uničovský zpravodaj ročník XIII / 26. ledna 2006 / další číslo vyjde 16. února 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uničovský zpravodaj ročník XIII / 26. ledna 2006 / další číslo vyjde 16. února 2006"

Transkript

1 uničovský zpravodaj NOVINY MĚSTA UNIČOVA 2 3 Kč ročník XIII / 26. ledna 2006 / další číslo vyjde 16. února 2006 Zápis v uničovských školách: téměř polovina dětí trpí vadou řeči Zarecitovat básničku, rozpoznat barvy či základní tvary. To byla jen malá část úkolů, které čekaly na všech 129 dětí, jež v pátek 20. a v sobotu 21. ledna spolu s rodiči přišly k zápisům do prvních tříd uničovských základních škol. Třiapadesát zamířilo do školy v ulici Pionýrů, třicet devět do školy U Stadionu a třicet sedm do školy v Haškově ulici. Ne všichni z nich však usednou začátkem září do lavic prvních tříd. Rodiče dvaadvaceti dětí požádali o roční odklad školní docházky a několik dalších tuto možnost ještě zvažuje. Letos jsme zaznamenali méně žádostí o odklad než loni, uvedla Jiřina Riedlová ze školy Pionýrů. Když se ale rodiče k tomuto kroku rozhodnou, určitě to jejich dítěti nepřinese žádné negativní důsledky, v některých případech je to spíše výhoda. Pokud totiž sami vidí, že je dítě neklidné a nesoustředěné, je vhodné o odklad požádat, aby dospělo a zklidnilo se, dodala. Pedagogové se shodují v názoru, že capartům velmi prospívá návštěva předškolních zařízení. Děti, které prošly mateřskými školami, jsou velice šikovné. Nemůžu říct, že by měly nějaké větší problémy, s výjimkou výslovnosti některých hlásek, konstatovala Magda Salajová z Haškovy školy. Vadami výslovnosti podle učitelů trpí v posledních letech zhruba polovina dětí přicházejících k zápisům. Doporučují proto rodičům ještě před zahájením školní docházky návštěvu odborníků, u významných vad navrhují i odložení nástupu do první třídy. Správná výslovnost velmi úzce souvisí se čtením a psaním. Špatně vyslovovaná písmena si totiž děti hůře pamatují, připomněla Jiřina Riedlová. Zkušení učitelé také rodičům radí, aby své potomky ještě před nástupem do školy nenutili do čtení nebo počítání. Když dítě napočítá do deseti nebo do stovky, ještě to neznamená, že umí skutečně počítat. A stejné to je se čtením. Pokud umí přečíst své jméno nebo některá tiskací písmena, tak to není skutečné čtení. Některé děti jsou zvídavé a samy se ptají na písmena či slova. Ale cíleně je něco učit ještě před nástupem do školy bych neviděla jako dobré. Ve škole si už myslí, že to umějí, nedávají pozor a chybí jim pak soustavná práce. Často se stává, že tyto děti jsou ve vyšších ročnících předběhnuty spolužáky, kteří se čtením v první třídě opravdu začínali, uzavřela Jiřina Riedlová. Budoucí školáci si ze zápisů odnesli pamětní listy, omalovánky, rozvrhy hodin a malé dárky vyrobené staršími dětmi. Rodiče pak, aby nemuseli zbytečně utrácet, obdrželi seznam věcí, jež prvňáček dostane po nástupu do školy. mj K zápisu na Základní škole v ulici Pionýrů se dostavilo padesát tři dětí. Velká většina z nich od září zasedne do lavic dvou prvních tříd foto /mj/ VE ZKRATCE Ples nabídne Karla Kahovce a Viktora Sodomu V pondělí 6. února bude v Městském informačním centru zahájen prodej vstupenek na desátý městský ples, který se bude konat v pátek 24. února od 20 hodin v G-Clubu. Laděn tentokrát bude v duchu nádherných šedesátých let, čemuž odpovídá i program. Vedle Fofrovanky v čele s Radkem Vincourem se představí taneční škola Olympia Šumperk a zpěváci Karel Kahovec s Viktorem Sodomou a skupinou George & Beatovens. Výtěžek z tomboly bude jako vždy věnován občanskému sdružení Jasněnka; vstupné činí 100 korun. Nezaměstnaných přibylo Zimní měsíce s sebou tradičně přinesly zvýšení nezaměstnanosti. Celorepublikový průměr činil v prosinci 8,9 %, v Olomouckém kraji pak 10,6 %. Míra nezaměstnanosti na okrese Olomouc dosáhla 9,3 %, což je o 0,8 % více než v listopadu. Uničovsko zaznamenalo nárůst o 1,4 %, takže v posledním měsíci roku zde bylo bez práce 12,9 % všech ekonomicky aktivních obyvatel. Největší podíl Úřad práce evidoval v Pasece (16,9 %) a v Dlouhé Loučce (15,5 %), nejmenší v Želechovicích (6,1 %). V Uničově se v prosinci o práci ucházelo 782 z 6354 práceschopných obyvatel, tj. 12,3 %. Ve srovnání s listopadem se míra nezaměstnanosti zvýšila o jedno procento, což znamená, že před Vánoci zůstalo doma další 67 lidí. Zlepšení situace zřejmě nastane s příchodem jara, kdy budou zahájeny sezónní práce, a to především ve stavebnictví. Uničov chce představit partnerská města Už v prvních dnech letošního roku rozběhl Uničov projekt podporující mezinárodní partnerství měst. První akcí bude společná výstava dětských prací nazvaná U nás doma, v jejímž rámci budou děti ze slovenské Jelšavy, polských Lędzin, italské Roccagorgy a Uničova prezentovat svůj domov, svou rodinu, přátele či zájmy. Výstava bude putovní a postupně se v průběhu dubna až července vystřídá ve všech čtyřech městech. Partneři se také představí v rámci červnového jarmarku a už nyní jsou plánovány výměnné pobyty dětí, uměleckých souborů a sportovních oddílů. Stranou nezůstanou ani senioři, pro něž bude připraven tematický zájezd. mj

