Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO Spolu to dokážeme! Vypracovala: Mgr. Monika Písková ve spolupráci s pedagogy školy

2 Obsah I. Identifikační údaje II. III. Charakteristika MŠ Nespeky Analýza podmínek předškolního vzdělávání 1. Věcné - materiální a hygienické 2. Životospráva 3. Psychosociální 4. Organizace dne 5. Řízení MŠ 6. Personální zajištění 7. Spolupráce s rodiči IV. Organizace vzdělávání V. Charakteristika vzdělávacího programu VI. VII. Vzdělávací obsah Evaluace Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 2 z 39

3 I. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Nespeky Adresa: Pod Květnicí 170, Nespeky Web: Telefon: IČO: IZO MŠ: IZO školní jídelny výdejny: Odpovědná osoba: Mgr. Monika Písková, ředitelka MŠ Zřizovatel: Obec Nespeky, Benešovská 12, Nespeky Typ zařízení: Mateřská škola s celodenním provozem Celková kapacita: 56 dětí Provozní doba: II. Charakteristika MŠ Nespeky Mateřská škola Nespeky se nachází v centru obce, současně ale velmi blízko přírodě. Trio tvoří obec Nespeky, Městečko a Ledce. Nedalekou řeku Sázavu i okolní lesy a přírodu využíváme v rámci sportovní a enviromentální výchovy, rozvíjení vztahu k přírodě, venkovským tradicím, k úctě a toleranci ke všemu živému i neživému. Mateřská škola je předškolním zařízením se dvěma třídami a současnou kapacitou 56 dětí zpravidla pro děti od 3 do 6 (7) let s celodenním provozem poskytujícím komplexní péči, tj. výchovnou, vzdělávací, sociální i poradenskou. MŠ Nespeky disponuje nově postavenou přízemní budovou se dvěma oddělenými, prostornými a světlými třídami a jídelnou, která navazuje na prostory výdejny. Výdejna je členěna a vybavena tak, aby splňovala všechny požadavky a normy pro výdej, úschovu a zpracování potravin a pokrmů. Každá třída má své samostatné hygienické zázemí. Společná je šatna, prostorově členěná na dvě části. V budově se dále nachází ředitelna, sborovna, místnost pro technické zázemí školky (zde je umístěn elektrický kotel a tepelné čerpadlo), místnosti pro sběr a ukládání špinavého i čistého prádla, hygienické zázemí pro personál. Jídelna s navazující třídou je oddělena pohyblivou stěnou, je tedy možnost vytvořit unikátní prostor pro větší akce. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 3 z 39

4 Analýza podmínek předškolního vzdělávání 1. Věcné - materiální a hygienické podmínky Dostatečně velké prostory MŠ, které plně odpovídají příslušným předpisům, jsou vybaveny novým zařízením odpovídajícím antropometrickým požadavkům, počtu dětí, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti. Jednotlivé třídy jsou uspořádány tak, aby co nejlépe vyhovovaly nejrůznějších skupinovým i individuálním činnostem dětí. Mají prostor pro pohybovou činnost, který je také využíván k odpočinku dětí. Každé dítě má ve větratelné skříni uloženou svou matraci a ložní vybavení pod svou značkou tak, aby nemohlo dojít k záměně. Každá třída má své hygienické zázemí, toalety jsou odděleny přepážkami, aby děti měly soukromí, věšáky na ručníky jsou taktéž odděleny. Jídelna je vybavena k tomu, aby ji všechny děti mohly užívat současně. Je dostatečně velká, takže je možné ji využívat i k jiným účelům. Ve třídách se snažíme o vytváření hracích koutků s různým tematickým zaměřením. Nábytek je možné přesouvat dle potřeby, hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby byly dobře vidět, aby si je děti mohly samostatně brát a aby se vyznaly v jejich uložení. Třídy jsou vybaveny hračkami, didkatickými pomůckami, výtvarnými potřebami, tělocvičným nářadím a náčiním, jednoduchými hudebními nástroji, knihami a stavebnicemi a jsou stále doplňovány. V každé třídě je dětský hrací nábytek kuchyňka, obchůdek, sedací souprava a také CD přehrávač. Ve třídě soviček je instalován jeden počítač, který využíváme k práci s multimediálními DVD. Školní zahrada je vybavena 5 hracími prvky (pískoviště, malý dřevěný domeček, věžička se skluzavkou, pružinová houpačka pro 4 děti a lavička=mašinka). Dále je zde uměle vytvořený zatravněný kopeček vhodný k využití při sportovních aktivitách jako terénní nerovnost, v zimním období na bobování. Zahradu využíváme k pěstování zeleniny a bylinek v dřevěných truhlících, s dětmi zde sázíme stromy a pěstujeme ovocné a okrasné keříky. Zahradu zdobí vrbové teepee, které je využíváno především jako ochrana před sluníčkem, současně jako zelený domeček na hraní i vzdělávací aktivity. Interiér školy je vyzdoben pracemi a výrobky dětí, které jsou všechny dostupné i rodičům. Bezpečnost dětí je specifikována ve školním řádu, děti jsou soustavně poučovány o bezpečnosti v budově školy, na školní zahradě, na pozemních komunikacích a na všech dalších místech, kam s nimi docházíme (v lese, na obecním hřišti atd.). Při akcích pořádaných školou, kterých se účastní i rodiče, za své děti rodiče také zodpovídají. Dále plně zodpovídají za chování a konání mladších či starších sourozenců, kteří se účastní akcí pořádaných MŠ (besídky, veřejná čtení atd.). Úkoly 1. Sledovat využívání vybavení ve třídách a na základě analýzy neustále vybavovat třídy potřebnými hračkami, pomůckami a dalším vybavením. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 4 z 39

