Ú V O D N Í K. Vě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. Vá c l a v a 1. l i s t o p a d u L é t a Pá n ě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú V O D N Í K. Vě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. Vá c l a v a 1. l i s t o p a d u L é t a Pá n ě 2 0 0 9"

Transkript

1 Vě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. Vá c l a v a 1. l i s t o p a d u L é t a Pá n ě L I S T O P A D Ú V O D N Í K Slavnost Všech svatých a Dušičky jsou už těsně před námi. Opravdu ten čas letí jak obvykle konstatujeme při nezávazné konverzaci. Nedávno skončily prázdniny a už jsou na obzoru Vánoce. Tato skutečnost mě vždycky smiřuje s koncem toho krásného letního období a nástupem nevlídného zimního období plného tmy, bláta a nemocí. A nemyslím si to jen já. Nedávno mi jedna známá potvrdila, že i pro ni jsou Vánoce světlem, které září na konci pošmourného podzimního času. Ale nejsou to jen Vánoce, které dávají šmak jinak nudnému plynutí času tak, jak to prožívají lidé, kteří nemají s církevním rokem nic společného. Každý svátek či slavnost, každá změna období jako je třeba nástup adventu nebo postu a po něm ta jásavá vánoční nebo velikonoční radost, všechno, co si postupně připomínáme z Ježíšova života během církevního roku, přináší neustálé změny do našich všedních dní. Je mi vždycky líto těch, hlavně starších, lidí, které už život tak, jak jim jednotvárně plyne den za dnem, přestává těšit. A i když je to asi to nejmenší, co nám dává naše víra, přece jen toto liturgické prožívání roku je pro nás velikým darem, za který musíme být vděční. Jarka N.

2 2/ XI O H L É D N U T Í za uplynulým měsícem nebo i dál Společenství seniorů na Monínci Čas ubíhá, člověk se ani nenaděje, a už má nějaký ten měsíc oficiálně nárok na důchod. Najednou si říká: jsem já vlastně na ten důchod připravená? A co vlastně můžu očekávat od stáří? A právě v této chvíli nabídla naše farnost možnost zúčastnit se duchovní obnovy pro seniory v samostatné chatě na kopci Monínec, s nádherným výhledem do krásného okolí Sedlce a Prčic. Došlo i na vycházky do podzimní přírody, a jak jinak s otcem Stanislawem i na dobré jídlo. Hlavní však byla přátelská atmosféra přirozeně utvořeného společenství. A zajímavé přednášky: Mgr. Adéla Boučková Komunikace: praktické rady, jak upravit vztahy k rodičům, v manželství, vůči dětem, vnoučatům, jak docílit slušného chování zdravotnického personálu, když ležíme v nemocnici apod. Takže díky, bylo to užitečné, inspirující setkání. Věřím, že se z něho vyvine, jak na závěr zaznělo, Klub seniorů s nabídkou aktivit pro starší část naší farnosti i seniory z Vršovic... H.Hř. Otec Stanislaw Staří lidé v Bibli: inspirující duchovní pohled na téma důstojnost stáří a příslib Hospodina, že on sám nás ponese až do našich šedin, atd. Doporučené čtení na /res/data/003/ pdf MUDr. Josef Vašek Jak trénovat paměť a Jak prožívat stáří: ve stáří bychom měli být aktivní, plníme si své každodenní malé povinnosti a pokud možno i cestujeme, máme koníčky (což mohou být i ruční práce, luštění křížovek a Sudoku) nebo se třeba učíme cizí jazyky, atd. (Jak se ukázalo při představování každého z nás, touto radou se jeden každý přebohatě řídí.) Existují také pracovní sešity pro konkrétní cvičení paměti, které najdeme na internetu na

