PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Petr Dušánek ZÚ - zeměměřický odbor Pardubice 1

2 OBSAH PREZENTACE Litemapper 6800 Stručný popis postupu zpracování Předletové přípravy Preprocessing Robustní filtrace Současný stav projektu Digitální model reliéfu 4. generace Digitální model reliéfu 5. generace Ukázky 2

3 LITEMAPPER

4 Litemapper 6800 AeroControl GPS (NovaTel) frekvence 2 Hz dvoupásmová anténa IMU (IGI mbh) frekvence 400 Hz gyroskop (optická vlákna) úhly roll (ω), pitch (φ) a yaw (κ) akcelerometr - zrychlení Skener RIEGL GmbH (LMS Q-680) full-waveform LiDAR měření navracející se energie každou ns technologie Multiple Time Arround paprsek může být vyslán před návratem předchozího frekvence khz efektivní měření ¾ nižší frekvence = vyšší energie = delší dosah Záznamové zařízení 4

5 Litemapper 6800 záznamové zařízení Aero Control skener LMS Q-680 IMU 5

6 POPIS POSTUPU ZPRACOVÁNÍ 6

7 PRACOVNÍ POSTUPY plán letu skenování preprocessing uložení do DB měření stanic CZEPOS export pravidelných oblastí Robustní filtrace nejnižší bodu v oblasti 5x5 m manuální editace kontrola a editace Tvorba DMR 5G Interpolace DMR 4G 7

8 PŘEDLETOVÉ PŘÍPRAVY 8

9 Rajonizace území 2010/ / /2012 9

10 Zpoždění projektu 2010/ /

11 Plánování letů SW IGIPlan Určena střední výška terénu (nejčastější hodnota) pro čtverec 10x10 km Spojeny sousední čtverce s podobnými středními výškami terénu Většina bloku ve Z V směru ± 50 % překryt (příčný) Šířka bloků 10 km Délka bloků 20 nebo 30 km (spojovány na 40, 50 a 60 km) Projekt pro střední výšku letu 1400 m nad terénem 12 podélných os (rozestup cca. 830 m) 2 příčné osy 2 km od okrajů bloků využíván v bezvegetačním období frekvence skeneru 120 khz Projekt pro střední výšku letu 1200 m nad terénem 14 podélných os (rozestup cca. 715 m) 2 příčné osy 2 km od okrajů bloků využíván ve vegetačním období frekvence skeneru 80 khz 11

12 LLS bloky 12

13 Plánování letů 13

14 PREPROCESSING 14

15 Preprocessing DGPS oprava SW GrafNav Data z palubní GNSS přijímače frekvence 2 Hz přesnost v řádu m Poloha měřená v aktuálním datu GPS Data ze sítě pozemních stanic (CZEPOS) frekvence 1 Hz poloha stanice určená v řádu mm poloha vztažena k elipsoidu GRS 80 (ETRS 89) 15

16 Preprocessing spojení DGPS a IMU dat SW AeroOffice GNSS data po diferenční opravě frekvence 2 Hz přesnost v řádu cm poloha vztažena k elipsoidu GRS 80 (ETRS 89) Data z palubní IMU frekvence 400 Hz okamžité úhly náklonu letadla (vůči souřadnicovému systému IMU) data o zrychlení Tzv. Lever Arms laboratorně změřená (v osách x, y, z souřadnicového systému IMU) vzdálenost projekčního centra skeneru a středu souřadnic IMU tachymetricky změřená (v osách x, y, z souřadnicového systému IMU) vzdálenost středu GNSS antény a středu souřadnic IMU Výsledek trajektorie s údaji o poloze a náklonech letadla/skeneru s frekvencí 400 Hz 16

17 Poloha souřadnicových systémů zdroj: 17

18 Preprocessing extrakce odrazů z full-waveform dat SW RiProcess Data ve formátu.sdf záznam o průběhu návratu energie do skeneru digitalizovaná po 1 ns záznam o GPS čase vyslání/přijetí záznam o úhlu vyslání paprsku Nalezení lokálních maxim v návratové vlně určení výšky vlny (amplituda) určení šířky vlny odstranění šumu (amplituda pod prahovou hodnotou) Určení polohy bodů v souřadnicovém systému skeneru vzdálenost odvozena z tranzitního času směr určen pomocí úhlu vyslání paprsku Výsledek Data ve formátu.sdc mračno bodů v souřadnicovém systému skeneru (nezobrazitelné) 18

