Olomouc, 22. října 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olomouc, 22. října 2007"

Transkript

1 motto: Spolupráce přináší rozvoj a úspěch sborník konference Olomouc, 22. října 2007 Konference je částečně realizována v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií

2 2

3 OBSAH Úvodní slovo 4 I. BLOK Spolupráce přináší rozvoj a úspěch RNDr. Ivan Kosatík 7 Ing. Miloslav Vlček 12 Martin Novotný 14 prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. 18 Mons. Jan Graubner 23 Ing. Bořivoj Minář 26 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. 29 RNDr. Josef Tesařík 34 II. BLOK Potenciál kraje a role veřejné správy Ing. Pavel Horák 41 Ing. Michaela Pruknerová 50 prof. RNDr. Ulrichová Jitka, CSc. 55 Mgr. Eduard Kavala 62 RNDr. Ivan Marek 69 Václav Keprt 75 Ing. Josef Hlavinka 81 III. BLOK Olomoucký kraj a svět kolem nás MUDr. Vítězslav Vavroušek 84 Ing. František Tuhý 87 Ing. Pavel Gala 90 Ing. Martin Tesařík 95 3

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, máme za sebou konferenci s názvem Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje. Chtěl bych vám všem poděkovat za to, že jste přijali naše pozvání a svou účastí dali jasně najevo, že vám osud území, kde společně žijeme a které již téměř sedm let nese označení Olomoucký kraj, není lhostejný. Věřím zároveň, že po této konferenci budeme všichni zde zastoupení partneři, to znamená: kraj, města a obce, vysoké školy, podnikatelé, neziskový sektor i církev spolu vzájemně komunikovat více, než tomu bylo doposud. Můj příspěvek měl společného jmenovatele, který lze ve zkratce vyjádřit mottem: Sdílejme své priority. Sdílejme, ve smyslu informujme o našich cílech nejen své kolegy, zaměstnance a klienty, ale i ostatní významné instituce v rámci kraje. Sdílejme, to znamená, ztotožněme se na hlavních prioritách. Poselství tohoto úvodního setkání, na které by měly navazovat další podobné akce zaměřené na užší a konkrétnější oblasti je zřejmé. Vykročme ze svého prostoru, z oblasti svého hlavního zaměření, do společného prostoru kraje. Je to jediná cesta ke společnému úspěchu. RNDr. Ivan Kosatík hejtman Olomouckého kraje 4

5 PROGRAM 9:15 zahájení (hejtman Olomouckého kraje) 9:20 10:45 I. blok Spolupráce přináší rozvoj a úspěch RNDr. Ivan Kosatík Ing. Miloslav Vlček p. Martin Novotný prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. Mons. Jan Graubner Ing. Bořivoj Minář prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. RNDr. Josef Tesařík 10:45 11:15 přestávka s občerstvením 11:15 12:45 II. blok Potenciál kraje a role veřejné správy Ing. Pavel Horák Ing. Michaela Pruknerová prof. RNDr. Ulrichová Jitka, CSc. Mgr. Eduard Kavala RNDr. Ivan Marek Václav Keprt Ing. Josef Hlavinka 12:45 13:30 III. blok Olomoucký kraj a svět kolem nás MUDr. Vítězslav Vavroušek Ing. František Tuhý Ing. Pavel Gala Ing. Martin Tesařík 13:35 závěr (hejtman Olomouckého kraje) 13:40 společenské setkání 5

6 I. BLOK Spolupráce přináší rozvoj a úspěch 6

7 RNDr. Ivan Kosatík, hejtman Olomouckého kraje Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vám všem poděkovat za to, že jste přijali naše pozvání na konferenci s názvem Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje. Již svojí účastí jste dali jasně najevo, že vám osud území, kde společně žijeme a které již téměř sedm let nese označení Olomoucký kraj není lhostejný. Když říkám naše pozvání, myslím tím platformu reprezentantů následujících sektorů: krajské samosprávy, Olomouce, jako krajského města, vysokých škol, podnikatelů a církve. Tato neformální skupina, která se nepravidelně schází a kterou jsem trochu s nadsázkou označil jako Alianci pro rozvoj, si klade za cíl podpořit lepší vzájemnou spolupráci, která jediná může vést k dynamičtějšímu rozvoji našeho kraje. Za velice důležité proto považuji to, abychom všichni vykročili ze svého prostoru, chcete-li z oblasti svého hlavního zaměření, a ocitli se tak ve společném prostoru kraje. Tím může být odstraněna jedna z možných překážek, izolovanost jednotlivých institucí. My, na kraji, se o to snažíme například i pořádáním pravidelných čtvrtletních výjezdů rady kraje po jednotlivých územích obcí s rozšířenou působností. V budoucnu bychom měli všichni zde zastoupení partneři, to znamená: kraj, města a obce, vysoké školy, podnikatelé, neziskový sektor i církev spolu prostě více vzájemně komunikovat. I dnešek k tomu dává dobrou příležitost. První blok: Spolupráce přináší rozvoj a úspěch Motto mého vystoupení zní: Sdílejme své priority. K interpretaci této myšlenky se dostanu v závěru svého příspěvku. Dnešní konference je první svého druhu, co se týká reprezentativního zastoupení všech zúčastněných partnerů. Proto je cíleně zaměřena na obecnější témata. Zároveň pochopitelně platí, že další podobné akce by již měly směřovat na užší a konkrétnější oblasti, a to jak odborné, tak třeba i územní. 7

