KYTICE RŮŽÍ K LIDICKÉMU PAMÁTNÍKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KYTICE RŮŽÍ K LIDICKÉMU PAMÁTNÍKU"

Transkript

1 32 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. ŘÍJNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 14. ŘÍJNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť OS KOVO: Co nového na Vysočině str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Po stopách starých hutí v ČR - Kadov str. 4 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Na slovíčko s bezpečákem, Daňová odpovědna) Evropský hospodářský a sociální výbor Mladí čeští a bavorští odboráři u lidického památníku ( ) Madame, bereme taky Kalouskovy dluhopisy? Kováci podpoří protestní akci Kováci aktivně podpoří protestní akci proti vládním reformám připravovanou občanským sdružením ProAlt, která se bude konat 22. října v Praze na náměstí Republiky od 14 hodin. Rozhodla o tom Rada Odborového svazu KOVO na svém zasedání 5. a 6. října. A nepůjde jen o symbolickou účast, ujistil v této souvislosti předseda OS KOVO Josef Středula. Chystanou demonstraci považuje Rada OS KOVO za legitimní vyjádření nesouhlasu s vládní politikou v oblasti připravované reformy důchodů, daní a sociálních dávek. Poprvé se tak odbory spojují v tlaku na vládní koalici se zástupci různých občanských iniciativ. Vláda přistupuje k řešení problému českých občanů způsobem, že trestá poctivé tím, že mají platit více, například zvýšením daně z přidané hodnoty, uvedl k tomu J. Středula. Odborový svaz KOVO rovněž podporuje petici za vyhlášení celostátního referenda o reformách a přijetí zákona o obecném referendu. V petici se požaduje přijetí ústavního zákona o referendu, ve kterém se občané vyjádří k zákonům, které mění zdravotní, penzijní, sociální a daňový systém ČR, a přijetí ústavního zákona o obecném referendu. (ben) KYTICE RŮŽÍ K LIDICKÉMU PAMÁTNÍKU Mladí bavorští a čeští odboráři se poklonili památce obětí Shodou okolností tomu bylo letos 30. září právě 72 let, kdy představitelé Velké Británie a Francie na tzv. Mnichovské konferenci vydali napospas Hitlerovi středoevropské Československo, aby údajně zachránili světový mír. Následujícího dne 1. října 1938 obsadila Hitlerova vojska české severní pohraničí, tzv. Sudety. Představitelé OS KOVO, bavorské DGB a ver di nemohli zvolit vhodnější termín pro cestu mladých bavorských odborářů do České republiky než právě víkend a , zejména když ústředním heslem této návštěvy bylo Co vědí Němci a Češi o společné historii. Návštěva skupiny mladých bavorských odborářů začala v pátek odpoledne v Lidicích u Kladna. Zde mladí bavorští a čeští odboráři společně položili kytici růží u památníku obce, která byla dne srovnána se zemí, všichni muži nad 15 let popraveni a ženy s malými dětmi transportovány do koncentračního tábora Rawensbrück, kde mnohé z nich zahynuly. Vymazání Lidic z mapy Čech bylo krvavou odplatou za zabití zastupujícího říšského protektora Reinharda Hendricha, který chtěl postupně celý český národ zlikvidovat. Vyslechnutí pohnuté historie hornické obce Lidice na mladé Němce hluboce zapůsobilo. Z Lidic do Terezína Skupina mladých bavorských odborářů, vedená Andreasem Bernauerem, vedoucím mladých odborářů DGB v Regensburgu, za účasti předsedy DGB Středního a Horního Falcka Helmuta Fiedlera, se poté společně s českými odboráři přemístila do Litoměřic. V sobotu 1. října jim začal bohatý program v nedalekém Terezíně na soutoku Labe a Ohře, kde nechal vybudovat strategicky důležitou vojenskou pevnost v roce 1780 rakouský císař Josef II. Jako vojenská pevnost však nikdy použita nebyla, zato sloužila v době první i druhé světové války jako vojenská věznice a koncentrační tábor. Za přítomnosti místopředsedy OS KOVO Jaromíra Endlichera, vedoucího organizačně-provozního úseku OS KOVO Mgr. Ladislava Paška i členů Komise mladých OS KOVO, v péči místního historika Karla Rožce a tlumočníků Jany Mojžíšové a Petra Arnicana, si v dopoledních hodinách prohlédli jak muzeum terezínské pevnosti, tak i jednotlivá zařízení tohoto koncentračního tábora ubytovací cely s tříetážovými palandami pro desítky vězňů s jedním záchodem a jedním umývadlem, dále cely samotky i místní popraviště. Dále hosté prošli zpřístupněným půlkilometrovým úsekem pevnostních katakomb. Tragická bilance Mladí odboráři se při prohlídce terezínské Malé pevnosti dozvěděli, že německá státní policie Gestapo - začala používat Terezín jako věznici od června 1940 pro politické vězně a o rok později jako židovské ghetto. V Terezíně byli v průběhu čtyř let internováni občané sedmi národností Češi, Slováci, Dánové, Nizozemci, Maďaři, ale i němečtí a rakouští antifašisté. Celkem prošlo Terezínem na 155 tisíc vězňů, z nichž se jich konce války nedožilo 118 tisíc. Po prohlídce Malé pev- (Pokračování na str. 3) 1

