KYTICE RŮŽÍ K LIDICKÉMU PAMÁTNÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KYTICE RŮŽÍ K LIDICKÉMU PAMÁTNÍKU"

Transkript

1 32 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. ŘÍJNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 14. ŘÍJNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť OS KOVO: Co nového na Vysočině str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Po stopách starých hutí v ČR - Kadov str. 4 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Na slovíčko s bezpečákem, Daňová odpovědna) Evropský hospodářský a sociální výbor Mladí čeští a bavorští odboráři u lidického památníku ( ) Madame, bereme taky Kalouskovy dluhopisy? Kováci podpoří protestní akci Kováci aktivně podpoří protestní akci proti vládním reformám připravovanou občanským sdružením ProAlt, která se bude konat 22. října v Praze na náměstí Republiky od 14 hodin. Rozhodla o tom Rada Odborového svazu KOVO na svém zasedání 5. a 6. října. A nepůjde jen o symbolickou účast, ujistil v této souvislosti předseda OS KOVO Josef Středula. Chystanou demonstraci považuje Rada OS KOVO za legitimní vyjádření nesouhlasu s vládní politikou v oblasti připravované reformy důchodů, daní a sociálních dávek. Poprvé se tak odbory spojují v tlaku na vládní koalici se zástupci různých občanských iniciativ. Vláda přistupuje k řešení problému českých občanů způsobem, že trestá poctivé tím, že mají platit více, například zvýšením daně z přidané hodnoty, uvedl k tomu J. Středula. Odborový svaz KOVO rovněž podporuje petici za vyhlášení celostátního referenda o reformách a přijetí zákona o obecném referendu. V petici se požaduje přijetí ústavního zákona o referendu, ve kterém se občané vyjádří k zákonům, které mění zdravotní, penzijní, sociální a daňový systém ČR, a přijetí ústavního zákona o obecném referendu. (ben) KYTICE RŮŽÍ K LIDICKÉMU PAMÁTNÍKU Mladí bavorští a čeští odboráři se poklonili památce obětí Shodou okolností tomu bylo letos 30. září právě 72 let, kdy představitelé Velké Británie a Francie na tzv. Mnichovské konferenci vydali napospas Hitlerovi středoevropské Československo, aby údajně zachránili světový mír. Následujícího dne 1. října 1938 obsadila Hitlerova vojska české severní pohraničí, tzv. Sudety. Představitelé OS KOVO, bavorské DGB a ver di nemohli zvolit vhodnější termín pro cestu mladých bavorských odborářů do České republiky než právě víkend a , zejména když ústředním heslem této návštěvy bylo Co vědí Němci a Češi o společné historii. Návštěva skupiny mladých bavorských odborářů začala v pátek odpoledne v Lidicích u Kladna. Zde mladí bavorští a čeští odboráři společně položili kytici růží u památníku obce, která byla dne srovnána se zemí, všichni muži nad 15 let popraveni a ženy s malými dětmi transportovány do koncentračního tábora Rawensbrück, kde mnohé z nich zahynuly. Vymazání Lidic z mapy Čech bylo krvavou odplatou za zabití zastupujícího říšského protektora Reinharda Hendricha, který chtěl postupně celý český národ zlikvidovat. Vyslechnutí pohnuté historie hornické obce Lidice na mladé Němce hluboce zapůsobilo. Z Lidic do Terezína Skupina mladých bavorských odborářů, vedená Andreasem Bernauerem, vedoucím mladých odborářů DGB v Regensburgu, za účasti předsedy DGB Středního a Horního Falcka Helmuta Fiedlera, se poté společně s českými odboráři přemístila do Litoměřic. V sobotu 1. října jim začal bohatý program v nedalekém Terezíně na soutoku Labe a Ohře, kde nechal vybudovat strategicky důležitou vojenskou pevnost v roce 1780 rakouský císař Josef II. Jako vojenská pevnost však nikdy použita nebyla, zato sloužila v době první i druhé světové války jako vojenská věznice a koncentrační tábor. Za přítomnosti místopředsedy OS KOVO Jaromíra Endlichera, vedoucího organizačně-provozního úseku OS KOVO Mgr. Ladislava Paška i členů Komise mladých OS KOVO, v péči místního historika Karla Rožce a tlumočníků Jany Mojžíšové a Petra Arnicana, si v dopoledních hodinách prohlédli jak muzeum terezínské pevnosti, tak i jednotlivá zařízení tohoto koncentračního tábora ubytovací cely s tříetážovými palandami pro desítky vězňů s jedním záchodem a jedním umývadlem, dále cely samotky i místní popraviště. Dále hosté prošli zpřístupněným půlkilometrovým úsekem pevnostních katakomb. Tragická bilance Mladí odboráři se při prohlídce terezínské Malé pevnosti dozvěděli, že německá státní policie Gestapo - začala používat Terezín jako věznici od června 1940 pro politické vězně a o rok později jako židovské ghetto. V Terezíně byli v průběhu čtyř let internováni občané sedmi národností Češi, Slováci, Dánové, Nizozemci, Maďaři, ale i němečtí a rakouští antifašisté. Celkem prošlo Terezínem na 155 tisíc vězňů, z nichž se jich konce války nedožilo 118 tisíc. Po prohlídce Malé pev- (Pokračování na str. 3) 1

