LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč"

Transkript

1 LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč foto: J. Vyčítal V Letohradě byla otevřena ulička Járy Cimrmana. Letohrad opět patřil biatlonu. Nemohl chybět Michal Šlesingr se uskuteční volby do zastupitelstev krajů. Občané Letohradu budou mít také možnost vyjádřit se v anketě.

2 Budovy obou letohradských základních škol byly zatepleny. Zlatou svatbu 50 let společného života oslavili manželé Marta a Zdeněk Bednářovi. V Daruvaru byla slavnostně podepsána smlouva o partnerství mezi Letohradem a tímto chorvatským městem. Na fotografii starostové Petr Fiala a Dalibor Rohlik. V areálu Pod Lipami vystoupili Eddie Stoilow, Charlie Straight a Ready Kirken. Pondělí se v Letohradě neslo v duchu bývalého mocnářství a Járy Cimrmana. Po českém géniovi byla pojmenována ulička, na zámku zahájena výstava věnovaná jeho odkazu a ve vyprodaném Domě kultury uvedena hra Posel z Liptákova. Poslední prázdninový víkend patřil v Letohradě tradičně biatlonu uskutečnil se OEZ Cup Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích. Hattrick letohradských odchovanců - na stupních vítězůmedailisté večerního supersprintu: 1. místo Michal Šlesingr, 2. Ondřej Moravec, 3. Ondřej Exler. Běháme pro charitu letošní ročník charitativní akce na Václavském náměstí vynesl více než Kč. Více v rubrice oblastní charity.

3 zprávy z radnice SLOVO STAROSTY O slovo se hlásí podzim, občasné ranní mrazíky a pomalu začínající padání listí toho jsou jasným důkazem. Po dvou letech zamíříme k volebním urnám října 2012 se bude rozhodovat o budoucím složení krajského zastupitelstva. Zastupitelstva, které do značné míry přímo ovlivňuje život v kraji, kde žijeme. Zastupitelstva, jehož jsem byl uplynulé čtyři roky členem, jako nestraník za ČSSD, která byla v tomto období ve vedení kraje. Tuto zkušenost hodnotím jako velmi cennou, včetně práce místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje. Tak jako obcím, i Pardubickému kraji se snižovaly příjmy ze sdílených daní. Přesto nebyl vzat jediný nový dlouhodobý úvěr a Pardubický kraj se pod vedením hejtmana Radko Martínka více nezadlužil. Ne se vším mohu být jako krajský zastupitel za uplynulé 4 roky spokojen, jako je např. stav sítě krajských silnic, do značné míry pramenící z nedostatku finančních prostředků, ale s mnohým naopak ano. A to se týkalo také našeho města. Např. zásadní rekonstrukce několika krajských silnic (ulice Šedivská, Tyršova, Jilemnického), mostů, různé granty do města, zachování krajského středního školství. To se podařilo díky přípravám předchozího a následné podpoře stávajícího vedení kraje. Je dobře, když město naší velikosti má přímo v krajském zastupitelstvu svého člověka, my tedy letohraďáka, ať již to byl dříve Petr Šilar, nyní Petr Fiala a v příštím období to bude třeba Karel Stejskal. Každý ze zvolených krajských zastupitelů totiž myslí i na své město. Krajské zastupitelstvo ještě není úplně o té nejvyšší politice. Jako voliči máme možnost bohatého výběru ze dvou desítek stran a uskupení. Mé jméno na žádné z kandidátek v těchto volbách nenajdete, nadále zůstávám nečlenem jakékoli politické strany. Nabídky jít do krajských voleb jsem obdržel od několika uskupení, nakonec jsem se rozhodl všechny odmítnout a od práce v krajském zastupitelstvu si minimálně na 4 roky odpočinout. Dovolím si tvrdit, že vztahy s krajským úřadem jsou za uplynulé období pro naše město dobře vybudovány. Mohu se tak pro nejbližší období plně věnovat pouze našemu městu. Možná tak utiším hlasy hovořícím o mém odchodu někam výše. Domnívám se, že je škoda, že v krajských volbách nelze volit jako ve volbách komunálních, tedy osobnosti napříč volebními uskupeními. Určitě nejen mně by to ulehčilo konečné rozhodnutí. Přeji vám šťastnou ruku u volebních uren, abyste za 4 roky mohli s klidem říci, že jste svůj hlas dali dobře. Pokud se vám volit nechce, což je vaše právo, přesto bych vás chtěl velmi požádat, abyste do volebních místností zavítali. Připravili jsme totiž pro vás jednoduchou anketu. Rádi bychom znali názor co největšího počtu spoluobčanů na to, kam v budoucnu zaměřit naši pozornost a úsilí, co považujete za nejdůležitější k vyřešení v budoucím období, předpokládám až v příštím období nového zastupitelstva města. Anketní lístek jste obdrželi do domácností společně s materiály. Na jiném místě zpravodaje je k anketě bližší komentář. Čím více odpovědí získáme, tím přesnější obrázek si budeme moci udělat. Snažili jsme se připravit jednoduchý anketní formulář, bude-li vám na něm cokoli chybět, máte prostor to v odpovědi uvést. Prosím o váš čas, jeho vyplnění a odevzdání. Moc nám pomůžete. Děkuji za vaši součinnost, těším se na vyhodnocení odpovědí, které do značné míry určí, co se pro příští období bude v Letohradě připravovat. Váš Petr Fiala, starosta Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 2. MÍSTOSTAROSTY práce v komisi pro tvorbu nové směrnice zadávání veřejných zakázek oddávání obřadní síň zámku zasedání v komisi pro přípravu oslav 300 let Kopečkové poutě a 150 let založení pošty v Letohradě start akce Běháme pro zasedání zastupitelstva města zasedání rady města oddávání obřadní síň zámku Průběžná jednání s ředitelem KCL Jaroslavem Moravcem o problémech, které souvisí s provozem a fungováním jím řízené příspěvkové organizace. Bc. Jiří Chalupník, 2. místostarosta VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z /2012 RM souhlasí s podnájemním vztahem, který uzavře MUDr. Jaroslav Pozděna, Na Pláni 1282, Ústí nad Orlicí, IČ , coby podnikající fyzická osoba, se vznikající právnickou osobou MUDr. Jaroslavem Pozděnou, s.r.o., na dobu určitou do , kde bude poskytovat zdravotnické služby v oboru gynekologie a porodnictví na adrese Letohrad, U Dvora čp /2012 RM schvaluje rekonstrukci koupelny v bytě č. 511/2 manželům Č., L., na vlastní náklady (výměna dlažby, obkladů, baterií a zařizo- vacích předmětů), při které nedojde k porušení elektroinstalace a dispozičního řešení koupelny. 200/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 656 v Letohradě, U Dvora, s Hedvikou Plívovou, Letohrad, Spořilov 697. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp. 656 v Letohradě, U Dvora, s Ivetou Luňáčkovou, bytem Letohrad, Spořilov 697, náhradníkem je Tomáš Horák, Letohrad, Komenského 217. (pokračování na str. 4) Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA jednání s generálním ředitelem spol. OEZ Ing. Schiffrem; zlatá svatba služební cesta do chorvatského Daruvaru podpis partnerské smlouvy měst Daruvar a Letohrad účast na jednání finančního výboru ZM jednání s ředitelkou DS OHP P. Smrčkovou jednání s předsedou Osadního výboru Kunčice P. Pokorným účast na zakončení kontroly Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun účast na zahájení nového školního roku v obou letohradských ZŠ; jednání o aktualizaci interní směrnice o zadávání veřejných zakázek s Ing. Mlynářem prohlídka výstavby chodníku v ul. Jablonská; jednání s ředitelem MHF dr. Vaníčkem jednání se starostou SDH Kunčice L. Štěpánkem jednání rady města; účast na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje jednání s M. Matějčíkem nadstandardní služby při svatebních obřadech; jednání s jednatelem spol. Norservis K. Stejskalem; jednání s ředitelem spol. Vakstav J. Mikyskou; jednání s ředitelskou DS OHP P. Smrčkovou; jednání s manažerem Sdružení obcí Orlicko RNDr. Fialou; jednání se zástupcem spol. HOCHTIEF harmonogram výstavby kanalizace na Kunčicích účast na slavnostním zahájení pochodu Lanškrounská kopa (Lanškroun); účast na oslavách 20 let Sdružení obcí Orlicko (Pastviny); účast na oslavách 20 let Oblastní charity Ústí nad Orlicí (Ústí n. O.) účast na Mezinárodním leteckém festivalu CIAF 2012 (Hradec Králové) jednání pracovní skupiny k přípravě oslav 300. Kopečkové poutě a 150. výročí pošty v Letohradě; účast na pietních aktech v Kolíně a Lošanech účast na jednání správní rady DS OHP (Rudoltice) jednání s ředitelem Rádia Černá Hora D. Jarošem; jednání s p. Malečkem; setkání se zastupiteli; návštěva předsedy Osadního výboru Červená V. Horáka účast na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje účast na koncertu Eddie Stoilow, Charlie Straight, Ready Kirken účast na jednání valné hromady Honebního společenstva Mistrovice (Ostrov, Orlice); účast na Slavnostech lovu jednání se zástupcem o.d. Konzum p. Motyčkou; jednání s generálním ředitelem spol. OEZ Ing. Schiffrem; účast na slavnostním otevření uličky Járy Cimrmana a výstavy J. C jednání s projektantem chodníku u traktorky na Kunčicích K. Volštátem Pondělí porada s vedoucím OMaI a ředitelem TS (1x za 14 dní), porada s místostarosty, porada vedoucích odborů MěÚ, jednání s občany Úterý porada s velitelem MP 3

4 201/2012 RM schvaluje: uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 1 v Letohradě, Václavské náměstí, s Mgr. Jitkou Vachovou, náměstí Míru 1620/3, Šumperk. 202/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 16 v Letohradě v DPS s Vlastou Chládkovou, Letohrad, Okrajová 647, po uvolnění bytu. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 v čp. 16 v Letohradě v DPS s Jozefou Šubrovou, Letohrad, Václavské náměstí čp. 49, po uvolnění bytu. 203/2012 RM schvaluje nová Pravidla pro obsazování městských bytů v Letohradě, tiskopis Žádosti o pronájem bytu v majetku města Letohradu, včetně čestného prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Letohrad. 206/2012 RM schvaluje pronájem části o výměře cca 30 m² p.p.č. 455/15 v k.ú. Letohrad, která navazuje na nemovitost čp. 878 ve vlastnictví paní M.L.C., L., vlastníku uvedené nemovitosti, za účelem skladování stavebního materiálu za roční nájemné ve smluvní výši 15 Kč/m²/1 rok. Předpokládaný termín uvedení pozemku do původního stavu je /2012 RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s paní M.K. bytem L., o darování nového dřevěného kříže umístěného v Letohradě na Kopečku. 215/2012 RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na přípravu a realizaci kulturního projektu Letohradské arkády 2012 ve výši Kč dle předloženého návrhu. 217/2012 RM schvaluje zavedení odlehčovací služby v DPS a pro její realizaci schvaluje vybudování dvou místností v půdních prostorách čp. 15 v roce /2012 RM schvaluje zahraniční pracovní cestu starosty Petra Fialy, 1. místostarosty Martina Hatky, členek RM Ivy Janouškové a Jany Zamazalové a členů ZM Pavla Černohouse, Hany Kotlářové, Pavly Skácelíkové a Františka Kudláčka ve dnech do města Daruvar (Chorvatsko) s cílem slavnostního podepsání partnerské smlouvy měst Letohrad a Daruvar a navázání spolupráce v konkrétních oblastech. Cestovní náhrady budou poskytnuty v souladu s vyhl. č. 350/2010 Sb. dle předloženého návrhu. (úplné znění usnesení na VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z /2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvu na byt č. 3 v čp. 15 v Letohradě v DPS s manžely Jaroslavem a Josefou Rychlými, Letohrad, Svatojánská 228, po uvolnění bytu. 224/2012 RM bere na vědomí současný stav týkající se pozemku p.č. 678 v k.ú. Letohrad a sporů vlastníků na uvedenou komunikaci navazujících nemovitostí. RM doporučuje navrhovateli podání žaloby ve věci výše popsané k příslušnému soudu. 185/2012 ze dne v celém jeho rozsahu. RM schvaluje způsob realizace vjezdů po pozemku p.č. 386/96 v k.ú. Letohrad ve vlastnictví města z komunikace V Aleji k novostavbám rodinných domků ve vlastnictví manželů Ing. L. a Mgr. H. A., M. a T. K., M. a P. C. a Ing. Z. A. dle předloženého návrhu. 226/2012 RM souhlasí s podnájemním vztahem, který uzavře současný nájemce MUDr. Jiří Haltmar, coby podnikající fyzická osoba, sídlem U Bažantnice 852, Letohrad, IČ , se vznikající právnickou osobou MUDr. Jiří Haltmar spol. s r.o., sídlem Praha 8 Karlín, Sokolovská 366/84, okres Praha Hl. m., PSČ , IČ , a to na dobu neurčitou, za účelem poskytování zdravotnické služby v oboru všeobecného lékařství na adrese Letohrad, U Dvora č.p /2012 RM schvaluje částku neinvestičního příspěvku na žáka pro školní rok 2012/2013 ve výši Kč za každého dojíždějícího žáka. 236/2012 RM schvaluje uspořádání ankety mezi občany města o budoucích investičních prioritách města. Termín konání ankety se stanovuje na /2012 RM schvaluje výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci, seznam zájemců k oslovení k podání nabídky a složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise včetně náhradníků pro výběrové řízení na Provozování svozu směsného komunálního odpadu a bioodpadu v období od do (úplné znění usnesení na VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJů Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech: pátek od do hod. sobota od 8.00 do hod. Pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje je v Letohradě stanoveno 6 volebních okrsků: volební okrsek č. 1 ZŠ Komenského volební okrsek č. 2 zámek (zasedací místnost) volební okrsek č. 3 ZŠ U Dvora volební okrsek č. 4 ZŠ Orlice volební okrsek č. 5 Kampelička (zasedací místnost SDH) volební okrsek č. 6 hasičská zbrojnice Červená Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje. Ve volbách do zastupitelstev krajů lze volit na voličský průkaz, ale pouze ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. ANKETA OBČANŮ MĚSTA LETOHRAD Vážení spoluobčané, rada města u příležitosti konání krajských voleb vyhlásila anketu mezi občany našeho města o jejich názoru na to, kam je v příštím střednědobém časovém horizontu potřeba napnout úsilí. Odpovědi by měly napomoci samosprávě k rozhodnutí, které projekty začít intenzivně připravovat. Vyplněné anketní lístky odevzdáte na určené místo u volebních místností ( ). Anketní lístky bude možno odevzdat právě jen v tento termín, aby nemohlo dojít např. ke zkreslení výsledků ankety opakovaným odevzdáním lístku apod. Dlouze jsme zvažovali rozsah ankety, jakou hloubku informací na anketní lístek uvést. Rozhodli jsme se pro jednoduchou variantu, kdy jsou na anketním lístku vyjmenovány zásadní okruhy problémů, dle názoru radních potřebných k budoucímu řešení, s jednoduchou informací, co daná záležitost obnáší. Ať se již jedná o rekonstrukce stávajícího majetku, či výstavbu zcela nových věcí. O uvedených projektech bylo v minulém období v rámci zastupitelstva města již jednáno. Jedná se o finančně náročné akce (jednotlivě v desítkách milionů Kč), u kterých předpokládáme, že na některé z nich bude v příštím období možné získat dotační tituly. Bez příspěvku odjinud bychom pouze z rozpočtu města Letohrad zvládli v dlouhodobějším období maximálně tak jedinou. U všech v budoucnu realizovaných investic bude nutné dobře zvažovat jejich budoucí provozní náročnost tak, aby neúměrně nezatížily rozpočet města Letohrad. Věřím, že všechny předložené projekty jsou v tak dostatečném povědomí spoluobčanů, že k vyplnění anketního lístku můžete přistoupit se vší odpovědností. Budeme rádi, když uvedete i další náměty. Za samozřejmé považujeme, že budeme nadále budovat nové a opravovat staré chodníky, proběhne výstavba kanalizace na Kunčicích a bude vybudováno nové centrální dětské hřiště na sídlišti U Dvora. Uspějeme-li se žádostí o dotaci na zateplení MŠ U Dvora, bude to další ze zateplených školních zařízení v našem městě. Předem vám velmi děkuji za čas a vyjádření názoru odevzdáním vyplněného anketního lístku u volebních místností. Výsledek ankety bude po jejím vyhodnocení zveřejněn v Letohradském zpravodaji. S poděkováním Petr Fiala, starosta města Letohrad 4 225/2012 RM schvaluje zrušení usnesení č.

