ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013"

Transkript

1 CAMELIA Datum vydání: CAMELIA SK ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013 Vydáno dne: : Mgr. Zuzana Zbožínková, RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Schválil: Ing. Petr Brabec, IBA +, Jan Mužík Schválil : Petr Brabec Strana 1 (celkem 56)

2 ŘÍZENÍ DOKUMENTU Záznam změn Datum Verze Popis změny Zbožínková 1 Vytvoření dokumentu Recenzenti Jméno Ing. Petr Brabec Pozice, firma Zástupce ředitele IBA pro kvalitu a management Princip Tento dokument má dynamickou podstatu, to tedy znamená, že na jeho tvorbě může pracovat několik autorů i recenzentů současně s tím, že každá změna je zaznamenána. Informace o vývoji jsou průběžně doplňovány. Hlavní výhodou je jednotnost a transparentnost, současně odpadá množství nekonzistentních formátů a dokumentů. Schválil : Petr Brabec Strana 2 (celkem 56)

3 OBSAH SEZNAM ZKRATEK Účel dokumentu Základní charakteristika projektu Název projektu Základní charakteristika projektu Cíle projektu Primární cíl Sekundární cíle Spolupracující centra Start projektu Současný stav projektu Počet záznamů vyplněnost Publikační aktivity analytické výstupy v roce CRF Finanční report Průběh projektu v roce Smlouva se společností Novartis Organizační průběh projektu Setkání center Odborný garant Hlášení nežádoucích účinků Přílohy Výsledky CRF Vstupní formulář Aktualizace údajů Léčebná odpověď/progrese Schválil : Petr Brabec Strana 3 (celkem 56)

4 Nežádoucí příhoda Transplantace Pacient neodpovídající na léčbu Další malignity Schválil : Petr Brabec Strana 4 (celkem 56)

5 SEZNAM ZKRATEK CML chronická myeloidní leukémie ČSL JEP česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně SLS slovenská lékařská společnost TKI inhibitory tyrozinkináz CRF case report form VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna IMA imatinib DAS dasatinib NIL nilotinib Schválil : Petr Brabec Strana 5 (celkem 56)

6 1. Účel dokumentu Tento dokument podává souhrnnou zprávu o průběhu projektu CAMELIA na Slovensku v roce Hlavním cílem tohoto dokumentu je stručně popsat důležité události v projektu. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je stručný přehled čerpání financí, které byly na projekt poskytnuty. 2. Základní charakteristika projektu 2.1 Název projektu CAMELIA 2.2 Základní charakteristika projektu Projekt CAMELIA je mezinárodní klinická databáze pro sledování pacientů s chronickou myeloidní leukémií (Chronic MyEloid LeukemIA registry). Registr slouží ke sběru a vyhodnocování základních epidemiologických a rozšířených klinických dat. Důraz je kladen zejména na hodnocení cytogenetických a molekulárně genetických parametrů. Otevřenost použitého on-line systému sběru a hodnocení dat pak umožňuje rozšiřování datové struktury pro sledování dalších specifických témat. Datová struktura projektu je nastavena pro spolupráci s dalšími regionálními klinickými databázemi a s mezinárodními projekty (European Leukemia Net, EUTOS). Za interpretaci údajů je odpovědná Odborná rada projektu, garantem je Česká hematologická společnost ČLS JEP a Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS. 2.3 Cíle projektu Primární cíl Sledování všech pacientů s CML v zapojených hematoonkologických centrech a to bez ohledu na způsob léčby, sběr a vyhodnocování epidemiologických údajů a údajů o diagnostice, léčbě a výsledcích léčby Sekundární cíle vyhodnocení cytogenetických a molekulárně-genetických vyšetření vyhodnocení odpovědí na léčbu s ohledem na mezinárodní kriteria a doporučení monitoring pacientů rezistentních k léčbě TKI využití výsledků k odborné diskusi týkající se léčby pacientů s CML v běžné klinické praxi zapojení do mezinárodních projektů European LeukemiaNet a EUTOS for CML Schválil : Petr Brabec Strana 6 (celkem 56)

7 2.4 Spolupracující centra K projektu se postupně zapojilo 7, které se zabývají léčbou hematoonkologických onemocnění. V roce 2013 se do projektu přibylo nové centrum v Košicích HEMKO s.r.o. V průběhu roku 2013 se do projektu také zapojilo centrum v Prešove, které poskytlo data pro zapojení do Population based registry EUTOS, přestože do databáze data prozatím zadána nebyla. Dozadání pacientů z Prešova se očekává na počátku roku Tabulka 1: Seznam center a kontaktních osob - SK Název centra Kontaktní osoba Bratislava FN, Klinika hematológie a transfuziológie NOÚ Bratislava FN, hematologicko transfuziologicke oddelenie FN Martin, Klinika hematológie a transfuziológie FNsP Košice, Klinika hematológie a onkohematológie HEMKO s.r.o., Hematologická a onkohematologická ambulancia FNsP Banská Bystrica, Hematologicko oddelenie FNsP J. A. Reimana Prešov Hematologické oddelenie MUDr. Zuzana Sninská, Ph. D. Prim. MUDr. Ľudmila Demitrovičová MUDr. Eva Mikušková MUDr. Juraj Chudej MUDr. Natália Štecová Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc. MUDr. Adriana Kafková, Ph. D. MUDr. Imrich Markuljak Prim. MUDr.Stanislav Palašthy k Start projektu Od svého zahájení v roce 2005 je CAMELIA organizován jako mezinárodní projekt, zapojena jsou hematoonkologická centra z České republiky a Slovenské republiky s cílem koordinovat postupy v léčbě CML s ohledem na mezinárodní doporučení a možnosti zapojených pracovišť. V současné době projekt sleduje léčbu CML u celé populace Slovenské republiky. Projekt navazuje na předchozí období. Schválil : Petr Brabec Strana 7 (celkem 56)

