EKONOMIE. oikos = dům, domácnost nomos = zřídit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIE. oikos = dům, domácnost nomos = zřídit"

Transkript

1 iks = dům, dmácnst nms = zřídit EKONOMIE eknmie splečenská věda, která se zabývá blastí splečenské praxe věda nejbecnějších suvislstech hspdářskéh živta splečnsti eknmika blastí splečenské tři významy hspdářství (světvá eknmika, nárdní eknmika, eknmika pdniku) hspdaření (činnst, která suvisí s chdem eknmiky) hspdárnst (eknmické využití šetření, účelnst) ptřeba pcit nedstatku, který se člvěk snaží dstranit statek uspkjení ptřeby předměty, které jsu vhdné k uspkjvání ptřeb hmtná (televizr) neb nehmtná (televizní film) pvaha subjekty eknmickéh živta dmácnsti hlavní úlhu je uspkjení ptřeb prstřednictvím statků a služeb (zdravtnictví, šklství, ) pdniky rganizují výrbu neb prdej výrbků a služeb zdrje zisku stát hlavní úlhu je stanvvat pravidla pr eknmický živt základní eknmický prblém 1. c budu vyrábět? 2. pr kh? 3. jak vyrábět? technlgie makreknmické úrveň států, velkých splečenství mikreknmické úrveň malých splečenství Eknmické sektry: 1. primární prvvýrba (těžba, zemědělství, lesnictví) 2. sekundární zpracvatelský + stavebnictví 3. terciální služby (bchd, dprava, cestvní ruch, peněžní služby) 4. kvartér rzpčtvé rganizace Rzpčtvé rganizace šklství, zdravtnictví, kultura, věda financvány ze státníh rzpčtu Eknmické systémy 1. zvykvá eknmika splečné vlastnictví eknmická tázka se řeší pmcí rdvých zvyků 2. příkazvá eknmika (centrálně plánvaná) plány vyřešen dpředu nefunguje (nelze předpvědět módní trendy) nevyvážený trh přebytky a nedstatky

2 typické státní vlastnictví nemtivvané jistta (umělá zaměstnanst) 3. tržní eknmika pružný převládá sukrmé vlastnictví vlastní zájem tržní mechanismus cenvý systém pružně reaguje na změny nabídky a pptávky rizikvst (není jistta) krachy nahrává knzumní splečnsti nezaměstnanst nadbytek (na úkr kvality) 4. smíšená eknmika trh sciálně tržní částečné zásahy státu regulace státu v nárčných věcech TRŽNÍ MECHANISMUS míst neb prstr, kde se střetávají nabídky a pptávky a dchází ke směně splečenské uspřádání směny bě strany chtějí něc získat slžky trhu trh zbží trh práce trh peněz finanční trh sukrmé vlastnictví majetku, cenvý systém, systém knkurence PENÍZE druh zbží usnadňuje směnu funkce peněz: míra hdnt nástrj k prvnávání hdnt statků platidl (běživ) uchvatel hdnty v čase vznik naturální charakter směny výměnný bchd směna naturálií primitivní platidla (kžešina, sůl, jantar) kvy snadná přeprava neměnnst (trvanlivst) vzácné kvy papírvé peníze 18. stl. Francie dříve děleny na: bankvky směnitelné za zlat státvky vydávány státem k financvání státních výdajů nebyly kryty zlatem

