VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele 4 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů Věda a výzkum Publikační a přednášková činnost Prezentační a vzdělávací činnost Kalendárium Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v roce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Olomouci Horní náměstí 25, Olomouc Redakce: Mgr. Helena Richterová Grafická úprava a sazba: F.R.Z. agency, Brno Tisk: Graspo CZ, a. s., Zlín Vydal Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Praha 2009 Neprodejné

3 3

4 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Šestý rok existence Národního památkového ústavu, který vznikl v důsledku reformy veřejné správy splynutím dosavadních odborných organizací státní památkové péče, nepřinesl pro územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci žádné podstatné změny. Nadále se projevovala personální stabilita, která pozitivně ovlivňovala kontinuitu plnění náročných hlavních a mimořádných úkolů zadaných MK ČR při zajišťování a koordinaci odborné činnosti v oblasti státní památkové péče na území Olomouckého kraje. K důležitým úkolům, kterým již tradičně věnujeme značnou pozornost, patřila prezentace a propagace hradů, zámků a dalších objektů v naší správě, což se ukázalo hned začátkem roku při naší lednové účasti na 17. mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour, který se konal na brněnském výstavišti společně s veletrhem cestovního ruchu GO. Začátek roku také bývá ve znamení vyhodnocování soutěže o Historické město roku. Město Šternberk se svou MPZ bylo opět nominováno za Olomoucký kraj do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce O tom, že o titul Historické město roku bude znovu usilovat Šternberk, rozhodla komise složená ze zástupců olomouckého územního pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ), Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) a ministerstva pro místní rozvoj. Ta tentokrát vybírala pouze ze dvou přihlášených měst Šternberka a Olomouce. Veletrh památkové péče Renova proběhl od 13. do 15. března 2008 opět společně se stavebním veletrhem Stavotech na výstavišti Flora Olomouc. Podobně jako v minulých letech jsme připravili kvalitními odborníky zastoupený seminář, zaměřený na Parky v historických jádrech měst, který se setkal s velkým zájmem kulturní veřejnosti i specialistů na tuto zajímavou problematiku. Novinkou roku 2008 se stalo těsnější propojení státní památkové péče s působením krajského úřadu a dalšími institucemi. V Olomouci se sešla v dubnu na svém ustanovujícím zasedání Komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem v Olomouckém kraji. Cílem těchto poradních orgánů, které vznikly na základě příkazu ministra kultury ČR, bylo přispět k zapojení zpřístupněných památkových objektů ve správě územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu (NPÚ) do cestovního ruchu, monitorovat jimi poskytované služby, zahájit širší spolupráci mezi památkáři, kraji, obcemi, muzei, galeriemi, neziskovým sektorem, školami atd. Členy komise se stalo na Olomoucku 11 členů. Kromě zástupců odborné a výkonné složky památkové péče jsou zde zastoupeni představitelé Krajského úřadu, Statutárního města Olomouce, Arcibiskupství olomouckého, starostové některých měst a obcí, ale také například ředitelka středomoravského sekretariátu Sdružení cestovního ruchu. Komise zvolila svým předsedou prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje Pavla Horáka a místopředsedou ředitele olomouckého pracoviště NPÚ Pavla Konečného a zahájila svou činnost. Odbornou práci územního pracoviště NPÚ prezentujeme pravidelně v tematických sbornících. Stalo se tak i v roce Publikace vyšla potřetí jako příloha závěrečné zprávy NPÚ, shrnuje nové poznatky pracovníků ústavu i dalších odborníků podílejících se na výzkumných projektech. V úvodu sborníku seznamuje Zdenka Bláhová s novými zjištěními o původní barvě interiéru olomouckého kostela sv. Mořice, k nimž přispěly nálezy fragmentů historické výmalby. Další příspěvky se zabývají restaurováním kaple v Kokorách na Přerovsku (autorka Kamila Davidová) a archeologickými nálezy kachlí s erby na šternberském hradě (Hana Dehnerová). Pozoruhodným tématem článku Lucie Drábkové jsou historické tympány, nalezené při průzkumu některých kostelů na Šumpersku a Jesenicku. Řada příspěvků ve sborníku souvisela s právě dokončenou obnovou identifikace nemovitých památek. Závěrečné texty Jiřího Bláhy, Tomáše Kyncla a Tomáše Vítka potom vzešly ze semináře o historických krovech, který uspořádalo olomoucké pracoviště NPÚ v rámci veletrhu Renova Návštěvnická sezona proběhla na veřejně přístupných hradech a zámcích ve správě našeho pracoviště tentokráte za mírně sníženého zájmu kulturní veřejnosti, doplněná však o celou řadu zajímavých kulturních akcí a vážněji ji nenarušily ani pokračující stavební práce v rámci Programu na záchranu architektonického dědictví a další opravy či restaurátorské zásahy. Kontakty našeho pracoviště pokračovaly i v roce 2008 spoluprací s významnými českými či moravskými galeriemi zápůjčkami některých obrazů z hradů a zámků v naší správě. V Arcidiecézním muzeu v Kroměříži a Arcidiecézním muzeu v Olomouci se tak uskutečnila výstava Kardinál František z Dietrichsteina ( ), prelát a politik v období náboženských střetů, kam jsme zapůjčili dva portréty Františka z Dietrichsteina ze státního hradu Šternberk. Na výstavě Biedermeier, Umění a kultura v českých zemích pořádané Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze byl představen významný portrét od Josepha Weidnera, Portrét rodiny Franze I. Kleina z Vízmberku a unikátní noční stolek ze státního zámku ve Velkých Losinách. Z dalších významnějších akcí můžeme jmenovat zápůjčku kachlů ze sbírek státního hradu Bouzov na výstavu ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti nazvanou Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska. Nadále rovněž pokračovala těsná spolupráce s územním odborným pracovištěm NPÚ v Brně, kde jsme se zápůjčkami podíleli na úspěšných výstavách Hygiena šlechty a Svět dětí na šlechtických sídlech. 4

