Fond školní knihovny - Dějepis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fond školní knihovny - Dějepis"

Transkript

1 ČESKÉ DĚJINY - STŘEDOVĚK 4324 Čornej P První pražská defenestrace Dny, které tvořily české dějiny 4393 Hoensch J. K. Lucemburkové 4164 Charvát P. Zrod českého státu ( ) 1505 Kejř J. Husité 3165 Kejř J. Husův proces 1515 Klučina P. Jak válčili husité 3140 Klučina P. Jak válčili husité 4392 Krieger K.-F. Habsburkové ve středověku 2868 Macek J. Jan Hus 3067 Macek J. Tábor v husitském revolučním hnutí 902 Poulík J. Pevnost v lužním lese 1167 Sklenář K. Od pěstního klínu k Přemyslově radlici edice OKO 3622 Třeštík D. Mýty kmene Čechů 3369 Třeštík D. Vznik Velké Moravy 3678 Wihoda M. Zlatá bula sicilská ČESKÉ DĚJINY - NOVOVĚK 3112 Cachée J. Císař František Josef zcela privátně 3942 Catalano A. Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt z Harrachu a protireformace 4108 Čechura J. Selské rebelie roku Frankl M. Emancipace od židů D14 Galandauer J. Pomník mistra Jana Husa Dny, které tvořily české dějiny 3393 Hajšman J. Česká mafie 3160 Janáček J. Rudolf II. a jeho doba 3169 Janáček J. (ed.) Tří francouzští kavalíři v rudolfinské Praze 3064 Janusová J. - Káňa O. Její veličenstvo Marie Terezie edice Archiv MF 3899 Koldinská M. Každodennost renesančního aristokrata Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 1

2 3049 kolektiv František Antonín hrabě Špork 3178 kolektiv Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku 3935 Kučera J. P. Bílá Hora Dny, které tvořily české dějiny 1959 Lněničková J. České země v době osvícenství Dějiny v obrazech 4105 Lněničková J. České země v době předbřeznové Maur E. Marie Terezie Korunovace na usmířenou 3079 Polišenský J. - Kollmann J. Valdštejn. Ani císař, ani král 3597 sborník Práce z dějin vědy 11 Národní jazyky a školství v habsb. monarchii 3177 Šedivý I. Češi, české země a velká válka Štaif J. František Palacký. Život, dílo, mýtus 3174 Veselá - Prudková L. Židé a česká společnost v zrcadle literatury ČESKÉ DĚJINY D9 Brandes D. Sudetští Němci v krizovém roce Čapka F. Zrod ČSR v datech a událostech 3943 Dejmek J. Edvard Beneš. Politická biografie I ( ) 3944 Dejmek J. Edvard Beneš. Politická biografie II ( ) 3163 Galandauer J. Vznik Československé republiky Harna J. První republika - Pokus o demokracii ve střední Evropě 4403 Houška V. Karel Čapek a T. G. Masaryk 3373a Klimek A. Boj o Hrad I. Hrad a Pětka b Klimek A. Boj o Hrad II. Kdo po Masarykovi kolektiv TGM fotografie 1794 kolektiv TGM ve fotografii 4326 Kourovi P. a P. České vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce 3629 Kovtun J. Republika v nebezpečném světě. Éra prezidenta Masaryka 4107 Lacina V., Hájek J. Kdy nám bylo nejlépe? 3679 Liška O. a kolektiv Tresty smrti vykonané v Československu v letech Sešity ÚDV 3085 Liška O. a kolektiv Tresty smrti vykonané v Československu v letech Sešity ÚDV Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 2

3 4079 Lustigová M. Karel Kramář 4100 Miller D. E. Antonín Švehla 3152a Pacner K. Osudové okamžiky Československa 3152b Pacner K. Osudové okamžiky Československa 3133 Pasák T. Český fašismus a kolaborace Rupnik J. Dějiny KSČ od počátků do převzetí moci ČESKÉ DĚJINY Benamou G.-M. Mnichovský přízrak 3392 Beneš E. Paměti 3065 Beneš E. Šest let exilu a druhé světové války 3347 Beneš E. Šest let exilu a druhé světové války D9 Brandes D. Sudetští Němci v krizovém roce 1938 D8 Bryant C. Praha v černém 3944 Dejmek J. Edvard Beneš. Politická biografie II ( ) 3048 Filípek J. Mnichov Hra o Československo 3491 Gebhart J. - Kuklík J. Druhá republika D18 Gerwarth R. Reinhard Heydrich 3132 Hejl V. Rozvrat. Mnichov a náš osud 3346 Hitchcock E. B. Zasvětil jsem život míru E. Beneš 3605 Hyndráková A. Prominenti v ghettu Terezín ÚSD AV ČR 3552 Chládková L. Terezínské ghetto 4110 Kalousek M. Vládní vojsko Kaufmannová H. Válečné vzpomínky 3699 Kettner P. - Jedlička I. M. Tři kontra Gestapo 3584 Kokoška S. Praha v květnu a kolektiv Atentát. Operace Anthropoid b kolektiv Atentát. Operace Anthropoid kolektiv Český antifašismus a odboj Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 3