3 ZLATÝ STANDARD systém zalžený na krytí zlatem zanikl v 70. letech dnes neplnhdntné bankvky s nuceným během frmy peněz mince papírvé peníze depzita peníze, které máme v bance virtuální peníze existují v pdbě zápisu na účtech můžeme vybrat, převést termínvané depzity vklady a úspry, které nám vydělávají termínvané vklady apd. devizy devizvé účty určeny pr směnu bezhtvstních peněz puze cizí měny valuty platidla cizích států v htvstní pdbě kurzvní lístek: Kurz ČS Valuty Měna Nákup Prdej Střed Británie 1GBP 45,33 47,33 46,49 Eurzóna 1 EUR 30,81 32,39 31,60 Kanada 1 CAD 19,60 20,61 20,10 Švýcarsk 1 CHF 20,95 22,02 21,48 USA 1 USD 28,99 30,48 29,73 Klik Kč zaplatíte za: 150 USD =4 572 Kč 820 CHF = Kč 240 GBP = Kč 50 EUR = Kč celkem: Kč Klik krun dstanete za: 50 CAD = 980 Kč BANKOVNÍ SOUSTAVA pdnik, který bchduje na finančním trhu CENTRÁLNÍ BANKA ČNB KOMERČNÍ BANKA (OBCHODNÍ) SPECIALIZOVANÉ FINANNÍ INSTITUCE investiční neb hypteční banky investice prjektů, hyptézy ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA závislá na vládě funkce mnetární plitika (regulace peněz v běhu, rvnváha bjednávky a pptávky) emisní (vydávání peněz bankvky) pdmínky pskytvání úvěrů dzr nad finančním systémem Úřední kurz ČNB Devizy

4 disktní plitika, perace na tevřeném trhu (může vydávat vládní bligace, pkud ptřebuje finanční prstředky) pvinné minimální rezervy KOMERČNÍ BANKA sukrmé firmy, využívané hlavně bčany perace aktivní pskytvání úvěrů pasivní chrana peněz, peníze v bance úrky pr lidi, banka může peníze využívat zprstředkvatelské bezhtvstní platební styk (placení kartu, převdem peněz, vedení běžných účtů, směnárenské služby devizvý účet) depzitní služby CENNÉ PAPÍRY listina, která představuje nárk vlastníka vůči tmu, kd ji vystavil jsu bchdvatelné (můžeme je např. prdávat) dluhpisy (bligace) práv na splacení částky k určitému datu + výns (úrk) účelem je získávání kapitálu (např. v bci přestavba města) akcie vydává akcivá splečnst kupující akcinář majetkvá práva dividendy (výnsy) z akcií příjmy práva splečníka mžnst účastnit se řízení splečnsti (pdle mnžství akcií) směnky šeky BURZY míst, kde se bchduje s cennými papíry zbží není v dbě bchdu přítmn, zbží se předá pzději PENĚŽNÍ BURZY devize (platné phledávky splatné v cizině), cenné papíry, valuty ZBOŽOVÉ BURZY standardní zbží se srvnatelnu jakstí kvy (zlat, platina, diamanty, ) BURZY LODNÍHO PROSTORU prnájem celých ldí dprava makléř banky právnická sba, kteru zastupuje něklik fyzických sb nejčastější jak investři pr lidi brkeři nejsu t zaměstnanci bank na živnstenský listpad pracuje pd svým jménem dealeři pd svým jménem pr svůj zisk BCPP 1993 (Burza cenných papírů Praha) mimburzvní systém (RM systém) akcivá splečnst nabízení zprstředkvatelských služeb člvěk tam mhl vstupit sám

5 INFLACE důsledek eknmické nervnváhy - dluhdbý nesuhlas mezi nabídku a pptávku prjevuje se zvyšvání cen, statků a služeb příklad - inflace 10% p. Petrák půjčil příbuznému bezúrčně krun jejich hdnta 10% klesne p. Pkrná byla zvýšena mzda 7% reálná mzda se snížila 3% p. Jirutvá ulžila Kč v bance při 5% úrkvé míře prdělá 5% p. Nvákvá si nakupuje sptřební zbží kupí si za stejné peníze méně věcí negativní důsledky znehdncvání úspr snižují se reálné mzdy (dčasné se stálým příjmem) snížení kupní síly peněz nejistta pdnikatelů v rzhdvání c dělat půjčit si d banky (úrkvé míry z úvěrů) - při inflaci kupvat nemvitsti - před inflací bílá technika ( - před inflací míry inflace mírná - něklik % rčně pádivá - desítky neb stvky % rčně hyperinflace - tisíce, miliny % rčně knvertibilita měny = směnitelnst - ne všude se dá vyměnit Kč - d rku 1995 mezená d rku plně směnitelná Člvěk ve sféře práce PRÁCE Cílevědmá činnst typická pr člvěka Zvíře je k práci nucené, neb ji dělá pr přežití Jedná se lidsku činnst, která přeměňuje přírdní látky na statky, neb je t činnst spjená s pskytváním služeb PRACOVNÍ SÍLA Lidský kapitál vzdělání (znalsti i dvednsti), mrální vlastnsti, praxe, sbní předpklady (zdraví, zájem, dispzice) Věk a pčet dětí by neměl být zahrnván mezi pdmínky přijetí, jednal by se jinak diskriminaci POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI snaha maximální využití lidskéh kapitálu, prt využívá trhu práce MZDA Minimální mzda stát Odměna za vyknanu práci vyjádřena v penězích Dělení: Reálná dané tzv. sptřebním kšem ( c si za t mhu kupit ) Nminální vlivněna dalšími subjekty (inflace, atd.) typy: čistá hrubá mzda p dečtení daně z příjmu, zdravtníh a sciálníh pjištění hrubá je mzda bez dečtení NEZAMĚSTNANOST Negativní eknmické a sciální důsledky Nevyužití pracvníků Zatěžvání státníh rzpčtu kvůli sciálním dávkám Stresvá situace zvýšení kriminality dbrvlná a nedbrvlná nezaměstnanst typy nedbrvlné nezaměstnansti:

6 frikční vzniká, když člvěk nemá dstatek infrmací, či není příliš přizpůsbivý; nejde vliv vnější, jedná se prblém člvěka strukturální suvisí se strukturu v nárdním hspdářství, jedná se zásadní věc cyklická suvisí s knjunkturu a recesí hspdářství (vzestup útlum) sezónní změny s ptřebami brů (sběr jablek lét) ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI mzda časvá 42,5 hdiny týdně (včetně pauz na bědy) mzda úklvá daná dvedenu prací (překladatel/ka, architekt/ka) mzda pdílvá člvěk je mtivván pdílem na zisku ( čím je větší výdělek, tím větší pdíl ) mzda smíšená kmbinace ÚŘAD PRÁCE zprstředkvává pracvní uplatnění stará se hmtné zabezpečení, tedy pdpru v nezaměstnansti snaha rekvalifikaci pdmínky pr přiznání příspěvku v nezaměstnansti úřad má 7 dní d registrace sehnat uplatnění nezajištění rekvalifikace pdmínku je splupráce (chdit a shánět) nutnst ptvrdit, že za pslední 3 rky jsme byli zaměstnáni p dbu 12 měsíců pdle th se pak vypčítá výše pdpry ptvrdit, že nepbíráme žádný příjem (invalidní, sirtčí, aj.) = důchd PODNIKÁNÍ sustavná činnst, prváděná pdnikatelem vlastním jménem a na vlastní dpvědnst za účelem dsažení zisku Obchdní zákník, Živnstenský zákn-upravují pdmínky pdnikání a prvzvání živnstenskéh listu náklady=celkvá suma pužitá na výrbu a distribuci danéh prduktu a služby (N) dprava, prstry, nákup materiálů, energie výnsy=tržba za prdej (V) zisk = V - N úkl: pdmínky prvzvání živnstí: fyzická sba starší 18 let výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší tří měsíců ptvrzení, že státu nedlužíte daně způsbilst k právním úknům a míst na pdnikání cena: 1000 Kč Kč dklad dsažení vzdělání, dále i prkázaná praxe (pžadvaná délka závislá na stupni dsaženéh vzdělání) případně získat kncesi frmy živnstí a příklady: Ohlašvací: Vlné živnsti není zde ptřeba žádné dbrné vzdělání ani praxe těžba dřeva, stříhání vcí, výrba cukrvinek, medvin, těstviny, tkaní textilií, vydávání knih, grafické zpracvání, výrba stlních a splečenských her, zvnařství, sváření kvů, praní, žehlení, mandlvání prádla Vázané živnsti: nutnst dsažení určitéh vzdělání a praxe

