ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013"

Transkript

1 CAMELIA Datum vydání: CAMELIA SK ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013 Vydáno dne: : Mgr. Zuzana Zbožínková, RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Schválil: Ing. Petr Brabec, IBA +, Jan Mužík Schválil : Petr Brabec Strana 1 (celkem 56)

2 ŘÍZENÍ DOKUMENTU Záznam změn Datum Verze Popis změny Zbožínková 1 Vytvoření dokumentu Recenzenti Jméno Ing. Petr Brabec Pozice, firma Zástupce ředitele IBA pro kvalitu a management Princip Tento dokument má dynamickou podstatu, to tedy znamená, že na jeho tvorbě může pracovat několik autorů i recenzentů současně s tím, že každá změna je zaznamenána. Informace o vývoji jsou průběžně doplňovány. Hlavní výhodou je jednotnost a transparentnost, současně odpadá množství nekonzistentních formátů a dokumentů. Schválil : Petr Brabec Strana 2 (celkem 56)

3 OBSAH SEZNAM ZKRATEK Účel dokumentu Základní charakteristika projektu Název projektu Základní charakteristika projektu Cíle projektu Primární cíl Sekundární cíle Spolupracující centra Start projektu Současný stav projektu Počet záznamů vyplněnost Publikační aktivity analytické výstupy v roce CRF Finanční report Průběh projektu v roce Smlouva se společností Novartis Organizační průběh projektu Setkání center Odborný garant Hlášení nežádoucích účinků Přílohy Výsledky CRF Vstupní formulář Aktualizace údajů Léčebná odpověď/progrese Schválil : Petr Brabec Strana 3 (celkem 56)

4 Nežádoucí příhoda Transplantace Pacient neodpovídající na léčbu Další malignity Schválil : Petr Brabec Strana 4 (celkem 56)

5 SEZNAM ZKRATEK CML chronická myeloidní leukémie ČSL JEP česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně SLS slovenská lékařská společnost TKI inhibitory tyrozinkináz CRF case report form VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna IMA imatinib DAS dasatinib NIL nilotinib Schválil : Petr Brabec Strana 5 (celkem 56)

6 1. Účel dokumentu Tento dokument podává souhrnnou zprávu o průběhu projektu CAMELIA na Slovensku v roce Hlavním cílem tohoto dokumentu je stručně popsat důležité události v projektu. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je stručný přehled čerpání financí, které byly na projekt poskytnuty. 2. Základní charakteristika projektu 2.1 Název projektu CAMELIA 2.2 Základní charakteristika projektu Projekt CAMELIA je mezinárodní klinická databáze pro sledování pacientů s chronickou myeloidní leukémií (Chronic MyEloid LeukemIA registry). Registr slouží ke sběru a vyhodnocování základních epidemiologických a rozšířených klinických dat. Důraz je kladen zejména na hodnocení cytogenetických a molekulárně genetických parametrů. Otevřenost použitého on-line systému sběru a hodnocení dat pak umožňuje rozšiřování datové struktury pro sledování dalších specifických témat. Datová struktura projektu je nastavena pro spolupráci s dalšími regionálními klinickými databázemi a s mezinárodními projekty (European Leukemia Net, EUTOS). Za interpretaci údajů je odpovědná Odborná rada projektu, garantem je Česká hematologická společnost ČLS JEP a Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS. 2.3 Cíle projektu Primární cíl Sledování všech pacientů s CML v zapojených hematoonkologických centrech a to bez ohledu na způsob léčby, sběr a vyhodnocování epidemiologických údajů a údajů o diagnostice, léčbě a výsledcích léčby Sekundární cíle vyhodnocení cytogenetických a molekulárně-genetických vyšetření vyhodnocení odpovědí na léčbu s ohledem na mezinárodní kriteria a doporučení monitoring pacientů rezistentních k léčbě TKI využití výsledků k odborné diskusi týkající se léčby pacientů s CML v běžné klinické praxi zapojení do mezinárodních projektů European LeukemiaNet a EUTOS for CML Schválil : Petr Brabec Strana 6 (celkem 56)

