číslo ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str let v pohybu str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma Hejtman Michal Hašek jednal s vedením města Blanska o financování investičních akcí Témat bylo mnoho. Průtah Lažánkami, oprava průtahu Blanskem ulice Svitavské, investice kraje v blanenské nemocnici i převod Muzea Blansko pod Jihomoravský kraj. První pracovní návštěvou hejtmana Michala Haška do některého z okresních měst jižní Moravy v letošním roce byla v úterý 14. ledna 2014 návštěva Blanska, kde hejtman Hašek jednal s vedením města a Nemocnice Blansko. Hejtmana před radnicí přivítal starosta města Blanska Ivo Polák: Jsem potěšen, že pan hejtman přijal pozvání, velmi si toho vážím a je to doklad toho, že krajské samosprávy spolupracují s městskými samosprávami na řešení společných problémů. K tématům společného jednání patřila zejména doprava. Společná tisková konference pro novináře. Pane starosto, jak je možné, že blanenské herny dosud pokračují ve své činnosti? Kde je problém? Problém je v ministerstvu financí, v rámci kterého musí Řešili jsme infrastrukturu ve městě Blansku, a to dva průtahy průtah Lažánkami. To je investice připravovaná se SUS JmK a městem Blanskem. Už je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. V nejbližších dnech bude zahájeno výběrové řízení. Pokud vše půjde podle plánu, dojde začátkem března k otevírání obálek. Tato akce by tak měla být započata i dokončena v letošním roce, uvedl starosta Ivo Polák. Jsme rádi, že se pan hejtman seznámil s problémy na průtahu Svitavská a za snahu hledat řešení děkujeme, doplnil ho proběhnout celý proces, jehož výsledkem bude ukončení činnosti těchto podniků. I když se na první pohled může zdát, že je to dlouhá doba, není tomu tak. místostarosta Crha. Jednání se zaměřila i na průtah II/374 Blanskem. Stavební povolení bylo vydáno a právní moci nabude koncem ledna. Celá akce je připravena po technické stránce. Největším aktuálním problémem je financování této investice, a to bylo předmětem rozhovoru s panem hejtmanem Michalem Haškem.Ten k tomu řekl: Na financování průtahu městem budeme hledat prostředky z evropských fondů. Jednak z ROP Jihovýchod. Pak finanční prostředky, o kterých rozhoduje Evropská komise. Měli bychom se dozvědět, zda se podaří na základě žádosti vlády ČR tzv. realokovat finance z nevyčerpaných» pokračování na straně 2 Hrací automaty z města nezmizely Ačkoli Město Blansko vydalo v loňském roce Obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozu loterií a jiných podobných her na území města s účinností od 1. listopadu 2013, zdá se, že výherní automaty z Blanska nezmizely a že herny zde čile provozují svou činnost i nadále. Ilustrační foto. Foto: J. Franchi Myslet si, že přestanou fungovat ze dne na den, by byla skutečně naivní představa. Mám však zprávy o tom, že zmíněné ministerstvo se konkrétně naší vyhláškou začalo již zabývat. Bohužel nedokážu v tuto chvíli určit zcela jednoznačně časový horizont, ale jsem přesvědčen, že během dvou až tří měsíců by se celá záležitost mohla uzavřít a herny by tak měly v Blansku konečně fyzicky zaniknout. V závěru loňského roku v Blansku proběhla ohledně tohoto tématu poměrně živá diskuze. Jaký je Váš osobní názor na tuto problematiku, jste zastáncem této vyhlášky nebo jejím odpůrcem? Chápu odpůrce této vyhlášky, protože sportovním oddílům chybějí finance, o které díky tomuto nařízení kluby přišly. Problém však podle mě nastal už mnohem dříve, když Český svaz tělesné výchovy a teď jeho nástupnická organizace přestala pravidelně přispívat na sportovní oddíly, to také souvisí s kauzou Sazky a. s.,» pokračování na straně 3 TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Foto: S. Mrázek Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Do blanenských ulic začátkem roku vyrazili s koledou Tři králové. Se zapečetěnou kasičkou vybírají finanční příspěvky pro potřebné. Organizátorem sbírky je Charita. Vybrané prostředky budou využity ve prospěch charitního díla. Na svých cestách ulicemi Blanska se nikdy neopomenou zastavit v kanceláři starosty města ani u zaměstnanců městského úřadu. Foto: S. Mrázek Blansko se prezentovalo na veletrhu Regiontour 2014 Ve dnech proběhl na brněnském výstavišti v pavilonu P již 23. ročník mezinárodního veletrhu REGION- TOUR, jehož účastníkem je každoročně i Město Blansko. Souběžně s touto akcí se uskutečnil i veletrh cestovního ruchu GO, který se zaměřuje především na výjezdovou turistiku, a festival krajových specialit a potravin Reg Food Fest. Pokud nesmíme venčit svoje pejsky v Rekreační oblasti Palava, plánujete tedy vybudovat psí výběh na sídlišti Sever? Není zde totiž žádný volný prostor pro nás pejskaře. Zajímalo by mě, kolik je v Blansku celkem registrovaných psů a kolik město Blansko vybere na poplatcích. A kolik z této vybrané částky vkládá do pejskařů a věcí okolo? V sídlišti Sever bylo vytypováno místo pro vybudování výběhu pro psy, a to konkrétně u garáží nad Rekreační oblastí Palava. Pokud by tedy v budoucnu byla širší Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech RE- GIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice a Město Blansko je jeho pravidelným účastníkem. Od roku 2011 se prezentuje v rámci společných výstavních prostor Jihomoravského kraje, v jehož expozici má destinace Moravský kras a okolí své místo. Podle místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy je to aktuálně jediné schůdné řešení: Je rozumné, že jsme součástí krajské expozice, samostatný stánek by pro město představoval obrovské výdaje. Jdeme raději cestou zkvalitnění webové prezentace města i regionu a jejích zahraničních mutací. Doba je jiná, tištěné prospekty již nikoho nezajímají, lidé hledají informace Z Otázek a odpovědí Zodpovězené dotazy z webových stránek Váš dotaz můžete zaslat i Vy pomocí formuláře na vůle o jeho výstavbu, bylo by toto možné v rámci regenerace sídliště Sever realizovat. Ve městě Blansku je celkem přihlášeno majitelů psů. V letošním roce od nich bylo dosud vybráno 522 tis. Kč. V rozpočtu města je ročně na úklid psích exkrementů, vyvážení košů na psí exkrementy a doplňování sáčků vyčleněno 270 tis. Kč. Četl jsem v novinách, že se mělo v roce 2013 opravovat hřiště v Dolní Lhotě, ale nic se nedělo. Bude se tedy opravovat? Hřiště mělo být opraveno. Město obdrželo šest nabídek, ale první tři uchazeči odmítli na na internetu. Domnívám se, že je důležité se zaměřit na propagaci konkrétních památek a atrakcí v našem regionu, který má svým potencionálním návštěvníkům co nabídnout. Taková prezentace je podle mě dostatečná a především účelná; peníze, které tak ušetříme za vlastní stánek, skutečně raději» pokračování na straně 3 Veletrh Regiontour je i místem setkání. Ing. Jiří Crha a Mgr. Ivo Polák v rozhovoru s exministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Foto: M. Hejčová zakázku nastoupit. Hřiště bude realizováno na jaře 2014, veřejnou zakázku musíme z uvedeného důvodu vypsat znovu. Ing. Marek Štefan, investiční odbor Bude někdy v budoucnu nějakým způsobem opravena případně zpevněna (např. asfalt, beton. panely apod.) polní cesta, která začíná u autobusové točny na Písečné a pokračuje směrem k chatové oblasti v Úmorčí a proč je zde aktuálně zákaz vjezdu? Mimo jiné nejde jen o cestu, která je v dezolátním stavu, ale také o písek, který se při vydatnějších deštích nese spolu s vodou téměř po celé Sušilově ulici.» pokračování na straně 8

2 Zpravodaj města Blanska číslo ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 2 Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu za rok 2013 V rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2013 vydáno 94 souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 7,8524 hektarů. Kulturní středisko města Blanska vypisuje výběrové řízení na Podnájem baru v budově Kina Blansko Výměra prostor spolu se skladem je 52 m 2 s kapacitou 20 míst k sezení, 3 místa u baru plus 20 míst k sezení ve foyeru na vyhrazené ploše o velikos 16 m 2. Sociální zařízení je společné s provozem kina. Na prodej alkoholu je třeba koncese Povinnost mít koncesovanou živnost na prodej alkoholu se týká každého podnikatele, který v rámci své podnikatelské činnosti hodlá prodávat alkohol konečnému spotřebiteli. Podnikatelskou činností je třeba rozumět soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Obecní živnostenský úřad Blansko upozorňuje podnikatele, kteří se zabývají prodejem alkoholu, že uplynula již polovina lhůty pro podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Dosud bylo vydáno 81 koncesí, byť potencionálních prodejců alkoholu jsou stovky. Lhůta pro podání žádosti končí Marným uplynutím lhůty podnikateli právo prodávat alkohol zaniká. K získání koncese v uvedeném rozsahu (prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin) nemusí podnikatelé prokazovat odbornou a jinou zvláštní způsobilost. Podání žádosti nepodléhá správnímu poplatku. Žádost je možné podat na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR. Jedním z důsledků zavedení koncese na prodej alkoholu je, že prodej alkoholu je vyčleněn z velmi širokého sortimentu zboží, který byl dosud uskutečňován v rámci obecného oboru činnosti Velkoobchod a maloobchod Jednou z podmínek je celodenní provoz nekuřáckého zařízení se sor mentem zaměřeným na rodinné návštěvy a filmová představení (alko, nealko, popcorn, káva, sladkos pro dě atd.). Dále zajištění provozu v provozní době kina, při divadelních představeních, vernisážích, v případě požadavku Kulturního střediska města Blanska zajištění rautů při firemních akcích a fes valech. Prohlídka prostor je možná po domluvě s vedoucím kina panem Pavlem Langrem, tel Podrobné informace podají: Pavel Langr, tel a Jaroslav Jeřábek, tel Podnikatelský záměr s doložením praxe ve vedení provozu zařízení obdobného typu a návrhem výše podnájmu zasílejte do na adresu: Jaroslav Jeřábek Kulturní středisko města Blanska Hybešova 240/ Blansko Za rok 2013 bylo vydáno 36 rozhodnutí o zaplacení odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši Kč. Obcím připadlo z těchto částek Kč, z toho Městu Blansko Kč. V roce 2013 byly vydány souhlasy k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na tyto větší stavební akce ve správním obvodu Blansko: IS pro výstavbu rodinných domů Blansko Zborovec stezka pro pěší Ráječko komunikace k výstavbě RD Býkovice řešení úseku cyklostezky Blansko Ráječko podél silnice II/374 SO 103 výstavba technologického parku Blansko Vojánky průmyslová zóna. odbor životního prostředí a zejména pak v rámci řemeslné živnosti Hostinská činnost. Na rozdíl od dosavadního stavu bude již nyní zcela zřejmé, které podnikatelské subjekty prodávají i alkohol. Přehled prodejců alkoholu zprůhlední nejen výběr spotřební daně, ale umožní i zvýšenou prevenci ochrany spotřebitelů před černým prodejem a výrobou alkoholu a jeho důsledky (viz. metanolová aféra na přelomu let 2012 a 2013). Podíl živnostenského úřadu na této činnosti bude nejen ve vytváření (vydávání koncesí) přehledu prodejců alkoholu, ale i v provádění efektivní a adresné kontrolní činnosti zaměřené na dodržování podmínek prodeje a výroby alkoholu. Živnostenským úřa jsou nyní svěřeny kompetence při kontrolách dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem. Nejčastější zaměření kontrol u prodejců alkoholu se bude týkat prokázání původu alkoholu, povinností značení lihu kontrolními páskami dle platné vyhlášky (kontrola náležitostí kontrolních pásek např. umístění, neporušenost). Za případné porušení povinností bude živnostenský úřad nejen ukládat sankce, ale špatně značené lihoviny budou i zajištěny. Předpokládá se spolupráce s dalšími dozorovými orgány, zejména s Celní správou, Českou obchodní inspekcí, Zemědělskou a potravinářskou inspekcí. odbor obecní živnostenský úřad Z usnesení z 68. schůze rady ze dne Rada bere na vědomí rezignaci Ing. Lubomíra Toufara na funkci předsedy komise pro občanské aktivity a jmenuje do této funkce Mgr. Ivo Poláka. Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko s účinností od Rada souhlasí se zrušením Statutu Nemocnice Blansko, schváleného Radou města Blansko na 28. schůzi, konané dne , usnesením č. 6, ke dni Rada souhlasí s navýšením kapacity školní družiny Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 na počet 170 míst s účinností od Rada schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny a pověřuje ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 k podání žádosti o povolení navýšení kapacity ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje s účinností od Rada souhlasí se zapojením Základní školy Tomáše Garriqua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 do projektu Praha zlaté město v srdci Evropy. Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky parc. č. 12/2 zahrada a 12/18 zahrada, oba v k. ú. Blansko, o celkové výměře 205 m², za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu č. p. 407 v Blansku ze zadní strany a za účelem údržby pozemků (při chodníku z Horní Palavy k nemocnici). Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 646/1 trvalý travní porost v k. ú. Těchov. Očekávání od územního plánu byla naplněna Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu číslo 2010-INV- -Poz-S139/NS-Ne ze dne , na nájem pozemků v k. ú. Dolní Lhota, lokalita lom Dolní Lhota a lom Spešov, a to v čl. V, odst. e) smlouvy tak, že bude nově znít: Nájemce se zavazuje provádět těžbu slévárenských písků v dobývacím prostoru Dolní Lhota lom Spešov v souladu s rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně ze dne , č. j /2009/01/001, a to do vytěžení tun zásob bilančních prozkoumaných volných křemičitých pískovců a tun zásob bilančních prozkoumaných volných glaukonitických pískovců. Ostatní text smlouvy se nemění a zůstává platný. Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 823/1 trvalý travní porost o výměře cca 70 m² v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření a užívání v souvislosti s vlastnictvím pozemku parc. č. 821/27 orná půda v k. ú. Blansko manželům Srnským, bytem Blansko, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (lokalita u Kamenného kříže, Blansko). Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od do Rada souhlasí s podáním výpovědi společnosti MaDoCompany, s. r. o., se sídlem Dvorská 1960/32, Blansko, IČ: s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení čl. VI., odst. 2. smlouvy č. 13/99/NP/Ku ve znění dodatků. Rada schvaluje Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Hejtman Michal Hašek jednal s vedením města Blanska o financování investičních akcí» pokračování ze strany 1 vládních prostředků na jiné akce. Počítáme s tím, že Jihomoravský kraj by měl podobně jako jiné kraje dostat asi 800 milionů korun. Dnes jsem se s vedením Blanska Návštěva v Nemocnici Blansko. Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu. Základní myšlenkou fungující sítě sociálních služeb je její schopnost reagovat na individuální potřeby osob v nepříznivé sociální situaci tím, že nabídka z hlediska místa, času a finančních možností zaručí zároveň i kvalitu těchto služeb. Základním cílem sociální pomoci je zajistit lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím nabídky široké škály sociálních služeb. Sociální pomoc, poskytovanou prostřednictvím sociálních služeb, lze rozdělit do tří forem: dohodl, že část z těchto prostředků by směřovala sem do Blanska a na okres Blansko. Muzea v Blansku a také v Boskovicích byla okresním úřadem převedena na města. To by Foto: B. Alexandr pobytové služby: kterými se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb ambulantní služby: jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázená do zařízení sociálních služeb bez ubytování terénní služby: jsou ty, které jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí Vzhledem k tomu, že orientace a informovanost o nabídce sociálních služeb je stále pro mnohé občany náročná, vytvořilo oddělení sociálních služeb v rámci projektu Rádi bychom připomenuli druhé výročí od vydání nového Územního plánu Blansko, který reagoval nejen na změny ve stavebním zákoně a souvisejících předpisech, ale i na problémy předchozí územně plánovací dokumentace, tehdy platné téměř 13 let. Po uplynulých dvou letech již lze konstatovat, že původní očekávání, vložená do nového územního plánu, byla skutečně naplněna. Z celkové situace lze dovodit, že nová dokumentace lépe odráží potřeby a skutečné možnosti území, a je tak poměrně stabilní. Nový stavební zákon platný od roku 2007 předpokládá u územních plánů pravidelnou aktualizaci ve čtyřletých cyklech, přičemž novela stavebního zákona platná od roku 2013 zpřísnila původně nastavený režim projednání Zprávy o uplatňování územního plánu. Již nepostačují pouhé konzultace s dotčenými orgány a krajským úřadem, ale má být využit běžný režim projednání Zadání územně plánovací dokumentace. Rok 2014 tedy bude rokem shromažďování a předběžného hodnocení podnětů a návrhů na úpravy a změny Územního plánu Blansko s tím, že v roce 2015 pak proběhne příprava pro projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko Zastupitelstvem města Blanska nejpozději na prosincovém zasedání. odbor stavební úřad Sociální služby z pohledu komunitního plánování Komunitní plánování sociálních služeb města Blanska informační letáčky s cílem poskytnout jednoduchý přehled sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny, jehož součástí je i aktuální nabídka kontaktů na tyto služby. Tyto jsou k dispozici jak u samotných poskytovatelů sociálních služeb, tak i na obecním úřadě obce s rozšířenou působností Blansko, na obcích územně správního obvodu, ve zdravotnických zařízeních. V elektronické podobě si je lze stáhnout z webových stránek projektu Komunitního plánování Letáčky usnadňují orientaci v široké nabídce sociálních služeb a prorodinných aktivit. Nabízené Plánované opravy chodníků V souvislosti se schváleným rozpočtem města Blanska bude v roce 2014 provedena řada oprav chodníků. Jmenovitě se jedná o opravu v městské části Dolní Lhota, na ulici Husově, Hybešově, Čapkově, Údolní a také dokončení opravy v úseku ulic Chelčického Havlíčkovy. Ve všech případech se mohlo brzy změnit. Situace by tak byla stejná jako v jiných městech, kde muzea zřizuje právě kraj. Byl jsem dnes dotázán, jak by Jihomoravský kraj reagoval na převod této instituce z města na kraj. Dohodli jsme se, že započnou oficiální jednání na úrovni krajských radních v oblasti kultury. Už nyní kraj poskytuje nad rámec zákona příspěvek na provoz muzea v Blansku i Boskovicích. V jiných částech kraje však muzea zřizuje. Chceme tuto situaci narovnat v řádu měsíců, maximálně roku, přislíbil hejtman. S vedením města navštívil také Nemocnici Blansko. Ta je šířeji zapojena do systému zdravotnictví Jihomoravského kraje. Mj. je zahrnuta do balíku vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Na tom se nemá nic změnit ani v budoucnu, řekl hejtman a zhodnotil hospodaření nemocnice: Hospodaření nemocnice je ovlivněno úhradovou vyhláškou. Vedení města i nemocnice pracuje efektivně. Ekonomické problémy, které se nevyhýbají prakticky nikomu, se snaží eliminovat, aniž by to mělo dopad na pacienty, a aby byla zjištěna kvalitní a dostupná péče. V tomto bude mít moji podporu. Budu také krajské samosprávě navrhovat podpořit v letošním roce proces zavádění nových IT technologií v blanenské nemocnici. Podpora by mohla být v jednotkách milionů korun. Podobnou částkou přispěl v loňském roce kraj na rekonstrukci vstupního traktu blanenské nemocnice. Kraj ale v Blansku investuje i do svých zařízení. Např. listopadové zastupitelstvo schválilo využití prostředků z Evropské investiční banky mj. na zateplení blanenského gymnázia. Stanislav Mrázek služby se zaměřují na podporu rodin v jejich samostatnosti a funkčnosti a nabízejí jim pomoc v obtížných životních situacích. Posláním představovaných služeb je posílit soběstačnost klientů a jejich rodinných příslušníků při zvládání běžných životních úkonů a umožnit uživatelům důstojný a plnohodnotný způsob života s cílem obnovit nebo zachovat původní životní styl. Posláním služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením je pak zajistit pomoc a podporu lidem bez domova nebo ohroženým touto nepříznivou sociální situací, případně poskytnout osobám ohroženým závislostí odborné sociální poradenství. odbor sociálních věcí půjde o opravy v delších úsecích a s rozsáhlejším objemem prací. Celkem tyto akce představují částku tis. Kč. Kromě těchto jednotlivých oprav budou probíhat také lokální vysprávky poškozených míst na chodnících i ostatních zpevněných plochách, jak tomu bylo i v minulém roce. PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah a PVC včetně dodávky materiálu Tel