8 CAMELIA Datum vydání: Současný stav projektu 3.1 Počet záznamů vyplněnost Ke konci ledna 2014 bylo v registru celkem 696 pacientů s CML, z toho 504 pacientů bylo léčených TKI. V roce 2013 bylo do databáze zadáno celkem 29 nových pacientů, z toho 25 nových pacientů s léčbou TKI, data z FNsPJ Prešov však budou do registru zadána až na počátku roku Obrázek 1: Celkový počet pacientů v registru Camelia k , Jan Mužík Schválil : Petr Brabec Strana 8 (celkem 56)

9 Obrázek 1: Celkový počet pacientů léčených TKI Sledovaná populáce pacientů s CML léčených inhibitory tyrozinkináz (TKI) Pacienti léčeni TKI v letech N = FN Bratislava N = NOÚ Bratislava N = HEMKO s.r.o. Košice N = FN Martin N = FN Banská Bystrica N = FNLP Košice N = Publikační aktivity analytické výstupy v roce PUBLIKACE Nové publikace v roce 2013: Pavlík T., Janoušová E., Mayer J., Indrák K., Jarošová M., Klamová H., Žáčková D., Voglová J., Faber E., Karas M., Machová Polaková K., Ráčil Z., Demečková E., Demitrovičová L., Tóthová E., Chudej J., Markuljak I., Cmunt E., Kozák T., Mužík J., Dušek L. Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology 2013 Jun 11. doi: /ajh [Epub ahead of print] Klamová H., Machová Poláková K., Mužík J., Ráčil Z., Žáčková D., Steinerová K., Karas M., Faber E., Demečková E., Michalovičová-Sninská Z., Voglová J., Demitrovičová L., Mikušková E., Tóthová E., Chudej J., Markuljak I., Cmunt E., Moravcová J., Dvořáková D., Michalová K., Jarošová M., Marková Šťastná M., Cetkovský P., Dušek L., Koza V., Trněný M., Indrák K. Evaluation of 5-year Schválil : Petr Brabec Strana 9 (celkem 56)

10 imatinib treatment of 458 patients with CP-CML in routine clinical practice and prognostic impact of different BCR-ABL cut-off levels. Cancer Medicine 2013, 2(2): Seznam všech publikací je na webových stránkách projektu : ANALÝZY Analytické zprávy z registru jsou vyvěšovány na stránkách projektu: Souhrnná analýza, která bude dodatečnou přílohou této zprávy se připravuje; bude dokončena po zadání dat z Prešova a po setkání center 20.3., na kterém bude domluvena struktura a podoba reportu. V roce 2013 se dále připravovaly analytické výstupy: celoroční analýza podklady pro jednání s pojišťovnami společné analýzy s registrem INFINITY pro EUTOS population-based registry je vyvíjený analytický software pro ad hoc analýzy Reporty jsou nastavené na měsíční bázi a informují příjemce o počtu vyplněných formulářů a počtu zadaných pacientů. 3.3 CRF V průběhu roku byly provedeny drobné úpravy ve struktuře CRF, další drobné zásahy se očekávají po schůzce center. Aktuální CRF je přílohou 7.1 tohoto dokumentu. 4. Finanční report Financování registru CAMELIA bylo pro období nastaveno dle podmínek stanovených ve Smlouvě o spolupráci ze dne Tabulka 3: Částky fakturované v roce 2013 Etapa 1 Celkem 4.200,- EUR 4.200,- EUR Schválil : Petr Brabec Strana 10 (celkem 56)

11 Za rok 2013 bylo celkem fakturováno 4.200,-Kč za provoz registru a analytické služby. Následující fakturace bude k datu a to 5.200,- EUR za Etapu 2 a ,- Kč za variabilní náklady. 5. Průběh projektu v roce Smlouva se společností Novartis Grantová podpora projektu CAMELIA na Slovensku podle smlouvy skončila k datu , nicméně zapojená centra a společnost Novartis měli zájem na dalším pokračování projektu. V roce 2013 byla podepsaná nová smlouva se společností Novartis na období 2013 a 2014, grantová podpora dřívějších etap byla změněna na formu Smlouvy o spolupráci s platností do Organizační průběh projektu Projekt CAMELIA je ve schvalovacím procesu u multicentrické etické komise v UB Bratislava. V současné době probíhá finální jednání s pojišťovnami VZP, Dovera a Union o souhlasu s průběhem projektu. Očekávané vyjádření ze všech 3 pojišťoven by mělo být společnosti Novartis předloženo v březnu V průběhu sběru dat v roce 2013 nedošlo k žádným zásadním výchylkám ve sledovaných parametrech oproti předchozímu období ani oproti očekávání. 5.3 Setkání center V rámci projektu CAMELIA proběhlo setkání center v rámci Advisory boardu ve Starém Smokovci května Další plánované setkání bude v Bratislavě. Zde by se měla také domluvit podoba analytických reportů všech pacientů v registru, nejen léčených TKI. 5.4 Odborný garant Odbornou garantkou pro slovenskou část projektu byla v roce 2013 jmenována MUDr. Zuzana Sninská, Ph.D. 6. Hlášení nežádoucích účinků Hlášení Nežádoucích účinků probíhá dle Smlouvy o hlášení nežádoucích účinků ze dne V roce 2013 bylo na farmakovigilační oddělení Novartis odeslány 4 hlášení nežádoucích účinků. Podrobný seznam je uveden v Tabulce 4. Schválil : Petr Brabec Strana 11 (celkem 56)