4 3153 kolektiv Národ se ubránil kolektiv Partyzánské hnutí v českých zemích 3066 kolektiv Persekuce českého studentstva za okupace 3575 kolektiv Povstání pražského lidu v květnu 1945 na území Prahy kolektiv Sedmnáctý listopad kolektiv Terezín 3066 kolektiv Za svobodu Československa 425 Konopka V. Zde stávaly Lidice 4326 Kourovi P. a P. České vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce 4369 Kural V. - Vašek F. Hitlerova odložená válka 3555 Loewenstein B. Civilizace a fašismus ÚSD AV ČR 3138 Mackenzie C. Dr. Beneš 1258 Mahler O. - Broft M. Praha v květnu Machula J. Vatikán a Československo Motl S. Mraky nad Barrandovem 3149 Moulis M. Osudný 15. březen 3082 Nečas C. Holocaust českých Romů 3152a Pacner K. Osudové okamžiky Československa 3152b Pacner K. Osudové okamžiky Československa 3133 Pasák T. Český fašismus a kolaborace Pecka J. Na demarkační čáře. Americká armáda v Čechách 1945 ÚSD AV ČR 3603 Pecka J. Váleční zajatci na území Protektorátu Čechy a Morava ÚSD AV ČR 4394 Pehr M. Zápas o nové Československo Rupnik J. Dějiny KSČ od počátků do převzetí moci 3550 Stejskal J. - Stejskal L. Drama Svoboda L. Deník z doby válečné Tomášek D. - Kvaček R. Obžalována je vláda Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 4

5 ČESKÉ DĚJINY Bártík F. Tábory nucené práce Sešity ÚDV 3164 Benda P. (ed.) Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství centrály StB v roce 1989 Sešity ÚDV 3046 Bílek J. Pomocné technické prapory ÚDV 4319 Blažek P.- Pospíšil F. "Vraťte nám vlasy!" Máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu 3594 Borák M. Perzekuce občanů z území dnešní ČR v SSSR ÚSD AV ČR 4092 Bouček J. Poprava Záviše Kalandry Dny, které tvořily české dějiny 3578 Břach R. Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN z roku 1973 ÚSD AV ČR 3542 Bystrov V. Únosy československých občanů do Sovětského svazu ÚDV 3581 Cuhra J. Trestní represe odpůrců režimu v letech ÚSD AV ČR 3592 Cuhra J. Církevní politika KSČ a státu v letech ÚSD AV ČR 3590 Cuhra J. Československo-vatikánská jednání ÚSD AV ČR 3944 Dejmek J. Edvard Beneš. Politická biografie II ( ) 3510 Dinuš P. ČCE v agenturním rozpracování StB Sešity ÚDV D4 Doležal M. Jako bychom dnes zemřít měli P. Josef Toufar 4097 Drašner F. Číhošťský zázrak 3913 Dvořáková J. Státní bezpečnost Sešity ÚDV 3897 Emmert F. Rok Glotz P. Vyhnání 3162 Hanzel V. Zrychlený tep dějin 3499 Hanzlík F. Vojenské obranné zpravodajství v zápase o politickou moc ÚDV 3693 Hanzlík F. Případ kpt. Adolf Püchler ÚDV 4415 Haslinger J. Jáchymov 3577 Havlíček D. Jaro na krku 4147 Hoppe J. Opozice 1968 D2 Horák P. Bohumil Laušman 3593 Hradecká V. - Koudelka F. Kádrová politika a nomenklatura KSČ ÚSD AV ČR 4419 Hulík Š. Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve FS Barrandov 3600 Janýr P. Neznámá kapitola roku 1968 Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 5

