Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO Spolu to dokážeme! Vypracovala: Mgr. Monika Písková ve spolupráci s pedagogy školy

2 Obsah I. Identifikační údaje II. III. Charakteristika MŠ Nespeky Analýza podmínek předškolního vzdělávání 1. Věcné - materiální a hygienické 2. Životospráva 3. Psychosociální 4. Organizace dne 5. Řízení MŠ 6. Personální zajištění 7. Spolupráce s rodiči IV. Organizace vzdělávání V. Charakteristika vzdělávacího programu VI. VII. Vzdělávací obsah Evaluace Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 2 z 39

3 I. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Nespeky Adresa: Pod Květnicí 170, Nespeky Web: Telefon: IČO: IZO MŠ: IZO školní jídelny výdejny: Odpovědná osoba: Mgr. Monika Písková, ředitelka MŠ Zřizovatel: Obec Nespeky, Benešovská 12, Nespeky Typ zařízení: Mateřská škola s celodenním provozem Celková kapacita: 56 dětí Provozní doba: II. Charakteristika MŠ Nespeky Mateřská škola Nespeky se nachází v centru obce, současně ale velmi blízko přírodě. Trio tvoří obec Nespeky, Městečko a Ledce. Nedalekou řeku Sázavu i okolní lesy a přírodu využíváme v rámci sportovní a enviromentální výchovy, rozvíjení vztahu k přírodě, venkovským tradicím, k úctě a toleranci ke všemu živému i neživému. Mateřská škola je předškolním zařízením se dvěma třídami a současnou kapacitou 56 dětí zpravidla pro děti od 3 do 6 (7) let s celodenním provozem poskytujícím komplexní péči, tj. výchovnou, vzdělávací, sociální i poradenskou. MŠ Nespeky disponuje nově postavenou přízemní budovou se dvěma oddělenými, prostornými a světlými třídami a jídelnou, která navazuje na prostory výdejny. Výdejna je členěna a vybavena tak, aby splňovala všechny požadavky a normy pro výdej, úschovu a zpracování potravin a pokrmů. Každá třída má své samostatné hygienické zázemí. Společná je šatna, prostorově členěná na dvě části. V budově se dále nachází ředitelna, sborovna, místnost pro technické zázemí školky (zde je umístěn elektrický kotel a tepelné čerpadlo), místnosti pro sběr a ukládání špinavého i čistého prádla, hygienické zázemí pro personál. Jídelna s navazující třídou je oddělena pohyblivou stěnou, je tedy možnost vytvořit unikátní prostor pro větší akce. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 3 z 39

4 Analýza podmínek předškolního vzdělávání 1. Věcné - materiální a hygienické podmínky Dostatečně velké prostory MŠ, které plně odpovídají příslušným předpisům, jsou vybaveny novým zařízením odpovídajícím antropometrickým požadavkům, počtu dětí, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti. Jednotlivé třídy jsou uspořádány tak, aby co nejlépe vyhovovaly nejrůznějších skupinovým i individuálním činnostem dětí. Mají prostor pro pohybovou činnost, který je také využíván k odpočinku dětí. Každé dítě má ve větratelné skříni uloženou svou matraci a ložní vybavení pod svou značkou tak, aby nemohlo dojít k záměně. Každá třída má své hygienické zázemí, toalety jsou odděleny přepážkami, aby děti měly soukromí, věšáky na ručníky jsou taktéž odděleny. Jídelna je vybavena k tomu, aby ji všechny děti mohly užívat současně. Je dostatečně velká, takže je možné ji využívat i k jiným účelům. Ve třídách se snažíme o vytváření hracích koutků s různým tematickým zaměřením. Nábytek je možné přesouvat dle potřeby, hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby byly dobře vidět, aby si je děti mohly samostatně brát a aby se vyznaly v jejich uložení. Třídy jsou vybaveny hračkami, didkatickými pomůckami, výtvarnými potřebami, tělocvičným nářadím a náčiním, jednoduchými hudebními nástroji, knihami a stavebnicemi a jsou stále doplňovány. V každé třídě je dětský hrací nábytek kuchyňka, obchůdek, sedací souprava a také CD přehrávač. Ve třídě soviček je instalován jeden počítač, který využíváme k práci s multimediálními DVD. Školní zahrada je vybavena 5 hracími prvky (pískoviště, malý dřevěný domeček, věžička se skluzavkou, pružinová houpačka pro 4 děti a lavička=mašinka). Dále je zde uměle vytvořený zatravněný kopeček vhodný k využití při sportovních aktivitách jako terénní nerovnost, v zimním období na bobování. Zahradu využíváme k pěstování zeleniny a bylinek v dřevěných truhlících, s dětmi zde sázíme stromy a pěstujeme ovocné a okrasné keříky. Zahradu zdobí vrbové teepee, které je využíváno především jako ochrana před sluníčkem, současně jako zelený domeček na hraní i vzdělávací aktivity. Interiér školy je vyzdoben pracemi a výrobky dětí, které jsou všechny dostupné i rodičům. Bezpečnost dětí je specifikována ve školním řádu, děti jsou soustavně poučovány o bezpečnosti v budově školy, na školní zahradě, na pozemních komunikacích a na všech dalších místech, kam s nimi docházíme (v lese, na obecním hřišti atd.). Při akcích pořádaných školou, kterých se účastní i rodiče, za své děti rodiče také zodpovídají. Dále plně zodpovídají za chování a konání mladších či starších sourozenců, kteří se účastní akcí pořádaných MŠ (besídky, veřejná čtení atd.). Úkoly 1. Sledovat využívání vybavení ve třídách a na základě analýzy neustále vybavovat třídy potřebnými hračkami, pomůckami a dalším vybavením. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 4 z 39