7 2.4 Spolupracující centra K projektu se postupně zapojilo 7, které se zabývají léčbou hematoonkologických onemocnění. V roce 2013 se do projektu přibylo nové centrum v Košicích HEMKO s.r.o. V průběhu roku 2013 se do projektu také zapojilo centrum v Prešove, které poskytlo data pro zapojení do Population based registry EUTOS, přestože do databáze data prozatím zadána nebyla. Dozadání pacientů z Prešova se očekává na počátku roku Tabulka 1: Seznam center a kontaktních osob - SK Název centra Kontaktní osoba Bratislava FN, Klinika hematológie a transfuziológie NOÚ Bratislava FN, hematologicko transfuziologicke oddelenie FN Martin, Klinika hematológie a transfuziológie FNsP Košice, Klinika hematológie a onkohematológie HEMKO s.r.o., Hematologická a onkohematologická ambulancia FNsP Banská Bystrica, Hematologicko oddelenie FNsP J. A. Reimana Prešov Hematologické oddelenie MUDr. Zuzana Sninská, Ph. D. Prim. MUDr. Ľudmila Demitrovičová MUDr. Eva Mikušková MUDr. Juraj Chudej MUDr. Natália Štecová Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc. MUDr. Adriana Kafková, Ph. D. MUDr. Imrich Markuljak Prim. MUDr.Stanislav Palašthy k Start projektu Od svého zahájení v roce 2005 je CAMELIA organizován jako mezinárodní projekt, zapojena jsou hematoonkologická centra z České republiky a Slovenské republiky s cílem koordinovat postupy v léčbě CML s ohledem na mezinárodní doporučení a možnosti zapojených pracovišť. V současné době projekt sleduje léčbu CML u celé populace Slovenské republiky. Projekt navazuje na předchozí období. Schválil : Petr Brabec Strana 7 (celkem 56)

8 CAMELIA Datum vydání: Současný stav projektu 3.1 Počet záznamů vyplněnost Ke konci ledna 2014 bylo v registru celkem 696 pacientů s CML, z toho 504 pacientů bylo léčených TKI. V roce 2013 bylo do databáze zadáno celkem 29 nových pacientů, z toho 25 nových pacientů s léčbou TKI, data z FNsPJ Prešov však budou do registru zadána až na počátku roku Obrázek 1: Celkový počet pacientů v registru Camelia k , Jan Mužík Schválil : Petr Brabec Strana 8 (celkem 56)

9 Obrázek 1: Celkový počet pacientů léčených TKI Sledovaná populáce pacientů s CML léčených inhibitory tyrozinkináz (TKI) Pacienti léčeni TKI v letech N = FN Bratislava N = NOÚ Bratislava N = HEMKO s.r.o. Košice N = FN Martin N = FN Banská Bystrica N = FNLP Košice N = Publikační aktivity analytické výstupy v roce PUBLIKACE Nové publikace v roce 2013: Pavlík T., Janoušová E., Mayer J., Indrák K., Jarošová M., Klamová H., Žáčková D., Voglová J., Faber E., Karas M., Machová Polaková K., Ráčil Z., Demečková E., Demitrovičová L., Tóthová E., Chudej J., Markuljak I., Cmunt E., Kozák T., Mužík J., Dušek L. Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology 2013 Jun 11. doi: /ajh [Epub ahead of print] Klamová H., Machová Poláková K., Mužík J., Ráčil Z., Žáčková D., Steinerová K., Karas M., Faber E., Demečková E., Michalovičová-Sninská Z., Voglová J., Demitrovičová L., Mikušková E., Tóthová E., Chudej J., Markuljak I., Cmunt E., Moravcová J., Dvořáková D., Michalová K., Jarošová M., Marková Šťastná M., Cetkovský P., Dušek L., Koza V., Trněný M., Indrák K. Evaluation of 5-year Schválil : Petr Brabec Strana 9 (celkem 56)

10 imatinib treatment of 458 patients with CP-CML in routine clinical practice and prognostic impact of different BCR-ABL cut-off levels. Cancer Medicine 2013, 2(2): Seznam všech publikací je na webových stránkách projektu : ANALÝZY Analytické zprávy z registru jsou vyvěšovány na stránkách projektu: Souhrnná analýza, která bude dodatečnou přílohou této zprávy se připravuje; bude dokončena po zadání dat z Prešova a po setkání center 20.3., na kterém bude domluvena struktura a podoba reportu. V roce 2013 se dále připravovaly analytické výstupy: celoroční analýza podklady pro jednání s pojišťovnami společné analýzy s registrem INFINITY pro EUTOS population-based registry je vyvíjený analytický software pro ad hoc analýzy Reporty jsou nastavené na měsíční bázi a informují příjemce o počtu vyplněných formulářů a počtu zadaných pacientů. 3.3 CRF V průběhu roku byly provedeny drobné úpravy ve struktuře CRF, další drobné zásahy se očekávají po schůzce center. Aktuální CRF je přílohou 7.1 tohoto dokumentu. 4. Finanční report Financování registru CAMELIA bylo pro období nastaveno dle podmínek stanovených ve Smlouvě o spolupráci ze dne Tabulka 3: Částky fakturované v roce 2013 Etapa 1 Celkem 4.200,- EUR 4.200,- EUR Schválil : Petr Brabec Strana 10 (celkem 56)

