Seznam jednotlivých vzdělávacích materiálů odevzdaných za 2. monitorovací období ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam jednotlivých vzdělávacích materiálů odevzdaných za 2. monitorovací období (1.11.2012 31.3.2013)"

Transkript

1 Seznam jednotlivých vzdělávacích materiálů odevzdaných za 2. monitorovací období ( ) Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Zeměpis Sada: 3 označení materiálu téma anotace VY_32_INOVACE_42 VY_32_INOVACE_43 VY_32_INOVACE_44 VY_32_INOVACE_45 VY_32_INOVACE_46 VY_32_INOVACE_47 VY_32_INOVACE_48 VY_32_INOVACE_49 Úvod do světového hospodářství Úvod do geografie zemědělství Rostlinná výroba Živočišná výroba Rybolov Lesní a vodní hospodářství Geografie průmyslu - úvod Geografie průmyslu - těžba nerostných surovin informace k úvodu do světového hospodářství informace k úvodu do světového zemědělství informace o významných světových plodinách informace o živočišné výrobě informace o světovém rybolovu informace o lesním a vodním hospodářství informace k úvodu do světového průmyslu informace k těžbě nerostných surovin

2 VY_32_INOVACE_50 VY_32_INOVACE_51 VY_32_INOVACE_52 VY_32_INOVACE_53 VY_32_INOVACE_54 VY_32_INOVACE_55 VY_32_INOVACE_56 VY_32_INOVACE_57 VY_32_INOVACE_58 VY_32_INOVACE_59 VY_32_INOVACE_60 VY_32_INOVACE_61 Energetika Hutnictví, strojírenství Chemický a dřevozpracující průmysl Potravinářský průmysl Geografie dopravy - úvod Geografie dopravy - druhy dopravy Geografie služeb Geografie cestovního ruchu Rajonizace cestovního ruchu Politická mapa světa Rozdělení států světa podle různých kritérií OSN a další organizace informace ke světové energetice informace k hutnictví, strojírenství a elektrotechnice informace k průmyslu chemickému, dřevozpracujícímu a průmyslu stavebních hmot informace ke světovému sklářskému, textilnímu a potravinářskému průmyslu informace k úvodu do geografie dopravy informace o jednotlivých druzích dopravy informace ke geografii služeb informace ke geografii cestovního ruchu informace o rajonizaci cestovního ruchu informace o politické mapě světa informace o rozdělení států podle nerůznějších kritérií informace o vybraných mezinárodních organizacích

3 Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Chemie Sada: 4 označení materiálu téma anotace prezentace pro učitele, obsahuje základní VY_32_INOVACE_34 Vodík informace o vodíku, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva VY_32_INOVACE_35 VY_32_INOVACE_36 VY_32_INOVACE_37 Alkalické kovy Sloučeniny alkalických kovů Kovy alkalických zemin (Be, Mg) prezentace pro učitele, obsahuje základní informace o alkalických kovech, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace pro učitele, obsahuje základní informace o alkalických kovech, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace pro učitele, obsahuje základní informace o alkalických kovech, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva VY_32_INOVACE_38 VY_32_INOVACE_39 VY_32_INOVACE_40 VY_32_INOVACE_41 VY_32_INOVACE_92 VY_32_INOVACE_93 VY_32_INOVACE_94 VY_32_INOVACE_95 Kovy alkalických zemin (Ca, Ba) Prvky III.A skupiny Uhlík Sloučeniny uhlíku Křemík Cín a olovo Dusík Fosfor, As, Sb, Bi prezentace pro učitele, obsahuje základní informace o alkalických kovech, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace pro učitele, obsahuje základní informace o prvcích III.A skupiny, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva určeno pro učitele i studenty, obsahuje základní informace o uhlíku, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva určeno pro učitele, obsahuje základní informace o sloučeninách uhlíku, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o křemíku a germaniu, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o cínu a olovu, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o dusíku a jeho sloučeninách, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o fosforu, arsenu, antimonu, bizmutu, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva

4 VY_32_INOVACE_96 VY_32_INOVACE_97 VY_32_INOVACE_98 VY_32_INOVACE_99 Kyslík Síra Sloučeniny síry Fluor, chlor VY_32_INOVACE_100 Brom, jod VY_32_INOVACE_101 Prvky 8.A skupiny VY_32_INOVACE_158 Prvky IV.B skupiny VY_32_INOVACE_159 Prvky V.B skupiny VY_32_INOVACE_160 Prvky VI.B skupiny VY_32_INOVACE_161 Prvky VII.B skupiny VY_32_INOVACE_162 Prvky VIII.B skupiny VY_32_INOVACE_163 VY_32_INOVACE_184 Měď Přechodné kovy (Co, Ni, Rh, Ir, Pt, Pd) VY_32_INOVACE_185 Stříbro a zlato VY_32_INOVACE_186 Zinek prezentace, obsahuje základní informace o kyslíku a jeho sloučeninách, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o síře a jejím využití, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o sloučeninách síry, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o fluoru, chloru a jejich sloučeninách, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o jodu a bromu, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace prvcích 8.A skupiny, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o prvcích 4.B skupiny prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o prvcích 5.B skupiny prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o prvcích 6.B skupiny prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o prvcích 7.B skupiny prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o prvcích 8.B skupiny prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o prvcích 9. s 10. skupiny prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o mědi a jejích sloučeninách prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o stříbru a zlatu prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o zinku a jeho sloučeninách

5 VY_32_INOVACE_187 Kadmium a rtuť VY_32_INOVACE_188 Vnitřně přechodné prvky prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o rtuti a kadmiu prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o vnitřně přechodných prvcích

6 Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Biologie Sada: 5 označení materiálu téma Anotace VY_32_INOVACE_21 VY_32_INOVACE_22 VY_32_INOVACE_23 VY_32_INOVACE_24 VY_32_INOVACE_25 VY_32_INOVACE_26 VY_32_INOVACE_27 VY_32_INOVACE_28 VY_32_INOVACE_29 VY_32_INOVACE_30 VY_32_INOVACE_31 Systém rostlin a binomická nomenklatura Vznik Země a vývoj života na Zemi Obecné vlastnosti organismů, rozdělení biologie Složení živých soustav Základní rozdělení organismů v obrázcích Viry Buněčné organismy, archea, bakterie Rozdělení a význam bakterií a sinic Systém rostlin a binomická nomenklatura Vznik Země a vývoj života na Zemi Prvkové a látkové složení prezentace, pro učitele i žáky, základní znalosti o vytváření a systému rostlin, některé hypotézy o vzniku života pro žáky jako text, který je možno doplnit informacemi z referátu, v textu jsou zařazeny doplňující a shrnující obrázky, popis vzniku Země a vývoje na Zemi, pro učitele, prezentace pro žáky jako text, kam si doplní vysvětlení jednotlivých pojmů na základě výkladu učitele či hledání na internetu, vyjmenování obecných vlastností, rozdělení biologických věd, stručný popis významu biologie prezentace, součástí jsou otázky na procvičení, obsahuje otázky, které propojují učivo s běžným životem, popis složení organismů prezentace, pro učitele, základní rozdělení organismů v obrázcích prezentace, znaky virů, rozmnožování a rozdělení virů, součástí jsou odkazy na videa pro bližší pochopení učiva prezentace, text s doplňováním funkcí, vlastností organel, základní znaky archea a příklady, složení a znaky bakterií prezentace, rozdělení bakterií podle různých kritérií, význam bakterií, zástupce bakterií, sinice - hlavní znaky a zástupce pracovní list pro žáky, obsahuje různé typy úkolů, k významu a principu třídění organismů, pojmenování organismů, k hypotézám o vzniku a vývoji života na Zemi a evolučním teoriím (darwinismus, lamarkismus). pracovní list pro žáky, obsahuje úkoly k tématu vznik Země, vznik a vývoj života, vývoj fauny a flóry v jednotlivých geologických érách pracovní list pro žáky, lze využít jako doprovodný materiál k prezentaci, obsahuje úkoly k tématu prvkové a látkové složení organismů

