Ú V O D N Í K. Vě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. Vá c l a v a 1. l i s t o p a d u L é t a Pá n ě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú V O D N Í K. Vě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. Vá c l a v a 1. l i s t o p a d u L é t a Pá n ě 2 0 0 9"

Transkript

1 Vě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. Vá c l a v a 1. l i s t o p a d u L é t a Pá n ě L I S T O P A D Ú V O D N Í K Slavnost Všech svatých a Dušičky jsou už těsně před námi. Opravdu ten čas letí jak obvykle konstatujeme při nezávazné konverzaci. Nedávno skončily prázdniny a už jsou na obzoru Vánoce. Tato skutečnost mě vždycky smiřuje s koncem toho krásného letního období a nástupem nevlídného zimního období plného tmy, bláta a nemocí. A nemyslím si to jen já. Nedávno mi jedna známá potvrdila, že i pro ni jsou Vánoce světlem, které září na konci pošmourného podzimního času. Ale nejsou to jen Vánoce, které dávají šmak jinak nudnému plynutí času tak, jak to prožívají lidé, kteří nemají s církevním rokem nic společného. Každý svátek či slavnost, každá změna období jako je třeba nástup adventu nebo postu a po něm ta jásavá vánoční nebo velikonoční radost, všechno, co si postupně připomínáme z Ježíšova života během církevního roku, přináší neustálé změny do našich všedních dní. Je mi vždycky líto těch, hlavně starších, lidí, které už život tak, jak jim jednotvárně plyne den za dnem, přestává těšit. A i když je to asi to nejmenší, co nám dává naše víra, přece jen toto liturgické prožívání roku je pro nás velikým darem, za který musíme být vděční. Jarka N.

2 2/ XI O H L É D N U T Í za uplynulým měsícem nebo i dál Společenství seniorů na Monínci Čas ubíhá, člověk se ani nenaděje, a už má nějaký ten měsíc oficiálně nárok na důchod. Najednou si říká: jsem já vlastně na ten důchod připravená? A co vlastně můžu očekávat od stáří? A právě v této chvíli nabídla naše farnost možnost zúčastnit se duchovní obnovy pro seniory v samostatné chatě na kopci Monínec, s nádherným výhledem do krásného okolí Sedlce a Prčic. Došlo i na vycházky do podzimní přírody, a jak jinak s otcem Stanislawem i na dobré jídlo. Hlavní však byla přátelská atmosféra přirozeně utvořeného společenství. A zajímavé přednášky: Mgr. Adéla Boučková Komunikace: praktické rady, jak upravit vztahy k rodičům, v manželství, vůči dětem, vnoučatům, jak docílit slušného chování zdravotnického personálu, když ležíme v nemocnici apod. Takže díky, bylo to užitečné, inspirující setkání. Věřím, že se z něho vyvine, jak na závěr zaznělo, Klub seniorů s nabídkou aktivit pro starší část naší farnosti i seniory z Vršovic... H.Hř. Otec Stanislaw Staří lidé v Bibli: inspirující duchovní pohled na téma důstojnost stáří a příslib Hospodina, že on sám nás ponese až do našich šedin, atd. Doporučené čtení na /res/data/003/ pdf MUDr. Josef Vašek Jak trénovat paměť a Jak prožívat stáří: ve stáří bychom měli být aktivní, plníme si své každodenní malé povinnosti a pokud možno i cestujeme, máme koníčky (což mohou být i ruční práce, luštění křížovek a Sudoku) nebo se třeba učíme cizí jazyky, atd. (Jak se ukázalo při představování každého z nás, touto radou se jeden každý přebohatě řídí.) Existují také pracovní sešity pro konkrétní cvičení paměti, které najdeme na internetu na

