Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov"

Transkript

1 Číslo 4 / Prosinec 2014 ROČNÍK XX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Základní škola a Mateřská škola Bratrušov má již za sebou 1. čtvrtletí školního roku 2014/2015, do kterého vstoupila s mnoha změnami. Základní školu navštěvuje 18 dětí a mateřskou školu 22 dětí. Mikulášská nadílka. Foto: škola Setkání s Mikulášem. Na škole vyučuje od 1. září Mgr. Zuzana Navrátilová, školní družinu vede paní vychovatelka Milena Šmejkalová. Pan učitel Mgr. Přemysl Rygar je dlouhodobě nemocný. V mateřské škole vyučují paní učitelky Olga Köhlerová a Marie Šárníková. Od září proběhlo na škole mnoho akcí a projektů: Beseda s Policií ČR, Beseda o naší obci s panem Poláchem, dopravní výchova na dopravním hřišti v Mohelnici, představení maňáskového divadla, návštěva ekologického programu ve Vile Doris v Šumperku, návštěva divadelního představení Čertův švagr v divadle v Šumperku, projekty Z pohádky do pohádky, Dny jablíčkové vůně, Dýňování a Lístečkové vyučování. V úterý 12. listopadu 2014 proběhla školní akce pro děti a rodiče Pasování Foto: škola prvňáčků aneb Den slabikáře, na které byli pasováni na prvňáčky: Monička, Markétka, Eliška, Davídek, Mareček a Matýsek. Prvňáčkům byly předány slabikáře a dárky od školy, paní starostky, Sdružení seniorek a z obecní knihovny. Ve čtvrtek 4. prosince jsme ve škole přivítali na Mikulášské nadílce Mikuláše, andílky a čerty, kteří po vystoupení dětí z MŠ a ZŠ předali dětem nadílku. Rodiče a děti po ukončení nadílky šli rozsvítit obecní vánoční strom, u kterého si společně zazpívali koledy. V měsíci prosinci nás všechny čeká Vánoční dílna, vystoupení na Vánoční besídce v kulturním domě a besídka v MŠ a ZŠ. Děti a pedagogičtí pracovníci přejí Všem krásné, radostné a bohaté Vánoce, mnoho štěstí a zdraví v novém roce. Pasovaní prvňáčci. Foto: škola Tříkrálová sbírka Ve dnech od do proběhne na území ČR Tříkrálová sbírka Pořadatelem této sbírky je Charita České republiky se sídlem v Praze a realizátory v našem regionu, tedy i v Obci Bratrušov je Charita Šumperk. Přesný termín koledování v naší obci vám bude oznámen místním rozhlasem. V roce 2015 budou koledovat tři skupiny pod vedením Dáši Bundilové, Mirka Macka a Laďky Švestkové. 1

2 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 26 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově). 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva: JUDr. Jan Foit, Radek Gronych, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Olga Procházková a Mgr. Vlastimil Štrpka 2. Kontrola usnesení ZO/25/4/2014 Smlouva na dodávku a montáž bezdrátového rozhlasu Bod č. 3 - pověřuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy dne ) ZO/25/05/2014 Posílení vodního zdroje Bod č. 4 - pověřuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy dne ) 3. Záměr odprodeje pozemku p.č. 182 v k.ú. Osikov schválilo záměr odprodeje p.č. 182 v k.ú. Osikov 4. Odprodej pozemků schválilo odprodej p.č. 151/3 - za cenu 20.- Kč/m 2 p. Komárkovi Jiřímu, část p.č. 317/3 o výměře 80 m 2 za cenu 20,- Kč/m 2 p. Jaroslavu Frolovi, p.č. 236/5 za cenu 20.- Kč/m 2 p. Radku Vašutovi, 5. Vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2013 vzalo na vědomí cenové vyúčtování ceny vodného za rok Žádost o poskytnutí finančních prostředků na opravu kostela schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 7. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 schválilo výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/ Zpráva finančního a kontrolního výboru ZO Bratrušov vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne a zápis z jednání kontrolního výboru ze dne Rozpočtové opatření č. 4 schválilo upravené rozpočtové opatření č. 4 o schválené finanční prostředky na tomto zasedání Bod č. 3 - pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.. splněno (podpisem smlouvy dne ) ZO/24/05/2014 Dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků Bod č. 5 - pověřuje starostku podpisem smlouvy.splněno (podpisem smlouvy dne ) ZO/24/08/2014 Mezinárodní závody automobilů do vrchu Bod č. 8 pověřuje starostku podpisem smlouvy. splněno (podpisem smlouvy dne ) ZO/24/10/2014 Dofinancování rozpočtu školy a smlouva o sdružení pracovních úvazků Bod č. 10 pověřuje starostku podpisem smlouvy. splněno (podpisem smlouvy dne ) 10. Záměr odprodeje pozemků schválilo záměry prodeje p.č. část 317/3 v k.ú. Bratrušov o výměře 80 m 2, p.č. 151/3 v k.ú. Bratrušov o výměře 47 m 2, p.č. 236/5 v k. ú Osikov o výměře 59 m 2 a neschválilo záměr odprodeje p.č. 236/7 v k.ú. Osikov o výměře 76 m Smlouva na dodávku a montáž bezdrátového rozhlasu schválilo zadat zhotovení bezdrátového rozhlasu firmě JD rozhlasy Vigantice. 12. Posílení vodního zdroje schválilo výběr zhotovitele vrtu firmu LAHIG s.r.o. Hněvotín 359 a schválilo - smlouvu o dílo č Rozpočtové opatření č. 3 schválilo - upravené rozpočtové opatření č. 3 Informace Obecního úřadu Dana Hošková Úřední dny Obecního úřadu v době svátků: úřad uzavřen hod hod úřad uzavřen Svoz odpadů bude probíhat podle kalendáře svozů a v lednu první svoz proběhne Tak jako každoročně vám bude dodán kalendář svozů na rok Ordinační hodiny lékaře v Bratrušově a potom každou středu v sudý týden. 2