2 2 KOVÁK číslo října 2011 CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ (I.) Jsme připraveni řešit neodkladné a naléhavé záležitosti Dovolte mi v tomto okénku do regionu představit Vysočinu zdánlivě netradičně. Obvyklé informace o činnosti, aktuálních úspěších konkrétního krajského sdružení, jeho cílech, směřování, vizích ponechám jeho skutečným (tzn. voleným) představitelům. Jako vedoucí regionálního pracoviště se nepovažuji za lokálního představitele odborového svazu, ale (spolu se svým týmem) za pouhého služebníka sdružených základních organizací, kterým (se svým malým týmem) poskytuje potřebný servis. Využiji proto tento prostor k tomu, abych vám představil nové i staronové informace z našeho regionálního pracoviště. Bc. Lubomír Muzikář Začít je třeba zřejmě s výčtem personálních změn dvě změny ve čtyřčlenném osazenstvu představují poměrně značný zásah. První sice proběhla již v loňském roce, kdy jsem převzal pozici vedoucího pracoviště po zakladateli jihlavského metodického kolegovi Svobodovi. Druhá je poměrně čerstvá po řadě jednání došlo letos na jaře na našem pracovišti ke zrušení místo mzdáře (= specialisty pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání) a následně bylo zřízeno místo specialisty-právníka. Vítězka výběrového řízení Mgr. Lucie Pokorná (nástup k 1. 7) zároveň převzala zodpovědnost za oblasti dříve v působnosti specialisty pro kolektivní vyjednávání. Po tříměsíčním zkušebním období dochází nyní k mírné úpravě pracovních náplní stávajících zaměstnanců, kdy se nová právnička kromě své hlavní náplně zaměří dále zejména na primární část kolektivního vyjednávání (= přípravu, koordinaci, vlastní vyjednávání v podnicích, odborné vzdělávání ). Zbylé oblasti kolektivního vyjednávání (jako například výkaznictví) + problematiku ekonomiky, mezd bude nadále nad rámec svých povinností nově pokrývat vedoucí pracoviště. Dovolte drobnou odbočku. Pokud ve vás takto načrtnuté rozdělení zrušeného pracovního místa či naopak navýšení kumulace funkcí stávajících zaměstnanců vyvolává v duchu nějaké otazníky, nejsme v rámci regionálních pracovišť OS KOVO ani výjimkou, ani průkopníky. Své čerstvé zkušenosti s tímto systémem získávají i kolegové z Brna a Hradce Králové. Je sice těžké tento relativně nový trend v naší práci hodnotit, ale zdá se, že vhodná kumulace pracovních náplní bude v OS KOVO za určitých podmínek u některých zaměstnanců do budoucna zřejmě častější až zcela běžná. Rozšíření vzdělávacích akcí Jedním z prvních a dlouhodobých zadání, které pro Regionální pracoviště (RP) Jihlava vyplynulo z usnesení krajské rady po mém nástupu, bylo rozšířit údajně nedostatečný kalendář regionálních vzdělávacích akcí. Zejména s poukazem na počet akcí v jiných regionech, průměrné náklady na jednoho účastníka a také na jejich dvoudenní formát, který ale u nás nezískal ani tradici, ani kladný ohlas ze strany ZO. K realizaci tohoto záměru bylo třeba výrazně navýšit (s plným pochopením centrály) rozpočet RP Jihlava právě v této oblasti. Stejné priority a stejné zásady se pokusíme použít i v návrhu rozpočtu Tzn. šetřit všude, kde je úspora možná a žádoucí (například běžné provozní náklady), na druhou stranu smysluplně využít prostředky ku prospěchu dlouhodobých cílů (jako je lepší informovanost či právě posílení regionálního stupně vzdělávání členů). I když ne vše jde podle našich představ (na jaře jsme museli z objektivních důvodů některé vzdělávací akce odložit ), je třeba v této souvislosti ocenit, že se zejména díky provozovatelům rekreačních zařízení (z řad ZO) daří držet na těchto akcích rozumné náklady. Změna sídla v Jihlavě Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť Od svého počátku sídlí naše pracoviště na různých místech v budově DKO (Dům kultury a odborů) Jihlava. K původně osamělému vedoucímu přibyl časem specialista, poté hospodářka, pracoviště se postupně vyvíjelo a rozrůstalo. V nedávné době, kdy začal působit i v našem regionu specialista BOZP (kolega Libor Novotný), však nebylo možno pro něj zřídit další vedle stávajících kanceláří. Metodické pracoviště Jihlava tak fungovalo nějaký čas odděleno různými patry i bloky budovy. Ještě v loňském roce se nám podařilo (za aktivní spolupráce správcovské DKO, spol. s r. o.) naše pracoviště sestěhovat do jednoho uceleného prostoru (u schodiště B ve třetím patře DKO). Oproti původnímu sdílenému prostoru (specialista pro ekonomiku, mzdy a KV + hospodářka + zasedačka + kuchyňka) má nyní každý zaměstnanec vlastní menší kancelář. Díky takřka totožné výměře jsme loni získali mnohem příjemnější a účelnější pracovní prostředí, a to bez zásadního navýšení nájemného. I související umírněná obměna (zpravidla dožitého), vybavení a inventáře (podlahových krytin a pracovních stolů) proběhla v dostatečné a rozumné míře. Ve spolupráci s novým vedením zmíněné DKO, s. s r. o. (po vyklizení prostor, změně systému parkování vozidel v suterénu DKO), nyní garážujeme naše služební vozidlo přímo v budově. Mohli jsme tak ukončit nájemní smlouvu na bývalou nevyhovující garáž, která byla navíc poměrně vzdálena od našeho pracoviště. Kdo necestoval dříve několik stanic trolejbusem (nebo nechodil pěšky cca 2 km) pro služební vůz do vlhké garáže s přimrzlými vraty, neví, jak příjemná je to pro nás změna Od počátku letošního roku navíc vyjíždíme do našich základních organizací novou úspornou Fabií Combi 1,2 TDI Bc. LUBOMÍR MUZIKÁŘ, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Jihlava (Pokračování příště) Proč mladí nebydlí? CHYBÍ VÝRAZNÁ PODPORA NÁJEMNÍMU BYDLENÍ Dostupné nájemní bydlení pro mladé lidi je neodkladná výzva současnosti, napříč celou Evropou. Některé země tento problém trápí více, některé méně jak upozornil předseda Sdružení nájemníků ČR ing. Milan Taraba na společné tiskové konferenci tohoto sdružení a Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) 5. října v Praze. Lépe jsou na tom země s podporou nájemního bydlení; tam, kde tato podpora chybí, roste počet mladých dospělých lidí, kteří bydlí s rodiči. Dokazují to dva příklady. V Nizozemsku je 42 % bytového fondu v nájemném sektoru a díky tomu ve společné domácnosti s rodiči žije jen velmi málo mladých lidí. Oproti tomu ve Španělsku, kde nájemní bydlení představuje jen 8 % bytového fondu, žije s rodiči více než 70 % všech mladých dospělých. A kam patří ČR? U nás bydlí s rodiči 51 % mladých lidí, což je výrazně nad evropský průměr. To, že nemají prostředky na samostatné bydlení, je dáno značnou výší nájemného v porovnání s jejich nízkými příjmy i vysokou mírou nezaměstnanosti; též se projevuje nedostupnost hypoték s ohledem na nejistotu příjmů. Jaké je řešení? Podle M. Taraby je třeba, aby stát poskytl dostatek financí na výstavbu nájemních bytů. Příští rok bude na tyto účely uvolněna jedna miliarda korun, ale nestačí to, je to málo, uvedl. Nicméně po 20 letech se bude výrazně zvyšovat podpora nájemnímu bydlení oproti vlastnickému, konstatoval pozitivní zprávu. CHATAŘI A CHALUPÁŘI V OHROŽENÍ Na tiskové konferenci M. Taraba upozornil ještě na jiný problém v oblasti bydlení, který se týká výlučně ČR, kde je vysoký počet chatařů a chalupářů. Množí se totiž případy, kdy majitelé bytových domů dávají výpovědi nájemníkům vlastnicím rekreační objekt. Je to v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku, že kdo má dva a více bytů, může dostat výpověď bez svolení soudu, s výjimkou případů, kdy na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, uvedl M. Taraba. Sdružení nájemníků a ČMKOS proto chtějí společně iniciovat změnu legislativy, aby rekreační chyty a chalupy nadále nemohly být považovány za nemovitosti vhodné k dlouhodobému bydlení a ustanovení občanského zákoníku nadále nemohlo být majiteli bytů zneužíváno. Podle předsedy ČMKOS Jaroslava Zavadila ale není možné čekat na velkou novelu občanského zákoníku, která má platit od ledna 2013: Je třeba pokusit se o úpravu, která by jasně řekla, jak to v této oblasti je, protože problém začíná narůstat. J. Zavadil toto téma přinese na jednání tripartity. JANA BENEŠOVÁ

