Perspektivy hypolipidemické léčby kde jsme a kam směřujeme? Jan Bultas Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Perspektivy hypolipidemické léčby kde jsme a kam směřujeme? Jan Bultas Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha"

Transkript

1 Perspektivy hypolipidemické léčby kde jsme a kam směřujeme? Jan Bultas Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

2 moto: je velmi obtížné vylepšovat přírodu

3 Prevence aterotrombotické příhody vyžaduje komplexní přístup dyslipidémie ( LDL-C, HDL-C, ) hypertenze kouření diabetes, chemotakt. a mitogenní faktory aktivace hemostázy nestabilní plát nestabilní céva nestabilní pacient

4 Prevence aterotrombotické příhody vyžaduje komplexní přístup dyslipidémie ( LDL-C, HDL-C, ) hypertenze kouření diabetes, chemotakt. a mitogenní faktory aktivace hemostázy nestabilní plát nestabilní céva nestabilní pacient

5 Co umíme snížit LDL-C ( transport chol. do plátu) příjem cholesterolu v potravě resorpci cholesterolu ve střevě syntézu cholesterolu v játrech syntézu apolipoproteinu B v játrech katabolizmus cholesterolu v játrech

6 Co se nevede zvýšit HDL ( reverzní transport chol.) syntézy HDL modifikace HDL (apo A-1, cholesterolu či fosfolipidů) přesunu chol. z HDL do LDL a vychytávání chol. z HDL v játrech

7 LDL-cholesterol příjmu a resorpce CH

8 Možnosti ovlivnění LDL-C - postupy zaměřené na nabídku cholesterolu snížení nabídky v potravě snížení resorpce ve střevě snížení syntézy v játrech zvýšení katabolizmu krystal cholesterolu s makrofágy

9 Možnosti ovlivnění LDL-C příjem cholesterolu v potravě dietní opatření účinná, obtížně aplikovatelná KV+ o 23% po 26 letech diety (Fung TT, Ann Int Med, 2010) krize antiobezitik neprokázán efekt redukce nadváhy na KV+!!! sibutramin - ukončena registrace v EU KV příhod o 16%, IM o 28% a iktu o 36% (SCOUT, 2010) rimonaband - ukončena registrace v EU ( lorcaserin pozastaven registrační proces orlistat -? efektu inhib. lipázy na prognózu suic.)

10 Možnosti ovlivnění LDL-C resorpce cholesterolu ve střevě CHOLEST. EXOGENNÍ INHIBITORY RESORPCE INHIBITORY ACAT střevo resorpce (ezetimib) acetylace chol. (ACAT) céva CHOLEST. v HE cyklu enterocyt exkrece cholesterolu (transport. systém ABC)

11 Možnosti ovlivnění LDL-C resorpce cholesterolu ve střevě fytosteroly (velmi malý efekt) inhib. prot. NPC1L1 (ezetimib) - blokáda resorpce cholest. v enterocytu a hepatocytu inhib. ACAT vývoj stagnuje (rimonabant)

12 Možnosti ovlivnění LDL-C syntézy cholesterolu v játrech

13 Možnosti ovlivnění LDL-C katabolizmu CH přeměnou na žluč.kys. blokáda resorpce žluč. kyselin (cholestyramin, colesevelam) thyreomimetika - stimulace syntézy žluč.kyselin aktivací hepatálního T3 rec. β eprotirom T3 analog bez efektu na extrahepatální tkáně ve 3. fázi hodnocení u FH TC apo B Lp(a) placebo eprotirom Ladenson PW, NEJM 2010

14 Možnosti ovlivnění LDL-C syntézy VLDL - nabídky LDL adipocyty niacin niacin immunitní systém niacin Langerhansovy bb. epidermis ANTILIPOLYT. efekt PROTIZÁNĚTL. efekt PLA 2 AA laropiprant PG\D 2 NÁVALY hepatální syntézy VLDL-C ( LDL-C) HDL-C inhibicí transportu CH z HDL do VLDL zpomalení degradace HDL