3 3/ XI S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti Farní charita Motto: Láska v pravdě (Caritas in veritatis, Benedikt XVI., ) Tímto mottem jen připomínám, o co by nám mělo jít. Děkujeme všem za přízeň, sdělování potřeb, dobrovolnickou pomoc, modlitby. Děkujeme za hmotnou finanční pomoc, děkujeme, že můžeme prodávat pohledy zatím s výtěžkem Kč z farního dne. V obou kostelech budou nadále naše dotazníky; prosíme o jejich vyplnění, abychom dělali, co dělat máme, a nedělali, co nám nepatří :-). Časem, doufáme, je umístíme i na web. Aktuálně: nutně potřebujeme doplnit seznam řidičů, jednak těch, kteří by byli ochotni dopravit občas potřebné lidi na bohoslužbu a z ní, a jednak těch, na které bychom se mohli obrátit v případě nárazových potřeb. Dále potřebujeme doplnit seznam dobrovolníků/ic, kteří by byli ochotni navštěvovat seniory třeba jen pro sdílení, aby nebyli moc sami. Hanka Ekonomická rada Ekonomická rada na svém zasedání projednala zrušení vkladového účtu u České Spořitelny a jeho nahrazení druhým běžným účtem, na kterém budou uloženy účelově vázané finanční prostředky (např. na rekonstrukci kaple). Ostatní účty jsou beze změny. Dále jednala o ukončení rekonstrukce kaple, přípravě kolaudace stavby a následném slavnostním vysvěcení nového multifunkčního sálu. Dále byla projednána nabídka na instalaci číselníku do kostela sv. Mikuláše budou vyžádány ještě další nabídky. Jiřina Haaszová O T Á Z K Y pro otce Stanislawa Milý Stanisławe, minule jsi nám dal mimo jiné nahlédnout do farářské kuchyně a prozradil jsi, jak je to s těmi prvními roky působení v nové farnosti. Můžeme se dnes zeptat na kázání? Jak se na něj připravuješ? STW: I když to asi tak nevypadá, mám velkou trému před každým kázáním. Pochází to z mládí. Po základním vzdělání jsem se šel učit na tesaře. Tři roky jsem se učil a po vyučení jsem samozřejmě nastoupil do zaměstnání. Pracoval jsem další tři roky na stavbě a přitom se snažil studovat. Bylo to velmi náročné. V práci jsem končil v půl třetí odpoledne, o hodinu později začínala škola, a výuka končila v osm hodin večer. O tom, že to nebyla procházka růžovým sadem svědčí to, že ze sto dvaceti tří

4 4/ XI studentů nás úspěšně školu dokončilo pouze jedenáct. Dnes s odstupem doby jsem za tu zkušenost velmi vděčný. Umím si představit, co to znamená namáhavá fyzická práce, vím jaké to je, když člověk pracuje a studuje současně, vím, co to je doopravdy nemít čas. Mnohem lépe tak dnes porozumím lidem v rozhovoru, protože se dokáži vcítit do jejich situace. Zkrátka vím, o čem povídají. Komplex stálého dohánění potřebného vzdělání mne provázel i v semináři a dopředu mohu prozradit, že ani seminář mě tohoto pocitu nezbavil. Stále jsem cítil určitý handicap oproti svým vrstevníkům. Ti měli za sebou studia na gymnáziu. V mých očích to tehdy znamenalo, že nikdy nebudu tak dobrým služebníkem Slova jako oni. No a s tímhle asi ne zcela šťastným přesvědčením jsem vstupoval do kněžského života. Jak se ale tady říká, všechno zlé je pro něco dobré a každá mince má dvě strany. Mě ta nejistota přivedla k poctivé a pečlivé přípravě každého kázání. A to mi zůstalo dodnes. S přípravou nedělního kázání začínám v pondělí a v úterý. To několikrát za sebou čtu všechna čtení z Písma, která se budou číst v neděli. První čtení a evangelium zpravidla na sebe navazuje a dává hlavní směr kázání. Hledám vždy tu hlavní myšlenku, samozřejmě v návaznosti na současný život a třeba i situaci ve farnosti, městě, státu, atd. Snažím se o to, aby Písmo promlouvalo k dnešním lidem a dávalo jim inspiraci pro řešení jejich aktuálních otázek. Nejtěžší je kázání pro děti. Zde je důležité stručně, jasně a hlavně krátce vystihnout podstatu. V kázání pro děti není prostor pro nějaké dlouhé vysvětlování. Jejich pozornost je nepoměrně menší než pozornost dospělých, a proto se snažím tu sdělovanou pravdu koncentrovat třeba do jednoho obrazu nebo i předmětu. Děti ale vždy překvapí. Jejich reakce snad ani odhadnout nelze. Upřímnost a spontánnost s jakou reagují je vždy dílem Ducha svatého. A ten mi také v takových situacích pomáhá pokračovat. Pro dospělé si v devadesáti procentech kázání píšu. Cítím, že nemám ten dar, abych bezpečně a srozumitelně pro všechny sdělil během těch pěti šesti minut hlavní ideu. Musím mít promyšlený celý koncept. Před evangeliem se vždy snažím, aby se kázání stalo vpravdě Božím slovem, které naplní všechna otevřená srdce. Zřídkakdy však mívám pocit spokojenosti. Jsem tedy vděčný za každou, byť sebemenší zpětnou vazbu. Může to být otázka, názor, poznámka i kritika. Může to být ze strany dětí, dospělých, seniorů, z presbytáře i z lavic. Skutečně každý projev beru vážně a jako zájem toho člověka. Stává se pro mne zdrojem poučení a především důkazem, že Boží slovo skutečně žije. Tak takhle to je s mou přípravou na kázání. Tu písemnou podobu tvořím v pátek nebo v sobotu. V těchto dnech bych byl vděčný a jsem vděčný za každou modlitební podporu. Záleží mi na tom, aby se nedělní promluva nesla vždy v Duchu svatém. Stanislawe, děkuji Ti za velmi upřímné a zajímavé vyprávění. ptal se Pavel Švarc