3 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 27 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány tyto body( přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově ) 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva: Dagmar Bundilová, Dana Hošková, Miroslav Macek, Pavel Matys, Ing. Radek Novotný, Kamila Střeštíková, David Šlégr, Ing. Alena Turková 2. Kontrola usnesení 3. Jednací řád zastupitelstva Obce Bratrušov schválilo jednací řád 4. Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na rok Smlouva o dílo na zajištění zimní údržby místních komunikací schválilo smlouvu na zajištění zimní údržby místních komunikací 6. Mandátní smlouva k zajištění provozu vodovodu odborně způsobilou osobou. schválilo mandátní smlouvu na zajištění provozu vodovodu odborně způsobilou osobou 7. Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady a její zřízení jmenovalo za zřizovatele do školské rady p. Kamilu Střeštíkovou a zřídilo školskou radu v obsazení za zákonné zástupce žáku p. Ing. Pavlínu Mičovou a za pedagogické pracovníky Mgr. Zuzanu Navrátilovou 8. Převod finančních prostředků do investičního fondu školy schválilo převod částky Kč do investičního fondu na účetní odpisy majetku 9. Vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 schválilo vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce Petice za výstavbu cyklostezky Šumperk bratrušov - vzalo na vědomí petici za výstavbu cyklostezky Šumperk Bratrušov a schválilo zařazení výstavby cyklostezky do strategického rozvoje obce na roky Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 schválilo OZV 1/2014 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 12. Volba předsedů a členů zřízených výborů zvolilo obsazení výborů: Finanční výbor: Bundilová Dagmar, Jalamasová Markéta, Šlégr David Kontrolní výbor: Ing. Alena Turková, Nováková Iva, Matys Pavel Kulturně sociální výbor: Macek Miroslav, Gronych Radek, Střeštíková Kamila, Šlégr David, Svobodová Blanka, Köhlerová Olga, Gronychová Jana 13. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce schválilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva 14. Rozpočtové provizorium schválilo do schválení rozpočtu na rok 2015 rozpočtové provizorium ve výši 1/12 platného rozpočtu roku 2014 na každý měsíc. 15. Schvalování rozpočtových opatření schválilo provádět rozpočtová opatření starostkou obce do výše Kč v jednotlivých paragrafech a položkách rozpočtu obce mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. 16. Rozpočtové opatření č. 5 schválilo rozpočtové opatření č Záměr podat žádost o dotaci z POV v roce 2015 schválilo záměr podat o dotaci z POV na opravu komunikací v plné výši 18. Partnerská smlouva o partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví schválilo Partnerskou smlouvu o partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví 19. Záměr odprodeje pozemku schválilo odprodej pozemku p.č. 1443/8 v k.ú. Bratrušov VÝZVA Obecního úřadu Dana Hošková Obecní úřad vyzývá občany, kteří doposud neuhradili letošní obecní poplatky za svoz komunálního odpadu a ze psů nebo nemají zaplacen svůj odběr obecní pitné vody, aby své závazky co nejdříve vypořádali platbou v hotovosti na OÚ nebo bezhotovostním převodem na účet obce č /0100 s uvedením jména příkazce. Blanka Svobodová Výbor TJ Sokol Bratrušov zve všechny členy TJ Sokol na VALNOU HROMADU v pátek hod. Kulturní dům Bratrušov. 3

