Seznam jednotlivých vzdělávacích materiálů odevzdaných za 2. monitorovací období ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam jednotlivých vzdělávacích materiálů odevzdaných za 2. monitorovací období (1.11.2012 31.3.2013)"

Transkript

1 Seznam jednotlivých vzdělávacích materiálů odevzdaných za 2. monitorovací období ( ) Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Zeměpis Sada: 3 označení materiálu téma anotace VY_32_INOVACE_42 VY_32_INOVACE_43 VY_32_INOVACE_44 VY_32_INOVACE_45 VY_32_INOVACE_46 VY_32_INOVACE_47 VY_32_INOVACE_48 VY_32_INOVACE_49 Úvod do světového hospodářství Úvod do geografie zemědělství Rostlinná výroba Živočišná výroba Rybolov Lesní a vodní hospodářství Geografie průmyslu - úvod Geografie průmyslu - těžba nerostných surovin informace k úvodu do světového hospodářství informace k úvodu do světového zemědělství informace o významných světových plodinách informace o živočišné výrobě informace o světovém rybolovu informace o lesním a vodním hospodářství informace k úvodu do světového průmyslu informace k těžbě nerostných surovin

2 VY_32_INOVACE_50 VY_32_INOVACE_51 VY_32_INOVACE_52 VY_32_INOVACE_53 VY_32_INOVACE_54 VY_32_INOVACE_55 VY_32_INOVACE_56 VY_32_INOVACE_57 VY_32_INOVACE_58 VY_32_INOVACE_59 VY_32_INOVACE_60 VY_32_INOVACE_61 Energetika Hutnictví, strojírenství Chemický a dřevozpracující průmysl Potravinářský průmysl Geografie dopravy - úvod Geografie dopravy - druhy dopravy Geografie služeb Geografie cestovního ruchu Rajonizace cestovního ruchu Politická mapa světa Rozdělení států světa podle různých kritérií OSN a další organizace informace ke světové energetice informace k hutnictví, strojírenství a elektrotechnice informace k průmyslu chemickému, dřevozpracujícímu a průmyslu stavebních hmot informace ke světovému sklářskému, textilnímu a potravinářskému průmyslu informace k úvodu do geografie dopravy informace o jednotlivých druzích dopravy informace ke geografii služeb informace ke geografii cestovního ruchu informace o rajonizaci cestovního ruchu informace o politické mapě světa informace o rozdělení států podle nerůznějších kritérií informace o vybraných mezinárodních organizacích

3 Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Chemie Sada: 4 označení materiálu téma anotace prezentace pro učitele, obsahuje základní VY_32_INOVACE_34 Vodík informace o vodíku, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva VY_32_INOVACE_35 VY_32_INOVACE_36 VY_32_INOVACE_37 Alkalické kovy Sloučeniny alkalických kovů Kovy alkalických zemin (Be, Mg) prezentace pro učitele, obsahuje základní informace o alkalických kovech, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace pro učitele, obsahuje základní informace o alkalických kovech, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace pro učitele, obsahuje základní informace o alkalických kovech, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva VY_32_INOVACE_38 VY_32_INOVACE_39 VY_32_INOVACE_40 VY_32_INOVACE_41 VY_32_INOVACE_92 VY_32_INOVACE_93 VY_32_INOVACE_94 VY_32_INOVACE_95 Kovy alkalických zemin (Ca, Ba) Prvky III.A skupiny Uhlík Sloučeniny uhlíku Křemík Cín a olovo Dusík Fosfor, As, Sb, Bi prezentace pro učitele, obsahuje základní informace o alkalických kovech, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace pro učitele, obsahuje základní informace o prvcích III.A skupiny, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva určeno pro učitele i studenty, obsahuje základní informace o uhlíku, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva určeno pro učitele, obsahuje základní informace o sloučeninách uhlíku, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o křemíku a germaniu, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o cínu a olovu, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o dusíku a jeho sloučeninách, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o fosforu, arsenu, antimonu, bizmutu, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva

4 VY_32_INOVACE_96 VY_32_INOVACE_97 VY_32_INOVACE_98 VY_32_INOVACE_99 Kyslík Síra Sloučeniny síry Fluor, chlor VY_32_INOVACE_100 Brom, jod VY_32_INOVACE_101 Prvky 8.A skupiny VY_32_INOVACE_158 Prvky IV.B skupiny VY_32_INOVACE_159 Prvky V.B skupiny VY_32_INOVACE_160 Prvky VI.B skupiny VY_32_INOVACE_161 Prvky VII.B skupiny VY_32_INOVACE_162 Prvky VIII.B skupiny VY_32_INOVACE_163 VY_32_INOVACE_184 Měď Přechodné kovy (Co, Ni, Rh, Ir, Pt, Pd) VY_32_INOVACE_185 Stříbro a zlato VY_32_INOVACE_186 Zinek prezentace, obsahuje základní informace o kyslíku a jeho sloučeninách, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o síře a jejím využití, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o sloučeninách síry, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o fluoru, chloru a jejich sloučeninách, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace o jodu a bromu, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, obsahuje základní informace prvcích 8.A skupiny, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o prvcích 4.B skupiny prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o prvcích 5.B skupiny prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o prvcích 6.B skupiny prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o prvcích 7.B skupiny prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o prvcích 8.B skupiny prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o prvcích 9. s 10. skupiny prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o mědi a jejích sloučeninách prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o stříbru a zlatu prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o zinku a jeho sloučeninách

5 VY_32_INOVACE_187 Kadmium a rtuť VY_32_INOVACE_188 Vnitřně přechodné prvky prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o rtuti a kadmiu prezentace, vhodné pro shrnutí a zopakování učiva, obsahuje základní informace o vnitřně přechodných prvcích

6 Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Biologie Sada: 5 označení materiálu téma Anotace VY_32_INOVACE_21 VY_32_INOVACE_22 VY_32_INOVACE_23 VY_32_INOVACE_24 VY_32_INOVACE_25 VY_32_INOVACE_26 VY_32_INOVACE_27 VY_32_INOVACE_28 VY_32_INOVACE_29 VY_32_INOVACE_30 VY_32_INOVACE_31 Systém rostlin a binomická nomenklatura Vznik Země a vývoj života na Zemi Obecné vlastnosti organismů, rozdělení biologie Složení živých soustav Základní rozdělení organismů v obrázcích Viry Buněčné organismy, archea, bakterie Rozdělení a význam bakterií a sinic Systém rostlin a binomická nomenklatura Vznik Země a vývoj života na Zemi Prvkové a látkové složení prezentace, pro učitele i žáky, základní znalosti o vytváření a systému rostlin, některé hypotézy o vzniku života pro žáky jako text, který je možno doplnit informacemi z referátu, v textu jsou zařazeny doplňující a shrnující obrázky, popis vzniku Země a vývoje na Zemi, pro učitele, prezentace pro žáky jako text, kam si doplní vysvětlení jednotlivých pojmů na základě výkladu učitele či hledání na internetu, vyjmenování obecných vlastností, rozdělení biologických věd, stručný popis významu biologie prezentace, součástí jsou otázky na procvičení, obsahuje otázky, které propojují učivo s běžným životem, popis složení organismů prezentace, pro učitele, základní rozdělení organismů v obrázcích prezentace, znaky virů, rozmnožování a rozdělení virů, součástí jsou odkazy na videa pro bližší pochopení učiva prezentace, text s doplňováním funkcí, vlastností organel, základní znaky archea a příklady, složení a znaky bakterií prezentace, rozdělení bakterií podle různých kritérií, význam bakterií, zástupce bakterií, sinice - hlavní znaky a zástupce pracovní list pro žáky, obsahuje různé typy úkolů, k významu a principu třídění organismů, pojmenování organismů, k hypotézám o vzniku a vývoji života na Zemi a evolučním teoriím (darwinismus, lamarkismus). pracovní list pro žáky, obsahuje úkoly k tématu vznik Země, vznik a vývoj života, vývoj fauny a flóry v jednotlivých geologických érách pracovní list pro žáky, lze využít jako doprovodný materiál k prezentaci, obsahuje úkoly k tématu prvkové a látkové složení organismů