5 V krátkém úvodním textu nelze přirozeně zmínit vše z bohaté a různorodé činnosti mnoha odborů a oddělení územního odborného pracoviště NPÚ, takže bych v závěru vyzdvihl především zapojení našich odborníků do řešení úkolů institucionální vědecko-výzkumné činnosti a opravdu zodpovědný přístup celého početného kolektivu téměř stovky pracovníků k plnění úkolů v oblasti památkové ochrany našeho bohatého památkového fondu ve stále náročnějších podmínkách. Mgr. Pavel Konečný, ředitel 1. ORGANIZACE Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Olomouci Horní náměstí Olomouc Telefon: Fax: IČ: DIČ: CZ ZPŮSOB ZŘÍZENÍ: Národní památkový ústav vznikl k 1. lednu 2003 jako státní příspěvková organizace s celostátní působností, která je odbornou organizací státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů, v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. NPÚ vznikl splynutím dříve samostatných odborných organizací, Státních památkových ústavů s působností v bývalých krajích, v jednu příspěvkovou organizaci. Činnost této organizace upravuje výše zmíněný zákon, ale také vyhláška MK ČR č. 66/1988 Sb. ZŘIZOVATEL: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1. VEDOUCÍ PRACOVNICI Mgr. Pavel Konečný, ředitel, tel.: , Mgr. František Chupík, náměstek pro výkon památkové péče, tel.: , Ing. Marcela Tomášková, ekonomický a provozní náměstek, tel.: , PhDr. Zdenka Bláhová, vedoucí odboru konzervace a obnovy památek, tel.: , 5

6 PhDr. Pavel Michna, vedoucí odboru archeologie, tel.: , Mgr. Miroslav Papoušek, vedoucí odboru specialistů, tel.: , Mgr. Helena Richterová, vedoucí odboru SHP, prezentace a propagace, tel.: , Mgr. Iva Orálková, vedoucí odboru evidence a dokumentace, tel.: , ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ STAV K dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné ,2 úplné střední ,8 úplné střední odborné ,9 vyšší odborné vysokoškolské ,1 celkem ,0 VZNIKLÉ A SKONČENÉ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ POMĚRY K stav počet nástupy 28 odchody 26 TRVÁNÍ PRACOVNÍHO A SLUŽEBNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ K doba trvání počet % do 5 let 38 43,2 do 10 let 19 21,6 do 15 let 13 14,8 do 20 let 11 12,5 nad 20 let 7 7,9 celkem ,0 PRŮMĚRNÝ PLAT K průměrný hrubý měsíční plat Kč 6

7 PORADNÍ ORGÁNY ŘEDITELE Památková rada Poradní orgán ředitele NPÚ ÚOP v Olomouci. PhDr. Jitka Balatková, historička, Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc; doc. Ing. Antonín Buček, CSc., Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, architekt, Girsa AT s. r. o., Ateliér pro rekonstrukce historických staveb; Ing. arch. Naďa Goryczková, architektka, NPÚ ÚOP v Ostravě; prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc., historik umění, Ústav dějin umění AV ČR; PhDr. Bohdan Kaňák, historik, Státní okresní archiv Olomouc; Ing. Vítězslav Koukal, CSc., etnograf, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm; doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., architekt, NPÚ ÚOP v Ostravě; PhDr. Miloš Melzer, CSc., etnograf, Šumperk; doc. PhDr. Karel Müller, historik, heraldik, Zemský archiv v Opavě; PhDr. Tomáš Niesner, historik, Muzeum v Bruntále; Ing. arch. Milan Obenaus, Moravia Consult Olomouc a. s.; PhDr. Marek Perůtka, historik umění, Umělecké centrum Univerzity Palackého, katedra dějin umění FF; prof. PhDr. Miloš Stehlík, historik umění, Brno; prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., katedra ekologie PVF Univerzity Palackého; doc. PhDr. Josef Štulc, historik umění, NPÚ, ústřední pracoviště; prof. PhDr. Milan Togner, historik umění, Umělecké centrum Univerzity Palackého, katedra dějin umění FF; prof. PhDr. Josef Unger, CSc., archeolog, PVF Masarykovy univerzity, Brno; prof. PhDr. Pavel Zatloukal, historik architektury, Muzeum umění Olomouc; Ing. arch. Blanka Zlamalová, architektka, Olomouc; tajemník rady: PhDr. Pavel Michna Archeologická komise Poradní orgán pro zvýšený odborný dohled a koordinaci Programu podpory záchranných archeologických výzkumů v oblasti působnosti NPÚ ÚOP v Olomouci. PhDr. Vladimír Goš, CSc., předseda komise; PhDr. Josef Bláha, člen komise; doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., člen komise; PhDr. Pavel Michna, tajemník komise 2. NÁPLŇ A ROZSAH ČINNOSTI Odborné územní pracoviště v Olomouci existuje od roku 2003 s působností v Olomouckém kraji. Počet vybraných skupin památkové ochrany k : Národní kulturní památky 12 Kulturní památky nemovité Kulturní památky movité Městské památková rezervace 2 Vesnická památková rezervace 1 Městské památkové zóny 15 Vesnické památkové zóny 9 7

8 3. PAMÁTKOVÁ PÉČE Zpracování odborných vyjádření k využití a provádění obnovy KP, poskytování odborné pomoci vlastníkům při zajišťování péče o KP SOUHRNNÝ PŘEHLED VŠECH ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ ZHOTOVENÝCH V ROCE 2008 Správní orgány/pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Hranice Jeseník Konice Lipník nad Bečvou Litovel Mohelnice Olomouc Prostějov Přerov Šternberk Šumperk Uničov Krajský úřad v Olomouci NPÚ ÚP Celkem předběžné podmínky a konzultace při přípravě památkové obnovy odborná pomoc vlastníkům připravujících materiály pro státní programy a krajské programy drobné průzkumy stratigrafie barevnosti při obnově fasád pro vlastníky KP Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností: Konzultace odborných akcí, poskytování podkladů, v rámci programů i mimo ně. Šumperk: ve spolupráci s výkonným orgánem pokračuje výběr a zpracování nových objektů památkové ochrany, zaměřené především na Mohelnicko. Šumperk: pokračování úsilí o postupné aktivní zapojování většího množství vlastníků památek či památek místního významu do snahy o účast na získávání dotací a grantů z nejrůznějších zdrojů (jde například o granty Olomouckého krajského úřadu nebo MMR v rámci Programu rozvoje venkova atd.). Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy KP s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR: Odborný dohled v průběhu stavební obnovy konkrétních akcí, včetně akcí zařazených do státních programů. Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy KP určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče: Havarijní Program MK ČR konzultace podmínek, přijímání žádostí o zařazení do programu, kompletace podkladů, kontrola, posouzení naléhavosti a výběr k doporučení MK, odborný dohled a konzultace v průběhu prací, hodnocení výsledků. Program záchrany architektonického dědictví odborné konzultace v přípravě, posouzení a doporučení, odborný dohled během provádění, hodnocení výsledků. 8

