REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN"

Transkript

1 REVMATIK REVMA LIGA v âr INFORMAâNÍ BULLETIN obãasník ãíslo 56 duben 2013

2 Děkujeme za sponzorování bulletinu REVMATIK firmám: Thuasne CR s.r.o. Naskové Praha 5 Česká republika UCB s. r. o. Thámova Praha 8 Česká republika ADRESY WEBOVÝCH STRÁNEK Tyto adresy Web stránek nabízíme Vám všem, kdo rádi surfujete po Web stránkách za účelem dozvědět se něco nového. EUROPEAN MANIFESTO STEERING GROUP (Dozorčí rada pro Evropské prohlášení revmatiků) informace týkající se Prohlášení osob s revmatismem, kontaktní adresy, různé další informace: IOYR (Mezinárodní organizace mladých revmatiků): Revma Liga v ČR má svoje www stránky, které se postupně doplňují, na této nové adrese: www. revmaliga.cz Navštivte také naše stránky na blogu: Případné Vaše příspěvky zašlete em na adresy: nebo

3 úvodník Moji milí čtenáři. Už je čtrnáct dní jaro, ale já pořád vidím kolem sebe sníh. Sýkorkám sypu ve velkém jejich oblíbené slunečnice a po kopřivách do velikonoční sekané ani vidu. Musím uznat, že se letos paní Zima nechce s námi rozloučit. Není se ale čemu divit, vždyť pragnostiky přece praví: Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. A já se musím přiznat, že mi to za těmi kamny zase tolik nevadí. Užívám si toho, co nestihnu během roku. Nechávám tomu volný průběh a na počasí se nezlobím.ať se to raději vybouří teď, než o měsíc později, když budou rozkvetlé stromy. Je také pravda, že příchodem teplého počasí nastoupí v plné zbroji všichni zahrádkáři, zemědělci, pěstitelé, kutilové atd... A jak je známo, jejich odpočinek nastane až příchodem zimy. Věřím, že budete opět čerpat sílu a inspiraci z tohoto jarního Revmatika. Čekají na vás zajímavé příspěvky a prosím, pozorně si přečtěte rubriku Rady ze zahrady. Tam totiž vévodí fialové potěšení v podobě znamenitých, zázračně léčivých borůvek. V době, kdy se sbírají, začíná léto a prázdniny. Snad bude letos lepší počasí a nezmrznou v době svého květu, tak jako v minulém roce. Přeji nám všem toužebně očekávaný příchod teplého jarního počasí, mnoho krásných zážitků, které určitě na každého z nás čekají... REVMATIK č. 56/2013 (duben) Vydává Revma Liga v ČR se sídlem: Revmatologický ústav Na Slupi 4, Praha Výtisk je neprodejný Redakce: Romana Lukášová Ing. Marie Dědičová Redakční rada: Renáta Hrbotická Ing. Helena Mádlová Alena Slámová Odborný garant: MUDr. Věra Vlasáková Bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha číslo účtu: /0800 Redakce časopisu: Romana Lukášová Grafika a tisk: Tiskárna a studio Ing. Chrášťanský Pavel telefon: OBSAH Úvodník šéfredaktorky... 1 Obsah... 1 Informace z představenstva Shromáždění delegátů RL... 2 Rekondiční pobyty Oslava v Karolinu... 3 Edgar Stene Prize Mezinárodní vítězná esej... 4 Národní vítězná esej... 6 Slovo lékaře MDHAQ... 8 dotazník V dotazník VX Vzdělávání Fundraising Legislativní změny Přeměna o.s. na spolky Zprávy z NRZP Ceny Mosty Rekondice CARD Pro mladé Život a láska Zprávy z klubů Velikonoční malování v Domažlicích Exkurse MAS Svatba v nemocnici Je vaření umění nebo je umění vařit? Revma Liga hodnotila činnost Co nového v Českých Budějovicích Jak se z revmatiček staly Revmabely Rady ze zahrady Fialové potěšení Kontakty

4 informace z pfiedstavenstva Shromáždění delegátů RL Představenstvo Revma Ligy v ČR oznamuje, že dne 18. května 2013 v hodin se koná Shromáždění delegátů Revma Ligy v Revmatologickém ústavu v Praze 2, Na Slupi 4. Program: Zahájení Volba předsedajícího, mandátové a návrhové komise Zpráva o činnosti Revma Ligy v ČR v roce 2012 Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpráva revizní komise Vyhlášení výsledků soutěže o cenu E. STENA Přestávka (občerstvení) Plán činnosti na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Diskuse Schválení zpráv a usnesení Závěr Shromáždění delegátů se zúčastní členové představenstva, členové revizní komise a zvoleni delegáti (1 delegát na 20 členů RL). REKONDIČNÍ POBYTY 2013 V květnu proběhne 1. rekondiční pobyt v Klimkovicích, zúčastní se 10 zájemců. V Jáchymově jsou plánované rekondiční pobyty v termínech a V obou termínech jsou ještě volná místa. Přihlásit se můžete na telefonním čísle nebo mailem na adresu do 22. května Marie Dědičová 2

5 informace z pfiedstavenstva KAROLINUM HOSTILO OSLAVY REVMATOLOGICKÉHO ÚSTAVU Při příležitosti 60. výročí založení Revmatologického ústavu v Praze uspořádalo toto pracoviště ve spolupráci s Českou revmatologickou společností ČLS JEP a Klinikou revmatologie 1. LF U K v Praze 6. prosince 2012 v prostorách Karolina klinickou vědeckou konferenci. Vedle slavnostní úvodní části konference, která se nesla v duchu samotných oslav výročí založení Revmatologického ústavu, připravili organizátoři pro účastníky také kvalitní odborný program. Slavnostní část konference zahájil ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Vyzdvihl mimo jiné početné aktivity Revmatologického ústavu věnované podpoře a spolupráci s pacientskými organizacemi, jako jsou např. klub Bechtěreviků, Revma Liga či Česká asociace pro revmatické choroby. Pražský primátor doc. MUDr. Bohuslav Svo-boda vyjádřil ve svém vystoupení přesvědčení, že historie tohoto pracoviště bude pokračovat, to znamená, že i nadále bude poskytovat svým pacientům léčbu na nejvyšší možné úrovni a k tomu bude dál vychovávat nové studenty, nové lékaře i nové vědce. Minulost, současnost i priority oboru revmatologie a jeho koncepce v systému současné zdravotní péče shrnul v další přednášce ředitel Revmatologického ústavu prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP připomněl, že revmatická onemocnění jsou velmi variabilní z pohledu původu. Patří k nim nemoci asociované s metabolickými či hormonálními změnami v organismu, dále jsou to onemocnění degenerativní, nemoci způsobené genetickou abnormalitou. Odborný program zahájily přednášky dvou významných zahraničních hostů, prof. Sir Revindera Mainiho z Kennedyho institutu v Londýně a prof. Gerda Burmestera z Kliniky revmatologie a klinické imunologie Univerzitní nemocnice Charité v Berlíně. V dalších částech programu pak mohli účastníci vyslechnout jak přednášky v bloku věnovaném základnímu výzkumu, tak klinické prezentace našich předních odborníků v oblasti revmatologie a příbuzných oborů. Z časopisu Medical Tribune 2/ 2013 zpracovala ing. Marie Dědičová 3

