na náměstí zasahovala policie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na náměstí zasahovala policie"

Transkript

1 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 11. června 2013, zastupitelé rozhodli o poskytnutí daru obětem katastrofálních záplav. Dar ve výši Kč půjde na konto organizace Člověk v tísni. S iniciativou přišel finanční výbor vedený Mgr. Petrem Wolfem, zastupitelé myšlenku přispět obětem povodní podpořili. Nakonec se shodli na částce Kč na spolehlivé konto organizace Člověk v tísni, aby peníze města byly dobře využity. Jedním z motivů bylo to, že Mohelnice prozatím nebyla nikdy obětí povodní, a na zastupitelstvu zaznělo, že je třeba se za tento dobrý osud odvděčit těm méně šťastným. Jsem velmi ráda, že to velká většina zastupitelů podpořila, a děkuji jim za to hlasování, řekla starostka Jana Zwyrtek Hamplová. Také mnoho občanů vyslyšelo výzvu Charity Zábřeh a darovalo jak peníze, tak materiální pomoc, převážně dezinfekční a čisticí prostředky. Podle ředitele zábřežské Charity půjdou finance i materiál na akutní i dlouhodobější potřeby lidem zasaženými povodněmi. Finanční sbírka potrvá do pátku 5. července Zapečetěná kasička je v Infocentru v Domě kultury Mohelnice. red. Děti ve stánku BESIP splnily úkoly na náměstí zasahovala policie Dne proběhl po roční přestávce na náměstí Svobody v Mohelnici bezpečnostní den pod názvem Den policie aneb integrovaný záchranný systém v akci. Město Mohelnice bylo osloveno Krajským ředitelstvím Policie Olomouckého kraje, Územním odborem Šumperk, a požádáno o spolupráci při jeho organizaci a zabezpečení. Od posledního bezpečnostního dne se nám podařilo zrekonstruovat náměstí a vše tak mělo slavnostnější atmosféru. Akce se zúčastnily složky integrovaného záchranného systému, se kterými jsme se mohli seznámit prostřednictvím statických ukázek, a svoji činnost samozřejmě předvedly i v akci, což mělo velký ohlas. Přivítali jsme zde i zástupce složek z okolních států Německa a Polska. K vidění byla nejenom naše technika, ale třeba také zásahová technika polských hasičů. Je čas prázdnin, odjezdů na dovolenou, výletů nejenom pěšky, ale i na kole. Někdy ze samé radosti zapomeneme na Ukázka zásahu základní pravidla bezpečnosti a zásah složek integrovaného záchranného systému je proto na místě. Je dobré vědět, že všechny složky, všichni příslušníci, jsou stále připraveni, jsou pravidelně školeni a procvičováni, jejich technika je funkční a připravena kdykoliv zasáhnout. Jsme občané města Mohelnice a první, kdo by nám v takovém případě pomohl, je místní jednotka sboru dobrovolných hasičů. Udržet ji v akceschopném stavu však v dnešní době není zrovna levnou záležitostí. Proto chci z tohoto místa poděkovat všem, kteří (včetně města Mohelnice) přispívají na její provoz a činnost. Jsou to místní firmy Siemens, s.r.o, skupina Hella Mohelnice, Geis CZ s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o., a v neposlední řadě i Olomoucký kraj. Bez jejich pomoci by bylo udržení akceschopnosti jednotky problematické. Ještě jednou za nás občany děkuji a na závěr přidávám tradiční heslo pro oblast, kterou mám ve městě na starosti: KDO JE PŘIPRAVEN, NENÍ PŘEKVAPEN. Renata Bátorová, úsek krizového řízení Foto: Miroslav Pecha 1

2 Přívalový déšť zaměstnal hasiče Mohelnici v pondělí 10. června zasáhly přívalové deště. Po 13. hodině hasiči museli pětkrát vyjíždět do terénu. V jednom případě uvízl muž s osobním vozidlem uprostřed křižovatky ve velké laguně, další události se týkaly zatopených sklepů a garáží. V obrovské jezero se po průtrži mračen změnil podjezd pod rychlostní silnicí u Mohelnice. V Újezdě silný déšť rozvodnil jindy naprosto neškodnou strouhu. Voda zaplavila silnici, dvorky a sklepy rodinných domů pod místním družstvem. red. Přívalové deště proměnily nejen Zábřežskou ulici v jezero. Oprava křižovatky U Bruse se odkládá na rok 2014 ty. V tomto duchu bylo přijato usnesení zastupitelstva města. Křižovatka U Bruse, která si opravu jistě zaslouží už mnoho let, se tedy přesouvá jako jedna z priorit do příštího roku pokud by kraj dotaci neposkytl, bude pak na rozhodnutí zastupitelstva, zda akci zafinancuje jako celek z rozpočtu města. red. Stížnosti na sekání trávy a jejich řešení Opakované stížnosti jak z města, tak z obcí, na sekání trávy, řešila v červnu starostka i městský úřad. Dodavatelská firma AB facility a.s. poskytla městu vysvětlení, kdy za příčinu označila mj. klimatické podmínky (vlhko) a nyní velmi vysoká tráva, která seč velmi zpomaluje. Na základě stížností a jasného požadavku města odstranit nedostatky firma zajistila více se- kaček, pracovníků a prodloužila pracovní dobu od 7.00 do hodin včetně sobot, sjednala si dva subdodavatele a posílila techniku o jedno auto. V případě, že by sekání trávy bylo stále v nepořádku, vyvodí město z nesplněných závazků odpovědnost, v případě vážných výhrad i cestou výměny dodavatelské firmy (nové výběrové řízení). red. Krytý plavecký bazén bude od 1. července do 31. srpna 2013 z důvodu oprav (uzavření vyrovnávací nádrže a oprava přelivového žlábku) uzavřen! Olomoucký kraj neposkytl dotaci na opravu křižovatky U Bruse, nadále však nabízí městu převzetí Třebovské ulice do vlastnictví města. Podle vedení města jsou to však spojité nádoby město se nebrání ulici získat do vlastnictví, ale je nezbytné, aby se kraj podílel na nákladech s její opravou právě formou dotace do dané lokaliinformace 2 Starostka města se omluvila obci Líšnice za své předchůdce z let Písemnou omluvu obci Líšnice a jmenovitě Miroslavu Stratilovi a Jiřímu Kvíčalovi jako bývalému a současnému starostovi obce Líšnice zaslala starostka města Jana Zwyrtek Hamplová, a současně požádala zastupitele obce Líšnice o určitou míru velkorysosti k postoji zástupců města v posledních letech, kteří nemohli dle jejího názoru vnímat všechny negativní souvislosti ohledně skládky, které naopak ona sama a řada dalších zastupitelů prožili tzv. na vlastní kůži. Omluva se tak dotýkala zejména období , ve kterém černá skládka za přihlížení města Mohelnice vznikala, Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je např. voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země. Město Mohelnice už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme opět vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje a kdy se město Mohelnice stavělo k zástupcům obce Líšnice arogantně až nepřátelsky, přestože danou situaci návozu nelegálního odpadu na uzavřenou skládku jednoznačně zavinilo. Starostka uvedla, že omluvu považuje za nezbytný předpoklad dokončení jednání s obcí Líšnice tak, aby na žádné ze stran nezůstal pocit křivdy, a především aby se skládka definitivně vyřešila. Za tím účelem se uskuteční společné jednání zastupitelů obce Líšnice a členů rady města Mohelnice s cílem dojednat rámec dohody, která následně bude předložena orgánům města Mohelnice ke schválení. red. Třídění elektroodpadu se vyplatí sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Mohelnice v uplynulém kalendářním roce vytřídili 323 televizí, 791 monitorů a kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 338 MWh elektřiny, litrů ropy, 1517 m³ vody a 14 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 76 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 299 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Dík si zaslouží všichni, kteří elektroodpad třídí. Petr Kapl, odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic, oddělení hospodářské správy Točna ve sběrném dvoře První období provozu nového sběrného dvora přinesly hned první stížnosti a to na praktickou otázku otáčení se v jeho areálu. Zazněly jak od občanů přímo z Mohelnice, tak od občanů mohelnických obcí. Starostka města proto požádala místostarosty o rychlé řešení tohoto problému s firmou AVE s tím, že se na vybudování točny musí podílet jak město, tak firma, která stávající řešení zvolila. Točna pro auta přivážející odpad by se tak měla v nejbližší době realizovat. red.

3 S blížící se akcí Pomoraví II, v jejímž rámci se má v Mohelnici mj. budovat nová čistička, nabývá na významu i aktivita zástupců města v orgánech této společnosti. Usilovně se jednalo a nadále jedná o podmínkách případného úvěru pro město (bylo dosaženo několika dílčích úspěchů, například toho, že by město nemuselo ručit nemovitostmi města), začne intenzivní komunikace s občany města ohledně přípojek apod. Aktivita zástupců města Mohelnice se ovšem netýká jen realizace samotné akce, ale také její bezpečnosti. Proto Mohelnice podpořila zpracování znaleckých posudků jak na technické řešení, tak na právní bezvadnost výběrových řízení realizovaných v minulosti, která zadá VHZ. Podle jejich závěrů pak Mohelnice zvolí svůj vlastní definitivní postoj v celém projektu, který chce ovšem kooperovat i s dalšími městy. VHZ tvoří nyní jedno z hlavních témat, kterými se zabývají starostka města (zástupce města ve valné hromadě VHZ) a místostarosta Aleš Miketa (zástupce města v představenstvu VHZ). Za sebe mohu říct, že vítám zadání znaleckých posudků, protože akce stále vyvolává řadu otazníků. Podle jejich výsledků se zachováme. Nelze skutečně vyloučit ani to, že by se realizace akce přehodnotila, nicméně to, co stále platí, je fakt, že v roce 2015 čističku Mohelnice řešit musí. Nastávající týdny ukáží, jakým způsobem se to stane, zda v rámci projektu Pomoraví II, nebo jinak. Vše je nyní otevřené, uvedla starostka, která se ohledně projektu sešla již vícekrát i se zástupci některých obcí a měst, jichž se projekt dotýká. Vedení našeho města nicméně uvedlo, že do doby jiných rozhodnutí je třeba na přípravě realizace projektu informace Pomoraví II. ohledně miliardové akce přihořívá BUDE NEBO NEBUDE stále se neví pokračovat. Nic jiného nám nezbývá, i když zaznamenáváme řadu sporných momentů poplatných minulosti. Znalecké posudky by nám však měly vnést do věci jasno. Konečné slovo pak samozřejmě bude mít v této klíčové a náročné věci zastupitelstvo města, doplnila starostka města. Mohelnice se přiklání spíše k tomu, aby VHZ akci nerealizovala, ale aby to bylo rozhodnutí všech nebo většiny akcionářů. Důvod je docela jednoduchý akce by šla nyní realizovat za hodnotu 0 25% až 30% nižší, než bylo vysoutěženo. Mám proto zábrany se kvůli tomu zadlužovat. Nicméně ukončit to musí VHZ, ne sama Mohelnice, to je rizikové. Proto jsme nyní aktivní v orgánech společnosti, abychom ji k tomu dotlačili. Starostka nicméně uvedla, že město musí být připraveno i na variantu realizace. red. Nová starostka navštívila osobně už všechny obce a setkala se s jejich občany V mohelnických obcích Křemačov, Újezd, Podolí, Libivá, Studená Loučka, Květín a Řepová proběhla setkání se starostkou města, účast občanů byla většinou značná řešily se zde otázky jak personálních změn na radnici, tak konkrétní problémy města Mohelnice a dané obce. V Řepové doprovodila starostku i členka rady Mgr. Dagmar Tkáčová, v Květíně, Podolí a Křemačovu pak člen rady Jiří Hanák. Na setkáních padlo mimo jiné i to, že Mohelnice má léty prověřený systém spolupráce s obcemi včetně otázek finančních, a je nutno jej dál podporovat přes všechny problémy, které to někdy s sebou nese. red. Proč nefunguje nová kašna? Během nedávné doby, kdy Mohelnici zasáhly přívalové deště, došlo zatečení vody větrací šachtou do strojovny nové kašny. Strojovna je vybavena větrací šachtičkou, která je nezbytná pro její správnou funkci. Větrací šachta je umístěna ve spádové ploše v úrovni upraveného terénu a je samostatně odvodněna do vpusti v podlaze technologické šachty fontány. Intenzita přívalových dešťů byla však natolik veliká, že došlo k přehlcení podlahové vpusti, proto zde došlo k hromadění dešťové vody až do výšky 70 cm. V této výšce se už nachází soustava pěti čerpadel, která okamžitě po styku s vodou vyhodila proudový chránič. Vzhledem k vzniklé situaci jsme tato čerpadla nechali demontovat a odvést k servisní prohlídce. Orientační doba oprav se odhaduje na 14 dní, takže o prázdninách by kašna už měla fungovat. Petr Michek, vedoucí oddělení rozvoje a investic 3 PR

