Úvodní slovo starosty Historie Informace z úřadu Nová historie kostela Nejsv. Trojice... 8 Zprávy z obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo starosty ... 1 Historie Informace z úřadu Nová historie kostela Nejsv. Trojice... 8 Zprávy z obce"

Transkript

1 Téma sloupku starosty, v tomto vydání, mi v hlavě hnízdí delší dobu. Přemýšlím jak jej uchopit, aby bylo zřejmé, co jsem jím chtěl říct. Možná by se téma mohlo jmenovat Tváře naší obce. Zejména Ti, kteří mají více chuti se po obci s nadhledem rozhlédnout, to musejí vnímat také. Na jedné straně výstavní ulice, domy, jejich okolí a teplo, na straně druhé nevlídno a chlad. Uvědomuji si, jak se logicky přístup jednotlivých lidí odráží v okolí místa, kde žijí. Vidíme to na první pohled. Jdeme, nebo projíždíme ulicí, kde máme chuť zpomalit a třeba i zastavit, protože se tam cítíme dobře. Vnímáme, že ti co tam žijí, se v ní chtějí také cítit dobře a jsou proto ochotni něco udělat. Vůbec to nesouvisí s tím, zda má dům pěknou novou fasádu. To s tím vůbec nemá co dělat, protože každý má jiný pohled na investování peněz. Někdo je dá do fasády a někdo je investuje do vzdělání dětí, zábavy či zážitků z dovolené, dokud mu ještě nohy slouží. A je to úplně v pořádku. Málokomu z nás na někom vadí starý kabát, měl by ale být čistý. A tak vidíme ulice i jednotlivé domy, kde jsou upravené byť skromné zahrady, vidíme i upravené bezprostřední okolí a vidíme tam i slunce. V jiných ulicích vidíme pravý opak. A je v nich tak nějak stále zamračeno. Nesmírně si vážím všech, kteří dokážou své okolí rozzářit. Pomáhají tak vytvářet pozitivní obraz naší obce. A nesouvisí to s jejich finančními příjmy. Ani obec nemá na nové fasády, ale neznamená to, že nebudeme...pokračování na straně 2 Úvodní slovo starosty... 1 Informace z úřadu Zprávy z obce... 1 Zápis z jednání zastupitelstva... 2 Demografické údaje...10 Sport FC Slovan Liberec vjindřiškách... 4 Škola Konec školního roku... 6 Lipová alej k nádraží... 8 Místní spolky a sdružení Jindřichovický Pěvák... 7 Zprávy z obce PSezónní život v naší obci se rozeběhl a je v plném proudu. Vrtošivé počasí střídavě posílá rtuť teploměru do letních teplot, aby v zápětí šlo až k bodu mrazu. Jeden den to je na kraťasy a druhý den taháme ze skříní podzimní bundy. Jakmile jsme už ovšem započali s pracemi, počasí nepočasí musí se jet bez zastavení. 1 Historie Nová historie kostela Nejsv. Trojice... 8 Počasí v roce 2010 a Spolky a sdružení / Hasiči O pohár velitele okrsku...10 Různé Dětský den v Jindřichovicích...11 Akce Pozvánka do Horní Řasnice...11 Kalendárium...12 Vítr je energie budoucnosti...12 školní akademie...12 Asi nejvíce s námi se všemi zahýbal začátek uzavírky na hlavní silnici kvůli rekonstrukci mostu. Akce s sebou nese celou řadu problémů, které se v rámci možností daří průběžně řešit. Je nutné říci, že všechny zainteresované strany dělají maximum proto, aby dopady na život v obci byly co nejmenší. V první řadě investor projektu KSS LK ve spolupráci se stavební firmou SUPER-KRETE CZECH s. r. o. zřídili nad rámec původního záměru a po intervenci obce provizorní most, po kterém je možné bez velkých obtíží projíždět. Odpadla tak nebezpečná varianta, kterou by byl provoz veden po úzké místní komunikaci, kde se těžko vyhnou i osobní automobily. Nákladní automobily měly objízdnou trasu vedenu přes Nové Město pod Smrkem. Tím, že instalovaný most má okamžitou nosnost 9 t tak odpadají trable i těmto vozidlům. Další nepříjemností bylo zamýšlené ukončení dopravní trasy autobusové přepravy na zastávce U mostku. Cestující by tak museli na zastávku jít o další kilometr dál pěšky. Nejohroženější by samozřejmě byli cestující školáci, kteří by museli kilometr dlouhou cestu absolvovat po hlavní komunikaci v běžném silničním provozu. Po instalování mostu na řadu přišel autobusový dopravce, který pružně reagoval na vzniklou situaci a provedl zkoušku, zda autobus objížďku prokličkuje. Zde jsme byli limitováni stromy, mezi kterými je most položen. V neposlední řadě je třeba ocenit, že vlastník pozemku (Saučukovi), přes který cesta za mostem pokračuje, dal svůj pozemek bezplatně k dispozici pro obecné blaho nás všech i za cenu odstranění části výběhu pro domácí zvířata. Je to jeden z příkladů, kdy zatím co někteří remcají, druzí ostatním nabídnou pomoc. Stejně tak ani pro obyvate-...pokračování na str.3