11 Za rok 2013 bylo celkem fakturováno 4.200,-Kč za provoz registru a analytické služby. Následující fakturace bude k datu a to 5.200,- EUR za Etapu 2 a ,- Kč za variabilní náklady. 5. Průběh projektu v roce Smlouva se společností Novartis Grantová podpora projektu CAMELIA na Slovensku podle smlouvy skončila k datu , nicméně zapojená centra a společnost Novartis měli zájem na dalším pokračování projektu. V roce 2013 byla podepsaná nová smlouva se společností Novartis na období 2013 a 2014, grantová podpora dřívějších etap byla změněna na formu Smlouvy o spolupráci s platností do Organizační průběh projektu Projekt CAMELIA je ve schvalovacím procesu u multicentrické etické komise v UB Bratislava. V současné době probíhá finální jednání s pojišťovnami VZP, Dovera a Union o souhlasu s průběhem projektu. Očekávané vyjádření ze všech 3 pojišťoven by mělo být společnosti Novartis předloženo v březnu V průběhu sběru dat v roce 2013 nedošlo k žádným zásadním výchylkám ve sledovaných parametrech oproti předchozímu období ani oproti očekávání. 5.3 Setkání center V rámci projektu CAMELIA proběhlo setkání center v rámci Advisory boardu ve Starém Smokovci května Další plánované setkání bude v Bratislavě. Zde by se měla také domluvit podoba analytických reportů všech pacientů v registru, nejen léčených TKI. 5.4 Odborný garant Odbornou garantkou pro slovenskou část projektu byla v roce 2013 jmenována MUDr. Zuzana Sninská, Ph.D. 6. Hlášení nežádoucích účinků Hlášení Nežádoucích účinků probíhá dle Smlouvy o hlášení nežádoucích účinků ze dne V roce 2013 bylo na farmakovigilační oddělení Novartis odeslány 4 hlášení nežádoucích účinků. Podrobný seznam je uveden v Tabulce 4. Schválil : Petr Brabec Strana 11 (celkem 56)

12 Tabulka 4: nežádoucí účinky hlášené společnosti Novartis v roce 2013 ID PACIENTA CENTRUM FN Bratislava - Klinika CR09007 hematológie CK03046 CK07043 CR06012 UN L. Pasteura Košice - Klinika hematológie HEMKO s.r.o. FN Bratislava - Klinika hematológie LÉKAŘ DATUM ZALOZENI FORM DATUM NASTUPU NP PREPARAT AE/S AE POPIS Sninská Zuzana imatinib AE Trombocytopenie G1 Carcinoma ovarii l.dx s MTS do heparu Poznámky: Pac. mala dg. karcinom ovaria s MTS do heparu, postupne sa vyvinul ascites, liečená chemoterapiou na Onkol. odd v Michalovciach. Liečba CM Tóthová pokračovala naďalej v Elena imatinib SAE nezmenenej dávke. Tóthová Elena nilotinib AE Infekce G2 Sninská Zuzana imatinib AE Anémie G2 Schválil : Petr Brabec Strana 12 (celkem 56)

13 Počet pacientů CAMELIA Datum vydání: Přílohy 7.1 Výsledky pacienti léčeni TKI Charakteristika pacientů s CML léčených TKI Celkem N = 504 pacientů <= Rok stanovení diagnózy 48 Fáze CML při diagnóze N % chronická fáze ,1 % akcelerace 23 4,6 % blastický zvrat 12 2,4 % celkem % Schválil : Petr Brabec Strana 13 (celkem 56)

14 Charakteristika pacientů s CML léčených TKI N = 504 Pohlaví Věk při zahájení léčby 46,0% Muži Ženy Celkem N = 272 N = 232 N = 504 Průměr Medián Rozsah ,0% 20 % Muži (N = 272) Ženy (N = 232) 5 0 < Věk (roky) Léčba pacientů s CML léčených TKI Celkové počty léčených pacientů TKI celkem Imatinib (IMA) Dasatinib (DAS) Nilotinib (NIL) 1. linie léčby linie léčby Celkem Počet použitých preparátů při léčbě N % 1 preparát ,5 % 2 preparáty ,8 % 3 preparáty 49 9,7 % Celkem % Schválil : Petr Brabec Strana 14 (celkem 56)