15 Možnosti ovlivnění LDL-C - postupy zaměřené na apo B a LDL receptor

16 ezetimib lomitapid ezetimib+ lomitapid Možnosti ovlivnění LDL-C syntézy VLDL a LDL inhib. MTP (microsomal triglyceride transfer protein) - inhibice vazby TG s apo B - v játrech a v enterocytu - syntézy VLDL - resorpce CH v enterocytu lomitapid - 3. fáze hodn. u FH - potenciace efektu v komb. se statiny či s ezetimibem pokles LDL -22% -38% -46% Samaha FF, 2008

17 Možnosti ovlivnění LDL-C syntézy apo B v játrech degradace mrna pro apo-b mipomersen - aktivace mrna pro degradaci apo-b degradace a syntézy apo B LDL-C, apo-b a Lp(a) o 20-30% u FH (Raal FJ, Lancet 2010) mipomersen placebo interindivid. variabilita efektu Raal FJ, Lancet 2010

18 Možnosti ovlivnění LDL-C nabídky LDL rec. (zpomalením degradace) pokles LDL-C zvýšenou utilizací CH v tkání degradace LDL rec. v lysozomech kontrolována konvertázou PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin 9) blokáda konvertázy protilátkami či anexinem A2 zpomalí degradaci LDL r. zlepšení vychytávání CH v tkáních snížení LDL-C přechod do klinických fází hodnocení u nemocných s deficitem LDL rec.(fh)

19 Možnosti ovlivnění HDL-C HDL3, diskoidní HDL2, sférický HDL3 obsah CH, diskoidní nenasycený biologicky významně aktivnější HDL2 naplněný lipidy, zejm. CE, sférický nasycený biologicky méně aktivní snaha o zvýšení částic LDL (apo A1) než o zvýšení obsahu cholesterolu v LDL

20 Možnosti ovlivnění HDL-C přesunu chol. z HDL do LDL a vychytávání chol. z HDL v játrech (inhibitory a modifik. CETP, agonisté PPAR, niacin) syntézy HDL (???) modifikace HDL (apo A-1 Milano, analoga HDL)

21 Možnosti ovlivnění HDL-C cholesterol-ester transport protein Ovlivnění CETP (cholesterol-ester transport protein) - inhibice CETP (anacetrapib, torcetrapib) - modulace CETP (dalcetrapib)

22 Úloha CETP transport CH/TG - LP/LP HDL 1 CETP VLDL LDL

23 Úloha CETP transport CH/TG - LP/LP - LP/játra játra CETP 2 HDL 1 CETP VLDL LDL

24 Úloha CETP transport CH/TG - LP/LP - LP/játra konformace apo B CETP 2 HDL 1 CETP VLDL LDL 3 CETP

25 Účinek CETP na transport cholesterolu MK játra chylomikra VLDL IDL LDL CE CETP CE CETP střevo CE CETP HDL2 HDL3 CE periferní tkáně aterogenní efekt - přesunu CE z HDL do LDL antiaterogenní ef. - přesunu CE z HDL do jater - konformace apo-b v LDL k předání CE do tkání

26 Možnosti ovlivnění HDL-C - postupy zvyšující hladinu HDL inhibitory CETP (cholesterol ester transport protein) snížení transportu esterů chol. (CE) do VLDL a LDL (ukončen torcetrapib - mortality o 58%, ve vývoji dále dolcetrapib, anacetrapib) niacin fibráty komplexní ef., včetně inhib. CETP

27 Možnosti ovlivnění HDL-C - postupy zvyšující hladinu HDL anacetrapib inhibice CETP LDL-C (o 40%) a HDL (o 140%) apo A1 (o 20%) a apo-b (o 50%) selektivnější než torcetrapib neaktivuje aldosteron a nezvyšuje TK prověřena bezpečnost (DEFINE) prověřována účinnost (MACE, st.reveal)

28 LDL-C (mg/dl) (SE) HDL-C (mg/dl) (SE) Účinek anacetrapibu na LDL-C a HDL-C (st. DEFINE) 100 LDL-C 120 HDL-C ,8% (p<0.001) +138,1% (p<0.001) anacetrapib placebo 20 anacetrapib placebo 0 BaselineWk 6Wk 12Wk 18Wk 24Wk 30 Wk 46 Wk 62 Wk 76 týdny Anacetrapib n = Placebo n = BaselineWk 6Wk 12Wk 18Wk 24Wk 30 Wk 46 Wk 62 Wk 76 týdny Anacetrapib n = Placebo n =