5 Anketa občanů města Letohrad investiční záměry města Letohrad pro období let Na roky je připravováno další programovací období fondů Evropské unie. Česká republika by v těchto letech měla být naposledy příjemcem dotací z těchto fondů. V současné době sice ještě nejsou známy přesně oblasti, které budou z jakých programů dotačně podporovány. Přesto bychom rádi znali názor občanů města, jaké záležitosti považují v Letohradě za prioritní k realizaci v budoucím období po roce Většina z velkých investic (v desítkách mil. Kč) nepůjde uskutečnit bez získání dotace. Za vyplnění této ankety vám velmi děkujeme, váš názor by měl být nápomocen samosprávě v určení priorit a zejména včasného zahájení příprav na jejich budoucí realizaci. Čím více anketních odpovědí získáme, bude výsledek reprezentativnější. Děkujeme, že se zapojíte do této ankety, která může ovlivnit budoucí období vašeho života v Letohradě. Vyplněný anketní lístek odevzdejte na určené místo před volební místností Prosíme, abyste k následujícím investičním záměrům města přiřadili vaši prioritu body 0 (nejnižší podpora) až 5 (nejvyšší podpora). Budeme rádi, když se vámi přidělené body nebudou opakovat u všech navržených investic. REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍ BUDOVY DOMU KULTURY Se zachováním využití na kulturu ve městě Letohrad. REKONSTRUKCE AREÁLU KOUPALIŠTĚ Rekonstrukce všech tří bazénů. Hlavní bazén podélně rozpůlen, v jedné polovině zachována možnost 50 m plavání, druhá polovina s vodními atrakcemi. VÝSTAVBA AREÁLU ODDYCHU V PROUTNICI Pokračování postupné revitalizace území s vybudováním beachvolejbalového hřiště, dopravního hřiště, dětského hřiště, venkovních posilovací strojů pro seniory, volejbalových hřišť, v budoucnu sportovní kryté haly. PROJEKT EKOAREÁL PARK LETOHRAD Oprava a rozšíření hřbitova, revitalizace zámeckého parku a okolních pozemků a rozšíření oddechových ploch včetně multifunkčního využití zámecké terasy a bývalé oranžérie. OPTIMALIZACE ZÁKLADNÍHO ŠKOLTVÍ Optimalizace využití budov základních škol, přemístění základní umělecké školy a dořešení kapacit a modernizací mateřských škol. Jiná dle vašeho názoru potřebné zásadní investice:.. MÍSTNÍ KOMUNIKACE; které místní komunikace považujete za nutné k brzké opravě? Podporujete rozšiřování městského kamerového systému? ANO NE V případě, že ano, proč? - zvýšení vašeho pocitu bezpečí ANO NE - preventivní působení kamer ANO NE - ochrana majetku (dohledání vandalismu apod.) ANO NE - jiný důvod:. V případě, že se v budoucím období ukáže nepotřebnost budovy Základní školy U Dvora, kterou využívá pro výuku na Orlici, upřednostňujete: - požadujete zachovat školní výuku i přes případnou neekonomičnost provozu a nevyužití areálů budov obou základních škol ANO NE - přeměnu budovy na byty ANO NE - přeměnu budovy na byty pro seniory (domov s pečovatelskou službou) ANO NE - prodej budovy ANO NE - jiné navrhované využití:.. Další náměty od vás: Prosíme o vyplnění: váš věk: Ulice, ve které žijete: V případě zájmu uveďte váš celý kontakt ( ), na který bude elektronicky zasláno vyhodnocení ankety. Vyhodnocení ankety bude zveřejněno nejpozději v prvním čtvrtletí roku

6 SDĚLENÍ UŽIVATELŮM NÁDOB NA BIOODPAD Prosíme občany, kterým jsme v roce 2011 a 2012 zapůjčili nádobu na bioodpad, aby provedli kontrolu jejího stavu. V případě, že zjistí závadu, např. praskliny, aby nám ji neprodleně nahlásili. Již několik uživatelů tak učinilo. Nádoby jim byly vyměněny. Vadné nádoby budou předmětem reklamace, kterou musíme uplatnit do konce ledna Jedná se o nádoby, které mají víko rovné bez odvětrávací stříšky a jsou opatřeny samolepkou s textem Podpořeno fondem Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Hana Koblížková, referent odboru výstavby a životního prostředí KDE A JAK SE MOHOU OBYVATELÉ MĚSTA LETOHRADU ZBAVIT VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části, jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni! Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech 6 EVROPSKÝ ROK AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ 2012 Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Hlavními cíli Evropského roku 2012 je udržování aktivního způsobu života starších lidí a jejich větší zapojení do společnosti, dobrovolnické práce, rodinného života, sdružení, církví a politiky. Také je třeba odstraňovat bariéry mezi generacemi. Svůj význam má podpora aktivního stárnutí i vzhledem k prodlužující se délce života a v souvislosti s problematikou stárnutí populace. Podstatou je myšlenka, že s rostoucím věkem je možné využít více příležitostí, které život přináší, a nikoli méně. Město Letohrad nezůstává pozadu. V domu s pečovatelskou službou se připravuje v termínu od 22. do 26. října několik zajímavých akcí v rámci Týdne seniorů. A na co se můžete těšit? V pondělí 22. října od hodin se uskuteční beseda se spisovatelem Josefem Lukáškem, který je původně povoláním profesor fyziky na Gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou. Pověsti a pohádky z Orlických hor mu již v raném dětství vyprávěla babička i tatínek. A když jimi později bavil gymnazistky na lyžařském výcviku, otec jedné studentky mu navrhl, ať je sepíše, a společně je vydali. Knížka měla takový úspěch, že se dočkala i dvou pokračování. V úterý 23. října přijde pan Jiří Mikyska s promítáním na téma Život a zajímavosti Letohradu. Již podruhé uvidíme něco z jeho děl poté, co jsme měli možnost zhlédnout Řemeslnickou sobotu. Uvidíme, čím nás tentokrát překvapí. Ve středu 24. října navštíví naše klienty členky Českého červeného kříže v čele se svojí předsedkyní Hedvikou Dvořákovou. Ty tradičně připravují v těchto podzimních dnech kavárničku, kde věnují obyvatelům DPS svůj čas a připravují i malé pohoštění. Ve čtvrtek 25. října je připravena prohlídka tvrze na Orlici. Setkání zahájí pan Pavel Tacl ve hodin. Zájemcům bude umožněna prohlídka tvrze z konce 13. století se zachovalými stavebními částmi z období gotiky, renesance, baroka a klasicismu a po ní pak posezení u kávy, které zpříjemní poslech známých písní v podání hudební skupiny Vichr Orlických hor. Zájemci, hlaste se na telefonním čísle V případě zájmu zajistíme dopravu. Zaujala vás naše nabídka? Pak neváhejte a přijďte i vy mezi aktivní seniory Letohradu. Nabídka sociální komise města Letohradu a domu pečovatelské služby platí nejen pro klienty DPS, ale pro širokou veřejnost. Těšíme se na vás Jana Moravcová a Iva Janoušková Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy Vyřazená pračka váží řekněme padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co největší míře znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří při zpracování získat. Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického velkého spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české domácnosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20 kg železa, plastů je průměrně 16 kilogramů. Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu energie. Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči domácího šetření, můžeme si ji představit například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý měsíc spotřebuje průměrně velká lednička. Staré plasty, nové výrobky O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice. Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro koně a další plochy. Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních odpadů a obalů. Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná materiál je totiž znovu stoprocentně recyklovatelný. Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel lisuje z něj poklice na kola automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých spotřebičů. Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWIN. PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl. Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů. PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyráběných automobilech. PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu v pivovarech či mlékárnách. Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli postarat odborníci? (ELEKTROWIN a.s.)