3 Zpravodaj města Blanska číslo ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 3 Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem Léčivé přípravky, které obsahují návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamu návykových látek, mohou být v lékárně vydány pouze na recept nebo žádanku označenou modrým pruhem (anebo výhradně na elektronický recept, stanoví-li tak zákon o léčivech). Tyto lékařské předpisy mohou být obecními úřady obcí s rozšířenou působností vydány pouze oprávněným osobám nebo jejich pověřeným zástupcům. Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem mohou objednávat a odebírat od místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností osoby uvedené v zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o poskytovatele zdravotních služeb, osoby provozující zařízení poskytující pobytové sociální služby (pro poskytování zdravotních služeb), anebo fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných veterinárních činností. Místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se řídí místem výkonu činnosti této oprávněné osoby.» pokračování ze strany 1 investujeme do vlastní propagace, konstatuje Crha. Znám REGIONTOUR i z minulých let a musím říct, že stánků jednotlivých vystavovatelů razantně ubývá. Také jiná města v rámci svých krajů evidentně prosazují stejný trend jako Blansko tedy přesunout propagaci do elektronických médií. Stejně tak počet návštěvníků není tak masivní, jako tomu bylo v minulosti. Tehdy šlo spíše o společenskou událost, ochutnávky, osobní návštěvy apod. Smysl veletrhu by Přerušení dodávky elektrické energie Dům s pečovatelskou službou Blansko, Pod Javory 32 prošel stavebními úpravami Město Blansko zrealizovalo v prosinci 2013 akci Dům s pečovatelskou službou Blansko, Pod Javory 32 stavební úpravy III. etapa, která řešila stavební úpravy spojené s vytvořením celkem 2 nových bytových jednotek (2+1 a 1+kk) z již nevyhovujícího bytu 3+1 ve 2. NP. Stavební práce řešily vyzdění nových příček, vytvoření hygienických jader koupelen s novými , 09:00 18:00 h Blansko Podnikatelská činnost v areálu fy MORA VOSTAV napájená z odběratelské trafostanice Blansko- -Panelárna (č ) na žádost majitele trafostanice. obklady a podlahami, vytvoření nového dveřního otvoru ve střední stěně, nové omítky, malby, výměny oken, osazení kuchyňských linek atd. Současně byly provedeny nové rozvody ZTI, elektro a oprava terasy ve 2. NP na západní straně. Jako zhotovitel byla vybrána firma Letostav, spol. s r. o. Celkové náklady činily Kč. odbor investičního a územního rozvoje Pro zabezpečení plynulé distribuce lékařských předpisů označených modrým pruhem vytvářejí obecní úřady obcí s rozšířenou působností jejich pohotovostní zásobu. Takto označené lékařské předpisy obsahují náležitosti podle vzorů uvedených v přílohách č. 1 a 2 vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Znehodnocené tiskopisy takových receptů nebo žádanek jsou oprávněné osoby povinny odevzdat k likvidaci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal. O příjmu, stavu zásob, výdeji, vrácení a znehodnocení vrácených tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností evidenci. Při úmrtí oprávněné osoby, které byly vydány tyto tiskopisy, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, povinen tyto odevzdat do 10 dnů ode dne úmrtí pověřenému zástupci, jedná-li se o osobu, která vykonávala činnost v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, v ostatních případech obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Dokumentace vztahující se k zacházení s návykovými látkami (tedy i průpis tiskopisů s modrým pruhem) se dle vyhlášky č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, uchovává po dobu 5 let. Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem lze objednat a převzít na Městském úřadě Blansko, odboru sociálních věcí, v kanceláři č. 122 nebo po předchozí telefonické domluvě, tel odbor sociálních věcí ale měl být jinde, v první řadě jde o to, abychom nalákali turisty, uzavírá blanenský místostarosta. Letošní veletržní novinkou, kterou Město Blansko připravilo, byla prezentace nové anglické mutace webových stránek www. blanensko.cz. Pracovnice Blanenské informační kanceláře Blanka se dále zaměřily na propagaci nově opraveného a bezbariérově přístupného blanenského zámku včetně jeho nových expozic, na představení atraktivní vyhlídky z věže kostela sv. Martina a z nabídky letních aktivit byl prezentován zejména blanenský aquapark, stále se rozšiřující síť cyklostezek a také významné kulturně-společenské a sportovní akce jako je Zahájení turistické sezony, Půlmaraton Moravským krasem nebo Vítání sv. Martina. Podobným způsobem jako v Brně se bude Město Blansko v průběhu ledna a února 2014 prezentovat také na veletrzích cestovního ruchu Slovakiatour v Bratislavě a Holiday World v Praze. Jana Franchi Prázdninové čtení na pokračování Píšete básně? Nakladatelství NMB nabízí knihu Josefa Bednáře TURBÍNY [malé vodní elektrárny] mobil: Hrací automaty z města nezmizely» pokračování ze strany 1 kde lidé, mimochodem, také prosázejí nemalé peníze. Došlo k citelnému výpadku v rekreačním odvětví, kde se finance skutečně shánějí jen velmi těžce. Částečně je nahradily výtěžky z hazardu, které byly podle zákona odváděny do městské pokladny formou daní a chodily pak na sport a na kulturu. Je škoda, že sportovní oddíly strádají a potažmo vlastně i výchova mládeže, ale připadá mi naprosto absurdní, abychom dávali peníze právě do oblastí, které mají být do jisté míry prevencí kriminality a přitom všichni vědí, že v hernách se točí také peníze právě z trestné činnosti. Stavět budoucnost na neštěstí druhých se mi zdá nelogické. Je pravda, že na zastupitelstvu tehdy zazněly různé hlasy, každý má však právo na svůj názor. I když výsledek hlasování byl těsný, já osobně jsem rád, že to tak dopadlo, protože i já sám jsem hlasoval pro zavedení této vyhlášky a za svým názorem si stojím. Domníváte se, že řešení této problematiky na úrovni měst a obcí je dostatečné? Nemělo by větší dopad rozhodnutí o zákazu hazardu v rámci celé společnosti? Legislativa jako taková by měla být podle mě rozhodně nějakým způsobem upravena. Každopádně se však nejedná o nějaký krátkodobý proces, pokud se obce rozhodnou podobným způsobem jako Blansko, musejí počítat s tím, že to bude běh na dlouho trať. Přál bych si, aby ekonomika tohoto státu vzrůstala, snad by tak do sportu a kultury chodilo mnohem více peněz. Jistě má na všem svůj podíl i ekonomická krize. Ruku na srdce, peníze z automatů jsou samozřejmě velmi lehce vydělané peníze. Přesto však nejsem pro to, aby se vše zakazovalo plošně. Bohužel je také pravda, že Česká republika patří ke státům s nejvyšším počtem hracích automatů. Jde tedy o proces, kterým si patrně každý musí projít. Např. i v Brně se nyní bude rozhodovat o osudu heren v části Brno-střed. Co člověk, to jiný názor. Záleží, jak to vnímají sami občané, jaký má přímo na ně dopad přítomnost takových provozoven ve městě a svůj názor mohou ostatně vyjádřit i ve volbách. Za rozhovor poděkovala Jana Franchi Blansko se prezentovalo na veletrhu Regiontour 2014 Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb Zubní pohotovost Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 7:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická MUDr. Chomátová Adamov, Smetanovo nám MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a Městská knihovna Blansko zve o jarních prázdninách všechny kluky a holky do dětského oddělení na Prázdninové čtení na pokračování. Děti, nechce se vám číst? Tak přijďte do dětského oddělení Městské knihovny Blansko o jarních prázdninách ( ) vždy už v 9:00 h a budeme vám číst my. Ještě dřív, než se začne v knihovně půjčovat, budeme od 9:00 do 10:00 h předčítat z nových a také dříve vydaných oblíbených knížek. Kromě toho na vás čekají hádanky a zábavné úkoly. Jen prosíme, přijďte opravdu přesně, ať nás potom nerušíte. A nechoďte ve středu, protože je knihovna uzavřena. Drahoslava Křivánková, Městská knihovna Blansko Městská knihovna v Blansku pořádá již 5. ročník Svatovalentýnské soutěže o nejhezčí báseň o lásce. Básně libovolného rozsahu a formy je možno poslat od 1. do 28. února na adresu: Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 2302/4, Blansko, na cz nebo osobně odevzdat v oddělení pro dospělé čtenáře. red Městského úřadu Blansko za rok 2013 Opět výrazně poklesl počet vyplněných dotazníků. Tentokrát to bylo jen 88 odeslaných vyplněných formulářů, a to v naprosté většině z webových stránek. Vyhodnocení Počet obyvatel města k : Počet odevzdaných dotazníků: 88 Počet respondentů z celkového počtu obyvatel vyjádřený v %: 0,43 % Nejlépe hodnocená oblast: otázka č. 14 Nejhůře hodnocená oblast: otázka č. 18 Stručná charakteristika trendu: Soustavně klesá počet respondentů ochotných na dotazník odpovídat (loni 133) a výrazně převažují dotazníky vyplněné elektronicky. Nejlépe a nejhůře hodnocená oblast se nemění (otázky č. 14 a 18), a jen drobné výkyvy jsou i v jejich průměrném známkovém hodnocení (loni: 2,00 a 3,51). Podstatně horší známka než loni byla udělena za vlídnost a přístup zaměstnanců města (loni 2,05), naopak určité zlepšení zaznamenalo hodnocení práce Městské policie Blansko (loni známkou 3,00). Z toho mužů: 48 Ø věk muži: 39,09 roků Z toho žen: 40 Ø věk ženy: 37,20 roků Otázky se známkovým hodnocením: Celkové počty dosažených známek (tučně vyznačeno nejčastější hodnocení): Míra spokojenosti s (se): Ø 1) obecně s kvalitou služeb a poradenství na MěÚ? ,6 2) s rozsahem úředních hodin na MěÚ Blansko? ,69 3) s vlídností a přístupem zaměstnanců města? ,8 propad (loni 2,05) 4) s čekací dobou vyřízení podání na MěÚ? ,78 5) s mírou nestrannosti úředníků MěÚ Blansko? ,86 6) s orientací v budově MěÚ nám. Svobody 3? *) ,46 7) s orientací v budově MěÚ nám. Republiky 1? *) ,36 8) s přehledností a dostupností formulářů MěÚ? ,49 9) s možností využití služeb úřadu přes internet? ,39 10) s úrovní internetových stránek ,64 11) s prací Městské policie Blansko? ,53 zlepšení (loni 3,00) 12) s obsahem Zpravodaje města Blanska? ,38 13) s vysíláním Televize Blansko? ,65 14) s prací Blanenské informační kanceláře Blanka? ,03 nejlepší 15) s úrovní turistického portálu ,34 16) s bezbariérovostí budovy nám. Svobody 3? ,55 17) s bezbariérovostí budovy nám. Republiky 1? ,52 18) s možností parkování u budov MěÚ? ,59 nejhorší 19) s kvalitou informací poskytovaných občanům? ,72 20) s průhledností zadávání veřejných zakázek? ,13 21) s mírou zapojení občanů do rozhodování? ,49 22) s vlivem MěÚ na kvalitu života občanů města? ,16 Některé z dalších tipů a námětů občanů: V dotazníku chybí možnost zaškrtnout: Službu nevyužívám. Zlepšit údržbu zeleně a komplexně řešit např. opravy místních komunikací a chodníků. Malá informovanost o záměrech revitalizace sídliště Sever. Navýšení počtu svozových vozů u vývozu kontejneru na trávu na ul. Purkyňově a umístění těchto kontejnerů do zahrádkářských oblastí. Pravidelné pochůzky strážníků MP v centru města několikrát denně. K odpadkovým košům doplnit sáčky na psí exkrementy. Odbor kancelář tajemníka TAXI FLORENTI Po Blansku již za 19 Kč

