Hodnotovorůstová metoda investování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotovorůstová metoda investování"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Hodnotovorůstová metoda investování Diplomová práce Autor: Bc. Radek Krummer Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner MBA., Msc Praha duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Kolové, dne Bc. Radek Krummer

3 Poděkování Děkuji panu Ing. Leopoldu Tannerovi MBA., Msc za konzultace, cenné rady a doporučení odborné literatury během mé tvorby diplomové práce. Děkuji za podporu i své rodině, hlavně své manželce.

4 Anotace Práce je zaměřena na přiblížení hodnotovorůstové metody investování. Jedná se investiční metodu, kdy jsou investice prováděny do kvalitních firem s dlouhodobým a stabilním růstem za účelem dosažní vysokého zhodnocení v dlouhodobém investičním horizontu. Seznámíme se s vhodnými investičními kritérii použitelnými pro výběr správných společností. Jako důkaz fungování hodnotovorůstové metody se seznámíme se světově úspěšnými investory jak z minulosti, tak i ze současnosti. Ukážeme si některé jejich metody a triky výběru akcií. Na závěr se seznámíme s mým vlastním investičním přístupem k výběru akcií a ukážeme si některé mé investice. Klíčová slova Dlouhé období, Hodnota, růst, ziskovost Annotation The work is focused on the aproach value-growth methods of investing. This is an investment method in which investments are made in high-quality companies with long-term and stable growth in order to attain a high appreciation in the long term investment horizon. We meet with the appropriate investment criteria applicable to the selection of the right companies. As evidence of the functioning value-growth methods are intoduced to the world of succesfull investors from both the past and the present. We ll show you some of their methods and tricks stock selection. In conclusion, we become acquainted with my own investment approach to stock selection and show you some of my investments. Key words Long term, value, grow, profitability

5 Obsah Úvod Hodnotovorůstová metoda Základní prvky hodnotovorůstové metody Povaha a výhody hodnotovorůstového investora Využívání fundamentálních a dalších ukazatelů Znalosti účetnictví Kde hledat hodnotovorůstové akcie Dlouhodobý investiční horizont a dlouhá doba držení akcií Složení portfolia Nejúspěšnější světoví hodnotoví investoři Benjamin Graham Philip Arthur Fisher John Neff Peter Lynch Jim Rogers Warren Buffett Další úspěšní světoví investoři Vlastní investiční přístup a zkušenosti Test Grahamových kritérií na Dow Jones Index Investování podle Petera Lynche Buffettova investice do Coca Coly Metoda výběru akcií ConocoPhillips (COP) a Phillips 66 (PSX) Nu Skin Enterprises Nike Intel Celkové složení a výnosnost mého portfolia Závěr...73 Seznam použité literatury...75 Seznam internetových zdrojů...76 Seznam tabulek v práci...77 Seznam grafů v práci

6 Seznam příloh k práci

7 Úvod Hodnotovorůstová metoda investování je důležitým investičním směrem ve světě akcií a korporátních dluhopisů. Zakládá se převážně na fundamentálních hodnotách. Pro začátek si však zjednodušeně musíme vysvětlit základní principy, aby je pochopil i obyčejný laik. Hodnotovorůstová metoda byla, je a bude používána některými velmi úspěšnými světovými investory. Bez problémů ji však mohou využívat všichni a může být hlavně vhodná pro malé investory, kteří se snaží překonat trh. Základním investičním principem dané metody je vybírat akcie kvalitních firem s potencionálem pro silný dlouhodobý a udržitelný růst a držet je po dlouhou dobu. Pro přiblížení hodnotovorůstové metody jsem zvolil následující postup. Na následujících stranách se nejprve seznámíme s hodnotovorůstovou metodou samotnou, kde si vysvětlíme klíčové prvky charakterizující ji. Vyzdvihneme výhody pro malé investory, kteří používají hotnotovorůstovou metodu oproti institucionálním investorům. Představíme si rysy firem, které se hodí jako vhodné investice a ve kterých odvětvích je můžeme najít a naopak si uvedeme odvětví, kde firmy vhodné pro náš investiční styl budeme hledat jen stěží. Následovat ji bude kapitola věnována nejúspěšnějším a nejznámějším investorům ztělesňující hodnotovorůstovou metodu. Jejich výsledky jsou důkazem, že hodnotové a růstové investování se dá spojit do jednoho a při tom se vystavovat relativně nízkým rizikům. Popíšeme si jejich základní investiční filozofii a jejich dlouhodobou výkonnost nad průměrem trhu. U některých slavných investorů si uděláme rozbor jejich nejslavnějších investic nebo si představíme firmy, které drželi ve svých portfoliích. Budeme si moci udělat obrázek jaké firmy a podíly v nich vlastní Warren Buffett nebo jestli splňuje Grahamova bezpečnostní kritéria alespoň nějaká společnost z indexu Dow Jones. Uvedeme si několik cenných rad zkušených investorů, která nám mohou pomoci odhalit nekalé praktiky managemantu některých firem. Po představení úspěšných investorů se seznámíme s mým osobním přístupem a aplikací hodnotovorůstové metody v praxi. Nejprve však přistoupíme k aplikaci Grahamových kritérií pro opatrného investora na současný index Dow Jones Industrial Average a jejich použitím budeme demonstrovat přísnost kritérií. Následovně si představíme jednu ukázku Lynchova investičního směru, investice do rychle rostoucích firem. Ukázkou bude investice do společnosti Wal-mart, Záměrem vybrání příkladu investice do Wal-Mart je možnost vidět, jeho rychlý růst a možnost vysokého zhodnocení pro investora. Třetí ukázkou bude Buffettův 7