7 VY_32_INOVACE_32 VY_32_INOVACE_33 VY_32_INOVACE_82 VY_32_INOVACE_83 VY_32_INOVACE_84 Nebuněční - viry Bakterie, sinice Stavba eukaryotní buňky Organely eukaryotní buňky Životní cyklus buňky, mitóza pracovní list pro žáky, lze využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo k procvičení učiva, obsahuje různé typy úkolů k tématu viry, stavba virionu, virová infekce apod. pracovní list pro žáky, lze využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo k procvičení učiva, obsahuje různé typy úkolů k tématu stavba prokaryotické buňky, metabolismus bakterií, význam bakterií a sinic v ekosystémech a pro člověka prezentace, na procvičení a upevnění probírané látky, obsahuje informace o stavbě eukaryotní buňky prezentace, na procvičení a upevnění probírané látky, obsahuje informace o organelách eukaryotní buňky prezentace, slouží k vysvětlení látky, k vizuálnímu zapamatování, obsahuje informace cyklu buňky a o mitóze VY_32_INOVACE_85 Meióza prezentace, pro upevnění látky a možnost porovnávání s mitózou, popis meiózy s obrázky VY_32_INOVACE_86 Rozdělení protist, charakteristika protist podobných živočichům prezentace, obsahuje různé úkoly pro upevnění látky a informace o rozdělení protist a jejich charakteristiky VY_32_INOVACE_87 VY_32_INOVACE_88 VY_32_INOVACE_89 VY_32_INOVACE_90 VY_32_INOVACE_91 Eukaryotní buňka, mitóza, meióza - pracovní list Zástupci protist podobných živočichům Zástupci protist podobných rostlinám i houbám Chromista Protisté, chromisté k procvičení a opakování učiva, obsahuje různé typy úkolů na téma eukaryotní buňka, mitóza, meióza prezentace, charakterizace a ukázky zástupců i s rozmnožovacími cykly, součástí jsou otázky, na které studenti odpovídají pomocí učebnice, internetu prezentace, charakteristika a zástupce protist včetně obrázků, součástí jsou otázky na doplnění učiva, studenti vyhledávají v učebnici, na internetu pro žáky jako text, systém chromista s charakteristikou a zástupci, součástí jsou otázky k zamyšlení, prezentace pracovní list, doprovodný materiál k prezentaci a nebo k procvičení a opakování učiva, obsahuje různé typy úkolů k tématu a) charakteristika skupin protisté a chromisté, b) zástupci obou skupin, jejich význam pro člověka a v ekosystémech

8 Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Základy společenských věd Sada: 6 označení materiálu téma anotace VY_32_INOVACE_102 Psychologické disciplíny VY_32_INOVACE_103 VY_32_INOVACE_104 Procvičování psychologických směrů - pracovní list Faktory ovlivňující vývoj lidské psychiky VY_32_INOVACE_105 Vývojové etapy VY_32_INOVACE_106 Procvičování vývojové psychologie I. - pracovní list VY_32_INOVACE_107 Vývojová teorie VY_32_INOVACE_108 Lidská osobnost VY_32_INOVACE_109 Lidská psychika VY_32_INOVACE_110 Vnímání VY_32_INOVACE_111 VY_32_INOVACE_112 VY_32_INOVACE_113 Paměť Vývojová psychologie II. - pracovní list Myšlení - poznávací psychologický proces prezentace, obsahuje základní klasifikaci psychologických disciplín pracovní list, slouží k následnému procvičení učiva dějin psychologie a jednotlivých psychologických směrů, součástí je list s řešením prezentace, obsahuje popis základních faktorů ovlivňujících vývoj jedince prezentace, jsou zde charakterizovány jednotlivé vývojové etapy v životě člověka se zaměřením na psych.a motorický vývoj jedince pracovní list, k procvičení učiva obsaženého v prezentaci "Vývojové etapy člověka" prezentace, jsou zde charakterizovány nejznámější vývojové teorie podle S. Freuda, E. Eriksona aj. Piageta prezentace, jsou zde stručně uvedeny základní vlastnosti osobnosti a jednotlivé teorie osobnosti prezentace, popsáno základní členění psychických jevů, vysvětleny jsou rozdíly mezi pojmy prožívání, chování a jednání prezentace, obsahuje základní informace procesu vnímání četně související terminologie pracovní list, slouží k procvičení učiva obsaženého v prezentacích "Faktory ovlivňující vývoj lidské psychiky a Vývojové etapy", práce je vhodná např. i jako domácí úkol, součástí je řešení prezentace, popisuje základní druhy myšlení a jednotlivé myšlenkové operace, uvádí souvislost myšlení a řeči prezentace, obsahuje základní informace o paměťových psychických procesech, obsahuje jednoduchý test paměti