7 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU LETOHRAD Pečovatelská služba města Letohrad funguje již dlouhou dobu. Dříve byla využívána převážně obyvateli domu s pečovatelskou službou. Ostatním zájemcům byly pouze dováženy obědy. V současné době se služby rozšířily mimo DPS. Jsou určeny především seniorům, nemocným, postiženým lidem a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se především o přípravu a podání jídla, péče o hygienu (koupel, omytí, převlečení, výměna inkontinentních pomůcek), praní a žehlení prádla, nákupy a běžný úklid domácnosti. Snažíme se, aby si naši klienti udrželi co nejdéle svou nezávislost a žili samostatně ve společnosti svých přátel a rodiny, ve svém domácím prostředí. V případě, že se o klienta stará rodina, pomáháme v její nepřítomnosti dohledy a výše jmenovanými službami. Chceme jim ulehčit jejich tak nelehkou práci. Péči nabízíme i na přechodnou dobu, při zhoršení zdravotního stavu klienta. Jednou z novějších služeb je doprovod klienta k lékaři a na úřady. K dispozici je osobní auto, kterým klienta dovezeme z domova na sjednané místo (lékař Letohrad, Ústí nad Orlicí, Žamberk ) a doprovodíme ho až do čekárny. Jedinou podmínkou pro poskytnutí této služby je včasné nahlášení. Další využívanou službou je vyzvedávání receptů od lékaře, následné vyzvednutí léků z lékárny a jejich dovoz klientovi domů. Pokud máte o některou službu zájem, můžete o ni požádat sami, vaše rodina, přátelé či známí v Domě s pečovatelskou službou, ul. Sokolovská 16, tel nebo Město Letohrad Dům s pečovatelskou službou se zúčastnilo dne veletrhu sociálních služeb v Žamberku. Návštěvníci veletrhu měli možnost seznámit se s poskytovanými službami v našem regionu a prohlédnout si výrobky, které klienti daných zařízení vytvořili. ZRUŠENÍ PRODEJNÍHO MÍSTA ZPRAVODAJE Na základě sdělení z novinového stánku BAMA, umístěného na nádraží ČD v Letohradě, že ukončuje svůj provoz, bude možno v této části města od října 2012 zakoupit Letohradský zpravodaj v blízké trafice Dorotka (autobusové nádraží) či v prodejně potravin paní Jedličkové. SOUTĚŽ DĚTI OČIMA PRARODIČŮ, PRARODIČE OČIMA DĚTÍ Ze tří dimenzí Evropského roku aktivního stárnutí se Rada města Letohrad rozhodla podpořit aktivní účast na společenském dění a schválila vyhlášení soutěže Děti očima prarodičů, prarodiče očima dětí. Soutěž má dvě kategorie: Literární: průpovídky, hlášky dětí i rodičů, básničky, příběhy Výtvarnou: obrázky, fotografie a jiná výtvarná díla zobrazující vztah mezi generacemi Příspěvky odevzdejte do 1. října 2012 na podatelnu Městského úřadu Letohrad, do levého rohu napište Soutěž. Nejlepší příspěvky budou odměněny a zveřejněny. Městský úřad v Letohradě zveřejňuje záměr pronájmu ubytovny čp. 205 v k.ú. Orlice za účelem poskytování ubytovacích služeb. Kapacita je 40 míst. Prohlídku budovy poskytne Zdeněk Tomka, Letohrad, Václavské náměstí čp. 1, tel , MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne zjistila hlídka MP poškození nerezového ochranného sloupku na chodníku před budovou radnice. Díky záznamu z městského kamerového systému byla odhalena osoba, která osobním automobilem způsobila škodu na majetku. Letohradskému občanu M.D. byla za uvedený skutek uložena bloková pokuta. Jmenovaný dále zajistí opravu poškozeného sloupku. Dne přijala hlídka MP oznámení, že z okna budovy v ulici Jilemnického někdo střílí kuličkovou pistolí po projíždějících vozidlech. Strážnici zjistili, že touto činností se bavili dva nezletilci. Vzhledem k věku pachatelů byla celá věc řešena s jejich matkou. MP Letohrad NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ Prezident republiky Václav Klaus podepsal na konci srpna novelu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), tzn., že novela nabyla definitivní platnosti s účinností od Již v příštím roce lze očekávat vyšší příjmy pro většinu obecních rozpočtů. Pro město Letohrad by tato změna dle propočtu ministerstva financí měla přinést navýšení příjmů města o částku cca 13 mil. Kč ročně. Následnou úpravou jiných příspěvků od státu (budoucí neposkytování neinvestičních příspěvků na žáky apod.) však s určitostí dojde k poklesu navýšeného příjmu, odhadem na cca 10 mil. Kč. S téměř 100% pravděpodobností skončí také drtivá většina státních investičních programů, ve kterých se města a obce ucházely o získání dotací (např. na bezpečnost dopravy, regeneraci sídlišť apod.). Peníze navíc (cca 25 % oproti stávajícímu stavu) budou v Letohradě použity na zvyšující se náklady provozů (zdražování komodit, vyšší DPH), ale zejména budou využity do potřebných investičních záležitostí. O jakou konkrétní částku si Letohrad polepší, budeme moci zhodnotit až v závěru příštího roku. Jedna věc je předpoklad, druhou bude realita. A již jsme byli mnohokrát svědky, že odhady ministerstva financí zase až tolik neplatily. Ve skutečném výsledku sehraje nepochybně roli stav ekonomiky a s ním spojený výběr sdílených daní (zejména pro obce nejvýznamnější jsou daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daň z příjmu právnických osob). Přijetí novely zákona je ale významným faktorem pro zvýšení rozhodovacích pravomocí obcí a měst. Odstraní se tím také disproporce ve financování malých obcí a velkých měst. Letohrad by si každopádně měl významně polepšit. Petr Fiala, starosta města LETOHRAD MÁ NOVÉ PARTNERSKÉ MĚSTO CHORVATSKÝ DARUVAR Po roce námluv došlo k uzavření oficiální dohody mezi městy Letohrad a chorvatským Daruvarem. Daruvar je v pořadí třetím oficiálním partnerským městem Letohradu po Hausenu am Albis (Švýcarsko) a Niemcze (Polsko). Ke slavnostnímu aktu podpisu partnerské smlouvy došlo v pátek 24. srpna u příležitosti návštěvy zástupců vedení města, organizací a spolků v Daruvaru. Podpis se konal za zájmu médií, nejen místního rozhlasu, ale také celostátní televize, kde se na 1. celostátním programu v rámci programu pro menšiny Prizma vysílala reportáž z podpisu smlouvy. Třídenní návštěva bezmála pěti desítek občanů Letohradu přinesla možnost vzájemného poznání a navázání nových kontaktů zástupců organizací a spolků. Společné setkání zástupců spolků bylo uspořádáno na Petrově vrchu nad Daruvarem. Při pobytu Letohradští poznali také samotné město, navštívili Český dům, místní pivovar, kde vaří pivo Staročeško, zavítali na místní zámek, kde pro ně byla připravena degustace vína, a po oba dny se osvěžili v novém termálním bazénu. Hostitelé se předvedli ve výborném světle, skvěle se o výpravu z Letohradu postarali a připravili jí nezapomenutelný program. V rámci návštěvy Letohradští také vystoupili s krátkým kulturním programem u příležitosti konání tradiční akce v Daruvaru Slavností piva. Návštěva v Daruvaru zanechala v zúčastněných krásné vzpomínky. Byly položeny základy novým přátelstvím a otevřena možnost spolupráce spolků a organizací. V příštím roce téměř ve stejném termínu ( ) oplatí Daruvarští návštěvu v Letohradu, kde jim budeme zajisté také dobrými hostiteli. Starosta města Petr Fiala po návratu z Daruvaru uvedl: Jsem velmi rád, že se naše loňská mise nyní završila oficiálním podpisem smlouvy o partnerství obou měst. Jsme prvním městem v Čechách, které s Daruvarem, kde žije nejpočetnější společenství Čechů v zahraničí v Evropě, partnerskou smlouvu uzavřeli. Těším se na vzájemná setkávání, věřím v navázání partnerství spolků a organizací, ale i možnost hospodářské spolupráce. Oběma stranám se otevírají nové možnosti v rámci sjednocování Evropy, možnost výměny zkušeností a vzájemné výpomoci. Město Letohrad se bude snažit dohodu naplňovat tak, aby nezůstala pouze na papíře. Důležitý je podpis, důležitější bude ale to, co nás čeká a jak kvalitně bude nový vztah fungovat. Video z návštěvy v Daruvaru: pqoc498b4w. 7

8 8 Charita Česká republika INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY BĚHALI JSME PRO CHARITU Ve čtvrtek pořádala TJ Spartak OEZ Letohrad pod záštitou Města Letohradu a ve spolupráci s KCL a dalšími spolky třetí ročník benefiční akce Běháme pro Tentokrát se běhalo pro charitu. Dobrovolné startovné 332 registrovaných závodníků a výnos z prodeje reklamních předmětů činily celkem Kč. Tato finanční částka byla letos věnována oblastní charitě na nákup tonometrů pro ošetřovatelky. A aby toho nebylo málo, dostaly zdravotní sestřičky ještě poukázku na let balonem od firmy Balóny Litomyšl, s.r.o. Akce se účastnilo kolem 500 návštěvníků. Po závodě, který nemá vítěze ani poražené, následoval bohatý doprovodný program, který zakončilo vystoupení skupiny Žůžo-band. Děkujeme organizátorům akce i všem návštěvníkům, kteří tuto dobročinnou myšlenku podpořili. Za OCH: Iva Marková RODINNÉ CENTRUM MOZAIKA Zveme všechny maminky, tatínky a děti do nově zrekonstruovaného rodinného centra v Letohradě. Otevíráme 1. října Pondělí od 9.00 do hod. Rodinné inspirace při této pravidelné aktivitě inspirujeme rodiče/prarodiče, jak trávit volný čas se svými dětmi/vnoučaty. Připravovány jsou takové aktivizační činnosti pro rodinu, které posilují rodinné vztahy a jsou vhodným prostředkem ke komunikaci a sdílení společného času. Vedou Pavla Zamazalová a Helena Poláčková. Úterý od 8.00 do hod. Mozaikové dopoledne / AJ pro dospělé (pouze pro účastníky kurzu) mozaikové dopoledne je určeno pro rodiny, které cítí potřebu sdílet své výchovné zkušenosti, starosti, problémy a radosti s ostatními rodinami. Otevřen je prostor RC pro výměnu zkušeností a sdílení společného času. Středa od do hod. Mozaikové dopoledne Čtvrtek od do hod. Tvořivá dílna vyrábíme barevné závěsné ptáčky do dětského pokoje, cena 15 Kč za ptáčka, dětem je k dispozici herna od hod. Jak na to barevné jednohubky na dětskou party a dračí sendvič ke svačině, základní cena 20 Kč + cena surovin, je Starosta města Petr Fiala se spolu s místostarosty Martinem Hatkou a Jiřím Chalupníkem zúčastnili na obou základních školách slavnostního zahájení nového školního roku 2012/2013. Přivítali žáky, zejména malé prvňáčky. Všem žákům spolu s pedagogy popřáli hodně úspěchů třeba se nahlásit předem, dětem je k dispozici herna, nebo můžou vařit s maminkami od hod. Jak na to špagety se sójovou směsí sypané sýrem, základní cena 20 Kč + cena surovin, je třeba se nahlásit předem, dětem je k dispozici herna, nebo můžou vařit s maminkami od hod. Dopolední pohádkové promítání přijďte se svými dětmi zhlédnout pohádku a pohrát si v herně. Vstupné 20 Kč. Pátek od do hod. Cvičení na míčích vede Hana Štěpánková, nastávajícím maminkám a maminkám po porodu nabízíme cvičení, které jim pomáhá připravit se na porod nebo naopak zpevňuje svaly po porodu Akce v říjnu v Centru pod střechou od hod. Jak se nedostat do dluhové pasti v rámci pevného programu Poradna pro Máte problémy s rodinným rozpočtem? Jak se naučit šetřit a jak se nedostat do dluhové pasti? Na co je vhodné se zadlužit? Na co si dát pozor, když si beru úvěr? Poradí vám Eva Ježková, pracovnice Oblastní charity Ústí nad Orlicí a certifikovaná lektorka Abecedy rodinných financí. Hlídání dětí zajištěno, děti je nutné předem nahlásit. Cena 30 Kč Podzimní burza dětského oblečení a potřeb Burza bude probíhat v jiných prostorách, a to v ZŠ Komenského Letohrad (chodba k jídelně). Přijímáme dětské podzimní a zimní oblečení velikosti cca do 140 cm, dětskou podzimní a zimní obuv, dětské knížky, kola, brusle, autosedačky, kočárky (po tel. domluvě z důvodů kapacitních) a jiné dětské zboží od do hod. příjem věcí od 8.00 do 9.00 hod. prodej věcí (pouze pro členky RC), od 9.00 do hod. prodej věcí pro veřejnost od do hod. výdej peněz a neprodaných věcí Za každý vámi přinesený kus oblečení požadujeme 2 Kč, za kočárky, kola a větší zboží 20 Kč. Důležité: Pokud chcete přinést více jak 20 ks oblečení, prosíme o připravení seznamu prodávaných věcí a o označení oblečení štítkem se zkratkou vašeho jména, číslem (kolikátý kus) a cenou. Prosíme o přišpendlení štítků. Vzor formuláře i formulář k vyplnění najdete na webu: uo.charita.cz nebo v Centru pod střechou. školy ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU a rodičům pevné nervy s jejich ratolestmi. Symbolicky také byly do užívání předány zateplené a zrenovované areály obou základních škol. Celkový náklad realizované investice dosáhl téměř 20 mil. Kč. Ze Státního fondu životního prostředí byl dotačně podpořen částkou převyšující 11 mil Drakiáda Srdečně vás zveme na 2. ročník drakiády. Vezměte s sebou draka a přijďte s námi strávit příjemné podzimní odpoledne. Připraveny jsou odměny pro draky letce, krasavce i vozembouchy! Po akci vás v centru čeká teplý nápoj, malé občerstvení a vyhlášení výsledků. Sraz v hod. v Centru pod střechou. Cena 30 Kč. Akce se koná jen za příznivého počasí. 7. listopadu se chystá již tradiční lampiónový průvod. Kontakty: tel , seznam.cz, Facebook: rodinnécentrummozaika ŘÍJEN VE STREETU V říjnu budeme stále ladit klub, uvítáme všechny vaše nápady. V případě příznivého větrného počasí půjdeme na kopec nad koupaliště a provětráme naše draky. Chcete si udělat radost nebo vyrobit originální dárek? Přineste si nějaké fotky a technikou scrabooking (stříhání, lepení) si můžete vyzkoušet vytvořit rámeček, album nebo kalendář. Otevírací doba NZDM: PO ÚT ST zavřeno pouze individuální konzultace ČT PÁ Program je vyhrazen pouze pro děti mládež z NZDM Letohrad. SBÍRKY ŠATSTVA Sbírky šatstva pro Pobytové středisko v Kostelci n. O. budou probíhat na středisku Oblastní charity v Letohradě každý týden (pouze do konce listopadu 2012). Každou středu (3., 10., 17., 24., 31. října a 7., 14., 21., 28. listopadu) od 14 do 16 hod. můžete přinést: - zachovalé šatstvo a obuv pro děti a mladé lidi - kojenecké oblečení - látkové pleny - nepoškozené nádobí - látky a zbytky látek do šicí dílny - povlečení a prostěradla - pletací jehlice a vlnu - hry pro děti, knížky pro předškoláky Kč. Kromě hezčího prostředí pro výuku, přinese realizovaná investice také budoucí úspory provozních nákladů. Všem školákům, studentům a pedagogům ve všech školních zařízeních ve městě Letohrad přejeme úspěšný školní rok 2012/2013!

