PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1

2 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy, starosti a radosti nás, pracovnic Poradny pro ženy a dívky v Olomouci. Jsme rády, že Poradna pro ženy a dívky v Šumperku dále pokračuje jako naše detašované pracoviště. Významnou podporu jí opakovaně poskytuje z Tříkrálové sbírky Charita Šumperk. Služby poradny, jako dobrovolnice, zajišťuje naše dlouholetá spolupracovnice Ing., Mgr. Marie Jílková. Velice si ceníme práce dobrovolníků. Díky jejich ochotě můžeme nabízet našim klientkám navíc i odborné psychologické a psychoterapeutické poradenství. Neobešli bychom se bez jejich pomoci také při provozu a údržbě zvláště našeho technického zázemí. Již čtvrtým rokem poskytuje olomoucká poradna prostory o.s. Triáda z Brna. Dohodly jsme se na spolupráci při poskytování odborných služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zejména v oblasti náhradní rodinné péče. Paní ředitelka PhDr. Eva Rotreklová k nám dojíždí zhruba jednou týdně. Pěstounským rodinám s dětmi se takto dostává tolik potřebné odborné podpory. Naši činnost se snažíme vykonávat co nejlépe a mluvit o ní, kde je třeba. Spolu s dalšími organizacemi ve městě se pravidelně scházíme k jednání pracovních skupin komunitního plánování. Zúčastnili jsme se významné události města Veletrhu sociálních služeb. Práci poradny pravidelně představujeme studentkám VŠ, VOŠ a SZŠ, nejen v rámci jejich vyučování, ale přijímáme je ochotně i na povinnou praxi v rámci studia. Jsme zvány do mateřských center mezi maminky. Naše činnost by nebyla možná bez finanční podpory. Mimo státní a městské dotace je pro nás velice významná podpora olomouckého arcibiskupství. Na tomto místě děkuji také farnosti Zábřeh, jmenovitě P. Františku Eliášovi, majiteli firmy Exa Print Design, s.r.o. a obcím Libina a Dolní Studénky, které finanční podporou uznaly naši práci pro klientky i pro mládež ve školách jako potřebnou a přínosnou. Přidáváme je tak k těm vzácným a laskavým sponzorům, kteří nás věrně podporují řadu let, často již od samotného vzniku. V konkurenci jiných potřebných subjektů či jednotlivců v naší zemi je to pro nás mimořádné ocenění. Bc. Drahomíra Venkrbcová, vedoucí Poradny pro ženy a dívky Olomouc 3

3 REGISTRAČNÍ ÚDAJE Občanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky Vznik: v roce 1990 Registrace: MV ČR VSP/1 1153/90 R ze dne Identifikační číslo: Hlavní aktivity: Síť poraden pro ženy a dívky, krizové telefonické poradentství KONTAKTY Sídlo občanského sdružení: Občanské sdružení ONŽ Voršilská Praha 1 tel.: Poradna pro ženy a dívky v Olomouci: Wurmova Olomouc tel.: , Poradna pro ženy a dívky v Šumperku: detašované pracoviště olomoucké poradny Komenského 9 tel.: Šumperk ČÍSLO ÚČTU PORADNY V OLOMOUCI Bankovní účet: /0100 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Poradna pro ženy a dívky Olomouc: Bc. Drahomíra Venkrbcová Mgr. Jana Stejskalová Bc. Zuzana Brochová vedoucí poradny, sociální pracovnice lektorka preventivních programů lektorka cvičení pro těhotné a přípravy k porodu, laktační poradkyně dobrovolnice psycholožka dobrovolnice fyzioterapeutka Mgr. Barbora Ševčíková Mgr. Marta Rýznarová Mgr. et MgA. Martina Březinová dobrovolnice terapeutické doprovázení Poradna pro ženy a dívky Šumperk: Ing., Mgr. Marie Jílková sociální pracovnice, lektorka preventivních 4 programů 5