4 ze života ve městě Mohelnice zahájila úvahy o vlastní cestě odpadového hospodářství Cíl? Do pěti let snížení ceny tepla, soběstačnost v likvidaci odpadů za levné peníze finanční zisk a vedlejší bonusy včetně venkovního koupání i v zimě. Rozhodnou občané v referendu - zastupitelstvo může s projektem pouze přijít. Vedení města, tedy starostka a oba místostarostové, zahájili diskuzi o vlastní cestě Mohelnice v odpadovém hospodářství. Namísto obřího kolosu krajské spalovny vzniká myšlenka regionálního zařízení v prostorách bývalého Esma. Za několik let totiž bude zakázáno skládkovat, a pokud by byla Mohelnice první, která by moderní technologii do regionu přinesla, mohla by do pěti let mít levné odpady pro občany, mohla by se snížit cena tepla, město by získávalo každý rok významné peníze a z tepla by mohlo vytápět nejen bazén, ale i venkovní koupání, a to dokonce i v zimních Zastupitelé snížili daň z nemovitosti pro katastr města Mohelnice v obcích bohužel nemohou Na návrh zastupitele Milana Kalouse došlo k úpravě vyhlášky, která stanovuje koeficient pro Daň z nemovitosti z původního 2,0, na 1,6. Lidé v Mohelnici tak ušetří několik stokorun ze svého rozpočtu. Návrh byl po určitých diskuzích přijat napříč spektrem. Koeficient v obcích zůstal nezměněn pod 1,0 město jít nemůže. I tak ale platí obce méně než ve městě. red. Dárci krve, kteří dostávali od Červeného kříže ocenění Jánského plaketu si pro ni museli v minulých letech jezdit do Zábřeha či Šumperka. Od tohoto roku bude probíhat tento ceremoniál na území města měsících. Utopie? Možná, že ne. Je to projekt, který v případě, že se potvrdí jeho přínos pro město, by mohl a měl být projektem celého zastupitelstva, protože tady musí jít stranou jakékoli politické půtky. Obecně lze říct, že bychom možná neměli zaspat dobu, a jít cestou jako například kdysi Medlov se skládkou je dnes jedna z nejbohatších obcí kraje. Kdo bude první, bude hrát v tomto oboru prim, uvedla starostka města, a současně potvrdila, že o celé věci by rozhodovali občané v referendu. My můžeme věc pouze připravit a předjednat, a protože se jedná o tak významný krok, očekávám V Mohelnici bude další lékárna Dr. Max Přestože jsou v Mohelnici již 4 lékárny, vznikne pátá. Bude to v lokalitě, kde je parkoviště prodejny Lídl a parkoviště Siemens mezi nimi vyroste nová budova Dr. Max (jinak obvykle v Kauflandu, v Mohelnici v samostatné budově. Pozemek byl soukromý, a lékárna by vznikla i bez souhlasu města. Protože však projevil investor zájem o několik metrů jeho pozemku, s tím, že za to opraví velkou část chodníku v lokalitě na vlastní náklady, město na to přistoupilo. red. Ocenění dárcům krve bude napříště předáváno přímo v Mohelnici Mohelnice za účasti starostky - starosty města. Dohodlo se na tom vedení radnice s červeným křížem. Radnice pro tento účel uhradí pronájem slavnostních prostor v Muzeu. red. 4 od zastupitelstva věcný přístup. Měli by občanům dokázat říct nejen fakta, ale i vlastní názor, zda projekt podporují nebo ne. Vše je zatím v naprostých počátcích. Jedno je již dnes jisté. Pokud by Mohelnice šla vlastní cestou, ovlivní i projekt krajské spalovny kraj by musel snížit její kapacitu o tuto svou severní část. Mohelnice tak po mnoha letech začala hned ve dvou oblastech hýbat děním v regionu v otázce projektu Pomoraví II., a v krajském odpadovém hospodářství úvahy Mohelnice jít vlastní cestou vzbudilo významnou pozornost médií i kraje. red. Město chystá jasná pravidla pro granty a dotace zájmovým spolkům Radní se rozhodli vytvořit pravidla pro poskytování dotací a příspěvků z městského rozpočtu po vzoru jiných měst tak, aby se tyto spolky hlásily k jednotnému datu, a jejich požadavky mohly být od počátku řešeny v rámci rozpočtu, nikoli nahodile v průběhu celého roku. Pravidla chtějí schválit do konce prázdnin, aby již mohla být použita pro rozpočet dalšího roku. Proto by jim měly spolky věnovat na podzim pozornost, aby jim možnost požádat o příspěvek neunikla. red. Paní Anna POKORNÁ z Mohelnice se 7. července dožívá 90 let. Milá maminko, děkujeme za všechno, co jsi pro nás udělala. Do dalších let přejeme jen to dobré, hlavně hodně zdraví. Dcera a syn s rodinami. Czech cycling tour projede Mohelnicí Vzhledem k faktu, že se závod pojede tento měsíc, přinášíme znovu upozornění na uzavírku. Městský úřad Mohelnice, odbor dopravy upozorňuje na úplnou uzavírku místních komunikací - nám. Svobody, ulice Smetanova a část ulice Olomoucká s napojením na nám. Svobody v Mohelnici v pátek v době od 8 do 20 hodin a částečnou uzavírku ulice Družstevní sil. č. III/4446, ulice Olomoucká sil. č. II/644, sil. č. II/635, Mohelnice Loštice ( v úseku kř. s II/644 Loštice, kř. s III/4442 Moravičanská), č. III/4441 v úseku Moravičany, kř. s III/ Mohelnice, č. III/4442 v úseku Loštice, kř. II/635 kř. s III/4441 Moravičany v pátek od 16 do 18 hodin pro akci Czech cycling Tour 2013 (dojezd a cíl 2. etapy mezinárodního cyklistického závodu). Cyklistický závod se pojede po silnicích II. III. třídy - ulice Družstevní sil. č. III/4446, ulice Olomoucká sil. č. II/644, sil. č. II/635, Mohelnice Loštice ( v úseku kř. s II/644 Loštice, kř. s III/4442 ul. Moravičanská), č. III/4441 v úseku Moravičany, kř. s III/ Mohelnice, č. III/4442 v úseku Loštice, kř. II/635 kř. s III/4441 Moravičany, za plného silničního provozu, před závodním pelotonem pojedou policejní vozidla a motohlídka pořadatele, kteří budou na nezbytně nutnou dobu průjezdu závodníků uzavírat provoz v daném místě. Na konci pelotonu pojedou opět vozidla Policie ČR. Více informací naleznete na webu města Lenka Kalousová, MěÚ Mohelnice, odbor dopravy