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO Školní rok jsme slavnostně zahájili v novém kabátě za přítomnosti představitelů města starosty a obou místostarostů. Krátké setkání celé školy 228 žáků, 16 vyučujících, 5 provozních zaměstnanců proběhlo na školním dvoře i za přítomnosti rodičů a prarodičů našich prvňáčků. Přejme si, aby vyšperkovaná budova sloužila v této podobě co nejdéle. Žáci se mi zdají nadšení, odpočatí, slušní. Ať jim to vydrží! Přípravný týden v srpnu učitelům ani nestačil. Úklid, příprava tříd, chodeb, školení bezpečnosti, porada s pedagogicko-psychologickou poradnou, opravy a úpravy vzdělávacího plánu, tematické plány, organizace roku, seznamy, dokumentace Takže snění o klidném začátku? Ne! Čekali jsme na dovoz šatních skříní a podařilo se Tak bude snad více zabezpečen majetek žáků. Proběhla schůzka s rodiči žáků 6. tříd a adaptační kurs žáků v Pastvinách. Žáci třídy byli na divadle Krkonošské pohádky v Domě kultury. Ve čtvrtek se uskutečnil Den zdraví. Letos v duchu první pomoci a prvňáčci se psy s kynology. Děkujeme kynologům a paní Hlavsové Janě. Děkujeme pracovníkům Anima Žamberk, především za zorganizování Vlaďce Valdové a Charitě Letohrad, kteří nám zabezpečili atraktivní stanoviště prohlídka sanitky, kompenzační pomůcky, maskování zranění (jak pravé) a jeho ošetření, umělé dýchání, měření tepu i po zátěži, jak správně přivolat pomoc integrovaný systém. Téměř celá škola se zúčastnila Běhu pro, a tak jsme přispěli dobré věci. Co si přát? Ať se hektický začátek uklidní a všichni mají klid na práci. Pavla Skácelíková Adaptační kurz šesťáků Žáci se v nově vzniklém kolektivu poznali lépe při hrách se sportovní, výtvarnou i tvořivou tématikou. Dokonale zvládli i náročnější úkoly ve skupinách. Učili se spolupracovat, porozumět jeden druhému, naslouchat, jednotlivé aktivity hodnotili, nebáli se říci, co se jim nelíbí. Jejich přístup k plnění úkolů byl kladně hodnocen i pracovnicemi PPP Ústí nad Orlicí, které pro ně zajistily jeden z dopoledních programů. Každý den byl žáky i paní učitelkami hodnocen a zakončen kulturním programem, na němž se všichni podíleli, relaxačními hrami a nechyběly ani soutěže týmů. Děvčata i chlapci se podíleli na tvorbě pravidel, která jim mají zajistit, aby jejich kolektiv fungoval co nejlépe a každý žák se v něm cítil dobře a bezpečně. Teď už bude záležet jen na každém z nich, jak je bude dodržovat. Na pestrý program v Pastvinách bude navazovat paní učitelka Mgr. Eva Čečetková po celý školní rok v předmětu osobnostní výchova. Fotodokumentace z akce je k nahlédnutí na Mgr. Jarmila Hatková, tř. uč. ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA Telegraf ZŠ U Dvora jsme zažili slavnostní zahájení školního roku s Černou Horou začal plavecký kurz pro 2.A, 3.A, 4.B. S dětmi si mohly také zaplavat paní učitelky Dolečková, Müllerová a Veselá Miroslava si vyzkoušela 6.A svůj adaptační program spolu s paní učitelkou Čadovou se začaly učit plavat třídy 2.B, 3.B, a 4.A. Doprovázely je paní učitelky Faltusová, Kučerová a Šťovíčková zhlédl celý první stupeň pohádku Jak Trautenberk dělal Krakonošovi ducha, kterou nám zahrálo divadlo Kompanyje se 6.B zúčastnila adaptačního pobytu To jsme my. S nimi odjeli pan učitel Nožka a paní učitelka Boháčová třídy navštívily Střední průmyslovou školu Letohrad, aby si společně zasportovaly. Ostatní měli třídnický den a užili si společnost svých vrstevníků a třídních učitelů třídy zhlédly divadlo v Hradci Králové s názvem Bylo nás pět. Vzaly s sebou paní učitelky Sýkorovou a Černohousovou adaptační pobyt To jsme my si vyzkoušela také 6.A s paní učitelkou Boháčovou a Čadovou se od konalo informační odpoledne pro rodiče se uskutečnil adaptační pobyt pro 4. A, kterému velely paní učitelky Boháčová a Faltusová proběhly třídní schůzky 9. tříd. Byly zaměřené na správnou volbu školy si svůj adaptační pobyt mohla vyzkoušet také 4.B s paní učitelkami Dolečkovou a Faltusovou se 6.A odjela podívat do hvězdárny v Hradci Králové a do Muzea Emila Holuba v Holicích. Na cestě je doprovázeli pan učitel Pačínek a paní učitelka Náglová. Petr Gregor, Adéla Faltusová, Markéta Halbrštátová, 8.A Slavnostní zahájení školního roku Letos začal školní rok v pondělí Začal trochu netradičně zahájili jsme před školou U Dvora s rádiem Černá Hora. Toto rádio totiž vyhlásilo soutěž pod názvem Hvězda školy a vyhrála ji jedna žákyně od nás, Rozálie Třetinová ze 3. třídy na Orlici. Takže my všichni jsme obdrželi velice chutné koblihy a Rozálka navíc ještě i odměnu pro sebe a svoji třídu. Poté, co se s námi rádio rozloučilo písněmi, přednesla svůj projev paní ředitelka a starosta města. Naše zahájení proběhlo v duchu nového otevření školy po rekonstrukci. Kromě nových oken a fasády máme ve škole také nové atrium a hlavně šatny šatní skříňky. Z těch máme obrovskou radost a velice si jich užíváme. Po projevech pana starosta a paní ředitelky se ujali slova naši deváťáci a krátkým programem přivítali všechny v novém školním roce. Následně si volali jednotlivé prvňáčky a odváděli je k jejich paním učitelkám pod ochranná křídla. Žáky z Orlice odvezl přistavený autobus do školy na Orlici, ostatní mohli již pokračovat se svými třídními učiteli ve svých třídách. A co na závěr? Hodně štěstí v novém školním roce. Benjamín Faltus, Vilém Krejsa, 8.A Hvězda školy 3. září byl krásný den. Škola v novém kabátě, povzbudivá slova paní ředitelky a pana starosty do nového školního roku 2012/2013, vítání prvňáčků deváťáky Naše třída 3.B, zažila velké překvapení. Rozálku Třetinovou vylosovali v prázdninové soutěži rádia Černá Hora jako hvězdu školy. Nejvíc se jí líbila cesta černohorským autíčkem z domova až před školu. A co vlastně vyhrála? Obrovský kornout sladkostí, o které se rozdělila se spolužáky. Hlavní výhra je celodenní poukaz na volný vstup pro celou třídu do zábavního parku TONGO v Hradci Králové. Už se těšíme! žáci z 3.B LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s., Václavské nám. 1, Letohrad, tel., fax: , Vědecký svět v učebnách LSG Unikátní seriál přednášek špičkových osobností české vědy pokračuje v říjnu. Jak jsme již informovali, Letohradské soukromé gymnázium připravilo pro veřejnost i studenty seriál přednášek a besed z oblasti přírodních věd. Vědecké kapacity z Univerzity Karlovy, Akademie věd, ČVUT i dalších institucí v nich v následujícím školním roce populárním způsobem přiblíží velkou vědu malému městu. A gymnázium tak důstojně oslaví 20 let svého působení v regionu. Po květnovém setkání s dr. Wagnerem z Akademie věd bude seriál pokračovat přednáškou brilantního fyzika a popularizátora vědy RNDr. Petera Zamarovského, CSc., z pražského ČVUT. A téma? Navýsost zajímavé: Olbersův paradox aneb Proč je v noci tma. Dovolíme si zde citovat z předmluvy k Zamarovského stejnojmenné knize. Autorem předmluvy je Jiří Grygar (také on přislíbil gymnáziu v Letohradě účast v seriálu): Otázka, proč je v noci tma, vypadá na první pohled banálně až hloupě. Ve skutečnosti jde o mimořádně plodnou otázku, kterou si kladli nejzvídavější duchové již od počátku novověku, a to nejenom hvězdáři, kterým to nejvíc přísluší, ale také fyzikové, filosofové a dokonce i básníci. I věda se dá podat vtipně a populárně. Přijďte se přesvědčit 18. října 2012 v 17 hodin. Nádherná věda! Milada Marková, Vratislav Šembera Na LSG od října 2012 budou probíhat počítačové kursy pro veřejnost. Kurs ovládání PC pro začátečníky začíná Více na 9

10 10 LETOHRADSKÝ Zpravodaj Biatlonový OEZ Cup ovládli letohradští odchovanci Michal Šlesingr a Ondřej Moravec V Letohradě se poslední prázdninový víkend uskutečnil tradiční OEZ Cup Mistrovství České republiky v biatlonu na kolečkových lyžích. V nově dobudovaném areálu biatlonu Šedivský lom dvakrát triumfovali v hlavních kategoriích Michal Šlesingr a Jitka Landová, kteří vyhráli jak sobotní závody ve sprintu, tak nedělní stíhací závody. Nedílnou součástí OEZ Cupu byl sobotní exhibiční supersprint, který do areálu přilákal stovky fanoušků z Letohradu a okolí. Milou odměnou byl pro ně hattrick letohradských odchovanců Michala Šlesingra, Ondřeje Moravce a Ondřeje Exlera. Dvojnásobný šampión a desátý muž celkové klasifikace Světového poháru 2011/12 Michal Šlesingr byl po sprintu spokojený s aktuální formou. Jsem moc rád, že jsem dokázal zastřílet bezchybně. Zvláště vstoje mě to potěšilo, protože jsem se necítil moc dobře. Dlouho jsem nezávodil a schází mi jistota. V neděli Michal bojoval až do poslední položky vstoje o vítězství s dalším naším odchovancem Ondřejem Moravcem. O Ondrovi je známo, že střelbu vstoje zvládá perfektně. Střílí rychle a přesně. Proto Michal taktizoval. Věděl jsem, že musím vystřelit jako první, aby se mi Ondru podařilo trochu rozhodit. A skutečně, Ondra minul při poslední položce dva terče. Nevím sice, jestli Ondrovy chyby pramenily z mé taktiky, ale jsem rád, že mně to vyšlo, dodal spokojený šampión. Jitku Landovou triumfy v domácím šampionátu překvapily. Vůbec jsem si nedokázala představit, že bych mohla být nejlepší z českých biatlonistek, byla zaskočena členka SKP Jablonec, která za sebou nechala po oba závody i favorizovanou Veroniku Vítkovou. Landová měla vždy pouze jedinou přemožitelku, slovenskou reprezentantku Janku Gerekovou. Juniorka Kristýna Černá ve stíhacím závodě KLUB BIATLONU OEZ LETOHRAD SPORT Příjemným překvapením OEZ Cupu byly výkony letohradské juniorky Kristýny Černé, která se dokázala prosadit mezi nejlepšími českými biatlonistkami, a zajistila si tak svými výkony nominaci na MSJ do ruské Ufy. OEZ Cupu se zúčastnila takřka kompletní domácí špička, chyběli pouze zranění Jaroslav Soukup a Gabriela Soukalová. Mezi startujícími scházel také Lukáš Kristejn, který se účastnil výcvikového kempu v Kanadě. OEZ Cupu se zúčastnili i závodníci ze Slovenska, Ruska či Uzbekistánu. Neztratili se však ani letohradští sportovci, kteří se umístili na předních příčkách. Výsledky: Rychlostní závod 1. místo Kristýna Černá (juniorky), Tomáš Suchomel (dorostenci A) 2. místo Dora Novotná (dorostenky A), Lukáš Kavka (dorostenci A) Stíhací závod 1. místo Kristýna Černá (juniorky) 2. místo Dora Novotná (dorostenky A), Tomáš Suchomel (dorostenci A) 3. místo Ondřej Hošek (dorostenci B), Lukáš Kavka (dorostenci A) Za klub biatlonu: VV, TJH, MM Sedm medailí a dva mistrovské tituly mladých biatlonistů V Jílovém u Děčína se ve dnech září uskutečnilo Mistrovství České republiky v letním biatlonu žactva. Na startu nescházelo ani 13 mladých sportovců z našeho KB OEZ, kteří startovali celkem ve čtyřech ze šesti kategorií. Domů jsme přivezli celkem pět individuálních medailí a další dva cenné kovy ze závodů štafet. V sobotu se závodilo ve sprintu a štafetách. Mistrovským titulem nám udělala radost starší žákyně Simona Faltusová, stříbro a bronz přidali mezi mladšími žáky Ondřej Papáček a Tomáš Mikyska. O další mistrovský titul se zasloužili mladší žáci ve štafetách, když ve složení Ondřej Papáček, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska potvrdili roli favoritů. Sbírku cenných kovů rozšířily o bronzovou starší žákyně, které běžely v trojici Markéta Mikulová, Adéla Koclířová a Simona Faltusová. Program šampionátu uzavřely nedělní závody s hromadným startem. Stříbrné medaile vybojovali Simona Faltusová a Ondřej Papáček. Oba tak získali cenný kov při každém svém startu! Těsně pod stupni vítězů zůstal mezi mladšími žáky čtvrtý Petr Večeř. Vybrané výsledky z MČR v letním biatlonu žactva v Jilovém u Děčína sprinty, mladší žáci: 2. Papáček, 3. Mikyska, 12. Macháček, 14. Večeř; starší žákyně: 1. Faltusová, 7. Mikulová, 15. Joštová. Závody s hromadným startem, mladší žáci: 2. Papáček, 4. Večeř, 6. Karlík, 9. Mikyska; starší žákyně: 2. Faltusová, 10. Koclířová; starší žáci: 14. Valenta. Za klub: TJH JČF CHCETE SI VYZKOUŠET NĚCO NETRADIČNÍHO V LETOHRADĚ? Nejprve nám dovolte, abychom se představili. Náš sportovní oddíl se jmenuje BUDOS a sídlí v Letohradě na Mírové ulici. Zabýváme se, mimo jiné, cvičením bojových umění a dvě z nich bychom vám dnes rádi přiblížili. Zmíníme se konkrétně o Tai či čuan a Ju-jitsu. Tai či čuan (v překladu nejvyšší pěst ) je ve své původní tradiční podobě čínský bojový styl, chcete-li bojové umění, patřící ke stylům, které jsou označovány jako měkké, někdy také vnitřní, a to z důvodu, že využívají vnitřní síly člověka. Pohyby jsou vláčné, oblé, plynulé, vedené po křivce. Každý pohyb zde prezentuje buď formu útoku nebo obrany. Síla protivníka je využívána k vlastnímu vítězství. Tento druh bojového umění má původ v čínských taoistických klášterech a jeho vznik se datuje zhruba do doby 17. století. Vyvíjelo se poměrně dlouhou dobu z různých pohybových technik a prvků, čas vždy nekompromisně prověřil jejich účelnost, opodstatněnost a účinnost. Zbytečné bylo zapomenuto, nevhodné zakázáno, co se ukázalo jako prospěšné, bylo zdokonalováno. Přetrvává jen to nejlepší. V současném moderním pojetí je Tai či čuan provozováno jako relaxační, zdravotní a meditační cvičení. Filozofií moderního pojetí Tai či čuan je zachování zdraví, zkvalitnění a prodloužení života. Je vhodné jej provozovat jako prevenci civilizačních chorob, ať už se jedná o poruchy pohybového aparátu, nejrůznější zdravotní problémy, stres, které přináší dnešní hektická doba. Toto cvičení významně podporuje příjem a akumulaci potřebné energie, ovlivňuje její tok a kvalitu. Jedná se o cvičení využívající principu protikladů Jin a Jang (negativní a pozitivní), které jsou součástí všeho, co nás obklopuje, a které by v optimálním případě měly být v rovnováze. Dále slouží ke zklidnění mysli, navození psychické pohody, relaxaci, regeneraci, protažení a posílení těla jako celku a v neposlední řadě má význam i jako dechové cvičení. Na tomto cvičení si každý může najít, co mu vyhovuje a co jej zajímá. Od orientace na vlastní pohodu, přes nácvik sebeobranných aplikací až po meditativně duchovní zaměření. Nezanedbatelnou výhodou oproti jiným sportům je možnost cvičit téměř kdekoli a v jakémkoli pohodlném oděvu a obuvi, případně i bosí. Není třeba žádných speciálních pomůcek, čímž se toto cvičení, vedle všech již zmiňovaných výhod, stává všeobecně finančně velmi dostupné a nenáročné. Další nespornou výhodou je jeho vhodnost pro všechny věkové kategorie bez omezení, rozhodující je pouze chuť a odhodlání přijít, zúčastnit se a vyzkoušet si něco, co může změnit váš život k lepšímu, v mnoha ohledech. Nenechte si proto ujít takovou příležitost. Tai či čuan cvičíme každé pondělí od 20 do 21 hodin v tělocvičně budovy Golempressu, kde uvítáme i naprosté začátečníky. Cvičením vás bude provázet zkušený lektor, který se Tai či