5 2. Ve spolupráci se zřizovatelem, rodiči a sponzory dále pokračovat na zvelebení a vybavení školní zahrady. 3. Vybavit školu ICT dle finančních možností. 2. Životospráva Dětem se snažíme poskytovat vyváženou a plnohodnotnou stravu v podobě pestrého a zdravého jídelníčku. Snažíme se o důsledné dodržování celodenního pitného režimu a co nejrozmanitější nápojové menu. Během dne se děti mohou kdykoli obsloužit připraveným nápojem v nádobě k tomu určené do vlastního hrníčku. Hrníčky jsou během dne průběžně odmývány v myčce. Ke každému jídlu jsou dětem nabízeny teplé nebo studené nápoje, děti mají možnost volby a přídavku. Obědy jsou do školy dováženy z jídelny ZŠ Čerčany. Přesnídávky a svačiny připravujeme vlastními silami, děti dostávají vždy 1 3 druhy ovoce či zeleniny. Děti do jídla nejsou v žádném případě nuceny, ale snažíme se jim přiměřenou formou informace o jídle podat. Děti se při přípravě na stolování a při stolování učí základům společenského chování, hygieně, maximální sebeobsluze. Nejrůznějšími akcemi se také snažíme dětem přiblížit různé druhy potravin, naším cílem je to, aby děti samy chtěly nejrůznější pokrmy poznat a alespoň ochutnat. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád všech činností (viz Organizační řád školy, Školní řád, Provozní řád), který respektuje biorytmy dětí, ale i individualitu každého dítěte (čas k ukončení hry, k jídlu, k spánku atd.), je flexibilní, pružný a reaguje na nenadálé situace v životě školy a dětí. Rodiče mohou své děti po dohodě s učitelkami přivádět a odvádět i mimo stanovený čas. Pobyt venku je zajištěn v co nejvyšší míře. Při hezkém počasí se ven přesouvají i další aktivity jako např. svačinky, cvičení, řízené činnosti. Pobyt venku je omezen v případě poklesu teplot pod - 10 C, při velmi silném větru či dešti a v případě ostatních nepříznivých klimatických podmínek (např. smog). Děti mají dostatek pohybu jak ve třídě (pravidelné ranní rozcvičky, opičí dráhy, pohybové hry atd.), tak při pohybu venku na školní zahradě, při procházkách do přírody a do okolí. V obou třídách dodržujeme polední klid s ohledem na věk a individuální potřebu odpočinku a spánku. K odpočinku volíme různé klidové činnosti, např. četbu, vyprávění, prohlížení knížek, relaxační hudbu, pro děti s minimální potřebou spánku nebo bez potřeby spánku i další klidové činnosti. Třídy i ostatní prostory školy jsou pravidelně větrány a uklízeny (viz HACCP, Provozní řád). Všechna okna ve třídách i v jídelně jsou vybavena vnitřními či vnějšími žaluziemi, které se Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 5 z 39