8 Přesto, co jsem právě řekl o širším vymezení témat dnešního jednání, jedno konkrétní zaměření existuje. Je jím stav a potenciál hospodářské spolupráce v rámci regionu. Za hospodářský rozvoj v našem kraji nenese přímou odpovědnost nikdo z nás. Nejsou to ani krajské zastupitelstvo ani obecní samosprávy. Pochopitelně to není ani záležitostí vysokých škol. Za hospodářský rozvoj kraje neodpovídají ani jednotliví podnikatelé, dokonce ani hospodářská či agrární komora. Přesto je to téma pro všechny z nás. Je tomu tak i proto, že pokud by náš kraj dlouhodobě ekonomicky stagnoval, znamenalo by to značné problémy pro všechny jeho segmenty, pro všechny naše instituce, ale především pro řadu našich občanů. Na hospodářský rozvoj má největší vliv daňová politika a legislativa, a to jak česká tak společná unijní. Proto je naší snahou zakomponovat jako pravidelné účastníky našich akcí poslance, senátory, ministry či europoslance. Někteří z nich tu jsou již dnes, a budou vystupovat. Pro nás všechny platí, že žijeme ve stejném socio-ekonomickém prostoru Olomouckého kraje, a měli bychom se proto na jeho rozvoji společně podílet. Krajská samospráva se k tomu snaží přispět tím, že jako dvě své hlavní priority definovala podporu vzdělávání a rozvoj dopravní infrastruktury. Konkrétně to znamená, že vyváženou a dostupnou nabídkou vzdělávání na středních školách, jejichž jsme zřizovateli, se snažíme o vyšší uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Nabídka studijních oborů prochází každoročně diskuzí se zástupci zaměstnavatelů a úřadů práce v rámci krajské tripartity, s cílem vyhovět požadavkům podnikatelských subjektů na kvalifikovanou pracovní sílu. V budoucnu, až se tento trend naplno projeví, by tak mělo více absolventů navazovat na své studium prací ve firmách a méně končit mezi neúspěšnými uchazeči o práci. Uvědomujeme si, že naše ekonomika má šanci jen za předpokladu trvalého rozvoje lidských zdrojů. Již zmíněnou krajskou tripartitu jsme vytvořili jako první svého druhu v České republice. V loňském roce jsme spolu s krajskou hospodářskou komorou a úřadem práce založili novou tradici v pořádání burzy pracovních příležitostí s názvem Morava job. 8

9 Je zajímavé připomenout si v této souvislosti pár čísel. Na konci roku 2004 byla míra nezaměstnanosti v ČR 9,5%, ale v Olomouckém kraji 11,7%. K 30. září letošního roku byla nezaměstnanost v ČR 6,2% a v Olomouckém kraji 6,7%. Znamená to, že za necelé tři roky se snížil rozdíl míry nezaměstnanosti v Olomouckém kraji proti celostátnímu průměru z 2,2% na 0,5%. To je jistě pozitivní a povzbudivý fakt pro naše další aktivity. Nezastupitelnou roli v rozvoji regionu hraje rovněž nabídka vysokoškolského vzdělání v kraji. Tu dlouhodobě reprezentuje především Univerzita Palackého. Významné pro Olomoucký kraj jsou rovněž iniciativy nových vysokých škol, Moravské vysoké školy v Olomouci, která nabízí vzdělání v oborech ekonomiky a managementu, nebo svým zaměřením ojedinělé Vysoké školy logistiky v Přerově. Na podporu uvedených tří vysokých škol poskytl Olomoucký kraj v uplynulých třech letech více než 19 milionů korun. Jsme si samozřejmě vědomi také potřeby kontaktu studentů se světem. Ve snaze podpořit jejich možnosti získání zkušeností v zahraničí jsme v letošním roce zavedli systém zahraničních stipendií určený studentům středních a vysokých škol. Mimo již uvedeného stojí za připomenutí, že Olomoucký kraj opět jako první začal každoročně finančně podporovat i soukromé střední školy. Ke druhé naší prioritní oblasti, tedy rozvoji dopravní infrastruktury lze uvést následující. V jednáních s orgány státní správy prosazujeme nutnost dobudování páteřní sítě rychlostních komunikací a kvalitní propojení jižní a severní části našeho regionu. Jako majitelé komunikací II. a III. třídy se snažíme o jejich zásadní obnovu a rekonstrukci. V období let to představuje 64 investičních akcí a částku vyšší než 3,2 miliardy korun. Dobrá dopravní dostupnost umožní například rozvoj sektoru služeb, jehož potenciál zůstává u nás ne zcela využit. Věřím, že řada z vás sleduje naši snahu o zachování vojenské vrtulníkové základny v Přerově Bochoři s cílem dobudovat toto letiště jak pro vojenské tak pro civilní využití. V rámci svých kompetencí v oblasti cestovního ruchu podporujeme všechny aktivity, které mohou napomoci jeho rozvoji. Z rozpočtu kraje hradíme propagaci kraje na veletrzích cestovního ruchu, přispíváme na rozvoj cyklostezek nebo na turistické 9

