za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou Identifikátor zařízení: Adresa: Heřmanov 65 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Obec Heřmanov Adresa: Heřmanov 35 Zpracovala: Zpráva předána: ředitelka ZŠ Heřmanov Mgr. Iva Vonešová 1x Obecní úřad Heřmanov 1x ponechána na ZŠ Heřmanov Pedagogická rada seznámena s výroční zprávou: září

2 Obsah 1. Základní charakteristika školy 1.1. Zařazení do sítě škol 2. Přehled dokumentů 3. Údaje o zaměstnancích 3.1. Přehled pracovního zařazení a kvalifikace zaměstnanců 3.2. Další vzdělávání učitelů 4. Údaje o žácích 4.1. Rozdělení tříd 4.2 Rozdělení podle obcí 4.3. Prospěch a chování 4.4. Zájmová činnost 4.5 Účast žáků v soutěžích 4.6. Zápis dětí do l.ročníku 4.7 Integrace 5. Kulturní, sportovní a jiné akce školy 6. Hospitační a kontrolní činnost 7. Spolupráce s rodiči 8. Materiálně technické vybavení školy 9. Opravy a revize 10. Spolupráce s Obecním úřadem Heřmanov 1. Základní charakteristika školy - 2 -

3 Základní škola Heřmanov je malotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 1.stupně (v ročníku). Vyučuje se ve dvou třídách. Od je příspěvkovou organizací, hospodařící jednak s finančními prostředky přijatými od zřizovatele, jednak z rozpočtu přiděleného MŠMT a se sponzorskými dary. Účetnictví je vedeno od března 2008 Ing. H. Němcovou, mzdy od ledna 2009 E. Bláhovou Zařazení do sítě škol Název Kapacita IZO Základní škola 40 žáků Přehled dokumentů Škola pracovala podle vzdělávacích programů Těším se do školy, Základní škola, č.j.16847/96-2, jeden žák 5. ročníku pracoval podle osnov ZVŠ, č. j / Ve výuce byly vyučujícími využívány metody a formy práce, které podněcovaly v žácích zájem o vyučování. Učební plány v jednotlivých předmětech byly splněny. 3. Údaje o zaměstnancích Ve školním roce 2009/2010 ve škole pracovaly celkem 3 učitelky Mgr. Iva Vonešová (ředitelka), Mgr. Michaela Štěpánková (učitelka), Mgr. Leona Romanová ( učitelka). Ta odešla v lednu 2010 na MD a za ni nastoupila sl. Marie Šimková, studentka 1. ročníku Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství mateřské školy. Stanovené vzdělání pro výuku splňuje p. uč. Štěpánková i p.uč. Romanová, která v červnu 2009 zakončila studium na Přírodovědecké fakultě v Brně v oboru Matematika. Mgr. Vonešová dokončila vzdělávací program Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení v květnu

4 3.1. Přehled pracovního zařazení a kvalifikace zaměstnanců Jméno a příjmení Pracovní zařazení Kvalifikace Poznámka Mgr. Iva Vonešová ředitelka ZŠ, VŠ- MU Pdf Brno Aprob.Fj-Z pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Michaela Štěpánková učitelka ZŠ VŠ Pdf Univerzity Palackého v Olomouci- učitelství pro 1. stupeň plný úvazek Mgr. Leona Romanová učitelka ZŠ VŠ- MU Přírodovědecká fakulta Brno- obor matematika pro SŠ částečný úvazek Marie Šimková učitelka ZŠ Studentka Univerzity Palackého Olomouc obor učitelství pro MŠ částečný úvazek Anna Brychtová školnice SOU Třebíč - Borovina trvalý pracovní poměr Mgr. Tomáš Holcner kněz VŠ teologie pracovní dohoda 3.2. Další vzdělávání učitelů Ve školním roce 2009/2010 zaměstnanci školy absolvovali dle možností, podle potřeby a také dle zájmů semináře organizované PC Jihlava a dalšími vzdělávacími středisky.i vzdělávání učitelů je do jisté míry ovlivněno přílivem financí do ostatních neinvestičních výdajů, ze které jsou hrazeny i výdaje na vzdělávání učitelů. Některé finanční nabídky na školení jsou naprosto neúnosné a velice přemrštěné. Na naší škole činí i velký problém organizačně zajistit výuku, pokud bude jeden vyučující mimo školu. Prvořadým úkolem je a bude zabezpečit kvalitní výuku pro žáky ne na úkor školení učitelů. Samozřejmě, že se vzdělávání učitelů nepodceňuje, ale více se vybírá a zvažuje, co je opravdovým přínosem pro další odborný růst pedagoga