6 užívají při ochraně dětí před oslněním, při vytváření příjemného prostředí v době odpočinku či při dalších aktivitách (světelná show, rozsvícení vánočního stromečku, divadélka apod.). Úkoly 1. Snaha o další zkvalitňování jídelníčku postupná analýza současných podmínek i možností a zavádění nových zdravých jídel a bio potravin ve spolupráci s dětmi, rodiči, pedagogickým i provozním personálem. 2. Sledování a případné zavádění nových možností, aktivit, trendů v oblasti sportovních, pohybových a tělesných aktivit, péče o tělo, společenského chování a etikety. 3. Psychosociální podmínky Kolektiv MŠ se snaží o vytvoření a rozvíjení příznivého klimatu školy s důrazem na pozitivní mezilidské vztahy, podporování ohleduplné komunikace a multikulturní orientace, o zvyšování pocitu sounáležitosti a příslušnosti se školou u všech zúčastněných, tedy především zaměstnanců, dětí a rodičů. Každé dítě respektujeme jako jedinečnou osobnost s individuálními potřebami, žádné dítě není zvýhodňováno. Pedagogové jsou dětem vhodným vzorem, zprostředkovávají mu základní životní zkušenosti v přirozeném, stimulujícím, zajímavém, obsahově bohatém a podnětném prostředí, podporují především vstřícnou komunikaci, spolupráci, toleranci, partnerství, empatii a pohodu. Děti mají dostatek času a prostoru, mají možnost volby, ale dodržují jasná pravidla soužití, na jejichž vytváření spolupracovaly. Pedagogové předcházejí projevům šikany a dalším sociálně-patologickým jevům. Děti jsou podporovány k aktivní spoluúčasti, k samostatnému rozhodování, k vytváření a posilování zdravého sebevědomí, sebedůvěry, k navazování přátelství a rozvíjení úcty k ostatním. Důraz je kladen na počáteční adaptaci dětí a dále na trvalou spolupráci s rodiči. K tomu využíváme následujících prostředků a nástrojů: Den otevřených dveří, individuální adaptační program, každodenní průběžný dialog mezi rodičem a pedagogem při předávání dítěte, možnost konzultační schůzky k podrobnějšímu hodnocení dítěte s pedagogem i ředitelkou MŠ, třídní schůzky, informační schůzky před začátkem nového školního roku, přednášky, dotazníky pro rodiče, webové stránky, nástěnky, veškeré pořádané akce (Veřejná čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem, výtvarné dílny s rodiči, společné oslavy tradic a svátků, dětské dny, sportovní dny atd.) aj. Úkoly 1. Snaha pedagogů i ostatních zaměstnanců školy o maximálně objektivní sebehodnocení a případný posun tak, aby byly dodrženy všechny podmínky a předpoklady uvedené v článku 3. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 6 z 39

7 4. Organizace dne Režim dne je stanoven rámcově, umožňuje reagování na nečekané události, plánované akce či individuální potřeby dětí Příchod dětí, ranní činnosti dle volby dětí, spontánní hra Individuální práce s jednotlivci, skupinou Logopedické chvilky, pohybové chvilky, komunitní kruh Hygiena, přesnídávka Řízená výchovně-vzdělávací činnost Pobyt venku sportujeme, děláme pokusy, pozorujeme přírodu, hrajeme si Hygiena, oběd, hygiena, odcházení dětí po obědě Odpočinek, spánek, relaxace, klidové činnosti Hygiena, svačina Odcházení dětí domů Herní i zájmové aktivity dle výběru dětí, pohybové činnosti, pobyt venku 5. Řízení MŠ Statutárním orgánem školy je ředitelka Mgr. Monika Písková. Práci ředitelky vyhodnocuje zřizovatel Obec Nespeky v čele se starostou, panem Josefem Vinduškou. Ředitelka školy je odpovědná za řízení a organizaci školy, zajišťuje podmínky i naplněnost ŠVP, zajišťuje spolupráci se zřizovatelem i s orgány státní správy, tvorbu vnitřních předpisů, zpracovává výhledové i roční plány školy, zajišťuje prezentaci školy, provádí kontrolní činnost. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků školy jsou jasně vymezeny pracovními náplněmi, pracovním a organizačním řádem. Je vytvořen funkční informační systém uvnitř i navenek mateřské školy. Ředitelka vytváří prostředí vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje zaměstnance do řízení mateřské školy, respektuje jejich názor, podporuje a motivuje spoluúčast na rozhodování o otázkách školního programu, vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Zákonní zástupci dětí mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Jsou včas a pravidelně informováni o aktivitách školy. Pedagogové pravidelně informují zákonné zástupce o prospívání a pokrocích jejich dítěte, chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost ve svěřených záležitostech. Mezi zákonnými zástupci a pedagogy se snažíme vytvořit vztah založený na oboustranné otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, důvěře, respektu a ochotě spolupracovat. Úkoly 1. Hledat nové možnosti komunikace a spolupráce se zaměstnanci školy, se zřizovatelem, rodiči, sponzory, zájmovými spolky a charitativními projekty. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 7 z 39

