Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65"

Transkript

1 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014

2 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení organizace 4 3. Zaměření a činnost org Základní údaje o uživatelích Základní personální údaje Závazné ukazatele pro r Kontrolní činnost Závěr 29 Výroční zpráva je zpracována na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, představuje služby poskytované uživatelům, podává přehled o personálním zajištění a seznamuje s hospodařením organizace v roce

3 Kontaktní údaje: Název organizace : Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Sídlo organizace : Kobylá nad Vidnavkou č.p. 153, PSČ Statutární zástupce: Mgr: Dagmar Škrobálková IČO: Zřizovatel: Olomoucký kraj Adresa zřizovatele: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc Kontakty Ředitel Ekonom Vedoucí sociálního úseku Sociální pracovnice Mzdová účetní Vedoucí zdravotního úseku Vedoucí stravovacího úseku Sestry budova Sestry budova 2 - zámek Web. stránky : 3

4 2. Vznik a postavení organizace Příspěvková organizace Domov důchodců Kobylá, jejímž zřizovatel je Olomoucký kraj, vznikla ke dni na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje č.j.uz/12/14/2002 ze dne 28.listopadu 2002 Právní forma je příspěvková organizace. Organizace je samostatnou účetní jednotkou, s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývajících. Při plnění svých úkolů se řídí obecně platnými právními předpisy, zřizovací listinou, usneseními ZOK, usneseními ROK, směrnicemi ROK, a pokyny příslušných vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje. Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou je oprávněn poskytovat sociální služby na základě registrace, kterou vydal Krajský úřad Olomouckého kraje dne Domov je zřízen za účelem poskytování sociálních pobytových služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Domov poskytuje základní činnosti dle 35 a dále poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v závislosti na druhu poskytované služby tj.: Domov pro seniory dle ustanovení 49 zákona č. 108/2006 Sb. poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Domov zajišťuje zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů svými zaměstnanci, kteří mají k výkonu zdravotnického povolání odbornou způsobilost Poskytování sociální služby uzavírá domov s uživatelem Smlouvu o poskytnutí sociální služby podle 91 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. 4

5 3. Zaměření a činnost domova Posláním domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou,p.o. je přiblížit život seniorů k běžnému způsobu života vzhledem k jejich věku, možnostem a schopnostem a podpořit je k soběstačnosti, aktivnímu a důstojnému prožití další etapy života v příjemném prostředí malé obce v blízkosti polských hranic. Motto: Stáří není nemoc, stáří je přirozenost.. Cíle poskytované služby - Poskytovat kvalitní, odbornou sociální službu, tj. splňovat Standardy kvality sociálních služeb a zvyšovat kvalifikaci personálu - Dlouhodobě modernizovat domov novým a kvalitnějším vybavením s ohledem na potřeby seniorů a zajištění bezpečného a důstojného prostředí - Podporovat rodinné, přátelské a další sociální vazby a vztahy uživatelů, podporovat začlenění do společenského života s ohledem na individualitu seniora - Vytvářet příjemné a vyhovující podmínky pro udržení nebo rozvoj dřívějších zvyků a rituálů seniorů, - Vytvořit zázemí pro návštěvy uživatelů Zásady našeho zařízení, podle kterých pracujeme Pracovníci domova chrání osobní svobodu a volbu uživatele, jeho individuální potřeby a zajištění soukromí. Každodenní a celodenní péči jsou uživatelé vedeni k větší soběstačnosti, kterou jsou schopni zvládnout. V našem zařízení preferujeme komplexní přístup k uživateli vycházíme z představy, že člověk má fyzické, duševní, sociální i duchovní potřeby. 5