2 ZPRÁVY Z RADNICE 75. zasedání městské rady / /1 Rada schválila záměr prodat společnosti BIOMAC Ing. Černý, s. r. o. pozemek o výměře zhruba 380 m 2 v Brníčku, a to za cenu stanovenou soudním znalcem. Jde o pozemek přiléhající k areálu bývalého Technolenu. /2 Rada souhlasila se záměrem prodat pozemek o výměře 115 m 2 v Haškově ulici v Uničově za kupní cenu 300 korun za metr čtverečný za účelem výstavby rodinného domu s nebytovým prostorem. Žadatelé, s nimiž byla v roce 2003 uzavřena smlouva o budoucím odkupu, od svého záměru upustili. /3 Rada schválila uzavření podnájemní smlouvy mezi Renatou Zrníkovou, nájemkyní nebytových prostor ve Staškově ulici 242, a Lenkou Mílkovou, která v uvedené provozovně hodlá poskytovat pedikérské a manikérské služby. /4 Rada schválila uzavření smlouvy se Sylvií Masařovou na pronájem nebytového prostoru o velikosti zhruba 21 m 2 ve Šternberské ulici 494, v němž budou poskytovány kosmetické služby (modelace nehtů). Zároveň rada schválila podnájemní smlouvu s Danuší Bradovou, která bude pronajatý prostor využívat k pořádání kurzů líčení a péče o pleť a jako odběrné místo kosmetiky Oriflame. /5 Rada schválila uzavření dalších nájemních smluv na nebytové prostory. Ve Šternberské ulici 492 bude zřízena opravna televizorů a ostatní elektroniky, kterou povede Miroslav Kubíček. Výše ročního nájmu bude činit 418 korun za metr čtverečný. V Pivovarské ulici 78 pak ZODV Újezd otevře prodejnu masa, uzenin a vajec. Roční nájemné je stanoveno na korun za metr čtverečný. /6 Rada vzala na vědomí informaci o hodnocení práce domovníka v domě č. p. 673 v ulici Pionýrů. Vzhledem k tomu, že většina z 23 oslovených nájemníků projevila výhrady k jeho práci, rozhodla rada o ukončení nájmu takzvaného domovnického bytu, jeho vyklizení a vrácení tak, aby od 1. února mohl požadované práce zabezpečovat nový zájemce. /7 Rada vzala na vědomí studii Regulace oprav bytových domů Uničov, kterou zpracovala akciová společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a uložila odboru výstavby konzultovat návrh se samosprávami bytových domů. Studie řeší barevnost fasád, úpravy balkonů a lodžií, ale i vstupních dveří a ostatních doplňujících prvků domů. /8 Rada schválila uzavření smlouvy s občanským sdružením S.E.A.R. Animal Life Rescue Olomouc o umisťování odchycených psů. Město dosud využívalo útulek v Červené Vodě, smlouva s novým poskytovatelem je však ekonomicky výhodnější. /9 Rada vzala na vědomí informaci o výši vodného a stočného pro rok Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. (VHS) bude účtovat vodné ve výši 23,63 korun za metr krychlový (bez DPH) a stočné ve výši 23,92 korun za metr krychlový (bez DPH). Cena vody dodávané VHS Olomouc bude tedy činit včetně DPH 49,93 korun za metr krychlový. Vodohospodářská společnost Čerlinka, s. r. o. pro letošní rok stanovila cenu vodného ve výši 20,03 korun za metr krychlový včetně DPH. Pro místní části Uničova pak rada na rok 2006 schválila základní cenu stočného ve výši 23,92 korun. /10 Rada se seznámila s architektonickým návrhem na rekonstrukci městského kina. Studie řeší generální přestavbu stávající budovy a zřízení víceúčelového společenského sálu. V souvislosti s financováním rada uložila prověřit možnost získání podpory z evropských fondů. /11 Rada schválila přímé zadání pěti zakázek Technickým službám Uničov, s. r. o. Jedná se o vybudování zálivů na kontejnery v Horní a Dolní Sukolomi, zbudování psí loučky, zhotovení pódia v areálu hřiště v Renotech, realizaci mokřadních ploch v Renotech a osazení sloupu veřejného osvětlení v Dětřichově. /12 Rada města po vyhodnocení nabídek uložila uzavřít smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace s těmito dodavateli: dokumentaci k akci Křižovatka Horní Sukolom vypracuje za 55 tisíc korun Horstav Olomouc, dokumentaci k akci Křižovatka ulic Mohelnická, Šternberská, Šumperská zajistí za 123 tisíc korun společnost Projekce Šumperk stejně jako dokumentaci k akci Parkoviště Šumperská průmyslová zóna II, kterou vyhotoví za 50 tisíc korun. Projekt za 316 tisíc korun na vybudování cyklostezky v Nové Dědině zpracuje firma Ing. Michal Majer, Přerov, projekt v hodnotě 170 tisíc korun na výstavbu cyklostezky v Brníčku Dopravní stavby Projekce, Prostějov a projekt za 34 tisíc korun na zřízení parkoviště u hřbitova Horstav Olomouc. Alfaprojekt Olomouc pak vyhotoví zastavovací studii Lokalita Ztracená v ceně 47 tisíc korun. /13 Rada schválila demontáž starých informačních vitrín a instalaci 54 nových. V Uničově jich bude osazeno 38, zbývajících 16 pak v místních částech. /14 Rada schválila poskytnutí dotace Domu dětí a mládeže Uničov pro bikrosový oddíl na pokrytí části nákladů spojených s účastí na halovém mistrovství Evropy ve výši korun. Dále schválila poskytnutí dotace HC Uničov na rozvoj mládežnického sportu ve výši korun. red INFORMACE Z ÚŘADU Nadprodukci odpadů je nutné oznámit S příchodem nového roku vyplývá některým právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím na území správního obvodu Uničov povinnost zaslat Městskému úřadu Uničov, odboru životního prostředí hlášení o produkci a nakládání s odpady. Podle příslušného ustanovení zákona o odpadech musí hlášení vyplnit všichni (původci odpadů i oprávněné osoby), kteří za kalendářní rok 2005 vyprodukovali více než 50 kilogramů nebezpečných odpadů nebo se stejným objemem nebezpečných odpadů nakládali, a dále všichni, kteří vyprodukovali více než 50 tun ostatních odpadů nebo se stejným objemem odpadů nakládali (součet množství odpadů ze všech provozoven). Původci dosahující tento množstevní limit jsou povinni doručit vyplněný formulář s uvedením druhů, množství odpadů a způsobu nakládání s nimi nejpozději do 15. února 2006 na adresu Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Uničov. Formulář je k dispozici na internetové adrese (městský úřad, formuláře a dokumenty ke stažení) nebo přímo na odboru životního prostředí (Masarykovo náměstí 22, dveře č. 225). Případné dotazy budou zodpovězeny na telefonním čísle Irena Tiefenbachová, odbor životního prostředí Městského úřadu Uničov Zdroje znečišťování ovzduší je třeba nahlásit do 15. února Upozorňujeme všechny podnikatele, kteří jsou provozovateli středních stacionárních zdrojů znečištění (například obráběčů kovů, kamenolomů, čerpacích stanic, stoláren, truhláren, čistíren odpadních vod, chovu jednoho až dvaceti tisíc kusů drůbeže, pěti set až tisíce kusů prasat, sto osmdesáti až pěti set kusů skotu, spalovacích zdrojů o výkonu od 0,2 do 5 MW včetně apod.), že jsou povinni do 15. února 2006 zpracovat souhrnnou evidenci a předat ji orgánu ochrany ovzduší Městskému úřadu Uničov, odboru životního prostředí. Rovněž provozovatelé malých zdrojů znečištění (tj. spalovacích zdrojů o výkonu nižším než 0,2 MW, provozoven se spotřebou těkavých organických látek do 5 kg za den při provozování alespoň 10 pracovních dnů v měsíci, zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek), jsou povinni zaslat městskému úřadu podklady pro stanovení výše poplatku, a to rovněž do 15. února Upozorňujeme také na novou povinnost: všechny kotelny od 11 kw (plyn) a 15 kw (tuhá paliva) musí každé dva roky provést měření účinnosti spalování a výsledky předat městskému úřadu. Tato povinnost se nevztahuje na lokální topeniště v bytech, obytných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci. Veškeré formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města nebo přímo na odboru životního prostředí Městského úřadu Uničov, Masarykovo náměstí 22, dveře č. 225, telefon Simona Kariková, odbor životního prostředí Městského úřadu Uničov Notářské dny na uničovské radnici Další notářský den JUDr. Vlasty Audyové na uničovském městském úřadě proběhne v pátek 17. února. Sepsat smlouvu či závěť, vyřídit dědické a obchodní záležitosti nebo ověřit podpis mohou lidé přijít od 8 do 12 hodin do zasedací místnosti ve druhém patře radnice. Následně bude notářka v Uničově své služby poskytovat 17. března, 14. dubna, 19. května a 16. června, tedy každý třetí pátek v měsíci. red uničovský zpravodaj / 2

