Hodnotovorůstová metoda investování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotovorůstová metoda investování"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Hodnotovorůstová metoda investování Diplomová práce Autor: Bc. Radek Krummer Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner MBA., Msc Praha duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Kolové, dne Bc. Radek Krummer

3 Poděkování Děkuji panu Ing. Leopoldu Tannerovi MBA., Msc za konzultace, cenné rady a doporučení odborné literatury během mé tvorby diplomové práce. Děkuji za podporu i své rodině, hlavně své manželce.

4 Anotace Práce je zaměřena na přiblížení hodnotovorůstové metody investování. Jedná se investiční metodu, kdy jsou investice prováděny do kvalitních firem s dlouhodobým a stabilním růstem za účelem dosažní vysokého zhodnocení v dlouhodobém investičním horizontu. Seznámíme se s vhodnými investičními kritérii použitelnými pro výběr správných společností. Jako důkaz fungování hodnotovorůstové metody se seznámíme se světově úspěšnými investory jak z minulosti, tak i ze současnosti. Ukážeme si některé jejich metody a triky výběru akcií. Na závěr se seznámíme s mým vlastním investičním přístupem k výběru akcií a ukážeme si některé mé investice. Klíčová slova Dlouhé období, Hodnota, růst, ziskovost Annotation The work is focused on the aproach value-growth methods of investing. This is an investment method in which investments are made in high-quality companies with long-term and stable growth in order to attain a high appreciation in the long term investment horizon. We meet with the appropriate investment criteria applicable to the selection of the right companies. As evidence of the functioning value-growth methods are intoduced to the world of succesfull investors from both the past and the present. We ll show you some of their methods and tricks stock selection. In conclusion, we become acquainted with my own investment approach to stock selection and show you some of my investments. Key words Long term, value, grow, profitability

5 Obsah Úvod Hodnotovorůstová metoda Základní prvky hodnotovorůstové metody Povaha a výhody hodnotovorůstového investora Využívání fundamentálních a dalších ukazatelů Znalosti účetnictví Kde hledat hodnotovorůstové akcie Dlouhodobý investiční horizont a dlouhá doba držení akcií Složení portfolia Nejúspěšnější světoví hodnotoví investoři Benjamin Graham Philip Arthur Fisher John Neff Peter Lynch Jim Rogers Warren Buffett Další úspěšní světoví investoři Vlastní investiční přístup a zkušenosti Test Grahamových kritérií na Dow Jones Index Investování podle Petera Lynche Buffettova investice do Coca Coly Metoda výběru akcií ConocoPhillips (COP) a Phillips 66 (PSX) Nu Skin Enterprises Nike Intel Celkové složení a výnosnost mého portfolia Závěr...73 Seznam použité literatury...75 Seznam internetových zdrojů...76 Seznam tabulek v práci...77 Seznam grafů v práci

6 Seznam příloh k práci

7 Úvod Hodnotovorůstová metoda investování je důležitým investičním směrem ve světě akcií a korporátních dluhopisů. Zakládá se převážně na fundamentálních hodnotách. Pro začátek si však zjednodušeně musíme vysvětlit základní principy, aby je pochopil i obyčejný laik. Hodnotovorůstová metoda byla, je a bude používána některými velmi úspěšnými světovými investory. Bez problémů ji však mohou využívat všichni a může být hlavně vhodná pro malé investory, kteří se snaží překonat trh. Základním investičním principem dané metody je vybírat akcie kvalitních firem s potencionálem pro silný dlouhodobý a udržitelný růst a držet je po dlouhou dobu. Pro přiblížení hodnotovorůstové metody jsem zvolil následující postup. Na následujících stranách se nejprve seznámíme s hodnotovorůstovou metodou samotnou, kde si vysvětlíme klíčové prvky charakterizující ji. Vyzdvihneme výhody pro malé investory, kteří používají hotnotovorůstovou metodu oproti institucionálním investorům. Představíme si rysy firem, které se hodí jako vhodné investice a ve kterých odvětvích je můžeme najít a naopak si uvedeme odvětví, kde firmy vhodné pro náš investiční styl budeme hledat jen stěží. Následovat ji bude kapitola věnována nejúspěšnějším a nejznámějším investorům ztělesňující hodnotovorůstovou metodu. Jejich výsledky jsou důkazem, že hodnotové a růstové investování se dá spojit do jednoho a při tom se vystavovat relativně nízkým rizikům. Popíšeme si jejich základní investiční filozofii a jejich dlouhodobou výkonnost nad průměrem trhu. U některých slavných investorů si uděláme rozbor jejich nejslavnějších investic nebo si představíme firmy, které drželi ve svých portfoliích. Budeme si moci udělat obrázek jaké firmy a podíly v nich vlastní Warren Buffett nebo jestli splňuje Grahamova bezpečnostní kritéria alespoň nějaká společnost z indexu Dow Jones. Uvedeme si několik cenných rad zkušených investorů, která nám mohou pomoci odhalit nekalé praktiky managemantu některých firem. Po představení úspěšných investorů se seznámíme s mým osobním přístupem a aplikací hodnotovorůstové metody v praxi. Nejprve však přistoupíme k aplikaci Grahamových kritérií pro opatrného investora na současný index Dow Jones Industrial Average a jejich použitím budeme demonstrovat přísnost kritérií. Následovně si představíme jednu ukázku Lynchova investičního směru, investice do rychle rostoucích firem. Ukázkou bude investice do společnosti Wal-mart, Záměrem vybrání příkladu investice do Wal-Mart je možnost vidět, jeho rychlý růst a možnost vysokého zhodnocení pro investora. Třetí ukázkou bude Buffettův 7

