INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L.,JINDŘICHOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L.,JINDŘICHOV"

Transkript

1 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L.,JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 7 listopad 2011 ZPĚV K POCTĚ SV. JANA KŘTITELE Verše: Mons. Josef Hrdlička Hudba: Vítězslav Tugendlieb Svatý předchůdce Páně Jene Křtiteli, z tvých prorockých úst slyšíme slova: On musí růst a já se umenšovat. Pomoz i nám připravit stezky přímé, ať nic nestojí v cestě tomu, kdo křtí Duchem svatým a ohněm, ať horami své pýchy pohnem. Ať vyrovnáme prohlubně svých dluhů a opustíme zajetí všech bludných kruhů. Voláním neúprosným a přesto bratrským v každé době při nás stůj. Umenšen ve smrti o vlastní hlavu rozmnožil jsi Boží slávu a Ježíš sám o tobě svědčí, že nezrodil se z ženy nikdo větší. Chraň věřící svůj lid, který ti svěřil Pán, ať otevře svým dětem štědrou dlaň, ať dary milosti nás vede, živí, chrání, udělí radost, mír a požehnání.

2 Rozhovor ROZHOVOR S PANEM BISKUPEM MONS. JOSEFEM HRDLIČKOU Při příležitosti 85. narozenin našeho varhaníka, sbormistra a hudebního skladatele pana Vítězslava Tugendlieba jsme poprosili o zodpovězení několika otázek pana biskupa Mons. Josefa Hrdličku Vážený pane biskupe, můžete našim čtenářům prozradit, kdy a jak začala vaše spolupráce s panem Vítězslavem Tugendliebem? Poznal jsem se s panem varhaníkem a skladatelem V. Tugendliebem a jeho rodinou někdy po roce 1980, ještě za totality. Textově jsem s ním spolupracoval při tvorbě jeho vánoční mše, kterou hranický sbor tehdy poprvé uvedl. O něco později jsem se podílel na textu nové mešní písně v Kancionálu č. 522, kterou pan Vítězslav krásně zhudebnil. Vážím si našeho přátelství. Pane biskupe, náš chrámový sbor uvede v neděli 27. listopadu Zpěv k poctě sv. Jana Křtitele. Vy jste autorem veršů, pan Tugendlieb autorem hudby. Jak se takové společné dílo tvoří? Vzpomínám si, že mě on sám vyzval, zda bych se nepokusil o text sboru k oslavě patrona hranického chrámu. On následně text zhudebnil. Už jsem si skladbu i z not přehrál, ale velmi se těším na zvukový záznam v provedení Vašeho sboru. V mém osobním vztahu ke sv. Janu Křtiteli mě neustále oslovuje jeho věta: On (Ježíš) musí růst, já se umenšovat. Můžeme se těšit na nějaký další plod vaší již osvědčené spolupráce s naším jubilantem? Zatím nic v plánu nemáme. Chtěl bych ještě zmínit, že jsem myslel na Vaše hranické společenství, když jsem nedávno překládal poezii velkého Rainera Maria Rilke, který je spjat i s vaším městem. Knížečka se jmenuje Život Mariin a vydalo ji Karmelitánské nakladatelství v roce Pane biskupe, nebudete jako autor nic namítat proti tomu, když při příležitosti uvedení tohoto díla v Hranicích dáme farníkům k dispozici text Zpěvu k poctě sv. Jana Křtitele, aby měli možnost vnímat kromě hudby také hloubku vašich veršů? Samozřejmě, že s tím souhlasím. Ještě bych chtěl informovat, že naše Katedrální středisko církevní hudby a zpěvu v Olomouci vydalo testovací zpěvníček Písně k Boží chvále, kde je i upravená mešní píseň k sv. Janu Křtiteli pro zpěv lidu (na nápěv Michaela Haydna). S díky využívám příležitosti, abych pozdravil celé Vaše farní společenství. Vzpomínám živě na nedávné setkání na faře při kurzu lektorů. Žehnám všem. Za odpovědi na otázky děkuje B. Fliedrová 2

