Odliv zisků jako symptom vyčerpaného hospodářského modelu nebo strukturálních problémů české ekonomiky?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odliv zisků jako symptom vyčerpaného hospodářského modelu nebo strukturálních problémů české ekonomiky?"

Transkript

1 Eurocentrum 15. prosince 2014 Odliv zisků jako symptom vyčerpaného hospodářského modelu nebo strukturálních problémů české ekonomiky? Příspěvek k debatě o udržitelnosti českého hospodářského rozvoje Série diskuzních dokumentů ÚV Prosinec 2014

2 1989 Doženeme Rakousko za deset let. Valtr Komárek

3 1989 Doženeme Rakousko za deset let Valtr Komárek Za 2 až 3 roky bude růst reálného HDP zpět na úrovních 4-5%. Měli bychom dohnat Evropskou unii za zhruba 20 let. Zdeněk Tůma

4 1989 Doženeme Rakousko za deset let. Valtr Komárek 1997 Za 2 až 3 roky bude růst reálného HDP zpět na úrovních 4-5%. Měli bychom dohnat Evropskou unii za zhruba 20 let. Zdeněk Tůma Mohli bychom dosáhnout úrovně EU ve střednědobém horizontu 10 až 15 let. Eva Zamrazilová Zdroj: Prezentace Milana Lisického z DG ECFIN v Bruselu z února 2014

5 Tisíce mezinárodních dolarů 2010 v kupní síle Hrubý domácí produkt na hlavu mezi roky 1980 a Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko Slovinsko

6 Reálné HDP na hlavu při přepočtu na kupní sílu v roce 2012 jako procento průměru EU15 100% Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko Slovinsko 90% 80% 70% 67.8% 60% 58.4% 84.2% 72.0% 69.1% 61.3% 50% 42.5% 40% 36.3% 30%

7 Očekávání od dnešního stolu a následujícího týdne Postavení debaty o odlivu výnosů z ČR na konstruktivní úroveň Identifikování problémů české konvergence k úrovni života západní Evropy, jejíž může být odliv symptomem Diskuze o dlouhodobé transformaci, která teoreticky není u konce Zevrubné připomínkování dokumentu, který máte na stole

8 ČR a PZI přitažlivost v roce 1995

9 Podíly zahraničního vlastnictví na celkových veličinách pro českou ekonomiku, porovnání mezi rokem 1995 a % 60% 60% 50% 43% 40% 30% 31% 20% 10% 5% 7% 8% 0% Hrubá přidaná hodnota Obrat Zisk

10 Pořadí ČR v rámci EU28 v relevantních inovačních kritériích (za rok 2013) Zaměstnanost v high-tech výrobě Export středních a hightech výrobků Podnikový vývoj a inovace Patentové žádosti Vědecké publikace Zaměstnanost ve vědomostních službách

11 Vývoj zahraničních investic směřujících do české ekonomiky 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Přímé zahraniční investice k HDP Portfoliové investice k HDP Přímé zahraniční investice (tříletý průměr) Portfoliové investice (tříeltý průměr)

12 Miliardy konstantních korun roku 2013 Vývoj nových a reinvestovaných přímých zahraničních investic * Reinvestovaný zisk Nové přímé zahraniční investice Reinvestovaný zisk (tříroční průměr) Nové PZI (tříroční průměr)

13 Poměr zásoby vstupních a výstupních přímých zahraničních investic ve střední Evropě (klouzavý průměr) ČR Maďarsko Polsko Slovensko Slovinsko

14 Log Poměr zásoby vstupních a výstupních přímých zahraničních investic ve střední Evropě ČR Maďarsko Polsko Slovensko Slovinsko Průměr CME Průměr LME Průměr skandinávské země 25 2,5 0,5

15 Poměr zásoby vstupních a výstupních přímých zahraničních investic ve střední Evropě (klouzavý průměr) ČR Maďarsko Polsko Slovensko Slovinsko

16 Vývoj salda investičních výnosů k HDP v porovnání s ostatními státy regionu (klouzavý průměr) Slovensko Maďarsko Polsko Česká republika 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% % 2013

17 Vývoj běžného účtu a čistého odlivu kapitálových investičních výnosů k HDP 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Saldo běžného účtu k HDP Čistý odliv kapitálových výnosů Saldo bilance výnosů k HDP

18 Struktura bilance výnosů ( ) 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% % Dividendy a úroky - výnosy Reinvestice - výnosy Pracovní transfery - výnosy Dividendy a úroky - náklady Reinvestice - náklady Pracovní transfery - náklady Celková bilance výnosů Čistý odliv kapitálových výnosů