3 Regiontour: Olomoucký kraj představil turistická lákadla Atraktivní místa střední Moravy i Jesenicka představila návštěvníkům expozice, kterou na letošním veletrhu cestovního ruchu Regiontour připravila města a obce Olomouckého kraje. Výjimkou nebyl ani Uničov, jenž se tradičně prezentoval po boku Šternberka a Litovle. Šternberský hrad či Litovelské Pomoraví jsou samozřejmě obecně známé fenomény, proti nimž se v Uničově nedá nic postavit. O to větší snahu pak musí město vyvinout, aby přilákalo turisty a jedním ze způsobů je i osobní kontakt na veletrzích, uvedla vedoucí odboru kultury a vnějších vztahů uničovské radnice Nikola Hirnerová a pokračovala: Zájem o náš stánek bývá v Brně tradičně velký a lidé, kteří přijdou, jsou skutečně překvapeni, co všechno jim v Uničově můžeme nabídnout. Nejde jen o množství památek, ale také o šíří kulturního a sportovního vyžití. Největší poptávka bývá podle jejího vyjádření po průvodci mikroregionem a průvodci po uničovských památkách. Spousta návštěvníků žádá také materiály k výletům na bicyklech. Trhákem jsou hlavně mapy s vyznačenými trasami, konstatovala. Velkého zájmu o tento druh turistiky využil také Olomoucký kraj, který v Brně představil svůj projekt zaměřený na poznávání regionů z cyklistického sedla. Od května do září se na území kraje bude konat třináct organizovaných výletů. Během nich si účastníci budou moct projet plánovanou trasu, a to s odborným výkladem o památkách a zajímavostech dané oblasti, přiblížil Jiří Urbášek z uničovského odboru kultury. Podrobnosti lze dohledat na internetových stránkách kraje nebo v informačních centrech, kde je k dispozici také harmonogram všech akcí, doplnil. Výlet po Uničovsku je plánován na sobotu 24. června a trasa povede přes Šumvald, Benkov Škola připravila další ročník studentské fotosoutěže Střední odborná škola na Moravském náměstí a městské kulturní zařízení vyhlásily třetí ročník fotografické soutěže pro středoškoláky, tentokrát s tematickým zaměřením: Co všechno dokáže příroda?, Co všechno dokáže člověk? a Jaký je člověk jak ho vidím. Každý účastník může k danému tématu přihlásit maximálně pět fotografií o rozměru alespoň 13x18 centimetrů. Snímky musí být na rubu popsány názvem, jménem autora a adresou jeho školy. Uzávěrka soutěže je 24. března a fotografie se přijímají na adrese: SOŠ a SOU Uničov, Moravské náměstí 681, k rukám Mgr. Jany Hájkové nebo Ing. Marcely Ťulpové. Případné další informace zájemci získají na telefonu Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v uničovské koncertní síni 12. května za účasti předsedy soutěžní poroty, fotografa Jindřicha Štreita. red Město nabízí granty na kulturní aktivity dětí a mládeže Město Uničov ve spolupráci s kulturní komisí Rady města Uničova nabízí zájmovým a občanským sdružením, neziskovým organizacím, zájmovým skupinám a fyzickým osobám možnost získání grantů na projekty podporující kulturní aktivity dětí a mládeže. Finanční dotaci lze přidělit pouze na neziskové akce spojené s kulturními aktivitami dětí a mládeže. Aktivity by měly být pořádány na území města Uničova a jeho místních částí, kulturní komise však na základě kvality předloženého projektu může udělit výjimku. Žádost musí být řádně vyplněna a odevzdána na příslušném formuláři do 10. března Dotaci nelze poskytnout na mzdové prostředky, investiční akce, na jiné než kulturní aktivity dětí a mládeže. Do 15. prosince 2006 musí žadatel předložit odboru kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Uničov závěrečnou zprávu spolu s dvojím vyhotovením vyúčtování poskytnuté dotace (seznam faktur podle druhů s částkami a celkovými součty). O přidělení dotace rozhodne na doporučení kulturní komise Rada města Uničova. Při nedodržení podmínek je žadatel povinen vrátit přidělenou dotaci v plné výši. Na přidělení dotace není právní nárok. Bližší informace, konkrétní podmínky a příslušné formuláře pro přidělení a čerpání dotace je možné získat na odboru kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Uničov (telefon , nebo na (v sekci městský úřad, formuláře a dokumenty ke stažení). Jiří Urbášek, odbor kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Uničov a Střelice. Výchozí i cílovou stanicí je Uničov. Na náměstí bude zároveň probíhat jarmark, což by mělo výletu ještě přidat na atraktivitě, uzavřel Jiří Urbášek. Brněnský Regiontour je největší veletrh cestovního ruchu pořádaný v České republice. Podle předběžných odhadů jej letos navštívilo na čtyřicet tisíc lidí a mezi významnými hosty nechyběl ani předseda vlády Jiří Paroubek. mj O uničovský stánek byl na letošním Regiontouru zájem foto /mj/ Knihovna eviduje přes půl druhého tisíce čtenářů Loni na jaře se uničovská knihovna, působící do té doby ve stísněných podmínkách městského kina, přestěhovala do kompletně zrekonstruovaných prostor bývalé sokolovny v Panské ulici. Knihovnice tak získaly dostatek místa k uložení všech spravovaných svazků a čtenáři důstojné prostředí k vybírání a pročítání publikací. Nový interiér knihovny přilákal i nové návštěvníky, což se projevilo na růstu počtu výpůjček. Celkem jsme v roce 2005 realizovali výpůjček a obsloužili dospělých a 494 dětských čtenářů, uvedla knihovnice Soňa Holoubková. Zájemci mohou také nově listovat v devětatřiceti titulech časopisů či prostřednictvím dostatečného množství počítačů brouzdat po světové síti. Další novinkou, k jejíž realizaci přispělo až nové sídlo knihovny, jsou kurzy práce s počítačem. První školení, v jehož rámci se frekventanti naučili nejen obsuhovat computery, ale také například vyhledávat informace na inernetu, byla určena především starším lidem; osmnáct seniorů již kurzy absolvovalo, dalších dvanáct právě v těchto dnech na jednotlivé lekce dochází. V loňském roce v policích uničovské knihovny přibylo nových publikací za rovných 293 tisíc korun a celkem je nyní čtenářům k dispozici svazků. Pro srovnání šternberská bibliotéka v roce 2005 nakoupila 482 knih v hodnotě 70 tisíc korun a spravuje fond čítající 43 a půl tisíce svazků, v Litovli za 1160 nových výtisků zaplatili 241,5 tisíce korun a ve svém katalogu registrují přes 44 tisíc položek. mj Městská knihovna Uničov Nejžádanější knihy v oddělení pro dospělé v roce Miloš Zeman: Jak jsem se mýlil v politice 2. Dan Brown: Šifra mistra Leonarda 3. Paulo Coelho: Alchymista 4. Robert Fulghum: Třetí přání 5. Christiane F.: My děti ze stanice ZOO Nejžádanější knihy v oddělení pro děti v roce Peter M. Jolin: Harry Trottel a kámen MUDr. Tse 2. Joanne K. Rowlingová: Harry Potter a Fénixův řád 3. Velká kniha scoubidou 4. Zuzana Francková: Nezvratné rozhodnutí 5. Věra Fojtová: Tanec v kopřivách uničovský zpravodaj / 3