3 KOVÁK číslo října 2011 CO Z NICH JEDNOU BUDE? Rakouští podnikatelé si stěžují na klesající vědomosti učňů Chybí technici a učni, mládež vycházející ze škol má stále horší znalosti - zejména z matematiky a fyziky. To je stará obehraná písnička podniků, hlavně ze strojírenského a elektrotechnického průmyslu, z České republiky stejně jako Německa či Rakouska. Nedávno zazněla z posledně jmenované země. Na Fóru Alpbach šéf lineckého ocelářského gigantu Voest Wolfgang Eder a předseda Hospodářské komory Rakouska Christoph Leitl spustili doslova alarm nad nedostatečným počtem tak potřebných kvalifikovaných sil a učňů. Také kvalita absolventů škol neustále a to přímo dramaticky klesá, postěžovali si shodně oba činitelé v deníku Die Presse. Rakouský průmysl vytváří náročná a dobře honorovaná pracovní místa, ale není pro ně dostatek kvalifikovaných uchazečů. Na tom nic nezměnilo ani otevření rakouského (a také německého) pracovního KYTICE RŮŽÍ (Dokončení ze str. 1) nosti se mladí němečtí odboráři poklonili památce obětí koncentráku na zdejším hřbitově. Poté ještě následovala prohlídka židovského ghetta a muzea v městských objektech Terezína. Beseda o vzájemném soužití V odpoledních hodinách následovala v litoměřickém hotelu Koliba beseda k úvodnímu výkladu místního historika Karla Rožce na téma Co vědí Vstup do Malé pevnosti v Terezíně Teda, Nováku! Tvoje nevědomosti jsou obdivuhodné. To chci vidět, jak se s nima vlastně v životě uživíš Němci a Češi o společné historii. Němečtí hosté byli podrobně a zasvěceně informování o staleté historii vzájemného soužití obou národů v prostoru střední Evropy, od příchodu Germánů a Slovanů do této oblasti, přes šíření katolicismu, středověkou kolonizaci až po pád Rakousko-Uherska po skončení první světové války a konstituování nového mnohonárodnostního státního útvaru Československa, kde vedle sebe žilo 6,8 miliónu Čechů, 3,1 miliónu Němců, 2 milióny Slováků, Poláci, Maďaři i Rusíni. V průběhu první republiky se Němci ze severu Čech stále naléhavěji dožadovali přiznání plné autonomie a jejich Sudetoněmecká dělnická strana (SdP) pod vedením trhu osmi východoevropským členským státům Evropské unie (včetně ČR) od 1. května letošního roku, jehož se někteří lidé v Rakousku donedávna přehnaně obávali jako možné konkurence místních lidí včetně mzdového dumpingu. Podle Chr. Leitla se povážlivě zhoršuje úroveň znalostí nejen absolventů základních a středních škol, ale i univerzit, jež produkují příliš mnoho humanitních akademiků, ale příliš málo strojařů a jiných techniků. Tento vývoj přinese dramatické deficity v příštích letech, prohlásil W. Eder, který upozornil, že například právě v jeho koncernu je v tomto směru podstav již o 20 procent, který může vyrovnat pouze příliv zahraničních pracovníků. Podle jeho názoru je nutno zatraktivnit studium technických oborů pomocí stipendií, osvobozením od studijních poplatků (pokud budou nyní zavedeny) i zkrácením délky studia. Eder se postavil i proti učebním oborům s maturitou, neboť dle jeho poznatků jejich mnozí absolventi pokračují ve studiu na vysokých školách a nepřecházejí jako potřebné kvalifikované síly přímo do praxe, takže podniky si pak náklady na jejich vzdělání mohou odepsat jako zbytečné. Řešením je dle jeho názoru i prodloužení pracovního věku, aby kvalifikovaní pracovníci neodcházeli do důchodu v průměru již v 58, ale až v 62 letech. JAN HÁLA Konráda Henleina při parlamentních volbách v roce 1935 získala 1,3 miliónu hlasů a tedy i 44 mandátů v Poslanecké sněmovně, tedy o jeden hlas méně než česká největší Agrární strana. Hlavním předvolebním heslem Sudeťáků se stalo Heim ins Reich, tedy připojení českých Sudet k hitlerovskému Německu. Následný politický vývoj, včetně průběhu druhé světové války, nakonec přiměl vítězné mocnosti, aby na poválečné konferenci v Postupimi konstatovaly, že poválečné soužití Čechů a Němců v rámci Československa je vyloučené, a rozhodly o odsunu sudetských Němců do sousední německé země Bavorska. Poučení pro budoucnost Němečtí hosté poděkovali českým hostitelům za obsáhlý výklad k problematice vzájemného historického soužití, přičemž přiznali, že některé informace, zejména týkající se tzv. Benešových dekretů, byly pro ně zcela nové. Němečtí i čeští účastníci tohoto terezínského setkání poté přešli od minulosti k současnosti a dospěli ke společnému závěru, že současná evropská hospodářská krize vylučuje z pracovního procesu milióny zaměstnanců (například v Německu nyní tři milióny) a vhání je do náruče různých pravicových radikálů s rasovou i nacionalistickou propagandou, podobnou té, se kterou se v Německu ve 30. letech 20. století prosadil Hitler se všemi důsledky. Mladí odboráři z Čech i Bavorska vysoce ocenili program této návštěvy a na závěr se dohodli, že příští společná akce se uskuteční 9. listopadu t. r. v Bavorsku, kde budou mít členové Komise mladých OS KOVO možnost navštívit místní pracovní a koncentrační tábor ve Flossenbürgu. RUDOLF UNGER Snímky Tomáš Valášek KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo října 2011 VYSOKÁ PEC V KADOVĚ Po stopách starých hutí v Čechách a na Moravě (XII.) Krátce po roce 1646 založil majitel novoměstského panství F. M. Kratzer ze Schönsberka v Kadově na Českomoravské vrchovině 3 hamry a 2 vysoké pece. Byla to tzv. Stará pec, k níž přibyla mezi lety 1656 až 1666 další tavírna, označovaná jako Nová pec. Ledelliho obraz hutí z roku 1867 (Sbírka Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě) Vyrobené surové železo se buď prodávalo nebo zkujňovalo v blízkých hamrech. Méně než 10 procent se odlévalo do forem. Byly to pláty pro potřebu hutí, kovadla a závaží. Pro trh byly určeny kamnovce a pláty lité do hlíny. Dopravu dřeva k milířům, uhlí k pecím a dovoz kvalitního pískovce z Maletína u Moravské Třebové pro vyzdívání podstavy pece obstarávali robotující sedláci. Dovoz rudy, stejně jako kvalifikovaná práce v tavírně, puchýrně a milířích, byl provozován v režii zaměstnanců huti. Železná ruda byla těžena u Kadova v tratích na Rovných dolech (1674), na Pasekách, V lese, Na kopci (1681). Na konci 70. let byla vyčerpaná ložiska kvalitní povrchově těžené rudy nahrazována méně kovnatou rudou. Po roce 1681 se zvýšil odbyt hutí díky válečné výrobě odléváním kanónů a munice a tento výrobní program trval do roku Roku 1699 se stal novým majitelem novoměstského panství a s ním i hutí Ústav chudých šlechtičen Marie školské v Brně, v jehož majetku byl statek do roku Důsledkem vytěžení lesů pro výrobu dřevěného uhlí bylo omezení výroby, pokles výnosu hutí a zastavení provozu v Nové peci (po roce 1717). Skomírající výrobu oživil nový správce Karel Homoláč, který provedl výměnu klíčových pracovníků provozu huti a dal otevřít nové doly. V důsledku změn se výroba dvojnásobně zvýšila. Roku 1748 se zřítila vysoká pec, během 16 týdnů však byla vystavěna mohutnější pec nazvaná po sv. Floriánu. V 70. letech 18. století se díky upravené konstrukci pece a rozšíření sortimentu výroby podařilo zvýšit roční produkci až na 4500 centnýřů (2400 tun). K tradiční produkci určené pro potřebu panství a hutních provozů přibyly odlitky rour, retort, hmoždířů, kotlů a rendlíků. Ojediněle se odlévaly kamnové pláty a kříže. Správci huti se ve druhé polovině 18. století stávají postupně příbuzní správce panství J. K. Homoláče. Roku 1829 přešly hutě zpátky do režie Ústavu šlechtičen Marie školské, do funkce správce huti byl jmenován Friedrich Balling, významný železářský odborník. Balling zmodernizoval provoz huti a přestavěl vysokou pec. Od roku 1811 bylo užíváno vápence jako struskotvorné přísady, po roce 1823 byla vypraná a podrcená ruda pražena. Místo původně užívaných pyramidálních měchů pracovalo od roku 1810 výkonnější skříňové dmýchadlo. V sezónách po roce 1830 byl nahrazen doposud užívaný maletínský pískovec keramickými cihlami. V roce 1834 byl dán do provozu válcový měch a v roce 1836 bylo zkoušeno předehřívání do pece dmýchaného vzduchu. Technologické změny zajistily zvýšenou teplotu při tavicím procesu, kterou však konstrukce pece nevydržela. Do konce října 1839 musela být proto vystavěna nová vysoká pec. Nově provedené úpravy přinesly prudký vzestup produkce huti v roce 1841 činila 6720 tun a v roce 1850 dokonce 8960 tun surového železa, tj. osminásobně oproti počátkům výroby huti v polovině 17. století. Podíl odlévaného zboží postupně narůstal a snaha prosadit se na trzích vedla k účasti na výstavách v Praze, Vídni roku 1845 a Paříži roku V roce 1871 nebyla vysoká pec uvedena do provozu, v následujících dvou letech sice proběhly kampaně, ale roku 1874 pec vyhasla, aby byl roku 1875 podnik definitivně zrušen a došlo k postupné demolici objektů. Dnes zaniklé železárny připomínají pouze zbytky náhonu, torzo jedné z budov a přestavěný dům čp. 58, dnes rekreační chalupa. Zachoval se bývalý poplužní dvůr na levém břehu Fryšávky, jehož počátky sahají do 70. let 18. století. Obec Kadov leží v celoročně turisticky navštěvované oblasti Českomoravské vrchoviny a prochází jí žlutá a zelená turistická značka. PhDr. JIŘÍ MERTA Snímky archív autora Bývalý panský dvůr, v němž byl šichtmistrovský úřad a některé pomocné provozy huti KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Láska bez žárlivosti je snad zrovna... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je dánský spisovatel Martin Andersen Nexö ( ). Ve svém díle se zabýval především sociálními problémy chudých lidí. V roce 1910 vydal svůj nejznámější román Pelle dobyvatel, který se zaměřuje na těžký život sedláků a migrantů; autor zde využívá svoje zkušenosti z dětství. Román se stal známým i díky úspěšné fi lmové adaptaci z roku Psal také knihy pro děti, povídky a je autorem pamětí. (jk) Vyluštění z Kováku č. 31/2011 (výrok J. Demla): Muž a žena neznamenají vždy jen lásku - mnohdy představují nesoulad ve... všem, co se jich společně týká. 4