2 2 KOVÁK číslo října 2011 CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ (I.) Jsme připraveni řešit neodkladné a naléhavé záležitosti Dovolte mi v tomto okénku do regionu představit Vysočinu zdánlivě netradičně. Obvyklé informace o činnosti, aktuálních úspěších konkrétního krajského sdružení, jeho cílech, směřování, vizích ponechám jeho skutečným (tzn. voleným) představitelům. Jako vedoucí regionálního pracoviště se nepovažuji za lokálního představitele odborového svazu, ale (spolu se svým týmem) za pouhého služebníka sdružených základních organizací, kterým (se svým malým týmem) poskytuje potřebný servis. Využiji proto tento prostor k tomu, abych vám představil nové i staronové informace z našeho regionálního pracoviště. Bc. Lubomír Muzikář Začít je třeba zřejmě s výčtem personálních změn dvě změny ve čtyřčlenném osazenstvu představují poměrně značný zásah. První sice proběhla již v loňském roce, kdy jsem převzal pozici vedoucího pracoviště po zakladateli jihlavského metodického kolegovi Svobodovi. Druhá je poměrně čerstvá po řadě jednání došlo letos na jaře na našem pracovišti ke zrušení místo mzdáře (= specialisty pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání) a následně bylo zřízeno místo specialisty-právníka. Vítězka výběrového řízení Mgr. Lucie Pokorná (nástup k 1. 7) zároveň převzala zodpovědnost za oblasti dříve v působnosti specialisty pro kolektivní vyjednávání. Po tříměsíčním zkušebním období dochází nyní k mírné úpravě pracovních náplní stávajících zaměstnanců, kdy se nová právnička kromě své hlavní náplně zaměří dále zejména na primární část kolektivního vyjednávání (= přípravu, koordinaci, vlastní vyjednávání v podnicích, odborné vzdělávání ). Zbylé oblasti kolektivního vyjednávání (jako například výkaznictví) + problematiku ekonomiky, mezd bude nadále nad rámec svých povinností nově pokrývat vedoucí pracoviště. Dovolte drobnou odbočku. Pokud ve vás takto načrtnuté rozdělení zrušeného pracovního místa či naopak navýšení kumulace funkcí stávajících zaměstnanců vyvolává v duchu nějaké otazníky, nejsme v rámci regionálních pracovišť OS KOVO ani výjimkou, ani průkopníky. Své čerstvé zkušenosti s tímto systémem získávají i kolegové z Brna a Hradce Králové. Je sice těžké tento relativně nový trend v naší práci hodnotit, ale zdá se, že vhodná kumulace pracovních náplní bude v OS KOVO za určitých podmínek u některých zaměstnanců do budoucna zřejmě častější až zcela běžná. Rozšíření vzdělávacích akcí Jedním z prvních a dlouhodobých zadání, které pro Regionální pracoviště (RP) Jihlava vyplynulo z usnesení krajské rady po mém nástupu, bylo rozšířit údajně nedostatečný kalendář regionálních vzdělávacích akcí. Zejména s poukazem na počet akcí v jiných regionech, průměrné náklady na jednoho účastníka a také na jejich dvoudenní formát, který ale u nás nezískal ani tradici, ani kladný ohlas ze strany ZO. K realizaci tohoto záměru bylo třeba výrazně navýšit (s plným pochopením centrály) rozpočet RP Jihlava právě v této oblasti. Stejné priority a stejné zásady se pokusíme použít i v návrhu rozpočtu Tzn. šetřit všude, kde je úspora možná a žádoucí (například běžné provozní náklady), na druhou stranu smysluplně využít prostředky ku prospěchu dlouhodobých cílů (jako je lepší informovanost či právě posílení regionálního stupně vzdělávání členů). I když ne vše jde podle našich představ (na jaře jsme museli z objektivních důvodů některé vzdělávací akce odložit ), je třeba v této souvislosti ocenit, že se zejména díky provozovatelům rekreačních zařízení (z řad ZO) daří držet na těchto akcích rozumné náklady. Změna sídla v Jihlavě Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť Od svého počátku sídlí naše pracoviště na různých místech v budově DKO (Dům kultury a odborů) Jihlava. K původně osamělému vedoucímu přibyl časem specialista, poté hospodářka, pracoviště se postupně vyvíjelo a rozrůstalo. V nedávné době, kdy začal působit i v našem regionu specialista BOZP (kolega Libor Novotný), však nebylo možno pro něj zřídit další vedle stávajících kanceláří. Metodické pracoviště Jihlava tak fungovalo nějaký čas odděleno různými patry i bloky budovy. Ještě v loňském roce se nám podařilo (za aktivní spolupráce správcovské DKO, spol. s r. o.) naše pracoviště sestěhovat do jednoho uceleného prostoru (u schodiště B ve třetím patře DKO). Oproti původnímu sdílenému prostoru (specialista pro ekonomiku, mzdy a KV + hospodářka + zasedačka + kuchyňka) má nyní každý zaměstnanec vlastní menší kancelář. Díky takřka totožné výměře jsme loni získali mnohem příjemnější a účelnější pracovní prostředí, a to bez zásadního navýšení nájemného. I související umírněná obměna (zpravidla dožitého), vybavení a inventáře (podlahových krytin a pracovních stolů) proběhla v dostatečné a rozumné míře. Ve spolupráci s novým vedením zmíněné DKO, s. s r. o. (po vyklizení prostor, změně systému parkování vozidel v suterénu DKO), nyní garážujeme naše služební vozidlo přímo v budově. Mohli jsme tak ukončit nájemní smlouvu na bývalou nevyhovující garáž, která byla navíc poměrně vzdálena od našeho pracoviště. Kdo necestoval dříve několik stanic trolejbusem (nebo nechodil pěšky cca 2 km) pro služební vůz do vlhké garáže s přimrzlými vraty, neví, jak příjemná je to pro nás změna Od počátku letošního roku navíc vyjíždíme do našich základních organizací novou úspornou Fabií Combi 1,2 TDI Bc. LUBOMÍR MUZIKÁŘ, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Jihlava (Pokračování příště) Proč mladí nebydlí? CHYBÍ VÝRAZNÁ PODPORA NÁJEMNÍMU BYDLENÍ Dostupné nájemní bydlení pro mladé lidi je neodkladná výzva současnosti, napříč celou Evropou. Některé země tento problém trápí více, některé méně jak upozornil předseda Sdružení nájemníků ČR ing. Milan Taraba na společné tiskové konferenci tohoto sdružení a Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) 5. října v Praze. Lépe jsou na tom země s podporou nájemního bydlení; tam, kde tato podpora chybí, roste počet mladých dospělých lidí, kteří bydlí s rodiči. Dokazují to dva příklady. V Nizozemsku je 42 % bytového fondu v nájemném sektoru a díky tomu ve společné domácnosti s rodiči žije jen velmi málo mladých lidí. Oproti tomu ve Španělsku, kde nájemní bydlení představuje jen 8 % bytového fondu, žije s rodiči více než 70 % všech mladých dospělých. A kam patří ČR? U nás bydlí s rodiči 51 % mladých lidí, což je výrazně nad evropský průměr. To, že nemají prostředky na samostatné bydlení, je dáno značnou výší nájemného v porovnání s jejich nízkými příjmy i vysokou mírou nezaměstnanosti; též se projevuje nedostupnost hypoték s ohledem na nejistotu příjmů. Jaké je řešení? Podle M. Taraby je třeba, aby stát poskytl dostatek financí na výstavbu nájemních bytů. Příští rok bude na tyto účely uvolněna jedna miliarda korun, ale nestačí to, je to málo, uvedl. Nicméně po 20 letech se bude výrazně zvyšovat podpora nájemnímu bydlení oproti vlastnickému, konstatoval pozitivní zprávu. CHATAŘI A CHALUPÁŘI V OHROŽENÍ Na tiskové konferenci M. Taraba upozornil ještě na jiný problém v oblasti bydlení, který se týká výlučně ČR, kde je vysoký počet chatařů a chalupářů. Množí se totiž případy, kdy majitelé bytových domů dávají výpovědi nájemníkům vlastnicím rekreační objekt. Je to v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku, že kdo má dva a více bytů, může dostat výpověď bez svolení soudu, s výjimkou případů, kdy na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, uvedl M. Taraba. Sdružení nájemníků a ČMKOS proto chtějí společně iniciovat změnu legislativy, aby rekreační chyty a chalupy nadále nemohly být považovány za nemovitosti vhodné k dlouhodobému bydlení a ustanovení občanského zákoníku nadále nemohlo být majiteli bytů zneužíváno. Podle předsedy ČMKOS Jaroslava Zavadila ale není možné čekat na velkou novelu občanského zákoníku, která má platit od ledna 2013: Je třeba pokusit se o úpravu, která by jasně řekla, jak to v této oblasti je, protože problém začíná narůstat. J. Zavadil toto téma přinese na jednání tripartity. JANA BENEŠOVÁ