5 z našeho středu navždy odešli: Alena ZUBATÁ z Mohelnice (51 let), Božena HORÁKOVÁ z Mohelnice (85 let), Ludmila BABOCKÁ z Mohelnice (75 let), Marcela POSPÍŠILOVÁ z Mohelnice (53 let), Žofie PRAUSOVÁ z Mohelnice (89 let), Stanislav GRYGAR z Mohelnice (74 let), Natalie VYROUBALOVÁ z Mohelnice (101 let), Josef BEER z Mohelnice (90 let). K bylo na kontaktním pracovišti Mohelnice evidováno celkem 1042 uchazečů o zaměstnání a celková míra nezaměstnanosti byla za tento měsíc 10,77 %. Pouze z Mohelnice bylo v evidenci 520 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti byla 9,97 %. Mohelnicí je v České republice víc Název našeho města není ojedinělý Mohelnice existují v České republice hned tři naše, v okrese Plzeň-jih je další Mohelnice (má 81 obyvatel), a v okrese Mladá Boleslav je obec Mohelnice nad Jizerou (má 72 obyvatel). Obce jsou to velmi malé, jsme tedy jediným městem tohoto názvu. red. ze života ve městě Děti a senioři zasadili společně strom Ve středu 22. května se v Domově pro seniory na Lidické ulici konalo společné sázení stromu. Na začátek všechny přítomné přivítal ředitel Karel Junek. Mezi hosty byly také starostka města Jana Zwyrtek Hamplová a ředitelka MŠ na Zámečku Jana Pospíšilová. Strom byl zasazen na počest nedílné spolupráce mezi seniory a dětmi z mateřských školek, kteří k nám pravidelně dochází se svými vystoupeními a dělají tak radost seniorům. Strom dostal do života i opěrný kůl a notnou dávku vody, kterou mu dodaly děti. Babičky a dědečkové budou společně s dětmi o strom pečovat. Seniorům se odpoledne líbilo Na počest tohoto slavnostního aktu vystoupily děti z MŠ na Zámečku pod vedením učitelek paní Vytopilové, paní Kaplové a paní Moravové. Velkým zpestřením bylo vystoupení mažoretek ZUŠ v Mohelnici pod vedením paní Peškarové. Dětem i paním učitelkám patří poděkování za jejich vystoupení. Dík patří také všem, kteří se na akci podíleli, za jejich osobní nasazení, a také těm, kteří si našli čas a na vystoupení dětí se přišli podívat a pomohli tak jejímu krásnému průběhu. Petra Heidenreichová, sociální pracovnice Roztomilá vystoupení potěšila všechny přítomné Dobrá zpráva pro cestující Autobusový spoj č ze Svitav do Olomouce, který v pracovní dny v 7:08 zastavuje v Mohelnici na autobusovém nádraží, po intervenci zastupitele Karla Junka bude k dispozici také cestujícím z Mohelnice. Dříve tu mohli lidé pouze vystupovat, od 9. června lze cestu také nastoupit. red. MOHeLnIcKÁ SeBranKa vystupuje 27. července v ramzové srpna na Bouzově 31. srpna v ramzové Každá mince má dvě strany Od 3. července je v mohelnickém muzeu možné zhlédnout zajímavou výstavu mincí a platidel s názvem Každá mince má dvě strany. Výstava je pohledem na měnu a měnový vývoj v naší zemi od Přemyslovců po vznik samostatné Československé republiky v roce Návštěvníci si mohou prohlédnout nejstarší mince od denárů, pražských grošů, přes krejcary, zlatníky až po koruny. Zajímavostí je hromadný nález mincí ze 14. a 15. století v Postřelmově. Pozoruhodná je keltská mince, která byla již ve své době padělkem, neboť je pouze pozlacená. Součástí měny jsou kromě mincí i papírová platidla, na jejichž výtvarném pojetí se podíleli významní čeští umělci jako například Max Švabinský nebo Alfons Mucha. Vystavené mince a bankovky pocházejí ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a jeho poboček, muzeí v Mohelnici, v Zábřehu a z Havelkova muzea v Lošticích. Pro děti a žáky budou připraveny pracovní listy s tematickými úkoly, nebudou chybět ani interaktivní pomůcky. Po celou dobu trvání výstavy je připraven doprovodný program pro žáky základních škol. Návštěvníci výstavy mohou tipovat kolik váží 1 milion korun českých. Výstava potrvá do 6. října Pavlína Janíčková Pražský groš Václava II., revers (zadní strana) Pražský groš Václava II., avers (přední strana) 5

6 inzerce M O H E L N I C E RestauRace na náměstí nově otevřeno od obědová pizza menu od 48,- Kč letní bowling přes týden za 150,- Kč/hod nebo permanentky za zvýhodněné ceny přijímáme gastro pas sodexo a zařazeno do programu benefit plus steakové a minutkové speciality nově pizza menu za super ceny letní míchané drinky soukromé akce ve stylové vinárně na vaši návštěvu se těší nový provozovatel david ondroušek a celý KoleKtiv tel , nástup do školy ve Studené Loučce!!! Děkujeme všem, kteří reagovali na výzvu a přislíbili svou účast na setkání absolventů, které se bude konat dne 1. září 2013 ve hod. v budově bývalé školy ve Studené Loučce (žáci školy od roku ). Prosíme malé občerstvení s sebou, program zajištěn. Stále hledáme pana učitele Stanislava Kříže, annu Ptáčkovou a Jiřinu Kalovou. Máte-li jakoukoliv informaci, volejte prosím či pište M. Konečný TAzATEL/TAzATELKA V souvislosti s realizací rozsáhlého projektu hledáme externí spolupracovníky - TAZATELE - z Mohelnice a blízkého okolí. Pokud jste příznivě nakloněni výzkumným šetřením, ozvěte se na popř. tel. č Podáme Vám bližší informace. 6

7 ze života ve městě Projekt partnerství s Radlinem je v plném proudu Hasiči obou měst spolu s mohelnickou starostkou. Malování Foto: Martina Pechová Ve dnech jsme v Mohelnici opět přivítali naše polské přátele z Radlinu na akci s názvem Společné venkovní malování a fotografování - Mohelnická historie očima radlinských umělců. Akce se uskutečnila v rámci projektu CZ.3.22/ / Dělí nás hranice, ale pojí tradice spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Všichni jsme se v sobotu ráno sešli v Pensionu Rezidence, který nám po celý víkend poskytl skvělé zázemí. Dopoledne bylo věnováno procházce po Mohelnici s výkladem. Cestou si umělci z Polska i Mohelnice mohli již fotografovat a malíři si zatím vybírali místa, objekty či zákoutí, kde nad svými malbami strávili odpoledne. Naštěstí se nevyplnila předpověď počasí a mohlo se opravdu tvořit v terénu. V neděli se práce dokončovaly. Vznikly krásné originály míst našeho města viděných jinýma očima očima amatérských umělců. Tato díla nebudou veřejnosti utajena. Na konec srpna připravujeme výstavu fotografií i maleb, vyrobeny budou rovněž kalendáře na příští rok. Naopak dne se vydala zhruba dvacetičlenná skupina zástupců Mohelnice do Radlinu, aby svůj um prezentovala na výstavě nazvané Volný čas ve znamení tradičních řemesel. Řemesla předváděly a své rukodělné práce vystavovaly členky Mohelnického spolku ručních řemesel, ale i další šikovné ženy, které se nejrůznějšími řemeslnými technikami ve svém volném čase zabývají. Výstavy se zúčastnila Charita Zábřeh denní stacionář Okýnko, své výrobky zapůjčily rovněž Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, Základní škola Mohelnice, Vodní 27, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4. Je dobře, že umění a zkušenosti našich předků přežívají a mohli se s nimi prostřednictvím výstavy seznámit i obyvatelé Radlinu. Všem, kteří ke zdárnému průběhu akce přispěli, srdečně děkujeme. Ve dnech do Mohelnice zavítali radlinští hasiči. Zúčastnili se velké akce na náměstí Svobody s názvem Den Policie ČR aneb Integrovaný záchranný systém v akci. Zde spolu s mohelnickými hasiči prezentovali svou činnost. Odpoledne pak hasiči obou měst v městských sadech společně za účasti starostky města zasadili Strom jistoty symbolizující přátelství a zároveň i jistotu, kterou nám všem hasiči poskytují v mimořádných situacích. O příjemnou atmosféru se postarala svým hudebním doprovodem Dechová hudba Mohelanka, a dvěma vystoupeními rovněž mažoretky ZUŠ Mohelnice. Následující den byla na programu návštěva ha- sičské zbrojnice a výměna zkušeností. Všem, kteří ke zdárnému průběhu všech zmíněných akcí přispěli, srdečně děkujeme. Markéta Pěnkavová, Martina Pechová, Barbora Chalupová, odbor ekonomický, oddělení školství Zakladatel mohelnické dechovky oslavil devadesátiny V červnu letošního roku oslavil devadesátiny pan Josef Odstrčil z Mohelnice. Pro řadu hudebníků, jak z místa bydliště, ale i širokého okolí, je znám jako zkušený kapelník a zakladatel dechovky v Mohelnici v r V padesátých letech minulého století se mohelničtí muzikanti začali také pokoušet o populární taneční žánr. Pod vedením pana Odstrčila vznikl taneční orchestr. Pokračování na str. 8 7

8 Zakladatel mohelnické dechovky oslavil devadesátiny Pokračování ze str. 7 Mohelanka Naše generace si jistě pamatuje čaje o páté, ty byly populární mezi tehdejší mladou generací. Zůstala však jen nostalgická vzpomínka. Poděkování panu Josefu Ostrčilovi, za to, že se v Mohelnici nehrála jen dobrá dechovka, ale také populární hudba, je od všech hudebníků, s kterými se v životě poznal, se kterými hrával. A protože nelze přejít tuto oslavu jen nějakou strohou informací, tak je třeba připomenout vystoupení mohelnické kapely, která oslavenci v místě bydliště zahrála známé skladby skladatelů dechového žánru. Následné koncertování MOHELANKY je , kdy projde Lošticemi v programu jejich slavností a v budíčku připomene zahájení tradičních loštických slavností. Jiří Čada, vedoucí kapely ze života ve městě Rákosníčkovo hřiště slouží dětem V sobotu 25. května se slavnostně otevřelo Rákosníčkovo hřiště. Dětské hřiště za 1,5 milionu korun získali místní díky aktivnímu hlasování, na základě kterého letos společnost Lidl staví Rákosníčkova hřiště po celé ČR. Hřiště vyrostlo v lokalitě sídliště Vodní. Celodenní zábavný program, vystoupení Michala z Kouzelné školky, divadelní představení o Rákosníčkovi a spousty dárků. To všechno čekalo na dětské návštěvníky, kteří se svými rodiči či prarodiči dorazili v sobotu do Mohelnice. Rákosníčkovo hřiště vzniklo v lokalitě, kde se žádné nové hřiště nenachází. Kromě toho je umístěno vedle základní školy a hřiště tak může využívat třeba družina nebo menší děti. Jsme také velmi rádi, že město při stavbě zvelebilo i okolí hřiště a místo tak působí komplexně, uvedla Anna Těžká, koordinátorka projektu Rákosníčkova hřiště. Společnost Lidl pokračuje v projektu Rákosníčkova hřiště už druhým rokem. Nově letos o lokalitách Rákosníčkových hřišť rozhodovala v hlasování veřejnost. Jak také dodala, překvapila ji během hlasování velká iniciativa samotných měst a nadšení veřejnosti. Dětská hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka nabízí dětem k aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, nechybí kolotoč ani různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje domeček a oplocené hřiště poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky. Rákosníčkovo hřiště je určeno zejména dětem předškolního věku. Společnost Lidl má v plánu postavit po celé ČR do konce roku 2014 celkem 50 Rákosníčkových hřišť. Jitka Vrbová, foto: PRo Mezinárodního dne dobrovolnictví se zúčastnilo 31 zaměstnanců ze závodů Siemens v Mohelnici V pátek 17. května se uskutečnil již potřetí Mezinárodní dobrovolnický den Give&Gain, do kterého se letos v České republice zapojilo 24 firem se 764 dobrovolníky, více než čtvrtinu všech dobrovolníků přitom tvořili zaměstnanci společnosti Siemens. 206 zaměstnanců ze šesti lokalit svou dobrovolnou prací podpořilo 33 neziskových organizací. Za Mohelnici se Dne dobrovolnictví zúčastnilo celkem 31 zaměstnanců Siemens, a to jak ze závodu na výrobu elektromotorů, tak ze závodu na výrobu přípojnicových systémů. Každý zaměstnanec společnosti Siemens měl v polovině května možnost strávit svůj pracovní den jako dobrovolník v neziskové organizaci. Místo běžných pracovních povinností tak jednatřicet zaměstnanců mohelnických závodů Siemens pomáhalo neziskovým organizacím ve svém regionu stavěli například zídku v občanském sdružení Ryzáček, zahradničili v Domě pro seniory či rekonstruovali zábradlí v mohelnickém centru Okýnko. Dobrovolnického dne se společně s kolegy z útvaru řízení jakosti účastníme pravidelně, říká Miroslav Valouch, zaměstnanec závodu na výrobu elektromotorů, a přidává vysvětlení proč: Je přece fajn pomoci někomu, kdo pomoc potřebuje, a nemůže si ji zajistit sám. On a jeho kolegové letos pomáhali v Okýnku - Centru denních služeb pro osoby s kombinovaným, mentálním nebo těžkým zdravotním postižením, kde bourali část zdi v šatně, do níž bylo potřeba nainstalovat ventilátor. Jak dále dodává, i pro dobrovolníky má tato akce své kouzlo: Oprostíme se od všedních pracovních problémů a ještě si na vlastní kůži vyzkoušíme jinou práci než tu, co je bezprostředně spojena s průmyslem a výrobou elektromotorů. Pokračování na str. 9 Místostarosta Aleš Miketa převzal klíč od Rákosníčkova hřiště. O přestřižení pásky a uvedení hřiště do provozu se postaraly děti 8