5 KOVÁK číslo října 2011/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO zavedl Kovák v roce 2002 rubriku Poradny na přání, která je podle ohlasů čtenářů velmi oblíbená. Jde o odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí, které zajímají širokou čtenářskou obec: právo, zákoník práce, zdravotní a sociální pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, bydlení, medicína. Odpovídají přední odborníci OS KOVO i ČMKOS. Piště, mailujte nebo faxujte nám své dotazy (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax: , Rubrika pokračuje i v roce Těšíme se proto, že i nadále nám budete svěřovat svá přání, podněty a připomínky a klást otázky, které budou zajímat i ostatní čtenáře. Daňová odpovědna Chystají se změny u dohod o provedení práce? JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO Občas vyplácíme některé práce pro naši základní odborovou organizaci na základě dohody o provedení práce. Slyšeli jsme, že se v této dohodě chystají nějaké změny. Chtěli bychom vědět, o jaké změny jde a odkdy mají platit. K. Ř., Kolín Změny se chystají, takže celkově k dohodě o provedení práce lze říci následující. Dohoda se uzavírá v souladu s ustanovením 75 zákoníku práce a nemůže být uzavřena ústně, tak jak tomu bylo v minulosti. Pokud není uzavřena písemně, je neplatná. Dohoda o provedení práce je v současné době limitována počtem 150 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Dohoda podléhá dani z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění. I zde platí, že pokud odměna za dohodu nepřesáhne v daném měsíci Kč, je zdaněna srážkovou sazbou daně, tj. 15 procenty, a nepřiznává se následně do ročního daňového přiznání. Přesáhne-li ale odměna tuto částku, je zdaněna zálohou 15 procent a je nutné vystavit pracovníkovi potvrzení o příjmu a zdanění, aby mohl příjem z dohody zdaněný zálohou zahrnout do svého ročního daňového přiznání. Toto platí v případě, že funkcionář nepodepsal prohlášení u organizace (obvykle proto, že pobírá ještě jiný příjem ze závislé činnosti zdaňovaný zálohovou daní nebo že je osobou samostatně výdělečně činnou). Z dohody o provedení práce se zatím neplatí ani sociální ani zdravotní pojištění. Nová informace je, že od v souladu s novelou zákoníku práce, který současně novelizuje i ustanovení 7 a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, bude limit pro dohody o provedení práce 300 hodin (ne 150 hod). A dohoda, u které bude započitatelný příjem vyšší než Kč, bude podléhat pojištění jak zdravotnímu, tak sociálnímu. Poznámka: Novela prošla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a v současné době je v Senátu (jedná se sněmovní tisk 411/0). Návrh ustanovení 7a: Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (1) Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v 6 odst. 1 písm. a) a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než Kč. (2) Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce ve výši uvedené v odstavci 1; ustanovení 7 odst. 3 platí zde obdobně. Pojištění vzniká zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o provedení práce začal konat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána. (3) Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je účasten pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod podle odstavce 2 dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku uvedenou v odstavci 1; zaměstnanec je účasten pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele. Na slovíčko s bezpečákem V jaké výšce má být ve výrobní hale teplotní čidlo? VÁCLAV PELC, specialista BOZP, Regionální pracoviště OS KOVO Plzeň Jsem zaměstnanec strojírenské firmy. Zaměstnavatel nám poskytuje ochranné nápoje na základě měření teploty na výrobní hale. V jaké výšce má být teplotní čidlo pro měření teploty na výrobních halách? P. D., Plzeň Otázku polohy teplotního čidla řeší pouze metodický návod Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb. Tento metodický návod je uveden ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky ročník 2009 částka 2 a je určen hlavně pro zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí pro účely autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb. Tuto metodiku je možné použít i pro umístění stacionárního čidla, avšak není to jednoduchou záležitostí. Vychází se z činnosti a pohybu osob. Doporučené výšky umístění snímacích čidel jsou uvedeny pro úroveň hlavy, břicha a kotníků člověka a pro průměrnou osobu. Pro sedící osobu 1,1; 0,6; 0,1 m. Pro stojící osobu 1,7; 1,1; 0,1 m. Počet měřicích míst je závislý na tom, pokud odchylky měření v jednotlivých výškách nejsou větší než ± 5 %, pak postačí jedno místo měření. Pokud jsou větší nebo v případech, kdy sledovaná osoba pracuje na různých místech, se musí měřit na několika místech v prostoru a ve všech třech výškách. Z takto naměřených veličin se stanoví střední hodnota dle vzorce uvedeného ve výše uvedeném metodickém pokynu. Počet měřicích míst je závislý na tom, jak se mění mikroklimatické veličiny v blízkosti pohybující se osoby v průběhu dne. Pokud by se měřilo pro stanovení celkové celosměnové tepelné zátěže, tak součástí měření mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí je měření teploty a vlhkosti venkovního prostředí s popisem venkovní klimatické situace (slunečno, zataženo, vítr ). Venkovní měření se provádí ve stínu ve výšce 150 cm, pokud možno kontinuálně po celou dobu měření vnitřních podmínek. I