4 Volby do zastupitelstev Volby do zastupitelstev obcí proběhly v Bratrušově v termínu a Občané mohli vybírat ze čtyř kandidátek: Sokol Bratrušov, Divadlo Bratrušov, Sdružení nezávislých kandidátů Bratrušov a Hasiči Bratrušov. Kandidátní listina číslo název Hlasy Počet mandátů 1 Sokol Bratrušov Divadlo Bratrušov SNK Bratrušov Hasiči Bratrušov Zvolení členové Zastupitelstva obce: Kandidátní listina Kandidát Hlasy číslo název příjmení, jméno, tituly abs. 1 Sokol Bratrušov Gronych Radek Sokol Bratrušov Matys Pavel 66 2 Divadlo Bratrušov Novotný Radek Ing Divadlo Bratrušov Šlégr David 60 3 SNK Bratrušov Hošková Dana SNK Bratrušov Střeštíková Kamila SNK Bratrušov Bundilová Dagmar 77 4 Hasiči Bratrušov Macek Miroslav 88 4 Hasiči Bratrušov Turková Alena Ing. 80 V současném zastupitelstvu jsou, jak již víte, opět nové tváře, ale jsou zde i lidé, kteří se na chodu obce podílejí již delší dobu. Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo , kde po složení slibu proběhla Vánoční ozdoby z knihovny Stejně jako loni jsme se sešli v knihovních prostorách k vánočnímu tvoření. V klidné a příjemné atmosféře při horkém čaji a skvělém povidlovém perníku paní Mackové jsme se společně pod odborným vedením naučili vyrábět nádherné korálkové hvězdičky, které opět v tomto adventním období přispějí ke zkrášlení našich domovů nebo za pár dní udělají radost pod stromečkem našim blízkým. volba starosty a místostarosty. Post starostky obhájila Dana Hošková a místostarostou byl opět zvolen Radek Novotný. Na tomto zasedání byly zřízeny také výbory finanční, kontrolní a výbor kulturně sociální. Vánoční setkání seniorek Dne se konalo vánoční setkání seniorek. Sešly jsme se v hojném počtu, abychom ukončily letošní bohatou sezónu. Po zahájení našeho setkání nám přišla poděkovat za naši činnost paní Dagmar Bundilová a popřála nám do nového roku vše nejlepší. Poté jsme přivítaly mezi sebou nové členky paní Grulichovou, Paternovou, Škurkovou a Fojtovou. Náš taneční kroužek zatančil pro naše členky. Následovala společná večeře, po které za námi přiletěli dva andělé, kteří rozdávali všem drobné dárečky a navodili tak blížící se vánoční atmosféru. Program završilo líbivé vystoupení mažoretek ze Šumperka, po kterém následoval volný program, kdy jsme vzpomínaly na dění v uplynulém roce a domlouvaly se na akce, které se budou konat v roce příštím. Tímto Vás všechny chceme pozvat na Novoroční výšlap na Čapí vrch a ke Hrušce, který se bude konat , kde si společně zazpíváme a opečeme buřty. Přeji Vám všem za náš spolek krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce. Božena Bundilová Kdo s námi nebyl, o hodně přišel. Byla to ta nejlepší pozvánka na další dílničku, která je již naplánována a domluvena s paní lektorkou na předjaří. Takže příště V knihovně se opět pracovalo. Foto: knihovna 4

