číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května Snímek Petr Klinkovský Na letošní Tradiční zlínské pouti vystoupil umělecký soubor Hradišťan

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Sedmá neděle velikonoční Den modliteb za sdělovací prostředky PO Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků ÚT Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice PÁ Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže Nezávazná památka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny SO Památka sv. Filipa Neriho, kněze NE Slavnost Seslání Ducha Svatého ST Nezávazná památka sv. Zdislavy ČT Svátek Navštívení Panny Marie ST Památka sv. Justina, mučedníka První pátek v měsíci Společná adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba od hod. SO Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků Sobotní památka Panny Marie NE Slavnost Nejsvětější Trojice HLASY A OHLASY Díky za přípravu po biřmování Byla nás z obou zlínských farností jen hrstka, kdo si chtěl připomenout svou kdysi dávno přijatou svátost biřmování a přípravu, která jí předcházela. Využili jsme nabídky pana faráře Ivana Fišara z loňského září a přihlásili se podle věkových kategorií do několika malých skupinek, abychom se společně připravovali na obnovu této svátosti. V mé skupince biřmovanců věku 50 až 65 let nás bylo osm. Tři chlapi a pět žen. A scházeli jsme se na faře s panem farářem každé druhé pondělí odpoledne asi na hodinu. Bylo to samozřejmě úplně jiné než když jsem se připravoval na biřmování v roce Tehdy nás byly na přípravě plné kostelní lavice. Psali jsme z probrané látky i písemné testy. Nynější příprava po biřmování byla odlišná. Každé setkání bylo jiné. Už to nebyla žádná výuka, ale spíše povzbuzování ve víře a vysvětlování, jak by v nás Duch svatý měl a mohl působit. Hodně pozornosti jsme věnovali Písmu svatému, zhlédli jsme i několik počítačových prezentací s duchovním obsahem, při jednom suplování nám P. Petr Polívka přiblížil schönstattské hnutí, jehož je členem. Nechyběly ani odpovědi na dotazy, se kterými jsme občas přicházeli. Když bylo chladno, uvařili jsme si čaj nebo pojídali pamlsky, které občas pan farář přinesl... Dva týdny před svatodušními svátky a chystanou obnovou svátosti biřmování jsme se už sešli naposledy. Poděkovali jsme. A možná jsme trochu zalitovali, že Pán Ježíš ustanovil jen sedm svátostí. Nebo nás ve farnosti čeká v příštím roce třeba ještě příprava po prvním svatém přijímání? Vojtěch Cekota 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Milé sestry a bratři! Ve čtvrtek jsme společně s celou církví zahájili devítidenní přípravu na