3 Nabídka akcí POHÁDKA V ÚSTÍ Ústecký divadelní soubor INKOGNITO vás zve na pohádku TANEČEK PŘES DVĚ PEKLA. Hrát se bude v Kulturním domě v Ústí v neděli v 16:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni. ŽIVÝ BETLÉM Čtvrtou neděli adventní Vás všechny zveme na hranické náměstí, kde bude od 11:30 hodin předvedený živý Betlém. KONCERTY V KOSTELE V HRANICÍCH Všichni jste srdečně zváni na následující koncerty: v hodin - HDPS v 18:00 hodin- CANTABILE v 16:00 hodin - MKZ v 18:00 hodin - HARMONIA Příspěvky z proběhlých akcí ZÁKLADNÍ KOLO SOUTĚŽE BIBLE A MY ROČNÍK V říjnu 2011 proběhla základní kola v našem děkanátu soutěže BIBLE a MY. Zúčastnilo se jich 16 základních škol a 4 střední školy. Do okresního kola z našich farností postoupili: Z I. kat. ze ZŠ Jindřichov Lenka ZDRÁHALOVÁ a Alžběta VÁŇOVÁ, ze ZŠ Střítež nad Lud. Lukáš JORDÁN a Lenka DRÖHSLEROVÁ, ze ZŠ Šromotovo Amálie PARDUBICKÁ a Adriana KUBALÍKOVÁ, ze ZŠ l. máje David ŠLESINGER a Kateřina KUBÁTOVÁ, ze ZŠ Ústí Jolana ŠUPOLOVÁ a Klára TOLÁŠOVÁ, ze ZŠ Struhlovsko Karolína FŮSKOVÁ a Klára STOKLASOVÁ. Z II. kat. ze ZŠ Střítež Anna ŠVECOVÁ a Kristýna HAITLOVÁ, ze ZŠ Šromotovo Kristýna KAŇOVSKÁ a Martina PITRUNOVÁ, ze ZŠ l. Máje Markéta KUBÁTOVÁ s Berenikou ANDRÝSKOVOU, ze ZŠ Struhlovsko František ŽERAVÍK a Magdaléna ŽERAVÍKOVÁ. 3

4 Ze III. kat. ze ZŠ Šromotovo Marie KAŇOVSKÁ a Dominika VINKLAROVÁ, z Gymnázia Hranice Martin KUBEŠA a Anežka SVOBODOVÁ. Ze IV. kat. Michal KOČNAR, Aleš MATĚJA a Veronika BUBÍKOVÁ. Všem blahopřejeme a přejeme úspěch v okresním kole, které proběhne na konci měsíce listopadu. Za organizátory Marcela Brázdová CHARITA VÁNOČNÍ BALÍČEK Akce Vánoční balíček, při které Arcidiecézní charita Olomouc dopraví na Ukrajinu 235 dárků, se Charita Hranice účastní již po třetí. Letos v prosinci povezeme do Olomouce 18 balíčků, které dále poputují ke konkrétním dětem z dětských domovů a sociálních center ve městech Ternopil, Lopatyn a Kolomyja. Obdarujeme celkem 11 děvčat a 7 chlapců. A kdo jsou ti, kteří vánoční dárky pro děti ve věku od dvou do patnácti let připraví? Z převážné většiny jde o jednotlivé rodiny, dárek také vytvoří pracovní kolektivy Charitní pečovatelské služby a služby Osobní asistence, další dárek asistentky z Denního centra Archa a pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix. Většina rodin zapojených do akce je z Hranic, čtyři rodiny jsou ze Všechovic a po jedné rodině z obcí Černotín, Bělotín a Jindřichov. Část rodin se akce účastní každoročně, někteří s námi obdarovávají děti na Ukrajině letos poprvé. Balíčky zabalené ve vánočním papíře, opatřené jménem dítěte a místem určení (nejlépe v azbuce) je na Charitu Hranice, ulice Purgešova 1399 nutno dopravit nejpozději do pondělí Fotogalerii z předávání dárku v loňském roce najdete na webových stránkách Děkuji všem, kteří se s námi akce účastní. Přeji Vám hodně radosti při přípravě vánočního překvapení pro děti na Ukrajině. Radka Andrýsková, pastorační asistentka Charity Hranice ADVENTNÍ ZASTAVENÍ Charita Hranice pořádá v adventní době pro své zaměstnance a zájemce z farnosti cyklus čtyř setkání u adventního věnce. Akce, kterou jsme nazvali Adventní zastavení, se bude konat každé adventní úterý tj , 6.12., a v 16 hodin v Denním centru Archa, Třída Československé armády 211 (v areálu bývalé Karnoly). Čas Adventního zastavení bude naplněn rozjímáním nad adventními biblickými texty, vzájemným sdílením a obohacováním se. Témata jednotlivých setkání na sebe budou volně navazovat, můžete se zúčastnit jen některého ze setkání. Těšíme se na Vás. Radka Andrýsková, pastorační asistentka Charity Hranice 4

