Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice. Absolventská práce OSVĚTIM A TEREZÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce OSVĚTIM A TEREZÍN"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce OSVĚTIM A TEREZÍN Eliška Böhmová 9. třída Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok 2012/2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literaturu a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne Jméno autorky: Eliška Böhmová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Jitce Zíkové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem byla zpracována jako absolventská práce při ukončeni základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na místa, která navždy změnila životy miliónů lidí...

5 Obsah Úvod Když se řekne koncentrační tábor Osvětim továrna na smrt Josef Mengele anděl smrti Terezín Příběh Helgy Weissové Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací...22

6 Úvod Absolventskou práci s tímto tématem jsem si vybrala proto, že mě uvedené téma zajímá a v loňském roce jsem Terezín i Osvětim navštívila. Již po příjezdu k branám Osvětimi se mě zmocnil zvláštní pocit, který jde jen těžko popsat slovy. Uvědomila jsem si, že stojím na místě, kde zemřely miliony lidí, a s nimi jejich touhy a naděje a nikdy nepochopím, jak se mohl někdo takového strašného činu, jako je cílené vyvražďování, dopustit. Nestačím se divit, když čtu, čím vším si museli lidé v koncentračních táborech projít. Jen těžko si dokážu představit, jak museli být zmateni, když je najednou odtrhli od jejich rodin, které většina z nich už nikdy neviděla. Jak museli být silní, aby všechny ty hrůzy a utrpení, které na nich byly páchány, snášeli s nadějí a vůlí žít. Jen těžko si dovedu představit, jaké zoufalství musel prožívat každý z nich, který táborem prošel. 5

7 1. Když se řekne koncentrační tábor Koncentrační tábor, koncentrák, lágr, je místo, které slouží k hromadnému věznění lidí, kteří sem jsou umístěni i bez řádného soudu nebo jiného důvodu. Označení koncentrační tábor bylo nejdříve používáno ve smyslu internačních táborů pro civilní obyvatelstvo např. v USA pro indiány apod. Později byly jako koncentrační tábory označeny ty, kde německý nacistický režim zadržoval, mučil a zabíjel své nepřátele. Poté, co byly nacistické koncentrační tábory v roce 1945 osvobozeny a byla odhalena jejich role v nacistické genocidě, stalo se označení koncentrační tábor synonymem nejhrubšího porušování lidských práv. Osvětim byl nejen koncentračním táborem, ale i táborem vyhlazovacích. Vyhlazovací tábory sloužily k cílenému vraždění národů, převážně Židů tzv. holocaust. Vyhlazovací tábory budovali Němci v období druhé světové války a to převážně v Polsku. Dalšími vyhlazovacími tábory byl např. Chelmno, Majdanek, Sobibór, Treblinka. V Osvětimi zahynulo až milion a půl lidí, v Sobibóru 250 tisíc, v Treblince 870 tisíc lidí. V různých druzích nacistických táborů, pod správou SS, byly vězněny a zavražděny milióny lidí. Osvětim je místo největšího masového vraždění, jaké kdy svět viděl. Arnošt Lustig, český spisovatel, který sám holocaust přežil, ve svém televizním dokumentu prohlásil: V Osvětimi se odehrávalo to nejukrutnější mučení lidí, často úplně nevinných, jaké dějiny znaly. Říkat, že se Němci chovali jako zvířata, je velká urážka zvířat. Nejhorší byla bezcennost života, podvědomé vědomí, že jednoho dne mě zadusí jako štěnici, že nemám žádnou cenu. 6

8 2. Osvětim továrna na smrt Osvětim (německy Auschwitz) je celá soustava 39 koncentračních táborů, které byly rozděleny do tří hlavních skupin: Osvětim I: hlavní, řídící tábor, ústředna gestapa, byl založen vstupní brána do Osvětimi I je označena nápisem Arbeit Macht Frei - práce osvobozuje v Osvětimi I bylo první testování cyklonu B ve sklepě Blocku 11 7

9 Osvětim II: měla oficiální název Birkenau hlavním cílem bylo hromadné ničení lidí v plynových komorách. K Birkenau patřily menší tábory. Zemědělský tábor Budy, drůbežnický Harmeze, zahradnický Rajsko a chemické laboratoře. Osvětim III: neboli BUNA koncentrační tábor pro výstavbu gigantických továrních komplexů na výrobu synthetické gumy v Monowicích. K táboru náležely menší tábory při uhelných dolech např. Jawiszowice, Jaworzno, Bobrek, Janina, cementárny v Goleszówě a jiné. 8

