EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ"

Transkript

1 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2012/ Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1. Grafika 2. MS Office Předmět UCE a PRA: 1. Účetnictví 2. Mzdy

2 2. Povinná profilová zkouška z EKONOMIKY 1. Podnik a podnikání 2. Právní formy podnikání 3. Majetek podniku a jeho financování 4. Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce 5. Mzdy 6. Daňová soustava 7. Makroekonomie 8. Management 9. Účetnictví a daňová evidence 10. Vedení účetnictví 11. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek, příklady účtování 12. Účtová třída 1 Zásoby, příklady účtování 13. Účtová třída 2 Finanční účty, příklady účtování 14. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy, příklady účtování 15. Účtová třída 5 Náklady a účtová třída 6 Výnosy, příklady účtování 16. Roční účetní uzávěrka, výsledek hospodaření, účetní výkazy 17. Marketingové řízení 18. Marketingový mix 19. Prodejní činnost podniku 20. Obchodnězávazkové vztahy

3 3. Povinná profilová zkouška ze ZÁKLADŮ VÝROBY VE STROJÍRENSTVÍ 1. Základy metalurgie 2. Slévárenství 3. Tváření 4. Svařování 5. Teorie obrábění 6. Soustružení 7. Frézování 8. Vrtání a vyvrtávání 9. Broušení 10. Technická příprava výroby 11. Spoje a spojovací součásti 12. Přenos Mk mezi hřídelem a nábojem 13. Hřídele a jejich uložení 14. Hřídelové spojky a brzdy 15. Opásané převody 16. Převody ozubenými koly 17. Dopravní a zdvihací stroje 18. Pohony silničních motorových vozidel 19. Pístové stroje 20. Lopatkové stroje

4 Nepovinná zkouška profilové části z MATEMATIKY 1. Číselné obory, množiny, výrazy (mnohočleny, úpravy algebraických výrazů) 2. Mocniny s reálným exponentem, odmocniny 3. Lineární rovnice a nerovnice, soustavy rovnic 4. Kvadratická rovnice a nerovnice v R, iracionální rovnice, soustavy rovnic 5. Funkce a jejich vlastnosti 6. Druhy funkcí a jejich vlastnosti 7. Exponenciální funkce a rovnice 8. Logaritmická funkce a rovnice 9. Planimetrie 10. Stereometrie 11. Goniometrie 12. Sinová a kosinová věta 13. Komplexní čísla 14. Řešení rovnic v C 15. Kombinatorika 16. Pravděpodobnost a statistika 17. Analytická geometrie 18. Kuželosečky 19. Posloupnosti 20. Aritmetická a geometrická posloupnost

5 Nepovinná zkouška profilové části z INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ 1. Historie a teorie struktury počítače 2. Základní komponenty počítače 3. Vnitřní komunikační rozhraní 4. Zobrazovací zařízení 5. Vstupní zařízení 6. Výstupní zařízení 7. Počítačové sítě 8. Operační systémy 9. Používání PC a správa souborů 10. Varianty a podmínky zajištění softwaru 11. Archivace a zálohování dat, programy pro archivaci, formáty 12. Ukládání dat (zařízení, formáty) 13. Počítačové viry, ochrana počítačů před viry, antivirové programy 14. MS Word 15. MS Excel 16. Databáze 17. MS PowerPoint 18. Grafické možnosti PC a grafické programy (vektorová a rastrová grafika) 19. Multimedia 20. Internet a komunikace

6 STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2012/ Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů KOM: 1. Měření strojních součástí ICT: 2. MS OFFICE a programování CAD: 3. CAD SPS: 4. Návrh pohonu zařízení STT: 5. Lisovací nástroje PRA: 6. Práce na CNC strojích

7 2. Povinná profilová zkouška 1. Namáhání tahem a tlakem 2. Namáhání smykem 3. Namáhání krutem 4. Namáhání ohybem 5. Složená namáhání 6. Spojovací součásti a spoje 7. Spoje hřídele s nábojem 8. Hřídele a ložiska 9. Pružiny 10. Spojky 11. Brzdy 12. Potrubí a jeho příslušenství 13. Převody otáčivého pohybu 14. Převody ozubenými koly 15. Kinematické mechanismy 16. Tekutinové mechanismy 17. Výměníky tepla 18. Dopravní stroje a zařízení 19. Čerpadla a kompresory 20. Spalovací motory 21. Energetické stroje a zařízení 22. Jaderná energetika STAVBA A PROVOZ STROJŮ