6 4082 Jech K. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy 3579 Jechová K. Lidé Charty 77 ÚSD AV ČR 3689 Kahoun K. Lámání lilií. Vzpomínky jednoho skautíka 4397 Kaiser D. Disident. Václav Havel Kalinová L. Východiska, očekávání a realita poválečné doby ÚSD AV ČR D1 Kalinová L. Konec nadějí a nová očekávání 1824 Kaplan K. Pravda o Československu Kaplan K. Pravda o Československu Kaplan K. Kořeny československé reformy Kaplan K. Pravda o Československu Kaplan K. Antonín Novotný 4373 Kaplan K. - Paleček P. Komunistický režim a politické procesy v Československu 3406 kolektiv Fakta o roce 1968 Knihovnička Rudého práva 3531 kolektiv Jan Masaryk (úvahy o jeho smrti) 3586 kolektiv Lennonova zeď v Praze 3500 kolektiv Československá justice v letech v dokumentech I Sešity ÚDV 3498 kolektiv Československá justice v letech v dokumentech II Sešity ÚDV 4121 kolektiv Vzpomínáte? 70. léta 3494 kolektiv Československá justice v letech v dokumentech III Sešity ÚDV 4179 kolektiv Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice Horáková a spol 4321 kolektiv Mýty o socialistických časech 4390 kolektiv Ještě jsme ve válce 3069 kolektiv ÚV KSČ Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu 4124 Kopeček M. Hledání ztraceného smyslu revoluce 4326 Kourovi P. a P. České vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce D16 Křesťan J. Zdeněk Nejedlý 4418 Kuklík J. Znárodněné Československo 3551 Lepka F. Český uran Liška O. a kolektiv Tresty smrti vykonané v Československu v letech Sešity ÚDV 3085 Liška O. a kolektiv Tresty smrti vykonané v Československu v letech Sešity ÚDV Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 6

7 3108 London A. Doznání 4086 Luňák P. a kol. Plánování nemyslitelného. Čs. válečné plány Macura V. Šťastný věk 3727 Macháček P. Cesta Čechů a Němců ke dnešku 3593 Machula J. Vatikán a Československo Maňák J. Čistky v KSČ ÚSD AV ČR 4327 Mašínové - Paumer M. Cesta na severozápad 4123 Mayerová F. Češi a jejich komunismus 3598 Míšková A. Československá akademie věd ÚSD AV ČR 4111 Mlynárik J. Osud banderovců 3093 Mlynář Z. Mráz přichází z Kremlu 4159 Müllerová A. a kol. Albertov 16:00. Příběhy sametové revoluce 4177 Novotná E. Albertov výročí Sametové revoluce katalog výstavy PřF UK 3152a Pacner K. Osudové okamžiky Československa 3152b Pacner K. Osudové okamžiky Československa 3497 Pavelčíková N. Romové v českých zemích v letech Sešity ÚDV 3595 Pažout J. Hnutí revoluční mládeže ÚSD AV ČR 3604 Pecka J. Odsun sovětských vojsk z Československa ÚSD AV ČR 3596 Pecka J. Sovětská armáda v Československu ÚSD AV ČR 4394 Pehr M. Zápas o nové Československo Pernes J. Brno Příspěvek k dějinám protikomunistického odporu ÚSD AV ČR 4096 Pernes J. a kol. Alexej Čepička 3143 Pithart P. Osmašedesátý 4654 Pithart P. Devětaosmdesátý 3113 Plachý J. Případ Fritz. Válečný zločinec Max Rostock jako agent StB Sešity ÚDV 3921 Poloncarz M. Internační tábor pro německé obyvatelstvo. Malá pevnost Terezín Pulec M. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek Sešity ÚDV 4417 Pullmann M. Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu 4414 Putna M. C. Václav Havel. Duchovní portrét D7 Rákosník J. Sovětizace sociálního státu Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 7

8 3929 Rázek A. StB + justice: nástroje třídního boje v akci Babice Sešity ÚDV 3468 Rupnik J. Dějiny KSČ od počátků do převzetí moci 3047 sborník Securitas imperii 7 ÚDV 3081b sborník Securitas imperii 6/III Denní situační zprávy StB XI.-XII ÚDV 3081a sborník Securitas imperii 6/II Denní situační zprávy StB XI.-XII ÚDV 3576 sborník Charta 77 očima současníků po dvaceti letech ÚSD AV ČR 3074 sborník Securitas imperii 9 ÚDV 3056 sborník Securitas imperii 8 ÚDV 3882 sborník Securitas imperii 10 ÚDV 3911 sborník Práce z dějin vědy 6 Semináře a studie sborník Práce z dějin vědy 4 Věda v ČSSR v období normalizace sborník Securitas imperii 13 ÚDV 3653 sborník Securitas imperii 12 ÚDV 891 sborník Naši spisovatelé o Leninovi 3587 sborník Securitas imperii 11 ÚDV 3591 Suk J. Chronologie zániku komunistického režimu v Československu ÚSD AV ČR 3502 Suk J. Labyrintem revoluce (Od listopadu 1989 do června 1990) D19 Suk J. Politika jako absurdní drama. Václav Havel Šimečka M. Konec nehybnosti D15 Štoll M. Zahájení televizního vysílání Dny, které tvořily české dějiny 4149 Štrougal L. Paměti a úvahy 3606 Šulc Z. Psáno inkognito. Doba v zrcadle samizdatu Táborský E. Prezident Beneš mezi Západem a Východem 4080 Tomek P. Život a doba ministra Rudolfa Baráka 3114 Tomek P. Dvě studie o československém vězeňství Sešity ÚDV 4081 Tomek P. Okres na východě Vaněk M. Byl to jenom rock n roll? 3891 Veber V. Osudové únorové dny 4167 Zídek P. Příběh herečky Ludmila Brožová-Polednová D5 Žák D. J. Návrat Krále Šumavy Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 8

