VINOHRADSKÝMI ALEJEMI ZA NEVŠEDNÍ KRÁSOU VINOHRADSKÝCH DOMŮ A CHODNÍKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VINOHRADSKÝMI ALEJEMI ZA NEVŠEDNÍ KRÁSOU VINOHRADSKÝCH DOMŮ A CHODNÍKŮ"

Transkript

1 VINOHRADSKÝMI ALEJEMI ZA NEVŠEDNÍ KRÁSOU VINOHRADSKÝCH DOMŮ A CHODNÍKŮ Trasa této naučné stezky začíná v dolním rohu náměstí Míru na křižovatce s Rumunskou ulicí. Odtud se podíváme na náš dnešní první ozdobný architektonický prvek, fronton. Najdeme ho nad okny v prvním patře rohového domu s lékárnou. Fronton je dekorativní prvek, se kterým se setkáme nad okny a portály domů v této části Vinohrad v hojné míře. Fronton může být trojúhelníkový nebo obloukový (zvaný také segmentový) nebo se může vyskytovat ve variantách těchto dvou základních tvarů jako fronton přerušený, roztržený, neúplný, prolomený s bustou a podobně. Ze stejného místa se ještě podíváme na první z vinohradských alejí, kterými budeme při dnešní vycházce procházet. Tvoří ji lípy, akáty a javory a místní obyvatelé si tohoto stromořadí cení tak, že ho přihlásili do ankety Alej roku pro rok Foto 1: Belgická238/37 - Frontony nad okny v prvním patře Foto 2: Příklad obloukového frontonu Foto 3: Belgická 198/34 a 130/35 Prolomený obloukový fronton s bustou 3 Opustíme náměstí Míru, přejdeme po přechodu se semaforem a zamíříme do ulice Belgická. Tato ulice se až do roku 1880 neoficiálně nazývala Růžová, někdy též Růžové stromořadí. Proč? Předtím, než tu byly postaveny první domy, rozkládaly se zde tzv. Růžové aleje, promenády vroubené růžovými keři. Ty byly součástí rozlehlé plochy, která je na starých plánech Prahy uvedena jako Wimmersche Anlagen, tj. Wimmerovy sady. Patřily k nim louky, topolové nebo kaštanové aleje, promenády, ale i ovocné stromy. Z terénních teras se návštěvníci sadů mohli kochat výhledy na Prahu, která byla tehdy ještě obehnána hradbami. Plukovník Jakub Wimmer ( ) si takové úpravy v prostoru dnešních Vinohrad mohl dovolit. Zbohatl na dodávkách při výstavbě pevnosti Terezín a vlastnil rozsáhlý majetek. Byl známý jako mecenáš, podporoval umění a charitu. Ovlivnil mimo jiné vzhled Vršovic, Nuslí, Letné. Pro oblast Vinohrad je důležité, že nechal osázet zpustošené a nehostinné území za branami Nového Města pražského, které bylo do té doby nazýváno Sahara, aby zde vznikly zcela jedinečné sady. Dnes už po nich bohužel nenajdeme ani stopy. Wimmerovy sady postupně pustly, až zcela zanikly a později byly na jejich místě postaveny činžovní domy. Ačkoliv zapojíme-li fantasii, můžeme na některých domech stojících v místech bývalých Růžových alejí růže najít! Jedná se o architektonický prvek zvaný rozeta, česky růžice. Je to jeden z nejstarších rostlinných motivů v architektuře, složený ze stylizovaných lístků, které jsou složené do středu. Rozeta nemusí představovat vždy jen široce rozkvetlou růži, ale i květ kopretiny, slunečnice a podobně.

2 4 Foto 4: Belgická 610/27 feston s květy růží na vjezdových dveřích Foto 5: Belgická 196/38 detail rozety Foto 6: Belgická 25/33 - Detail rozet na mříži vstupních dveří Foto 7: Francouzská 808/19 - rozeta pod okny v přízemí na soudní budově Dnešní Belgická ulice patří mezi jednu z prvních ulic, které na Královských Vinohradech vznikly. Podle čeho se nejstarší vinohradské domy poznají? Spočítejte podlaží. Původně se domy stavěly jen třípodlažní. Zastavíme se u domu s orientačním číslem 35 (čp. 446). Nad vchodem do tohoto domu se podíváme na další dekorativní prvek, na který se dnes zaměříme. Vidíte pásový ornament složený z pravidelně se opakujících kvádříků nebo kostek (tzv. zubů)? To je zubořez. Uvidíme ho na mnoha vinohradských domech. Zubořez často doprovází jako zdobný prvek fronton. Foto 8,9: Zubořez 8 9 V pracovní dny lze také průchodem projít na překvapivě tichý dvůr tohoto pavlačového domu. V průchodu objevíte krásnou dřevěnou špalíkovou dlažbu. Tyto špalíky vydrží desetiletí bez jakékoliv opravy a mají tu výhodu, že v létě nesálají nahromaděným teplem a v zimě nestudí. Dřevo tlumí hluk, a navíc když prší nebo sněží, nevznikají na něm kaluže Foto 10: Belgická 446/35 Průjezd Foto 11: Detail špalíkové dlažby