7 VY_32_INOVACE_32 VY_32_INOVACE_33 VY_32_INOVACE_82 VY_32_INOVACE_83 VY_32_INOVACE_84 Nebuněční - viry Bakterie, sinice Stavba eukaryotní buňky Organely eukaryotní buňky Životní cyklus buňky, mitóza pracovní list pro žáky, lze využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo k procvičení učiva, obsahuje různé typy úkolů k tématu viry, stavba virionu, virová infekce apod. pracovní list pro žáky, lze využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo k procvičení učiva, obsahuje různé typy úkolů k tématu stavba prokaryotické buňky, metabolismus bakterií, význam bakterií a sinic v ekosystémech a pro člověka prezentace, na procvičení a upevnění probírané látky, obsahuje informace o stavbě eukaryotní buňky prezentace, na procvičení a upevnění probírané látky, obsahuje informace o organelách eukaryotní buňky prezentace, slouží k vysvětlení látky, k vizuálnímu zapamatování, obsahuje informace cyklu buňky a o mitóze VY_32_INOVACE_85 Meióza prezentace, pro upevnění látky a možnost porovnávání s mitózou, popis meiózy s obrázky VY_32_INOVACE_86 Rozdělení protist, charakteristika protist podobných živočichům prezentace, obsahuje různé úkoly pro upevnění látky a informace o rozdělení protist a jejich charakteristiky VY_32_INOVACE_87 VY_32_INOVACE_88 VY_32_INOVACE_89 VY_32_INOVACE_90 VY_32_INOVACE_91 Eukaryotní buňka, mitóza, meióza - pracovní list Zástupci protist podobných živočichům Zástupci protist podobných rostlinám i houbám Chromista Protisté, chromisté k procvičení a opakování učiva, obsahuje různé typy úkolů na téma eukaryotní buňka, mitóza, meióza prezentace, charakterizace a ukázky zástupců i s rozmnožovacími cykly, součástí jsou otázky, na které studenti odpovídají pomocí učebnice, internetu prezentace, charakteristika a zástupce protist včetně obrázků, součástí jsou otázky na doplnění učiva, studenti vyhledávají v učebnici, na internetu pro žáky jako text, systém chromista s charakteristikou a zástupci, součástí jsou otázky k zamyšlení, prezentace pracovní list, doprovodný materiál k prezentaci a nebo k procvičení a opakování učiva, obsahuje různé typy úkolů k tématu a) charakteristika skupin protisté a chromisté, b) zástupci obou skupin, jejich význam pro člověka a v ekosystémech

8 Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Základy společenských věd Sada: 6 označení materiálu téma anotace VY_32_INOVACE_102 Psychologické disciplíny VY_32_INOVACE_103 VY_32_INOVACE_104 Procvičování psychologických směrů - pracovní list Faktory ovlivňující vývoj lidské psychiky VY_32_INOVACE_105 Vývojové etapy VY_32_INOVACE_106 Procvičování vývojové psychologie I. - pracovní list VY_32_INOVACE_107 Vývojová teorie VY_32_INOVACE_108 Lidská osobnost VY_32_INOVACE_109 Lidská psychika VY_32_INOVACE_110 Vnímání VY_32_INOVACE_111 VY_32_INOVACE_112 VY_32_INOVACE_113 Paměť Vývojová psychologie II. - pracovní list Myšlení - poznávací psychologický proces prezentace, obsahuje základní klasifikaci psychologických disciplín pracovní list, slouží k následnému procvičení učiva dějin psychologie a jednotlivých psychologických směrů, součástí je list s řešením prezentace, obsahuje popis základních faktorů ovlivňujících vývoj jedince prezentace, jsou zde charakterizovány jednotlivé vývojové etapy v životě člověka se zaměřením na psych.a motorický vývoj jedince pracovní list, k procvičení učiva obsaženého v prezentaci "Vývojové etapy člověka" prezentace, jsou zde charakterizovány nejznámější vývojové teorie podle S. Freuda, E. Eriksona aj. Piageta prezentace, jsou zde stručně uvedeny základní vlastnosti osobnosti a jednotlivé teorie osobnosti prezentace, popsáno základní členění psychických jevů, vysvětleny jsou rozdíly mezi pojmy prožívání, chování a jednání prezentace, obsahuje základní informace procesu vnímání četně související terminologie pracovní list, slouží k procvičení učiva obsaženého v prezentacích "Faktory ovlivňující vývoj lidské psychiky a Vývojové etapy", práce je vhodná např. i jako domácí úkol, součástí je řešení prezentace, popisuje základní druhy myšlení a jednotlivé myšlenkové operace, uvádí souvislost myšlení a řeči prezentace, obsahuje základní informace o paměťových psychických procesech, obsahuje jednoduchý test paměti