9 ČESKÉ DĚJINY - PO ROCE Drda A. - Dudek P. Kdo ve stínu čeká na moc. Čeští komunisté po listopadu Kuras B. Češi na vlásku 3714 Kuras B. Evropa snů a skutečností 3705 Majer P. Jsme hrdí na svou zemi? 3136 Mlčoch L. Úvahy o české ekonomické transformaci 3152a Pacner K. Osudové okamžiky Československa 3152b Pacner K. Osudové okamžiky Československa 3621 Vodička K. (ed.) Dělení Československa ČESKÉ DĚJINY - PŘEHLEDY 3524 Bauer J. Vládci českých zemí 1961 Čornej P. a kol. Panovníci Českých zemí 3723 Fiala M. (ed.) Erbovní listiny Archivu Národního muzea 1005 Hora Hořejš P. Toulky českou minulostí 1 (pravěk-raný středověk) 964 Hora Hořejš P. Toulky českou minulostí 3 ( ) 1006 Hora Hořejš P. Toulky českou minulostí 4 ( ) 3511 Hora Hořejš P. Toulky českou minulostí 5 ( ) 3512 Hora Hořejš P. Toulky českou minulostí 6 (národní obrození) 3513 Hora Hořejš P. Toulky českou minulostí 7 ( ) 3514 Hora Hořejš P. Toulky českou minulostí 8 (2. polovina 19. st.) 3938 kolektiv Co kdyby to dopadlo jinak. Křižovatky českých dějin 3701 kolektiv České země v evropských dějinách 1 (do 1492) 3893 kolektiv České země v evropských dějinách 2 ( ) 3894 kolektiv České země v evropských dějinách 3 ( ) 3895 kolektiv České země v evropských dějinách 4 (od roku 1918) 1508 kolektiv Československé dějiny v datech 1986 Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 9

10 D17 kolektiv Historie na rozcestí 3924ab kolektiv Historikové proti znásilňování dějin Historický klub kolektiv Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů kolektiv Velcí Češi, velcí Evropané 4173 kolektiv Historie Židů v Čechách a na Moravě. Od emancipace do současnosti Průvodce expozicí Židovského muzea 4174 kolektiv Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. Od počátků po emancipaci Průvodce expozicí Židovského muzea 4416 kolektiv Dějiny českých médií 20. století 85 kolektiv ČSAV Přehled československých dějin II sv. 2 ( ) Kosatík P. České snění 4386 Kosatík P. České okamžiky 4387 Kosatík P. Česká inteligence 4418 Kuklík J. Znárodněné Československo 3152a Pacner K. Osudové okamžiky Československa 3152b Pacner K. Osudové okamžiky Československa 500 Palacký F. Dějiny národu českého I.-V Palacký F. Dílo sv Palacký F. Dílo sv Palacký F. Dílo sv Palacký F. Dílo sv Palacký F. Dílo sv Palacký F. Dílo sv Palacký F. Dílo sv Pařík A. Židovská Praha 4142 Průcha V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa I. ( ) 4143 Průcha V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa II. ( ) 3925 sborník Sborník historický 6 ČSAV sborník Sborník historický V ČSAV Seifertová L. Dějiny udatného českého národa Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 10

11 SVĚTOVÉ DĚJINY - PRAVĚK A STAROVĚK 3291 Augusta J. Zavátý život 3765 Ceram C. W. Bohové, hroby a učenci 3245 Ceram C. W. Bohové, hroby, učenci 3154 Ceram C. W. Oživená minulost 3931 Connolly P. Koloseum. Římská aréna smrti kniha k dokumentu BBC 3052 Češka J. Zánik antického světa 2769 Graves R. Zlaté rouno 4139 Jackson K. - Stamp J. Pyramida kniha k dokumentu BBC 3912 kolektiv Dějiny pravěku a starověku SPN kolektiv Encyklopedie starověkého předního východu 3917 kolektiv Starověké Řecko. Čítanka k dějinám starověku kolektiv Za časů mocného Říma Larousse 3056 Kramer S. N. Historie začíná v Sumeru 4332 Krupp M. Osmnáct století Izraele 3279 Moscatti S. Živoucí minulost 3137 Pressová L Stará Kréta 3119 Pressová L Stará Kréta 3927 Součková J. Starověký přední východ 3280 Swiderková A. Sedm Kleopater 3278 Zamarovský V. Dějiny psané Římem 3157 Zamarovský V. Jejich veličenstva pyramidy 1069 Zamarovský V. Za sedmi divy světa SVĚTOVÉ DĚJINY - STŘEDOVĚK 3949 Abélard a Heloisa Dopisy utrpení a lásky 3721 Barber M. Noví rytíři edice Každodenní život - Argo 3176 Bednaříková J. Stěhování národů Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 11

