jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu IS ES CZ 05/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu IS ES CZ 05/2014"

Transkript

1 jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 1 IS ES CZ 05/2014

2 Obsah 1 Základní informace o BALANCE Index 6 2 Emitent podkladového aktiva 3 Parametry produktu 4 Popis indexového koše investiční strategie 5 Uzavření smlouvy 6 Výhody 2

3 Základní informace Pojištění a jednorázová investice na 6 let Návratnost na konci pojistné doby 1) návratnost vložených prostředků na konci pojistné doby v hodnotě počáteční prodejní ceny podílové jednotky (počáteční prodejní cena = jednorázové pojistné vstupní poplatek BOS případné provedené částečné odkupy) zajištěna za podmínky, že emitent splatí dluhopis podkladové aktivum produktu Podkladové aktivum - strukturovaný dluhopis střednědobý strukturovaný dluhopis se zhodnocením navázaným na vývoj hodnoty indexového koše sestaveného ze 6 titulů (5 indexů a 1 ETF) 3 1) Upozornění: Pojistník nese kreditní riziko emitenta podkladového aktiva, společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (tzn. především riziko ekonomické ztráty), v podobě jeho neschopnosti dostát svým závazkům z podkladového aktiva do něhož jsou investovány prostředky v rámci tohoto investičního životního pojištění.

4 Základní informace Koš 6 vybraných indexových titulů americké akcie evropské akcie ropa průmyslové kovy zemědělské komodity akcie rozvíjejících se trhů (ETF) Emitent dluhopisu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Upisovací období: (resp. den zahájení prodeje) Měna: CZK 4

5 Emitent dluhopisu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. čtvrtá největší banka v České republice - český bankovní sektor patří v Evropě k nejzdravějším - člen skupiny UniCredit Skupina UniCredit patří k největším finančním skupinám v Evropě mezinárodní síť 50 zemí z celého světa 40 milionů klientů po celém světě poboček a zaměstnanců jeden z nejvyšších tržních podílů v regionu Hlavní konkurenční výhody silné povědomí značky přístup na zahraniční trhy zkušenosti a flexibilita 5

6 Parametry produktu Pojistná doba 6 let Minimální jednorázový vklad Kč Vstupní poplatek (BOS) předdefinována 4 % z jednorázového vkladu volitelný bonus pro klienta - možnost snížit BOS na 0 %, 1 %, 2 %, 3 % Další poplatky výstupní poplatky spojené s částečným odkupem/ odkupným Kč administrativní poplatek Bez poplatků za vedení a správu podílového účtu Podkladové aktivum strukturovaný dluhopis se zhodnocením navázaným na vývoj indexového koše Vstupní věk pojištěný - min. vstupní věk 0 let, max. vstupní věk 75 let pojistník - min. vstupní věk 18 let, max. vstupní věk 75 let 6

7 Částečný odkup/odkupné 7 Částečný odkup je možný po 1. roce, nejdříve k datu Limity a pravidla pro částečný odkup min. odkup Kč min. zůstatek na podílovém účtu po odkupu Kč max. 3x ročně během 1 kalendářního roku Poplatky za částečný odkup/ výplatu odkupného podle roku administrativní poplatek za částečný odkup/odkupné 100 Kč výstupní poplatek: - degresivní základní poplatek klesající každoročně o 0,5 % - dodatečný poplatek může být připočten k základnímu poplatku v závislosti na výši výkonu indexového titulu Základní (minimální) výstupní poplatek při částečném odkupu/výplatě odkupného 1) 1. rok 2) ,0 % 2. Rok ,5 % 3. rok ,0 % 4. rok ,5 % 5. rok ,0 % 6. rok ,5 % Základní poplatek bude navýšen o dodatečný poplatek (15 % z nadhodnoty výkonnosti investice nad 0-25 %, podle roku realizace částečného odkupu/výplaty odkupného) 1) Poplatek je vyjádřen v % z odkupované částky 2) Platí pouze pro předčasné zrušení smlouvy