6 Pro koho je služba určena Cílová skupina : senioři Věková struktura cílové skupiny : a) mladší senioři od let věku b) starší senioři nad 80let věku Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, kteřé dosáhli věkové hranice 60let a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jedná se o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni příspěvku na péči I-IV. 1. Senioři 2. Osobám s chronickým onemocněním 3. Osobám s tělesným a zdravotním postižením 4. Osobám se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech 5. Osobám s lehkou a střední demencí 6. Osobám imobilním S ohledem na sociální podmínky podáváme pomocnou ruku těm, kteří to nejvíce potřebují, proto nejdůležitějším kritériem je závislost osoby na pomoci druhého. Kritéria: 1. závislost osoby na pomoci druhé osoby sociální situace 2. věk žadatele 3. místní příslušnost 4. datum podání žádosti Přijetí do domova důchodců předchází přijetí žádosti o umístění, které jsou vedeny v evidenci žadatelů. Žádosti jsou obodovány dle schváleného bodového hodnocení. O výběru žadatele z evidence rozhoduje přijímací sociální komise. Při přijetí nových klientů vždy upřednostňujeme postup, kdy žadatelé o přijetí do domova i rodinní příslušníci navštíví domov ještě před sepsáním smlouvy. Úzce spolupracujeme s LDN, Jesenickou nemocnici i ostatními subjekty. Většinu žadatelů navštívíme doma, popř. na LDN, zajímáme se o prostředí, kde žadatelé žijí, o jejich potřeby, záliby, kontakty a vazby na rodinu. Na základě těchto informací následně plánujeme ve spolupráci s žadatelem, rodinou a pracovnicemi sociální péče nejvhodnější postup při uspokojování potřeb žadatele. Preferujeme osobní kontakt ještě před podáním žádosti. Nabízíme možnost návštěvy a prohlídky domova s poskytnutím potřebných informací, poskytneme pomoc při vyplňování 6

7 žádosti o přijetí, žádosti o přiznání příspěvku na péči. Pokud žadatel potřebuje jiné služby, nabídneme kontakty na jiná zařízení. Osobní jednání se zájemcem o služby nemusí vždy probíhat přímo v zařízení, pokud jsou k tomu závažné důvody (např. zdravotní stav zájemce, nemožnost dopravy), sociální pracovnice s vedoucí zdravotní péče navštíví zájemce v jeho domácím prostředí, případně v jiném zařízení, kde momentálně zájemce o naši službu žije. Umístění a popis zařízení: Domov důchodců se nachází v obci Kobylá nad Vidnavkou. V obci žije 450 obyvatel a je zde velká míra nezaměstnanosti. V obci je jeden obchod, pohostinství, autobusová i vlaková zastávka. Zařízení DD sídlí ve dvou budovách vzdálených od sebe asi 350m. Budova 1 byla postavena asi v roce 1939 a dříve spadala pod Okresní ústav soc. služeb a sociální služby začala poskytovat od r V r byla celá budova zateplená, dřevěná okna vyměněna za plastová, na střeše vybudovány kolektory na ohřev teplé vody a vybudovaná nová kotelna na dřevní hmotu. Budova 2 zámek byla postavena okolo r a Okresní ústav soc. služeb Šumperk v ní poskytoval soc. službu od r Dříve zde byly sklady, škola, rekreační středisko. Budova a přilehlý park je památkově chráněn. Vybavení zařízení Sociální péči poskytujeme v našem zařízení ve dvou budovách. V zařízení máme připraveny podmínky a zázemí pro prožití důstojné a spokojené životní etapy stáří. Cílem naši práce je poskytovat kvalitní, odbornou sociální službu, dlouhodobě modernizovat domov, vytvářet příjemné a vyhovující zázemí pro návštěvy uživatelů. Snažíme se o naplnění slova,, domov a to tak, aby se u nás uživatele služeb cítili opravdu jako doma. Naši uživatelé bydlí v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, vybavených nábytkem zařízení a dalším zařízením. Umožňujeme uživatelům přinést si s sebou do domova svou oblíbenou věc, která je vždy potěší. Na každém patře je k dispozici kuchyňka, vybavena elektrickým sporákem, ledničkou a mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a fritézou. Zdravotní péče je zajišťována smluvním ošetřujícím lékařem, který dochází pravidelně jednou týdně a dále dle potřeby. Dle dohody dochází i lékař psychiatr, kožní lékař a gynekolog. Na ostatní odborná vyšetření a ošetření jsou uživatele sanitkou přepravovány do odborných zdravotnických zařízení. 7