9 VY_32_INOVACE_114 Emoce, vůle VY_32_INOVACE_115 Temperament VY_32_INOVACE_116 Charakter VY_32_INOVACE_117 Schopnosti osobnosti VY_32_INOVACE_118 Pozornost VY_32_INOVACE_119 Vědomí VY_32_INOVACE_120 Druhy a efektivita učení VY_32_INOVACE_121 Potřeby jedince prezentace, obsahuje základní charakteristiku emocí a vůle včetně zapojení studentů do hodiny, obsahuje i úkol k procvičení učiva prezentace, představuje základní teorie temperamentu včetně zapojení studentů do hodiny, obsahuje úkol k procvičení prezentace, obsahuje základní rozlišení mezi charakterem a temperamentem a obecný popis charakteru a jeho vývojových stadií, obsahuje úkol k procvičení prezentace, obsahuje základní rozlišení mezi schopnostmi a vlohami a také popis inteligence jako jedné ze základních druhů schopnosti osobnosti, úkol k procvičení učiva v souvislosti s Gaussovou křivkou prezentace, obsahuje základní informace o pozornosti - její základní dělení, vlastnosti, atd., je doplněna úkoly pro studenty a obsahuje procvičení vlastní pozornosti prezentace, obsahuje základní informace o vědomí, součástí je i téma věnující se tématu spánku, obsahuje skupinový úkol a jeho řešení pracovní list, pomáhá studentovi si uvědomit své vlastní studijní návyky, dává návod, jak návyky vhodně upravit prezentace, obsahuje základní rozlišení potřeb a vysvětluje podstatu hierarchického uspořádání potřeb podle A. Maslowa, obsahuje i úkoly k procvičení učiva

10 Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Zeměpis Sada: 9 označení materiálu téma anotace VY_32_INOVACE_164 NATO VY_32_INOVACE_165 EU, EFTA, CE VY_32_INOVACE_166 Krajina a ŽP VY_32_INOVACE_167 VY_32_INOVACE_168 VY_32_INOVACE_169 VY_32_INOVACE_170 VY_32_INOVACE_171 Globální problémy lidstva - úvod Globální problémy lidstva - přírodní rizika Globální problémy lidstva - společenská rizika Globální problémy lidstva - ohniska napětí Austrálii a Oceánie - přírodní podmínky základní informace o NATO základní informace o EU, EFTA, CE základní informace o krajině a ŽP základní informace o globálních problémech lidstva základní informace o globálních problémech lidstva (přírodní rizika) základní informace o globálních problémech lidstva (společenská rizika) základní informace o vybraných ohniscích napětí ve světě základní informace o přírodních podmínkách Austrálie a Oceánie

11 VY_32_INOVACE_172 VY_32_INOVACE_173 Austrálie a Oceánie - obyvatelstvo a hospodářství Austrálie a Oceánie - politická mapa VY_32_INOVACE_174 Australský svaz VY_32_INOVACE_175 Nový Zéland VY_32_INOVACE_176 Afrika - přírodní podmínky VY_32_INOVACE_177 Afrika - obyvatelstvo a hospodářství VY_32_INOVACE_178 Afrika - severní VY_32_INOVACE_179 Afrika - západní VY_32_INOVACE_180 Afrika - centrální základní informace o obyvatelstvu a hospodářství regionu Austrálie a Oceánie základní informace o politické mapě Austrálie a Oceánie základní informace o státu Australský svaz základní informace o Novém Zélandu základní informace o přírodních podmínkách Afriky základní informace o obyvatelstvu a hospodářství Afriky základní informace o regionu severní Afriky základní informace o regionu západní Afriky základní informace o regionu centrální Afriky

12 VY_32_INOVACE_181 Afrika - východní VY_32_INOVACE_182 Afrika - jižní VY_32_INOVACE_183 JAR základní informace o regionu východní Afriky základní informace o regionu jižní Afriky základní informace o Jihoafrické republice

13 Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Biologie Sada: 11 označení materiálu téma Anotace VY_32_INOVACE_189 VY_32_INOVACE_190 VY_32_INOVACE_191 VY_32_INOVACE_192 Houby charakteristika Chytridiomycety, houby spájivé, vřeckovýtrusé houby Houby stopkovýtrusé VY_32_INOVACE_193 Lišejniky Houby pracovní list Prezentace, charakteristika hub, součástí jsou různé úkoly na zamyšlení nebo vyhedání Prezentace, rozdělení hub chytridiomycety, houby spájivé, houby vřeckovýtrusé včetně zástupců a charakteristiky, z důvodu upevnění učiva doplněna prezentace o různé úkoly Prezentace, charakteristika stopkovýtrusých hub, zástupci stopkovýtrusých hub, doplnit prací s atlasem hub, následnou poznávačkou jednotlivých zástupců Pro učitele a studenty, pracovní list, na procvičení a upevnění probírané látky Prezentace, charakteristika lišejníků, popis a poznávání jednotlivých druhů, prezentace je doplněná o různé úkoly k upevnění učiva VY_32_INOVACE_194 Opakování hub VY_32_INOVACE_142 Pletiva VY_32_INOVACE_143 Kořen VY_32_INOVACE_144 Stonek VY_32_INOVACE_145 List - 1. část VY_32_INOVACE_146 List - 2. část VY_32_INOVACE_147 Květ VY_32_INOVACE_148 Květenství Prezentace, obsahuje otázky na zopakování učiva hub prezentace, obsahuje obrázky z důvodu lepší představy, součástí jsou úkoly, které studenti plní pomocí učebnice, obsahuje informace o stavbě a funkci rostlinných pletiv prezentace, rozdělení orgánů, kořen - funkce, typy, vnitřní a vnější stavba, přeměny, význam prezentace, doplněná o různé úkoly k upevnění učiva, informace o stonku - funkce, typy, větvení, vnější a vnitřní stavba, přeměny, význam prezentace, doplněná o různé úkoly k upevnění učiva, informace o listu - funkce, typy listů, vnější stavba prezentace, doplněná o různé úkoly k upevnění učiva, informace o listu - vnitřní stavba, typy čepelí, přeměny listu, význam prezentace, doplněná o různé úkoly k upevnění učiva, informace o květu - funkce, stavba, popis částí, květní diagram a vzorec, květní lůžko, nektárium, opylení, oplození prezentace, doplněná o příklady každého květenství, informace o typech a rozdílech v květenství