8 Výstupní poplatek Poplatek podle data čerpání prostředků (vzorce v pojistných podmínkách) částečný odkup předčasné zrušení smlouvy (odkupné) Rozdělení poplatků Základní výstupní poplatek - účtován vždy - ve výši 3,5 % - 6 % (podle data čerpání) Dodatečný výstupní poplatek - účtován jen v případě, že výkonnost investice bude vyšší než 0-25 % (podle data čerpání) - ve výši 15 % z nadhodnoty, tj. rozdílu reálné výkonnosti investice a 0 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 % nebo 25 % (podle data čerpání), např. nad 0 % v 1. roce, nad 25 % v 6. roce Příklad: Částečný odkup realizovaný v 6. roce Vzorec pro výpočet výstupního poplatku: 3,5 % + 0,15 * max (v % - 25 %,0) - při výkonnosti nižší než 25 % je záporný výsledek v závorce nahrazen nulou Příklad 1 Výkonnost investice 20 % (tj. 25 %) 3,5 % + 0,15 * (20 % - 25 %,0) 3,5 % + 0,15 * 0 3,5 % + 0 Základní poplatek = 3,5 % Příklad 2 Výkonnost investice 30 % (tj. 25 %) 3,5 % + 0,15 * (30 % - 25 %,0) 3,5 % + 0,15 * (5 %) nadhodnota 5 % 3,5 % + 0,75 % Základní poplatek 3,5 % + dodatečný poplatek 0,75 % = 4,25 % 8

9 Výplata při dožití Výplata na konci (po 6 letech) 9 zhodnocení navázané na vývoj hodnoty koše 6 indexových titulů po 6 letech může klient získat maximální zhodnocení ve výši 30 % (maximální možné zhodnocení činí 5 % p.a.) výše zhodnocení je závislá na výkonnosti jednotlivých indexů a nelze ji garantovat 1) každý rok se z indexového koše vybere nejvýkonnější indexový titul, který je následně vyřazen z indexového koše pro další sledování pokud se během trvání dluhopisu sledovaný indexový titul zhodnotí o více než 30 %, pro výpočet průměrné výkonnosti se za takový indexový titul použije zhodnocení 30 % o méně než 30 %, pro výpočet průměrné výkonnosti se za takový indexový titul použije skutečná výkonnost 2) případný záporný aritmetický průměr sledovaných výkonností se nahradí zhodnocením 0 % kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nese klient 1) Výše možného zhodnocení ceny podílové jednotky fondu k datu splatnosti podkladového aktiva je definovaná jako aritmetický průměr procentuální výkonnosti koše šesti indexových titulů, přičemž se každý rok z indexového koše vybere nejvýkonnější indexový titul, jehož procentuální změna od úvodní hodnoty indexového titulu k datu sledování se přidá do výpočtu aritmetického průměru k datu splatnosti dluhopisu. 2) Skutečná výkonnost indexového titulu = výkonnost referenčního indexu k datu odkupu vypočtená jako procentuální změna ceny podílové jednotky od do data odkupu.

10 Plnění v případě smrti Smrt (jakákoliv) při úmrtí je vyplacena aktuální hodnota podílového účtu k určenému datu klient si určí datum výplaty plnění v návrhu pojistné smlouvy - k datu pojistné události (úmrtí) - k datu ukončení pojištění po 6 letech ( ) Klient si určí datum výplaty plnění Smrt následkem úrazu výplata výše uvedeného plnění + navíc 1/2 aktuální hodnoty podílového účtu k datu pojistné události, max Kč - bez underwritingu a bez ohledu na rizikovou skupinu - výplata po pojistné události Pojištění až do Kč v ceně produktu Bez underwritingu 10