6 Edgar Stene Prize 2013 DOSPÍVÁNÍ NEBO STÁRNUTÍ MÉ TAJEMSTVÍ ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ S REVMATICKÝM ONEMOCNĚNÍM Vítězná esej, autorka MetteToft (Dánsko) Když byla v roce 1948 pod záštitou Organizace spojených národů založena Světová zdravotnická organizace (WHO), bylo nutno definovat v její ústavě, co vlastně zdraví znamená. Ustavilo se, že Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo churavosti. Tato definice je od té doby kritizována mimo jiné jako nerealistická a definující spíše štěstí nežli zdraví. Ti z nás, kterým byla diagnostikována některá nemoc, považujeme za obzvláště problematické a znepokojující to, že dle definice WHO, nemůžeme být zdraví, protože jsme nemocní. Téma letošní soutěže Edgar Stene má definici zdraví zcela odlišnou: zdraví a nemoc zde nejsou protiklady, nýbrž zdraví je něco, o co můžeme usilovat, lhostejno, zda jsme nemocní či formálně v pořádku. Hurá! Naprosto souhlasím. Samozřejmě je možné být zdravý, i když jste nemocný, stejně jako někdo nemusí být zdravý, i když, na papíře je v pořádku. Zde je tedyněkolik mých tipů, jak projít cestu od kolébky do hrobu v přiměřeně dobrém stavu navzdory chronickému revmatickému onemocnění. TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ ČÍSLO 1: Zapomeň na problémy buď šťastný! Řekni mi, jak tady můžeš sedět a usmívat se, když musíš snášetvšechny ty nemoci? ptala se mě nedávno sousedka, když jsme spolu byly na kávě. Nemyslela to zle, jen to nemohla pochopit. Úplně mě tou otázkou vyvedla z míry. Jak jí odpovědět? Promiň, bylo to ode mě ošklivé. Už to víckrát neudělám. Nebo Víš, to je jen moje statečná maska, kterou nasadím, když jsem v dobré společnosti. Po krátkém zamyšlení jsem jí mohla říct jen pravdu: Jsem prostě taková! Opět jsem si při tom uvědomila, jaké mám štěstí, že umím být v srdci šťastná. Zároveň si však myslím, že pozitivní pohled na život je něco, co si můžete vědomě zvolit a snažit se toho držet; a že se to vyplatí. Neboť tento postoj činí život mnohem jednodušším, ať už jsme nemocní nebo zcela zdraví. Veselá povaha mi byla velmi užitečná, když jsem na podzim 2005 ulehla s něčím, o čemž jsem si nejdřív myslela, že je to záchvat chřipky. Od té doby na mě začaly pršet diagnózy. Bylo mi 48 let, když jsem z ničeho nic už nebyla zdravá a ve formě ale nemocná a ubohá. První zajímavá diagnóza, se kterou jsem se musela seznámit, byl Systémový lupus erythematodes a v rychlém sledu následovalydalší: Sjögrenův syndrom, Hughesův syndrom, steroidy vyvolaná osteoporóza a diskoidní lupus - mimo jiné. V době, kdy jsem byla nejvíce nemocná, vyčerpaná a neschopná cokoliv dělat, mě napadlo zkusit jistý druh terapie smíchem. Nepřišlo mi přirozené smát se nahlas jen tak.raději jsem si našlahumorné knihy, filmy a televizní seriály a byla jsem absolutně odhodlaná smát se dlouho a nahlasvšemu, co bude jen trochu k smíchu. Smála jsem se jako blázen, až jsem musela ujistit manžela, který z toho byl zprvu trochu v šoku, že takčiním záměrně. Funguje to? Ano! Zkuste to sami a uvidíte! Když se totiž hlasitě smějete, je velmi těžké být zároveň v napětí či dumat nad problémy. A nestojí Vás to žádnou velkou námahu. Jen se zkuste hodně a zeširoka usmát. Necítíte se už mnohem lépe? TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ ČÍSLO 2: Zdravotní doporučení pomáhají, jen pokud se jimi řídíš Zajímalo by mě, jestli jsem jediný člověk, který je už unavený ze všech těch řečí o zdraví a hubnutí. Ze všech televizních pořadů o lidech, kteří potřebují zhubnout, které tam zabírají místo dobré zábavě, která by nás rozesmála. Z dámských časopi- 4

7 Edgar Stene Prize 2013 sů s fotkami krásných, dobře vypadajících lidí, kteří správně jedí, cvičí ve správném oblečení a radí nám, jak se to má dělat. Upřímně řečeno, je to příliš chabé a přemrštěné. Dospělí, kteří potřebují osobní koučink k tomu, aby rozumně jedli, a jiní dospělí, kteří věnují většinu dne tomu, aby se udrželi ve formě a dobře vypadali? Cožpak nejsou mnohem důležitější věci, které stojí za to udělat za tu krátkou dobu našeho života na zemi? Stále dokola posloucháme nejrůznější doporučení. Záleží však jen na nás, zda se jimi budeme řídit.ať už jste nemocní nebozdraví, dozajista si můžete najít spoustu výmluv pro vaši smůlu. Ale jedna věc je jistá: zdravotní doporučení pomohou jen tehdy, pokud je budete následovat, a nikdo to neudělá pro vás. Ne vaše matka, ne váš lékař, ne vaše teta Nellie. Pokud chcete přestat kouřit, rozhodněte se a udělejte to. Pokud chcete jíst zdravější stravu, kupujte jen zdravé potraviny. Pokud chcete zhubnout, jezte méně a pravidelně kontrolujte svou váhu. Pokud chcete přibrat na váze, jezte více a pravidelně kontrolujte svou váhu. Pokud chcete více cvičit, vstaňte hned z pohovky, vypněte televizi, odhlaste se z Facebooku a dejte se do toho. Užívejte si zdravější životní styl místo litování sebe sama.využijte novou energii, kterou vám nové činnosti dodají. A především: DĚLEJTE NĚCO, CO VÁM DĚLÁ RADOST! METTE TOFT (z Dánska) vítězka ceny Edgar Stene Price pro rok 2013 Mette (56) žije v Elsinore, severně od Kodaně, se svým japonským manželem, který je profesorem japonštiny na univerzitě v Kodani. Mají dvě děti, syna (31) a dceru (28), oba jsou hudebníci klasické hudby. Mette má universitní titul z japonštiny a dánštiny. Předtím, než jí byl v roce 2005 diagnostikován systémový lupus erythematodes a další revmatická onemocnění, a dále kontaktní alergie vyvolávané velkou řadou alergenů, vyučovala šest let japonštinu na vysokých školách a později dánštinu pro cizince v jazykových školách pro dospělé po dobu dalších šesti let. Mette také publikovala několik knih - obrázkovou knihu s písmeny a hádankami pro děti v roce 1999 a dvě knihy o dánské výslovnosti pro studenty a učitele v roce Byla na nejlepší cestě k tomu, aby se z jejího velkého koníčku stala práce na plný úvazek, ale lupus náhle všechny její plány překazil. Mette je členem Gigtforeningen, dánského sdružení revmatiků, již od začátku svého onemocnění a právě na jejich stránkách se dozvěděla o ceně Stene. Téma tohoto roku jí bylo velice blízké, a proto se rozhodla, že zkusí štěstí a přihlásila svou esej. Díky mým úžasným lékařům a mému osobnímu receptu na zdraví se teď cítím po dlouhé době mnohem silnější, i když, objektivně řečeno, můj zdravotní stav je horší než kdy předtím. Vyhrát cenu Stene je pro mne velká čest. Připadám si ještě více odhodlána překonat překážky ležící přede mnou. Navíc to znamená, že pojedu na kongres EULAR v Madridu! Zkrátka nemohu být šťastnější! autor obrázku: Claus Boesen, Dánsko 5