8 nákup akcií Coca-Coly v 80. Letech, kdy její akcie spadly a o využil propadu cen k nákupu. Teprve po zmíněných ukázkách si představíme, podle jakých kritérií vybírám investice a rozebereme si konkrétně některé příklady z mých investic a jejich průběžný vývoj do dnešních dnů. Ukážeme si i některé skryté hodnoty bohatství daných akciíí. Jako důkaz, že se vyplatí držet akcie kvalitních firem, si uděláme rozbor investice, kdybychom drželi od počátku vstupu na burzu akcie nějaké kvalitní firmy, která dnes patří mezi přední společnosti a ukážeme si, proč se vyplatí reinvestovat dividendy a kolik se reinvestováním dividend zvýší celkové zhodnocení. 8

9 1. Hodnotovorůstová metoda Hodnotovorůstovou metodu si přiblížíme a vysvětlíme v této kapitole. Vysvětlíme si zde základní prvky metody, výhody pro malé investory a podložíme několika ukázkami vývoje zhodnocení Základní prvky hodnotovorůstové metody Hodnotovorůstová metoda se při výběru akcií zaměřuje na kvalitu a hodnotu firmy v dlouhodobém horizontu a ne na krátkodobé spekulační obchodování používající technickou analýzu a nebrání fundamentů společnosti v úvahu. Hodnotovorůstová metoda naopak využívá fundamentální analýzu a další hodnotové informace, které nám pomáhají určit povahu a životnost firem.. Zcela naopak zamítá technickou analýzu a jakékoliv složitější rovnice s řeckými písmeny. Nyní si přiblížíme, co znamená při výběru akcií kvalitní firma. Kvalitní firma pro hodnotového investora musí splňovat základní kritéria v podobě stabilní ziskovosti, zdravé rozvahy, poctivé vedení a výhodou je konkurenční výhoda. Klidně můžeme najít i kvalitní firmu v upadajícím odvětví. Odvětví, do kterých se rozděují firmy obchodující na burzách je několik a nyní si je stručně přiblížíme. Základní dělení odvětví na burze je na Basic Materialszákladní materiály ( do nich patří např. chemický průmysl, papírny, těžba uhlí, ), Energyenergie (ropa, zemní plyn), Industrial Goods- průmyslové zboží (letectví, zbrojní průmysl, stavebnictví, ), Financial- finanční sektor (banky, pojišťovny, ), Consumer Goodsspotřební zboží (tabákové výrobky, automobily, potraviny, ), Healthcare- zdravotní péče (výrobci léků, výrobci zdravotnických přístrojů, nemocnice, ), Services- služby (stravování, hoteliérství, ), Technology- technologický sektor (výrobci počítačových čipů, počítačů, programů, ), Utilities- veřejné služby (poskytování elektřiny, vodárenství, ) a Telecomunication (poskytovatelé telefonních a mobilních služeb) 1. V určitých časech je některý sektor na růstové vlně a rostou ceny akcií celého sektoru včetně nekvalitních společností. Když však bublina splaskne, tak se akcie nekvalitních firem propadnou. Hodnotové akcie však rostou po dlouhou dobu a to i přes některé poklesy, které lze využít k nákupům kvalitních společností. Jako příklad, kdy rostlo celé odvětví a pak přišel velký 1 Dělení sektorů podle New York Stock Exchange, 9

10 pokles, můžeme uvádět např. velkou technologickou bublinu 90. let minulého století, kdy americká burza NASDAQ 2 a její index NASDAQ 100 dosáhly svého historického maxima a následně se propadly do hlubin. Tehdy mnoho technologických společností zkrachovalo a mnoho dalších akcií technologických firem se propadly na nízké hodnoty a již nikdy se nepřiblížily hodnotám před splasknutím bubliny. Za další příklady lze uvézt skokový růst odvětví Utilit a základních materiálů během býčího trhu v 50. a 60. letech, ropných společností let 70. Ze zmíněného plyne, že hodnotové firmy dokáží často růst i přes úpadek odvětví, ve kterém jsou a i přes drobné krize udržují trvalý růst vedoucí ke zhodnocení investice ve dlouhém období. Pokud se podíváme do historie na společnosti, jež si udržují dlouhodobý růst po desítky let, najdeme zde známé stabilní společnosti. Historicky nejvýkonnější akcie 3 jsou ze sektorů spotřebního zboží: jako je společnost Philip Morris, která je nejvýkonnější akcie v posledních padesáti letech, Lorillard, R.J.Reynolds American, Coca Cola Co, Pepsi Co, Altria Group, Colgate-Palmolive, sektoru zdravotnictví, zde hlavně výrobci léků např. Abbott Labs, Bristol- Myers Squibb nebo Pfizer. Další výkonné akcie jsou v sektorech služeb McDonald s, Yum Brands nebo energetiky Exxon Mobil, Schlumberger. Společnost, kterou hledáme pro naši investici, musí splňovat určité prvky. Základem je silná pozice ve svém odvětví. Pokud je v nějakém odvětví mnoho vyrovnaných konkurentů, zvyšuje se pravděpodobnost cenové války, která vede od snižování cen po snižování zisků firem v odvětví. Názorným příkladem jsou letecké společnosti. Ty mají historicky nejnižší výkonnost ze všech odvětví. Podobné cenové války lze najít např. v ocelářském průmyslu, automobilovém průmyslu a podobných odvětvích.. Naopak odvětví, kde je jeden nebo jsou dva dominantní hráči na trhu je vhodné pro kvalitní firmy. Obvykle je to spjato s dalším prvkem, vysoké náklady na vstup do odvětví. Firma, která by chtěla porazit zaběhnuté značky, jako jsou Coca Cola, McDonald s nebo Gillette, by musela naložit nadměrně vysoké prostředky na překonání těchto značek a pravděpodobně by je stejně nepřekonala, protože dané značky mají silné distribuční kanály, zaběhlé jméno a skvělé vyjednávací podmínky s dodavateli. Coca Cola má natolik silnou pozici v USA, že svojí prodejní strategii umocňuje podmínkou, pokud chtějí obchodníci prodávat její produkty, nesmějí nabízet Pepsi. Dalším znakem kvalitní firmy jsou nízké náklady na obnovu produktu a trvanlivost produktu. Technologické akcie jsou brány za nevhodné investice v případě hodnotovorůstové metody 2 NASDAQ- celý název je National Association of Securities Dealers Automated Quotations 3 Bráno podle nejvýkonnějších firem z indexu S & P 500 za posledních 50 let, které zůstaly ve stejné podobě 10