8 nákup akcií Coca-Coly v 80. Letech, kdy její akcie spadly a o využil propadu cen k nákupu. Teprve po zmíněných ukázkách si představíme, podle jakých kritérií vybírám investice a rozebereme si konkrétně některé příklady z mých investic a jejich průběžný vývoj do dnešních dnů. Ukážeme si i některé skryté hodnoty bohatství daných akciíí. Jako důkaz, že se vyplatí držet akcie kvalitních firem, si uděláme rozbor investice, kdybychom drželi od počátku vstupu na burzu akcie nějaké kvalitní firmy, která dnes patří mezi přední společnosti a ukážeme si, proč se vyplatí reinvestovat dividendy a kolik se reinvestováním dividend zvýší celkové zhodnocení. 8

9 1. Hodnotovorůstová metoda Hodnotovorůstovou metodu si přiblížíme a vysvětlíme v této kapitole. Vysvětlíme si zde základní prvky metody, výhody pro malé investory a podložíme několika ukázkami vývoje zhodnocení Základní prvky hodnotovorůstové metody Hodnotovorůstová metoda se při výběru akcií zaměřuje na kvalitu a hodnotu firmy v dlouhodobém horizontu a ne na krátkodobé spekulační obchodování používající technickou analýzu a nebrání fundamentů společnosti v úvahu. Hodnotovorůstová metoda naopak využívá fundamentální analýzu a další hodnotové informace, které nám pomáhají určit povahu a životnost firem.. Zcela naopak zamítá technickou analýzu a jakékoliv složitější rovnice s řeckými písmeny. Nyní si přiblížíme, co znamená při výběru akcií kvalitní firma. Kvalitní firma pro hodnotového investora musí splňovat základní kritéria v podobě stabilní ziskovosti, zdravé rozvahy, poctivé vedení a výhodou je konkurenční výhoda. Klidně můžeme najít i kvalitní firmu v upadajícím odvětví. Odvětví, do kterých se rozděují firmy obchodující na burzách je několik a nyní si je stručně přiblížíme. Základní dělení odvětví na burze je na Basic Materialszákladní materiály ( do nich patří např. chemický průmysl, papírny, těžba uhlí, ), Energyenergie (ropa, zemní plyn), Industrial Goods- průmyslové zboží (letectví, zbrojní průmysl, stavebnictví, ), Financial- finanční sektor (banky, pojišťovny, ), Consumer Goodsspotřební zboží (tabákové výrobky, automobily, potraviny, ), Healthcare- zdravotní péče (výrobci léků, výrobci zdravotnických přístrojů, nemocnice, ), Services- služby (stravování, hoteliérství, ), Technology- technologický sektor (výrobci počítačových čipů, počítačů, programů, ), Utilities- veřejné služby (poskytování elektřiny, vodárenství, ) a Telecomunication (poskytovatelé telefonních a mobilních služeb) 1. V určitých časech je některý sektor na růstové vlně a rostou ceny akcií celého sektoru včetně nekvalitních společností. Když však bublina splaskne, tak se akcie nekvalitních firem propadnou. Hodnotové akcie však rostou po dlouhou dobu a to i přes některé poklesy, které lze využít k nákupům kvalitních společností. Jako příklad, kdy rostlo celé odvětví a pak přišel velký 1 Dělení sektorů podle New York Stock Exchange, 9

10 pokles, můžeme uvádět např. velkou technologickou bublinu 90. let minulého století, kdy americká burza NASDAQ 2 a její index NASDAQ 100 dosáhly svého historického maxima a následně se propadly do hlubin. Tehdy mnoho technologických společností zkrachovalo a mnoho dalších akcií technologických firem se propadly na nízké hodnoty a již nikdy se nepřiblížily hodnotám před splasknutím bubliny. Za další příklady lze uvézt skokový růst odvětví Utilit a základních materiálů během býčího trhu v 50. a 60. letech, ropných společností let 70. Ze zmíněného plyne, že hodnotové firmy dokáží často růst i přes úpadek odvětví, ve kterém jsou a i přes drobné krize udržují trvalý růst vedoucí ke zhodnocení investice ve dlouhém období. Pokud se podíváme do historie na společnosti, jež si udržují dlouhodobý růst po desítky let, najdeme zde známé stabilní společnosti. Historicky nejvýkonnější akcie 3 jsou ze sektorů spotřebního zboží: jako je společnost Philip Morris, která je nejvýkonnější akcie v posledních padesáti letech, Lorillard, R.J.Reynolds American, Coca Cola Co, Pepsi Co, Altria Group, Colgate-Palmolive, sektoru zdravotnictví, zde hlavně výrobci léků např. Abbott Labs, Bristol- Myers Squibb nebo Pfizer. Další výkonné akcie jsou v sektorech služeb McDonald s, Yum Brands nebo energetiky Exxon Mobil, Schlumberger. Společnost, kterou hledáme pro naši investici, musí splňovat určité prvky. Základem je silná pozice ve svém odvětví. Pokud je v nějakém odvětví mnoho vyrovnaných konkurentů, zvyšuje se pravděpodobnost cenové války, která vede od snižování cen po snižování zisků firem v odvětví. Názorným příkladem jsou letecké společnosti. Ty mají historicky nejnižší výkonnost ze všech odvětví. Podobné cenové války lze najít např. v ocelářském průmyslu, automobilovém průmyslu a podobných odvětvích.. Naopak odvětví, kde je jeden nebo jsou dva dominantní hráči na trhu je vhodné pro kvalitní firmy. Obvykle je to spjato s dalším prvkem, vysoké náklady na vstup do odvětví. Firma, která by chtěla porazit zaběhnuté značky, jako jsou Coca Cola, McDonald s nebo Gillette, by musela naložit nadměrně vysoké prostředky na překonání těchto značek a pravděpodobně by je stejně nepřekonala, protože dané značky mají silné distribuční kanály, zaběhlé jméno a skvělé vyjednávací podmínky s dodavateli. Coca Cola má natolik silnou pozici v USA, že svojí prodejní strategii umocňuje podmínkou, pokud chtějí obchodníci prodávat její produkty, nesmějí nabízet Pepsi. Dalším znakem kvalitní firmy jsou nízké náklady na obnovu produktu a trvanlivost produktu. Technologické akcie jsou brány za nevhodné investice v případě hodnotovorůstové metody 2 NASDAQ- celý název je National Association of Securities Dealers Automated Quotations 3 Bráno podle nejvýkonnějších firem z indexu S & P 500 za posledních 50 let, které zůstaly ve stejné podobě 10