29 Možnosti ovlivnění HDL-C - postupy zvyšující hladinu HDL dalcetrapib modulace CETP inhibice transportu CE z HDL do LDL efekt na inhibici transportu chol. z HDL do jater a na komformaci apo-b v LDL efekt na HDL-C i LDL-C než anacetrapib neaktivuje aldosteron a nezvyšuje TK prověřována účinnost 3.fáze hodnocení:

30 Postupy zvyšující hladinu HDL - agonisté PPARα PPARα: indukce peroxysom. enzymů ke katalýze β oxidace MK fibráty thiazolidindiony (pioglitazon duální agonista PPARγ i PPARα) glitazary - vývoj nových duálních agonistů HDL, Tg (ale-, raga-, muraglitazar)

31 Stimulace reversního transportu cholesterolu z makrofágu infuze rhdl regrese, ale hepatotoxicita rekomb. apo A-I Milano (mutace apo A-I přirozeného s antiatero efektem) - rychlá regrese plátu po rekomb. apoa-i Milano v infuzi (Ibanez B, 2008) i po genovém transferu apoa-i Milano v exp. (Feng Y, 2009) apo A-I mimetika a analoga HDL - účinné, nízká toxicita, zatím experiment.

32 Analoga apo A-I analoga apoa-i mimet. peptidů s různým efektem: stimulace efluxu CE z makrofágu (22 AMK) antiflogistický efekt (18 AMK analoga) antioxidační efekt, vazodilatační efekt nanodisky s efektem HDL (zejm. efluxní účinek)

33 Stabilizace plátu co nového? PLA 2 kys. arachidonová COX prostanoidy leukotrieny hypolipidemika inhibitory fosfolipázy A 2 - inhibitory Lp-PLA 2 - inhibitory s-pla 2 inhib. angioneogeneze inhibice metaloproteináz aktivace zánětu destabilizace plátu

34 Darapladib - inhibitor lipoproteinové LPA 2 inhibice hydrolýzy fosfolipidů LDL a oxidace MK antiapoptotický efekt v plátu potencuje efekt statinu na stabilizaci plátu 3. fáze u chron. i akut. ICHS (STABILITY, SOLID- TIMI 52, AIM III) Varespladib - inhibitor sekreční LPA 2 inhibice kaskády k. arachidonové - aktivity zánětlivých PG a lipolyt. enzymů v cévní stěně 3. fáze hodnocení u AKS (VISTA-16, )

35 "...it may one day be possible for many people to have their steak and live to enjoy it too" Michael Brown a Joseph Goldstein - držitelé Nobelovy ceny (1985) za objev rec. LDL a prvou koncepci statinů

36 Děkuji za pozornost

37 Pro- i antiaterogenní efekt inhibice CETP MK játra chylomikra VLDL IDL LDL CE CETP CE CETP inhib. CETP inhib. CETP střevo CE HDL2 CETP inhib. CETP HDL3 CE periferní tkáně inhib. CETP - obsah CE v LDL - hladina LDL-C - konc. CE v HDL - hladina HDL-C

38 Souhrn - postupy cílené na LDL dostatečného poklesu LDL-C ( 2,0 mmol/l) dosáhneme komb. léčbou u > 90% nemocných zlatým standardem je blokáda syntézy (statiny), event. kombiace s blokátory resorpce chol. doložen efekt na regresi plátu (rosuvastatin) a pokles KV příhod o více než 50% v sek. prev. a více než 40% v prim. prevenci slibný vývoj ve sk. inhibitorů MTP (lomitapib), inhibitorů synt. apo B (mipomersen) či agonistů rec.t3β (eprotirom) 3. fáze hodnocení

39 Souhrn postupy cílené na HDL dostatečného vzestupu HDL-C (> 1,3 mmol/l) dosáhneme farmakoterapií u 50% nemocných nemáme zlatý standard, fibráty jsou málo účinné (snad s výjimkou komb. HDL-C a TG -???), niacin/laropiprant účinnější, ale nákladný ani u jednoho postupu není doložen jednoznačný efekt na pokles mortality, pokles KV příhod je méně významný (méně než 25% v sek. prevenci) slibný vývoj až v delším časovém horizontu, nejspíše ve sk. analog HDL a apo A-I mimetik