9 VY_32_INOVACE_114 Emoce, vůle VY_32_INOVACE_115 Temperament VY_32_INOVACE_116 Charakter VY_32_INOVACE_117 Schopnosti osobnosti VY_32_INOVACE_118 Pozornost VY_32_INOVACE_119 Vědomí VY_32_INOVACE_120 Druhy a efektivita učení VY_32_INOVACE_121 Potřeby jedince prezentace, obsahuje základní charakteristiku emocí a vůle včetně zapojení studentů do hodiny, obsahuje i úkol k procvičení učiva prezentace, představuje základní teorie temperamentu včetně zapojení studentů do hodiny, obsahuje úkol k procvičení prezentace, obsahuje základní rozlišení mezi charakterem a temperamentem a obecný popis charakteru a jeho vývojových stadií, obsahuje úkol k procvičení prezentace, obsahuje základní rozlišení mezi schopnostmi a vlohami a také popis inteligence jako jedné ze základních druhů schopnosti osobnosti, úkol k procvičení učiva v souvislosti s Gaussovou křivkou prezentace, obsahuje základní informace o pozornosti - její základní dělení, vlastnosti, atd., je doplněna úkoly pro studenty a obsahuje procvičení vlastní pozornosti prezentace, obsahuje základní informace o vědomí, součástí je i téma věnující se tématu spánku, obsahuje skupinový úkol a jeho řešení pracovní list, pomáhá studentovi si uvědomit své vlastní studijní návyky, dává návod, jak návyky vhodně upravit prezentace, obsahuje základní rozlišení potřeb a vysvětluje podstatu hierarchického uspořádání potřeb podle A. Maslowa, obsahuje i úkoly k procvičení učiva

10 Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Zeměpis Sada: 9 označení materiálu téma anotace VY_32_INOVACE_164 NATO VY_32_INOVACE_165 EU, EFTA, CE VY_32_INOVACE_166 Krajina a ŽP VY_32_INOVACE_167 VY_32_INOVACE_168 VY_32_INOVACE_169 VY_32_INOVACE_170 VY_32_INOVACE_171 Globální problémy lidstva - úvod Globální problémy lidstva - přírodní rizika Globální problémy lidstva - společenská rizika Globální problémy lidstva - ohniska napětí Austrálii a Oceánie - přírodní podmínky základní informace o NATO základní informace o EU, EFTA, CE základní informace o krajině a ŽP základní informace o globálních problémech lidstva základní informace o globálních problémech lidstva (přírodní rizika) základní informace o globálních problémech lidstva (společenská rizika) základní informace o vybraných ohniscích napětí ve světě základní informace o přírodních podmínkách Austrálie a Oceánie