11 z důvodu rychlého vývoje produktů a rychlého pokroku, který nese vysoké náklady pro firmy, aby nezůstaly pozadu za konkurencí. Společnost Intel, výrobce čipů do počítačů s většinovým podílem na trhu musí i přes svoji silnou pozici neustále vyvíjet nové produkty, aby její pozici neohrozila konkurence. Nebezpečím pro kvalitní firmy může být státní politika. Ta může na daná odvětví nařizovat určité daně či omezení např. v tabákovém průmyslu. Tabákové společnosti čelí často kritice a jsou po nich požadovány nové požadavky. V poslední době Evropská Unie požaduje, aby byly vzhledy krabiček sjednoceny. Tento krok již podnikla Austrálie. Přesto je tabákový průmysl stále jeden z nejziskovějších a akcie tabákových společností mají vysoké historické výnosy Povaha a výhody hodnotovorůstového investora Aniž by se mohlo na první pohled zdát, při používání hodnotovorůstové metody jsou velmi důležité povahové rysy. Je dokázáno, že většina úspěšných investorů investujících tímto způsobem, jsou obvykle lidé klidného a introvertního typu. Musíme si však objasnit, proč? Jelikož se jedná o investiční styl, obvykle s dlouhodobým investičním horizontem, je důležitá trpělivost investora a schopnost udržet takzvaně nervy na uzdě. Investor musí nejprve pečlivě analyzovat výběr akcií do svého portfolia. Pokud se mu podaří objevit příhodné investice v podobě kvalitních firem, musí trpělivě počkat, až cena akcií dosáhne hodnoty přijatelné pro nákup. Po jejich nákupu musí akcie trpělivě držet několik let, někdy i desítky let. Nejtěžší zatěžkávací zkouškou je, když přijdou náhlé propady a panika na akciovém trhu. Pak je investor vystaven vysokému tlaku okolního prostředí a mediím, kde všude běží informace o dalších propadech a jak všichni v panice prodávají. V ten okamžik je asi nejlepší nesledovat televizi, nečíst noviny, nesledovat burzovní zprávy a další sdělovací prostředky, aby hodnotovorůstový investor nepodlehl tlaku a věřil dál kvalitním firmám, jejichž akcie vlastní. Velké riziko existuje i při býčím trhu, kdy mnoho lidí naskakuje již do rozjetého vlaku a nakupují těsně před dosažením vrcholu nebo přímo na vrcholu před korekcí nebo před splasknutím bubliny na trhu. Hodnotovorůstový investor se musí podobnému kroku vyvarovat a je obvyklé, když podniká kroky proti trhu. Pokud trh spadne nakupuje a pokud trh naroste prodává. Vždy však musí analyzovat firmy, se kterými obchoduje, aby se z něho nestal spekulant a nenakupoval akcie společností, jejichž cena akcií klesla opodstatněně. V případě akcií a jejich vývoji tržní ceny platí pravidlo, pokud ceny akcií dané společnosti rostou v býčím trhu rychleji než trh samotný, pak při medvěím trhu i více tratí na hodnotě. Naopak 11

12 kvalitní společnosti a jejich akcie rostou i na medvědím trhu, pokud se nejedná o cyklické nebo komoditní typy společností. Při propadech trhu má individuální investor obrovskou výhodu proti investičním fondům a společnostem. Ty se obvykle musí zachovávat podle situací, které jsou aktuální a prodávají se ztrátou, protože zaměstnanci fondů a společností jsou obvykle vystaveni vysokému tlaku v podobě nutnosti mít výsledky v krátkém období, jinak jim hrozí nebezpečí ztráty pracovní pozice. Individuální investor není pod žádným tlakem, pokud se nestane, že potřebuje ihned nějaké peníze, ale jinak může být v klidu a zbytečně se nestresovat a nepropadat panice. Musí jen pravidelně kontrolovat své investice, to znamená pročítání čtvrtletních výsledků, výročních zpráv společností a hlídání dalších důležitých událostí spojených s firmou. Další výhoda individuálního investora je, že nemusí a dokonce by ani neměl často dělat změny ve svém portfoliu. Málo uskutečněných nákupů a prodejů logicky přináší nízké transakční náklady a investor ušetří peníze na poplatcích. U institucí makléři a poradci nutí své zákazníky rychle točit složky v portfoliích, protože mají z každé uskutečněné transakce poplatek a nezáleží jim, jestli portfolio jejich klientů vydělá nebo prodělá. Vysoké transakční náklady stojí za důsledkem snížení výkonnosti mnoha portfoliích investorů a fondů. Hodnotovorůstový investor však udělá běžně jen několik málo transakcí do roka, může se však objevit rok, někdy i více v řadě, kdy se žádné transakce neuskuteční. Hodnotovorůstový investor častěji správně dokáže odhadnout, kdy je trh podhodnocen a kdy se ceny akcií bezdůvodně rostou a přichází rychlý pád. Často se dokáže včas z trhu stáhnout a minimalizovat případné ztráty. Výzkumy prováděné různými ústavy dokazují úspěšnost hodnotovorůstových investorů a jejich schopnost reagovat na situace na trhu. Mnoho z nich nakupovalo akcie v době jejich propadu a dokázalo je úspěšně prodat na vrcholu trhu, těsně před jeho propadem Využívání fundamentálních a dalších ukazatelů U hodnotovorůstové metody je důležité rozumět a používat fundamentální hodnoty. Za hlavní můžeme považovat ukazatele P/E, P/B, ROE, ROA, debt/equity, EPS a další. Lze očekávat, že mnoho z nás ukazatele zná a používá, přesto si je vysvětlíme a stanovíme hodnoty, jakých by měly dosahovat při hodnotovorůstovém investování. 12