11 Investiční strategie Strukturovaný dluhopis střednědobý strukturovaný dluhopis se zhodnocením navázaným na vývoj hodnoty indexového koše sestaveného ze 6 titulů (5 indexů a 1 ETF) S&P 500 INDEX (SPX Index) Euro Stoxx 50 Index (SX5E Index) Indexové tituly Dow Jones-UBS WTICrude Oil Index (DJUBSCL Index) Dow Jones-UBS Industrial Metals Index (DJUBSIN Index) Dow Jones-UBS Agriculture Index (DJUBSAG Index) ishares MSCI Emerging Market ETF (EEM UP Equity) akcie 500 významných amerických společností akcie 50 významných evropských společností ropa průmyslové kovy zemědělské komodity akcie rozvíjejících se trhů 11

12 Možné zhodnocení podkladového aktiva Maximální výkonnosti indexových titulů k datu sledování v jednotlivých letech Příklad 1 1. rok +30 % 2. rok +40 % (omezeno shora +30 %) 3. rok +50 % (omezeno shora +30 %) 4. rok +60 % (omezeno shora +30 %) 5. rok +70 % (omezeno shora +30 %) 6. rok +80 % (omezeno shora +30 %) Příklad 2 1. rok -10 % 2. rok 0 % 3. rok +10 % 4. rok +20 % 5. rok +30 % 6. rok +40 % (omezeno shora +30 %) Příklad 3 1. rok -30 % 2. rok -25 % 3. rok -20 % 4. rok -15 % 5. rok -10 % 6. rok -5 % = (-30 % - 25 % - 20 % -15 % - 10 % - 5 %)/6 = -17,50 % = (30 % + 30 % + 30 % + 30 % + 30 % + 30 %)/6 = +30 % Klient obdrží zhodnocení při splatnosti dluhopisu +30 %. = (-10 % + 0 % + 10 % + 20 % + 30 % + 30 %)/6 = +13,33 % Klient obdrží zhodnocení při splatnosti dluhopisu +13,33 %. Klient obdrží zhodnocení při splatnosti dluhopisu 0 % (záporné zhodnocení se nahradí nulovým zhodnocením). 12

13 S&P 500 Index Vývoj indexového titulu S&P 500 Index od Zdroj: Bloomberg Minulá výkonnost nezajišťuje stejnou výkonnost v budoucnu. Akciový index S&P 500, jehož domovskou burzou je newyorský Wall Street, sleduje vývoj ceny cca 500 předních amerických veřejně obchodovatelných akciových titulů. Jedná se spolu s Dow Jones indexem o nejsledovanější akciový index světa. Je zaměřený na akcie firem s vysokou tržní kapitalizací (nad 4,6 mld. USD). Celková hodnota firem obsažených v indexu dosahovala ,7 bilionů USD. Jeho nejvýznamnějšími akciovými tituly jsou v současnosti Apple, Exxon mobil, Microsoft, Johnson & Johnson, GE, Chevron, Wells Fargo, Berkshire Hathaway, Procter&Gamble a JP Morgan Chase. Průměrná roční výkonnost indexu od roku 1970 (včetně dividend) dosahuje vysokých 10,4 %, přičemž v loňském roce 2013 si index připsal dokonce 37,58 % a překonával jedno historické maximum za druhým. Index je obchodovaný v americkém dolaru. Nového historického maxima bylo dosaženo na hodnotě 1897,28b. 13

14 Euro Stoxx 50 Index Vývoj indexového titulu Euro Stoxx 50 Index od Akciový index Euro Stoxx 50 obsahuje 50 klíčových akciových titulů ze zemí eurozóny. Eurostoxx je obchodován na německé a švýcarské burze. Eurostoxx 50 se zaměřuje jen na akciové tituly obrovských firem, což lze ilustrovat i na jeho celkové tržní kapitalizaci bil. EUR (4/2014) a skutečnosti, že těchto 50 firem má vyšší hodnotu, než všechny ostatní akciové firmy v zemích eurozóny dohromady. Mezi významné akciové tituly tohoto indexu patří například Total, Sanofi, Banco Santander, Siemens, BASF, Allianz, AXA, Volkswagen a BMW. Průměrné roční historické zhodnocení fondu dosahuje 5,27 %. Index je obchodovaný v eurech. V loňském roce 2013 přitom dosáhl Euro Stoxx 50 vysokého zhodnocení 17,95 %. Zdroj: Bloomberg Minulá výkonnost nezajišťuje stejnou výkonnost v budoucnu. 14