12 Tabulka 4: nežádoucí účinky hlášené společnosti Novartis v roce 2013 ID PACIENTA CENTRUM FN Bratislava - Klinika CR09007 hematológie CK03046 CK07043 CR06012 UN L. Pasteura Košice - Klinika hematológie HEMKO s.r.o. FN Bratislava - Klinika hematológie LÉKAŘ DATUM ZALOZENI FORM DATUM NASTUPU NP PREPARAT AE/S AE POPIS Sninská Zuzana imatinib AE Trombocytopenie G1 Carcinoma ovarii l.dx s MTS do heparu Poznámky: Pac. mala dg. karcinom ovaria s MTS do heparu, postupne sa vyvinul ascites, liečená chemoterapiou na Onkol. odd v Michalovciach. Liečba CM Tóthová pokračovala naďalej v Elena imatinib SAE nezmenenej dávke. Tóthová Elena nilotinib AE Infekce G2 Sninská Zuzana imatinib AE Anémie G2 Schválil : Petr Brabec Strana 12 (celkem 56)

13 Počet pacientů CAMELIA Datum vydání: Přílohy 7.1 Výsledky pacienti léčeni TKI Charakteristika pacientů s CML léčených TKI Celkem N = 504 pacientů <= Rok stanovení diagnózy 48 Fáze CML při diagnóze N % chronická fáze ,1 % akcelerace 23 4,6 % blastický zvrat 12 2,4 % celkem % Schválil : Petr Brabec Strana 13 (celkem 56)

14 Charakteristika pacientů s CML léčených TKI N = 504 Pohlaví Věk při zahájení léčby 46,0% Muži Ženy Celkem N = 272 N = 232 N = 504 Průměr Medián Rozsah ,0% 20 % Muži (N = 272) Ženy (N = 232) 5 0 < Věk (roky) Léčba pacientů s CML léčených TKI Celkové počty léčených pacientů TKI celkem Imatinib (IMA) Dasatinib (DAS) Nilotinib (NIL) 1. linie léčby linie léčby Celkem Počet použitých preparátů při léčbě N % 1 preparát ,5 % 2 preparáty ,8 % 3 preparáty 49 9,7 % Celkem % Schválil : Petr Brabec Strana 14 (celkem 56)

15 Počet pacientů CAMELIA Datum vydání: Léčba pacientů s CML léčených TKI N % Léčba v 1. linii IMA ,3 % IMA -> DAS 30 6,0 % IMA -> DAS -> NIL 14 2,8 % IMA -> NIL 59 11,7 % IMA -> NIL -> DAS 15 3,0 % DAS 2 0,4 % DAS -> IMA -> NIL 1 0,2 % NIL 43 8,5 % NIL -> IMA 3 0,6 % NIL -> IMA -> DAS 1 0,2 % NIL -> DAS 1 0,2 % 1. linie celkem ,8 % Léčba ve 2. linii iná -> IMA 87 17,3 % iná -> IMA -> DAS 16 3,2 % iná -> IMA -> DAS -> NIL 3 0,6 % iná -> IMA -> NIL 11 2,2 % iná -> IMA -> NIL -> DAS 15 3,0 % 2. linie celkem ,2 % Léččba TKI celkem % Imatinib (IMA), Dasatinib (DAS), Nilotinib (NIL), Jiná léčba než TKI (jiná) Zahájení léčby TKI u pacientů s CML v čase - incidence Rok zahájení léčby TKI celkem imatinib v 1. linii imatinib ve 2. linii dasatinib nilotinib Iimatinib linie linie Dasatinib Nilotinib TKI celkem Schválil : Petr Brabec Strana 15 (celkem 56)

16 Počet pacientů CAMELIA Datum vydání: Léčba pacientů s CML inhibitory tyrozinkináz v čase - prevalence Rok léčby TKI celkem imatinib v 1. linii imatinib ve 2. linii dasatinib nilotinib Imatinib linie linie Dasatinib Nilotinib TKI celkem CRF Vstupní formulář Základní záznam (19587) *Typ záznamu (49182) (výběr) default základní (1) rozšířený (2) Datum diagnózy (dd.mm.rrrr) (50542) (datum) abs. min:" " *Fáze onemocnění v době diagnózy (2924) (výběr) chronická fáze (1) akcelerovaná fáze (2) blastický zvrat (3) Kritéria pro fáze onemocnění:<ul><li>chronická fáze: 10% blastů, 20% blastů a promyelocytů, 20% eosinofilů nebo basofilů v krvi i kostní dřeni, bez přídatných chromozomálních abnormalit</li><li> Akcelerovaná fáze: opakovaně více než 10% blastů v krvi nebo v kostní dřeni, více než 20% blastů a promyelocytů v krvi nebo kostní dřeni, více než 20% Schválil : Petr Brabec Strana 16 (celkem 56)

17 basofilů nebo eosinofilů v krvi, rozvoj fibrózy kostní dřeně, progredující anemie, trombocytopenie, leukocytóza nebo trombocytémie nereagující na léčbu, progredující splenomegalie nereagující na léčbu, výskyt přídatných chromozomálních abnormalit, horečka a progredující úbytek hmotnosti</li><li>blastický zvrat: 30% blastů v krvi nebo kostní dřeni</li></ul> *Ph / bcr-abl pozitivita potvrzena (3934) (ano/ne) Převádět do EuroCML (15769) (ano/ne) PSČ bydliště (3935) (text) Informovaný souhlas (19589) Podepsal pacient informovaný souhlas? (31041) (ano/ne) Datum podpisu souhlasu (dd.mm.rrrr) (31042) (datum) abs. min:" " Základní údaje pacienta (19588) Země narození (49104) (výběr) Česká republika (10) Slovenská republika (20) Polsko (30) Ukrajina (40) Jiná (99) Jiná země narození (49105) (text) Kouření (31043) (výběr) Nekuřák (0) Kuřák (10) Stop kuřák (20) Neznámo (30) Počet cigaret denně u současného kuřáka (31044) (číslo) abs. min:0 max:100 Rodinný stav (31046) (výběr) Nikdy nebyl/a ženatý/vdaná (0) Ženatý/vdaná (10) Rozvedený/á (20) Vdovec/vdova (30) Neznámo (40) Žije pacient v současnosti s partnerem? (31045) (výběr) Ano (10) Schválil : Petr Brabec Strana 17 (celkem 56)