9 ze života ve městě Oblastní kolo národního šampionátu mažoretek ČR Mažoretky ZUŠ Mohelnice V sobotu 11. května 2013 se v Mohelnici konalo Oblastní kolo národního šampionátu mažoretek ČR. Pořadatelem byla Základní umělecká škola Mohelnice, Městské kulturní zařízení Mohelnice a Svaz mažoretek NBTA ČR. Počasí soutěži nepřálo a tak se původní program musel změnit. Dopoledne měly mažoretky soutěžit na ul. Boženy Němcové v pochodovém defilé, ale pro vytrvalý déšť začal program ve sportovní hale Obchodní Akademie Mohelnice a to pódiovými formacemi. Zde mohli diváci zhlédnout mnoho výborných vystoupení. Ta náročnější část soutěže na mažoretky čekala odpoledne, kdy se na ul. Boženy Němcové soutěžilo v pochodovém defilé. Déšť sice neustával, ale děvčata to nesla statečně. Všechna předváděla svá vystoupení s velkým nasazením, pořadatelé se jim přitom snažili vyčistit silnici od kaluží, ale moc to nepomáhalo. Po pochodovém defilé se kvůli dešti opět pokračovalo ve sportovní hale OA Mohelnice, kde bylo připraveno vyhlášení výsledků. Během dopoledne byla vyhlášena divácká soutěž o nejhezčí choreografii. Tuto cenu vyhrály Mohelnické mažoretky ZUŠ Mohelnice za choreografii Americano. Druhé byly Panenky Hranice a choreografie JET a třetí místo získaly nejmladší mažoretky ze ZUŠ Mohelnice za choreografii Kakao. Potom už byly vyhlašovány postupy a udělovány tituly. Mohelnické mažoretky ZUŠ Mohelnice pod vedením Hany Peškarové získaly postupy pro své tři týmy na Zemské finále do Hranic. V kategorii děti starší získaly Mohelnické mažoretky titul Vicemistryně oblasti Uspořádat soutěž takového formátu není jednoduché. Velké poděkování patří pořadatelům, všem sponzorům a hlavně pomocníkům z řad rodičů dětí ze souboru Mohelnické mažoretky ZUŠ Mohelnice a také všem úspěšným reprezentantkám ZUŠ Mohelnice. Hana Peškarová Mezinárodního dne dobrovolnictví se zúčastnilo 31 zaměstnanců ze závodů Siemens v Mohelnici Pokračování ze str. 9 Myšlenku Dne dobrovolnictví si pochvaluje také Ivana Smitalová, která se v mohelnickém závodě Siemens zabývá operativním nákupem materiálu. Stejně jako loni i letos svou pomoc věnovala občanskému sdružení Ryzáček: Akce bych se zúčastnila, i kdyby nebyla v pracovní den, protože si člověk uvědomí spoustu věcí, má možnost poznat své kolegy také z jiné než profesní stránky a hlavně pomůže těm, co o to skutečně stojí a odvedené práce si váží! Že je za prací dobrovolníků vidět výsledek, kterého si regionální organizace cení, potvrzuje Hana Dvořáková, předsedkyně občanského sdružení Ryzáček: Den dobrovolnictví je pro nás vždy impulsem pohnout s věcmi, které nejsme ve svém běžném provozu schopni zvládnout, ale jsou potřeba udělat. I proto nás velmi potěšil zájem ze strany zaměstnanců firmy Siemens, kteří se s obrovským nasazením pustili do práce a nepřestali, dokud nebyla hotová. Jak přitom dodala, právě elán a ochota těchto dobrovolníků dokazuje, že jsou na světě pořád dobří lidé, ochotní pomáhat druhým, což je zejména pro zástupce neziskového sektoru dobrým znamením. Mezinárodní dobrovolnický den organizuje v České republice platforma Byznys pro společnost, která je národním partnerem britské nadace BITC (Bussines in the Community). Právě ta je autorkou mezinárodní myšlenky Give&Gain Day. Na celém světě tak společně přes dobrovolníků v 18 zemích pomohlo tam, kde to má skutečně smysl. Monika Petrlová Eva Grézlová (na fotografii vlevo) Den dobrovolnictví strávila v Domově pro Seniory na Lidické ulici. Zdejší nájemnice se, po zkušenostech z loňska, na tuto akci velmi těšily. 9

10 Dobrovolníkům děkujeme 29. srpna 1. září 2013 (Bouzov, Loštice, Mohelnice) Na 38. ročníku festivalu trampské, country a folkové hudby vystoupí opět velké množství kapel: STRÁNÍCI, NEZMAŘI, F.T. PRIM, BOKOMARA, PETR BENDE & PAVEL HELAN, EPY DE MYE, ZGREDYBILLIES PL, FUNNY FELOWS SK, SPIRI- TUÁL KVINTET, ZRCADLA CZ, POZDNÍ SBĚR & ROMAN HORKÝ, MARIEN, ŽALMAN A SPOL., SEM TAM, POUTA, Chtěl bych poděkovat za organizaci Mezinárodního dobrovolnického dne, který se konal Samozřejmě velký dík patří děvčatům, zaměstnankyním společnosti Siemens v Mohelnici. Konkrétně: Elišce Kupkové, Ivaně Grussové, Daně Maderové, Evě Grézlové, Lence Kubíčkové a Lence Motlíčkové, děvčata nám nemalou měrou pomáhala při jarním úklidu, zkrášlováním naší parkově upravené zahrady, na kterou jsme mimochodem velmi pyšní, je zde i jezírko s barevnými rybkami a zpříjemňuje našim obyvatelům chvíle odpočinku v přírodě, hlavně za slunného počasí. Takovéto prostředí máme na všech našich čtyřech Domovech pro seniory a pečovatelské službě v Mohelnici. Aby bylo dosaženo standardu na vyšší úrovni, pečujeme o nám svěřené prostory v majetku města Mohelnice všichni zaměstnanci nad rámec svých povinností, a vždy vítáme nabídnutou pomoc. Velmi důležité je i setkání nynějších zaměstnanců společnosti Siemens s našimi obyvateli, jenž mnozí v podniku před odchodem na zasloužený odpočinek pracovali, popovídali si, zavzpomínali, jak to ve fabrice bylo dřív a jak nyní, pookřejí a hned je jim lépe. Závěrem ještě jednou děkuji za velmi užitečně prožitý den, za pomoc v našem sociálním zařízení, které je příspěvkovou organizací našeho města, jen lituji, že se letos nenašly při této pomoci i mužské ruce, tak bychom je uvítali, jsme tu z 22 zaměstnanců pouze 2 chlapi, údržbář a já, škoda, tak snad za rok, už se na vás těšíme a rádi vás přivítáme. Karel Junek, ředitel 38. Mohelnický dostavník 2013 LÍSTEK, TEMPO DI VLAK, MOŠNY, ŽAMBOŠI, VLNA, MONTY, ŽALOZPĚV, B U J A B É Z A, W E L C O M E DRINK, OBOROH, MONOKL, GRASSROAD, BLUEGRASS COMEBACK, B.P.T., CARETA, VĚNEBAND, MAROD, ŠPUNT, DOSTAVNÍK, DUNIBUCH, ŠVÉDOVA TROJKA, D.N.A., ŠVIHÁCI, vítězové Folkového kvítku 2013 a další. Festival se koná za finanční podpory Olomouckého kraje. Pořádá agentura Pavel Aligátor Nenkovský. Více informací na PAN ze života ve městě Národní šampionát mažoretek ČR Dne se Cechovní mažoretky Základní školy Vodní Mohelnice zúčastnily doplňkového semifinále mažoretkových skupin a miniformací Klasická mažoretka, které se konalo v Dobrovici u Mladé Boleslavi. Pro vítěznou skupinu jednotlivých věkových kategorií byl zajištěn dodatečný postup do finále Národního šampionátu mažoretek ČR, které probíhá každoročně v Poděbradech. S ohledem na poměrně velkou vzdálenost z Mohelnice do Dobrovice využil mohelnický soubor možnosti ubytování v místní základní škole. Hned při příjezdu čekalo děvčata i jejich vedoucí velmi milé překvapení v podobě vřelého přijetí ze strany pořadatelů soutěže. Byla zajištěna průvodkyně, která ukázala všechna pro soutěž důležitá místa nevelkého, ale velmi malebného města Dobrovice. Vedoucím byly podány také zcela vyčerpávající informace o průběhu a organizaci soutěže. Ráno přivítalo všechny soutěžící nejen krásným, slunečným počasím, ale i příjemným a důstojným přijetím vedoucích, kapitánek souborů, poroty a vedení Svazu mažoretek ČR starostkou města. Mezitím se v areálu Dobrovických muzeí řadil průvod zúčastněných mažoretkových skupin, který mířil za doprovodu dechové hudby na náměstí. Zde proběhlo slavnostní zahájení starostkou města, představení poroty a soutěžících početným divákům. Největší novinkou Dobrovického semifinále byl přímý přenos celé soutěže prostřednictvím místní internetové televize, který měli možnost sledovat doma rodiče, příbuzní a známí, kteří nemohli být fyzicky přítomni vystoupením. Všichni návštěvníci šampionátu pak mohli využít možnosti vyhlídky z radniční věže, navštívit muzea Města Dobrovice a prohlédnout si místní cukrovar největší ve Střední Evropě. Město Dobrovice bylo pořádajícím městem semifinále Národního šampionátu mažoretek ČR poprvé. Pokud pořadatelé chtěli využít příležitosti vytvořit pro všechny zúčastněné příjemnou a pohodovou atmosféru soutěže v krásném prostředí, toto se jim zcela podařilo, a splnění tohoto cíle bylo korunováno bezchybným organizačním zajištěním celé akce. I když se našim děvčatům nepodařilo vybojovat první, postupové místo do finále v Poděbradech, ze soutěže odjížděla spokojená a s pocitem, že na město Dobrovice budou mít jen ty nejlepší vzpomínky! Dagmar Seidlová SDH Podolí pořádá v sobotu 6. července od 13 hodin HASIČSKOU POHÁROVOU SOUTĚŽ Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma. Od 20 hodin LETNÍ KARNEVAL - hraje skupina Herrgott Vstupné 50 Kč SDH Podolí pořádá DĚTSKÝ DEN ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI v sobotu 24. srpna od 11 hodin pouťové atrakce zdarma (kolotoče, skákací hrad, ) Bohaté občerstvení. Vstup zdarma. Navazuje taneční večer s reprodukovanou hudbou 10