5 5/ XI Výzva čtenářům Máte-li na Stanisława nějakou otázku, pošlete ji prosím na adresu redakce farního časopisu (kontakt je uveden v tiráži), nebo ji doručte do farní kanceláře, případně ji zašlete na adresu Na vaše otázky se těší jak páter Stanisław, tak redakce. Současně si přitom vyhrazujeme právo neodpovídat na otázky nevhodné, urážlivé a vulgární, a samozřejmě na otázky anonymů. R O Z H O V O R se Simonou Kocourkovou Mám radost, že se přihlásilo hodně lidí a většina stále chodí říká vedoucí Alfa kursu (AK) Simona Kocourková. Jak jsi se dostala k AK a kdy to bylo? V roce 2001 jsme šli požádat o křest našeho prvního dítěte místního pana faráře ve Stodůlkách. Jelikož v té době ve farnosti neprobíhaly žádné přípravy pro rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své děti, nabídnul nám pan farář, abychom se zúčastnili kurzů Alfa. Protože já sama jsem byla pokřtěná rok předtím, myslela jsem si, že jsem snědla všechnu moudrost a že na kurzy Alfa by měl začít chodit spíše můj nevěřící manžel. Ten ale statečně odolal mému nátlaku, takže jsem se kurzů nakonec přece jen zúčastnila sama. Nestačila jsem se divit, kolik toho ještě neznám. Kolikátý kurs spolupořádáš a kde všude? Ve stodůlecké farnosti jsem se zúčastnila osmi běhů, poprvé jako host, a potom už v nejrůznějších službách. Jak se stalo, že vedeš AK ve Vršovicích, když bydlíš na druhém konci Prahy? S prosbou o pomoc při přípravě vršovických kurzů Alfa se na mě obrátil p. Stanisław Góra, který ve Stodůlkách také působil. Je pravda, že skloubit Alfu a dojíždění s nabitým programem matky s třemi dětmi vyžaduje někdy mnoho úsilí, a bez podpory a pomoci manžela bych to nemohla zvládnout. Ale stojí mi to za to, protože je to nádherná zkušenost. Co tě na současném běhu kursů nejvíce překvapilo? Myslím, že není nic, co by mě vysloveně překvapilo. Velmi mě ale potěšilo velké nasazení všech členů přípravného týmu, kteří do toho šli, aniž by dopředu věděli, jak náročná práce je čeká. Rovněž mám radost z toho, že se na kurzy přihlásilo hodně hostů a většina z nich stále chodí. Co považuješ na tomto druhu preevangelizace za nejdůležitější? Přiznám se, že coby konvertita jsem citlivá na formy evangelizace, které působí nátlakově. Na kurzech Alfa se mi líbí to, že nabízejí přátelskou nenátlakovou atmosféru, ve které je