40 Aterogenní potenciál komb. LDL a HDL LDL cholesterol (mg/dl)

41 prům. pokles hladiny LDL-C (±SE) Pokles LDL-C různými dávkami statinů rosuvastat. n=156 atorvastatin n=469 simvastatin n=485 pravastatin n=485 0% -10% -20% -30% -28.3% -20.1% -24.4% -29.7% -40% -50% -36,1% -36.8% -42.6% -45.8%* -47.8% -53,1% -35.0% -38.8% References: 1. Prescribing Information for CRESTOR. AstraZeneca, Wilmington, DE. 2. Data on file, DA-CRS Jones et al. Am J Cardiol. 2003;93:

42 O čem budeme mluvit: proč léčba dyslipidémie? co umíme a co se nevede strategie ovlivnění LDL-C nové trendy v ovlivnění LDL-C strategie ovlivnění HDL-C nové trendy v ovlivnění HDL-C nové trendy stabilizace plátu

43 V intervenci LDL-C platí čím níže, tím lépe 30 4S - Placebo S - Rx sek. prevence LIPID - Rx CARE - Placebo CARE - Rx HPS - Rx TNT ATV10 HPS - Placebo TNT ATV80 PROVE-IT - PRA WOSCOPS Placebo PROVE-IT ATV AFCAPS - Placebo 0 40 (1.0) 60 (1.6) 80 (2.1) AFCAPS - Rx ASCOT - Rx 100 (2.6) 120 (3.1) LIPID - Placebo WOSCOPS - Rx ASCOT - Placebo 140 (3.6) (4.1) prim. prevence 180 (4.7) 200 (5.2) Adapted from Rosensen RS. Exp Opin Emerg dosažená Drugs 2004;9(2): hladina LDL-C mg/dl (mmol/l) LaRosa JC et al. N Engl J Med 2005;352:

44 Vztah mezi LDL-chol. a regresí plát - k regresi plátu nutno LDL-C 2 mmol/l změna objemu plátu (%) REVERSAL 5 atorvastatin 1,5 2,0 2,5 3,0 ASTEROID 3 rosuvastatin ACTIVATE 1 placebo CAMELOT 4 placebo A-Plus 2 placebo LDL-C (mmol/l) REVERSAL 5 pravastatin progrese regrese 1 Nissen S et al. N Engl J Med 2006;354: Tardif J et al. Circulation 2004;110: Nissen S et al. JAMA 2006;295 (13): Nissen S et al. JAMA 2004;292: Nissen S et al. JAMA 2004; 291:

45 Kombinační léčba dyslipidémií zlatý standard? nebo

46 Kombinace statinů s ezetimibem či s niacinem Sharma M: Ann Int Med, 2009 Chybí data o ovlivnění prognózy

47 fenofibrát + statin versus statin (studie ACCORD, n-5 500, T2DM, 5 let) Kombinace statinů s fibráty výskyt závažných KV příhod celková mortalita

48 Kombinační léčba - souhrn meta-analýza 102 studií s kombin. léčbou statinu s fibráty statinu s niacinem statinu s ω-3 MK statinu s ezetimibem statinu s pryskyřicemi ani pro jednu skupinu, ani pro celek nebyl doložen příznivý dopad kombinace proti monoterapii statinem na zlepšení prognózy - mortality či morbidity (Sharma M, Ann Int Med, 2009)

49 NIACIN - pokles mortality/morbidity (sek. prevence) % 0 CPD - 5 let CPD - 15 let 2% % 11% % 26% CDP, Canner, 2003 celk. mortalita KV mortalita infarkt myokardu cévní mozk. příhoda

50 Niacin v kombinaci s blokátorem prostaglandinových rec. laropiprantem - zvýšení tolerance pokles výskytu návalů adipocyty niacin immunitní systém niacin Langerhansovy bb. epidermis niacin ANTILIPOLYT. efekt PROTIZÁNĚTL. efekt PLA 2 kys. arachidonová PGD 2 NÁVALY laropiprant

51 U jaké podskupiny nemocných může být fenofibrát (± statin) přínosem? studie (lék) velké KV příhody -celá kohorta podskupina velké KV příhody v podskupině FIELD (fenofibrat) KV+ -11% (NS) o 19% (NS) TG > 2,3 mmol/l HDL-C < 0,9 mmol/l -27% (NS) ACCORD (fenofibrat + statin) KV+ -8% (NS) o 14% (NS) TG > 2,3 mmol/l HDL-C < 0,9 mmol/l * * -31% (NS) U nemocných s TG a HDL-C může fenofibrát (± statin) snižovat mortalitu/morbiditu, doklady však chybí!!!