12 4402 Bloch M. Feudální společnost 3136 Brondsted J. Vikingové. Sága tří staletí 3045 Cook M. Muhammad 3946 Dinzelbacher P. Poslední věci člověka. Nebe, peklo, očistec ve středověku 3940 Favier J. Zlato a koření. Zrod obchodníka ve středověku 4393 Hoensch J. K. Lucemburkové 3052 Huizinga J. Podzim středověku 4392 Krieger K.-F. Habsburkové ve středověku 3710 Kropáček L. Duchovní cesty islámu 4332 Krupp M. Osmnáct století Izraele 3054 Lambert M. Středověká hereze edice Historické myšlení - Argo 3040 Le Goff J. Středověká imaginace edice Historické myšlení - Argo 3469 Le Goff J. (ed.) Středověký člověk a jeho svět 3691 Le Goff J. (ed.) Středověký člověk a jeho svět 3947 Otis-Cour L. Rozkoš a láska. Partnerské vztahy ve středověku 3050 Schlette F. Germáni 4398 Štěpánek P. 1453: Pád Konstantinopole zrod Istanbulu SVĚTOVÉ DĚJINY - NOVOVĚK 3058 Bouhler P. Napoleon 3051 Englund P. Nepokojná léta třicetiletá válka 4162 Englund P. Stříbrná maska 3735 Ewans R. J. W. Vznik habsburské monarchie edice Dějiny Evropy - Argo 4098 Groessingová S.-M. Maxmilián I Hubáček M. Titanic 3188 Janáček J. Rudolf II. a jeho doba 3147 Klíma A. Dlouhá válka třicetiletá válka 4094 Klíma J. Pod německou vlajkou. Příběh jedné koloniální říše 3915 kolektiv Velká německá selská válka 1525 publikace k výstavě 1958 Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 12

13 3080 Livet G. Náboženské války Francie 16. století 4161 Miller J. Uzavřená společnost a její nepřátelé středoevropské město Opatrný J. Válka Severu proti Jihu edice Archiv MF 3521 Skřivan A. Evropská politika SVĚTOVÉ DĚJINY - MODERNÍ DĚJINY I ( ) 4330 Alilujeva S. Paměti Stalinovy dcery 4152 Andrew C. - Mitrochin V. Mitrochinův archiv 3936 Applebaum A. Gulag 4171 Bach S. Leni Riefenstahlová 3975 Benamou G.-M. Mnichovský přízrak 3932 Crozier B. Vzestup a pád Sovětské říše 3957 Dahrendorf R. Pokoušení nesvobody. Intelektuálové v čase zkoušek 3695 Dworková D. - van Pelt R. J. Osvětim edice Historické myšlení - Argo 4328 Ellinger J. Neville Chamberlain 3158 Figes O. Lidská tragédie. Ruská revoluce Figes O. Šeptem. Soukromý život ve Stalinově Rusku 3659 Finkelstein N. G. Průmysl holocaustu D18 Gerwarth R. Reinhard Heydrich 4118 Gilbert G. M. Norimberský deník 3148 Gilbert G. M. Norimberský deník 4093 Gilbert M. Vůle lidu. Winston Churchill a parlamentní demokracie 3437 Groehler O. Sebevražedné spojenectví. Německo sovětská spolupráce Hergé Tintin v zemi Sovětů 3934 Hitler A. Mein Kampf komentované vydání 4370 Holloway D. Stalin a bomba. SSSR a jaderná energie Hubáček M. Pacifik v plamenech 3059 Churchill W. Nelítostný zápas 3060 Churchill W. Do boje Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 13

14 3062 Churchill W. Konec začátku 3933 Jackson J. Pád Francie. Nacistická invaze Keegan J. První světová válka 3125 Kennedy L. Pronásledování bitevní lodi Bismarck 4132 Kershaw I. Hitlerův mýtus D3 Kershaw I. Příběh Operace Valkýra 4099 Knopp G. Hitlerova mládež 423 kolektiv I děti šly na smrt 3061 kolektiv Ravensbrück kolektiv Téma: holocaust 3138 Krupp M. Sionismus a Stát Izrael 3658 Lipstadtová D. E. Popírání holocaustu 4421 Lutes J. Berlín. Město kamene 4399 McDermott K., Agnew J. Kominterna 3057 Miquel P. Poslední králové Evropy 759 Mrázek R. Jihovýchodní Asie ve světové politice Ouředník P. Europeana D6 Patenaude B. M. Trockij 3956 Paxton R. O. Anatomie fašismu 4172 Rees L. Za zavřenými dveřmi. Stalin, nacisté a Západ 4095 Rippon A. Hitlerova olympiáda 3719 Romsics I. Trianonská mierová zmluva 3585 Seibt F. Ta stará ošklivá melodie. Ohlédnutí za německou historií Smoleń K. Osvětim průvodce Šůra M. Konec Velké trojky? 3043 Taraba L. Duce. Anatomie jedné kariéry 3617 Trevor-Roper H. R. Poslední dny Hitlerovy 4655 Trockij L. Můj život 4329 Vitkine A. Mein Kampf. Příběh jedné knihy 4127 Vodička M. Den, kdy došly prachy velká krize 30. let Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 14