18 Ne (20) Neznámo (30) Nejvyšší vzdělání (31047) (výběr) Základní (10) Střední (20) Vysokoškolské (30) Neznámo (40) Zaměstnání (31048) (výběr) Nezaměstnaný (0) Zaměstnaný na plný úvazek (10) Zaměstnaný na částečný úvazek (20) Neznámo (30) Komorbidity (19594) Komorbidity (32040) (výběr) Ano (10) Ne (20) Neznámo (30) Neurologické (31052) (ano/ne) default Kardiovaskulární (31050) (ano/ne) default Hypertenze (31051) (ano/ne) default Diabetes (31053) (ano/ne) default Chronické onemocnění jater (31054) (ano/ne) default Chronické renální onemocnění (31055) (ano/ne) default Porucha chování (31056) (ano/ne) default Další (31057) (ano/ne) default Další - jaké (32041) (text) Klinické vyšetření (19578) Datum vyšetření (dd.mm.rrrr) (2925) (datum) abs. min:" " Symptomy Žádné (49183) (checkbox) Neznámo (49184) (checkbox) Schválil : Petr Brabec Strana 18 (celkem 56)

19 Úbytek hmotnosti (49185) (checkbox) Horečka (49186) (checkbox) Bolest břicha (49187) (checkbox) Bolest kostí (49188) (checkbox) Únava (49189) (checkbox) Infekce (49190) (checkbox) Hemoragický syndrom (49191) (checkbox) Další (49192) (checkbox) Specifikujte další symptomy (49194) (text) </p></p> Hmotnost (kg) (2927) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 abs. max:800 min:30 Výška (cm) (31089) (číslo) abs. min:10 abs. max:300 min:50 max:230 ECOG/WHO skóre (31069) (výběr) 0 - Asymptomatický (0) 1 - Symptomatický, ale kompletně pohyblivý (10) 2 - Symptomatický, < 50% leží v průběhu dne (20) 3 - Symptomatický, > 50% leží, ale není upoután na lůžko (30) 4 - Upoután na lůžko (40) 5 - Úmrtí (50) 6 - Neznámo (60) Karnofsky index (2928) (výběr) NA - neznámo (0) 10 - pacient je moribundní (pomalu umírá), nemoc rychle pokračuje a léčení nezaznamenává účinné zlepšení (nepomáhá) (1) 20 - pacient je velmi těžce nemocen, je u něho nutná hospitalizace, odborná péče a aktivní podpůrná léčb (2) 30 - pacient je vážně nemocen, nutná je odborná péče a podpůrná léčba, hospitalizace je u něho indikována (3) 40 - pacient je trvale upoután na lůžko, potřebuje nutně lékařskou odbornou péči (4) 50 - omezená výkonnost pacienta, ten není trvale upoután na lůžko, potřebuje však ošetřovatelkou a lékařskou péči (5) 60 - omezená výkonnost pacienta, ten však občas potřebuje cizí pomoc (6) Schválil : Petr Brabec Strana 19 (celkem 56)

20 70 - omezená výkonnost pacienta, samoobslužnost zachována, práceschopnost pacienta (7) 80 - omezená výkonnost pacienta, avšak s vypětím, drobné příznaky nemoci (8) 90 - omezená výkonnost pacienta, minimální projevy choroby (9) normální stav pacienta, neprojevují se žádné potíže (10) Slezina přesahuje pod žeberní oblouk (cm) (2929) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 abs. max:50 Má pacient extramedulární manifestaci onemocnění (mimo jater a sleziny)? (2940) (výběr) neznámo (0) ano (1) ne (2) Extramedulární manifestace onemocnění (31070) (výběr) Kožní (10) Lymfoidní (20) Kostní (30) CNS (40) Jiné (50) KO+dif. (19579) Datum laboratorního vyšetření před zahájením jakékoliv léčby (dd.mm.rrrr) (31071) (datum) abs. min:" " Datum provedení vyšetření po zahájení léčby (dd.mm.rrrr) (49193) (datum) abs. min:" " Leukocyty (10e9/l) (2946) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 Trombocyty (10e9/l) (2948) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 Hemoglobin (g/l) (2949) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 Hematokrit (%) (2950) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 MCV (fl) (2951) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 Normoblasty (na 100 leu) (2953) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 Lymfocyty (%) (2954) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Monocyty (%) (2955) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Eozinofily (%) (2956) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Bazofily (%) (2957) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Segmenty (%) (2958) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Schválil : Petr Brabec Strana 20 (celkem 56)

21 Tyčky (%) (2959) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Metamyelocyty (%) (2960) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Myelocyty (%) (2961) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Promyelocyty (%) (2962) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Blasty (%) (2963) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 HLA (19580) *HLA vyšetřeno (2966) (výběr) ano (1) ne (2) Byl nalezen HLA identický dárce (2967) (výběr) ano (1) ne (2) Nalezený dárce (2968) (výběr) příbuzenský (1) nepříbuzenský (2) Cytologie KD (19581) *Vyšetření provedeno (2969) (ano/ne) default Datum odběru materiálu (dd.mm.rrrr) (2970) (datum) abs. min:" " výpočet Celularita (2971) (výběr) nestanovena (0) nízká (1) normální (2) vysoká (3) suchá punkce (4) Blasty (%) (2972) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Promyelocyty (%) (2973) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Bazofily (%) (2974) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Eozinofily (%) (2975) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 min:0 max:100 Provedena trepanobiopsie (2976) (ano/ne) default Dřeňová fibróza (2977) (výběr) nezadáno (0) Schválil : Petr Brabec Strana 21 (celkem 56)