6 6/ XI možné vyjádřit jakýkoli názor nebo třeba i jen mlčet a poslouchat ostatní. Myslím, že toto je velmi důležité pro lidi, kteří jsou na křesťanství jen zvědaví a chtějí mít jistotu, že se po nich nebude nic chtít. Mám zkušenost, že právě díky tomuto prostoru mnoho lidí po skončení kurzů říká: Nemůžu říct, že bych uvěřil v Boha, ale díky kurzům Alfa jsem změnil názor na křesťany a padlo mnoho mých předsudků. To pro mne bývá největší odměnou. Ptal se Ferdinand Peroutka P R O S T O R pro sdílení myšlenek, zážitků apod. Slavnost Všech svatých Vždycky jsem si představovala, jaká nádherná oslava je v nebi na svátek Všech svatých. Následující den, na Dušičky, mi připadal trochu smutnější. Po nedávné smrti své sestry jsem pochopila, že odchod i těch nejbližších nemusí být smutný. Mluví o tom i následující text z učebnice náboženství pro 8. třídu: Až nás Bůh zavede domů Až nás Bůh zavede domů ze soumraku do svého oblažujícího světla, to bude svátek! Budeme zpívat o světě a dějinách. Budeme zpívat a tančit a radovat se, neboť nás vede domů, ze spěchu do klidu, z chudoby do nadbytku. A pochybovači budou říkat: Opravdu, jejich Bůh činí divy! Noc mění v jasný den! Pak uvolní prsty dlaně, pouta, jimiž jsme se sami olupovali o svobodu. Rozšíří prostor našeho života ve všech výškách a hloubkách ve všech délkách a šířkách svého nezměřitelného domu. Už nám nevyznačí žádné hranice. Kdo miluje, bude věčně milovat! Až nás Bůh uvede domů, to bude svátek. Budeme se objímat a budeme k sobě něžní. Smát se budou po dlouhých letech chudoby ti, kdo mívali hlad. Zpívat budou po dlouhých nocích nesvobody ti, které mučili mocní tohoto světa. Tančit budou spravedliví, kteří bojovali a trpěli na zemi pro lepší svět! AŽ NÁS BŮH ZAVEDE DOMŮ, TO BUDE SVÁTEK! J. N.

7 Hřbitov v Rožmitále, fotografie Bohdana Holomíčka

8 8/ XI Svatý Martin z Tours, biskup svátek 11. listopadu Sníh se sype velkou mocí, svatý Martin jezdí v noci.. (stará školní píseň) Tuto píseň již dnes ve zpěvnících nenajdeme, ale o sv. Martinovi si povíme. Narodil se kolem r. 316 v Samarii (dnes v Maďarsku), v rodině pohanské. Otec byl důstojníkem římské legie a v Uhrách byl služebně. Později se rodina odstěhovala zpět do Itálie, konkrétně do Pavie, kde se Martin seznámil s křesťanstvím a byl tam přijat do katechumenátu. Již tehdy toužil stát se poustevníkem, ale otec neznal jiné povolání nežli vojenské, a tak umístil svého tehdy teprve patnáctiletého syna v galské armádě. Martin plnil své vojenské povinnosti spolehlivě a odvážně, nicméně srdce k vojenskému stavu nepřiložil. Přesto se stal brzy důstojníkem. Jednou za kruté zimy jel spolu s několika druhy koňmo do Amiens. Před městskou bránou spatřil polonahého žebráka, a jelikož neměl peníze ani jídlo, rozťal mečem svůj důstojnický plášť a polovinu dal chuďasovi, nedbaje posměchu svých druhů. V noci se mu pak zdál sen: Viděl Spasitele, oděného do kusu pláště, který daroval žebrákovi,a slyšel slova: Tímto rouchem mne oděl Martin, dosud nepokřtěný. Ve dvaceti letech byl Martin pokřtěn, vystoupil z armády a oddal se zcela životu duchovnímu. Nejprve žil nějakou dobu jako poustevník, později se odebral k slavnému biskupu Hilariovi do Poitiers, aby si zde doplnil vzdělání. Později byl Hilarius poslán do vyhnanství a Martin se rozhodl navštívit své rodiče a obrátit je na víru.povedlo se mu to však jen u matky, otec zůstal i nadále pohanem. Roku 360 se Hilarius vrátil z vyhnanství a povolal Martina zpět k sobě, a protože znal jeho touhu po poustevnickém životě, daroval mu v Ligugé pozemek k založení mnišské osady. Tak vznikl slavný klášter a první klášter v Galii vůbec. V r. 371 se uprázdnil biskupský stolec v Tours. Místní věřící by rádi viděli na tomto stolci právě Martina, ovšem ten o tom nechtěl ani slyšet. Podle legendy se ukryl do sena, ale přiběhlo hejno husí a tak strašlivě řvaly, že se lidé běželi podívat, cože to tam ty husy mají a hle našli Martina... a pak že jsou husy hloupé! Tak se stal Martin biskupem a husy podle nezaručené verze skončily na pekáči. I jako biskup žil velice skromně, až asketicky. Nebydlil v biskupském domě, ale spolu s dalšími mnichy před branami města v nuzných příbytcích. Z nich se později vyvinul významný klášter Marmoutier, jehož zbytky stojí dodnes. Jako biskup horlivě kázal evangelium v celé diecézi, podporoval chudé a nemocné, čímž si získal jejich sympatie, ale jak už to chodí, u některých svých spolubratrů, zejména těch změkčilých a neukázněných, oblíben nebyl. Martin se však nenechal otrávit a pokračoval ve svém díle. Při pastorační cestě do Cannes jihozápadně od Tours Martin zemřel ve věku osmdesáti let. Jeho tělo bylo převezeno do Tours, kde bylo pohřbeno za obrovské účasti lidu. Nad jeho hrobem byla postavena kaple, která se v průběhu let rozšířila na baziliku. Světec bývá tradičně znázorňován

