Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP Zpracoval: Ing. Josef Turek 1

2 Současný stav 1. Současný stav 2007/2008 V současné době je naše škola vybavena po technické stránce celkem dobře. Pro výuku přibližně 500 žáků ať již v oborech denního studia, či studia při zaměstnání máme k dispozici 16 běžných tříd, 8 dílenských učeben, laboratoří či specializovaných dílen a tři učebny výpočetní techniky. Na naší škole je zaměstnáno přibližně 50 pedagogických pracovníků, tj. učitelů, učitelů odborného výcviku (mistrů-řemeslníků) a vychovatelů. V současné době jsou členové pedagogického sboru většinou ve věku nad 50 let. Jedná se o zkušené pedagogy, pro které je naše škola také trochu srdeční záležitost. S ohledem na budoucnost školy je nicméně pozitivní, že postupně nastupují čerství absolventi pedagogických a jiných škol, kteří svým mládím a nadšením obohacují atmosféru školy. Vztah našich pedagogů k ICT je též různý. Většina starších pedagogů přistupuje k ICT s respektem a zároveň s velkou snahou učit se novým věcem, což představuje značné úsilí na jejich straně i na straně školitelů. Mladší kolegové nemají s využíváním prostředků ICT větší problémy, chybí jim však zkušenosti jak pedagogické, organizační, tak zkušenosti obecně pracovní. Tito nováčci zpočátku vynakládají hodně energie k osvojení vyučovacích a didaktických metod. Vzájemná a vstřícná spolupráce mezi mladými a zkušenějšími pedagogy představuje podle našeho názoru základ toho, že prostředky vynaložené na ICT napomohou úspěchu naší školy při vzdělávání dalších generací žáků. Ideálním výsledkem pedagogického procesu pak bude všestranně a navíc odborně vzdělaný absolvent, který bez problémů nalezne uplatnění na trhu práce. 2

3 Představa rozvoje do roku Představa rozvoje do roku 2013 Je velmi těžké odhadnout vývoj IC technologií a stav, který nastane za pět let, přesto se o to v naší vizi pokusíme. Rozvoj vzdělání určitě zase pokročí vpřed a na žáky budou kladeny větší nároky. Záleží na tom, jak se k tomuto rozvoji postaví naše škola a to jak technickým vybavením, tak hlavně personálním obsazením. Na učitelích bude nejvíce záležet, jak naše škola v následujících pěti letech uspěje v tvrdé konkurenci na trhu se vzděláním. Většina učitelů by měla perfektně ovládat svěřenou techniku a nejlepší z nich by měli sami připravovat nové vzdělávací programy a zavádět do výuky nové výukové metody. Rozvoj naší školy vychází ze zásad rozvoje školství Jihočeského kraje do roku Cíle a priority středního vzdělávání vedou k optimalizaci sítě škol ve prospěch integrovaných, respektive polyfunkčních škol, poskytujících různý stupeň vzdělávání pod jednou střechou. Nově koncipované studijní i učební obory zabezpečují požadavek multiprofesnosti absolventů stanovený Jihočeskou hospodářskou komorou. Podle údajů zveřejněných Jihočeskou hospodářskou komorou narůstá v Jihočeském kraji potřeba pracovníků elektrotechnických profesí. Plány rozvoje vychází též z toho, že s ubývajícím počtem žáků základních škol, a tedy budoucích zájemců o studium na naší škole, musíme své síly zaměřit též na celoživotní vzdělávání elektrotechnické veřejnosti, tzn. na vzdělávání dospělých. Plánujeme vyučování studijního oboru Elektrotechnika, který bude zaměřený buď na slaboproudou elektrotechniku, nebo na silnoproudou elektrotechniku se široce pojatým odborným profilem. Podle našeho názoru se v následujících pěti letech musíme soustředit především na níže uvedené čtyři základní úkoly: 1. Vytvořit ŠVP pro studijní obory L/01 Mechanik elektronik a M/01 Informační technologie. Zde by měly být využity zkušenosti s tvorbou ŠVP z předcházejících oborů (tvorba ŠVP učebního oboru H/001 Elektrikář), rovněž pedagogické zkušenosti starších kolegů a kreativita mladších pedagogů. 2. Naplánovat postupné vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace pedagogů pro jednotlivé všeobecné a odborné předměty s vazbou na uplatňování ICT ve výuce většiny vyučovacích předmětů, popřípadě ve všech, a to v návaznosti na výše uvedené školní vzdělávací programy. 3. Postupně vybavit školu ICT technikou, která jednak zajistí naplnění ŠVP a pomůže učitelům v jejich náročném povolání, které v sobě zahrnuje využívání nových vyučovacích metod. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na odreagování a 3

4 Představa rozvoje do roku 2013 odpočinek učitelů i žáků v jejich volném čase při přítomnosti ve škole (informační centrum, multimediální koutek, relaxační místnost). 4. Orientovat se na celoživotní vzdělávání dospělých, dálkové studium, rekvalifikace, speciální kurzy. Ve všech těchto širokých aktivitách využívat e learning jako podporu pro základní metody výuky. 4