11 z důvodu rychlého vývoje produktů a rychlého pokroku, který nese vysoké náklady pro firmy, aby nezůstaly pozadu za konkurencí. Společnost Intel, výrobce čipů do počítačů s většinovým podílem na trhu musí i přes svoji silnou pozici neustále vyvíjet nové produkty, aby její pozici neohrozila konkurence. Nebezpečím pro kvalitní firmy může být státní politika. Ta může na daná odvětví nařizovat určité daně či omezení např. v tabákovém průmyslu. Tabákové společnosti čelí často kritice a jsou po nich požadovány nové požadavky. V poslední době Evropská Unie požaduje, aby byly vzhledy krabiček sjednoceny. Tento krok již podnikla Austrálie. Přesto je tabákový průmysl stále jeden z nejziskovějších a akcie tabákových společností mají vysoké historické výnosy Povaha a výhody hodnotovorůstového investora Aniž by se mohlo na první pohled zdát, při používání hodnotovorůstové metody jsou velmi důležité povahové rysy. Je dokázáno, že většina úspěšných investorů investujících tímto způsobem, jsou obvykle lidé klidného a introvertního typu. Musíme si však objasnit, proč? Jelikož se jedná o investiční styl, obvykle s dlouhodobým investičním horizontem, je důležitá trpělivost investora a schopnost udržet takzvaně nervy na uzdě. Investor musí nejprve pečlivě analyzovat výběr akcií do svého portfolia. Pokud se mu podaří objevit příhodné investice v podobě kvalitních firem, musí trpělivě počkat, až cena akcií dosáhne hodnoty přijatelné pro nákup. Po jejich nákupu musí akcie trpělivě držet několik let, někdy i desítky let. Nejtěžší zatěžkávací zkouškou je, když přijdou náhlé propady a panika na akciovém trhu. Pak je investor vystaven vysokému tlaku okolního prostředí a mediím, kde všude běží informace o dalších propadech a jak všichni v panice prodávají. V ten okamžik je asi nejlepší nesledovat televizi, nečíst noviny, nesledovat burzovní zprávy a další sdělovací prostředky, aby hodnotovorůstový investor nepodlehl tlaku a věřil dál kvalitním firmám, jejichž akcie vlastní. Velké riziko existuje i při býčím trhu, kdy mnoho lidí naskakuje již do rozjetého vlaku a nakupují těsně před dosažením vrcholu nebo přímo na vrcholu před korekcí nebo před splasknutím bubliny na trhu. Hodnotovorůstový investor se musí podobnému kroku vyvarovat a je obvyklé, když podniká kroky proti trhu. Pokud trh spadne nakupuje a pokud trh naroste prodává. Vždy však musí analyzovat firmy, se kterými obchoduje, aby se z něho nestal spekulant a nenakupoval akcie společností, jejichž cena akcií klesla opodstatněně. V případě akcií a jejich vývoji tržní ceny platí pravidlo, pokud ceny akcií dané společnosti rostou v býčím trhu rychleji než trh samotný, pak při medvěím trhu i více tratí na hodnotě. Naopak 11

12 kvalitní společnosti a jejich akcie rostou i na medvědím trhu, pokud se nejedná o cyklické nebo komoditní typy společností. Při propadech trhu má individuální investor obrovskou výhodu proti investičním fondům a společnostem. Ty se obvykle musí zachovávat podle situací, které jsou aktuální a prodávají se ztrátou, protože zaměstnanci fondů a společností jsou obvykle vystaveni vysokému tlaku v podobě nutnosti mít výsledky v krátkém období, jinak jim hrozí nebezpečí ztráty pracovní pozice. Individuální investor není pod žádným tlakem, pokud se nestane, že potřebuje ihned nějaké peníze, ale jinak může být v klidu a zbytečně se nestresovat a nepropadat panice. Musí jen pravidelně kontrolovat své investice, to znamená pročítání čtvrtletních výsledků, výročních zpráv společností a hlídání dalších důležitých událostí spojených s firmou. Další výhoda individuálního investora je, že nemusí a dokonce by ani neměl často dělat změny ve svém portfoliu. Málo uskutečněných nákupů a prodejů logicky přináší nízké transakční náklady a investor ušetří peníze na poplatcích. U institucí makléři a poradci nutí své zákazníky rychle točit složky v portfoliích, protože mají z každé uskutečněné transakce poplatek a nezáleží jim, jestli portfolio jejich klientů vydělá nebo prodělá. Vysoké transakční náklady stojí za důsledkem snížení výkonnosti mnoha portfoliích investorů a fondů. Hodnotovorůstový investor však udělá běžně jen několik málo transakcí do roka, může se však objevit rok, někdy i více v řadě, kdy se žádné transakce neuskuteční. Hodnotovorůstový investor častěji správně dokáže odhadnout, kdy je trh podhodnocen a kdy se ceny akcií bezdůvodně rostou a přichází rychlý pád. Často se dokáže včas z trhu stáhnout a minimalizovat případné ztráty. Výzkumy prováděné různými ústavy dokazují úspěšnost hodnotovorůstových investorů a jejich schopnost reagovat na situace na trhu. Mnoho z nich nakupovalo akcie v době jejich propadu a dokázalo je úspěšně prodat na vrcholu trhu, těsně před jeho propadem Využívání fundamentálních a dalších ukazatelů U hodnotovorůstové metody je důležité rozumět a používat fundamentální hodnoty. Za hlavní můžeme považovat ukazatele P/E, P/B, ROE, ROA, debt/equity, EPS a další. Lze očekávat, že mnoho z nás ukazatele zná a používá, přesto si je vysvětlíme a stanovíme hodnoty, jakých by měly dosahovat při hodnotovorůstovém investování. 12