9 Program regenerace MPR a MPZ účast zástupců NPÚ OL v komisích programu regenerace, posouzení návrhů pro jejich doporučení, odborné konzultace a dohled v průběhu provádění. Zástupci ve výběrových komisích pro hodnocení objektů ucházejících se o dotaci z Programu obnova kulturních památek v Olomouckém kraji pro rok Zástupci v komisích pro regeneraci městských památkových zón a městských památkových rezervací v jednotlivých regionech. PŘEHLED VŠECH DOTACÍ PŘIDĚLENÝCH MK ČR V ROCE 2008 NA AKCE KONTROLOVANÉ NPÚ ÚOP V OLOMOUCI Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace MPR a MPZ Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 930 Program restaurování Program podpory záchranných archeologických výzkumů 200 Celkem HAVARIJNÍ PROGRAM V ROCE 2008 Poř. Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace Přidělená dotace číslo v tis. Kč MK ČR v tis. Kč 1. Bělá-Horní Domašov Jeseník kostel sv. J. Křtitele Bernartice Jeseník kostel sv. Petra a Pavla Černá Voda Jeseník kostel Panny Marie Javorník Jeseník městský dům čp Kobylá nad Vidnavkou Jeseník hřbitovní kaple Zlaté Hory-Rejvíz Jeseník kostel Panny Marie Olomouc Hejčín Olomouc kostel sv.cyrila a Metoděje Olomouc Hejčín Olomouc Mrštíkovo náměstí č. 37 (děl. kolonie) Olomouc Nová Ulice Olomouc fort č. XIII Olomouc Nová Ulice Olomouc Polívkova ul. čp Olomouc město Olomouc tř. Spojenců čp Olomouc Olomouc Prachárna pevnůst Olomouc Olomouc Žerotínovo nám. čp Drahanovice-Ludéřov Olomouc sýpka Křelov-Břuchotín Olomouc fort č. XVII Moravský Beroun Olomouc fara Náměšť na Hané Olomouc sladovna č Paseka Olomouc kostel sv. Kunhuty Radíkov Olomouc fort Slatinice Olomouc kostel Nanebevzetí Panny Marie Štěpánov Olomouc dům čp. 154 (dělnická kolonie) Brodek u Prostějova Prostějov zámek Mořice Prostějov objekt bývalých sladoven Olšany Prostějov fara (hospodářský objekt) Tištín Prostějov kostel sv. Petra a Pavla Vranovice Prostějov kostel sv. Kunhuty Bělotín Přerov kostel Hranice Přerov kostelíček Kokory Přerov mlýn Skalička Přerov mlýn Všechovice Přerov kostel Nejsvětější Trojice Bludov Šumperk venkovská usedlost Podlesí Šumperk fara č Rájec Šumperk rolnická usedlost č Rejchartice Šumperk kostel sv. Michala Šumperk Šumperk dům čp Úsov Šumperk zámek Vyšehorky Šumperk kostel Všech Svatých Žárová Šumperk kostel sv. Martina Celkem

10 PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2008 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Hustopeče nad Bečvou zámek čp. 1 obnova fasád západního křídla zámku Javorník kostel sv. Kříže oprava krovu a střešního pláště 700 Mohelnice hradby celková obnova 500 Mohelnice tvrz Kobylků z Kobylího obnova fasád objektu 500 Plumlov zámek čp. 99 obnova interiéru 500 Určice kostel sv. Jana Křtitele obnova fasád, restaurování kamených prvků Šternberk bývalý augustiniánský klášter obnova fasád vstupního nádvoří Zlaté Hory kostel Nenebevzetí Panny Marie obnova krovu a střešního pláště Zlaté Hory-Horní Údolí kostel sv. Jana Křtitele obnova interiéru 600 Javorník Státní zámek Jánský Vrch obnova části V fasády včetně šindelové střechy hlavní budovy, obnova střechy altánu, restaurování Dedikační a erekční desky Vratislava arcibiskupa Jana Thurzy Šternberk Státní hrad Šternberk oprava střech a krovů S křídla předhradí Velké Losiny Státní zámek Velké Losiny výměna střešní krytiny a klempířských prvků Kočárovny Celkem PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ ALOKACE DOTACÍ V ROCE 2008 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Javorník fara čp. 12 obnova střechy, dveří 73,1 Javorník dům čp. 407 obnova fasády 88,6 Javorník dům čp. 413 obnova omítek 38,3 Hranice kostel čp. 791 nátěr šindelové střechy 40 Hranice dům čp. 29 obnova střechy 85 Hranice zámek čp. 1 obnova ohradní zdi 52 Lipník nad Bečvou dům čp. 617 obnova omítek 70 Lipník nad Bečvou dům čp. 601/26 obnova fasády 120 Lipník nad Bečvou zámek čp. 1 celková obnova 680 Mohelnice dům s baštou čp. 939 obnova omítek 400 Olomouc dům čp. 614 / Wurmova statické zajištění domu 25 Olomouc dům čp. 475 / Opletalova obnova střechy 25 Olomouc dům U černého psa č. 205 obnova střechy 30 Olomouc Ditrichštejnský palác 364 celková obnova fasády 250 Olomouc dům čp. 461 / 28.října 7 obnova střechy 15 Olomouc dům čp. 224 / Primavesi obnova komínů 15 Olomouc dům čp. 211/ Žer. nám. 12 obnova střechy, komínů 40 Potštát zámek čp. 1 obnova portálu, oken 400 Prostějov nová radnice čp. 130 obnova části dveřních výplní 120 Prostějov kostel sv. J. Nepomuckého obnova maleb 30 Prostějov kostel Povýšení sv. Kříže obnova nátěru fasády 10 Prostějov Národní dům čp. 218 obnova kamenných prvků 70 Prostějov stará radnice čp. 22 a 7 sanace vlhkosti objektu 170 Šternberk dům čp. 47 / Horní náměstí 2 obnova arkád a omítek 80 Šternberk kostel Zvěstování Panny Marie obnova střechy 60 Šternberk dům čp / Olomoucká 14 obnova pavlače 60 Šumperk kostel sv. Jana Křtitele restaurování fresky 255 Štíty kostel Nanebevzetí Panny Marie oprava střechy a fasády 55 Tovačov fara čp. 160 obnova krovu a střechy 196 Uničov radnice čp. 1 / Masarykovo nám. 1 obnova schodiště věžě 400 Vidnava dům čp. 24 obnova fasády 170 Zlaté Hory kaple sv. Rocha obnova střechy, kaple 200 Celkem