11 Den dětí v MŠ Na Zámečku Mohelnická sebranka pasovala na školáky Letos si s námi příroda opravdu zahrála. Dětský den a s ním připravený program jsme museli kvůli deštivému počasí hned 2x odložit. Děti byly celou dobu natěšené a nemohly se dočkat. V pátek vše konečně vypuklo. Už během dopoledne začaly přípravy, do kterých se zapojil celý personál MŠ - zdobila se zahrada, chystaly se atrakce, občerstvení Program na vyzdobené zahradě zahájil taneční kroužek ze ZŠ Vodní pod vedením p. Malinkové, ve kterém vystupovaly i děvčata z naší MŠ. Po nich následovalo rytířské představení Mohelnické sebranky, které děti sledovaly s mnohdy i zatajeným dechem. Poté rytíři slavnostně pasovali naše předškoláčky na opravdové školáky se slibem dobře se učit. Po celý školní rok se děti zapojovaly do výtvarných soutěží nejen místních, ale i celorepublikových. Jednalo se o soutěže Školka plná dětí - Hradec Králové, Děti, pozor, červená - Šumperk, Výlet na koloběžce - Mohelnice, Náš život na zahrádce - Praha. Výtvarné úsilí bylo korunováno úspěchy, dokonce v soutěži Výlet na koloběžkách, jež pořádal organizátor festivalu Fingers Up, naše MŠ obsadila 1. místo spolu s DDM Mag- zprávičky ze školičky Tímto slavnostním obřadem skončil hlavní program a následoval program volný. Rodiče s dětmi se rozptýlili po školní zahradě, kde probíhaly soutěže a volné disciplíny - překážková dráha, krmení draka, velká pardubická, navlékání korálků z těstovin, míchání lektvarů, malování na obličej Na své si přišli i ti nejmenší - sourozenci dětí, protože se vyřádili na pískovištích, prolézačkách, kolotočích, houpačkách K dobré pohodě přispělo i malé občerstvení. Po celé zahradě byl slyšet smích, radost, povídání a štěbetání těch nejmenších. Při rozhovorech s rodiči byla vidět spokojenost, pohoda a uvolněnost. Pro nás, pedagogy, není nic lepšího než vidět spokojené děti a jejich rodiče. A tento den nám to ukázal. Jana Pospíšilová Výtvarné soutěže net Mohelnice a děti dostaly 2 krásné koloběžky. Protože nás kreslení a malování opravdu baví, zdobíme interiéry krytého bazénu v Mohelnici, Duhové čajovny i místní knihovny. A jak jsme vás již informovali v minulých číslech Zpravodaje, výtvarně spolupracujeme i s firmou Siemens. Barvy a pastelky jsou součástí každého dne - naše heslo totiž zní - kdo si hraje, kreslí či maluje, nezlobí. Jana Pospíšilová 11 Poděkování CHARITĚ ZÁBŘEH Je tu konec školního roku. Pokud bychom chtěli školní rok 2012/13 hodnotit, nesmíme zapomenout na všechny, kteří nám v naší práci pomáhají. Rádi bychom proto touto cestou poděkovali mohelnickému pracovišti Charity Zábřeh se sídlem na Zámecké ulici, všem dobrovolníkům a zvláště vedoucí - paní Ireně Šinclové. V průběhu celého roku nám pomáhali šitím peřinek do kočárků, sukýnek na vystoupení pro maminky, darovali nám vlastnoručně vyrobené látkové kostky Takto pomáhají nejen nám, ale všem potřebným školám a školkám v okolí. Velmi si této pomoci vážíme, neboť - i na první pohled drobnosti, nám usnadňují práci, zpříjemňují dětem pobyt v MŠ a zároveň šetří peníze. Ještě jednou díky všem a těšíme se na spolupráci i v dalších letech! MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ Velmi důležitá je pro nás i naše nejmenší spolupráce s městskou knihovnou. Návštěvami, které probíhají několikrát v roce, se děti ocitnou ve světě pohádek a příběhů. Zajímavá setkání děti seznamují s prostředím knihovny, umožňují jim vyslechnout pohád- Již potřetí jsme se rozhodli připravit pro děti z mateřské školy oslavu Dne dětí. V pátek 31. května žáci ZŠ Mlýnská ze třídy 7. B pod vedením své třídní učitelky a vychovatelek ze školní družiny proměnili mateřskou školu na Hálkové ulici v malý veselý cirkus. Oslava Dne dětí pod názvem Cirkus v cirkuse mohla začít. U atrakcí připomínajících cirkusové šapitó asistovali klauni, tanečnice, zvířátka i principálové. Naši malí kamarádi si mohli vyzkoušet, jak není snadné zvládnout všechny připravené cirkusové atrakce přenášení míčku na lžičkách, trefování se kroužky na čápa, házení ky, řešit hádanky, úkoly, kvízy Spolupráce se nám hodí nejen proto, že naše MŠ pracuje dle projektu Čteme denně dětem, ale zvláště v době, kdy ve světě vládnou počítače, internet a mobily a je nutné se vracet ke knize - kouzlu listování, poslechu, prohlížení ilustrací a hlavně zapojení fantazie a představivosti. Všem pracovnicím městské knihovny děkujeme za přátelská setkávání, za poutavá vyprávění a čtení, za zajímavě připravené besedy a za čas, který našim dětem věnují. Až děti povyrostou a stanou se opravdovými čtenáři, budeme doufat, že jejich kroky budou směřovat i k vám. Jana Pospíšilová, ředitelka MŠ V knihovně je nám vždycky hezky Den dětí v mateřské škole Hálkova, aneb CIRKUS V CIRKUSE míčků do dřevěného klauna, chůze na chůdách i prolézání strašidelným pytlem. Všechny děti byly spokojené, všem se tato akce moc líbila. Jistě si příští rok připravíme pro malé kamarády opět něco veselého a zajímavého. Dagmar Zajíčková Školáci i malí předškoláci se dobře bavili

12 ze škol Základní škola Vodní opět obhájila prvenství na Dni Evropy Ve čtvrtek 9. května se žáci 9. B pod vedením učitelek Lenky Dokoupilové a Jitky Fabiánové již poněkolikáté zúčastnili Dne Evropy v Olomouci. I přes velkou konkurenci dalších 22 škol opět obhájili prvenství a radovali se ze zasloužené zlaté medaile. Tato akce se každoročně koná ku příležitosti představení 1. myšlenky evropské mírové spolupráce a zúčastnily se jí základní i střední školy z celého Olomouckého kraje. Každá škola reprezentovala jednu zemi EU, a to nejen prezentací dané země ve stánku, ale také vystoupením na podiu. Naši žáci letos představili Francii a vše, co k této zemi módy, vůní a šansonu neodmyslitelně patří. Porota ocenila nejen originální dvoumetrovou maketu slavné pařížské dominanty Eiffelovy věže, ale zaujala ji i prezentace světa vůní, turistických atrakcí, nebo zajímavý kvíz o slavných francouzských osobnostech. Na své si přišli i milovníci francouzské kuchyně, neboť náš vítězný tým připravil opravdové lahůdky nezaměnitelné francouzské sýry, výborný slaný koláč (quiche), či Francouzi milovaný jablečný koláč. K dispozici byli i originální recepty francouzské kuchyně. Zlatým hřebem bylo taneční vystoupení ve stylu slavného kabaretu. Za svůj zasloužený úspěch získal náš tým atraktivní ceny a možnost zúčastnit se rozmanitých akcí či táborů v České republice nebo v zahraničí. Naši žáci byli díky svému vynikajícímu výkonu vybráni na mezinárodní festival do Itálie, kde je čeká nejen nabitý program se spoustou netradičních zážitků, ale i noví zahraniční kamarádi. Lenka Dokoupilová, Jitka Fabiánová Žáci ZŠ Vodní navštívili Terezín V dubnu letošního roku jsme v naší škole přivítali paní Alžbětu Dostálovou, která pro žáky 9. tříd připravila besedu o tom, jak prožívala 2. světovou válku. Paní Dostálová, rozená Morgensternová, žila před válkou ve smíšené rodině v Lošticích. Jako devítiletá dívka byla se všemi svými mladšími sourozenci převezena do terezínského ghetta. Nejpůsobivější pro naše žáky bylo vyprávění paní Dostálové o svých pocitech, které jako dítě prožívala při nuceném pobytu v Terezíně. Beseda byla pro žáky velmi zajímavá, uvědomili si, jak významné je osobní setkání s člověkem, který prožil válku na vlastní kůži. Dějiny rázem přestaly být pouhou učební látkou. Díky vstřícnosti Židovské obce Olomouc měli tito žáci možnost spolu s paní Dostálovou osobně navštívit Terezín. V neděli 19. května se společně zúčastnili Terezínské tryzny a uctili tak památku obětí holokaustu. Prezident Miloš Zeman a další významní představitelé našeho státu položili věnce k památníku na Národním hřbitově v Terezíně. Po skončení tryzny následovala exkurze v Malé pevnosti, kde byli za války vězněni odpůrci fašismu a židé. Prohlídka zanechala v našich žácích hluboký dojem, který navíc umocňovala přítomnost pamětnice, paní Dostálové. Všichni jsme si uvědomili, jak důležité je stále připomínat tyto hrůzné momenty dějin mladším generacím. Paní Dostálové i Židovské obci Olomouc ještě jednou děkujeme. Milena Havlíčková 12

