Když se však dostal do určité hloubky a vodu nenašel, řekl si, že raději přece jen zkusí jiné, vhodnější místo, kde se nebude muset až tolik namáhat a na vodu narazí blízko pod povrchem. Pustil se tedy do práce na novém místě. Ale ani zde se úspěch nedostavil tak brzy, a proto všeho opět zanechal a štěstí hledal opět jinde. Vyčerpaný žízní, avšak hnán klamnou iluzí rychlého úspěchu a co nejmenší námahy, ještě dosud marně překopává krajinu, aby nakonec zcela vyprahlý bídně zahynul. A tak bych chtěl každému z nás popřát hodně síly a trpělivosti při kopání studny, se kterým jsme začali ve svátosti křtu, a při kterém jsme se už mohli dopracovat k vodě k prameni Božího života v nás ve svátosti biřmování ale je potřeba dále kopat, aby pramen nevyschl přijímat další svátosti. K tomu vám ze srdce žehnám. P. Petr Polívka 3

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Svatodušní vigilie V sobotu v 26. května v hod. budeme v našem kostele slavit tzv. svatodušní vigilii, která má složení podobné velikonoční vigilii na Bílou sobotu. Svatodušní vigilie má tyto části: 1. Lucenarium venku před kostelem se připraví oheň, od něhož zapálíme paškál a svoje svíce a pak společné půjdeme průvodem do kostela 2. Bohoslužba slova čtyři starozákonní čtení, epištola a evangelium 3. Přímluvy 4. Bohoslužba oběti a zakončení mše svaté Zveme na tuto svatodušní vigilii všechny, kteří se chtějí duchovně připravit na obnovu svátosti biřmování, která bude při každé mši svaté v neděli na slavnost Seslání Ducha Svatého. Vzpomeňme na slova Pána Ježíše: Kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. (Mk 4,25) Stačí do textu vložit slovo touhu a hned vidíme, jak je důležitá příprava. Pozvání pro zdravotníky V úterý 29. května v 17 hod. bude v klášteře Regina mše svatá za všechny zdravotníky. Mše svatá v Přílukách Ve středu 30. května v 18 hod. bude mše svatá a májová pobožnost v kapli sv. Martina v Přílukách. Mše svatá v Jaroslavicích Ve čtvrtek 31. května v 19 hod. bude mše svatá a májová pobožnost v kapli sv. Anny v Jaroslavicích. Adorace v předvečer Noci kostelů Ve čtvrtek 31. května po večerní mši svaté budeme před vystavenou Nejsvětější Svátostí prosit Boha, aby použil ke svému záměru připravený program Noci kostelů a také abychom my byli správnými nástroji v Jeho rukou. Noc kostelů V pátek 1. června bude probíhat nejen v naší republice, ale i v okolních zemích, Noc kostelů. Řekněte o této akci svým známým, kteří do kostela moc nechodí, pozvěte je a předejte jim i programy, které jsou k dispozici. A nejlépe přijďte s nimi. U nás je nabízen program od 18 do 24 hod. Zapisování intencí V pondělí 4. června se budou po ranní mši svaté na faře zapisovat úmysly na mše svaté na další čtvrtletí (červenec až září). Kartičky s pořadovým číslem si můžete vyzvednout od pátku 1. června do neděle 3. června po každé mši svaté v sakristii. P. Ivan Fišar 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Svátost biřmování Svátost biřmování bude v našem kostele udílet otec biskup Josef Hrdlička v sobotu 26. května při mši svaté v 10 hod. Prázdninové tábory Přihlášky a informace jsou k dispozici v recepci klubu nebo na adrese P. Pavel Glogar, SDB SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Batika a malování na hedvábí pátek 25. května od do hod. materiál je zajištěn Akce probíhají v prvním patře klášterní budovy Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Přihlaste se předem. Ilona Zátopková V předvečer Tradiční zlínské pouti vystoupil ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba soubor Hradišťan Během nedělního programu vystoupily děti z babyscholy, která si letos připomíná pět let od svého založení a také návštěvníkům pouti zazpívala děvčata z Deváté schóly. Snímky Petr Klinkovský a Leoš Hrdlička ŽIVOT FARNOSTÍ