10 značení. Podporujeme systém slev pro tuzemské i zahraniční návštěvníky kraje pod názvem Olomouc Region Card. V dalších oblastech, které může kraj ovlivnit, se snažíme o vyvážený přístup v rámci možností našeho rozpočtu. Jak však vyplynulo z některých případů, které jsem jmenoval, jsme připraveni podpořit aktivity, které povedou k výchově odborníků a manažerů, kteří přinesou a budou schopni v kraji uplatnit technologie s vyšší přidanou hodnotou. Tyto, společně s kvalitní dopravní infrastrukturou a využitím potenciálu regionu v oblasti služeb mohou podle mého názoru vést k vyššímu tempu hospodářského rozvoje Olomouckého kraje. V neposlední řadě před námi stojí velká výzva. Mám tím na mysli možnosti čerpání evropských fondů v období let Role kraje je i ve zprostředkování přístupu obcím, podnikatelským subjektům nebo neziskovému sektoru k těmto finančním zdrojům. Sami pochopitelně také podáváme své projekty. Na rozdíl od celostátního nelichotivého procenta využívání těchto zdrojů byl Olomoucký kraj v minulém období úspěšný z více než 90%. Věřím, že i v tomto probíhajícím období tomu nebude jinak. A jestliže, jen z Regionálního operačního programu do našeho kraje směřuje přibližně 9 miliard korun, pak to určitě bude zanedlouho vidět. Kromě toho navíc téměř pro všechny subjekty existuje šance být úspěšnými i v sektorových operačních programech. Nemůžeme ale spoléhat jen na pomoc zvenčí, musíme si pomoci sami navzájem. A opravdu efektivně si pomůžeme, když budeme podporovat své vize, vymýšlet a realizovat společné projekty. Prvním krokem je právě uspořádání této konference. Další setkání a diskuse by pak měly být na konkrétnější témata, například o škále vzdělávání, jaká tady je a jaká by mohla a měla být, včetně případného iniciování nějaké formy technického vzdělávání na úrovni vysoké školy. Jiná konference pak může být zaměřena na hospodářský rozvoj z pohledu a potřeb podnikatelů. Dalšími tématy mohou být sociální či zdravotní služby poskytované na území Olomouckého kraje. A to jsou jen některé příklady. Dámy a pánové, za Olomoucký kraj, jeho samosprávu i krajský úřad, vás chci ujistit, že akce tohoto charakteru chceme i dále pořádat. 10

11 Na úvod jsem vám slíbil objasnit své motto, které pro připomenutí zní: Sdílejme své priority. Slovo sdílet přitom chápu ve dvou hlavních významech: 1. sdílejme, ve smyslu informujme o našich cílech nejen své kolegy, zaměstnance a klienty, ale i ostatní významné instituce v rámci kraje. 2. význam slova sdílejme, vnímám, jako ztotožněme se na hlavních prioritách Na závěr bych tedy své motto mírně doplnil. Upravená verze tedy zní: Sdílejme své priority, je to jediná cesta ke společnému úspěchu. Děkuji vám za pozornost. 11