slavnost Seslání Ducha Svatého, která letos vyvrcholí obnovou závazků, které jsme přijali ve svátosti biřmování. O jaké závazky jde? O náš křestní slib, ale už v gradaci. Jestliže jsme ve svátosti křtu byli s Kristem spojeni, dostali jsme první dary Ducha Svatého, tak ve svátosti biřmování se to všechno ještě umocňuje. Je to vlastně křest 2. Naše spojení s Kristem se skrze svátost biřmování stalo hlubším, pevnějším, dokonalejším, upřímnějším, opravdovějším, poctivějším. Dary Ducha Svatého v nás byly ještě více rozmnoženy. Došlo k upevnění, posílení a znovu potvrzení našeho rozhodnutí patřit Bohu a zůstat s Ním ve spojení. Jinými slovy, zjistili jsme, že se to vyplatilo pozvat Boha do svého života, navázat s Ním dialog, spojit se s Ním. A je přirozené, když si připomeneme, uvědomíme, co všechno pro nás tento vztah už znamenal a znamená, že pro nás ještě získá na hodnotě a budeme ochotni pro něj udělat ještě víc. Tento vztah se tak stává ještě zralejším a nosnějším, ale i po biřmování vyžaduje neustálou péči a musíme na něm pracovat. Vztah nikdy není zadarmo, vždycky nás něco stojí. Akdyž jde o životní vztah, který chceme, aby vydržel napořád, tak nás může stát postupně čím dál víc, ale zároveň bude pro nás i čím dál tím víc znamenat. S budováním vztahu ke Kristu (ale i k lidem) je to jak s kopáním studny a k tomu bych rád uvedl takový krátký příběh: ŽIVOT FARNOSTÍ Byli jednou dva lidé, kteří se rozhodli vykopat studnu. Jeden z nich byl trpělivý a druhý netrpělivý. Trpělivý člověk si našel vhodné místo a začal. Dostal se do hloubky dvou, deseti i dvaceti metrů. Byla to dlouhá, těžká a namáhavá práce, na jejímž konci se však přece jenom díky svému úsilí a trpělivosti dopracoval k cíli k vodě. Druhý člověk byl člověk netrpělivý. Také on si vyhlédl vhodné místo a pustil se do práce. Když se však dostal do určité hloubky a vodu nenašel, řekl si, že raději přece jen zkusí jiné, vhodnější místo, kde se nebude muset až tolik namáhat a na vodu narazí blízko pod povrchem. Pustil se tedy do práce na novém místě. Ale ani zde se úspěch nedostavil tak brzy, a proto všeho opět zanechal a štěstí hledal opět jinde. Vyčerpaný žízní, avšak hnán klamnou iluzí rychlého úspěchu a co nejmenší námahy, ještě dosud marně překopává krajinu, aby nakonec zcela vyprahlý bídně zahynul. A tak bych chtěl každému z nás popřát hodně síly a trpělivosti při kopání studny, se kterým jsme začali ve svátosti křtu, a při kterém jsme se už mohli dopracovat k vodě k prameni Božího života v nás ve svátosti biřmování ale je potřeba dále kopat, aby pramen nevyschl přijímat další svátosti. K tomu vám ze srdce žehnám. P. Petr Polívka 3