13 Ukazatel P/E, v originále nazýván price/earning ratio, nám vypovídá, jaký je poměr ceny akcie k jejímu zisku, nebo-li cena/zisk na akcii. Pokud je například cena akcie 15 USD a zisk na akcii 1 USD bude poměr P/E 15. Poměry P/E u jednotlivých akcií se liší a obvykle záleží na několika faktorech, jako jsou růst odvětví, růst společnosti, spekulace investorů a další faktory mající vliv na cenu akcie. P/E se uvádí i u celého trhu např. u indexu S&P 500. Historická hodnota indexu je okolo P/E 15. V současné době se P/E pohybuje okolo 16, tedy blízko průměru. V některých letech, např. během technologické bubliny v 90. letech 20. století, byl poměr P/E přes 40. Podobné výkyvy jsou i samotných akcií jednotlivých společností. Obvykle jsou oceněny spravedlivě, někdy je však poměr P/E příliš vysoký a někdy se zase nabídnou akcie s nízkým P/E. Vhodným způsobem nákupu akcií je jejich výběr na základě nízkého poměru P/E, které by mělo být pod průměrem trhu nebo odvětví. Některé společnosti však mají stabilně vyšší poměr P/E než je hodnota 15. Například společnosti jako Coca Cola nebo McDonald s koupíme velmi příležitostně při P/E pod hodnotou 15, dočkámeli se vůbec podobné příležitosti u zmíněných společností. Nesmíme však zapomínat, pokud nakupujeme podhodnocené akcie s nízkým P/E, musíme si být jisti, že se jedná o kvalitní firmu a ne o společnost s nízkou kvalitou. K posouzení kvality společnosti slouží další fundamentální ukazatele. Účetní hodnota akcie nám vyjadřuje hodnotu dané firmy podle účetních výkazů. Vypočítává se odečtením prioritních akcií od vlastního kapitálu. Získaný výsledek musíme vydělit počtem vydaných kmenových akcií. Získaná hodnota je rovna účetní hodnotě akcie. Price/book (P/B) nebo-li poměr ceny k účetní hodnotě. Někteří hodnotovorůstoví investoři rádi investují podle P/B, např. Benjamin Graham, jeho investiční styl si vysvětlíme později, často nakupoval akcie, jejichž hodnota P/B byla nižší než 1, za předpokladu kvality dané firmy a očekával zhodnocení investice 4. V některých odvětvích a u mnoho společností však nelze obdobných hodnot P/B nižší než 1 v současné době nelze dosáhnout. Opět můžeme dát za příklad společnost Coca Cola. Zisk na akcii, zkráceně anglicky EPS (earn per share), by měl být dlouhodobě v rostoucím trendu. Při investování do akcií kvalitních firem by měly zisky společnosti dosahovat kladných hodnot a růst v udržitelném tempu. V některých odvětvích, která jsou cyklického charakteru např. automobilový průmysl apod., dochází meziročně k větším výkyvům na zisku 4 K poměru P/B se ještě vrátíme na straně 25 této práce. 13

14 na akcii. Několik let mohou být hodnoty záporné, později se dostaví konjuktura a hodnoty se přetočí vysoko do plusu, aby po několika dalších letech se vrátila do odvětví recese a zisky srazila. Pro běžného investora se proto vyplatí vybírat takové společnosti, které mají dlouhodobou perspektivu ke zvyšování EPS. Zpětný odkup akcií je hodnota propojená se ziskem na akcii. Pokud budeme mít společnost, která každý rok má stejný zisk, ale odkupuje každoročně určitou část svých akcií, zvýší tím zisk na akcii, protože snižuje počet akcií v oběhu. Když zpětný odkup provádí společnost, která pravidelně zvyšuje zisk, růst zisku na akcii se tím ještě více urychlí. Zpětný odkup akcií má pro akcionáře i další výhodu. Bez investování dalších finančních prostředků se mu zvyšuje podíl ve společnosti, protože se snižuje počet vydaných akcií a tím roste akcionářův procentuální podíl ve společnosti. Dividenda a dividendový výnos jsou pro akcionáře dva důležité ukazatele. Dividenda na akcii je finanční obnos, který bývá pravidelně vyplácen akcionářům držící akcii v rozhodný den pro výplatu dividendy. Dividendy bývají vypláceny ročně, pololetně nebo čtvrtletně. Někdy se společnosti uchylují i k vyplácení mimořádné dividendy. Dividendový výnos je poměr výše dividendy za rok k ceně akcie. Výpočet vypadá následovně: výše dividendy za rok bude např. 1 USD a cena akcie 20 USD nebo-li 1/20 = 0,05. Výsledek musíme vynásobit 100 a získáme dividendový výnos 5 %. K dividendě a dividendovému výnosu můžeme přidat i třetí ukazatel spojený s dividendami, výplatní poměr. Ukazuje nám, kolik procent ze zisku společnost vyplatí na dividendách. Při hodnotovorůstovém investování je doporučeno investovat do společností, které vyplácejí dividendu. Kvalitní firmy obvykle vyplácejí dividendy po mnoho let a pravidelně navyšují jejich výši. Hodnotovorůstový investor vlastněním firmy vyplácející a navyšující pravidelně dividendu, může dlouhodobým držením získat značné jmění, aniž by uskutečnil nějakou transakci. Jsou však mnozí odpůrci, kteří prohlašují, že dividendy nevedou ke skutečnému bohatství a hlavní zisk je z růstu hodnoty akcií. To může být pravdou, ale výplata dividend dělá obvykle společnost odolnější vůči vysokým výkyvům a dividendu lze reinvestovat do nakoupení dalších akcií dané společnosti. Tím se nám zvyšuje podíl ve společnosti a roste hodnota naší investice. V dlouhém období má reinvestování dividend znatelný vliv. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a rentabilita celkového kapitálu (ROA) jsou dobré ukazatele, nakolik je management schopen produkovat zisky. Rentabilitu vlastního kapitálu získáme jednoduchým výpočtem, kdy čistý zisk vydělíme vlastním kapitálem a vynásobíme 14