4 Zpravodaj města Blanska číslo ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 4 Novinky z Nemocnice Blansko Nemocnice Blansko obhájila status iktového centra Nemocnice Blansko byla v červnu 2013 dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR zařazena do seznamu Komplexních cerebrovaskulárních center a Iktových center s platností do Na konci roku 2013 byl tento status blanenské nemocnici na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR prodloužen, a to do Nemocnice Blansko, pro naplnění podmínek iktového centra, V listopadu 2013 proběhla na radiodiagnostickém pracovišti kontrola prim. MUDr. Bartoňkovou z Masarykova onkologického ústavu v Brně (koordinátorkou Rodinné pasy zahrnují poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku. Senior pasy zase vznikly na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektů je zdarma. Na základě registrace je vystavena karta. Jejím držitelům Komise odborníků pro mamární diagnostiku pro Jihomoravský kraj). Ta byla s blanenským pracovištěm velice spokojena a ohodnotila jej na výbornou. Blanenská nemocnice nabízí následující slevy: 10 % logopedické programy Kupoz a Kuprev (jen rodinný pas) 10 % estetická medicína 10 % plynové injekce 10 % instruktážní DVD rehabilitačních metod rozšířila neurologickou jednotku intenzivní péče o tři lůžka a v současné době probíhá výběrové řízení na nákup nového ultrazvukového přístroje ke sledování průtoku krve mozkem. Ostatní materiální i personální vybavení je v blanenské nemocnici na dostatečně vysoké úrovni. Nemocnici Blansko bylo prodlouženo osvědčení k provádění mamárního screeningu Na základě rozhodnutí Komise Ministerstva zdravotnictví pro screening nádoru prsu byla radiodiagnostickému oddělení Nemocnice Blansko v závěru roku 2013 prodloužena platnost Osvědčení o splnění podmínek k provádění mamárního screeningu. Objednat se k mamografickému vyšetření můžete na bezplatné lince v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hodin. Zde vám rádi odpovíme na všechny vaše dotazy týkající se vyšetření. Mamografické vyšetření je naprosto bezbolestné, nezabere víc jak půl hodiny vašeho času. Rodinné pasy a Senior pasy lze nově uplatnit i v Nemocnici Blansko Nemocnice Blansko se na konci roku 2013 zapojila do projektů Rodinné pasy a Senior pasy. Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. 5 % rehabilitační metoda SM- -systém Podrobnosti o procedurách a nabízených slevách získáte osobně či telefonicky na recepci rehabilitace (tel: ), recepci kožního komplexu (tel: ) a v ambulanci logopedie Nemocnice Blansko (tel: ). Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2014 Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení v Jihomoravském kraji od do Okres Obec Předpokládaný poskytovatel LPS v roce 2014 Blansko Blansko Boskovice Prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení jsou v souladu se zněním 84 odst. 2 písm. a) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, povinni zajišťovat Nemocnice Blansko p.o., Blansko, Sadová 33, Nemocnice Boskovice s.r.o., Boskovice, Otakara Kubína 179, , poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb. Mimo tuto dobu a u zemřelých, Městská zabijačka sobota 15. února 2014 od 10:00 h zámecký park Blansko Zabijačkový den v zámeckém parku. Od rána klasická zabijačka, zpracování masa, prodej zabijačkových polévek, jelit, jitrnic, tlačenky a dalších výrobků. Doprovodný kulturní program. Zajišťují: Kulturní středisko města Blanska a MASPRO Hodonín. minimální rozsah pracovní den nepracovní den pro dospělé 17:00 22:00 08:00 20:00 pro dospělé, pro děti 17:00 22:00 08:00 20:00 stomatologická X 08:00 13:00 prohlídky těl zemřelých 18:00 06:00 nepřetržitě u nichž nelze zjistit registrujícího praktického lékaře, zajišťuje prohlídky těl zemřelých poskytovatel lékařské pohotovostní služby v nepřetržitém režimu. Zdroj: UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE 3/ SERIÓZNÍ P J KY P ijímáme úv rové poradce Stihli jste si vyměnit svůj řidičský průkaz včas? Jak již několikrát informoval Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Blansku, řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 byli jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince Jiří Polášek patřil k prvním, kteří v Blansku od šedesátých let (1966) připravovali výstavy současného umění. Výrazně vyniká svými teoretickými znalostmi v oblasti kultury, tvůrčím záběrem v minulosti i stálou intenzivní malířskou tvorbou. Jeho osobnost nás pojí s kořeny výstavnictví a výtvarného umění v Blansku a zároveň cítíme dluh nad nedoceněností skromného nenápadného člověka, který značně přesahuje rámec blanenského regionu. Počítáte si výstavy? Kolik jste jich už měl? Jelikož nejsem samožer, tak A jak tato výměna dopadla? Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend zajistil plánovanou výměnu řidičských průkazů bez problémů a dá se říci, že i bez front. Držitelé dotyčných řidičských průkazů si, dle aktuálního stavu, vyměnili potřebný doklad až na výjimky. Tuto výjimku tvoří cca 850 majitelů řidičského průkazu. Je to o něco více než v předchozí etapě, ale nutno dodat, že to budou Především malířskou tvorbu Jiřího Poláška z poslední doby nabízí první letošní výstava v Galerii města Blanska. Potrvá až do 7. února. nepočítám. Ale tak odhadem osm až deset. Potěšila vás dnes účast na vernisáži? No určitě. Já jsem očekával, že přijde dost lidí, protože když Blanenšťák vystavuje v Blansku, tak kdo jinej už by měl mít vyprodáno. Ale že přijde tolik lidí, to jsem ani já nečekal. Odkud získáváte inspiraci? Změnilo se to nějak s přibývajícím věkem? Tak bohužel už jsem ve věku, kdy slečny už nepřichází v úvahu a jaká je jiná inspirace? Takže nezískávám, je pořád stejná. zejména držitelé řidičského oprávnění, kteří doklad pravděpodobně již nepotřebují. Pokud k nim patříte i Vy a přijdete si nyní požádat o výměnu svého dokladu, připomínáme, že výměna již není ze zákona bezplatná, ale je zpoplatněna částkou 50 Kč. Od měsíce února 2014 je pak nutné počítat i se sankcí za nedodržení zákonného termínu pro výměnu. odbor vnitřních věcí Jiří Polášek vystavuje v galerii obrazy a... Jiří Polášek (druhý zleva) si zahájení výstavy v podání divadelníků užil. Foto: S. Mrázek Bylo těžké vybrat obrazy na výstavu? Nebylo, protože většina byla dostupných, pouze tři nebo čtyři obrazy se vezly až z Tábora, ale jinak to byly věci dostupné. Co připravujete na další výstavu? Jsem ve věku, kdy kdosi vtipnej řekl: Najednou se mně zdálo, že mě něco tlačí, tak se dívám a ona je to rakev. Starej člověk nemá plánovat, protože bůh se směje i když mladí plánují. Výstava je doplněná Vašimi texty. Sepisujete je stále? Ne, ne. To všechno vzniklo tak jako bokem při práci, když jsem uvažoval o tom, proč, co a jak to vlastně vzniká a co právě dělám. Tak nad tou prací mě vždycky něco napadlo, a tak jsem si to zaznamenal a po večerech jsem to potom sepsal. Už jsem věděl, že to připravuju na tu vernisáž a že to bude pro divadelníky. Rádi byste věděli víc? V roce 2013 byl o Jiřím Poláškovi natočen dokumentární film O dveřích bez domu a bulváru za oknem, Lyrický konstruktivista Jiří Polášek, který otevřel cyklus nejen o blanenských osobnostech Živá paměť. Dokument je nyní volně ke zhlédnutí na serveru YouTube. Další informace k výstavě najdete na webu Galerie města Blanska blansko.cz. red

5 Zpravodaj města Blanska číslo ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 5 Pozvánka na výstavu: Poezie v obrazech Příznivci výtvarného umění, Skupina malých výtvarníků pod občanským sdružením Všudybýlek Blansko si vás dovoluje pozvat na výstavu Poezie v obrazech, která proběhne v Galerii města Blanska od 9. do 12. února Slavnostní zahájení výstavy spojené s vernisáží se uskuteční 9. února 2014 v 16:00 hodin. Malí výtvarníci si především hrají. Skupina malých výtvarníků pod odborným vedením Mgr. Libora Bartoše, která působí pod Foto: archiv Všudybýlku OD NAŠICH ČTENÁŘŮ: Prosincová překvapení občanským sdružením Všudybýlek Blansko, představuje na své retrospektivní výstavě práce za poslední rok. Malí výtvarníci si především hrají, ale prostřednictvím hry se seznamují se základními výtvarnými technikami (kresba, malba a modelování). Tyto v poslední době rozvíjí prostřednictvím ilustrací krátkých básniček, a tak dochází v jejich tvorbě k zásadnímu posunu, kdy se snaží vyjádřit ne jednotlivou věc, nýbrž celý příběh, a tak propojit mluvené a vnímané slovo s výtvarným konáním a prožitkem. Jednotlivá díla na této výstavě jsou ve většině případů kombinací jednotlivých technik. Olga Hořavová Galerie města Blanska Na prosinec se žáci naší školy nejen těší, ale i pečlivě připravují. Tak jako po několik uplynulých let i letos pro ně členové sdružení SONS uspořádali v Katolickém domě Mikulášské odpoledne. Naši žáci předvedli své pěvecké vystoupení a po něm už přišli Mikuláš, čert i anděl s krabicemi plnými balíčků dobrot. Někteří kluci měli obavy z čerta, ale všechno dobře dopadlo. Když se děti rozloučily s Mikulášem, roztančily se na pravé diskotéce. Pan Borek už tanečníky dobře zná, a tak pouštěl ty pravé písničky pro naše malé tanečníky. Ti předvedli svá sólová vystoupení mezi tanečními sériemi, za která obdrželi drobné dárky. Proběhla rovněž výstava prací našich žáků s mikulášskou tematikou. Tři nejlepší práce byly odměněny pěknými cenami. Celého odpoledne se rovněž zúčastnili absolventi naší školy a jejich rodiny. Za krásné odpoledne moc děkujeme a věříme, že spolupráce se sdružením SONS a naší školou bude pokračovat i v dalších letech. V adventním čase proběhla další akce, která přinesla žákům naší školy milá překvapení. Ve spolupráci s restaurací Punkva se konal další ročník Stromu splněných přání. V restauraci byl umístěn strom, na kterém byla vyvěšena přání našich dětí. Některá si namalovaly samy, s jinými jim pomáhaly paní učitelky a tety. Návštěvníci restaurace se zakoupením dárku pro dítě, které si sami vybrali, podíleli na splnění přání, která si naši žáci toužebně přáli. Jejich možnosti jsou pro různá postižení menší, než dětí zdravých, a tak je velice krásné, že občané našeho města pomáhají rozsvítit jejich oči radostí, která jim i jejich blízkým dává chvíli zapomenout na to, že k nim osud nebyl zrovna přívětivý. Své dárky si děti rozbalily v pátek dvacátého prosince na školní vánoční besídce. Před tím, než přišel Ježíšek, však všechny vystoupily v programu, který pečlivě nacvičily se svými pedagogy. A tak rodiče a přátelé naší školy zhlédli hudební, taneční a recitační program. Součástí byl i krásný betlém a malé divadlo. Vystoupení vyvolalo potlesk, úsměvy i slzy dojetí. Své dárky si tak děti plně zasloužily. Že se tato akce mohla uskutečnit, srdečně děkujeme majitelům restaurace Punkva a všem blanenským Ježíškům. M. Kocmanová a V. Stará Základní škola speciální Blansko S Klubovou kartou KSMB nejen levněji za kulturou V roce 2014 přichází KSMB s novinkou, a to KLUBOVOU KAR- TOU. Klubová karta je nepřenosná a můžete si ji objednat osobně v Blanenské informační kanceláři Blanka nebo v Kině Blansko, kde dostanete další informace, případně na u: Cena karty s platností jeden kalendářní rok je stanovena na 200 Kč. Výhody pro držitele KLUBOVÉ KARTY KSMB 1. zakoupení vstupenek na akce pořádané KSMB o dva dny dříve, než budou ve volném prodeji 2. na předem určené akce využít možnost slev, např. 1+1 vstupenka zdarma a podobně, již