5 2. Ve spolupráci se zřizovatelem, rodiči a sponzory dále pokračovat na zvelebení a vybavení školní zahrady. 3. Vybavit školu ICT dle finančních možností. 2. Životospráva Dětem se snažíme poskytovat vyváženou a plnohodnotnou stravu v podobě pestrého a zdravého jídelníčku. Snažíme se o důsledné dodržování celodenního pitného režimu a co nejrozmanitější nápojové menu. Během dne se děti mohou kdykoli obsloužit připraveným nápojem v nádobě k tomu určené do vlastního hrníčku. Hrníčky jsou během dne průběžně odmývány v myčce. Ke každému jídlu jsou dětem nabízeny teplé nebo studené nápoje, děti mají možnost volby a přídavku. Obědy jsou do školy dováženy z jídelny ZŠ Čerčany. Přesnídávky a svačiny připravujeme vlastními silami, děti dostávají vždy 1 3 druhy ovoce či zeleniny. Děti do jídla nejsou v žádném případě nuceny, ale snažíme se jim přiměřenou formou informace o jídle podat. Děti se při přípravě na stolování a při stolování učí základům společenského chování, hygieně, maximální sebeobsluze. Nejrůznějšími akcemi se také snažíme dětem přiblížit různé druhy potravin, naším cílem je to, aby děti samy chtěly nejrůznější pokrmy poznat a alespoň ochutnat. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád všech činností (viz Organizační řád školy, Školní řád, Provozní řád), který respektuje biorytmy dětí, ale i individualitu každého dítěte (čas k ukončení hry, k jídlu, k spánku atd.), je flexibilní, pružný a reaguje na nenadálé situace v životě školy a dětí. Rodiče mohou své děti po dohodě s učitelkami přivádět a odvádět i mimo stanovený čas. Pobyt venku je zajištěn v co nejvyšší míře. Při hezkém počasí se ven přesouvají i další aktivity jako např. svačinky, cvičení, řízené činnosti. Pobyt venku je omezen v případě poklesu teplot pod - 10 C, při velmi silném větru či dešti a v případě ostatních nepříznivých klimatických podmínek (např. smog). Děti mají dostatek pohybu jak ve třídě (pravidelné ranní rozcvičky, opičí dráhy, pohybové hry atd.), tak při pohybu venku na školní zahradě, při procházkách do přírody a do okolí. V obou třídách dodržujeme polední klid s ohledem na věk a individuální potřebu odpočinku a spánku. K odpočinku volíme různé klidové činnosti, např. četbu, vyprávění, prohlížení knížek, relaxační hudbu, pro děti s minimální potřebou spánku nebo bez potřeby spánku i další klidové činnosti. Třídy i ostatní prostory školy jsou pravidelně větrány a uklízeny (viz HACCP, Provozní řád). Všechna okna ve třídách i v jídelně jsou vybavena vnitřními či vnějšími žaluziemi, které se Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 5 z 39