10 Tábor v Osvětimi byl založen v roce 1940 na Himmlerův rozkaz. Heinrich Himmler byl vůdce SS, šéf gestapa, říšský ministr vnitra a organizátor hromadného vyvražďování Židů. Velitelem tábora se stal ve svých 39 letech, Rudolf Höss. Koncentrační tábor Osvětim byl postaven v bažině, v kraji, kde většinu roku panovalo nevlídné počasí a kde se žilo jen velmi těžce. V létě zde bylo nesnesitelné vedro, v zimě vězňové trpěli velikým chladem, na jaře a na podzim zde bývaly vichřice a časté mlhy. Nepříznivé počasí mělo velký vliv na tělesný i duševní stav vězňů. Vězňové museli pracovat např. i za největšího deště, a celých dvanáct hodin pracovali venku. V Birkenau nebyla pitná voda. Vězňové zde trpěli nesnesitelnou žízní. V táboře řádil tyfus, úplavice a jiné nakažlivé choroby. Esesáci se k vězňům přibližovali pouze na vzdálenost několika metrů, aby sami nebyli nakaženi nakažlivou chorobou. Při příjezdu do Osvětimi probíhala tzv. selekce, třídění zejména Židů na práceschopné a ty, kteří šli rovnou na smrt. Ti, kteří byli určeni na práci, byli zahnáni do koupelny v desinfekční stanici, kde přišli o veškerý svůj majetek. Ostříhali jim vlasy, přidělili hadry, které před tím nosilo mnoho vězňů, byly špinavé a otrhané. Selekce se konaly i v případě, když byl tábor již přeplněn. Nazí vězňové nastoupili před eseslékaře, kteří jediným pohybem palce určili vězně rovnou na smrt. Vybírali vězně slabé, tak zvané musulmany a ty, kteří měli různé oděrky, svrab, vředy apod. Často však mezi nimi byli i zdraví lidé. Vše co po vězních zůstalo, bylo plně využito, osobní věci se shromažďovaly a třídily v prostoru tzv. Kanada. Všechny osobní věci a cennosti, které vězni museli hledat a třídit, se staly majetkem Říše. Velmi zde bylo rozšířené tzv. organizování - vězni kradli zvláště jídlo, oblečení, esesáci peníze a cennosti. V Osvětimi I. byl vězni obávaný zvláště block 11, který byl vězením uvnitř vězení. Zde se mučilo a vraždilo otřesným způsobem. Většina těch, kteří byli do blocku 11 odvlečeni se již nevrátili. Vedle blocku 11 je cihlová zeď, kde byli vězni vražděni, je to tzv. stěna smrti. V blocku 11 byl poprvé vyzkoušen Cyklon B. 9

11 Osvětim II. - Birkenau začali nasicté budovat až v září Koncentrační tábor Osvětim II - Birkenau se nachází asi 2 km na západ od Osvětimi I. a měl původně sloužit pro válečné zajatce. Tábor budovalo sovětských zajatců, kteří sem byli za tímto účelem posláni. Při stavbě baráků byla průměrná délka života sovětských zajatců 2 týdny. Podmínky těchto zajatců byly tak otřesné, že mezi nimi existovali i případy kanibalismu. Hlavním úkolem koncentračního tábora Birkenau bylo záměrné a hromadné ničení národů. Vězňové, kteří byli ve styku s přijíždějícími transporty a dělali si svou evidenci, odhadují počet všech zavražděných v Birkenau na lidí, z toho asi 90 % Židů. V Březince byly postaveny čtyři krematoria s plynovými komorami, další dvě plynové komory v bývalých selských domech, spalovací jámy a hranice. Všechna čtyři krematoria mohla denně zavraždit až 4700 lidí. Vraždilo se cyklonem B. Cyklon B je chemikálie, která se v táboře používala k hubení hmyzu krystalický kyanovodík. Časté byly i útěky z Osvětimi, ovšem vězňové si byli velmi dobře vědomi, že pokud utečou, bude za jejich útěk zabito mnoho dalších vězňů. Rees ve své knize Osvětim, nacisté a konečné řešení přibližuje útěk čtyř vězňů a poukazuje na to, že podařený útěk ještě neznamenal pro vězně konec utrpení. Jednomu z nich nacisté, jako odplatu za útěk, odvlekli 10