15 Počet pacientů CAMELIA Datum vydání: Léčba pacientů s CML léčených TKI N % Léčba v 1. linii IMA ,3 % IMA -> DAS 30 6,0 % IMA -> DAS -> NIL 14 2,8 % IMA -> NIL 59 11,7 % IMA -> NIL -> DAS 15 3,0 % DAS 2 0,4 % DAS -> IMA -> NIL 1 0,2 % NIL 43 8,5 % NIL -> IMA 3 0,6 % NIL -> IMA -> DAS 1 0,2 % NIL -> DAS 1 0,2 % 1. linie celkem ,8 % Léčba ve 2. linii iná -> IMA 87 17,3 % iná -> IMA -> DAS 16 3,2 % iná -> IMA -> DAS -> NIL 3 0,6 % iná -> IMA -> NIL 11 2,2 % iná -> IMA -> NIL -> DAS 15 3,0 % 2. linie celkem ,2 % Léččba TKI celkem % Imatinib (IMA), Dasatinib (DAS), Nilotinib (NIL), Jiná léčba než TKI (jiná) Zahájení léčby TKI u pacientů s CML v čase - incidence Rok zahájení léčby TKI celkem imatinib v 1. linii imatinib ve 2. linii dasatinib nilotinib Iimatinib linie linie Dasatinib Nilotinib TKI celkem Schválil : Petr Brabec Strana 15 (celkem 56)

16 Počet pacientů CAMELIA Datum vydání: Léčba pacientů s CML inhibitory tyrozinkináz v čase - prevalence Rok léčby TKI celkem imatinib v 1. linii imatinib ve 2. linii dasatinib nilotinib Imatinib linie linie Dasatinib Nilotinib TKI celkem CRF Vstupní formulář Základní záznam (19587) *Typ záznamu (49182) (výběr) default základní (1) rozšířený (2) Datum diagnózy (dd.mm.rrrr) (50542) (datum) abs. min:" " *Fáze onemocnění v době diagnózy (2924) (výběr) chronická fáze (1) akcelerovaná fáze (2) blastický zvrat (3) Kritéria pro fáze onemocnění:<ul><li>chronická fáze: 10% blastů, 20% blastů a promyelocytů, 20% eosinofilů nebo basofilů v krvi i kostní dřeni, bez přídatných chromozomálních abnormalit</li><li> Akcelerovaná fáze: opakovaně více než 10% blastů v krvi nebo v kostní dřeni, více než 20% blastů a promyelocytů v krvi nebo kostní dřeni, více než 20% Schválil : Petr Brabec Strana 16 (celkem 56)

17 basofilů nebo eosinofilů v krvi, rozvoj fibrózy kostní dřeně, progredující anemie, trombocytopenie, leukocytóza nebo trombocytémie nereagující na léčbu, progredující splenomegalie nereagující na léčbu, výskyt přídatných chromozomálních abnormalit, horečka a progredující úbytek hmotnosti</li><li>blastický zvrat: 30% blastů v krvi nebo kostní dřeni</li></ul> *Ph / bcr-abl pozitivita potvrzena (3934) (ano/ne) Převádět do EuroCML (15769) (ano/ne) PSČ bydliště (3935) (text) Informovaný souhlas (19589) Podepsal pacient informovaný souhlas? (31041) (ano/ne) Datum podpisu souhlasu (dd.mm.rrrr) (31042) (datum) abs. min:" " Základní údaje pacienta (19588) Země narození (49104) (výběr) Česká republika (10) Slovenská republika (20) Polsko (30) Ukrajina (40) Jiná (99) Jiná země narození (49105) (text) Kouření (31043) (výběr) Nekuřák (0) Kuřák (10) Stop kuřák (20) Neznámo (30) Počet cigaret denně u současného kuřáka (31044) (číslo) abs. min:0 max:100 Rodinný stav (31046) (výběr) Nikdy nebyl/a ženatý/vdaná (0) Ženatý/vdaná (10) Rozvedený/á (20) Vdovec/vdova (30) Neznámo (40) Žije pacient v současnosti s partnerem? (31045) (výběr) Ano (10) Schválil : Petr Brabec Strana 17 (celkem 56)

18 Ne (20) Neznámo (30) Nejvyšší vzdělání (31047) (výběr) Základní (10) Střední (20) Vysokoškolské (30) Neznámo (40) Zaměstnání (31048) (výběr) Nezaměstnaný (0) Zaměstnaný na plný úvazek (10) Zaměstnaný na částečný úvazek (20) Neznámo (30) Komorbidity (19594) Komorbidity (32040) (výběr) Ano (10) Ne (20) Neznámo (30) Neurologické (31052) (ano/ne) default Kardiovaskulární (31050) (ano/ne) default Hypertenze (31051) (ano/ne) default Diabetes (31053) (ano/ne) default Chronické onemocnění jater (31054) (ano/ne) default Chronické renální onemocnění (31055) (ano/ne) default Porucha chování (31056) (ano/ne) default Další (31057) (ano/ne) default Další - jaké (32041) (text) Klinické vyšetření (19578) Datum vyšetření (dd.mm.rrrr) (2925) (datum) abs. min:" " Symptomy Žádné (49183) (checkbox) Neznámo (49184) (checkbox) Schválil : Petr Brabec Strana 18 (celkem 56)

