Perspektivy hypolipidemické léčby kde jsme a kam směřujeme? Jan Bultas Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Perspektivy hypolipidemické léčby kde jsme a kam směřujeme? Jan Bultas Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha"

Transkript

1 Perspektivy hypolipidemické léčby kde jsme a kam směřujeme? Jan Bultas Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

2 moto: je velmi obtížné vylepšovat přírodu

3 Prevence aterotrombotické příhody vyžaduje komplexní přístup dyslipidémie ( LDL-C, HDL-C, ) hypertenze kouření diabetes, chemotakt. a mitogenní faktory aktivace hemostázy nestabilní plát nestabilní céva nestabilní pacient

4 Prevence aterotrombotické příhody vyžaduje komplexní přístup dyslipidémie ( LDL-C, HDL-C, ) hypertenze kouření diabetes, chemotakt. a mitogenní faktory aktivace hemostázy nestabilní plát nestabilní céva nestabilní pacient

5 Co umíme snížit LDL-C ( transport chol. do plátu) příjem cholesterolu v potravě resorpci cholesterolu ve střevě syntézu cholesterolu v játrech syntézu apolipoproteinu B v játrech katabolizmus cholesterolu v játrech

6 Co se nevede zvýšit HDL ( reverzní transport chol.) syntézy HDL modifikace HDL (apo A-1, cholesterolu či fosfolipidů) přesunu chol. z HDL do LDL a vychytávání chol. z HDL v játrech

7 LDL-cholesterol příjmu a resorpce CH

8 Možnosti ovlivnění LDL-C - postupy zaměřené na nabídku cholesterolu snížení nabídky v potravě snížení resorpce ve střevě snížení syntézy v játrech zvýšení katabolizmu krystal cholesterolu s makrofágy

9 Možnosti ovlivnění LDL-C příjem cholesterolu v potravě dietní opatření účinná, obtížně aplikovatelná KV+ o 23% po 26 letech diety (Fung TT, Ann Int Med, 2010) krize antiobezitik neprokázán efekt redukce nadváhy na KV+!!! sibutramin - ukončena registrace v EU KV příhod o 16%, IM o 28% a iktu o 36% (SCOUT, 2010) rimonaband - ukončena registrace v EU ( lorcaserin pozastaven registrační proces orlistat -? efektu inhib. lipázy na prognózu suic.)

10 Možnosti ovlivnění LDL-C resorpce cholesterolu ve střevě CHOLEST. EXOGENNÍ INHIBITORY RESORPCE INHIBITORY ACAT střevo resorpce (ezetimib) acetylace chol. (ACAT) céva CHOLEST. v HE cyklu enterocyt exkrece cholesterolu (transport. systém ABC)

11 Možnosti ovlivnění LDL-C resorpce cholesterolu ve střevě fytosteroly (velmi malý efekt) inhib. prot. NPC1L1 (ezetimib) - blokáda resorpce cholest. v enterocytu a hepatocytu inhib. ACAT vývoj stagnuje (rimonabant)

12 Možnosti ovlivnění LDL-C syntézy cholesterolu v játrech

13 Možnosti ovlivnění LDL-C katabolizmu CH přeměnou na žluč.kys. blokáda resorpce žluč. kyselin (cholestyramin, colesevelam) thyreomimetika - stimulace syntézy žluč.kyselin aktivací hepatálního T3 rec. β eprotirom T3 analog bez efektu na extrahepatální tkáně ve 3. fázi hodnocení u FH TC apo B Lp(a) placebo eprotirom Ladenson PW, NEJM 2010

14 Možnosti ovlivnění LDL-C syntézy VLDL - nabídky LDL adipocyty niacin niacin immunitní systém niacin Langerhansovy bb. epidermis ANTILIPOLYT. efekt PROTIZÁNĚTL. efekt PLA 2 AA laropiprant PG\D 2 NÁVALY hepatální syntézy VLDL-C ( LDL-C) HDL-C inhibicí transportu CH z HDL do VLDL zpomalení degradace HDL

15 Možnosti ovlivnění LDL-C - postupy zaměřené na apo B a LDL receptor

16 ezetimib lomitapid ezetimib+ lomitapid Možnosti ovlivnění LDL-C syntézy VLDL a LDL inhib. MTP (microsomal triglyceride transfer protein) - inhibice vazby TG s apo B - v játrech a v enterocytu - syntézy VLDL - resorpce CH v enterocytu lomitapid - 3. fáze hodn. u FH - potenciace efektu v komb. se statiny či s ezetimibem pokles LDL -22% -38% -46% Samaha FF, 2008