15 stem. Obdobným způsobem dostaneme i rentabilitu celkových aktiv. Čistý zisk sečteme s úroky po zdanění, výsledek vydělíme aktivy a vynásobíme stem. V poslední době se stává populární i ukazatel rentabilita investovaného kapitálu (ROIC). Výše zmíněné ukazatele nám dobře posluhují při hodnotovorůstové metodě, avšak pokud se do nějaké společnosti rozhodneme investovat a držet její akcie v dlouhodobém časovém investičním horizontu je dobré dát na rady zkušených investorů a projít i další ukazatele a zanalyzovat některé údaje, které mohou o firmě prozradit podezřelé informace. Velcí investoři jako byl Graham nebo je Lynch nám radí ve svých knihách spoustu drobností, na které si musíme dát pozor při investování. Buffett 5 svoje rady oficiálně nezmiňuje, přesto využívá různé taktiky pro odhalení všech pochybností o firmě. Nějaké jejich rady si nyní představíme. Pokud sledujeme rychlost růstu tržeb a zisků, je rozumné sledovat, zvyšující se množství zásob ve firmě. Pokud dlouhodoběji a výrazněji roste stav zásob rychleji v poměru k ziskům, je dobré se investici do firmy vyhnout, protože hrozí, že společnost bude doslova zaplavena zásobami a růst se zbrzdí. Jev se často objevuje u automobilek, lze ho však najít ve všech odvětvích. Vysoké volné (free) cash flow je dalším ukazatelem oddělujícím kvalitní firmy od ostatních. Společnosti, které nemusejí investovat mnoho kapitálu na údržbu chodu podniku (capital expenditures) a mají tím pádem dostatek volného cash flow, mohou lépe odměňovat akcionáře pomocí vyplácení dividend nebo zpětných odkupů a firma může více růst. Firmy s vysokým volným cash-flow můžeme najít např. v tabákovém odvětví nebo ve farmaceutickém průmyslu. Nízké nebo záporné cash-flow mají často společnosti v oblasti základních materiálů, těžbě ropy a podobně. Vedle volného cash flow je nutné sledovat vývoj provozního (operating) cash flow. Provozní cash-flow je důležitým znakem, jestli společnost má zisky ze své hlavní činnosti Znalosti účetnictví Zodpovědný a cílevědomí hodnotovorůstový investor by měl mít alespoň základní znalosti účetnictví, výhodou je, pokud se investor bez problémů v účetnictví orientuje, protože tento 5 Warren Buffett osobně žádnou knihu o investování nevydal, své investice za uplynulý rok zmiňuje vždy ve svých dopisech akcionářům Berkshire Hathaway 15

16 investiční styl je spjat se studováním mnoha účetních výkazů společností. Byla zde zmíněna fundamentální kritéria, avšak stejně tak je důležité znát rozvahu a dělat detailní rozbor výkazu zisku a ztráty, nebo-li výsledovky. Znalost rozvahy a výsledovky nám umožní zjistit, zda se hospodaření společnosti vyvíjí jak má a pomůže nám odhalit některé nezákonné účetní praktiky. V rozvaze je jednou z důležitých věcí se vyznat v oběžných aktivech společnosti. V anglickém jazyce se používá název current assets. U oběžných aktiv je pro nás zajímavá hotovost a prostředky na účtech společnosti. Pokud najdeme společnost s kvalitními fundamenty a má i hodně hotovosti v poměru na akcii, nebo-li cash per share, můžeme v klidu skutečnou cenu za akcii snížit odečtením hotovosti a dostaneme skutečnou cenu. Je to však pouze jeden ze způsobů, který je používán některými investory. Hotovostní prostředky společnosti by měly být dlouhodobě stabilní, měly by držet přibližně stejné procentuální zastoupení v rozvaze. Výkyvy však mohou nastat, např. při akvizicích nebo nečekaných výdajích. Pokud se však objeví klesající trend, musíme si dávat pozor a analyzovat, z jakého důvodu zastoupení hotovosti klesá. V rozvaze můžeme najít i hodnotu stavu zásob ve společnosti. Stav zásob nám může napovědět, jak společnost funguje a odhalit účetní triky, jež některé společnosti používají. Pokud budeme u společnosti sledovat vývoj hodnoty zásob za několik let, měla by společnost splňovat následující podmínku. Zásoby ve firmě se mohou zvyšovat, ale pouze nejvýše o stejný poměr, o jaký rostou tržby a zisk. Pokud zásoby rostou rychleji, je pravděpodobné, že je něco v nepořádku. Trend rychle rostoucích zásob obvykle můžeme najít u společností v konkurenčních odvětvích. Ještě nebezpečnější bývají společnosti používající účetní triky se zásobami. Některé společnosti mohou vykazovat nízké zásoby a pak z roku na rok stav zásob najednou vylétne. Někdy se stane i to, že společnost odepíše část stavu zásob a odůvodní to jako jednorázový akt. Do těchto společností není vhodné investovat, protože je vysoká pravděpodobnost opakování se podobných praktik a vyplavení nějakých nemilých informací. To zapříčiní kolaps společnosti a investoři se dozví o nefungování společnosti již roky před jejím pádem, bohužel již pozdě. Podobné scénáře se obvykle stávají, když praskne na trhu bublina, končí býčí trh a začíná medvědí trh. Pokud se podíváme do dlouhodobého majetku společnosti, kde typickým příkladem jsou budovy, můžeme při bádání najít společnosti, kdy je celková kapitalizace nižší, než hodnota majetku společnosti a to i přes to, že se může jednat stabilní ziskové společnosti. Zdát se to 16

