Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač Skupina: 1. Dne: Obsah: 1. Teoretický úvod 2. Popis funkce elektrických obvodů a. Blokové schéma výrobku b. Popis funkce jednotlivých částí obvodů c. Základní elektrotechnické výpočty obvodů 3. Elektrotechnické schéma výrobku 4. Osazovací předpis výrobku a. Osazovací předpis TOP b. Osazovací předpis BOTOM c. Speciální operace při osazování - drátové propojky, jumpery 5. Měřící a testovací postupy a. Měření napájecích obvodů b. Měření vstupních obvodů c. Měření výstupních obvodů d. Měření vstupních obvodů plovoucích e. Měření výstupních obvodů plovoucí části 6. Seznam součástek / komponentů pro osazování 7. Seznam použitých přístrojů, pomůcek, přípravků, nářadí Použité přístroje: uvedeny na konci dokumentu Spolupracovníci: - Příjmení učitele: Polák Známka: Podpis učitele: Strana -1-

2 1.) Teoretický úvod Výrobek je určen k převádění průmyslových napěťových úrovní (0-24V, max 30V) na std. logické úrovně (např. mikrokontrolérů) (0-3,3V / 0-5V dle osazeného stabilizátoru). Výrobek má 8 vstupů, z toho 2 galvanicky oddělené. Stavy výstupů jsou indikovány LED. 2.) Popis funkce elektrických obvodů a) Blokové schéma výrobku 6 Vstupní dělič RC filtr Převodník úrovně 6 Vstupy 0-30V 2 vstupní dělič OPTOČLEN 2 Výstupy 0-5V Vstup napájení polyfuse Stabilizátor Napájení převodníku b) Popis funkce jednotlivých částí obvodů Vstupní dělič je tvořen rezistory (např. R16 a R15). Mezi tento dělič je umístěná ochranná dioda (D1). Slouží k ochraně vstupu proti přepólování vstupu. Paralelně k rezistoru (R15) je připojený kondenzátor (C13). Tento kondenzátor zamezuje průniku vysokofrekvenčních složek vstupního signálu. Vstupní filtr je tvořen RC článkem ( R9, C7). Zamezuje průniku signálu vyšších frekvencí - filtr typu dolní propust. Napěťový konvertor (převodník) je tvořen obvodem 74HC4050. Tento obvod je napájen z napájecího zdroje napětím +5V. Slouží pro převod vstupního napětí v rozsahu 0-16V na napětí 0-5V / 0-3,3V (dle napájení). Výstupní signalizace logické úrovně H je realizována pomocí sériově zapojeného rezistoru (R1), a LED (1) (indikace H úrovně). Plovoucí vstupy jsou tvořeny sériovým zapojením zenerovy diody (ZD1), rezistoru (R27), LED (7), a optočlenem (OPT1). Stav výstupu je indikován LED. Strana -2-

3 Napájecí zdroj je tvořen tříbodovým stabilizátorem 7805 v pouzdru TO-220. Proudové jištění je provedeno pomocí pojistky polyfuse (vratná polymerní pojistka). c) Základní elektrotechnické výpočty Výpočet vstupního odporového děliče : U out = ( U in U Dfwd Rl ) ( R+ R ) l h U in max = 24V ; U Dfwd = 0,4V ; R l = 1200Ω ; R h = 1000Ω ; pak U out max = 12,9V což vyhovuje parametrům IO Výpočet mezní frekvence vstupní dolní propusti : τ = RC f m = 1 2πτ R=100kΩ ; C=100nF ; pak τ = 10ms, f m =16Hz, f za f m budou potlačeny o 20dB/dek. ( U U ) fwd I led = Rs U=5V ; R s =270Ω ; U fwd = 1,8V ; pak I led =11,8mA U=3V ; R s =270Ω ; U fwd = 1,8V ; pak I led =4,4mA 3.) Elektrotechnické schéma výrobku Napájecí část : Strana -3-

4 Vstupní část (6x) : Galvanicky oddělená vstupní část: 4.) Osazovací předpis výrobku a) Osazovací předpis BOTT b) Osazovací předpis TOP Strana -4-