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Svatodušní vigilie V sobotu v 26. května v hod. budeme v našem kostele slavit tzv. svatodušní vigilii, která má složení podobné velikonoční vigilii na Bílou sobotu. Svatodušní vigilie má tyto části: 1. Lucenarium venku před kostelem se připraví oheň, od něhož zapálíme paškál a svoje svíce a pak společné půjdeme průvodem do kostela 2. Bohoslužba slova čtyři starozákonní čtení, epištola a evangelium 3. Přímluvy 4. Bohoslužba oběti a zakončení mše svaté Zveme na tuto svatodušní vigilii všechny, kteří se chtějí duchovně připravit na obnovu svátosti biřmování, která bude při každé mši svaté v neděli na slavnost Seslání Ducha Svatého. Vzpomeňme na slova Pána Ježíše: Kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. (Mk 4,25) Stačí do textu vložit slovo touhu a hned vidíme, jak je důležitá příprava. Pozvání pro zdravotníky V úterý 29. května v 17 hod. bude v klášteře Regina mše svatá za všechny zdravotníky. Mše svatá v Přílukách Ve středu 30. května v 18 hod. bude mše svatá a májová pobožnost v kapli sv. Martina v Přílukách. Mše svatá v Jaroslavicích Ve čtvrtek 31. května v 19 hod. bude mše svatá a májová pobožnost v kapli sv. Anny v Jaroslavicích. Adorace v předvečer Noci kostelů Ve čtvrtek 31. května po večerní mši svaté budeme před vystavenou Nejsvětější Svátostí prosit Boha, aby použil ke svému záměru připravený program Noci kostelů a také abychom my byli správnými nástroji v Jeho rukou. Noc kostelů V pátek 1. června bude probíhat nejen v naší republice, ale i v okolních zemích, Noc kostelů. Řekněte o této akci svým známým, kteří do kostela moc nechodí, pozvěte je a předejte jim i programy, které jsou k dispozici. A nejlépe přijďte s nimi. U nás je nabízen program od 18 do 24 hod. Zapisování intencí V pondělí 4. června se budou po ranní mši svaté na faře zapisovat úmysly na mše svaté na další čtvrtletí (červenec až září). Kartičky s pořadovým číslem si můžete vyzvednout od pátku 1. června do neděle 3. června po každé mši svaté v sakristii. P. Ivan Fišar 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Svátost biřmování Svátost biřmování bude v našem kostele udílet otec biskup Josef Hrdlička v sobotu 26. května při mši svaté v 10 hod. Prázdninové tábory Přihlášky a informace jsou k dispozici v recepci klubu nebo na adrese P. Pavel Glogar, SDB SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Batika a malování na hedvábí pátek 25. května od do hod. materiál je zajištěn Akce probíhají v prvním patře klášterní budovy Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Přihlaste se předem. Ilona Zátopková V předvečer Tradiční zlínské pouti vystoupil ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba soubor Hradišťan Během nedělního programu vystoupily děti z babyscholy, která si letos připomíná pět let od svého založení a také návštěvníkům pouti zazpívala děvčata z Deváté schóly. Snímky Petr Klinkovský a Leoš Hrdlička ŽIVOT FARNOSTÍ