8 Edgar Stene Prize 2013 MOTÝL A VLK Esej LENKY KREJČÍKOVÉ (vítězky národního kola ESP 2013) Vítězka získala odměnu 2.000,- Kč, kterou sponzorovala firma UCB spolu s čestným uznáním....tak už jen zavázat tkaničky, a můžu vyrazit. Raději jsem si svlékla bundu. Chci se cítit příjemně, horko nemám ráda. Docela se těším. Mám v plánu uběhnout alespoň osm kilometrů. Možná i víc. Ráda sportuji. Člověku se vyčistí hlava a příjemně se unaví. Tentokrát se mně vrátily i vzpomínky na dobu mého středoškolského studia. Už tehdy jsem závodila v běhu a střelbě ze vzduchovky. Fakt je, že hod do dálky ani hod koulí byl pro mne oříškem. Ale vždy jsem se ráda unavila právě běháním po okolní přírodě. Pak se mi mnohem lépe studovalo. Pomalu se blížím k lesu, potkávám souseda s pejskem. Na chviličku zastavuji, abych si zvířátko pomazlila. Miluji psy jakékoliv rasy. Jsou mnohokrát lepší, než lidi. Nezradí a nezarmoutí. Přeskakuji potůček a opět spěchám vstříc dalším a dalším kilometrům. Ale už mně docházejí síly. Zastavuji uprostřed louky, zhluboka se nadechuji a usedám do měkké, sametové vrstvy trávy. Nechávám se zlákat lenošením a oddaně uléhám s pocitem úlevy. Sleduji žhavou lávu slunce nade mnou a poslouchám šustění větví stromů z blízkého lesa. Je mi úžasně... Vypínám myšlenky a plně se oddávám pocitu štěstí... Ale co to? Cosi mne krutě zabolelo na noze. A znovu... a znovu... Dost!! Vyskakuji na nohy a s hrůzou zjišťuji, že na mne útočí vlk. Kde se tu vzal? Kouše a kouše. Nechápu... Rány moc bolí. Musím se odtud co nejrychleji dostat pryč, do bezpečí. Snažím se rozběhnout, ale nejde to. Překonávám v tichosti bolest a pohnu nohou... Otvírám oči a hledím do bílého stropu panelákového bytu. Nohy, přikryté péřovou dekou se jen ztěžka snaží donutit k nějakému pohybu. 6 Odkrývám peřinu a sleduji, kolik se mi opět otevřelo ran. Ale není jich tolik. Abych se byla schopna postavit, několikrát si nohy procvičím. Tedy, jestli se těm pohybům dá říkat cvičení. Já jsem ale vděčná i za tak málo. Pomalu se šoupu z postele a rozhýbávám ruce i nohy. Stojím, mám vyhráno. Zase jeden den štěstí. Stojím na vlastních... Usmívám se. Co si dám dobrého k snídani? Asi si udělám tvaroh s ovocem. Je to bašta a ještě k tomu zdravá. Ale nejdříve ranní hygiena! Studená voda mi stéká po tvářích, kde se mně usadil krásný motýl. Často se při své hedvábné cestě zastaví na mém obličeji a vystavuje se v celé své kráse. Při prvním takovém pokusu mne opravdu vyděsil. Ale dnes jsme již přátelé a on mne lítá navštěvovat a obšťastňovat velmi často. Beru to tak, že mám dalšího kamaráda. Představuji si, jak jsem díky němu hezká. Vždyť motýl je přeci krásný! Z mandarinek, banánů a tvarohu vytvářím jakousi nepravidelnou hromádku na talířku a právě se rozhoduji, jakou činnost budu hned po snídani provozovat. Žaludek mám jako v bavlnce. Teď ještě léky, a jdu na to! Připravuji si raději více štětců. Musím se rozhodnou pro velikost plátna. Beru raději menší. Kam jsem jen dala ty nové olejové barvy? Už je mám. Ksakru! Tak tohle mne dokáže opravdu rozhodit. Zase mě ty prsty nechtějí poslouchat. Ale umím pár cviků, jak jim k poslušnosti trochu pomoci. A je to! Všechno připraveno! Už chápete? Ano. Rozhodla jsem se namalovat si svého kamaráda motýla tak, jak vypadá v mých představách. Jen nevím, zda dokážu vystihnout tu správnou fialkovou barvu, která opřádá moje myšlenky v hlavě. Pomalu... pomalu... jen musím

9 Edgar Stene Prize 2013 myslet na to, abych pevně držela štětec. Kdyby mi upadl, zničila bych si obrázek. Na plátně se rýsuje překrásný motýl. Jeho křehká, hedvábná křídla zaplavují moji duši a moje představy se utápí ve vrstvě mnoha fialových odstínů, proplétaných sněhově bílou. Pokládám obraz jemně, pomalu na skříňku v obýváku. Ještě očistit štětce a hotovo. Padá na mne silná únava. Usedám do křesla a přemýšlím nad nesmrtelností chrousta. Ale dlouho mi to nevydrží. Škoda každé nevyužité minuty. Proto beru do rukou učebnici angličtiny pro začátečníky a samouky a začínám nesměle opakovat již naučená slovíčka a fráze. Jde to pomalu, ale jde to. Moc bych si přála, aby mně paměť sloužila lépe. Věk na to ještě mám, ale o část mé paměti se podělili motýl s vlkem, který se do mých nohou zakousl tak pevně, že jej nelze odtrhnout. Tak jsem opět o něco chytřejší, napadá mi po asi hodinovém studiu. Opouštím křeslo, abych se posilnila dobrým obědem. Oknem na mě mrká sluníčko a smějí se tyrkysové mraky. Beru do rukou francouzské hole, mikinu na triko (to aby mi nebyla zima) a vyrážím do ulic. Vzpomínám na krásný sen, jak jsem běhala několik kilometrů a přeskakovala potůček. Na chvilku se, zamyšlená, zastavuji. Pomalu, ale jistě upadám do smutku. Naštěstí mne ze snění vytrhl jakýsi malý pejsek, domáhající se mého pohlazení. Sice trochu neohrabaně a kostrbatě, ale přesto odhodlaně vyrážím na, alespoň krátkou, procházku kolem paneláků. Cestou potkávám pána na vozíku a uvědomuji si, jaké mám vlastně štěstí, že jsem, jaká jsem. Usmívám se na toho pána a stejně tak on mně oplácí úsměvem. S klidem na duši jsem se dokolíbala domů a spokojeně se uvelebila zpět do křesla. Se zavřenýma očima jsem se vracela k člověku na vozíku. I přes svoji nemohoucnost je rád na světě. Vlastně jej obdivuji. Uvědomuji si, že se na mně mohl osud vyřádit mnohem víc. Že díky lupusu jsem získala dva nové přátele vlka a motýla. Vlastně jsem měla štěstí... LENKA KREJČÍKOVÁ vítězka národního kola ceny Edgar Stene Price pro rok 2013 Lenka žije v Železné Rudě a je jí 51 let. Je v invalidním důchodu. Byl jí diagnostikován Systémový lupus erythemetodes. O ceně ESP se dozvěděla z facebooku, strana Lupusinky. Velice ráda píše. Proto se rozhodla, že pošle do soutěže svou esej, aby lidé poznali, jak se cítí člověk s touto nemocí. 7