52 Inhibice ADP receptorů klopidogrel tiklopidin prasugrel bioaktivace CYP aktivní metabolit ticagrelor elinogrel cangrelor trombinové rec. ADP rec. VASP-P RHO kináza změna tvaru TXA 2 rec. aktivace GP IIb/IIIa

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Srdeční troponiny a univerzální definice akutního infarktu myokardu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Srdeční troponiny a univerzální definice akutního infarktu myokardu Kapitoly Ročník 3 Číslo 2/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Srdeční troponiny a univerzální definice akutního infarktu myokardu Clopidogrel

Více

Léčba hypercholesterolemie inhibitory PCSK9

Léčba hypercholesterolemie inhibitory PCSK9 179 Léčba hypercholesterolemie inhibitory PCSK9 prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9)

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Rosuvastatinum calcicum 5,20 mg, 10,40 mg,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Simgal 10 mg Simgal 20 mg Simgal 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 10 mg. Jedna

Více

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně.

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně. Sp.zn.sukls265814/2012, sukls265813/2012, sukls265812/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Medilip 10 mg potahované tablety Medilip 20 mg potahované tablety Medilip 40 mg potahované tablety

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu DOPORUČENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu DOPORUČENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls119817/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zahron 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE

Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE OSBAH Co se dozvíte v této brožuře? Získáte poznatky o familiární hypercholesterolémii i o příčinách

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 5/2010 t i p t o h o t o č í s l a IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Zprávy ze IV.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls41209/2008 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMIREX 20 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Simirex 20 mg :Simvastatinum 20 mg v jedné potahované tabletě

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva 1.0 TITULNÍ STRANA Prospektivní observační projekt pro význam diference glykémie a triglyceridémie nalačno vs. postprandiálně (při definované energetické zátěži) pro odhad úspěšnosti terapie analogy GLP1

Více

practicus NOVĚ! Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP číslo 6/2004 ročník 3 určeno všem praktickým lékařům Vydává Practicus s.r.o.

practicus NOVĚ! Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP číslo 6/2004 ročník 3 určeno všem praktickým lékařům Vydává Practicus s.r.o. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus číslo 6/2004 ročník 3 určeno všem praktickým lékařům NOVĚ! Nepřehlédněte přihlášky na vzdělávací akce SVL ČLS JEP uvnitř časopisu. Vydává

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Jiří Kettner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Jiří Kettner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha NOVÉ BIOMARKERY V AKUTNÍ KARDIOLOGII Jiří Kettner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Ateroskleróza je podle současné představy dynamickým procesem, na jehož počátku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

Antiangiogenní léky v klinické praxi

Antiangiogenní léky v klinické praxi 127 Antiangiogenní léky v klinické praxi Tomáš Svoboda KOC FN Plzeň Vzhledem k nutnosti novotvorby cév je jednou z klíčových cílových struktur rodina VEGF receptorů, jejichž aktivace zajišťuje tímto procesem

Více

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Amesos 10 mg/5 mg tablety Amesos mg/10 mg tablety Amesos mg/5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Amesos 10 mg/5 mg tablety: Jedna tableta

Více

STATINY. Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1. Masarykův onkologický ústav, Brno 2. Farmakologický ústav LF MU, Brno

STATINY. Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1. Masarykův onkologický ústav, Brno 2. Farmakologický ústav LF MU, Brno V ONKOLOGII Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1 Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Farmakologický ústav LF MU, Brno Statiny jsou látky blokující biosyntézu cholesterolu inhibicí klíčového

Více

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Žena která by chtěla zlepšit své stravovací a pohybové návyky... Alain Wajman Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG Doporučení České kardiologické společnosti Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG J. Bělohlávek, M. Aschermann II. interní klinika kardiologie

Více