4 Největší investicí letošního roku bude výstavba startovacích bytů v ulici Pod Šibeníkem Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili rozpočet města na letošní rok. Dali tak zelenou celé řadě investičních akcí, které budou v průběhu následujích měsíců probíhat nejen ve městě, ale i v místních částech. O jaké akce půjde, přiblížila starostka města Jarmila Kaprálová. Rozpočet města na letošní rok činí v příjmech i výdajích 258 milionů 776 tisíc korun. Zastupitelstvo jej ovšem schválilo jako deficitní. Znamená to, že Uničov si bude brát úvěr? Rozpočet na rok 2006 opravdu převyšuje 258 milionů korun, ale město bude hospodařit zhruba jen se 205 miliony. Přes padesát milionů totiž uničovskými účty prakticky jen proteče, neboť se jedná o různé sociální dávky, které jsou prostřednictvím města sice vypláceny, ale ve skutečnosti jdou na vrub státní pokladny. A co se týče toho deficitu výdaje plánované na rok 2006 jsou vyšší než předpokládané příjmy. Město si však úvěr brát nebude, ale do financování investičních akcí zapojí 19 milionů 616 tisíc korun, jež nahospodařilo v minulých letech. Mimoto předpokládám, že uspějeme při získávání dotací, a tudíž nebudeme muset celých 19 milionů investovat ze svého; část peněz se tak opět stane rezervou. Z toho vyplývá, že město má ještě nějaké další prostředky mimo rozpočet. K čemu se využívají a v jaké jsou výši? Máme rezervu pro případ neočekávaných situací, jako jsou živelní pohromy nebo havárie. Ovšem i při využití její části v rozpočtu města nám stále zůstávají prostředky ve výši několika milionů. Na investice je v letošním rozpočtu vyčleněno bezmála 69 milionů korun. Co bude patřit k těm stěžejním a finančně nejnáročnějším akcím? Jednoznačně nejnáročnější investicí letos bude dostavba bytového domu v ulici Pod Šibeníkem. Ta si vyžádá 23,5 milionu, ale více než devět milionů pokryje dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Dále bude pokračovat započatá adaptace bývalého statku u nádraží na podnikatelský inkubátor. Smyslem je vybudování prostoru, v němž by měli začínající výrobci dobré podmínky pro rozvoj svých firem, a tím pádem i pro zaměstnávání lidí. Úpravy si vyžádají 5,4 milionu, ovšem 3,7 milionu se nám podařilo získat z evropského fondu Phare Pokračovat bude i restaurování mariánského sloupu, na které jsou vyčleněny dva miliony; i zde však předpokládáme podporu státu a kraje. Z dalších akcí zmíním kompletní rekonstrukce hřišť v hodnotě 2,5 milionu ve školách Haškova a Pionýrů a opravy silnic a chodníků, keré si vyžádají zhruba dva miliony korun. Naplánovány jsou správky komunikací v ulicích Olomoucké, Tyršově, Jiráskově a Jiřího z Poděbrad. K větší bezpečnosti a pohodlnější dopravě chodců a cyklistů přispěje realizace další etapy projektu Bezbariérový Uničov. Tentokrát vznikne smíšený chodník s cyklopásem v Dukelské, z křižovatky ulic Dukelská a Mohelnická povede cyklostezka k Šibeníku a stezka ze Střelic bude konečně dovedena až do Uničova. Na spolufinancování stavby nových komunikací bychom i letos rádi získali státní prostředky; ty by nám velmi pomohly. uničovský zpravodaj / 4 Pokud obdržíme ministerskou dotaci, bude realizována i druhá etapa revitalizace sídliště Generála Svobody. A menší investice, nikoli v řádech milionů, nýbrž pouze stovek tisíc korun? Za 850 tisíc bude letos instalována další část varovného a informačního systému, 800 tisíc korun vložíme do budování podzemních kontejnerů. Na základě projektu revitalizace sídliště mezi ulicí Dukelskou a Hrdinů, který byl podrobně s obyvateli projednán a vychází z něj například průběžná obnova zeleně v této části města, vznikne v takzvaném vnitrobloku loučka pro venčení psů. Její vybudování přijde na 590 tisíc korun. Při sestavování rozpočtu se nezapomnělo ani na ty nejmenší. Za 650 tisíc se postaví nové dětské hřiště u svobodáren v ulici Pionýrů a za dalších 205 tisíc korun se opraví devětadvacet pískovišť. V rámci zvýšení bezpečnosti v centru města, ale i kvůli lepší ochraně památek připravujeme také instalaci kamer na Masarykově náměstí. Kolik bude stát, to dosud nevíme, protože se zatím zpracovává projekt a teprve na jeho základě budeme znát přesnou sumu. Uničov má také osm místních částí. Co v nich letos přibude nového? V místních částech bude celkově proinvestováno 5 milionů 110 tisíc korun. Největšími položkami jsou průběžné čištění kanalizací, které každoročně přijde na 550 tisíc, a zpracování projektové dokumentace pro stavbu vodovodu v Horní a Dolní Sukolomi a Nové Dědině za 800 tisíc. Musím ale podotknout, že další stupeň přípravy plánů je závislý na zájmu obyvatel využívat veřejný vodovod. Akce by se totiž realizovala se státními dotacemi a jejich podmínkou je napojení nemalého počtu lidí a odběr dostatečného množství vody. Prakticky to samé se týká zbudování kanalizace v těchto třech obcích. Zde by vlastní prostředky města tvořily minimálně osm milionů korun, ovšem je třeba mít jistotu, že novou infrastrukturu bude využívat dostatečný počet domácností. A další akce v obcích? V Nové Dědině projde opravou za 122 tisíc koryto potoka a za 275 bude instalováno osvětlení na přechodu pro chodce a na hřišti. V Horní Sukolomi se za 150 tisíc zrekonstruuje křižovatka a za 110 tisíc povrch hřiště. Střelice protne chodník s cyklopásem, který spojí stezku z Uničova se silnicí na Červenku, jejíž velkou obnovu Olomoucký kraj na letošek plánuje. K drobnějším investicím v místních částech patří průběžná údržba veřejných prostor, jako jsou obecní aktivy, knihovny, autobusové zastávky a podobně. Z rozpočtu jsou také rozdělovány dotace a příspěvky různým organizacím, především těm, jejichž zřizovatelem je město Na dotace a příspěvky je určeno 28 milionů korun. Největší část této sumy jde na provoz tří základních škol a jedné školy mateřské dohromady 10,2 milionu korun. Na podporu sportu a sportovních oddílů plyne 6,6 milionu, na provoz městského kulturního zařízení 5,5 milionu. Nezanedbatelný je také doplatek firmám zajišťujícím veřejnou hromadnou dopravu na Uničovsku. Ten letos činí 1,2 milionu korun. Z menších příspěvků mohu zmínit 330 tisíc na kulturní mládež, sborům dobrovolných hasičů v místních částech přispíváme na činnost 135 tisíci. Letos také poskytneme jednorázovou dotaci Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na výstavbu hasičské zbrojnice v ulici Jiřího z Poděbrad, a to ve výši 3 miliony korun. Na konci minulého roku byl veřejnosti předán nový výukový plavecký bazén, jehož stavba přišla na 57 milionů korun. Zcela jistě šlo, spolu s budováním průmyslové zóny na konci devadesátých let, o největší investici v polistopadové historii města. Je toto sportoviště už zcela hotové, anebo na něj pamatuje i letošní rozpočet? Bazén je skutečně hotový. Jediná další investice by se mohla týkat rozšíření parkoviště, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by kapacita toho stávajícího nedostačovala, takže jeho zvětšení zatím není potřebné. Poděkoval mj Čtenáři nám píší: Uničov roste do krásy Občané Uničova si zvykají na změny, které postupně proměňují tvář našeho města. Všechny jsou k jeho prospěchu a umocňují jeho krásu. Vybudované cyklostezky jsou příjemné pro každého cyklistu, který Uničovem projíždí, a nebo pro toho, kdo zde žije a často kolo používá. Údržba a oprava chodníků přispívá k pěkným a bezpečným procházkám. Vzhled našich ulic se výrazně zlepšil natřením sloupů veřejného osvětlení. Průběžně probíhá údržba a výsadba okrasných stromů a keřů a s pracovníky, kteří se o zeleň starají, se vidíme téměř denně. V Uničově vznikla krásná místa Kostelní náměstí, malý parčík pod hradbami vedle Medelské brány. Opraveny jsou kašny, sochy, probíhá nákladná oprava mariánského sloupu. Velkou věcí pro občany je krásná knihovna a plavecký bazén. A tak na každém kroku vidím, že se o město někdo dobře stará a má zájem na jeho rozkvětu. Často až cizí návštěvníci nebo příbuzní a známí, kteří do našeho města přijíždějí, nám připomenou jeho čistotu, dobrou údržbu a vůbec příjemné prostředí. Poděkování za všechny tyto dobré změny patří představitelům města, jejich schopnostem pro město získat peníze a účelně je vynaložit. Je třeba si jen přát, aby město i nadále vzkvétalo, je třeba si přát, aby ubývalo těch, kteří vandalstvím ničí krásu, jež kolem nás vzniká. Emilie Zatloukalová