12 Ing. Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Dámy a pánové, Jsem rád, že mohu zúčastnit zahájení konference Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje. Už jenom pohled na seznam pozvaných hostů a vystupujících ukazuje, že se zde sešli všichni, kterým na Olomouckém kraji a jeho dalším rozvoji záleží. Záleží na něm i mně. O pozitivních trendech v rozvoji našeho kraje budou zcela určitě hovořit další řečníci. Domnívám se však, že pozornost je potřeba zaměřit především na oblasti, v nichž se vyskytují problémy, kde jsme zatím ještě a to různých příčin dostatečně nevyužili potenciál rozvoje. Osobně mě například netěší, a zřejmě ani nikoho z Vás, když vidím v různých statistických údajích Olomoucký kraj v dolní polovině srovnávacích žebříčků našich krajů. Ať je to například v počtu nezaměstnaných, výši průměrného platu. Problémy vidím rovněž v dopravní infrastruktuře, což má následný negativní dopad na rozvoj regionu jako celku, a jeho okrajových částí zvlášť. Mohl bych rovněž hovořit o dalších oblastech života našeho regionu.., školství, zdravotnictví. Domnívám se, že problémy mohou postupně nastat i v zemědělství. Přitom máme zcela nepochybně dobré předpoklady pro další rozvoj našeho kraje. Jsou jimi především strategicky výhodná poloha, dopravní dostupnost i když ne všude, rozvinutá infrastruktura, dostatek kvalifikovaných pracovních sil, ale i vstup zahraničních investorů. Na co tedy podle mého názoru zaměřit pozornost? Za prvé je to zásadní zlepšení dopravní infrastruktury v našem regionu. Nejde přitom jen o hlavní trasy, ale o zlepšení dopravy v okrajových částech kraje. Za druhé je nezbytné podpořit komplexní programy rozvoje průmyslu, zemědělství a služeb, zejména pak v okrajových částech kraje 12

13 Za třetí snižovat nezaměstnanost a zvyšovat průměrné mzdy, což je úzce spojeno s rozvojem průmyslu, služeb a zemědělství Za čtvrté - je to ochrana životní prostředí, které je například nezbytné k rozvoji cestovního ruchu. Protože je pro náš kraj charakteristický nerovnoměrný rozvoj jeho jednotlivých oblastí, považoval bych v této souvislosti za důležité: Dále stabilizovat hanácké okresy s jejich průmyslem, službami, zemědělstvím. Rozvíjet podhorské oblasti stěžejní by pro ně měl být zpracovatelský průmysl odpovídající místním podmínkám. Především v návaznosti na těžbu dřeva a zemědělství. Rozvíjet horské oblasti Šumperka a Jesenicka zde jde především o služby lázeňství, cestovní ruch, ale i těžbu dřeva a zpracovatelský průmysl. Myslím si, že musí být naší ambicí hledat cesty, jak podporovat rozvoj Olomouckého kraje. Za podstatné přitom spatřuji společné hledání priorit. Musíme k tomu zajistit také finanční prostředky. Z našich, řekněme domácích zdrojů, ale i z fondů EU. Možná jsou i jiné cesty. Vláda ČR nedávno zřídila komisi pro rozvoj Brdska s tím, že pomoci mají kraji peníze z evropských fondů, resortních programů a stovky miliónů nad tento rámec jsou připraveny v rozpočtu ministerstva financí. Kladu si v této souvislosti otázku, proč bychom i my neměli usilovat o prosazení podobného programu, který by se týkal například Šumperska a Jesenicka. Byť to není oblast, kde by měl být umístěn radar. Je to samozřejmě otázkou diskuse. Stejně jako o dalších podnětech, o kterých jsem se zmínil a které nejsou neznámé. A jednou z možností, jak pevně věřím, bude i konference Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje. Děkuji za pozornost. 13

14 Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouc Dámy a pánové, pěkné dopoledne, když jsem spřádal v hlavě úvahy, jakým způsobem se obrátit k tomuto dnešnímu auditoriu jménem statutárního města Olomouce, zvolil jsem zamyšlení politika nad tím, v jaké chvíli se zrovna nacházíme z hlediska krajské metropole a jejího potenciálu pro rozvoj Olomouckého kraje. Nepovažuji za náhodu, že se právě v tuto chvíli schází tak široká skupina lidí reprezentujících jak veřejnou sféru, nejdůležitější instituce krajské, metropolitní, komunální politiku, tak i oblast duchovní nebo oblast vzdělanostní. Domnívám se, že základní charakteristikou této chvíle z hlediska historického vývoje v našem kraji je skutečnost, že v zásadě končí etapa našeho vyrovnávání se s důsledky minulého režimu. Když se na to podíváme prismatem krajské metropole, tak si myslím, že stále méně řešíme základní prvoplánové vizuální téma zanedbanosti stavu veřejné infrastruktury, kterou nám zachoval komunismus. Centrum našeho města už je stejně krásné, jako jsou centra měst na západě, a zahraniční turista či podnikatel po několika dnech v Olomouci nevidí markantní rozdíl. Zároveň jsme překonali tu etapu, kdy jsme se vyrovnávali s určitým obdobím marginalizace významu města Olomouce v politickém systému ČR, v systému veřejné správy. Všichni víte, že v období komunismu se naše město postupně proměnilo v pouhé okresní město. Dnes už jsme však plnohodnotnou krajskou metropolí, plnohodnotnou metropolí nově vzniklého Olomouckého kraje. Tu zkušenost, že už se nevyrovnáváme primárně s důsledky zanedbanosti a marginalizace z období komunismu, jsem si měl možnost živě ověřit v nedávných dnech prostřednictvím návštěvy našeho partnerského města města Veenendaal v Nizozemsku. Na našich kolezích z Veenendaalu bylo vidět, že stále více přemýšlejí nad tím, co je a co bude obsahem další spolupráce s Olomoucí. Po listopadové změně v roce 1989 brali naši spolupráci tak, že jejím primárním cílem je, že oni jakožto občané ze zkušené západoevropské demokratické země nám předávají své zkušenosti s tím, jak funguje demokracie, jak funguje komunální politika, jak funguje hospodářský rozvoj. Avšak při několika posledních návštěvách v našem městě zjistili, že spousta věcí z hlediska kvality veřejných služeb nebo z hlediska kvality infrastruktury je v našem města už na stejné, ne-li často na vyšší úrovni než právě 14