12 celou rodinu do Osvětimi a zde je zavraždili, ostatní byli životem v Osvětimi natolik poznamenáni, že nebyli schopni normálně žít. Mezi nacisty vládlo napětí, protože někteří byli přesvědčeni, že Židé by měli pracovat pro Říši a jiní se domnívali, že by se Židé měli vyvraždit. Osvětim ovšem dokázala oba tyto názory spojit tím, že Židé v Osvětimi, kteří byli určeni na práci, se doslova udřeli k smrti. Pracovali v otřesných podmínkám, bez jídla, pití a každodenního ponižování, mlácení a týrání. Když po hrůzném zacházení nebyli již práce schopni, dopravili je nacisté do likvidačního tábora Birkenau. V létě 1944 nabylo vraždění nacistů na síle. Začali uskutečňovat tzv. konečné řešení židovské otázky. Většina všech transportovaných byla posílána rovnou do plynu. Nacisté se nikdy nepokusili zlikvidovat KT Osvětim I., nikdy se před veřejností nesnažili ukrýt existenci koncentračních táborů ovšem, plynové komory v Birkenau při odchodu vyhodili do povětří, aby zahladili stopy masového vraždění do tábora dorazili vojáci Rudé armády. Ti, kteří nebyli v pochodu smrti, byli zachráněni. Vojáci Rudé armády zde osvobodili na vězňů. Pobuřující ovšem je, že mnoho příslušníků SS, kteří se podíleli na masovém vraždění v Osvětimi a jiných koncentračních táborech, nebyli nikdy dopadeni a potrestáni cca 85% spáchal Himmler sebevraždu. Rudolf Höss byl pověšen před vstupem do krematoria v Osvětimi I V roce 1947 založilo Polsko na památku obětí na místě KO Osvětim muzeum, které navštíví ročně až návštěvníků. 3. Josef Mengele anděl smrti Byl nejstarším synem úspěšného inženýra Karla Mengeleho. Narodil se Jeho přáním bylo, aby se jeho jméno zapsalo do naučného slovníku. V roce 1927 vstoupil do Velkoněmeckého svazu mládeže. Maturitu složil jako průměrný student roku Roku 1931 vstoupil do Jungstahlhelmu, mládežnické organizace Stahlhelmu. Poté studoval medicínu se zaměřením na antropologii a genetiku. 11

13 Roku 1932 jeho otec přivítal ve městě Adolfa Hitlera. Stahlhelm byl začleněm do SA, tak se Josef Mengele stal automaticky členem SA. Poté Mengele promoval roku 1935 v oboru antropologie, který byl velmi v módě v době nacistického režimu. Pracoval na rasově morfologickém výzkumu přední části spodní čelisti čtyř rasových skupin, který byl vyhodnocen jako výborný. Jeho snem však byla kariéra vědce. Ve Frankfurtu nad Mohanem získal místo asistenta výzkumu na Říšském institutu pro dědičnou biologii a rasovou hygienu. Zde mu vtloukali do hlavy povinnost lékaře ukončit rasově nehodnotný život. U profesora Otmara von Vershuera uzavřel Mengele druhý studijní obor, lékařství. Mengele pracoval také u soudů. Rozhodoval, kdo je Žid a kdo ne. V roce 1940 byl poslán na východní frontu jako lékař. V roce 1942 byl zraněn, což mu vyneslo vyznamenání Železným křížem prvního stupně, ale i nezpůsobilost pro frontu. 30. května 1943 nastoupil Mengele do koncentračního tábora Osvětim v Polsku. Hlavním jeho úkolem byla selekce nově příchozích Židů. Na jednu stranu posílal zdravé a silné lidi, kteří měli pracovat v nelidských podmínkách. Na druhou stranu posílal starce, ženy a děti rovnou na smrt. Na dvojčatech, nebo nějakým způsobem divných lidech, trpaslících apod., Mengele prováděl výzkumy v oblasti antropologie a genetiky. Výsledky výzkumů nebo vzorky posílal profesoru Verschuerovi. Posílal mu i kusy těl, ruce, nohy atd. Josef Mengele páchal na židovských dětech ty největší a nejbrutálnější zločiny. Při třídění Židů působil Mengele jako vzdělaný a příjemný muž, pískal si u toho své oblíbené melodie. Ve své laboratoři ovšem prováděl ohavné pokusy na dětech, hlavně na dvojčatech. Např. do očí dětem injekcí vstříkl barvivo, které mělo oči obarvit do modra, snažil se měnit i barvu vlasů vstřikováním různých roztoků pod kůži na hlavě. Pokud pokusné dvojče zemřelo, zabíjel okamžitě i to druhé, aby jejich pitvy mohly probíhat současně. Dvojčatům odstraňoval kusy kůže a sešíval je zády k sobě, aby tak dosáhl krevní výměny. Implantoval orgány a údy, sterilizoval dívky a kastroval chlapce, pokoušel se o změnu pohlaví, infikoval své oběti smrtelnými chorobami. Mnoho pokusů se provádělo bez umrtvení. Děti byly izolovány, dostávaly různé drogy, musely se podrobovat operacím hlavy, míchy, nervů. Nacisté se snažili vynalézt prostředek, jak urychlit a rozšířit rozmnožování vlastní, tak zvané čisté nordické rasy a naopak omezili množení rasy méněcenné. Svým morčátkům jak říkával objektům svých pokusů, např. pouštěl benzin nebo fenol žilou, mnoho pacientů dostávalo injekce pouze se vzduchem. Svou ordinaci v Osvětimi měl vždy 12