13 Ukazatel P/E, v originále nazýván price/earning ratio, nám vypovídá, jaký je poměr ceny akcie k jejímu zisku, nebo-li cena/zisk na akcii. Pokud je například cena akcie 15 USD a zisk na akcii 1 USD bude poměr P/E 15. Poměry P/E u jednotlivých akcií se liší a obvykle záleží na několika faktorech, jako jsou růst odvětví, růst společnosti, spekulace investorů a další faktory mající vliv na cenu akcie. P/E se uvádí i u celého trhu např. u indexu S&P 500. Historická hodnota indexu je okolo P/E 15. V současné době se P/E pohybuje okolo 16, tedy blízko průměru. V některých letech, např. během technologické bubliny v 90. letech 20. století, byl poměr P/E přes 40. Podobné výkyvy jsou i samotných akcií jednotlivých společností. Obvykle jsou oceněny spravedlivě, někdy je však poměr P/E příliš vysoký a někdy se zase nabídnou akcie s nízkým P/E. Vhodným způsobem nákupu akcií je jejich výběr na základě nízkého poměru P/E, které by mělo být pod průměrem trhu nebo odvětví. Některé společnosti však mají stabilně vyšší poměr P/E než je hodnota 15. Například společnosti jako Coca Cola nebo McDonald s koupíme velmi příležitostně při P/E pod hodnotou 15, dočkámeli se vůbec podobné příležitosti u zmíněných společností. Nesmíme však zapomínat, pokud nakupujeme podhodnocené akcie s nízkým P/E, musíme si být jisti, že se jedná o kvalitní firmu a ne o společnost s nízkou kvalitou. K posouzení kvality společnosti slouží další fundamentální ukazatele. Účetní hodnota akcie nám vyjadřuje hodnotu dané firmy podle účetních výkazů. Vypočítává se odečtením prioritních akcií od vlastního kapitálu. Získaný výsledek musíme vydělit počtem vydaných kmenových akcií. Získaná hodnota je rovna účetní hodnotě akcie. Price/book (P/B) nebo-li poměr ceny k účetní hodnotě. Někteří hodnotovorůstoví investoři rádi investují podle P/B, např. Benjamin Graham, jeho investiční styl si vysvětlíme později, často nakupoval akcie, jejichž hodnota P/B byla nižší než 1, za předpokladu kvality dané firmy a očekával zhodnocení investice 4. V některých odvětvích a u mnoho společností však nelze obdobných hodnot P/B nižší než 1 v současné době nelze dosáhnout. Opět můžeme dát za příklad společnost Coca Cola. Zisk na akcii, zkráceně anglicky EPS (earn per share), by měl být dlouhodobě v rostoucím trendu. Při investování do akcií kvalitních firem by měly zisky společnosti dosahovat kladných hodnot a růst v udržitelném tempu. V některých odvětvích, která jsou cyklického charakteru např. automobilový průmysl apod., dochází meziročně k větším výkyvům na zisku 4 K poměru P/B se ještě vrátíme na straně 25 této práce. 13

14 na akcii. Několik let mohou být hodnoty záporné, později se dostaví konjuktura a hodnoty se přetočí vysoko do plusu, aby po několika dalších letech se vrátila do odvětví recese a zisky srazila. Pro běžného investora se proto vyplatí vybírat takové společnosti, které mají dlouhodobou perspektivu ke zvyšování EPS. Zpětný odkup akcií je hodnota propojená se ziskem na akcii. Pokud budeme mít společnost, která každý rok má stejný zisk, ale odkupuje každoročně určitou část svých akcií, zvýší tím zisk na akcii, protože snižuje počet akcií v oběhu. Když zpětný odkup provádí společnost, která pravidelně zvyšuje zisk, růst zisku na akcii se tím ještě více urychlí. Zpětný odkup akcií má pro akcionáře i další výhodu. Bez investování dalších finančních prostředků se mu zvyšuje podíl ve společnosti, protože se snižuje počet vydaných akcií a tím roste akcionářův procentuální podíl ve společnosti. Dividenda a dividendový výnos jsou pro akcionáře dva důležité ukazatele. Dividenda na akcii je finanční obnos, který bývá pravidelně vyplácen akcionářům držící akcii v rozhodný den pro výplatu dividendy. Dividendy bývají vypláceny ročně, pololetně nebo čtvrtletně. Někdy se společnosti uchylují i k vyplácení mimořádné dividendy. Dividendový výnos je poměr výše dividendy za rok k ceně akcie. Výpočet vypadá následovně: výše dividendy za rok bude např. 1 USD a cena akcie 20 USD nebo-li 1/20 = 0,05. Výsledek musíme vynásobit 100 a získáme dividendový výnos 5 %. K dividendě a dividendovému výnosu můžeme přidat i třetí ukazatel spojený s dividendami, výplatní poměr. Ukazuje nám, kolik procent ze zisku společnost vyplatí na dividendách. Při hodnotovorůstovém investování je doporučeno investovat do společností, které vyplácejí dividendu. Kvalitní firmy obvykle vyplácejí dividendy po mnoho let a pravidelně navyšují jejich výši. Hodnotovorůstový investor vlastněním firmy vyplácející a navyšující pravidelně dividendu, může dlouhodobým držením získat značné jmění, aniž by uskutečnil nějakou transakci. Jsou však mnozí odpůrci, kteří prohlašují, že dividendy nevedou ke skutečnému bohatství a hlavní zisk je z růstu hodnoty akcií. To může být pravdou, ale výplata dividend dělá obvykle společnost odolnější vůči vysokým výkyvům a dividendu lze reinvestovat do nakoupení dalších akcií dané společnosti. Tím se nám zvyšuje podíl ve společnosti a roste hodnota naší investice. V dlouhém období má reinvestování dividend znatelný vliv. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a rentabilita celkového kapitálu (ROA) jsou dobré ukazatele, nakolik je management schopen produkovat zisky. Rentabilitu vlastního kapitálu získáme jednoduchým výpočtem, kdy čistý zisk vydělíme vlastním kapitálem a vynásobíme 14