nyní na stránkách Ještě pár míst zbývá v počítačovém kurzu pro lidi se zdravotním znevýhodněním, který v Blansku pořádá Liga vozíčkářů. Zájemci v něm můžou od března získat nové dovednosti, naučí se pracovat s programy MS Excel, Word a také s internetem. Navíc jim rekvalifikace pomůže na cestě k novému zaměstnání. Tyto kurzy nabízí pobočka Ligy vozíčkářů v Sukově ulici už dlouhodobě. Je o ně stálý zájem, proto by lidé s tělesným, 3. navštívit za symbolickou cenu klubový den nebo dny 4. využívat výhod partnerů, např. NOWA Taxi sleva 10 % z ceny nad 200 Kč při dopravě apod. 5. účastnit se losování o ceny věnované našimi partnery nebo o vstupenky na akce KSMB... a další výhody, které budou dále zveřejněny na nebo zasílány držitelům klubové karty na jejich ovou adresu. Město Blansko je vlastníkem třinácti bytů zvláštního určení, které jsou upravené pro bydlení zdravotně postižených osob. Tyto bezbariérové byty se pronajímají přednostně žadatelům s trvalým pobytem v Blansku, ale o nájem může požádat i občan žijící mimo území města. Žádost o nájem bezbariérového bytu se podává na předepsaném formuláři na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku. Tuto žádost si může podat občan České republiky, který je zletilý, způsobilý k právním úkonům, je občanem bydlícím v podmínkách, které jsou vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nevyhovující a má splněny jakékoliv závazky vůči Městu Blansko (vztahuje se i na rodinného příslušníka manžel, manželka, partner, partnerka). Přílohou žádosti je vyjádření lékaře, zda nájem bytu vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele doporučuje. K žádosti je také třeba doložit doklad o výši důchodu nebo jiném příjmu za posledních šest měsíců, kopii rozhodnutí o příspěvku na péči (byl-li přiznán) a kopii průkazu osoby Při objednání KLUBOVÉ KARTY je třeba uvést: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon a . Objednáte-li si kartu em, uveďte do předmětu KLUBOVÁ KARTA objednávka. Po objednání Vám bude Klubová karta vystavena do dvou pracovních dnů. Další informace podá Lubomír Rek, tel , red Nájem bytů zvláštního určení bezbariérových bytů v Blansku se zdravotním postižením. V případě uvolnění bytu je nájem projednáván v Komisi sociální a následně na schůzi Rady města Blanska. Nájem bytu se uzavírá na dobu určitou na jeden rok. V případě řádného plnění všech podmínek je nájemní smlouva prodloužena vždy o další rok. Podrobnější informace lze získat na Městském úřadu v Blansku, odboru sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, nám. Republiky 1, Blansko kancelář č. 122, kde je k dispozici také formulář žádosti (nebo ke stažení na odbor sociálních věcí Jak na Word, Excel či internet? Poradí Liga vozíčkářů mentálním či kombinovaným postižením, lidé chronicky nemocní či trpící jinými zdravotními problémy neměli váhat a této možnosti využít. Dosud s námi spolupracovalo 76 klientů, téměř polovina z nich našla s naší podporou nové zaměstnání. Počítačové kurzy patří mezi nejoblíbenější aktivitu. Ovládání PC totiž už patří v požadavcích zaměstnavatelů k absolutnímu základu, uvedla Lucie Chýlková z pobočky. Upozornila navíc, že projekt Zapojte se!, který je financován z Evropského sociálního fondu a který zajišťuje aktivity pobočky, trvá jen do dubna Jedná se tedy o jednu z posledních příležitostí. Počítačový kurz se uskuteční od března vždy dvakrát týdně v odpoledních hodinách v budově Střední odborné školy v Bezručově ulici 33. Lidé se zdravotními problémy můžou následně využít i individuální konzultace a hledat společně se sociální pracovnicí vhodné zaměstnání. Přihlášky a další informace: Bc. Lucie Chýlková, DiS. tel.: web: adresa: Sukova 1052/6, , Blansko Brněnské holpecflósek INZERCE VE ZPRAVODAJI aneb Víceúčelová vstupenka pro návštěvníky Brna. Tento název (z brněnského hantecu ) si vybraly studentky Šárka Bílková, Michaela Čejková a Zuzana Nečasová z OA a SZdŠ Blansko pro svůj projekt, který vypracovaly v rámci soutěže Navrhni projekt vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Vstupenka by opravňovala majitele k návštěvě zvolených objektů v Brně a podle počtu zvolených objektů by měli majitelé vstupenky ještě právo využívat zdarma veřejná WC, MHD v Brně nebo parkování. Studentky se s tímto projektem zúčastnily v Brně regionálního finále, do kterého byly vybrány nejlepší návrhy projektů z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Po prezentaci svého projektu a odpovídání na zvídavé otázky hodnotící komise obsadily nakonec z celkového počtu 16 vytvořených projektů pěkné 3. místo. PaedDr. Roman Gregor Dětský karneval v Katolickém domě Kolpingova rodina zve malé i velké na tradiční dětský karneval. Koná se v neděli 23. února od 14:00 hodin v Katolickém domě. Tradičně bude plný soutěží, her, tance, výher v tombole a pěkných masek, ze kterých porota vybere ty nejpovedenější. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku. Předprodej vstupenek každý pátek od 16:30 do 17:30 hodin v Katolickém domě. red Blanensko.cz nově i v angličtině Regionální webové stránky mají nově i anglickou mutaci. Vzhledem k tomu, že web je v dnešní době nepochybně hlavním informačním zdrojem, rozhodlo se Město Blansko vytvořit anglickou verzi těchto stránek, jejichž primárním úkolem je podat základní informace o blanenském regionu nejen českým, ale především i zahraničním turistům. V polovině měsíce ledna byla V nabídce pak nechybí ani nejzajímavější místa regionu, seznam spuštěna anglická verze webových stránek informačních center nebo výběr která bude v nejbližším období z největších kulturních a sportovních akcí v regionu. ještě doplňována a upravována tak, aby splňovala v maximální Jak informuje Ing. Crha, místostarosta města Blanska, s dal- míře všechna kritéria stanovená úsekem cestovního ruchu, jenž šími jazykovými verzemi prozatím město nepočítá: Angličtina tyto stránky provozuje. Anglická mutace kopíruje českou verzi stránek, chybí pouze kalendář akcí, dý turista by s ní měl vyjít. Podle je podle nás zcela dostačující, kaž- jednotlivé články jsou zde mírně upraveny, ať už z lingvistického hlediska, kdy bylo potřeba některé pasáže přizpůsobit angličtině, nebo s cílem vyhnout se textům, které nejsou pro potenciálního zahraničního návštěvníka regionu relevantní. Na hlavní stránce tohoto regionálního turistického serveru se zobrazuje katalog s tipy na výlety, ve kterém se jednotlivé články pravidelně střídají a budou nadále doplňovány. Stránky tedy rozhodně nepůsobí statickým dojmem. Anglická verze blanensko.cz statistik naší informační kanceláře se téměř 90 % cizinců domlouvá právě anglicky. Jiná situace je u stránek které mají v současné době 3 jazykové mutace (pozn. red.: angličtina, němčina a ruština), na jaře k nim přibude ještě italská, francouzská a polská verze s ohledem na naše partnerská města, upřesňuje Crha. Anglická verze serveru by měla zajistit, aby i zahraniční návštěvníci našeho města a okolí získali co nejaktuálnější informace o kompletní turistické nabídce regionu. Jana Franchi

6 Zpravodaj města Blanska číslo ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , muzeum Výstava prací studentů uměleckých a technických oborů Masarykovy střední školy Letovice do , knihovna Symbióza Výstava dvojice malířek Zdeňky Knechtové a Silvie Vašinové. Otevřeno v provozní době knihovny. do , Galerie města Blanska Jiří Polášek: Divadelní režisér, grafik, malíř, designér Malířská tvorba z poslední doby. V malé místnosti galerie také díla z tvůrčí minulosti autora. do , kino Historie Střední školy gastronomické, s. r. o. Blansko Výstava ke 20 letům školy , Galerie Jonáš Lubomír Jedlička: Dřevěné plastiky vážně i nevážně Vernisáž výstavy dřevěných plastik Lubomíra Jedličky bude zahájena v pátek 31. ledna 2014 v 18:00 h v Galerii a antikvariátě Jonáš Blansko, Centrum Ježek, Smetanova 6. Plastiky si můžete prohlédnout a zakoupit do 25. února 2014 vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:30 a od 13:30 do 17:00 hodin , Galerie města Blanska Poezie v obrazech Alex, Adéla, Marie, Magdaléna, Josef, Stela, Aneta, Jan, Tereza, Tereza, Klaudie, Ignác, Tadeáš, Patrik skupina malých mladých výtvarníků pod občanským sdružením Všudybýlek Blansko si vás dovoluje pozvat na výstavu poezie v obrazech. Slavnostní zahájení výstavy spojené s vernisáží se uskuteční 9. února 2014 v 16:00 hodin , knihovna Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti aneb Školství na Blanensku do roku 1945 Nejstarší zmínky o školách na Blanensku, výstavba budov blanenských škol, významní rodáci a jejich školní léta, učební pomůcky a školní vyučování v minulosti a mnohé další faktografické dokumenty. V rámci výstavy proběhnou i komentované prohlídky expozice a přednášky k dějinám škol na Blanensku. V případě zájmu je možné se domluvit s pracovníky blanenské knihovny (odd. studovna a čítárna) a Státního okresního archivu Blansko na termínu komentovaných prohlídek. Inz.: 1/14/200 Vernisáž výstavy se uskuteční v 18:00 hodin. Výstavu připravily: Moravský zemský archiv Brno Státní okresní archiv Blansko, Muzeum Blansko a Městská knihovna Blansko. Otevřeno v provozní době knihovny. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h, kino VEJŠKA Z Gymplu na Vejšku! Volné pokračování divácky nejúspěšnějšího filmu Tomáše Vorla Gympl. ČR / česká verze v 15:00 h, kino NIKO 2 Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko vydává na záchrannou misi svého nevlastního bratra, který je unesen zlými orly. Finsko, Německo, Dánsko, Irsko / 75 minut / přístupný / český dabing ve 20:00 h, kino FILMOVÝ KLUB NYMFOMAN- KA, část I. Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. Dánsko, Německo, Francie, Belgie, Velká Británie / 130 minut / do 18 let nepřístupný ve 20:00 h, kino NĚŽNÉ VLNY Osmdesátá léta v nová komedii režiséra Jiřího Vejdělka. ČR / 96 minut / přístupný ve 20:00 h, kino KRÁSNO Osobitá černá komedie ve stylu bratrů Coenů. Krásno je jezero nad městem Šumperk. Příběh začíná příjezdem dvou hlavních hrdinů do rodného Šumperku. Následuje zjišťování rodinné historie jednoho z přátel, zápletky kolem dědictví a nevyjasněných úmrtí rozjíždí spirálu cynických, vtipných a zamotaných situací. ČR / 119 minut / do 12 let nevhodný v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino LEGO PŘÍBĚH (3D) Historicky první celovečerní akční film inspirovaný stavebnicí LEGO. Příběh sleduje osudy Emmeta, obyčejné, pravidel dbalé a dokonale průměrné mini-figurky LEGO odvedené do BRNO BOSKOVICE BLANSKO BŘECLAV HODONÍN PROSTĚJOV VSETÍN VYŠKOV ZLÍN NÁŠ TIP Sloup v Moravském krasu - Dvougenerační RD s garáží a zahradou, podsklepený s dílnou, krb, CP 680 m 2. Omezená časová nabídka. Původní cena ,-Kč ,- Kč NABÍDKA RD Těchov - Novostavba 2011, nízkoenergetický, garáž, zahrada, samostatně stojící ,-Kč RD Jedovnice - Řadový ihned k nastěhování, 4+kk, moderně řešený, garáž, zahrada ,-Kč RD Jabloňany - RD 5+1 se zahradou 5km od Boskovic, udržovaný, v dobrém tech. Stavu, CP 980 m ,-Kč Byt 1+1 Blansko - Byt v OV, po celkové rekonstrukci, 33 m 2, balkon, ul. Jasanová - Písečná ,-Kč Byt 3+1 Blansko - Cihlový byt se 2 lodžiemi - Zborovce, 80 m 2, vl. plynový kotel, DB - lze převést do OV ,-Kč POPTÁVKA NAŠICH KLIENTŮ Po prodeji nemovitosti hledáme REKONSTRUOVANÝ BYT V BLANSKU. Tel Tel.: Najdete nás: Blansko, Nám. Republiky 3, v budově KB společenstva cizinců, kteří se vydali na velkolepou výpravu proti zlému tyranovi. Emmet je na takovou cestu až k popukání zoufale nepřipraven. Od režisérů filmu Zataženo, občas trakaře ve 20:00 h, kino FILMOVÝ KLUB NYMFOMAN- KA, část II. Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. Dánsko, Německo, Francie, Belgie, Velká Británie / 130 minut / do 18 let nepřístupný ve 20:00 h, kino JÁ, FRANKENSTEIN (3D) V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor Frankenstein monstrum, kterému se podařilo přežít až do dnešní doby. Nesmrtelný Adam bloudí sám ulicemi města, ve kterém spolu válčí démoni s chrliči o osud lidstva. Démoni se snaží odhalit tajemství Adamova stvoření, aby ho využili k zničení celého lidstva. Jak si Adam začne uvědomovat, že může být klíčem k ovládnutí celého světa, musí se rozhodnout, na čí stranu se přidá. Akční fantasy od tvůrců série Underworld. USA / 92 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h, kino DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NE- ŘÍKÁ Vlastička umřela. Bohumil (Boleslav Polívka) trochu zestárl. Přibyly mu majetek, starosti, kilogramy a děti. Ztratil ženu svého života. Velká jízda... i tak by se film mohl jmenovat, kdyby nenavazoval na už tak proslavený název dílu prvního. ČR / 106 minut / do 12 let nevhodný v 15:00 h, kino MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRA- CENÝCH MRAVENCŮ Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců. Najednou se uprostřed znepřátelených stran objeví odvážná beruška. Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie, do světa těch nejdrobnějších Mrňousků. Francie / 80 minut / přístupný / český dabing. Další akce ve 20:00 h, Dělnický Ples Základní školy speciální Blansko ročník Svatovalentýnské soutěže o nejhezčí báseň o lásce Básně libovolného rozsahu a formy je možno poslat od 1. do 28. února na adresu: Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 2302/4, Blansko, na nebo osobně odevzdat v oddělení pro dospělé čtenáře ve 20:00 h, Katolický Skautský ples střediska Světla HOLLYWOOD aneb Galavečer v 50. letech Již čtvrtý ples skautského střediska Světla. Letos se přeneseme do 50. let, rovnou na hollywoodský galavečer. Kromě tradičních lákadel pestrého programu, bohaté tomboly, vynikající kuchyně, šarmantní obsluhy za barem či hudebního doprovodu skupiny K-Band se můžete těšit také na neopakovatelnou atmosféru tematicky laděného večera. Pokud se chcete přesvědčit, že naše plesy opravdu stojí za to nebo si jen zavzpomínat na starší ročníky (španělskou Corridu, plavbu Titanikem či prvorepublikový ples), navštivte naše webové stránky kde můžete zhlédnout videa a fotografie z minulých let v 9:30 h, Mateřské centrum Cvičení rodičů s dětmi od 4 do 12 měsíců Více na v 10:00 h, Mateřské centrum Tvoření pro nejmenší Výtvarná činnost pro děti od 1,5 roku ve spolupráci s rodiči v 10:30 h, Mateřské centrum Mrňouskové cvičení pro nejmenší Od ukončeného šestinedělí do cca 4 měsíců v 15:30 h, Mateřské centrum Palečkova herna Přijďte si popovídat s ostatními maminkami a nechte děti pohrát si s hračkami v 8:00 h, Mateřské centrum Příprava na školku Zahájení cyklu přípravy na pobyt v mateřské škole. Děti si zvyknou nejen na pedagogické vedení, ale zejména na režim, s nímž se budou denně setkávat v 16:00 h, Mateřské centrum Pojď dědečku, babičko, zacvičíme maličko Cvičení pro prarodiče s vnoučátky v 9:00 h, Dělnický Karneval pro děti v Dělnickém domě Všichni jste srdečně zváni. Více na v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Mléčná a kojenecká výživa a nové produkty čajů od m-centra Odborná přednáška s diskuzí s Jitkou Pokornou, vstup zdarma v 17:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Cvičení těhotných žen Pod vedením porodní asistentky Anny Kafoňkové, Dis v 19:00 h, LAVINA, 9. května 3 Společné modlitby křesťanů města Jako křesťané žijící v tomto městě se pravidelně scházíme a spojujeme v prosbách a přímluvách za naše rodiny a naše blízké, za děti a mládež, za nemocné a potřebné, za lidi v nouzi, za konkrétní potřeby našeho města a za situaci v našem národě. Věříme, že tím, že se sjednotíme v modlitbě, můžeme ovlivnit, co se v našem městě i zemi děje. Zapoj se i ty v 18:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Ježíš přišel vysvobodit zajaté Beseda. Zloba, nenávist, lži, krádeže, vzpoura, nevěra, drogy a hřích obecně ničí lidské životy. Ježíš má pravomoc vysvobodit, protože na kříži za všechny viny už zaplatil a vstal z mrtvých ve 20:00 h, Dělnický Sousedský bál 2014 Město Blansko a Kulturní středisko města Blanska vás zvou na Sousedský bál, tentokrát ve stylu 60. let. Hostem večera bude Laďa Kerndl. Ples zahájí starosta města Blanska. Na bále v hlavním sále zahraje hudební skupina Kreyn, na malém sále čaj o páté Pavla Borka, cimbálová muzika Veronica v horním patře. Dále jsou připraveny různé taneční vstupy a kouzelnická vystoupení. Pořadatelé připravili bohaté občerstvení a tombolu. Zahájení předprodeje vstupenek v Informační kanceláři Blanka v pátek v 9:00 hod. Od tohoto termínu budou přijímány také telefonické a ové rezervace v 8:30 h, Mateřské centrum Bazárek jarního dětského oblečení Podrobnosti a pravidla najdete na ve 20:00 h, Dělnický Rybářský bál Hraje Medium. Předprodej vstupenek s místenkou: SLUNA, nám. Svobody. Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky, výborné občerstvení. Srdečně zveme všechny příznivce Petrova cechu! ve 20:00 h, Katolický II. Reprezentační ples klubu Ulita Přijďte se s námi pobavit, zatančit si a také se o nás i něco dozvědět (klub je především známý kulturními akcemi, činností pro mládež, ale také provozováním oblíbené čajovny). Těšíme se na všechny, kteří nás přijdou podpořit. Předprodej vstupenek v Ulitě (B. Němcové 2a) v 17:00 h, knihovna Cesty za poznáním Jiří Šlitr Pokračování projektu Cesty za poznáním, tentokrát na téma JIŘÍ ŠLITR nabízí hudební oddělení knihovny v 15:00 h, Galerie města Blanska Objevné tvoření Doprovodná akce zejména pro pedagogy mateřských škol. Pod vedením pedagoga a malíře Libora Bartoše prožijete na vlastní kůži jednu z mnoha tvořivých akcí ve Všudybýlku. Následovat bude výklad k jednotlivým dílům jak vznikla, způsoby motivace, techniky. Je nutné se přihlásit předem na: tel v 16:00 h, Dům zahrádkářů, Křižkovského 59 Teplomilné peckoviny broskve, meruňky a skořápkoviny Přednáší Bc. Tomáš Jan, vedoucí ÚKZÚZ ZS Chrlice a ZS Želešice v 17:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Mluví k nám bůh? Ano, v bibli. Bible je světlem na cestu, neměnnou pravdou. Je to kniha, která má moc změnit svět skrze boží lásku. Setkání nad biblí v 18:00 h Hello Dolly! Pokračování cyklu divadelních představení. Muzikál uvede Městské divadlo v Brně. Příběh podnikavé zprostředkovatelky sňatků na newyorském předměstí, dohazovačky Dolly Leviové. Ústřední píseň byla nahrána nesčetněkrát, ale šlágr z ní udělal svým osobitým chraplavým hlasem až Louis Armstrong. Odjezd na divadelní představení je v 18:00 hodin od hotelu Dukla Blansko. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš Blansko, Centrum Ježek, Smetanova 6, mobil: , ve 20:00 h, Dělnický 1. bigbeatový ples DDM Blansko Hrají Větry z Jihu doprovodná kapela Jiřího Zonygy. Hlavními hosty jsou Klára Vojáčková a Jiří Zonyga. Večerem provází DJ ROMAN BJ. Od zahájení do půlnoci krátké vstupy oddílu karate DDM Blansko, ukázka kung-fu Ladislava Neorala, street dance Questionmark DDM Blansko, orientální tanečnice Tereza Guldová a break dance Blansko. Od půlnoci diskotéka DJ ROMAN BJ. Vstupenky jsou k dispozici v DDM Blansko, Údolní v 10:00 h, zámecký park Městská zabijačka Od rána klasická zabijačka, zpracování masa, prodej zabijačkových polévek, jelit, jitrnic, tlačenky a dalších výrobků. Doprovodný kulturní program. Zajišťují: KSMB a MASPRO Hodonín v 15:30 h, Katolický Společná oslava svátků pro rodiny masopustní karneval a Bílý měsíc V únoru slavíme v Česku masopust, zároveň se v tomto období odehrává jeden z nejvýznamnějších mongolských svátků Bílý měsíc ( Cagán sar ). Pojďte tyto svátky oslavit společně. Multikulturní akce zaměřená na poznávání rozličných kultur, vzájemné představení tradic, ochutnávka tradičních českých a mongolských pokrmů. Nebude chybět výroba masek pro děti, nové a zajímavé informace o Mongolsku, hudba, tanec, soutěže pro děti a tombola. Vstupné dobrovolné. Akce je realizována v rámci projektu Jak se žije cizincům? EIF středisko Centrum cizincům OCH Blansko v 7:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Příměstský tábor o jarních prázdninách Od 7:00 do 16:30 hodin. Pro děti od 6 do 14 let. Soutěže, sportovní a výtvarná činnost, plavání, bruslení. Kapacita max 15 dětí. Hlaste se do na cz nebo na tel , obratem Vám bude zaslána závazná přihláška v 9:00 h, knihovna Prázdninové Čtení na pokračování Děti, kterým se nechce číst, mohou přijít do dětského oddělení Městské knihovny Blansko o jarních prázdninách ( , ve středu je zavřeno!) vždy už v 9:00 hodin a budou jim do 10:00 hodin předčítat pracovnice knihovny z nových a také dříve vydaných oblíbených knížek. Kromě toho připraví také hádanky a zábavné úkoly. Sport v 9:00 h, 13:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK BC Vysočina 09:00 h BBK BC Vysočina, nejmladší minižáci v 9:30 h, ASK Blansko Šachy: ASK ŠK Kuřim B v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Mistrovství Jihomoravského kraje 2014 Muži v 18:30 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Komořany muži C, KS v 9:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK Žďár mladší minižáci v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko Přerov, Opava, Dubňany 10:00 h KK Blansko TJ Spartak Přerov 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK Blansko KK Hagemann Opava 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:00 h KK Blansko B SKK Dubňany 3. kuželkářská liga mužů, sk. D v 10:00 h, 14:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Cemo Mokrá, Tatran Hostinné 10:00 h muži C -Cemo Mokrá, KS2 14:00 h muži A - Tatran Hostinné, 2. liga v 17:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK A - Slavia Kroměříž Muži A v 10:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK A - BK Vyškov A muži A v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C KC Réna Ivančice B Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 9:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK Břeclav U17