10 slovo lékafie MDHAQ MULTI-DIMENSIONAL HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE Význam samohodnotících pacientských dotazníků pro léčbu pacientů s revmatickými chorobami. Terapie, která se dnes používá v léčbě revmatických onemocnění je účinná a dokáže výrazně ulehčit pacientovi obtíže. Rozhodnutí o typu terapie a dávce je však složité a rozhodně neexistuje jednoznačný návod jaké léčivo, kdy a v jaké dávce je pro pacienta nejvhodnější. Existuje pouze všeobecný princip pro rozhodnutí o způsobu léčby, který spočívá v používání agresivnější, ale bohužel také nebezpečnější nebo dražší medikace v případě aktivní choroby na rozdíl od případů málo aktivní revmatoidní artritidy. Prubířským kamenem vhodnosti terapie pro každého pacienta je zhodnocení aktivity jeho choroby. Bohužel neexistuje jednoznačný test, který by jednoduše zhodnotil aktivitu choroby. Bylo by sice ideální, kdybychom například měli laboratorní test, jakým je například sedimentace, který by nám dokázal jednoduše říci, že čím vyšší hodnota sedimentace, tím je choroba aktivnější. Bohužel někteří pacienti mají přes velké bolesti a oteklé klouby sedimentaci normální. Proto se pro zhodnocení aktivity používají složitější vzorce, do kterých se zadává více hodnot. Pro stanovení aktivity revmatoidní artritidy se tak mimo laboratorních hodnot zadává do složitého vzorce množství bolestivých a oteklých kloubů a celkový stav posuzovaný zvlášť revmatologem a pacientem. Po složité kalkulaci údajů je výsledkem číslo, které umožňuje popsat aktivitu jako malou, střední nebo vysokou. To má význam například pro nasazení biologické terapie, pokud tyto hodnoty svědčí pro vysokou aktivitu choroby. Asi nejčastěji používaným parametrem aktivity choroby revmatoidní artritidy je tzv. DAS score. Znáte hodnotu svého DAS score? Je tedy první otázkou, kterou byste si měli zodpovědět. Pokud tuto hodnotu neznáte, 8 jedná se o závažnou chybu. Stejný princip terapie v závislosti na určité hodnotě je všeobecně používán například u diabetes mellitus nebo u hypertenze, kdy hladina glykemie nebo hodnota tlaku rozhoduje o terapii. Jistě nikdo nebude nic namítat o nutnosti sledovat hodnotu TK u pacientů s hypertenzí. Hodnocení revmatoidní artritidy pro pacienty s revmatoidní artritidou pomocí DAS score má ještě větší význam. Revmatoidní artritida je dlouhodobé onemocnění a bolesti s ranní ztuhlostí při vzniku onemocnění představují zásadní obtíže pacienta. Po nasazení terapie většinou dojde během několika týdnů ke zlepšení a pacient se cítí výrazně lépe. Pacient je spokojený a proto je spokojený lékař, i když nedojde k úplnému odeznění choroby, která dále plíživě rozežírá klouby. Dnes již máme k dispozici léky, které by měly být schopny chorobu zcela zastavit, ale pokud bude terapie závislá pouze na pocitech lékaře nebo pacienta, pak pravděpodobně o změně terapie nebudeme uvažovat. Změna terapie u spokojeného pacienta totiž představuje psychologickou barieru, se kterou se lékař těžce potýká. Tato situace, kdy lékař nezareaguje na pacientovu aktivitu choroby adekvátní změnou terapie, je častá. Pokud lékař a pacient nejsou konfrontováni s číselným vyjádřením stavu pacienta, mohou bohužel vyčkávat se změnou terapie tak dlouho, až dojde ke zbytečnému, nevratnému poškození. Pokud však členové revmatologického týmu a pacient vědí z čísel, že hodnoty svědčí pro přetrvávající aktivitu choroby, je jejich cílem provést opatření, která riziko poškození sníží. Cílem terapie ve 21. století nemá být pouze pacienta zlepšit, ale snažit vrátit pacientův stav do období před vznikem obtíží.