5 Kolik zaplatíme za popelnice? Od ledna 2015 je povinností obce zajistit sběr a oddělované soustřeďování odpadu a to v zákonem stanoveném rozsahu. Minimálně musí obec zajistit sběr a oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Úprava nakládání s výše uvedenými složkami bude, tak jako dříve, upravena obecně závaznými vyhláškami obce, kde bude stanoven systém pro shromažďování, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. V současné době se očekává, že ministerstvo životního prostředí vydá prováděcí předpis, ve kterém bude upřesněno třídění podrobněji, tedy jak a v jakém rozsahu četnosti sběru budou obce nuceny odpady třídit a odvážet. S přijetím tohoto zákona vzniknou obci vyšší náklady na zajištění možnosti ukládání odpadu v souladu se zákonem, a proto byla navržena zastupitelům k přijetí Obecně závazná vyhláška 1/2014, kterou se navýšil poplatek za svoz odpadů z 300,- na 350,- Kč. Skutečné náklady roku 2013 na sběr a svoz netříděného odpadu činily ,- Kč a byly rozúčtovány podílem na obyvatele a stavbu pro individuální rekreaci, což je děleno 682,- = 469,- Kč. Náklady obcí na likvidaci komunálního odpadu ve SO ORP Šumperk Výdaje obce na likvidaci odpadu (včetně investic) Tato částka vychází z rozúčtování skutečných nákladů za rok Připomínám, že do ní se nezapočítává částka na třídění odpadů - to je na svoz a uložení nebezpečných odpadů, skla a plastů ani náklady na obecní auto a jeho osádku, která provádí sběr skla, papíru a tetrapaků. Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2013 byly Kč, což představuje částku 668,- Kč na obyvatele. Z této kalkulace je zřejmé, že obec i po navýšení poplatku o 50,- Kč bude na svoz větší měrou doplácet. Cena za likvidaci odpadů na obyvatele Dana Hošková Počet obyvatel Obec ( ) Bludov Bohdíkov Bohutín Branná Bratrušov Bušín Dlouhomilov Dolní Studénky Hanušovice Hraběšice Hrabišín Chromeč Jakubovice Janoušov Jindřichov Kopřivná Libina Loučná nad Desnou Malá Morava Nový Malín Olšany Oskava Petrov nad Desnou Písařov Rapotín Rejchartice Ruda nad Moravou Sobotín Staré Město Sudkov Šléglov Šumperk Velké Losiny Vernířovice Vikantice Vikýřovice Průměr v ORP Průměr v ČR

6 POZVÁNKA na výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov Sbor dobrovolných hasičů Bratrušov zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu, která se uskuteční v neděli 11. ledna 2015 od hodin v hasičské zbrojnici v Bratrušově. Zve výbor SDH Bratrušov Pozvánka na Adventní koncert Každý rok večer před Štědrým dnem se scházíme v Bratrušově v kostele Všech svatých, abychom si společně popřáli krásné Vánoce a potěšili se hudbou v podání místních muzikantů. Nejinak tomu bude i letos, proto si do diáře zapište úterý 23. prosince v hodin. Zpívat a hrát vám budou bratrušovští Kamila Střeštíková, Honza Zavičák, Jirka Pavelka a Radek Novotný, které doplní Jirka Gogo Bílek ze Šumperka a Jirka Dršťák z Horního města, prostě tradiční Haleluja band, tak jak ho znáte. Vedle osvědčeného oblíbeného vánočního repertoáru uslyšíte třeba i něco od Beatles a vůbec, doufáme, že si to opět společně užijeme. Kamila Střeštíková Vystoupení v sousední Kopřivné. Foto: H. Straková 6

7 Zhodnocení sezóny starší přípravky V červenci tohoto roku jsme se rozhodli, že přihlásíme naše mladé fotbalisty do soutěže. Neočekávali jsme žádné zázraky, čímž myslím hlavně výhry, které opravdu nepřišly. Na začátku měli naši svěřenci problém si nahrát na tři metry. Po trénincích a zápasech první sezóny už to tak není, je vidět velké zlepšení. Účast na tréninku je povzbudivá a v průměru to činí 12 dětí na jeden trénink, což je lepší než u jejich dospělých vzorů. 1. ledna 2015 ve hodin vycházíme tradičně od kulturního domu Přípravka vyzvala rodiče. Foto: V. Walterová Nyní máme v týmu 18 dětí. Některým to jde samozřejmě lépe a některým hůře, ale věřím u všech ve zlepšení a rychlý hráčský růst. Máme odehráno 10 zápasů, z toho je jedna remíza. I toto je pro nás úspěch a jsme za něj rádi. S trenérem dospělých a s výborem jsme se rozhodli, že pomůžeme mladým fotbalistům zlepšit své kvality a stmelit tým účastí na zimním a letním soustředění s dospělými. V minulém roce se to osvědčilo a myslím, že byli všichni spokojeni. Nastává zima, ale to nám nevadí a nebudeme zahálet. První trénink začíná 4. ledna v místním kulturním domě a pokračujeme každou neděli od 10 do 11 hodin tamtéž. Přeji vám všem klidné svátky a zvu vás na naše jarní zápasy, kdy, jak doufám, se nám podaří i vyhrát. Jan Leon Walter Na Smrku bude čekat táborák, svařák a kytara s písničkou. Střelci-starší přípravka Branek Matěj Hlavinka 6 Filip Krejčí 5 Jakub Vavrečka 2 Daniel Svoboda 1 Náš kompletní tým. Foto: V. Walterová 7