6 NOC KOSTELŮ PÁTEK 1. ČERVNA Motto: Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota. (1 Sol 5,5) Mám rád noc. Když všechno utichne a temnotu kolem mě jen tu a tam naruší světlo okolních lamp, anebo když v přírodě kontury stromů ozařuje pouze světlo hvězd. Mám rád noc. I proto, že po uspěchaném dni se často právě pozdě večer mohu chvíli soustředit i sám pro sebe. Mám rád noc. Svým kouzlem a určitou tajemností dává prostor pro myšlenky, pro ztišení, pro zklidnění těla i duše. Ano, mám rád noc A přesto (ICLic. Miloš Szabo) Zanedlouho nás čeká slavnost Seslání Ducha Svatého. Krásně nám na ni navazuje program Noci kostelů. Jako by myšlenka vzkříšeného Krista gradovala a rostla také v církevním kalendáři. Utrpení a bolest smrt a odumření vzkříšení a radost obdarování služba a evangelizace. Když na první křesťany doléhá pronásledování, vytrvale se modlí. Ve své modlitbě neprosí, aby byli zbaveni nesnází pronásledování, ale aby se nenechali zastavit nejrůznějšími překážkami a neztratili odvahu zvěstovat Boží slovo. Co je výsledkem? Přichází Duch Svatý a dodává jim sílu a odvahu. Abychom mohli evangelizovat, musíme se modlit, hodně se modlit. Evangelizace je totiž dílem Ducha Svatého, který se dotýká srdcí posluchačů a proměňuje vlažné a kolísavé srdce zvěstovatelů radostné zvěsti. K tomu chceme vyzvat i vás. Kdo může, ať se modlí za Noc kostelů, kdo může, ať osloví své známé, sousedy, kolegy v práci a pozve je na tento program, kdo může, ať vyvěsí program na nástěnku v domě, firmě, škole... K tomu použijte programy a poutnické pasy v kastlících kostela. Tak Duch Svatý bude působit a šířit se v nás i kolem nás. Kostel sv. Filipa a Jakuba Varhanní rozjímání Tomáše a Karla Kuběnových Tóny varhan spolu se slovem Moderovaná bohoslužba Zajímalo by vás, co jednotlivé části mše svaté znamenají? Chcete se nechat oslovit hloubkou a symboly mše svaté? Na moderované bohoslužbě dostanete odpověď Úvod do dějin církve V letošní Noci kostelů můžete nahlédnout do některých zajímavých a ožehavých dějin církve pohledem P. Jerzy Cymanowského z farnosti Nedašov Hudba z Velehradu Své umění nám předvede velehradský sbor Stojanova gymnázia pod vedením zlínského rodáka Mgr. MgA. Filipa Macka Komentovaná prohlídka kostela Jedinečná příležitost seznámit se s naším kostelem a porozumět jeho výzdobě, stavebním úpravám a změnám, jak je přinášel čas. 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 21.30 Moderní hudba v kostele Kytary, housle, klávesy, bicí a zpěv v přednesu Chválové kapely od sv. Filipa a Jakuba Noční prohlídka kostela s průvodcem Tóny duchovní hudby Zazní skladby mistrů staré duchovní hudby, které budou prokládány varhanními improvizacemi Společná modlitba za město Zlín Doprovodný program: Zjisti, kdy jsi byl biřmován nebo pokřtěn (vystavení certifikátů) Prohlédni si tajemné zákoutí věže kostela Nech se oslovit úryvkem z Bible Osobní požehnání od kněze Možnost osobních rozhovorů Zapal si svou svíci jako projev díků nebo proseb Začti se do zajímavostí dějin církve Prohlédni si liturgické předměty a roucha Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů Zvony nás spojí s ostatními otevření Noci kostelů prostřednictvím zvonů: Svatý Jan Bosko, Svatá Ludmila a Svatý Vojtěch Mše svatá doprovod vytvoří schóla Církevní základní školy ve Zlíně Přes Valašsko na Slovensko dětský folklórní soubor Trnečka Hudební dialog žáci ZUŠ Harmonie Co všechno přináší výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje o programu oslav hovoří Mgr. Pavel Macura První koncert skupiny W4U nejmladší skupina, která doprovází bohoslužby v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů Pod křížem adorace doprovázená zpěvem členů chrámového sboru TIBI Závěrečné požehnání městu Doprovodný program: Co by vás mohlo zajímat panely o životě sv. Cyrila a Metoděje, Rok biřmování, výpravy ve znamení kříže v lodi kostela Výstava fotografií malá galerie u salesiánů Možnost osobního rozhovoru v lodi kostela nebo předsíni Slovo pro tebe krátké citáty na lístcích v košíku loď kostela Liturgické předměty výstava parament (liturgických rouch) a liturgického nádobí s vysvětlením v sakristii Světlo naděje můžete zapálit svíci na přímluvu, prosbu je možné i písemně formulovat a vložit do připravené nádoby v lodi kostela Prohlídka kůru vybavení kůru a pohled do prostoru chrámu kůr kostela Koutek pro děti výroba jednoduchých lucerniček koutek pro děti Promítání prezentace výklenek v kostele Malý dárek pohlednice našeho kostela s razítkem Noci kostelů ŽIVOT FARNOSTÍ