11 slovo lékafie Ptáte se, jak si lékaři prokázali důležitost používáni číselného zhodnocení aktivity, jehož zástupcem je například DAS score? V jednoduchém pokusu, kdy o dávce Methotrexatu rozhodoval pouze počítačový program v závislosti na hodnotě DAS score, byli pacienti na konci studie v lepším stavu, než když o terapii rozhodoval pouze lékař na podkladě svých zkušeností. Předchozí řádky tedy vysvětlily význam používání číselného vyjádření pacientova stavu. Bez číselného vyjádření aktivity choroby skutečně nemůžeme správně léčit. Pokud jste tedy v péči revmatologa a nevíte svou hodnotu nebo význam DAS score, jedná se o hrubou chybu, která ukazuje na neadekvátní péči. Nechtějte však ukamenovat svého revmatologa. Spojené státy jsou technologickou a medicínskou velmocí, ale ani tam neměli dostatek prostředků k tomu, aby každý pacient byl na revmatologii vyšetřen s odpovídajícím vyjádřením aktivity ve formě například DAS score. Před našimi kolegy v USA se tak již před 20 lety objevil stejný problém, jaký se dnes v plné nahotě projevuje i u nás. Revmatologové neměli dostatečný čas na to, aby byli schopni vyhodnotit DAS score u všech pacientů a pracovat s těmito hodnotami systematicky. Přestože všichni lékaři o jeho užitečnosti věděli, tak složitost výpočtu a doba, který tento výpočet trval a neochota měnit své klinické návyky neumožňovaly používání DAS score u každého pacienta v každé návštěvě. Američtí revmatologové se podívali znovu na to, jak se dá hodnotit stav pacienta a zda není možné použít některé údaje, které je schopen poskytnout pacient bez složitého vyšetření. Profesor Ted Pincus pátral po tom, zda některé údaje, které by byl pacient sám schopen zaznamenat v jednoduchém dotazníku, by umožnily zhodnotit aktivitu jeho choroby bez nutnosti složitého vyšetřování a odběrů krve. Pan profesor Pincus si uvědomil, že podobně jako předešlé parametry aktivity v DAS score se vlivem choroby mění i samoobslužnost pacienta. Pokud je pacient aktivní, není schopen provádět běžné denní činnosti jako je oblékání, hygienu, špatně se pohybuje atd. Zhodnocením funkce v kombinaci s posouzením bolesti a celkového stavu vyplněním jednoduchého dotazníku je pacient schopen získat údaje, které dokáží nahradit komplikovaný výpočet DAS 28. Jednoduchý dotazník MDHAQ navržený panem profesorem, který si vyplní a průměrný pacient dokonce sám vyhodnotí, dokáže citlivě zhodnotit aktivitu choroby. Hodnoty aktivity je pak pacient spolu s lékařem i schopen sledovat v průběhu času. Porovnávání výsledků umožňuje sledovat průběh choroby ve smyslu progrese či zlepšení závislosti na terapii. Pro stanovení aktivity není nutné do složitých vzorců zadávat výsledky z laboratoře a ohmatávat pacientovy klouby. Pro přehlednost dotazníku je důležitý i jeho grafický návrh. Například hodnocení stavu se provádí na 10 stupňové škále, tak aby se nemusela měřit hodnota například pravítkem, což práci v běžné ambulanci ve srovnání ostatní dotazníky výrazně zrychluje. Dotazník je pouze na jednom listu papíru, aby byla manipulace jednoduchá a pacient byl schopen uschovat a porovnat svoje hodnoty s předchozí kontrolou. Hodnocení dotazníku pacient provádí jednoduchým zaškrtáváním odpovědí, takže dotazník trvá kolem 10 minut vyplnit. Kalkulace výsledků lékařem či sestrou pak zabere 30 vteřin. Dotazník si pacient archivuje u sebe. Hodnocení aktivity však není jedinou výhodou dotazníku. Pan profesor Pincus se snažil, aby se dotazník stal i záznamem celkového stavu a klinickým protokolem, kde by pacient byl schopen zaznamenat všechny důležité údaje. Z našeho pohledu je pacient při samotném vyšetření tak stresován, že často není schopen si vzpomenout na naprosto zásadní údaje jako jsou léky a choroby, se kterými se léčí. Dotazník dává čas na rozmyšlenou a pacient nezapomene uvést údaje, které mu mohou zachránit život. Proto je na dotazníku i prostor pro vyplnění údajů, které mohou lékaře varovat před rozvojem nežádoucích účinků léků nebo rozvojem 9

12 slovo lékafie komplikací samotné choroby. Dotazník je vytvořen, aby byl použitelný nejen u revmatoidní artritidy. Je univerzální a jeho zhodnocení má zásadní význam i pro ostatní revmatické i nerevmatické choroby. MDHAQ dokáže popsat stav pacientů se srdečními nebo infekčními chorobami stejně dobře jako u revmatoidní artritidy nebo lupénky. Proto je důležitým nástrojem každé návštěvy nejen revmatologické ambulance a jistě by mohl najít uplatnění i v ordinaci praktického lékaře. V naší ambulanci v Terezíně dotazník MDHAQ používáme 5 let a nyní si již nedokážeme představit, že bychom pracovali bez jeho údajů. Zhodnotili jsme kolem dotazníků a s jejich pomocí jsme již měli možnost změnit celkovou organizaci práce a náhled na revmatologii. Dotazníky fungují jako kontrola pacienta a zároveň i interní kontrola kvality revmatologické ambulance. Nechceme tvrdit, že s pomocí dotazníku jsme vyřešili všechny problémy v ambulanci, a že je dotazník schopen nahradit vyšetření lékařem. Na druhou stranu jsme 100% pacientům poskytli dostupný a schůdný systém hodnocení choroby, se kterým naši pacienti mají nižší pravděpodobnost, že budou nedostatečně léčeni a údaje slouží pro cílené vyšetření lékařem. Žádný zdravotní systém nemůže pacientovi nikdy poskytnout maximum. Na druhou stranu existuje optimum a to je cílem dotazníku MDHAQ. Dotazníkem MDHAQ získává pacient nástroj pro dostupné a srozumitelné zhodnocení aktivity choroby, který mu umožňuje prosazovat své oprávněné požadavky na adekvátní terapii. Sebehodnotící dotazník se tak stává možným nástrojem sebeobrany pacienta. Samotné dotazníky je možné stáhnout na v sekci download. V sekci multimedia gallery najdete i video podrobné návody k použití a hodnocení dotazníku MDHAQ. Existují dvě verze dotazníku MDHAQ. Verze V1, která se vyplňuje při první návštěvě a pak verze VX, která se vyplňuje při každé následné kontrole. Zkuste si dotazník vyplnit a ukažte ho svému revmatologovi při pravidelné kontrole. Možná v něm oba najdete zalíbení. S pozdravem tým z Rheumacentra E.A.C. Terezín MUDr. Roman Záhora, Jana Soukupová a Lenka Poláková 10