7 Zpravodaj města Blanska číslo ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 7 Plesová sezona ledna 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Základní školy speciální Blansko 1. února 2014, h, Katolický Skautský ples střediska Světla HOLLYWOOD aneb Galavečer v 50. letech Již čtvrtý ples skautského střediska Světla. Letos se přeneseme do 50. let, rovnou na hollywoodský galavečer. Kromě tradičních lákadel pestrého programu, bohaté tomboly, vynikající kuchyně, šarmantní obsluhy za barem či hudebního doprovodu skupiny K-Band se můžete těšit také na neopakovatelnou atmosféru tematicky laděného večera. 7. února 2014, 20:00 h, Dělnický Sousedský bál 2014 Město Blansko a Kulturní středisko města Blanska vás zvou na Sousedský bál, tentokrát ve stylu 60. let. Hostem večera bude Laďa Kerndl. Ples zahájí starosta města Blanska. Na bále v hlavním sále zahraje hudební skupina Kreyn, na malém sále čaj o páté Pavla Borka, cimbálová muzika Veronica v horním patře. Dále jsou připraveny různé taneční vstupy a kouzelnická vystoupení. Pořadatelé připravili bohaté občerstvení a tombolu. 8. února 2014, 20:00 h, Dělnický Rybářský bál Hraje Medium. Předprodej vstupenek s místenkou: SLUNA, nám. Svobody. Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky, výborné občerstvení. Srdečně zveme všechny příznivce Petrova cechu! 8. února 2014, h, Katolický II. Reprezentační ples klubu Ulita Přijďte se s námi pobavit, zatančit si a také se o nás i něco dozvědět (klub je především známý kulturními akcemi, činností pro mládež, ale také provozováním oblíbené čajovny). Předprodej vstupenek v Ulitě (B. Němcové 2a). 14. února 2014, 20:00 h, Dělnický 1. bigbeatový ples DDM Blansko Hrají Větry z Jihu doprovodná kapela Jiřího Zonygy. Hlavními hosty jsou Klára Vojáčková a Jiří Zonyga. Večerem provází DJ ROMAN BJ. Až do půlnoci krátké vstupy oddílu karate DDM Blansko, ukázka kung-fu Ladislava Neorala, street dance Questionmark DDM Blansko, orientální tanečnice Tereza Guldová a break dance Blansko. Od půlnoci diskotéka DJ ROMAN BJ. Vstupenky jsou k dispozici v DDM Blansko, Údolní února 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Českého červeného kříže Blansko 22. února 2014, h, Dělnický na Klepačově Ples SDH Klepačov Předprodej vstupenek od 15:00 hodin v hasičce na Klepačově. K tanci a poslechu zahraje Veselá trojka, bohatá tombola! 28. února 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Nemocnice Blansko 1. března 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Futurum ŽS Erbenova 7. března 2014, 20:00 h, Dělnický Ples ZŠ T. G. M. Blansko 21. března 2014, 20:00 h, Dělnický Ples Gymnázia Blansko ČTVRTEK ČTVRTEK Společenská kronika Úmrtí Karel Manoušek 84 roků Blansko Františka Škvařilová 91 roků Horní Lhota Jaromír Doležel 51 roků Blansko Michal Balaščák 78 roků Dolní Lhota Josef Potůček 79 roků Blansko Danuše Cupáková 72 roků Blansko Marie Matušková 77 roků Blansko Drahomíra Beranová 98 roků Blansko Alois Hampl 67 roků Blansko Jiří Cimala 48 roků Blansko Pavel Jinek 78 roků Blansko řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro nemovitosti» Hledám ke koupi RD nebo byt v Blansku a okolí. Spěchá. Tel , Dlouhodobě pronajmu garáž v Blansku na Zborovcích. Tel studenty. Smetanova 4, Blansko, tel » Zdraví v kondice líbí se Vám nejvíce? Hubněte s námi! » Koupím byt - INVESTICE. Tel » Koupím na Blanensku z důvodu stěhování, do Kč. Tel » Prodám garáž na Podlesí. Tel soukromá inzerce» Starší kuchyňská linka, vhodná na chatu. Zachovalá, kompletní, s odsavačem par venkovním a plynovým sporákem. Vše funkční. Tel » V okolí Jiráskové ulice se v prosinci ztratil černý kastrovaný kocourek. Za jakoukoliv zprávu o kocourkovi je připravena odměna. tel nebo seznam.cz.» Nabízím kvalitní rozkládací 2lůžkovou pohovku s úlož. prostorem. Barva tm. hnědá a béžová. Bezvadný stav. Rozměry složená cm. Pohodlná opora zad i hlavy. Cena Kč. Velmi výhodná koupě. Tel » Hledám někoho na konverzaci 1 2 hodiny týdně v němčině a ruštině z BK. Nabízím 100 Kč/h, nebo dohodou. Rodilý mluvčí nebo někdo se zkušeností s dlouhodobým pobytem v zahraničí. Děkuji. Tel., sms: Petr» Hledáme jednoho nebo dva spoluhráče k deskové hře Scrabble (v angličtině). Hrajeme pravidelně, jednou týdně. Tel., sms: Petr» Nabízím levně zánovní obývací stěnu, sedačku, kuchyňský stůl, 4 židle, mikrovlnku, lustr do obýváku. Za odvoz starší vybavení bytu. Nutný vlastní odvoz z Brna-Bystrce. Tel , po 16. h v týdnu, o víkendu celý den. Foto zašlu do u. Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti aneb Školství na Blanensku do roku 1945 Školy a školství jako významná součást života člověka budou tématem výstavy, kterou realizují Státní okresní archiv Blansko, Městská knihovna Blansko a Muzeum Blansko. Známý citát učitele národa J. A. Komenského z díla Orbis Pictus již po několik staletí připomíná všem školou povinným důležitost vzdělání, jehož základem byla, je a bude škola. Navíc tomu bude letos 240 let od vydání školního patentu Marie Terezie, který uzákonil vzdělávací povinnost pro děti od šesti do dvanácti let. Školství na Blanensku má dlouhou historii. První písemné zmínky o učitelích sahají hluboko do 17. století. Tato tradice se umocnila s rozvojem Blanska v 19. století. Z původně jediné triviální školy, sídlící v nejstarších dobách při farní budově u kostela sv. Martina na Starém Blansku, vznikly v průběhu 19. a 20. století další školy, rozmístěné na různých místech Blanska a okolí. Některé původně školní budovy svůj účel plní dodnes, kolem jiných dnes chodíme, aniž bychom věděli, že sloužily k výuce našich předků. Školu však tvořili především žáci a jejich učitelé. Mnozí z nich se zapsali do dějin Blanska jako výrazné osobnosti, milující svůj kraj a zvelebující kulturní život v regionu. Co na výstavě bude k vidění? Budou to například: nejstarší zmínky o školách na Blanensku, výstavba budov blanenských škol, významní rodáci a jejich školní léta, učební pomůcky a školní vyučování v minulosti a mnohé další faktografické dokumenty. Je potěšující skutečností, že na této již druhé dokumentární výstavě v krátkém časovém intervalu (v roce 2013 se uskutečnila výstava 90. výročí otevření sokolovny v Blansku) spolupracují tři blanenské paměťové instituce: Moravský zemský archiv Brno Státní okresní archiv Blansko, Muzeum Blansko a Městská knihovna Blansko. Pozvání odjinud Rájec-Jestřebí ve 20:00 h, sokolovna 19. reprezentační ples Gymnázia Rájec-Jestřebí V rámci výstavy budou probíhat i komentované prohlídky expozice a přednášky k dějinám škol na Blanensku. V případě zájmu je možné se domluvit s pracovníky blanenské knihovny (odd. studovna a čítárna) a Státního okresního archivu Blansko na termínu komentovaných prohlídek. Výstava potrvá od do ve výstavní místnosti Městské knihovny Blansko a bude přístupna v obvyklou provozní dobu knihovny. PhDr. Božena Kovářová a Mgr. Jana Trubáková ve 20:00 h, sokolovna 20. Rybářský bál MRS Rájec- -Jestřebí Ford CARent Váš autorizovaný prodejce i servis vozů Ford. Nabídka skladových vozů za akční ceny Opravy starších vozů se slevou 20% Náhradní vůz při prohlídce ZDARMA Nehodová NON-STOP linka Bělohorská 46, Brno - Juliánov tel:

8 Zpravodaj města Blanska číslo ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 8 Z Otázek a odpovědí» pokračování ze strany 1 V průběhu listopadu 2013 byla provedena úprava podkladu cesty s doplněním štěrkodrti 0/63. V první polovině příštího roku bude položena vrstva asfaltobetonového recyklátu. Tím bude zajištěna možnost bezpečného průjezdu vozidel a pohybu chodců. Pro kompletní řešení je třeba provést rozsáhlou rekonstrukci cesty charakteru samostatné investiční akce se zařazením do rozpočtu města. Tento požadavek byl předán na odbor územního a investičního rozvoje. Bylo by možné opravit chodník na ulici 9. května? Jedná se o úsek vedoucí od rohu s ulicí Erbenovou směrem na Podlesí. Kachličky na chodníku jsou zvlněné a když zaprší, těžko vybírat, na kterou stoupnout, aby na vás voda nevystříkla. Na Vámi uváděném úseku chodníku je průběžně prováděna údržba dlážděné plochy. Jedná se o opravy jednotlivých míst. Takto se bude pokračovat i v následujícím období. Úplné předláždění chodníku není v současné době připravováno. V případě, že dojde ke zhoršení stavu povrchu chodníku, zajistíme jeho celoplošné předláždění. Ráda bych se zeptala, zda se neuvažuje o instalaci odpadkových košů na ulici 9. května směrem nahoru na Podlesí. Když tu chodím se psem na procházky, a on se vykálí na trávu, musím s sebou táhnout sáček s bobkem až úplně nahoru na sídliště. Odpadkové koše jsou umístěny na ulici 9. května od náměstí Míru po křižovatku s ulicí Erbenovou. Dále jsou na sídlišti Písečná. Je pravda, že ve vrchní části ulice 9. května a na ulici Nad Žlíbkem nejsou. Je tomu tak z toho důvodu, že v této části Blanska není žádný obchod ani restaurace, a proto i pohyb chodců je zde malý, tudíž zde s instalací odpadkových košů neuvažujeme. Je možné koše na psí exkrementy se sáčky instalovat i v oblasti ulic Údolní, 9. května nebo Chelčického? Kdo má na starosti do těchto košů doplňování černých sáčků a s jakou časovou frekvencí? Na Vámi zmíněných ulicích jsou umístěny klasické odpadkové koše, do kterých je možné psí exkrementy vyhodit. Nicméně koše na psí exkrementy by zde v příštím roce bylo možné umístit. Sáčky na exkrementy jsou doplňovány průběžně dle potřeby. Ve Zpravodaji města Blanska (číslo 18 z 11. listopadu 2013) vyšel článek, ze kterého vyplývá, že za nedávno provedenou změnou přednosti v jízdě na křižovatce mezi Blanskem a Horní Lhotou (u areálu firmy Pilart) stojí žádost města Blanska. Jako občana Blanska, resp. Horní Lhoty, by mě proto zajímalo, kdo podal žádost na tuto změnu a především na základě jakých relevantních podnětů (počty nehod na dané křižovatce, počty dopravních přestupků způsobených nepřehledností křižovatky, počty stížností řidičů, požadavky Policie ČR, statistiky průjezdu vozidel atd.) byla tato žádost podána. K úpravě křižovatky došlo na základě dlouhodobého upozorňování a apelace Policie ČR, dopravního inspektorátu, na nevyhovující rozhledové poměry při jízdě od Blanska při odbočování do průmyslové zóny. Cílem úpravy bylo tento problém odstranit. Prověřovalo se odtěžení svahu, což vzhledem k přítomným inženýrským sítím není možné. Vzhledem k tomu, že hlavní provoz je z Horní Lhoty již odkloněn, bylo možné provedenou úpravu projednat a schválit. Došlo tak k omezení při výjezdech z Horní Lhoty, ovšem za cenu výrazného zlepšení bezpečnosti, jelikož problém nedostatečných rozhledových poměrů byl tímto odstraněn. Projekt úpravy křižovatky analyzoval: 1. rozhledové poměry stávajícího a nového stavu 2. intenzity dopravy Diskuzní fórum neumožňuje publikaci těchto materiálů. Do