3 3/ XI S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti Farní charita Motto: Láska v pravdě (Caritas in veritatis, Benedikt XVI., ) Tímto mottem jen připomínám, o co by nám mělo jít. Děkujeme všem za přízeň, sdělování potřeb, dobrovolnickou pomoc, modlitby. Děkujeme za hmotnou finanční pomoc, děkujeme, že můžeme prodávat pohledy zatím s výtěžkem Kč z farního dne. V obou kostelech budou nadále naše dotazníky; prosíme o jejich vyplnění, abychom dělali, co dělat máme, a nedělali, co nám nepatří :-). Časem, doufáme, je umístíme i na web. Aktuálně: nutně potřebujeme doplnit seznam řidičů, jednak těch, kteří by byli ochotni dopravit občas potřebné lidi na bohoslužbu a z ní, a jednak těch, na které bychom se mohli obrátit v případě nárazových potřeb. Dále potřebujeme doplnit seznam dobrovolníků/ic, kteří by byli ochotni navštěvovat seniory třeba jen pro sdílení, aby nebyli moc sami. Hanka Ekonomická rada Ekonomická rada na svém zasedání projednala zrušení vkladového účtu u České Spořitelny a jeho nahrazení druhým běžným účtem, na kterém budou uloženy účelově vázané finanční prostředky (např. na rekonstrukci kaple). Ostatní účty jsou beze změny. Dále jednala o ukončení rekonstrukce kaple, přípravě kolaudace stavby a následném slavnostním vysvěcení nového multifunkčního sálu. Dále byla projednána nabídka na instalaci číselníku do kostela sv. Mikuláše budou vyžádány ještě další nabídky. Jiřina Haaszová O T Á Z K Y pro otce Stanislawa Milý Stanisławe, minule jsi nám dal mimo jiné nahlédnout do farářské kuchyně a prozradil jsi, jak je to s těmi prvními roky působení v nové farnosti. Můžeme se dnes zeptat na kázání? Jak se na něj připravuješ? STW: I když to asi tak nevypadá, mám velkou trému před každým kázáním. Pochází to z mládí. Po základním vzdělání jsem se šel učit na tesaře. Tři roky jsem se učil a po vyučení jsem samozřejmě nastoupil do zaměstnání. Pracoval jsem další tři roky na stavbě a přitom se snažil studovat. Bylo to velmi náročné. V práci jsem končil v půl třetí odpoledne, o hodinu později začínala škola, a výuka končila v osm hodin večer. O tom, že to nebyla procházka růžovým sadem svědčí to, že ze sto dvaceti tří

4 4/ XI studentů nás úspěšně školu dokončilo pouze jedenáct. Dnes s odstupem doby jsem za tu zkušenost velmi vděčný. Umím si představit, co to znamená namáhavá fyzická práce, vím jaké to je, když člověk pracuje a studuje současně, vím, co to je doopravdy nemít čas. Mnohem lépe tak dnes porozumím lidem v rozhovoru, protože se dokáži vcítit do jejich situace. Zkrátka vím, o čem povídají. Komplex stálého dohánění potřebného vzdělání mne provázel i v semináři a dopředu mohu prozradit, že ani seminář mě tohoto pocitu nezbavil. Stále jsem cítil určitý handicap oproti svým vrstevníkům. Ti měli za sebou studia na gymnáziu. V mých očích to tehdy znamenalo, že nikdy nebudu tak dobrým služebníkem Slova jako oni. No a s tímhle asi ne zcela šťastným přesvědčením jsem vstupoval do kněžského života. Jak se ale tady říká, všechno zlé je pro něco dobré a každá mince má dvě strany. Mě ta nejistota přivedla k poctivé a pečlivé přípravě každého kázání. A to mi zůstalo dodnes. S přípravou nedělního kázání začínám v pondělí a v úterý. To několikrát za sebou čtu všechna čtení z Písma, která se budou číst v neděli. První čtení a evangelium zpravidla na sebe navazuje a dává hlavní směr kázání. Hledám vždy tu hlavní myšlenku, samozřejmě v návaznosti na současný život a třeba i situaci ve farnosti, městě, státu, atd. Snažím se o to, aby Písmo promlouvalo k dnešním lidem a dávalo jim inspiraci pro řešení jejich aktuálních otázek. Nejtěžší je kázání pro děti. Zde je důležité stručně, jasně a hlavně krátce vystihnout podstatu. V kázání pro děti není prostor pro nějaké dlouhé vysvětlování. Jejich pozornost je nepoměrně menší než pozornost dospělých, a proto se snažím tu sdělovanou pravdu koncentrovat třeba do jednoho obrazu nebo i předmětu. Děti ale vždy překvapí. Jejich reakce snad ani odhadnout nelze. Upřímnost a spontánnost s jakou reagují je vždy dílem Ducha svatého. A ten mi také v takových situacích pomáhá pokračovat. Pro dospělé si v devadesáti procentech kázání píšu. Cítím, že nemám ten dar, abych bezpečně a srozumitelně pro všechny sdělil během těch pěti šesti minut hlavní ideu. Musím mít promyšlený celý koncept. Před evangeliem se vždy snažím, aby se kázání stalo vpravdě Božím slovem, které naplní všechna otevřená srdce. Zřídkakdy však mívám pocit spokojenosti. Jsem tedy vděčný za každou, byť sebemenší zpětnou vazbu. Může to být otázka, názor, poznámka i kritika. Může to být ze strany dětí, dospělých, seniorů, z presbytáře i z lavic. Skutečně každý projev beru vážně a jako zájem toho člověka. Stává se pro mne zdrojem poučení a především důkazem, že Boží slovo skutečně žije. Tak takhle to je s mou přípravou na kázání. Tu písemnou podobu tvořím v pátek nebo v sobotu. V těchto dnech bych byl vděčný a jsem vděčný za každou modlitební podporu. Záleží mi na tom, aby se nedělní promluva nesla vždy v Duchu svatém. Stanislawe, děkuji Ti za velmi upřímné a zajímavé vyprávění. ptal se Pavel Švarc