3 U sousedního domu s číslem orientačním 33 (čp. 25) je pěkně vidět, že původně byl daleko nižší, měl jen dvě patra a že na něj později byla další dvě patra přistavěna. Na vstupních dveřích do domu objevíme rozety. Pokračujeme v chůzi Belgickou ulicí, všímáme si zubořezů, různých variant frontonů a rozet. Krásný příklad řady prolomených frontonů, které ozdobily busty šarmantních dam, najdeme na protější straně ulice na domech s čísly orientačními 34 a 32. Mineme Střední odborné učiliště obchodní, které sídlí v jedné z nejstarších vinohradských školních budov, což poznáme podle toho, že pro ni bylo rezervováno číslo popisné 250. U křižovatky s Uruguayskou ulicí přejdeme po přechodu na druhou stranu a pokračujeme stále rovně Belgickou ulicí. Zastavíme se u domu s číslem orientačním 22 (čp. 374). Vstupní dveře jsou zdobeny frontonem se zubořezem. Nad dveřmi je šestice výstavních rozet. Navíc tu najdeme ještě perlovec. Perlovec je pásový ornament, který se podobá šňůře navlečených perel. Někdy bývají perly prostřídány dalšími detaily, například úzkými čočkovitými mezičlánky Foto 12: Belgická 374/22 vstupní dveře do domu Foto 13: Detail perlovce Nyní si začneme všímat chodníkové mozaiky. Mozaika obecně je plošná výzdoba sestavená z drobných kostek. Mozaiková dlažba z drobných kostiček se v Praze začala používat po roce 1850 a až do roku 1929 se dlažební kostičky vyráběly ručně. Skládaly se do často opakovaných vzorů, pro které se ustálily i názvy. My se zaměříme na vzory mozaikové dlažby tvořené na základě pravého úhlu. Před domem s číslem orientačním 14 (čp. 132) se nachází vzor zvaný sedmdesátka. Proč zrovna sedmdesátka? Hrana vzoru měřila 70 centimetrů. Popojdeme pár metrů k sousednímu domu (čp. 318/12). Pokud se do středu vzoru sedmdesátka vloží čtverec, kterému se říká dáma, vznikne sedmdesátka s dámou. Foto 14: Detail sedmdesátky Foto 15: Detail sedmdesátky s dámou 14 15

4 Na druhé straně ulice do dálky září žlutě natřená pumpa. Z takových pump se kdysi brala pitná voda, protože původně z vodovodu tekla užitková voda. V době, kdy vznikla souvislá zástavba Belgické ulice, neexistovala auta a většinu dopravy obstarávali koně, které mohl kočí u pumpy napojit. Na konci Belgické ulice si všimneme ještě Růžového domu (čp.138/3) a to nejen proto, že má růžovou fasádu. Došli jsme do ulice Jana Masaryka. Proti ústí Belgické můžeme nahlédnout přes mřížový plot k dětskému domovu, který stojí v místech, kde se kdysi rozkládala vinice s usedlostí Orlovka. Po jistou dobu byl jejím držitelem také Jakub Wimmer. Stáří Orlovky (někdy zvané také Orlová či Vorlová) dokládá nízké číslo popisné 64. Orlovka patřila mezi 69 stavení, která byla uváděna na Viničných Horách (tedy na území pozdějších Královských Vinohrad a Žižkova) již v roce Foto 16: Detail pumpy Foto 17: Tabulky s číslem popisným a orientačním u bývalé usedlosti Orlovka Všimněte si, že na této straně ulice Jana Masaryka je chodník vydlážděn dalším vzorem chodníkové mozaiky. Pojmenovat ho bude tentokrát hračka. Pravidelně se střídající čtverce v bílé a černé barvě připomínají šachovnici. Vzoru se říká buď šachovnice, nebo také dáma. Foto 18: Vzor chodníkové mozaiky zvaný šachovnice nebo dáma 18 Vydáme se teď po šachovnici do mírného kopečku. Ulice Jana Masaryka byla zastavěna po roce 1875 a její první název ( ) zněl Wimmerova, protože až sem kdysi zasahovaly již zmíněné Wimmerovy sady. V ulici Jana Masaryka najdeme další z vinohradských školních budov. Ve škole postavené v roce 1885 jako třetí v pořadí na Královských Vinohradech dnes sídlí ZŠ Jana Masaryka. Už po deseti letech, v roce 1895 byla budova zvýšena o třetí patro. Je to náhoda, že její růžovou fasádu zdobí záplava rozet a rozetek? A je náhoda, že má číslo popisné pěkně zaokrouhlené: 400? Nikoliv, zaokrouhlená čísla popisná si obec nechávala pro významné budovy. Naproti ZŠ Jana Masaryka se hluboko v zahradě nachází vila Osvěta, kde žila v letech rodina našeho prvního presidenta T. G. Masaryka. Napravo od vstupní brány do vily visí pamětní deska, která toto období připomíná. Nalevo od vstupní brány naleznete bustu Jana Masaryka ( ) a jeho heslo: Pravda vítězí, ale dá to fušku.