6 NOC KOSTELŮ PÁTEK 1. ČERVNA Motto: Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota. (1 Sol 5,5) Mám rád noc. Když všechno utichne a temnotu kolem mě jen tu a tam naruší světlo okolních lamp, anebo když v přírodě kontury stromů ozařuje pouze světlo hvězd. Mám rád noc. I proto, že po uspěchaném dni se často právě pozdě večer mohu chvíli soustředit i sám pro sebe. Mám rád noc. Svým kouzlem a určitou tajemností dává prostor pro myšlenky, pro ztišení, pro zklidnění těla i duše. Ano, mám rád noc A přesto (ICLic. Miloš Szabo) Zanedlouho nás čeká slavnost Seslání Ducha Svatého. Krásně nám na ni navazuje program Noci kostelů. Jako by myšlenka vzkříšeného Krista gradovala a rostla také v církevním kalendáři. Utrpení a bolest smrt a odumření vzkříšení a radost obdarování služba a evangelizace. Když na první křesťany doléhá pronásledování, vytrvale se modlí. Ve své modlitbě neprosí, aby byli zbaveni nesnází pronásledování, ale aby se nenechali zastavit nejrůznějšími překážkami a neztratili odvahu zvěstovat Boží slovo. Co je výsledkem? Přichází Duch Svatý a dodává jim sílu a odvahu. Abychom mohli evangelizovat, musíme se modlit, hodně se modlit. Evangelizace je totiž dílem Ducha Svatého, který se dotýká srdcí posluchačů a proměňuje vlažné a kolísavé srdce zvěstovatelů radostné zvěsti. K tomu chceme vyzvat i vás. Kdo může, ať se modlí za Noc kostelů, kdo může, ať osloví své známé, sousedy, kolegy v práci a pozve je na tento program, kdo může, ať vyvěsí program na nástěnku v domě, firmě, škole... K tomu použijte programy a poutnické pasy v kastlících kostela. Tak Duch Svatý bude působit a šířit se v nás i kolem nás. Kostel sv. Filipa a Jakuba Varhanní rozjímání Tomáše a Karla Kuběnových Tóny varhan spolu se slovem Moderovaná bohoslužba Zajímalo by vás, co jednotlivé části mše svaté znamenají? Chcete se nechat oslovit hloubkou a symboly mše svaté? Na moderované bohoslužbě dostanete odpověď Úvod do dějin církve V letošní Noci kostelů můžete nahlédnout do některých zajímavých a ožehavých dějin církve pohledem P. Jerzy Cymanowského z farnosti Nedašov Hudba z Velehradu Své umění nám předvede velehradský sbor Stojanova gymnázia pod vedením zlínského rodáka Mgr. MgA. Filipa Macka Komentovaná prohlídka kostela Jedinečná příležitost seznámit se s naším kostelem a porozumět jeho výzdobě, stavebním úpravám a změnám, jak je přinášel čas. 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 21.30 Moderní hudba v kostele Kytary, housle, klávesy, bicí a zpěv v přednesu Chválové kapely od sv. Filipa a Jakuba Noční prohlídka kostela s průvodcem Tóny duchovní hudby Zazní skladby mistrů staré duchovní hudby, které budou prokládány varhanními improvizacemi Společná modlitba za město Zlín Doprovodný program: Zjisti, kdy jsi byl biřmován nebo pokřtěn (vystavení certifikátů) Prohlédni si tajemné zákoutí věže kostela Nech se oslovit úryvkem z Bible Osobní požehnání od kněze Možnost osobních rozhovorů Zapal si svou svíci jako projev díků nebo proseb Začti se do zajímavostí dějin církve Prohlédni si liturgické předměty a roucha Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů Zvony nás spojí s ostatními otevření Noci kostelů prostřednictvím zvonů: Svatý Jan Bosko, Svatá Ludmila a Svatý Vojtěch Mše svatá doprovod vytvoří schóla Církevní základní školy ve Zlíně Přes Valašsko na Slovensko dětský folklórní soubor Trnečka Hudební dialog žáci ZUŠ Harmonie Co všechno přináší výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje o programu oslav hovoří Mgr. Pavel Macura První koncert skupiny W4U nejmladší skupina, která doprovází bohoslužby v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů Pod křížem adorace doprovázená zpěvem členů chrámového sboru TIBI Závěrečné požehnání městu Doprovodný program: Co by vás mohlo zajímat panely o životě sv. Cyrila a Metoděje, Rok biřmování, výpravy ve znamení kříže v lodi kostela Výstava fotografií malá galerie u salesiánů Možnost osobního rozhovoru v lodi kostela nebo předsíni Slovo pro tebe krátké citáty na lístcích v košíku loď kostela Liturgické předměty výstava parament (liturgických rouch) a liturgického nádobí s vysvětlením v sakristii Světlo naděje můžete zapálit svíci na přímluvu, prosbu je možné i písemně formulovat a vložit do připravené nádoby v lodi kostela Prohlídka kůru vybavení kůru a pohled do prostoru chrámu kůr kostela Koutek pro děti výroba jednoduchých lucerniček koutek pro děti Promítání prezentace výklenek v kostele Malý dárek pohlednice našeho kostela s razítkem Noci kostelů ŽIVOT FARNOSTÍ