8 Strava Stravování je zajišťováno vlastní kuchyní, která odpovídá nejnovějším předpisům. Denně jsou uživatelům podávána tři hlavní jídla, svačinky popř. druhá večeře. S ohledem na zdravotní stav uživatelů a doporučení lékaře, je podávána i strava dietní a to zejména šetřící, diabetická a žlučníková. Počty odebraných porcí za rok 2014 Podkategorie Snídaně Přesnídávk a Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Klienti AS (antisklerotická) ŽL (žlučníková) DIA (diabetická) Fe (Bez železa) AS/FE (antisklerotická/bez žel...) DIA/F (diabetická/bez železa) DIA/Ž (diabetická/žlučníkov á) ŽL/Fe (žlučníková bez železa) Součet: Ostatní ZAM (zaměstnanci) CIZ (cízí) Součet: Celkem za období:

9 Zdravotnická a sociální péče Sociálně ošetřovatelská a zdravotní péče byla i v roce 2014 pro naši služebu dominantní. Cílem bylo rozšiřovat a zkvalitňovat sortiment služeb současných požadavků uživatelů a dle zavedených metodik pro ošetřovatelský a přímý obslužný personál podle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách. Odbornou lékařskou péči zajišťuje v našem DD : - praktická lékařka jedenkrát týdně - psychiatr jedenkrát za 3 měsíce - gynekoložka jedenkrát ročně K ostatním specialistům, po předchozím doporučení OL, dochází uživatelé do příslušných ambulancí. V případě potřeby s ohledem na aktuální stav uživatele /stanovuje lékař/ za doprovodu pracovnic v přímé obslužné péči. Předepsání léků, léčivých prostředků,nutričních doplňků a inkontinentních pomůcek zajišťuje vedoucí zdravotnického úseku. Nepřetržitou zdravotní péči v našem zařízení poskytuje jedenáct registrovaných zdravotních sester. Sestry provádějí pouze úkony, které jsou ordinovány praktickou lékařkou a na základě ošetřovatelského plánu. MUDr. Marta Tesařová dochází na návštěvy jedenkrát týdně nebo dle akutních potřeb klientů. Hlavní náplní práce zdravotníků je péče o : kůži a prevence dekubitů rány permanentní katedry,sondy a stomie Sledování fyziologických funkcí měřením : krevního tlaku a pulsu tělesné teploty saturace pomoci oxymetru hladiny krevního cukru glukometrem Sledování příjmu a výdeje tekutin a dostatečného množství potravy. Podávaní léků per os a léčebných látek intramuskulárně, subkutánně a aplikace léčebných mastí. V roce 2014 byla v jednom případě diagnostikována MRSA, prováděná opatření v zařízení jsou v souladu se schváleným provozním řádem a Doporučeným postupem pro kontrolu a výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu 9

10 Základní činnost při poskytování sociální služby Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Péče o zachování tělesné zdatnosti uživatelů V našem zařízení nemáme rehabilitační pracovnice i přesto se snažíme o zachování tělesné zdatnosti našich uživatelů po co nejdelší dobu. S uživateli pracují dvě pracovnice s masérským kurzem. Pomoci jednoduchých kompenzačních a cvičebních pomůcek se starají o zlepšování zdravotního stavu zejména : - po cévních mozkových příhodách - komplikacích diabetes mellitus - oběhových a dechových komplikacích využívají také jednoduché přístroje jako : - biolampy - magnety - vířivky - masážní přístroje - parafín Při své práci pracovnice aplikují prvky bazální stimulace. Sociálně aktivizační program Volnočasové aktivity organizují a zajišťují pracovnice v sociálních službách základní nepedagogická činnosti, a také pracovnice v sociálních službách přímé obslužné péče Pro uživatele zařízení jsou k dispozici,, Koutek volného času terapie. Aktivity slouží uživatelům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů a vyplňují volný čas. Aktivizace probíhá individuálně nebo skupinově na každé budově a vychází z individuálního plánu uživatele. Terapie jsou přizpůsobené 10