6 užívají při ochraně dětí před oslněním, při vytváření příjemného prostředí v době odpočinku či při dalších aktivitách (světelná show, rozsvícení vánočního stromečku, divadélka apod.). Úkoly 1. Snaha o další zkvalitňování jídelníčku postupná analýza současných podmínek i možností a zavádění nových zdravých jídel a bio potravin ve spolupráci s dětmi, rodiči, pedagogickým i provozním personálem. 2. Sledování a případné zavádění nových možností, aktivit, trendů v oblasti sportovních, pohybových a tělesných aktivit, péče o tělo, společenského chování a etikety. 3. Psychosociální podmínky Kolektiv MŠ se snaží o vytvoření a rozvíjení příznivého klimatu školy s důrazem na pozitivní mezilidské vztahy, podporování ohleduplné komunikace a multikulturní orientace, o zvyšování pocitu sounáležitosti a příslušnosti se školou u všech zúčastněných, tedy především zaměstnanců, dětí a rodičů. Každé dítě respektujeme jako jedinečnou osobnost s individuálními potřebami, žádné dítě není zvýhodňováno. Pedagogové jsou dětem vhodným vzorem, zprostředkovávají mu základní životní zkušenosti v přirozeném, stimulujícím, zajímavém, obsahově bohatém a podnětném prostředí, podporují především vstřícnou komunikaci, spolupráci, toleranci, partnerství, empatii a pohodu. Děti mají dostatek času a prostoru, mají možnost volby, ale dodržují jasná pravidla soužití, na jejichž vytváření spolupracovaly. Pedagogové předcházejí projevům šikany a dalším sociálně-patologickým jevům. Děti jsou podporovány k aktivní spoluúčasti, k samostatnému rozhodování, k vytváření a posilování zdravého sebevědomí, sebedůvěry, k navazování přátelství a rozvíjení úcty k ostatním. Důraz je kladen na počáteční adaptaci dětí a dále na trvalou spolupráci s rodiči. K tomu využíváme následujících prostředků a nástrojů: Den otevřených dveří, individuální adaptační program, každodenní průběžný dialog mezi rodičem a pedagogem při předávání dítěte, možnost konzultační schůzky k podrobnějšímu hodnocení dítěte s pedagogem i ředitelkou MŠ, třídní schůzky, informační schůzky před začátkem nového školního roku, přednášky, dotazníky pro rodiče, webové stránky, nástěnky, veškeré pořádané akce (Veřejná čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem, výtvarné dílny s rodiči, společné oslavy tradic a svátků, dětské dny, sportovní dny atd.) aj. Úkoly 1. Snaha pedagogů i ostatních zaměstnanců školy o maximálně objektivní sebehodnocení a případný posun tak, aby byly dodrženy všechny podmínky a předpoklady uvedené v článku 3. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 6 z 39

7 4. Organizace dne Režim dne je stanoven rámcově, umožňuje reagování na nečekané události, plánované akce či individuální potřeby dětí Příchod dětí, ranní činnosti dle volby dětí, spontánní hra Individuální práce s jednotlivci, skupinou Logopedické chvilky, pohybové chvilky, komunitní kruh Hygiena, přesnídávka Řízená výchovně-vzdělávací činnost Pobyt venku sportujeme, děláme pokusy, pozorujeme přírodu, hrajeme si Hygiena, oběd, hygiena, odcházení dětí po obědě Odpočinek, spánek, relaxace, klidové činnosti Hygiena, svačina Odcházení dětí domů Herní i zájmové aktivity dle výběru dětí, pohybové činnosti, pobyt venku 5. Řízení MŠ Statutárním orgánem školy je ředitelka Mgr. Monika Písková. Práci ředitelky vyhodnocuje zřizovatel Obec Nespeky v čele se starostou, panem Josefem Vinduškou. Ředitelka školy je odpovědná za řízení a organizaci školy, zajišťuje podmínky i naplněnost ŠVP, zajišťuje spolupráci se zřizovatelem i s orgány státní správy, tvorbu vnitřních předpisů, zpracovává výhledové i roční plány školy, zajišťuje prezentaci školy, provádí kontrolní činnost. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků školy jsou jasně vymezeny pracovními náplněmi, pracovním a organizačním řádem. Je vytvořen funkční informační systém uvnitř i navenek mateřské školy. Ředitelka vytváří prostředí vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje zaměstnance do řízení mateřské školy, respektuje jejich názor, podporuje a motivuje spoluúčast na rozhodování o otázkách školního programu, vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Zákonní zástupci dětí mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Jsou včas a pravidelně informováni o aktivitách školy. Pedagogové pravidelně informují zákonné zástupce o prospívání a pokrocích jejich dítěte, chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost ve svěřených záležitostech. Mezi zákonnými zástupci a pedagogy se snažíme vytvořit vztah založený na oboustranné otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, důvěře, respektu a ochotě spolupracovat. Úkoly 1. Hledat nové možnosti komunikace a spolupráce se zaměstnanci školy, se zřizovatelem, rodiči, sponzory, zájmovými spolky a charitativními projekty. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 7 z 39