11 čuan zabývá aktivně již mnoho let, učil se od čínských mistrů a jeho osobitý přístup vás dokáže hodit do pohody už při první návštěvě. Dalším bojovým uměním, které bychom vám dnes rádi představili a které máte možnost si u nás také vyzkoušet, je Ju-jitsu, v překladu jemné umění. Jedná se o tradiční japonské bojové umění, které svými kořeny sahá přibližně do 9. století. Podobně jako ostatní bojová umění prošlo složitým a dlouhým vývojem a do dnes známé podoby bylo zformováno okolo 16. století. Jen pro zajímavost dnes existuje přes 700 základních verzí Ju-jitsu, rozšířených po celém světě. Využívá kopů, úderů, škrcení, vychylovacích technik, hodů a páčení kloubů. Cílem našich tréninků je zvládnutí reálné sebeobrany, zvládnutí specifických technik, které vám mohou pomoci odvrátit nejrůznější situace, kdy může být ohroženo vaše zdraví nebo život. Zaměřujeme se na situace, které mohou běžně nastat v našem každodenním životě, učíme se využívat běžně dostupné sebeobranné prostředky, vyhodnocovat rizika, tvořit rychlá a správná rozhodnutí a spoustu dalších praktických věcí, které s tím souvisí. Nedílnou součástí našich tréninků je i psychologická příprava, neboť být v dobré psychické kondici Chorvatsko je častým cílem českých turistů. Předposlední prázdninový víkend vyrazil na cestu také autobus z Letohradu. Nemířil však k moři, ale do vnitrozemského městečka Daruvaru, ležícího v části Chorvatska zvané Slavonie. Daruvar je město s největší českou menšinou v Chorvatsku. Z necelých obyvatel tvoří 18 % Češi. Centrem české komunity je Český dům, kde se lidé scházejí, pořádají různé kulturní a společenské akce, jako jsou dožínky, výstavy, koncerty. V Daruvaru je Základní škola J. A. Komenského s 250 žáky, kde se všechny předměty kromě chorvatštiny vyučují v českém jazyce. Je tu zřízena česká mateřská škola, která je krásně vybavena a která dostala vybavení od české vlády. Jedna česká třída v každém ročníku je i na místním gymnáziu. Členové letohradské městské rady v čele se starostou Petrem Fialou navštívili Daruvar v loňském roce, daruvarský starosta Dalibor Rohlik s místostarostkou Veronikou Pilat přijeli do Letohradu letos na jaře. Představitelé se shodli na tom, že spolupráce bude pro obyvatele obou měst přínosem. Nemalou výhodou je, že vzájemnému porozumění nebrání jazyková bariéra. Na základě pozvání se vypravily do Daruvaru více jak čtyři desítky zástupců letohradských organizací a spolků, aby se poznaly se svými chorvatskými protějšky. Při této příležitosti, za účasti radních a zastupitelů obou měst, podepsali starostové Petr Fiala a Dalibor Rohlik smlouvu o spolupráci. O tomto slavnostním aktu byla natočena reportáž pro vysílání pro národnostní v krizové situaci je předpokladem k úspěchu minimálně z poloviny. Mimo jiné Ju-jitsu může být i výbornou všeobecnou pohybovou průpravou pro celkově dobrou fyzickou a psychickou kondici. Je vhodné pro muže i ženy a mládež od 14 let. Ju-jitsu cvičíme každé pondělí od 19 do 20 hodin v tělocvičně budovy Golempressu. Cvičí se na tatami žíněnkách pro bojová umění, v pohodlném sportovním oděvu, naboso. Tréninky vede zkušený trenér bojových umění, s kvalifikací FTVS UK Praha, nositel V. DAN Ju-jitsu, s velkou dávkou trpělivosti, optimismu a lidským přístupem. Přijďte se přesvědčit osobně, protože jen vlastní zkušeností a praxí dosahujeme poznání DALŠÍ ZPRÁVY SPOLUPRÁCE LETOHRADU S CHORVATSKÝM DARUVAREM menšiny do chorvatské celostátní televize. Daruvarští byli dokonalými hostiteli. Pro návštěvu z Letohradu připravili bohatý program návštěvu Českého domu s výstavou dokumentů o činnosti české obce, prohlídku české základní a mateřské školy, na které jsou patřičně hrdí, exkurzi do místního pivovaru, který vyrábí výborné pivo Staročesko, prohlídku města s českým průvodcem, zámku, který nechal postavit hrabě Jankovič, v jehož sklepeních proběhla ochutnávka místního výborného vína, nebo návštěvu krásného místního aquaparku s termální vodou. V sobotu v podvečer došlo k vzájemnému setkání zástupců zájmových organizací a spolků. V příjemném prostředí uprostřed přírody na Petrově vrchu navazovali kontakty hasiči, sportovci, představitelé škol, zástupci kulturních seskupení a dalších spolků. Mnozí se už domluvili na dalších setkáních a konkrétní spolupráci. Je obdivuhodné, kolik energie a času Češi v Daruvaru věnují tomu, aby si udrželi český jazyk, zachovali tradice a neztratili kontakty se svou vlastí, ačkoli většina z nich se narodila už v Chorvatsku. Pro ně vlastenectví není jen prázdné slovo, je naplněno skutky. Koncem srpna 2013 uvítáme daruvarské zástupce u nás v Letohradě. Věřím, že i my dokážeme připravit našim přátelům zajímavý program, který prohloubí přátelství, a přispěje tak k rozvoji vzájemné spolupráce jednotlivých spolků i upevnění osobních kontaktů. Hana Kotlářová Taneční studio Ká (přízemí ZŠ Komenského, Letohrad) nabízí výuku tance v těchto kurzech: Pro děti: * TANEC orientální tanec, afro, bollywood, cikánský tanec, latin dance, flirt dance, flamengo, taneční novinky a jiné rytmy Tanec čtvrtek hod. * DÍVKY (6 15 let) mažoretky, roztleskávačky a další taneční a divadelní choreografie Pro dospělé: * TANEC orientální tanec, afro, bollywood, cikánský tanec, latin dance, flirt dance, flamengo, taneční novinky a jiné rytmy Tanec začátečnice a mírně pokročilé středa hod. * ZUMBA kurzy po předchozí rezervaci hodin - pondělí hod. - úterý, čtvrtek hod. - neděle hod. Informace a přihlášky: Kateřina Motyčková, , cz, (ZUMBA v rezervačním systému) KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE Most pro lidská práva, nezisková organizace pomáhající cizincům v celém Pardubickém kraji, pořádá v rámci projektu Dostat šanci! již 2. rokem v Letohradě kurzy českého jazyka pro 11