5 POZVÁNKA K TŘÍKRÁLOVÉMU KOLEDOVÁNÍ Prvotní cíl Tříkrálové sbírky je předání radostné zvěsti o Bohu, který je blízko nám i lidem mimo církev. Máme vydávat opravdové svědectví o Boží lásce k nám, lidem. Jestliže jsme my objevili Boha jako lásku, nesmíme si to nechat jen pro sebe. Máme jít světu zvěstovat Krista, být viditelným znamením jeho lásky. Charakter sbírky je tedy především evangelizační. Koledníci jsou vyslanci Boží lásky k lidem a mají o ní věrohodně svědčit. Přitom umožní mnoha lidem se podílet na díle pomoci trpícím bližním, a tak odpovědět na velkou Boží lásku skutkem lásky. Zastupují chudé, trpící a potřebné a jejich jménem prosí o dar. Prosit o peníze pro lidi v nouzi může být těžké. To totiž vyžaduje určitou dávku odvahy, pokory, lásky k potřebným a nadšení pro pomoc. Charita Hranice organizuje Tříkrálovou sbírku na území Hranického děkanátu již po třinácté. Opět hledáme nezištné dobrovolníky, jimž není lhostejný osud charitního díla a které žádáme o pomoc při realizaci této sbírkové akce. Hledáme pomocníky z řad dětí představitelů tří králů a také dospělé a mladé lidi starší 15 let, kteří budou vedoucími skupinek. Zájemci z řad dětí i dospělých hlaste se, prosím, na telefonním čísle , nebo na mé mailové adrese Ať radostnou vánoční zvěst o narození Pána Ježíše můžeme společně donést do všech domácností našeho města. Radka Andrýsková, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2012 Knihovnička Dominik DUKA - TRADICE, KTERÁ JE VÝZVOU Tomasz Dostatni, Jaroslav Šubrt Knižní novinkou těchto dnů je DOMINIK DUKA autorů Tomasze Dostatniho, polského dominikánského kněze, a Jaroslava Šubrta, šéfredaktora přílohy Katolického týdeníku. Jedná se o knižní rozhovor s názvem TRADICE, KTERÁ JE VÝZVOU. Arcibiskup Dominik Duka odpovídá autorům na otázky, jenž se týkají smyslu tradice v kontextu moderních českých i evropských dějin, dějin dominikánského řádu a celé církve. V knize se můžeme seznámit i s názory pražského arcibiskupa na českou společnost, stav dialogu státu a církve. Otázka náboženské tradice a náboženských symbolů je jistě také otázkou historické paměti i historické tradice, protože česká státnost se datuje od přijetí křesťanství. Nelze si tedy představit tradici našeho národa bez náboženské tradice. To jsou slova současné hlavy české katolické církve, pražského arcibiskupa z úvodní kapitoly. Kniha je vhodně doplněna fotografiemi z bohatého života Dominika Duky. Knihu TRADICE, KTERÁ JE VÝZVOU vydalo nakladatelství Portál a je vhodným vánočním dárkem, který čtenáře evokuje k zamyšlení. M. Brázdová 5