8 6. Personální zajištění V mateřské škole pracuje 5 pedagogů. V každé třídě pečují o děti dva pedagogové a ředitelka školy. Pedagogové využívají různé formy DVPP, jejich vzdělávání je cílené a tématicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti ředitelky školy, potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých pedagogických pracovnic. Pedagogové i ředitelka navštěvují různá školení k získávání nových poznatků, které pak aktivně využívají ve své praxi a předávají je ostatním. Ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti. Pedagogové usilují o další profesní růst prohlubováním své kvalifikace. Pedagogové jednají, pracují a chovají se profesionálním způsobem při všech činnostech během dne, při spolupráci s rodiči a ostatními partnery. Rozvrh přímé pedagogické páce všech pedagogů je řešen tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče všem dětem v průběhu celého dne a aby byla co nejefektivněji využita pracovní doba každého jednotlivce. Specializace jednotlivých pedagogů je využita při hlavní výuce i v doplňkových programech. Všechny záměry a cíle jsou realizovány vlastním pedagogickým týmem. Učitelky vycházejí ze ŠVP, který je v souladu s RVP PV. K MŠ náleží i provozní zaměstnanci (úklid, výdejna) a zaměstnanci zajišťující ekonomický úsek. Úkol 1. Aktivně vyhledávat a v praxi uplatňovat nové přístupy, metody, formy práce s dětmi, využívat tradičních i netradičních kurzů, školení, literatury. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 8 z 39

9 Pedagogičtí pracovníci Funkce Jméno Vzdělání Započaté vzdělání Odborná kvalifikace ředitelka Mgr. Monika Písková Středoškolské: Ano Všeobecná ekonomika Aplikovaná kybernetika Předškolní a mimoškolní pedagogika Vysokoškolské: Učitelství I. stupeň Školský management učitelka Mgr. Natalija Suchá Středoškolské: Gymnázium Vysokoškolské: Kvalifikační studium Dokončována pro učitelky MŠ učitelka Učitelství pro střední školy Bc. Kristýna Wainerová Středoškolské: Sociálně-správní činnost Vysokoškolské: Speciální pedagogika učitelka Jana Hornová Středoškolské: Předškolní pedagogika učitelka Klára Jandová Středoškolské: Předškolní pedagogika Vysokoškolské studium (magisterské) - speciální pedagogika - učitelství 1. stupeň Ano Ano Ano Provozní a ekonomičtí pracovníci Funkce Jméno Vzdělání hospodářka, účetní, provozní pracovnice Vendula Chaloupková Středoškolské provozní pracovnice Radka Bandasová Středoškolské provozní pracovnice Monika Škodová Středoškolské Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 9 z 39

10 7. Spolupráce s rodiči Mezi rodiči a pedagogy se snažíme o vytvoření prostředí vzájemné důvěry, otevřenosti, porozumění, vstřícnosti, respektu a ochoty spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje, a to osobně prostřednictvím pedagogů, informacemi na nástěnkách i na webových stránkách školy či y. Mohou se osobně podílet na nejrůznějších akcích, projektech i výchovně-vzdělávacím programu školy. Pedagogové sledují konkrétní potřeby dětí, snaží se jim porozumět, vyhovět jim, o potřebách i pokrocích dětí informují zákonné zástupce a společně je konzultují, případně se domlouvají na dalším postupu při výchově i vzdělávání. U předškolních dětí provádíme testy školní zralosti, které podrobně s rodiči konzultujeme a doporučujeme případná opatření. V případě, že se dítě jeví jako nezralé, je po domluvě s rodiči odesláno do PPP. Pro děti nadané a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme IVP, se kterými jsou rodiče seznámeni a stvrzují souhlas. Pro děti s odkladem PŠD vytváříme ve spolupráci s rodiči takové podmínky, které by umožnily upravit a rozvinout především oblast, pro kterou byl odklad udělen. Rodiče mají možnost zúčastnit se třídních schůzek, osvětových akcí týkajících se výchovy a vzdělávání předškolních dětí, mohou se sejít s třídními učitelkami i ředitelkou školy k podrobnému rozboru v otázkách prospívání, rozvoje a pokroku dítěte. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost ve svěřených záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně a taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Varují se poskytování nevyžádaných rad. K neustálému zlepšování spolupráce i výchovně vzdělávací práce slouží dotazník, který mohou rodiče vyplnit i anonymně a vyjádřit své názory, přípomínky, nápady, náměty k veškerému dění ve škole. Ty mohou vyjádřit také kdykoli prostřednictvím u, telefonátu či osobního rozhovoru s ředitelkou školy či pedagogy. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 10 z 39