12 12 cizince. Projekt je zaměřen na pomoc cizincům při integraci do většinové společnosti. Jedním ze základních prvků integrace je znalost jazyka a orientace v pravidlech života dané společnosti. Proto se snažíme podporovat tyto aktivity pomocí kurzů ČJ a tematických seminářů, které jsou zaměřeny především na informování o jejich právech a povinnostech vyplývajících jim z českých zákonů. Cizinci, kteří v Letohradě žijí a pracují již několik let, se snaží zvládat komunikační znalosti našeho těžkého jazyka, aby se mohli sami, bez pomoci druhých, domluvit na úřadě, v obchodě, ve škole atd. Někteří z nich by si rádi udělali zkoušku z českého jazyka, která je potřebná k tomu, aby si mohli zažádat o trvalý pobyt a usadit se zde s celou rodinou. Kurzy se celou dobu odehrávají v ZŠ Komenského, se kterou máme velmi dobrou spolupráci. Chceme takto poděkovat za ochotu paní ředitelce Skácelíkové a za velikou vstřícnost panu školníkovi Strnadovi, díky kterému mohl kurz probíhat pravidelně i o prázdninách. Naší snahou je pomáhat cizincům, aby neměli obavy z Čechů, a ukazovat Čechům, že cizinci, žijící u nás, jsou lidé jako oni, se svými starostmi a problémy, kteří mají jen jinou kulturu a jiné zvyky. Pokud se vzájemně poznají, ubudou mezi nimi předsudky a mnohá nedorozumění. Helena Grundmanová Hledám poctivého nálezce V úterý 21. srpna jsem ráno cestou z Jankovic na železniční nádraží ztratila dioptrické brýle v šedočerném pouzdru. Prosím případného nálezce, aby mě kontaktoval na mobil Odměnu mám připravenou. SKAUTSKÉ TÁBORY 2012 Milí přátelé, léto je opět za námi a s ním i tradiční skautské tábory. Letohradské středisko jich letos uspořádalo celkem 5 a zúčastnilo se jich více než 150 dětí. O průběh táborů ve Valteřich, Klášterci a Vrchní Orlici se s vámi podělí Kristýna, Bára a Anežka. Letošní tábor druhého roje světlušek byl poněkud zkomplikovaný večerními bouřkami. Ale všechny překážky byly překonány, a to hlavně díky tomu, že některé světlušky byly mnohem statečnější než jejich vedoucí. Při celotáborové hře světlušky pomáhaly Hvězdorádovi proti zákeřnému Orionovi, který se snažil vyhnat všechna znamení zvěrokruhu z noční oblohy. Program byl jako vždy bohatý, tábor navštívil dokonce i Astrobus. Ale v parných dnech stejně největší radost udělala klasická polejvačka Skauti z Mistrovic se letos utábořili na krásné louce v Potocích u Klášterce nad Orlicí. Celkem 24 dětí se tu v rámci etapové hry Hobit přeneslo do světa J. R. R. Tolkiena a jako výprava trpaslíků putovalo za pokladem dávných předků. Všechny táborové činnosti, hry i výlety nám zpříjemňovalo nádherné prostředí Orlických hor i krásné letní počasí. I to přispělo k tomu, že všichni účastníci se domů vraceli spokojení a plni mnoha společných zážitků. Vrchní Orlice je místo, kde každým rokem táboří chlapecký a dívčí oddíl z Letohradu. Stejně tak i letos. Nás holek bylo celkem 15 a i v tomto relativně malém počtu jsme si tábor užívaly. Tentokrát jsme se staly Rychlými šípy, nechyběl ani pes Bublina. Podnikly jsme mnoho výprav do temných Stínadel, kde jsme našly Tleskačův deník, utkaly se se záhadným Širokem, ale naším cílem bylo především najít ztraceného ježka v kleci. Neměly jsme to snadné, ale přes mnohé nástrahy se nám to nakonec podařilo. Hrály jsme spoustu různých her vědomostní, přemýšlecí, běhací i bojovky, úspěch slavil jako vždy softbal. Kromě obvyklých činností jsme letos zažily i dvě speciality v podobě Astrobusu, který k nám dorazil z pražské Štefánikovy hvězdárny, a nezapomenutelné exkurze do kravína v Líšnici. Dva týdny utekly jako voda a my jsme se vrátily domů všechny unavené, špinavé, ale spokojené. A aby mohly naše tábory proběhnout, je zapotřebí spousty ochotných a nadšených lidí, kteří pomůžou když je třeba. Proto díky všem, kdo se na průběhu letošních táborů podíleli a poděkování patří také panu Lukáši Grůzovi, který nezištně opravil táborové zařízení v Pískovně. Jana Faltejsková ZE ZÁPISNÍKU POLICIE K vážně vypadající nehodě byli před 23. hodinou přivoláni letohradští a dopravní policisté, společně s hasičským záchranným sborem. Patrně dvacetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda Felicia jedoucí po místní komunikaci mezi Letohradem a obcí Verměřovice pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost profilu komunikace, s vozidlem najel na pravou krajnici, a po několika metrech přední částí vozidla narazil do betonové zdi. Vlivem nárazu se vozidlo několikrát přetočilo a následně dopadlo na železniční trať. Provedená dechová zkouška u mladého muže vyloučila přítomnost alkoholu v dechu. V dostupných evidencích policisté zjistili, že mladík není držitelem žádného řidičského oprávnění. Muž je za porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích podezřelý ze spáchání přestupku. Jestli se jeho vina prokáže, hrozí mu ve správním řízení peněžitý trest v rozmezí od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel až na dva roky. Případ vypuštění rybníka v katastru obce Písečná prověřují policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky Letohrad. Dosud neznámý pachatel v době od hod. dne do10.00 hod. dne uvolnil stavidlo, čímž došlo k vypuštění rybníka, úniku ryb a v důsledku nedostatku vody úhynu dalších ryb. Protiprávním jednáním pachatele vznikla majiteli nejen finanční ztráta, předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun, ale především ztráta chovatelská. Poškozený přišel během jediné noci o několik kusů generačních štik, o desítky generačních línů, o stovky malých línů a tisíce malých kaprů. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci. V případě dopadení hrozí neznámému pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok. Krátce po poledni využili policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky v Letohradě svého oprávnění a proti osobě, která neuposlechla jejich výzvy, použili donucovací prostředky. Pětatřicetiletý muž měl před domem v jedné z obcí na Letohradsku šedesátileté ženě provádět schválnosti, vyhrožovat poškozením majetku a újmou na zdraví. Ve svém jednání údajně pokračoval i po příjezdu hlídky. Muž byl omezen na osobní svobodě a po provedené dechové zkoušce na alkohol, s naměřenou hodnotou 3,06 promile alkoholu v dechu, byl eskortován do protialkoholní záchytné stanice. Zasahující policisté věc zadokumentovali jako přestupek proti občanskému soužití a přestupek proti veřejnému pořádku. Jestli se jeho vina prokáže, hrozí mu ve správním řízení pokuta do 20 tisíc korun. Dne boural v Letohradě cyklista. Šestapadesátiletý muž se při jízdě na komunikaci zřejmě dostatečně nevěnoval řízení, najel na pravý okraj vozovky, kde následně havaroval. Zraněný cyklista byl transportován do nemocnice, kde zůstal hospitalizován. Provedená dechová zkouška ukázala pozitivní výsledek 1,47 promile alkoholu v jeho dechu. Škoda je přibližně 500 korun. (www.policie.cz, redakčně upraveno) S MOUDRÝMI O ŽIVOTE Nikoli věkem, ale nadáním se dosahuje moudrosti. T. M. Plautus SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Eliška Vodehnalová Adam Dušek Sára Strnadová Václav Čada Ondřej Coufal Denis Pacholík Jakub Skalický Tereza Doležalová Tereza Čiháková Filip Hroch Kateřina Konopková Terezie Žalmanová Antonie Vajrauchová Tomáš Karter Lucie Bartošová Vážení rodiče, radujeme se s Vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Jubilanti Eva Stráníková Josef Marek Jana Slánská Jiří Moravec Věra Hubálková Viera Hrabcová Božena Bednářová Vladimír Adamec Věra Machková Josef Dušek 70 let Miloslav Motyčka, Letohrad Zdeňka Hrdinová, Letohrad František Slanina, Letohrad Stanislav Adamec, Letohrad-Orlice Karel Schwarz, Letohrad Pavel Kozák, Letohrad 75 let Hana Pavlištová Karel Anderle, Letohrad-Kunčice

13 81 let František Matyáš, Letohrad-Orlice 83 let Milan Suchomel, Letohrad-Červená Marie Kašková, Letohrad 84 let Otto Halbrštát, Letohrad-Orlice Jarmila Stejskalová, Letohrad 85 let Božena Krejsová, Letohrad 87 let Vlasta Tomanová, Letohrad Růžena Laňková, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v říjnu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Manželství uzavřeli 25. srpna 2012 Jan Krejsa, Kameničná Aneta Růžková, Kameničná 1. září 2012 Lukáš Maleček, Šedivec Pavla Vychytilová, Šedivec Jan Beran, Lukavice Daniela Dostálová, Lukavice Antonín Zeman, Dolní Libchavy Eliška Kopecká, Dolní Libchavy 8. září 2012 Zdeněk Coufal, Hanušovice Jitka Fišerová, Letohrad 15. září 2012 Petr Musil, Písečná Petra Škopková, Žampach Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství trvalé a šťastné. Vzpomínáme František Faltus, Letohrad-Kunčice Stanislav Majvald, Letohrad-Kunčice Marie Hubálková, Letohrad Ludmila Soukupová, Letohrad Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Lenka Bednářová, matrikářka STRÍBRNÉ SVATBY se uskuteční v pátek od 17 hodin v obřadní síni města. Pokud jste uzavřeli manželství v roce 1987 a máte zájem se obřadu zúčastnit, domluvte se s matrikářkou MěÚ Letohrad telefonní číslo Tato informace se týká především těch párů, které uzavřely manželství jinde než v Letohradě. PREHLÍDKA ŠKOL Ve dnech a pořádá Úřad práce ČR krajská pobočka v Pardubicích na Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové, Na Skalce, Přehlídku středních škol a učilišť. Ve středu je přehlídka pro veřejnost otevřena od do hod., ve čtvrtek od 8.00 do hod. Získáte zde podrobné informace o studiu a přijímacím řízení. Obdržíte informační a propagační materiály, prohlédnete si expozice vystavujících škol. Pro zájemce budou poskytovány informace o rekvalifikačních kurzech, celoživotním vzdělávání a trhu práce. Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání Přehlídky středních škol a učilišť. INFORMACE Z NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY Dnem došlo k rozšíření otevírací doby nemocniční lékárny. Nová pracovní doba je v pracovní dny od 7.00 do hodin, v neděli a ve svátky zůstává ˇotevírací doba stejná jako doposud, tedy v čase hodin (telefon ), v sobotu dopoledne je možné využít běžné otevírací doby mnoha lékáren v okrese. Rádi bychom také využili této možnosti a poděkovali našim zákazníkům. Veškeré výnosy z tržeb nemocniční lékárny jsou použity pro zkvalitnění zdravotní péče v Orlickoústecké nemocnici, a.s. Podporována je tak nepřetržitá 24 hodinová péče o naše pacienty. Pro zákazníky nemocniční lékárny jsou nově vyhrazena parkovací místa v areálu nemocnice. Klienti ambulance Orlickoústecké nemocnice, a.s., kteří si vyzvednou léky v nemocniční lékárně, získají při předložení parkovacího lístku dalších 30 minut parkování zdarma. Stálí zákazníci u nás také mohou nakupovat výhodněji s bonusovou kartou. PharmDr. Hana Hejlová, vedoucí Nemocniční lékárny, Orlickoústecká nemocnice, a.s. KANCELÁř MAS ORLICKO NEZAHÁLELA ANI O PRÁZDNINÁCH V dalším kole jsme přijali 30 žádostí obcí, neziskovek a podnikatelů, dokončili jsme tábořiště pro handicapované v Kameničné, projekt na podporu spolupráce neziskových organizací pokračuje. Nejen tyto, ale i další aktivity proběhly a budou probíhat nejen na Orlicku díky iniciativě MAS ORLICKO. Letní kolo příjmu žádostí ukončeno, další šance podat žádost jaro 2013 Dne ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí do již šesté vyhlášené výzvy. Žádosti na podporu rozvoje obcí, neziskových organizací a podnikatelů podalo celkem 30 žadatelů 4 obce, 14 neziskových a církevních organizací a 12 mikropodniků. Seznam úspěšných žadatelů bude znám v polovině října. Poslední šance podat žádost se svým projektovým záměrem v tomto programovacím období bude příští rok na jaře v již sedmé výzvě s předpokládanou celkovou alokací cca 10 milionů korun. Seznam vhodných příjemců spolu s finančním plánem bude zveřejněn do konce roku. Projekt na podporu handicapovaných dokončen Již nyní si můžete zapůjčit speciální kompenzační sportovní pomůcky pro handicapované v regionální půjčovně Oblastní charity Ústí nad Orlicí na pobočce v Letohradě. O těchto pomůckách jsme vás informovali již v minulých číslech. V další fázi tohoto projektu bylo díky MAS ORLIC- KO vybudováno tábořiště pro handicapované v Kameničné. Některé děti mají konec prázdnin spojený spíše s pocity zase škola. Tento dojem jsme se snažili rozptýlit pěknou odpolední sobotní akcí na novém tábořišti, jejíž součástí byla spousta soutěží, opékání špekáčků, jízda na koni, ochutnávka medu a koňská svatba. Tábořiště provozuje Šťastný domov, občanské sdružení. Více informací o provozu tábořiště naleznete na Další částí projektu byla i analýza atraktivit cestovního ruchu z hlediska dostupnosti handicapovaným i osobami. Brožuru s těmito informacemi si můžete vyzvednout na informačních centrech. Případně navštivte webové stránky ˇ Nový portál podpoří fungování neziskových organizací Nový portál je již téměř před dokončením. Neziskovým organizacím na území Orlicka nabídne bezplatnou možnost prezentace své činnosti, burzu příležitostí pro nabídku a poptávku (například vybavení a prostory) a v rámci společného kalendáře akcí též možnost plánovat své sportovní a kulturní akce. Tak aby nedocházelo k souběhu obdobných akcí v sousedních obcích. Do projektu se můžete zapojit již nyní na webových stránkách projektu cz od června Do dalších let s větším územím, aneb MAS ORLICKO se pomalu rozšiřuje Jak jsme vás již informovali, MAS ORLICKO má zájem o rozšíření působnosti do regionu Orlicko- Třebovsko. To by ve výsledku přineslo možnost využívat nabídky služeb MAS ORLICKO dalším obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím v Pardubickém kraji. V současné době již 13 zastupitelstev dalších obcí schválilo připojení k MAS ORLICKO. Více informací o aktivitách a činnosti MAS ORLIC- KO na nebo v kanceláři MAS na Divišově 669 v Žamberku. INFORMACE VODOVODů A KANALIZACÍ VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., oznamuje občanům města Letohradu, Kunčic a Orlice, že nyní probíhá výstavba na stavebním objektu SO 03 Kunčice-Traktorka. Nyní je ve výstavbě páteřní stoka A. Doba výstavby hlavní stoky by měla být do konce měsíce října. Předem se omlouváme občanům za případné omezení související s výstavbou liniových staveb v jednotlivých lokalitách. Na webových stránkách společnosti (www.vak. cz) v případě zájmu naleznete v aktuálních informacích přehlednou mapu s lokalitami výstavby a v jaké fázi se výstavba kanalizace nachází. Případné dotazy ohledně kanalizace a kanalizačních přípojek vám zodpoví Ing. Lukáš Novák, tel