15 v jejich městě. Proto si myslím, že základní charakteristikou této chvíle je, že už nemůžeme stavět na nějakých komparativních výhodách, na kterých jsme mohli stavět doposud. Ta dnešní chvíle je o tom, že hledáme produktivní základnu pro rozvoj města Olomouce, pro rozvoj Olomouckého kraje. To znamená to, co skutečně zajistí, abychom se vyrovnali s tím rozdílem, který stále ještě přetrvává je to rozdíl v HDP, je to rozdíl v úrovni platů a v kupní síle obyvatelstva. Myslím si, že s touto chvílí je pro mě jako pro primátora města Olomouce zároveň spojena jedna velká naděje, kterou odvozuji z toho, co vidím kolem sebe. Domnívám se, že v posledních letech velmi vzrůstá pověst našeho města doma i v zahraničí. Spousta lidí v České republice si uvědomuje určitou unikátnost města Olomouce, města plného historických památek, města s druhou nejstarší univerzitou, města se skvělým životním prostředím z hlediska dědictví městských parků a zároveň města se zvláštním klidem, který se nedostává městům typu Prahy, Brna či Ostravy. Podobný názor často slýcháme i od zahraničních návštěvníků. Ti říkají, že město Olomouc je perla, která má potenciál, který nikde jinde v České republice snad s výjimkou Prahy (v určitých oblastech) nevidí. Zároveň, když si monitoruji měsíc po měsíci, jaké projekty soukromých podnikatelů jsou ve fázi přípravy z hlediska jejich umístění do města Olomouce, naplňuje mne to také velkou nadějí. Dělal jsem si nedávno takovou osobní sumarizaci, a když jsem si nasčítal potenciální soukromé prostředky, které by mohly být v nebližších letech investovány do rozvoje města Olomouce podotýkám soukromé, nikoli veřejné (a tím lépe) tak mi vyšlo docela zajímavé číslo někde kolem 20 miliard korun. To číslo má v sobě docela zajímavou vnitřní strukturu. Velká část investic se chystá v oblasti bydlení. V našem městě by v nejbližších letech měla vzniknout zcela nová moderní kvalitativně úplně odlišná kapacita bydlení pro občany, přitom počet těch bytů se počítá v řádu tisíců. Poměrně velká aktivita probíhá také na poli přípravy kapacit pro administrativu a to nejenom administrativu veřejnou, ale zároveň i pro nejrůznější správní či výkonné budovy firem. Velké investice směřují také do oblasti cestovního ruchu. Na spadnutí jsou mnohasetmilionové investice zejména v oblasti hotelnictví a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch. A ten nejlepší signál vidím v tom, že nejenom veřejná sféra, ale už i soukromí investoři, a dokonce i investoři, kteří jsou doma v našem regionu, začínají být natolik silní, aby začali připravovat sami z vlastních prostředků hospodářský rozvoj. Chystá se například několik průmyslových zón, na jejichž vzniku se město Olomouc žádným způsobem finančně nepodílí, a které 15