8 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín každý čtvrtek od 9.30 hod. v klubu Pod kánoí, další setkání budou 24. května (Makafé) a 31. května Tvořivé aktivity Konají se zpravidla v úterý od hod. v našich prostorách. Materiál je zajištěn. Na všechny akce se přihlašujte v naší kanceláři. Vstupné je 40 Kč, další poplatky podle použitého materiálu. Batikování úterý 22. května Malování na hedvábí úterý 29. května Tvoření z FIMO hmoty úterý 5. června Den pro rodinu K oslavě Mezinárodního dne rodiny zveme všechny na akci, která se uskuteční v neděli 20. května od do 18 hod. v prostorách kolem naší budovy na Jižních Svazích ve Zlíně. Těšit se můžete na soutěže pro děti, maminky, tatínky i celé rodiny, šermíře a historické tance, skákací hrad, živé ovečky s ukázkami práce pasteveckých psů a další atrakce. Programem nás bude doprovázet kapela BPT. Kurz pro nastávající rodiče V naší kanceláři se mohou zájemci (páry i jednotlivci) přihlašovat na kurz, který začne 23. května. Setkání budou probíhat ve středu od 18 hod. v našem sále (kromě druhého setkání). Témata: 1. Těhotenství a porod, 2. Exkurze do porodnice Krajské nemocnice Tomáše Bati, 3. Cvičení pro těhotné a šestinedělky, 4. Kojení a péče o dítě, 5. Návrat plodnosti po porodu a plánování rodiny, 6. Manželské vztahy po příchodu dítěte. Setkání vedou odborníci jednotlivých oborů. Cena celého kurzu je 500 Kč za jednotlivce, 600 Kč za pár. Vzdělávací program A-KLAS Na přelomu května a června se v Centru pro rodinu Zlín uskuteční první část vzdělávacího programu KLAS (Kurz aktivních seniorů) pro práci se seniory. Vzdělávání je určeno všem, kteří se věnují či chtějí věnovat seniorům. Účastníci kurzu se naučí základům trénování paměti a procvičování motoriky. Nahlédnou do arteterapie či muzikoterapie, získají návod na PC dovednosti a finanční opatrnost u seniorů včetně dalších znalostí a dovedností. Absolventi obdrží certifikát, manuál pro práci se seniory, pracovní listy a materiál k roční práci. Vzdělávání se skládá ze dvou částí. První část se uskuteční 29. května až 1. června a druhá 19. až 22. června, každý den od 9 do hod. Kurz se bude konat v klubu Pod kánoí. Bude realizován ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno a povedou jej odborné lektorky. Cena je Kč. Finanční podporu na úhradu kurzu je možné získat u zřizovatele klubu seniorů (obec, městská část, farnost, mateřské či rodinné centrum). 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 Na základní kurz navazují nabídkou i další jednodenní tematické pokračovací semináře pro vedoucí seniorských klubů. V případě zájmu se můžete informovat v naší kanceláři nebo přímo kontaktovat koordinátorku Emílii Osohovou, Prázdninové aktivity pro školáky V naší kanceláři můžete přihlašovat své děti na příměstské tábory, které se letos uskuteční v termínech: 9. až 13. července, 20. až 24. srpna a 27. až 31. srpna. Podrobné informace budou upřesněny. Letní tábor rodin Dům Setkání, Albeřice v Krkonoších Stále se můžete přihlašovat na pobyt rodin, který pro vás připravila YMCA ve spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín. Pobyt se uskuteční v termínu 14. až 21. července. Bližší informace a přihlášky: tel.: Letní pobyt pro maminky s dětmi Pod Tesákem Zveme všechny maminky s dětmi na táborový pobyt s křesťanským zaměřením, který pořádá naše centrum ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba. Pobyt se uskuteční od neděle 12. srpna do pátku 17. srpna v rekreačním středisku Pod Tesákem. Dopolední program mají maminky a děti samostatně (maminky besedy na téma výchovy a vztahů, tvoření, tanec aj., děti program s chůvami). Odpoledne jsou různé společné aktivity (hry, výlety, karneval, sportování, tvoření apod.) v rámci celotáborové hry letos Krok za krokem celým rokem. Ubytování je buď ve čtyřlůžkových chatkách nebo ve zděné budově, strava třikrát denně. Bližší informace v naší kanceláři nebo na našich webových stránkách. Adopce na dálku Moc děkujeme všem, kteří přispěli na studia našich společně adoptovaných dětí a studentů tří indických a pěti ugandských. Celkem jsme vybrali více než potřebných Kč. Andrea Šimečková 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Vyšel nový Zpravodaj V těchto dnech dostávají rodiče našich dětí do rukou květnový Zpravodaj. V něm přinášíme mimo aktuálních zpráv z dění v oddílech především informace k letním stanovým táborům v Lidečku-Račném. Součástí Zpravodaje je také přihláška na tábor. Elektronickou verzi Zpravodaje si můžete stáhnout z našich webových stránek. Zde jsou také aktuální informace o našich táborech. Leoš Hrdlička ŽIVOT FARNOSTÍ