19 Rozdíly v růstu mezi HDP a HNP od roku 1998 a tříletý trend růstu obou veličin Rozdíl zkreslující příjem ekonomiky Trend růstu HDP Trend růstu HNP 3% 8% 2% 6% 4% 1% 2% 0% 0% -1% -2% -4% -2% -6% -3% %

20 Hrubý domácí produkt a transfery výnosů v miliardách korun roku Čisté výnosové transfery Hrubý domácí produkt Hrubý národní příjem

21 Lucembursko Irsko ČR Malta Maďarsko Estonsko Polsko Chorvatsko Litva Kypr Portugalsko Slovensko Rumunsko Bulharsko Španělsko Slovinsko Rakousko Itálie Velká Británie Lotyšsko Belgie Finsko Řecko Nizozemí Francie Německo Švédsko Dánsko Deficity výnosů v porovnání s ostatními státy EU v roce % 2,4% 2,5% 3,0% 2% 1,7% 1% 0% -1,2% -1,1% -0,6% -0,5% -0,4% -0,1% 0,3% 0,5% 0,8% 0,9% -1% -2% -1,8% -1,8% -3% -4% -3,7% -3,2% -2,9% -2,8% -2,4% -5% -4,3% -4,8% -6% -5,4% -7% -6,2% -8% -7,4% -9% -18,3% -10% -31,9%

22 Nejvyšší výnosnost ze všech vyspělých zemí

23 Vývoj odlivu výnosů v závislosti na investovaných zdrojích

24 Poměr zásoby vstupních a výstupních přímých zahraničních investic ve střední Evropě (klouzavý průměr) ČR Maďarsko Polsko Slovensko Slovinsko

25 Předběžné závěry (1) Zahraniční investice jako zásadní zdroj růstu V ekonomice v transformaci bez obchodovatelných aktiv je třeba Renta (ropa, demografie, daňový/regulační ráj) Retence zahraničních zdrojů Jinak dlouhodobě snížený růstový potenciál, protože značná část každé zahraniční investice se bude navracet mimo ekonomiku konvergence pravděpodobně nemožná dohnání západu iluze?

26 Předběžné závěry (2) Metody retence Zadržet užitek z PHP zahraničních aktivit Zajistit pozitivní externality PZI Dnes však již doba vysokých PZI v útlumu I vysoké zvyšování retence povede k omezeným přínosům Nutnost hledat dlouhodobá řešení skrze nalezení stabilního hospodářského modelu

27 Struktura PZI a výnosů dle sektorů (mld. Kč) Finanční Telekomunikace Elektřina, plyn, teplo Velkoobchod, maloobchod Motorová vozidla Ropné, chemické, plastové výrobky Nemovitosti Odliv výnosů Vstupní kapitál Reinvestice Kovy a kovové výrobky

28 300% Podíl kumulovaného odlivu dividend a úroků z úvěrů na objemu PZI (bez reinvestic) 250% 200% 150% 100% 50% 0% Finanční Telekomunikace Elektřina, plyn, teplo Velkoobchod, maloobchod Motorová vozidla Ropné, chemické, plastové výrobky Nemovitosti Kovy a kovové výrobky

29 200% Poměr reinvestic ke kumulovanému odlivu dividend a úroků z úvěrů 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Finanční Telekomunikace Elektřina, plyn, teplo Velkoobchod, maloobchod Motorová vozidla Ropné, chemické, plastové výrobky Nemovitosti Kovy a kovové výrobky

30 Nedostatek konkurence v daných sektorech? Příliš vysoké zisky? Shodou okolností jsou to sektory, které jsou soustavně kritizovány za nedostatek konkurence OECD nás v energetice upozorňuje, že nedostatek konkurence je kompenzován nižším zdaněním a tedy faktickými dotacemi energetiky V telekomunikacích nás upozorňuje, že je slabá konkurence zejména u mobilních operátorů koncentrovaná struktura hlavních hráčů Standard & Poor s: nadmíru vysoký return on equity, tři největší banky 60%, pět bank 75% aktiv a vysoké zprostředkování a tři price-setters a s tím spojená nízká sofistikovanost produktů

31 Střednědobé závěry (1) Zadržet více zahraničních prostředků Soustředit se nejen reinvestice a větší PHP zahraničních investic, ale i na Objem mezd spíše než jen počet pracovních míst Část mezispotřeby z národních zdrojů? Zajistit pozitivní externality PZI skrze jejich nefinanční přínosy Útlum zahraničních investic však povede k omezeným výsledkům podobné strategie

32 Střednědobé závěry (2) Zajistit odpovídající konkurenční prostředí v daných sektorech, kde vznikají výnosy z důvodů patrného tržního selhání Snížení oligopole v síťových a dalších sektorech a tím navýšení konkurence, snížení cenové hladiny a tedy zvýšení kupní síly a tím i retence Problém montoven kvantitativně nepříliš významný