11 VY_32_INOVACE_172 VY_32_INOVACE_173 Austrálie a Oceánie - obyvatelstvo a hospodářství Austrálie a Oceánie - politická mapa VY_32_INOVACE_174 Australský svaz VY_32_INOVACE_175 Nový Zéland VY_32_INOVACE_176 Afrika - přírodní podmínky VY_32_INOVACE_177 Afrika - obyvatelstvo a hospodářství VY_32_INOVACE_178 Afrika - severní VY_32_INOVACE_179 Afrika - západní VY_32_INOVACE_180 Afrika - centrální základní informace o obyvatelstvu a hospodářství regionu Austrálie a Oceánie základní informace o politické mapě Austrálie a Oceánie základní informace o státu Australský svaz základní informace o Novém Zélandu základní informace o přírodních podmínkách Afriky základní informace o obyvatelstvu a hospodářství Afriky základní informace o regionu severní Afriky základní informace o regionu západní Afriky základní informace o regionu centrální Afriky

12 VY_32_INOVACE_181 Afrika - východní VY_32_INOVACE_182 Afrika - jižní VY_32_INOVACE_183 JAR základní informace o regionu východní Afriky základní informace o regionu jižní Afriky základní informace o Jihoafrické republice

13 Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Biologie Sada: 11 označení materiálu téma Anotace VY_32_INOVACE_189 VY_32_INOVACE_190 VY_32_INOVACE_191 VY_32_INOVACE_192 Houby charakteristika Chytridiomycety, houby spájivé, vřeckovýtrusé houby Houby stopkovýtrusé VY_32_INOVACE_193 Lišejniky Houby pracovní list Prezentace, charakteristika hub, součástí jsou různé úkoly na zamyšlení nebo vyhedání Prezentace, rozdělení hub chytridiomycety, houby spájivé, houby vřeckovýtrusé včetně zástupců a charakteristiky, z důvodu upevnění učiva doplněna prezentace o různé úkoly Prezentace, charakteristika stopkovýtrusých hub, zástupci stopkovýtrusých hub, doplnit prací s atlasem hub, následnou poznávačkou jednotlivých zástupců Pro učitele a studenty, pracovní list, na procvičení a upevnění probírané látky Prezentace, charakteristika lišejníků, popis a poznávání jednotlivých druhů, prezentace je doplněná o různé úkoly k upevnění učiva VY_32_INOVACE_194 Opakování hub VY_32_INOVACE_142 Pletiva VY_32_INOVACE_143 Kořen VY_32_INOVACE_144 Stonek VY_32_INOVACE_145 List - 1. část VY_32_INOVACE_146 List - 2. část VY_32_INOVACE_147 Květ VY_32_INOVACE_148 Květenství Prezentace, obsahuje otázky na zopakování učiva hub prezentace, obsahuje obrázky z důvodu lepší představy, součástí jsou úkoly, které studenti plní pomocí učebnice, obsahuje informace o stavbě a funkci rostlinných pletiv prezentace, rozdělení orgánů, kořen - funkce, typy, vnitřní a vnější stavba, přeměny, význam prezentace, doplněná o různé úkoly k upevnění učiva, informace o stonku - funkce, typy, větvení, vnější a vnitřní stavba, přeměny, význam prezentace, doplněná o různé úkoly k upevnění učiva, informace o listu - funkce, typy listů, vnější stavba prezentace, doplněná o různé úkoly k upevnění učiva, informace o listu - vnitřní stavba, typy čepelí, přeměny listu, význam prezentace, doplněná o různé úkoly k upevnění učiva, informace o květu - funkce, stavba, popis částí, květní diagram a vzorec, květní lůžko, nektárium, opylení, oplození prezentace, doplněná o příklady každého květenství, informace o typech a rozdílech v květenství