14 VY_32_INOVACE_149 Plod VY_32_INOVACE_150 Metabolismus VY_32_INOVACE_151 Příjem a výdej látek VY_32_INOVACE_152 Pletiva VY_32_INOVACE_153 Kořen VY_32_INOVACE_154 Stonek VY_32_INOVACE_155 List VY_32_INOVACE_156 Květ, plod VY_32_INOVACE_157 Metabolismus prezentace, obsahuje úkoly (přiřazování pojmů k sobě) k upevnění učiva, plod - funkce, složení, význam, typy plodů s příklady prezentace, informace o metabolismu, fotosyntéze, dýchání, glykolýze, kvašení - opakování učiva v otázkách prezentace, informace o příjmu a výdeji látek, o minerální výživě, způsobu výživy, vodní režim - opakování v otázkách pracovní list, lze ho využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo jako sadu úkolů k procvičení a opakování, obsahuje úkoly k tématu definice pletiv, význam mnohobuněčnosti, dělení pletiv apod. pracovní list, lze ho využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo jako sadu úkolů k procvičení a opakování, obsahuje úkoly k tématu kořen a jeho funkce, procvičení botanické terminologie, typy kořenových systémů, anatomie kořene apod. pracovní list, lze ho využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo jako sadu úkolů k procvičení a opakování, obsahuje úkoly k tématu stonek a jeho funkce, typy stonku podle postavení listů a podle způsobu větvení, anatomie stonku apod. pracovní list, lze ho využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo jako sadu úkolů k procvičení a opakování, obsahuje úkoly k tématu list a jeho funkce, procvičení botanické terminologie k morfologii listu, anatomická stavba listu apod. pracovní list, lze ho využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo jako sadu úkolů k procvičení a opakování, obsahuje úkoly k tématu květ, jeho stavba a funkce, anatomii samčích a samičích plodolistů, řez vajíčkem, opylení a oplození, vývoj semene, květenství pracovní list, lze ho využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo jako sadu úkolů k procvičení a opakování, obsahuje úkoly k tématu funkce metabolismu, význam enzymů, katabolismus a anabolismus, průběh fotosyntézy

15 Číslo klíčové aktivity: IV/2 Tematická oblast: Matematika 1 Sada: 1 označení materiálu téma anotace VY_42_INOVACE_01 VY_42_INOVACE_02 VY_42_INOVACE_03 VY_42_INOVACE_04 VY_42_INOVACE_05 VY_42_INOVACE_06 VY_42_INOVACE_07 VY_42_INOVACE_08 VY_42_INOVACE_09 VY_42_INOVACE_10 VY_42_INOVACE_11 Číselné obory, přirozená a celá čísla Číselné obory, přirozená a celá čísla Racionální čísla, zlomky Počítání se zlomky Reálná čísla Reálná čísla, zaokrouhlování reálných čísel Absolutní hodnota reálného čísla Množiny Množiny Základní množinové operace, intervaly Základní množinové operace, intervaly výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací výkladu, doplněk pro žáky, výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací

16 VY_42_INOVACE_12 VY_42_INOVACE_13 VY_42_INOVACE_14 VY_42_INOVACE_15 VY_42_INOVACE_16 VY_42_INOVACE_17 VY_42_INOVACE_18 VY_42_INOVACE_19 VY_42_INOVACE_20 VY_42_INOVACE_21 VY_42_INOVACE_22 Procenta, úroky Mat. logika - výrok / Kvantifikované výroky Mat. logika - výrok / Kvantifikované výroky Složené výroky / Negace složených výroků - konjunkce, disjunkce / Negace implikace, ekvivalence Negování složených výroků - cvičení Pís. Práce, test z výrokové logiky elementární teorie čísel Cvičení - negace výroků. Hra KUFR - opakování pojmů Elementární teorie čísel ( Rozklad na prvočinitele) Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel, slovní úlohy výkladu, doplněk pro žáky, výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh interaktivně, k opakování před písemnou prací pro žáky jako pomůcka k procvičení látky, pro učitele k ověření znalostí, jako samostatná práce v hodině výkladu, doplněk pro žáky, zpestření vyučovací hodiny hrou, pro žáky nácvik správného vyjadřování definic pojmů z výrokové logiky svými vlastními slovy, obohacení slovní zásoby pro učitele k promítnutí a názornému doplnění výkladu s řešením na tabuli - může být po několik vyučovacích hodin, k opakování před písemnou prací výkladu, interaktivně, doplněk pro žáky, pro učitele k promítnutí a názornému doplnění výkladu při současném řešení úloh, k opakování před písemnou prací

17 VY_42_INOVACE_23 VY_42_INOVACE_24 VY_42_INOVACE_25 VY_42_INOVACE_26 VY_42_INOVACE_27 VY_42_INOVACE_28 VY_42_INOVACE_29 VY_42_INOVACE_30 VY_42_INOVACE_31 VY_42_INOVACE_32 Číselné soustavy Mocniny, odmocniny Mocniny s celým mocnitelem Odmocniny Mocniny s racionálním mocnitelem Mocniny, počítání s mocninami Počítání s mocninami Usměrňování zlomků, počítání s odmocninami Počítání s mocninami a odmocninami, souhrnné opakování Mnohočleny, hodnota mnohočlenu výkladu, interaktivně, doplněk pro žáky, výkladu, interaktivně, doplněk pro žáky, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, možno využít jako rozcvičku na začátku hodiny (vždy po jednom snímku), k opakování před písemnou prací pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, možno využít jako rozcvičku na začátku hodiny, k opakování před písemnou prací pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, možno využít jako rozcvičku na začátku hodiny, k opakování před písemnou prací výkladu, interaktivně, doplněk pro žáky, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací výkladu, interaktivně, doplněk pro žáky, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, procvičení vzorců na mocniny a odmocniny, k opakování před písemnou prací výkladu, doplněk pro žáky, Číslo klíčové aktivity: IV/2

18 Tematická oblast: Matematika 2 Sada: 2 označení materiálu téma anotace VY_42_INOVACE_33 VY_42_INOVACE_34 VY_42_INOVACE_35 VY_42_INOVACE_36 VY_42_INOVACE_37 VY_42_INOVACE_38 VY_42_INOVACE_39 VY_42_INOVACE_40 VY_42_INOVACE_41 Funkce, základní pojmy Funkce, základní pojmy, text a příklad Funkce, základní pojmy - PL Funkce, základní pojmy - cvičný test Definiční obory Definiční obor, text a příklady Definiční obory - PL Obor hodnot, hodnota funkce v bodě Obor hodnot funkce, text a příklady prezentace, slouží k procvičení příkladů na užití funkce v praxi, pojmy definice funkce a definičního oboru funkce, grafu funkce a procvičuje vyjádření neznámé ze vzorce text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, studenti se učí pochopit funkci jako závislost a vyjádřit neznámou ze vzorce, je možná také kontrola příkladů cvičný test pro studenty, slouží k zopakování učiva před testem, je doplněn řešením prezentace, slouží k procvičení definičního oboru funkce a to nejprve z grafu, dále jsou určovány a objasňovány definiční obory z předpisu funkce text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, studenti hledají definiční obory funkcí dané rovnicí, pracovní list je doplněn podrobným postupem řešení prezentace, procvičuje termíny obor hodnot, funkční hodnota v bodě a to určování z grafu, předpisu i tabulky text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky,