14 uklizenou a jeho nářadí, kterým ovšem konal neskutečná zvěrstva, bylo vždy velmi pečlivě sterilizováno a srovnáno. Tyto pokusy měly téměř vždy za následek krutou a bolestivou smrt opustil Josef Mengele Osvětim kvůli blížící se Rudé armádě. Sebral i veškeré dokumenty o svém bádání. Po skončení války byl zajat a pobýval v zajateckých táborech. Ačkoliv byl členem SS, vydával se za řadového vojáka a díky tomu, že z estetických důvodů nebyl tetován a použil několikrát jiné jméno, byl v létě 1945 propuštěn na svobodu. Po propuštění žil na malé zemědělské farmě v americké okupační zóně. Roku 1949 se mu podařilo přejít hranice se Švýcarskem a odtud se dostal do Itálie. Po příchodu do Itálie ho zatkla policie pro padělaný pas. Italská policie se ovšem dala podplatit a Mengele je opět volný. Za dva dny od incidentu vyplouvá lodí do Jižní Ameriky. V Buenos Aires si otevírá soukromou lékařskou praxi pod změněným jménem. Zde začal navazovat styky s bývalými nacisty. V roce 1954 obdržel zprávu od své manželky, že se rozhodla ukončit manželství. Mengele se v roce 1956 rozhodl vážit cestu do Evropy, aby viděl svého dvanáctiletého syna. Setkali se ve Švýcarsku. Mengele odjíždí zpět do Jižní Ameriky a vzal s sebou i švagrovou Marthu, kterou si po třech letech vzal na svou ženu. Na Mengeleho je vydán zatykač a Bonn požádal Argentinu o jeho vydání. Mengele se však na adrese již nezdržoval a začalo obrovské pátrání po bývalém zločinci. V tuto dobu byl již Mengele v Paraguayi, kde měl své vlivné přátele a ti mu zprostředkovali místní občanství. Mengele se vrací do Argentiny. V roce 1960 odchází Mengele do Egypta. Zde byl však prozrazen, a proto prchá zpět do Latinské Ameriky. Mengele se různě pohybuje mezi Paraguayí, Argentinou a Brazílií. V roce 1977 po složitém plánování se Mengele znovu setkává se svým dospělým synem Rolfem. Snaží se pře ním obhájit své zločiny, Rolf však jeho názory nepřijímá. Při dovolené na pláži u Sao Paula ranila Mengeleho mrtvice a zemřel. Přátelé ho pohřbili na brazilském hřbitově a na hrob napsali jméno Wolfgang Gerhard, a to proto, aby neohrozili ty, co mu pomáhali se skrývat. 13