11 IV. Organizace vzdělávání Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 (7) let. Děti jsou přijímány na základě vyhlášeného zápisu. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře pro děti a dorost. Kriteria pro přednostní přijetí: 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky, tj. narozené do Dítě s trvalým pobytem v obci Nespeky, Městečko a Ledce Místa budou obsazována postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším do naplnění volné kapacity školy. Mateřská škola má celodenní provoz od 6.30 do Organizačně je rozdělena na dvě homogenní třídy starší děti = sovičky, mladší děti = včeličky. Každá třída se naplňuje do počtu 28 dětí, kapacita školy je 56 dětí. V. Charakteristika vzdělávacího programu Filosofií naší mateřské školy je navázat na rodinnou výchovu a rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položení základů celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a zájmů, usnadnit dětem počátky jejich životní a vzdělávací cesty a připravit je na vstup do 1. třídy ZŠ jak po stránce citové, sociální, tak s přiměřeným množstvím zkušeností, dovedností a poznatků a se základy morálních a společenských hodnot. Vizí naší MŠ je otevřený prostor, kde se všichni cítí dobře. Chceme dětem umožnit prožití šťastného a aktivního dětství vytvořením pohodového a kamarádského prostředí plného empatie, porozumění, respektu, tolerance. Současně chceme, aby se v naší mateřské škole cítili příjemně a v pohodě všichni, kdo zde pracují, přicházejí každý den nebo nás navštíví jen občas. K oficiálnímu názvu Mateřská škola Nespeky přidáváme ještě neoficiální přívlastek Kolečko, což je pojmenování naší koncepce a na různých materiálech i v prostorách školy se můžete setkat se symbolem 5 barevných koleček propojených opět do jednoho kolečka. Jednotlivá kolečka symbolizují děti, každé je jiné, s jinou osobností, s jinou výbavou a jinými potřebami. Proto budeme k dětem přistupovat individuálně. Současně ale chceme, což naznačuje propojení do jednoho celku, aby děti cítily sounáležitost s celým kolektivem a příslušnost k naší škole, aby do ní chodily rády a s úsměvem. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 11 z 39

12 Sedmero Kolečka Komunikace je základem spolupráce a učení, probíhá-li odpovídajícím způsobem, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek. Vytvoření podmínek pro vzájemnou komunikaci, respekt i toleranci všech zúčastněných: dětí, rodičů, pedagogických a ostatních pracovníků MŠ i dalších osob. Ohleduplnost - Respektovat každé dítě jako jedinečnou osobnost s individuálními potřebami, klást na něj přiměřené nároky, poskytovat dostatek osobní ochrany a osobního soukromí, jednat s dítětem důstojně, všímat si i maličkostí v jeho chování. Respektovat náboženské vyznání rodiny. Lidé a prostředí Všichni pracovníci jsou dítěti vhodným vzorem, jsou si vědomi svého servisního postavení vůči dítěti a zprostředkovávají mu základní životní zkušenosti v přirozeném, stimulujícím, zajímavém, obsahově bohatém a podnětném prostředí. Empatie Dostatek porozumění, ocenění úspěchu i úsilí dítěte. Činnost Vzdělávací činnosti jsou založeny na přímých zážitcích a prožitcích dítěte, vycházejí z jeho individuální volby a samostatné činnosti, využívají spontánních nápadů a aktivit tak, aby děti měly chuť poznávat, tvořit, přemýšlet, objevovat. Kamarádství Rozvíjet příznivé klima školy prosazováním pozitivních mezilidských vztahů, zvyšovat pocit sounáležitosti a příslušnosti se školou u všech zúčastněných, tedy dětí, rodičů i všech zaměstnanců, podporovat ohleduplnou komunikaci a multikulturní orientaci. Otevřenost Cílená a plánovaná spolupráce s rodiči, zřizovatelem, sponzory, dalšími institucemi, organizacemi i soukromými osobami. Umožnit všem zúčastněným vyjádřit své nápady, podněty, iniciativu, kritiku. Profilace MŠ Nespeky směřuje do dvou oblastí: 1. Výchova ke zdraví se zaměřením na oblast pohybu a sportu Pohyb je jednou z nejdůležitějších biologických potřeb dítěte, s jasným přirozeným efektem na zdraví, tělesnou i psychickou zdatnost. Důležité je, aby dítě mělo z pohybových aktivit radost. Je zde také významný sociální aspekt, rozvíjí se kamarádství, smysl pro fair-play, děti se lépe učí vyrovnat se s prohrou a neúspěchem. Právě v předškolním věku si dítě vytváří na sport a pohyb vůbec významné návyky. 2. Rozvoj funkční gramotnosti Zaměření na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Život ve znalostní společnosti na nás všechny valí neustále velké množství informací a dat. Abychom děti nepřetěžovaly množstvím faktů, je důležité naučit je s informacemi pracovat, využívat je ve svůj prospěch a hlavně ke svému rozvoji. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 12 z 39