15 Dow Jones-UBS WTICrude Oil Index Vývoj indexového titulu Dow Jones-UBS WTICrude Oil Index od Komoditní index WTI Crude Oil sleduje cenu západotexaské ropy (West Texas Intermediate) obchodované na burze v Chicagu prostřednictvím futures kontraktů. Americká lehká ropa na rozdíl od konkurenční ropy Brent obsahuje méně příměsí jako je síra. Investice do ropy se mohou velmi vyplatit v případě rostoucí poptávky (např. při zlepšující se ekonomické situaci), nebo naopak při výpadcích těžby (např. problémy na Blízkém východě nebo v Rusku). Index je obchodovaný v americkém dolaru. V loňském roce 2013 dosáhl index zhodnocení 6,78 %. Zdroj: Bloomberg Minulá výkonnost nezajišťuje stejnou výkonnost v budoucnu. 15

16 Dow Jones-UBS Industrial Metals Index Vývoj indexového titulu Dow Jones-UBS Industrial Metals Index od Komoditní UBS Industrial Metals Index sleduje vývoj cen futures kontraktů čtyř průmyslových komodit. Tři z nich (hliník, nikl a zinek) jsou obchodovány na burze kovů v Londýně a měď se obchoduje na burze v New Yorku. Průmyslové kovy mají širokou škálu využití v mnoha výrobních odvětvích (elektrotechnika, telekomunikace, stavebnictví, automobilový průmysl apod.) Podobně jako cenné kovy (zlato, stříbro) mají i průmyslové kovy tendenci plnit funkci jakési pojistky v případě obav z akcelerující inflace a oslabujícího dolaru. Index je obchodovaný v americkém dolaru. Tento index je vhodné použít pro diverzifikaci cyklického dolarového portfolia. Zdroj: Bloomberg Minulá výkonnost nezajišťuje stejnou výkonnost v budoucnu. 16

17 Dow Jones-UBS Agriculture Index Vývoj indexového titulu Dow Jones-UBS Agriculture Index od Komoditní UBS Agriculture Index je zaměřen na vývoj cen zemědělských komodit. Index je složen ze sedmi komodit a nabízí tak širokou diverzifikaci napříč zemědělským sektorem. Index sleduje cenu sóji, kukuřice, cukru, pšenice, kávy, sójového oleje a bavlny. Zemědělské komodity zůstávají i nadále vhodnou příležitostí k investování. Bohatnoucí domácnosti v Číně a dalších zemích rozvíjejícího se světa zůstanou i nadále faktorem tlačícím cenu zemědělských komodit vzhůru. Index je obchodovaný v americkém dolaru. Jen od začátku letošního roku (do 7.5.) index dosáhl vysokého zhodnocení 18,68 %. Zdroj: Bloomberg Minulá výkonnost nezajišťuje stejnou výkonnost v budoucnu. 17

18 ishares MSCI Emerging Market ETF Vývoj indexového titulu ishares MSCI Emerging Market ETF od Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging markets index sleduje vývoj akciových indexů v 21 rozvíjejících se trzích (např. Čína, J. Korea, Tchaj-wan, Thajsko, Mexiko, Brazílie, Indie). Na rozdíl od rozvinutých zemí mají mnohé firmy z rozvíjejících se trhů stále ještě obrovský potenciál růstu. Mezi nejvýznamnější akciové tituly obsažené v indexu patří například Samsung, China Mobile, China Construction Bank, Hyundai, America Movil, Gazprom. Index je obchodovaný v americkém dolaru. Index byl vytvořen v roce 2003 a od té doby dosahoval vysokého průměrného ročního zhodnocení 14,69 %. Zdroj: Bloomberg Minulá výkonnost nezajišťuje stejnou výkonnost v budoucnu. 18