5 Ve školním roce 2009/2010 absolvovala p.uč Štěpánková tyto vzdělávací kurzy a semináře: kurz anglického jazyka- Žďár n. S. /září-květen/, seminář - Čtení, psaní v 1.roč. -Žďá n. S. - listopad 2009, seminář Prožitková angličtina Jihlava NIDV listopad P. řed. Vonešová absolvovala: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Jihlava NIDV/ září květen/, kurz anglického jazyka - ZŠ Bobrová / říjen květen/, workshop: Dotace z EU Jihlava / únor 2010/, seminář Spisová služba a archivnictví Jihlava / březen 2010/ 4. Údaje o žácích 4.1. Rozdělení tříd Třída Ročník Počet žáků k celkem chlapců dívek třídní učitel 1.tř Mgr. Michaela Štěpánková 4. 2.tř celkem Mgr. Iva Vonešová Během školního roku nedošlo ke změně počtu žáků Rozdělení žáků podle obcí Obec Počet žáků Heřmanov 13 škola: Žáci odcházející z 5. roč. počet ZŠ Křižanov 4 ZŠ Žďárec 0 Bojanov 1 ZŠ Velká Bíteš 0 Milešín 1 ZŠ Osová Bítýška 3 Nová Ves 6-5 -

6 Vidonín 0 celkem 21 celkem Prospěch a chování Třída Počet žáků Chování stupeň Chování stupeň Prospělo Neprospělo Pochvaly Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Zájmová činnost Zájmová činnost byla orientována všestranně na činnosti různého charakteru. Kroužky byly organizovány společně s DDM ve Velkém Meziříčí za částku 220,- Kč za rok za návštěvu libovolného počtu kroužků. Pedagogové byli za vedenou činnost odměňováni. Kroužek Výtvarný kroužek 16 Mgr. Michaela Štěpánková Hudební s výukou hry na zobcovou flétnu 12 Mgr. Iva Vonešová Nepovinný předmět Náboženství Účast žáků v soutěžích Mgr. Tomáš Holcner - 6 -

7 Hned od září se žáci mohli zúčastnit soutěžního sběru papíru. Akce se velmi zdařila. Žáci nasbírali přes 4 tuny papíru a umístili se na 4. místě mezi okolními školami v celkovém množství a dokonce na 1. místě v průměru na žáka. Za účast a výkony byli odměněni zajímavými cenami a pochvalami. Škola dostala finanční odměnu, kterou použije na vybavení školní družiny.soutěž ve sběru papíru měla velký ohlas, a tak zcela určitě bude pokračovat i v dalším školním roce. V listopadu se žáci zúčastnili soutěže Den bez úrazů, organizovanou DDM Velké Meziříčí.. Matematické znalosti si otestovali ve školním kole Cvrčka a Klokánka. Všeobecné znalosti a vědomosti si ověřili v testech Stonožka od společnosti SCIO Zápis dětí do 1. ročníku ve školním roce 2009/2010 Zápis dětí do prvního ročníku se uskutečnil K zápisu se dostavili 2 žáci. Oba byli přijati.rodičům přijatých dětí bylo předáno Rozhodnutí o přijetí do základní školy. Nastávající prvňáčci obdrželi čokoládu a dárek. Během zápisu si mohli rodiče i děti prohlédnout učebny i budovu školy s jejím okolím. Rodiče nastávajících prvňáčků byli písemnou formou informováni o tom, co mají zajistit dětem ke školnímu vyučování. 5. Kulturní, sportovní a jiné akce školy ZÁŘÍ Slavnostní zahájení školního roku za účasti paní starostky obce a rodičů prvňáčků Sběr papíru-soutěž Divadlo Radost O Honzovi a ztracené princezně ŘÍJEN Zahájení činnosti zájmových kroužků Projektový den- Bramboriáda Horácké divadlo Jihlava Jak se čerti ženili LISTOPAD Soutěž Den bez úrazů - DDM Velké Meziříčí Třídní schůzky o prospěchu a chování Pedagogická rada Vzdělávací pořad EC Ostrůvek-Velké Meziříčí- Tajemství lesa PROSINEC Výroba dárků pro rodiče kapsáře / tvoření s p. Matouškovou/ Besídka s nadílkou pro žáky LEDEN Plavecký výcvik Třídní schůzky Pedagogická rada Zápis dětí do 1. ročníku - 7 -

8 Rozdání výpisů z vysvědčení ÚNOR Sportovní soutěže na sněhu Kino Velká Bíteš Doba ledová 3 / s MŠ Vidonín/ BŘEZEN Akce Ovoce do školy Projektové dny Zvířata Akce Čistá Vysočina Matematická soutěž- Cvrček, Klokánek Třídní schůzky DUBEN Exkurze Chlébský potok u Nedvědice Testování žáků 3. a 5. roč. Stonožka Výtvarné tvoření s p. Matouškovou- malování na hedvábí Výchovný pořad Putujeme s kytarou Exkurze na místní poště Pedagogická rada KVĚTEN Ukončení sběru papíru Besídka ke Dni matek ČERVEN Den dětí cesta za pokladem,opékání párků Fotografování Den dětí s SDH Heřmanov Školní výlet Pojihlaví a Pooslaví, Dalešická přehrada Divadlo S úsměvem /MŠ Vidonín/ Závěrečná pedagogická rada Slavnostní rozloučení s žáky 5.ročníku předání knižních odměn 6. Hospitační a kontrolní činnost Při hospitační a kontrolní činnosti vedení školy sledovalo: úroveň vědomostí žáků úroveň grafických prací žáků organizaci, metodiku a efektivitu výuky vyžívání učebních pomůcek při vyučovacím procesu vedení pedagogické dokumentace celkovou atmosféru ve třídách dodržování pracovního řádu BOZP pracovníků a žáků plnění dílčích úkolů