5 Stav roku Stav roku 2013 Ze 16 běžných tříd bude 10 vybaveno různými typy interaktivních tabulí od největší Tabule Interwrite s úhlopříčkou 241 cm ve formátu 16 : 9 až po nejlevnější IVETU 777 GRUNT. Samozřejmě budou tabule doplněny dataprojektorem, reproduktory, počítačem zapojeným do sítě pro komplexní využití pro výuku. Z osmi laboratoří a speciálních dílen budou dvě vybaveny novou technikou. Jedna bude specializovaná na měření elektrických veličin, optických vláken a všech ostatních měření, která jsou potřebná pro absolvování naplánovaných úloh v elektrotechnických předmětech. Druhá laboratoř bude vybavena staršími počítači pro procvičování stavby počítačů, jejich konfigurace, nastavování a instalací operačních systémů, popřípadě spojování do počítačových sítí. Ve všech třech učebnách výpočetní techniky budou nakoupeny LCD monitory a nejstarší typy počítačů budou nahrazeny novými s odpovídajícími parametry roku Vyřazené počítače budou předány do speciální dílny pro procvičování stavby počítačů. Učebna VT3 bude doplněna ze současných 10 na 15 počítačů. Dále bude každé pracoviště učebny VT3 doplněno speciálním zařízením (emulátorem procesoru a příslušným programovým vybavením) pro programování jednočipových mikropočítačů. Pedagogičtí pracovníci budou v této době rozděleni do skupin podle úrovně počítačové gramotnosti. Představa je taková: 1. První skupina ovládá perfektně techniku, vytváří výukové programy, používá jako podporu k výuce e-learning, dokáže k výuce probírané látky používat všechny prostředky ICT. 2. Druhá skupina ovládá techniku na dobré úrovni a částečně ji používá k prezentaci v některých předmětech. 3. Třetí skupina ovládá ICT technologii částečně a k výuce ji moc nepoužívá. Ovládá však perfektně své řemeslo - například mistr elektrikář, vychovatel a učitel. Do budoucna se předpokládá, že všichni pedagogičtí pracovníci školy se jednoho krásného dne dopracují do první skupiny a toto rozdělení už bude zbytečné. 5

6 Rozpočet 4. Rozpočet v dnešních cenách do roku 2013 Předložený rozpočet byl stanoven na základě tří skupin nákladů, a to nákladů na vzdělávání pedagogických pracovníků (vzdělání a školení), nákladů na technické vybavení školy (výpočetní a měřící technika) a nákladů na programové vybavení (software). Rozpočet pro léta Náklady na vzdělání a školení Náklady na výpočetní a měřící techniku Náklady na programové vybavení Celkové náklady Výše rozpočtu odpovídá budoucím reálným nákladům. Při sestavování rozpočtu vycházíme z předpokladu možného snížení pořizovací ceny některých programových produktů od společností Microsoft, Adobe atd. Takto ušetřené prostředky bude možno využít ve zbývajících rozpočtových položkách. Rozpočet vize lze naplnit z více zdrojů, ze státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele, ze sponzoringu, z projektů a z produktivní činnosti (stavebně montážní činnost, ubytování apod.). Plán naplnění rozpočtu Zdroje ročně let celkem Ze státního rozpočtu Kč Z rozpočtu zřizovatele Kč Od sponzorů (E-ON) Kč Stavebně montážní činnost Kč Ubytování Kč Z projektů Kč Celkem Kč Celkově lze konstatovat, že zabezpečení rozpočtu je reálné. Jako přílohu přikládáme tři tabulky, ze kterých byly čerpány podklady pro rozpočet na léta

7 Příloha č. 1 Náklady na vzdělání a školení P. č. Název vzdělávací aktivity počet osob cena za osobu celková cena 1 Využití interaktivní tabule pro výuku českého jazyka Komunikační kompetence v literární výchově Jak psát správně česky Využití interaktivní tabule pro výuku německého jazyka Využití interaktivní tabule pro výuku anglického jazyka Využití interaktivní tabule pro výuku ruského jazyka Využití interaktivní tabule pro výuku matematiky Využití interaktivní tabule pro výuku fyziky Využití interaktivní tabule pro výuku chemie Využití interaktivní tabule pro výuku dějepisu Využití interaktivní tabule pro výuku občanské výchovy Programování v C Programování v Pascalu Programování v Delphi Programování v Visual Basicu Certifikát ECDL Akademie CISCO Počítačové sítě Programování jednočipů Sexuální výchova Protidrogová výchova Jak řešit násilí a šikanu na škole Asertivní jednání Jak nevyhořet - relaxační techniky Náklady celkem

8 Příloha č. 2 Výpočetní a měřící technika P. č. Název technického zařízení počet kusů jednotková cena Cena celkem 1 Interwrite Board 1077 (4:3) Interwrite Board 1085 (16:9) Interwrite Board 1095 (16:9) IWETA 777 GRUNT IWETA IWETA 777 KOMPLEX IWETA 795 PROFI Dataprojektor PC + monitor digitální osciloskop - AGILENT DSO Multimetr - AGILENT U1240A měřící systémy - METEX (multimetr, čítač, generátor, zdroj) Multimetr RLC Zdroj záření OLS MTS-8000 LITE - kompaktní OTDR Multimediální koutek - mini PC, LCD mon, zvuk. aparatura Notebook LCD monitor LG PC Kabeláž, patch panely, přepínače a drobný materiál Náklady celkem

9 Příloha č. 3 Náklady na programové vybavení P. č. Název programu počet licencí cena za licenci (multilicenci) celková cena 1 Operační systém Microsoft Vista Microsoft Office AutoCad Windows 2008 Server Poštovní klient Microsoft Adobe Phtoshop CS Visual Studio Náklady celkem

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 13 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům základních

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Trutnově dne 8. září 2006 Předkládá: Ing Vladislav Sauer ředitel školy Školní 101, 541 01 Trutnov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Obráběč kovů 23-56-H/01Obráběč kovů Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2

Více