11 aktuálnímu fyzickému, duševnímu a psychickému stavu uživatelů. Program pružně reaguje také na potřeby a přání uživatelů. Aktivizace se cíleně zaměřuje na rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností našich uživatelů, její rozmanitost má za cíl co nejvíce připomínat domácí prostředí s dopomáháním k sebeobsluze. Nabízíme tyto aktivizační programy: Hudební aktivity, jejichž součástí zpěv nebo poslech reprodukované hudby. Muzikoterapií se pokoušíme pomocí hudby příznivě ovlivnit psychický i fyzický stav našich uživatelů. K rozvíjení kognitivních schopností, pravidelně probíhají cvičení zaměřené na trénování paměti, stolní hry, podpora komunikace v kolektivu, udržování slovní zásoby četbou a luštěním křížovek. Jemnou motoriku procvičují uživatelé šitím různých dárkových předmětů nebo při pletení košíků z papírových ruliček ve výtvarné dílně. Jejich výrobky zdobí stěny našeho zařízení a dělají radost uživatelům a jejich rodinným příslušníkům.. Vaření a pečení je oblíbenou aktivitou našich uživatelů. Vybavili jsme kuchyňky na každé budově potřebným nádobím, kde si mohou uživatelé s pomocí personálu připravit pokrmy k různým příležitostem, jako jsou Vánoce, Velikonoce, narozeniny. Do aktivizačních programů zařazujeme i sportovní aktivity, přizpůsobené zdravotnímu stavu uživatel, jako jsou kuželky, hry s míčem, a pétanque. V rámci projektu,,pěškotours se účastnilo celkem 31 účastníků chůze pro zdraví a ušli celkem 242 km 345m. V koncem srpna jsme uspořádali,,iii. Ročník Sportovní turnaje s mezinárodní účastí. Zavítali k nám senioři z Glucholaz a Prudniku z blízké Polské republiky. Soutěžila družstva DPS Česká Ves, Jeseník, Domov důchodců Javorník, Zlaté Hory, Kobylá nad Vidnavkou, družstvo z Charity Javorník, Charita Vidnava, DPS Mikulovice a také družstvo seniorů z obce Kobylá. Naše zahraniční hosty jsme přivítali s velkým a bouřlivým potleskem a hlasitým jásotem. Soutěžilo se ve dvou disciplínách - kuželky a minigolf. Vše bylo ostře sledováno a kontrolováno stovkou páru očí a zapisováno přísnou rukou rozhodčí. Kdo zrovna nesoutěžil, mohl si vyzkoušet kognitivní hry a zúčastnit se ze zápalem soupeře např. při pexesu, nebo při hře,,co k sobě patří. A komu se nechtělo soutěžit, pochutnával si na buchtičkách s kávou či čajem. Po příjemném dopoledni naše těla roztančila a rozhýbala již tradičně country skupina NÁWRAT z Lipové- lázní. Na závěr účastníci sportovního dne převzali diplomy a věcné ceny, pamětní listy každé organizaci a vřelé poděkování za účast na sportovním dnu. Turnaj byl spolufinancován APSS ČR a sponzory. 11