17 může nemožné, ale podobné případy se opravdu stávají. Známým příkladem je, kdy Warren Buffett nakoupil akcie společnosti Disney v době, kdy se její cena na trhu pohybovala okolo 90 milionů dolarů a přitom jedna jediná atrakce v Disneylandu měla hodnotu 17 milionů. Rovněž Benjamin Graham nakupoval obdobným způsobem firmy a založil na principu, kdy je cena společnosti nižší než hodnota jejího majetku jednu ze svých strategií investování. Důležitou položkou v rozvaze je výše celkového dluhu společnosti 6. Vykazuje celkovou částku, jakou společnost dluží. Zadlužení společnosti obvykle porovnáváme s aktivy společnosti, ukazatel známý jako debt/equity, nebo podle jejích zisků, za jak dlouho je společnost schopna splatit svůj dluh ze zisků. Abychom si ukazatel blíže přiblížily, uvedeme příklady zadlužení některých společností. Pokud bychom brali příklad na poměr dluh/ aktiva, můžeme si příklad známé ropné společnosti Exxon Mobil, kde se uvádí v rozvaze celkový dluh 7,5 miliard dolarů. Částka se může zdát vysoká, ale v poměru dluh/aktiva bychom museli použít dvě desetinná místa, abychom poměr mohli vyjádřit, či-li 0,02, ale běžně se uvede 0, při zaokrouhlování na jedno desetinné místo. Můžeme si rovnou na společnosti Exxon Mobil přiblížit i dobu splacení svého dluhu, při ročních ziscích 44,88 miliard dolarů by byla společnost schopna splatit svůj dluh za 2 měsíce. Dva měsíce jsou v oblasti investování krátká doba a společnost se nám jeví v obou případech kontroly zadlužení bezriziková. Odstrašujícím příkladem mohou být automobilky. Vezmeme jako příklad ford, kde je poměr dluh /aktiva 5,1 a při tržbách 5,66 miliard dolarů za rok 2012 a celkové výši dluhu 72,6 miliard dolarů by společnost splatila svůj dluh za necelých 13 let, to je dlouhé období a v odvětví, kde dochází k velkým výkyvům, by daná společnost možná svůj dluh ani nebyla schopna splatit. Ve výsledovce nás nejčastěji zajímá výše tržeb a její vývoj. S růstem tržeb jsou spojeny výše nákladů. Zde je důležité hlídat, jestli výše nákladů neroste rychleji než výše tržeb. Pokud se děje tak po delší dobu, je to znamení k nekupování nebo k prodeji společnosti, protože rychlejší růst nákladů bude mít negativní vliv na zisk společnosti. Čistý zisk společnosti je důležitý údaj, protože z něj vychází pro akcionáře zisk na akcii, kdy čistý zisk podělíme počtem akcií v oběhu. O zisku na akcii jsme se již zmiňovali, ale ještě je důležité upozornit na jeden trik často používaný společnostmi a na který si musíme dávat pozor. Společnosti mají v účetních výkazech velmi často sklon uvádět dva typy zisků na akcii. Jako první uvádějí základní zisk, nebo-li basic. Pod ním však bývá uváděn zisk zředěný, nebo-li diluted. Rozdíl 6 Anglicky long-term debt 17

18 mezi základním a zředěným ziskem na akcii je ten, že do zředěného zisku společnosti zahrnují mimořádné a jednorázové položky nákladů a ten je pak konečným ziskem na akcii. Často můžeme najít značný rozdíl v hodnotách vykazovaných mezi základním a zředěným ziskem na akcii. Můžeme vzít za příklad kvalitní společnost Coca Cola, kde základní zisk za rok 2012 jsou 2 dolary na akcii a zředěný zisk je 1,97 dolaru, rozdíl zde není vysoký. Jako špatný příklad můžeme uvádět znova automobilky, nyní třeba General motors se základním ziskem 3,1 dolaru a zředěným ziskem 2,92 dolaru. Rozdíl je nyní již 18 centů, to je okolo 6%. Pokud bychom studovali i rozdíly v předchozích letech, zjistili bychom, že rozdíly mezi základním a zředěným ziskem dosahovaly pravidelně vyšších poměrů a logicky můžeme usoudit, jak mylný je název jednorázové a nebo mimořádné náklady. Je to znamení nevhodné investice pro hodnotovorůstového investora a trik na akcionáře, který mnoho z nich přehlédne. Rozvaha a výsledovka nám může poskytnout spousta dalších důležitých údajů. Vhodné je však, aby investor všem číslům a výkazům rozuměl, protože pokud jim nerozumí, může při analýze společnosti udělat chyby a ty mohou mít za následek tragické následky. V lepším případě investor kvalitní společnost přehlédne a kvůli špatné analýze její akcie nekoupí. V horším případě přehlédne některé negativní údaje a koupí společnost, jež je časovanou bombou, která může každou chvíli explodovat a investor až po pádu jejích cen z výše k nule hledá důvody, proč se tak stalo Kde hledat hodnotovorůstové akcie Po udělání si základního obrazu, na jakém principu se zakládá hodnotovorůstová metoda, jaké chování musí mít investor, pokud chce metodu uplatnit a jaké fundamentální ukazatele používat, si přiblížíme důležitou část, kde hledat kvalitní firmy a podle čeho usuzujeme o jejich kvalitě. Přes všechny různé druhy odvětví si můžeme být jisti, že ne všude se vyskytují skutečně kvalitní firmy. Jsou odvětví stvořená pro kvalitní firmy a odvětví, kde bychom kvalitní firmu hledali těžko. Kromě odvětví jsou i důležité prostředky dávající firmě výhodu oproti konkurenci ve svém odvětví a tím ji dělají jedinečnou. Firmy vhodné pro hodnotovorůstové odvětví budeme těžko hledat v odvětvích, kde působí velká konkurence a neexistuje nějaká dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda. Mluvíme zde o odvětvích, kde jsou silné cenové války a tím pádem se ceny výrobků nebo služeb v odvětví nezvyšují, ale naopak často klesají. Stačí se podívat na vývoj cen letenek u 18