8 3. Povinná profilová zkouška STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Základy metalurgie 2. Plasty 3. Slévárenství 4. Svařování 5. Tváření 6. Teorie obrábění 7. Soustružení 8. Frézování 9. Vrtání a vyvrtávání 10. Broušení 11. Hoblování a obrážení 12. CNC obrábění 13. Výroba závitů 14. Výroba ozubených kol 15. Speciální metody obrábění 16. Základy metalografie 17. Tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů a slitin 18. Koroze a ochrana proti korozi 19. Přípravky 20. Lisovací nástroje 21. Zkoušky mechanických vlastností materiálu 22. Zkoušky technologických vlastností materiálu

9 Nepovinná zkouška profilové části MATEMATIKA 1. Číselné obory, množiny, výrazy (mnohočleny, úpravy algebraických výrazů) 2. Mocniny s reálným exponentem, odmocniny 3. Lineární rovnice a nerovnice 4. Kvadratická rovnice a nerovnice v R, iracionální rovnice 5. Soustavy rovnic 6. Funkce a jejich vlastnosti 7. Druhy funkcí a jejich vlastnosti 8. Exponenciální funkce a rovnice 9. Logaritmická funkce a rovnice 10. Planimetrie 11. Stereometrie 12. Goniometrie 13. Sinová a kosinová věta 14. Komplexní čísla 15. Řešení rovnic v C 16. Kombinatorika 17. Pravděpodobnost a statistika 18. Analytická geometrie v rovině 19. Analytická geometrie v prostoru 20. Kuželosečky 21. Posloupnosti 22. Aritmetická a geometrická posloupnost

10 Nepovinná zkouška profilové části INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Historie a teorie struktury počítače 2. Základní komponenty počítače 3. Vnitřní komunikační rozhraní 4. Zobrazovací zařízení 5. Vstupní zařízení 6. Výstupní zařízení 7. Počítačové sítě 8. Operační systémy 9. Používání PC a správa souborů 10. Varianty a podmínky zajištění softwaru 11. Archivace a zálohování dat, programy pro archivaci, formáty 12. Ukládání dat (zařízení, formáty) 13. Počítačové viry, ochrana počítačů před viry, antivirové programy 14. MS Word 15. MS Excel 16. Databáze 17. MS PowerPoint 18. Grafické možnosti PC a grafické programy (vektorová a rastrová grafika) 19. Multimedia 20. Programování v jazyce C Internet a komunikace

11 AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2012/ Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů AUC Posuvová jednotka Opracovací automat elpneu Programování na PLC Řízení elektropneumaticky pomocí PLC Spojitá regulace ELN Lineární komplexní dvojbran Návrh nízkofrekvenčního zesilovače ELM Měření elektronických lineárních součástek Měření elektronických nelineárních součástek CIT Zapojení s logickými obvody MIT Programování aplikací v jazyce symbolických adres s mikropočítačem PRAXE Práce na CNC soustruhu Práce na CNC frezce AVT, ICT CAD Algoritmizace + MS OFFICE

12 2. Povinná profilová zkouška z AUTOMATIZACE 1. Automatizační technika 2. Kombinační obvody a jejich realizace 3. Sekvenční logické obvody 4. Elektropneumatika 5. Měření neelektrických veličin, snímače teploty 6. Snímače polohy 7. Přístroje pro měření tlaku, objemu, výšky hladiny a rychlosti 8. Přenos a zpracování informace 9. Programovatelné automaty 10. Programování na PLC 11. Regulační technika 12. Nespojitá regulace 13. Spojité regulátory 14. Regulační obvody se spojitými regulátory 15. Rozvětvené a několikaparametrové regulační obvody 16. Automatizační prostředky pro realizaci regulace 17. Číslicové řízení 18. Servomechanismy 19. Průmyslové roboty 20. Elektroenergetika 21. Střídavé stroje 22. Kružnicový diagram 23. Stejnosměrné a speciální stroje 24. Elektrické pohony 25. Fuzzy regulace