14 VY_32_INOVACE_149 Plod VY_32_INOVACE_150 Metabolismus VY_32_INOVACE_151 Příjem a výdej látek VY_32_INOVACE_152 Pletiva VY_32_INOVACE_153 Kořen VY_32_INOVACE_154 Stonek VY_32_INOVACE_155 List VY_32_INOVACE_156 Květ, plod VY_32_INOVACE_157 Metabolismus prezentace, obsahuje úkoly (přiřazování pojmů k sobě) k upevnění učiva, plod - funkce, složení, význam, typy plodů s příklady prezentace, informace o metabolismu, fotosyntéze, dýchání, glykolýze, kvašení - opakování učiva v otázkách prezentace, informace o příjmu a výdeji látek, o minerální výživě, způsobu výživy, vodní režim - opakování v otázkách pracovní list, lze ho využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo jako sadu úkolů k procvičení a opakování, obsahuje úkoly k tématu definice pletiv, význam mnohobuněčnosti, dělení pletiv apod. pracovní list, lze ho využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo jako sadu úkolů k procvičení a opakování, obsahuje úkoly k tématu kořen a jeho funkce, procvičení botanické terminologie, typy kořenových systémů, anatomie kořene apod. pracovní list, lze ho využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo jako sadu úkolů k procvičení a opakování, obsahuje úkoly k tématu stonek a jeho funkce, typy stonku podle postavení listů a podle způsobu větvení, anatomie stonku apod. pracovní list, lze ho využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo jako sadu úkolů k procvičení a opakování, obsahuje úkoly k tématu list a jeho funkce, procvičení botanické terminologie k morfologii listu, anatomická stavba listu apod. pracovní list, lze ho využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo jako sadu úkolů k procvičení a opakování, obsahuje úkoly k tématu květ, jeho stavba a funkce, anatomii samčích a samičích plodolistů, řez vajíčkem, opylení a oplození, vývoj semene, květenství pracovní list, lze ho využít jako doprovodný materiál k prezentaci nebo jako sadu úkolů k procvičení a opakování, obsahuje úkoly k tématu funkce metabolismu, význam enzymů, katabolismus a anabolismus, průběh fotosyntézy

15 Číslo klíčové aktivity: IV/2 Tematická oblast: Matematika 1 Sada: 1 označení materiálu téma anotace VY_42_INOVACE_01 VY_42_INOVACE_02 VY_42_INOVACE_03 VY_42_INOVACE_04 VY_42_INOVACE_05 VY_42_INOVACE_06 VY_42_INOVACE_07 VY_42_INOVACE_08 VY_42_INOVACE_09 VY_42_INOVACE_10 VY_42_INOVACE_11 Číselné obory, přirozená a celá čísla Číselné obory, přirozená a celá čísla Racionální čísla, zlomky Počítání se zlomky Reálná čísla Reálná čísla, zaokrouhlování reálných čísel Absolutní hodnota reálného čísla Množiny Množiny Základní množinové operace, intervaly Základní množinové operace, intervaly výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací výkladu, doplněk pro žáky, výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací

16 VY_42_INOVACE_12 VY_42_INOVACE_13 VY_42_INOVACE_14 VY_42_INOVACE_15 VY_42_INOVACE_16 VY_42_INOVACE_17 VY_42_INOVACE_18 VY_42_INOVACE_19 VY_42_INOVACE_20 VY_42_INOVACE_21 VY_42_INOVACE_22 Procenta, úroky Mat. logika - výrok / Kvantifikované výroky Mat. logika - výrok / Kvantifikované výroky Složené výroky / Negace složených výroků - konjunkce, disjunkce / Negace implikace, ekvivalence Negování složených výroků - cvičení Pís. Práce, test z výrokové logiky elementární teorie čísel Cvičení - negace výroků. Hra KUFR - opakování pojmů Elementární teorie čísel ( Rozklad na prvočinitele) Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel, slovní úlohy výkladu, doplněk pro žáky, výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací výkladu, doplněk pro žáky, prezentace, pro učitele k promítnutí a řešení úloh interaktivně, k opakování před písemnou prací pro žáky jako pomůcka k procvičení látky, pro učitele k ověření znalostí, jako samostatná práce v hodině výkladu, doplněk pro žáky, zpestření vyučovací hodiny hrou, pro žáky nácvik správného vyjadřování definic pojmů z výrokové logiky svými vlastními slovy, obohacení slovní zásoby pro učitele k promítnutí a názornému doplnění výkladu s řešením na tabuli - může být po několik vyučovacích hodin, k opakování před písemnou prací výkladu, interaktivně, doplněk pro žáky, pro učitele k promítnutí a názornému doplnění výkladu při současném řešení úloh, k opakování před písemnou prací