8 Zhodnocení podzimní části fotbalové sezony 2014/15 trenérem mužů Když jsme debatovali o tom, zda- -li postoupit do okresního přeboru, byl jsem proti. Teď si sypu popel na hlavu, protože to, co dokázali naši fotbalisté je úžasné!!! Skončili na krásném pátém místě ze 14 mužstev. Měli 5 prohraných, 3 remízové a 6 vítězných utkání, to znamená 21 bodů. Ovšem bez přípravy to na jaře samo nepůjde!takže první venkovní trénink začíná v sobotu od hodin na domácím hřišti. Dále plánujeme zimní soustředění na přelomu ledna-února Na samotě v Rejcharticích a v květnu soustředění v Itálii. Jarní část soutěže pro nás začíná v Písařově. Chtěl bych poděkovat výboru a divákům za velkou podporu.přeji všem veselé Vánoce a v novém roce hodně lásky a zdraví. Kluci v akci. Střelci branek: Branek Lukáš Lipka 14 David Matys 11 Marek Prucek 5 Marek Belko 2 Gronych Aleš 1 René Kaňák 1 Radek Mičík 1 Patrik Turek 1 Pavel Turek 1 Jan Leon Walter 1 Pavel Matys Lukáš Lipka přebírá pohár za 1. místo v soutěži. Foto: M. Dvořák Pf 2015 Knihovnice Obecní knihovny Bratrušov srdečně přejí všem Bratrušovským šťastné a klidné prožití letošních svátků Vánočních a Nového roku. BLAHOPŘEJEME Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví tito naši spoluobčané: Narozeniny v měsíci listopadu 2014 Ludmila Zimčíková, Bratrušov 124 Zdeněk Blaha, Bratrušov 165 Oldřich Macek, Bratrušov 22 Marie Švestková, Bratrušov 31 Eva Berková, Bratrušov 177 Vlasta Matýsová, Bratrušov 85 Alena Pátková, Bratrušov 65 Narozeniny v měsíci prosinci 2014 Eliška Jančíková, Bratrušov 52 Ludmila Horáčková, Bratrušov 131 Zdeněk Švestka, Bratrušov 146 Marie Maděrová, Bratrušov 118 Foto: M. Dvořák Blahopřání se týká i všech ostatních občanů (dětí i dospělých), kteří slaví své narozeniny a nejsou jmenováni. Bratrušovský zpravodaj. Náklad 240 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E 16313, IČ: Redakční rada: Radek Gronych - (předseda), členové: Kamila Střeštíková - a Jan Zavičák - 8

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Bratrušovský. zpravodaj. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov. Číslo 1 / Březen 2015 ROČNÍK XXI.

Bratrušovský. zpravodaj. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov. Číslo 1 / Březen 2015 ROČNÍK XXI. Číslo 1 / Březen 2015 ROČNÍK XXI. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Školní rok 2014/2015 se přehoupl do své druhé

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: P r o g r a m : 11 členů zastupitelstva obce 8 občanů 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 31 ze dne 27. 11. 2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 31 ze dne 27. 11. 2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 31 ze dne 27. 11. 2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: P r o g r a m : 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu.

Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu. Číslo 2 / Červen 2013 ročník XIX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Pálení čarodějnic I tento rok si daly sraz bratrušovské čarodějnice a čarodějové v termínu tradiční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. Usnesení č. 28 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. 1. Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice a pověřuje starostu

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Obec Bohuslavice IČ 00302384

Obec Bohuslavice IČ 00302384 Rozpočet na rok 2011 Obec Bohuslavice IČ 00302384 Na fyzické a elektronické úřední desce: vyvěšeno 24.11.2010 sundáno 13.12.2010 Schváleno ZO: 13.12.2010 Příjmy: Paragraf Položka Druh příjmu v tis.kč 1111

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Bratrušovský. zpravodaj. Co nabízí letošní zima? Úhrada obecních poplatků na rok 2008. Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV.

Bratrušovský. zpravodaj. Co nabízí letošní zima? Úhrada obecních poplatků na rok 2008. Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV. Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Co nabízí letošní zima? Letošní zima se už pomalu chýlí ke svému konci, a tak si stále častěji klademe

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Datum konání: 16. 12. 2013 2013/07/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák 2013/07/II Z M s c h v á l i l o navržený

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009 Zápis :Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.11.2009 Program: 1. Projednání návrhu MS Vinořská s.r.o.: - rozdělení pozemku novým

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více