22 přítomna (1) nepřítomna (2) Prognostické indexy (19586) Věk při diagnóze (roky) (5424) (číslo) abs. min:0 výpočet Sokalův index (3070) (desetinné číslo - přesnost: 2) výpočet Sokalův index - stupeň rizika (49242) (text) výpočet read-only Hasfordův index (EURO SCORE) (3071) (desetinné číslo - přesnost: 2) výpočet Hasfordův index - stupeň rizika (49243) (text) výpočet read-only <a href="http://www.leukemia-net.org/content/leukemias/cml/cml_score/index_eng.html">cml rizikové indexy</a> EUTOS Score (62709) (desetinné číslo - přesnost: 2) abs. min:0 min:0 výpočet EUTOS Score - stupeň rizika (62710) (text) výpočet read-only <a href="http://www.leukemianet.org/content/leukemias/cml/eutos_score/index_eng.html">eutos Score</a> Klasická cytogenetika (19582) Datum prvního cytogenetického vyšetření (dd.mm.rrrr) (31072) (datum) abs. min:" " *Vyšetření provedeno (2978) (ano/ne) default Vyšetřený materiál (2979) (výběr) kostní dřeň (1) periferní krev (2) Datum odběru materiálu (dd.mm.rrrr) (2980) (datum) abs. min:" " výpočet Počet vyšetřených metafází (2981) (číslo) abs. min:0 Ph chromozom (2982) (výběr) ne (1) ano (2) komplexní (variantní) translokace (3) Počet metafází s Ph chromozomem (2983) (číslo) abs. min:0 výpočet Procento Ph mitóz (3283) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 výpočet Chromozomy zahrnuté do komplexní translokace (2984) (text) Přídatné chromozomové změny (2985) (výběr) ne (1) Schválil : Petr Brabec Strana 22 (celkem 56)

23 v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) Přidatné změny zjištěny metodou (62527) (výběr) klasická cytogenetika (10) FISH (20) Specifikujte přídatné změny (karyotyp) (19200) (text) +8 (2986) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) +19 (2987) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) +Ph (2988) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) i(17q) (2989) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) Schválil : Petr Brabec Strana 23 (celkem 56)

24 neznámo (5) -Y (2990) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) t(3;21) (2991) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) -7 (2992) (výběr) ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) -17 (2993) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) +17 (2994) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) Schválil : Petr Brabec Strana 24 (celkem 56)

25 +21 (2995) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) Jiné změny (2996) (výběr) default ne (1) v Ph pozitivním klonu (2) v Ph negativním klonu (3) v obou klonech (4) neznámo (5) Specifikujte jiné změny (2997) (text) FISH (19583) *Vyšetření provedeno (2998) (ano/ne) default Vyšetřený materiál (2999) (výběr) kostní dřeň (1) periferní krev (2) Datum odběru materiálu (dd.mm.rrrr) (3000) (datum) abs. min:" " výpočet Počet bcr/abl pozitivních buněk (3001) (číslo) abs. min:0 Počet vyšetřených buněk (3002) (číslo) abs. min:0 Procento bcr/abl pozitivních buněk (3215) (desetinné číslo - přesnost: 0) abs. min:0 výpočet Del 5 abl (3003) (výběr) nevyšetřeno (0) ano (1) ne (2) Del 3 BCR (3004) (výběr) nevyšetřeno (0) ano (1) ne (2) M-FISH (3005) (ano/ne) Schválil : Petr Brabec Strana 25 (celkem 56)

26 Vypište konečný karyotyp (3006) (text) RT-PCR (19584) *Vyšetření provedeno (3007) (ano/ne) default Datum odběru materiálu (dd.mm.rrrr) (3009) (datum) abs. min:" " výpočet Vyšetřený materiál (3008) (výběr) kostní dřeň (1) periferní krev (2) Výsledek RT-PCR (3010) (výběr) pozitivní (1) negativní (5) Typ transkriptu (3011) (výběr) b2a2 (1) b3a2 (2) b2a3 (3) jiný (4) neznámo (5) Specifikujte jiný typ transkriptu (3012) (text) QRT-PCR (19585) *Vyšetření provedeno (3013) (ano/ne) default Metoda (3938) (výběr) Q-RT-PCR (1) Real Time (Light Cycler) (2) Vyšetřený materiál (3014) (výběr) kostní dřeň (1) periferní krev (2) Datum odběru materiálu (dd.mm.rrrr) (3015) (datum) abs. min:" " výpočet Kontrolní gen (31074) (výběr) ABL (10) ß2M (20) GUS (30) BCR (40) Schválil : Petr Brabec Strana 26 (celkem 56)