6 Své poslání EHSV sám formuluje takto: EHSV se podílí na budování Evropy a přispívá k posílení demokratické legitimity a efektivnosti Evropské unie tím, že umožňuje organizacím občanské společnosti v členských státech vyjádřit svůj názor na evropské úrovni. EHSV plní tři základní úkoly: přispívá k tomu, aby evropské politiky a právní předpisy lépe odpovídaly ekonomické, sociální a občanské realitě, a je nápomocen Evropskému parlamentu, Radě a Evropské komisi díky zkušenostem svých členů a jejich reprezentativnosti, a to prostřednictvím dialogu a hledání konsensu, přičemž dává přednost obecnému zájmu; podporuje rozvoj takové Evropské unie, která bude participativnější a bližší svým občanům, a je institucionálním prostorem pro reprezentaci, informování a vyjadřování názorů organizované občanské společnosti a dialog s ní; propaguje hodnoty, které jsou základem evropské integrace, a v Evropě i na celém světě usiluje o posílení participativní demokracie a úlohy organizované občanské společnosti. EHSV musí být II KOVÁK číslo října 2011/příloha EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR Ing. LUCIE STUDNIČNÁ, mezinárodní odbor OS KOVO Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) existuje od zakládacích Smluv z Říma z roku Hlavním posláním EHSV je zajištění poradní funkce pro Radu, Evropskou komisi a Evropský parlament. Lisabonská smlouva uvádí, že Evropský hospodářský a sociální výbor se skládá ze zástupců organizací zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších subjektů zastupujících občanskou společnost, zejména v sociálně-hospodářské, občanské, profesní a kulturní oblasti. Členové EHSV vykonávají svou funkci nezávisle v obecném zájmu Unie. EHSV je fórem pro evropský občanský dialog a zároveň institucionální platformou, která umožňuje jeho zástupcům, aby se stali součástí rozhodovacího procesu v EU. Odkaz na intranet OS KOVO konzultován v případech stanovených Smlouvou (viz níže) a také ve všech situacích, kdy to instituce EU považují za vhodné. EHSV může rovněž vydávat stanoviska z vlastního podnětu nebo vypracovat informativní zprávy. Kromě toho je jeho posláním umožnit lepší zapojení a větší účast organizované občanské společnosti na evropském společenském modelu a podílet se na posilování její úlohy i v zemích mimo Evropskou unii. Za tímto účelem rozvíjí EHSV strukturovaný dialog se zástupci organizací občanské společnosti v kandidátských zemích, v zemích z oblasti Středozemního moře, jakož i všude tam, kde EU posiluje své vztahy s jinými regionálními ekonomickými uskupeními na základě uzavřených partnerství. EHSV má 344 členů rozdělených do 3 skupin: Je tradicí, že Skupinu I - Zaměstnavatelů - a Skupinu II - Zaměstnanců - tvoří sociální partneři, kdežto Skupina III - Různé zájmy - sdružuje zástupce dalších sektorů hospodářského a společenského života, tj. z nevládních organizací, z organizací malých a středních podniků, živnostníků, zemědělců apod. EHSV má v současnosti šest specializovaných sekcí, každý člen pracuje zpravidla ve dvou z nich: Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO): Sekce se zabývá zejména hospodářskou a měnovou politikou, hlavními směry hospodářské politiky, Paktem stability a růstu a rozšířením eurozóny. Dále spadají do její působnosti otázky tykající se finančního výhledu a vlastních zdrojů, rozpočet Evropské unie, sbližování daňových předpisů, statistiky a finanční trhy. V oblasti hospodářské a sociální soudržnosti se sekce ECO zabývá též regionální politikou, strukturální politikou, politikou soudržnosti, politikou v oblasti územního plánovaní a městskou politikou. Sekce koordinuje horizontální otázky týkající se Strategie Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT): Tato sekce se zaměřuje na obecnou či odvětvovou průmyslovou politiku, politiku spojenou s fungováním trhu, politiku v oblasti hospodářské soutěže, služeb, malých a středních podniků a řemeslné výroby; zabývá se sociální ekonomikou, svobodnými povoláními, právy obchodních společností, výzkumem, duševním vlastnictvím, ochranou spotřebitelů a celní unií. Kromě toho zajišťuje fungování Střediska pro sledování jednotného trhu (SSJT). Doprava, energetika, infrastruktura, informační společnost (TEN): Sekce se zabývá všemi otázkami týkajícími se různých druhů dopravy, různých forem výroby a využiti energie, velkých sítí infrastruktury, informační společnosti a služeb obecného zájmu. Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT): Sekce přednostně řeší otázky společné zemědělské politiky a její reformy, zabývá se rozvojem venkova, zajišťováním potravin, společnou politikou v oblasti rybolovu a její reformou a politikou v oblasti ochrany životního prostředí. Sekce zajišťuje fungování Střediska pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR). Zaměstnanost, sociální záležitosti, občanství (SOC): Tato sekce se zabývá otázkami spojenými se zaměstnaností, pracovními podmínkami, zdravím a bezpečností při práci, veřejným zdravím, sociální ochranou, sociálním zabezpečením, sociální integrací, rovností mezi muži a ženami, bojem proti různým formám diskriminace, zlepšením volného pohybu v EU, přistěhovalectvím, integrací a azylem, vzděláváním a odbornou přípravou, občanskými právy a participativní demokracií v Evropské unii. Dále tato sekce zajišťuje fungování Střediska pro sledování trhu práce (SSTP). Zahraniční vztahy (REX): Sekce se podílí na plnění cílů vnější politiky EHSV a udržuje vztahy se socioprofesními organizacemi třetích zemí s cílem posilovat v těchto zemích participativní demokracii a vznik občanské společnosti. Zajišťuje přípravu budoucích rozšíření prostřednictvím doporučení uvedených ve stanoviscích, ale také v podobě činnosti smíšených poradních výborů utvářených se zeměmi kandidujícími na přistoupení. Sekce je též pověřena udržováním interinstitucionalních vztahů EHSV s obdobnými institucemi třetích zemí a s mezinárodními organizacemi. Obvyklým způsobem vyjádření názoru EHSV je stanovisko, kterým se EHSV vyslovuje k návrhům Evropské komise, které jsou mu Další materiál L. Studničné na dané téma naleznete na intranetu OS KOVO. Přímý přístup nebo INTRANET OS KOVO - ODKAZY INTRANET OS KOVO > MEZINÁRODNÍ ODBOR > EXTERNÍ AKTIVITY > Dokumenty Evropské Unie > Stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru

7 KOVÁK číslo října 2011/příloha předloženy k posouzení. Členové EHSV ze své pozice zástupců organizací a sdružení, v nichž působí, vyjadřují postoje zainteresovaných sociálních skupin, kterých se nejvíce v praxi dotýkají přijímané právní úpravy. Stanoviska EHSV umožňují dalším účastníkům rozhodovacího procesu informovaně posoudit dopad návrhů Komise i jaké úpravy je třeba v těchto návrzích provést. EHSV navíc poskytuje cennou pomoc technického charakteru. Jeho stanoviska a informační zprávy jsou důležitými prvky analýz, jimiž se v mnoha případech Komise řídí při předkládání návrhů. Oblasti povinné konzultace EHSV podle Smlouvy o fungování EU ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Zemědělské trhy a ostatní ustanovení (čl. 43 odst. 2) HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST Zpráva o provádění (čl. 175 druhý pododstavec) Specifické činnosti mimo strukturální fondy (čl. 175 třetí pododstavec) Úloha, cíle a organizace strukturálních fondů (čl. 177 první pododstavec) Prováděcí nařízení týkající se EFRR (čl. 178 první pododstavec) VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT Podpůrná opatření v oblasti vzdělávání a sportu (čl. 165 odst. 4) Dosažení cílů v oblasti odborného vzdělávání (čl. 166 odst. 4) ZAMĚSTNANOST Hlavní zásady (čl. 148 odst. 2) Stimulační opatřeni (čl. 149 první pododstavec) ENERGETIKA (čl. 194 odst. 2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Činnost pro dosažení cílů EU (čl. 192 odst. 1) Předpisy daňové povahy a opatření týkající se územního plánování, hospodaření s vodními zdroji a využívání půdy (čl. 192 odst. 2) Programy činností, v nichž stanoví přednostní cíle, kterých má být dosaženo (čl. 192 odst. 3) Stanoviska Komise v oblasti sociální politiky (čl. 157 odst. 3) Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy (čl. 159) Zpráva o pokroku v dosahování cílů v oblasti sociální politiky (čl. 169 odst. 3) OCHRANA SPOTŘEBITELE VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR Víceletý rámcový program (čl. 182 odst. 1) Zvláštní programy provádění (čl. 182 odst. 4) Nezbytná opatřeni k uskutečnění evropského výzkumného prostoru (čl. 182 odst. 5) Zakládání společných podniků (čl. 187) Provádění víceletého rámcového programu (čl. 188 druhý pododstavec) SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (čl. 113) Sbližování ustanovení, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu (čl. 114 odst. 1) Sbližováni právních a správních předpisů, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu (čl. 115) TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ Hlavní směry a opatření ke zřizování a rozvoji transevropských sítí (čl. 172 první pododstavec) VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Opatření k dosažení cílů EU (čl. 168 odst. 4) Pobídková opatření určená k ochraně a zlepšování lidského zdraví, opatřeni tykající se sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb a opatřeni, která mají za cíl ochranu veřejného zdraví (čl. 168 odst. 5) DOPRAVA Společná politika (čl. 91 odst. 1) Zákaz cenové diskriminace (čl. 95 odst. 3) Ustanoveni pro námořní a leteckou dopravu (čl. 95 odst. 3) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (čl. 164) PRŮMYSL Zvláštní opatření pro zajištění konkurenceschopnosti průmyslu (čl. 173 odst. 3) VOLNÝ POHYB OSOB, SLU- ŽEB A KAPITÁLU Pracovníci (čl. 46 první pododstavec) Svoboda usazování (čl. 50 odst. 1) Služby (čl. 59 odst. 1) NEDISKRIMINACE A OBČAN- STVÍ UNIE Zpráva o používání (čl. 25 první pododstavec) SOCIÁLNÍ POLITIKA Minimální opatření a požadavky na podporu spolupráce mezi členskými státy (čl. 153 odst. 2; čl. 156 třetí pododstavec) Čeští členové EHSV s předsedou S. Nilssonem III

