Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ"

Transkript

1 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ Koncepce rozvoje Střední odborné školy veterinární. mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích do roku 2013

2 Obsah : 1. Charakteristika školy 3 2. Analýza dosaženého stavu Základní cíl rozvoje školy a prostředky k dosažení cíle Výhled organizace a řízení školy, klima školy Zájem o studium, uplatnění absolventů a jejich výhled Počet tříd a pedagogických pracovníků do školního roku 2006/ Trendy rozvoje všeobecně vzdělávacích předmětů Rozvoj jednotlivých oborů 8 9. Evaluace a autoevaluace školy Domov mládeže Plán investic a materiálního zabezpečení rozvoje školy Provoz školy Zájmová činnost, soutěže, volitelné předměty a spolupráce s veřejností Celoživotní vzdělávání 13 2

3 1. Charakteristika školy Na podzim roku 1886 byla zahájena činnost České rolnické školy, dnes Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích. V loňském roce škola oslavila 120. výročí svého založení. Zřizovatelem je Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích. Škola je příspěvkovou organizací, součástí je domov mládeže a školní jídelna. Škola poskytuje výchovu a úplné střední odborné vzdělání. Zabezpečuje ubytování a stravování žáků a stravování zaměstnanců. Kapacita školy, domova mládeže a školní jídelny: SOŠ VMZaJZ kapacita 710 žáků Domov mládeže kapacita 115 lůžek Školní jídelna kapacita 740 jídel Praxi studenti vykonávají na středisku praxe ve Čtyřech Dvorech a na dalších 28 pracovištích včetně nového pracoviště v areálu školy. 2. Analýza dosaženého stavu Dle předchozí koncepce rozvoje Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích, jsou všechny stanovené cíle dobře splněny. Schválený vzdělávací program byl splněn. Došlo k drobným úpravám vzdělávacího programu z důvodu plánovaného zavedení státních maturitních zkoušek. Ke změně došlo v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyky, informační a komunikační technologie, v předmětech přírodovědně-technických a občansko-vědních. Tyto změny zajistí lepší připravenost našich studentů k vykonání státních maturitních zkoušek. Z tohoto důvodu se naše škola pravidelně zúčastňuje maturitních zkoušek nanečisto. Dle vyhodnocení těchto zkoušek se naše škola zařazuje do první poloviny hodnocených škol. Dle předcházející koncepce rozvoje školy měl být splněn požadavek na vypracování systému informovanosti každého zaměstnance a studenta přes internet do roku Do roku 2005 zavést do každého kabinetu počítačovou síť. Dále inovovat všechny organizační směrnice tak, aby odpovídaly skutečným potřebám školy. Tyto cíle byly splněny. Z hlediska řízení školy byl vybudován školní informační portál, kde je zajištěna informovanost každého zaměstnance i studenta přes internet. Některé z těchto informací jsou dostupné i pro veřejnost a tím plníme povinnost dle zákona 106/99 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Studentům byla zpřístupněna internetová sekce Podpora výuky. Z hlediska materiálního vybavení je v každém kabinetě zaveden školní intranet včetně internetu. Přístup k výpočetní technice je na velmi dobré úrovni. 3

4 Podařilo se inovovat všechny školní organizační směrnice tak, aby vyhovovaly skutečným potřebám a podmínkám školy. Splněno také bylo dobudování střediska praxe, které bylo otevřeno v září Základní cíl rozvoje školy a prostředky k dosažení cíle Základním cílem je poskytnout studentům kvalitní úplné střední odborné vzdělání. Vytvořit podmínky pro uplatnění v praxi a pro další vzdělání (možnost studia na vysoké škole). Cílem školy je též rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan. Základním prostředkem k dosažení cíle je plnění vzdělávacího programu. Na škole jsou následující čtyřleté studijní obory : M/001 Mechanizace a služby schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne č.j / s platností od počínaje 1. ročníkem M/001 Zahradnictví schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne č.j /99 23 s platností od počínaje 1. ročníkem M/001 Veterinární prevence schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne č.j / s platností od počínaje 1. ročníkem Jazyková škola 4. Výhled organizace a řízení školy, klima školy Při vlastním řízení ředitel školy uplatňuje a bude uplatňovat vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti i další formy komunikace. Dbá na rovnoprávnost postavení členů, na klima důvěry a otevřenosti, na participativní vedení (v řízení zastoupení všech úseků) a na konstruktivní řešení sporů. Dále bude prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost a vytvoří fungující systém kontroly školy. V organizaci práce je nutné pokračovat v budování systému informovanosti každého zaměstnance a studenta přes internet. V roce 2007 je třeba co nejdříve inovovat všechny organizační směrnice tak, aby do těchto směrnic byla doplněna nová složka naší školy a to 4