podkladů rozhodnutí tak můžete přijít nahlédnout na Stavební úřad, oddělení silničního hospodářství. Ing. Marek Štefan, investiční odbor Denně se přesvědčuji o hospodárnosti provozu radnice. Již několik let po vybudování veřejných WC, za což zastupitelstvo chválím, se přesvědčuji o tom, jak je to ve skutečnosti se šetřením provozních nákladů, které je všude deklarováno. Na WC jsou instalovány staré litinové radiátory, nic proti tomu, tyto však nemají kolečka regulačních ventilů, takže obsluha WC reguluje teplotu okny. Pravidelně, každý den po celou dobu vytápění a provozní doby. Všiml si toho už někdo z radnice, bude to někdy řešeno? Kolečka regulačních ventilů na radiátorech nejsou proto, že byla opakovaně návštěvníky WC ukradena. Zajistíme nápravu. Prosím o zveřejnění kontaktu, na který lze v případě víkendu či jiného svátku zaslat informaci o nefunkčním veřejném osvětlení. Hořice jsou již od noci na pátek bez osvětlení. Děkujeme za vyřešení a zveřejnění kontaktu, kde lze na poruchu kdykoli upozornit. Pro hlášení poruch je k dispozici tel. číslo , kde je možné v běžné pracovní době i mimo ni (záznamník) hlásit případné poruchy. Ing. Petr Rizner, Je stanoven přesný termín zahájení rekonstrukce silnice přes Lažánky? Bude úplná uzavírka průjezdu nebo pouze omezení dopravy? Přesný termín zahájení rekonstrukce není znám, jelikož je závislý na průběhu veřejné zakázky, zda budou dodatečné informace, zda se některý z uchazečů odvolá apod. Zahájení prací předpokládáme cca v polovině tohoto roku. Organizace výstavby počítá s omezením dopravy, přesto však dočasné úplné uzavírky nelze v tuto chvíli vyloučit. O tom bude vedeno samostatné správní řízení po výběru zhotovitele stavby. Ing. Marek Štefan, investiční odbor Uvažuje se o opravě hlavní silnice na ulici Svitavské. V létě jsem po ní absolvovala cestu na kole a najela jsem do jámy a málem jsem z toho kola spadla. Nedalo by se s tím něco udělat? K podání je připravena žádost o dotaci na projekt II/374 Blansko průtah, který řeší komplexní rekonstrukci této komunikace od mostu u ředitelství ČKD po křižovatku u čerpací stanice pohonných hmot OMV (u Kauflandu). Pokud bude žádost úspěšná, lze předpokládat dokončení opravy celé této trasy v průběhu roku Ing. Marek Štefan, investiční odbor Slyšela jsem o dražbě obchodního domu Centrum na Rožmitálově ulici, která proběhla, avšak už nevím nic dalšího. Eviduje Město Blansko tento prodej a je nějak v kontaktu s novým majitelem, pokud ho zná? Město Blansko vyvěsilo na své úřední desce na žádost Dražebníka (Prokonzulta a.s.) Dražební vyhlášku o dobrovolné dražbě, jejímž předmětem jsou dva pozemky v Blansku, na nichž stojí budovy č. p a Podle této vyhlášky však nejsou předmětem dražby všechny pozemky, na nichž se budovy nachází. S novým majitelem Město Blansko v kontaktu není. Mgr. Jiří Kučera, odbor kancelář tajemníka Bude se dělat celková rekonstrukce ulice Zborovecké? Jsou tu v katastrofálním stavu chodníky, kanály se tu propadají i po opakované opravě. Vzhledem k plánované rekonstrukci plynovodů v této oblasti je plánována rekonstrukce v součinnosti s RWE. V současné době probíhají jednání ohledně termínu realizace. Ing. Petr Rizner, Bylo by možné zabezpečit (např. zábranou uprostřed komunikace) vjezd na účelovou komunikaci spojující ul. Sloupečník s horním parkoviště u rekreační oblasti Palava pouze z jedné strany (např. od ulice Sloupečník), tak aby byl umožněn vjezd zahrádkářům, kteří zde mají pozemky? Účelovou komunikaci používá stále více řidičů jako výhodnou spojku a značka zákaz vjezdu, která je zde umístěná, jim nic neříká. Zábrana na této komunikaci se nebude zřizovat. Komunikace musí zůstat přístupná pro majitele přilehlých pozemků. Plánuje se oprava této komunikace, jejíž součástí pravděpodobně budou i zpomalovací prahy. Ing. Petr Rizner, Počítá se v blízké době s rekonstrukcí chodníku na ulici Údolní, který vede od fotbalového hřiště ke křižovatce ulic Údolní 9. května L. Janáčka po pravé straně silnice v tomto směru? Chodník je zvlněný, většina dlaždic je vyviklaných a při dešti se pod nimi zdržuje voda, rovněž obrubníky jsou na mnoha místech vydrolené. Rekonstrukce chodníku je plánována v letošním roce, přesný termín realizace zatím není stanoven. Ing. Petr Rizner, 165 let v pohybu Prvního ledna 1849 byla veřejnosti předána trať Brno Česká Třebová. První vlak, který po slavnostních obřadech vyjel z Brna do Prahy, byl všude vítán. Z celého okolí se lidé hrnuli podívat na vzácné divadlo. Staří sousedé padali před přijíždějícím vlakem na kolena a křižovali se před ohnivým luciperem. Zpočátku byla k vlakové dráze veliká nedůvěra, venkovský lid jí nerad jezdil. Železniční dráha údolím Svitavy a Blanskem byla projektována již před rokem 1843, v době, kdy se stavěla teprve trať z Olomouce do Prahy. Trať měla být v České Třebové připojena na stavějící se dráhu Praha Olomouc. Návrh k vystavění trati Brno Česká Třebová byl podán 20. května 1843 a císař Ferdinand jej 21. června 1843 schválil. Výstavbou železniční tratě Brno Česká Třebová byl pověřen vrchní inženýr F. Boháč, se záměrem stavbu dokončit nejpozději do konce r Trať byla rozdělena do 4 stavebních úseků Brno Obřany, Obřany Blansko, Blansko Březová nad Svitavou a Březová nad Svitavou Semanín (Česká Třebová). Stavba se prováděla po úsecích a úsek Obřany Blansko byl zadán italské stavební firmě Felice Talachini, který na stavbě zaměstnal italské dělníky a tuneláře. Ostatní úseky pak zkušené stavební firmě bratří Kleinů. Od původního záměru, aby stát stavěl dráhu sám, bylo upuštěno. Smlouva s italskou firmou Talachini byla uzavřena Stavba trati začala obřadným způsobem a první rýč byl do země zapíchnut v listopadu 1843 u Obřan. Podnikatel Talachini po uzavření smlouvy o výstavbě železnice, začal ihned v údolí Svitavy stavět četné budovy pro ubytování dělníků. Byla postavena také jedna prozatímní nemocnice, při obtížnosti stavby se počítalo s nemocností a častým zraněním. Při výstavbě úseku tratě z Brna do Blanska se uvádí 22 lidských obětí a nesčetná zranění s trvalými následky. Na dobu stavby železnice nás upomínají později četná rodinná italská jména bývalých italských dělníku, kteří zde byli zaměstnáni a usadili se zde. Při stavbě samotné bylo zapotřebí v nesnadném terénu vybudovat 10 tunelů, provést regulaci toku řeky Svitavy, odstranit některé stavby a domy Tento projekt řeší propojení krajských vozovek II/374 s III/37937 od křižovatky Svitavská x Fügnerova po ulici Brněnská. V současné době se finalizují práce na projektové studii, je vyřešen most (jedná se o ocelový most s dolní železobetonovou mostovkou), stejně tak trasování komunikací, aktuálně se ještě diskutuje přeložka VTL a STL. Po ukončení digitalizace katastrální mapy města Blanska bude dokončena identifikace dotčených pozemků. Výstavbou dojde k trvalému dopravnímu propojení pro automobily, pěší, cyklisty a to: i při povodni Q100 při vytvoření bezbarierového řešení při odklonu těžké dopravy z bezprostřední blízkosti rodinných domů na ulici Brněnská a Komenského při rozdělení motorové dopravy stojící ve směru trati a především vykoupit pozemky. Kromě odkupování pozemků odškodňovala zvláštní komise také občany, jejichž pozemky při stavbě dráhy nějakým způsobem utrpěly, např. uskladněním materiálu, jízdou po nich atd. Při stavbě železnice byla také projednávána stavba blanenského nádraží (dnes stanice Blansko Macocha). Ta byla na přání knížete Salma postavena dle návrhů Ing. Bohatsche nedaleko Klepačova (blíže k železárnám) a nikoliv, jak bylo původně projektováno, v samém Blansku. Správě železáren a vrchnosti záleželo, aby nádraží bylo blízko železáren a dopisem z 31. listopadu 1846 kníže Salm vyrozuměl generální ředitelství státních drah ve Vídni, že daruje potřebné pozemky na stavbu nádraží zdarma. Stavba nádraží byla schválena a přidělena staviteli Antonínovi Kmentovi z Opavy a tesařskému mistrovi Teodorovi Dittrichovi. Nádražní restaurační budova byla stavěna v roce Trať Blansko Březová Semanín byla na základě konkurzu vypsaného generálním ředitelem c. k. Státních drah přidělena stavební firmě bratří Kleinů, která započala stavební práce 27. května Nejkratší úsek mezi Maloměřicemi a Brnem se začal stavět až v létě Blanenské nádraží kolem roku od pěších a cyklistů, konstrukcí mostu bezpečné řešení při minimalizaci zásahů do soukromých pozemků oproti řešení dle ÚPN SÚ Blansko z roku 1998 Ohrožení výstavby: nevyřešené majetkové poměry na obou březích řeky Svitavy finanční zajištění akce Otevření trati Blansko Česká Třebová mělo obrovský význam jak pro rozvoj průmyslu, tak pro obyvatele. Blanenské tunely byly obdivovány denně četnými turisty, kteří se jezdili dívat na nový div světa, o němž psalo mnoho soudobých novin a časopisů. Trať byla jednokolejní a ke zdvojkolejnění došlo v roce V roce 1861 byl na trať instalován Morseův telegraf a o rok později začala trať sloužit rychlíkové dopravě. Zastávka Blansko-město byla otevřena až v roce Náklady na výstavbu trati Brno Česká Třebová v celkové délce 91 km byly zlatých, což je v přepočtu na dnešní měnu asi 10 miliard korun. Trať měla 11 tunelů (jedenáctý tunel byl proražen za Březovou nad Svitavou), 60 mostů, 78 strážních domků a 41 signálních budek. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se trať Brno Česká Třebová stala součástí spojení Praha Česká Třebová Brno Břeclav Bratislava. Na trati byla provozována nadále doprava nákladní a rostl podíl osobní i rychlíkové dopravy. V letech začala být trať rekonstruována a napojena na první železniční koridor vedoucí z Děčína přes Prahu do Břeclavi. Trať byla v plné délce elektrifikována. Dne 20. října 2005 po trati poprvé projela vlaková souprava řady 680 Pendolino, která projížděla do poslední změny grafikonu v prosinci Pavel Svoboda Galerie a antikvariát Jonáš Blansko Přemostění na Staré Blansko Vizualizace přemostění na Staré Blansko. Pokud se podaří vyřešit majetkové poměry do 3 let, lze očekávat možnost čerpat dotaci z evropských fondů pro období 2018 až Doba výstavby se odhaduje na cca 12 měsíců, předpokládané náklady jsou vyčísleny na 190 mil. Kč. odbor investičního a územního rozvoje Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB)

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB) Město Blansko Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Tel.: 516 775 244 Fax: 516 775 220 E-mail: hermanova@blansko.cz ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 12R- 452/2012 ze dne 2.5.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Slosování vstupenek. Tombola

Slosování vstupenek. Tombola Slosování vstupenek Slosování vstupenek, kde výhrou budou pouze věcné dary, tedy nepeněžitá plnění, nepodléhá povolení, ale pouze ohlášení územně příslušnému finančnímu úřadu, tedy Finančnímu úřadu pro

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více