19 Full-waveform data zdroj: Riegl.com 19

20 Preprocessing georeferencování dat SW RiProcess Data ve formátu.sdc mračno bodů v souřadnicovém systému skeneru (nezobrazitelné) každý bod má určen GPS čas Trajektorie ve formátu.pof záznam o poloze a náklonech letadla/skeneru k poloze je znám GPS čas Určení polohy bodů v geocentrickém souřadnicovém systému souřadnice x, y, z osa x v rovině Greenwichského poledníku osa y v rovině poledníku 90 východní délky osa z směřuje ke konvenčnímu (severnímu) pólu Země Export dat data v kartézském souřadnicovém systému UTM/GRS 80 (N, E) s elipsoidickou (elipsoid GRS 80) výškou (h). formát.sdw archivace dat v surovém formátu s pseudo full-waveform informací standardizovaný formát.las následně transformován do nadmořské výšky Bpv (H) a rovinných souřadnic UTM/WGS84-G873 (N, E) 20

21 ROBUSTNÍ FILTRACE 21

22 Robustní filtrace SW SCOP++, nutný modul Kernel a LiDAR původně určený na interpolaci řidších dat tzv. hybridní DMR grid + zlomové hrany a terénní hrany, kóty interaktivní ovládání User Unfriendly dávkové ovládání pomocí tzv. Command Language simulace klikání na tlačítka nejednoznačná a zmatená syntaxe vývoj ukončen Algoritmus robustní filtrace vyvinutý na Technische Universität Wien iterační zpracování DMR je postupně méně ovlivňován body mimo terén Kroky robustní filtrace odstranění budov zředění mračna bodů filtrace interpolace roztřídění bodů (jen dvě třídy) vyplnění prázdných míst klasifikace (roztřídění bodů do více tříd) 22

23 Robustní filtrace 23

24 Robustní filtrace odstranění budov 24

25 Zředění mračna bodů, filtrace, interpolace 25

26 Zředění mračna bodů, filtrace, interpolace 26

27 Roztřídění bodů 27

28 Klasifikace mračna bodů 28

29 SOUČASNÝ STAV PROJEKTU 29

30 Současný stav ( ) skenování 30

31 Současný stav ( ) DMR4G 31

32 Současný stav ( ) DMR5G 32

33 Současný stav ( ) v číslech Skenování Naskenováno km % ČR % pásma střed % pásma západ 95.3 % pásma východ Nalétáno 940 letových hodin 640 hodin skenování 333 vzletů Data (v pásmu východ odhad) měřických pásů 105 mld. bodů (všechny odrazy včetně vysokých a nízkých chyb) DMR 4G km 2 DMR 5G km 2 Manuální kontrola km 2 33

34 DIGITÁLNÍ MODEL RELIÉFU 4. GENERACE 34

35 Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G) Tvorba DMR 4G Výběr nejnižšího bodu v síti 5x5 m Odstranění bodů nenáležících terénu Interpolace pravidelné mříže 5x5 m DMR ve formě pravidelné čtvercové sítě 5x5 m Souřadnicové systémy systém UTM/WGS84-G873 (E, N) a nadmořská výška Bpv (H) matematický souřadnicový referenční systém JTSK (realizace S- JTSK/Krovak East North EPSG: 5514 (dříve ESRI kód102067), kdy x = -y jtsk a y = -x jtsk ) a H ve výškovém referenčním systému Bpv Klad listů UTM/WGS84-G873 oblast 2x2 km, tak že souřadnice rohů jsou dělitelné 2000 pojmenování po levém dolním rohu, pi_e/1000_n/1000_4g.xyz (př. pi_490_5580_4g.xyz) matematický souřadnicový systém S-JTSK Klad listů SM5 (2,5x2 km) Příklad pojmenování SOBO00 35

36 Přesnost DMR 4G komparační základny Systematická chyba: Úplná střední chyba: Metoda určení výšky v DMR 4G: Bilineární interpolace Přesnost DMR 4G na komparačních základnách (240 jasně definovaných vodorovných ploch o rozloze minimálně 50 x 50 m) před odstraněním systematické chyby c H = - 0,12 m (maxi -0,28 m) m H = 0,14 m po odstranění systematické chyby c H = + 0,01 m m H = 0,08 m 36

37 Přesnost DMR 4G kategorie povrchu a půdního krytu Kategorie povrchu a půdního krytu Systematická chyba [m] Úplná střední chyba [m] Maximální chyba [m] cesty a silnice -0,25 0,34 0,77 zpevněné plochy v intravilámnu -0,01 0,07 0,26 parky v intravilánu -0,09 0,14 0,22 orná půda -0,01 0,13 0,66 louky a pastviny -0,09 0,18 0,85 křoviny stromořadí a lesy -0,02 0,13 0, bodů ve 25 lokalitách 37