5 propojka c) Speciální operace při osazování - drátové propojky, jumpery Při osazování strany TOP je zapotřebí umístit při pájení LED a rezistorů použít dodanou distanční podložku rezistory mají být osazeny s 1,5mm vysokou mezerou, LED s 5mm mezerou pouzdro-dps. Pouzdro stabilizátoru je potřeba upevnit na DPS šroubovým spojem se samosvornou maticí, nebo pružinovou podložkou. Jediná drátová propojka na straně TOP je provedena přesně ohnutým kusem vývodu zbylým po osazování LED. 5.) Měřící a testovací postupy a) Měření napájecích obvodů Modul je připojen ke zdroji stabilizovaného napětí (U=24V) s proudovou pojistkou (CC) nastavenou na 50mA. V případě, že je proudová pojistka zdroje po připojení modulu aktivní, je potřeba nalézt zkrat, či špatně umístěnou součástku na desce. Pokud se odběr pohybuje řádově v jednotkách ma, je potřeba prověřit napětí na výstupu tříbodového stabilizátoru (dostupné na kolíku jumperu, či na testovací plošce MB1 (viz. Osazovací plán strana BOTT). Napětí musí odpovídat danému typu stabilizátoru, stabilizátor se při provozu naprázdno nesmí zahřívat. Pokud jsou podmínky uvedené v tomto odstavci splněny, je možné umístit propojku JP1, čímž je přivedeno napájení ke zbytku modulu. Proudový odběr by nyní neměl přesáhnout 15mA. Strana -5-

6 b) Měření vstupních obvodů K vstupním svorkám je postupně připojováno plné napájecí napětí modulu. Po připojení napětí na daný vstup musí dojít k indikaci příslušnou LED na výstupu, na testovací plošce daného vstupu musí být přítomno napětí rovno zhruba polovině napětí přivedeného (+-10%) dle použitého děliče v zapojení vstupu. c) Měření výstupních obvodů Měření výstupních obvodů probíhá souběžně s měřením vstupní části. Po otestování napětí za vstupním napěťovým děličem a indikace výstupu pomocí LED je potřeba ještě ověřit výstupní napěťové úrovně v log. H a L. V případě log. H musí být přítomno min. 80% napájecího napětí IO (napětí za stabilizátorem modulu), v případě log. L max 10% nap.nap., typicky do 200mV. d) Měření vstupních obvodů plovoucích Pro měření plovoucí vstupní části je potřeba propojit plovoucí zem se signálovou (J10-2 na J9-1). Správná funkce vstupní části je indikována svitem příslušné LED. e) Měření výstupních obvodů plovoucí části Pozor! Výstupní logická úroveň na plovoucí části je na rozdíl od galvanicky spojené negována! Při přivedeném 24V vstupním napětí na plovoucí vstup se propojenou zemí musí být na výstupu přítomno max 0,7V, v případě, že je vstup bez napětí, napětí výstupu je přibližně rovno nap.nap. modulu (za stabilizátorem). Strana -6-

7 6.) Seznam součástek PR2 0R0 SMD1206-0R 0,107 Kč PR3 0R0 SMD1206-0R 0,107 Kč PR4 ORO SMD1206-0R 0,107 Kč PROP1 2 p. kon. jednoř., Au, 2,54mm - 0,500 Kč R1 270R SMD R 0,113 Kč R2 270R SMD R 0,113 Kč R3 270R SMD R 0,113 Kč R4 270R SMD R 0,113 Kč R5 270R SMD R 0,113 Kč R6 270R SMD R 0,113 Kč R7 270R SMD R 0,113 Kč R8 270R SMD R 0,113 Kč R9 100K CRCW KJNTABC 0,107 Kč R10 100K CRCW KJNTABC 0,107 Kč R11 100K CRCW KJNTABC 0,107 Kč R12 100K CRCW KJNTABC 0,107 Kč R13 100K CRCW KJNTABC 0,107 Kč R14 100K CRCW KJNTABC 0,107 Kč R15 1K2 M0.6W-1K2 0,291 Kč R16 1K0 2W-1K 0,587 Kč R17 1K2 M0.6W-1K2 0,291 Kč R18 1K0 2W-1K 0,587 Kč R19 1K2 M0.6W-1K2 0,291 Kč R20 1K0 2W-1K 0,587 Kč R21 1K2 M0.6W-1K2 0,291 Kč R22 1K0 2W-1K 0,587 Kč R23 1K2 M0.6W-1K2 0,291 Kč R24 1K0 2W-1K 0,587 Kč R25 1K2 M0.6W-1K2 0,291 Kč R26 1K0 2W-1K 0,587 Kč R27 1K0 2W-1K 0,587 Kč R28 1K0 2W-1K 0,587 Kč U1 1KO 2W-1K 0,587 Kč U2 LM7805/LM7833 L7805CV 3,321 Kč ZD1 BZV55C12SMD - 12V BZM55C12 0,712 Kč ZD2 BZV55C12SMD - 12V BZM55C12 0,712 Kč DPS - 50,900 Kč spojovací materiál - 2,000 Kč oplach, tavidlo, cín - 10,000 Kč Cena celkem 119,745 Kč Strana -7-