8 6. Personální zajištění V mateřské škole pracuje 5 pedagogů. V každé třídě pečují o děti dva pedagogové a ředitelka školy. Pedagogové využívají různé formy DVPP, jejich vzdělávání je cílené a tématicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti ředitelky školy, potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých pedagogických pracovnic. Pedagogové i ředitelka navštěvují různá školení k získávání nových poznatků, které pak aktivně využívají ve své praxi a předávají je ostatním. Ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti. Pedagogové usilují o další profesní růst prohlubováním své kvalifikace. Pedagogové jednají, pracují a chovají se profesionálním způsobem při všech činnostech během dne, při spolupráci s rodiči a ostatními partnery. Rozvrh přímé pedagogické páce všech pedagogů je řešen tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče všem dětem v průběhu celého dne a aby byla co nejefektivněji využita pracovní doba každého jednotlivce. Specializace jednotlivých pedagogů je využita při hlavní výuce i v doplňkových programech. Všechny záměry a cíle jsou realizovány vlastním pedagogickým týmem. Učitelky vycházejí ze ŠVP, který je v souladu s RVP PV. K MŠ náleží i provozní zaměstnanci (úklid, výdejna) a zaměstnanci zajišťující ekonomický úsek. Úkol 1. Aktivně vyhledávat a v praxi uplatňovat nové přístupy, metody, formy práce s dětmi, využívat tradičních i netradičních kurzů, školení, literatury. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 8 z 39

9 Pedagogičtí pracovníci Funkce Jméno Vzdělání Započaté vzdělání Odborná kvalifikace ředitelka Mgr. Monika Písková Středoškolské: Ano Všeobecná ekonomika Aplikovaná kybernetika Předškolní a mimoškolní pedagogika Vysokoškolské: Učitelství I. stupeň Školský management učitelka Mgr. Natalija Suchá Středoškolské: Gymnázium Vysokoškolské: Kvalifikační studium Dokončována pro učitelky MŠ učitelka Učitelství pro střední školy Bc. Kristýna Wainerová Středoškolské: Sociálně-správní činnost Vysokoškolské: Speciální pedagogika učitelka Jana Hornová Středoškolské: Předškolní pedagogika učitelka Klára Jandová Středoškolské: Předškolní pedagogika Vysokoškolské studium (magisterské) - speciální pedagogika - učitelství 1. stupeň Ano Ano Ano Provozní a ekonomičtí pracovníci Funkce Jméno Vzdělání hospodářka, účetní, provozní pracovnice Vendula Chaloupková Středoškolské provozní pracovnice Radka Bandasová Středoškolské provozní pracovnice Monika Škodová Středoškolské Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 9 z 39

10 7. Spolupráce s rodiči Mezi rodiči a pedagogy se snažíme o vytvoření prostředí vzájemné důvěry, otevřenosti, porozumění, vstřícnosti, respektu a ochoty spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje, a to osobně prostřednictvím pedagogů, informacemi na nástěnkách i na webových stránkách školy či y. Mohou se osobně podílet na nejrůznějších akcích, projektech i výchovně-vzdělávacím programu školy. Pedagogové sledují konkrétní potřeby dětí, snaží se jim porozumět, vyhovět jim, o potřebách i pokrocích dětí informují zákonné zástupce a společně je konzultují, případně se domlouvají na dalším postupu při výchově i vzdělávání. U předškolních dětí provádíme testy školní zralosti, které podrobně s rodiči konzultujeme a doporučujeme případná opatření. V případě, že se dítě jeví jako nezralé, je po domluvě s rodiči odesláno do PPP. Pro děti nadané a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme IVP, se kterými jsou rodiče seznámeni a stvrzují souhlas. Pro děti s odkladem PŠD vytváříme ve spolupráci s rodiči takové podmínky, které by umožnily upravit a rozvinout především oblast, pro kterou byl odklad udělen. Rodiče mají možnost zúčastnit se třídních schůzek, osvětových akcí týkajících se výchovy a vzdělávání předškolních dětí, mohou se sejít s třídními učitelkami i ředitelkou školy k podrobnému rozboru v otázkách prospívání, rozvoje a pokroku dítěte. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost ve svěřených záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně a taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Varují se poskytování nevyžádaných rad. K neustálému zlepšování spolupráce i výchovně vzdělávací práce slouží dotazník, který mohou rodiče vyplnit i anonymně a vyjádřit své názory, přípomínky, nápady, náměty k veškerému dění ve škole. Ty mohou vyjádřit také kdykoli prostřednictvím u, telefonátu či osobního rozhovoru s ředitelkou školy či pedagogy. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 10 z 39