19 VY_42_INOVACE_42 VY_42_INOVACE_43 VY_42_INOVACE_44 VY_42_INOVACE_45 VY_42_INOVACE_46 VY_42_INOVACE_47 VY_42_INOVACE_48 VY_42_INOVACE_49 VY_42_INOVACE_50 VY_42_INOVACE_51 Obor hodnot, hodnota funkce v bodě - PL Vlastnosti funkcí Vlastnosti funkcí, text a příklady Vlastnosti funkcí, PL Lineární funkce, úvod Lineární funkce, text a příklady Lineární funkce, různé definiční obory Lineární funkce, slovní úlohy Lineární funkce s jednou absolutní hodnotou Lineární funkce s absolutní hodnotou, text a příklady pracovní list pro studenty, ti procvičují pojmy definiční obor, obor hodnot, hodnota funkce v bodě, předpis funkce, různě zadanou funkci prezentace, procvičovány jednotlivé vlastnosti funkcí, studenti nejprve řeší vše samostatně, potom je jim promítnuto řešení text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, ti určují, zda daný graf je či není funkcí, u každé funkce určují vlastnosti daných funkcí prezentace pro studenty i učitele, za začátku jsou tři testové úlohy, dále slouží na procvičení nákresů lineárních funkcí a jejich zvláštní případy, včetně definičních oborů, oborů hodnot a vlastností text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, jsou zde lineární funkce s různými definičními obory, doplněno řešením slovní úlohy slouží pro studenty jako užití lineární funkce, úlohy jsou zpočátku řešeny za pomocí učitele, dále i studenty samotnými prezentace, na začátku je zopakována funkce absolutní hodnota, dále studenti určují "bod zlomu" ze zadání funkce, hledají průsečíky s osami souřadnic a funkce zakreslují, v závěru jsou dvě testové otázky i s řešením text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky,

20 VY_42_INOVACE_52 VY_42_INOVACE_53 VY_42_INOVACE_54 VY_42_INOVACE_55 VY_42_INOVACE_56 VY_42_INOVACE_57 VY_42_INOVACE_58 VY_42_INOVACE_59 VY_42_INOVACE_60 Lineární funkce s jednou absolutní hodnotou - PL Lineární funkce s více absolutními hodnotami Lineární funkce s více absolutními hodnotami, text a příklady Kvadratické funkce, úvod Kvadratické funkce I. Část, text a příklady Kvadratické funkce, úvod - PL Kvadratické funkce, pokračování Kvadratické funkce II. Část, text a příklady Kvadratické funkce, pokračování - PL pracovní list pro studenty, ti procvičují lineární funkce s jednou absolutní hodnotou, příklady jsou doplněny řešením studenti procvičují lineární funkce s více absolutními hodnotami, opakují definiční obor, obor hodnot a všechny vlastnosti těchto funkcí, příklady je možné následně kontrolovat text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, prezentace, slouží k procvičení nákresu grafů kvadratické funkce, nejprve jsou zde příklady typu y=ax², y=ax²+c, poté vysvětleno, jak rýsovat úplnou kvadratickou rovnici, zopakovány vlastnosti, v závěru jsou tři testové otázky text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, ti se učí určovat vrchol paraboly ze zadání úlohy a sestrojovat tyto funkce, součástí je také řešení studenti procvičují hledání souřadnic vrcholu paraboly u funkcí, z nichž není vidět vrchol, dále průsečíky s osami a funkce sestrojují, v závěru jsou dvě testové úlohy text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, studenti určují vrchol paraboly pomocí vzorce či doplněním na druhou mocninu dvojčlenu, funkce rýsují, je doplněn řešením

21 VY_42_INOVACE_61 VY_42_INOVACE_62 VY_42_INOVACE_63 VY_42_INOVACE_64 Kvadratické funkce s absolutní hodnotou Kvadratická funkce s absolutní hodnotou, text a příklady Kvadratická funkce s absolutní hodnotou - PL cvičný text - LF, KF, AH prezentace, jsou procvičovány kvadratické funkce s absolutní hodnotou, jsou zde zopakovány i definiční obor, obor hodnot a vlastnosti, každá úloha je následně řešena text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, studenti se učí určovat vrchol paraboly pomocí vzorce či doplnění na druhou mocninu dvojčlenu, funkce rýsují, je doplněn řešením cvičný text pro studenty i s řešením, slouží k procvičení před testem

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

6. F U N K C E 6.1 F U N K C E. Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková 181/1 190/24 25

6. F U N K C E 6.1 F U N K C E. Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková 181/1 190/24 25 6. F U N K C E 6.1 F U N K C E Funkce (definice, značení) Způsoby zadání funkce (tabulka, funkční předpis, slovní popis, graf) 181/1 190/24 25 80/1 2 82/3 6.2 D E F I N I Č N Í O B O R, O B O R H O D N

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ROVNICE A NEROVNICE

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název předmětu: Vyrovnávací kurz z matematiky Zabezpečující ústav: Ústav

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Výroková logika a teorie množin Výrok, pravdivostní hodnota výroku, negace výroku; složené výroky(konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence);

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 IV/2 Inovace a

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Technické lyceum. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Technické lyceum. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 72/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Technické lyceum (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika 1. M - pololetní opakování písemná práce Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika

Více

Anotace: Digitální učební materiály slouží k zopakování a k testování získaných znalostí a dovedností.