11 PROGRAM PÉČE O VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY V ROCE 2008 VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Navržená dotace Přiděleno MK ČR v tis. Kč v tis. Kč Telecí usedlost čp. 16 výměna šindelové krytiny Dlouhomilov (Šumperk) Dlouhomilov čp. 7 dokončení výměny oken, oprava fasády, odstranění verandy, renovace pískovcového portálu, oprava základů chléva, oprava havarijních částí střechy Horní Údolí (Jeseník) Horní Údolí čp. 3 oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava dveří a oken Palonín (Šumperk) Palonín čp. 11 oprava krovu a výměna střešní krytiny SSLA Příkazy (Olomouc) Příkazy čp. 54 oprava vstupních vrat, obnova vepřovicových zídek Rataje (Olomouc) Rataje čp. 19 oprava krovu, výměna střešní krytiny, sanační práce Dlouhomilov (Šumperk) Dlouhomilov čp. 29 výměna střešní krytiny a a obnova vikýře 0 80 PROGRAM RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V ROCE 2008 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci Schválená dotace v tis. Kč v tis. Kč Bohdíkov kostel sv. Petra a Pavla křížová cesta, dvě zastavení Lipník nad Bečvou kostel sv. Fr. Serafínského, boční oltář kaple sv. J. Kalasánského Mohelnice kostel sv. Tomáše soubor 20 dřevěných soch andělů 373, Olomouc arcibiskupská rezidence gobelín Útěk do Egypta Pavlovice u Kojetína kostel sv. Ondřeje obraz sv. Norbert zjevující se premonstrátům Šternberk státní hrad Šternberk soubor kožených tapet Štěpánov u Olomouce kostel sv. Vavřince varhany Tištín kostel sv. Petra a Pavla Veduta Tištína s kostelem, obraz Krajina s Božím okem Tovačov kostel sv. Václava dvě zpovědnice Velké Losiny kostel sv. Jana Křtitele křížová cesta Velké Losiny zámek obraz Zasnoubení Panny Marie, Zátiší s tulipány 79, Celkem PŘEHLED AKCÍ PROGRAMU PODPORY ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 Pověřená obec Obec Památka/archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Šternberk Šternberk Hradní věž Celkem POČET ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2008 Archeologické akce Dohled 17 Záchranný archeologický výzkum 12 Celkem 29 Počet 11

12 PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 Č. akce Název akce Vedoucí Okres ZAV/dohled 016/06 Olomouc rekonstrukce a dobudování stokové sítě II část 02. Chomoutov L. Kaiser Olomouc ZAV 016/07 Olomouc rekonstrukce a dobudování stokové sítě II část D1. Svatý Kopeček L. Kaiser Olomouc ZAV 014/07 NKP hrad Bouzov přípojka teplovodu P. Šlézar Olomouc ZAV 001/08 Kanalizační přípojka pro objekt Masarykovo nám. 36, Uničov L. Kaiser Olomouc ZAV 002/08 Čištění sklepů a odvoz navážky a usazenin domu U Zlaté štiky, Ztracená 4, Olomouc H. Dehnerová Olomouc dohled 003/08 Stavba opěrné zdi, Litovel, Příčná 22 P. Šlézar Olomouc dohled 004/08 NKP zámek Velké Losiny hospodářský dvůr, dešťová kanalizace H. Dehnerová Šumperk dohled 005/08 NKP hrad Šternberk oprava střech a krovů H. Dehnerová Olomouc dohled 006/08 TESCO Litovel P. Šlézar Olomouc ZAV 007/08 Obec Olomouc, k. ú. Olomouc-město, tř. 1. máje č. o. 10, stavebí úpravy sklepa a kanalizace H. Dehnerová Olomouc ZAV 008/08 Archeologické centrum v Olomouci rekonstrukce objektu U Hradiska 7/4 v Olomouci L. Kaiser Olomouc ZAV 009/08 Přípojka kanalizace a vodovodu, Sušilovo nám. 4, k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc L. Kaiser Olomouc ZAV 010/08 Olomouc, 8. května 21/464 - rekonstrukce objektu Národní dům H. Dehnerová Olomouc ZAV 011/08 Stavební úpravy 1. NP objektu čp. 205 Horní nám. č. o. 12, st. parc. 631 H. Dehnerová Olomouc dohled 012/08 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Zamenhofova, Poupětova v Olomouci P. Šlézar Olomouc dohled 013/08 Litovel, Masarykova čp. 764, parc. č. 210, kanalizační přípojka pro bytový dům P. Šlézar Olomouc dohled 014/08 Stavba kopané studny na parc. č. 129, k. ú. Příkazy, obec Příkazy 14 P. Šlézar Olomouc dohled 015/08 Rekonstrukce MS Litovel ulice Boskovicova P. Šlézar Olomouc dohled 016/08 Rekonstrukce MS Litovel ulice Dukelská P. Šlézar Olomouc dohled 017/08 Rekonstrukce MS Litovel ulice Lidická P. Šlézar Olomouc dohled 018/08 NKP zámek Jánský vrch rekonstrukce a zabezpečení terasy P. Šlézar Jeseník dohled 019/08 Litovel, 1. máje 682, parc. č. 72, přípojka kanalizace P. Šlézar Olomouc dohled 020/08 Bytové domy Peškova ul., obec Olomouc, k. ú. Povel P. Šlézar Olomouc dohled 021/08 Bytový komplex Peškova, Olomouc, k. ú. Povel, obytné bloky A, B, F, G, obec Olomouc P. Šlézar Olomouc dohled 022/08 NKP hrad Šternberk průzkum válcové věže R. Zatloukal Olomouc dohled 023/08 Blažov přeložka vodovodu P. Šlézar Olomouc ZAV 024/08 Vnější sanační úpravy kostela sv. Vavřince ve Štěpánově u Olomouce L. Kaiser Olomouc ZAV 025/08 Rozšíření parkovacích ploch, Olomouc, Švermova ul. H. Dehnerová Olomouc dohled 026/08 Slatinky, parc. č. 233/39, novostavba rodinného domu H. Dehnerová, P. Moš Prostějov ZAV POČET NÁLEZOVÝCH A JINÝCH ZPRÁV ZAPRACOVANÝCH V ROCE 2008 Typ Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 21 Předběžná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 0 Konzervátorská zpráva 0 Celkem 21 Počet POČTY ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ ZAPRACOVANÝCH A ULOŽENÝCH V ÚOP Archeologické nálezy uložené v OA Počet jednotek zaevidovaných v roce 2008 Počet jednotek uložených v OA celkem Inventární čísla archeologických nálezů nesleduje se Přírůstková čísla (1. stupeň evidence evidence sáčků) nesleduje se archeologických nálezů Celkem