11 IV. Organizace vzdělávání Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 (7) let. Děti jsou přijímány na základě vyhlášeného zápisu. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře pro děti a dorost. Kriteria pro přednostní přijetí: 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky, tj. narozené do Dítě s trvalým pobytem v obci Nespeky, Městečko a Ledce Místa budou obsazována postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším do naplnění volné kapacity školy. Mateřská škola má celodenní provoz od 6.30 do Organizačně je rozdělena na dvě homogenní třídy starší děti = sovičky, mladší děti = včeličky. Každá třída se naplňuje do počtu 28 dětí, kapacita školy je 56 dětí. V. Charakteristika vzdělávacího programu Filosofií naší mateřské školy je navázat na rodinnou výchovu a rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položení základů celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a zájmů, usnadnit dětem počátky jejich životní a vzdělávací cesty a připravit je na vstup do 1. třídy ZŠ jak po stránce citové, sociální, tak s přiměřeným množstvím zkušeností, dovedností a poznatků a se základy morálních a společenských hodnot. Vizí naší MŠ je otevřený prostor, kde se všichni cítí dobře. Chceme dětem umožnit prožití šťastného a aktivního dětství vytvořením pohodového a kamarádského prostředí plného empatie, porozumění, respektu, tolerance. Současně chceme, aby se v naší mateřské škole cítili příjemně a v pohodě všichni, kdo zde pracují, přicházejí každý den nebo nás navštíví jen občas. K oficiálnímu názvu Mateřská škola Nespeky přidáváme ještě neoficiální přívlastek Kolečko, což je pojmenování naší koncepce a na různých materiálech i v prostorách školy se můžete setkat se symbolem 5 barevných koleček propojených opět do jednoho kolečka. Jednotlivá kolečka symbolizují děti, každé je jiné, s jinou osobností, s jinou výbavou a jinými potřebami. Proto budeme k dětem přistupovat individuálně. Současně ale chceme, což naznačuje propojení do jednoho celku, aby děti cítily sounáležitost s celým kolektivem a příslušnost k naší škole, aby do ní chodily rády a s úsměvem. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 11 z 39

12 Sedmero Kolečka Komunikace je základem spolupráce a učení, probíhá-li odpovídajícím způsobem, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek. Vytvoření podmínek pro vzájemnou komunikaci, respekt i toleranci všech zúčastněných: dětí, rodičů, pedagogických a ostatních pracovníků MŠ i dalších osob. Ohleduplnost - Respektovat každé dítě jako jedinečnou osobnost s individuálními potřebami, klást na něj přiměřené nároky, poskytovat dostatek osobní ochrany a osobního soukromí, jednat s dítětem důstojně, všímat si i maličkostí v jeho chování. Respektovat náboženské vyznání rodiny. Lidé a prostředí Všichni pracovníci jsou dítěti vhodným vzorem, jsou si vědomi svého servisního postavení vůči dítěti a zprostředkovávají mu základní životní zkušenosti v přirozeném, stimulujícím, zajímavém, obsahově bohatém a podnětném prostředí. Empatie Dostatek porozumění, ocenění úspěchu i úsilí dítěte. Činnost Vzdělávací činnosti jsou založeny na přímých zážitcích a prožitcích dítěte, vycházejí z jeho individuální volby a samostatné činnosti, využívají spontánních nápadů a aktivit tak, aby děti měly chuť poznávat, tvořit, přemýšlet, objevovat. Kamarádství Rozvíjet příznivé klima školy prosazováním pozitivních mezilidských vztahů, zvyšovat pocit sounáležitosti a příslušnosti se školou u všech zúčastněných, tedy dětí, rodičů i všech zaměstnanců, podporovat ohleduplnou komunikaci a multikulturní orientaci. Otevřenost Cílená a plánovaná spolupráce s rodiči, zřizovatelem, sponzory, dalšími institucemi, organizacemi i soukromými osobami. Umožnit všem zúčastněným vyjádřit své nápady, podněty, iniciativu, kritiku. Profilace MŠ Nespeky směřuje do dvou oblastí: 1. Výchova ke zdraví se zaměřením na oblast pohybu a sportu Pohyb je jednou z nejdůležitějších biologických potřeb dítěte, s jasným přirozeným efektem na zdraví, tělesnou i psychickou zdatnost. Důležité je, aby dítě mělo z pohybových aktivit radost. Je zde také významný sociální aspekt, rozvíjí se kamarádství, smysl pro fair-play, děti se lépe učí vyrovnat se s prohrou a neúspěchem. Právě v předškolním věku si dítě vytváří na sport a pohyb vůbec významné návyky. 2. Rozvoj funkční gramotnosti Zaměření na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Život ve znalostní společnosti na nás všechny valí neustále velké množství informací a dat. Abychom děti nepřetěžovaly množstvím faktů, je důležité naučit je s informacemi pracovat, využívat je ve svůj prospěch a hlavně ke svému rozvoji. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 12 z 39