5 Do Tříkrálové sbírky Uničovští přispěli 59 tisíci korunami Letos pošesté proběhla Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Sdružení Česká katolická charita a generálním partnerem této sbírky je Nadace České spořitelny. Oblastní charita Uničov opět převzala záštitu nad pořádáním sbírky v našem regionu. Tříkrálovou sbírku určenou na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla podpořilo více než 70 skupinek koledníků z Uničova a 12 z okolních obcí. Díky Tříkrálové sbírce 2005 bylo například možné pomoci 64 miliony korun lidem postiženým tsunami. Tato velká částka financovala aktivity v postižených oblastech rovněž za přispění mezinárodních sítí charit Caritas Internationalis, ministerstva zahraničních věcí, krajů a měst z celé České republiky. Slavnostní požehnání koledníků v Uničově proběhlo v sobotu 7. ledna v kostele Nanebevzetí Panny Marie děkanem P. Josefem Jankem. Děti také obdržely svěcené křídy, aby mohly dveře navštívených domácností opatřit svým poselstvím K+M+B 2006, popřát štěstí, zdraví a obdařit dárce cukříkem s logem Tříkrálové sbírky. Jedna ze skupinek Tří Králů také navštívila vedení města, všechny odbory městského úřadu a rovněž některé výrobní společnosti v našem městě. Všem dětem a dobrovolníkům, kteří se velmi ochotně a obětavě ve svém volném čase jakoukoli měrou podíleli na organizaci sbírky patří náš velký dík! Zásluhou této pomoci dobrovolníků a štědrosti všech dárců bylo v našem regionu vykoledováno ,50 korun. Do kasiček tříkrálovým koledníkům přispěli i obyvatelé Domu s pečovatelskou službou v Gymnazijní ulici foto /Oblastní charita Uničov/ Jen v Uničově koledníci od dárců získali korun. Chceme také zvlášť poděkovat obcím, vedoucím skupinek a dětem, kteří se k nám připojili letos poprvé. Oblastní charita Uničov Uničovští senioři po prvním roce činnosti Neformální sdružení Uničovští senioři má za sebou první rok své činnosti. Připomínám jen ve stručnosti, že toto uskupení vzniklo po rozpadu Zájmového sdružení seniorů, jehož členy byli někdejší pracovníci UNEXu. Členem neformálního sdružení Uničovští senioři může být každý občan města a přilehlých obcí, který dosáhl důchodového věku. Na našich akcích však velmi rádi uvítáme i ty, kteří se na důchod teprve připravují. Z debat mezi seniory je často slyšet, že se ještě necítí na to, aby na akce přišli. Všem těmto váhavcům bych rád připomněl, jak slovo senior charakterizuje Akademický slovník cizích slov: seniorem jen ten starší, což znamená, že otec je senior a syn (dcera) je junior. Dodávám ještě, že po padesátce jsme již téměř všichni babičkami a dědečky, a tím pádem je jasné, že jsme seniory. Opakuji, že vás rádi na našich akcích uvítáme, nutné však je, abyste sledovali Uničovský zpravodaj a okno v klubu důchodců na Masarykově náměstí, kde jsou informace o našich akcích zveřejňovány. V našem městě žije mužů a žen starších šedesáti let, což je přibližně 20 % všech obyvatel. Z toho občanů od 61 do 70 let tu žije Celkový počet lidí starších šedesáti let je třeba ještě doplnit o ženy, které odcházejí do důchodu před šedesátkou, takže číslo vyroste ještě o dalších zhruba 900 důchodkyň. Domnívám se, že počet seniorů v našem městě je dost vysoký, aby si zasloužil pozornost všech ostatních. Na začátku tohoto příspěvku jsem uvedl, že sdružení Uničovští senioři má již jeden rok činnosti za sebou. Během těchto dvanácti měsíců jsme uskutečnili osm tanečních odpolední s účastí 638 seniorů. Dále jsme uspořádali osm zájezdů do Moravského divadla v Olomouci za účasti 324 seniorů. Tři zájezdy absolvovalo 147 seniorů, ve Starém Městě pod Sněžníkem se rekreovalo 12 seniorů. Uspořádali jsme rovněž dvě besedy jednu o zdravé výživě a druhou o očních zákalech kterých se zúčastnilo 57 besedníků. Sečteme-li účast na všech akcích, zjistíme, že se jich zúčastnilo celkem seniorů. Na letošní rok opět připravujeme zájezdy, taneční odpoledne, rekreaci, návštěvu divadla a besedy. Rádi na našich akcích uvítáme co nejvíce seniorů. Jen připomínám, že členem se stává každý, kdo na naši akci přijde, příspěvky nevybíráme! Chtěl bych také poděkovat městu a řadě uničovských podnikatelů za podporu, kterou nám v uplynulém roce poskytli a věřím, že i letos nám budou nakloněni. Jan Burian, Uničovští senioři Senioři zvou na pravidelný výlet V rámci pravidelně pořádaných výletů se tentokrát uničovští senioři vydají na procházku po bezprostředním okolí města. Sejdou se ve středu 8. února v hodin před supermarketem Albert a vyrazí na čtrnáctikilometrový okruh Lazce Troubelice Medlov Uničov. Přidat se může každý, kdo má chuť a dobrou náladu. red Výročí letošního roku 615 let markrabí Jošt povolil Uničovu v latinsky psané listině zřídit městské bělidlo, což svědčí o rozvoji soukenictví a plátenictví (1391) 595 let Albík z Uničova (asi ) se stal pražským arcibiskupem (1411) 550 let v místech, kde se dnes nachází průmyslovka, byl zřízen městský špitál (1456) 495 let Vladislav II. Jagelonský potvrdil Uničovu právo v Doubravě těžit dřevo, které bylo používáno na výstavbu města (1511) 475 let město zachvátil velký požár, při němž byl zničen kostel a desítky domů (1531) 390 let přišli do kláštera opraveného po požáru františkáni, kteří zde zůstali až do roku 1620; po nich se do města vrátil řád minoritů (1616) 265 let Uničov byl během první slezské války obsazen pruským vojskem; byl založen spolek ostrostřelců, nejstarší městské sdružení (1741) 230 let byla zřízena c. a k. hlavní škola (1776) 220 let byl zřízen regulovaný magistrát a úřad fojta byl nahrazen úřadem starosty (1786) 210 let vypukl požár, při němž byla poškozena řada budov a popelem lehlo 59 domů (1796) 135 let v Litovelské ulici byla zřízena Göblova továrna na hedvábné zboží (1871) 120 let v Renotech a ve Střelicích byly založeny spolky dobrovolných hasičů (1886) 100 let bylo založeno městské muzeum, které se přičlenilo ke stávajícímu muzeu ostrostřelců; ve Šternberské ulici byl zřízen obecní sirotčinec, na jehož provoz přispívala Gabrielova nadace (1906) 80 let v Horní Sukolomi byla otevřena česká menšinová škola (1926) 75 let v Nové Dědině byla vystavěna kaple Panny Marie (1931) 70 let na popud správce muzea Vinzenze Reimera se ve městě konal letní vysokoškolský týden, v jehož rámci proběhly přednášky renomovaných archivářů, archeologů a historiků (1936) 60 let v Nové Dědině byl založen hasičský sbor (1946) 55 let v uničovských strojírnách byla dostavěna druhá výrobní hala (1951) 35 let ukončen byl provoz uničovské mlékárny a dokončena výstavba tělocvičny průmyslové školy; k Uničovu byla připojena Dolní Sukolom (1971) 30 let k Uničovu byly připojeny obce Benkov, Dětřichov, Renoty a Střelice (1976) 20 let veřejnosti bylo v parku do užívání předáno dětské dopravní hřiště (1986) 10 let tevřena byla Nová galerie Základní umělecké školy na Masarykově náměstí (1996) 5 let otevřeno bylo městské informační centrum; zahájen byl provoz in-line hřiště (2001) uničovský zpravodaj / 5