17 VY_42_INOVACE_23 VY_42_INOVACE_24 VY_42_INOVACE_25 VY_42_INOVACE_26 VY_42_INOVACE_27 VY_42_INOVACE_28 VY_42_INOVACE_29 VY_42_INOVACE_30 VY_42_INOVACE_31 VY_42_INOVACE_32 Číselné soustavy Mocniny, odmocniny Mocniny s celým mocnitelem Odmocniny Mocniny s racionálním mocnitelem Mocniny, počítání s mocninami Počítání s mocninami Usměrňování zlomků, počítání s odmocninami Počítání s mocninami a odmocninami, souhrnné opakování Mnohočleny, hodnota mnohočlenu výkladu, interaktivně, doplněk pro žáky, výkladu, interaktivně, doplněk pro žáky, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, možno využít jako rozcvičku na začátku hodiny (vždy po jednom snímku), k opakování před písemnou prací pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, možno využít jako rozcvičku na začátku hodiny, k opakování před písemnou prací pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, možno využít jako rozcvičku na začátku hodiny, k opakování před písemnou prací výkladu, interaktivně, doplněk pro žáky, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, k opakování před písemnou prací výkladu, interaktivně, doplněk pro žáky, pro učitele k promítnutí a řešení úloh na tabuli, procvičení vzorců na mocniny a odmocniny, k opakování před písemnou prací výkladu, doplněk pro žáky, Číslo klíčové aktivity: IV/2

18 Tematická oblast: Matematika 2 Sada: 2 označení materiálu téma anotace VY_42_INOVACE_33 VY_42_INOVACE_34 VY_42_INOVACE_35 VY_42_INOVACE_36 VY_42_INOVACE_37 VY_42_INOVACE_38 VY_42_INOVACE_39 VY_42_INOVACE_40 VY_42_INOVACE_41 Funkce, základní pojmy Funkce, základní pojmy, text a příklad Funkce, základní pojmy - PL Funkce, základní pojmy - cvičný test Definiční obory Definiční obor, text a příklady Definiční obory - PL Obor hodnot, hodnota funkce v bodě Obor hodnot funkce, text a příklady prezentace, slouží k procvičení příkladů na užití funkce v praxi, pojmy definice funkce a definičního oboru funkce, grafu funkce a procvičuje vyjádření neznámé ze vzorce text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, studenti se učí pochopit funkci jako závislost a vyjádřit neznámou ze vzorce, je možná také kontrola příkladů cvičný test pro studenty, slouží k zopakování učiva před testem, je doplněn řešením prezentace, slouží k procvičení definičního oboru funkce a to nejprve z grafu, dále jsou určovány a objasňovány definiční obory z předpisu funkce text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, studenti hledají definiční obory funkcí dané rovnicí, pracovní list je doplněn podrobným postupem řešení prezentace, procvičuje termíny obor hodnot, funkční hodnota v bodě a to určování z grafu, předpisu i tabulky text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky,

19 VY_42_INOVACE_42 VY_42_INOVACE_43 VY_42_INOVACE_44 VY_42_INOVACE_45 VY_42_INOVACE_46 VY_42_INOVACE_47 VY_42_INOVACE_48 VY_42_INOVACE_49 VY_42_INOVACE_50 VY_42_INOVACE_51 Obor hodnot, hodnota funkce v bodě - PL Vlastnosti funkcí Vlastnosti funkcí, text a příklady Vlastnosti funkcí, PL Lineární funkce, úvod Lineární funkce, text a příklady Lineární funkce, různé definiční obory Lineární funkce, slovní úlohy Lineární funkce s jednou absolutní hodnotou Lineární funkce s absolutní hodnotou, text a příklady pracovní list pro studenty, ti procvičují pojmy definiční obor, obor hodnot, hodnota funkce v bodě, předpis funkce, různě zadanou funkci prezentace, procvičovány jednotlivé vlastnosti funkcí, studenti nejprve řeší vše samostatně, potom je jim promítnuto řešení text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, ti určují, zda daný graf je či není funkcí, u každé funkce určují vlastnosti daných funkcí prezentace pro studenty i učitele, za začátku jsou tři testové úlohy, dále slouží na procvičení nákresů lineárních funkcí a jejich zvláštní případy, včetně definičních oborů, oborů hodnot a vlastností text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, jsou zde lineární funkce s různými definičními obory, doplněno řešením slovní úlohy slouží pro studenty jako užití lineární funkce, úlohy jsou zpočátku řešeny za pomocí učitele, dále i studenty samotnými prezentace, na začátku je zopakována funkce absolutní hodnota, dále studenti určují "bod zlomu" ze zadání funkce, hledají průsečíky s osami souřadnic a funkce zakreslují, v závěru jsou dvě testové otázky i s řešením text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky,