33 Dlouhodobě závěry z nedostatku zahraničních zdrojů Útlum zahraničních investic začne odkrývat možnou dysfunkci hospodářských institucí Potřeba začít uvažovat v kontextu hospodářského modelu, který není závislý na zahraničních vstupech Inspirovat se západem? Možnost Přejímání best practice v kontextu? Nutnost Zároveň nutnost připravovat se na změny v globálním kontextu

34 Díky dlouhodobým zaměstnaneckým vztahům a koordinaci mezi zástupci zaměstnanců a asociacemi zaměstnavatelů, kolektivním mzdovým dohodám uzavíraným na sektorové či národní úrovni vzniká stabilní pracovní prostřední, které je příhodné pro dlouhodobý vývoj v oblastech kapitálových statků s relativně úzkou specializací (kapitálové statky, automobily, stroje, jemná mechanika, optika, chemický průmysl atd.) Řízení firem Silné vazby mezi managementem, zástupci bank či zaměstnanci vytvářejí vhodné podmínky pro dlouhodobou specializaci firmy v daném odvětví a přijmutí dlouhodobých výrobních strategií. Zaměstnanci jsou zastoupení v závodních radách a v dozorčí radě, v dozorčích radách jsou zastoupení také představitelé bank, kteří mohou rovněž hlasovat na valné hromadě. Díky koncentrovanému vlastnictví kótovaných firem neexistují vhodné podmínky pro fúze a převzetí. Inovace Rozvinutý bankovní sektor je napojen na velké firmy, kterým nejen poskytuje finance, ale vykonává též kontrolní funkci. Zástupci bank jsou přítomni v dozorčích radách, mají možnost hlasovat na valné hromadě, pokud zastupují drobné akcionáře (proxy voting) či hlasují z titulu vlastnictví podílu v dané firmě. Průmyslové vztahy Bankovní sektor poskytuje tzv. trpělivý kapitál, který firmy potřebují pro realizaci postupných inovací (incremental innovation), jež vyžadují dlouhodobý vývoj. Osobní propojení s firmami umožňuje zástupcům bank přístup k vnitřním informacím firem (insider information), kteří jsou tak ochotni poskytovat finanční zdroje i v situaci, kdy by financování z kapitálových trhů nebylo z důvodu dočasného zvýšení rizikovosti firmy možné. Bankovní financování umožňuje firmám přístup k dlouhodobým bankovním úvěrům, firmy nemusejí dbát na aktuální ziskovost a mohou nabízet dlouhodobější pracovní vztahy, cenová konkurenceschopnost a maximální ziskovost nejsou podmínkou pro přístup k financím vzhledem k existenci trpělivého bankovního kapitálu a vnitřních zdrojů firem. Kvalitní učňovské vzdělání spolu s praktickým firemním vzděláváním umožňuje firmám využívat dovednosti a znalosti zaměstnanců specifické pro svou výrobu, která se orientuje na zdokonalování technologických procesů či produktů a vyžaduje velice úzce specializované znalosti. Finanční trhy Díky existenci koordinace mezi asociacemi zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců je zakotvena povinnost poskytovat firemní stáže, čímž se předchází situaci, kdy by některé firmy investovaly do vzdělání svých zaměstnanců a jiné nikoliv a docházelo by k přebírání zaměstnanců mezi firmami. Vzdělávání

35 Flexibilní pracovní vztahy a individuální/firemní mzdové dohody umožňují firmám získávat specialisty v inovativních oborech typu IT a biotechnologie, či fungovat nákladově efektivně v odvětvích, která jsou náročná na cenovou konkurenceschopnost (marketing či zábavní průmysl) či získávat specialisty v odborných službách typů consulting, účetní či právní poradenství, investiční bankovnictví atd. Řízení firem Silná rozhodovací diskrece managementu a absence ostatních stakeholderů umožňuje pružně reagovat na podmínky na trhu. Komparativní výhoda v odvětvích vyžadujících cenovou konkurenceschopnost nebo v oblastech, které jsou podnikatelsky riskantní avšak potenciálně výnosné. Absence zaměstnanců na firemním řízení (závodní rady, účast v dozorčí radě) umožňuje vertikální řízení firmy se silnou diskrecí managementu. Inovace Flexibilní finanční trhy, relativně vysoký počet firem kótovaných na burze a liberální legislativa fúzí a převzetí, management má omezené možnosti bránit se proti tzv. nepřátelským převzetím. Je tedy kontrolován tržním způsobem bez vlivu dalších stakeholderů. Průmyslové vztahy Rozvinuté finanční trhy umožňují přístup firem k rizikovému kapitálu, který je zásadní pro rozvoj nových technologií, nikoliv pouze produktů ale často zcela nových trhů. Vysoce rizikové projekty nabízejí potenciálně vysoké zhodnocení, ale také vyžadují dostatek rizikového kapitálu venture kapitálové fondy. Ziskovost kritériem pro přístup na finanční trhy, proto třeba flexibilní pracovněprávní vztahy, které umožňují rychle přizpůsobovat svou nákladovou efektivitu. Vzdělávací systém zaměřený na všeobecné učňovské vzdělání vyžaduje od absolventů získávání praxe v různých firmách napříč odvětvími a vysoce kvalitní univerzitní vzdělání umožňuje firmám se následně specializovat v dynamických odvětvích (IT, polovodiče a biotechnologie). Finanční trhy Slabší postavení odborů a menší pokrytí kolektivními dohodami neumožňuje koordinovat učňovské vzdělávání na firemní úrovni, proto je organizováno státem jako veřejné. Vzdělávání