13 Doplňkové sportovní a relaxační aktivity V rámci doplňkových sportovních aktivit, které jsou rodičům pro děti nabízeny, jezdíme do plaveckého bazénu v Benešově, kde jsou pořádány předplavecké kurzy. V zimě se účastníme lyžařského kurzu v Chotouni v rámci projektu Hravé lyžování a učíme se bruslit na zimním stadionu ve Velkých Popovicích. Děti se mohou též zúčastnit dopoledních wellness pobytů v areálu v Tvoršovicích. MŠ je dále zapojena do těchto projektů: Recyklohraní Celé Česko čte dětem Nemocnice pro medvídky Prima Vizus Loutky patří do školky Hravé lyžování MŠ bude dále intenzivně sledovat další nové možnosti a významné projekty i akce, které by mohly být pro děti zajímavé a přínosné a v případě zájmu se zapojí. MŠ spolupracuje s těmito subjekty: Mateřská škola Sulice Želivec, Mateřská škola Bystřice Základní škola Poříčí nad Sázavou Ekocentrum Vlašim Sbor dobrovolných hasičů Nespeky Dálniční policie Mirošovice Klinická logopedka Mgr. Voldřichová Pedagogicko-psychologická poradna Benešov V rámci uvedených projektů a ve spolupráci s uvedenými subjekty připravujeme pro děti akce, které významně rozvíjejí osobnost dítěte, přispívají k jejich aktivnímu rozvoji, chápání okolního světa, motivují je k dalšímu poznávání a učení a učí je žít ve společnosti ostatních. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 13 z 39

14 Školní vzdělávací program není svazujícím dokumentem, je koncipován jako nabídka. Při jeho tvorbě se vycházelo z Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR a z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rámcové cíle vyjadřují univerzální záměry předškolního vzdělávání a jsou to: 1. Rozvoj dítěte, jeho učení a poznání 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Rámcové cíle jsou rozpracovány do cílů dílčích jednak v úrovni oblastní: oblast biologická oblast psychologická oblast interpersonální oblast sociálně-kulturní oblast environmentální, jednak v podobě formulované jako výstupy klíčové kompetence: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské. Jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV jsou zpřesněny a rozpracovány materiálem Konkretizované očekávané výstupy, jsou popsány v optimální úrovni a lze je považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí. Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. Ke snadnější orientaci jsou výstupy uspořádány do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV a v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších podoblastí rozvoje a učení dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně prolínají, jsou i některé očekávané výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech provázané, popř. se do určité míry opakují. Dále jsou očekávané výstupy uvedeny ve zkrácené podobě a pojmy, které upřesňují očekávaný výstup, se posouvají do kategorie konkretizovaný výstup. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 14 z 39

15 Konkretizované očekávané výstupy tvoří přílohu tohoto školního vzdělávacího programu (viz Příloha č. 1). Využívané metody a formy V naší MŠ uplatňujeme a využíváme především prožitkové a kooperační, situační a didakticky cílené vzdělávání formou her a činností, které jsou spontánní i záměrné, individuální, skupinové i frontální. Snažíme se o to, aby děti již získané zkušenosti a dovednosti propojily s novým poznáním, využíváme práci s informacemi, realitu, prožitky, myšlení, fantazii, citové projevy dětí, a to metodami založenými na hře (tvořivé, námětové, dramatizující, konstruktivní, s pravidly), experimentu, pozorování, pokusu, prožitku, vzoru, pohybu, manipulaci, komunikaci, tvoření, fantazii, myšlenkových operacích, poznávání). Nabídku činností/aktivit, příležitostí, situací připravujeme dětem vždy s ohledem na jejich individualitu, zájmy, potřeby, možnosti a schopnosti dle věku tak, aby dostatečně plnily vzdělávací přínos pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 15 z 39