6 POSTŘEHY ČERNÁ KRONIKA / Web nabízí aktuality pro lyžaře / Aktuální informace o počasí a sněhových podmínkách ve více než sedmdesáti lyžařských střediscích, ale také podrobnosti o ubytovacích zařízeních nebo ceny vleků přináší web U každého skiareálu je také uveden SMS kód, jehož prostřednictvím je možné získat údaje do mobilního telefonu. Stačí jen zaslat textovou zprávu ve formě pocasi s kódem místa (například lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny) na číslo Odpověď bude obsahovat podrobnosti o stavu tratí, výšce sněhu a počasí. Cena jedné takové SMS je 6 korun. Každá zpráva odeslaná do 28. února bude zařazena do soutěže o zajímavé ceny. / Kurzy ručních prací na Haškově škole / Základní škola Haškova připravuje na sobotu 11. února kurz pletení ošatek a ozdob z pedigu. Za 450 korun, z nichž 300 korun činí kurzovné a 150 korun cena materiálu, se účastníci naučí pracovat s materiálem, který je u nás po vrbovém proutí druhou nejpoužívanější surovinou k pletení košů. Školení začíná v 9.30 a končí v hodin. Příznivci rukodělných prací se mohou také zapsat do kurzu paličkování pro začátečníky i pro mírně pokročilé. Pět lekcí po třech hodinách, konaných předběžně ve středu od do hodin, přijde na 700 korun. Veškeré pomůcky herdule, paličky, stojany budou během kurzu k dispozici. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle ZŠ Haškova nebo přímo u organizátorky Jiřiny Ďuricové na mobilu / Zeleninu vystřídala mototechna / V síti uničovských obchodů došlo k dalším změnám. Výlohu prodejny v Dukelské ulici za supermarketem Albert, kde se ještě donedávna nabízela zelenina, už dnes zdobí motoristické potřeby. Nově zde totiž působí mototechna Auto-Moto Nezhyba, jejíž původní adresou byla Šternberská ulice. Proběhla Malá miss aerobic Sedmnáct děvčat soutěžilo v sobotu 21. ledna na palubovce tělocvičny základní školy U Stadionu o titul Malá miss aerobic. Klání již tradičně pořádal uničovský dům dětí a mládeže. V kategorii dívek ve věku od 7 do 10 let si nakonec pomyslné zlato do Šternberka odvezla Dominika Handlová (na snímku uprostřed) a mezi slečnami od 11 do 15 let věku zvítězila Uničovanka Michaela Součková. V divácké anketě o Miss sympatie získala nejvíce hlasů Nikola Šemberová, taktéž z Uničova foto /mj/ S hledáním zaměstnání pomůže personální agentura Se ztrátou práce či dlouhodobou nezaměstnaností se na Uničovsku v současnosti potýká více než třináct set lidí. Nové pracovní uplatnění mohou vedle úřadů práce, příbuzných a známých pomoci najít také personální agentury. Jedna taková v Uničově už několik let působí. Nosnou aktivitou naší společnosti je hledání, prověření a zařazení pracovníků strojírenských profesí pro tuzemské i zahraniční podniky, uvedl Zdeněk Jílek z agentury Rodych Uničov, která sídlí v ulici Doktora Beneše. Disponujeme skupinou dvou set padesáti kmenových pracovníků nejrůznějších oborů, kterou jsme schopni rozšiřovat podle potřeb našich zákazníků, dodal. Firmám, jež služeb agentury využívají, odpadají starosti s administrativou a mohou také najímat odborníky jednotlivých profesí na omezenou dobu. Na druhou stranu lidé zaměstnávaní prostřednictvím agentury nejsou při hledání práce odkázáni jen sami na sebe, nemusí obcházet jednotlivé podniky a absolvovat vstupní pohovory. Pokud se na nás zájemce obrátí, vzroste jeho šance na získání nového pracovního místa. Pomůžeme při zprostředkování pracovního uplatnění, snažíme se o zvyšování kvalifikace jednotlivých zaměstnanců a dbáme také na jejich produktivitu, uzavřel Zdeněk Jílek. mj / V noci z 9. a 10. prosince se jakýsi vandal na parkovišti za restaurací Kaspec nevybíravým způsobem vloupal do tří osobních aut. U každého z vozidel rozbil dlažební kostkou okénko tak šikovně, že neprobudil nikoho z okolních domů, a z palubních desek vymontoval autorádia. V jednom automobilu našel i hodinky, které si rovněž přivlastnil. Krádeží věcí způsobil škodu 14 tisíc, poškozením vozů pak dalších 16,5 tisíce korun. / V posledních týdnech policisté opět několikrát šetřili zločiny spáchané v areálu UNEXu. Poprvé do strojíren vyjeli v pondělí 12. prosince, když se zjistilo, že kdosi během víkendu na hale 1 vypáčil plechovou skříňku a zcizil úhlovou brusku v hodnotě 3,5 tisíce korun. Následné noci prozatím neznámý chmaták vykradl dva nápojové automaty jeden na chodbě slévárny a druhý na hale 1. Z obou přístrojů zmizel mincovník, z jednoho navíc zásobník s kávou. Zloděj tak přišel ke 33 tisícům, ovšem rozbitím kávovarů způsobil škodu 57 tisíc korun. V továrně se však kradlo i před Vánocemi. V pátek 23. prosince odpoledne neváhal jakýsi nenechavec vyšplhat do pětimetrové výšky, aby si přivlastnil tři kamery v hodnotě 35,5 tisíce korun, které byly namontovány v lakovně. Zatím poslední případ muži zákona řešili v úterý 17. ledna v dámských šatnách haly 2. V průběhu ranní směny tam prozatím anonymní lapka z jedné skříňky ukradl tisíc korun v hotovosti a platební kartu. / Jakýsi zlodějíček se v noci ze 17. na 18. prosince vloupal do dvou sklepů domu v ulici Pionýrů. Protože nenašel nic hodnotného, nepohrdl nakonec dětskými knihami, herním volantem k počítači a patnácti toaletními mýdly. Svým kuriózním počínáním přišel k věcem v hodnotě 1600 korun. / Dosud nezjištěný darebák rozbil v noci z 23. na 24. prosince dlažební kostkou přední sklo autobusu odstaveného v Šumperské ulici na parkovišti před někdejší kotelnou. Svou zvrhlou a zřejmě pouze opileckou zábavou přivodil škodu 15 tisíc korun a řidiči autokaru pokazil vánoční svátky. / Čerpací stanice OMV v Litovelské ulici čelila v noci z 6. na 7. ledna loupežnému nájezdu. Zatím po svobodě chodící poberta rozbil okno benzinky, z pokladny sebral peníze a poukázky na odběr pohonných hmot. Pokusil se ukrást také počítačový monitor, ale zřejmě se nevyznal v elektronice, neboť jej neodpojil od zbytku sestavy a obrazovka zůstala viset na kabelech z okna. Celkovou škodu majitel stanice odhadl na 34 tisíc korun. / Jeden motorista zaparkoval svou Škodu Felicii ve středu 18. ledna večer před barem Eso v Plzeňské ulici. Když po nějaké době z restaurace odcházel, nevěřil svým očím. Kdosi mu totiž auto v hodnotě 120 tisíc korun ukradl. Stavební firma nabízí rodinné domy na klíč Zbudování rodinného domu na klíč ve středu Medlova nabízí stavební firma VH Prospekt. Na pozemcích od 780 do 870 metrů čtverečných vyroste osm domků o velikosti 5+1 včetně garáže. Výstavbu domů významně podporuje obec. I proto může být parcela se všemi inženýrskými sítěmi prodávána za cenu 100 korun za metr čtverečný, uvedl ředitel stavební firmy Michal Konečný. Pro všechny zamýšlené domy jsou hotové projekty. V ruce máme i stavební povolení, takže ve chvíli, kdy s námi zájemce podepíše smlouvu, můžeme začít stavět, dodal. V tuto chvíli již v nově vznikající ulici stojí jeden obecní dvojdomek a kompletně připraveny jsou čtyři parcely. Na zbylých pozemcích ještě probíhá archeologický průzkum. Jelikož stavební firma předpokládá, že někteří investoři možná budou chtít část prací odvést svépomocí, nabízí tři cenové varianty. Hrubou stavbu bez fasády za 1,59 milionu, hrubou stavbu s fasádou a vjezdem za 1,9 milionu, případně kompletní stavbu na klíč za 2,79 milionu korun. Částky, do nichž je zahrnuta i cena pozemku a daň z přidané hodnoty, jsou ovšem pouze orientační. Záleží na konkrétní velikosti parcely a požadavcích na vnitřní zařízení domů. Financovat novostavbu je možné různými způsoby. Jedním z nich je i hypoteční úvěr. Při nejlevnější variantě, tedy hrubé stavbě bez fasády, by se měsíční splátka pohybovala přibližně ve výši korun, u dražší varianty korun a u kompletní stavby na klíč pak korun. Výpočty jsou kalkulovány na 30 let při úroku 4,25 % ročně a jeho fixaci na 3 roky. mj uničovský zpravodaj / 6