19 Úbytek hmotnosti (49185) (checkbox) Horečka (49186) (checkbox) Bolest břicha (49187) (checkbox) Bolest kostí (49188) (checkbox) Únava (49189) (checkbox) Infekce (49190) (checkbox) Hemoragický syndrom (49191) (checkbox) Další (49192) (checkbox) Specifikujte další symptomy (49194) (text) </p></p> Hmotnost (kg) (2927) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 abs. max:800 min:30 Výška (cm) (31089) (číslo) abs. min:10 abs. max:300 min:50 max:230 ECOG/WHO skóre (31069) (výběr) 0 - Asymptomatický (0) 1 - Symptomatický, ale kompletně pohyblivý (10) 2 - Symptomatický, < 50% leží v průběhu dne (20) 3 - Symptomatický, > 50% leží, ale není upoután na lůžko (30) 4 - Upoután na lůžko (40) 5 - Úmrtí (50) 6 - Neznámo (60) Karnofsky index (2928) (výběr) NA - neznámo (0) 10 - pacient je moribundní (pomalu umírá), nemoc rychle pokračuje a léčení nezaznamenává účinné zlepšení (nepomáhá) (1) 20 - pacient je velmi těžce nemocen, je u něho nutná hospitalizace, odborná péče a aktivní podpůrná léčb (2) 30 - pacient je vážně nemocen, nutná je odborná péče a podpůrná léčba, hospitalizace je u něho indikována (3) 40 - pacient je trvale upoután na lůžko, potřebuje nutně lékařskou odbornou péči (4) 50 - omezená výkonnost pacienta, ten není trvale upoután na lůžko, potřebuje však ošetřovatelkou a lékařskou péči (5) 60 - omezená výkonnost pacienta, ten však občas potřebuje cizí pomoc (6) Schválil : Petr Brabec Strana 19 (celkem 56)

20 70 - omezená výkonnost pacienta, samoobslužnost zachována, práceschopnost pacienta (7) 80 - omezená výkonnost pacienta, avšak s vypětím, drobné příznaky nemoci (8) 90 - omezená výkonnost pacienta, minimální projevy choroby (9) normální stav pacienta, neprojevují se žádné potíže (10) Slezina přesahuje pod žeberní oblouk (cm) (2929) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 abs. max:50 Má pacient extramedulární manifestaci onemocnění (mimo jater a sleziny)? (2940) (výběr) neznámo (0) ano (1) ne (2) Extramedulární manifestace onemocnění (31070) (výběr) Kožní (10) Lymfoidní (20) Kostní (30) CNS (40) Jiné (50) KO+dif. (19579) Datum laboratorního vyšetření před zahájením jakékoliv léčby (dd.mm.rrrr) (31071) (datum) abs. min:" " Datum provedení vyšetření po zahájení léčby (dd.mm.rrrr) (49193) (datum) abs. min:" " Leukocyty (10e9/l) (2946) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 Trombocyty (10e9/l) (2948) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 Hemoglobin (g/l) (2949) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 Hematokrit (%) (2950) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 MCV (fl) (2951) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 Normoblasty (na 100 leu) (2953) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 Lymfocyty (%) (2954) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Monocyty (%) (2955) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Eozinofily (%) (2956) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Bazofily (%) (2957) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Segmenty (%) (2958) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Schválil : Petr Brabec Strana 20 (celkem 56)

21 Tyčky (%) (2959) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Metamyelocyty (%) (2960) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Myelocyty (%) (2961) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Promyelocyty (%) (2962) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Blasty (%) (2963) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 HLA (19580) *HLA vyšetřeno (2966) (výběr) ano (1) ne (2) Byl nalezen HLA identický dárce (2967) (výběr) ano (1) ne (2) Nalezený dárce (2968) (výběr) příbuzenský (1) nepříbuzenský (2) Cytologie KD (19581) *Vyšetření provedeno (2969) (ano/ne) default Datum odběru materiálu (dd.mm.rrrr) (2970) (datum) abs. min:" " výpočet Celularita (2971) (výběr) nestanovena (0) nízká (1) normální (2) vysoká (3) suchá punkce (4) Blasty (%) (2972) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Promyelocyty (%) (2973) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Bazofily (%) (2974) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Eozinofily (%) (2975) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Provedena trepanobiopsie (2976) (ano/ne) default Dřeňová fibróza (2977) (výběr) nezadáno (0) Schválil : Petr Brabec Strana 21 (celkem 56)