16 chystají sami soukromí investoři. Možná vás napadne, že tam chybí ještě to poslední, a sice nějaká velká investice v oblasti základní výroby. Asi všichni víme, že v Olomouci to nebude investice typu automobilky, že to nebude investice typu nějakých velkých strojírenských závodů. Spíše by to měly být investice středního rozsahu v oblasti HI-TEC výrob. Ale známá ekonomická poučka říká, že ty faktory, které jsem uvedl na začátku - to jest vzrůst aktivity na poli bydlení, na poli zázemí pro firmy, vlastní schopnost firem generovat nový hospodářský rozvoj - jsou většinou předzvěstí toho, že k těm velkým investicím, které jsou skutečně produktivní, opravdu dojde. V tomto dnešním auditoriu se sešli spolu s politiky a zástupci duchovní sféry také představitelé podnikatelského sektoru. Myslím si, že všichni víme, že tato konference, a ani ty, které budou následovat, nemůžou jednoznačně zaručit a předurčit, že dojde k hospodářskému rozvoji. Když na konferencích budeme takto diskutovat, tak samozřejmě nemůžeme kauzálně ten hospodářský rozvoj nějakým způsobem vyvolat či způsobit. Hospodářský rozvoj je totiž daleko víc výsledkem spontánního chování lidí. Opravdu to nepůjde bez toho, že se najdou třeba podnikatelé, kteří dlouhým přemýšlením o tom, jak funguje zajímavá tiskařská technologie, dospějí v téměř nulových podmínkách dokonce k tomu, že předstihnou japonské technologické koncerny a vymyslí tiskařské stroje, které potom ve velkém uplatňují na západních trzích. Bez takových příkladů spontánního vývoje zdola se samozřejmě žádný ekonomický rozvoj neobejde. My v tuto chvíli dokonce ani přesně nevíme, na které odvětví se bude hospodářský rozvoj v Olomouckém kraji orientovat. Bude to potravinářství nebo nějaké sofistikované výroby spojené se zemědělstvím s využitím zázemí třeba univerzitního? Budou to HI-TEC technologie v oblasti informačních technologií? Budou to HI-TEC technologie v oblasti vlastních, středně velkých výrob? Nevíme, jen tušíme, že to asi bude mix toho všeho. A úkolem nás všech, kteří jsme se tady dnes sešli, je vytvářet pro to podmínky. Nejsme schopni ten hospodářský rozvoj vyvolat, ale tím, že spolu budeme komunikovat, a tím, že se spolu budeme dělit o informace, dnes asi nejcennější komoditu v ekonomice, tím jsme schopni k tomu zásadně přispět. Rada města Olomouce vychází právě z teze, že není zdrojem hospodářského rozvoje, ale je tím orgánem, který má pro něj vytvářet podmínky. Proto jsme si stanovili čtyři základní priority pro toto čtyřleté volební období. Podpora hospodářského rozvoje zahrnuje nejenom náš podíl na přípravě průmyslových zón, ale týká se také naší aktivní pomoci (ať už na poli 16

17 majetkoprávním, nebo na poli územního plánování) při realizaci soukromých záměrů hospodářského rozvoje. Chceme také výrazně pomáhat rozvoji bydlení v našem městě a opět ne přímo coby investor, ale chceme pomáhat těm firmám, které chtějí z vlastních prostředků postavit novou kapacitu pro kvalitní bydlení v Olomouci. Myslíme si rovněž, že důležitou záležitostí je rozvoj volnočasových aktivit. Je to jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví v dnešní ekonomice a myslíme si, že díky tomu klidnému historickému centru a kvalitnímu životnímu prostředí má právě rozvoj služeb v oblasti volného času v Olomouci velkou perspektivu. A tím posledním naším pilířem je turistický ruch. Nemůžeme na něm sice postavit hospodářský rozvoj, ale určitě bude jedním ze tří či čtyř hlavních odvětví, které do budoucna budou přispívat k rozvoji bohatství města Olomouce. S ohledem na to, jakým způsobem je Olomouc vnímána svými návštěvníky, vyplývá mi z toho perspektiva, na kterou bychom měli vsadit. Nemůže to být průměrnost, nemůže to být levná pracovní síla, nemůže to být kvantita. Krásné historické dědictví města Olomouce by nás mělo vést k tomu, že bychom měli vsadit na věci, které spojuje jedno slovo a to slovo EXCELENCE. Ovšem nikoli v tom klasickém slova smyslu, jak ho známe z pohádek, ale v tom moderním slova smyslu, to znamená něco, co je výjimečného. Měli bychom podporovat rozvoj takových odvětví, která jinde v ČR nefungují a nemohou nabídnout takovou kvalitu. Svým vystoupením jsem se po celou dobu snažil sdělit jednu základní dobrou zprávu, a sice že jsou velmi konkrétní signály, které naznačují, že v nejbližších letech by se krajské město Olomouc mohlo zásadně proměnit a zásadně se rozvíjet. Děkuji vám za pozornost. 17

18 prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., rektor Univerzity Palackého Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje 22. října 2007 RCO úvodem Olomoucký kraj - klíčový hráč hospodářsk ského a společensk enského rozvoje kraje - svými kroky spoluurčuje rozvojové trendy Univerzita Palackého - obrovská intelektuáln lní kapacita asi studentů zaměstnanc stnanců - klíčový hráč na poli terciárn rního vzdělávání,, vědy v a výzkumu v kraji 18