8 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín každý čtvrtek od 9.30 hod. v klubu Pod kánoí, další setkání budou 24. května (Makafé) a 31. května Tvořivé aktivity Konají se zpravidla v úterý od hod. v našich prostorách. Materiál je zajištěn. Na všechny akce se přihlašujte v naší kanceláři. Vstupné je 40 Kč, další poplatky podle použitého materiálu. Batikování úterý 22. května Malování na hedvábí úterý 29. května Tvoření z FIMO hmoty úterý 5. června Den pro rodinu K oslavě Mezinárodního dne rodiny zveme všechny na akci, která se uskuteční v neděli 20. května od do 18 hod. v prostorách kolem naší budovy na Jižních Svazích ve Zlíně. Těšit se můžete na soutěže pro děti, maminky, tatínky i celé rodiny, šermíře a historické tance, skákací hrad, živé ovečky s ukázkami práce pasteveckých psů a další atrakce. Programem nás bude doprovázet kapela BPT. Kurz pro nastávající rodiče V naší kanceláři se mohou zájemci (páry i jednotlivci) přihlašovat na kurz, který začne 23. května. Setkání budou probíhat ve středu od 18 hod. v našem sále (kromě druhého setkání). Témata: 1. Těhotenství a porod, 2. Exkurze do porodnice Krajské nemocnice Tomáše Bati, 3. Cvičení pro těhotné a šestinedělky, 4. Kojení a péče o dítě, 5. Návrat plodnosti po porodu a plánování rodiny, 6. Manželské vztahy po příchodu dítěte. Setkání vedou odborníci jednotlivých oborů. Cena celého kurzu je 500 Kč za jednotlivce, 600 Kč za pár. Vzdělávací program A-KLAS Na přelomu května a června se v Centru pro rodinu Zlín uskuteční první část vzdělávacího programu KLAS (Kurz aktivních seniorů) pro práci se seniory. Vzdělávání je určeno všem, kteří se věnují či chtějí věnovat seniorům. Účastníci kurzu se naučí základům trénování paměti a procvičování motoriky. Nahlédnou do arteterapie či muzikoterapie, získají návod na PC dovednosti a finanční opatrnost u seniorů včetně dalších znalostí a dovedností. Absolventi obdrží certifikát, manuál pro práci se seniory, pracovní listy a materiál k roční práci. Vzdělávání se skládá ze dvou částí. První část se uskuteční 29. května až 1. června a druhá 19. až 22. června, každý den od 9 do hod. Kurz se bude konat v klubu Pod kánoí. Bude realizován ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno a povedou jej odborné lektorky. Cena je Kč. Finanční podporu na úhradu kurzu je možné získat u zřizovatele klubu seniorů (obec, městská část, farnost, mateřské či rodinné centrum). 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 Na základní kurz navazují nabídkou i další jednodenní tematické pokračovací semináře pro vedoucí seniorských klubů. V případě zájmu se můžete informovat v naší kanceláři nebo přímo kontaktovat koordinátorku Emílii Osohovou, Prázdninové aktivity pro školáky V naší kanceláři můžete přihlašovat své děti na příměstské tábory, které se letos uskuteční v termínech: 9. až 13. července, 20. až 24. srpna a 27. až 31. srpna. Podrobné informace budou upřesněny. Letní tábor rodin Dům Setkání, Albeřice v Krkonoších Stále se můžete přihlašovat na pobyt rodin, který pro vás připravila YMCA ve spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín. Pobyt se uskuteční v termínu 14. až 21. července. Bližší informace a přihlášky: tel.: Letní pobyt pro maminky s dětmi Pod Tesákem Zveme všechny maminky s dětmi na táborový pobyt s křesťanským zaměřením, který pořádá naše centrum ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba. Pobyt se uskuteční od neděle 12. srpna do pátku 17. srpna v rekreačním středisku Pod Tesákem. Dopolední program mají maminky a děti samostatně (maminky besedy na téma výchovy a vztahů, tvoření, tanec aj., děti program s chůvami). Odpoledne jsou různé společné aktivity (hry, výlety, karneval, sportování, tvoření apod.) v rámci celotáborové hry letos Krok za krokem celým rokem. Ubytování je buď ve čtyřlůžkových chatkách nebo ve zděné budově, strava třikrát denně. Bližší informace v naší kanceláři nebo na našich webových stránkách. Adopce na dálku Moc děkujeme všem, kteří přispěli na studia našich společně adoptovaných dětí a studentů tří indických a pěti ugandských. Celkem jsme vybrali více než potřebných Kč. Andrea Šimečková 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Vyšel nový Zpravodaj V těchto dnech dostávají rodiče našich dětí do rukou květnový Zpravodaj. V něm přinášíme mimo aktuálních zpráv z dění v oddílech především informace k letním stanovým táborům v Lidečku-Račném. Součástí Zpravodaje je také přihláška na tábor. Elektronickou verzi Zpravodaje si můžete stáhnout z našich webových stránek. Zde jsou také aktuální informace o našich táborech. Leoš Hrdlička ŽIVOT FARNOSTÍ