5 Foto 19: Vstupní brána do vily Osvěta Foto 20: Detail busty Jana Masaryka Foto 21: Pamětní deska připomínající pobyt T. G. Masaryka na Královských Vinohradech O kousek výš stojí na druhé straně ulice majestátní budova s bohatě zdobenou fasádou (čp.360/25). Kdo se pozorně dívá, najde na ní řadu obličejíků roztomilých malých dětí s pěkně buclatými tvářičkami. Není divu: hledíme na první samostatnou budovu mateřské školy nejen na Vinohradech, ale i v celé Praze, která byla otevřena v roce Pokud to víme, je nad slunce jasné, proč je na ní tolik tváří spokojených dětiček. Dnes v budově sídlí soukromá ZŠ Integrál

6 Foto 22, 23, 24: Maskarony v podobě dětských tváří upomínají na prvotní účel této budovy Foto 25: Prolomený fronton s bustou nad vstupem do reprezentativní budovy vinohradské mateřské školy v ulici Jana Masaryka čp.360/25 25 Pokračujeme ulicí Jana Masaryka vzhůru po chodníku se šachovnicí. Na křižovatce ulic Jana Masaryka a Varšavské si uděláme malou odbočku. Opustíme šachovnici a vyměníme ji za asfalt. Vydáme se doleva Varšavskou ulicí až k nárožnímu domu na rohu se Záhřebskou. Cestou se můžeme zastavit u šedého domu s číslem popisným 245. Pod okny v přízemí objevíme pěkné konzolky zdobené perlovcem a mezi nimi dva festony vedle sebe. Feston je vodorovný závěs z listů, květů či plodů, často svázaných stuhou, nebo stuhami zakončený. Uplatňuje se buď samostatně, nebo bývá opakován v celých řetězcích v takovém případě se jedná o girlandu. Na začátku trasy jsme v Belgické ulici viděli feston s rozvitými růžemi namísto zakončující stuhy. Termín feston je odvozen z latinského slova festum, což znamená slavnost. 26 Foto 26: Varšavská 245/21 Pod oknem zdobeným zubořezem se pěkně vyjímají dvě volutové konzoly zdobené dvojicí perlovců. Tento nenápadný dům souvisí s počátky školní výuky na Královských Vinohradech. Ještě předtím, než byla postavena první školní budova na náměstí Míru, učilo se v provizorních třídách umístěných v různých objektech. Do těchto míst, do domu Na Heřmance, se chodily v roce 1874 učit vinohradské dívky. Tehdy ale dům vypadal jinak. Později byl přestavěn, i když název Na Heřmance si zachoval. Pokračujeme v chůzi až na malé osmiúhelníkové náměstíčko. Před zkoseným rohem nárožního domu čp. 577/33 na křižovatce ulic Záhřebská a Varšavská se dochoval nádherný vzor chodníkové mozaiky zvaný hvězdy a kříže. Dříve byl tento složitý vzor v ulicích Vinohrad velmi obvyklý. Protože v ulici Záhřebská směrem k fontánce je chodník nově vydlážděný stejným vzorem, můžeme zde velmi dobře porovnat staré a nové. Na první pohled je patrný rozdíl v barevnosti. Nové chodníky jsou z bílého a šedého slezského mramoru, zatímco pás původního chodníku, který se zde zachoval, je z růžového a šedého sliveneckého mramoru. Tento mramor se těžil v lomu ve Slivenci na území dnešní Prahy 5. Dalším rozdílem je velikost kostek. Nový chodník je vydlážděný strojově řezanými dlažebními kostkami, které jsou sice jedna jako druhá, ale neumožňují poskládat jemné detaily. Pokud si zevrubně prohlédneme starý chodník, zjistíme, že jednotlivé kostky se od sebe liší tvarem i velikostí. Dlaždič je musel do vzoru umně poskládat tak, aby do sebe co nejlépe zapadly. Všimněte si třeba toho, jak na sebe navazují jednotlivé kříže, v jak ladných křivkách se protínají pásy

7 vroubící ramena křížů. Není to malé umělecké dílo? Třetím rozdílem je výplň ve hvězdách. Na starém chodníku jsou uprostřed hvězd roztomilé malé kytičky, které připomínají čtyřlístky. Ze strojově řezaných kostek se takové půvabné čtyřlístky nedají složit Foto 27: Zkosené nároží domu 577/33, před kterým se nachází původní chodníková mozaika se vzorem hvězdy a kříže Foto 28: Detail vzoru hvězdy a kříže Foto 29: Detail středového čtyřlístku Foto 30: Nově položený chodník se vzorem hvězdy a kříže Vrátíme se zpět do ulice Jana Masaryka. Na chodníku najdeme další vzor chodníkové mozaiky, tzv. rámy, které nás budou provázet až na konec ulice. Dojdeme až na Francouzskou, kde přejdeme po přechodu přes tramvajové koleje a hned poté po dalším přechodu na pravou stranu Budečské. Zahneme do první ulice vpravo Lužické