13 3. Povinná profilová zkouška z ELEKTROTECHNIKY 1. Metody řešení stejnosměrných elektronických obvodů lineárních a nelineárních 2. Elektromagnetická indukce 3. Výkon elektrického proudu, účinnost, účiník 4. Řešení obvodů střídavého proudu 5. Elektroakustika a záznam zvuku 6. Lineární součástky elektronických obvodů 7. Diody, diaky, tyristory, triaky 8. Tranzistory bipolární, unipolární 9. Součástky řízené neelektrickými fyzikálními veličinami 10. Lineární komplexní jednobrany 11. Lineární komplexní dvojbrany 12. Přechodové jevy v jednoduchých RL a RC obvodech 13. Napájecí zdroje 14. Zesilovače 15. Generátory kmitů 16. Základní uspořádání a princip činnosti mikropočítače 17. Adresování v jazyce symbolických adres 18. Sběrnice mikropočítače a způsoby řízení periferií 19. Jednočipový mikropočítač 20. Základní soustavy elektromechanických měřicích přístrojů 21. Metody měření pasivních součástek 22. Základní obvody elektronických měřicích přístrojů s využitím operačních zesilovačů 23. Elektronický osciloskop 24. Měřicí generátory 25. Číslicové měřicí přístroje

14 Nepovinná zkouška profilové části z INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 1. Historie a teorie struktury počítače 2. Základní komponenty počítače 3. Vnitřní komunikační rozhraní 4. Zobrazovací zařízení 5. Vstupní zařízení 6. Výstupní zařízení 7. Počítačové sítě 8. Operační systémy 9. Používání PC a správa souborů 10. Varianty a podmínky zajištění softwaru 11. Archivace a zálohování dat, programy pro archivaci, formáty 12. Ukládání dat (zařízení, formáty) 13. Počítačové viry, ochrana počítačů před viry, antivirové programy 14. MS Word 15. MS Excel 16. Databáze 17. MS PowerPoint 18. Grafické možnosti PC a grafické programy (vektorová a rastrová grafika) 19. Multimedia 20. Programování v jazyce C Internet a komunikace

15 Nepovinná zkouška profilové části z MATEMATIKY 1) Číselné obory, množiny, výrazy (mnohočleny, úpravy algebraických výrazů) 2) Mocniny s reálným exponentem, odmocniny 3) Lineární rovnice a nerovnice 4) Kvadratická rovnice a nerovnice v R, iracionální rovnice 5) Soustavy rovnic 6) Funkce a jejich vlastnosti 7) Druhy funkcí a jejich vlastnosti 8) Exponenciální funkce a rovnice 9) Logaritmická funkce a rovnice 10) Planimetrie 11) Stereometrie 12) Goniometrie 13) Sinová a kosinová věta 14) Komplexní čísla 15) Řešení rovnic v C 16) Kombinatorika 17) Pravděpodobnost a statistika 18) Analytická geometrie v rovině 19) Analytická geometrie v prostoru 20) Kuželosečky 21) Posloupnosti 22) Aritmetická a geometrická posloupnost 23) Derivace funkce, užití vět při výpočtech 24) Vyšetřování průběhů funkcí pomocí derivací 25) Integrální počet

16 Provozní technika PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2012/ Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět: TEM 1) Měření strojních součástí 2) Zkoušky materiálů

17 2. Povinná profilová zkouška z předmětu: Strojírenská technologie a Ekonomika 1) Prášková metalurgie výroba a vlastnosti slinutých materiálů - druhy, použití. Volba konstrukčních materiálů metodika volby, využití technických norem. 2) Teorie obrábění geometrie břitu řezného nástroje, obrobitelnost, mechanika tvoření třísky, nárůstek, řezné podmínky, řezné prostředí, materiály pro řezné nástroje. Výrobní postup. 3) Strojní kování volné, zápustkové, úpravy a tepelné zpracování výkovků. 4) Soustružení podstata, stroje, nástroje, upínání nástrojů a obrobků, řezné podmínky, dosahovaná přesnost a drsnost povrchu, základní práce 5) Vrtání - podstata, stroje, nástroje, upínání nástrojů a obrobků, řezné podmínky, dosahovaná přesnost a drsnost povrchu, základní práce.. 6) Frézování - podstata, stroje, nástroje, upínání nástrojů a obrobků, řezné podmínky, dosahovaná přesnost a drsnost povrchu, základní práce. Výroba čelních ozubených kol frézováním. 7) Broušení - podstata, stroje, nástroje, upínání nástrojů a obrobků, řezné podmínky, dosahovaná přesnost a drsnost povrchu, základní práce. 8) Dokončovací operace obrábění jemné soustružení a frézování, honování, superfinišování, lapování 9) Výroba závitů obráběním, tvářením. Výroba ozubených kol frézování, obrážení 10) Speciální metody obrábění elektroerozivní, elektrochemické, obrábění ultrazvukem. 11) Slévárenství modelová zařízení, formovací látky, výroba forem a jader, způsoby výroby polotovarů litím, úprava a tepelné zpracování odlitků, vady a kontrola odlitků 12) Svařování přehled, charakteristika, druhy svařování, úprava svarových ploch, svařitelnost, vady svarů a kontrola svarů 13) Plasty druhy, vnitřní struktura, vlastnosti, použití. Zpracování plastů výrobní technologie 14) Tržní ekonomika 15) Právní formy podnikání 16) Mzdy 17) Daňová soustava 18) Majetek podniku a jeho financování 19) Makroekonomie se zaměřením na výkonnost národního hospodářství 20) Makroekonomie se zaměřením na nezaměstnanost, inflaci a bilanci zahraničního obchodu