13 Děti ze ZŠ Vodní vyhrály v soutěži o Sázavský betlém V soutěži Pekárny Sázava o Sázavský betlém z chleba jsme vyhráli vstupenky do ZOO Praha. Výroba chlebového betlému byla zábava, ale náš výlet byl ještě lepší. Jednoho květnového rána jsme se vydali vlakem do Prahy. Brzké ranní vstávání příjemné nebylo, ale i přesto jsme byli správně naladěni a plni nadšení z blížícího se výletu. Cesta vlakem byla dlouhá a my už jsme se viděli mezi slony a opicemi. Po příjezdu do našeho hlavního města nás čekala jízda metrem, která byla velkým zážitkem nejen pro ty, kteří podzemní dráhou jeli poprvé. A pak se nám konečně otevřely brány ZOO v pražské Troji, kde na nás čekalo kolem sedmi set druhů zvířat. Zaujala nás zvířata, která jsme ještě neviděli, například hrabáč kapský, ale i živočichové nám všem známí - tygr, plameňák, pštros nebo slon. Přebytečnou energii jsme vybili na dětských hřištích, kde jsme řádili jako opice. To umíme moc dobře. Na závěr našeho výletu jsme se zastavili mezi stánky a obchůdky s nejrůznějšími upomínkovými předměty, abychom mohli koupit dárečky pro sebe, ale i pro rodiče a sourozence. A tak jsme domů vezli plyšáky, klíčenky, hrníčky i tašky s obrázkem zvířat. Naše výhra byla super a moc jsme si ji užili. Těšíme se na další tvoření a výlet. Míša Kumiová, Magda Adamcová ze škol 13 S Harry Potterem na Moravském Karlově Škola čar a kouzel v Bradavicích známého románu britské spisovatelky J. K. Rowlingové se nám stala námětem a vhodným tématem pro pobyt žáků 4. a 5.A ZŠ Mlýnská Masarykova na škole v přírodě na Moravském Karlově. Dobrodružství mladého čaroděje Harryho Pottera a jeho přátel otevřelo spoustu námětů pro hry, ve kterých děti v touze po dobrodružství mohly realizovat svou soudržnost, taktiku i chuť do zdravého soutěžení ve čtyřech družstvech, která jsme nazvali podle názvů kolejí ze známého románu. Ve hrách rozličného zaměření se tak utkala družstva Nebelvíru, Mrzimoru, Havraspáru a Zmijozelu. Družstva soutěžila ve hrách sportovního i vědomostního zaměření. Zajišťovala sobě pomůcky do 1. ročníku nutné k přijetí do kouzelnické školy, členové družstev vymysleli moto své skupiny, vyrobili funkční koště z přírodního materiálu, každý člen družstva si vyřezal a nazdobil kouzelnickou hůlku a plnil úkoly v kouzelnickém kvízu. Nezapomněli jsme na hlavní postavu románu Harryho Pottera. Každé družstvo vyrobilo rekvizity a oděv potřebný k namaskování jednoho svého člena družstva coby svého Harryho. V rámci sportovních disciplín jsme zvolili hru Aréna, kdy členové družstva utíkali před spáry zlého černokněžníka Voldemorta, běželi lesní štafetovou kouzelnickou Ringo stezkou, utkali se v Čaropřehazované, kde nám atmosféru navodily běžící černé mraky nad našimi hlavami. Krátkou pohybovou hrou s názvem Kouzelnické zaříkávadlo si členové družstev procvičili svou paměť. I přes nepřízeň počasí jsme využili každé, byť jen krátké chvíle, abychom opustili chatu a zahráli pohybové hry venku. Středeční předpověď počasí se nám zdála nejvhodnější pro uskutečnění pěšího výletu do obce Králíky, kterou jsme spojili s plněním drobných her, návštěvou nedaleké rozhledny Val s výhledem na Kralický Sněžník a dětmi oblíbenými nákupy. Večery na chatě nám zpříjemnily prezentace kouzel a triků, které si děti připravily, noční hra Lovení duchů a oblíbená diskotéka. S čarodějnou oblohou mezi kapkami deště jsme prožili přeci jen příjemný týden, na který budeme jistě rádi vzpomínat. I. Pobucká, H. Wiesnerová Školní akademie ZŠ Mlýnská Masarykova Dne se na ZŠ Mlýnská - Masarykova uskutečnil osmý ročník školní Akademie. Stalo se tradicí, že konec školního roku u nás děti oslavují vlastní tvorbou, nápady a tvořivostí. Vystupují pro širokou veřejnost i pro ostatní žáky z naší školy. Každý rok se na tato vystoupení připravují žáci 1., 3., 5., 7. a 9. tříd. Pro své kamarády a blízké secvičili i letos různorodý a bohatý program. Mottem Akademie, které se mění každý rok, byly návraty. Ve svých vystoupeních se vraceli ve vzpomínkách, čase, písních, tancích, ale také se přenesli do přítomnosti a nahlédli do budoucnosti. Děti z nejmladších ročníků zatančily na typicky české písně a ukázaly svou radost z pohybu. Žáci třetí třídy připomněli všem v sále sportovní úspěchy Báry Špotákové. Děti ve vystoupeních svým zpěvem a tancem, s hudbou českou i zahraniční, zaujaly publikum svým originálním ztvárněním. Dramatický kroužek se představil vtipnou formou pohádky zahrané v brněnském dialektu. Starší žáci pak upoutali tancem ve všech podobách a stylech. Finalisté a finalistky letošní mohelnické karaoke show zase získali pozornost diváků svým skvělým zpěvem. Zazněla i úžasná hra na klavír. Závěr školní Akademie již tradičně patřil žákům devátých ročníků, kteří se s publikem rozloučili vesele a s vtipem. Pobavili rozmanitými tanci v sestřihu melodií nejrůznějších známých i méně známých interpretů. Závěrečná píseň, v podání žáků devátých tříd, přinutila každého v sále při odpoledním vystoupení zavzpomínat si s troškou nostalgie na svá studentská léta, na loučení se svou základní školou, kterou připomínají už jen vzpomínky. Všichni, kteří se na naši Akademii přišli podívat, si odnesli hezké zážitky a dobrou náladu. Děti se předvedly v tom nejlepším světle umí a zvládají mnoho, mají prostor, chuť a snahu něco dokázat. A to na jejich vystoupeních bylo znát. Děkujeme všem! Aleš Plhák Všichni účinkující předvedli skvělé výkony

14 Úspěchy mohelnických klavírních duí zajímavosti zleva: Markéta Adamcová, Magdalena Adamcová, Monika Seidlová, Simona Budinová, Monika Seidlová, Alena Trnková, Johana Kupková, p. uč. Filip Hajdu. V květnu proběhly dvě soutěže ve čtyřruční hře a ve hře na dva klavíry. Na celonárodní soutěži v Lipníku nad Bečvou, která se koná jednou za tři roky, vystoupila 10. května dvě mohelnická dua ve složení Johana Kupková Alena Trnková a František Vysoudil Tereza Horčičková. Obě dua obsadila ve dvou věkových kategoriích shodně třetí místa. Druhá soutěžní přehlídka čtyřruční hry a hry na dva klavíry v Olomouci patří mezi pravidelná setkání mladých interpretů Olomouckého kraje. Letošního, v pořadí jedenáctého ročníku soutěžní přehlídky, se ve čtvrtek 16. května počtvrté zúčastnila i čtyři mohelnická klavírní dua z klavírní třídy Fi- lipa Hajdu. Duo Monika Seidlová a Simona Budinová získalo stříbrné pásmo a dua Magdalena Adamcová - Markéta Adamcová, Johana Kupková - Alena Trnková, František Vysoudil - Tereza Horčičková pro ZUŠ Mohelnice vybojovala nejvíce bodovaná zlaté pásma. Navíc duo Magdalena Adamcová - Markéta Adamcová získalo zvláštní ocenění za provedení skladby z období klasicizmu a nejzkušenější duo František Vysoudil - Tereza Horčičková zase ocenění za umělecký dojem. Dosažené výsledky zařadily ZUŠ Mohelnice k nejlépe bodované škole v rámci celé přehlídky, na které se představilo více než čtyřicet duí z dvanácti základních uměleckých škol. ZUŠ Mohelnice 14

15 Vykutálený den V sobotu 15. června 2013 připravili členové T-CLUBU při DDM Magnet Mohelnice na Dětském dopravním hřišti pro děti a mládež zábavné dopoledne. Již název dával tušit, že malé i větší návštěvníky čeká opět něco netradičního. A opravdu. Když vykutáleně, tak pěkně dokulata. Na dopravním hřišti se to hemžilo kruhy, kroužky, koly, kolečky, koulemi, kuličkami, balony a balónky. Pro účastníky bylo připraveno šestnáct stanovišť, kde se mohli všichni vykutálet dle libosti. Zvídavé návštěvníky očekávaly Výstava německých ovčáků v Moravičanech Základní kynologická organizace Moravičany uspořádala v sobotu 1. června na místním fotbalovém stadionu Krajskou výstavu německých ovčáků se zadáním titulu CAC. Tuto výstavu pořádá ZKO již po patnácté, ale teprve po druhé ji umístila na fotbalový stadion v Moravičanech. Vzhledem k velmi kladnému přístupu k pořadatelům ze strany obce, fotbalového klubu, hasičského sboru a diváků, tato výstava natrvalo zakoření v Moravičanech. Velký dík patří všem sponzorům této akce, hlavně hody na cíl, foukaná, hod ringo kroužkem, kroketová dráha, kouzelná bedýnka, zdobení kulatých perníků, jízda zručnosti na všem, co mělo kola a další. Výtvarně se děti mohly projevit nejen při zdobení perníků, ale i při kreslení smajlíků. Samozřejmě nechyběla šlapací a elektrická dopravní technika. A počasí? Vydařilo se na jedničku. Odměnou více jak stovce nadšených tváří a tvářiček byla nejen drobná sladkost, ale i krásné dopoledne strávené s kamarády, sourozenci, rodiči či prarodiči. Miroslav Škopík Olomouckému kraji, který figuroval jako hlavní sponzor. Kvalita vystavovaných jedinců byla na vysoké úrovni, což vyzdvihl i pan rozhodčí Jiří Zavadilík ze Zlína. Domácí i slovenští vystavovatelé získali pěkná umístění, za což dostali krásné poháry a něco na zub pro své miláčky. Návštěvníci i vystavovatelé z této akce odcházeli spokojeni jak z předvedených výkonů, tak i co se týká občerstvení, které pro ně připravila místní ZKO. Takže přístí rok v Moravičanech na viděnou. Marie Zdráhalová zajímavosti 15 Postupným listováním ve farní kronice jsme prošli pět století a jsme na počátku století 18., kdy působili v Mohelnici tito faráři. Nutno podotknout, že v 18 stol. jsou záznamy kroniky podrobnější, faráři měli již povinnost zaznamenat významné události v životě farnosti. Město bylo opět ničeno velkým požárem. Anton Weiss (1809), narozený v Ketři v pruském Slezsku, před tím biskupský sekretář a ceremoniář, zemřel 26. prosince Ludwig, svobodný pán von Rauber (1821), narozený v Krain (Kraňsko?), olomoucký kanovník, odešel r jako probošt do Kroměříže. Franz Scholz (1824), narozený v Brunzejfu u Rýmařova, zemřel 14. srpna po požáru, při němž 21.května 1841 lehl popelem kostel i s farou, více než 80 let stár. Scholz daroval 1000 zl. špitální nadaci, zřízené měšťanem Josefem Rauscherem. Tento poslední hrozný požár, jak tomu mohlo být jen za tehdejší nedostatečné požární ochrany, vypukl v Moravičanské, nyní Zábřežské ulici, rozšířil se do Pfortengasse (ulice U Brány) a odtud k náměstí. Zasáhl městská kasárna, okresní soud, a odtud Ringsplatz (náměstí), na němž žárem chytily i boudy trhovců, stojící uprostřed náměstí. Odtud zaútočil na Třebovskou ulici a přeskočil do předměstí, popelem lehla Zábřežská ulice. 133 (čísel) domů ve městě a 58 na předměstí se stalo obětí plamenů. 383 rodin s 1373 osobami Vykutálené pexeso Z Mohelnické farní kroniky zůstalo bez střechy nad hlavou. Vnitřek radnice a také městský archiv zůstaly ušetřeny díky námaze obecního rady Kletzela. Farní kostel, krytý taškami, na němž se právě začalo s opravou střechy, zasáhly na odkrytých místech plameny, přes ciferníky hodin se prodraly do věže, roztavily tři zvony v celkové váze 100 centnýřů (metráků), z nichž se potom podařilo sebrat sotva 30 centnýřů. Naštěstí zůstaly ušetřeny varhany, zatímco dvě dřevěné sochy na hlavním oltáři shořely. S kostelem vyhořela i fara (dnešní muzeum), která tehdy stála průčelím k severu, a k ní přiléhající bývalá škola, kaplanka a domek zvoníka. Tyto patronátní budovy byly s výjimkou kaplanky nově postaveny konkurenční cestou, přičemž bylo průčelí fary obráceno k západu. Kostel byl po požáru proměněn ve skladiště a v roce 1844 obnoven. Věž a kostel byly pokryty nouzovou plochou střechou z plechu, což obec stálo celkem 228 zl. 6 kr. konv. měny. Ještě před zastřešením věže na ni byl 12. prosince 1841 slavnostně vytažen velký zvon, užívaný také jako umíráček, ulitý olomouckým zvonařem Stankem. Vážil 50 centnýřů a stál 2399 zl., většinou uhrazených městskou obcí, zatímco ze sbírek se získalo jen 955 zl. 39 kr. Scholz byl dobročinný člověk, nemocnici přispěl 1000 zl. Během požáru musel být však jako nemocný odnesen na farní statek, kde také zemřel. Helmut Bartoš