5 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, jejíž nástupnickou organizací jsme se od začátku roku Vedení školy se bude zaměřovat na celkové kulturní prostředí školy, mimo jiné je třeba dobudovat sportovní areál školy a dbát na systém mezilidských vztahů. Dále vedení školy vytvoří podmínky pro bezkonfliktní jednání s odborovou organizací a v neposlední řadě bude rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí. 5. Zájem o studium, uplatnění absolventů a jejich výhled Zájem o studium na naší škole je velmi velký. V následujících tabulkách a grafech jsou znázorněny počty studentů, kteří se hlásí na naší školu a počty studentů, kteří byli přijati. Počet přihlášených žáků 1. termín Počet MECH VET ZAH Obor Počet přihlášených žáků 1. termín Celkem MECH VET ZAH

6 Celkový počet přihlášených žáků 1. termín Počet Celkem Rok Počet přijatých žáků + výhled (bez Jazykové školy) Celkem MECH VET ZAH Počet přijatých žáků + výhled t Poče Celkem MECH VET ZAH Obor

7 Uplatnění absolventů - výhled Cílem školy je, aby se absolventi čím dál více uplatňovali ve všech odvětvích zaměřených na zemědělskou výrobu, chov zvířat, laboratorní práce, opravárenství, aranžování apod. a to nejen v prvovýrobě, ale i ve službách (tento případ je čím dál častější, protože všechny naše obory jsou zaměřeny spíše na oblast služeb), které na tuto prvovýrobu navazují. Dále je naším cílem, aby se naši absolventi uplatnili i na vysokých školách. Každý rok se na vysoké školy hlásí cca 70 % vycházejících studentů. Z těchto studentů je na vysokou školu přijato cca 55% studentů. Uplatnění absolventů za léta 2002 až 2006 (převzato z přehledů Úřadu práce). Částečný přehled nezaměstnaných absolventů Celkem Integrovaná střední škola obchodu, služeb a podnikání Integrovaná střední škola obchodní Integrovaná střední škola stavební Integrovaná střední škola elektrotechnická COV Integrovaná střední škola cestovního ruchu a VOŠ Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Střední odborná škola veterinární a zemědělská Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Částečný přehled nezaměstnaných Počet Integrovaná střední škola obchodu, služeb a podnikání Integrovaná střední škola obchodní Integrovaná střední škola stavební Integrovaná střední škola elektrotechnická - Centrum odborné přípravy Integrovaná střední škola cestovního ruchu a Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Střední odborná škola veterinární a zemědělská Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Celkem Škola Na základě statistik agrární komory Jihočeského kraje bude výhledově třeba o 30% více odborníků z odvětví zemědělství a potravinářství. 7

8 6. Počet tříd a pedagogických pracovníků do školního roku 2012/2013 Školní rok 2007/2008 až 2012/2013 Obor Mechanizace a Veterinární Zahradnictví služby prevence První ročník 2 třídy 2 třídy 1 třída Druhý ročník 2 třídy 2 třídy 1 třída Třetí ročník 2 třídy 2 třídy 1 třída Čtvrtý ročník 2 třídy 2 třídy 1 třída Od školního roku 2007/2008 bude celkem vždy 20 tříd (bez jazykové školy), což znamená cca 600 studentů a celkový počet přepočtených pedagogických pracovníků se bude pohybovat v rozmezí Trendy rozvoje všeobecně vzdělávacích předmětů Všeobecně vzdělávací předměty se zaměří především na uplatnění absolventů v praxi - absolvent musí být schopen samostatně a odpovídající formou jednat s úřady (umět se přiměřeně situaci vyjadřovat, správně vystupovat). Chceme, aby jejich znalosti byly plně srovnatelné s ostatními školami stejného typu a s požadavky ministerstva školství. Podle požadavků na státní maturity škola připraví studenty k absolvování maturitních zkoušek. Absolventi budou schopni komunikovat v cizím jazyku (podle výběru), tj. budou schopni zastupovat firmu doma i v zahraničí. Škola se taktéž zaměří na stoprocentní počítačovou gramotnost studentů. 8. Rozvoj jednotlivých oborů Rozvoj oboru Zahradnictví Pro rozvoj oboru je nutno vycházet jednak z profilu absolventa, to znamená stanovit standarty odborných znalostí a dovedností pro jednotlivé předměty, jednak se specializovat skladbou předmětů na možnosti školy a potřeby regionu. Jako reálná se jeví specializace na květinářství, sadovnictví, školkařství a ovocnictví. K dosažení tohoto cíle je nutno zabezpečit odbornost učitelů, rozvíjet spolupráci se Svazem květinářů, floristů, ovocnářů, šlechtitelskými a výzkumnými ústavy a zabezpečit materiální vybavení pro odborné předměty a praxi. 8