10 BUDE VÁS ZAJÍMAT Nedělní knihovnička informuje Po dvou měsících činnosti farní Nedělní knihovničky můžeme říct, že se tato služba farnosti ujala. V knihovničce se registrovalo téměř 60 čtenářů a bylo zapůjčeno 150 knih. K dispozici je více než 500 titulů, jejichž seznam je od této neděle k dispozici. Máme zájem nabídku knih dále rozšiřovat, a proto vás prosíme o pomoc. Neleží ve vaší knihovně kniha, o které jste přesvědčeni, že by pomohla někomu v jeho duchovním růstu? Nebo jen potěšila duši? Jste ji ochotni věnovat nebo zapůjčit? Zapůjčené knihy obalíme a pečlivě označíme. Díky těm, kteří tak již učinili, vám můžeme nově nabídnout například tyto tituly: Elias Vella: Svatost je pro každého Čtenáři mohou poznávat Ducha, který vede ke spáse. Autor upozorňuje i na síly, které působení Ducha Svatého naopak omezují, a nabízí i způsob, jak se osvobodit: Kristus nám dal klíč k řešení každé těžkosti. Henri Caffarel: Manželství, cesta k Bohu Osobitý a poutavý způsob katecheze P. Henriho Caffarela ( ) zve čtenáře k poznání a praktikování manželské lásky, která se na své cestě k Bohu nechává zdokonalovat, obohacovat a proměňovat Láskou. Otec Caffarel vede křesťanské manžele k vnitřní modlitbě, která je podle něj nutnou podmínkou k autentickému křesťanskému životu a k vnitřní jednotě s Bohem. V roce 2006 byl zahájen proces blahořečení otce Caffarela. Henrik Misztal: Svatí a blahoslavení laici Svatost je určena všem, není to jen výsada osob Bohu zasvěcených. Kniha je svědectvím o velkém počtu svatých a blahoslavených laiků od těch, jimž se dostalo světské moci, až po skromné rodiny, které zvláště v dnešní době jsou zářivými příklady, že život s Bohem je možný a tolik potřebný právě při těch nejvšednějších starostech. Marie Hrdličková Setkání s P. Anselmem Grünem Ve dnech 1. až 3. června se v Brně uskuteční setkání s P. Anselmem Grünem (německý katolický kněz, benediktinský mnich, známý autor duchovní křesťanské literatury). Program: Pátek 1. června hod. přednáška s meditací na téma: Ježíš jako terapeut v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově Sobota 2. června hod. celodenní rekolekce s rozborem příběhů o uzdravení v aule Biskupského gymnázia v Barvičově ulici 85 Neděle 3. června 9.30 hod. bohoslužba, kterou celebruje P. Anselm Grün (kostel sv. Jakuba), po ní proběhne