27 jiný (50) neznámý (60) Kontrolní gen - specifikujte (31086) (text) BCLR-ABL/kontrolní gen (%) (3016) (desetinné číslo - přesnost: 4) abs. min:0 min:0 max:100 Hodnoceno dle mezinárodní standardní stupnice? (31075) (výběr) ano (10) ne (20) neznámo (30) Aktualizace údajů Aktualizace údajů (19609) *Hodnocení pacienta k datu / poslední kontrola (dd.mm.rrrr) (3050) (datum) abs. min:" " Zařazení do klinické studie (19612) Byl pacient zařazen do klinické studie? (31081) (výběr) ano (10) ne (20) neznámo (30) Investigator sponsered trial Investigator sponsered trial (31082) (ano/ne) Investigator sponsored trial - specifikujte označení studie (31084) (text) Company sponsored trial Company sponsored trial (31083) (ano/ne) Company sponsored trial - specifikujte označení studie (31085) (text) Přehled léčby (19608) *Typ léčby (3020) (výběr) hydroxyurea (1) interferon (2) imatinib (3) transplantace (4) kombinovaná CHT (5) busulfan (6) cytarabin (7) Schválil : Petr Brabec Strana 27 (celkem 56)

28 jiná (8) nilotinib (9) dasatinib (10) bosutinib (11) imatinib - generikum (12) bez léčby (99) Léčba v kombinaci s (5379) (výběr) hydroxyurea (1) interferon (2) transplantace (4) kombinovaná CHT (5) busulfan (6) cytarabin (7) jiná (8) nilotinib (9) dasatinib (10) bez kombinace (99) Specifikace jiné léčby (3021) (text) Datum zahájení léčby (dd.mm.rrrr) (3022) (datum) abs. min:" " Dávkování imatinibu (3023) (výběr) 400 mg/d (1) 600 mg/d (2) 800 mg/d (3) jiné (4) Dávkování nilotinibu (49236) (výběr) 400 mg/d (1) 600 mg/d (2) 800 mg/d (3) jiné (4) Dávkování dasatinibu (49235) (výběr) 50 mg/d (10) Schválil : Petr Brabec Strana 28 (celkem 56)

29 70 mg/d (20) 100 mg/d (30) 140 mg/d (40) jiné (50) Dávkování jiné léčby nebo specifikace jiného dávkování imatinibu, dasatinibu, nilotinibu nebo bosutinibu (3024) (text) Důvod nasazení léčby (při zahájení/změně typu léčby) (31118) (výběr) první linie léčby (10) rezistence předchozí léčby (20) intolerance předchozí léčby (30) studie (40) jiný (50) Léčba (49237) (výběr) přerušena (10) ukončena (20) Datum přerušení/ukončení léčby (dd.mm.rrrr) (3026) (datum) abs. min:" " Důvod přerušení léčby (49238) (výběr) progrese (1) rezistence bez progrese (2) nežádoucí příhoda (3) odmítnutí (4) remise (5) jiný (6) Jiný důvod přerušení léčby - specifikujte (49239) (text) Důvod úplného ukončení léčby (31119) (výběr) hematologická rezistence/progrese (10) cytogenetická rezistence/progrese (20) molekulární rezistence/progrese (30) nežádoucí příhody (40) progrese onemocnění do AF/BZ (50) alogenní transplantace (60) Schválil : Petr Brabec Strana 29 (celkem 56)

30 úmrtí (70) jiný (80) Jiný důvod úplného ukočení léčby - specifikujte (49244) (text) Byla během léčby zaznamenána NP? (49240) (ano/ne) Linie léčby inhibitory tyrosinkináz (19611) Linie léčby imatinibem (20460) (výběr) lék první volby (10) pro selhání nebo netoleranci jiné léčby (20) Linie léčby dasatinibem (32044) (výběr) lék první volby (10) pro selhání nebo netoleranci jiné léčby (20) Linie léčby nilotinibem (32045) (výběr) lék první volby (10) pro selhání nebo netoleranci jiné léčby (20) Aktuální stav pacienta (19610) *K datu aktualizace pacient (3944) (výběr) žije (1) zemřel (2) ztracen ze sledování (3) Pacient zemřel *Datum úmrtí (dd.mm.rrrr) (3046) (datum) abs. min:" " *Příčina úmrtí (3047) (výběr) progrese onemocnění (AF/BZ) (0) základní onemocnění (CML) (1) úmrtí spojené s transplantací (2) přidružené onemocnění (4) jiná (5) Příčina úmrtí - přidružené onemocnění (31121) (text) Příčina úmrtí - transplantace (31122) (výběr) úmrtí spojené s transplantací (10) infekce (20) Schválil : Petr Brabec Strana 30 (celkem 56)

31 GvHD (30) Pokud úmrtí pacienta může souviset s podáním imatinibu nebo jiného léčivého přípravku, vyplňte prosím formulář Nežádoucí příhoda. <p></p> Pacient ztracen ze sledování Datum posledního kontaktu s pacientem (49163) (datum) abs. min:" " Důvod ztráty follow-up (49164) (text) CML a reprodukce (24138) Potomek u CML pacienta muže po diagnóze CML (62523) (checkbox) Těhotenství u CML pacientky ženy (62524) (checkbox) Léčebná odpověď/progrese Hodnocení stavu (19600) <b>frekvence hodnocení stavu pacienta</b></p><i>- po transplantaci nebo při léčbě imatinibem: 1. rok á 3 měsíce, dále á 1 rok <br>- ostatní: á 1 rok <br>- při změně stavu (léčebná odpověď/progrese): ihned! <br></i> *Datum hodnocení / zjištění změny (dd.mm.rrrr) (3072) (datum) abs. min:" " Hodnocení stavu pacienta - vztah k léčbě (49282) (výběr) odpověď na probíhající léčbu (10) stav při zahájení léčby (20) Typ léčby (49283) (výběr) imatinib (10) imatinib - generikum (15) dasatinib (20) nilotinib (30) transplantace (40) jiná léčba (99) Jiná léčba - specifikace (49284) (text) Čas sledování při probíhající léčbě (49285) (výběr) 2. týden (5) 1. měsíc (10) 3. měsíc (30) 6. měsíc (60) 9. měsíc (90) Schválil : Petr Brabec Strana 31 (celkem 56)