12 Pracovní terapie Cílem je udržení maximální soběstačnosti a samostatnosti klienta v běžném denním životě. Využíváme pomůcek pro zvětšení rozsahu svalové síly, zlepšení jemné motoriky a koordinaci pohybu. Každodenně je možno se zapojit do činností jako je šití, práce s papírem, omalovávání, práce s dřevem, drátkování. K dispozici je počítač s připojením k internetu, kdy klienti mohou trénovat nejenom jemnou motoriku, ale učit se a využívat výpočetní technologie, a tak zůstat například v kontaktu s rodinou a přáteli. Ergoterapie se provádí skupinově i individuálně, slouží k relaxaci klienta, pro překonávání nemocí a jiných osobních problémů, je příspěvkem k nové integraci ve společnosti. Prvky socioterapeutické činnosti jako muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, ergoterapie, trénování paměti, reminiscence jsou začleněny nenásilnou formou do pracovní terapie. Pro uživatele byly pořádány aktivizační a zájmové činnosti, kterých se podle individuálních zájmů mohli zúčastnit: tančení na židli, které probíhá za doprovodu hudby a obsahuje i prvky jógy, dechových cvičení a relaxace čtení Jesenického týdeníku a četba knih, jenž závisí na požadavcích a zájmech klientů a probíhá na pokračování trénování paměti zábavnou formou při použití míče a vědomostních kvízů kavárnička - posezení při kávě a zákusku, který si dopoledne upečeme. Posezení je zároveň společenskou událostí, kdy se uživatelé setkají, povídají si, zpívají promítání filmu dle přání uživatelů 2 x do měsíce přichází řeholní sestra Uživatelé se zapojili i do dalších zájmových činností, které jsou zaměstnanci připravovány a pořádány: společenské hry, luštění křížovek, společné oslavy narozenin uživatelů, Pár jarních kilometrů, Pěškotúr, sportovní hry, zábavy, přednášky, pečení makrel. Spolupracujeme se ZŠ a MŠ Kobylá nad Vidnavkou a kulturní komisí obce Kobylá nad Vidnavkou. Snažíme se umožnit uživatelům zapojit se do přípravy tradičních svátků např. masopust, vítání jara, velikonoční pomlázka, stavění máje, pálení čarodějnic ap.. Velký úspěch a ovace ve stoje sklidila módní přehlídka se kterou vystoupili naši senioři na Dnech seniorů v Kulturním zařízení v Jeseníku.. 12

13 Měsíční akce, které proběhly v uplynulém roce: Leden: Trénování paměti, maškarní Karneval v jídelně Únor: Chodíc í i deskové člověče mezi BI.BII. Muzikoterapie Masopust s harmonikou Pečení bramboráků Březen: Masopust na obci, MDŽ posezení s kytkou a občerstvením Josefovská zábava se živou hudbou, Soutěž v zdobení perníčků Duben: Pálení Morény Vystoupení L. Županiče Jesenická divadelní žatva, Pálení čarodějnic Květen: Chůze pro zdraví Stavění Májky Den matek s písničkou a návštěvou dětí z MŠ a ZŠ Den matek na obci divadelní představení Kácení májky - opékání špekáčků, hudba Červen: Minigolf soutěž mezi B1 a B2 Soutěž v člověče nezlob se a ruských kuželek Vítání léta opékání makrel Červenec: Sv. Anna - posezení i tanec s hudbou Výlet do Lipové lázní Fauna parku Srpen: Výlet do Žulové- do cukrárny 3.ročník Sportovního turnaje Výlet travná vycházka do přírody, opékání špekáčků Opékání na zahradě - makrely Září: Výlet do Javorníku na sportovní hry Výlet do lázní Jeseník - návštěva vodoléčby Dny seniorů v Jeseníku prezentace zařízení Sběr jablek vaření kompotu 13