od hod. autogramiáda (knihkupectví Cesta v Rašínově ulici) Všechna setkání jsou volně přístupná a není třeba se na ně přihlašovat. Marie Majerová 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 TV NOE studio František Zlín setkání s ředitelem V návaznosti se zahájením zlínského televizního studia František TV Noe přijel i ředitel TV Noe P. Leoš Ryška. Schůzka se uskutečnila v pátek 27. dubna v klášterní budově Regina a nesla se ve velmi přátelské a pozitivní atmosféře. Prohlédli jsme si také renovované prostory, které budou sloužit jako kancelář i jako pracovna. Samotný ředitel kladně uvítal a ocenil již projevenou aktivitu přítomných. Probrali jsme všeobecné i specifické podmínky činnosti zlínského televizního studia tak, aby všechny potíže byly zdárně překonány a vlastní činnost studia se úspěšně rozjela. Ze strany ředitele byla při jednání patrna upřímná otevřenost, vstřícnost a zejména přislíbena pomoc jak technického vybavení (kamery, střižny apod.), tak i metodického zaškolení. Připomínáme našim farníkům, že v naší kanceláři ve druhém patře jsou k prodeji za dobrovolnou cenu CD, DVD a MC s náboženskou tématikou. Máme otevřeno každý pátek od 15 do 18 hod. Zde je možné také získat další informace, sdělit náměty a podněty z našeho regionu. Kontakty: tel.: Snímek Pavel Záleský Karel Bodlák Pozvánka na květnový Večer chval Přijďte společně zpívat chvály našemu Pánu v úterý 22. května ve 20 hod. do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů. Na setkání s vámi se těší Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba, která celý večer hudebně i modlitebně povede. Ivana Skopalová Florbal Quinta cup Pátý ročník florbalového turnaje vícečlenných rodin uspořádaný pod záštitou úspěšného hokejového útočníka Petra Čajánka. Přihlásit se může každá rodina, která má alespoň tři děti základní školou povinné. S těmito třemi dětmi utvoří rodiče pětičlenné družstvo. Rodiny s více dětmi splňujícími podmínku mohou mít náhradníky. Turnaj se koná v sobotu 9. června od 9 hod. v tělocvičně ZŠ Vizovice. Zápisné za jednu rodinu činí 300 Kč. Přihlásit se můžete nejpozději do neděle 3. června u P. Jindřicha Peřiny ( tel.: ). Občerstvení je zajištěno. Sportovní oblečení a obuv se světlou podrážkou je podmínkou. Vlastní hole jsou výhodou. P. Jindřich Peřina ŽIVOT FARNOSTÍ