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2015

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2015 Zpráva 2015 Verze: 1 CAMELIA SK ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2015 Vydáno dne: 18-AUG-2016 : PharmDr. Zuzana Zbožínková Schválil: Ing. Petr Brabec, PhD Verze: 1 + Schválil : Petr Brabec Strana 1 (celkem

Více

Analytický software databáze projektu CAMELIA

Analytický software databáze projektu CAMELIA CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE Analytický software databáze projektu CAMELIA Uživatelská příručka Verze 2.0 Listopad 2010 Česká hematologická společnost ČLS JEP Garant projektu: Česká hematologická společnost

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008)

DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008) DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008) Úvod V České republice každoročně onemocní chronickou myeloidní leukemií (CML)

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI DEFINICE: chronické myeloproliferativní (klonální) onemocnění charakteristické zmnožením vaziva v kostní dřeni a extramedulární krvetvorbou (první popis -

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP. Transplantace krvetvorných buněk

Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP. Transplantace krvetvorných buněk Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP Transplantace krvetvorných buněk Doney K et al.: Treatment of chronic granulocytic leukemia by chemotherapy, total body irradiation and allogeneic bone marrow transplantation.

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií

Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií Prezentace spoluautorů CML Advocates Network Sandy Crainové a Giory Sharfa pod odborným vedením Dr. Timothy Hughese (Univerzita

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

STRUKTURA REGISTRU BREAST

STRUKTURA REGISTRU BREAST Vstupní parametry a diagnostika STRUKTURA REGISTRU BREAST 1. Vstupní parametry 1. Kód zdravotní pojišťovny (výběr) 1. 111 2. 201 3. 205 4. 207 5. 209 6. 211 7. 213 8. 217 - do 1.10.2012 9. 222 - do 1.10.2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 15 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 4 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015 Ústav hematologie a krevní transfuze, p. o. IČO 23736 128 20 Praha 2, U Nemocnice 1 telefon: 224 436 018, E-mail: cryo@uhkt.cz Pracoviště FN Motol, Nová budova kliniky dětské onkologie číslo 23, ulice

Více

Léčebná doporučení pro pacienty s CML

Léčebná doporučení pro pacienty s CML Léčebná doporučení pro pacienty s CML Shrnutí doporučení Evropské leukemické sítě (Euroepan LeukemiaNet, ELN) (2013) pro léčbu chronické myeloidní leukémie určené pro pacienty Vydala Obsah Předmluva pracovní

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie Vít Procházka Motto Sebelepší hematoonkolog se neobejde bez spolupráce s lékařem prvního kontaktu. Mezioborová spolupráce je základem správné

Více

HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost

HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Klepnutm lze upravit styl předlohy podnadpisů. HEMATOLOGIE názory v 60. a 70. letech

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Léčebná doporučení pro pacienty s CML

Léčebná doporučení pro pacienty s CML Léčebná doporučení pro pacienty s CML Shrnutí doporučení Evropské leukemické sítě (Euroepan LeukemiaNet, ELN) (2013) pro léčbu chronické myeloidní leukémie určené pro pacienty Vydala CML Advocates Network

Více

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Myeloproliferativní tumory Klonální onemocnění hematopoetických stem cells charakterizované proliferací jedné nebo více myeloidních řad. Dospělí peak 5. 7. dekáda,

Více

Sledování bezpečnosti v registeru. MUDr. Tomáš Moravec

Sledování bezpečnosti v registeru. MUDr. Tomáš Moravec Sledování bezpečnosti v registeru MUDr. Tomáš Moravec Jaký je náš cíl v sledování bezpečnosti? naší snahou a cílem je ověření bezpečnostního profilu daného léčivého přípravku a získání nových informací

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let IgD myelomy Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let Maisnar V., Ščudla V., Hájek R., Gregora E., Tichý M., Minařík J., Havlíková K. za CMG II. interní klinika

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Metodika Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Cíl studie Cíl projektu: - Zjistit důležitá data prevalence makroprolaktinomů v ČR a SR - Popsat jednotlivé používané léčebné

Více

SONAR. Vizita 1 (7-10 dní po vzniku CMP)

SONAR. Vizita 1 (7-10 dní po vzniku CMP) SONAR 06.01.2014 Vizita 1 (7-10 dní po vzniku CMP) v Datum Vizity 1 (23880) Datum vzniku CMP (62502) (datum) abs. min:"1.1.1900" Datum Vizity 1 (dd.mm.rrrr) (61555) (datum) abs. min:"1.1.1900" v Osobní

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.. X.Cerebrovaskulární seminář, 23.9.2011 Kunětická Hora Sympozium firmy ZENTIVA Význam registru Odkud máme informace : ÚZIS

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D.

Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D. Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D. Klinika rehabilitace FN Motol dětská část Transplantace kostní dřeně (TKD) - historie pomocná léčebná metoda již cca 25

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,4 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 5,0 20,0 5,0 19,5 1 3 měsíce 5,5 18,0

Více

LEUKÉMIE. Markéta Vojtová

LEUKÉMIE. Markéta Vojtová LEUKÉMIE Markéta Vojtová Zhoubná onemocnění krve LEUKÉMIE akutní chronické myeloidní lymfoidní myeloidní lymfoidní LYMFOMY Hodgkinův non Hodgkinské Leukémie Trocha patofyziologie 1 Leukémie je zhoubné

Více

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P C Z E C H G R O U P Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno Luděk Pour IHOK FN Brno 10-11.4. 2015 XIII. Roční setkání CMG C M G Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K

Více

Klinická studie CMG 2008

Klinická studie CMG 2008 Klinická studie 2008 Marta Krejčí Interní hematoonkologická klinika FN Brno Název 2008 Multicentrická randomizovaná klinická studie fáze f 3 srovnávaj vající účinnost a bezpečnost kombinované chemoterapie

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

leukemie Hematologické nádory ONKOLOGIE KAREL INDRÁK

leukemie Hematologické nádory ONKOLOGIE KAREL INDRÁK ONKOLOGIE Hematologické nádory leukemie KAREL INDRÁK První popis leukemie pochází od R. Virchowa, který roku 1845 identifikoval vysoce zhoubné onemocnění s bílou krví a dal mu název leukemie (bělokrevnost).