8 Foto 31: Chodníková mozaika se vzorem zvaným rámy Foto 32: Jana Masaryka 241/47 dům U Metelků s rozmanitými variantami rozet nad vchodem Lužická ulice je pojmenována podle historického území, které se dnes nachází v Německu, ale od 14. století do roku 1634 bylo součástí Českého království. V Lužické ulici se nachází jedno z nejkrásnějších vinohradských stromořadí. Tvoří ho břestovec západní (Celtis occidentalis). Od jara do podzimu se tu koruny osmdesáti břestovců proplétají v dlouhý zelený tunel, kterým však dobře prosvítá světlo, takže ulice není tmavá. Břestovec západní pochází ze Severní Ameriky. Jeho listy jsou 5 12 cm dlouhé, zašpičatělé a mají pilovitý okraj. Všimněte si také borky. Má šedou barvu a je nápadně rozbrázděná. Koncem května můžeme na břestovci objevit drobné květy a na podzim zralé plody, což jsou drobné peckovice kulovitého tvaru jednotlivě vyrůstající na dlouhých stopkách. Plody jsou jedlé i pro člověka, ačkoliv se nedají velikostí ani chutí srovnat například s třešněmi. Plody objevíte i poté, co opadají listy, protože během zimy slouží jako potrava pro ptáky. Před opadáním se listy zbarvují do žluta a tehdy se celá Lužická rozzáří zlatým hávem. Všimněte si, že na některých břestovcích jsou dlouhé k zemi splývající větve. Ty se dříve používaly na výrobu bičů. Břestovec objevíme na mnoha dalších místech v Praze 2 (například na Karlově náměstí nebo v sadech Svatopluka Čecha), protože dobře snáší znečištěné ovzduší. O oblíbenosti tohoto stromořadí svědčí i to, že bylo v roce 2011 nominováno do ankety Alej roku Foto 33: Alej břestovce západního v Lužické ulici Foto 34, 35: Detail listu a borky 35

9 Před koncem Lužické si uděláme malou odbočku do Chodské ulice. Zahneme zde doprava, abychom se u domu čp.1181/7 pozdravili s atlanty. Atlas je obří postava vzpírající břemeno nebo stavební podpora ve tvaru mužské postavy užívaná při portálech, pod balkóny a podobně. Atlanti jsou siláci a svýma svalnatýma rukama vždy nesou nějakou tíhu. Předobrazem všech atlantů byl řecký hrdina Atlas, na věky podpírající na svých bedrech nebeskou klenbu. 36 Foto 36: Jeden z vinohradských atlantů Vrátíme se do Lužické a dojdeme až na konec ulice. Přejdeme po přechodu a zastavíme se na začátku Kladské ulice. Kladská je nazvána podle Kladska, bývalého hrabství, které bylo od 14. století až do 40. let 18. století součástí Českého království. Po válkách prusko-rakouských bylo Kladsko připojeno k Prusku a dnes je to vojvodství v Polsku. Název této ulice se nikdy neměnil, ani za 2. světové války, kdy se například sousední Lužická ulice jmenovala Rankova podle významného německého dějepisce, ulice Francouzská nesla jméno německého politika Otto von Bismarcka, tj. Bismarckova a ulice Jana Masaryka byla tehdy Poznaňská. Ulice Kladská se takto jmenuje bez přerušení již od svého vyprojektování v roce Zastavte se před kterýmkoli z domů na začátku Kladské ulice (1462/3, 1489/5 a 1448/7) a podívejte se na chodník. Z kostek z růžového a šedého sliveneckého mramoru je zde složena mozaika zvaná rámy s draky Foto 37: Chodníková mozaika se vzorem rámy s draky položená na koso Foto 38: Detail rámu s drakem Abyste si vzor zapamatovali, zapojte fantasii. Vidíte spíš draka, kterého pouštějí děti na podzim a my se na něj díváme zezdola? Anebo vidíte draka, na kterého se díváme ze shora, a který chce sežrat princeznu a má tři hlavy a ocas?

10 Posledním vzorem, jehož krásný příklad dnes uvidíme, je varianta tzv. sedmdesátky s dámou, kterou už známe. Navazuje na rámy s draky v prvním úseku Kladské ulice. Vidíme zde opět původní provedení ze sliveneckého mramoru. Zajímavostí jsou obrácené barvy středová dáma je světlá, její okolí tmavé. Vidíme zde, jak by sedmdesátka s dámou měla správně vypadat. Střední čtverec zvaný dáma by měl být vždy o něco větší než ostatní části vzoru, které jsou tvořeny ze čtyř řad kostek vedle sebe. Tyto středové dámy jsou složeny minimálně z pěti řad. 39 Foto 39: Zajímavá varianta vzoru sedmdesátka s dámou, jedná se o tzv. negativní provedení Sedmdesátka s dámou nás dovede ještě na roh Moravské ulice a pak zmizí pod asfaltovým přelivem. Pokračujeme ulicí Kladskou až ke světelné křižovatce, odkud můžeme dojít po Korunní třídě zpět na náměstí Míru anebo nasednout na tramvaj ve stanici Vinohradská vodárna. Trasa byla zpracována ke dni Výběr a popis trasy: Petra Martínková Foto: Petra Martínková a matouš Použitá literatura: LAŠŤOVKA, Marek - LEDVINKA, Václav a kol.: Pražský uličník (Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství), 1. díl, nakladatelství Libri, Praha 1997 LAŠŤOVKA, Marek - LEDVINKA, Václav a kol.: Pražský uličník (Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství), 2. díl, nakladatelství Libri, Praha 1998 MATYÁŠOVÁ, Eva: Abeceda evropské architektury. Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Praha 2011 POLÁK, Milan - SLAVÍKOVÁ, Jitka: Město Královské Vinohrady. MILPO MEDIA s.r.o., Praha 2009 ŠPAČEK, Ladislav: Dlažby, chodníky a jiné součásti veřejného interiéru (přednáška pro Klub za starou Prahu pronesená dne v Juditině věži) ŠPAČEK, Ladislav: Mozaiková dlažba a pražské chodníky (Příloha Věstníku Za starou Prahu č.2/2009) Universum. Všeobecná encyklopedie.