10 BUDE VÁS ZAJÍMAT Nedělní knihovnička informuje Po dvou měsících činnosti farní Nedělní knihovničky můžeme říct, že se tato služba farnosti ujala. V knihovničce se registrovalo téměř 60 čtenářů a bylo zapůjčeno 150 knih. K dispozici je více než 500 titulů, jejichž seznam je od této neděle k dispozici. Máme zájem nabídku knih dále rozšiřovat, a proto vás prosíme o pomoc. Neleží ve vaší knihovně kniha, o které jste přesvědčeni, že by pomohla někomu v jeho duchovním růstu? Nebo jen potěšila duši? Jste ji ochotni věnovat nebo zapůjčit? Zapůjčené knihy obalíme a pečlivě označíme. Díky těm, kteří tak již učinili, vám můžeme nově nabídnout například tyto tituly: Elias Vella: Svatost je pro každého Čtenáři mohou poznávat Ducha, který vede ke spáse. Autor upozorňuje i na síly, které působení Ducha Svatého naopak omezují, a nabízí i způsob, jak se osvobodit: Kristus nám dal klíč k řešení každé těžkosti. Henri Caffarel: Manželství, cesta k Bohu Osobitý a poutavý způsob katecheze P. Henriho Caffarela ( ) zve čtenáře k poznání a praktikování manželské lásky, která se na své cestě k Bohu nechává zdokonalovat, obohacovat a proměňovat Láskou. Otec Caffarel vede křesťanské manžele k vnitřní modlitbě, která je podle něj nutnou podmínkou k autentickému křesťanskému životu a k vnitřní jednotě s Bohem. V roce 2006 byl zahájen proces blahořečení otce Caffarela. Henrik Misztal: Svatí a blahoslavení laici Svatost je určena všem, není to jen výsada osob Bohu zasvěcených. Kniha je svědectvím o velkém počtu svatých a blahoslavených laiků od těch, jimž se dostalo světské moci, až po skromné rodiny, které zvláště v dnešní době jsou zářivými příklady, že život s Bohem je možný a tolik potřebný právě při těch nejvšednějších starostech. Marie Hrdličková Setkání s P. Anselmem Grünem Ve dnech 1. až 3. června se v Brně uskuteční setkání s P. Anselmem Grünem (německý katolický kněz, benediktinský mnich, známý autor duchovní křesťanské literatury). Program: Pátek 1. června hod. přednáška s meditací na téma: Ježíš jako terapeut v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově Sobota 2. června hod. celodenní rekolekce s rozborem příběhů o uzdravení v aule Biskupského gymnázia v Barvičově ulici 85 Neděle 3. června 9.30 hod. bohoslužba, kterou celebruje P. Anselm Grün (kostel sv. Jakuba), po ní proběhne od hod. autogramiáda (knihkupectví Cesta v Rašínově ulici) Všechna setkání jsou volně přístupná a není třeba se na ně přihlašovat. Marie Majerová 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 TV NOE studio František Zlín setkání s ředitelem V návaznosti se zahájením zlínského televizního studia František TV Noe přijel i ředitel TV Noe P. Leoš Ryška. Schůzka se uskutečnila v pátek 27. dubna v klášterní budově Regina a nesla se ve velmi přátelské a pozitivní atmosféře. Prohlédli jsme si také renovované prostory, které budou sloužit jako kancelář i jako pracovna. Samotný ředitel kladně uvítal a ocenil již projevenou aktivitu přítomných. Probrali jsme všeobecné i specifické podmínky činnosti zlínského televizního studia tak, aby všechny potíže byly zdárně překonány a vlastní činnost studia se úspěšně rozjela. Ze strany ředitele byla při jednání patrna upřímná otevřenost, vstřícnost a zejména přislíbena pomoc jak technického vybavení (kamery, střižny apod.), tak i metodického zaškolení. Připomínáme našim farníkům, že v naší kanceláři ve druhém patře jsou k prodeji za dobrovolnou cenu CD, DVD a MC s náboženskou tématikou. Máme otevřeno každý pátek od 15 do 18 hod. Zde je možné také získat další informace, sdělit náměty a podněty z našeho regionu. Kontakty: tel.: Snímek Pavel Záleský Karel Bodlák Pozvánka na květnový Večer chval Přijďte společně zpívat chvály našemu Pánu v úterý 22. května ve 20 hod. do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů. Na setkání s vámi se těší Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba, která celý večer hudebně i modlitebně povede. Ivana Skopalová Florbal Quinta cup Pátý ročník florbalového turnaje vícečlenných rodin uspořádaný pod záštitou úspěšného hokejového útočníka Petra Čajánka. Přihlásit se může každá rodina, která má alespoň tři děti základní školou povinné. S těmito třemi dětmi utvoří rodiče pětičlenné družstvo. Rodiny s více dětmi splňujícími podmínku mohou mít náhradníky. Turnaj se koná v sobotu 9. června od 9 hod. v tělocvičně ZŠ Vizovice. Zápisné za jednu rodinu činí 300 Kč. Přihlásit se můžete nejpozději do neděle 3. června u P. Jindřicha Peřiny ( tel.: ). Občerstvení je zajištěno. Sportovní oblečení a obuv se světlou podrážkou je podmínkou. Vlastní hole jsou výhodou. P. Jindřich Peřina ŽIVOT FARNOSTÍ