19 Partnerská spolupráce PROČ? OK i UP jsou významné instituce v kraji, jejich mnohé aktivity přesahujp esahují hranice kraje Mohou a měli m by (pokud se tak již neděje) výrazně přispět t ke koordinaci aktivit další ších institucí (veřejn ejné samosprávy měst, hospodářských ských subjektů,, politiků, ) Současn asná situace Nutnost podpory vzdělávání jako hybatele a katalyzátoru toru rozvoje Nutnost podpory vědy, v výzkumu a jejich praktického využit ití (vývoj, inovace) Nutnost vzájemn jemně se informovat, stále překonp ekonávat vzájemn jemné bariéry ry (neochota, malá kompetentnost), dohody dotahovat do realizace Podílet se na vytvářen ení důvěry mezi sebou a další šími partnery 19

20 Současn asná situace UP Uvědomujeme si svou roli v regionu (i mimo region) výchova odborníků v přírodovp rodovědných dných oborech, medicíně,, v mnoha humanitních oborech uplatnění ve státn tní správě a samosprávě, školství,, zdravotnictví,, ve výzkumu, v průmyslu Snaha o dobrou komunikaci a spolupráci s partnery (viz např. podpora MVŠO) Rozvoj UP: - posilování pozice na trhu vzdělávání (rekvalifikace, celoživotn ivotní vzdělávání, ) - zavádění výsledků výzkumu do praxe - VTP a PI Operační programy EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost Věda a vzdělávání pro inovace Podnikání a inovace Životní prostřed edí Lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program, Regionáln lní operační program 20

21 Regionáln lní partnerská spolupráce Zastoupení kraje v Bruselu Zprostředkov edkování kontaktů v zahraničí,, hledání zahraničních partnerů pro projekty (návštěva va CERN) Kontakty v politické rovině Partnerství v projektech OP RLZ Academia film Olomouc, Agentura rozvojové a humanitárn rní pomoci, Agentura Pro- Bio, CEPAC, Britské centrum, Francouzské centrum, Konfuciova akademie atd. Cíle PROK? Poznat navzájem své možnosti, schopnosti Vzájemn jemně se informovat o záměrech, z rozší šířit vzájemn jemně prospěšnou spolupráci Navázat osobní kontakty Dosáhnout vyšší míry synergie a v důsledku d toho získat z i většív prostředky na společné aktivity 21

22 Co můžm ůže e region očeko ekávat od UP? Nápady na potenciáln lní projekty Nabídky na spolupráci na projektech Koordinace společných záměrůz Reakce na požadavky praxe na konkrétn tní typ absolventů Spolupráci a propojení s podnikatelskou sférou Děkuji za pozornost! 22

23 Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Etika spolupráce Arcibiskupství olomoucké prezentuje na svém panelu jeden podařený příklad spolupráce. Jde o Arcidiecézní muzeum, které stojí za pozornost především jako muzeum mimořádné, svým významem a kvalitou daleko přesahující nejen náš region, ale i hranice státu. Ta skvělá věc se podařila díky mimořádným lidem, kteří uměli spolupracovat. Metropolitní kapitula dostala v restituci zpátky dům vedle katedrály, který dala k dispozici. Arcibiskupství zapojilo farnosti a společně dali k dispozici arcibiskupské sbírky a mnohé skvosty z kostelů, které se vystavují. Ministerstvo kultury jako zřizovatel Muzea umění zřídilo pobočku Arcidiecézní muzeum a dalo k dispozici finanční prostředky, na nichž se podílí i Olomoucký kraj, a hlavně Muzeum umění dalo k dispozici své znalosti a zkušenosti. Nebýt tak široké spolupráce, nemohlo se dílo podařit. Podobně by jistě mohli vyprávět své zkušenosti i mnozí z vás. Já bych však dnes rád upozornil na potřebu spolupráce v rovině podstatně důležitější, protože podmiňuje úspěšnou budoucnost našeho snažení. Nestačí vybudovat úspěšný podnik, školu, obec, či úřad. Třeba myslet i na jejich budoucnost. Jestli myslíme na jejich budoucnost, musíme myslet taky na jejich pracovníky a jejich rodiny. Chceme-li mít i zítra dost pracovníků a dobrých, musíme podpořit rodiny, aby vůbec měly děti a taky je dobře vychovaly. K tomu potřebujeme také vzdělávací instituce i zdravé životní prostředí a to i zdravé mravní prostředí a kvalitní kulturu. Nedostatek dětí a jejich špatná výchova v četných rozpadlých rodinách působí problémy i ekonomice. Napřed se zavírají školy, pak vysoké školy z nedostatku lepších přijímají i méně schopné studenty a snižují svou úroveň. Nemá kdo pracovat na důchodce, tak nařídíme pracovat i starým a nevýkonným důchodcům, ale je otázka, který podnik je bude chtít. Snad se budou vymýšlet povinné kvóty důchodců v podniku. Podnikům chybějí pracovníci, tak se zvou cizinci a připravují se budoucí problémy národnostní, případně i náboženské. Nic nového. To tu už bylo. Pro nedostatek pracovníků pozvala naše rozvíjející se společnost už ve 13. století Němce. Jak to dopadlo ve 20. století, známe. Nejsem proti cizincům a přistěhovalcům, ale ptám se, jestli my máme dost chuti k životu a reálné důvody k 23