15 4103 Wanner J. Krvavý zrod moderního Turecka 4133 Ward B. Doktor Vesmír W. von Braun 4151 Werth N. Opilec a květinářka Velká čistka SVĚTOVÉ DĚJINY - MODERNÍ DĚJINY II (PO ROCE 1945) 3712 Agulhon M. De Gaulle 4330 Alilujeva S. Paměti Stalinovy dcery 4152 Andrew C. - Mitrochin V. Mitrochinův archiv 4383 Andrew C. - Mitrochin V. Mitrochinův archiv II. Operace KGB a studená válka 3936 Applebaum A. Gulag 4368 Bowden M. Černý jestřáb sestřelen 3950 Bühlmann W. Jan XXIII. Zápas za budoucnost církve 3407 Canon G. F. Tajemství života a smrti Lady Diany 3932 Crozier B. Vzestup a pád Sovětské říše 3957 Dahrendorf R. Pokoušení nesvobody. Intelektuálové v čase zkoušek 3951 Dahrendorf R. Od pádu Zdi k válce v Iráku. Nový začátek dějin 3715 Dallek R. Kennedy 3960 Daňková Š. RAF - Frakce Rudé armády 3063 David L. Jacqueline Kennedy Onassis 4122 Delisle G. Šen-Čen - Cestovní deník z Číny 4077 Delisle G. Pchjongjang 4388 Delisle G. Barma 4091 Doubrava J. Boris Jelcin 4156 Durman K. Popely ještě žhavé I Durman K. Popely ještě žhavé II Durman K. Útěk od praporů 3489 Frey M. Dějiny vietnamské války 3941 Halberstam D. Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy 3099 Hamšík D. Oběd s Adenauerem Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 15

16 4370 Holloway D. Stalin a bomba. SSSR a jaderná energie Honig J. W. - Both N. Srebrenica 3939 Chruščov N. S. Paměti N. S. Chruščova 3948 Introvigne M. Hamás. Islámský terorismus ve Svaté zemi 4148 Jones H. Zátoka sviní 3945 Judt T. Poválečná Evropa 3467 Kaplan R. D. Přícházející anarchie 3898 Keegan J. Válka v Iráku 3290 Kennedy J. F. Profily odvahy 4128 Kennedy P. Parlament světa dějinyosn 4153 Keppel G. Válka v srdci islámu 4112 Klíma J. Poslední koloniální válka 4131 kolektiv Moderní Čína 4109 kolektiv Východ. Vznik, vývoj a rozpad východního bloku Krupp M. Sionismus a Stát Izrael 3151 Mendel M. Islámská výzva 4119 Mongili A. Stalin a sovětské impérium 759 Mrázek R. Jihovýchodní Asie ve světové politice Naimark N. M. Plameny nenávisti etnické problémy po Nálevka V. Horké krize studené války 3145 Nálevka V. Karibská krize 4422 Ouředník P. Europeana 3076 Paczkowski A. Půl století dějin Polska Senor D., Singer S. Start-up nation. Příběh izraelského hospodářského zázraku 4090 Skřivan A. Teng Siao-pching 3436 Šiška J. F. Prokletá válka. Afghánistán - moskevský Vietnam 3199 Šůra M. Konec Velké trojky? 4134 Taylor F. Berlínská zeď 3713 Tejchman M. Nicolae Ceasescu 3438 Thatcherová M. Umění vládnout Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 16

17 4133 Ward B. Doktor Vesmír W. von Braun 4371 Záhořík J. Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace SVĚTOVÉ DĚJINY - PŘEHLEDY 4155 Acot P. Historie a změny klimatu 4378 Black J. Evropa XVIII. století Dějiny Evropy - Vyšehrad 3892 Burke P. Francouzská revoluce v dějepisectví 3887 Fairbank J. K. Dějiny Číny Dějiny států NLN 4382 Ferguson N. Vzestup peněz. Finanční dějiny světa 3890 Ferro M. Dějiny Francie Dějiny států NLN 3634 Figes O. Natašin tanec. Kulturní historie Ruska 4426 Gonick L. Komiksová historie moderního světa 4427 Gonick L. Komiksová historie moderního světa Iggers G. G. Dějepisectví ve 20. století 4113 Janoš J. Tajemný Nippon 885 Jílek F. Zrození velkých vynálezů 3767 kolektiv Dějiny Německa Dějiny států NLN 3884 kolektiv Dějiny Rakouska Dějiny států NLN 3883 kolektiv Dějiny Španělska Dějiny států NLN 4104 kolektiv Encyklopedie moderní historie 3167 kolektiv Encyklopedie - Slavné osobnosti 760 kolektiv Politické dějiny světa v datech kolektiv Světové dějiny v datech ab kolektiv Velká nástěnná mapa světových dějin 4391 Krieger W. Dějiny tajných služeb 3630 Křen J. Dvě století střední Evropy 3889 Lewis B. Dějiny Blízkého východu Dějiny států NLN 3766 Livi Bacci M. Populace v evropské historii NLN - Utváření Evropy Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 17