2 Slovo starosty pokračování ze strany 1. sekat veřejné plochy, nebo Jituš přestane na jejím velocipédu v ulicích sbírat odpadky. Vždy, když jedu kolem zahrady, kde je tráva posekána i za plotem vím, že ten sekáč pomohl obci i jejímu obrazu a je to pro mě sekáč (často i sekáčka ). A v duchu jim vysekávám poklonu. Pak jedeme kolem domu, kde je patrný nezájem a lenost, kde se často šetří energie na kritiku a poukazování na druhé. Zatímco jedni po rekonstrukci cesty okamžitě jdou a sami upraví prostor mezi cestou a svým plotem, vysejí trávu a pravidelně ji sekají, jiní jsou líní zajíždět autem do zahrady, poukazujíc na to, že v jejich ulici měla být cesta širší než jinde. Projíždějící auta pak ze zeleného pruhu trávy udělají blátěný tankodrom. Je pravděpodobné, že jsem se touto větou mohl někoho dotknout. Ale dříve, než nad mou hlavou zahřmí hromy a blesky, by bylo fajn rozhlédnout se kolem sebe. Takže co na závěr? Na závěr bych rád udělal to, co dělám v duchu pokaždé, když míjím dům, nad kterým svítí slunce. Za všechny a všem, kterým není lhostejný obraz naší obce, děkuji. Pavel Novotný váš starosta Zápis z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem v hod. Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALA- BA, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE, Martin VONDRÁČEK, Jiří BURSA, Jiří ZEZULKA. Omluveni: Luboš MAUER. Přítomno: 1 občanů. Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) zapisovatel PROGRAM JEDNÁNÍ 1. Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů 2. Rozpočet na rok Prodej pozemků ve vlastnictví obce 4. Různé doplnění programu 1. Úvod, zahájení (18:03) Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Následovalo doplnění se schválením programu jednání a určení zapisovatelů. Usnesení: ZO schvaluje program jednání Volba ověřovatelů zápisu: Michal KRAUSE a Martin VONDRÁČEK hlasování: Rozpočet na rok 2012 (18:05) Zastupitelům byl předložen ke schválení rozpočet obce pro rok Jedná se o rozpočet přebytkový. Usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok 2012 jako přebytkový (v rámci závazných ukazatelů). Příjmy ,00 Kč, výdaje ,00 Kč, financování ,00 Kč. hlasování: Prodej pozemků ve vlastnictví obce (18:08) 1) Skuček Karel, bytem Dětřichovec 9. Pozemek p.č. 387 o výměře 507 m2 v k.ú. Dětřichovec. Prodejní cena 21 Kč / m % = 21 Kč x 507 m2 = Kč + 10% (1.065 Kč) = Kč. Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od do Usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č. 387 v k.ú. Dětřichovec (ostatní plocha) o výměře 507 m2 za cenu Kč žadateli Karel Skuček. hlasování: ) Manželé Zavázalovi, bytem Dětřichovec 7. Pozemek p.č. 390 o výměře 649 m2 v k.ú. Dětřichovec. Prodejní cena 21 Kč / m % = 21 Kč x 649 m2 = Kč + 10% (1.363 Kč) = Kč. Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od do Usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č. 390 v k.ú. Dětřichovec (ostatní plocha) o výměře 649 m2 za cenu Kč žadatelům, manželům Zavázalovým. 4. Různé doplnění programu - (18:15) 1) Povolení stavby rodinného domu Manželé Bláhovi, bytem Jablonec nad Nisou požádali zastupitelstvo obce o vydání souhlasu se stavbou rodinného domu na p.p.č. 333 v k.ú. Dětřichovec. Jedná se o ekologickou roubenou stavbu s termínem zahájení výstavby Předložená formulace usnesení zní takto: Daná stavba, její umístění a provedení je plně v souladu filozofií výstavby a rozvoje obce Jindřichovice p.s a tudíž nemáme námitky k zahájení stavebního řízení. Daný souhlas nenahrazuje legislativní kroky vlastního stavebního řízení, ale pouze vyjadřuje náš obecný souhlas k výstavbě rodinného domu tohoto typu na katastrálním území obce. J. Bursa: Zásadně nesouhlasím s takto znějící formulací usnesení, správně má být uvedeno toto: ZO vydává souhlas se stavbou k bydlení na parcele v k.ú. Dětřichovec. Starosta: Není problém sestavit text takto: ZO souhlasí s výstavbou stavby bydlení na p.p.č 333 v k.ú. Dětřichovec. Žadateli jsou manželé Bláhovi, bytem Jablonec nad Nisou. Usnesení: ZO souhlasí s výstavbou stavby bydlení na p.p.č 333 v k.ú. Dětřichovec. Žadateli jsou manželé Bláhovi, bytem Jablonec nad Nisou. 2) Vandalismus v obci preventivní opatření. Starosta: Vzhledem ke vzrůstajícímu vandalismu a krádežím v obci, navrhuji umístit dvě kamery snímající veřejná prostranství. Jednu před školu směrem na autobusovou zastávku a druhou na hřiště s umělým povrchem. Podle situace by se systém mohl do budoucna rozšířit i na další místa. Požádal jsem Policii v Novém Městě pod Smrkem o zvýšený dozor hlídek zde v obci. V současné době se jeví v rámci prevence nejvýhodnějším řešením osazení dvou monitorovacích kamer na nejevíce exponovaná místa v obci (autobusová zastávka s bývalým dopravním hřištěm a umělka). Místostarosta: Cena obou monitorovacích kamer by byla cca. 12 tis. Kč. Kamery by snímaly záznam který by se ukládal na server OÚ se smyčkovým záznamem. Obě kamery jsou s přisvícením do tmy na vzdálenost 15 metrů a s možností přiblížení obrazu. M. Vondráček: Mohu poslat odkaz na kameru s lepším technickým vybavením, především s s přisvícením až do 50ti metrů. P. Forman: Informační cedule s oznámením že oblast je monitorována bude umístěna? Starosta: Tato informativní tabulka je samozřejmostí. Rovněž se počítá s dalším umístěním monitorovacích kamer. J. Bursa: Zastupitelstvo by mělo starostu pověřit k dalšímu jednání proti zamezení vzrůstajícímu vandalismu a kriminalitě v obci. Usnesení: ZO souhlasí s umístěním kamerového systému pro ochranu majetku obce. 3) Nádraží č.p. 367 J. Zezulka: Neustále se opakuje problém s odpadem. Septik jim vytéká na můj pozemek a nikdo nemá snahu tento vzniklý problém řešit. Pokud budovu koupí nový majitel tak navrhuji, aby mu byla uložena povinnost vybudovat nový septik. P. Forman: Dejme podnět na stavební úřad Nové Město pod Smrkem nebo Frýdlant, aby dohlédl nad dodržováním hygienických podmínek. Usnesení: ZO ukládá OÚ Jindřichovice pod Smrkem aby dal podnět k MÚ Frýdlant k prošetření nakládání s odpady a nefunkčním septikem u č.p ) Různé Starosta: Na základě podnětů občanů týkajících se opravy kostele Nejsv. Trojice, jsem se sešel se s farářem a správcem kostela. Na této schůzce byl ze strany církve vznesen požadavek na částečné financování oprav ze strany obce. Jedná se o výpomoc při získání dotace na opravu a vzhledem k tomu, že církev nemá na svůj vlastní podíl finanční prostředky, hradila by toto částečně obec nebo se podílela prací. Dosud není nic uzavřené a jednání stále probíhají. Navrhl jsem jim pomoc při opravě části oplechování zdiva. M. Vondráček: Jaká je situace okolo topírny? Starosta: Po několika letech kdy obec marně usilovala o odkoupení nemovitosti, nám byla nedávno tato nabídnuta vlastníkem objektu (SŽDC s.o.) k odprodeji za cenu 140. tis. Kč. Obec by odkoupila nemovitost v případě, že by sama měla kupce. P. Forman: Máme dost svých starostí s vlastním majetkem. Pokud toto budeme kupovat jen tak, tak s tím zásadně nesouhlasím. Pouze pokud budeme mít kupce. J. Bursa: Naprosto souhlasím s názorem pana Formana. J. Zezulka: Pouze pokud bude mít obec sama kupce s vážným zájmem tak souhlasím. M. Vondráček: Jak to vypadá s uzavírkou mostu u Kavúrů? Starosta: Po schůzce všech přítomných zde na OÚ, by měla být úplná uzavírka v termínu od 19. května do 31. srpna. Původně navržené uzavření během prázdnin není pro stavebníky akceptovatelné. Jsou nám navíc schopni postavit u Saučuků provizorní most a trasa objížďky by tak byla obousměrná. Pro vozidla nad 3,5 t a traktory bude objízdná trasa vedena přes Nové Město pod Smrkem. Stavební firma navíc poskytne v průběhu školního vyučování mikrobus, který bude vozit školáky od autobusové zastávky u školy k mostu, neboť tam bude autobus stavět. Uzavírka může být zkrácená o několik dní kdy budou dokončovací práce probíhat již za provozu. Firma udělala rovněž další vstřícné kroky. M. Vondráček: Jaká je situace oprav v ZŠ? L. Ležovič: Spolu se starostou a ředitelkou školy jsem vše důkladně prohlédli a stanovil se harmonogram prací, z nichž většinu provedeme o letních prázdninách. Jedná se především o štukování zdí, malování, opravu odpadů atd.). Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:04 ukončil jednání ZO. Zapsal: Otto Novotný Starosta: Pavel Novotný Ověřil: Michal Krause Ověřil: Martin Vondráček Zprávy z obce pokračování ze str. 1 le bydlící v ulici, kde jsme nyní udělali novou cestu (Bohuňkovi a u Veselých), není situace jednoduchá. Řadě řidičů se nová cesta líbí a tak místo využití provizorního mostu, využívají tuto úzkou komunikaci. Je však nutné mít na paměti, že se jedná o úzkou cestu, která pro obousměrný provoz není uzpůsobena. Navíc hned první den vznikl další problém. Jeden z linkových autobusů při vjíždění na most ze směru z Jindřichovic zadní částí škrtl o strom a poškodil ji. Další autobusy z obav, že je potká stejný osud, odmítali do Jindřichovic přes můstek jet. Vznikl tak zmatek, protože zatímco cestující čekali na zastávce u školy, autobus se u mostu otočil a jel zpět. Ještě ve večerních hodinách proběhla zkouška s největším autobusem na lince, která ukázala jedinou možnost, jak zajistit obsloužení autobusové zastávky u školy. Tou bylo využití na odjezdu z Jindřichovic nově zrekonstruované cesty. V současné době si pomalu na nový režim zvykáme a věřím, že to do dokončení rekonstrukce vydržíme. Zmatek pro neznalé místních poměrů způsobilo i dopravní značení, které počítalo s jinou objízdnou trasou. Slepá ulice na hlavní silnici tak mate řadu řidičů. Lhůty ve správním řízení ovšem okamžitou změnu nedovolují, takže je firma postavila, dle zadání. Po několika dnech však již většina řidičů ví, že silnice průjezdná je. Za občany bydlící v boční úzké ulici žádám všechny, kdo nemusí, aby využili provizorní most, aby zde nezhoršovali už tak špatnou dopravní situaci. Další akcí byla rekonstrukce 3 cest v rámci odstraňování povodňových škod. Zde se chýlíme ke konci a přibudou tak další opravené cesty. Zde jsme zažili horké chvilky především díky úřadu vlády, kde nebyli schopni dát pokyn k nastavení tzv. limitního účtu k čerpání již přiznané dotace na letošní rok. Řada obcí včetně naší se tak dostala do problémů s fakturami. Ta naše zněla na 940 tisíc korun a nemohli jsme ji firmě SaM Česká Lípa proplatit. Po řadě intervencí a křiku na Ministerstvu pro místní rozvoj nakonec k uvolnění financí došlo, ale situace to byla velmi nepříjemná jak pro obec, tak i pro dodavatelskou firmu. Cesty jsou prakticky hotové a na finální podobu čeká pouze cesta u větrných elektráren. V současné době stále čekáme na rozhodnutí o dotaci na opravu dvou mostků. Je zarážející, že obě žádosti byly podávány najednou, ale hodnotící orgán má údajně zasedat během následujících dnů. Nemám informace o tom, že by dotace neměla být schválena, ale jsem zvědavý, jak dlouho bude trvat vyřízení celé záležitosti. Obec v poslední době intenzivně jedná se zástupci církve o stavu kostela Nejsvětější trojice. Kostel je v žalostném stavu a církev na jeho opravu nemá peníze. Nabídli jsme tedy pomoc při drobných opravách a jednáme i o možném finančním přispění na vlastní podíl v případě, že by si zažádal vlastník kostela o dotaci. Peněz sice nemáme nazbyt a sami nemáme dost finančních prostředků na údržbu našeho majetku, ale faktem je, že kostel ačkoliv není naším majetkem, je tři století součástí naší obce a nepomůžeme-li, mohli bychom být svědky jeho konce. V současné době je kostel po vyjádření odborného stavebního inženýra uzavřen a mše se slouží v Domově důchodců. Nyní proběhne stavebně-historický průzkum objektu, který naznačí, jak rozsáhlou investici potřebuje. Pak bude následovat podání žádosti o účelovou dotaci na jeho sanaci. Obec jako taková může pomoci a pomoci chce. Vše ostatní je bohu žel na služebnících božích. 2 3