9 9/ XI jako římský důstojník na koni roztínající svůj plášť pro žebráka, který klečí před jeho koněm. Méně časté je znázornění Martina jako biskupa v tomto případě má krom svých biskupských insignií u sebe ještě husu. Světec je patronem vojáků, domácích zvířat a hus, abstinentů, chudáků a žebráků. Na jeho svátek bývá zvykem pojídat martinskou husu a martinské rohlíky. Dobrou chuť! A.K. Opravy Omlouváme se všem čtenářům i těm, kdo se podílejí na Vinici, za chyby v tiráži minulého čísla. Některé vinaře jsme zapomněli napsat, jiní tam třebas zase napsaní jsou a radši by nebyli. Všem se moc omlouváme za nedopatření. Také data nám tam trochu nesedla; třebas příspěvky do nynějšího čísla jsme přijímali i po Trochu i proto vydání této Vinice neproběhlo podle plánu, moc se omlouváme všem, kteří se těšili a čekali. O to víc vás můžeme potěšit větším množstvím článků a pozvánek! Některé výtisky v minulém vydání měly omylem prohozené listy. Snad to nebyla právě vaše Vinice... stane se... A nakonec se omlouvám všem, kteří čekali Vinici em, že jim byla zaslaná se zpožděním. Děkuji za pochopení. AL P O Z V Á N Í na následující měsíc nebo i trochu dál Divadlo Miriam listopad v 19 hod. E. E. Schmitt: Návštěvník Setkání slavného psychiatra Sigmunda Freuda s neznámým návštěvníkem. Účinkují: P. Kostka, P. Pelzer, E. Strupková, režie J. Pleskot v E. E. Schmitt: Noemovo dítě Příběh o síle přátelství, které překonává hranice rasy, kultury a náboženství. Účinkují: J. Holcová, L. Nešleha a J. Someš Rezervace: denně hod., tel nebo Requiem Dne 2. listopadu 2009 v 18 hodin bude v kostele sv. Václava ve Vršovicích provedeno Requiem W. A. Mozarta. Skladba zazní během latinsky sloužené eucharistie. Účinkuje Cantores Pragenses, členové sboru Canticorum iubilo a Orchestr sv. Cecílie. Provedení řídí dirigent a sbormistr Tomáš Čechal. Akce je podpořena Městskou částí Praha 10. Pozvání do Afriky Přijďte si rozjasnit studený konec listopadu besedou o horké Africe! Ve čtvrtek 26. listopadu v 19 hodin zveme na povídání o Středoafrické republice. Uslyšíte, jaké jsou barvy a vůně Afriky, jak se učí zeměpis na misijní škole, co nejvíc chybí černošským sirotkům nebo jak se vyhnout jedovatým hadům na misijní zahradě. O tom a mnohém jiném, zkrátka o svých zkušenostech z půlroční