16 VI. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je hlavním prostředkem vzdělávání dítěte v mateřské škole a je určen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Vzdělávací obsah je podán v integrovaných blocích. Toto integrované pojetí respektuje přirozenou celistvost osobnosti dítěte i jeho postupné začleňování do životního a sociálního prostředí. Jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují a ukazují tak na neustálou přítomnost všech oblastí. Integrované bloky nejsou přesně časově omezeny, jsou nabídkou pro tvorbu třídních vzdělávacích programů, pedagogové je neustálé dotváří a doplňují a reagují tak pružně na aktuální změnu stavu ve třídě, zájmy a náladu dětí a tomu přizpůsobují činnosti, formy a metody, kterými naplňují vzdělávací záměry a cíle. Hlavními zásadami je variabilita, vyváženost a prolínání činností, individuální přístup, dostatek času, prostoru, pomůcek, kreativita, nápaditost, nenásilné přechody. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo záměrem v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a sportovní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových a manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. 2. Dítě a jeho psychika záměrem v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. 3. Dítě a ten druhý záměrem v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 4. Dítě a společnost záměrem v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 16 z 39

17 5. Dítě a svět záměrem v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Klíčové kompetence Klíčové kompetence jsou pro dítě předškolního věku dosažitelné, ale každé dítě k nim nedospěje, jejich přehled spíše nabízí představu, kam pedagogové děti směřují a o co u nich usilují. Kompetence k učení: - Dítě pozoruje děje a předměty kolem sebe, všímá si souvislostí, experimentuje, objevuje. Je schopné používat jednoduché pojmy, znaky a symboly. Získané zkušenosti dále využívá v praxi a dalším učení. - Dítě má elementární poznatky o světě lidí, o jiných kulturách, přírodě i technice, dobře se orientuje v prostředí, ve kterém žije. - Klade a hledá odpovědi na otázky, všímá si dění kolem sebe a chce mu porozumět, raduje se z toho, co samo dokáže a zvládne. - Dítě se již učí vědomě, soustředí se na činnost, dovede postupovat dle zadání. Odhadne své síly, ohodnotí svoje pokroky. - Pokud se dítěti dostává uznání a vhodné motivace, učí se s chutí. Kompetence k řešení problémů: - Dítě si všímá problémů kolem něj, přirozenou motivací řeší problémy, na které stačí, pokouší se již řešit problémy samostatně. - Problémy řeší způsobem pokusu a omylu, vymýšlí nová řešení, má vlastní, originální nápady. Využívá především své zkušenosti a fantazii. - Při řešení myšlenkových problémů dítě již využívá logických, matematických i empirických postupů, vnímá elementární matematické souvislosti. - Chápe, že není dobré vyhýbat se řešení problémů, nebojí se chybovat, rozlišuje funkční a nefunkční řešení, volí mezi nimi. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 17 z 39

18 Komunikativní kompetence: - Dítě ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, vede smysluplný dialog. Dokáže své pocity a prožitky vyjádřit různými prostředky. - Domlouvá se verbálně i neverbálně, komunikuje bez strachu s dětmi i dospělými. Rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji využívá. - Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní. Umí pracovat s knihami, encyklopediemi, ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že se je může naučit. Sociální a personální kompetence: - Dítě si umí vytvořit vlastní názor, uvědomuje si, že za své jednání nese důsledky. - Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pozná nevhodné chování, agresivitu a nespravedlnost. - Spolupodílí se na rozhodnutích skupiny, dodržuje daná a pochopená pravidla, dokáže se prosadit, ale i podřídit. - Napodobuje modely prosociálního chování, při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně, umí odmítnout nevhodnou komunikaci, která je mu nepříjemná. - Vnímá a je tolerantní k odlišnostem lidí. Dokáže se bránit projevům násilí a ponižování, chápe, že nespravedlnost, lhostejnost a agresivita se nevyplácí a že je lépe řešit konflikty dohodou. Činnostní a občanské kompetence: - Dítě se učí své činnosti plánovat a vyhodnocovat, dokáže rozpoznat své silné a slabé stránky. - Má smysl pro povinnost, k úkolům přistupuje odpovědně, chápe, že lhostejnost a nízká aktivita mají nepříznivé důsledky - Dítě má představu o tom, co je a není v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, uvědomuje si práva svá i práva ostatních, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu a že svým chováním může prostředí, ve kterém žije, ovlivnit. - Dbá na své zdraví a bezpečí, chová se ohleduplně k ostatním lidem a přírodě. Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 18 z 39