7 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV tel: , internet: MĚSTSKÉ KINO UNIČOV / ozvučení dolby digital / LÁSKA NA INZERÁT / středa v 18 hod. / ŠUP, tit., DP 12, 100 min. / Diane Laneová a John Cusack v romantické komedii o hledání lásky. Vstupné: 65 Kč / NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU / středa ve 20 hod., čtvrtek ve 20 hod., pátek ve 20 hod. / ŠUP, tit., DP 15, 150 min. / Děsivý příběh dvou dívek, které s šíleným psychopatem bojují o přežití. Vstupné: 70 Kč / HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ / sobota ve 20 hod., neděle ve 20 hod. / DP 15, 110 min. / Jan Budař a Richard Krajčo v komediálním příběhu dvou kamarádů do nepohody. Vstupné: 70 Kč / SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ / pondělí ve 20 hod., úterý ve 20 hod. / DP 12, 90 min. / První česká sebevražedná komedie. V hlavní roli Karel Roden a Aňa Geislerová. Vstupné: 65 Kč / RESTART / úterý v 18 hod. / MP, 90 min. / Příběh o mladých lidech, kteří se noc co noc obklopují barevnými kostýmy, hlasitou hudbou, alkoholem a stále novými partnery. Strhující jízda současnou Prahou. Vstupné: 65 Kč / ELIZABETHTOWN / středa ve 20 hod., čtvrtek ve 20 hod. / tit., DP 12, 125 min. / Když chcete najít sami sebe, musíte pořádně hledat. Orlando Bloom a Kirsten Dunstová v romantické komedii. Vstupné: 65 Kč / MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA / pátek ve 20 hod., sobota ve 20 hod. / tit., DP 12, 80 min. / Láska hroby přenáší. Animovaný horor z viktoriánské vesnice 19. století. Vstupné: 65 Kč / MOTOCYKLOVÉ DENÍKY / pondělí ve 20 hod. / tit., DP 12, 130 min. P 100 / Píše se rok 1952 a dva mladí Argentinci se vydávají na dlouhou cestu Latinskou Amerikou. Vstupné: 60 Kč / JAK SE KROTÍ KROKODÝLI / pondělí v hod., úterý v a 20 hod., středa ve 20 hod. / MP, 115 min. / Nová rodinná komedie Marie Poledňákové o tom, že nikdo nechce zůstat sám. Vstupné: 75 Kč / DOOM / čtvrtek ve 20 hod., pátek ve 20 hod. / ŠUP, tit., DP 15, 105 min. / Peklo už není hra. Horor plný tísnivé atmosféry, krvavých momentů a zvláštních efektů. Vstupné: 65 Kč / DOBLBA / sobota v a 20 hod., neděle ve 20 hod. / MP, 120 min. / Černá barevná vánoční komedie. V hlavních rolích Jaroslav Dušek a Petr Čtvrtníček. Vstupné: 65 Kč / KŘIŽNÍK POTĚMKIN / pondělí ve 20 hod. / tit., DP 12, 75 min. P 100 / Nejlepší film všech dob v režii S. M. Ejzenštejna. Vstupné: 60 Kč / A CO KDYŽ JE TO PRAVDA? / úterý ve 20 hod., středa ve 20 hod. / tit., DP 12, 95 min. / Život po životě je krásný. Příběh dvou lidí, kteří v romantické komedii dokázali, že láska je opravdu nesmrtelná. Vstupné 65 Kč / KING KONG / čtvrtek v 19 hod., pátek v 19 hod. / ŠUP, tit., DP 12, 190 min., dvojprogram / Teprve teď se vrací král. Nejnovější verze o nejslavnějším monstru. Vstupné: 80 Kč od 30. ledna bude možné zakoupit vstupenky na filmová přestavení v předprodeji v Městském informačním centru AMAZONIA VERTICAL / čtvrtek 2. února / 18 hodin / bar v kině Hodinový film slovenského režiséra Pavola Barabáše představuje největší stolovou horu Amazonie Auyan Tepui, na jejímž vrcholu, alespoň podle indiánských legend, sídlí démoni. Snímek popisující objevování nedostupného ztraceného světa získal ocenění na několika filmových festivalech a v Uničově bude promítán za přispění ministerstva životního prostředí. Vstupné 20 korun CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY / neděle 5. února / 18 hodin / sál kina Proslulé Divaldlo Járy Cimrmana při své pravidelné únorové zastávce v Uničově uvede jednoaktovou operu Úspěchy českého inženýra v Indii, jíž bude předcházet originální vědecký seminář. Vstupenky jsou již vyprodány Miroslav Vojáček: OLEJOMALBY / Galerie v křížové chodbě Malíř samouk Miroslav Vojáček oslavil v polovině února významné životní jubileum. Narodil se před sedmdesáti lety ve Štěpánově a od roku 1963 žije v Uničově. V mládí pracoval jako lodník, po vojně nastoupil do slévárny. Tuto práci však nebylo možné skloubit s jeho velkou láskou malováním. Proto ze strojírenství odešel k drahám, kterým zůstal věrný až do penze. Náměty ke svým obrazům čerpá z přírody v okolí Uničova a Štěpánova, případně v Litovelském Pomoraví. Výstava je přístupná každou středu od 15 do 17 hodin, sobotu od 9 do 11 hodin a neděli od 14 do 17 hodin. Vstup zdarma Městská knihovna Uničov, Panská 55, tel , , Po, Út, Čt: hod. a hod. Pá: hod. a hod. So: veřejný internet pouze každý lichý týden hod. Od února pro nezaměstnané internet 0,5 hodiny denně zdarma (nutný průkaz nezaměstnaného) SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vstoupili do manželství Andrea Grivalská (Město Libavá) a Roman Hanák (Uničov) Novomanželům přejeme mnoho štěstí a radosti ve společném životě Blahopřejeme k jubileu Andrej Buben Anna Šenková Jiří Kovář Jaroslav Trnka Františka Skácilová 90 let 80 let 75 let 75 let 75 let Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti Josef Kokoška Miroslav Masař Milan Junek Opustili nás 75 let 63 let 60 let Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast Připraveno ve spolupráci s pohřebním ústavem Misericordia Městské infocentrum Uničov, Dr. Beneše 15, tel , Po Pá: a hod. DDM Vila Tereza / Za vysvědčení do 3D kina / pá / Výlet do Prahy: návštěva 3D kina, muzea voskových figurín a části hlavního města. V ceně 400 korun je zahrnuta doprava a vstupné. Odjezd v 6.55 hodin z vlakového nádraží, návrat ve hodin. Přihlášky se přijímají do pondělka 30. ledna / Plavecký bodyguard / pá od 10 do 12 hodin / krytý bazén / Netradiční soutěže v plaveckých disciplínách. Vstup zdarma / Kdo se baví, nezlobí / 6. až / Příměstský tábor pro děti od 7 do 15 let. Přihlášky se přijímají do 27. února Plesová sezóna 06 / Uničov / Ples gymnázia Ples SOŠ X. městský ples / Dl. Loučka / Ples SDH Dl. Loučka / Lipinka / Spol. ples ČČK / Medlov / VI. Obecní ples Maškarní ples Ples TJ Medlov / N. Hradečná / Maškarní merenda / Paseka / Svatohubertský ples Myslivecký ples Obecní ples / Střelice / Myslivecký ples / Troubelice / III. Ples obce Ples TJ Sokol Ples Sidecarcross Team Rozehnal Ples SDH Troubelice / Újezd / Společenský ples / Želechovice / Obecní ples uničovský zpravodaj / 7