13 Doplňkové sportovní a relaxační aktivity V rámci doplňkových sportovních aktivit, které jsou rodičům pro děti nabízeny, jezdíme do plaveckého bazénu v Benešově, kde jsou pořádány předplavecké kurzy. V zimě se účastníme lyžařského kurzu v Chotouni v rámci projektu Hravé lyžování a učíme se bruslit na zimním stadionu ve Velkých Popovicích. Děti se mohou též zúčastnit dopoledních wellness pobytů v areálu v Tvoršovicích. MŠ je dále zapojena do těchto projektů: Recyklohraní Celé Česko čte dětem Nemocnice pro medvídky Prima Vizus Loutky patří do školky Hravé lyžování MŠ bude dále intenzivně sledovat další nové možnosti a významné projekty i akce, které by mohly být pro děti zajímavé a přínosné a v případě zájmu se zapojí. MŠ spolupracuje s těmito subjekty: Mateřská škola Sulice Želivec, Mateřská škola Bystřice Základní škola Poříčí nad Sázavou Ekocentrum Vlašim Sbor dobrovolných hasičů Nespeky Dálniční policie Mirošovice Klinická logopedka Mgr. Voldřichová Pedagogicko-psychologická poradna Benešov V rámci uvedených projektů a ve spolupráci s uvedenými subjekty připravujeme pro děti akce, které významně rozvíjejí osobnost dítěte, přispívají k jejich aktivnímu rozvoji, chápání okolního světa, motivují je k dalšímu poznávání a učení a učí je žít ve společnosti ostatních. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 13 z 39

14 Školní vzdělávací program není svazujícím dokumentem, je koncipován jako nabídka. Při jeho tvorbě se vycházelo z Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR a z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rámcové cíle vyjadřují univerzální záměry předškolního vzdělávání a jsou to: 1. Rozvoj dítěte, jeho učení a poznání 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Rámcové cíle jsou rozpracovány do cílů dílčích jednak v úrovni oblastní: oblast biologická oblast psychologická oblast interpersonální oblast sociálně-kulturní oblast environmentální, jednak v podobě formulované jako výstupy klíčové kompetence: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské. Jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV jsou zpřesněny a rozpracovány materiálem Konkretizované očekávané výstupy, jsou popsány v optimální úrovni a lze je považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí. Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. Ke snadnější orientaci jsou výstupy uspořádány do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV a v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších podoblastí rozvoje a učení dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně prolínají, jsou i některé očekávané výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech provázané, popř. se do určité míry opakují. Dále jsou očekávané výstupy uvedeny ve zkrácené podobě a pojmy, které upřesňují očekávaný výstup, se posouvají do kategorie konkretizovaný výstup. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 14 z 39

15 Konkretizované očekávané výstupy tvoří přílohu tohoto školního vzdělávacího programu (viz Příloha č. 1). Využívané metody a formy V naší MŠ uplatňujeme a využíváme především prožitkové a kooperační, situační a didakticky cílené vzdělávání formou her a činností, které jsou spontánní i záměrné, individuální, skupinové i frontální. Snažíme se o to, aby děti již získané zkušenosti a dovednosti propojily s novým poznáním, využíváme práci s informacemi, realitu, prožitky, myšlení, fantazii, citové projevy dětí, a to metodami založenými na hře (tvořivé, námětové, dramatizující, konstruktivní, s pravidly), experimentu, pozorování, pokusu, prožitku, vzoru, pohybu, manipulaci, komunikaci, tvoření, fantazii, myšlenkových operacích, poznávání). Nabídku činností/aktivit, příležitostí, situací připravujeme dětem vždy s ohledem na jejich individualitu, zájmy, potřeby, možnosti a schopnosti dle věku tak, aby dostatečně plnily vzdělávací přínos pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 15 z 39