5 5/ XI Výzva čtenářům Máte-li na Stanisława nějakou otázku, pošlete ji prosím na adresu redakce farního časopisu (kontakt je uveden v tiráži), nebo ji doručte do farní kanceláře, případně ji zašlete na adresu Na vaše otázky se těší jak páter Stanisław, tak redakce. Současně si přitom vyhrazujeme právo neodpovídat na otázky nevhodné, urážlivé a vulgární, a samozřejmě na otázky anonymů. R O Z H O V O R se Simonou Kocourkovou Mám radost, že se přihlásilo hodně lidí a většina stále chodí říká vedoucí Alfa kursu (AK) Simona Kocourková. Jak jsi se dostala k AK a kdy to bylo? V roce 2001 jsme šli požádat o křest našeho prvního dítěte místního pana faráře ve Stodůlkách. Jelikož v té době ve farnosti neprobíhaly žádné přípravy pro rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své děti, nabídnul nám pan farář, abychom se zúčastnili kurzů Alfa. Protože já sama jsem byla pokřtěná rok předtím, myslela jsem si, že jsem snědla všechnu moudrost a že na kurzy Alfa by měl začít chodit spíše můj nevěřící manžel. Ten ale statečně odolal mému nátlaku, takže jsem se kurzů nakonec přece jen zúčastnila sama. Nestačila jsem se divit, kolik toho ještě neznám. Kolikátý kurs spolupořádáš a kde všude? Ve stodůlecké farnosti jsem se zúčastnila osmi běhů, poprvé jako host, a potom už v nejrůznějších službách. Jak se stalo, že vedeš AK ve Vršovicích, když bydlíš na druhém konci Prahy? S prosbou o pomoc při přípravě vršovických kurzů Alfa se na mě obrátil p. Stanisław Góra, který ve Stodůlkách také působil. Je pravda, že skloubit Alfu a dojíždění s nabitým programem matky s třemi dětmi vyžaduje někdy mnoho úsilí, a bez podpory a pomoci manžela bych to nemohla zvládnout. Ale stojí mi to za to, protože je to nádherná zkušenost. Co tě na současném běhu kursů nejvíce překvapilo? Myslím, že není nic, co by mě vysloveně překvapilo. Velmi mě ale potěšilo velké nasazení všech členů přípravného týmu, kteří do toho šli, aniž by dopředu věděli, jak náročná práce je čeká. Rovněž mám radost z toho, že se na kurzy přihlásilo hodně hostů a většina z nich stále chodí. Co považuješ na tomto druhu preevangelizace za nejdůležitější? Přiznám se, že coby konvertita jsem citlivá na formy evangelizace, které působí nátlakově. Na kurzech Alfa se mi líbí to, že nabízejí přátelskou nenátlakovou atmosféru, ve které je