8 7.) Seznam použitých přístrojů, pomůcek, přípravků, nářadí Potřeby pro osazování : Mikropáječka Tavidlo Úhlové štípací kleště Křížový šroubovák Distanční podložky pro pájení Pinzeta Prostředek k oplachu Potřeby pro testování : Stabilizovaný zdroj s proudovou pojistkou (CC) multimetr plochý šroubovák 2,5mm vodiče pro měření Strana -8-

9 Poznámky : Strana -9-

10 Poznámky : Strana -10-

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Sborník výukových prací z automatizačních prvků a čidel pro předmět Odborný výcvik

Sborník výukových prací z automatizačních prvků a čidel pro předmět Odborný výcvik Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Produkt č.7 Sborník výukových prací z automatizačních prvků a čidel pro předmět Odborný výcvik Kolektiv autorů 2014

Více

Obsah. Amatérské radio 3/2007

Obsah. Amatérské radio 3/2007 OBSAH Amatérské radio Vydavatel: AMARO spol. s r.o. Adresa vydavatele: Zborovská 27, 150 00 Praha 5, tel.: 257 317 314 Řízením redakce pověřen: Alan Kraus Adresa redakce: Zborovská 27, 150 00 Praha 5 tel.(zázn.):

Více

Napájecí zdroje a oddělovací členy

Napájecí zdroje a oddělovací členy JSP Měření a regulace Napájecí zdroje a oddělovací členy TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel

Více

Vytvořeno na Microsoft Windows XP Home Edition SP2

Vytvořeno na Microsoft Windows XP Home Edition SP2 MULTIFUNKČNÍ ZDROJ Přenosný zdroj 1,2-25V / 0,5A při napájení ze sítě a 1,2-10V / 0,3A při napájení z akumulátoru Generátor obdélníkového signálu 0,1Hz - 30kHz Generátor melodie pro zkoušení audiotechniky

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S

Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S Regulated power supply BD85/20S Dušan Benda Brno 2013 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2013 Tomáš Matěcha TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROČNÍK IV/1999. ČÍSLO 4 V TOMTO SEŠITĚ Náš rozhovor... 1 Několik novinek od Maxima... 2 AR seznamuje: Kamerové moduly... 3 AR mládeži: Základy elektrotechniky... 4 Oprava k článku Modelářský

Více

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Řídící jednotka zátěžového managementu vedoucí práce: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr.

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným)

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) List technických údajů Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) Teplotní monitorovací relé CM-TCS monitoruje příliš

Více

Jiskrová bezpečnost MTL4500

Jiskrová bezpečnost MTL4500 Jiskrová bezpečnost Základní princip IS 1. Omezené napětí 2. Omezený proud 3. Omezená nahromaděná el. energie 2 Ex ia Jiskrově bezpečné se dvěma poruchami Kategorie jiskrové bezpečnosti Ex ib Jiskrově

Více

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY STŘEDNÍ ŠKOL, HÍŘO-ŠMBK, SÝKOO 1/613 příspěvková organizace ELEKTCKÁ MĚŘENÍ YBNÉ KPTOLY ng. Tomáš Kostka verze 4/008 Tento materiál nenahrazuje knihu nebo zápis z vyučovacích hodin. NÁH TÉMT K ÚSTNÍ ČÁST

Více