9 Rozvoj oboru Mechanizace a služby Obor Mechanizace a služby se rozvíjí podle požadavků naší společnosti. Z tohoto důvodu vytváříme (dle požadavků trhu) u oboru Mechanizace a služby různá zaměření (profilaci) jako například zaměření Dopravní a servisní služby a dle nejnovějších požadavků Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb (elektronika a výpočetní technika v zemědělských a dopravních strojích). Odborné předměty se budou rozvíjet v souladu s potřebami daného regionu a jednotlivých podniků, se kterými naše škola velmi úzce spolupracuje, přičemž se musí dodržovat schválený učební plán. V těchto podnicích budou vykonávány i praxe našich žáků, které jsou tématicky zaměřeny dle platných osnov. V rámci předmětu řízení motorových vozidel se škola bude zaměřovat na zkvalitnění výuky hlavně po stránce materiálního vybavení. Koncepce rozvoje dílen do roku 2013 Vybudovat výukovou halu pro velkou mechanizaci, čímž se podstatně zkvalitní výuka a v rámci spolupráce s autorizovanými prodejci a servisy zemědělské, stavební, lesní a dopravní techniky, ve větší míře zajistit informování studentů, ale i odborné veřejnosti o nových trendech v našem oboru. V rámci autoškoly dbát na udržení vysokého standartu kvality výuky. Je nutno dodržet pravidelnou obnovu vozidel z důvodu rychlého zastarávání a velkého kilometrového zatížení. Rozvíjet spolupráci s partnerskými podniky pro zajištění kvalitní výuky předmětu praxe. Do roku 2013 vybudovat alespoň jedno pracoviště obrábění CNN z důvodu lepšího propojení praktického a teoretického vyučování. Rozvoj oboru Veterinární prevence Rozvoj oboru veterinární prevence bude zaměřen na výchovu středních veterinárních pracovníků, kteří se umí přizpůsobit měnícím se pracovním podmínkám. Těžištěm získávání základních poznatků budou pro studenty i nadále předměty stanovené učebním plánem. Veterinární a zemědělská praxe poskytne rozšiřující učivo dle aktuálních potřeb a studenti budou navštěvovat nepovinné předměty a kurzy. V tomto směru bude posílena zejména výuka individuální praxe. 1. Teoretická výuka V teoretické výuce se bude prohlubovat znalost požadavků na kvalitu a bezpečnost potravin a provádění jejich kontroly v ČR i v Evropské unii. Inseminační kurz se rozšíří o inseminaci prasat a perspektivně i drůbeže. V tématických plánech zvýšíme pozornost věnovanou malým zvířatům a koním. Využijeme poznatků uvedených v ročníkových projektech žáků k přípravě osnov pro výuku kanisterapie. V rámci zkvalitnění přípravy studentů na vysoké školy bude nadále chemický a do budoucna i biologický seminář probíhat ve třetím i čtvrtém ročníku. 9

