Originál návod k použití.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Originál návod k použití. www.metabo.cz"

Transkript

1 Originál návod k použití

2

3 A B

4 2011/65/EU, 2006/95/EG, 2004/108/EG EN Volker Siegle Direktor Innovation, Forschung und Entwicklung (Director Innovation, Research and Development) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee Nuertingen, Germany 4

5 Originál návod k použití 1. Prohlášení o shodě Prohlašujeme, že výrobek odpovídá standardům a směrnicím specifikovaným na straně Specifikované použití Účelem této bundy je udržet tělo v teple za studených povětrnostních podmínek. Oděv může být používán výhradně ve spojení s adaptérem Metabo Power Adapter PA LED-USB. Tento oděv není určen pro použití osobami (včetně dětí) s psychickými, smyslovými nebo mentálními poruchami, s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly takovou osobou proškoleny o správném používání tohoto zařízení. Uživatel přebírá veškerou zodpovědnost za jakékoli poškození způsobené nevhodným používáním. Je třeba brát v úvahu obecně používané zásady prevence rizik a přiložené bezpečnostní pokyny. 3. Obecné bezpečnostní pokyny V rámci ochrany vaší a Vašeho zařízení věnujte pozornost všem částem textu označených tímto symbolem! VAROVÁNÍ přečtení návodu k použití sníží nebezpečí poranění. VAROVÁNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení všech bezpečnostních varování a instrukcí může způsobit elektrický šok, požár a/nebo vážné zranění. Uchovejte všechny bezpečnostní pokyny a informace pro pozdější použití. Tento oděv není určen pro použití osobami (včetně dětí) s psychickými, smyslovými nebo mentálními poruchami, s nedostatkem zkušeností nebo znalostí. Nikdy nedovolte dětem používat tento oděv. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s tímto oděvem. 4. Zvláštní bezpečnostní pokyny Používáte elektrické zařízení. Pokud se necítíte dobře, vidíte kouř nebo cítíte zápach, odstraňte baterii a adaptér. Nevhodné použití může vyvolat popáleniny. Bunda se může vznítit nepoužívejte bundu v blízkosti létajících jisker nebo otevřeného ohně. Nenoste bundu přímo na kůži, vždy pod ní noste alespoň tričko. Pokud u sebe při použití tohoto oděvu zpozorujete následující symptomy, oděv svlékněte, vyjměte baterii a adaptér a poraďte se se svým lékařem. V opačném případě riskujete přehřátí nebo tepelný šok. První příznaky: Jakékoliv nepříjemné pocity, nadměrné pocení, bolest krku, nevolnost, závrať nebo ospalost. Příznaky přehřátí/tepelného šoku: Nevolnost a zvracení, absence pocení, červená, horká a suchá kůže, svalová slabost nebo stahy, bušení srdce, rychlé povrchní dýchání, změny v chování jako zmatenost, dezorientace nebo klopýtavá chůze, bezvědomí. Nenoste tento oděv během těhotenství nebo pokud jste citliví na přehřátí. Pokud používáte jakékoliv tělesné pomůcky, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem pomůcky o vhodnosti používání tohoto oděvu. Pokud bundu nepoužíváte, odstraňte adaptér a baterie. Vypněte vyhřívání bundy, nacházíte-li se v teplém prostředí - existuje riziko tepelného šoku. Nepoužívejte bundu k zahřívání batolat, osob bezmocných, spících, v bezvědomí nebo s poruchou oběhového systému. Nositel musí být schopen okamžitě vnímat teplotu oděvu a svoji vlastní tepelnou pohodu a zabránit přehřátí. Oděv není určen k nemocničnímu použití. V době připojení baterie chraňte oděv před horkem, např. dlouhodobým přímým slunečním svitem, ohněm, vodou a vlhkem existuje riziko výbuchu. Nepropichujte oděv jehlami nebo jinými ostrými předměty. Poškození tepelného prvku nebo přípojného kabelu způsobí špatnou funkčnost oděvu a zvyšuje riziko elektrického šoku nebo požáru. Nepoužívejte kabel zástrčky k jiným účelům jako např. nošení nebo tahání oděvu nebo pro odstraňování baterie. Chraňte kabel před olejem, ostrými objekty nebo pohyblivými částmi. Nedělejte na kabelu uzly. Poškozený vyhřívací prvek nebo kabel zástrčky způsobí poškození oděvu a zvyšuje riziko elektrického šoku nebo požáru.