3 KOVÁK číslo října 2011 CO Z NICH JEDNOU BUDE? Rakouští podnikatelé si stěžují na klesající vědomosti učňů Chybí technici a učni, mládež vycházející ze škol má stále horší znalosti - zejména z matematiky a fyziky. To je stará obehraná písnička podniků, hlavně ze strojírenského a elektrotechnického průmyslu, z České republiky stejně jako Německa či Rakouska. Nedávno zazněla z posledně jmenované země. Na Fóru Alpbach šéf lineckého ocelářského gigantu Voest Wolfgang Eder a předseda Hospodářské komory Rakouska Christoph Leitl spustili doslova alarm nad nedostatečným počtem tak potřebných kvalifikovaných sil a učňů. Také kvalita absolventů škol neustále a to přímo dramaticky klesá, postěžovali si shodně oba činitelé v deníku Die Presse. Rakouský průmysl vytváří náročná a dobře honorovaná pracovní místa, ale není pro ně dostatek kvalifikovaných uchazečů. Na tom nic nezměnilo ani otevření rakouského (a také německého) pracovního KYTICE RŮŽÍ (Dokončení ze str. 1) nosti se mladí němečtí odboráři poklonili památce obětí koncentráku na zdejším hřbitově. Poté ještě následovala prohlídka židovského ghetta a muzea v městských objektech Terezína. Beseda o vzájemném soužití V odpoledních hodinách následovala v litoměřickém hotelu Koliba beseda k úvodnímu výkladu místního historika Karla Rožce na téma Co vědí Vstup do Malé pevnosti v Terezíně Teda, Nováku! Tvoje nevědomosti jsou obdivuhodné. To chci vidět, jak se s nima vlastně v životě uživíš Němci a Češi o společné historii. Němečtí hosté byli podrobně a zasvěceně informování o staleté historii vzájemného soužití obou národů v prostoru střední Evropy, od příchodu Germánů a Slovanů do této oblasti, přes šíření katolicismu, středověkou kolonizaci až po pád Rakousko-Uherska po skončení první světové války a konstituování nového mnohonárodnostního státního útvaru Československa, kde vedle sebe žilo 6,8 miliónu Čechů, 3,1 miliónu Němců, 2 milióny Slováků, Poláci, Maďaři i Rusíni. V průběhu první republiky se Němci ze severu Čech stále naléhavěji dožadovali přiznání plné autonomie a jejich Sudetoněmecká dělnická strana (SdP) pod vedením trhu osmi východoevropským členským státům Evropské unie (včetně ČR) od 1. května letošního roku, jehož se někteří lidé v Rakousku donedávna přehnaně obávali jako možné konkurence místních lidí včetně mzdového dumpingu. Podle Chr. Leitla se povážlivě zhoršuje úroveň znalostí nejen absolventů základních a středních škol, ale i univerzit, jež produkují příliš mnoho humanitních akademiků, ale příliš málo strojařů a jiných techniků. Tento vývoj přinese dramatické deficity v příštích letech, prohlásil W. Eder, který upozornil, že například právě v jeho koncernu je v tomto směru podstav již o 20 procent, který může vyrovnat pouze příliv zahraničních pracovníků. Podle jeho názoru je nutno zatraktivnit studium technických oborů pomocí stipendií, osvobozením od studijních poplatků (pokud budou nyní zavedeny) i zkrácením délky studia. Eder se postavil i proti učebním oborům s maturitou, neboť dle jeho poznatků jejich mnozí absolventi pokračují ve studiu na vysokých školách a nepřecházejí jako potřebné kvalifikované síly přímo do praxe, takže podniky si pak náklady na jejich vzdělání mohou odepsat jako zbytečné. Řešením je dle jeho názoru i prodloužení pracovního věku, aby kvalifikovaní pracovníci neodcházeli do důchodu v průměru již v 58, ale až v 62 letech. JAN HÁLA Konráda Henleina při parlamentních volbách v roce 1935 získala 1,3 miliónu hlasů a tedy i 44 mandátů v Poslanecké sněmovně, tedy o jeden hlas méně než česká největší Agrární strana. Hlavním předvolebním heslem Sudeťáků se stalo Heim ins Reich, tedy připojení českých Sudet k hitlerovskému Německu. Následný politický vývoj, včetně průběhu druhé světové války, nakonec přiměl vítězné mocnosti, aby na poválečné konferenci v Postupimi konstatovaly, že poválečné soužití Čechů a Němců v rámci Československa je vyloučené, a rozhodly o odsunu sudetských Němců do sousední německé země Bavorska. Poučení pro budoucnost Němečtí hosté poděkovali českým hostitelům za obsáhlý výklad k problematice vzájemného historického soužití, přičemž přiznali, že některé informace, zejména týkající se tzv. Benešových dekretů, byly pro ně zcela nové. Němečtí i čeští účastníci tohoto terezínského setkání poté přešli od minulosti k současnosti a dospěli ke společnému závěru, že současná evropská hospodářská krize vylučuje z pracovního procesu milióny zaměstnanců (například v Německu nyní tři milióny) a vhání je do náruče různých pravicových radikálů s rasovou i nacionalistickou propagandou, podobnou té, se kterou se v Německu ve 30. letech 20. století prosadil Hitler se všemi důsledky. Mladí odboráři z Čech i Bavorska vysoce ocenili program této návštěvy a na závěr se dohodli, že příští společná akce se uskuteční 9. listopadu t. r. v Bavorsku, kde budou mít členové Komise mladých OS KOVO možnost navštívit místní pracovní a koncentrační