22 přítomna (1) nepřítomna (2) Prognostické indexy (19586) Věk při diagnóze (roky) (5424) (číslo) abs. min:0 výpočet Sokalův index (3070) (desetinné číslo - přesnost: 2) výpočet Sokalův index - stupeň rizika (49242) (text) výpočet read-only Hasfordův index (EURO SCORE) (3071) (desetinné číslo - přesnost: 2) výpočet Hasfordův index - stupeň rizika (49243) (text) výpočet read-only <a href="http://www.leukemia-net.org/content/leukemias/cml/cml_score/index_eng.html">cml rizikové indexy</a> EUTOS Score (62709) (desetinné číslo - přesnost: 2) abs. min:0 min:0 výpočet EUTOS Score - stupeň rizika (62710) (text) výpočet read-only <a href="http://www.leukemianet.org/content/leukemias/cml/eutos_score/index_eng.html">eutos Score</a> Klasická cytogenetika (19582) Datum prvního cytogenetického vyšetření (dd.mm.rrrr) (31072) (datum) abs. min:" " *Vyšetření provedeno (2978) (ano/ne) default Vyšetřený materiál (2979) (výběr) kostní dřeň (1) periferní krev (2) Datum odběru materiálu (dd.mm.rrrr) (2980) (datum) abs. min:" " výpočet Počet vyšetřených metafází (2981) (číslo) abs. min:0 Ph chromozom (2982) (výběr) ne (1) ano (2) komplexní (variantní) translokace (3) Počet metafází s Ph chromozomem (2983) (číslo) abs. min:0 výpočet Procento Ph mitóz (3283) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 výpočet Chromozomy zahrnuté do komplexní translokace (2984) (text) Přídatné chromozomové změny (2985) (výběr) ne (1) Schválil : Petr Brabec Strana 22 (celkem 56)

23 v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) Přidatné změny zjištěny metodou (62527) (výběr) klasická cytogenetika (10) FISH (20) Specifikujte přídatné změny (karyotyp) (19200) (text) +8 (2986) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) +19 (2987) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) +Ph (2988) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) i(17q) (2989) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) Schválil : Petr Brabec Strana 23 (celkem 56)

24 neznámo (5) -Y (2990) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) t(3;21) (2991) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) -7 (2992) (výběr) ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) -17 (2993) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) +17 (2994) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) Schválil : Petr Brabec Strana 24 (celkem 56)

25 +21 (2995) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) Jiné změny (2996) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) Specifikujte jiné změny (2997) (text) FISH (19583) *Vyšetření provedeno (2998) (ano/ne) default Vyšetřený materiál (2999) (výběr) kostní dřeň (1) periferní krev (2) Datum odběru materiálu (dd.mm.rrrr) (3000) (datum) abs. min:" " výpočet Počet bcr/abl pozitivních buněk (3001) (číslo) abs. min:0 Počet vyšetřených buněk (3002) (číslo) abs. min:0 Procento bcr/abl pozitivních buněk (3215) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 výpočet Del 5 abl (3003) (výběr) nevyšetřeno (0) ano (1) ne (2) Del 3 BCR (3004) (výběr) nevyšetřeno (0) ano (1) ne (2) M-FISH (3005) (ano/ne) Schválil : Petr Brabec Strana 25 (celkem 56)

26 Vypište konečný karyotyp (3006) (text) RT-PCR (19584) *Vyšetření provedeno (3007) (ano/ne) default Datum odběru materiálu (dd.mm.rrrr) (3009) (datum) abs. min:" " výpočet Vyšetřený materiál (3008) (výběr) kostní dřeň (1) periferní krev (2) Výsledek RT-PCR (3010) (výběr) pozitivní (1) negativní (5) Typ transkriptu (3011) (výběr) b2a2 (1) b3a2 (2) b2a3 (3) jiný (4) neznámo (5) Specifikujte jiný typ transkriptu (3012) (text) QRT-PCR (19585) *Vyšetření provedeno (3013) (ano/ne) default Metoda (3938) (výběr) Q-RT-PCR (1) Real Time (Light Cycler) (2) Vyšetřený materiál (3014) (výběr) kostní dřeň (1) periferní krev (2) Datum odběru materiálu (dd.mm.rrrr) (3015) (datum) abs. min:" " výpočet Kontrolní gen (31074) (výběr) ABL (10) ß2M (20) GUS (30) BCR (40) Schválil : Petr Brabec Strana 26 (celkem 56)

27 jiný (50) neznámý (60) Kontrolní gen - specifikujte (31086) (text) BCLR-ABL/kontrolní gen (%) (3016) (desetinné číslo - přesnost: 4) abs. min:0 min:0 max:100 Hodnoceno dle mezinárodní standardní stupnice? (31075) (výběr) ano (10) ne (20) neznámo (30) Aktualizace údajů Aktualizace údajů (19609) *Hodnocení pacienta k datu / poslední kontrola (dd.mm.rrrr) (3050) (datum) abs. min:" " Zařazení do klinické studie (19612) Byl pacient zařazen do klinické studie? (31081) (výběr) ano (10) ne (20) neznámo (30) Investigator sponsered trial Investigator sponsered trial (31082) (ano/ne) Investigator sponsored trial - specifikujte označení studie (31084) (text) Company sponsored trial Company sponsored trial (31083) (ano/ne) Company sponsored trial - specifikujte označení studie (31085) (text) Přehled léčby (19608) *Typ léčby (3020) (výběr) hydroxyurea (1) interferon (2) imatinib (3) transplantace (4) kombinovaná CHT (5) busulfan (6) cytarabin (7) Schválil : Petr Brabec Strana 27 (celkem 56)