Anotace: Digitální učební materiály slouží k zopakování a k testování získaných znalostí a dovedností. Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_04 1 M1) Autor: RNDr. Yvetta Bartáková, Mgr. Petra Drápelová, Mgr. Jaroslava Vrbková, Mgr. Jarmila Zelená Vytvořeno: 2013-2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně. Školní rok: Jméno:

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně. Školní rok: Jméno: Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně Školní rok: Předmět: matematika Třída: 1. A Jméno: TEMATICKÝ CELEK: Znalosti

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava I Úprav algebraických výrazů zlomk, rozklad kvadratického trojčlenu,

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické klíčové aktivity

Více

Tematická oblast: Rovnice (VY_32_INOVACE_05_1)

Tematická oblast: Rovnice (VY_32_INOVACE_05_1) Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_05_1) Autor: RNDr. Yvetta Bartáková, Mgr. Petra Drápelová, Mgr. Jaroslava Vrbková, Mgr. Jarmila Zelená Vytvořeno: 2013-2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY TU v LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY Tematické okruhy středoškolské látky: Číselné množiny N, Z, Q, R, C Body a intervaly na číselné ose Absolutní hodnota Úpravy

Více

Matematika - rovnice a nerovnice

Matematika - rovnice a nerovnice Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0906 EU peníze SŠPřZe Nový Jičín Číslo a název šablony klíčové aktivity: SADA DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ Šablona_číslo

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Splněno ANO/NE/hodnota

Splněno ANO/NE/hodnota část 1 - software pro přípravu interaktivních výukových hodin postavený na aktivní účasti žáků základní specifikace: autorský objektově orientovaný výukový software v českém jazyce s implementovanou galerií

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Učitelství 1. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika

Učitelství 1. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika Učitelství 1. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika Povinné předměty: Matematika I aritmetika (KMD/MATE1) 2 Matematika 3 aritmetika s didaktikou (KMD/MATE3) 3 Matematika 5 geometrie (KMD/MATE5)

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

Záznamový arch matematika

Záznamový arch matematika Záznamový arch matematika Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity 432 DUM (12 sad) 105 Pořad Kód TřídaTéma hodiny Anotace: využití DUM (zkvalitnění) Sada čís.sady 9 VY_42_inovace_9_PL2

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2M2 Slovní

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie,

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Anotace vzdělávacích materiálů

Anotace vzdělávacích materiálů Anotace vzdělávacích materiálů Projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.0010 Duhová škola Název šablony: Jméno zpracovatele: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Mgr. Lenka Razáková Číslo vzdělávacího materiálů

Více

VY_42_INOVACE_MA3_01-36

VY_42_INOVACE_MA3_01-36 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity VY_42_INOVACE_MA3_01-36 Inovace a zkvalitnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Cvičení z matematiky Náplň: Systematizace a prohloubení učiva matematiky Třída: 4. ročník Počet hodin: 2 Pomůcky: Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné obory

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie Zpracování osnovy semináře a cvičení z biologie koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Vyšší gymnázium: 4. V 2hod. 6. N 2hod. Charakteristika semináře: Seminář a cvičení biologie je volitelný předmět

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 9. ročník Jan Stoklasa a kol. : Organismy, prostředí, člověk /učebnice přírodopisu pro 9. roč.

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika Elementární teorie čísel Ročník 1. Datum tvorby

Více

MAT_303 Název: VY_32_INOVACE_01_MAT_303_OZŠ_reálná_čísla_II.docx. MAT_304 Název: VY_32_INOVACE_01_MAT_304_OZŠ_zlomky.docx

MAT_303 Název: VY_32_INOVACE_01_MAT_303_OZŠ_reálná_čísla_II.docx. MAT_304 Název: VY_32_INOVACE_01_MAT_304_OZŠ_zlomky.docx Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Tematická oblast: Morfologie a klasifikace rostlin (VY_32_INOVACE_01_1)

Tematická oblast: Morfologie a klasifikace rostlin (VY_32_INOVACE_01_1) Tematická oblast: Morfologie a klasifikace rostlin (VY_32_INOVACE_01_1) Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují stavbu a děje probíhající

Více

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0.

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0. Ukázky typových maturitních příkladů z matematiky..reálná čísla. 3} x R; I. Zobrazte množiny A = {x є 3} < + x R; B = {x є II. Zapište ve tvaru zlomku číslo, 486.Komplexní čísla. I. Určete a + b, a - b,

Více