tábor ve Flossenbürgu. RUDOLF UNGER Snímky Tomáš Valášek KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo října 2011 VYSOKÁ PEC V KADOVĚ Po stopách starých hutí v Čechách a na Moravě (XII.) Krátce po roce 1646 založil majitel novoměstského panství F. M. Kratzer ze Schönsberka v Kadově na Českomoravské vrchovině 3 hamry a 2 vysoké pece. Byla to tzv. Stará pec, k níž přibyla mezi lety 1656 až 1666 další tavírna, označovaná jako Nová pec. Ledelliho obraz hutí z roku 1867 (Sbírka Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě) Vyrobené surové železo se buď prodávalo nebo zkujňovalo v blízkých hamrech. Méně než 10 procent se odlévalo do forem. Byly to pláty pro potřebu hutí, kovadla a závaží. Pro trh byly určeny kamnovce a pláty lité do hlíny. Dopravu dřeva k milířům, uhlí k pecím a dovoz kvalitního pískovce z Maletína u Moravské Třebové pro vyzdívání podstavy pece obstarávali robotující sedláci. Dovoz rudy, stejně jako kvalifikovaná práce v tavírně, puchýrně a milířích, byl provozován v režii zaměstnanců huti. Železná ruda byla těžena u Kadova v tratích na Rovných dolech (1674), na Pasekách, V lese, Na kopci (1681). Na konci 70. let byla vyčerpaná ložiska kvalitní povrchově těžené rudy nahrazována méně kovnatou rudou. Po roce 1681 se zvýšil odbyt hutí díky válečné výrobě odléváním kanónů a munice a tento výrobní program trval do roku Roku 1699 se stal novým majitelem novoměstského panství a s ním i hutí Ústav chudých šlechtičen Marie školské v Brně, v jehož majetku byl statek do roku Důsledkem vytěžení lesů pro výrobu dřevěného uhlí bylo omezení výroby, pokles výnosu hutí a zastavení provozu v Nové peci (po roce 1717). Skomírající výrobu oživil nový správce Karel Homoláč, který provedl výměnu klíčových pracovníků provozu huti a dal otevřít nové doly. V důsledku změn se výroba dvojnásobně zvýšila. Roku 1748 se zřítila vysoká pec, během 16 týdnů však byla vystavěna mohutnější pec nazvaná po sv. Floriánu. V 70. letech 18. století se díky upravené konstrukci pece a rozšíření sortimentu výroby podařilo zvýšit roční produkci až na 4500 centnýřů (2400 tun). K tradiční produkci určené pro potřebu panství a hutních provozů přibyly odlitky rour, retort, hmoždířů, kotlů a rendlíků. Ojediněle se odlévaly kamnové pláty a kříže. Správci huti se ve druhé polovině 18. století stávají postupně příbuzní správce panství J. K. Homoláče. Roku 1829 přešly hutě zpátky do režie Ústavu šlechtičen Marie školské, do funkce správce huti byl jmenován Friedrich Balling, významný železářský odborník. Balling zmodernizoval provoz huti a přestavěl vysokou pec. Od roku 1811 bylo užíváno vápence jako struskotvorné přísady, po roce 1823 byla vypraná a podrcená ruda pražena. Místo původně užívaných pyramidálních měchů pracovalo od roku 1810 výkonnější skříňové dmýchadlo. V sezónách po roce 1830 byl nahrazen doposud užívaný maletínský pískovec keramickými cihlami. V roce 1834 byl dán do provozu válcový měch a v roce 1836 bylo zkoušeno předehřívání do pece dmýchaného vzduchu. Technologické změny zajistily zvýšenou teplotu při tavicím procesu, kterou však konstrukce pece nevydržela. Do konce října 1839 musela být proto vystavěna nová vysoká pec. Nově provedené úpravy přinesly prudký vzestup produkce huti v roce 1841 činila 6720 tun a v roce 1850 dokonce 8960 tun surového železa, tj. osminásobně oproti počátkům výroby huti v polovině 17. století. Podíl odlévaného zboží postupně narůstal a snaha prosadit se na trzích vedla k účasti na výstavách v Praze, Vídni roku 1845 a Paříži roku V roce 1871 nebyla vysoká pec uvedena do provozu, v následujících dvou letech sice proběhly kampaně, ale roku 1874 pec vyhasla, aby byl roku 1875 podnik definitivně zrušen a došlo k postupné demolici objektů. Dnes zaniklé železárny připomínají pouze zbytky náhonu, torzo jedné z budov a přestavěný dům čp. 58, dnes rekreační chalupa. Zachoval se bývalý poplužní dvůr na levém břehu Fryšávky, jehož počátky sahají do 70. let 18. století. Obec Kadov leží v celoročně turisticky navštěvované oblasti Českomoravské vrchoviny a prochází jí žlutá a zelená turistická značka. PhDr. JIŘÍ MERTA Snímky archív autora Bývalý panský dvůr, v němž byl šichtmistrovský úřad a některé pomocné provozy huti KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Láska bez žárlivosti je snad zrovna... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je dánský spisovatel Martin Andersen Nexö ( ). Ve svém díle se zabýval především sociálními problémy chudých lidí. V roce 1910 vydal svůj nejznámější román Pelle dobyvatel, který se zaměřuje na těžký život sedláků a migrantů; autor zde využívá svoje zkušenosti z dětství. Román se stal známým i díky úspěšné fi lmové adaptaci z roku Psal také knihy pro děti, povídky a je autorem pamětí. (jk) Vyluštění z Kováku č. 31/2011 (výrok J. Demla): Muž a žena neznamenají vždy jen lásku - mnohdy představují nesoulad ve... všem, co se jich společně týká. 4