12 BUDE VÁS ZAJÍMAT Večer s filmy Jiřího Trnky Petr Novotný nám bude promítat ta nejpovedenější díla od mistra světového animovaného filmu. Můžete také zhlédnout slavný film Ruka, který americká filmová akademie v roce 1984 označila za pátý nejlepší animovaný film všech dob. Večer s filmy se bude konat ve středu 23. května od hod. v klubu Pod kánoí. Jonáš Vacek Kulturní akce na Svatém Hostýně V sobotu 26. května v 15 hod. bude zahájena výstava malíře Zdeňka Hajného pod názvem O cestách ke Světlu. Úvodní slovo pronese mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký. V prostorách Jurkovičova sálu budou až do konce srpna instalovány obrazy předního českého výtvarníka (nar ve Vsetíně), který se proslavil především jako autor obrazů s meditativní a duchovní tematikou. Zdeněk Hajný je známý také jako průkopník arteterapie a využití umění v psychologii a psychoterapii. V roce 1994 spolu s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem otevřel svou Galerii Cesty ke světlu v Praze Chodově, kde rovněž poskytuje prostor pro terapii postiženým dětem. V roce 1998 zde uskutečnil projekt Vesmírná píseň, který je tvořen unikátním spojením projekce Hajného obrazů se snímky z Hubbleova teleskopu. Obrazy Zdeňka Hajného si vybrala japonská pěvkyně a skladatelka Yoshié Ichige do multimediálního projektu Starvoice. Zdeněk Hajný je autorem desítek výstav v předních českých i světových galeriích. Podílel se rovněž na výzdobě sakrálního prostoru nových katolických kostelů, z těch nejvýznamnějších je třeba zmínit kostel Nejsvětější Trojice v Bešeňové na Slovensku a kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova ve Vyšnom Sliači. V letošním roce proběhla výstava k jeho 70. narozeninám v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně. Výstava Zdeňka Hajného na Svatém Hostýně se koná v rámci oslav 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Na výstavou převzal záštitu olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Kulturní akce Jubilejního roku 2012 na Svatém Hostýně se konají také pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Další kulturní akcí na Svatém Hostýně bude přehlídka farních divadelních souborů ve dnech 15. až 17. června, přehlídka schól 30. června až 1. července, a koncert Hradišťanu 21. července. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách Petr Cekota ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: Mgr. Petr Cekota, P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným 12 Určeno pro vnitřní potřebu. ŽIVOT FARNOSTÍ

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Lenka Hrdličková Cimbálová muzika Paléska doprovodila

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012

číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Na Bílou sobotu přijalo šest katechemenů

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Také o dovolené si udělejme čas na Boha

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

číslo 10 ročník XXI Neděle 16. května 2010

číslo 10 ročník XXI Neděle 16. května 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXI Neděle 16. května 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Náš jáhen Petr Polívka přijal v sobotu

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

zlínských číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 Festival pod věží 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 Festival pod věží 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Festival pod věží 2015 Snímek Lenka Hrdličková Z LITURGICKÉHO

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Kněžský hrob na Mladcové Snímek Vít Jakubíček Z LITURGICKÉHO

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 39 /květen A.D. 2006

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 39 /květen A.D. 2006 S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 39 /květen A.D. 2006 Vážení a milí, v dubnu jsme byli svědky několika významných událostí v naší farnosti. Čtyřicet mladých lidí vyjádřilo svou touhu

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více