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

A) Dárci a odběry. Druh buněk / tkání Počet dárců * Počet odběrů tabl. 1 :Žijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní použití

A) Dárci a odběry. Druh buněk / tkání Počet dárců * Počet odběrů tabl. 1 :Žijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní použití PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2007 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Buněčná tkáňová banka, FN Olomouc, I P. Pavlova 6, event. č. BTB59 Vedoucí

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Současný stav léčby chronické myeloidní leukemie pomocí inhibitorů tyrozinové kinázy

Současný stav léčby chronické myeloidní leukemie pomocí inhibitorů tyrozinové kinázy Současný stav léčby chronické myeloidní leukemie pomocí inhibitorů tyrozinové kinázy Hana Klamová Ústav hematologie a krevní transfuze, Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK, Praha Chronická

Více

STRUKTURA REGISTRU TULUNG

STRUKTURA REGISTRU TULUNG STRUKTURA REGISTRU TULUNG Vstupní parametry a diagnostika primárního onemocnění 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG dle WHO) 3. Nekuřák 2. Výška [cm]

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU

STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU Vstupní parametry STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU 1. Vstupní parametry 1. Výška [cm] (reálné číslo) 2. Hmotnost pacienta v době diagnózy [kg] (reálné číslo) 3. BMI v době diagnózy (reálné číslo) 4. Hmotnost

Více

Roční zpráva o výsledcích projektu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Roční zpráva o výsledcích projektu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Roční zpráva o výsledcích projektu 20.7.2015 Projekt REPLY Projekt REPLY je koncipován jako retrospektivní klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s plicní hypertenzí. Registr sleduje

Více

Hlášení těhotenství (formulář)

Hlášení těhotenství (formulář) Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ přijetí hlášení společností Roche (den-měsíc-rok): Lokální číslo: AER: OSOBA PODÁVAJÍCÍ HLÁŠENÍ Počáteční Následné sledování Jméno a příjmení:

Více

Léčba chronické myeloidní leukemie u dospělých v roce 2010

Léčba chronické myeloidní leukemie u dospělých v roce 2010 Přehledové články 189 Léčba chronické myeloidní leukemie u dospělých v roce 2010 Jaroslava Voglová II. interní klinika oddělení klinické hematologie, LF UK a FN Hradec Králové Léčba chronické myeloidní

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra.

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra. R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra Číslo pacienta Iniciály pacienta VÝBĚR A VYŘAZENÍ PACIENTŮ Kritéria

Více

Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno

Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P CZECH GROUP 1 Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno C M G M Y E L O M A Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K U P IN A Setkání klubu pacientů 11.5.2016

Více

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu Demyelinizační poruchy U pacientů s preexistujícími nebo nedávno vzniklými demyelinizačními poruchami, je nutné pečlivě zvážit prospěch a riziko anti-tnf terapie před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA

Více

Nežádoucí účinky nových léků

Nežádoucí účinky nových léků Nežádoucí účinky nových léků MUDr. Jan Straub XII. Myeloma workshop Mikulov 12.4. 2014 Nežádoucí účinky nových léků thalidomid bortezomib lenalidomid Obecné shrnutí + výsledky registračních studií Srovnání

Více

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k P. S t u d e n í k Incidence chronické hepatitidy C u dialyzovaných pacientů Evropa, Austrálie:... 3-22% 3 (10x vyšší výskyt než v normální populaci) Japonsko, Egypt, JV Asie:... 50% Kellerman S., Hepatology,,

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 31. 12. 2015 souhrnná zpráva V Praze dne 9. března 2016 1 18 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2

Více

Nové znění informací o přípravku výňatky z doporučení výboru PRAC k signálům

Nové znění informací o přípravku výňatky z doporučení výboru PRAC k signálům 25 February 2016 EMA/PRAC/137776/2016 Corr 1 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Nové znění informací o přípravku výňatky z doporučení výboru PRAC k signálům Přijato na zasedání výboru PRAC

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Klinická kritéria pro přístup k dárci

Klinická kritéria pro přístup k dárci Charakteristika a HLA typizace Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/L05/verze03 Klinická kritéria pro přístup k dárci 1. Cíl 1. Definovat jasná kritéria, dle kterých mohou TC volně žádat o odběr pro

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Projekt IKARUS. u nádorů prsu

Projekt IKARUS. u nádorů prsu Incidence Kostních příhod u nádorů prsu Projekt IKARUS Projekt I K A R U S zjištění Incidence Kostních příhod u nádorů prsu u nádorů prsu Zjištění Incidence Kostních příhod Statistické zhodnocení prospektivní

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY AVASTINEM Statistická analýza dat k 30. 9. 2006 R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodník et al. I ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientů v jednotlivých centrech Celkový počet zařazených

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Triáž pacientů s akutními CMP

Triáž pacientů s akutními CMP Triáž pacientů s akutními CMP S. Peška Neurologická klinika LF MU a FN Brno Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni, pracovní setkání, Brno 12.11.2010 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Kvantitativní poruchy leukocytů - změny počtu jednotlivých typů bílých krvinek -choroby monocyto-makrofágového systému- granulomatózy - střádací

Více