3 FC Slovan Liberec v Jindřiškách Středa 16. května znamenala pro náš fotbalový klub Sokol a obec Jindřichovice pod Smrkem velikou slávu. Již po osmé zavítal na naše fotbalové hřiště prvoligový fotbalový klub FC Slovan Liberec, čerstvý mistr republiky v kopané, aby zde poměřil své síly s výběrem Frýdlantska poskládaný z hráčů šesti místních oddílů. Jejich tým navíc posílili bývalý ligový útočník a dnešní televizní expert Luděk Zelenka se záložníkem Martinem Abrahamem, který zažil s Libercem druhý titul v roce Již po třetí ve své historii slavil na našem hřišti zisk mistrovského poháru (poprvé se tak stalo v květnu 2002, dále pak v roce 2006 a i letos). Hosté představili i svou cennou trofej, pohár za vítězství v lize. S pohárem se mohl každý zvěčnit dle své libosti a nutno podotknout, že o obrázek s cennou trofejí byl ohromný zájem, zvěčnit se s ním nechají snad celé Jindřichovice. Liberec přivezl skoro všechny hvězdy svého týmu včetně mozku hry Štajnera, stopera Nezmara nebo záložníka Váchy. Chybí jen obránce Gebre Selassie, který se připravuje na mistrovství Evropy, a slovenský expres Breznaník. Sestava je obrácená vzhůru nohama. Někdejší kanonýr Nezmar, který odehrál mistrovskou sezonu v obraně, se postavil do branky. Na hrotu naopak řádí brankáři Hauzr a Bičík, kteří se také zapsali do střelecké listiny. Na hřiště vbíhá v modrém libereckém dresu i trenér mistrů Jaroslav Šilhavý, který má pořád vysportovanou postavu. Domácí výběr zahájil utkání pěkně zostra a do čerstvého mistra se s chutí zakousl, přesto o poločase prohrával 3:5. Z útočníka přeškolený stoper Jan Nezmar potvrzuje, že může hrát na kterémkoli postu. Jako brankář v prvním poločase skvěle zlikvidoval sólo protihráče, vyvezl míč dopředu, naběhl si před branku soupeře... a gól! Zakončil svůj parádní výlet trefou na 2:1 pro Liberec. Po změně stran Slovan poněkud polevil ve své ostražitosti a výběr je za to potrestal vyrovnáním na 5:5. Nakonec však Mistrovský Slovan nakonec poráží výběr Frýdlantska 6:5 gólem Váchy z trestného kopu v poslední minutě. Po skončení utkání následovala autogramiáda hráčů a trenérů mistrovského celku zakončená bohatou tombolou, kde hlavní cenou bylo víkendové zapůjčení vozidla Toyota Auris od společnosti Federal Cars Liberec. Utkání, které bravurně odřídila trojice rozhodčích Pelikán, Karlík, Zelenay se jistě líbilo všem a v případě, že Slovan postoupí do pohárové Evropy, přivítáme je zde znova v podzimním klání abychom hostům vrátili porážku. Výběr Frýdlantska FC Slovan Liberec 5:6 (3:5) Branky výběru: 2 x Hofmann, Zelenka, Řepa, Horák, Abraham Branky hostí: 2 x Rilke, Hauzr, Nezmar, Bičík, Vácha Složení výběru: Rezler, Kopecký, Petrovič, Horák (Sokol Jindřichovice pod Smrkem), Coufal, Krišal, Šena, Lopuszynsky (Slovan Frýdlant), Hofmann (Sokol Bulovka), Řepa (Jiskra Višňová), Kobr (FC Hejnice), Luděk Zelenka (ČT), Martin Abraham (Bohemians 1905). Složení FC Slovan: Nezmar, Kolář, Rilke, Vácha, Polák, Šural, Liška, Štajner, Musiol, Šilhavý, Kelič, Bosančič, Janů, Bičík, Hauzr. Pavel Novotný a Cyril Podolský Dětský den. Letos jako každý rok obec ve spolupráci se spolky a sdruženími, pořádala dětský den neboli pohádkový les. Letos poprvé jsme se rozhodli zavést tzv. startovné ve výši 20 Kč. Postřehl jsem několik negativních ohlasů na to, že chceme po našich rodinách s dětmi peníze. Ono je to trochu složitější. Náklady na jedno dítě v rámci dětského dnu jsou přibližně 100 Kč. Je tedy evidentní, že ta dvacetikoruna je pouze symbolický poplatek, který se ostatně vybírá i v jiných obcích a městech (někde i víc). Jde o to, že rok od roku na dětský den jezdí i rodiny z blízkého okolí, protože v Jindřichovicích je to zadarmo. Vzniká tak situace, že naše obec dotuje ne jen naše rodiny s dětmi, což by nikoho netrápilo, ale i ty z obcí sousedních. Jakkoliv je samozřejmě vidíme rádi, ta dvacetikoruna je symbolický poplatek, který se opět použije na některou z dětských akcí v budoucnu a pouze zmírní nárůst investice do akce. Jsem přesvědčen, že tento přístup je pochopitelný. Jen jako okrajovou informaci přidávám skutečnost, že se pokoušíme získat dotaci na nákup mikrobusu pro 8 lidí + řidič. Důvodů, které nás k tomu vedou je celá řada. Využití pro spolkovou činnost, školu, hasiče, fotbalisty, pro cesty za kulturou a v neposlední řadě i jako nouzový dopravní prostředek při selhání veřejné dopravy. Více bych toto téma nerozváděl, protože šance dotaci získat jsou velmi malé. Prostě to zkoušíme. Jedná se o totiž dotační program, který spravuje Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko. Bohužel je zde velký převis žádostí, oproti vyčleněným finančním prostředkům. Takže osobně tomu velkou šanci nedávám, ačkoliv o opodstatněnosti účelu nepochybuji. Výše dotace, o kterou žádáme je Kč. Vlastní podíl obce je Kč., za které bychom měli novou dodávku pro celkem 9 osob včetně řidiče. Obecní rozhlas. Možná jste postřeli, že již delší dobu nehlásil obecní rozhlas. Dostihlo jej stáří a po zajiskření v elektronice přestal fungovat. Je možné, že se nám podaří sehnat někoho, kdo by jej za rozumný peníz opravil. Důležitá bude ovšem cena opravy. Již máme totiž přiznánu dotaci na nový varovný systém, jehož součástí je právě instalace nového bezdrátového rozhlasu v obci. Je tedy otázkou, zda při větší investici na opravu má smysl do opravy investovat peníze. Budeme se pochopitelně snažit sehnat někoho, kdo by jej opravil, ale nebude to asi jednoduché. Přece jenom už má svá léta. Rád bych se ještě věnoval jedné problematice, která nás začíná trápit víc a víc. Vandalismus a krádeže. Situace již dospěla tak daleko, že nemůžeme nečinně přihlížet, jak je systematicky ničeno zařízení obce a jak jsou okrádáni občané naší obce. Na dubnovém zastupitelstvu jsme se rozhodli na kritických místech instalovat záznamové kamery. Začínáme veřejným prostranstvím a před školou a na hřišti s umělým povrchem. Podle toho jak se systém osvědčí, jej budeme v rámci finančních a technických možností rozšiřovat. Netvrdíme, že se situace vyřeší, ale je to začátek stupňující snahy obce ochránit slušné lidi, před vandaly a zloději, kteří svoji obživu založili na okrádání druhých. Narodil jsem se zde a nikdy by mě nenapadlo, že jednou budu u podobného opatření. Nová doba s sebou bohužel nese i nová opatření. Věřím, že slušní občasné toto opatření pochopí. Závěr bych rád naladil do optimistické nálady. Čeká nás letní období. Přeji všem, aby si jej užili, aby slunečných a hřejivých dní bylo co nejvíce a společně jsme si tak mohli prohřát těla i duše. Pavel Novotný, starosta 4 5