17 Možnosti ovlivnění LDL-C syntézy apo B v játrech degradace mrna pro apo-b mipomersen - aktivace mrna pro degradaci apo-b degradace a syntézy apo B LDL-C, apo-b a Lp(a) o 20-30% u FH (Raal FJ, Lancet 2010) mipomersen placebo interindivid. variabilita efektu Raal FJ, Lancet 2010

18 Možnosti ovlivnění LDL-C nabídky LDL rec. (zpomalením degradace) pokles LDL-C zvýšenou utilizací CH v tkání degradace LDL rec. v lysozomech kontrolována konvertázou PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin 9) blokáda konvertázy protilátkami či anexinem A2 zpomalí degradaci LDL r. zlepšení vychytávání CH v tkáních snížení LDL-C přechod do klinických fází hodnocení u nemocných s deficitem LDL rec.(fh)

19 Možnosti ovlivnění HDL-C HDL3, diskoidní HDL2, sférický HDL3 obsah CH, diskoidní nenasycený biologicky významně aktivnější HDL2 naplněný lipidy, zejm. CE, sférický nasycený biologicky méně aktivní snaha o zvýšení částic LDL (apo A1) než o zvýšení obsahu cholesterolu v LDL

20 Možnosti ovlivnění HDL-C přesunu chol. z HDL do LDL a vychytávání chol. z HDL v játrech (inhibitory a modifik. CETP, agonisté PPAR, niacin) syntézy HDL (???) modifikace HDL (apo A-1 Milano, analoga HDL)

21 Možnosti ovlivnění HDL-C cholesterol-ester transport protein Ovlivnění CETP (cholesterol-ester transport protein) - inhibice CETP (anacetrapib, torcetrapib) - modulace CETP (dalcetrapib)

22 Úloha CETP transport CH/TG - LP/LP HDL 1 CETP VLDL LDL

23 Úloha CETP transport CH/TG - LP/LP - LP/játra játra CETP 2 HDL 1 CETP VLDL LDL

24 Úloha CETP transport CH/TG - LP/LP - LP/játra konformace apo B CETP 2 HDL 1 CETP VLDL LDL 3 CETP

25 Účinek CETP na transport cholesterolu MK játra chylomikra VLDL IDL LDL CE CETP CE CETP střevo CE CETP HDL2 HDL3 CE periferní tkáně aterogenní efekt - přesunu CE z HDL do LDL antiaterogenní ef. - přesunu CE z HDL do jater - konformace apo-b v LDL k předání CE do tkání

26 Možnosti ovlivnění HDL-C - postupy zvyšující hladinu HDL inhibitory CETP (cholesterol ester transport protein) snížení transportu esterů chol. (CE) do VLDL a LDL (ukončen torcetrapib - mortality o 58%, ve vývoji dále dolcetrapib, anacetrapib) niacin fibráty komplexní ef., včetně inhib. CETP

27 Možnosti ovlivnění HDL-C - postupy zvyšující hladinu HDL anacetrapib inhibice CETP LDL-C (o 40%) a HDL (o 140%) apo A1 (o 20%) a apo-b (o 50%) selektivnější než torcetrapib neaktivuje aldosteron a nezvyšuje TK prověřena bezpečnost (DEFINE) prověřována účinnost (MACE, st.reveal)

28 LDL-C (mg/dl) (SE) HDL-C (mg/dl) (SE) Účinek anacetrapibu na LDL-C a HDL-C (st. DEFINE) 100 LDL-C 120 HDL-C ,8% (p<0.001) +138,1% (p<0.001) anacetrapib placebo 20 anacetrapib placebo 0 BaselineWk 6Wk 12Wk 18Wk 24Wk 30 Wk 46 Wk 62 Wk 76 týdny Anacetrapib n = Placebo n = BaselineWk 6Wk 12Wk 18Wk 24Wk 30 Wk 46 Wk 62 Wk 76 týdny Anacetrapib n = Placebo n =

29 Možnosti ovlivnění HDL-C - postupy zvyšující hladinu HDL dalcetrapib modulace CETP inhibice transportu CE z HDL do LDL efekt na inhibici transportu chol. z HDL do jater a na komformaci apo-b v LDL efekt na HDL-C i LDL-C než anacetrapib neaktivuje aldosteron a nezvyšuje TK prověřována účinnost 3.fáze hodnocení:

30 Postupy zvyšující hladinu HDL - agonisté PPARα PPARα: indukce peroxysom. enzymů ke katalýze β oxidace MK fibráty thiazolidindiony (pioglitazon duální agonista PPARγ i PPARα) glitazary - vývoj nových duálních agonistů HDL, Tg (ale-, raga-, muraglitazar)

31 Stimulace reversního transportu cholesterolu z makrofágu infuze rhdl regrese, ale hepatotoxicita rekomb. apo A-I Milano (mutace apo A-I přirozeného s antiatero efektem) - rychlá regrese plátu po rekomb. apoa-i Milano v infuzi (Ibanez B, 2008) i po genovém transferu apoa-i Milano v exp. (Feng Y, 2009) apo A-I mimetika a analoga HDL - účinné, nízká toxicita, zatím experiment.

32 Analoga apo A-I analoga apoa-i mimet. peptidů s různým efektem: stimulace efluxu CE z makrofágu (22 AMK) antiflogistický efekt (18 AMK analoga) antioxidační efekt, vazodilatační efekt nanodisky s efektem HDL (zejm. efluxní účinek)

33 Stabilizace plátu co nového? PLA 2 kys. arachidonová COX prostanoidy leukotrieny hypolipidemika inhibitory fosfolipázy A 2 - inhibitory Lp-PLA 2 - inhibitory s-pla 2 inhib. angioneogeneze inhibice metaloproteináz aktivace zánětu destabilizace plátu

34 Darapladib - inhibitor lipoproteinové LPA 2 inhibice hydrolýzy fosfolipidů LDL a oxidace MK antiapoptotický efekt v plátu potencuje efekt statinu na stabilizaci plátu 3. fáze u chron. i akut. ICHS (STABILITY, SOLID- TIMI 52, AIM III) Varespladib - inhibitor sekreční LPA 2 inhibice kaskády k. arachidonové - aktivity zánětlivých PG a lipolyt. enzymů v cévní stěně 3. fáze hodnocení u AKS (VISTA-16, )

35 "...it may one day be possible for many people to have their steak and live to enjoy it too" Michael Brown a Joseph Goldstein - držitelé Nobelovy ceny (1985) za objev rec. LDL a prvou koncepci statinů

36 Děkuji za pozornost

37 Pro- i antiaterogenní efekt inhibice CETP MK játra chylomikra VLDL IDL LDL CE CETP CE CETP inhib. CETP inhib. CETP střevo CE HDL2 CETP inhib. CETP HDL3 CE periferní tkáně inhib. CETP - obsah CE v LDL - hladina LDL-C - konc. CE v HDL - hladina HDL-C

38 Souhrn - postupy cílené na LDL dostatečného poklesu LDL-C ( 2,0 mmol/l) dosáhneme komb. léčbou u > 90% nemocných zlatým standardem je blokáda syntézy (statiny), event. kombiace s blokátory resorpce chol. doložen efekt na regresi plátu (rosuvastatin) a pokles KV příhod o více než 50% v sek. prev. a více než 40% v prim. prevenci slibný vývoj ve sk. inhibitorů MTP (lomitapib), inhibitorů synt. apo B (mipomersen) či agonistů rec.t3β (eprotirom) 3. fáze hodnocení

39 Souhrn postupy cílené na HDL dostatečného vzestupu HDL-C (> 1,3 mmol/l) dosáhneme farmakoterapií u 50% nemocných nemáme zlatý standard, fibráty jsou málo účinné (snad s výjimkou komb. HDL-C a TG -???), niacin/laropiprant účinnější, ale nákladný ani u jednoho postupu není doložen jednoznačný efekt na pokles mortality, pokles KV příhod je méně významný (méně než 25% v sek. prevenci) slibný vývoj až v delším časovém horizontu, nejspíše ve sk. analog HDL a apo A-I mimetik

40 Aterogenní potenciál komb. LDL a HDL LDL cholesterol (mg/dl)

41 prům. pokles hladiny LDL-C (±SE) Pokles LDL-C různými dávkami statinů rosuvastat. n=156 atorvastatin n=469 simvastatin n=485 pravastatin n=485 0% -10% -20% -30% -28.3% -20.1% -24.4% -29.7% -40% -50% -36,1% -36.8% -42.6% -45.8%* -47.8% -53,1% -35.0% -38.8% References: 1. Prescribing Information for CRESTOR. AstraZeneca, Wilmington, DE. 2. Data on file, DA-CRS Jones et al. Am J Cardiol. 2003;93:

42 O čem budeme mluvit: proč léčba dyslipidémie? co umíme a co se nevede strategie ovlivnění LDL-C nové trendy v ovlivnění LDL-C strategie ovlivnění HDL-C nové trendy v ovlivnění HDL-C nové trendy stabilizace plátu