18 4376 Mackenney R. Evropa XVI. století Dějiny Evropy - Vyšehrad 4160 Morgan K. a kol. Dějiny Británie 4377 Munck T. Evropa XVII. století Dějiny Evropy - Vyšehrad 4375 Mundy J. M. Evropa vrcholného středověku Dějiny Evropy - Vyšehrad 3166a Nálevka V. Světová politika ve 20. století I Nisbet R. Konzervatismus 3041 Ortega y Gasset J. Evropa a idea národa 3140 Parker G. Atlas světových dějin Knižní klub 4379 Rapport M. Evropa XIX. století Dějiny Evropy - Vyšehrad 3507 Řezník M. Bělorusko Stručná historie států - Libri 3624 sborník Politika paměti Cahiers du CEFRES No sborník Slovanské historické studie III ČSAV sborník Úvahy nad 20. stoletím Cahiers du CEFRES No Švankmajer J. a kol. Dějiny Ruska Dějiny států NLN 3159 Tindall G. B. - Shi D. E. Dějiny Spojených států amerických Dějiny států NLN 4078 Vinen R. Evropa XX. století 3515 Volný Z. (ed.) Toulky minulostí světa 1 (pravěk, Mezopotámie, Egypt) 3516 Volný Z. (ed.) Toulky minulostí světa 2 (Řecko) 3517 Volný Z. (ed.) Toulky minulostí světa 3 (Řím) 3518 Volný Z. (ed.) Toulky minulostí světa 4 (staré civilizace Indie, Číny...) 3519 Volný Z. (ed.) Toulky minulostí světa 5 (středověk) 3520 Volný Z. (ed.) Toulky minulostí světa 6 (raný novověk) 3565 Volný Z. (ed.) Toulky minulostí světa 7 (17. a 18. století) 3886 Weber H. Dějiny NDR Dějiny států NLN UČEBNICE 3902 kolektiv Dějepis 6 - metodika učebnice SPN 3901 kolektiv Dějepis 6 - pracovní sešit učebnice SPN 3900 kolektiv Dějepis 6 - učebnice učebnice SPN Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 18

19 3905 kolektiv Dějepis 7 - metodika učebnice SPN 3904 kolektiv Dějepis 7 - pracovní sešit učebnice SPN 3903 kolektiv Dějepis 7 - učebnice učebnice SPN 4071 kolektiv Dějepis 8 - učebnice učebnice SPN 4072 kolektiv Dějepis 8 - pracovní sešit učebnice SPN 4073 kolektiv Dějepis 7 - učebnice učebnice Fraus DĚJINY UMĚNÍ 3285 Cellini B. Vlastní životopis 3537 Dvořák F. (ed.) Cirkus a varieté Františka Tichého 3085 Formánek V. Josef Lada Malá galerie Odeon 3554 Herout J. Slabikář návštěvníků památek 3680 Holešovský F. Mikoláš Aleš 3707 Jiránková R. Toulky po hradech a zámcích Československa 3368 Kahnweiler D. H. Mé galerie a moji malíři 3156ab kolektiv Katedrála sv. Víta I-II 3689 kolektiv Národní galerie. Sbírka moderního umění 4653 kolektiv Umění 20. století 3415 Kotulová E. Kalendář 3077 Krsek I. Petrus Paulus Rubens Malá galerie Odeon 3688 Lada J. Sto veselých kreseb 3070 Lamač M. Vincent van Gogh Malá galerie Odeon 3084 Macková O. Josef Mánes Malá galerie Odeon 3089 Mancinelli F. The Sistine Chapel 3072 Míčko M. Paul Cézanne Malá galerie Odeon 4074 Osborne R. a kol. Teorie umění komiks - Portál 3071 Pečírka J. Leonardo da Vinci Malá galerie Odeon 3073 Reitharová E. Adolf Kosárek Malá galerie Odeon 3075 Sedlák J. Paul Gauguin Malá galerie Odeon Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 19