18 3. Povinná profilová zkouška z předmětu: Mechanika a Stroje a zařízení 1) Způsoby zatížení strojních součástí, druhy namáhání a deformací. Vnější a vnitřní síly. Dovolené napětí. 2) Namáhání tahem tlakem. Diagram zkoušky pevnosti v tahu. Hookeův zákon. Napětí vyvolané změnou teploty a vlastní tíhou. 3) Síla. Soustava sil v rovině. Uvedení soustavy sil do rovnováhy. 4) Namáhání na smyk napětí ve smyku. Stříhání materiálu. Hookeův zákon pro smyk. 5) Namáhání na ohyb napětí v ohybu. Kvadratický moment průřezu a modul průřezu. Steinerova věta. 6) Pístová čerpadla rozdělení, základní pojmy, p-v diagram a výpočet objemového množství jednočinného čerpadla. 7) Pístové kompresory pracovní oběh (p V diagram), vícestupňová komprese, objemový průtok, chlazení, regulace. 8) Spalovací motory rozdělení, pracovní oběhy (p-v diagram), rozvody. 9) Odstředivá čerpadla hlavní části, princip práce, provedení, charakteristiky. 10) Ventilátory rozdělení. Radiální ventilátory princip práce, oběžná kola provedení, tvar lopatek. 11) Přímočarý pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný. Volný pád svislý vrh. 12) Vytápění druhy, výpočet prostupu tepla, tepelných ztrát a otopných těles, vytápěcí soustavy. 13) Rotační pohyb rovnoměrný. 14) Parní turbíny rozdělení, průběhy tlaků a rychlostí. 15) Parní kotle druhy topenišť, druhy kotlů, ztráty kotlů, emise. 16) Průmyslové pece druhy, vyzdívky, části pece, vysoká pec, ocelářské pece. 17) Tvářecí stroje druhy, schémata, použití. 18) Elektrárny vodní, tepelné a jaderné. 19) Strojní chlazení oběhy, kompresní a absorpční chlazení. 20) Větrání a klimatizace způsoby větrání, princip klimatizace.

19 Oděvnictví PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2012/ Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět OOV: 1) Pánská košile 2) Dámská halenka 3) Pánské pyžamo 4) Dámské šaty

20 2. Povinná profilová zkouška z předmětu: Organizace oděvní výroby a Ekonomika 1. Výrobek - vlastnosti, označování výrobku; Výrobní program, sortiment. 2. Návrh výrobku, schvalování modelů, kontrakty, obchodní smlouvy, kalkulace výrobku 3. Konstrukční příprava výroby - její úkoly, části technické dokumentace, norma spotřeby materiálu 4. Střihové šablony - význam, postup a úprava šablon, stupňování; střihové polohy - způsoby, záznam; pracovní šablony 5. Technologická příprava výroby - úkoly, části technické dokumentace; soupis operací, pracovní postup operace 6. Plán výroby, výrobní kapacita, řízení výroby. Úkoly a činnosti mistra. 7. Výrobní postup - zásady sestavení, podklady, pracovní zatížení, nákres podlaží, vyhodnocení výrobního postupu 8. Standardizace - účel, metody. Druh norem podle obsahu a rozsahu působnosti. Norma výkonu - norma času a norma množství, stanovení normy, plnění norem. 9. Oddělovací proces - úkoly, základní úseky, nakládání materiálu, značení a úprava součástí. Střihárna - pracovní postup. 10. Spojovací proces - úkoly, základní úseky, pracovní takt, pracoviště, způsoby uspořádání pracovišť 11. Tvarovací a dokončovací proces. Skladování, přejímka a třídění materiálu. Doprava 12. Kontrola jakosti výrobků, třídění výrobků, vady výrobků 13. Výrobní proces a jeho členění, typy výroby. 14. Tržní ekonomika 15. Právní formy podnikání 16. Mzdy 17. Daňová soustava 18. Majetek podniku a jeho financování 19. Makroekonomie se zaměřením na výkonnost národního hospodářství 20. Makroekonomie se zaměřením na nezaměstnanost, inflaci a bilanci zahraničního obchodu