16 VI. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je hlavním prostředkem vzdělávání dítěte v mateřské škole a je určen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Vzdělávací obsah je podán v integrovaných blocích. Toto integrované pojetí respektuje přirozenou celistvost osobnosti dítěte i jeho postupné začleňování do životního a sociálního prostředí. Jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují a ukazují tak na neustálou přítomnost všech oblastí. Integrované bloky nejsou přesně časově omezeny, jsou nabídkou pro tvorbu třídních vzdělávacích programů, pedagogové je neustálé dotváří a doplňují a reagují tak pružně na aktuální změnu stavu ve třídě, zájmy a náladu dětí a tomu přizpůsobují činnosti, formy a metody, kterými naplňují vzdělávací záměry a cíle. Hlavními zásadami je variabilita, vyváženost a prolínání činností, individuální přístup, dostatek času, prostoru, pomůcek, kreativita, nápaditost, nenásilné přechody. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo záměrem v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a sportovní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových a manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. 2. Dítě a jeho psychika záměrem v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. 3. Dítě a ten druhý záměrem v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 4. Dítě a společnost záměrem v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 16 z 39

17 5. Dítě a svět záměrem v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Klíčové kompetence Klíčové kompetence jsou pro dítě předškolního věku dosažitelné, ale každé dítě k nim nedospěje, jejich přehled spíše nabízí představu, kam pedagogové děti směřují a o co u nich usilují. Kompetence k učení: - Dítě pozoruje děje a předměty kolem sebe, všímá si souvislostí, experimentuje, objevuje. Je schopné používat jednoduché pojmy, znaky a symboly. Získané zkušenosti dále využívá v praxi a dalším učení. - Dítě má elementární poznatky o světě lidí, o jiných kulturách, přírodě i technice, dobře se orientuje v prostředí, ve kterém žije. - Klade a hledá odpovědi na otázky, všímá si dění kolem sebe a chce mu porozumět, raduje se z toho, co samo dokáže a zvládne. - Dítě se již učí vědomě, soustředí se na činnost, dovede postupovat dle zadání. Odhadne své síly, ohodnotí svoje pokroky. - Pokud se dítěti dostává uznání a vhodné motivace, učí se s chutí. Kompetence k řešení problémů: - Dítě si všímá problémů kolem něj, přirozenou motivací řeší problémy, na které stačí, pokouší se již řešit problémy samostatně. - Problémy řeší způsobem pokusu a omylu, vymýšlí nová řešení, má vlastní, originální nápady. Využívá především své zkušenosti a fantazii. - Při řešení myšlenkových problémů dítě již využívá logických, matematických i empirických postupů, vnímá elementární matematické souvislosti. - Chápe, že není dobré vyhýbat se řešení problémů, nebojí se chybovat, rozlišuje funkční a nefunkční řešení, volí mezi nimi. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 17 z 39

18 Komunikativní kompetence: - Dítě ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, vede smysluplný dialog. Dokáže své pocity a prožitky vyjádřit různými prostředky. - Domlouvá se verbálně i neverbálně, komunikuje bez strachu s dětmi i dospělými. Rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji využívá. - Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní. Umí pracovat s knihami, encyklopediemi, ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že se je může naučit. Sociální a personální kompetence: - Dítě si umí vytvořit vlastní názor, uvědomuje si, že za své jednání nese důsledky. - Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pozná nevhodné chování, agresivitu a nespravedlnost. - Spolupodílí se na rozhodnutích skupiny, dodržuje daná a pochopená pravidla, dokáže se prosadit, ale i podřídit. - Napodobuje modely prosociálního chování, při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně, umí odmítnout nevhodnou komunikaci, která je mu nepříjemná. - Vnímá a je tolerantní k odlišnostem lidí. Dokáže se bránit projevům násilí a ponižování, chápe, že nespravedlnost, lhostejnost a agresivita se nevyplácí a že je lépe řešit konflikty dohodou. Činnostní a občanské kompetence: - Dítě se učí své činnosti plánovat a vyhodnocovat, dokáže rozpoznat své silné a slabé stránky. - Má smysl pro povinnost, k úkolům přistupuje odpovědně, chápe, že lhostejnost a nízká aktivita mají nepříznivé důsledky - Dítě má představu o tom, co je a není v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, uvědomuje si práva svá i práva ostatních, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu a že svým chováním může prostředí, ve kterém žije, ovlivnit. - Dbá na své zdraví a bezpečí, chová se ohleduplně k ostatním lidem a přírodě. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 18 z 39