13

14

15 vzdûlání FUNDRAISING Co toto těžko vyslovitelné slovo znamená? Poučka říká, že je to systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost. Úplně jednoduše řečeno, je to shánění peněz. Avšak povýšené na vědu, která dnes skoro hýbe světem, určitě tím neziskových organizací. V mnoha velkých organizacích poskytovatelů sociálních služeb už jsou dnes zaměstnaní lidé na pozici fundraisera. A bude jich jistě přibývat i v menších organizacích, protože s penězi veškeré snažení tzv. stojí a padá. Poskytovatel služeb může mít sebelepší nápad či sebevětší snahu na zlepšení života OZP, ale bez peněz to prostě nejde. Proto je musí někde sehnat. Tak teď trochu té vědy. Fundraiser si musí nejdříve ujasnit, jaké zdroje peněz může pro financování své organizace využít. Každá organizace má totiž zákonitě vícezdrojové financování, jednotlivé zdroje se různě kombinují s cílem získat úplnou potřebnou finanční částku. Každý jistě dokáže podat žádost o dotaci či grant, dokáže prodávat své zboží či služby nebo vybrat od svých členů příspěvky. Za dobré znalosti zákonů je jistě možné uspořádat sbírku, v nouzi využít bankovních produktů typu úvěru, za mdlého rozumu pak i produktů nebankovního sektoru a vzít si půjčku od lichváře, ti s dobrými organizačními schopnostmi jistě dokáží uspořádat třeba benefiční akci. Jak si ale poradit se získáváním darů? To je něco, co nejenom že málokdo umí, ale ještě méně lidí je ochotno si o nějaké peníze u potencionálního dárce říct. A přitom od sponzora je možné získat peníze prakticky na cokoliv. Jak na to? Ten, kdo se do shánění sponzorských darů pustí, musí svou organizaci a její veškerou činnost velmi dobře znát, musí přesně specifikovat činnost či akci, na kterou peníze chce získat, nejlépe ve formě projektu, který může potenciálnímu sponzorovi předat v písemné formě, musí přesně říct, kolik peněz chce. Dalším krokem je vypracování soupisu potenciálních dárců, a to nejen z telefonního seznamu. O firmě, kterou hodlá oslovit, si musí fundraiser získat všechny možné informace a to jak veřejně dostupné např. z webových stránek, tak i podrobnosti například od zaměstnanců. Nadšený je i z jakýchkoliv informací o samotném řediteli firmy, se kterým bude jednat. Může se totiž stát, že si pan ředitel na fundraisera udělá dostatek času, který pak tento nejen dobře využije k prezentaci svojí organizace a projektu, na který chce penízky, ale může se dobře bavit i třeba o golfu, neboť pan ředitel je jeho vášnivým hráčem, o pejscích, neboť pan ředitel je jejich velkým milovníkem. Právě podobné informace a pečlivá osobní příprava žadatele na podobný rozhovor, může prolomit ledy, respektive otevřít pokladničku. A i když nedá firma, neboť zrovnazamýšlí rozšiřovat výrobu, může dát pan ředitel jako individuální dárce. Samozřejmě, že si fundraiser musí podobnou schůzku dopředu domluvit, být velmi milý i na sekretářku, o vše řádně poprosit a nezapomenout za vše poděkovat. A to jak v tu danou chvíli, tak posléze i písemně za obdržený dar. Řekla bych, že je dobré pochlebovat. Ale omyl, někdo podobné jednání nesnáší a daleko by se s tím nedošlo. Proto fundraiser musí mít vždy co nejvíce informací o tom, s kým jde na jednání, dopředu. Jsou ještě další drobnosti, které zkušený fundraiser používá. Například se vždy obleče tak, jak je ve firmě zvykem, jde na jednání kdykoliv, když si protistrana udělá čas a to i na méně obvyklá místa, třeba do restauračního zařízení, na jednání do kanceláře sebou může vzít i výrobky členů své organizace, nikoliv jako úplatek, ale jen na ukázku. Zkrátka, dobrý fundraiser se nerodí, ale vše se učí tak, jako každé jiné zaměstnání. 13

16 vzdûlání Když má navíc upovídanou povahu, svou práci bere jako zábavu a potenciální dárce bere nejen jako zdroj peněz, ale své vystoupení koncipuje vždy tak, aby bylo zábavou i pro protistranu, tak má úspěch takřka zaručen. No a kdyby to přece jen trochu skřípalo, může přidat ještě odměnu v podobě nabídky na zveřejnění reklamy v rámci daného projektu, pozvání na danou akciapod. Krátce a jasně, dobrý fundraiser vždy jedná upřímně a seriózně, chová se loajálně jak k dárci, tak ke své organizaci, respektuje přání dárce, dodržuje sliby a nepoškozuje své kolegy. K tomu potřebuje mít ještě jednu věc zcela jasnou, a to je vlastní postavení ve své organizaci, kde se musí těšit veškeré možné podpoře od svých kolegů i od vedení organizace. Ze všeho napsaného plyne, že úspěch fundraisera, či čtenáře, který se právě rozhodl si tuto roli vyzkoušet a sehnat nějakou tu korunku na činnost svého klubu, je založen na jednoduché metodě: požádat správnou osobu ve správnou chvíli o správnou částku na správný cíl správným způsobem ing. Helena Mádlová 14

17 PŘEMĚNA OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ NA SPOLKY legislativní zmûny Dne 3. února 2012 byl schválen nový Občanský zákoník, který následně vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012. Jeho účinnost je stanovena od 1. ledna Tímto dnem přestává platit dosavadní zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a veškeré právo o sdružování občanů přejímá právě nový Občanský zákoník. Pro naše občanské sdružení, tak jako pro všechny ostatní, to bude znamenat mnoho změn. Několik těch nejdůležitějších si přiblížíme. 1) Občanské sdružení se stane spolkem. 2) V praxi se tato změna ale vlastně nijak neprojeví. Sdružení bude existovat za dosavadních podmínek, zůstane mu IČ atd. Jeho činnost se bude i nadále, v přechodném období 3 let, řídit dosavadními stanovami. Pokud by však po mělo dojít ke změně stanov z důvodu např. změny sídla organizace, musí organizace již připravit nové stanovy podle nového zákona a upravit název organizace. 3) Dojde ke změnám v názvu občanských sdružení. Podle nového Občanského zákoníku si buď spolek upraví název tak, že přímo v názvu bude text Zapsaný spolek + název, anebo si ponechá stávající název a za něj umístí zkratku z.s. (zapsaný spolek). 4) Změnou názvu se nezmění dosavadní právní postavení, nemění se ani IČ organizace. 5) Hlavní změnou je změna způsobu registrace. Současný záznam na Ministerstvu vnitra ČR byl neveřejný. Nový Občanský zákoník zavádí zápis spolku jako veřejný do registru právních subjektů, který bude veřejně přístupný na internetu, včetně uvedení jmen statutárních zástupců organizace a jejich kompetencí při zastupování organizace. 6) Další podstatnou změnou je povinnost všech dosavadních občanských sdružení, aby se do tří let, tj. do , zaregistrovat dle nového Občanského zákoníku jako spolky. V praxi to bude znamenat, že budou muset upravit text dosavadních stanov a nechat je dle nového Občanského zákoníku zaregistrovat u příslušného orgánu. Pokud tak neučiní, bude toto občanské sdružení úředně zrušeno. 7) Statutární zástupci nebo členové statutárního orgánu budou muset prokázat svojí bezúhonnost doložením výpisu z trestního rejstříku při registraci. Toto se nebude týkat řadových členů například výboru základní organizace. 8) Každý člen výboru základní organizace bude muset potvrdit svým podpisem, že souhlasí s výkonem funkce ze zákona stanovených požadavků. Nový Občanský zákoník tímto posiluje kolektivní odpovědnost celého výboru oproti stávající praxi, kdy je trestně odpovědný jen statutární zástupce většinou předseda. Aplikace nového spolkového práva nebude jednoduchá. Jeho nespornou předností však bude, že mnoho podstatných věcí bude ponecháno na rozhodnutí samotného spolku. Čerpáno z časopisu MOSTY 01/2013 napsala ing.helena Mádlová 15