13 POČET ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2008 Archeologické akce Nedestruktivní 0 Dohled 17 Destruktivní ZAV Sondáž 11 Plošný AV 1 Ostatní AV 0 Celkem 29 Počet POČET OZAA, ZAA, NZ ZPRACOVANÝCH V ROCE 2008 OZAA oznámení o archeologickém výzkumu 26 ZAA zpráva o archeologické akci v roce 2008 neevidováno NZ nálezová zpráva 21 Jiná zpráva 0 Celkem 47 Počet AKCE STAVEBNĚ HISTORICKÝCH PRŮZKUMŮ ZA ROK 2008 V ROCE 2008 Akce Archivní a terénní průzkum, termín zhotovení Autoři Vidnava, zámek, bývalá tvrz Vítek, Richterová Olomouc, Mahlerova 13, měšťanský dům Vítek, Richterová Velké Losiny, zámek domek zahradníka Vítek, Richterová Hranice, Zámecká 100, měšťanský dům Vítek, Richterová Olomouc, Kateřinská 10, bývalý klášter voršilek Pokračuje i v roce 2009 Vítek, Richterová Pravidelná účast na kontrolních dnech obnovy jen u významných KP Celkem 266, z toho: okres Jeseník 58 okres Olomouc 78 okres Prostějov 40 okres Přerov 70 okres Šumperk 20 Přírůstky odboru evidence a dokumentace za rok 2008 Přírůstky plánové dokumentace 52 ks Přírůstky SHP 24 ks Přírůstky nálezových zpráv 30 ks Přírůstky restaurátorských zpráv 77 ks Přírůstky restaurátorských průzkumů 64 ks Přírůstky publikací 618 ks Přírůstky CD 7 ks Výměna publikací s cizinou 13 ks Výměna publikací v ČR 11 ks Výměna publikací s NPÚ ÚOP 15 ks 13

14 VÝZNAMNÉ OBNOVNÉ REALIZACE NA VYBRANÝCH KP (UKONČENÉ, PŘÍPADNĚ ZAHÁJENÉ V 2008) okres Jeseník Bernartice, kostel sv. Petra a Pavla 1. etapa odvodnění a odvětrání dřevomorkou těžce poškozené budovy Černá Voda, kostel Panny Marie dokončení obnovy fasády Česká Ves, kostel sv. Josefa obnovení fasády Dolní Domašov, kostel sv. Tomáše pokračující etapa obnovy střechy Horní Domašov, kostel sv. Jana Křtitele obnova fasády průčelí Horní Údolí, kostel sv. Jana Křtitele zahájení obnovy omítek v interiéru kostela Javorník-Travná, vápenka obnova Javorník, kostel sv. Kříže pokračování obnovy střechy (obnova sanktusové věže) Javorník, měšťanský dům čp. 407 dokončení obnovy fasády Javorník, zámek Jánský Vrch dokončení obnovy fasády Jeseník, hotel Praděd zahájení obnovy fasády Kobylá nad Vidnávkou, hrobka svobodných pánů ze Skal oprava střechy Kobylá nad Vidnávkou, kostel sv. Josefa příprava vnitřního prostoru (průzkum) k restauraci historické výmalby Kobylá nad Vidnávkou, zámek oprava střechy Rejvíz, kostel Jména Panny Marie pokračování obnovy střechy Skorošice, socha Panny Marie Immaculaty restaurování sochy bez podstavce Stará Červená Voda, boží muka a kaplička Kurzakurchi obnova Travná, poutní místo, křížová cesta dokončení restaurátorských prací všech zastavení Uhelná, kostel sv. Kateřiny před dokončením několikaletého statického zabezpečení kostela, provedení 1. etapa odvodnění stavby Vidnava, měšťanský dům čp. 24 obnovení fasády průčelí a části boční fasády Vidnava, zámek s parkem zpracování stavebně historického průzkumu Vlčice, kostel sv. Bartoloměje průzkum krovu a zahájení projektové přípravy obnovy krovu a věže Vlčice obnova božích muk Zlaté Hory, kaple sv. Rocha pokračování obnovy střechy Zlaté Hory, kostel Nanebevzetí Panny Marie dokončení obnovy střechy okres Olomouc Dlouhá Loučka, kostel sv. Bartoloměje krov Ludéřov, sýpka krov, střecha Moravský Beroun, fara krov, stropy 2. NP Náměšť na Hané, dolní zámek střecha, krov Náměšť na Hané, zámek část 1. NP Olomouc, náměstí Národních Hrdinů 2 obnova fasád, výměna oken Olomouc, Denisova 30 (školní budova jezuitského areálu) dokončení celkové obnovy objektu Olomouc, MPR, Wurmova 13 (kanovnická rezidence) dokončení celkové obnovy objektu Olomouc, MPR, 1. máje 10 celková obnova objektu Olomouc, MPR, Lafayettova 10 dokončení celkové obnovy objektu Olomouc, Hejčín, kostel sv. Cyrila a Metoděje střecha, krov Olomouc, Na Vozovce 12 obnova fasády (okna, nátěr) Olomouc, Na Vozovce 21 obnova fasády Olomouc, Na Vozovce 33 oprava střechy a terasy Olomouc, Resslova 15 obnova fasády (okna, nátěr) Olomouc, Mrštíkovo náměstí 37 celková obnova Olomouc, Mrštíkovo náměstí 53 krov, krytina Olomouc, Smetanovy sady, restaurace Fontána probíhající celková obnova 14