15 Josef Mengele 4. Terezín Pevnost Terezín byla založena již v roce 1780 Josefem II. Měla sloužit jako obranná pevnost před vpády Prusů. Pevnost se skládá z Hlavní (velké) pevnosti a Malé pevnosti. Malá pevnost byla již od založení využívána jako vězení. V první světové válce zde byl vězněn např. Gavrilo Princip. Za druhé světové války v Malé pevnosti zřídilo gestapo vězení pro politické vězně. V Hlavní pevnosti bylo vytvořeno židovské ghetto. Pevnosti na sobě nebyly závislé. Terezín za II. světové války sloužil jako sběrný a průchozí tábor pro židovské obyvatelstvo. Terezín byl vhodný z několika důvodů, např. pevnostní valy znesnadňovaly útěky vězňů, v kasárenských budovách bylo možné umístit velké množství lidí, blízko Terezína procházela důležitá železniční trať. Funkcí ghetta bylo shromažďovat Židy a transportovat dále. Někteří Židé v ghettu žili pouze pár dní, jiní měsíce, někdo rok, jen velmi málo vězňů zde strávilo až čtyři roky. Celkem Terezínem prošlo asi Židů. Mnoho lidí zemřelo přímo v ghettu a to díky velmi špatným životním podmínkám. Při příjezdu do ghetta byli lidé nejprve umístěni v tzv. šlojsce, budově, kde Němci Židům odebrali jejich věci. Velmi špatné bylo ubytování. V místnosti žilo společně mnoho 14

16 lidí, spali na třípatrových palandách z prken. Lidé trpěli hladem a umírali na nemoci v důsledku špatných životních podmínek. Život v ghettu byl omezen mnoha zákazy a nařízeními. Nesměli např. chodit po chodníku, byl zakázán styk mužů a žen, nesměli vstupovat na trávu apod. V ghettu i v Malé pevnosti vězni denně tvrdě pracovali. Na základě žádosti Mezinárodního výboru červeného kříže, který usiloval o návštěvu některých koncentračních táborů, se nacisté snažili o to, aby ghetto budilo zdání normálního města. Na základě toho bylo v roce 1943 zahájeno tzv. zkrášlování města. Byla zde otevřena kavárna a obchody, v těch ale nebylo většinou nic ke koupení. Ghetto mělo své vlastní peníze, které dostávali pracující jako odměnu, neměly však žádnou hodnotu. Pro děti zde byly v parku postaveny houpačky a kolotoče, kde si musely děti povinně hrát, když přijela zahraniční návštěva. Terezín měl sloužit jako nástroj nacistické propagandy, ze strany Němců šlo o to, aby přesvědčili celý svět o tom, že zprávy o vraždění Židů jsou nepravdivé. Na základě toho byl v roce 1944 natočen film o životě v ghettu. Tento snímek je dnes návštěvníkům Terezína promítán. Ve filmu Židé hrají fotbal, děti chodí do školy, je zde zachycen běžný život. Osvobození Terezína proběhlo bez bojů. 5. května 1945 utíkají poslední nacisté a 8. května 1945 přijíždějí první sovětské jednotky. Většinu příslušníků SS, kteří v Terezíně působili, se však nepodařilo nikdy dopadnout a za jejich činy potrestat. Po skončení 2. světové války se Terezín stal poutním místem. Je zde stálá expozice věnovaná tématu konečného řešení židovské otázky. 15

17 Terezín 5. Příběh Helgy Weissové Helga Hošková Weissová se narodila 10. listopadu 1929 v Praze v židovské rodině. Helga Hošková-Weissová je česká akademická malířka, která se ve své tvorbě výrazně věnuje tématu holocaustu, který sama na vlastní kůži zažila. Je autorkou kreseb z terezínského ghetta. Kromě České republiky vystavovala svá díla na četných výstavách v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Itálii a ve Spojených státech. Za svou celoživotní tvorbu byla v roce 1993 vyznamenána udělením čestného doktorátu v Bostonu. V roce 2009 ji za její tvorbu byla 16