6 6/ XI možné vyjádřit jakýkoli názor nebo třeba i jen mlčet a poslouchat ostatní. Myslím, že toto je velmi důležité pro lidi, kteří jsou na křesťanství jen zvědaví a chtějí mít jistotu, že se po nich nebude nic chtít. Mám zkušenost, že právě díky tomuto prostoru mnoho lidí po skončení kurzů říká: Nemůžu říct, že bych uvěřil v Boha, ale díky kurzům Alfa jsem změnil názor na křesťany a padlo mnoho mých předsudků. To pro mne bývá největší odměnou. Ptal se Ferdinand Peroutka P R O S T O R pro sdílení myšlenek, zážitků apod. Slavnost Všech svatých Vždycky jsem si představovala, jaká nádherná oslava je v nebi na svátek Všech svatých. Následující den, na Dušičky, mi připadal trochu smutnější. Po nedávné smrti své sestry jsem pochopila, že odchod i těch nejbližších nemusí být smutný. Mluví o tom i následující text z učebnice náboženství pro 8. třídu: Až nás Bůh zavede domů Až nás Bůh zavede domů ze soumraku do svého oblažujícího světla, to bude svátek! Budeme zpívat o světě a dějinách. Budeme zpívat a tančit a radovat se, neboť nás vede domů, ze spěchu do klidu, z chudoby do nadbytku. A pochybovači budou říkat: Opravdu, jejich Bůh činí divy! Noc mění v jasný den! Pak uvolní prsty dlaně, pouta, jimiž jsme se sami olupovali o svobodu. Rozšíří prostor našeho života ve všech výškách a hloubkách ve všech délkách a šířkách svého nezměřitelného domu. Už nám nevyznačí žádné hranice. Kdo miluje, bude věčně milovat! Až nás Bůh uvede domů, to bude svátek. Budeme se objímat a budeme k sobě něžní. Smát se budou po dlouhých letech chudoby ti, kdo mívali hlad. Zpívat budou po dlouhých nocích nesvobody ti, které mučili mocní tohoto světa. Tančit budou spravedliví, kteří bojovali a trpěli na zemi pro lepší svět! AŽ NÁS BŮH ZAVEDE DOMŮ, TO BUDE SVÁTEK! J. N.