15 Olomouc, Slavonín, kostel sv. Ondřeje doplnění maleb Křížové cesty, probíhající obnova ohradní zdi s kapličkami Slatinice, kostel Nanebevzetí Panny Marie střecha, krov Šternberk, Bezručova 14 fasáda, střecha Šternberk, Horní náměstí 1 2. NP Šternberk, bývalý klášter fasáda Štěpánov, kostel sv. Vavřince sanace vlhkosti Šumvald, kostel sv. Mikuláše odvlhčení, výmalba Tršice, kostel Narození Panny Marie střecha věže Uničov, radnice interiér věže okres Prostějov Bohuslavice u Konice obnova fasády kostela sv. Bartoloměje Horní Štěpánov, kostel sv. Vavřince obnova konstrukce krovu a střešního pláště Jesenec, kostel sv. Libora statické zajištění kleneb a zahájení obnovy nástropní výmalby Brodek u Prostějova, zámek pokračující obnova konstrukce krovu a střešního pláště Myslejovice, kostel Zvěstování Panny Marie statické zajištění povalového stropu kněžiště Nezamyslice, fara obnova konstrukce mansardového krovu a střešního pláště Olšany u Prostějova, areál fary dokončení obnovy střešního pláště hospodářského stavení Plumlov, tzv. vysoký zámek obnova části interiérů Určice, kostel sv. Jana Křtitele obnova fasády presbytáře Vranovice, kostel sv. Kunhuty obnova krytiny okres Přerov Hustopeče, západní křídlo zámku obnova fasády (sgrafito, kamenné prvky, okna) Přerov, zámek celková obnova vstupního mostu Přerov, zámek celková obnova plochy nádvoří Lipník, východní hospodářské křídlo zámku celková obnova okres Šumperk Líšnice-Vyšehorky, kostel Všech Svatých oprava šindelové střechy Mohelnice-Podolí, renesanční tvrz Kobylků z Kobylího oprava fasády s restaurováním sgrafitové výzdoby a kamenných ostění Mohelnice, hradby oprava hradebního systému Žárová u Velkých Losin, kostel sv. Martina pokračování opravy střechy Rejchartice, kostel sv. Michala zahájeny opravy střechy Raškov, areál kostela sv. Jana Křtitele dokončení oprav střech, oprava zastřešení ohradní zdi s věžemi a márnicí Šumperk, farní kostel sv. Jana Křtitele dokončení odkrývání a restaurování barokní freskové výzdoby stropu v presbytáři, dokončení průzkumu stěn presbytáře Štíty, kostel Nanebevzetí Panny Marie oprava s provedením údržby střechy a opravou fasády Heroltice, kostel sv. Jana Křtitele zahájení příprava opravy a konzervace Moravičany, kostel sv. Jiří oprava fasády Nový Malín, kostel Narození Panny Marie oprava fasády Horní Studénky, areál poutního kostela sv. Linharta úpravy Mohelnice, Zámečnická 3 obnova historických výplní oken a dveří Loštice, sakristie kostela sv. Prokopa obnova historických výplní oken a dveří Úsov, kostel sv. Jiljí obnova historických výplní oken a dveří Nové Losiny, kostel sv. Jana Křtitele obnova historických výplní oken a dveří 15

16 PLNĚNÍ PROGRAMU DIGITALIZACE ÚDAJŮ O PAMÁTKOVÉM FONDU 1) Skenování (digitalizace) malo a velkoplošných analogových materiálů pro potřeby všech oddělení NPÚ ÚOP v Olomouci (mapy, výkresy, fotografie, letáky, plakáty k výstavám a jiným propagačním akcím) ve formátu A4 až A0+, cca 500 ks. 2) Skenování (digitalizace) malo a velkoplošných analogových materiálů pro potřeby NPÚ ÚP (legislativní mapy k prohlášení PZ, PR a OP) ve formátu A4 až A0+, 342 ks. 3) Archivace digitálních dokumentů získaných skenováním ad1) a ad2) vypalováním na média CD/DVD - cca 150 ks. 4) Grafické úpravy digitálních souborů v programech MS WORD, Zoner Media Editor, GIMP 2 a dalších, formát A4 až A0, cca 100 ks. 5) Grafické úpravy starších mapových děl v programu Microstation 95 (mapy PZ, PR a OP) a jejich aktualizace pro potřeby odborných pracovníků ÚOP, vytváření účelových odborných map (katastrální mapy, specializované mapy, soutisky apod.) a jejich velkoplošný tisk, cca 50 ks. 6) Velkoplošný tisk na plotru HP DesignJet 800 (mapy, plakáty, letáky, výkresy, atd.), formát A4 až A0+, cca 420 ks. 7) Vytváření datové základny oborového GIS nad katastrálními mapami získávanými průběžně od Krajského úřadu olomouckého kraje a ověřovanými porovnáváním s aktuální katastrální mapou ČUZaK prostřednictvím webových mapových služeb. Editací jsou vytvářena geografická data obsahující údaje o plošně chráněných památkových územích (PZ, PR), ochranných pásmech (OP) a jednotlivých nemovitých kulturních památkách v 18 základních vrstvách. V roce 2008 vytvořena nebo aktualizována data k cca 800 nemovitým kulturním památkám a 50 plošným územím. 8) Digitalizace mapových výstupů Obnovy identifikace nemovitých kulturních památek v Olomouckém kraji (zpracovaných pracovníky odboru ED) v programu ArcView 9.2 editací datové základny oborového GIS. Editace a vytváření tiskových výstupů (souborů typu Adobe PDF) s výřezy katastrální mapy pro každou jednotlivou nemovitou kulturní památku, cca 500 položek. 9) Vyhledání legislativních podkladů k prohlášeným PZ, PR a OP v Olomouckém kraji (katastrální mapy, texty prohlášení) a jejich digitalizace skenováním, ověření platnosti s odbornými pracovníky ÚOP a ÚP NPÚ, konzultace s orgány ORP a Krajského úřadu Olomouckého kraje, cca 50 položek. 10) Vkládání digitálních dokumentů do archivačního systému MIS NPÚ a vytváření objektů pagis pro územní identifikaci nemovitých kulturních památek v oborovém GIS ve spolupráci s odbornými pracovníky odboru ED a KOP ÚOP v Olomouci, v roce 2008 vloženo do MIS na našem lokálním serveru dokumentů, zejména na území okresů Jeseník, Šumperk a Prostějov. Do systému MIS bylo v roce 2008 na našem lokálním serveru vloženo: 334 skenů fotografie-pozitiv, 0 skenů fotografienegativ, 0 skenů fotografie-diapozitiv, 1 sken vyobrazení, 149 skenů mapy a plánu, 0 skenů publikace, 31 skenů analogových dokumentů ostatních, digitálních fotografií, 0 digitálních vyobrazení, 0 digitálních map a plánů, 0 digitálních publikací a 16 digitálních dokumentů ostatních. 11) Poskytování odborných konzultací pro pracovníky celého NPÚ v oblasti používání MIS a GIS NPÚ, pořádání odborných školení, pro cca 20 pracovníků NPÚ. 12) Poskytování speciálních odborných činností a konzultací pro ostatní pracovníky ÚOP při využívání internetu, webových mapových služeb, elektronické komunikace, přenosu dat, konfigurace programů (MS WORD, EXCEL, atd.), PC a ostatní digitální techniky. 13) Poskytování odborné pomoci a konzultací při údržbě a provozu výpočetní techniky, drobné opravy, výměna tiskových náplní apod. 4. SPRÁVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ Státní hrad Bouzov, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SH Bouzov Bouzov 8 Tel.: Fax: OTEVÍRACÍ DOBA: duben říjen 16