21 3. Povinná profilová zkouška z předmětu: Oděvní výroba 1. Ruční stehy rozdělení, hotovení, použití. Švy rozdělení, hotovení, používání. 2. Dírky druhy, hotovení, použití. Ozdobné prvky, Knoflíky a přišívání prvků 3. Stroje v oděvní výrobě, stehy a švy rozdělení, použití, hotovení 4. Sukně druhy, materiály, postup hotovení, rozdíl mezi průmyslovou a zakázkovou výrobou 5. Vypracování částí sukně úprava pasového kraje, rozparky na zapínání 6. Vypracování částí sukně záhyby, koncová záložka, rozparky 7. Noční prádlo druhy, materiály, postup hotovení 8. Vypracování částí halenek a šatů rukávy krátké i dlouhé, rozparky, manžety, všívání 9. Vypracování částí halenek a šatů hladký průkrčník, přední kraje, zapínání, límce 10. Nakládané kapsy šatové a prádlové - druhy, hotovení, použití 11. Prostřižené kapsy druhy, hotovení, použití 12. Kalhoty dámské a pánské druhy, materiály, postup hotovení 13. Vypracování částí kalhot rozparky, pasový kraj, koncová záložka 14. Zpevňovací prádlo druhy, sortiment, materiály, postup hotovení 15. Vyztužování oděvních výrobků 16. Podšívkování sak a plášťů 17. Vypracování částí sak a plášťů přední kraje, klopy, kapsy nakládané a prostřižené 18. Vypracování částí sak a plášťů rukávy, všití rukávů, límce, všití límce 19. Postup hotovení saka a pláště v zakázkové a průmyslové výrobě 20. Zkoušení výrobků, odstraňování vad

22 PROVOZ OBCHODU PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2012/ Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět OP: 1) Problematika kvality sortimentu koření a kořenících přípravků 2) Problematika kvality balení a skladování nepotravinářského zboží 3) Problematika kvality u regionálních potravin 4) Problematika kvality v sortimentu čajů 5) Problematika kvality v sortimentu dětských oděvů 6) Problematika kvality v sortimentu těstovin 7) Problematika kvality v sortimentu dehydratovaných a instantních polévek

23 2. Povinná profilová zkouška z předmětu: Obchodní provoz 1) Maloobchod význam a úkoly, tvorba maloobchodní sítě, typy provozních jednotek. 2) Velkoobchod význam, pracovní operace ve velkoobchodě, formy činnosti VO skladů. 3) Činitelé obchodního provozu, podpora prodeje a Public Relation. 4) Formy prodeje zboží a druhy služeb obchodu. 5) Prodejna základní provozní jednotka obchodu, úkoly, cíle, dispoziční řešení a vybavení. 6) Specifické rysy moderních maloobchodních provozů typu Convenience a Fast Food. 7) Účastníci distribučního řetězce, cesty zboží ke spotřebiteli. 8) Obchodní logistika a realizace logistických systémů v obchodě. 9) Lokalizace obchodní sítě, akční rádius a nákupní spád prodejny. 10) Obchodní operace v prodejně. 11) Tvorba, vznik a zánik užitných vlastností zboží, užitná hodnota a jakost zboží. 12) Vlivy působící na zboží ve sféře oběhu, péče o užitnou hodnotu zboží. 13) Balení zboží, funkce obalů, členění dle různých hledisek, koloběh a likvidace obalů. 14) Vznik a vývoj obchodu, členění, funkce a význam obchodu v současnosti. 15) Ochrana a zabezpečení zboží v obchodě, technické a technologické prvky. 16) Rozdělení poživatin dle různých hledisek, přehled a charakteristika hlavních živin. 17) Proces tvorby obchodního sortimentu zboží, jeho členění a identifikace. 18) Uchovávání potravin, způsoby konzervování a omezování činností mikroorganismů. 19) Ochrana oprávněných zájmů spotřebitele, systém ochrany spotřebitele v ČR. 20) Metody a postupy používané při hodnocení kvality zboží.