43 V intervenci LDL-C platí čím níže, tím lépe 30 4S - Placebo S - Rx sek. prevence LIPID - Rx CARE - Placebo CARE - Rx HPS - Rx TNT ATV10 HPS - Placebo TNT ATV80 PROVE-IT - PRA WOSCOPS Placebo PROVE-IT ATV AFCAPS - Placebo 0 40 (1.0) 60 (1.6) 80 (2.1) AFCAPS - Rx ASCOT - Rx 100 (2.6) 120 (3.1) LIPID - Placebo WOSCOPS - Rx ASCOT - Placebo 140 (3.6) (4.1) prim. prevence 180 (4.7) 200 (5.2) Adapted from Rosensen RS. Exp Opin Emerg dosažená Drugs 2004;9(2): hladina LDL-C mg/dl (mmol/l) LaRosa JC et al. N Engl J Med 2005;352:

44 Vztah mezi LDL-chol. a regresí plát - k regresi plátu nutno LDL-C 2 mmol/l změna objemu plátu (%) REVERSAL 5 atorvastatin 1,5 2,0 2,5 3,0 ASTEROID 3 rosuvastatin ACTIVATE 1 placebo CAMELOT 4 placebo A-Plus 2 placebo LDL-C (mmol/l) REVERSAL 5 pravastatin progrese regrese 1 Nissen S et al. N Engl J Med 2006;354: Tardif J et al. Circulation 2004;110: Nissen S et al. JAMA 2006;295 (13): Nissen S et al. JAMA 2004;292: Nissen S et al. JAMA 2004; 291:

45 Kombinační léčba dyslipidémií zlatý standard? nebo

46 Kombinace statinů s ezetimibem či s niacinem Sharma M: Ann Int Med, 2009 Chybí data o ovlivnění prognózy

47 fenofibrát + statin versus statin (studie ACCORD, n-5 500, T2DM, 5 let) Kombinace statinů s fibráty výskyt závažných KV příhod celková mortalita

48 Kombinační léčba - souhrn meta-analýza 102 studií s kombin. léčbou statinu s fibráty statinu s niacinem statinu s ω-3 MK statinu s ezetimibem statinu s pryskyřicemi ani pro jednu skupinu, ani pro celek nebyl doložen příznivý dopad kombinace proti monoterapii statinem na zlepšení prognózy - mortality či morbidity (Sharma M, Ann Int Med, 2009)

49 NIACIN - pokles mortality/morbidity (sek. prevence) % 0 CPD - 5 let CPD - 15 let 2% % 11% % 26% CDP, Canner, 2003 celk. mortalita KV mortalita infarkt myokardu cévní mozk. příhoda

50 Niacin v kombinaci s blokátorem prostaglandinových rec. laropiprantem - zvýšení tolerance pokles výskytu návalů adipocyty niacin immunitní systém niacin Langerhansovy bb. epidermis niacin ANTILIPOLYT. efekt PROTIZÁNĚTL. efekt PLA 2 kys. arachidonová PGD 2 NÁVALY laropiprant

51 U jaké podskupiny nemocných může být fenofibrát (± statin) přínosem? studie (lék) velké KV příhody -celá kohorta podskupina velké KV příhody v podskupině FIELD (fenofibrat) KV+ -11% (NS) o 19% (NS) TG > 2,3 mmol/l HDL-C < 0,9 mmol/l -27% (NS) ACCORD (fenofibrat + statin) KV+ -8% (NS) o 14% (NS) TG > 2,3 mmol/l HDL-C < 0,9 mmol/l * * -31% (NS) U nemocných s TG a HDL-C může fenofibrát (± statin) snižovat mortalitu/morbiditu, doklady však chybí!!!

52 Inhibice ADP receptorů klopidogrel tiklopidin prasugrel bioaktivace CYP aktivní metabolit ticagrelor elinogrel cangrelor trombinové rec. ADP rec. VASP-P RHO kináza změna tvaru TXA 2 rec. aktivace GP IIb/IIIa

Vladimír Moravec, M.D.