18 zprávy z NRZP CENY MOSTY 2012 BYLY PŘEDÁNY VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU Již podesáté udělila Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ceny MOSTY za projekty, které přispívají ke zlepšení postavení zdravotně postižených. Za uplynulý rok bylo navrženo 70 nominací ve čtyřech tradičních kategoriích. Tentokrát byly ceny slavnostně předány ve Žďáře nad Sázavou za účasti patronky soutěže Livie Klausové, V kategorii instituce veřejné správy získala cenu Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Ocenění si vysloužila za bezbariérovost a soustavnou péči o uživatele s různými druhy handicapů. Ve II. kategorii pro nestátní subjekty připadla cena ZOO Liberec za zpřístupnění zahrady, toalet a občerstvení osobám na vozíčku. V kategorii III. osobnost hnutí osob se zdravotním postižením obdržel ocenění Jaroslav Paur, který práci se sluchově a zdravotně postiženými lidmi zasvětil celý svůj život. V současnosti působí coby ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v České republice. Poslední v pořadí zvláštní cenu za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením získal Milan Jančo za systematické dokumentování přístupnosti památek spravovaných Národním památkovým ústavem z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s pohybovým o- mezením. ing. Helena Mádlová REKONDICE CARD Rádi bychom poděkovali za celou Revma Ligu Karlu Vedralovi a sdružení CARD za zorganizování skvělé rekondice v lázních Bělohrad v listopadu loňského roku. Z našeho klubu se nás zúčastnilo celkem šest a všichni jsme byli nad míru spokojeni. Vedle lázeňských procedur, které zahrnovaly skupinový tělocvik, cvičení v bazénu, koupele a masáž, jsme si užili také pěkných procházek a návštěv turistických atrakcí zdejšího malebného podkrkonošského kraje. Nejen pánové určitě nezapomenou na veselou exkurzi do Novopackého pivovaru. Zajímavá a přínosná byla pro nás všechny také přednáška o novinkách v biologické léčbě. Myslela jsem si, že o ní vím docela dost, protože jí sama již několik let procházím, vždycky mě však překvapí nějaká nová skutečnost. Tentokrát to byly informace o možném pozitivním působení této léčby na DNA. V lázních Bělohrad jsem byla předtím naposledy v roce 1996 a nyní jsem to tam téměř nepoznala. Vznikl tam zcela nový lázeňský komplex a starší lázeňské budovy jsou rekonstruované a propojené bezbariérovou chodbou, vznikl zde nový velký bazén. Z původně poměrně malého lázeňského zařízení se tak staly lázně, o kterých určitě ještě hodně uslyšíme! Alena Slámová Domažlice 16

19 LEBEN UND LIEBE MIT RHEUMA ŽIVOT A LÁSKA S REVMATISMEM SEX A REVMATICKÉ ONEMOCNĚNÍ V sexuálním vztahu je velmi důležité mluvit o sexu s partnerem. Sdělte svá přání a očekávání, ale mluvte i o svých tělesných omezeních a obavách. Z obav a zábran mohou vznikat problémy to jsou však pocity, které zažívá mnoho lidí, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nemocní revmatismem. Pokud je Vám představa debaty o intimních věcech nepříjemná, nejste možná ještě na vstup do sexuálního vztahu připraveni. Až ten čas nastane, budete se cítit šťastni a vzrušení a zcela přirozeně i nervózní. Vy a Váš partner / Vaše partnerka můžete začít zkoumáním nových způsobů tělesné lásky, způsobů, které budou pro Vás oba zábavoua potěšením. Milujte se, když jste uvolněni a pohyb Vás příliš nebolí. Berte to jako dobrodružství, smějte se a hrajte si spolu, buďte k sobě něžní. Řekněte partnerovi, co Vám způsobuje bolest, ale také mu jasně vysvětlete, co pociťujete jako obzvláště příjemné. Najděte si způsoby, jak si předávat potěšení. NEDOSTATEK LIBIDA Někteří lidé nemocní revmatismem zjišťují, že se jejich libido snižuje. To může negativně ovlivnit jejich vztah. Revmatické onemocnění samo o sobě ztrátu touhy nezpůsobuje, ale tělesná bolest a emočně stresové situace mohou ovlivňovat vaše sexuální potřeby, schopnosti i uspokojení. Za tím se může skrývat mnoho příčin. Pokud je problémem únava, naplánujte si akt předem. Je-li problémem bolest, pak se dohodněte na době, kdy pociťujete největší úlevu po lécích na bolest. Nebo si před tím dejte koupel nebo sprchu, abyste si zvýšili pohyblivost. 17 pro mladé (3.ãást) Depresivní nálada může ovlivnit libido (chuť na sex), popisuje 50-letá žena. Byla jsem velmi deprimována tím, jak revmatoidní artritida předurčovala můj život. Už jsem neměla žádnou energii, a proto ani zájem o něžnosti. Nakonec jsem se o tom zmínila svému lékaři, který mi navrhl, abych se obrátila na psychologického poradce. Pozvolna jsem se pak vyrovnala se svým revmatickým onemocněním a pomalu se zklidnilo i vše ostatní. Užívání léků na revma může mírnit sexuální touhu. Více než s léky to však souvisí s bolestí a zánětem, které oslabují tělo. Promluvte si na toto téma se svým lékařem. Lékům a svému onemocnění přece nemusíte obětovat uspokojivý sexuální život. MÝTY O SEXU (PŘEDSUDKY A OMYLY) Dobrý sex je otázkou šťastné náhody. Mnohdy není perfektní, naplněný ani zábavný, vypráví 36-letá žena. Sex by si měli užít všichni zúčastnění a člověk nemusí žít vždy v úžasném, milujícím a starostlivém vztahu, aby tohoto dosáhl. Sex neznamená dosáhnutí rychlého orgasmu ve standartní misionářské poloze. Pomalé vzájemné sbližování s krátkými přestávkami se může ukázat jako mnohem uspokojivější pro partnery, kteří se vzájemně respektují a milují. Romantika a intimita může být mimořádně naplňující. RADOSTNÉ HLEDÁNÍ Sex není omezen na proniknutí údu. Laskání intimních zón rukama, ústy, rty nám může přivodit velkou rozkoš. Může být přitom zahrnuta kterákoliv část těla.taktéž masáž může být velmi romantickou a slastnou zkušeností. Potíže mohou nastat při orálním sexu, mámeli ztuhlý čelistní kloub, při delším laskání či