20 3074 Soukupová E. Jaroslav Čermák Malá galerie Odeon 3534 Sudek J. Fotografie 3083 Štech V. V. Rembrandt 3088 Theinhardtová M. Thomas Gainsborough Malá galerie Odeon 3076 Vlček T. Honoré Daumier Malá galerie Odeon 3086 Volavková H. Max Švabinský Malá galerie Odeon 3686 Vollard A. Vzpomínky obchodníka obrazy PRAGENSIE 3172 Bečková K. Zmizelá Praha. Nové Město 3173 Hrdlička J. Pražská heraldika 3170 kolektiv Nové Město pražské kolektiv Praha 3134 Palacký F. Stručné dějiny Prahy 4175 Pařík A. Židovská Praha 3702 Pytlík R. O Bubenči a okolí 1711 Štefánková J. Procházky Prahou 3171 Voit P. Minulost pražského knihtisku 3704 Výrut K. Kapitoly z pražské historie 3528 Výrut K. Příběhy z kronik pražského předměstí Stav fondu ke dni: celkem stran 20 strana 20

Obecné dějiny OHBSZ povinný předmět

Obecné dějiny OHBSZ povinný předmět Obecné dějiny OHBSZ povinný předmět 1. Starověká Mezopotámie a Egypt BAREŠ, L., VESELÝ, R., GOMBÁR, E., Dějiny Egypta, Praha 2009. NOVÁKOVÁ, N., Dějiny Mezopotámie, Praha 1998. SHAW, I., Dějiny starověkého

Více

PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Kolektiv autorů

PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Kolektiv autorů PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE Kolektiv autorů 2009 Obsah : Úvod - str. 3 I. Závěr 2. světové války, partyzáni, Ploština

Více

Seznamy doporučené literatury k období středověku

Seznamy doporučené literatury k období středověku Seznamy doporučené literatury k období středověku I. BEDNAŘÍKOVÁ, J., Stěhování národů, Praha 2003. BEDNAŘÍKOVÁ, J., Frankové a Evropa, Praha 2009. BEDNAŘÍKOVÁ, J., Attila: Hunové, Řím a Evropa, Praha

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v Autor_ Nazev_ Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v českém umění slovesném a výtvarném Rámájanam

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Pracovní listy. řazeno podle tematických skupin

Pracovní listy. řazeno podle tematických skupin Pracovní listy řazeno podle tematických skupin 1 Divadlo, film, kultura 1900 1918 1. Jak se jmenoval vynálezce gramofonu? a. Emile Berliner b. Thomas Alva Edison c. Jakob Gamophone 2. Podle koho se jmenuje

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius )

Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius ) " v jednom poschodí vnitřní babylonské věžě " ( Jazyky Franze Kafky ) Marek Nekula "Smrt Boha" v Nietzschově filosofii Mojmír Hrbek...na okraji chaosu ( Poetika literárního díla 20.století Daniela Hodrová

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy JAN RYCHLÍK ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O OBDOBÍ KOMUNISMU V ČESKOSLOVENSKU ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O DěJINÁCH KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA PřED ROKEM 1989 Oficiální marxisticko-leninská

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

Dějepis - maturitní okruhy

Dějepis - maturitní okruhy Dějepis - maturitní okruhy 1. Prvobytně pospolná společnost v období pravěku a) Periodizace pravěku b) Charakteristika prvobytně pospolné společnosti c) Vývojové typy člověka e) Umění pravěku 2. Staroorientální

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Dějiny lidstva. Obsah. Pomocné vědy historické. Historie Hradce Králové. Pravěk. Starověk

Dějiny lidstva. Obsah. Pomocné vědy historické. Historie Hradce Králové. Pravěk. Starověk Dějiny lidstva Obsah Pomocné vědy historické Úvod do studia dějepisu Paleografie Epigrafika Diplomatika (Abeceda k diplomatice) Chronologie Heraldika (Vývoj státního znaku) Sfragistika Metrologie Numismatika

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Českoslovenští a čeští prezidenti Marek Loužek (ed.) Miloslav Bednář, Věra Olivová, Jiří Pernes, Marie L. Neudorflová Sborník textů č. 23/2002 Obsah Předmluva Václava Klause

Více

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE MUZEOLOGIE (navazující) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců Velká Morava a její dědictví ve středoevropských

Více

30% sleva do 30. června

30% sleva do 30. června - 1-30% sleva do 30. června S 24 Společenské vědy (politika, právo atd.) Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním 100 Kč poštovného. Při placení předem na bankovní konto je poštovné poloviční.

Více

Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014

Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014 Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014 Archivnictví Antl Theodor Rejtřík k I. a II. dílu pozůstatky Desk zemských Praha 1899 Bartoš F. M. Soupis rukopisů Nár. musea v Praze,

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia Nakladatelství Academia Ediční plán 2015/2016 Vážení čtenáři, dovolte nejdříve, abych poděkoval všem, bez nichž byste nemohli listovat nejen tímto edičním plánem, ale ani žádnou knihou, prostě těm, bez

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více