18 udělena Medaile Josefa Hlávky a 28. října 2009 ji byla Václavem Klausem udělena Medaile Za zásluhy. Ve svých 12 letech byla i se svými rodiči deportována do ghetta v Terezíně. Helga Weissová si své zážitky z války, z terezínského ghetta, koncentračního tábora v Osvětimi, Freibergemu a Mauthausenu zapisovala do deníku, který doplňovala autentickými kresbami. Kniha Deník začíná mobilizací v roce 1938, popisuje život v terezínském ghettu ( ) a prožitky v koncentračních táborech. Deník ukončila návratem do Prahy v květnu 1945 slovy: Konečně doma. Helga i její maminka jako zázrakem přežily pobyt v Terezíně, Osvětimi, Freibergu a Mauthausenu i náročnou cestu zpátky domů do Prahy. Je jednou z mála Židů, kteří se do Prahy vrátili a i po válce ve městě zůstali. Příběh mě oslovil tím, že Helze Weissové bylo stejně jak mě, 15 let, když válka skončila. Zamýšlím se nad tím, že zatímco já mohu chodit do školy, ven s kamarády, mám u sebe svou rodinu, ona ve válce přišla nejen o svobodu, ale v koncentračním táboře Osvětim byl zavražděn i její otec. Tímto se vžívám do příběhu Helgy a snažím se na okamžik žít její příběh, vcítit se do jejích pocitů, strachů a beznaděje, představuji si, že já jsem židovská dívka Helga: Maminka s tatínkem nejsou doma, poslouchají u sousedů rádio a baví se o mobilizaci. Co to vlastně je ta mobilizace? Nevím. Vždyť je mi teprve 10 let. Chodím do školy, ale jsme všichni poslední dobou nevyspalí a rozrušení z nočních náletů, kdy jsme se několikrát za noc přesouvali do sklepa, který slouží jako úkryt. V Praze již není bezpečno. Je mi tak úzko, bojím se. Německé vojsko překročilo hranice Československa. Od není klid, přicházejí nová a nová nařízení, která nás utiskují a zraňují. Nesmíme navštěvovat kavárny, biografy, divadla, parky, židovská mládež je vyloučena z veřejných škol. 1. září 1939 vypukla válka. Do školy již nesmím, učíme se střídavě v bytech židovských dětí. Postupně ovšem přicházím o všechny kamarády. Odjíždějí v transportech. Kam? To nevím. 17

19 V prosinci 1941 jsme deportování do Terezína. Oblékám si kabát s transportním číslem. Všichni mlčí, musíme jít. Terezín.... Je nás 21 v malé místnosti. S maminkou máme 1,2 metrů čtverečních. Tatínek bydlí jinde, alespoň, že ve stejném městě. Stýkat se ovšem nesmíme, ani dopisy psát. Přesto si píšeme jak to jde na kousíčky papírku. Tatínka občas zahlédneme, ale mluvit s ním, nebo se přiblížit je téměř nemožné. Tady jsi zajatec a hotovo. Štědrý den. Tajně připravujeme program, ovšem hladové a ustrašené jsme všechny myšlenkami někde jinde. DOMA. Smrt je všude kolem nás, z okna pozorujeme mladé chlapce s lopatami na ramenou aby si vykopali vlastní hrob. Co provedli tak strašného? Psali domů. Apel, transporty a pořád dokola. Řádí tady tyfus. Je mi hrozně špatně. Dáša, Lorka, Lilka zemřely. Někdo utekl, nesouhlasí stav a tak všichni nástup. Na veliké louce všichni seřazeni po stovkách a neustálé, dlouhé hodiny přepočítávání. S maminkou již nebydlím. Uvidím se s rodiči ještě? A opět transporty, nástupy, nemoci, smrt. Tatínek je zařazen do transportu, jedou budovat nové ghetto. Dva dny na to jsme v transportu i my s maminkou odjíždíme s maminkou a doufáme, že se tam setkáme s tatínkem. Přece nám to slíbili. Jedeme 24 hodin. Kam? Tak tohle je koncentrační tábor Osvětim. Terezín je proti tomu úplný ráj. Proč je venku tolik esesáků a proč tak křičí? Proč bijí ty nebohé lidi? Selekce. Třídí nás na dvě skupiny. Starší a matky s malými dětmi vlevo, ostatní vpravo. Jenom aby mě nechali s maminkou. RECHTS! Sláva, jsme obě na jedné straně... Nejdříve nás odvedli do lázní, kde nám vzali vše, co jsme měli. Oholili nám hlavu. Máme příšerný hlad. Apel, stojíme neskutečně dlouho venku, kde nás počítají. Když jsme se po apelu promrzlé vyšplhaly na kavalce a zabalily promrzlé nohy a ruce do hadrů, je nový nástup na latrínu a do umývárny. Všechno se odehrává v takové rychlosti, že není možné použít ani jednu z těchto místností. 18