17 Státní zámek Jánský Vrch, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SZ Jánský vrch Javorník Tel.: OTEVÍRACÍ DOBA: duben říjen Soubor staveb lidové architektury v Příkazích Příkazy 54 Tel.: OTEVÍRACÍ DOBA: květen září Státní hrad Šternberk, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SH Šternberk Horní náměstí Šternberk Tel.: , Fax: OTEVÍRACÍ DOBA: duben říjen Státní zámek Velké Losiny, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SZ Velké Losiny Velké Losiny 268 Tel.: OTEVÍRACÍ DOBA: duben říjen HLAVNÍ AKCE NA OBJEKTECH Státní hrad Bouzov Papírová architektura prodejní výstava Turistické známky výstava Mezinárodní den památek kostýmové prohlídky se soutěží pro děti Přehlídka středních uměleckých škol ukázky řemesel Hrad plný písniček zpívané prohlídky Řemeslný jarmark jarmark, šermíři, divadlo Balóny nad hradem starty horkovzdušných balónů s programem Mohelnický dostavník koncert 17

18 Dny evropského dědictví kostýmové prohlídky pro děti Duchové a strašidla večerní kostýmové prohlídky při svíčkách Státní zámek Jánský vrch Velikonoce na zámku prohlídky zámku s velikonoční výzdobou Ukázky malování vajíček a pletení pomlázky, písně, koledy Kostýmové prohlídky Kulturní program ke dni dětí Zámecký karneval + taneční zábava v maskách Posezení u cimbálu muzika z jižní Moravy Javornický rockfest hudební vystoupení rockových skupin Vánoce na zámku prohlídky zámku s vánoční výzdobou Kulturní doprovodný program k vánočním prohlídkám Výstava betlémů SSLA Příkazy Výstava Hanácké vánoce Ukázka péče o stromy ve starém sadu Hanácké velikonoce Beseda u cimbálu s CM Krajina Pec nám spadla ukázky řemesel, obnova chlebové pece Hanácká biozahrada, sad starých odrůd ukázky a poradenství Výtvarka ve skanzenu tvořivý víkend pro děti Jarmark ve skanzenu ukázka řemesel, výstava Ukázka výroby nepálených cihel Odpoledne s dechovou hudbou Příkazanka Projížďka na koních Dny evropského kulturního dědictví Ukázky sklizně obilí, ukázka výmlatu Státní hrad Šternberk Velikonoční a vánoční výstavy Velikonoční a vánoční jarmark s dílnou pro děti Velikonoční a vánoční koncert Výstava fotografů amatérů Zábavné odpoledne pro děti a rodiče Historická móda v proměnách času samostatná výstava v expozici hradu ( ) Výtvarná soutěž doprovodná akce k výstavě odívání Kostýmové prohlídky se zapůjčením kostýmů Pohádkové prohlídky konec sezony Projížďky na koních v parku Šternberský kopec rockový festival Koncert Schola gregoriana pragensia Folklorní mezinárodní taneční a hudební odpoledne Koncerty dechových a smyčcových nástrojů Dny evropského dědictví Komentovaná výstava pro základní a střední školy Benefiční koncert Charita Šternberk Koncert vítězů celostátní soutěže ZUŠ 18