10 10/ XI práce na karmelitánské misii ve městečku Bozoum přijde vyprávět Terka Böhmová. Představíme vám i neziskovou společnost Siriri (www.siriri.org), která se zaměřuje na pomoc právě v této chudičké zemi. Budete-li chtít, můžete si i odnést nějakou africkou drobnost na památku. Tomáš a Madla Jelínkovi Z Á V Ě R E M... Chtěl bych ti ukázati báječné krajiny Tak nějak začíná jedna kapitola Jeníkových pohádek Jana Zrzavého. Mrtvý čmelák navštěvuje v noci malého Jeníka a ukazuje mu všechny krásy pohádkové, a přesto naší, země. Křepelka v září oblétala celou naší republiku a byla by škoda nechat si tu krásu pro sebe. Vždyť ona příroda vypovídá o kráse našeho Boha Stvořitele! Kdykoliv stanu v přírodě a rozhlédnu se kolem, zazní mi v hlavě slova Marka Orka Váchy a musím se pro sebe usmát: Chcete vidět zázrak? Vždyť žijeme uprostřed něj! A zároveň je mi tak trochu líto, že to, co cítím, nemůžu sdílet se všemi ne všichni jsou si té krásy vědomi, ne všichni ji vidí, ne všichni ji vnímají. Vesmír je neuvěřitelný zázrak. Naštěstí není třeba létat do kosmu, protože ty překrásné poklady máme na zemi. Lesy, louky, horské planiny. U nás spíše planinky! A každá má svůj půvab. Nejdříve Jizerské hory: strmé jehličnaté svahy, spousta potůčků, zelené trávy. A ten vzdoušek! Jizerské hory ze strany Frýdlantského výběžku skýtají netradiční pohled. Jsou strmější, divočejší obzvlášť když se po obloze honí šedé mraky, skrz které prosvítá podzimní slunko. Jeseníky jsou oblejší. Pustější. Opuštěná osada Adamov v okrese Šumperk, která od 50. let minulého století postupně zaniká, je sevřená mezi horskými loukami, na kterých se pasou ovce a krávy. Jesenické pastviny jsou plné kamenitých kupek a malých remízků. Pustější jsou i silnice, které jsou pěkně vymleté. Čím se lidé v tomto kraji živí? Musí to být drsný život obzvlášť v zimě, kdy na dno hlubokých údolí nepadne slunko po celý den a silnice jsou velmi těžko sjízdné. A nakonec byla Křepelka v Krkonoších. Hory v létě jsou krásné, a o to víc v babím létě, když koruny stromů zlátnou a jeřabiny jsou obtěžkané červenými kuličkami. Ranním lesem se prohání mlha a nakonec se přeci jen jejím závojem a korunami stromů prodírá slunko. To si vzpomenu, co napsal Václav Větvička do svých Vzpomínkových jiter: Les je jako barokní chrám! On tehdy měl patrně na mysli tropický prales, ale platí to o každém lese, o každém kousku přírody: Je to chrám Boží, skrz který k nám proniká Jeho světlo! Lidem z města tento kontakt s Bohem mnohdy chybí. Nechte se tak také dotknout krásou všeho stvoření a zaposlouchejte se do Boha v ranním vánku, jak napsal kardinál Tomáš Špidlík. Vaše Křepelka na Vinici