8 Současné zastoupení v EHSV KOVÁK číslo října 2011/příloha Funkční období V září 2010 skončilo čtyřleté funkční období všech 344 členů EHSV, jejichž členství je obnovitelné. Nové funkční období, které je na základě Lisabonské smlouvy pětileté, bylo zahájeno v říjnu Za ČR působí v EHSV dvanáct členů, tj. čtyři zástupci zaměstnavatelů (patří do Skupiny I), čtyři zástupci odborů (patří do Skupiny II) a čtyři zástupci nevládních organizací (patří do Skupiny III). S ohledem na nutné procedury pro ustavení obnoveného EHSV v březnu 2010 Rada ČMKOS nominovala do EHSV členy za odbory, jimiž jsou: Helena Čornejová, vedoucí sociálně ekonomického oddělení ČMKOS; Zdeněk Málek, do dubna 2010 místopředseda ČMKOS, nyní poradce ČMKOS; Lucie Studničná, mezinárodní tajemnice OS KOVO; Dana Štechová, vedoucí oddělení ČMKOS pro evropské a mezinárodní vztahy. Do Skupiny I byli jako zástupci zaměstnavatelů nominováni: Vladimíra Drbalová, Svaz průmyslu a dopravy; Josef Zbořil Svaz průmyslu a dopravy; Ivan Voleš, Hospodářská komora; Marie Zvolská, Svaz českých a moravských výrobních družstev. Do skupiny III byli jako zástupci skupiny různé zájmy nominováni: Roman Haken, Rada vlády ČR pro nestátní neziskové organizace za Centrum pro komunitní práci; Ludvík Jírovec, Agrární komora ČR; Jaroslav Němec, Charita ČR; Pavel Trantina, Česká rada dětí a mládeže. Jednotlivé nominace byly oznámeny vládě ČR, která postoupila seznam všech dvanácti kandidátů za ČR Radě EU. Ta podle čl. 302 Smlouvy o fungování EU (Lisabonské smlouvy) jmenovala členy Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od září 2010 do září Jména všech 344 členů EHSV byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie Svou práci v novém funkčním období zahájili členové na ustavujícím plenárním zasedání v říjnu 2010, kde také proběhly volby do všech funkcí ve Výboru; k tomu také dochází v polovině každého mandátního období, ve vedoucích pozicích se střídají zástupci jednotlivých Skupin na základě rotace. Na ustavujícím shromáždění byli čeští odboroví zástupci zvoleni do těchto struktur EHSV: Do předsednictva EHSV (má 39 členů) byl zvolen Zdeněk Málek jako jediný zástupce z ČR. Hlavním úkolem předsednictva je koordinace a organizace práce různých orgánů EHSV a určování politických směrů pro jejich činnost. Předsednictvo se schází před každým plenárním zasedáním. V době svého působení v předsednictvu EHSV bude Z. Málek i kontaktní osobou pro komunikaci v rámci komunikační strategie EHSV (propagace EHSV navenek, styk s institucemi EU i v ČR atd.) za celou českou delegaci v EHSV. Do specializované sekce Zaměstnanost, sociální záležitosti, občanství (SOC) byly zvoleny H. Čornejová a D. Štechová, která se stala rovněž členkou předsednictva této sekce a členkou Střediska pro sledování trhu práce, jež pod tuto sekci spadá. Do specializované sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO) byla zvolena H. Čornejová a Z. Málek, který je i členem stálé skupiny pro otázky mezinárodního obchodu v rámci této sekce. Do specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT) byla zvolena L. Studničná a byla také zvolena do Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), což je významná struktura, v níž jsou zastoupeni kromě členů EHSV i delegáti z různých sektorů, kteří nejsou členy EHSV. Do specializované sekce Vnější vztahy (REX) byli zvoleni Z. Málek, L. Studničná a D. Štechová. Skupina II Zaměstnanci má 120 členů. Velká většina členů Skupiny II pochází z národních odborových organizací či evropských odvětvových federací, jež jsou členy Evropské odborové konfederace (EOK); spolupráce Skupiny II s EOK i evropskými průmyslovými federacemi je systematická. Skupině II předsedá Georgios Dassis z řeckého GSEE; do osmičlenného předsednictva Skupiny II byla zvolena i D. Štechová (tyto volby probíhají v rámci Skupiny). Náklady spojené s účastí na aktivitách EHSV jsou členům plně hrazeny. IV Nové období začalo plenárním zasedáním v říjnu Předsedou EHSV se stal Staffan Nilsson ze Švédska (ze Skupiny III) a místopředsedy byli zvoleni Anna Maria Darmaninová z Malty (ze Skupiny II) a Jacek Krawczyk z Polska (ze Skupiny I). Generálním tajemníkem EHSV, kterého jmenuje předsednictvo (není členem EHSV, je zaměstnancem), je Martin Westlake. Mezi priority předsedy S. Nilssona patří Dialog a účast Udržitelnost a růst Solidarita a rozvoj. V pracovním programu je ještě více zvýrazněna potřeba posílení občanské společnosti při zapojení do práce EU, s využitím větších pravomocí zakotvených v Lisabonské smlouvě. EHSV zřídil kontaktní skupinu se zástupci občanských organizací EU a jejich sítěmi a bude hledat další způsoby spolupráce pro otázky obecného zájmu. V r se bude EHSV věnovat rozvoji dobrovolnictví v Evropě, neboť stál u zrodu myšlenky, aby se tento rok stal Evropským rokem dobrovolnictví. EHSV ve svém dřívějším stanovisku ocenil přínos dobrovolnictví pro společnost tím, že posiluje osobní rozvoj, zvyšuje solidaritu a vzájemné porozumění mezi lidmi, rozvíjí odpovědné a aktivní občanství a vytváří pocit sounáležitosti a zvyšuje angažovanost občanů na místní, regionální, národní i evropské úrovni. Pokud jde o udržitelnost a růst, EHSV počítá s dalšími iniciativami při uskutečňování Strategie 2020; bude podporovat sociální odpovědnost podniků, rozvoj malých a středních podniků, zejména zjednodušením právních předpisů, které se jich týkají. Větší pozornost bude věnována sociální ekonomice družstvům, sdružením hospodářských zájmů apod. (např. propagace Mezinárodního roku družstev v r. 2012). Důležitou oblastí zájmu bude i Finanční výhled EU na období , Společná zemědělská politika, spotřebitelská politika. Pod heslem Solidarita a rozvoj je zahrnuta snaha EHSV o spolupráci s organizacemi občanské společnosti v zemích a regionech mimo EU, zejména v kandidátských zemích. EHSV se chce podílet na analýze oblastí politiky EU a usilovat o větší soudržnost mezi nimi a politikou rozvoje. Bude se věnovat obchodní politice EU tak, aby více podporovala rozvoj na vícestranné a regionální úrovni. EHSV se bude zajímat o boj proti chudobě a hladu v souvislosti s potravinovou krizí a ještě v r uspořádá s Mezinárodní organizací pro výživu a zemědělství (FAO) konferenci o globální bezpečnosti potravin. Bude se snažit navázat pracovní vztahy s FAO, a to podle vzoru spolupráce mezi EHSV a MOP. V neposlední řadě se bude EHSV věnovat problematice lidských práv, bezpečnosti a svobody občanů. Jak se uvádí v programovém prohlášení základem těchto politik musí být ochrana základních práv, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod a Listinou základních práv EU. Cíle se promítnou do stanovisek, která EHSV připravuje, zejména z vlastní iniciativy. O zpracování některých otázek požádalo i současné maďarské předsednictví Rady EU. Rytmus a obsah práce EHSV je dán Lisabonskou smlouvou, interinstitucionálními vazbami v rámci EU, jeho Jednacím řádem, Statutem členů a řadou dalších dokumentů a procedur. Jeho činnost vychází z hodnot EU, ale je na samotném EHSV (a tedy na jeho členech), jaké vlastní priority zvolí, na co klade důraz a na jakém konsensuálním základě se shodne. Činnost EHSV je velmi bohatá, sleduje veškeré dění v EU a ve světě, je ve stálém kontaktu s představiteli Evropské komise, Evropského parlamentu, Rady, předsedající země ti jsou hosty na každém plenárním zasedání, příp. na jednání sekcí a dalších zasedání EHSV. Přidanou hodnotou pro práci členů, ale i jejich organizací, je pravidelný kontakt s kolegy z dalších zemí, možnost konzultací a spolupráce. V tomto směru mají značný význam Skupiny EHSV. Skupina II uspořádala několik tematických mimořádných jednání k aktuálním otázkám, které zajímají odbory (důchodové reformy, dopady krize na nezaměstnanost, budoucnost evropských odborů apod.). Jednání Skupiny II pomáhají slaďovat názory jejích členů, neboť součinnost je nezbytná hlavně při práci na stanoviscích; jednání jsou stále složitější zejména se členy z podnikatelských a finančních kruhů a dá se očekávat, že diskuse budou těžší v neustupující krizi a v atmosféře drastických reforem s negativními dopady na zaměstnance. Další informace a dokumenty EHSV je možné nalézt na: eesc.europa.eu/?i=portal.cs.home