36 Relativně slabší postavení zaměstnanců a absence zahraničního managementu na koordinovaném řízení vytváří podmínky spíše pro flexibilní pracovní vztahy a odvětví zaměřená na cenovou spíše než inovační konkurenceschopnost místních firem. Řízení firem Transfery technologií a know-how Inovace Inovace se neřídí inovačním potenciálem dané země, ale spíše ziskovostí celé skupiny. Proto může být vhodnější vytvořit inovačně nenáročnou specializaci dané firmy a vytvořit jí na cenové konkurenceschopnosti. Management firem v zahraničním vlastnictví je pod kontrolou managementu mateřské společnosti. Zahraniční management nemá motivaci se zapojovat do koordinačních vazeb se zástupci zaměstnavatelů, existují geografické překážky. Malá akciová burza, tedy market for corporate control neexistuje. Malá burza CP a nedostatek venture kapitálových fondů atd. Nejsou vhodné podmínky pro dynamická odvětví náročná na rizikový kapitál. Finanční podmínky jsou proto vhodné pro méně sofistikovanou průmyslovou výrobu či spotřební zboží. TNK však umožňují místním firmám zapojit se do vývoje, transferují technologie v podobě nových produktů a umožňují domácím SMEs zapojit se do subdodavatelských řetězců. Kvůli nižší míře pokrytí kolektivními dohodami a dohodám uzavíraným typicky na firemní úrovni není zajištěno zastoupení zaměstnanců na řízení společností. Management nemá motivaci koordinované řízení vytvářet, neboť by omezoval svou možnost diskrečního rozhodování. Soutěž států o vstup PZI a získání zahraničních zdrojů: není podpora pro vyšší pokrytí kolektivními dohodami jako v CME a také nižší míra členství v odborech. Průmyslové vztahy Nedostatek špičkových univerzit, veřejné učňovské vzdělávání převážně s menším zapojením firem, omezené veřejné výdaje na vzdělání nezajistí dostatečně široké a univerzální vzdělání jako v LME modelu. Proto vzdělávací systém není příhodný ani pro špičkové služby (poradenství atd.) ani pro sofistikovanou průmyslovou výrobu. Inovace, nové technologie a manažerské know-how je importované. Zahraniční firmy nemají příliš motivaci investovat do VaV v DMEs, spíše ve své domovské zemi. Finanční trhy Zahraniční investice Vzdělávání Nižší pokrytí kolektivními dohodami a menší motivace zahraničních firem investovat do kvalifikace zaměstnanců, proto nižní investice do firemního vzdělávání, možnost stažení PZI. Relativně flexibilní pracovní vztahy, potřeba zajistit také cenovou konkurenceschopnost, proto je možnost propouštění otevřená. Zájmem managementu je ale předcházet stávkám, které by narušily výrobu.

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ROČENKA KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY 2006-2007. Regionální konkurenceschopnost

ROČENKA KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY 2006-2007. Regionální konkurenceschopnost ROČENKA KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY 2006-2007 Regionální konkurenceschopnost KONKURENCESCHOPNOST OBSAH Analytická část O B S A H 1. Komplexní hodnocení konkurenceschopnosti: Anna Kadeřábková,

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Problémová analýza kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v kontextu politiky soudržnosti EU 2014+

Problémová analýza kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v kontextu politiky soudržnosti EU 2014+ Problémová analýza kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v kontextu politiky soudržnosti EU 2014+ Analýza byla vypracována v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním prostředím a rozvojem venkova a doporučení pro období

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest. Nový CzechInvest

Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest. Nový CzechInvest Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest Nový CzechInvest Praha, leden 2012 1 1 Výchozí situace Agentura CzechInvest působí od listopadu 1992 a jejím tehdejším hlavním posláním bylo především

Více