20 VY_42_INOVACE_52 VY_42_INOVACE_53 VY_42_INOVACE_54 VY_42_INOVACE_55 VY_42_INOVACE_56 VY_42_INOVACE_57 VY_42_INOVACE_58 VY_42_INOVACE_59 VY_42_INOVACE_60 Lineární funkce s jednou absolutní hodnotou - PL Lineární funkce s více absolutními hodnotami Lineární funkce s více absolutními hodnotami, text a příklady Kvadratické funkce, úvod Kvadratické funkce I. Část, text a příklady Kvadratické funkce, úvod - PL Kvadratické funkce, pokračování Kvadratické funkce II. Část, text a příklady Kvadratické funkce, pokračování - PL pracovní list pro studenty, ti procvičují lineární funkce s jednou absolutní hodnotou, příklady jsou doplněny řešením studenti procvičují lineární funkce s více absolutními hodnotami, opakují definiční obor, obor hodnot a všechny vlastnosti těchto funkcí, příklady je možné následně kontrolovat text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, prezentace, slouží k procvičení nákresu grafů kvadratické funkce, nejprve jsou zde příklady typu y=ax², y=ax²+c, poté vysvětleno, jak rýsovat úplnou kvadratickou rovnici, zopakovány vlastnosti, v závěru jsou tři testové otázky text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, ti se učí určovat vrchol paraboly ze zadání úlohy a sestrojovat tyto funkce, součástí je také řešení studenti procvičují hledání souřadnic vrcholu paraboly u funkcí, z nichž není vidět vrchol, dále průsečíky s osami a funkce sestrojují, v závěru jsou dvě testové úlohy text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, studenti určují vrchol paraboly pomocí vzorce či doplněním na druhou mocninu dvojčlenu, funkce rýsují, je doplněn řešením

21 VY_42_INOVACE_61 VY_42_INOVACE_62 VY_42_INOVACE_63 VY_42_INOVACE_64 Kvadratické funkce s absolutní hodnotou Kvadratická funkce s absolutní hodnotou, text a příklady Kvadratická funkce s absolutní hodnotou - PL cvičný text - LF, KF, AH prezentace, jsou procvičovány kvadratické funkce s absolutní hodnotou, jsou zde zopakovány i definiční obor, obor hodnot a vlastnosti, každá úloha je následně řešena text pro žáky, do kterého si mohou zapisovat poznámky podle výkladu učitele, pro učitele k promítnutí na tabuli a názornému výkladu, pro žáky, pracovní list pro studenty, studenti se učí určovat vrchol paraboly pomocí vzorce či doplnění na druhou mocninu dvojčlenu, funkce rýsují, je doplněn řešením cvičný text pro studenty i s řešením, slouží k procvičení před testem

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 187/2009/Chl. Tímto dodatkem se od školního roku 2011/2012 mění učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium,

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156,

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium + osnovy volitelných předmětů Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 3. Volitelné předměty

Školní vzdělávací program. Příloha č. 3. Volitelné předměty Školní vzdělávací program Příloha č. 3 Volitelné předměty Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH PLNĚNÍ PODMÍNEK... 4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 6 OBČANSKÁ VÝCHOVA... 8 DĚJEPIS... 10 BIOLOGIE... 12 CHEMIE... 15 ZEMĚPIS...

Více

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více