8 Fotbalová příprava na jarní sezónu Po podzimu bronzoví uničovští fotbalisté se připravují především v domácím prostředí a všechna utkání hrají zejména na umělé trávě v Olomouci. Trenér Miloslav Machálek se musí obejít bez Šalamouna a Hrdloviče, kteří jsou v Sigmě Olomouc, a mladého Michala Večeři, jenž přešel do druholigového HFK Olomouc. Výbor fotbalového oddílu však nyní jedná o doplnění mužstva. Tajemník oddílu SK Uničov Jaroslav Jurik k tomu řekl: Kromě tří hráčů kádr z podzimu zůstává. Z hostování v druholigovém Žižkovu se vrací Kopecký a ze Zábřehu Zavadil. V přípravě zkoušíme i posily, zejména Sokola z Velkých Losin a Kratochvíla z Litovle. Z dorostu do kádru mužů zařadíme Demetera, Niesnera a Tomana. Definitivně bude mužstvo sestaveno až v poslední dekádě ledna. Zatím chceme vytvořit dobré podmínky pro fyzickou a herní přípravu. Hráči trénují čtyřikrát týdně venku na hřišti i v hale gymnázia a v posilovně. Také osm družstev mládeže si po podzimní části v divizních soutěžích a krajských přeborech vede dobře. Zásluhu na tom mají i trenéři, kteří v mládežnických družstvech vychovávají talentované fotbalisty již řadu let. Rozhodně k nim patří například Demel, P. Smékal, L. Siegl, Žvátora, Ing. Konečný, Večeřa, Habusta či Schmidt, Ráb, Ing. Zahradníček a J. Štěpán. Místopředseda oddílu kopané Ing. Josef Skopal ocenil právě náročnou výchovnou práci trenérů, kteří většinou své družstvo vedou více roků a postupují s ním vždy do starších kategorií. Právě pro tuto návaznost jednotlivých mladých družstev se u nás v Uničově nemusíme obávat o jejich výsledky v soutěžích. Velkou základnu dnes tvoří i ti nejmenší v družstvech benjamínků. Všechna žákovská družstva mají vytvořeny podmínky i k zimní přípravě. V týdnu jsou vždy jedenkrát v tělocvičně ZŠ U Stadionu a v hale gymnázia. Ti starší i venku v areálu stadionu kopané, uvedl Ing. Josef Skopal. Milan Dubový Místnímu KRSu přibývají členové Koncem minulého roku provedl uničovský Klub rekreačního sportu (KRS) pravidelnou inventuru své členské základny a došel k potěšujícímu závěru počet držitelů oddílových průkazů je nejvyšší za patnáct let existence této organizace. Loni měl náš klub 613 členů, z nichž bylo rovných 70 přijato právě v uplynulém roce. Nejvíce nás těší, že si k nám nacházejí cestu děti a mládež studentského věku, uvedla Jarmila Sedláčková z KRS Uničov. Rekreačnímu sportování se mohou zájemci věnovat v šestnácti oddílech nabízejících nejrůznější aktivity od cvičení na velkých míčích fittballech přes jógu či aerobik až po volejbal. Našich cvičení se účastní lidé všech věkových kategorií. A není vůbec důležité, že v oddílech nepadají žádné rekordy. Podstatné je utužování zdraví a radost z pohybu, dodala Jarmila Sedláčková. Klub rekreačního sportu také na adrese zprovoznil nové webové stránky. Ty zatím mnoho informací nenabízejí, ale provozovatelé na jejich obsahu stále pracují. mj Házená bilancuje podzimní část mistrovských soutěží Do mistrovských soutěží ročníku 2005/06 přihlásil oddíl celkem sedm družstev. Vedla si se střídavými úspěchy, které byly úměrné jejich sportovní výkonnosti a možnostem. Snahou oddílu je především získat co nejvíce mládeže pro házenkářský sport. Miniházená Český svaz hledá stále nové formy soutěží, které by přilákaly co nejvíce dětí, a snaží se hlavně o zapojení základních škol. Proto připravuje soutěže pro nejmenší, i neregistrované hráče ve věku od 7 do 10 let, na menších hřištích, s upravenými pravidly. V podzimní části odehrála miniházená 16 zápasů a v tabulce obsadila 4. místo s 8 body a skóre 79:205. Nejvíce branek, třiatřicet, nastřílel Michal Sadovský. Mladší žáci V tabulce divizní soutěže zaujali se 6 body a skóre 64:43 první místo. V následné baráži o postup do středomoravské ligy již neuspěli a skončili na čtvrté, nepostupové příčce. Střelecky se nejlépe prosazovali Jan Wagner se 71 a Jakub Dvořák s 32 brankami. Starší žáci Účastník středomoravské ligy. Svým umístěním na 3. pozici a skóre 218:203 si vybojovali postup do celostátní žákovské ligy. První kolo se hrálo turnajově v Třeboni, kde ovšem nebyli tak úspěšní a do dalších bojů nepostoupili. Střelecky se nejvíce dařilo Jakubu Petříkovi, který si připsal 86 branek, Jan Vymětal se trefil 56krát a Luboš Plhák 44krát. Mladší dorostenci Po podzimním kole středomoravské ligy obsadili 6. místo se 3 body a skóre 128:174. Na brankách se nejvíce podíleli Adam Štěpánek (57 branek) a Pavel Raška (18 branek). Starší dorostenci Do mistrovské soutěže, středomoravské ligy, vstoupí až v jarní části a soupeři jim budou Kostelec, Senice a Uherské Hradiště. Z tohoto klání pak vzejde tým postupující do druhé dorostenecké ligy. První utkání se hraje v neděli 26. února v hale místního gymnázia po zápase mužů se Sokolem Kostelec. Muži B Účastník středomoravské ligy. Po podzimní části jim s 5 body a skóre 139:186 v tabulce patří 7. místo. Střelecky jsou na tom nejlépe Matěj Šenk (31 branek), Michal Frébort (24 branek) a Tomáš Janků (19 branek). Muži A V historicky prvním působení ve II. lize moravské skupiny dosáhli střídavých úspěchů. Bodovali totiž jen v domácím prostředí. Po 11 kolech jsou na 10. místě s 8 body a skóre 253:321. Střelecky se na tomto umístění nejvíce podíleli Jaromír Zajíček (55 branek), Jaroslav Tesař (45 branek), Marek Šuba (43 branek) a Tomáš Janků (33 branek). V roce 2006 oslaví uničovská házená 60. výročím svého založení. K tomuto jubileu budou směřovat i připravované sportovní akce turnaje žáků, dorostenců i mužů v hale gymnázia. Následovat budou mistrovské soutěže jarního kola všech družstev a posléze, v červenci, sraz bývalých hráčů a turnaj generací mužů a starých gard. Při této příležitosti bude vydána i publikace, která naváže na brožury představené při dřívějších výročích. František Janků, tajemník oddílu házené BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST Zimní stadion, Pionýrů 1174, tel čtvrtek 26. ledna hodin neděle 29. ledna hodin čtvrtek 2. února hodin pátek 3. února hodin neděle 5. února hodin čtvrtek 9. února hodin čtvrtek 16. února hodin Změna termínů vyhrazena PLAVECKÝ BAZÉN UNIČOV Uničov, Nemocniční 1420, tel / Provozní doba pondělí, úterý, čtvrtek hodin středa, pátek hodin sobota, neděle hodin Změna provozní doby vyhrazena SPORTOVNÍ PŘEHLED / házená neděle 5. února 9.00 hodin turnaj starších žáků neděle 19. února 9.00 hodin turnaj starších dorostenců hala gymnázia / lední hokej středa 1. února hodin Šumperk muži sobota 4. února 8.00 hodin miniturnaj 3. třídy sobota 4. února hodin Uherské Hradiště 6. a 7. třídy neděle 5. února hodin Rožnov dorost sobota 11. února hodin Šternberk 8. a 9. třídy sobota 11. února hodin Kroměříž junioři neděle 12. února 8.15 hodin Přerov 4. a 5. třídy neděle 12. února hodin Kroměříž 8. a 9. třídy termíny zápasů mužů budou upřesněny na základě dalšího rozlosování / volejbal sobota 28. ledna hodin Česká Třebová muži UNIČOVSKÝ ZPRAVODAJ Noviny města Uničova / Vydává město Uničov / Vychází 20 čísel do roka / Redaktor: Bc. Marek Juráň / Adresa redakce: Městský úřad Uničov, Masarykovo náměstí 1, Uničov, tel , / Redakční hodiny pro veřejnost: středa hod. / Registrováno u Ministerstva kultury České republiky pod ev. č. E / Uzávěrka je pět pracovních dní před vydáním čísla / Tisk: TISKÁRNA. BUDÍK. GRAFIKA s. r. o., Nádražní 5, Šternberk uničovský zpravodaj / 8

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 8. 3. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/8/2011 Kontrola zápisu ze 7. schůze Rady města Uničova zápis ze 7. schůze

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/30/2016 Schválení programu 30. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 26. 7. 2010 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/92/2010 Kontrola zápisu z 91. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu města Kutná Hora v oblasti sportu na období 2017-2020 Obsah: I. Úvod II. Současný stav III. Cíle

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/47/2016 Schválení programu 47. schůze Rady města Uničova

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/25/2015 Schválení programu 25. schůze Rady města Uničova

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

HÁZENÁ NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE 1. HC PARDUBICE

HÁZENÁ NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE 1. HC PARDUBICE HÁZENÁ NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE 1. HC PARDUBICE Účastník 2. ligy mužů Vážení sportovní přátelé, tato nabídka je určena Vám všem, kteří se zajímáte o případnou spolupráci s házenkářským klubem SK HC

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 27.9.2011 Bod pořadu jednání: 10. 4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj usnesení č. 11 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a obce H a b a r t i c e (ZO) Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8 oml.: 1 pan Bc. Lukáš Vocásek (celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 25. dubna 2008 2/2008 Vlastivědné muzeum v Šumperku Lovecko lesnické muzeum v Úsově Vás zvou na VELKÝ SLET ČARODĚJNIC v sobotu 26. dubna 2008, na úsovském

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

USNESENÍ ze 72. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. září 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 72. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. září 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 72. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. září 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/72/2013 Schválení programu 72. schůze Rady města Uničova

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

USNESENÍ z 89. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 89. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 89. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/89/2014 Schválení programu 89. schůze Rady města Uničova

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/37/2012 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016 PAR Název paragrafu POL Příjmy Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5300000,00 1112 Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti 73000,00 1113 Daň příjmu fyzických

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

číslo 17 HAVRAŇSKÉ NOVINY

číslo 17 HAVRAŇSKÉ NOVINY číslo 17 4. prosinec HAVRAŇSKÉ NOVINY rok 2008 Vážení spoluobčané, končí další rok, většina z nás se chystá na oslavy Vánoc a Nového roku. Dovoluji si Vám popřát hodně lásky, štěstí, zdraví, minimální

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více