4 NAŠE ČINNOST Zcela zdarma nabízíme pomoc a podporu ženám, dívkám i rodinám v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. Dále chceme mladým lidem osvětovou činností napomáhat předcházet rizikovému chování a zvýšit osobní zodpovědnost zvláště v oblasti partnerských vztahů, sexuality a plánování rodičovství. PORADENSTVÍ Pomoc ženám v obtížných životních situacích: Krizová a sociální intervence, sociálně právní poradenství, pomoc při hledání přechodného ubytování a práce; problematika těhotenství, porodu, mateřství, otcovství, partnerských vztahů, vztahů v rodině, domácího násilí a zadluženosti. Zprostředkování další odborné pomoci: Sociálních pracovníků, psychologů, psychiatrů, pediatrů, sexuologů, gynekologů, právníků, odborných poradců v dluhové a jiné problematice atp. Další informace a konzultace: Přirozené plánování rodičovství (STM), plodnost muže a ženy. Půjčování odborné literatury a projekce filmů s problematikou: Plodnosti, dospívání, těhotenství, mateřství, rodičovství, partnerských vztahů, interrupcí, šikany a kyberšikany, bulimie, anorexie atp. STATISTIKA PORADENTSTVÍ Olomouc Šumperk CELKEM Klienti Konzultace PŘEDNÁŠKY A BESEDY Preventivní programy: Pro ZŠ, SŠ, SOU, SZŠ, VŠ, Praktické a speciální ZŠ, Dětské diagnostické ústavy, internáty, dětská centra, kluby, víkendová setkání pro mládež atp. Témata přednášek a besed: Jak jsme přišli na svět; Dospívání, plodnost muže a ženy; Jak si nenechat ublížit, šikana a kyberšikana; Láska a sexualita, partnerské vztahy, plánování rodičovství; Těhotenství, prenatální vývoj, interrupce, antikoncepce; AIDS a nebezpečí pohl. přenosných chorob; Poruchy příjmu potravy a zdravý životní styl. STATISTIKA PŘEDNÁŠEK A BESED Olomouc Šumperk CELKEM Přednášky Hodiny Počet posluchačů TELEFONICKÉ KRIZOVÉ PORADENTSTVÍ Linka pro ženy a dívky: tel.: Celostátní krizovo-poradentská telefonická linka pro pomoc dívkám a ženám v obtížných životních situacích; provozní doba po, st, pá hod. STATISTIKA TELEFONICKÉHO KRIZOVÉHO PORADENTSTVÍ Hovory 174 Textové zprávy 23 ZDARMA NABÍZÍME DALŠÍ SLUŽBY PORADNY V OLOMOUCI Příprava na porod, kojení a mateřství: Podpora matek, aby uměly pečovat o sebe a dítě v těhotenství i mateřství, besedy se zkušenou porodní asistentkou. Cvičení pro těhotné: Kondiční a relaxační cvičení na míčích pod odborným vedením vyškolené zdravotní sestry, vzájemná podpora maminek. Materiální pomoc pro matky s dětmi: Výbavičky na miminko, těhotenské oblečení, kočárky, postýlky atp. Psychologické poradentství: Odborná pomoc navazující na preventivní přednášky v poradně, ve ČR 6 7

5 vzdělávacích institucích a při jiných příležitostech (např. setkání mládeže). Terapeutické doprovázení: hlubší příležitost k vyrovnání se s tíživou situací, osobnímu růstu a psychické stabilitě prostřednictvím pravidelných terapeutických sezení; psychoterapie vycházející z psychoterapeutických směrů KBT a PCA STATISTIKA DALŠÍCH SLUŽEB Olomouc Cvičení v těhotenství a příprava na porod a mateřství 20 žen 40 hod. Materiální výpomoc FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ V ROCE klientek PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PORADNY OLOMOUC Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kancelářské potřeby Odborná literatura Čistící potřeby Opravy a údržba Nájem, energie a internet Telefon Poštovné Bankovní poplatky Reprezentace, propagace Materiální výpomoc klientkám Školení Cestovné Cestovné dobrovolníkům Jiné náklady CELKOVÉ VÝDAJE Osobní náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Materiálové náklady 2 008,00 Kč 176,00 Kč 852,00 Kč 3 630,30 Kč Nemateriálové náklady ,00 Kč 5 140,00 Kč 1 014,00 Kč 2 046,00 Kč Jiné náklady 1 298,00 Kč 3 165,00 Kč 6 300,00 Kč 6 752,00 Kč 5 296,00 Kč 1 766,00 Kč ,00 Kč 8 9

6 SRDEČNĚ DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM A DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ PODPOŘILI NAŠI ČINNOST V ROCE 2013 Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Magistrátu města Olomouce, Arcibiskupství olomouckému, DPMO, Firmě Exa Print Design, s.r.o., firmě Dannet, Scholaris, Farnosti Zábřeh, Středisku SOS v Olomouci, Humanitárnímu skladu ACHO, Charitě Šumperk, Obcím Dolní Studénky a Libina, Mgr., Ing. Radimu Opletalovi, manželům Denise a Romanu Pikolovým S DÍKY PŘÍPOMÍNÁME NAŠE DOBROVOLNÍKY Leoše a Michala Mrtvých, Mgr. Otto Brocha TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI 10

7 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Wurmova 7, Olomouc EXA PRINT DESIGN s.r.o. Střední Novosadská 4, Olomouc 12

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo Vážení přátelé, velmi si vážím toho, že rok 2013 mohu pro Středisko ROSA označit jako další úspěšný rok. Jsem ráda, že jsme i v tomto

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA 05 06 09 16 19 PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY 20 21 Cílem střediska je, aby rodinná péče o opuštěné