Vladimír Moravec, M.D. Vladimír Moravec, M.D. HYPOLIPIDEMIKA cca 1,4 MILIARDY Kč / rok 1964 Bloch a Lynen Nobelovu cena za medicínu za práci na poznání metabolismu cholesterolu a mastných kyselin (MK). 1985 Brown a Goldstein

Více

amiliární hypercholesterolemie

amiliární hypercholesterolemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je

Více

Smíšená dyslipidemie - 3. èást Prevence a terapie, doporuèení

Smíšená dyslipidemie - 3. èást Prevence a terapie, doporuèení Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Smíšená dyslipidemie - 3. èást Prevence a terapie, doporuèení Terapeutické

Více

Michal Vrablík 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Michal Vrablík 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Ateroskleróza a nová hypolipidemika Michal Vrablík 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha I. sympozium PS Kardio 35, Kurdějov Cévní onemocnění jsou většinou způsobena aterosklerózou Pěnové buňky Tukové

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidemií/dyslipidemií

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidemií/dyslipidemií 9 Současná i nová farmakoterapie hyperlipidemií/dyslipidemií doc. MUDr. David Karásek, Ph.D. III. interní klinika LF UP a FN Olomouc Hyperlipidemie a dyslipidemie (HLP/DLP) představují heterogenní skupinu

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

HYPOLIPIDEMIKA ŠVIHOVEC

HYPOLIPIDEMIKA ŠVIHOVEC HYPOLIPIDEMIKA ŠVIHOVEC Ischemická choroba srdeční Komplexní léčba a) zástava progrese atherogeneze stabilizace plátu eliminace ebdotheliální dysfunkce b) zabránění arteriální thrombotické okluze (případně

Více

HYPOLIPIDEMIKA. Magdalena Šustková

HYPOLIPIDEMIKA. Magdalena Šustková HYPOLIPIDEMIKA Magdalena Šustková Hyperlipoproteinemie Zvýšené riziko onemocnění Typ průvodních onemocnění i výběr léčby (farmak i diety) závisí na tom, který z různých lipoproteinů se u pacienta vyskytuje

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

SOUČASNOST A PERSPEKTIVY LÉČBY DYSLIPIDÉMIÍ

SOUČASNOST A PERSPEKTIVY LÉČBY DYSLIPIDÉMIÍ SOUČASNOST A PERSPEKTIVY LÉČBY DYSLIPIDÉMIÍ Jan Bultas, Debora Karetová II. interní klinika 1. LF UK, Praha Léčba hyperlipidémií a dyslipidémií je jedním z milníků medicíny přelomu tisíciletí, její význam

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls160200/2008 Přílohy k sp.zn. sukls213507/2010, sukls69644/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 200 M tvrdé tobolky 2.

Více

Současný stav hypolipidemické léčby v ČR

Současný stav hypolipidemické léčby v ČR Současný stav hypolipidemické léčby v ČR Hana Rosolová Centrum preventivní kardiologie 2. Interní klinika FN v Plzni Univerzita Karlova Praha Lékařská fakulta Plzeň ČKD 2015 Kdy léčíme dyslipidémie farmakologicky?

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls61105/2011 a přílohy k sp.zn. sukls246272/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL NT 145 MG, potahovaná tableta 2 KVALITATIVNÍ

Více

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 1 000 mg acidum nicotinicum a 20 mg laropiprantum.

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 1 000 mg acidum nicotinicum a 20 mg laropiprantum. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tredaptive 1 000 mg/20 mg tablety s řízeným uvolňováním. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 1 000 mg acidum nicotinicum a 20 mg laropiprantum.

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Diabetes, dyslipidemie a onemocnìní ledvin

Diabetes, dyslipidemie a onemocnìní ledvin Diabetes a urogenitální systém, Hradec Králové, 1. 2. června 27 Diabetes, dyslipidemie a onemocnìní ledvin R. Češka 1, V. Tesař 2 1 III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, přednosta prof.

Více

Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií

Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY REVIEWS Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií Jean-Charles Fruchart, Frank M. Sacks, Michel P. Hermans, Gerd

Více

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy.

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy. sp.zn. sukls93386/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUPRELIP 200 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fenofibratum 200 mg v l tvrdé tobolce. Pomocná látka se známým

Více

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice 21 Milan Kvapil Diabetické asociace ČR 1 I. Počet pacientů s diabetem 2 Zdroj: ÚZIS 3 ÚZIS prevalence diabetu podle terapie 24 27 28 29 Celkem 712

Více

METABOLISMUS LIPIDU. triacylglycerol. pankreatická lipasa. 2-monoacylglycerol. mastné kyseliny COOH CH 2 CH O O C O COOH

METABOLISMUS LIPIDU. triacylglycerol. pankreatická lipasa. 2-monoacylglycerol. mastné kyseliny COOH CH 2 CH O O C O COOH METABLISMUS LIPIDU Syntéza a odbourání mastných kyselin, ketogeneze. Syntéza triacylglycerolů. Přehled metabolismu fosfolipidů, glykolipidů. Ikosanoidy. Syntéza a přeměny Lipoproteiny a jejich přeměny.