5 KOVÁK číslo října 2011/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO zavedl Kovák v roce 2002 rubriku Poradny na přání, která je podle ohlasů čtenářů velmi oblíbená. Jde o odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí, které zajímají širokou čtenářskou obec: právo, zákoník práce, zdravotní a sociální pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, bydlení, medicína. Odpovídají přední odborníci OS KOVO i ČMKOS. Piště, mailujte nebo faxujte nám své dotazy (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax: , Rubrika pokračuje i v roce Těšíme se proto, že i nadále nám budete svěřovat svá přání, podněty a připomínky a klást otázky, které budou zajímat i ostatní čtenáře. Daňová odpovědna Chystají se změny u dohod o provedení práce? JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO Občas vyplácíme některé práce pro naši základní odborovou organizaci na základě dohody o provedení práce. Slyšeli jsme, že se v této dohodě chystají nějaké změny. Chtěli bychom vědět, o jaké změny jde a odkdy mají platit. K. Ř., Kolín Změny se chystají, takže celkově k dohodě o provedení práce lze říci následující. Dohoda se uzavírá v souladu s ustanovením 75 zákoníku práce a nemůže být uzavřena ústně, tak jak tomu bylo v minulosti. Pokud není uzavřena písemně, je neplatná. Dohoda o provedení práce je v současné době limitována počtem 150 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Dohoda podléhá dani z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění. I zde platí, že pokud odměna za dohodu nepřesáhne v daném měsíci Kč, je zdaněna srážkovou sazbou daně, tj. 15 procenty, a nepřiznává se následně do ročního daňového přiznání. Přesáhne-li ale odměna tuto částku, je zdaněna zálohou 15 procent a je nutné vystavit pracovníkovi potvrzení o příjmu a zdanění, aby mohl příjem z dohody zdaněný zálohou zahrnout do svého ročního daňového přiznání. Toto platí v případě, že funkcionář nepodepsal prohlášení u organizace (obvykle proto, že pobírá ještě jiný příjem ze závislé činnosti zdaňovaný zálohovou daní nebo že je osobou samostatně výdělečně činnou). Z dohody o provedení práce se zatím neplatí ani sociální ani zdravotní pojištění. Nová informace je, že od v souladu s novelou zákoníku práce, který současně novelizuje i ustanovení 7 a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, bude limit pro dohody o provedení práce 300 hodin (ne 150 hod). A dohoda, u které bude započitatelný příjem vyšší než Kč, bude podléhat pojištění jak zdravotnímu, tak sociálnímu. Poznámka: Novela prošla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a v současné době je v Senátu (jedná se sněmovní tisk 411/0). Návrh ustanovení 7a: Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (1) Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v 6 odst. 1 písm. a) a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než Kč. (2) Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce ve výši uvedené v odstavci 1; ustanovení 7 odst. 3 platí zde obdobně. Pojištění vzniká zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o provedení práce začal konat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána. (3) Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je účasten pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod podle odstavce 2 dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku uvedenou v odstavci 1; zaměstnanec je účasten pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele. Na slovíčko s bezpečákem V jaké výšce má být ve výrobní hale teplotní čidlo? VÁCLAV PELC, specialista BOZP, Regionální pracoviště OS KOVO Plzeň Jsem zaměstnanec strojírenské firmy. Zaměstnavatel nám poskytuje ochranné nápoje na základě měření teploty na výrobní hale. V jaké výšce má být teplotní čidlo pro měření teploty na výrobních halách? P. D., Plzeň Otázku polohy teplotního čidla řeší pouze metodický návod Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb. Tento metodický návod je uveden ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky ročník 2009 částka 2 a je určen hlavně pro zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí pro účely autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb. Tuto metodiku je možné použít i pro umístění stacionárního čidla, avšak není to jednoduchou záležitostí. Vychází se z činnosti a pohybu osob. Doporučené výšky umístění snímacích čidel jsou uvedeny pro úroveň hlavy, břicha a kotníků člověka a pro průměrnou osobu. Pro sedící osobu 1,1; 0,6; 0,1 m. Pro stojící osobu 1,7; 1,1; 0,1 m. Počet měřicích míst je závislý na tom, pokud odchylky měření v jednotlivých výškách nejsou větší než ± 5 %, pak postačí jedno místo měření. Pokud jsou větší nebo v případech, kdy sledovaná osoba pracuje na různých místech, se musí měřit na několika místech v prostoru a ve všech třech výškách. Z takto naměřených veličin se stanoví střední hodnota dle vzorce uvedeného ve výše uvedeném metodickém pokynu. Počet měřicích míst je závislý na tom, jak se mění mikroklimatické veličiny v blízkosti pohybující se osoby v průběhu dne. Pokud by se měřilo pro stanovení celkové celosměnové tepelné zátěže, tak součástí měření mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí je měření teploty a vlhkosti venkovního prostředí s popisem venkovní klimatické situace (slunečno, zataženo, vítr ). Venkovní měření se provádí ve stínu ve výšce 150 cm, pokud možno kontinuálně po celou dobu měření vnitřních podmínek. I