19 Adventní koncert Vánoční setkání seniorů Státní zámek Velké Losiny Festival Losinské kulturní léto divadelní vystoupení, hudební koncerty (červenec srpen) NÁVŠTĚVNOST: Objekt Prohlídkové trasy Doprovodné akce SH Bouzov SH Šternberk SZ Velké Losiny SZ Jánský Vrch SSLA Příkazy ROK 2008 NA HRADECH A ZÁMCÍCH ODDĚLENÍ MOBILIÁRNÍCH FONDŮ V roce 2008 jsme spolupracovali s významnými českými galeriemi a muzei na několika výstavách. V Arcidiecézním muzeu v Kroměříži a Arcidiecézním muzeu v Olomouci se uskutečnila výstava Kardinál František z Dietrichsteina ( ). Prelát a politik v období náboženských střetů, kam jsme zapůjčili dva portréty kardinála Františka z Dietrichsteina ze SZ Šternberk. Na výstavě Biedermeier, Umění a kultura v českých zemích pořádané Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze byl představen významný portrét od Josepha Weidnera, Portrét rodiny Franze I. Kleina z Vízmberku datovaný 1846 a unikátní noční stolek ze SZ Velké Losiny. Na výstavu Národní galerie v Praze Tance a slavnosti století jsme zapůjčili obraz Karneval ve městě ze 17. století a kopii Brueghelova Vesnického posvícení ze SZ Velké Losiny. Vlastivědné muzeum v Olomouci pořádalo na konci roku 2008 výstavu Zelené perly. Historické zahrady a parky Olomouckého kraje, kde byly představeny sbírkové předměty ze SZ Velké Losiny, SH Šternberk a mobiliárního fondu zámku Náměšť na Hané. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti pořádalo výstavu Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska, kam byly zapůjčeny kachle ze sbírek SH Bouzov a z archeologických nálezů našeho regionu. Nadále pokračovala spolupráce s NPÚ, územním odborným pracovištěm v Brně, kde jsme se zápůjčkami podíleli na výstavách Hygiena šlechty a Svět dětí na šlechtických sídlech. V loňském roce se nám na SH Šternberk pro hlavní sezónu podařilo ve spolupráci s Moravským divadlem v Olomouci připravit výstavu Historická móda v proměnách času. Součástí výstavy byly komentované prohlídky pro školy a návštěvníci měli možnost si vyzkoušet repliky historických kostýmů. Počet aktuálně digitalizovaných inventárních jednotek mobiliáře:

20 5. VĚDA A VÝZKUM PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ PŘEHLED ČINNOSTI V OBLASTI VAV I. Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče Název výzkumného Pracoviště Řešitel Doba řešení Finanční záměru projektu prostředky 102: Integrovaný informační NPÚ ÚOP v Olomouci Ing. Dalibor Buršík systém památkové péče II. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny Hlavní garant: PhDr. Jaromír Míčka (ÚOP v Brně) Název výzkumného Pracoviště Řešitel Doba řešení Finanční záměru projektu prostředky 201: Odborné hodnocení a systematické NPÚ ÚOP v Olomouci Mgr. Lenka Vaňková vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření NPÚ 203: Systematická odborná identifikace NPÚ ÚOP v Olomouci Bc. Kamila Davidová, movitého památkového fondu (s výjimkou Mgr. Pavel Konečný mobiliárních fondů kulturních památek) III. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny Hlavní garant: Pavel Jerie (ÚP) Název výzkumného Pracoviště Řešitel Doba řešení Finanční záměru projektu prostředky 301: Vědecký výzkum a aplikace metod NPÚ ÚOP v Olomouci Mgr. Tomáš Vítek operativního zpacování stavebně-historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích. 304: Vědecké hodnocení a kompletní odborná NPÚ ÚOP v Olomouci Mgr. Jiří Kaláb památková dokumentace vesnických sídel v ČR (Průzkum a dokumentace vesnických sídel a lidových staveb okresu Šumperk) 306: Systematický průzkum, vědecké NPÚ ÚOP v Olomouci Mgr. Richard Zatloukal vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu 307: Odborné zpracování a vědecké NPÚ ÚOP v Olomouci Mgr. Pavel Šlézar, vyhodnocení záchranných archeologických Mgr. Richard Zatloukal výzkumů nemovitých kulturních památek a památkových území jako nových pramenů k dějinám území České republiky IV. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století Hlavní garant: doc. Ing. arch. Miloš Matěj (ÚOP Ostrava) Název výzkumného Pracoviště Řešitel Doba řešení Finanční záměru projektu prostředky 401: Odborné posouzení, průzkum, vědecké NPÚ ÚOP v Olomouci Mgr. Miroslav Papoušek hodnocení, soupis a dokumentace industriálního dědictví 19. a 20. století (Plošný výzkum industriálního dědictví v okrese Prostějov) 402: Odborné poznávání, průzkum, vědecké NPÚ ÚOP v Olomouci Ing. Vilém Švec hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století Celkem

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Olomouci. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Olomouci. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Olomouci výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Linka č. Trasa Úsek zařazený do IDSOK Poznámka Dopravce 291 Zábřeh

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY Spolupráce se správami památkových objektů Spolupráce v oblasti památkové péče Proměna NPÚ od 1.1.2013 Spolupráce se správami památkových

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích R1402, 1403, 1404, 1405, 1406, Zábřeh na

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích Zábřeh na Moravě Šumperk trať v celé délce

Více

Předprojektové přípravy. pro obnovu historické architektury

Předprojektové přípravy. pro obnovu historické architektury Předprojektové přípravy pro obnovu historické architektury Mgr. Martin Číhalík o Vystudoval dějiny umění a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně o Od roku 1998 pracuje v oblasti

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 271 Prostějov hl. n.-dzbel trať v celé délce ČD 273 Červenka-Prostějov

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Borová Břidličná ŘKF Borová-Malenovice ŘKF Břidličná Obnova varhan v kostele sv. Ignáce na Borové Obnova opěrné zdi u kostela v Břidličné Česká Ves ŘKF Česká Ves Adaptace fary v České Vsi Domaslavice ŘKF

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Podpora kultury v regionech

Podpora kultury v regionech Podpora kultury v regionech Tato vláda je první vládou, která naplno komunikuje s kraji i obcemi Ministerstvo kultury přispělo v minulém roce krajům a obcím částkou 701 380 000 korun. Prostředky byly uvolněny

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Digitalizace fondů NPÚ

Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ umožnila postupně on-line zpřístupnit veškeré listinné a fotografické dokumenty ke kulturním památkám veřejnosti i státní správě a zároveň zachránit a uchovat

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 1 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech upravuje 14 zákona č. 20/1987 Sb.,

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ Název kroužku Adresa kroužku Kontaktní osoba Bartošovice Územní svaz: MORAVSKOSLEZSKÝ Telefon nebo : Bílovec Telefon nebo : Bohumín MO Bohumín Rolnická č.3 Sedlák Jan 735 51

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 1 ISBN 80-86234-78-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více