24 3. Povinná profilová zkouška z předmětu: Ekonomika 1. Tržní ekonomika 2. Živnostenské podnikání 3. Podnikání dle obchodního zákoníku 4. Mzdy 5. Daňová soustava 6. Majetek podniku a jeho financování 7. Makroekonomie se zaměřením na výkonnost národního hospodářství 8. Makroekonomie se zaměřením na nezaměstnanost, inflaci a bilanci zahraničního obchodu 9. Marketingové řízení 10. Marketing se zaměřením na produkt a cenu 11. Marketing se zaměřením na distribuci a komunikaci 12. Manažerské funkce vedení, rozhodování, kontrola 13. Manažer a plánování 14. Daňová evidence a daňová povinnost 15. Charakteristika účetnictví 16. Vedení účetnictví 17. Finanční prostředky, zdroje a jejich účtování 18. Majetek a jeho účtování 19. Náklady, výnosy, pohledávky, závazky a jejich účtování 20. Roční účetní uzávěrka

25 Nepovinná zkouška profilové části z MATEMATIKY Provozní technika L/506 (dálková) Provoz obchodu L/501(dálková) Oděvnictví L/501(dálková) 1. Řešení soustavy lineárních nerovnic o 1 neznámé. 2. Kombinatorika variace, permutace, kombinace (bez opakování). 3. Rovnice přímky v rovině. 4. Řešení nerovnice s absolutní hodnotou, definice absolutní hodnoty reálného čísla. 5. Logaritmování výrazů výpočet hodnoty výrazu logaritmicky. 6. Definice posloupnosti, určení posloupnosti. 7. Lineární funkce rovnice, definiční obor, graf. 8. Stereometrie odchylka dvou rovin. 9. Faktoriál definice, úprava výrazu. 10. Definice funkce, graf lineární funkce s absolutní hodnotou (definiční obor, obor hodnot). 11. Metody řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. 12. Definice posloupnosti, geometrická posloupnost. 13. Kvadratická funkce definice, definiční obor, graf, kvadratická rovnice řešení. 14. Definice funkce, logaritmická funkce definice, definiční obor, graf, logaritmus. 15. Mocniny s přirozeným, celočíselným, racionálním mocnitelem (úprava výrazu). 16. Exponenciální rovnice. 17. Koule a její části (objem, povrch). 18. Definice posloupnosti, aritmetická posloupnost. 19. Vektor definice, početní operace. 20. Kombinatorika kombinační čísla (rovnice, výrazy), Pascalův trojúhelník. 21. Statistika rozdělení četností statistického znaku (Sturgesovo pravidlo). 22. Vzájemná poloha přímek v rovině určení, výpočet. 23. Řešení logaritmické rovnice. 24. Planimetrie obvod a obsah mnohoúhelníků. 25. Binomická věta, členy, Pascalův trojúhelník.

MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ

MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011/2012 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět KOM: 1. Měření strojních součástí 2. Zkoušky materiálů Předmět

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Technické lyceum. Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 78-42-M/01

Technické lyceum. Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 78-42-M/01 Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Jarmila

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve...

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

Osnovy inovované výuky

Osnovy inovované výuky Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č.1 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Osnovy inovované výuky oboru Technik automatizace a elektroniky Kolektiv autorů 2014 Obsah 1. Automatizace

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156,

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní obor: -41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Název ŠVP: Strojírenství se zaměřením na technický software na mechatroniku

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 187/2009/Chl. Tímto dodatkem se od školního roku 2011/2012 mění učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium,

Více

Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z-

Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Český jazyk, 1. ročník Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- Jazyk jako systém - obecné pojmy o jazyce - útvary národního

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Informační technologie

Informační technologie Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje prvním a druhým ročníkem Na základě dílčího vyhodnocení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 567/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006, o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více