15 stem. Obdobným způsobem dostaneme i rentabilitu celkových aktiv. Čistý zisk sečteme s úroky po zdanění, výsledek vydělíme aktivy a vynásobíme stem. V poslední době se stává populární i ukazatel rentabilita investovaného kapitálu (ROIC). Výše zmíněné ukazatele nám dobře posluhují při hodnotovorůstové metodě, avšak pokud se do nějaké společnosti rozhodneme investovat a držet její akcie v dlouhodobém časovém investičním horizontu je dobré dát na rady zkušených investorů a projít i další ukazatele a zanalyzovat některé údaje, které mohou o firmě prozradit podezřelé informace. Velcí investoři jako byl Graham nebo je Lynch nám radí ve svých knihách spoustu drobností, na které si musíme dát pozor při investování. Buffett 5 svoje rady oficiálně nezmiňuje, přesto využívá různé taktiky pro odhalení všech pochybností o firmě. Nějaké jejich rady si nyní představíme. Pokud sledujeme rychlost růstu tržeb a zisků, je rozumné sledovat, zvyšující se množství zásob ve firmě. Pokud dlouhodoběji a výrazněji roste stav zásob rychleji v poměru k ziskům, je dobré se investici do firmy vyhnout, protože hrozí, že společnost bude doslova zaplavena zásobami a růst se zbrzdí. Jev se často objevuje u automobilek, lze ho však najít ve všech odvětvích. Vysoké volné (free) cash flow je dalším ukazatelem oddělujícím kvalitní firmy od ostatních. Společnosti, které nemusejí investovat mnoho kapitálu na údržbu chodu podniku (capital expenditures) a mají tím pádem dostatek volného cash flow, mohou lépe odměňovat akcionáře pomocí vyplácení dividend nebo zpětných odkupů a firma může více růst. Firmy s vysokým volným cash-flow můžeme najít např. v tabákovém odvětví nebo ve farmaceutickém průmyslu. Nízké nebo záporné cash-flow mají často společnosti v oblasti základních materiálů, těžbě ropy a podobně. Vedle volného cash flow je nutné sledovat vývoj provozního (operating) cash flow. Provozní cash-flow je důležitým znakem, jestli společnost má zisky ze své hlavní činnosti Znalosti účetnictví Zodpovědný a cílevědomí hodnotovorůstový investor by měl mít alespoň základní znalosti účetnictví, výhodou je, pokud se investor bez problémů v účetnictví orientuje, protože tento 5 Warren Buffett osobně žádnou knihu o investování nevydal, své investice za uplynulý rok zmiňuje vždy ve svých dopisech akcionářům Berkshire Hathaway 15

16 investiční styl je spjat se studováním mnoha účetních výkazů společností. Byla zde zmíněna fundamentální kritéria, avšak stejně tak je důležité znát rozvahu a dělat detailní rozbor výkazu zisku a ztráty, nebo-li výsledovky. Znalost rozvahy a výsledovky nám umožní zjistit, zda se hospodaření společnosti vyvíjí jak má a pomůže nám odhalit některé nezákonné účetní praktiky. V rozvaze je jednou z důležitých věcí se vyznat v oběžných aktivech společnosti. V anglickém jazyce se používá název current assets. U oběžných aktiv je pro nás zajímavá hotovost a prostředky na účtech společnosti. Pokud najdeme společnost s kvalitními fundamenty a má i hodně hotovosti v poměru na akcii, nebo-li cash per share, můžeme v klidu skutečnou cenu za akcii snížit odečtením hotovosti a dostaneme skutečnou cenu. Je to však pouze jeden ze způsobů, který je používán některými investory. Hotovostní prostředky společnosti by měly být dlouhodobě stabilní, měly by držet přibližně stejné procentuální zastoupení v rozvaze. Výkyvy však mohou nastat, např. při akvizicích nebo nečekaných výdajích. Pokud se však objeví klesající trend, musíme si dávat pozor a analyzovat, z jakého důvodu zastoupení hotovosti klesá. V rozvaze můžeme najít i hodnotu stavu zásob ve společnosti. Stav zásob nám může napovědět, jak společnost funguje a odhalit účetní triky, jež některé společnosti používají. Pokud budeme u společnosti sledovat vývoj hodnoty zásob za několik let, měla by společnost splňovat následující podmínku. Zásoby ve firmě se mohou zvyšovat, ale pouze nejvýše o stejný poměr, o jaký rostou tržby a zisk. Pokud zásoby rostou rychleji, je pravděpodobné, že je něco v nepořádku. Trend rychle rostoucích zásob obvykle můžeme najít u společností v konkurenčních odvětvích. Ještě nebezpečnější bývají společnosti používající účetní triky se zásobami. Některé společnosti mohou vykazovat nízké zásoby a pak z roku na rok stav zásob najednou vylétne. Někdy se stane i to, že společnost odepíše část stavu zásob a odůvodní to jako jednorázový akt. Do těchto společností není vhodné investovat, protože je vysoká pravděpodobnost opakování se podobných praktik a vyplavení nějakých nemilých informací. To zapříčiní kolaps společnosti a investoři se dozví o nefungování společnosti již roky před jejím pádem, bohužel již pozdě. Podobné scénáře se obvykle stávají, když praskne na trhu bublina, končí býčí trh a začíná medvědí trh. Pokud se podíváme do dlouhodobého majetku společnosti, kde typickým příkladem jsou budovy, můžeme při bádání najít společnosti, kdy je celková kapitalizace nižší, než hodnota majetku společnosti a to i přes to, že se může jednat stabilní ziskové společnosti. Zdát se to 16