9 4 KOVÁK číslo října 2011

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v severních Čechách str. 2 2. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) str. 4

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností Na evropské úrovni je EHSV institucionálním prostorem pro konzultace s organizovanou občanskou společností, pro její zastupování, informování

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

VLÁDA LŽE, TAK AŤ JDE!

VLÁDA LŽE, TAK AŤ JDE! 19 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. KVĚTNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 27. KVĚTNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Informace z demonstrace 21. 5. str. 2 Fotoreportáž z

Více

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakční fotoreportáž z demonstrace proti reformě ve zdravotnictví str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální

Více

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz Informace předsedkyně ❶ Podle předběžných údajů zveřejněných 9. 3. 2010 Českým s t a t i s t i c k ý m úřadem dosáhla v roce 2009 průměrná měsíční nominální mzda na přepočtené zaměstnance výše 23 598 Kč,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012

CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012 2I2012 CZECH COOPERATOR DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 50 let družstevní školy v Klánovicích Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE

Více

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str.

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4 B. Sociální

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Rozpočtové určení daní Omezení jízdy kamionů o víkendech Rozpočtové určení

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte

Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (za období od 1. ledna 1995 do 31. prosince 1999) I. OBECNÁ OPATŘENÍ V RÁMCI IMPLEMENTACE A. Úvod 1.

Více