14 Směr Senftenberg 7. září se náš sbor žamberského gymnázia Corale vydal na cestu do partnerského města Senftenberg v Rakousku. Nebo lépe řečeno, do blízkého města Krems, kde jsme měli přes víkend bydlet. Všichni jsme se na tuto cestu už dlouho těšili a doufali, že bude krásně, což se nám vyplnilo. Celý víkend nás provázelo nádherné slunečné počasí s teplotou kolem 27 C. Jak už jsem zmínila, domovem nám po dobu pobytu byla krásná malá ubytovna ve městě Krems an der Donau. Prvním bodem programu byla právě procházka tímto městem. Role průvodců se zhostili Karl Edlinger a paní Hana Chvátilová. Mimochodem, právě oni nám pomohli zorganizovat celý zájezd. Krems toho nabízí spoustu. Je to krásné město na břehu Dunaje s kouzelnou původní částí města. V ní se dá vedle roztomilých malých uliček najít původní brána Steiner Tor. K dalším zajímavým památkám patří například kostel sv. Víta a kašna se sochou klečícího muže a stojící ženy, která nabízí mnoho různých vysvětlení, proč asi muž klečí. Atmosféru podtrhují ženy v klasických jednoduchých rakouských krojích. Za zmínku také stojí umístění věznice uprostřed města hned vedle univerzity. Že by nějaká výhružka? Odpoledne jsme vyrazili do Senftenbergu a vyšlapali si skrz vinice na zříceninu hradu Senftenberg. Při pohledu na hrad vás hned upoutají pozůstatky dvou věží, jedné hranaté a druhé kulaté. Hranatá dvacetičtyřmetrová věž patří k nejstarším částem hradu vůbec. Zato druhá kulatá byla vystavěna mnohem později pouze jako důkaz pánova bohatství. Páni na Senftenbergu patřili vždy k těm bohatším, neboť právě tudy vedla Solná stezka na sever a každý, kdo chtěl projet, musel zaplatit mýtné. Hrad byl právě kvůli bohatství a blízkosti Osmanské říše velice dobře chráněn proti napadení, jedna jeho zeď je dokonce široká pět metrů! Díky tomu všemu mohl hrad vzkvétat až do doby, než se v Polsku objevily solné doly. Sůl se nemusela dovážet a hrad postupně ztrácel své postavení a krásu. Tečku za tím vším udělaly nájezdy Švédů na konci třicetileté války. Švédové hrad kompletně vypálili a od té doby je v troskách. Ještě ten den večer nás čekal koncert na Sportfestu v Senftenbergu. Zpočátku jsme se báli, že nikdo nepřijde, a pak, že se jim třeba nebude líbit, že zpíváme jen česky a anglicky. Ovšem všichni návštěvníci koncertu nás mile překvapili. Nejen, že jich přišlo hodně, ale dokonce dokázali vytvořit naprosto dokonalou atmosféru, ve které se nám skvěle zpívalo. Museli jsme dokonce přidávat tři písničky! Byl to krásný večer a my jsme rádi, že jsme mohli být jeho součástí. V neděli ráno jsme bohužel museli opustit náš víkendový domov a rozloučit se s Karlem Edlingerem, Senftenbergem i Kremsem. Paní Chvátilová nás ještě doprovodila na krásný klášter Göttweig, ze kterého je nádherný výhled do údolí Dunaje i na Krems. Tam se s námi rozloučila a my se vydali pomalu, ale jistě k domovu. Byl to opravdu nádherný víkend, na který budeme všichni ještě dlouho vzpomínat. Za celý sbor Corale bych chtěla poděkovat zejména třem lidem. Karlovi Erlingerovi, Haně Chvátilové a naší sbormistryni Ivě Mimrové, protože bez nich bychom se nikam nedostali. A také musím samozřejmě poděkovat našemu gymnáziu a městu Žamberk, že nás v těchto akcích podporuje. Aneta Marešová, členka sboru Co nového v Letohradě? V pondělí dne 12. října otevírá v Letohradě specializovanou elektro prodejnu společnost Tauer Elektro a.s. Položili jsme panu Ivanu Tauerovi, předsedovi představenstva a.s., pár otázek, které budou čtenáře pravděpodobně nejvíc zajímat. Jaké jsou základní informace o vaší společnosti? Naše společnost vznikla transformací v roce V té době jsme ještě budovali velkoobchod se spotřebiči a vlastnili pouze jednu maloobchodní prodejnu ve Svitavách. Později jsme však postupně začali zastupovat některé významné evropské značky na českém trhu a stali jsme se jejich výhradními dovozci a distributory jak v ČR, tak i na Slovensku. Mimo svitavskou centrálu a logistický sklad provozujeme pobočky v Praze a Bratislavě. Našimi zákazníky jsou elektro prodejny i sítě supermarketů v ČR a SR. V neposlední řadě jsme během několika posledních let začali budovat i vlastní síť maloobchodních prodejen. Dnes jich provozujeme celkem 13. Poslední prodejny, které jsme otevřeli, jsou prodejny na Americké třídě v Plzni a v Poličce. Je pravda, co říká váš slogan, že máte nejlepší ceny ve městě? Vzhledem k nízkým vstupním cenám, ať již při zmiňovaném přímém dovozu, tak i k formě velkoobchodního prodeje, jsme schopni poskytnout našim zákazníkům velmi nízké ceny. V akčních cenách jsme většinou níže než u velkých obchodních řetězců a internetových prodejců. V běžném sortimentu jsme schopni garantovat zákazníkům nejnižší ceny v ČR, které se pohybují na retailových prodejnách. Takže ten slogan je pravdivý. Ve všech městech, kde máme prodejny, jsme cenově velmi nízko, a to zákazníci brzy zjistí sami. Je to pak jeden z důvodů, co dnes zákazníky k nám táhne. Zákazník toto může porovnávat jednoduše u akčních letáků, které od nás i od konkurence chodí každý měsíc do poštovních schránek. Navíc naši prodavači jsou proškoleni tak, aby vyšli zákazníkům vždy vstříc i co se cen na prodejnách týče. Samozřejmě jsou někde hranice, protože služby, které poskytujeme jsou na vysoké úrovni a také něco stojí. Pro zajímavost, můj první slogan, když jsem začal podnikat v r byl Vaše spokojenost - náš cíl! To považují za prioritu a slogan je výstižný a vlastně vystihoval i přesně v tu dobu, co zákazník nejvíce preferoval, cena nebyla tak úplně na prvním místě. Později jsme používali slogan S námi vždy ušetříte Obě naše předešlá tvrzení platí i dnes, přesto mám pocit, že nízká cena je dnes to hlavní, co zákazník vyžaduje. To je zajímavé. Jaká je tedy filozofie dnešního prodejce elektra? Pro nás je velmi jednoduchá. My se snažíme zákazníkům maximálně vyhovět a očekáváme od nich zpětnou vazbu. To se nám právě ve městech, kde máme naše prodejny, daří a na základě těchto informací se přizpůsobujeme potřebách zákazníků. Věříme, že zákazník, který od nás odejde spokojen, se k nám zase vrátí. Jak jsem již uvedl, základem jsou kvalitní služby, nízká cena a prodejní a poprodejní servis. To, že zboží zdarma dovezeme, zapojíme, odzkoušíme, odvezeme starý spotřebič, je základ, ale i ochota prodavačů a jejich odborné znalosti jsou velmi důležité faktory a jsou pro nás velmi důležité. A proč jste se rozhodl otevřít prodejnu právě v našem městě? Již dlouho jsem uvažoval o této lokalitě. Z profesního hlediska mě zajímá vždy, jaká je ve městě konkurence, jaká je spádovost obyvatel, a tím možný potenciál kupní síly. Ze soukromého hlediska jsem město Letohrad mnohokrát navštívil, je spojeno i s mým dětstvím, které jsem prožil v blízkém Jablonném nad Orlicí, a dodnes mám tam i v Letohradě velmi blízké přátelé, a tak vaše město ve mně zůstalo nesmazatelně zapsáno a mám ho velice rád. Nejbližší naše prodejna je nyní v Lanškrouně. Někteří lidé z okolí k nám jezdí již nakupovat delší dobu a dnes se budou moci rozhodnout, zda bude pro ně lepší jet nakoupit do Lanškrouna, nebo do Letohradu. V podstatě jim i všem ostatním, teprve potencionálním zákazníkům z tohoto regionu, jdeme nyní naproti s nabídkou v naprosto nových moderních prostorech se zkušeným a ochotným personálem a se zbožím za skutečně nejnižší ceny ve městě. Otevřením této prodejny oslovíme s nabídkou také obyvatelé města Žamberk, Jablonné nad Orlicí a jejich okolí. Co byste chtěl tedy vzkázat našim čtenářům? Jestli tedy mohu, chtěl bych poděkovat všem stávajícím zákazníkům za jejich přízeň a do budoucna popřát jim i těm, kteří si nás teprve vyzkouší, hodně spokojenosti s našimi výrobky a službami, a zároveň všem bez výjimky popřát v dnešní hektické době pohodu a pevné zdraví. (komerční příspěvek) 14

15 (dokončení z minulého LZ) Václav Adamec popisuje několik příhod, souvisejících s péčí o zajatce: Jednou mě pozval Ferda Stejskal do včelína a ukázal mi, co tam má bot a šatstva. Povídá:»Potřebuji, aby to někdo zanesl na Kunčice k Motyčkom.«Hned ten večer jsem si nacpal dvě tašky a batoh a šel jsem na Kunčice. U Motyčků jsem opatrně zaklepal. Paní mi otevřela a zase za mnou zamkla. Tašky jsem nechal v síni a na její pozvání vešel do světnice. Uprostřed světnice stála židle, na ní seděl chlapec asi dvacetiletý, na klíně měl jedno Motyčkovo děcko, pan Motyčka ho pilně stříhal a říká mi:»ani bys neřekl, že to je Rus, viď. Vždyť už zde jsou přes měsíc, tak už musí také jinak vypadat!«vyslovil jsem názor, že nejsou dost opatrní, že by neměli každému otvírat. Pan Motyčka mi tenkrát řekl:»prosím tě, Václave, kdo by u nás někoho hledal. Vždyť máme sedm dětí, to by nikoho nenapadlo, že můžeme ještě někoho živit, a my je máme rozděleny po všech číslech. Ke mně chodí každý den jiný a já je dávám do pořádku«. Orličtí Angličané si chodili pro jídlo každý den k večeru až do vesnice, Adamec k tomu ve svých vzpomínkách uvedl: Tam jsem jim vše donesl, vyměnil nádobí, trochu se polaskali s naším klukem, protože se jim rovněž stýskalo po jejich dětech. Náš malý kluk nám odpoledne stále utíkal k nim do kolny, oni si s ním hráli a vždy mu něco přinesli, třeba šišky z lesa. Strašně jim ten kluk připomínal jejich rodiny doma, na které moc vzpomínali. Jednou jsme jim umožnili poslech anglického rozhlasu. Já jsem venku hlídal, měli jsme velký strach z prozrazení. Poslouchali tři hodiny a pak šli teprve do lesa. Byla to asi největší radost, kterou jsme jim mohli udělat. Jiří Šťovíček čp. 94 vzpomíná na tehdejší strach lidí: Lidé se báli. Kdyby se přišlo na to, že třeba jen vaří pro zajatce, byli by popraveni s celou rodinou. Bylo to stejně nebezpečné, jako kdyby měli zbraně. Němci byli do poslední chvíle fanatici. Pan Šťovíček také dosvědčuje, že kovář Ferda Stejskal přechovával ve své chatě pod Masnicí Angličany a nedaleko chaty měli vykopaný bunkr pro případ šťáry a doplňuje příhodu: Když Němci v květnu utíkali, tak Ferda nadělal takový špičatý trojhrany a rozsypal to po silnici, aby Němci píchli kola. Tenkrát žádná auta nejezdila, v obci měl auto jen Doležal a Vondra. Jenže Němci zrovna nejeli, ale kdo jel, to byl mlynář Vondra. Mířil na dráhu nakládat vagon mouky a než tam dojel, tak píchnul. Tak to pak Ferda sebral a bylo po záškodnické činnosti. Z REDAKČNÍ POŠTY UKRÝVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH ZAJATCů NA KUNČICÍCH A ORLICI a když seděl na otomaně, tak měl kolena zároveň se stolem. Vařilo se v několika domácnostech a pro hotové jídlo pak chodili orlický lidi, tzv. spojky, a nosili stravu do jejich úkrytů. Kdo choval dobytek, musel hlásit přesně podle váhy každý kus, aby měli Němci pod kontrolou možné zdroje potravinové podpory uprchlíkům. Každá zabíjačka musela být povolena a jejich kontroly třeba o půlnoci byly na denním pořádku: Tady chodil nějaký Ressler, esesák každým coulem, pocházel z Čermné. I když tady se tvářil lidumilně, prý také vyslýchal lidi na pardubickým zámečku. Jednou jsme načerno zabili prase. Přišla sem kontrola tří esesáků. Naši zrovna nebyli doma. Tak jsem je zavedl do chlíva, kde spočítali dobytek. Mezi chlívkem a prasečákem jsme měli takovou přípravnu, tam se zastavili a ptali se mně, jestli máme černý prasata. Mysleli si, jestli se doma mluvilo o černý zabíjačce, že jim to kluk řekne. A já jsem jim odpověděl:»ne, my máme samý bílý«. Tak se otočili a odešli. Naši byli strachy bez sebe, když přišli z pole a dozvěděli se o té návštěvě, dodává p. Hubka a pokračuje: Dospělí měli strach. A vůbec se o tom nemluvilo, ani spoustu let po válce se o tom nemluvilo. Jednou v neděli táta přivedl z lesa zuboženého Rusa, byl poraněný, odřený větvemi, tak jsme ho doma ošetřili a ustrojili a poslali jsme ho na Kunčice, kde byli ukryti ruští zajatci. Podobnou zkušenost, totiž že rodin, které uprchlíky podporovaly, bylo mnoho, ale že se o tom mezi lidmi nemluvilo, potvrzuje i pan Štěpánek (1911) z Kunčic čp. 4: Nosil jsem ruským uprchlíkům jídlo, tak dvakrát za týden. Měli to, co jsme jedli my, a v neděli se těšili na buchty. Postavili jsme z chvojí takovou boudu a v tom byli asi čtyři. Těch rodin, co se o ně staraly, bylo víc, ale ono se o tom ani nepovídalo. Konec války Po osvobození byli čtyři lidé z Orlice pozváni na MNV do Vysokého Mýta. Tam už seděla plná zasedací síň lidí, kteří ve válce pomáhali anglickým uprchlíkům. Zde jim britský vojenský atašé pplk. Taylor každému osobně poděkoval a předal listinu s královskou pečetí s tímto textem: Tento diplom byl odevzdán panu. jakožto projev vděčnosti a díků za pomoc poskytnutou námořníkům a vojákům britské říše, kterážto pomoc jim umožnila uniknouti aneb se vyhnout nepřátelskému zajetí. Podepsán: H. R. Alexander, polní maršál a vrchní spojenecký velitel ve středozemním prostoru. Pan Václav Adamec ještě ve svých pamětech uvádí, že když chtěl zástupce britské armády s nimi peněžně vyrovnat stravování za uplynulé tři měsíce, orličtí si od něj nevzali ani korunu. S koncem války se uzavřela jedna z kapitol hrdinství obyčejných lidí, které by oni sami hrdinstvím těžko nazývali. Dělali jen to, co mnoho jiných v obci; řada z nich byla jistě vedena křesťanskými ideály a přesvědčením o nutnosti pomoci člověku v nouzi. Kdoví, jak by uprchlíci dopadli, nebýt podpory kunčických a orlických lidí? A kdo ví, jak například v Rusku po svém návratu do vlasti skutečně dopadli? S koncem války přišla radost z nabyté svobody a naděje na normální život. Ten normální však netrval dlouho, a to, co následovalo, protříbilo lidi stejně neúprosně jako nacismus. Tímto článkem, který je jen nepatrnou výsečí tehdejší skutečnosti, jsme chtěli připomenout naše nedávné spoluobčany, kterým patří obdiv. Byli to obyčejní lidé se svými chybami a v čase potřeby projevili nezištnou obětavost. Co je vedlo k odvaze, která se z dnešního pohledu snad zdá být nenápadnou, ale tehdy pro ně mohla mít ty nejvážnější důsledky? Pocit sounáležitosti? Výchova v masarykovském duchu vzdělanosti, vlastenectví, kultivovanosti? I když žili mnohem prostější život než my, měli své vlastní přirozené hodnoty, ze kterých pak vycházela jejich ušlechtilost i vědomí odpovědnosti za cíle, které člověka přesahují. Prameny: Vzpomínky Václava Adamce, Letohradský zpravodaj, 8/1985; Kunčická kronika, ulož. v Městském muzeu Letohrad; Archiv Stanislava Adamce. Celé znění článku na: Okénko č. 5/2012 /I. Marková Václav Adamec ve svých pamětech také popisuje organizaci zásobování: Bylo dvoje nádobí na vystřídání. Ženy byly domluveny, aby vařily každá něco jiného. Kdo nevařil, přinesl pekáč buchet nebo sklenici sádla, veku chleba nebo kus salámu. O vývoj válečné situace měli Angličané sice velký zájem, ale sami nechtěli ani válčit ani Němcům škodit. Jedním z dalších, kdo zajatce na Orlici podporovali, byl také Alfons Hubka čp. 60. Jeho syn Miroslav, kterému bylo v té době 8 let, vzpomíná: Vím, že jednou se u nás vařil hrnec guláše a pak přišlo asi šest Angličanů. Jeden z nich byl hrozně dlouhý, chodil k nám v předklonu, Angličtí zajatci s rodinou Stejskalových, Orlice čp