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hyperlipoproteinemie (HLP) hladina lipidů a lipoproteinů v plazmě Metabolická onemocnění Významný faktor

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-SIMVA 10 APO-SIMVA 20 APO-SIMVA 40 Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg.

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011

Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011 Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011 V. Soška 1,2, H. Vaverková 3, M. Vrablík 4, V. Bláha 5, R. Cífková 6, T. Freiberger 7, P. Kraml 8, J. Piťha

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls79510/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 267 M tvrdá tobolka 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje: Fenofibratum (mikronizovaný) 267,0

Více

Terapie chronických forem ICHS

Terapie chronických forem ICHS Terapie chronických forem ICHS Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Seminář Vše, co potřebuji vědět o ICHS před kardiologickou atestací 22.2. 2014 Dělení ICHS Chronické formy: Asymptomatická

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Apo-Atorvastatin 10 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Apo-Atorvastatin 10 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Apo-Atorvastatin 10 mg potahované tablety Apo-Atorvastatin 20 mg potahované tablety Apo-Atorvastatin 40 mg potahované tablety Apo-Atorvastatin 80 mg potahované

Více

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Žena která by chtěla zlepšit své stravovací a pohybové návyky... Alain Wajman Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Více

Proteiny % 1-2 10 28 25 40-55

Proteiny % 1-2 10 28 25 40-55 Strana 1 (celkem 11) Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Česká Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls218305/2011, sukls218307/2010, sukls218308/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls218305/2011, sukls218307/2010, sukls218308/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls218305/2011, sukls218307/2010, sukls218308/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované

Více

Proteiny % 1-2 10 28 25 40-55

Proteiny % 1-2 10 28 25 40-55 Strana 1 (celkem 11) Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Česká Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011

Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011 Doporučené postupy Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011 V. Soška 1,2, H. Vaverková 3, M. Vrablík 4, V. Bláha 5, R. Cífková 6, T. Freiberger 7, P.

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Sp.zn.sukls146247/2014

Sp.zn.sukls146247/2014 Sp.zn.sukls146247/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin Mylan 10 mg Atorvastatin Mylan 20 mg Atorvastatin Mylan 40 mg Atorvastatin Mylan 80 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

2/12. 4.2 Dávkování a způsob podání

2/12. 4.2 Dávkování a způsob podání Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls177199/2009, sukls177200-2/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Apo-Rosuvastatin 5 mg Apo-Rosuvastatin 10 mg Apo-Rosuvastatin 20 mg Apo-Rosuvastatin 40 mg potahované

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

Reziduální riziko: nový cíl kardiovaskulární prevence

Reziduální riziko: nový cíl kardiovaskulární prevence Reziduální riziko: nový cíl kardiovaskulární prevence M. Vrablík Souhrn Reziduální riziko kardiovaskulárních onemocnění představuje míru rizika vzniku cévní příhody u osoby s léčenou dyslipidemií, arteriální

Více

NOVÁ ANTITROMBOTIKA. - protidestičkové léky - antikoagulancia. Debora Karetová II. interní klinika 1.F UK Praha dkare@lf1.cuni.cz

NOVÁ ANTITROMBOTIKA. - protidestičkové léky - antikoagulancia. Debora Karetová II. interní klinika 1.F UK Praha dkare@lf1.cuni.cz NOVÁ ANTITROMBOTIKA - protidestičkové léky - antikoagulancia Debora Karetová II. interní klinika 1.F UK Praha dkare@lf1.cuni.cz 2011 Aterotrombóza nejčastější příčina úmrtí ve světě AIDS plicní choroby

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls sukls213509/2010, sukls213510/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls sukls213509/2010, sukls213510/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls sukls213509/2010, sukls213510/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fenofix 200 mg Fenofix 267 mg Tvrdé tobolky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ

HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ doc. MUDr. František Stožický, DrSc. Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň Dyslipoproteinemie jsou poruchy látkové přeměny a transportu lipoproteinů v krvi, projevující se abnormálními

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls216644/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fenofix 200 mg Fenofix 267 mg Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fenofibratum 200 mg, resp. 267 mg v 1 tvrdé tobolce.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159723-25/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Torvazin 10 mg Torvazin 20 mg Torvazin 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

EDITORIAL. Kam smûfiuje farmakoterapie kardiovaskulárních chorob? 224 Kam směřuje farmakoterapie kardiovaskulárních chorob?