12 BUDE VÁS ZAJÍMAT Večer s filmy Jiřího Trnky Petr Novotný nám bude promítat ta nejpovedenější díla od mistra světového animovaného filmu. Můžete také zhlédnout slavný film Ruka, který americká filmová akademie v roce 1984 označila za pátý nejlepší animovaný film všech dob. Večer s filmy se bude konat ve středu 23. května od hod. v klubu Pod kánoí. Jonáš Vacek Kulturní akce na Svatém Hostýně V sobotu 26. května v 15 hod. bude zahájena výstava malíře Zdeňka Hajného pod názvem O cestách ke Světlu. Úvodní slovo pronese mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký. V prostorách Jurkovičova sálu budou až do konce srpna instalovány obrazy předního českého výtvarníka (nar ve Vsetíně), který se proslavil především jako autor obrazů s meditativní a duchovní tematikou. Zdeněk Hajný je známý také jako průkopník arteterapie a využití umění v psychologii a psychoterapii. V roce 1994 spolu s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem otevřel svou Galerii Cesty ke světlu v Praze Chodově, kde rovněž poskytuje prostor pro terapii postiženým dětem. V roce 1998 zde uskutečnil projekt Vesmírná píseň, který je tvořen unikátním spojením projekce Hajného obrazů se snímky z Hubbleova teleskopu. Obrazy Zdeňka Hajného si vybrala japonská pěvkyně a skladatelka Yoshié Ichige do multimediálního projektu Starvoice. Zdeněk Hajný je autorem desítek výstav v předních českých i světových galeriích. Podílel se rovněž na výzdobě sakrálního prostoru nových katolických kostelů, z těch nejvýznamnějších je třeba zmínit kostel Nejsvětější Trojice v Bešeňové na Slovensku a kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova ve Vyšnom Sliači. V letošním roce proběhla výstava k jeho 70. narozeninám v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně. Výstava Zdeňka Hajného na Svatém Hostýně se koná v rámci oslav 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Na výstavou převzal záštitu olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Kulturní akce Jubilejního roku 2012 na Svatém Hostýně se konají také pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Další kulturní akcí na Svatém Hostýně bude přehlídka farních divadelních souborů ve dnech 15. až 17. června, přehlídka schól 30. června až 1. července, a koncert Hradišťanu 21. července. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách Petr Cekota ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: Mgr. Petr Cekota, P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným 12 Určeno pro vnitřní potřebu. ŽIVOT FARNOSTÍ

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Kněžský hrob na Mladcové Snímek Vít Jakubíček Z LITURGICKÉHO

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Zástupci našeho regionu Mgr. Karel Jankovič, člen Rady města

Více

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010

číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Marie Pašková V neděli 13. března se v kostele sv. Filipa

Více

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 Listopad 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pozvání papeže na Velehrad Zástupci Zlínského kraje a statutárního města

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Noc kostelů byla úspěšná Páteční Noc kostelů (28. května) přilákala do setmělých

Noc kostelů byla úspěšná Páteční Noc kostelů (28. května) přilákala do setmělých 7-8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 červenec srpen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Požehnání Poutní cesty růžence V neděli 13. června byla požehnána

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více