7 výrba slitin a drahých kvů, prvádění staveb, jejich změn a burání, ční ptika, psychlgické pradenství a diagnstika Řemeslné živnsti: nutné vzdělání a praxe řemesla (zámečnictví, truhlářství ) Kncesvané živnsti: zpracvání tabáku a výrba tabákvých výrbků, prvzvání střelnic, prdej léčiv, straha majetku a sb, prvzvání cestvních kanceláří bchdní splečnsti (typy+ pdm. zalžení) veřejná bchdní splečnst nejméně sby, sbní ručení bez kapitálu kmunitní splečnst minimálně dvě sby, jeden z nich ručí za závazky splečnsti kmpletně celým svým majetkem (kmplementář), druhý jen d výše svéh nesplacenéh vkladu splečnst s ručením mezeným minimálně jeden maximálně padesát sb, minimální vklad jednh splečníka je Kč, splečnst dpvídá celým svým majetkem, splečníci ručí d výše suhrnu nesplacenéh vkladu, ručení se ruší zápisem splacení vkladu v bchdním rejstříku akcivá splečnst jeden zakladatel, je-li právnicku sbu, jinak dvěma či více zakladateli základní kapitál s veřejnu nabídku akcií je Kč, nestanví-li zvláštní předpis vyšší částku, splečnst bez veřejné nabídky akcií musí mít základní kapitál alespň Kč jaké pdmínky musíte splnit, pkud chci zalžit živnst psychlgické pradenství a s.r.. psychlgické pradenství: zalžení s.r..: řádně uknčené jednbrvé studium psychlgie na české vyské škle univerzitníh typu, ppř. na zahraniční vyské škle, a 3 rky dbrné praxe v příslušné specializaci řádně uknčené studium psychlgie v kmbinaci s jiným brem na české vyské škle univerzitníh typu a 5 let praxe v příslušné specializaci minimálně jeden maximálně padesát sb, minimální vklad jednh splečníka je Kč, splečnst dpvídá celým svým majetkem, splečníci ručí d výše suhrnu nesplacenéh vkladu, ručení se ruší zápisem splacení vkladu v bchdním rejstříku NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ přechd české eknmiky k tržnímu hspdářství demkratizaci veřejnéh a plitickéh živta demkratické vlby vláda, které věříme pdnikne nezbytné ( i neppulární) krky legislativní (právní) pdmínky pr bchdní činnst dstátnění a privatizace pdniků liberalizace cen i bchdu (i mezinárdníh) přestavba daňvé sustavy vytvření sustavy bank

8 přechd ke knvertibilní měně zřízení důležitých institucí (živnstenské úřady, burza, ) frmy privatizace restituce majetek vrácen půvdním majitelům přímý prdej - aukce přeměna státních pdniků na akcivé splečnsti prdej akcií kupónvá privatizace kupónvé knížky akcie pdniků výknnst eknmiky veřejné příjmy makreknmické ukazatele hrubý dmácí prdukt (HDP) bjem vyrbených statků a pskytnutých služeb za určité bdbí (bvykle rk) v krunách i pr prvnání v dlarech temp růstu ukazuje, zda je eknmika schpna vytvřit více statků a služeb než v předchzí bdbí růst/pkles HDP míra nezaměstnansti schpnst státu využít pracvní sílu míra inflace stabilita eknmiky vývj bchdní a platební bilance bjem vývzu d zahraničí a dvzu v penězích bjem plateb d zahraničí a ze zahraničí sald (rzdíl) bchdní bilance aktivní vývz > dvz pasivní vývz < dvz sald (rzdíl) bchdní bilance pasivní vzniká dluh STÁTNÍ ROZPOČET tvrba rzdělvání, užití finančních prstředků státu finanční plán, který má stát na určité bdbí (rk) rzpčtvá (fiskální) plitika využívání státníh rzpčtu jak nástrje v prsazvání plitických cílů vytváří ministerstv financí pslanecká sněmvna schvaluje příjmy výdaje deficitní (schdkvý) V > P vyrvnaný V = P přebytkvý P > V úvěrvé (státní půjčky, vydané státní cenné papíry) pvinné příspěvky d státních fndů, státní půjčky, vydané státní cenné papíry