11 Mapa trasy: Zdroj: Mapy.cz

NAUČNÉ STEZKY PO PRAZE 2. Vinohradskými alejemi za nevšední krásou vinohradských domů a chodníků

NAUČNÉ STEZKY PO PRAZE 2. Vinohradskými alejemi za nevšední krásou vinohradských domů a chodníků NAUČNÉ STEZKY PO PRAZE 2 Vinohradskými alejemi za nevšední krásou vinohradských domů a chodníků NAUČNÉ STEZKY PO PRAZE 2 NÁMĚSTÍ MÍRU/RUMUNSKÁ, BELGICKÁ, JANA MASARYKA, LUŽICKÁ Kladská Korunní Korunní

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 1 Panoráma. 14 km. Trasa: (značení až od Červené Výšinky)

HOSTINNÉ. Trasa č. 1 Panoráma. 14 km. Trasa: (značení až od Červené Výšinky) HOSTINNÉ Trasa č. 1 Panoráma Trasa: Značení KČT: Občerstvení: Spoje: Poznámky: 14 km Hostinné Rudník v Rudníku Rudník (6 km) Hostinné (8 km) (značení až od Červené Výšinky) autobus z/do Rudníku při dešti

Více

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h Památky k návštěvě každého lákají, vícero podob však v sobě skrývají. Vydej se proto

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468"N, 14 25'8.537"E

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468N, 14 25'8.537E Objekt nepřístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ) VÝDEJNA Karlovo náměstí Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 3 - Nové Město Tel.: 224 357 339 Web: http://www.suz.cvut.cz/menzy/vydejna-karlovonamesti GPS:

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby 16.4.2010 Josef Franc Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně

Více

05. Park u kina Petra Bezruče

05. Park u kina Petra Bezruče 05. Park u kina Petra Bezruče Přestavba Frýdku-Místku probíhala od roku 1963. Prvními obytnými soubory byla sídliště Riviera I a II a Bezručovo. Nárůst počtu obyvatel v této lokalitě vyžadoval i nové objekty

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK Hanspaulka Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK PROPERTIES ID 11242 Hanspaulka Jeden z klenotů pražských rezidenčních čtvrtí Kouzelná část šesté pražské čtvrti Dejvice,

Více

KACHLE. Komorový řádkový kachel s heraldickým motivem Konec 15.-první pol. 16.století Čelní vyhřívací stěna 190x195mm, hl.

KACHLE. Komorový řádkový kachel s heraldickým motivem Konec 15.-první pol. 16.století Čelní vyhřívací stěna 190x195mm, hl. KACHLE Římsový korunní řádkový kachel s komorou Konec 15.-první pol. 16.století Čelní vyhřívací stěna 190x190mm Římsový korunní kachel s architektonickou výzdobou na čelní vyhřívací stěně (dále ČVS): po

Více

Pracovní listy k úvodní lekci. SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pracovní listy k úvodní lekci. SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE Pracovní listy k úvodní lekci SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE NEJMÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru Druhá

Více

Lesy objekty rekreace a vzdělávání

Lesy objekty rekreace a vzdělávání Lesy objekty rekreace a vzdělávání Spojení porostů a vodním a architektonickým prvkem Typ vegetačního prvku skupina solitér Solitérní dřeviny Okraje porostů, lemujících palouk Skupiny keřů, doplněné

Více

Sál F1 částečně přístupný* Sál M1 nepřístupný

Sál F1 částečně přístupný* Sál M1 nepřístupný Sál F1 částečně přístupný* Sál M1 nepřístupný FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ (FJFI) Areál Karlov MFF UK, Praha 2 Web ČVUT: http://www.fjfi.cvut.cz/ Web UK: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/karlov.htm

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ID Název/motiv mozaiky MSK-OV001 Smuteční průvod Autor návrh Mira Haberernová, realizace? Datace 1966 Místo GPS souřadnice Rozměry mozaiky, umístění Výška umístění mozaiky nad zemí

Více

19. Park u Sekerovy vily

19. Park u Sekerovy vily 19. Park u Sekerovy vily Na tehdejším okraji Frýdku, na křižovatce ulic Staroměstské a Slezské, si v roce 1898 nechal postavit podnikatel Sekera honosnou vilu podle projektu stavitele Rudolfa Aulegka v

Více

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě A. Průvodní zpráva a) identifikační údaje identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě stavebník: Městský úřad Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, 250 70 projektant:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu Veletržní sraz Chytej 2017 - cesta na ubytovnu Protože předpokládám, že většina z vás přijede autem, tak nejdřív popis jak se dostat k ubytovně, aby jste si před návštěvou osvěžovny mohli svého čtyřkolového

Více

Přes tři hrady a dvě řeky

Přes tři hrady a dvě řeky Přes tři hrady a dvě řeky Výlet v okolí obce, který vás zavede na zříceninu hradu Kraví Hora, hradu Levnov a tvrze Šance. Cestou překročíme několikrát dvě řeky - Oslavku a Chvojnici. - Časová náročnost:

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Mozaiková dlažba a pražské chodníky ladislav Špaček

Mozaiková dlažba a pražské chodníky ladislav Špaček Mozaiková dlažba a pražské chodníky ladislav Špaček P Ř Í L O h a V Ě S T N Í K U Z a S T a R O U P R a h U Příloha Věstníku Za starou Prahu č. 2/2009 1 Mozaiková dlažba a pražské chodníky Ladislav Špaček

Více

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap. 2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067379-pum-2015-2-streda Stoupání:

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště 3333 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22 Název objektu Mateřská škola Adresa Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p. 539 K.ú./parcela Uherské Hradiště 772844/st. 681 č. Architekt Karel Dvořák Stavitel Projekt nedatová

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY

LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY A G E N T U R A O C H R A N Y P Ř Í R O D Y A K R A J I N Y Č R LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY Národopisné oblasti Bílých Karpat Dům ze Žítkové v 60. letech minulého století Dvorec ve Vápenicích

Více

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku?