24 naději. Diagnóza je složitější, ale zdá se, že můžeme zjednodušeně tvrdit: naše problémy vyrůstají z egocentrismu, kdy myslíme sobecky na sebe a nedovedeme žít pro druhé ani pro děti, kdy zisk má větší hlas než svědomí a mravní zásady. Dovolte jeden příklad z konference dětských a mládežnických časopisů, která se nekonala v našem kraji. Psycholog se ptá, proč jistý časopis tak hrubě narušuje rozvoj dalších generací sváděním dvanáctiletých dětí k sexuální praxi. Redaktor chladně odpovídá, že je to podmínka jejich sponzora, který vyrábí antikoncepci. Tady se krátkozrace vše podřídilo zisku jednoho podniku a negativní dopad odnesou všichni. Nevím, jestli se najde sponzor dobrého dětského či mládežnického časopisu, který by si sice podporou časopisu přímo nezajišťoval další zisk svého podniku, ale přispěl by k ozdravění společnosti a tím i k ekonomické prosperitě vzdálenější budoucnosti. Ministr vnitra nedávno sdělil, že 51% dětí z dětských domovů končí trestnou činností. Víme také, že většina dětí z rozvedených rodin je postižená na celý život nedostatkem lásky a příkladu dobré harmonické rodiny. Rozvodů však stále přibývá. Vymýšlíme přísnější zákony na děti, ale neptáme se, co jsme jim dlužní. Nevyplatilo by se omezit nedělní práci a dát rodinám větší příležitost být pospolu? Nepomohlo by prezentovat ve sdělovacích prostředcích méně negativních zpráv, které inspirují ke zlu a navádějí k následování špatných příkladů? Nepřispělo by, kdyby tvůrci kultury zobrazovali méně současnosti a dovedli více inspirovat k vytváření lepší budoucnosti? Ano, podniky by to něco stálo a od lidí by to vyžadovalo vnitřní kázeň, ale dlouhodobě by to prospělo. Všichni jsme na jedné lodi a dlouhodobou prosperitu můžeme zajistit jen všichni společně. K tomu musíme překročit hranice osobních a skupinových zájmů, ba i navyklé mantinely působnosti, v něčem přijmout i vlastní omezení a naučit se dívat hodně dopředu. Počítat s tím, že nejcennější pochvala a uznání není věcí dnešních novin, ani příští uzávěrky hospodářského roku nebo příštích voleb, ale vděčnost dalších generací. Jsem vděčný za dnešní konferenci a věřím, že inspiruje nejednu spolupráci na dobrém díle. Přijměte, prosím, vy, kteří se už snažíte o komplexní pohled na dnešní 24

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu

5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu 5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu Leden 2014 RNDr. Josef Tesařík BEA CENTRUM OLOMOUC Stav Olomouc ve 20. století několikrát ztratila podnikatelskou elitu a rozbořila majetkové

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík Znalostní ekonomika klíč k posílen lení konkurenceschopnosti, využit ití inovačního potenciálu Josef Budík Znalostní ekonomika a inovace Základní úvaha o znalostní ekonomice: Jedinou evropskou šancí,,

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Olomoucká aglomerace. Na cestě k prosperitě a rozvoji. Krajské setkání aktérů regionálního rozvoje, 29.4.2014

Olomoucká aglomerace. Na cestě k prosperitě a rozvoji. Krajské setkání aktérů regionálního rozvoje, 29.4.2014 Olomoucká aglomerace Na cestě k prosperitě a rozvoji Krajské setkání aktérů regionálního rozvoje, 29.4.2014 Fondy EU 2014-2020 Dohoda o partnerství Jedná se o základní dokument uzavřený mezi ČR a EK umožňující

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

ITAPA 2006 - Bratislava

ITAPA 2006 - Bratislava Informační a komunikační technologie jako prostředek pro rozvoj a konkurenceschopnost regionů ITAPA 2006 - Bratislava Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina Struktura prezentace Základní fakta o kraji

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více