14 Říjen: Listopad: Prosinec: Pěškotour Den otevřených dveří DD Kobylá Den seniorů na obci kulturní vystoupení Výlet DOD penzion Jeseník Společenské odpoledne hry a soutěže Pěškotour vyhodnocení Pečení perníčků na Mikuláše Mikuláš se živou hudbou Pečení cukroví - punč Vánoční besídka se živou hudbou Vánoční koncert na obci. Vyhodnocení dotazníkového šetření 2014 aktivizační činnosti v zařízení Bylo rozdáno 85 dotazníků, z nichž se pouze 3 nevrátily: 1. spokojenost v domově 98% 2. jste spokojen s nabídkou 99% 3. využíváte aktivizace v domově 65% 4. vyhovuje Vám časový harmonogram aktivit 95% 5. pohybové aktivity 44% 6. klid 32% 7. četba 19% 8. procházky a výlety 36% 9. tvořivá dílna 31% 10. různé terapie 82% 11. trénování paměti 34% 14

15 V roce 2014 nebyla přijata stížnost na kvalitu a způsob poskytování sociální služby 4. Základní údaje o uživatelích Kapacita zařízení byla k uživatelů, z toho 38 žen na budově 1 a 52 mužů, žen a manželských párů na budově 2. Průměrný věk uživatelů byl 75,8 let v rozpětí od 54 do 96 let. Počet a druh pokojů: Počet lůžek Počet pokojů

16 VĚKOVÁ PÁSMA k Průměrný věk klientů: 75,8 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů let 0 Počet žen let let let let let let 18 nad 96 let 0 Počet příjmů a ukončení pobytu: Počet uživatelů k Přijato celkem 32 Pobyt ukončili, zemřeli 32 Počet uživatelů k Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k Příspěvek na péči Počet Celkem Nemá 14 0,00 I (lehká závislost) ,00 II (středně těžká závislost) ,00 III (těžká závislost) ,00 IV (úplná závislost) ,00 Součet: ,00 CELKEM: ,00 16

17 Vyúčtování ošetřovného za rok 2014 Hodnoty jsou v tisících Kč Součet Úhrada klienti Úhrada smluvně PP Fakultativní služby Doplatky za léky Celkem: Neuhrazeno Obložnost lůžek za rok Počet klientů 89,68 87,46 86,58 85,97 87,00 87,63 88,94 89,55 89,57 88,32 86,53 87,39 Kapacita 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Obložnost (%) 99,64 97,18 96,20 95,52 96,67 97,37 98,82 99,50 99,52 98,14 96,15 97,10 Fakturované částky ZP za rok 2014 Pojišťovna Součet VZP 23,2 27,9 26,2 22,8 26,5 26,2 35,0 32,3 28,0 29,0 33,8 36,1 347, ,6 0,1 0,1 0,1 4,2 4,1 3,7 2,9 2,8 2,5 3,0 4,2 29,3 VOZP ,3 11,3 12,0 12,2 22,8 21,9 22,0 22,3 24,4 23,4 21,0 15,3 225,9 ČPZP ZP 0,8 0,8 0,3 1,3 2,4 2,5 2,3 1,3 0,2 0,1 0,1 0,2 12,3 MV Celkem: 42,9 40,1 38,6 36,4 55,9 54,7 63,0 58,8 55,4 55,0 57,9 55,8 614,5 17

18 5. Základní personální údaje k Organizační struktura: Ředitelka Ekonomka 1/ zástupce ředitelky / Mzdová účetní 1 Sociální pracovnice 2 / včetně vedoucí sociálního úseku / Pracovnice v sociálních službách 19 - přímé obslužné péče Pracovnice v sociálních službách 2 - zvnč Všeobecné sestry 11 / včetně vedoucí zdravotního úseku / Skladnice 1 Vedoucí stravovacího úseku 1, kuchařky 4 Údržbář topič 2, dělník prádelen 3, uklizečky 6, švadlena 1 4 vytvořená pracovní místa na podkladě dotací ÚP Jeseník Celkem 59 zaměstnanců + 2 DPČ 18