4 A zase tu máme konec školního roku 2011/2012! Většina lidí hodnotí svou práci a život na konci roku kalendářního. Škola však žije ve školním roce, který trvá od září do srpna. A tak i my stojíme dnes před okamžikem, kdy se zamýšlíme nad vykonanou prací. Kolik aktivit máme za sebou, co se nám povedlo, co také třeba úplně nevyšlo... Ale přemýšlíme i o tom, co nás ještě čeká, co vylepšit, co dokázat do budoucna. Pojďte se i Vy s námi poohlédnout za tím vším, co se od loňského září událo. Září Zahájení projektu Od klasu po žito - spolupráce s Lunárii,o.s Návštěva IQ parku v Liberci Návštěva dopravního hřiště Pokračování projektu Od klasu po žito setí - spolupráce s Lunárii, o.s. Říjen Dokončení projektu Od klasu po žito Drakiáda výtvarná výstava prací žáků Návštěva ve Skanzenu Setí žita MŠ podzimní tvoření v DD Návštěva ve Skanzenu Mlácení, čistění a setí žita Návštěva dopravního hřiště ve Frýdlantě Listopad Matematická soutěž - Pythagoriáda Návštěva Skanzenu Jak se žilo a pracovalo dřív Zpívání pod Vánočním stromem Prosinec Vánoční tvoření v DD s MŠ Vánoční návštěva v DD - ZŠ Dopoledne na Skanzenu Tradice vánoc Leden Návštěva zimního stadionu Frýdlant bruslení Novoroční besídka Návštěva psího útulku Azyl pes v Krásném lese Návštěva zimního stadionu Frýdlant bruslení Únor Karneval v MŠ Zápis do 1. ročníku ZŠ Návštěva Lunaparku v Liberci Březen Návštěva Naivního divadla v Liberci Jarní tvoření v DD s MŠ Matematický klokan pro ročník Jindřichovické sluníčko Vynášení Morany Velikonoční dílna za spolupráce Lunária o.s.; Mantulie o.s. ; Klubu žen Promítání v rámci festivalu Jeden svět Duben Živé čtení ve škole David a Goliáš Návštěva MŠ v knihovně V rámci oslav Dne Země - sázení keřů na školním pozemku Čarodějnice taneční vystoupení žáků 1. a 2. ročníku Květen Návštěva dopravního hřiště ve Frýdlantě Besídka ke Dni matek Návštěva 1. a 2. ročníku v knihovně Aby toho nebylo málo, absolvují naši žáci v rámci celoročního školního projektu Škola kosmonautů každý měsíc jedno projektové dopoledne, které je plné úkolů, procvičování dovedností, smyslů a poznávání nových věcí procvičují zrak, sluch, čich, trpělivost, koncentraci, patří sem i skupinová práce Starší žáci ročníku každý týden navštěvují knihovnu. Za pěkného počasí chodí žáci s vyučujícími v rámci výuky do přírody za poznáním, na školní zahradu, kde se učí a plní další úkoly, které prohlubují jejich dovednosti a upevňují jejich vědomosti. A co nás ještě čeká? Návštěva dopravního hřiště ve Frýdlantě Slavnostní otevření naučné stezky původních keřů v rámci projektu Koukej, co tu roste Představení pro děti z MŠ Delfín Dilo Školní výlet do planetária a mořského světa v Praze Představení - Živé čtení O Šalamounovi Návštěva dopravního hřiště ve Frýdlantě závěrečné testy pro 4. ročník Školní Akademie Návštěva Domova důchodců Sportovní den Někteří žáci 5. ročníku absolvují každoročně na jaře přijímací testy na gymnázia. Letos máme v uvedeném ročníku 2 žáky a jeden z nich byl úspěšně na gymnázium Frýdlant přijat. Gratulujeme! O letních prázdninách si budova školy zaslouží odpočinout, ale ani letos se nevyhneme drobným estetickým opravám. Za pomoci našeho obecního úřadu dostane šatna žáků nové barvy a bude se opravovat a malovat na chodbě u šatny mateřské školy. Výsledky těchto drobných oprav budou moci zhodnotit rodiče a děti hned první den nového školního roku 2012/2013. Za celý personál školy Vám pěkné léto přeje Mgr. Dagmar Vondráčková, ředitelka školy Jindřichovický pěvák 3. června 2012 V neděli v hodin se na sále statku uskutečnilo vystoupení Jindřichovického pěváku. Akcí chtěl sbor podpořit záchranu kostela Nejsvětější trojice v Jindřichovicích, který je v současné době uzavřen. Zpěvem a malou výpravou do historie kostela Sv. Jakuba a kostela Nejsvětější trojice dali, jak účinkující tak i diváci najevo, že jim osud jindřichovického kostela není lhostejný. Za zmínku stojí i přítomnost hostující Hany Eiglové, která již tak příjemné vystoupení pěváku, proložila dvěma skladbami zahranými na saxofon. V každém případě se jednalo o milou nedělní hodinku, kterou si všichni přítomní rozhodně užili. Pavel Novotný, starosta 6 7