6 Své poslání EHSV sám formuluje takto: EHSV se podílí na budování Evropy a přispívá k posílení demokratické legitimity a efektivnosti Evropské unie tím, že umožňuje organizacím občanské společnosti v členských státech vyjádřit svůj názor na evropské úrovni. EHSV plní tři základní úkoly: přispívá k tomu, aby evropské politiky a právní předpisy lépe odpovídaly ekonomické, sociální a občanské realitě, a je nápomocen Evropskému parlamentu, Radě a Evropské komisi díky zkušenostem svých členů a jejich reprezentativnosti, a to prostřednictvím dialogu a hledání konsensu, přičemž dává přednost obecnému zájmu; podporuje rozvoj takové Evropské unie, která bude participativnější a bližší svým občanům, a je institucionálním prostorem pro reprezentaci, informování a vyjadřování názorů organizované občanské společnosti a dialog s ní; propaguje hodnoty, které jsou základem evropské integrace, a v Evropě i na celém světě usiluje o posílení participativní demokracie a úlohy organizované občanské společnosti. EHSV musí být II KOVÁK číslo října 2011/příloha EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR Ing. LUCIE STUDNIČNÁ, mezinárodní odbor OS KOVO Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) existuje od zakládacích Smluv z Říma z roku Hlavním posláním EHSV je zajištění poradní funkce pro Radu, Evropskou komisi a Evropský parlament. Lisabonská smlouva uvádí, že Evropský hospodářský a sociální výbor se skládá ze zástupců organizací zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších subjektů zastupujících občanskou společnost, zejména v sociálně-hospodářské, občanské, profesní a kulturní oblasti. Členové EHSV vykonávají svou funkci nezávisle v obecném zájmu Unie. EHSV je fórem pro evropský občanský dialog a zároveň institucionální platformou, která umožňuje jeho zástupcům, aby se stali součástí rozhodovacího procesu v EU. Odkaz na intranet OS KOVO konzultován v případech stanovených Smlouvou (viz níže) a také ve všech situacích, kdy to instituce EU považují za vhodné. EHSV může rovněž vydávat stanoviska z vlastního podnětu nebo vypracovat informativní zprávy. Kromě toho je jeho posláním umožnit lepší zapojení a větší účast organizované občanské společnosti na evropském společenském modelu a podílet se na posilování její úlohy i v zemích mimo Evropskou unii. Za tímto účelem rozvíjí EHSV strukturovaný dialog se zástupci organizací občanské společnosti v kandidátských zemích, v zemích z oblasti Středozemního moře, jakož i všude tam, kde EU posiluje své vztahy s jinými regionálními ekonomickými uskupeními na základě uzavřených partnerství. EHSV má 344 členů rozdělených do 3 skupin: Je tradicí, že Skupinu I - Zaměstnavatelů - a Skupinu II - Zaměstnanců - tvoří sociální partneři, kdežto Skupina III - Různé zájmy - sdružuje zástupce dalších sektorů hospodářského a společenského života, tj. z nevládních organizací, z organizací malých a středních podniků, živnostníků, zemědělců apod. EHSV má v současnosti šest specializovaných sekcí, každý člen pracuje zpravidla ve dvou z nich: Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO): Sekce se zabývá zejména hospodářskou a měnovou politikou, hlavními směry hospodářské politiky, Paktem stability a růstu a rozšířením eurozóny. Dále spadají do její působnosti otázky tykající se finančního výhledu a vlastních zdrojů, rozpočet Evropské unie, sbližování daňových předpisů, statistiky a finanční trhy. V oblasti hospodářské a sociální soudržnosti se sekce ECO zabývá též regionální politikou, strukturální politikou, politikou soudržnosti, politikou v oblasti územního plánovaní a městskou politikou. Sekce koordinuje horizontální otázky týkající se Strategie Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT): Tato sekce se zaměřuje na obecnou či odvětvovou průmyslovou politiku, politiku spojenou s fungováním trhu, politiku v oblasti hospodářské soutěže, služeb, malých a středních podniků a řemeslné výroby; zabývá se sociální ekonomikou, svobodnými povoláními, právy obchodních společností, výzkumem, duševním vlastnictvím, ochranou spotřebitelů a celní unií. Kromě toho zajišťuje fungování Střediska pro sledování jednotného trhu (SSJT). Doprava, energetika, infrastruktura, informační společnost (TEN): Sekce se zabývá všemi otázkami týkajícími se různých druhů dopravy, různých forem výroby a využiti energie, velkých sítí infrastruktury, informační společnosti a služeb obecného zájmu. Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT): Sekce přednostně řeší otázky společné zemědělské politiky a její reformy, zabývá se rozvojem venkova, zajišťováním potravin, společnou politikou v oblasti rybolovu a její reformou a politikou v oblasti ochrany životního prostředí. Sekce zajišťuje fungování Střediska pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR). Zaměstnanost, sociální záležitosti, občanství (SOC): Tato sekce se zabývá otázkami spojenými se zaměstnaností, pracovními podmínkami, zdravím a bezpečností při práci, veřejným zdravím, sociální ochranou, sociálním zabezpečením, sociální integrací, rovností mezi muži a ženami, bojem proti různým formám diskriminace, zlepšením volného pohybu v EU, přistěhovalectvím, integrací a azylem, vzděláváním a odbornou přípravou, občanskými právy a participativní demokracií v Evropské unii. Dále tato sekce zajišťuje fungování Střediska pro sledování trhu práce (SSTP). Zahraniční vztahy (REX): Sekce se podílí na plnění cílů vnější politiky EHSV a udržuje vztahy se socioprofesními organizacemi třetích zemí s cílem posilovat v těchto zemích participativní demokracii a vznik občanské společnosti. Zajišťuje přípravu budoucích rozšíření prostřednictvím doporučení uvedených ve stanoviscích, ale také v podobě činnosti smíšených poradních výborů utvářených se zeměmi kandidujícími na přistoupení. Sekce je též pověřena udržováním interinstitucionalních vztahů EHSV s obdobnými institucemi třetích zemí a s mezinárodními organizacemi. Obvyklým způsobem vyjádření názoru EHSV je stanovisko, kterým se EHSV vyslovuje k návrhům Evropské komise, které jsou mu Další materiál L. Studničné na dané téma naleznete na intranetu OS KOVO. Přímý přístup nebo INTRANET OS KOVO - ODKAZY INTRANET OS KOVO > MEZINÁRODNÍ ODBOR > EXTERNÍ AKTIVITY > Dokumenty Evropské Unie > Stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru

7 KOVÁK číslo října 2011/příloha předloženy k posouzení. Členové EHSV ze své pozice zástupců organizací a sdružení, v nichž působí, vyjadřují postoje zainteresovaných sociálních skupin, kterých se nejvíce v praxi dotýkají přijímané právní úpravy. Stanoviska EHSV umožňují dalším účastníkům rozhodovacího procesu informovaně posoudit dopad návrhů Komise i jaké úpravy je třeba v těchto návrzích provést. EHSV navíc poskytuje cennou pomoc technického charakteru. Jeho stanoviska a informační zprávy jsou důležitými prvky analýz, jimiž se v mnoha případech Komise řídí při předkládání návrhů. Oblasti povinné konzultace EHSV podle Smlouvy o fungování EU ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Zemědělské trhy a ostatní ustanovení (čl. 43 odst. 2) HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST Zpráva o provádění (čl. 175 druhý pododstavec) Specifické činnosti mimo strukturální fondy (čl. 175 třetí pododstavec) Úloha, cíle a organizace strukturálních fondů (čl. 177 první pododstavec) Prováděcí nařízení týkající se EFRR (čl. 178 první pododstavec) VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT Podpůrná opatření v oblasti vzdělávání a sportu (čl. 165 odst. 4) Dosažení cílů v oblasti odborného vzdělávání (čl. 166 odst. 4) ZAMĚSTNANOST Hlavní zásady (čl. 148 odst. 2) Stimulační opatřeni (čl. 149 první pododstavec) ENERGETIKA (čl. 194 odst. 2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Činnost pro dosažení cílů EU (čl. 192 odst. 1) Předpisy daňové povahy a opatření týkající se územního plánování, hospodaření s vodními zdroji a využívání půdy (čl. 192 odst. 2) Programy činností, v nichž stanoví přednostní cíle, kterých má být dosaženo (čl. 192 odst. 3) Stanoviska Komise v oblasti sociální politiky (čl. 157 odst. 3) Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy (čl. 159) Zpráva o pokroku v dosahování cílů v oblasti sociální politiky (čl. 169 odst. 3) OCHRANA SPOTŘEBITELE VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR Víceletý rámcový program (čl. 182 odst. 1) Zvláštní programy provádění (čl. 182 odst. 4) Nezbytná opatřeni k uskutečnění evropského výzkumného prostoru (čl. 182 odst. 5) Zakládání společných podniků (čl. 187) Provádění víceletého rámcového programu (čl. 188 druhý pododstavec) SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (čl. 113) Sbližování ustanovení, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu (čl. 114 odst. 1) Sbližováni právních a správních předpisů, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu (čl. 115) TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ Hlavní směry a opatření ke zřizování a rozvoji transevropských sítí (čl. 172 první pododstavec) VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Opatření k dosažení cílů EU (čl. 168 odst. 4) Pobídková opatření určená k ochraně a zlepšování lidského zdraví, opatřeni tykající se sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb a opatřeni, která mají za cíl ochranu veřejného zdraví (čl. 168 odst. 5) DOPRAVA Společná politika (čl. 91 odst. 1) Zákaz cenové diskriminace (čl. 95 odst. 3) Ustanoveni pro námořní a leteckou dopravu (čl. 95 odst. 3) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (čl. 164) PRŮMYSL Zvláštní opatření pro zajištění konkurenceschopnosti průmyslu (čl. 173 odst. 3) VOLNÝ POHYB OSOB, SLU- ŽEB A KAPITÁLU Pracovníci (čl. 46 první pododstavec) Svoboda usazování (čl. 50 odst. 1) Služby (čl. 59 odst. 1) NEDISKRIMINACE A OBČAN- STVÍ UNIE Zpráva o používání (čl. 25 první pododstavec) SOCIÁLNÍ POLITIKA Minimální opatření a požadavky na podporu spolupráce mezi členskými státy (čl. 153 odst. 2; čl. 156 třetí pododstavec) Čeští členové EHSV s předsedou S. Nilssonem III