7 Hřbitov v Rožmitále, fotografie Bohdana Holomíčka

8 8/ XI Svatý Martin z Tours, biskup svátek 11. listopadu Sníh se sype velkou mocí, svatý Martin jezdí v noci.. (stará školní píseň) Tuto píseň již dnes ve zpěvnících nenajdeme, ale o sv. Martinovi si povíme. Narodil se kolem r. 316 v Samarii (dnes v Maďarsku), v rodině pohanské. Otec byl důstojníkem římské legie a v Uhrách byl služebně. Později se rodina odstěhovala zpět do Itálie, konkrétně do Pavie, kde se Martin seznámil s křesťanstvím a byl tam přijat do katechumenátu. Již tehdy toužil stát se poustevníkem, ale otec neznal jiné povolání nežli vojenské, a tak umístil svého tehdy teprve patnáctiletého syna v galské armádě. Martin plnil své vojenské povinnosti spolehlivě a odvážně, nicméně srdce k vojenskému stavu nepřiložil. Přesto se stal brzy důstojníkem. Jednou za kruté zimy jel spolu s několika druhy koňmo do Amiens. Před městskou bránou spatřil polonahého žebráka, a jelikož neměl peníze ani jídlo, rozťal mečem svůj důstojnický plášť a polovinu dal chuďasovi, nedbaje posměchu svých druhů. V noci se mu pak zdál sen: Viděl Spasitele, oděného do kusu pláště, který daroval žebrákovi,a slyšel slova: Tímto rouchem mne oděl Martin, dosud nepokřtěný. Ve dvaceti letech byl Martin pokřtěn, vystoupil z armády a oddal se zcela životu duchovnímu. Nejprve žil nějakou dobu jako poustevník, později se odebral k slavnému biskupu Hilariovi do Poitiers, aby si zde doplnil vzdělání. Později byl Hilarius poslán do vyhnanství a Martin se rozhodl navštívit své rodiče a obrátit je na víru.povedlo se mu to však jen u matky, otec zůstal i nadále pohanem. Roku 360 se Hilarius vrátil z vyhnanství a povolal Martina zpět k sobě, a protože znal jeho touhu po poustevnickém životě, daroval mu v Ligugé pozemek k založení mnišské osady. Tak vznikl slavný klášter a první klášter v Galii vůbec. V r. 371 se uprázdnil biskupský stolec v Tours. Místní věřící by rádi viděli na tomto stolci právě Martina, ovšem ten o tom nechtěl ani slyšet. Podle legendy se ukryl do sena, ale přiběhlo hejno husí a tak strašlivě řvaly, že se lidé běželi podívat, cože to tam ty husy mají a hle našli Martina... a pak že jsou husy hloupé! Tak se stal Martin biskupem a husy podle nezaručené verze skončily na pekáči. I jako biskup žil velice skromně, až asketicky. Nebydlil v biskupském domě, ale spolu s dalšími mnichy před branami města v nuzných příbytcích. Z nich se později vyvinul významný klášter Marmoutier, jehož zbytky stojí dodnes. Jako biskup horlivě kázal evangelium v celé diecézi, podporoval chudé a nemocné, čímž si získal jejich sympatie, ale jak už to chodí, u některých svých spolubratrů, zejména těch změkčilých a neukázněných, oblíben nebyl. Martin se však nenechal otrávit a pokračoval ve svém díle. Při pastorační cestě do Cannes jihozápadně od Tours Martin zemřel ve věku osmdesáti let. Jeho tělo bylo převezeno do Tours, kde bylo pohřbeno za obrovské účasti lidu. Nad jeho hrobem byla postavena kaple, která se v průběhu let rozšířila na baziliku. Světec bývá tradičně znázorňován

9 9/ XI jako římský důstojník na koni roztínající svůj plášť pro žebráka, který klečí před jeho koněm. Méně časté je znázornění Martina jako biskupa v tomto případě má krom svých biskupských insignií u sebe ještě husu. Světec je patronem vojáků, domácích zvířat a hus, abstinentů, chudáků a žebráků. Na jeho svátek bývá zvykem pojídat martinskou husu a martinské rohlíky. Dobrou chuť! A.K. Opravy Omlouváme se všem čtenářům i těm, kdo se podílejí na Vinici, za chyby v tiráži minulého čísla. Některé vinaře jsme zapomněli napsat, jiní tam třebas zase napsaní jsou a radši by nebyli. Všem se moc omlouváme za nedopatření. Také data nám tam trochu nesedla; třebas příspěvky do nynějšího čísla jsme přijímali i po Trochu i proto vydání této Vinice neproběhlo podle plánu, moc se omlouváme všem, kteří se těšili a čekali. O to víc vás můžeme potěšit větším množstvím článků a pozvánek! Některé výtisky v minulém vydání měly omylem prohozené listy. Snad to nebyla právě vaše Vinice... stane se... A nakonec se omlouvám všem, kteří čekali Vinici em, že jim byla zaslaná se zpožděním. Děkuji za pochopení. AL P O Z V Á N Í na následující měsíc nebo i trochu dál Divadlo Miriam listopad v 19 hod. E. E. Schmitt: Návštěvník Setkání slavného psychiatra Sigmunda Freuda s neznámým návštěvníkem. Účinkují: P. Kostka, P. Pelzer, E. Strupková, režie J. Pleskot v E. E. Schmitt: Noemovo dítě Příběh o síle přátelství, které překonává hranice rasy, kultury a náboženství. Účinkují: J. Holcová, L. Nešleha a J. Someš Rezervace: denně hod., tel nebo Requiem Dne 2. listopadu 2009 v 18 hodin bude v kostele sv. Václava ve Vršovicích provedeno Requiem W. A. Mozarta. Skladba zazní během latinsky sloužené eucharistie. Účinkuje Cantores Pragenses, členové sboru Canticorum iubilo a Orchestr sv. Cecílie. Provedení řídí dirigent a sbormistr Tomáš Čechal. Akce je podpořena Městskou částí Praha 10. Pozvání do Afriky Přijďte si rozjasnit studený konec listopadu besedou o horké Africe! Ve čtvrtek 26. listopadu v 19 hodin zveme na povídání o Středoafrické republice. Uslyšíte, jaké jsou barvy a vůně Afriky, jak se učí zeměpis na misijní škole, co nejvíc chybí černošským sirotkům nebo jak se vyhnout jedovatým hadům na misijní zahradě. O tom a mnohém jiném, zkrátka o svých zkušenostech z půlroční