19 aerolinek a i přes růst pohonných hmot se ceny letenek nezvyšují. Některé nízkonákladové aerolinky svojí strategií vyvolávají cenovou válku a mnoho firem v odvětví krachuje. Aerolinky jsou vůbec nejhorším odvětvím na výkonnost a při hodnotovorůstovém investování se jim raději vyhneme. Jako další příklad nám poslouží, když se pokusíme vzpomenout kolik nás před lety stály počítače a jaká je jejich cena dnes. Ceny počítačů výrazně zlevnily a dnes se někteří velcí výrobci stolních počítačů dostávají do problémů. Konkurence je nutí snižovat ceny a objevuje se zde i další prvek a to je hrozba substitutu. Stolní počítače jsou poslední dobou na ústupu a drtí je nástup nových technologií jako jsou například smartphony. Třetím přikladem vysoce konkurenčního odvětví jsou ocelárny. Mají vysoké náklady na údržbu a je jich velký počet, tím pádem se každá předhání o získání zakázek a jsou ochotny jít s cenou dolu. Pokud však chceme najít kvalitní firmy vhodné pro hodnotovorůstové investování, musíme se vydat do jiných odvětví. Do odvětví, kde ceny jejich zboží a služeb mohou bezpečně růst v důsledku nízké konkurence odvětví a nízké nebo nulové možnosti substitutů. Taková odvětví obvykle neprocházejí nějakými zásadními změnami a tím pádem jsou zde nízké náklady na modernizaci výrobních linek. Ideální jsou odvětví s nízkým počtem firem na trhu podobající se monopolům. Jako vzorný příklad můžeme uvádět trh perlivých nápojů, kde dominují dvě velké velmi známé společnosti a to The Coca Cola co. a Pepsi co. Zmíněné dvě firmy drží vysoké podíly na trhu a pokud by nějaká další firma chtěla vstoupit na trh, musela by vynaložit obrovské prostředky na překonání těchto dvou velikánů a ani pak by nebylo jisté, zda by uspěla, protože dané značky mají zaběhnuté jméno, fungující distribuční kanály a skvěly management. Hodnotovorůstové firmy často nacházíme u zboží a služeb, které lidé potřebují denně. Jsou to například značky holení Gillete pro muže nebo vložky Always pro ženy patřící společnosti Procter & Gamble. Oba produkty mají silný podíl na svém trhu a Gillete používá ve vysvělých státech více než 50 % mužů. Podobně je tomu i v jiných odvětvích, kdy lidé jsou ochotni zaplatit za značkové věci, než by si koupily levnější náhražku. Samozřejmě, že ne vždy to platí a obzvláště recesí a krizí, kdy se lidé snaží šetřit a hledají levnější substituty. Některé firmy jsou však vůči podobným situacím odolné. Fast foodová společnost McDonald s má některé produkty velmi cenově dostupné a je schopna využít, když se lidé snaží šetřit na jídle. Jiným klasickým příkladem je společnost Disney, která každoročně vyprodukuje mnoho nových televizních filmů a vlastní všemožná práva, z nich má zaručené dlouhodobé příjmy. 19

20 Dobrým způsobem pro hledání vhodných společností stojících za to, abychom nakoupili jejich akcie je investovat do firem, které dobře známe a setkáváme se s nimi v našem životě. Pokud někdo z nás má rád například nějaký výrobek nebo službu, měl by se zamyslet nad tím, zda společnost poskytující daný produkt, je vhodným kandidátem. Když jsme s výrobkem dané firmy spokojeni, je důležité ověřit, zda společnost opravdu prosperuje, jakou má historii a perspektivu do budoucna. Díky jednoduchému pravidlu, pokud ho budeme dodržovat, má kdokoliv z nás šanci objevit prosperující společnost, která je doposud neznámá akciovému trhu. Zde dělá mnoho lidí chybu, že často zapomíná na to, jak společnost na tom skutečně je a jak jsou na tom její akcie. Lidé pak často kupují předražené akcie firem s krátkou životností nebo těch, jejichž akcie zrovna pohltila bublina na akciovém trhu a po jejím splasknutí, kdy se ceny akcií dané firmy zhroutí, zůstanou lidem jen oči pro pláč Dlouhodobý investiční horizont a dlouhá doba držení akcií Pro hodnotovorůstovou metodu je charakteristický dlouhodobý investiční horizont a je jedním z jejich pilířů. Investor by měl vždy vybírat akcie společností tak, aby splňovaly podmínky dlouhodobých investic. My si můžeme vysvětlit, proč má dlouhodobý investiční horizont a dlouhodobé držení nakoupených akcií své opodstatnění a to hned z několika důvodů. Jednou z výhod dlouhého držení je, pokud investor udělá chybu a nakoupí akcie společnosti, když jsou příliš vysoko a později se propadnou, že je výzkumem dokázáno návratnost takové investice v dlouhém období a daná investice má vysokou šanci překonat i jiné produkty na trhu jako jsou například dluhopisy. Pokud se investor bude řídit svým rozumem a využije zkušenosti získané z používaných strategií úspěšných investorů, mohou jeho výsledky v dlouhém období dosáhnout obdivuhodných výsledků. Stačí si spočítat, kdyby vy nebo někdo z Vašich předků nakoupil byť i jedinou akcii nějaké společnosti s dlouholetou historií a akcii držel do dnešních dnů, ať to již byla Coca Cola nebo nějaká ropná společnost třeba Exxon Mobil 7. Akcie by pravděpodobně prošla několika štěpením akcií a vyplácela by dividendu, která se mohla reinvestovat k nákupu dalších akcií. Díky zmíněným krokům by pravděpodobně z jedné akcie před několika desítkami let bylo několik desítek nebo stovek kusů akcií o celkové hodnotě tisíců dolarů, možná i více. Čím déle akcie držíme, obvykle tím více a rychleji jejich hodnota roste. Výnosnost je vskutku neuvěřitelná. Můžeme si přiblížit 7 Exxon Mobil je současný název společnosti, společnost vznikla sloučením firem Exxon a Mobil v roce 1999, úplně původní název společnosti byl Standard Oil Company a na jejím začátku stál ropný magnát John Rockefeller 20

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

1.část: Verdikt dějin 17

1.část: Verdikt dějin 17 Úvod 11 Předmluva 13 Nový materiál ve čtvrtém vydání 13 Závěrečné poznámky 14 1.část: Verdikt dějin 17 1. Výnosy akcii a dluhopisů od roku 1802 17 Každý by měl být bohatý" 17 Výnosy finančního trhu od

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Nákup akcií Microsoft

Nákup akcií Microsoft Nákup akcií Microsoft Sázka na softwarového giganta Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 13. 06. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420

Více

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti Micron Technology Inc.