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? Stránka č. 1 z 5 Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? 20. srpna 2008 6:00 Výstup na Veľký bok (1 727 m) v Nízkých Tatrách je fyzicky, časově i orientačně náročný. Pokud sem však zamíříte,

Více

Višeň obecná. VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Višeň obecná. VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Višeň obecná VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Višeň obecná Prunus census L. Strom menšího vzrůstu nebo častěji hustý

Více

VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jabloň lesní Jabloň lesní Malus sylvestris Mill. Strom nebo keř asi 5-10 m vysoký,

Více

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks Ing. arch. Libor Sommer autorizovaný architekt ČKA č. 0255 2009 Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks F0 Stylizované věžičky kryté jehlanovou střechou s mohutně

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa:

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa: HOSTINNÉ Trasa č. 2 Obrazy Trasa: Značení KČT: 16,5 km Hostinné Chotěvice (4,5 km) Chotěvice Nové Zámky (9 km) Nové Zámky Hostinné (3 km) (trasa vlakové nádr. Hostinné až most v Debrném bez značení) Občerstvení:

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS PĚŠÍ

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS PĚŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS PĚŠÍ TRASY VH 50 Pátek 11. 9. 2015 16:30 20:00 Příjezd účastníků, registrace a ubytování Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 41, Praha 6. Účastnící obdrží startovní balíček s

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

PRŮVODCE PO STOPÁCH IR 18

PRŮVODCE PO STOPÁCH IR 18 Historický C. k. Řadový pěší pluk č. 18, z. s. Hrádek 36, 503 15 Nechanice IČ: 64809200 Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka HK, č. ú.: 184523884/0300 Tel: +420 605 837 097 E-mail: 18IR@email.cz, klika-m@email.cz

Více

Ochranné prvky japonské bankovky YEN vzor 2004: 40. Vyznačení umístění jednotlivých viditelných ochranných prvků.

Ochranné prvky japonské bankovky YEN vzor 2004: 40. Vyznačení umístění jednotlivých viditelných ochranných prvků. Přílohy Příloha č. 1 Ochranné prvky japonské bankovky 1.000 YEN vzor 2004: 40 Vyznačení umístění jednotlivých viditelných ochranných prvků. Ochranný prvek číslo 5 v levém dolním rohu lícu bankovky. Detailní

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS CYKLOTRASY 67 KM Pátek 11. 9. 2015 16:30 20:00 Příjezd účastníků, registrace a ubytování Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 41, Praha 6. Účastnící obdrží startovní balíček s

Více

Didaktický list č. 2 Geoškola Historie Městská část Praha-Štěrboholy geosranda Najdi tambora Praha Štěrboholy I. stupeň

Didaktický list č. 2 Geoškola Historie Městská část Praha-Štěrboholy geosranda Najdi tambora Praha Štěrboholy I. stupeň I. stupeň Štěrboholy byly do roku 1968 samostatnou obcí na východním okraji hlavního města Prahy s velmi bohatou historii. První zmínka o Štěrboholech je v listinách jejich majitele Pražského arcibiskupství.

Více

VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Třešeň ptačí Třešeň ptačí Prunus avium (L.) Moench. Strom středně velký, opadavý,

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Hraničním hřebenem Borůvkové hory přes Bílou Vodu, Rychlebské hory

Hraničním hřebenem Borůvkové hory přes Bílou Vodu, Rychlebské hory Hraničním hřebenem Borůvkové hory přes Bílou Vodu, Rychlebské hory 22.4.2010 Josef Franc Obec Bílá Voda, založená ve 13. století leží v nejsevernějším výběžku Rychlebských hor, při státní hranici s Polskem.

Více

Objekt částečně přístupný*

Objekt částečně přístupný* Objekt částečně přístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ) MENZA KLADNO/restaurace Kokos Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2 Tel.: 224 359 919, 224 359 920 Web: http://www.suz.cvut.cz/menzy/menza-kladno GPS:

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Anotace: VY_12_INOVACE_PRV2_2_02

Anotace: VY_12_INOVACE_PRV2_2_02 VY_12_INOVACE_PRV2_2_02 Anotace: Šablona: I/2 Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Ročník: Materiál obsahuje prezentaci zaměřenou na poznávání listnatých

Více

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí Jeřáb ptačí Sorbus Aucuparia L. Strom menšího vzrůstu s rovným kmenem,

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

Identifikační údaje: Katastrální území: Pozemky parc. č.: 3350/11 Celková současná výměra: 0,68 ha. Zámecká, Na Štěpnici

Identifikační údaje: Katastrální území: Pozemky parc. č.: 3350/11 Celková současná výměra: 0,68 ha. Zámecká, Na Štěpnici 16. Štěpnice Zámek ve Frýdku byl kdysi zeměpanským hradem, který založila těšínská knížata v polovině 14. století k ochraně zemské hranice s Moravou a obchodní cesty z Moravy vedoucí tehdy ve směru Příbor

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ.  Tento projekt je spolufinancován ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ www.zszbyslavice.cz Tento projekt je spolufinancován CO PAMATUJÍ STROMY? METODIKA pracovní list Tento projekt je spolufinancován CO PAMATUJÍ STROMY?