19 Uzavření smlouvy Prodej od počátek pojištění nejdříve Výplata plnění v případě smrti plnění bude vyplaceno k datu smrti nebo k datu ukončení pojištění po 6 letech ( ) Volitelný vstupní poplatek (BOS) 4 % podle pojistných podmínek - v návrhu smlouvy zůstane nevyplněno sníženo na 0 %, 1 %, 2 %, 3 % - vepsat do návrhu smlouvy (bez desetinných míst) 19

20 Uzavření smlouvy Informace pro klienta Nedílnou součástí návrhu pojistné smlouvy jsou kromě pojistných podmínek také Informace pro klienta BALANCE Index 6 (vytištěno jako součást pojistných podmínek) Obsahují klíčové informace o produktu Informace o zástupci pojistitele Nutné vyplnit čitelně hůlkovým písmem jméno a příjmení zástupce pojistitele (povinný údaj) Vyplňte registrační číslo zástupce pojistitele u ČNB 20

21 Identifikace právnická osoba/osvč Identifikace pojistníka - právnické osoby nebo OSVČ, na první a rubové straně návrhu pojistné smlouvy V části Pojistník na první straně vždy vyplňte údaje o právnické osobě nebo OSVČ (ne o fyzické osobě, která koná ve jménu právnické osoby/osvč) V části Doklad právnické osoby/osvč na rubové straně návrhu vždy vyplňte: - Označení evidence/rejstříku např. Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík - Číslo evidence/rejstříku číslo uvedené ve výpisu z Obchodního nebo jiného rejstříku, které bylo přiřazeno dané společnosti Identifikace zástupce, který koná ve jménu právnické osoby/osvč, na rubové straně návrhu pojistné smlouvy V části Identifikace na rubové straně návrhu vždy vyplňte: - Údaje o všech zástupcích pojistníka (např. jednatelé), kteří za právnickou osobu jednají (např. za společnost musí jednat dva jednatelé společně) - Údaje o OSVČ jako fyzické osobě, na kterou je vydáno živnostenské nebo jiné oprávnění 21

22 Identifikace nezletilého Identifikace pojištěného - nezletilého na první straně návrhu pojistné smlouvy V části Pojištěný vždy vyplňte údaje nezletilého Pokud nezletilý nemá OP nebo Pas, identifikace se vykoná podle Rodného listu (označte křížkem, zbytek řádku se pak nevyplňuje) Identifikace zákonného zástupce pojištěného nezletilého Zákonný zástupce je zároveň pojistníkem i rodičem - Tj. rodné číslo zákonného zástupce pod podpisem pojištěného je identické s rodným číslem pojistníka - Podpis pojištěného = podpis rodiče + vztah k pojištěnému (matka, otec) - Nevyplňuje se část Identifikace na rubové straně návrhu Zákonný zástupce není pojistníkem - Tj. rodné číslo zákonného zástupce pod podpisem pojištěného není identické s rodným číslem pojistníka - Podpis pojištěného = podpis zákonného zástupce + vztah k pojištěnému (např. matka, otec, prarodič, osvojitel) - Vyplňuje se část Identifikace (zákonného zástupce) na rubové straně návrhu Zákonný zástupce není rodičem (a to i v případě, že je pojistníkem) - Tj. rodné číslo zákonného zástupce pod podpisem pojištěného může i nemusí být identické - Podpis pojištěného = podpis zákonného zástupce + vztah k pojištěnému (např. matka, otec, prarodič, osvojitel) - Vyplňuje se část Identifikace (zákonného zástupce) na rubové straně návrhu, včetně dokladu o oprávnění zastupovat 22 V části Identifikace, do pole Doklad o oprávnění zastupovat/konat uveďte druh dokladu o oprávnění a číslo dokladu o oprávnění (např. usnesení o osvojení nezletilého).