9 neúvěrvé nedaňvé (pjistné na všebecné zdravtní pjištění, sciální pjištění a příspěvek na plitiku zaměstnansti, pvinné příspěvky d státních fndů, státní půjčky, vydané státní cenné papíry) daňvé nepřímé daně všebecné DPH výběrvé sptřební z uhlíkvých paliv a maziv z lihu a destilátů z vína z piva z tabáku k chraně ŽP přímé daně majetkvé z nemvitstí (pzemků, staveb) silniční dědická darvací z převdu nemvitstí z příjmů fyzických sb právnických sb výdaje veřejná sptřeba byvatelstva (sciální dávky, rzpčtvé rganizace šklství, kultura, věda, zdravtnictví) chd státu (státní správa) brana, bezpečnst nárdní hspdářství (dprava, silnice) daně pvinná a nenávratná platba, kteru platí bčané (dmácnsti) a pdniky d státníh rzpčtu v záknem stanvené výši a čase plátce daně bčan/pdnik který dvádí daň státu pplatník daně je daná zatížen (v ceně nakupvanéh zbží DPH apd.) přímé daně dčerpávají část důchdu pplatníka na základě jeh důchdvých, majetkvých pměrů pplatník = plátce nepřímá daň je zahrnuta v ceně statků a služeb pplatník je sptřebitel, plátce je prdejce neb pskytvatel služby sustava daní platná d

10 nepřímá DPH platí pdnikatel sptřební daň přímá daň z příjmu pdle výše příjmu právnické sby 25% fyzické sby pdle příjmu majetkvé z nemvitsti silniční dědická darvací platí puze ten, kd pužívá aut k pdnikání daň z převdu nemvitstí SOCIÁLNÍ DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA 1. pjištění zahrnuje živtně předvídatelné situace (lékařská pmc, stáří, nemc) pvinné - zdravtní pjištění, sciální pjištění zdravtní dstane ji zdravtní pjišťvna sciální d státní sciální pjišťvny platí se z ní důchdy, nemcenské pjištění a nezaměstnanst vyplácí kresní sciální správa důchdy (starbní, invalidní, vdvský, sirtčí, pr bezmcnst) nemcenská pdpra při šetřvání členů rdiny peněžitá pmc v mateřství příspěvek na státní plitiku zaměstnansti prgram na vytváření vlných pracvních míst pdpra v nezaměstnansti úřad práce sciální správa pvinnst platit sc. pjištění zaměstnanci zaměstnavatelé sby samstatně výdělečně činné OSVČ sby, dbrvlně účastnící se sciálníh pjištění 2. blast sciální pdpry tzv. splečensky uznané situace sciálně právní chrana sciální prevence rdičvský příspěvek 2 rky pdpra je nejvyšší ( Kč měsíčně) 3 rky pdpra Kč měsíčně 4 rky pdpra Kč měsíčně dávky pěstunské péče státem pdprvané prdné Kč phřebné Kč příspěvek na bydlení

11 sciální příplatek přídavek na dítě dstává rdina, která se dstala d blízksti živtníh minima ŽIVOTNÍ MINIMUM splečensky uznaná hranice, kdy vzniká stav nuze a je důležitá, prtže některé sciální pdpry dstáváme puze v případě kntaktu se živtním minimem stanvuje stát Živtní minimum Jedntlivec Kč 1 dspělý Kč Další dspělý Kč Nezapatřené děti d šesti let Kč Kč Kč 3. sciální pmc situace hmtné nuze jedinec si nemůže sám pmci, ptřebuje jednrázvu dávku d státu pvinné pjištění leasing

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE www.thunva.cz Kapitla 4 PENÍZE Histrie vzniku peněz: bartervá směna výměna zbží za zbží nevýhda musíme hledat někh, kd stjí naše zbží vyské transakční náklady kmditní peníze vyčlenění některých typů zbží

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 12/2011 Ústav zemědělské eknmiky a infrmací STRUKTURÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY MLÉKÁRENSKÉHO OBORU V ČR OBSAH Úvd... 1 1 Pzice mlékárenskéh bru v ptravinářské struktuře... 2 2 Pdnikatelská

Více

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti K sučasným aspektům švédské plitiky zaměstnansti Aktivní plitika zaměstnansti byla ve Švédsku dluhu dbu pilířem bje prti nezaměstnansti. Názry na její účinnst se liší, existují mnhá tvrzení, která pukazují

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 LUCIE BENEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní prgram: B3107 Textil Studijní br: 3107R007 Textilní

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více