5 Lipová alej k nádraží Jedním z projektů, které v letošním roce na naší škole realizujeme, je projekt Lipová alej k nádraží. Je to jen jeden kamínek mozaiky projektu Aleje v Jizerských a Lužických horách, jehož nositelem je Venkovský prostor, o.p.s. a který probíhá na pěti místech v Jizerských horách a pěti místech Lužických hor. Školy a další organizace pracující s dětmi a mládeží zaměřují svoji pozornost ke konkrétní aleji v místě. My jsme si vybrali právě lipovou alej k nádraží, kterou všichni jindřichovičtí dobře znají a která roste na svém místě již desítky let. Proč aleje existují? Jaký význam v krajině mají? Jak jsou svázány s historií konkrétního místa? Jaká je jejich funkce z pohledu ekologického a krajinářského? Jak je třeba o alej pečovat? To všechno jsou otázky, na které v rámci projektu hledáme odpověď. Prozatím s dětmi pozorujeme, malujeme a mapujeme alej ve všech ročních obdobích, ve druhé polovině září se těšíme na přednášku dendrologa, který by v případě zájmu mohl o našich lípách něco říci i dospělým z řad veřejnosti. Na závěr projektu by měla vzniknout výstava prací dětí spolu s fotkami aleje v průběhu roku, velkým snem je i vznik kalendáře, ale to stále ještě není definitivní výčet aktivit, které můžeme v rámci projektu podniknout. Tímto bychom chtěli požádat vás, které by napadl nějaký vhodný námět k tomuto tématu, o historii aleje něco víte, máte její fotografie či jiné materiály, abyste nám do projektu přispěli. Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle školy , em reditelka. nebo ústně. Za vaši pomoc budeme velmi rádi. O průběhu projektu vás budeme i nadále informovat prostřednictvím Jindřichovických listů a na webových stránkách školy. Zuzana Svěrčinová koordinátor projektu Záměna rolí Nová historie kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichovicích pod Smrkem? Na severním úpatí nejvyšší hory Jizerských hor ve Frýdlantském výběžku leží malebná vesnice Jindřichovice pod Smrkem, se zříceninou kostela svatého Jakuba na okraji. Dosud převládal názor, že jde o románsko-gotickou stavbu, která byla společně s vesnicí vypálena při tažení husitů roku Poté údajně došlo k přeložení vsi asi o jeden kilometr k severozápadu, na dnešní místo podél Jindřichovického potoka. Předpoklad o existenci zaniklé vesnice však zpochybnily archeologické sondáže u kostela, které osídlení nedoložily, překvapivá byla především naprostá absence hrobů s kosterními pozůstatky. Přesto se o středověkém stáří svatyně ani po té nepochybovalo. Jindřichovice si do současnosti udržely charakter údolní lánové vsi, neodporující běžnému středověkému založení. O to více překvapuje, že kostel Nejsvětější Trojice v jejím středu stál doposud stranou badatelského zájmu. Až zběžná prohlídka v souvislosti s plánovanou opravou střešní krytiny rozpoznala ve hmotě zdánlivě barokní novostavby středověké partie, především věž a přiléhající západní zdivo lodi se starším štítem. Již při prvním pohledu na orientovanou stavbu s obdélnou lodí a s neodsazeným presbyteriem ve tvaru trojlistu, upoutá pozornost disproporce úzké hranolové věže vůči ostatním částem kostela. Subtilní věž silně připomíná věže gotického kostela sv. Petra a Pavla v Ludvíkově pod Smrkem nebo kostela sv. Maří Magdaleny v Arnolticích, jež se nápadně liší od robustních hranolových věží barokních, které známe u jiných kostelů na frýdlantsku. Nejen základní podoba věže, ale také zjištěné technologie zdění umožňují věž datovat do období středověku. Na nároží pod okny zvonového patra je patrné, pod destrukcí mladších omítek, pozorně rovnané lomové zdivo s většími kameny. V interiéru věže se cihelné zdivo uplatňuje pouze při vyzdívání mladších okenních a dveřních otvorů, základní hmota obvodového zdiva je však z lomového kamene, pečlivě řádkovaného, se zřetelnými zednickými vrstvami a s kapsami po kuláčích konzolového lešení, tak jak se stavělo ve středověku. Na východním průčelí věže pod střechou mladšího krovu lodi, datovaného vyseknutým letopočtem k roku 1717, se dochovala starší středověká exteriérová omítka a otisk sedlové střechy starší nižší lodi. Zdivo věže a starší lodi je provázáno, což dokládá průběh spodních partií staršího zděného štítu. Na nárožích věže ukrytých pod mladším vyšším krovem se v omítce dochovalo iluzivní ryté kvádrování a rovněž pod samým hřebenem střechy i starší okenní otvor, mající v omítce rytou šambránu. Ryté kvádrování bylo zjištěno také na severozápadních nárožích lodi a věže v exteriéru pod mladší opadlo omítkou, což dokládá, že loď byla patrně stejně široká jako dnes, ale podle staršího dochovaného štítu nižší. Při mladší barokní přestavbě pak loď prodloužili východním směrem a zakončili novým presbyteriem. Zjištění středověké stavební etapy v kostele Nejsvětější Trojice má zásadní význam pro pochopení vývoje celého sídelního celku Jindřichovic pod Smrkem. Především znovu navozuje otázku, jak je vlastně starý druhý kostel na okraji obce. Revize písemných pramenů dokazuje, že zpráva z roku 1431 nesouvisí s touto stavbou, ale s kostelem v centru obce, který měl ještě roku 1475 jakubské zasvěcení. Teprve později bylo změněno, nejprve na svatou Barboru (1665), pak na svatého Jindřicha (1670) a nakonec na svatou Trojici (1713). Ke zřícenině kostela na okraji obce lze nejspíše vztáhnout zasvěcení Božímu tělu, poprvé uváděné k roku Stavba do konce 18. století sloužila jako poutní kaple v rámci farnosti v Novém Městě pod Smrkem. Ačkoliv užití převážně lomového zdiva a torzální dochování stavby byly nejspíše vodítkem pro její datování do středověku, jeví se tento názor jako nepravděpodobný. Nejzachovalejší částí dispozice je presbyterium ve tvaru elipsy, které svým tvarem neodpovídá ani románským apsidám ani zjištěným typům středověkých presbyterií, převážně čtvercových nebo mnohostranných. Naopak je svým tvarem a rozměry podobné barokním závěrům, které nahradily středověká presbyteria například v Arnolticích, Bulovce, Dětřichově nebo Dolním Oldříši. Ani podoba okenních otvorů a technologie zdění nemají středověký charakter. Je tedy velice pravděpodobné, že kostel Nejsvětější trojice uvnitř obce je přestavěným středověkým kostelem připomínaným poprvé v roce 1475 jako kostel sv. Jakuba Většího Zřícenina kostela na okraji vsi je naproti tomu pouze poutní kaplí, která vznikla patrně na počátku baroka, a lze s ní spojit zasvěcení Božímu Tělu. Takový výklad pak logicky vysvětluje absenci jak hrobů, tak reliktů starší vesnice či většího počtu nálezů středověké keramiky. Předpoklad, že jde o středověký kostel související s jinou vsí nebo o nedokončenou stavbu, lze považovat za současného stavu poznání za spíše vyloučený..pokračování v příštím vydání JL na základě poskytnutých materiálů přepsal Pavel Novotný. Prameny a literatura: Jaroslav Kaván, Jindřichovice pod Smrkem zřícenina gotického kostela. Nálezová zpráva, (archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha), Petr Brestovanský Marcela Stará, Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu v kostele sv. Jakuba v Jindřichovicích (archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha) a Ivan Peřina, Jindřichovice pod Smrkem, nález středověkých deliktů v kostele Nejsvětější Trojice. 8 9