17 může nemožné, ale podobné případy se opravdu stávají. Známým příkladem je, kdy Warren Buffett nakoupil akcie společnosti Disney v době, kdy se její cena na trhu pohybovala okolo 90 milionů dolarů a přitom jedna jediná atrakce v Disneylandu měla hodnotu 17 milionů. Rovněž Benjamin Graham nakupoval obdobným způsobem firmy a založil na principu, kdy je cena společnosti nižší než hodnota jejího majetku jednu ze svých strategií investování. Důležitou položkou v rozvaze je výše celkového dluhu společnosti 6. Vykazuje celkovou částku, jakou společnost dluží. Zadlužení společnosti obvykle porovnáváme s aktivy společnosti, ukazatel známý jako debt/equity, nebo podle jejích zisků, za jak dlouho je společnost schopna splatit svůj dluh ze zisků. Abychom si ukazatel blíže přiblížily, uvedeme příklady zadlužení některých společností. Pokud bychom brali příklad na poměr dluh/ aktiva, můžeme si příklad známé ropné společnosti Exxon Mobil, kde se uvádí v rozvaze celkový dluh 7,5 miliard dolarů. Částka se může zdát vysoká, ale v poměru dluh/aktiva bychom museli použít dvě desetinná místa, abychom poměr mohli vyjádřit, či-li 0,02, ale běžně se uvede 0, při zaokrouhlování na jedno desetinné místo. Můžeme si rovnou na společnosti Exxon Mobil přiblížit i dobu splacení svého dluhu, při ročních ziscích 44,88 miliard dolarů by byla společnost schopna splatit svůj dluh za 2 měsíce. Dva měsíce jsou v oblasti investování krátká doba a společnost se nám jeví v obou případech kontroly zadlužení bezriziková. Odstrašujícím příkladem mohou být automobilky. Vezmeme jako příklad ford, kde je poměr dluh /aktiva 5,1 a při tržbách 5,66 miliard dolarů za rok 2012 a celkové výši dluhu 72,6 miliard dolarů by společnost splatila svůj dluh za necelých 13 let, to je dlouhé období a v odvětví, kde dochází k velkým výkyvům, by daná společnost možná svůj dluh ani nebyla schopna splatit. Ve výsledovce nás nejčastěji zajímá výše tržeb a její vývoj. S růstem tržeb jsou spojeny výše nákladů. Zde je důležité hlídat, jestli výše nákladů neroste rychleji než výše tržeb. Pokud se děje tak po delší dobu, je to znamení k nekupování nebo k prodeji společnosti, protože rychlejší růst nákladů bude mít negativní vliv na zisk společnosti. Čistý zisk společnosti je důležitý údaj, protože z něj vychází pro akcionáře zisk na akcii, kdy čistý zisk podělíme počtem akcií v oběhu. O zisku na akcii jsme se již zmiňovali, ale ještě je důležité upozornit na jeden trik často používaný společnostmi a na který si musíme dávat pozor. Společnosti mají v účetních výkazech velmi často sklon uvádět dva typy zisků na akcii. Jako první uvádějí základní zisk, nebo-li basic. Pod ním však bývá uváděn zisk zředěný, nebo-li diluted. Rozdíl 6 Anglicky long-term debt 17

18 mezi základním a zředěným ziskem na akcii je ten, že do zředěného zisku společnosti zahrnují mimořádné a jednorázové položky nákladů a ten je pak konečným ziskem na akcii. Často můžeme najít značný rozdíl v hodnotách vykazovaných mezi základním a zředěným ziskem na akcii. Můžeme vzít za příklad kvalitní společnost Coca Cola, kde základní zisk za rok 2012 jsou 2 dolary na akcii a zředěný zisk je 1,97 dolaru, rozdíl zde není vysoký. Jako špatný příklad můžeme uvádět znova automobilky, nyní třeba General motors se základním ziskem 3,1 dolaru a zředěným ziskem 2,92 dolaru. Rozdíl je nyní již 18 centů, to je okolo 6%. Pokud bychom studovali i rozdíly v předchozích letech, zjistili bychom, že rozdíly mezi základním a zředěným ziskem dosahovaly pravidelně vyšších poměrů a logicky můžeme usoudit, jak mylný je název jednorázové a nebo mimořádné náklady. Je to znamení nevhodné investice pro hodnotovorůstového investora a trik na akcionáře, který mnoho z nich přehlédne. Rozvaha a výsledovka nám může poskytnout spousta dalších důležitých údajů. Vhodné je však, aby investor všem číslům a výkazům rozuměl, protože pokud jim nerozumí, může při analýze společnosti udělat chyby a ty mohou mít za následek tragické následky. V lepším případě investor kvalitní společnost přehlédne a kvůli špatné analýze její akcie nekoupí. V horším případě přehlédne některé negativní údaje a koupí společnost, jež je časovanou bombou, která může každou chvíli explodovat a investor až po pádu jejích cen z výše k nule hledá důvody, proč se tak stalo Kde hledat hodnotovorůstové akcie Po udělání si základního obrazu, na jakém principu se zakládá hodnotovorůstová metoda, jaké chování musí mít investor, pokud chce metodu uplatnit a jaké fundamentální ukazatele používat, si přiblížíme důležitou část, kde hledat kvalitní firmy a podle čeho usuzujeme o jejich kvalitě. Přes všechny různé druhy odvětví si můžeme být jisti, že ne všude se vyskytují skutečně kvalitní firmy. Jsou odvětví stvořená pro kvalitní firmy a odvětví, kde bychom kvalitní firmu hledali těžko. Kromě odvětví jsou i důležité prostředky dávající firmě výhodu oproti konkurenci ve svém odvětví a tím ji dělají jedinečnou. Firmy vhodné pro hodnotovorůstové odvětví budeme těžko hledat v odvětvích, kde působí velká konkurence a neexistuje nějaká dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda. Mluvíme zde o odvětvích, kde jsou silné cenové války a tím pádem se ceny výrobků nebo služeb v odvětví nezvyšují, ale naopak často klesají. Stačí se podívat na vývoj cen letenek u 18