20 pro mladé masturbaci mohou umdlévat ruce. Dejme tomu čas i jemný petting bývá krásný. Můžeme použít i sexuální pomůcky (jako např. vibrátory). Diskrétně se dají objednat i v zásilkových obchodech. Během milostných hrátek využívejte fantazii. Kromě polštářů, válečků a velkých sedáků si můžeme pomoci opřením o židli nebo stůl. Síla Vaší představivosti pak může pomoci při překonávání drobných problémů, např. s použitím kondomu. Myslete dopředu na jeho vybalení. Chráněný sex je pro lidi s revmatickým onemocněním samosebou stejně důležitý jako pro všechny ostatní. Myslete na to, že rozhovor, vzájemný respekt a upřímnost jsou pro láskyplný a šťastný sexuální život nepostradatelné. Sex si máme užívat. Dejme si k tomu sami plné svolení! Sexuálním vztahem se hodně zlepšilo moje sebevědomí a vnímání vlastní hodnoty. Byla jsem považována za sexuálně atraktivní dříve bych nevěřila, že se mě to může vůbec stát, míní 29-letá žena. I orální sex je pro mě těžký. Moje čelist mnohdy bolí a někdy hrozí zablokováním můj manžel už z toho má noční můru, líčí 26-letá žena. POLOHY RADY DVOJICÍM Pozice popsané v následujícím textu jsou určeny pro lidi s různým tělesným onemocněním. Mluvíme zde jak k hetero- tak i homosexuálním párům. Všechny popsané polohy mohou být obměňovány, aby odpovídaly Vašim potřebám. Neobávejte se nových metod. Sex nemusí být prudký, bláznivý akt. Nemusí se odehrát nejrychlejším možným způsobem, ani trvat celé minuty. Když se Vám nepodaří najít tu správnou polohu napoprvé, těšte se na svůj příští pokus. POLOHA LŽIČKY Je to velmi příjemná poloha vhodná pro osoby, které mají potíže s většinou kloubů. Muž leží za ženou a proniká do ní z této pozice. Žena provádí pokud možno mírný pohyb v kyčelních kloubech, má nohy (chodidla) trochu vpředu, kolena vystrčená. Muž s revmatickým onemocněním potřebuje být alespoň trochu pohyblivý v bocích a kolenou. Může si eventuálně pomoci rukou uvést penis do správné polohy. V této pozici může muž během aktu ženu dobře klitorálně stimulovat. PŘEKŘÍŽENÁ POLOHA (POLOHA NAPŘÍČ) Mnozí revmatici ji doporučují jako polohu, která se dá provádět celé hodiny. Je vhodná, jsou-li pohybově omezeni oba partneři. Muž leží na boku a žena napříč, její hýždě se dotýkají mužova stehna, vagína se dotýká ze strany penisu. Nohy může mít ohnuté přes jeho tělo a za jeho zadkem nebo je může natáhnout a podepřít polštářem. Jeden nebo oba partneři se během aktu musí otáčet dopředu a zpět, žena se musí trochu pohybovat v bocích. Poloha je vhodná také při nemocných zádech. PŘIZPŮSOBENÁ MISIONÁŘSKÁ POLOHA Vhodné pro postižené ženy. Při omezené pohyblivosti boků si žena pomůže tím, že zadek podloží polštářem. Muž přenese celou svou váhu na paže, ruce a kolena a doširoka rozevře boky. Žena trochu roztáhne nohy do pohodlné pozice, aby se genitálie obou partnerů mohly dotýkat. Muž leží nad ní, nohy doširoka roztažené, každou nohu po jedné straně jejího těla. Polštář pod zadkem ženě může pánev pozved- 18

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 Příběh Sandry je inspirací pro překonávání bariér Sandra opatrně ohmatává hlavu krokodýla. Nechápe, proč má nozdry tak daleko od očí. Vůbec

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc CO BY MĚLO DĚŤÁTKO UMĚT Znovu opakuji to, co v textu k minulým měsícům. Je třeba zdůraznit, že každé miminko je jiné. Následující řádky jsou pro vás informací,

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné OBSAH ÚVOD 5 KDO JE RENATA SABONGUI? 5 CO JE TO PILATES? 5 CO V TÉTO KNIZE NALEZNETE? 6 SLOVA TĚCH, KDO CVIČENÍ JIŽ ZNAJÍ 6 PROČ CVIČIT TOTO CVIČENÍ? 8 CVIČENÍ 11 SEZNAM CVIKŮ NA DVD 12 SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest Adresa správce české verze: Doc. MUDr. František Salajka, CSc., Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno, ČR, telefon 05 4719 2552, e-mail fsalaj@med.muni.cz

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Pohyb pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Chybí vám radost ze života? Máte pocit, že tělo i duše chátrá a žijete v uspěchané době bez zážitků, potěšení a chvil jen pro

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží 60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží Jak., který Příklad: Jak napsat článek, který vám přivede návštěvnost Jak. v x jednoduchých krocích Příklad: Jak založit blog ve třech jednoduchých

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

10 věcí, které byste měli vědět o kojení

10 věcí, které byste měli vědět o kojení 10 věcí, které byste měli vědět o kojení 2008 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je méně než 65 let B Hlavní studie 2006 / 2007

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů).

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). AMI Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). Ami je jedinečná: systém tří kroků umožňuje postupovat v posilování PC svalů vlastním tempem. Ami je potěšení:

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

7 barev v 1 Svatebním diáři Vyberte si tu svojí a ostatní jednoduše vytrhněte.

7 barev v 1 Svatebním diáři Vyberte si tu svojí a ostatní jednoduše vytrhněte. 7 barev v 1 Svatebním diáři Vyberte si tu svojí a ostatní jednoduše vytrhněte. Milá budoucí nevěsto! Je nám potěšením představit Vám zcela nový Svatební diář Smart. Na následujících stránkách se Vám pokusíme

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy 1. Když nemůžu přijít, musím se omluvit Jak to mám udělat: Nejpozději 1 den dopředu zavolám, pošlu SMS nebo napíšu email,

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE Rádi bychom vás pozvali k účasti na tomto originálním výzkumném projektu. Měli byste se ho zúčastnit, pouze pokud

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v... Rodné číslo dítěte:. Určeno pro vyšetření žáků 1. až 8. tříd ZŠ Velmi důvěrné! Sdělení rodičů Milí rodiče, Vaše dítě

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce)

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E výživa (zákaznická sekce) OBSAH: 1. ÚVOD 2. VSTUP DO ZÁKAZNICKÉ SEKCE 3. VÝŽIVOVÝ PLÁN 3.1 Měsíční zobrazení 3.2 Týdenní zobrazení

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

video komunikačními produkty Talk Fusion

video komunikačními produkty Talk Fusion Marketing na internetu se někdy může jevit jako nemožný úkol. E-mailový marketing je ale poměrně jednoduchá a neuvěřitelně účinná cesta; podle ředitele Direct Marketing Association má každý dolar, vynaložený

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 20 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 12, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 13.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Přítomni: Program: Průběh jednání:

Přítomni: Program: Průběh jednání: Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2012 od 16.00 hod. v salonku Hotelu Clarion, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb.

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

A co na to knihovníci

A co na to knihovníci A co na to knihovníci Výsledky jedné malé anketky Z laskavých odpovědí knihovnic a knihovníkůčr zpracovala Zlata Houšková pro sekci Knihovna obývák města Knihovny současnosti 09, Seč u Chudimi Otázky Je

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

21 osvědčených tipů a rad pro váš skvělý sex:

21 osvědčených tipů a rad pro váš skvělý sex: Sexualita, intimní život provází lidstvo od nepaměti. Zároveň je předmětem řady diskusí a rozhovorů. Sex koučka Julie Gaia Poupětová vám poradí 21 tipů, jak zlepšit dlouhodobé vztahy, prožívání orgasmu.

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 204 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více