6 Hasiči zahájili soutěžní sezónu vítězstvím na poháru velitele okrsku v Novém Městě pod Smrkem. Můžete si přečíst samotný referát ze soutěže. O pohár velitele okrsku V sobotu 5. května 2012 jsme se zúčastnili první letošní soutěže v Novém Městě pod Smrkem. Na tuto soutěž se dostavilo tradičně málo sborů. V kategorii mužů to kromě našeho celku byl domácí sbor SDH Nové Město pod Smrkem, SDH Ludvíkov pod Smrkem a kolegové z Polského Mirsku. V ženské kategorii to byl domácí sbor a SDH Bulovka. Nicméně počasí nám přálo a tak jsme se mohli těšit na kvalitní sportovní výkony, neboť pořadatelé se rozhodli upořádat soutěž pouze na dvě béčka. Náš sbor postihla před startem menší komplikace z důvodu zdravotní indispozice Míly Knappa. Na jeho místo v sestavě se posunul Fanda Mazurek a na proud šel Marek Knapp. V pátek před soutěží jsme si zkusili první ostrý trénink a připravila se stříkačka s hadicemi. Spíše šlo o souhru zadku a nástřik se příliš nekonal. Vzhledem k malému počtu soutěžních družstev měl každý sbor dva pokusy a počítal se lepší čas. Po losování pořadí jsme startovali jako poslední celek. Zbylo nám tak dost času na sledování soupeřů. Jako první odstartoval domácí celek a přesto že již jednu soutěž absolvoval, na jeho výkonu to nebylo znát. Nástřik byl pomalý a celkově jejich výkon působil ospalým dojmem. Čas dokončení 38,35 nebyl nějak závratný. Jako druhý se představil sbor SDH Ludvíkov. To byl již lepší výkon a čas dokončení útoku byl 31,25. Polské družstvo nás ohrozit nemohlo a tak jsme doufali, že nám náš výkon klapne a urveme umístění na bedně. Příprava na základně byla pečlivá a důkladná, hlavně na nic nezapomenout a nespadnout u základny. Pomalu se odebíráme na start, nejprve na přípravnou čáru a pak na startovní. Nesmíme zapomenout na tradiční helmotluk a jde se na věc start proběhl rychle a kvalitně. Než byl zapojený rozdělovač, už se tlačila voda v béčkách a rovněž na nástřiku nebylo příliš času nazbyt. Michal Krause Klárku přikrmil a běžela na plný výkon. Oba proudaři Kája Beran a Marek Knapp naprosto suveréně zvládli nástřik a podařilo se nám útok dokončit v čase 29,91. Na první letošní ostrý útok dopadl naprosto skvěle. Domácí před druhým kolem malinko pozměnili sestavu, ale přesto se jim náš výkon překonat nepodařilo. Nepodařilo se to nikomu a tak jsme si mohli dovolit druhé kolo zaběhnout v tréninkovém čase 31,20. Výsledkem tak bylo první místo s časem 29,91. Další ročník jsme tak zahájili úspěšně a již se těšíme na Okrskovou soutěž, která se uskuteční 9. června v Dolní Řasnici. Na pořadu bude štafeta 4 x 100 m a požární útok na klasický materiál. Sestava: koš Fanda Mazurek, savice Martin Vondráček, stroj Michal Krause, béčka Petra Škoda, rozdělovač Karel Skuček, P proud Mára Knapp, L proud Kája Beran. Dětský den v Jindřichovicích pod Smrkem Dětský den jsme již tradičně pomohli dětem oslavit procházkou Pohádkovým lesem. Pro děti byla připravena celá řada úkolů, které musely splnit, aby je víly, muchomůrky a jiná pohádková stvoření pustily za dalším dobrodružstvím. Předpovědi počasí, které organizátory akce strašily celý týden, se naštěstí nenaplnily a v podstatě sobota 2. června byla jediným dnem, kdy nám nepršelo. Takže nic nebránilo tomu, aby si děti svůj den užily. Díky všem, kdo pomáhali, ať již na stanovištích, nebo s přípravou. Malý výběr z fotografií nám sobotní odpoledne připomene. Pavel Novotný, starosta Demografické údaje Jindřichovic pod Smrkem Pozvánka do Horní Řasnice Občanské sdružení pro zvelebení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici pořádá v měsíci červnu pro zájemce o dobrou hudbu následující dvě akce od hodin hudební vystoupení Honzy Vopařila (písničky o lásce a pro dobrou pohodu za doprovodu kytary), a od hodin koncertní vystoupení Vladimíry Sanvito, Graziana Sanvito a Pavla Svobody za doprovodu violoncella a klarinetu (skladby světových mistrů vážné hudby)