19 Rizika - Denní režim nevyhovuje dětským potřebám, není zde dostatečný respekt k individuálním potřebám dítěte, omezování samostatnosti, neznalost zdravotního stavu dítěte - Nedostatek řízených pohybových aktivit, nedostatek informací o lidském těle a o způsobech ochrany zdraví a bezpečí - Nevhodné vzory chování v prostředí MŠ, nepřipravené prostředí pro dítě - Chudá komunikace, špatný jazykový vzor, málo příležitostí k samostatnému projevu dítěte - Nedostatečný rozvoj dovedností, které předcházejí čtení a psaní, omezený přístup ke knížkám - Nedostatek příležitostí k poznávání z vlastní zkušenosti, málo názornosti pro rozvoj fantazie, chybějící prostor k experimentu a samostatnému řešení situací - Nedostatek porozumění a ocenění - Nedostatek empatie, manipulace dítěte, nedůstojné jednání, ponižování - Podporování nezdravé soutěživosti, nedostatek respektu ke vzájemným sympatiím dětí - Přítomnost nevhodných podnětů, nevhodný mravní vzor v okolí, nefunkční pravidla ve skupině - Zvýhodňování některých dětí ve skupině, ironizování a znevažování úsilí dítěte - Nevšímavost k nevhodné komunikaci mezi dětmi, řešení konfliktů bez zjištění příčin - Nedostatek příležitostí vnímat svět v jeho pestrosti, nedostatečné informace, nepravdivé odpovědi na otázky dětí - Jednotvárná, málo podnětná nabídka činností, výběr témat, které jsou dítěti velmi vzdálená, náročná pro chápání, užívání abstraktních pojmů - Nedostatek pozornosti prevenci vlivu prostředí, které by mohlo být pro dítě nebezpečné - Neekologické postoje dospělých, xenofobní chování, uzavřenost školy vůči existujícím problémům Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 19 z 39

20 Integrované bloky (okruhy) Spolu to dokážeme! I. Červené kolečko Cíle a charakteristika bloku: Adaptace na MŠ, seznamování s kamarády, prostředím a režimem dne v MŠ, seznámení se se značkou, místy, kam si odkládám věci. Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem a vrstevníkům, ale také s místem, ve kterém děti žijí, uvědomění si rozdílu mezi městem a vesnicí, nastavení pravidel třídy, uvědomit si změny počasí a proměny v přírodě na podzim, oslavíme Den stromu, seznámení se s plody podzimu, sklizní ovoce, zeleniny, obilí, významem lidské práce na zahradě a na poli (hrabání listí), pracujeme na školní zahradě. Seznámení se s kulturními tradicemi podzimu, jakými jsou například dožínky, vinobraní. Oslavíme Halloween. ZÁŘÍ ŘÍJEN Kudy vedou cestičky do kolečkové školičky 1. Já jsem kluk a ty jsi holka, to je naše kolečková školka 2. Barevné dobrodružství pana Kolečka 3. Ať žijí duchové V integrovaném bloku se v jednotlivých oblastech zaměříme na tyto dílčí cíle a budeme u dětí podporovat dosažení uvedených výstupů: Dítě a jeho tělo osvojení praktických dovedností v oblasti osobní hygieny a sebeobsluhy rozvoj a užívání smyslů (poznávání na ovoci a zelenině, obilovinách, potravinách, přírodě), rozvoj praktických dovedností hrubé a jemné motoriky osvojení přiměřených praktických dovedností při sběru přírodnin a práci s nimi při pobytu v lese procvičení chůze v terénu a zdolávání překážek, prostorovou orientaci rozvoj koordinace ruky a oka, hrubé i jemné motoriky při praktických činnostech (podzimní práce na zahradě, sběr přírodnin a plodů, příprava dobrot z podzimní sklizně) umění relaxovat (relaxační pohádky, hudba, aromaterapie) oblékaní a obutí, správné používání WC, mytí rukou, čištění zubů, samostatnost a čistota při jídle Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 20 z 39

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více