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti Micron Technology Inc. Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Micron Technology Inc. Micron Technology, Inc. a jeho dceřiné společnosti konstruují, vyrábějí a prodávají polovodičové paměti a počítačové systémy. Mezi hlavní

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Informační leták. Apple Inc. (AAPL) Miliardář Carl Icahn vstoupil do Applu a plánuje navýšit cenu akcií na 700 dolarů

Informační leták. Apple Inc. (AAPL) Miliardář Carl Icahn vstoupil do Applu a plánuje navýšit cenu akcií na 700 dolarů Informační leták Apple Inc. (AAPL) Popis společnosti: Apple Inc., dříve Apple Computer Inc., je podnik založený 1976 v oblasti Silicon Valley, konkrétně ve městě Cupertinu v americké Kalifornii. Společnost

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

Kup a drž nebo raději kup a pusť?

Kup a drž nebo raději kup a pusť? Kup a drž nebo raději kup a pusť? Je strategie kup a drž nejlepší možná? Nedá se poznat, kdy jsou trhy levné a kdy drahé a podle toho nakupovat? A jak na převažování a podvažování akcií? Kdy platí strategie

Více

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Sazby hypoték nadále klesají. Standard Chartered je další bankou trestanou Američany

Sazby hypoték nadále klesají. Standard Chartered je další bankou trestanou Američany Monitoring 20.8.2014 Sazby hypoték nadále klesají Průměrná úroková sazba hypoték v červenci dále klesla na 2,72 procenta, a dostala se tak opět na nejnižší hodnotu za dobu sledování ukazatele. Předchozí

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení KGHM Polska Miedź SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Společnost patří mezi největší rafinérské firmy ve střední Evropě. PKN Orlen se specializuje na zpracování surové ropy, kterou

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Nákup akcií PepsiCo. Sázka na nealkoholické nápoje. Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 18. 05. 2012

Nákup akcií PepsiCo. Sázka na nealkoholické nápoje. Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 18. 05. 2012 Nákup akcií PepsiCo Sázka na nealkoholické nápoje Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 18. 05. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

NEWSLETTER KosFinance 2015-04

NEWSLETTER KosFinance 2015-04 2015 NEWSLETTER KosFinance 2015-04 Co mě zaujalo v dubnu 2015? Snížení úroků u úvěrů Hypoteční banky a hypoteční schody Alternativa existuje dividendové fondy PIONEER Investments Jedna z možností investic

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Investiční diskuzní večer

Investiční diskuzní večer Investiční diskuzní večer Daniel Gladiš Vltava Fund SICAV plc 24. září 2014 I sit in the corner and watch paintings. #2 I sit in the corner and read annual reports. #3 O co se snažím? Přijít na to, jakou

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

Nákup akcií Forest Laboratories

Nákup akcií Forest Laboratories Nákup akcií Forest Laboratories Sázka na nové léky Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 15. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Investiční espresso 1/2011

Investiční espresso 1/2011 Investiční espresso 1/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 8.2. 2011 OBSAH 1. Ohlédnutí za rokem 2010 od získání licence po nastavení služby 2. Jak dopadla naše

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Top Stocks 6/2008. Pharmaceuticals Biotechnology. Oil & Gas Equipment & Services Apparel Retail. Restaurants Computer Storage & Peripherals

Top Stocks 6/2008. Pharmaceuticals Biotechnology. Oil & Gas Equipment & Services Apparel Retail. Restaurants Computer Storage & Peripherals Komentář k uplynulému měsíci: V průběhu června přiteklo do fondu 8,2 mil. Kč. Ke konci měsíce byl objem prostředků ve fondu ve výši 796,5 mil. Kč. V tomto měsíci došlo pouze k jedné významnější změně ve

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Ferrari je italská automobilová značka, která proslula

Více

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha Abstrakt Cíl této práce je vyvrátit fakt, že v dobách hospodářské krize resp. recese, je dobré investovat

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Jak vybrat správnou investici

Jak vybrat správnou investici Jak vybrat správnou investici Praha 20.10.2011 Přednášející: Rostislav Plíva Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

Proč máme v portfoliu také dividendové tituly a fondy zaměřující se na výplatu dividend? Jedná se o další nástroj diverzifikace portfolia.

Proč máme v portfoliu také dividendové tituly a fondy zaměřující se na výplatu dividend? Jedná se o další nástroj diverzifikace portfolia. Proč máme v portfoliu také dividendové tituly a fondy zaměřující se na výplatu dividend? Jedná se o další nástroj diverzifikace portfolia. Autoři: Ing. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 31. května

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra Jaké existují varianty prodejního procesu firmy klady a zápory Pavlišová Petra Proces prodeje vyžaduje Proces prodeje firmy je dlouhodobější záležitost v rozmezí cca šest měsíců až několik roků, prodej

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 43,- EUR 6.6.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Investiční espresso 2/2012

Investiční espresso 2/2012 Investiční espresso 2/2012 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 16.7. 2012 OBSAH Pohled na aktuální situaci na finančních trzích Vývoj našich portfolií v první polovině

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Proč má 80% investorů problém na burze vydělat peníze?

Proč má 80% investorů problém na burze vydělat peníze? Proč má 80% investorů problém na burze vydělat peníze? Praha, 28. listopadu 2012 Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014 jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 1 05/2014 Obsah 1 Základní informace o BALANCE Index 6 2 Emitent podkladového aktiva 3 Parametry produktu 4 Popis

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více