10 10/ XI práce na karmelitánské misii ve městečku Bozoum přijde vyprávět Terka Böhmová. Představíme vám i neziskovou společnost Siriri (www.siriri.org), která se zaměřuje na pomoc právě v této chudičké zemi. Budete-li chtít, můžete si i odnést nějakou africkou drobnost na památku. Tomáš a Madla Jelínkovi Z Á V Ě R E M... Chtěl bych ti ukázati báječné krajiny Tak nějak začíná jedna kapitola Jeníkových pohádek Jana Zrzavého. Mrtvý čmelák navštěvuje v noci malého Jeníka a ukazuje mu všechny krásy pohádkové, a přesto naší, země. Křepelka v září oblétala celou naší republiku a byla by škoda nechat si tu krásu pro sebe. Vždyť ona příroda vypovídá o kráse našeho Boha Stvořitele! Kdykoliv stanu v přírodě a rozhlédnu se kolem, zazní mi v hlavě slova Marka Orka Váchy a musím se pro sebe usmát: Chcete vidět zázrak? Vždyť žijeme uprostřed něj! A zároveň je mi tak trochu líto, že to, co cítím, nemůžu sdílet se všemi ne všichni jsou si té krásy vědomi, ne všichni ji vidí, ne všichni ji vnímají. Vesmír je neuvěřitelný zázrak. Naštěstí není třeba létat do kosmu, protože ty překrásné poklady máme na zemi. Lesy, louky, horské planiny. U nás spíše planinky! A každá má svůj půvab. Nejdříve Jizerské hory: strmé jehličnaté svahy, spousta potůčků, zelené trávy. A ten vzdoušek! Jizerské hory ze strany Frýdlantského výběžku skýtají netradiční pohled. Jsou strmější, divočejší obzvlášť když se po obloze honí šedé mraky, skrz které prosvítá podzimní slunko. Jeseníky jsou oblejší. Pustější. Opuštěná osada Adamov v okrese Šumperk, která od 50. let minulého století postupně zaniká, je sevřená mezi horskými loukami, na kterých se pasou ovce a krávy. Jesenické pastviny jsou plné kamenitých kupek a malých remízků. Pustější jsou i silnice, které jsou pěkně vymleté. Čím se lidé v tomto kraji živí? Musí to být drsný život obzvlášť v zimě, kdy na dno hlubokých údolí nepadne slunko po celý den a silnice jsou velmi těžko sjízdné. A nakonec byla Křepelka v Krkonoších. Hory v létě jsou krásné, a o to víc v babím létě, když koruny stromů zlátnou a jeřabiny jsou obtěžkané červenými kuličkami. Ranním lesem se prohání mlha a nakonec se přeci jen jejím závojem a korunami stromů prodírá slunko. To si vzpomenu, co napsal Václav Větvička do svých Vzpomínkových jiter: Les je jako barokní chrám! On tehdy měl patrně na mysli tropický prales, ale platí to o každém lese, o každém kousku přírody: Je to chrám Boží, skrz který k nám proniká Jeho světlo! Lidem z města tento kontakt s Bohem mnohdy chybí. Nechte se tak také dotknout krásou všeho stvoření a zaposlouchejte se do Boha v ranním vánku, jak napsal kardinál Tomáš Špidlík. Vaše Křepelka na Vinici