6 Oděv je vodoodpudivý, pokud je oděv mokrý, nesmí být používán. Odstraňte baterie a adaptér. Neskládejte nahřátý oděv a nepokládejte na něj žádné předměty. Poškozený vyhřívací prvek nebo kabel zástrčky způsobí poškození oděvu a zvyšuje riziko elektrického šoku nebo požáru. Věnujte zvýšenou pozornost pokynům k údržbě a čištění oděvu. Zanedbání nezbytné péče zvyšuje riziko elektrického šoku nebo požáru. Před uložením nechte oděv zcela vychladnout. Pravidelně kontrolujte, jestli oděv vykazuje jakékoli známky opotřebení nebo poškození. V takovém případě nebo v případě, že byl oděv používán k jiným účelům, jej dále nepoužívejte a vraťte jej svému obchodníkovi. Nechejte svůj oděv udržovat kvalifikovaným servisním technikem výhradně s použitím originálních náhradních dílů. Tím zajistíte bezpečnou funkci výrobku. 7. Použití 7.1 Vyhřívané zóny Bunda má celkem 5 vyhřívaných zón. 2 vyhřívané zóny na přední straně: 3 vyhřívané zóny na zadní straně: 5. Přehled Viz str. 2 a 3 1 Kapsa na rukávu 2 Náprsní kapsa 3 Náprsní kapsa s vyvedeným kabelem 4 Boční kapsa 5 Levá zadní kapsa 6 Pravá zadní kapsa 7 Levá zástrčka 8 Propojovací kabel 9 Pravý propojovací kabel 10 Adaptér (PA USB LED)* 11 Vypínač předních vyhřívacích zón 12 Vypínač zadních vyhřívacích zón 13 Vodič kabelu 14 Vývod kabelu * není součástí dodávky 6. Uvedení do provozu Připojte vyhřívanou bundu k adaptéru (7) jedním ze dvou přiložených kabelů (9)/(10). Ujistěte se, že je zástrčka dokonale zasunuta. Varianta 1 (viz obr. A, str. 3) Připojte zástrčku levé zadní kapsy (7) do 12V zásuvky adaptéru (10) (věnujte pozornost návodu k použití adaptéru!) Varianta 2 (viz obr. B, str. 3) Připojte zástrčku pravé zadní kapsy (7) do 12V zásuvky adaptéru (10) (věnujte pozornost návodu k použití adaptéru!) Následně připojte zástrčku levé zadní kapsy (7) propojovacím kabelem (8), který se nachází také v levé zadní kapse (5). Zapněte adaptér (věnujte pozornost návodu k použití adaptéru!). Adaptér může být uložen v jedné ze zadních kapes (5)/(6). Kabel se zástrčkou (7)/(9) může být vyveden příslušným vývodem (14) vnitřní stranou bundy a adaptér může být upevněn na opasku. Při použití USB zařízení použijte kapsy, kabelové vodiče (13) a vývody (14). 7.2 Zapnutí/vypnutí vyhřívacích prvků Zapnutí: Stiskněte tlačítko on/off (11/12) požadované vyhřívací zóny (po dobu cca 2 sekund), dokud tlačítko svítí. Poznámka: při zapínání je vždy nastaven nejvyšší stupeň nahřívání. Pokud nedojde ke změně nastavení stupně nahřívání, výkon nahřívání se po cca 5 minutách automaticky sníží na střední stupeň. Vypnutí: Stiskněte tlačítko on/off (11/12) požadované vyhřívací zóny (po dobu cca 2 sekund), dokud tlačítko nezhasne. 7.3 Nastavení stupně nahřívání Stupeň nahřívání je indikován barvou vypínače. Při každém stisknutí vypínače se jeho barva změní (stupeň nahřívání), opakujte stisk vypínače (11)/(12), dokud nenastavíte požadovaný stupeň nahřívání. Stupeň nahřívání může být také nastaven manuálně, když tlačítko bliká. Barva světla Bliká červeně Červená Oranžová Modrá 8. Poruchy Výkon nahřívání vysoký (rychlé nahřívání) vysoký střední nízký Ujistěte se, že není překročen maximální výkon adaptéru (věnujte pozornost návodu k použití adaptéru!) V případě přehřátí oděvu se nahřívací prvky automaticky vypnou. Nechejte oděv vychladnout po dobu 30 minut před opětovným zapnutím vyhřívacích prvků. Pokusy o zapnutí po

7 automatickém vypnutí mohou vést k poškození bundy, adaptéru nebo baterie. 9. Čištění Před jakýmkoliv čištěním odpojte adaptér od oděvu a odstraňte baterie. Před čištěním vyjměte veškerý obsah kapes, zejména adaptér, baterie a USB zařízení. Zavřete zipy u všech kapes. Propojovací zástrčky (7)/(8)/(9) mohou být prány společně s oděvem. Nečistěte agresivními čisticími prostředky. Před připojením adaptéru musí být oděv a kontakty suché. Pokyny pro údržbu jsou uvedeny na vnitřní straně oděvu: Ruční praní do 40 C Nebělit Nečistit chemicky Sušit naplocho Nesušit v sušičce Neždímat Nežehlit 10. Opravy Opravy tohoto zařízení může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud potřebujete opravy, kontaktujte svého obchodníka Metabo (viz 11. Ochrana životního prostředí Nepoužitelné stroje, obaly a příslušenství likvidujte v souladu s národními směrnicemi pro ekologickou likvidaci odpadů. Pouze pro země EU: Nikdy nevhazujte elektrické nářadí do domovního odpadu! Použité elektrické nářadí musí být shromažďováno odděleně a předáno k ekologické recyklaci v souladu se směrnicí EU 2002/96/EC o odpadu z elektrického a elektronického zařízení a jejími verzemi v jednotlivých členských státech. 12. Technické specifikace XS S M L XL XXL XXXL Jmenovitý příkon 12V DC/1,4 A Maximální nahřívací výkon 16,2 W Přední nahřívací prvek Stupeň - červená bliká 5,4 W červená 4,0 W oranžová 2,7 W modrá 1,4 W Zadní nahřívací prvek červená bliká červená oranžová modrá Stupeň 10,8 W 8,0 W 5,4 W 2,8 W

8 Změny v důsledku technického pokroku vyhrazeny. Stejnosměrný proud Uvedené technické specifikace jsou v mezích tolerance (v souladu s příslušnými platnými standardy).

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Informace o tomto příslušenství 4 Tlačítka

Více

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto zařízení si nejdříve přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Bezpečnostní upozornění Nedotýkejte se zařízení mokrýma

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Návod k použití (verze 1.0) Stránka 1 z 8 1 Před prvním použitím 1.1 Proč zvlhčovat vzduch? Pobyt ve vytápěných místnostech může být nejen nepříjemný, ale i zdravotně

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více