6 Informace Centra pro rodinu Jitřenka PROBĚHLO: Tradiční podzimní vycházka. Letos jsme se opět vypravili k Valšovickým jezírkům. Počasí bylo nádherné, podzimní slunce a barevné listí na stromech přispěly k veselé náladě všech účastníků. Svatomartinská lucerničková vycházka se také vydařila. Začali jsme na faře povídáním o svatém Martinovi. Děti se staly aktéry příběhu, kdy Martin, ještě nepokřtěný, se dělí o svůj plášť s chudým žebrákem. Potom si děti vyzdobily své lucerničky a mohli jsme vyrazit do parku. Martin na nás čekal tentokrát jako opravdový voják. Za dobrůtky pro zvířátka a písničky všechny děti dostaly malou sladkou odměnu. Víkend pro ženy, který jsme pořádali s CPR Šumperk, proběhl v Loučce u Olomouce. V pátek za námi přijel P. Pavel Hödl, který se s námi podělil o svou poutavou prezentaci o svatebních obřadech. V sobotu nás čekalo povídání a sdílení o tématu ženství z různých pohledů, které jsme doplňovali biblickými tanci. Toto propojení nás všechny oslovilo. Nechybělo tvoření a vycházka podzimní přírodou. Den pro osamělé rodiče se nakonec pro malý zájem neuskutečnil v Pavlovicích, ale spolu s CPR Ráj jsme nabídli alespoň část připraveného programu rodičům v nově otevřeném azylovém domě pro rodiče a děti ve Slavíči. Tvořivé odpoledne se vydařilo, jednáme o další spolupráci. PROBÍHÁ: Tvořivá odpoledne 2x za měsíc. Některé tvořivé programy jsou zaměřeny na naše -náctileté a jiné vhodné pro celou rodinu, programy nejsou uzavřené nikomu, kdo má o danou výtvarnou techniku zájem. Proto přijďte mezi nás. Kurs předávání víry v rodině,kurs rozvoje osobnosti pro ženy, Kluby maminek v pondělí a středu dopoledne a 1x za měsíc v úterý odpoledne, Odpolední Modlitby matek 1x měsíčně, Modlitby manželek 1x měsíčně, Kavárnička s biblickými tanci 1x měsíčně, Taneční podvečery pro ženy každé pondělí od 17 hodin ZVEME VÁS NA: Klub maminek s povídáním na téma Advent v rodině v pondělí 28. listopadu Odpolední klub maminek 6. prosince v 16 hod, nazvaný Světla adventu. Děti se poutavou formou seznámí s některými světci, kteří nás adventem provázejí Adventní setkání s Fanynkou Böhmovou na téma O pokoře se koná v pátek 9. prosince v 17 hodin na faře. Po přednášce možnost krátké tiché adorace v kostele. Vánoční tvoření ve čtvrtek 15. prosince od na faře Předvánoční klub maminek ve středu dopoledne. Víkend pro ženy na sv. Hostýně s lektorkami Gitou Vyleťalovou a Mariou Fridrichovou. Témata: Je možné odpustit sama sobě?, Ženský strach a 6

7 mužský stud v manželství, Kultura života, Modlitba chvály a díků Cena 800Kč/dvoulůžk. pokoj bez příst./ 1 100Kč /jednolůžk. pokoj s přist/. Doplňkový program biblické tance, tvoření. Hlaste se co nejdříve. Informace ke všem na plakátech a našich webových stránkách. Ve fotogalerii najdete také řadu zajímavých fotek z proběhlých akcí. Upozornění: ve středu se dopolední Klub maminek nekoná!!! Rádi bychom v příštím roce nabídli opět Manželské večery, už nyní se můžete předběžně hlásit, pokud máte o tento program zájem. Akce a aktivity v CPR Jitřenka v Hranicích LISTOPAD/PROSINEC Den Datum Hodina Akce Místo pondělí :30 Adventní dopolední klub maminek Fara Hranice středa :00 Kurz KROOS pro ženy 2. lekce Fara Hranice čtvrtek :00 Kurz Předávání víry v rodině 3. lekce Fara Hranice pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM Fara Hranice úterý :00 Světla adventu odpolední klub mam. Fara Hranice středa :30 Dopolední klub maminek Fara Hranice čtvrtek :30 Tvoření pro náctileté šperky z FIMA Fara Hranice čtvrtek :00 Cvičení pro rodiče s dětmi od 3 let DDM Hranice pátek :00 Adventní duchovní obnova Fara Hranice pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM Fara Hranice úterý :00 Odpolední modlitby matek Fara Hranice úterý :00 Modlitby manželek Fara Hranice středa :00 Kurz KROOS pro ženy 3. lekce Fara Hranice čtvrtek :30 Vánoční tvoření pro rodiny Fara Hranice pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM Fara Hranice středa :30 Předvánoční dopolední klub maminek Fara Hranice PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ ADVENTNÍ DOBY!!! CPRŽ Olomouc zprostředkovává odborné poradenství: pastorálně-terapeutické poradenství - MUDr. Jitka Krausová manželské a rodinné poradenství - Mgr. Vít Hušek, Th.D. poradenství v obtížných životních situacích - Bc. Marcela Řezníčková poradna pro duševní zdraví - MUDr. Michaela Kytičková Přihlásit se nebo získat bližší informace o poradenství a termínech můžete na tel. čísle: , Kontaktní hodiny CPR Jitřenka: Po: 9 12, St: 9 12, po telefonické domluvě i odpoledne. Nabízíme také hlídání dětí je nutno se domluvit dopředu. tel.:

8 ZMĚNY ZAČÁTKŮ BOHOSLUŽEB Jindřichov Střítež - Čtvrtek v 16:30 hodin místo pátku v 16:30 hodin Pátek v 18:00 hodin místo čtvrtku v 18:00 hodin MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Svatý Mikuláš navštíví naši farnost v neděli v Hranicích při dětské mši svaté v 10:00 hodin a v Ústí při mši svaté v 7:00 hodin. Prosíme všechny ochotné farníky o pomoc při přípravě na svátek svatého Mikuláše i všechny, kteří mohou přispět ovocem. Příprava balíčků pro děti na svátek sv. Mikuláše bude v pátek od 15:00 hodin na faře v Hranicích. BIBLICKÉ HODINY Biblické hodiny se konají ve čtrnáctidenních intervalech v sobotu po večerní mši svaté na faře v Hranicích. Termíny dalších setkání: a v 17:30 hodin. FARNÍ PLES XIV. farní ples se bude konat v sobotu Sokolovně v Hranicích. v 19:30 hodin v VOLBY NOVÉ PASTORAČNÍ RADY Zveřejnění kandidátů, kteří souhlasili s kandidaturou bude na nástěnkách v kostele. Volby do nové pastorační rady se budou konat P. Jiří Doležel Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je do Příspěvky dodané po tomto datu nebudeme moci uveřejnit! Informátor hranické farnosti redakce: Bohumila Fliedrová, Aleš Král Příjem dopisů, příspěvků: schránka u bočního vchodu kostela nebo Telefon na farní úřad v Hranicích: Internetová adresa farnosti a děkanátu Hranice: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení příspěvků. Výtisky jsou neprodejné a slouží k vnitřní potřebě farnosti

INFORMÁTOR. 1 leden 2014 FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR. 1 leden 2014 FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV WEBOVÉ STRÁNKY ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO Na těchto stránkách máte možnost přečíst si pastýřské listy, termíny poutí, reflexe církevních událostí a další důležité informace: www.ado.cz POPELEČNÍ STŘEDA

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin

Více

INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA

INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA BIBLICKÉ HODINY Biblické hodiny se konají přibližně každou druhou sobotu po večerní mši svaté na faře v Hranicích. Termín příštího setkání: 21.2.2015 v 17:30 hodin. Ve Stříteži na faře se konají biblické

Více

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011 Snažme se každý říci, čím se chci Kristu přiblížit, abych na něj mohl více spoléhat a mít v duši pokoj,

Více

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 3 duben 2011

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 3 duben 2011 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 3 duben 2011 Požehnej Bože tyto ratolesti a požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem a jednou ať s

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Na letošní Tradiční zlínské pouti vystoupil

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 1 ročník 23 leden 2015 PŘIBÝVÁ LIDÍ BEZ DOMOVA O DOMOVĚ A BEZDOMOVCÍCH NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 1 ročník 23 leden 2015 PŘIBÝVÁ LIDÍ BEZ DOMOVA O DOMOVĚ A BEZDOMOVCÍCH NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 1 ročník 23 leden 2015 O DOMOVĚ A BEZDOMOVCÍCH NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA PŘIBÝVÁ LIDÍ BEZ DOMOVA 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA...o tom, co je to

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

pražské arcidiecéze č. 1, leden 2003

pražské arcidiecéze č. 1, leden 2003 pražské arcidiecéze č. 1, leden 2003 Co přinese budoucnost nechme hádat hadačům a věštcům. Řada lidí se ptá, co jim tento rok přinese. Je jisté, že přinese věci příjemné a nepříjemné a nic nám celkem nepomůže,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Zástupci našeho regionu Mgr. Karel Jankovič, člen Rady města

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Modlitba za kněze ve farnosti

Modlitba za kněze ve farnosti Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2-4 Bratři a sestry A co budoucnost na naší faře Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta Několik slov od našich nových

Více

občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku Ročník 3 * číslo 5 * Advent a Vánoce 2008 * www.farnostblansko.cz

občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku Ročník 3 * číslo 5 * Advent a Vánoce 2008 * www.farnostblansko.cz občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku Ročník 3 * číslo 5 * Advent a Vánoce 2008 * www.farnostblansko.cz Jaká je pro nás doba vánoc? Doba je zlá, velmi zlá, opakují si mnozí rodiče.

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK Jak se žije v církevních školách v pražské arcidiecézi Září již tradičně vybízí k myšlenkám na školu, ať už ve vzpomínkách starší generace,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více