19 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem let let let let Celkem DPČ 2 muži / 3 dohody = 61 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k Vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen nižší střední odborné úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem DPČ vysokoškolské =61 Celkový údaj o průměrných platech k Průměrný hrubý měsíční plat na zaměstnance: ,- Limit mzdových prostředků na r ,- Dotace Úp na mzdy ,- Kooperativa a.s. odškodnění prac. úrazů 0,- FKSP dary jubileu ,- 19

20 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2014 Počet nástupy 14 odchody 12 Vzdělávání zaměstnanců: Vzdělávací akce, školící akce a akreditované kurzy, které naši zaměstnanci absolvovali v roce 2014 probíhalo podle Vzdělávacího plánu organizace. V naší organizaci probíhalo v r vzdělávání zaměstnanců financované z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Název projektu: Vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení kvality sociálních služeb Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A Projekt je zaměřen na realizaci vzdělávání vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, což se odrazí nejen na kvalitě poskytovaných služeb, ale také na spokojenosti klientů. V rámci projektu bude realizován komplex aktivit vedoucích k rozvoji různých složek dovedností a znalostí, které jsou důležité pro práci v sociálních službách zahrnující oblasti jako metody, techniky a postupy práce a péče o klienty, standardy kvality sociálních služeb nebo také osobnostní rozvoj. 20

21 V průběhu 18 měsíců (od prosince 2013 do května 2015) realizujeme pro naplnění cílů projektu 6 klíčových aktivit jako Rozvoj osobnosti, schopností a znalostí zaměstnanců, Kvalita sociálních služeb jako základ spokojenosti klienta, Fyzická práce s klientem, Rozvoj práce s klientem, Metody aktivního začleňování klientů do života a společnosti a jejich rehabilitace, Řízení a administrativa projektu. Na jejich zajištění se bude podílet realizační tým ve spolupráci s externím dodavatelem plánovaných akreditovaných kurzů. Ve výběrových řízeních byli vybráni na základě hodnotících kritérií tito dodavatelé vzdělávání: - PaedDr. Anna Jakobová - SEDUCA-CZE s.r.o. - Diecézní charita Brno - Mgr. Martina Stehlíková - Mgr. Alena Chládková V současné době probíhají intenzivně školení našich zaměstnanců. Od začátku projektu do proběhy tyto vzdělávací aktivity: - Péče o klienty s demencí ( ) 5 zaměstnanců - Individuální plánování průběhu sociální služby ( ) 5 zaměstnanců - Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb ( ) 5 zaměstnanců - Základní kurz bazální stimulace ( ) Základní kurz bazální stimulace ( ) - 12zaměstnanců Efektivní komunikace v sociálních službách ( ) Efektivní komunikace v sociálních službách ( ) Efektivní komunikace v sociálních službách ( ) 22zaměstnanců Uspokojování potřeb seniorů ( ) Uspokojování potřeb seniorů ( ) Uspokojování potřeb seniorů ( ) - 22 zaměstnanců Validace podle Naomi Feil komunikace s klienty s demencí ( ) 5zaměstnanců Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace ( ) 6zaměstnanců Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním ( ) Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním ( ) Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním ( ) 22zaměstnanců Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v zařízení sociálních služeb ( ) Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v zařízení sociálních služeb ( ) Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v zařízení sociálních služeb ( ) 22 zaměstnanců Procedurální standardy kvality sociálních služeb ( ) 5 zaměstnanců 21