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Druhá část BILANCE ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Rozvojové území A1 A4 plocha 2522 m² obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí) kanceláře (kancelářská plocha + plocha zázemí) byty plocha bytů celkem (bez

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Malovaný nábytek ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov. Pelhřimov - Praha, podzim 2012

Malovaný nábytek ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov. Pelhřimov - Praha, podzim 2012 Malovaný nábytek ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov. Pelhřimov - Praha, podzim 2012 4356/R Police malovaná, 2/4 19. století, Vysočina, v. 38 x d. 137 x hl. 12.5 cm Police svým tektonickým i zdobným provedením

Více

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia,

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, Dnešní výlet nás zavede do hor od našich domovů nepříliš vzdálených, ale prakticky neznámých, do geomorfologického celku nazývaného Beskid Mały. Tento nepříliš rozsáhlý horský celek o délce asi 35 km a

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

HANIŠ HISTORICKÁ DLAŽBA

HANIŠ HISTORICKÁ DLAŽBA HANIŠ HISTORICKÁ DLAŽBA Jsme firma ovládající více jak 130 let staré řemeslo výroby historické, ručně sypané, plně probarvené, vysoce slinuté, ostře pálené neglazované keramické dlažby, která nás v historicky

Více

Vysvětlivky k použitým symbolům

Vysvětlivky k použitým symbolům Vysvětlivky k použitým symbolům Následující symboly i doprovodný text jsou majetkem Pražské organizace vozíčkářů, o.s., Benediktínská 688/6, 110 00 Praha 1, www.pov.cz Kategorie přístupnosti objektů Objekt

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace. Vzhled mincí a ochranné prvky bankovek

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace. Vzhled mincí a ochranné prvky bankovek Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Peníze Vzhled mincí a ochranné prvky bankovek Ročník 4. Anotace Prezentační

Více

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU všechny fotografie autoři, 2016 exteriéry 1. Celkový pohled na vilu a bývalou továrnu od západu. 2. Celkový pohled na vilu od západu. 3. Severozápadní průčelí celkový pohled.

Více

Jablonec nad Nisou 6. Jablonec nad Nisou /st.p.č. 42. Emilian Herbig, (Karel Pelant, schodiště) Emilian Herbig. Česká republika

Jablonec nad Nisou 6. Jablonec nad Nisou /st.p.č. 42. Emilian Herbig, (Karel Pelant, schodiště) Emilian Herbig. Česká republika Jablonec nad Nisou 6 Název objektu Muzeum skla a bižuterie (původně exportní dům Zimmer Schmidt) Adresa U muzea č.p. 398, č.o. 4 Jablonec nad Nisou K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Jablonec nad Nisou

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) ANDREJ BACHOVSKÝ, JOSEF BALÚCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, MOST, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, TOPOLOVÁ 584, MOST 434 01

BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) ANDREJ BACHOVSKÝ, JOSEF BALÚCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, MOST, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, TOPOLOVÁ 584, MOST 434 01 STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2012 Setkání a prezentace prací studentů na ČVUT BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) ANDREJ BACHOVSKÝ, JOSEF BALÚCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, MOST, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, TOPOLOVÁ 584,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

Dálniční křižovatka U Vorlíků

Dálniční křižovatka U Vorlíků Dálniční křižovatka U Vorlíků Současná podoba nároží na Špejcharu po třech desetiletích od demolice obou vil. Vzrostlý strom na nároží má být zbytečně pokácen jen kvůli tomu, aby byla rekonstrukce vozovky

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více

Botanická zahrada zve do svých skleníků

Botanická zahrada zve do svých skleníků Botanická zahrada zve do svých skleníků Botanická zahrada zve do svých skleníků Mají trny a krásně kvetou. Červeně, žlutě, zeleně... Ne, nejsou to růže, ale kaktusy. A právě nyní mohou návštěvníci obdivovat

Více

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: listopad 2012

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: listopad 2012 Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor: Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: listopad 2012 Určeno: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum patro (2.N.P.) 174. Patro, schodišťová hala č. 201, celkový pohled od jihu (z mezipodesty). 175. Patro, schodišťová hala č. 201, celkový pohled od jihozápadu (z mezipodesty). 176. Patro, schodišťová hala

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Stephanie Thiesová. Háckované ctverce ˇ ˇ. 46 nejkrásnějších babiččiných čtverců Se skvělými nápady na přikrývky, polštáře a další doplňky

Stephanie Thiesová. Háckované ctverce ˇ ˇ. 46 nejkrásnějších babiččiných čtverců Se skvělými nápady na přikrývky, polštáře a další doplňky Stephanie Thiesová Háckované ctverce ˇ ˇ 46 nejkrásnějších babiččiných čtverců Se skvělými nápady na přikrývky, polštáře a další doplňky Obsah 3 Úvod 4 Informace pro začátek 4 Jak se pracuje s kolekcí

Více

2. Podle předlohy na straně 121 zhotovíme šablonu, podle níž z oranžové plsti vystřihneme zobák.

2. Podle předlohy na straně 121 zhotovíme šablonu, podle níž z oranžové plsti vystřihneme zobák. Kuřátko Roztomilá kuřátka jsou přímo stvořená pro oslavu jara a probouzejícího se nového života. Malé žluté hejno se báječně hodí nejen na výzdobu domova a zejména velikonočního košíčku, ale i na dárky.