7 Kalendárium Den otevřených dveří penzion u Můrinek od 14h Svěrčinová do Kurz výroby bubnů - Lunária Den otevřených dveří větrných elektráren, RESEC Horní Řasnice Hudební vystoupení Honzy Vopařila Letní šipkový turnaj, obec Diskotéka pořadatel DJ M. Vondráček od hodin Koncertní vystoupení v Horní Řasnici Noční útok v Novém Městě - Hasiči do Česko polské setkání, cyklostezka - Lunária Prázdninový turnaj v pinpongu, obec O pohár starosty Lázně Libverda Hasiči JINDŘICHOVICKÉ DNY Jindřichovické listy vydává obec Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovice pod Smrkem 245 PSČ: Liberecký kraj tel fax: mail: sazba a grafická úprava: Petr Bíma, Příspěvky uveřejněné v Jindřichovických listech vyjadřují názory jednotlivých autorů, nikoliv vydavatele, který za jejich obsah nenese odpovědnost. Obsah Jindřichovických listů je zdrojem informací pro informační server frýdlantského výběžku 12

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Ing. Martin Rosenbaum, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem, konaného dne 11. 11. 2011 v 18:00

Z Á P I S z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem, konaného dne 11. 11. 2011 v 18:00 Z Á P I S z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem, konaného dne 11. 11. 2011 v 18:00 Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE, Martin VONDRÁČEK,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách Vážení cestující, pro přehlednost změn

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.03/10 ve Vysokém konaného dne 21.5.2010

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec

Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec PRESS KIT Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec 18. kolo Gambrinus ligy FC Vysočina Jihlava FC Slovan Liberec 1. 3. 2013, Stadion Jihlava 18:00 Rozhodčí: Libor Kovařík - Patrik

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.10.2010

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.10.2010 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.10.2010 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více