Více

Gabriela Horná Bulková koordinátorka a spoluzakladatelka RC

Gabriela Horná Bulková koordinátorka a spoluzakladatelka RC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo...strana 3 Představení organizace...strana 4 Stručná historie organizace...strana 5 Slunečnice v roce 2013...strana 5 Přehled aktivit a služeb...strana 6 Lidé ve

Více

Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 4 Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda 2 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce 8 4.1. Vzdělávací aktivity

Více

Zařízení rodinného typu mohou být důležitou alternativou diagnostických ústavů, do kterých jsou umisťovány děti s velmi širokým rozpětím indikací

Zařízení rodinného typu mohou být důležitou alternativou diagnostických ústavů, do kterých jsou umisťovány děti s velmi širokým rozpětím indikací Dům tří přání Výroční zpráva 2005 Zařízení rodinného typu mohou být důležitou alternativou diagnostických ústavů, do kterých jsou umisťovány děti s velmi širokým rozpětím indikací Úvodní slovo Vážení přátelé,

Více

NAŠE PROJEKTY PODPORUJE:

NAŠE PROJEKTY PODPORUJE: NAŠE PROJEKTY PODPORUJE: HESTIA PRAHA, NÁRODNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA ASOCIACE PROGRAMU PĚT P V ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Výroční zpráva 2010 Středisko náhradní rodinné péče o. s. se zabývá od 12. 9. 1994 problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích a dětí,

Více

Slovo úvodem. Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy,

Slovo úvodem. Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy, Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy, dostáváte do rukou výroční zprávu, ve které se dočtete o činnosti občanského sdružení Kontakt v roce 2011. Dokázali jsme udržet stávající službu

Více

Poslání a cíle Občanského sdružení Povídej. Slovo předsedkyně Výboru Občanského sdružení Povídej

Poslání a cíle Občanského sdružení Povídej. Slovo předsedkyně Výboru Občanského sdružení Povídej za rok 2011 Poslání a cíle Občanského sdružení Povídej Poslání Naším posláním je poskytovat odbornou psychosociální pomoc a podporu lidem nacházejícím se v tíživé životní situaci. Cíle Cíli, kterými naplňujeme

Více

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ 7 POSLÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ POSLÁNÍ Naším posláním je poskytovat odbornou psychosociální pomoc a podporu lidem nacházejícím se v tíživé životní situaci. CÍLE Cíli, kterými naplňujeme naše poslání,

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell Výroční zpráva Občanského sdružení Anabell 2013 1 O b s a h 1. Kontaktní údaje 2. Slovo ředitelky 3. Proč podporuji práci Občanského sdružení Anabell 4. Poslání organizace 5. Členové sdružení 6. Hodnocení

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník. 3. Mateřské centrum Rodinka

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník. 3. Mateřské centrum Rodinka OBLASTNÍ CHARITA JILEMNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. Úvod V létě roku 2008 se Oblastní charita Jilemnice (dále jen Charita ) přestěhovala z budovy Gymnázia a střední odborné školy do prostor ve Společenském

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell v roce 2010

Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell v roce 2010 Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell v roce 2010 červen 2011 O b s a h 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Slovo předsedkyně Rady sdružení 3. Poslání a cíle organizace 4. Hodnocení

Více

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M.

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M. ÚVOD Milí přátelé, ráda bych shrnula důležité momenty roku 2013. Uplynulý rok byl velmi bohatý na nové zkušenosti v rámci mezioborové spolupráce, zintenzivnění spolupráce s odděleními SPOD a na rozšiřování

Více

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Středisko náhradní rodinné péče o.s., založeno 12.9.1994 pod číslem II/s-OS/1-25352/94-R se sídlem v Jelení 91, 118

Více

Adresář institucí nejen z oblasti prevence. Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna

Adresář institucí nejen z oblasti prevence. Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna Adresář institucí nejen z oblasti prevence Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Opatovice 92, 682 01 Vyškov Poskytujeme

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell Výroční zpráva Občanského sdružení Anabell 2011 1 O b s a h 1. Kontaktní údaje 2. Slovo ředitelky 3. Poslání organizace 4. Členové sdružení 5. Hodnocení činnosti organizace v roce 2011 za jednotlivá Kontaktní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

Občanské sdružení LECCOS

Občanské sdružení LECCOS Občanské sdružení LECCOS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení LEC- Milí přátelé, ráda bych v úvodu výroční zprávy poděkovala všem našim příznivcům, spolupracovníkům a donátorům. Díky vám se naše organizace

Více

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, donátoři, spolupracovníci a kolegové,

Úvodní slovo. Milí přátelé, donátoři, spolupracovníci a kolegové, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí přátelé, donátoři, spolupracovníci a kolegové, Úvodní slovo rok 2014 byl pro Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. plný změn a hledání dalšího směřování organizace.

Více