11 11/ XI Přehled pravidelných týdenních aktivit......se postupně utváří. Zatím probíhají tyto pravidelné aktivity: Kroužek vyšívání (vede M. Řečinská): pondělí, na faře Modlitební společenství (vede V. Novák): pondělí, u sv. Václava Biblické hodiny (vede J. Nagy): 2. a 4. úterý v měsíci, na faře Náboženství pro dospělé (vede P. Kuneš): středa na faře Farní charita: 1. středa v měsíci, na faře Úklid kostela sv. Václava: většinou 1. a 3. středa v měsíci a podle potřeby (dle aktuálního nedělního oznámení) Setkání starší mládeže: (kontaktní osoba A. Koucká): 1. středa v měsíci, na faře Setkání mladší mládeže: 2. a 4. středa v měsíci, na faře (kontaktní osoba O. Rechner) Zkouška pěveckého sboru (vede O. Polanská): středa, u sv. Václava Setkání při čaji: jednou měsíčně ve čtvrtek (dle oznámení), 8.45 na faře Modlitební setkání maminek (vede Z. Čiháková): čtvrtek na faře Zkouška kapely Missa: čtvrtek, na faře Přehled pravidelných bohoslužeb neděle 8.30 sv. Václav sv. Václav /pro rodiny s dětmi/ sv. Mikuláš /P. Kuneš/ úterý sv. Mikuláš středa sv. Václav /nejen pro mládež/ čtvrtek 8.00 sv. Mikuláš sv. Mikuláš /jen 1. čtvrtek v měsíci; pro děti/ pátek sv. Václav sobota 8.00 sv. Mikuláš Příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru neděle kostel sv. Václava středa kostel sv. Václava pátek kostel sv. Václava kostel sv. Václava Jiný termín svátosti smíření je možné dohodnout s P. Stanisławem. Eucharistická adorace čtvrtek kostel sv. Mikuláše pátek kostel sv. Václava kostel sv. Václava Možnost setkání s knězem úterý fara Pokud je v nedělním oznámení ohlášena dovolená P. Stanisława, pravidelné termíny svátosti smíření, setkání s knězem a páteční eucharistická adorace odpadají. Farní kancelář pro veřejnost pondělí fara čtvrtek fara Výpis z křestní matriky (potvrzení o křtu) je možné objednat mailem:

12 12/ XI Kalendář akcí na listopad /po/ 8.00 Eucharistie MIK Eucharistie s Requiem W. A. Mozarta VAC /út/ Kurzy Alfa FAR /st/ Úklid kostela VAC Setkání starší mládeže FAR Farní charita FAR /čt/ 8.45 Farní čaj FAR Eucharistie pro děti MIK Koncert Rencontres MIK Ekonomická rada FAR /so ne/ Kurzy Alfa výjezd /ne/ Sbor z Dobříše /zpěv při dopol. bohoslužbách/ VAC /út/ Biblická hodina FAR Kurzy Alfa FAR /st/ Setkání mladší mládeže FAR /čt/ Koncert Rencontres MIK Pastorační rada FAR /pá út/ Duchovní obnova rodin Monínec /út/ Kurzy Alfa FAR /st/ Úklid kostela VAC Rozhovory o manželství: Manželství jako svátost FAR /P. Michael Slavík/ /čt/ Přednáška o Arménii /Luděk Kučera/ MIK /pá ne/ Duchovní obnova mladší mládeže /út/ Biblická hodina FAR Kurzy Alfa FAR /st/ Setkání mladší mládeže FAR /čt/ Přednáška o Africe /Tomaš Jelínek Siriri/ FAR /ne/ Loutkové divadlo FAR Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plánováno na , příspěvky dodávejte nejpozději do středy Kontakt: případně osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Anna Langpaulová Provizorní redakční rada: Stanislaw Góra, Jan Rückl, Miloslav Müller ml., Martin Bouček, Alena Králová, Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Václav Sokol Korektury: Martin Bouček Sazba: Slávek Heřman, tisk: Sylvie Tomsová, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více