38 DIGITÁLNÍ MODEL RELIÉFU 5. GENERACE 38

39 Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) Tvorba DMR 5G Podrobná manuální kontrola (norma 1h/ km 2 ) Výběr nejnižšího bodu v síti 1x1 m (odstranění zbytkového šumu) Ředění mračna bodů (až na 10% původního objemu) DMR ve formě uzlových bodů TINu Souřadnicové systémy systém UTM/WGS84-G873 (E, N) a nadmořská výška Bpv (H) matematický souřadnicový referenční systém JTSK (realizace S- JTSK/Krovak East North EPSG: 5514 (dříve ESRI kód102067), kdy x = -y jtsk a y = -x jtsk ) a H ve výškovém referenčním systému Bpv Klad listů UTM/WGS84-G873 oblast 2x2 km, tak že souřadnice rohů jsou dělitelné 2000 pojmenování po levém dolním rohu, pi_e/1000_n/1000_4g.xyz (př. pi_490_5580_4g.xyz) matematický souřadnicový systém S-JTSK Klad listů SM5 (2,5x2 km) Příklad pojmenování SOBO00 39

40 Přesnost DMR 5G komparační základny Systematická chyba: Úplná střední chyba: Metoda určení výšky v DMR 5G: Odečtení výšky referenčního bodu z TINu Přesnost DMR 5G na komparačních základnách (152 jasně definovaných vodorovných ploch o rozloze minimálně 50 x 50 m) po odstranění systematické chyby c H = - 0,002 m m H = 0,058 m 40

41 Přesnost DMR 5G kategorie povrchu a půdního krytu Kategorie povrchu a půdního krytu Systematická chyba [m] Úplná střední chyba [m] Maximální chyba [m] Terénní hrany a komunikace -0,11 0,18 0,66 zpevněné plochy -0,09 0,13 0,37 orná půda -0,07 0,14 0,56 louky a pastviny -0,03 0,21 0,42 křoviny stromořadí a lesy -0,06 0,13 0,46 Průměrná hodnota -0,7 0,14 0, bodů ve 25 lokalitách 41

42 UKÁZKY 42

43 Vyrovnání měřických pásů 43

44 Mračno bodů obarvení dle měřických pásů hráz slapské přehrady 44

45 Mračno bodů obarvení dle tříd Terezín malá pevnost 45

46 Mračno bodů data pořízená

47 Mračno bodů data pořízená

48 Mračno bodů data pořízená vs

49 Rozdíl výšek mezi měřickými pásy ( ) 49

50 Rozdíl výšek mezi měřickými pásy Sněžka, Obří důl 50

51 Hustota mračna bodů soutok Vltavy a Berounky 51

52 Rozhraní listnatého a jehličnatého lesa ( ) rozhraní katastru Černošic a Vonoklas 52

53 Intenzita odrazu Kozí hřbety 53

54 Stínovaný model zřícenina Levín 54

55 Stínovaný model zřícenina Kozlov 55

56 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Petr Dušánek 56

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

4/2013. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

4/2013. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 4/2013 Praha, duben 2013 Roč. 59 (101) o Číslo 4 o str. 69 88 školicí

Více

Digitální modely terénu (2)

Digitální modely terénu (2) Digitální modely terénu (2) Ing. Martin KLIMÁNEK, Ph.D. 411 Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1 Digitální modely terénu :

Více

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS Diplomová práce autor: Miluše Vilímková vedoucí práce: prof. Ing. J. Kostelecký, Dr.Sc. konzultant:

Více

23.9.2013 CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška

23.9.2013 CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška CO SE DOZVÍTE ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška představeni hlavní poskytovatelé prostorových dat veřejná i soukromá sféra představeny základní produkty obsah souřadnicový systém cena Ing. Igor Ivan, Ph.D.