20 Blíží se večer. Zase ležet nehnutě v jedné poloze. Stěhovali nás opět jinam. Z našeho lágru převádějí děti na druhou stranu. Rozumím tomu jdou do plynu. Jediné co vidím, jsou dva, ve dne v noci kouřící komíny. Už mi není ani zima. Člověk vydrží hodně, víc, než si myslí. Apel, další transport. Dělí nás na dvě skupiny. Dobře to dopadlo, jsem s maminkou. Napadlo mě, že právě my jdeme do plynu. Naděje, že bych mohla ještě spatřit tatínka, je pryč. Nástup do dobytčáku. Prý je to dobrý transport. Továrna na letadla. Máme pořád obrovskou žízeň a hlad. A znovu apel, vyrážíme. Fronta musí být už blízko. Otevřené vagony. Máme hlad. Několik dní trávíme ve vlaku. V noci chci utéct, ale nemohu zde nechat nemocnou maminku. Projíždíme Čechami, Most, Chomutov, Klatovy. Lidé nám do vagonu házejí jídlo, slyším češtinu. Šestnácti denní strašlivá cesta je u konce, před námi nápis Mauthausen. Další utrpení, hlad se Mauthausen vzdal. Je MÍR. Dočkali jsme se. Přežili jsme. JE MÍR v čistých šatek a s plným žaludkem sedíme ve vlaku. Slzy štěstí a radosti mi stékají po tvářích. Vytoužená PRAHA. Konečně doma. 19

21 20

22 Závěr Myslím si, že toto téma je důležité. Lidé by na to, co se dělo v koncentračních táborech, neměli zapomenout, aby se to již nikdy neopakovalo. Dnes má člověk spoustu věcí, které ulehčují práci i život a stejně jim je to málo. Oni toužili jen po jednom. Chtěli žít a setkat se znovu se svou rodinou. Přála bych si, aby si lidé, kteří si tuto absolventskou práci přečtou, uvědomili, co je pravou podstatou života a štěstí. Nejsou to jen peníze, ale hlavně rodina a přátelé. O to lidé v koncentračních táborech přišli. 21

23 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace 1. Ota Kraus, Erich Kulka Továrna na smrt 2. Laurence Rees Osvětim, nacisté a konečné řešení 3. Helga Weissová - Deník Elektronické zdroje 1.

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_19 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KONCENTRAČNÍ TÁBORY VY_32_INOVACE_D5_20_19 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2

Více

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno ŠOA HOLOCAUST POJMY HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno Zavraždění Židů nebylo náboženskou obětí pojem rozšiřován tak,

Více

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar HOLOCAUST původně z řeckého holocauston = zápalná oběť označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar jedná se o nacistickou genocidu přibližně 6 ti milionů Židů, a celkový počet obětí, který zahrnuje

Více

Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva

Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva Dne 29. dubna 2014 se někteří žáci 8. a 9. třídy a někteří pedagogové Základní školy Velký Ořechov zúčastnili dějepisného vzdělávacího programu

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V PROTEKTORÁTU Adolf Hitler rozhodl o likvidaci celých národů, především ŽIDŮ a ROMŮ. Po vzniku protektorátu zavedeny

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

OSVĚTIMSKÉ MEMENTO. Za okny autobusu ubíhala rovinatá krajina Slezského a Malopolského vojvodství. Ve městech a vesničkách vše kvetlo, míjeli jsme

OSVĚTIMSKÉ MEMENTO. Za okny autobusu ubíhala rovinatá krajina Slezského a Malopolského vojvodství. Ve městech a vesničkách vše kvetlo, míjeli jsme OSVĚTIMSKÉ MEMENTO Každý rok je žákům 9. ročníku nabízena exkurze do Terezína. Zájem bývá značný a jedná se o akci, která má v plánech školních exkurzí své pevné místo. Jinak tomu nebude ani letos. K výuce

Více

Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník

Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2C_7_Arnošt_Lustig Vyučovací

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami.

Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami. Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami. Přeložila Doris Grozdanovičová: Doris Grozdanovičová byla

Více

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky.

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Ester! Nazdar, Jeroene. Daniel, můj vnuk, bude rád, že tam jedeš s námi. Jedeme přece na statek, kde

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

OKRES VE VOLEJBALE. ZŠ Svitavy, Riegrova 4 MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN ROČNÍK 13. květen, červen 2012

OKRES VE VOLEJBALE. ZŠ Svitavy, Riegrova 4 MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN ROČNÍK 13. květen, červen 2012 MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN ROČNÍK 13 ZŠ Svitavy, Riegrova 4 květen, červen 2012 OKRES VE VOLEJBALE KINDERIÁDA 2. 5. 2012 jsme šli na Kinderiádu. Přípravu jsme zahájili rozcvičkou. Po ní jsme odešli na jednotlivá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Příloha 1: Plán Panoptikonu, J. Bentham