11 11/ XI Přehled pravidelných týdenních aktivit......se postupně utváří. Zatím probíhají tyto pravidelné aktivity: Kroužek vyšívání (vede M. Řečinská): pondělí, na faře Modlitební společenství (vede V. Novák): pondělí, u sv. Václava Biblické hodiny (vede J. Nagy): 2. a 4. úterý v měsíci, na faře Náboženství pro dospělé (vede P. Kuneš): středa na faře Farní charita: 1. středa v měsíci, na faře Úklid kostela sv. Václava: většinou 1. a 3. středa v měsíci a podle potřeby (dle aktuálního nedělního oznámení) Setkání starší mládeže: (kontaktní osoba A. Koucká): 1. středa v měsíci, na faře Setkání mladší mládeže: 2. a 4. středa v měsíci, na faře (kontaktní osoba O. Rechner) Zkouška pěveckého sboru (vede O. Polanská): středa, u sv. Václava Setkání při čaji: jednou měsíčně ve čtvrtek (dle oznámení), 8.45 na faře Modlitební setkání maminek (vede Z. Čiháková): čtvrtek na faře Zkouška kapely Missa: čtvrtek, na faře Přehled pravidelných bohoslužeb neděle 8.30 sv. Václav sv. Václav /pro rodiny s dětmi/ sv. Mikuláš /P. Kuneš/ úterý sv. Mikuláš středa sv. Václav /nejen pro mládež/ čtvrtek 8.00 sv. Mikuláš sv. Mikuláš /jen 1. čtvrtek v měsíci; pro děti/ pátek sv. Václav sobota 8.00 sv. Mikuláš Příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru neděle kostel sv. Václava středa kostel sv. Václava pátek kostel sv. Václava kostel sv. Václava Jiný termín svátosti smíření je možné dohodnout s P. Stanisławem. Eucharistická adorace čtvrtek kostel sv. Mikuláše pátek kostel sv. Václava kostel sv. Václava Možnost setkání s knězem úterý fara Pokud je v nedělním oznámení ohlášena dovolená P. Stanisława, pravidelné termíny svátosti smíření, setkání s knězem a páteční eucharistická adorace odpadají. Farní kancelář pro veřejnost pondělí fara čtvrtek fara Výpis z křestní matriky (potvrzení o křtu) je možné objednat mailem:

12 12/ XI Kalendář akcí na listopad /po/ 8.00 Eucharistie MIK Eucharistie s Requiem W. A. Mozarta VAC /út/ Kurzy Alfa FAR /st/ Úklid kostela VAC Setkání starší mládeže FAR Farní charita FAR /čt/ 8.45 Farní čaj FAR Eucharistie pro děti MIK Koncert Rencontres MIK Ekonomická rada FAR /so ne/ Kurzy Alfa výjezd /ne/ Sbor z Dobříše /zpěv při dopol. bohoslužbách/ VAC /út/ Biblická hodina FAR Kurzy Alfa FAR /st/ Setkání mladší mládeže FAR /čt/ Koncert Rencontres MIK Pastorační rada FAR /pá út/ Duchovní obnova rodin Monínec /út/ Kurzy Alfa FAR /st/ Úklid kostela VAC Rozhovory o manželství: Manželství jako svátost FAR /P. Michael Slavík/ /čt/ Přednáška o Arménii /Luděk Kučera/ MIK /pá ne/ Duchovní obnova mladší mládeže /út/ Biblická hodina FAR Kurzy Alfa FAR /st/ Setkání mladší mládeže FAR /čt/ Přednáška o Africe /Tomaš Jelínek Siriri/ FAR /ne/ Loutkové divadlo FAR Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plánováno na , příspěvky dodávejte nejpozději do středy Kontakt: případně osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Anna Langpaulová Provizorní redakční rada: Stanislaw Góra, Jan Rückl, Miloslav Müller ml., Martin Bouček, Alena Králová, Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Václav Sokol Korektury: Martin Bouček Sazba: Slávek Heřman, tisk: Sylvie Tomsová, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. DUBEN 2005 Vzpomínky na Jana Pavla II. v nabídce České televize

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Vlastní presentace Farní anketa Duben, kv ten 2010

Vlastní presentace Farní anketa Duben, kv ten 2010 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Vršovické náměstí 84/6,101 00 Praha 10 Vršovice Farní anketa presentace výsledků duben, květen 2010 Obsah Poděkování... 2 Kde se nacházíme?...

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 12 PROSINEC JE PŘED NÁMI ADVENT pro mě snad nejhezčí období církevního roku. Ta touha po Vykupiteli, vyjádřená v tolika

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více