9 7. Spolupráce s rodiči Ve školním roce se uskutečnily tři třídní schůzky o prospěchu a chování žáků. Další setkání vyučujících s rodiči žáků byla individuální. Rodiče mohou kdykoli nebo po domluvě navštívit školu nebo se přímo zúčastnit vyučování. Rodiče prvňáčků byli pomocí dopisu informováni o pomůckách, které budou k výuce do prvního ročníku potřebovat. Se souhlasem rodičů všichni žáci po celý rok odebírali školní dotované mléko a od března dotované ovoce a zeleninu. Žáci 3. až 5. ročníku absolvovali plavecký výcvik ve Žďáře nad Sázavou. Rodiče přispívali na dopravu a ostatní náklady spojené s plaveckou výukou byly dotovány ze státních a obecních zdrojů. Během roku byli rodiče a ostatní občané zváni na akce pořádané školou a dle zájmu se mohli podílet na jejich organizování. 8. Materiálně technické vybavení školy Vybavení školy je celkem na dobré úrovni. Žáci mají možnost před vyučováním, o přestávkách i po vyučování. využívat čtyři počítače připojené k internetu. Byly zakoupeny dva nové počítače, další zbývající byly repasovány, byla obnovena kabeláž. Škola je vybavena výukovými programy, které se dají využít v různých vyučovacích předmětech, a také podle zájmu žáků kdykoli mimo vyučování Do dalšího vybavení patří rádia, televize, DVD přehrávač, dataprojektor. V dostatečné míře bylo využito možnosti půjčovaní knih ze školní žákovské knihovny i obecní knihovny, kde byla přizpůsobena výpůjční doba i přespolním žákům. Připravujeme zavedení školní družiny na další školní rok. 9. Opravy, revize a návštěvy Během školního roku byly provedeny následující revize a opravy: školení BOZP školení Pracovně- právní vztahy Žďár n. S měření emisí plyn. kotle odběr vzorků vody porada ředitelů- Žďár n. S kontrola BOZP oprava zabezpečovacího systému školení- Datové schránky Velké Meziříčí listopad oprava spodní části budovy a schodiště sanační omítkou chřipkové prázdniny inventura školního majetku kontrola VZP V Novém Městě n. Moravě kontrola hospodaření - Obec Heřmanov schůzka na Měú ve Velkém Meziříčí odbor školství žádost na KHS o povolení na zřízení ŠD revize komínů a kouřovodů návštěva pracovnic SPC Žďár n. S rozhodnutí o povolení ŠD revize plyn. kotle revize hasících přístrojů - 9 -

10 odvoz sběru papíru a PET víček započaty práce na opravě tělocvičny kontrola KHS Žďár n. S. Srpen malování suterénních prostor, instalace topení, lepení linolea do šaten Další revize jsou prováděny dle platných vyhlášek a směrnic. 10. Spolupráce s Obecním úřadem Heřmanov Starostka obce se zúčastnila slavnostního zahájení školního roku. Zaměstnanci obecního úřadu prováděli údržbu okolí školy opravy, sečení trávy, zametání. Škola umožnila využít prostory dolní místnosti pro cvičení žen, které probíhalo 2x týdně. Obcí byla naopak dána možnost využití prostor kulturního domu k uskutečnění besídek a zvážení možnosti poskytnutí prostor jako výdejny obědů pro žáky školy. V Heřmanově Vypracovala: Mgr.Iva Vonešová, ředitelka školy

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009 a 2009/2010

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009 a 2009/2010 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009 a 2009/2010 Základní škola Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, PSČ 373 04, okres České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Základní údaje organizace Název: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Výroční zpráva školní rok 2009-10

Výroční zpráva školní rok 2009-10 Výroční zpráva školní rok 2009-10 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2. Personální

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

- 1 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ Stařeč za školní rok 2006/2007

- 1 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ Stařeč za školní rok 2006/2007 - 1 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Stařeč za školní rok 2006/2007 - 2 - Obsah Název kapitoly Strana 1. Právní subjektivita... 3 2. Mateřská škola... 3 3. Zaměstnanci... 3 4. Výchovně vzdělávací proces...

Více

Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014

Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice Bezručova 141, 411 48 Křešice Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Lenka Špittová, ředitelka školy Pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Valdice, okres Jičín Jičínská 30, 507 11 Valdice Obsah : - Základní údaje o škole - Základní charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více