EDITORIAL. Kam smûfiuje farmakoterapie kardiovaskulárních chorob? 224 Kam směřuje farmakoterapie kardiovaskulárních chorob? EDITORIAL Kam smûfiuje farmakoterapie kardiovaskulárních chorob? Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha Souhrn Bultas J. Kam směřuje farmakoterapie kardiovaskulárních chorob? Remedia

Více

Patogeneze aterosklerózy, klasifikace a léčba dyslipidemií. Helena Vaverková

Patogeneze aterosklerózy, klasifikace a léčba dyslipidemií. Helena Vaverková Patogeneze aterosklerózy, klasifikace a léčba dyslipidemií Helena Vaverková Aterogenní LP Ox. Modifikace LP Reverzní transport LP a antiox. úč. HDL DIETA: tuk, ovoce, zelenina, alkohol Homocystein? Ateroskleróza

Více

DYSLIPIDÉMIE tentokrát opravdu ryze prakticky

DYSLIPIDÉMIE tentokrát opravdu ryze prakticky DYSLIPIDÉMIE tentokrát opravdu ryze prakticky MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D. Centrum preventivní kardiologie 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Dyslipidémie (DLP) jsou poruchy metabolismu plazmatických

Více

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum 2 5% tělesné hmotnosti 25 30% srdečního výdeje játra obsahují 10-15% celkového krevního objemu játra hepatocyty

Více

Přehledy- názory-diskuse

Přehledy- názory-diskuse Přehledy- názory-diskuse Léãba dyslipidemií u diabetikû 2. typu Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.; MUDr. František Musil, Ph.D.; MUDr. Jakub Víšek, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická LF UK a FN

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Léčba arteriální hypertenze Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Prevalence, znalost o hypertenzi, léčba a uspokojivá kontrola hypertenze Česká republika 2006-2009

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Simgal 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

Nová antikoagulancia v klinické praxi

Nová antikoagulancia v klinické praxi Nová antikoagulancia v klinické praxi Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny v Brně Dabigatran etexilat dabigatran etexilát dabigatran etexilát Perorální přímý, reverzibilní,

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory

Více

NOVELIZACE 2012 DYSLIPIDÉMIE. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

NOVELIZACE 2012 DYSLIPIDÉMIE. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Autoři: doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Vím co jím a piju, o. p. s. prof. MUDr. Richard Češka CSc. Centrum preventivní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls39238/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MEDOSTATIN 20 mg MEDOSTATIN 40 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ MEDOSTATIN 20 mg Jedna tableta obsahuje lovastatinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy

Více

Syntéza a metabolismus cholesterolu Metabolismus žlučových kyselin a vitaminů D. Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2012

Syntéza a metabolismus cholesterolu Metabolismus žlučových kyselin a vitaminů D. Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2012 Syntéza a metabolismus cholesterolu Metabolismus žlučových kyselin a vitaminů D Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2012 1 Glycerofosfolipidy O O C H 2 O C C O C H O C H 2 O P O X O Fosfatidylcholin PC Fosfatidylethanolamin

Více

Fyziologický význam lipidů

Fyziologický význam lipidů Poruchy metabolizmu lipidů 1 Fyziologický význam lipidů lipidy jsou (1) důležitým zdrojem energie (TAG) tuková tkáň (s TAG) tvoří u štíhlého člověka cca 1/5 tělesné váhy a reprezentuje zásobu cca 570 000

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls136214/2009, sukls 136215/2009, sukls48843/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls44466/2010, sukls44468/2010, sukls44469/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117809/2011 a příloha k sp. zn. sukls17128/2011; sukls9677/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg potahované tablety SORTIS 20 mg potahované tablety

Více

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Papík Z.,Vítek J.,Bureš J. II.interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Cholelitiáza patří mezi nejčastěji se vyskytující choroby

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62908/2011, sukls62887/2011, 62912/2011,sukls62914/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62908/2011, sukls62887/2011, 62912/2011,sukls62914/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62908/2011, sukls62887/2011, 62912/2011,sukls62914/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TRIGLYX 10 mg TRIGLYX 20 mg TRIGLYX 40 mg TRIGLYX

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Výživová hodnota rostlinných tuků

Výživová hodnota rostlinných tuků Výživová hodnota rostlinných tuků Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2015 20.11.2015 Praha Jiří Brát Média ovlivňují spotřebitele ne vždy správným směrem Kolik tuků jiných živin konzumovat? tuky