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

Husova pout. Hus - Pilgerwanderung Etappe 1 Krakovec - Bärnau 05.07-13.07.2013. Hlavní organizátor: Petr Brožek petrbrozek@yahoo.com +420 777 235 578

Husova pout. Hus - Pilgerwanderung Etappe 1 Krakovec - Bärnau 05.07-13.07.2013. Hlavní organizátor: Petr Brožek petrbrozek@yahoo.com +420 777 235 578 Husova pout Hus - Pilgerwanderung Etappe 1 Krakovec - Bärnau 05.07-13.07.2013 Hlavní organizátor: Petr Brožek petrbrozek@yahoo.com +420 777 235 578 1 1. den = Pátek, 05.07.2013 17:00 sraz úèastníkù na

Více

INTARNATIONAL CURRENCY EXCHANGE CZECH REPUBLIC (ICE) S.R.O.

INTARNATIONAL CURRENCY EXCHANGE CZECH REPUBLIC (ICE) S.R.O. INTARNATIONAL CURRENCY EXCHANGE CZECH REPUBLIC (ICE) S.R.O. KARTOTÉKA POLSKO Obsah KARTOTÉKA POLSKO... 1 10 zł... 2 Bezpečnostní prvky... 2 20 zł... 5 Bezpečnostní prvky... 5 50 zł... 7 Bezpečnostní prvky...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 3 4 U k á z k a k n i h

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 15 Modřín Ing. Hana

Více

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU Investor/majitel objektu: Místo stavby (obec, ulice a číslo objektu): Nákres půdorysu objektu s označení stran objektu: Povětrnostní

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 27 Ovocné dřeviny Ing.

Více

KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Joseph Daniel Huber: Plán Prahy, 1769, výřez pravé dolní části Anonym: Plán Prahy a okolí, 1737 Folpertus van Ouden-Allen: Panoramatický pohled na Prahu, předloha 1675, tisk 1685,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Alfons Maria Mucha (24. července 1860 Ivančice 14. července 1939 Praha)

Alfons Maria Mucha (24. července 1860 Ivančice 14. července 1939 Praha) Alfons Maria Mucha (24. července 1860 Ivančice 14. července 1939 Praha) A. ZVĚROKRUH Metodický výtvarný list úroveň B a C Ilustrační obrázek díla Alfonse Muchy: Zodiac. Zdroj: http://www.wikiart.org/en/alphonse-mucha/zodiac-1896

Více

Obsah Úvod 1 Co vše zvážit při výběru či renovaci dřevěné podlahy 2 Vlastnosti podlahových dřevin 3 Druhy dřevěných podlah

Obsah Úvod 1 Co vše zvážit při výběru či renovaci dřevěné podlahy 2 Vlastnosti podlahových dřevin 3 Druhy dřevěných podlah Obsah Úvod............................................ 7 1 Co vše zvážit při výběru či renovaci dřevěné podlahy................................. 8 2 Vlastnosti podlahových dřevin..................... 10

Více

Petr Kříž Platnost od 1.3.2012

Petr Kříž Platnost od 1.3.2012 Petr Kříž Platnost od 1.3.2012 10 KAZETY NÁSTĚNNÉ Cena Kč bez Cena Kč s 10011 Nástěnný rám - vinař 39x50cm ks 430,00 516,00 10012 Nástěnný rám - vinobraní 39x50cm ks 430,00 516,00 10020 Kazeta hladká 20x50cm

Více

Informace k bytovy m domů m Č elakovske ho sady 432/12

Informace k bytovy m domů m Č elakovske ho sady 432/12 Č elakovske ho sady 432/12 SVJ Společenství vlastníků Čelakovského sady 432, Praha 2, Vinohrady předseda: MUROM a.s. Správce: DaK s.r.o, Belgická 32, Praha 2 Měsíční příspěvek do domovního fondu je 20,-Kč/m2

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Kritická místa imise hluku v aglomeraci Praha. Příloha 1

Kritická místa imise hluku v aglomeraci Praha. Příloha 1 Kritická místa imise hluku v aglomeraci Praha Příloha Příloha 2 Výhledová síť páteřních komunikací včetně Pražského okruhu a Městského okruhu na území aglomerace Praha Číslo kritického místa Evropská 2

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

5 Na jaké straně mostu u horního konce Krásna (po proudu) je žlutá vertikální tyč? vpravo

5 Na jaké straně mostu u horního konce Krásna (po proudu) je žlutá vertikální tyč? vpravo 1 Jaké je číslo popisné místní mateřské školy? 6 Ve kterém okně MŠ se nachází pastelky? První zprava od vchodu, v přízemí. 3 Kolik věžiček má hrad poblíž domu č. p. 33? 6 Jaká firma vyváží tříděný odpad

Více