28 jiná (8) nilotinib (9) dasatinib (10) bosutinib (11) imatinib - generikum (12) bez léčby (99) Léčba v kombinaci s (5379) (výběr) hydroxyurea (1) interferon (2) transplantace (4) kombinovaná CHT (5) busulfan (6) cytarabin (7) jiná (8) nilotinib (9) dasatinib (10) bez kombinace (99) Specifikace jiné léčby (3021) (text) Datum zahájení léčby (dd.mm.rrrr) (3022) (datum) abs. min:" " Dávkování imatinibu (3023) (výběr) 400 mg/d (1) 600 mg/d (2) 800 mg/d (3) jiné (4) Dávkování nilotinibu (49236) (výběr) 400 mg/d (1) 600 mg/d (2) 800 mg/d (3) jiné (4) Dávkování dasatinibu (49235) (výběr) 50 mg/d (10) Schválil : Petr Brabec Strana 28 (celkem 56)

29 70 mg/d (20) 100 mg/d (30) 140 mg/d (40) jiné (50) Dávkování jiné léčby nebo specifikace jiného dávkování imatinibu, dasatinibu, nilotinibu nebo bosutinibu (3024) (text) Důvod nasazení léčby (při zahájení/změně typu léčby) (31118) (výběr) první linie léčby (10) rezistence předchozí léčby (20) intolerance předchozí léčby (30) studie (40) jiný (50) Léčba (49237) (výběr) přerušena (10) ukončena (20) Datum přerušení/ukončení léčby (dd.mm.rrrr) (3026) (datum) abs. min:" " Důvod přerušení léčby (49238) (výběr) progrese (1) rezistence bez progrese (2) nežádoucí příhoda (3) odmítnutí (4) remise (5) jiný (6) Jiný důvod přerušení léčby - specifikujte (49239) (text) Důvod úplného ukončení léčby (31119) (výběr) hematologická rezistence/progrese (10) cytogenetická rezistence/progrese (20) molekulární rezistence/progrese (30) nežádoucí příhody (40) progrese onemocnění do AF/BZ (50) alogenní transplantace (60) Schválil : Petr Brabec Strana 29 (celkem 56)

30 úmrtí (70) jiný (80) Jiný důvod úplného ukočení léčby - specifikujte (49244) (text) Byla během léčby zaznamenána NP? (49240) (ano/ne) Linie léčby inhibitory tyrosinkináz (19611) Linie léčby imatinibem (20460) (výběr) lék první volby (10) pro selhání nebo netoleranci jiné léčby (20) Linie léčby dasatinibem (32044) (výběr) lék první volby (10) pro selhání nebo netoleranci jiné léčby (20) Linie léčby nilotinibem (32045) (výběr) lék první volby (10) pro selhání nebo netoleranci jiné léčby (20) Aktuální stav pacienta (19610) *K datu aktualizace pacient (3944) (výběr) žije (1) zemřel (2) ztracen ze sledování (3) Pacient zemřel *Datum úmrtí (dd.mm.rrrr) (3046) (datum) abs. min:" " *Příčina úmrtí (3047) (výběr) progrese onemocnění (AF/BZ) (0) základní onemocnění (CML) (1) úmrtí spojené s transplantací (2) přidružené onemocnění (4) jiná (5) Příčina úmrtí - přidružené onemocnění (31121) (text) Příčina úmrtí - transplantace (31122) (výběr) úmrtí spojené s transplantací (10) infekce (20) Schválil : Petr Brabec Strana 30 (celkem 56)

31 GvHD (30) Pokud úmrtí pacienta může souviset s podáním imatinibu nebo jiného léčivého přípravku, vyplňte prosím formulář Nežádoucí příhoda. <p></p> Pacient ztracen ze sledování Datum posledního kontaktu s pacientem (49163) (datum) abs. min:" " Důvod ztráty follow-up (49164) (text) CML a reprodukce (24138) Potomek u CML pacienta muže po diagnóze CML (62523) (checkbox) Těhotenství u CML pacientky ženy (62524) (checkbox) Léčebná odpověď/progrese Hodnocení stavu (19600) <b>frekvence hodnocení stavu pacienta</b></p><i>- po transplantaci nebo při léčbě imatinibem: 1. rok á 3 měsíce, dále á 1 rok <br>- ostatní: á 1 rok <br>- při změně stavu (léčebná odpověď/progrese): ihned! <br></i> *Datum hodnocení / zjištění změny (dd.mm.rrrr) (3072) (datum) abs. min:" " Hodnocení stavu pacienta - vztah k léčbě (49282) (výběr) odpověď na probíhající léčbu (10) stav při zahájení léčby (20) Typ léčby (49283) (výběr) imatinib (10) imatinib - generikum (15) dasatinib (20) nilotinib (30) transplantace (40) jiná léčba (99) Jiná léčba - specifikace (49284) (text) Čas sledování při probíhající léčbě (49285) (výběr) 2. týden (5) 1. měsíc (10) 3. měsíc (30) 6. měsíc (60) 9. měsíc (90) Schválil : Petr Brabec Strana 31 (celkem 56)