19 Rizika - Denní režim nevyhovuje dětským potřebám, není zde dostatečný respekt k individuálním potřebám dítěte, omezování samostatnosti, neznalost zdravotního stavu dítěte - Nedostatek řízených pohybových aktivit, nedostatek informací o lidském těle a o způsobech ochrany zdraví a bezpečí - Nevhodné vzory chování v prostředí MŠ, nepřipravené prostředí pro dítě - Chudá komunikace, špatný jazykový vzor, málo příležitostí k samostatnému projevu dítěte - Nedostatečný rozvoj dovedností, které předcházejí čtení a psaní, omezený přístup ke knížkám - Nedostatek příležitostí k poznávání z vlastní zkušenosti, málo názornosti pro rozvoj fantazie, chybějící prostor k experimentu a samostatnému řešení situací - Nedostatek porozumění a ocenění - Nedostatek empatie, manipulace dítěte, nedůstojné jednání, ponižování - Podporování nezdravé soutěživosti, nedostatek respektu ke vzájemným sympatiím dětí - Přítomnost nevhodných podnětů, nevhodný mravní vzor v okolí, nefunkční pravidla ve skupině - Zvýhodňování některých dětí ve skupině, ironizování a znevažování úsilí dítěte - Nevšímavost k nevhodné komunikaci mezi dětmi, řešení konfliktů bez zjištění příčin - Nedostatek příležitostí vnímat svět v jeho pestrosti, nedostatečné informace, nepravdivé odpovědi na otázky dětí - Jednotvárná, málo podnětná nabídka činností, výběr témat, které jsou dítěti velmi vzdálená, náročná pro chápání, užívání abstraktních pojmů - Nedostatek pozornosti prevenci vlivu prostředí, které by mohlo být pro dítě nebezpečné - Neekologické postoje dospělých, xenofobní chování, uzavřenost školy vůči existujícím problémům Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 19 z 39

20 Integrované bloky (okruhy) Spolu to dokážeme! I. Červené kolečko Cíle a charakteristika bloku: Adaptace na MŠ, seznamování s kamarády, prostředím a režimem dne v MŠ, seznámení se se značkou, místy, kam si odkládám věci. Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem a vrstevníkům, ale také s místem, ve kterém děti žijí, uvědomění si rozdílu mezi městem a vesnicí, nastavení pravidel třídy, uvědomit si změny počasí a proměny v přírodě na podzim, oslavíme Den stromu, seznámení se s plody podzimu, sklizní ovoce, zeleniny, obilí, významem lidské práce na zahradě a na poli (hrabání listí), pracujeme na školní zahradě. Seznámení se s kulturními tradicemi podzimu, jakými jsou například dožínky, vinobraní. Oslavíme Halloween. ZÁŘÍ ŘÍJEN Kudy vedou cestičky do kolečkové školičky 1. Já jsem kluk a ty jsi holka, to je naše kolečková školka 2. Barevné dobrodružství pana Kolečka 3. Ať žijí duchové V integrovaném bloku se v jednotlivých oblastech zaměříme na tyto dílčí cíle a budeme u dětí podporovat dosažení uvedených výstupů: Dítě a jeho tělo osvojení praktických dovedností v oblasti osobní hygieny a sebeobsluhy rozvoj a užívání smyslů (poznávání na ovoci a zelenině, obilovinách, potravinách, přírodě), rozvoj praktických dovedností hrubé a jemné motoriky osvojení přiměřených praktických dovedností při sběru přírodnin a práci s nimi při pobytu v lese procvičení chůze v terénu a zdolávání překážek, prostorovou orientaci rozvoj koordinace ruky a oka, hrubé i jemné motoriky při praktických činnostech (podzimní práce na zahradě, sběr přírodnin a plodů, příprava dobrot z podzimní sklizně) umění relaxovat (relaxační pohádky, hudba, aromaterapie) oblékaní a obutí, správné používání WC, mytí rukou, čištění zubů, samostatnost a čistota při jídle Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky Stránka 20 z 39

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více