Příloha 1: Plán Panoptikonu, J. Bentham Seznam příloh Příloha 1: Plán Panoptikonu, J. Bentham Příloha 2: Komplex osvětimských táborů, léto 1944 Příloha 3: Plán kmenového tábora Osvětimi I Příloha 4: Hlavní brána tábora Osvětim I s nápisem Arbeit

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Žídé a nástup německého fašismu (1933)

Žídé a nástup německého fašismu (1933) Žídé a nástup německého fašismu (1933) Nenávist vůči všemu židovskému vyvrcholila s nástupem německých fašistů k moci. Německý nacismus získával německý lid rozněcováním šovinismu a zvláště rasismu. Nacisté

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- CJ2 2/12 Arnošt Lustig - Modlitba

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Soutěž Vyznám se v historii holocaustu obecně, i ve Vsetíně

Soutěž Vyznám se v historii holocaustu obecně, i ve Vsetíně Soutěž Vyznám se v historii holocaustu obecně, i ve Vsetíně Název školy: Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Jména: Adam Matuštík Michal Macháč Marek Jochec Zodpovědný učitel: Mgr.Jaroslava Ševčíková Téma

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

BYL JSEM MENGELEHO ASISTENTEM

BYL JSEM MENGELEHO ASISTENTEM Jednoho dopoledne dostávám od dr. Mengeleho vzkaz, abych za ním neprodleně přišel do velitelské kanceláře tábora F. Rozkaz plním s radostí. Na pár hodin uniknu tísnivému ovzduší krematoria. Ani trocha

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Jaký je příběh tvé mámy? Hledáme osudy lidí, na které se zapomnělo. Ptej se rodičů, prarodičů, známých a vyhraj až 50 000 korun v soutěži!

Jaký je příběh tvé mámy? Hledáme osudy lidí, na které se zapomnělo. Ptej se rodičů, prarodičů, známých a vyhraj až 50 000 korun v soutěži! Ilustrace: ToyBox, i-m.co/toybox/toy_box_light Jaký je příběh tvé mámy? Hledáme osudy lidí, na které se zapomnělo. Ptej se rodičů, prarodičů, známých a vyhraj až 50 000 korun v soutěži! Miluška Havlůjová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 06. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 06. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 06. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize.

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize. OSVOBOZENÍ OSTRAVY Po padesáti dnech tvrdých bojů byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky 1. československá samostatná tanková

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

5-6/2012 13.číslo V tomto čísle : Zumba Rudolf Hrušínský Seznámení s Maďarskem Vystoupení Teddy Bandu v Kostelci n./v. Osvětim

5-6/2012 13.číslo V tomto čísle : Zumba Rudolf Hrušínský Seznámení s Maďarskem Vystoupení Teddy Bandu v Kostelci n./v. Osvětim 5-6/2012 13.číslo V tomto čísle : Zumba Rudolf Hrušínský Seznámení s Maďarskem Vystoupení Teddy Bandu v Kostelci n./v. Osvětim Stolní tenis v Černovicích Mistrovství světa v ledním hokeji Zumba Zumba je

Více

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Terezín

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Terezín Mezinárodní výbor Červeného kříže a Terezín Řekněme, že náš úžas byl obrovský, když jsme v ghettu nalezli město, které žije téměř normálním životem, očekávali jsme to horší. Řekli jsme doprovázejícím důstojníkům

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

Konečné řešení židovské otázky

Konečné řešení židovské otázky Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod... 2 2. Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934,

Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934, Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934, když mi byly necelé čtyři roky. Byl to krásný, secesní

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE A TEREZÍN

MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE A TEREZÍN MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE A TEREZÍN Řekněme, že náš úžas byl obrovský, když jsme v ghettu nalezli město, které žije téměř normálním životem, očekávali jsme to horší. Řekli jsme doprovázejícím důstojníkům

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Čl. 1 K VÝROČÍ DEPORTACÍ PLZEŇSKÝCH ŽIDŮ (psáno v lednu 2002, krácená verze vyšla v plzeňské příloze MF Dnes)

Čl. 1 K VÝROČÍ DEPORTACÍ PLZEŇSKÝCH ŽIDŮ (psáno v lednu 2002, krácená verze vyšla v plzeňské příloze MF Dnes) Čl. 1 K VÝROČÍ DEPORTACÍ PLZEŇSKÝCH ŽIDŮ (psáno v lednu 2002, krácená verze vyšla v plzeňské příloze MF Dnes) Před šedesáti lety došlo v Plzni k události, která nemá v dějinách města obdoby. V rozmezí

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více