Analytický software databáze projektu CAMELIA

Analytický software databáze projektu CAMELIA CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE Analytický software databáze projektu CAMELIA Uživatelská příručka Verze 2.0 Listopad 2010 Česká hematologická společnost ČLS JEP Garant projektu: Česká hematologická společnost

Více

DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008)

DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008) DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008) Úvod V České republice každoročně onemocní chronickou myeloidní leukemií (CML)

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií

Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií Prezentace spoluautorů CML Advocates Network Sandy Crainové a Giory Sharfa pod odborným vedením Dr. Timothy Hughese (Univerzita

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

STRUKTURA REGISTRU TULUNG

STRUKTURA REGISTRU TULUNG STRUKTURA REGISTRU TULUNG Vstupní parametry a diagnostika primárního onemocnění 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG dle WHO) 3. Nekuřák 2. Výška [cm]

Více

DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Vítejte na stránkách dotazníku, který je zaměřen na rozpoznání metod výcviku sester pracujících na dětské jednotce transplantace kostní dřeně. Prosím věnujte pár minut vyplnění tohoto dotazníku a sdělte

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k P. S t u d e n í k Incidence chronické hepatitidy C u dialyzovaných pacientů Evropa, Austrálie:... 3-22% 3 (10x vyšší výskyt než v normální populaci) Japonsko, Egypt, JV Asie:... 50% Kellerman S., Hepatology,,

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 31. 12. 2014 souhrnná zpráva V Praze dne 6. března 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2 Věk v

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky:

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Buněčná tkáňová banka event. č. BTB59 Vedoucí Tkáňové banky: Doc. MUDr. E.

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké Markéta Protivánková Jiří Vorlíček Brno 2001 1 Markéta Protivánková, Jiří Vorlíček, 2001 ISBN 80 210 2707 X 2 OBSAH 1. Úvod... 4 2. Stručná

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2.

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. září 2006 Organizační tým Mgr. Libuše Kalvodová MUDr. Evžen Gregora

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce.

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce. Komu dáváme naději? Dětem i dospělým, jejichž život ohrožují poruchy krvetvorby, imunity a metabolismu. Transplantace kostní dřeně je pak jediná a velmi účinná léčba u dětí se 70 až 80procentní úspěšností,

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Projekt URANOS: Parametrická dokumentace onkologického pacienta

Projekt URANOS: Parametrická dokumentace onkologického pacienta Projekt URANOS: Parametrická dokumentace onkologického pacienta I. Dotazník... 3 Základní údaje... 3 Datum diagnózy a stadium při diagnóze... 3 Vzdělání... 3 Demografické údaje... 3 Kouření... 3 Alkohol...

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

I. CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE A MYELOPROLIFERATIVNÍ STAVY - přednášky

I. CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE A MYELOPROLIFERATIVNÍ STAVY - přednášky I. CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE A MYELOPROLIFERATIVNÍ STAVY - přednášky 1. POMĚR TRANSKRIPTŮ BCR-ABL/BCR > 1 A OVEREXPRESE INHIBITORU CDK p21cip JAKO MARKERY PROGRESE CML A ROZVOJE BLASTICKÉ KRIZE Moravcová

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zhoubná onemocnění krvetvorby Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hemopoeza (http://masonposner.com/afisheyeview/2010/03/blood-stem-cells-come-in-different-types/) Hemopoeza (http://vysetrenia-krvi.meu.zoznam.sk/krvotvorba/)

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum ROČNÍK 16 ŘÍJEN / 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Doporučené léčebné postupy v hematologii Vypracovala Česká hematologická společnost ČLS JEP Supplementum

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013 Lékový registr YONDELIS stav registru k datu 1.7. 2013 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 15 mg (ve formě ponatinibi hydrochloridum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 15 mg (ve formě ponatinibi hydrochloridum). Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Založena 1985 profesorem Hrodkem Výbor tvořen zástupci center pro léčbu dětských leukemií při dětských klinikách v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze-Motole,

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více