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls124506/2010, sukls124507/2010, sukls124508/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls124506/2010, sukls124507/2010, sukls124508/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls124506/2010, sukls124507/2010, sukls124508/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 mg SIMVASTATIN-RATIOPHARM

Více

Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE

Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE OSBAH Co se dozvíte v této brožuře? Získáte poznatky o familiární hypercholesterolémii i o příčinách

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá potahovaná tableta obsahuje: atorvastatinum 10 mg, 20 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls30537/2012, sukls30590/2012, sukls30609/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rosuvastatin Teva 10 mg Rosuvastatin Teva 20 mg Rosuvastatin Teva 40 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ

Více

Čím níže tím lépe studie IMPROVE-IT potvrzuje význam snižován cholesterolu ezetimibem

Čím níže tím lépe studie IMPROVE-IT potvrzuje význam snižován cholesterolu ezetimibem 124 Čím níže tím lépe studie IMPROVE-IT potvrzuje význam snižován cholesterolu ezetimibem Jindřich Špinar 1, Lenka Špinarová 2, Jiří Vítovec 2 1 Interní kardiologická klinika FN Brno, LF MU a ICRC Brno

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Jaroslav Racek Ústav klinickébiochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Model molekuly CRP C-reaktivní protein (CRP) Patří mezi

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213514/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUPRELIP Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Fenofibratum

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta. Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Nutriční terapeut.

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta. Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Nutriční terapeut. Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Nutriční terapeut Eva Šípková Vliv nízkocholesterolové diety na parametry lipidogramu u pacientů

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů

SEZNAM PŘÍLOH. Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Přehled vitamínů Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů Příloha 1 Přehled vitamínů (Svačina et al., 2008) vitamín biochemická funkce

Více

DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU DYSLIPIDEMIÍ V DOSPĚLOSTI, VYPRACOVANÉ VÝBOREM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ATEROSKLERÓZU

DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU DYSLIPIDEMIÍ V DOSPĚLOSTI, VYPRACOVANÉ VÝBOREM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ATEROSKLERÓZU DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU DYSLIPIDEMIÍ V DOSPĚLOSTI, VYPRACOVANÉ VÝBOREM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ATEROSKLERÓZU CZECH ATHEROSCLEROSIS SOCIETY GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DYSLIPIDEMIA

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZOCOR 10 mg ZOCOR 20 mg ZOCOR FORTE 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta přípravku ZOCOR 10 mg obsahuje

Více

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová Biochemie jater Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/liver_lobule_figure.jpg (duben 2007) Obrázek převzat z http://connection.lww.com/products/porth7e/documents/ch40/jpg/40_003.jpg

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pravafenix 40 mg/160 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje pravastatinum natricum 40 mg a fenofibratum

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GENSI 10 mg GENSI 20 mg GENSI 40 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ

Více

Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně?

Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně? Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně? Hana Kahleová, Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM, Praha Úvod experimentální modely PoziEvní účinky přechodného půstu (hladovění) na metabolismus glukózy

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls209363/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lipanthyl NT 145 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje fenofibratum 145,0

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

Přípravek je v kombinaci s dietou vhodný k dlouhodobé symptomatické léčbě, jejíž účinnost by se měla pravidelně kontrolovat.

Přípravek je v kombinaci s dietou vhodný k dlouhodobé symptomatické léčbě, jejíž účinnost by se měla pravidelně kontrolovat. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FORTILIP 267 mg Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tobolka obsahuje: fenofibratum 267,0 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

Více

Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti

Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti Češka,R., Cífková,R., Poledne,R., Rosolová,H., Soška,V., Šimon,J., Šobra,J., Vaverková,H., Widímský,J.jun., Widímský,J.sen., Zadák,Z., za výbor České

Více

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně.

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně. Sp.zn.sukls265814/2012, sukls265813/2012, sukls265812/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Medilip 10 mg potahované tablety Medilip 20 mg potahované tablety Medilip 40 mg potahované tablety

Více

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Lipidy. Kreditní kurz: Lipidy

Lipidy. Kreditní kurz: Lipidy Lipidy Úvod Do skupiny lipidů patří látky poměrně různorodého složení (viz schéma Přehled lipidů na konci kapitoly), většina z nich jsou estery mastných kyselin s různými alkoholy (a často s obsahem dalších

Více

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls26003/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin-ratiopharm 10 mg Atorvastatin-ratiopharm 20 mg Atorvastatin-ratiopharm 40 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cholib 145 mg/20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje fenofibratum 145 mg a simvastatinum

Více