19 aerolinek a i přes růst pohonných hmot se ceny letenek nezvyšují. Některé nízkonákladové aerolinky svojí strategií vyvolávají cenovou válku a mnoho firem v odvětví krachuje. Aerolinky jsou vůbec nejhorším odvětvím na výkonnost a při hodnotovorůstovém investování se jim raději vyhneme. Jako další příklad nám poslouží, když se pokusíme vzpomenout kolik nás před lety stály počítače a jaká je jejich cena dnes. Ceny počítačů výrazně zlevnily a dnes se někteří velcí výrobci stolních počítačů dostávají do problémů. Konkurence je nutí snižovat ceny a objevuje se zde i další prvek a to je hrozba substitutu. Stolní počítače jsou poslední dobou na ústupu a drtí je nástup nových technologií jako jsou například smartphony. Třetím přikladem vysoce konkurenčního odvětví jsou ocelárny. Mají vysoké náklady na údržbu a je jich velký počet, tím pádem se každá předhání o získání zakázek a jsou ochotny jít s cenou dolu. Pokud však chceme najít kvalitní firmy vhodné pro hodnotovorůstové investování, musíme se vydat do jiných odvětví. Do odvětví, kde ceny jejich zboží a služeb mohou bezpečně růst v důsledku nízké konkurence odvětví a nízké nebo nulové možnosti substitutů. Taková odvětví obvykle neprocházejí nějakými zásadními změnami a tím pádem jsou zde nízké náklady na modernizaci výrobních linek. Ideální jsou odvětví s nízkým počtem firem na trhu podobající se monopolům. Jako vzorný příklad můžeme uvádět trh perlivých nápojů, kde dominují dvě velké velmi známé společnosti a to The Coca Cola co. a Pepsi co. Zmíněné dvě firmy drží vysoké podíly na trhu a pokud by nějaká další firma chtěla vstoupit na trh, musela by vynaložit obrovské prostředky na překonání těchto dvou velikánů a ani pak by nebylo jisté, zda by uspěla, protože dané značky mají zaběhnuté jméno, fungující distribuční kanály a skvěly management. Hodnotovorůstové firmy často nacházíme u zboží a služeb, které lidé potřebují denně. Jsou to například značky holení Gillete pro muže nebo vložky Always pro ženy patřící společnosti Procter & Gamble. Oba produkty mají silný podíl na svém trhu a Gillete používá ve vysvělých státech více než 50 % mužů. Podobně je tomu i v jiných odvětvích, kdy lidé jsou ochotni zaplatit za značkové věci, než by si koupily levnější náhražku. Samozřejmě, že ne vždy to platí a obzvláště recesí a krizí, kdy se lidé snaží šetřit a hledají levnější substituty. Některé firmy jsou však vůči podobným situacím odolné. Fast foodová společnost McDonald s má některé produkty velmi cenově dostupné a je schopna využít, když se lidé snaží šetřit na jídle. Jiným klasickým příkladem je společnost Disney, která každoročně vyprodukuje mnoho nových televizních filmů a vlastní všemožná práva, z nich má zaručené dlouhodobé příjmy. 19

20 Dobrým způsobem pro hledání vhodných společností stojících za to, abychom nakoupili jejich akcie je investovat do firem, které dobře známe a setkáváme se s nimi v našem životě. Pokud někdo z nás má rád například nějaký výrobek nebo službu, měl by se zamyslet nad tím, zda společnost poskytující daný produkt, je vhodným kandidátem. Když jsme s výrobkem dané firmy spokojeni, je důležité ověřit, zda společnost opravdu prosperuje, jakou má historii a perspektivu do budoucna. Díky jednoduchému pravidlu, pokud ho budeme dodržovat, má kdokoliv z nás šanci objevit prosperující společnost, která je doposud neznámá akciovému trhu. Zde dělá mnoho lidí chybu, že často zapomíná na to, jak společnost na tom skutečně je a jak jsou na tom její akcie. Lidé pak často kupují předražené akcie firem s krátkou životností nebo těch, jejichž akcie zrovna pohltila bublina na akciovém trhu a po jejím splasknutí, kdy se ceny akcií dané firmy zhroutí, zůstanou lidem jen oči pro pláč Dlouhodobý investiční horizont a dlouhá doba držení akcií Pro hodnotovorůstovou metodu je charakteristický dlouhodobý investiční horizont a je jedním z jejich pilířů. Investor by měl vždy vybírat akcie společností tak, aby splňovaly podmínky dlouhodobých investic. My si můžeme vysvětlit, proč má dlouhodobý investiční horizont a dlouhodobé držení nakoupených akcií své opodstatnění a to hned z několika důvodů. Jednou z výhod dlouhého držení je, pokud investor udělá chybu a nakoupí akcie společnosti, když jsou příliš vysoko a později se propadnou, že je výzkumem dokázáno návratnost takové investice v dlouhém období a daná investice má vysokou šanci překonat i jiné produkty na trhu jako jsou například dluhopisy. Pokud se investor bude řídit svým rozumem a využije zkušenosti získané z používaných strategií úspěšných investorů, mohou jeho výsledky v dlouhém období dosáhnout obdivuhodných výsledků. Stačí si spočítat, kdyby vy nebo někdo z Vašich předků nakoupil byť i jedinou akcii nějaké společnosti s dlouholetou historií a akcii držel do dnešních dnů, ať to již byla Coca Cola nebo nějaká ropná společnost třeba Exxon Mobil 7. Akcie by pravděpodobně prošla několika štěpením akcií a vyplácela by dividendu, která se mohla reinvestovat k nákupu dalších akcií. Díky zmíněným krokům by pravděpodobně z jedné akcie před několika desítkami let bylo několik desítek nebo stovek kusů akcií o celkové hodnotě tisíců dolarů, možná i více. Čím déle akcie držíme, obvykle tím více a rychleji jejich hodnota roste. Výnosnost je vskutku neuvěřitelná. Můžeme si přiblížit 7 Exxon Mobil je současný název společnosti, společnost vznikla sloučením firem Exxon a Mobil v roce 1999, úplně původní název společnosti byl Standard Oil Company a na jejím začátku stál ropný magnát John Rockefeller 20

Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek

Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Když padne výzva jmenujte úspěšného investora, drtivá většina lidí zajímajících

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text

Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text Tento text je mírně upraveným výtahem z knihy Investiční strategie pro třetí tisíciletí (Pavel Kohout, nakladatelství Grada, 2000), konkrétně z její

Více

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Benjamin Graham otec moderní analýzy cenných papírů

Benjamin Graham otec moderní analýzy cenných papírů 3 Benjamin Graham otec moderní analýzy cenných papírů Benjamin Graham je považován za vůbec nejvlivnějšího investičního filozofa. Warren Buffett o něm prohlásil, že to byl ten nejchytřejší člověk, 1 kterého

Více

Klíčové faktory investičního rozhodování

Klíčové faktory investičního rozhodování Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Klíčové faktory investičního rozhodování Diplomová práce Autor: Bc. Martina Holcová Finance Vedoucí práce: Ing. Přemysl Rohlíček

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob Kamila Derková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Téma bakalářské práce nese název Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Cílem práce

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Využití technické a fundamentální analýzy jako nástroje pro řízení obchodů na kapitálových trzích. Bc. Tomáš Sovadina

Využití technické a fundamentální analýzy jako nástroje pro řízení obchodů na kapitálových trzích. Bc. Tomáš Sovadina Využití technické a fundamentální analýzy jako nástroje pro řízení obchodů na kapitálových trzích Bc. Tomáš Sovadina Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je, za využití poznatků

Více

Akciové investice. Edice Investice. Ing. Daniel Gladiš, CFA. Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 5 794.

Akciové investice. Edice Investice. Ing. Daniel Gladiš, CFA. Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 5 794. Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě

Více

Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu. Bc. Michal Slivečka

Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu. Bc. Michal Slivečka Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu Bc. Michal Slivečka Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je jasně definovat kapitálový trh, jeho možnosti a bariéry pro

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize Analysis of the manufacturing company during the economic crisis Nikol

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování volných peněžních prostředků na finančních trzích Investing available funds on financial markets Milan Široký Plzeň 2012 Čestné

Více

Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s.

Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s. Bakalářská práce Autor: Bořek Sokol Makléř Vedoucí práce: Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Praha

Více

Než se pustíme do výběru

Než se pustíme do výběru Jak sestavit osobní finanční portfolio (2) Dividendové akciové tituly (4) Komodity investování nejen do zlata u nás a ve světě (6) Obchodování s měnami pro začátečníky (8) Úvod do investování s deriváty

Více

Produkty českých komerčních bank

Produkty českých komerčních bank Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Produkty českých komerčních bank Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 Autor: Martin Procházka IV. ročník Konzultant: Ing.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti. British Petroleum. Financial analysis. of British Petroleum company. Tomáš Fedarko

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti. British Petroleum. Financial analysis. of British Petroleum company. Tomáš Fedarko BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti British Petroleum Financial analysis of British Petroleum company Tomáš Fedarko Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Sestavení plánů a cílů je prvotní a nejdůležitější částí jakékoliv lidské činnosti. Úspěch totiž začíná určením toho, čeho chceme v životě dosáhnout. "Musíte vzít zodpovědnost

Více

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ PROFITY.cz kurzy obchodování na světových burzách ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ Bašty 416/8 602 00 Brno +420 730 69 22 55 1 Úvod do světa obchodování Úvod do světa obchodování komodit Úvod V tisku, na internetu

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Z POHLEDU INTRADENNÍHO OBCHODNÍKA

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Z POHLEDU INTRADENNÍHO OBCHODNÍKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Z POHLEDU INTRADENNÍHO OBCHODNÍKA Trading on the Foreign Exchange in Terms of Intraday Merchant Diplomová práce

Více

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky Tomáš Kaprál Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je přiblížit problematiku obchodování na forexovém trhu a doporučit vhodnou strategii

Více

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Autor: Bc.Rafael Aytekov FINANCE Vedoucí práce: Ing.Tomáš Marek Praha Duben,

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Investiční certifikáty. Obsah

Investiční certifikáty. Obsah Investiční certifikáty Obsah 2 Úvod 3 Trh moderních strukturovaných produktů 4 Vývoj v ČR 5 Členění moderních strukturovaných produktů 6 Co jsou certifikáty 6 Jak fungují 7 Rizika certifikátů 9 Výhody

Více