22 Metody taneční pohybové terapie pro seniorskou skupinu klientů ( ) 5 zaměstnanců Arteterapie a artefiletika ( ) 5 zaměstnanců V projektu bude celkem podpořeno 23 zaměstnanců. Již nyní došlo k podpoře 26 našich zaměstnanců. Toto vzdělávání přinese do zařízení proškolený tým a opět se zkvalitní poskytovaná péče. Další vzdělávání pracovníků zařízení: Ředitelka, vedoucí pracovníci: - Individuální plánování - Standardy kvality - Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnance - Konference poslání pečovat - Konference pro ředitele a ekonomy - Práce s klientem s problémovým chováním - Ošetřovatelská dokumentace v zařízení soc. služby - Uspokojování potřeb seniorů v podmínkách soc. služeb - Seznámení se standardem kvality č Gerontologické dny v Ostravě - Syndrom vyhoření Zdravotnický personál průběžně navštěvoval semináře k osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Jedna pracovnice úspěšně dokončila střední školu zakončené maturitní zkouškou a dvě pokračují ve studiu střední zdravotnické školy. Workschop a prezentace Obě pracovnice terapeutických dílen aktivně prezentovaly domov : Výtvarný workschop v PL Zlaty Stok Ukázka postupů jednotlivých výtvarných technik v Javorníku Ukázka postupů jednotlivých výtvarných technik na Jánském vrchu v Javorníku Prezentace zařízení spojená s výstavkou s tématikou velikonočních a vánočních svátku v Javorníku. Prezentace zařízení na Dnech seniorů v Kulturním zařízení v Jeseníku 22

23 6.Závazné ukazatele pro rok ) Limit mzdových prostředků Závazný ukazatel mzdových prostředků byl schválen ve výši ,- Kč, UR/31/11/2014. Usnesením UR/55/43/2014 byl limit mzdových prostředků navýšen o ,- Kč na celkovou částku ,- Kč. Překročená částka v účetních výkazech o ,- Kč, jsou pracovníci dotovaní Úřadem práce. 2) Neinvestiční příspěvky odpisy Příspěvek na provoz odpisy byl schválen ve výši ,- Kč. Během roku došlo ke zvýšení příspěvku na provoz odpisy /zařazením majetku/. Usnesením Rady OK UR/55/5/2014 byl tento příspěvek navýšen o ,- Kč. 3) Odvody PO Odvody z investičního fondu byly schváleny ve výši ,- Kč, usnesením UR/55/5/2014 byly upraveny a zvýšeny o částku ,- Kč. Výnosy organizace Výnosy byly tvořeny : - úhrady za služby od uživatelů tis. Kč - příspěvky na péči tis. Kč - úhrady od zdravotních pojišťoven tis. Kč - pronájem prostor... 3 tis. Kč - čerpání fondů tis. Kč - dotace od zřizovatele tis. Kč - dotace ze státního rozpočtu ÚP tis. Kč - dotace ze státního rozpočtu MPSV tis. Kč - příspěvek na provoz obce... 1 tis. Kč - financování projektu Vzděláváním zaměstnanců tis. Kč - ostatní výnosy /úroky,strava zaměstnanců apod./ 262 tis. Kč - transferový podíl odpisy tis. Kč Výnosy celkem tis. Kč 23

24 Náklady organizace: Náklady byly vynaloženy : - spotřeba materiálu tis. Kč (nákup potravin,uhlí, pelety, čistící a prací prostředky) - spotřeba energie tis. Kč ( el.energie, vodné ) - opravy a udržování 711 tis. Kč - cestovní náklady 13 tis.kč - ostatní služby nevýrobní povahy 885 tis. Kč (revize, odvoz infekčního a separovaného odpadu, telef. a poštovní poplatky) - mzdové náklady tis. Kč - zákonné sociální pojištění tis. Kč - pojištění organizace ( Kooperativa ) tis. Kč - zákonné sociální náklady. 499 tis. Kč ( dotace do FKSP, školení, OOPP ) - jiné daně a poplatky... 1 tis. Kč - odpisy DM tis. Kč - nákup DDHM tis. Kč Náklady celkem Výsledek hospodaření tis. Kč 40 tis. Kč Dary V roce 2014 jsme získaly finanční dary v celkové výši ,- Kč poskytnuté od fyzických osob ve prospěch uživatelů DD. Věcné dary /zdravotnický materiál / : ,70 Kč 24

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k VÝROČNÍ ZPRÁVA Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009 Bc. Ludmila Robotková ředitelka Domova pro seniory Javorník V Javorníku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více