16 TÝDEN KNIHOVEN Na týden od 1. do 7. října je vyhlášen již 16. ročník celostátní akce Týden knihoven. Naše knihovna se k akci připojí tradičním způsobem: prodejem vyřazených knih a časopisů. Cena vyřazených knih bude 2 Kč za kus. Prodej bude ukončen v pátek 2. listopadu v hod., Dům kultury KINO: Líbáš jako ďábel Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel se sice konečně odstěhoval ze společné domácnosti, může žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na Františkovu exmanželku Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit, pak situace dopadá ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak Františka a Helenu znovu získat pro sebe. 113 minut, přístupný, komedie, ČR, vstupné 80 Kč v hod., Dům kultury KINO: Doba ledová 4: Země v pohybu Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. 93 minut, přístupný, animovaný, dabing, vstupné 60 Kč v hod., Dům kultury KINO: Polski film Čtveřice populárních herců Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel se rozhodla natočit své vzpomínky na bezstarostná léta studií na brněnské JAMU. Dnes už legendární kabaret Komediograf, který s úspěchem hrají hlavní protagonisté téměř dvacet let, vznikal právě v uvolněné atmosféře první poloviny devadesátých let minulého století, kdy komunismus krachoval a kapitalismus ještě nezačal a kdy jsme všichni měli dobrou náladu. 100 minut, přístupný, komedie, ČR, Polsko, vstupné 60 Kč v hod., Dům kultury DIVADLO školní: Válka s mloky Jednoho dne se objevili mloci. A potom mloky objevili lidé. Lidské osudy na pozadí globální katastrofy, za kterou si můžeme tak trošku sami. Inscenace z klasické světové literatury slavný sci-fi román Karla Čapka, určený žákům tříd ZŠ a studentům středních škol. Vstupné 50 Kč. KALENDÁŘ AKCÍ - ŘÍJEN 2012 KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Program na říjen v hod., Dům kultury KINO: Bastardi III Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 nastoupil do jedné bývalé zvláštní školy, zmizel. Do školy přišel několik měsíců poté, co byla zavražděna jeho sestra Jana, rovněž učitelka. Ve školním roce záhadně zemřeli kluci, jež Janu Majerovou zavraždili. Tomáš Majer tak svoji sestru s největší pravděpodobností chladnokrevně pomstil. Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, vrcholí. 97 minut, přístupný, drama, ČR, vstupné 80 Kč Další akce a pořady pořádané nebo spolupořádané KCL jsou uvedeny samostatně. PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2012: KINO: Poslední let Petra Gineze, Svatá čtveřice, Méďa, Ve stínu DIVADLO: Divadlo Pavla Trávníčka Sborovna, hrají: Uršula Kluková, Pavel Trávníček, Kateřina Kornová, Petra Jindrová, Zdenek Havlas, Hana Tunová, Monika Fialková Předprodej vstupenek v informačním centru, tel , / / / Máte-li zájem o zasílání měsíčního programu KCL, pište na a do předmětu zprávy uveďte PROGRAM KCL ANO. DIVADELNÍ SPOLEK KOLÁR PYGMALION Divadelní spolek KOLÁR Letohrad znovu uvádí v pátek v hod. v Domě kultury v Letohradě divadelní hru PYGMALION s hudbou a zpěvy slavného muzikálu My Fair Lady v úpravě a režii Ladislava Novotného a hudebním nastudování Petra Buryšky. Předprodej v informačním centru na Václavském náměstí v Letohradě. Poznámka: Pisatel výše uvedené zprávy neuvedl v tomto případě pro potenciálního diváka poměrně důležitou informaci. V představení nebude účinkovat živý orchestr, tak jak tomu bylo při premiéře a repríze v jarních měsících tohoto roku, ale bude použito pouze nahrávky. Petr Buryška LETOHRADSKÉ TRHY čtvrtek na zámecké terase. PŘEDNÁŠKY ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE v hod., evangelický kostel Klub anonymních alkoholiků: Alkoholik a jeho rodina v hod., evangelický kostel prof. RNDr. Hana Librová, CSc.: Má ještě smysl v 21. století žít ekologicky? v hod., evangelický kostel Jan Rybář, SJ: Očekáváme něco od Adventu? MAŠINKY TENTOKRÁT ZE SLOVENSKA Pravidelný cyklus Povídání o mašinkách pokračuje po jarní a letní přestávce ve středu 31. října 2012 od 18 hod. v rotundě ZUŠ Letohrad (I. poschodí levého křídla zámku). Na programu dokumentární video o historii a současném provozu na Čiernohronské železnici v Čiernom Balogu poblíž Brezna na Slovensku. Zveme všechny přátele železnice. MARTIN DOLEČEK SÁM NA PLAVBĚ KOLEM SVĚTA Svérázná mořeplavba III Letohradský mořeplavec Martin Doleček (28), přezdívaný Námořní svéráz, opět vyplouvá! Po dvouleté přípravě a snahách se Martin opět rozhodl pokračovat a jít pevně za svým dalším snem, a to vyplout se svou lodí Alya II 7,7 m kolem glóbu. O jeho plánech, přípravách a svérázném způsobu, jak si tento nevšední sen začít plnit, a přitom nemít moc peněz, i na jiné otázky, můžeme dostat odpověď. Martin nám všem pár dní před svým odletem nabízí opět jedinečnou, originální šanci si poslechnout i zhlédnout ty nejlepší záběry a zážitky z plaveb na vlastnoručně postaveném katamaránu Elis II a s plachetnicí Alya II. Dále představí premiéru svého komického dokumentu Plavba s šíleným stopařem Tomem přes Atlantický oceán a Osamělá plavba Atlantickým oceánem, zpracováno profesionálem, malířem, grafikem, animátorem se slabostí pro moře a lodě Pepou Prokopem (Mořskej Indián). I touto příležitostí můžeme podpořit nejen Martinovy sny, ale i to, že jméno LETOHRAD nalepené na plachetnici a česká vlajka popluje celým světem, několika oceány pod vedením rodáka právě od nás O celém průběhu plavby i své pozici nás bude Martin po dobu předpokládaných dvou let průběžně informovat a věřte, že se máme na co těšit. Přednáška s projekcí se koná v sobotu 20. října 2012 v hod. v DK Letohrad. Následně proběhne rozloučení s přáteli. Více na V rámci Svátku seniorů poskytuje Městské muzeum v Letohradě dne v době od 8 do 11 a od do hod. vstup zdarma do expozice muzea, zámku (každou celou hodinu), do strašidelné jeskyně (v každou půl) a do Světničky Járy Cimrmana (v každou půl) : Zámecké hodování : Argentinské steaky : Zvěřinové hody

17 INZERCE Přijme k rozšíření obchodního týmu pro kancelář v Letohradě a správu klientského kmene na funkci finančního poradce nového obchodního zástupce. Pište na: Prodám dřevo na topení. Levné, suché, poštípané, 500 Kč bm, 1000 Kč za m 3. tel.: Prodám DB 4+1 v Letohradě. Ne RK. Možný převod do OV. Tel.: Prodám pianino, cena Kč. Tel.: Prodám byt 3+kk v OV v Žamberku, sklep, kolna. Malý bytový dům se zahradou, možno přikoupit garáž u domu. Při rychlém jednání sleva. Tel.: Prodám byt 2+1 v OV v Žamberku, vybavená kuchyň, možno přikoupit garáž u domu. Zahrada 1200 m 2, výborná poloha, veškeré služby v dosahu. Tel.:

18

19

20 LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník z Letohradu. Vydavatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad, IČ: Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E Šéfredaktor: Mgr. Petr Cink, Redakční radu řídí: Ing. Jitka Dostálová Příjem inzerce: Ludmila Moravcová, tel.: , Adresa redakce: Václavské náměstí 10, Letohrad, tel.: , mob.: , fax: , Tisk: Golem Group s.r.o., Mírová 891, Letohrad, tel.: Periodicita 12x ročně. Náklad 930 ks. Uzávěrka příštího čísla je , Ročník XXII., číslo 10/2012, Cena 15,- Kč Datum vydání

ÚTERÝ PORADNA PRO DOPOLEDNE S PSYCHOLOGEM

ÚTERÝ PORADNA PRO DOPOLEDNE S PSYCHOLOGEM Rodinné centrum Mozaika Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti do Rodinného centra Mozaika v Letohradě. Březen PONDĚLÍ PÁTEK herna otevřena 8:00 12:00 ČTVRTEK herna otevřena 8:00-12:00

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ÚTERÝ - MOZAIKOVÉ DOPOLEDNE

ÚTERÝ - MOZAIKOVÉ DOPOLEDNE Rodinné centrum Mozaika Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti do Rodinného centra Mozaika v Letohradě. Říjen PONDĚLÍ PÁTEK herna otevřena 8:00 12:00 ČTVRTEK herna otevřena 8:00-12:00

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Pzn.: pouze ilustrační foto

Pzn.: pouze ilustrační foto Obchodní veřejná soutěž - Budějovický advent 2013 Pzn.: pouze ilustrační foto Společnost RK Invest s.r.o. pověřená realizací akce Budějovický advent 2013 (dále jen akce ) vyhlašuje ve smyslu ustanovení

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více