16 12081Col ilustrator-podklad.pdf Coleman - info letak_a5_1_(vsetin_03).pdf :31: :32:43 inzerce C M Y CM MY CY CMY K Nabízím Vám: Návštěvu obchodního zástupce u Vás Výběr materiálu v naší vzorkovně Zdarma výpočet spotřeby materiálu Podrobnou cenovou nabídku Spolehlivou dopravu na stavbu Montážní návody a technické poradenství Realizaci zkušenou firmou Možnost vrácení nepoškozeného materiálu Dlouhodobé záruky Zákaznickou kartu výhod Colemánie Váš obchodní zástupce: Petr Waloszek mobil: OBCHODNÍ CENTRUM OLOMOUC U Pekárny 24/722, Olomouc - Holice, tel.: prodáváme i na internetu x v České republice 17 let na trhu položek v nabídce 4000 trvale skladem 16 Myslivecké sdružení Libivá pořádá MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE v sobotu 20. července 2013 od 14 hodin na hřišti v Libivé živá Projížďka na koních, skákací hrad, soutěže pro děti. Myslivecká kuchyně, točené pivo, kofola, Od 20 hodin KarnevaL Vstup zdarma.

17 Hasiči zasahovali požár stohu - Libivá, záchrana osob a zvířat, snesení pacienta ZZS Mohelnice, Lidická technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, Mohelnice, Lidická otevření bytu technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, spadlý strom - Květín záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory, výtah, odchyt nutrie Mohelnice, Sadová, technická pomoc, zajímavosti ním kole se naši žáci zúčastnili i kola krajského v Prostějově. Družstvo hochů obsadilo krásné třetí místo. Spokojení chlapci si domů odváželi medaile i pohár. Družstvo dívek krajský turnaj vyotevření bytu Mohelnice, Vodní technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů - nakloněná větev nad cestou Mohelnice, Petra Bezruče technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, snesení pacienta pro ZZS Mohelnice, Na Příkopech technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů - had v zahradě Loštice, Olomoucká technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů - odchyt dvou psů na žádost PČR Mohelnice, Nádražní technická pomoc, čerpání vody - zatopená komunikace, velká laguna na cestě Mohelnice, Zábřežská, zatopené sklepní prostory, firma Hella, Mohelnice, ul. Družstevní, utopené auto v laguně ul. Zábřežská, laguna pod dálničním nadjezdem ul. Olomoucká, zatopené rodinné domy - Palonín, Loštice, čerpání vody ze sklepů Újezd, požár kamionu Mohelnice, čerpání vody ul. Horní Krčmy, čerpání vody ze studny ul. Třebovská technická pomoc, otevření bytu, Mohelnice, Na Příkopech únik nebezpečných látek Mohelnice, Třebovská - z kamionu vyteklo asi 100 l nafty, dopravní nehoda, vzpříčený kamion, uvolnění komunikace, odtažení, Podolí - únik asi 80 litrů nafty dopravní nehoda, vysypaný náklad brambor na vozovce, úklid vozovky, Podolí požár, nám. Svobody - plameny ze střechy domu - planý poplach Petr Höchsmann Preventan Cup - turnaj ve vybíjené Měsíc červen přináší nejrůznější školní soutěže. Již několik let se páťáci a čtvrťáci účastní soutěže Preventan Cup. V letošním školním roce se dařilo družstvu dívek i chlapců. Po perném boji v okres- Úspěšní reprezentanti hrálo a kromě medailí a poháru si odvezlo pozvánku do celostátního kola ve vybíjené do Pecky. Třetího června se dívky vydaly do Pecky nedaleko Hradce Králové. I přes náročné cestování a zrádné počasí na dvoudenním turnaji obsadily krásné šesté místo. Kromě toho si užily hodně zábavy v půvabném kempu a navštívily i hrad Pecka, známý z pohádky Ať žijí duchové. A tak holky můžou říct: Jen v pěti školách v republice umí hrát holky vybíjenou lépe než my, v Mohelnici na Vodní. Dana Hňoupková Z redakční pošty Po bouřce docela krásné horké ráno. Napadlo mě, že navštívím redakci Mohelnického zpravodaje: článek mohu napsat, a jak mě upozornila redaktorka, nesmí být politický takže tento příspěvek nebude politický. Pro všechny občany Mohelnice připomínám, že si připomeneme 1150 let, co naše Moravské království přivítalo soluňské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Tito přinesli nám Moravanům jako prvním ve střední Evropě krom jiného písmo nejen pro privilegované, ale pro všechen lid - hlaholice se nazývá. K tomuto výročí vyvěsí moravské vlajky takřka 400 obcí a měst no a kdo chcete, můžete je vyvěsit také. Druhým bodem mého příspěvku je vyjádření se k problému části Třebovské ulice tzv. Alšově mostu a to hlavně pro občany západní čtvrtě a Podolí. Po tom, co jsme s p. Vitulou zorganizovali petici a dožadovali se nápravy v organizaci dopravy, se nic pro nás občany neudělalo! Bývalí starostové p. Jirásko, p. Miketa, p. Navrátil deklarovali, že se prakticky nedá nic dělat, protože je to komunikace pod správou kraje a všechna jednání k ničemu nevedla. Nyní se mám sejít se starostkou pí. Zwyrtek Hamplovou a pak uvidíme (Jen na vysvětlenou plánovaná oprava D1 Brno-Praha se připravuje řadu let proč se neudělal obchvat Mohelnice, aby se doprava z D1 mohla bez problémů převést na 35 k nám - u Hradce Králové mají 35 km hotových až po Holice zajímavé, že?) Příští vydání napíšu více pokud to bude možné. Poslední, co chci pro občany Mohelnice a přilehlých obcí, je pozvat vás na 24. ročník Pochodu k prameni Moravy, který se koná 7. září 2013 (pořádá Společnost pro Moravu a Slezsko nepolitická organizace a Turisti Mohelnice). Jan Smital,