10 2. Předmět praxe Rozšíříme pracoviště o kosmetické salóny. zoobutiky. zoologické zahrady zájmové chovy a stanice pro hendikepovaná zvířata. Praxi budeme vykonávat především na pracovištích s moderní technologií. Požádáme o akreditaci k pořádání kurzů značení (tetování) zvířat i pro zájemce z řad veřejnosti. Rozvoj Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Stabilizovat tým učitelů anglického a německého jazyka, podporovat jejich profesionalitu a tvořivost při výuce. Uplatňovat individuální přístup ke každému účastníku jazykového kurzu. Vytvořit prostředí vhodné pro výuku menších skupin studentů, vybavit postupně učebny modernější didaktickou technikou. Zřídit učebnu pro samostatnou práci studentů s jazykovým výukovým programem. Soustředit se na nábor do kurzů jednoletého pomaturitního studia. Výuku v tomto typu studia zaměřit zejména na rozvoj řečových dovedností studentů a na jejich přípravu ke složení základní státní jazykové zkoušky, popř. mezinárodních zkoušek PET z anglického jazyka a Zertifikat Deutsch z německého jazyka. Ve všech kurzech pro dospělé uplatňovat moderní trendy ve výuce cizích jazyků. Individuálním přístupem vést posluchače k souvislému studiu zvoleného jazyka až k dosažení úrovně, která odpovídá minimálně základní státní zkoušce. Připravit speciální kurzy pro zájemce o studium odborného jazyka /cestovní ruch, státní správa, podnikání apod./. Výuku ve firmách přizpůsobit profesní orientaci účastníků kurzu. Při realizování firemních kurzů usilovat o provedení vstupních testů pro stanovení učebního plánu a výběr vhodného studijního materiálu. Udržovat kontakt s Goethe-Institutem v Praze a zkušebním centrem Goethe-Institutu v Mnichově, který uděluje Jazykové škole licenci na provádění zkoušek úrovně B1,B2 a C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Usilovat o rozšíření licence na zkoušky úrovně A1 a A2. 9. Evaluace a autoevaluace školy Vlastní hodnocení školy je dáno zákonem. Představuje východisko pro zpracování výroční zprávy a je jedním z podkladů pro hodnocení školy Českou školní inspekcí. Vlastního hodnocení /autoevaluace/ lze využít v daleko širším měřítku tak, aby přinášelo škole maximální užitek. Obecné přínosy: poznávání vlastních slabých a silných stránek pochopení vnitřních mechanismů procesů, které se odehrávají ve škole získání podkladů pro diskusi s kontrolními orgány ČŠI a zřizovatelem Již sama skutečnost, že škola zveřejňuje svoje hodnocení, dává najevo, že tím usiluje o co nejobjektivnější pohled na sebe samu a je připravena postupně naplňovat stanovené 10

11 strategické záměry a dlouhodobě pracovat na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Výsledky procesu vzdělávání umožňují srovnávání se školami příbuzného zaměření a vzájemnou výměnu získaných zkušeností. 10. Domov mládeže Vzhledem k počtu studentů, kteří navštěvují naši školu a požadují ubytování, stávající kapacita domova mládeže zdaleka nepokrývá jejich požadavky. Na domově mládeže, který je součástí komplexu budov školy, lze ubytovat pouze polovinu žadatelů, tedy 115 studentů. Další studenti jsou ubytováni na domově mládeže Hvízdal, Adamov a Nerudova. 11. Plán investic a materiálního zabezpečení rozvoje školy Výměna oken a zateplení budovy mechanizačního oboru 2 Rekonstrukce podlahy ve školní jídelně Zařízení pro diagnostiku geometrie podvozků Nástavba 4. NP veterinárního oboru - vybudování informačního střediska s bezbariérovým vstupem Rekonstrukce střechy střediska praxe horní dílny Půdní vestavba na DM - vybudování jazykového centra Přestavba garáží a skladů na výukové středisko mechanizačního oboru Nástavba a rekonstrukce střechy střediska praxe - učebnová část 8 Zateplení obvodového zdiva budov 10 Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu 11