Více

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. MAPOVÉ DÍLO, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Mapové dílo: Představováno mapami jednotného

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Obsah Práce s mapou... 2 Zobrazení mapy... 2 Mapové okno... 3 Přehledka... 4 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 6 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Definiční

Více

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference Student GIS Projekt 2013 Sborník konference ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2013 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato

Více

Vypisování výběrových řízení v geooborech (1)

Vypisování výběrových řízení v geooborech (1) Vypisování výběrových řízení v geooborech (1) VYPISOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ V GEOOBORECH FOTOGRAMMETRII Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti

Více

SMLOUVA O DÍLO. na plnění veřejné zakázky č. 16/2012 Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně jejich následného zpracování",

SMLOUVA O DÍLO. na plnění veřejné zakázky č. 16/2012 Snímkování a skenování území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně jejich následného zpracování, hq>ev~ 1-1ž/J01 QI3/Cel3 2007.2013 EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKIFUNOUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO SMLOUVA O DÍLO na plnění veřejné zakázky č. 16/2012 Snímkování

Více

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Monika KORBELOVÁ Olomouc, 2010

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

ANALÝZA KLAUDYÁNOVY MAPY V PROSTŘEDÍ GIS Analysis of Klaudyan s map in GIS

ANALÝZA KLAUDYÁNOVY MAPY V PROSTŘEDÍ GIS Analysis of Klaudyan s map in GIS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Studijní obor: Geodézie a kartografie ANALÝZA KLAUDYÁNOVY MAPY V PROSTŘEDÍ GIS Analysis of Klaudyan s map in GIS Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

GENEREL LITOVICKO-ŠÁRECKÉHO POTOKA A JEHO PŘÍTOKŮ

GENEREL LITOVICKO-ŠÁRECKÉHO POTOKA A JEHO PŘÍTOKŮ GENEREL LITOVICKO-ŠÁRECKÉHO POTOKA A JEHO PŘÍTOKŮ POVODŇOVÝ MODEL ČÁST: HYDRAULICKÉ ŘEŠENÍ PROUDĚNÍ V ŘÍČNÍ SÍTI ZPRACOVATEL: JIŘÍ ZEZULÁK, FRANTIŠEK KŘOVÁK, JIŘÍ HYBÁŠEK Praha, Září 2005 revize 2010 REVIDOVANÉ

Více

CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad P. O. Box 21, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 IČ: 60458500 CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ze dne 11. 8. 2015 Schválil ředitel úřadu Ing. Karel Brázdil, CSc., č j. ZÚ-

Více

České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM

České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM České dráhy, a.s. ČD SR 103/4 (S) VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM Úroveň přístupu B ČD SR 103/4(S)- Účinnost od 1.5.2007 České dráhy, a.s. ČD SR

Více

IDEKO Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR

IDEKO Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR IDEKO Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR Ing. Radim Striegler, CDV v.v.i. 1. Anotace Cílem tohoto článku je představit řešení výzkumného projektu Identifikace a řešení kritických míst

Více

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Systém GPS Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Obsah 0 Pár slov úvodem... 4 1 Historie a vznik systému... 4 1.1 Fáze první (1973-79)... 5 1.2 Fáze druhá (1979-85)...

Více

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Dílčí zpráva Autorský kolektiv:

Více

Metodika mapování alejí 2015

Metodika mapování alejí 2015 Metodika mapování alejí 2015 Ing. Radek Dušek, PhD., RNDr. Marcela Klemensová Metodika mapování alejí 2015 Ing. Radek Dušek, PhD. RNDr. Marcela Klemensová Metodika mapování alejí 2015 Vydala Arnika Centrum

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

TECHNICKÁ SMĚRNICE. č. 1/2009. PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05

TECHNICKÁ SMĚRNICE. č. 1/2009. PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05 TECHNICKÁ SMĚRNICE č. 1/2009 PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05 Obsah: 1. Úvod 2. Použité pojmy a zkratky 3. Rozsah platnosti 4. Forma zpracování geodetické

Více

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy Geografické informační systémy Modelování geografického prostoru Souřadné systémy Úvod Prostorová poloha je nejdůležitější charakteristikou geo objektů. Změřit polohu geo objektu a zase ho někdy najít

Více

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

1. Geografické informační systémy v dopravě 1.1. Úvod do GIS Teorie geografických informačních systémů (zkráceně GIS) je poměrně mladá a nemá proto jednotné třídění ani terminologii. Označení GIS zavedl

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA ZUBŘINA 10100148_1 - Ř. KM 20,000 26,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. Novoměstská 626 537 28 CHRUDIM. Směrnice č. 02/2002

Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. Novoměstská 626 537 28 CHRUDIM. Směrnice č. 02/2002 Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. Novoměstská 626 537 28 CHRUDIM Směrnice č. 02/2002 pro zaměřování sítí ve správě VAK Chrudim a.s. a mapy povrchové situace Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 1 Obsah:

Více