18 Uvedení prvňáčků mezi čtenáře v Městské knihovně v Mohelnici Ke konci května a pak v dalších dvou červnových dnech se do Městské knihovny přišly podívat tři třídy prvňáčků. Tentokrát je nečekalo povídání o knížkách, čtení příběhů nebo hledání v encyklopediích, ale velká slavnost Pasování na čtenáře. Dětem se program líbil Děti se nejprve prošly po knihovně, seznámily se s tím, co to vlastně knihovna je, jak v ní najít tu správnou knížku a jak si ji půjčit domů. Po té, co si všechno prohlédly a byly zodpovězeny jejich všetečné otázky, je čekal krátký, zábavný kvíz. Prvňáčci se pochlubili, že už znají všechna písmena a paní knihovnice je tak trochu vyzkoušela. Potom se už všichni přesunuli do sálu, kde děti čtením ze svých slabikářů přivolaly samotnou královnu všech knih - Knihomilku. Královna prvňáčky pochválila a rozhodla se je pasovat na Rytíře řádu Krásného slova. Malí čtenáři složili slib že se budou o knížky hezky starat, že je budou chránit, a že si jich budou vážit a pak je královna svým mečem pasovala na čtenáře. Děti dostaly šerpu, záložku do knihy a drobné dárky. Děkujeme paní Martině Pechové a Markétě Pěnkavové z oddělení školství Městského úřadu za pomoc při šerpování prvňáčků. Celkem bylo pasováno 54 dětí: ze ZŠ Mlýnská - třídy 1. B paní učitelky Čepové a 1. C paní učitelky Jarošové, ze ZŠ Vodní - třída 1. B pana učitele Příkopy. Cílem této akce je přivést kluky a holky ke čtení. V knihovně najdou širokou nabídku hezkých knížek vhodných nejen pro začínající čtenáře, ale i pro ty pokročilejší. S výběrem jim rády pomohou kvalifikované knihovnice. Adéla Hulmanová MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE Letní půjčovní doba Pondělí ,30 Úterý zavřeno 13 17,30 Středa ,30 Čtvrtek zavřeno zavřeno Pátek ,30 Sobota zavřeno zavřeno Z důvodu plánované revize bude knihovna uzavřena v termínu: Všem čtenářům přejeme krásné léto. ze života ve městě Dne 9. ledna 1963 se sešel nový, v prosinci zvolený výbor klubu a provedl tuto volbu funkcionářů: náčelník - A. Gazda, zástupce - M. Přikryl, Jednatel - O. Opravil, pokladník - J. Jarmar, vedoucí výcvikového odboru - Fr. Šenk, vedoucí techn. odboru - J. Heger a A. Rulíšek, ved. turist. odboru - V. Staštík, hospodář - B. Fiala, propagace - A. Volek, M. Šringer, člen reviz. komise - A. Eichler, členové výboru - M. Zachara. Automotoklubu Mohelnice bylo přiděleno 1. mistrovství ČSSR v motokrosu, a proto byla opět upravována trať i celé závodiště. Depo bylo přemístěno do horní části a dále bylo rozhodnuto závodiště oplotit s průchody pro pokladny tak, aby bylo zabráněno vstupu neplatícím divákům. Činnost pokladníků a kontrolorů provádějí zahrádkáři. Podél cesty od státní silnice až po závodiště byly vztyčeny žerdě na prapory. Ze závodu MEZ byly obstarány trubky ze starého ústředního topení na vybudování tribuny a zábradlí, slabší trubky pak na žerdi praporů. Od vojenské posádky na Maletíně byl vypůjčen agregát, do chaty byly pořízeny dvě plechové okenice, hobra na tepelnou izolaci, dva balíky lepenky na opravu střechy, postele, pokrývky a prostěradla. Bylo vyrobeno 12 poutačů, z nichž 4 byly pro Mohelnici a po jednom do Zábřeha, Šumperka, Úsova, Uničova, Litovle, Bouzova, Loštic a Moravské Třebové. Pro vítěze bylo zhotoveno 12 štítů města Mohelnice, občerstvení zajistil Pramen a Jednota a náš člen Jaro Koupil celý závod, který se konal 30. června 1963, zfilmoval. 18 Automotoklub Mohelnice před 50 lety Ředitelem pořadatelského sboru byl Jan Šmíd, tajemníkem Karel Hrdina, hlavním pořadatelem Milan Špringer, vedoucím tratě Josef Heger, hospodářem Josef Jarmar, vedoucím depa Alois Volek, propagaci měli na starosti Oldřich Opravil a Arnošt Rulíšek, rozhlas Miroslav Přikryl, dopravu František Šenk, lékařskou službu MUDr. Zdeněk Rotter, a bezpečnost Vlastimil Staštík. Vedoucím parkoviště byl Antonín Rozsypal, hlasatelem Alois Skopal a ideovým vedoucím Antonín Gazda. Rozhodčími byli: sportovní komisař J. Benda z Valašského Me- ziříčí, sportovní vedoucí J. Janča z Ostravy, Technický komisař J. Krečmer z Opavy a časoměřiči O. Sklenářová z Příbora a A. Havránek ze Vsetína. Závodilo se ve třech kategoriích, jelo se 20 kol. Ve třídě do 175 ccm jelo 19 závodníků a zvítězili: 1. Kolář Jaroslav, soukromník, Dlouhá Loučka, stroj ČZ * 2. Navrátil Milan, soukromník, Opava, stroj ČZ * Sládek Miroslav, Dukla Olomouc, stroj ČZ Ve třídě do 250 ccm jelo 16 závodníků a zvítězili: 1. Vícha Josef, KV Ostrava, stroj ČZ * 2. Strnadel Zdeněk, Dukla Olomouc, stroj ESO * 3. Valchař Jan, Dukla Mošnov, stroj ESO Ve třídě do 500 ccm jelo 18 závodníků a zvítězili: 1. Valchař Jan, KV Svazarm Ostrava, stroj ESO * 2. Žižlavský Zdeněk, Dukla Mošnov, stroj ESO * 3. Lucák Jaroslav, Dukla Mošnov, stroj JAWA Na závodech bylo prodáno 4782 vstupenek a 2248 programů v ceně Kčs. Po zhodnocení závodu bylo zjištěno, že pořadatelská služba nebyla řádně zabezpečována, a tak se mnoho diváků dostalo na závodiště bez placení vstupného. Ústřední výbor Svazarmu v Praze hodnotil naše terénní závodu velice kladně a mistrovský závod v lomech nám byl Ústředním výborem povolen na 30. srpna Deset členů klubu se zúčastnilo zájezdu na motocyklovou soutěž v terénním závodě v Holici, 14. září byl uspořádán večírek a 29. září byl uspořádán závod motokár. Kurz pro řidiče mopedů vedený M. Bergem ze Stavenice byl i s opravnými zkouškami ukončen v březnu. V dubnu proběhl v domu kultury aktiv řidičů s promítáním filmu o Mohelnických lomech. V prosinci se v kině konalo školení řidičů. Do svépomocné dílny Automotoklubu byla zakoupena sada klíčů (1678 Kčs), usměrňovač (1275 Kčs), přístroj na lepení (330 Kčs) a zesilovače DV 50 W (6055 Kčs). Výroční schůze se konala 20. listopadu 1963 a náčelníkem byl zvolen K. Hrdina, jeho zástupcem A. Gazda a organizačním pracovníkem J. Zatloukal. Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice

19 Křest znaku Dne 4. června 2013 byl na schůzi Společnosti přátel historie Mohelnicka slavnostně pokřtěn znak této instituce. Znakem se Společnost bude oficiálně prezentovat na všech svých akcích a jejich písemnostech a propagačních materiálech. Pří této příležitosti došlo také k dohodě o občasné vzájemné organizační vypomoci s vedoucím spolku historických kostýmů známým pod názvem Mohelnická sebranka. V sobotu 22. června jsme se prezentovali na Dni mikroregionu v Krchlebech a doufáme, že jsme se tímto svým vystoupení zapsali kladně do podvědomí našich občanů. O M L U V A Chtěl bych se tímto omluvit za sebe i za celou SHPM zdravotnímu středisku na Okružní ulici, za škody a problémy vzniklé při přívalových deštích dne 10. června 2013, kdy do suterénu zdravotního střediska nateklo bahno a voda. Aby se to neopakovalo, zasejeme okolo bašty travní porost. Jednatel Společnosti SPHM Pohádkové bytosti v Mohelnici V sobotu 1. června navštívily mohelnický park různé pohádkové bytosti. Mezi nimi i ježibaba, princezna, kocour v botách, vodní víla, myšák Mickey nebo třeba Harry Potter. Proběhla zde totiž akce Cesta pohádkovým lesem. Soutěž začínala u myšáka Mickeyho, kde děti dostaly kartičky se jménem a poté se vydaly ke bráně do pohádkového lesa. U brány musely prokázat znalost pohádek a strážkyně brány muchomůrka jim pak věnovala klíč od pohádkového lesa. Poté se děti vydaly lesem vstříc mluvícím zvířátkům a postavám z pohádek. Na děti čekalo 10 stanovišť a na každém z nich zajímavý úkol. Mezi úkoly nechyběla prolézací dráha z kruhů, gumové bludiště nebo záchrana chamtivého kohouta. Děti také zkoušely hledat princezniny perly nebo kousky šatů víly v potoce. Největší hrůzu naháněla ježibaba z perníkové chaloupky a strašlivý Sarka Farka loupežník. Dětem naopak pomáhal hodný Harry Potter nebo Jasmína z pohádek tisíce a jedné noci. I přes ne příliš pěkné počasí si děti cestu užily. Příští rok se těšíme na opětovné shledání. Pokud jste neměli foťák, a máte zájem o fotky, najdete je na adrese v sekci FOTOGALERIE. Na závěr chci poděkovat Městu Mohelnice a firmě Siemens za finanční podporu této akce a starším dětem z oddílu za krásné ztvárnění pohádkových bytostí. Vedoucí oddílu Michal Kostka zajímavosti 19 Jak se vypořádat s klíštětem V létě se ještě více než obvykle chodí do přírody. Pokud si nechceme přinést z procházky klíš- tě, které se v našem regionu vyskytuje až nepříjemně mnoho, je dobré mít na paměti několik doporučení: Nosit světlé oděvy, pokud možno s dlouhými rukávy a nohavicemi, používat repelent, po návratu domů se prohlédnout, vytřepat oděv, případné klíště co nejdříve odstranit. Verzí, jak se klíštěte zbavit, je mnoho, tady máte jeden z univerzálních návodů: 1. Ideální je potřít klíště dezinfekčním prostředkem, který parazita paralyzuje. 2. Klíště vytáhněte pinzetou, kleštičkami na klíště nebo speciální kartou, kterou ho uchopíte co nejblíže kůži a kývavými pohyby pomalu vyvikláte. Šroubování po nebo proti směru hodinových ručiček je špatně. Dětské dopravní hřiště v Mohelnici červenec - srpen hod. 3. Ranku po vytažení klíštěte ihned dezinfikujte. 4. Nepanikařte, pokud vám po odstranění klíštěte zůstanou v kůži kusadla. Infekce probíhá již ve chvíli, kdy klíště začne sát krev a vypouštět sliny do rány. V samotných kusadlech však nákaza není. Tělo si s nimi poradí podobně jako s třískou. 5. Pokud chcete vědět, zda bylo vaše klíště infekční a hrozí vám přenos nákazy, odešlete klíště do laboratoře na vyšetření. Pamatujte, že čím dříve přisáté klíště odstraníte, tím výrazněji minimalizujete jeho negativní dopad na lidské zdraví. MUDr. Leoš Russitzki z Mohelnice se podělil o jeho metodu odstranění nepříjemného parazita: Klíště u nás v ordinaci odstraňujeme pomoci levandulového oleje, olej klíště zadusí a klíště se většinou samo pustí i při krouživém pohybu tamponem. Pak pinzetou opatrně klíště sejmeme nebo vytáhneme. Nakonec zkontrolujeme na tamponu a na ošetřovaném místě, jestli jsme vytáhli klíště cele. Levandulový olej je úžasný v tom, že má protizánětlivé a desinfekční účinky a lokální zarudnuti v místě kousnuti klíštětem se krásně zahojí. red. pondělí - neděle

20 inzerce 20

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér 1. září - Hola, hola, škola volá!!! Příjemné a lenošivé prázdninové

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Prezentace Tři věže s.r.o. V České republice se bohužel stále

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary Město se již tradičně zapojilo do celoevropské kampaně Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září), který se tento rok v Karlových Varech konal již potřetí. Evropský týden

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

2012/2013 www.specskoly.cz ŠKOLNÍ ČASOPIS. kopírováno z Microsoft klipart

2012/2013 www.specskoly.cz ŠKOLNÍ ČASOPIS. kopírováno z Microsoft klipart 2012/2013 www.specskoly.cz ŠKOLNÍ ČASOPIS měsíc: ZÁŘÍ 1. kopírováno z Microsoft klipart Návštěva žáků ze Slovenska v Karlových Varech Uběhl rok, co žáci ZŠ, MŠ a PrŠ Karlovy Vary pod vedením paní učitelky

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více