12 12. Provoz školy Hlavním cílem v rámci provozu školy je třeba zabezpečit novou střechu a půdní vestavbu na budově veterinárního oboru a z důvodu sloučení naší školy s jazykovou školou půdní vestavbu na budově domova mládeže. S přihlédnutím ke stáří jednotlivých budov v objektu, uvážíme-li, že jde především o panelové domy, je nutné pro zajištění plynulého provozu školy a výuky, provést v období dalších pěti let některé zásadní opravy a rekonstrukce. Jedná se o výměnu oken v budově mechanizačního oboru a domova mládeže, o rozsáhlou opravu elektroinstalace především ve školní jídelně, domově mládeže a ve výukové hale. V časovém horizontu let je nutné počítat s průběžnou výměnou lůžek. Další nutností je rekonstrukce stávajících odpadů a rozvodů vody v objektu domova mládeže a Mechanizačního oboru a celková oprava sprch a postupná výměna podlahových krytin na domově mládeže. Dalším naším cílem je postupná výměna vybavení tříd (lavic a židlí) tak, aby splňovaly současné požadavky hygienických a ergonomických norem. 13. Zájmová činnost, soutěže, volitelné předměty a spolupráce s veřejností V rámci zájmové činnosti škola bude rozšiřovat možnosti zapojení studentů do kroužků jako je kroužek: aranžérský, vazačský, pomologický, chov exotických zvířat, chov včel, kynologický, výpočetní techniky, svařování, vaření, sportovní, výtvarný, dramatický a další. Dále se budou ve větší míře pořádat soutěže v rámci školy i mimo školu (olympiády), výstavy a akce pořádané městem. Studenti se budou častěji zapojovat do středoškolské odborné činnosti a prezentovat maturitní projekty. V rámci volitelných předmětů se škola bude orientovat na semináře (fyzikální, matematický, chemický, biologický), které žáky připraví na studium na vysoké škole. Škola bude úzce spolupracovat s městem České Budějovice, Jihočeskou univerzitou a podniky daného regionu. K tomu již byla zřízena školská rada, který pomáhá s rozvojem školy do dalších let. Škola je též členem Agrární komory Jihočeského kraje, s kterou bude více spolupracovat při dalším vzdělávání odborníků z praxe (kurzy svařování, motorové pily, inseminace, kosmetiky zvířat, myslivosti a výpočetní techniky). Škola je: Trvalou vzdělávací základnou Mze Člen asociace autoškol Střediskem SIPVZ Informačním centrem Člen agrární komory 12

13 Vzdělávacím subjektem COV Člen asociace zemědělských škol Člen CZESHA Cvičnou školou ČZU Člen české svářečské společnosti ANB 14. Celoživotní vzdělávání V rámci celoživotního vzdělávání škola úzce spolupracuje s Úřadem práce a pořádá pro něj nejrůznější kurzy. Škola plánuje od školního roku 2008/2009 otevřít konzultační středisko České zemědělské univerzity Praha, které bude jako odloučené pracoviště v areálu Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Škola bude moci nabízet svým absolventům i ostatním zájemcům z Jihočeského regionu kombinované studium, které bude navazovat na obor Mechanizace a služby. V rámci tohoto studia bude možno studovat následující obory: Zemědělská technika (ZT) Silniční a městská automobilová doprava (SMAD) Technika a technologie zpracování odpadů (TTZO) Technologická zařízení staveb (TZS) Podobné kombinované studium jako je pro obor mechanizace a služby plánujeme v dalších letech zřídit také pro obor veterinární prevence a pro obor zahradnictví. V Českých Budějovicích 1. ledna 2007 Ing. Břetislav Kábele ředitel školy 13

1. Charakteristika školy 3. 2. Analýza dosaženého stavu. 3. 3. Základní cíl rozvoje školy a prostředky k dosažení cíle.. 4

1. Charakteristika školy 3. 2. Analýza dosaženého stavu. 3. 3. Základní cíl rozvoje školy a prostředky k dosažení cíle.. 4 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Koncepce rozvoje Střední odborné školy veterinární.

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁNÍ EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6-0-M/0 0 Č.j.: A/78/0 Zpracoval: Mgr. Martin Slanina

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 6/2014 Výchovně vzdělávací

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Zedník - Kopie 36-67-H/01 Zedník od 1. 9. 2011 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník - Kopie Zedník Název školy Adresa Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Koperníkova 1429, tel/fax: 573338932, e mail: vetkm@vetkm.cz www.vetkm.cz Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011-1/125 - Výroční zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení 26-52-H/01Elektromechanik

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Zemědělec - farmář 2. verze

Zemědělec - farmář 2. verze školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 2. verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Koncepce VOŠ a SZeŠ Tábor na období 2013-2018

Koncepce VOŠ a SZeŠ Tábor na období 2013-2018 Koncepce VOŠ a SZeŠ Tábor na období 2013-2018 Leden 2013 Zpracovala: Ing.Blažena Hořejší Koncepce rozvoje školy Materiál by měl představovat dlouhodobý záměr rozvoje školy na období 2013-18, který vychází

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Přírodovědné lyceum 2. verze

Přírodovědné lyceum 2. verze školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 2. verze Kompletní ŠVP - Přírodovědné lyceum Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764 Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce: 15.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více