23 Výhody BALANCE Index 6 Návratnost počáteční prodejní ceny (po 6 letech) 1) Investice navázaná na výkonnost 6 výkonných indexů s potenciálem růstu americké a evropské akcie, ropa, průmyslové kovy, zemědělské komodity, akcie rozvíjejících se trhů Maximální možný výnos až do 30 % za 6 let Dostupnost finančních prostředků již po 1. roce investování možnost využití částečných odkupů Pojistná ochrana v ceně produktu smrt následkem úrazu až do Kč Určení obmyšlených osob 1) Upozornění: Pojistník nese kreditní riziko emitenta podkladového aktiva, společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (tzn. především riziko ekonomické ztráty), v podobě jeho neschopnosti dostát svým závazkům z podkladového aktiva, do něhož jsou investovány prostředky v rámci tohoto investičního životního pojištění. 23

24 jednorázové investiční životní pojištění Děkuji za pozornost Upozornění: Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit pojistné podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Materiál nelze zpřístupňovat klientům jako produktový dokument. Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nese klient. Více informací naleznete v pojistných podmínkách produktu BALANCE Index 6. 24

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Selection IV 10 vybraných světových značek s potenciálem růstu IS ES CZ 11/2013

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Selection IV 10 vybraných světových značek s potenciálem růstu IS ES CZ 11/2013 jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Selection IV 10 vybraných světových značek s potenciálem růstu 1 IS ES CZ 11/2013 Obsah 1 Základní informace o BALANCE Selection IV 2 Emitent podkladového

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 4,58 % /7,52 % NASDAQ Composite 5,40%/13,40% PX 50 (Česká republika) -4,51%/-4,28% DJ Eurostoxx 50-2,46%/1,20% Russian

Více

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění Informace pro klienta Comfort Plus Investiční životní pojištění 01/2014 (500317-S) Informace pro klienta investičního životního pojištění Comfort Plus byly vyhotoveny ke dni 1. 1. 2014. Informace pro klienta

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UZ2C verze 1/2015... 10 Zvláštní pojistné podmínky

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UM2C... 8 Zvláštní pojistné podmínky připojištění... 11 ZPP

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA S7BN201210A Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012-02 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

GLOBAL DIVIDEND FUND SVETOVYCH DIVIDEND A-ACC-CZK(HDG) 31. ČERVENEC 2015

GLOBAL DIVIDEND FUND SVETOVYCH DIVIDEND A-ACC-CZK(HDG) 31. ČERVENEC 2015 GLOBAL DIVIDEND FUND SVETOVYCH DIVIDEND AACCCZK(HDG) Přístup a styl Daniel Roberts uplatňuje bottomup přístup při investování do společností, které nabízejí zdravý výnos podpořený rostoucí úrovní příjmů

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 8,14 % /8,14 % NASDAQ Composite 18,67 %/18,67 % PX 50 (Česká republika) 6,80 %/6,80 % DJ Eurostoxx 50 6,94

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění...

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... 6 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci... 7 Zvláštní pojistné

Více

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Výroční zpráva 2008 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výroční

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UZ2C verze 5/2015... 11 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Zajištěné růstové fondy HSBC

Zajištěné růstové fondy HSBC Best Offshore Bank Product Range Best Offshore Bank Product Range Best Offshore Bank Zajištěné růstové fondy HSBC Foundation 1. vydání Best Offshore Bank Product POKRAČUJTE ZDE Best Offshore Structured

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob Kamila Derková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Téma bakalářské práce nese název Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Cílem práce

Více