8 Současné zastoupení v EHSV KOVÁK číslo října 2011/příloha Funkční období V září 2010 skončilo čtyřleté funkční období všech 344 členů EHSV, jejichž členství je obnovitelné. Nové funkční období, které je na základě Lisabonské smlouvy pětileté, bylo zahájeno v říjnu Za ČR působí v EHSV dvanáct členů, tj. čtyři zástupci zaměstnavatelů (patří do Skupiny I), čtyři zástupci odborů (patří do Skupiny II) a čtyři zástupci nevládních organizací (patří do Skupiny III). S ohledem na nutné procedury pro ustavení obnoveného EHSV v březnu 2010 Rada ČMKOS nominovala do EHSV členy za odbory, jimiž jsou: Helena Čornejová, vedoucí sociálně ekonomického oddělení ČMKOS; Zdeněk Málek, do dubna 2010 místopředseda ČMKOS, nyní poradce ČMKOS; Lucie Studničná, mezinárodní tajemnice OS KOVO; Dana Štechová, vedoucí oddělení ČMKOS pro evropské a mezinárodní vztahy. Do Skupiny I byli jako zástupci zaměstnavatelů nominováni: Vladimíra Drbalová, Svaz průmyslu a dopravy; Josef Zbořil Svaz průmyslu a dopravy; Ivan Voleš, Hospodářská komora; Marie Zvolská, Svaz českých a moravských výrobních družstev. Do skupiny III byli jako zástupci skupiny různé zájmy nominováni: Roman Haken, Rada vlády ČR pro nestátní neziskové organizace za Centrum pro komunitní práci; Ludvík Jírovec, Agrární komora ČR; Jaroslav Němec, Charita ČR; Pavel Trantina, Česká rada dětí a mládeže. Jednotlivé nominace byly oznámeny vládě ČR, která postoupila seznam všech dvanácti kandidátů za ČR Radě EU. Ta podle čl. 302 Smlouvy o fungování EU (Lisabonské smlouvy) jmenovala členy Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od září 2010 do září Jména všech 344 členů EHSV byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie Svou práci v novém funkčním období zahájili členové na ustavujícím plenárním zasedání v říjnu 2010, kde také proběhly volby do všech funkcí ve Výboru; k tomu také dochází v polovině každého mandátního období, ve vedoucích pozicích se střídají zástupci jednotlivých Skupin na základě rotace. Na ustavujícím shromáždění byli čeští odboroví zástupci zvoleni do těchto struktur EHSV: Do předsednictva EHSV (má 39 členů) byl zvolen Zdeněk Málek jako jediný zástupce z ČR. Hlavním úkolem předsednictva je koordinace a organizace práce různých orgánů EHSV a určování politických směrů pro jejich činnost. Předsednictvo se schází před každým plenárním zasedáním. V době svého působení v předsednictvu EHSV bude Z. Málek i kontaktní osobou pro komunikaci v rámci komunikační strategie EHSV (propagace EHSV navenek, styk s institucemi EU i v ČR atd.) za celou českou delegaci v EHSV. Do specializované sekce Zaměstnanost, sociální záležitosti, občanství (SOC) byly zvoleny H. Čornejová a D. Štechová, která se stala rovněž členkou předsednictva této sekce a členkou Střediska pro sledování trhu práce, jež pod tuto sekci spadá. Do specializované sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO) byla zvolena H. Čornejová a Z. Málek, který je i členem stálé skupiny pro otázky mezinárodního obchodu v rámci této sekce. Do specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT) byla zvolena L. Studničná a byla také zvolena do Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), což je významná struktura, v níž jsou zastoupeni kromě členů EHSV i delegáti z různých sektorů, kteří nejsou členy EHSV. Do specializované sekce Vnější vztahy (REX) byli zvoleni Z. Málek, L. Studničná a D. Štechová. Skupina II Zaměstnanci má 120 členů. Velká většina členů Skupiny II pochází z národních odborových organizací či evropských odvětvových federací, jež jsou členy Evropské odborové konfederace (EOK); spolupráce Skupiny II s EOK i evropskými průmyslovými federacemi je systematická. Skupině II předsedá Georgios Dassis z řeckého GSEE; do osmičlenného předsednictva Skupiny II byla zvolena i D. Štechová (tyto volby probíhají v rámci Skupiny). Náklady spojené s účastí na aktivitách EHSV jsou členům plně hrazeny. IV Nové období začalo plenárním zasedáním v říjnu Předsedou EHSV se stal Staffan Nilsson ze Švédska (ze Skupiny III) a místopředsedy byli zvoleni Anna Maria Darmaninová z Malty (ze Skupiny II) a Jacek Krawczyk z Polska (ze Skupiny I). Generálním tajemníkem EHSV, kterého jmenuje předsednictvo (není členem EHSV, je zaměstnancem), je Martin Westlake. Mezi priority předsedy S. Nilssona patří Dialog a účast Udržitelnost a růst Solidarita a rozvoj. V pracovním programu je ještě více zvýrazněna potřeba posílení občanské společnosti při zapojení do práce EU, s využitím větších pravomocí zakotvených v Lisabonské smlouvě. EHSV zřídil kontaktní skupinu se zástupci občanských organizací EU a jejich sítěmi a bude hledat další způsoby spolupráce pro otázky obecného zájmu. V r se bude EHSV věnovat rozvoji dobrovolnictví v Evropě, neboť stál u zrodu myšlenky, aby se tento rok stal Evropským rokem dobrovolnictví. EHSV ve svém dřívějším stanovisku ocenil přínos dobrovolnictví pro společnost tím, že posiluje osobní rozvoj, zvyšuje solidaritu a vzájemné porozumění mezi lidmi, rozvíjí odpovědné a aktivní občanství a vytváří pocit sounáležitosti a zvyšuje angažovanost občanů na místní, regionální, národní i evropské úrovni. Pokud jde o udržitelnost a růst, EHSV počítá s dalšími iniciativami při uskutečňování Strategie 2020; bude podporovat sociální odpovědnost podniků, rozvoj malých a středních podniků, zejména zjednodušením právních předpisů, které se jich týkají. Větší pozornost bude věnována sociální ekonomice družstvům, sdružením hospodářských zájmů apod. (např. propagace Mezinárodního roku družstev v r. 2012). Důležitou oblastí zájmu bude i Finanční výhled EU na období , Společná zemědělská politika, spotřebitelská politika. Pod heslem Solidarita a rozvoj je zahrnuta snaha EHSV o spolupráci s organizacemi občanské společnosti v zemích a regionech mimo EU, zejména v kandidátských zemích. EHSV se chce podílet na analýze oblastí politiky EU a usilovat o větší soudržnost mezi nimi a politikou rozvoje. Bude se věnovat obchodní politice EU tak, aby více podporovala rozvoj na vícestranné a regionální úrovni. EHSV se bude zajímat o boj proti chudobě a hladu v souvislosti s potravinovou krizí a ještě v r uspořádá s Mezinárodní organizací pro výživu a zemědělství (FAO) konferenci o globální bezpečnosti potravin. Bude se snažit navázat pracovní vztahy s FAO, a to podle vzoru spolupráce mezi EHSV a MOP. V neposlední řadě se bude EHSV věnovat problematice lidských práv, bezpečnosti a svobody občanů. Jak se uvádí v programovém prohlášení základem těchto politik musí být ochrana základních práv, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod a Listinou základních práv EU. Cíle se promítnou do stanovisek, která EHSV připravuje, zejména z vlastní iniciativy. O zpracování některých otázek požádalo i současné maďarské předsednictví Rady EU. Rytmus a obsah práce EHSV je dán Lisabonskou smlouvou, interinstitucionálními vazbami v rámci EU, jeho Jednacím řádem, Statutem členů a řadou dalších dokumentů a procedur. Jeho činnost vychází z hodnot EU, ale je na samotném EHSV (a tedy na jeho členech), jaké vlastní priority zvolí, na co klade důraz a na jakém konsensuálním základě se shodne. Činnost EHSV je velmi bohatá, sleduje veškeré dění v EU a ve světě, je ve stálém kontaktu s představiteli Evropské komise, Evropského parlamentu, Rady, předsedající země ti jsou hosty na každém plenárním zasedání, příp. na jednání sekcí a dalších zasedání EHSV. Přidanou hodnotou pro práci členů, ale i jejich organizací, je pravidelný kontakt s kolegy z dalších zemí, možnost konzultací a spolupráce. V tomto směru mají značný význam Skupiny EHSV. Skupina II uspořádala několik tematických mimořádných jednání k aktuálním otázkám, které zajímají odbory (důchodové reformy, dopady krize na nezaměstnanost, budoucnost evropských odborů apod.). Jednání Skupiny II pomáhají slaďovat názory jejích členů, neboť součinnost je nezbytná hlavně při práci na stanoviscích; jednání jsou stále složitější zejména se členy z podnikatelských a finančních kruhů a dá se očekávat, že diskuse budou těžší v neustupující krizi a v atmosféře drastických reforem s negativními dopady na zaměstnance. Další informace a dokumenty EHSV je možné nalézt na: eesc.europa.eu/?i=portal.cs.home

9 4 KOVÁK číslo října 2011

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

poradní orgán zastupující občanskou společnost

poradní orgán zastupující občanskou společnost Co je EHSV? poradní orgán zastupující občanskou společnost Evropskému parlamentu, Radě a Komisi jsou nápomocny Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, které plní poradní funkce. Smlouva o Evropské

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015

Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 OS KOVO spolu s příslušnými zaměstnavatelskými svazy zahájil v loňském roce kolektivní vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně ( KSVS) pro rok 2015. Souhrnné

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

tel./fax : +420 585 751 324 mobil : +420 607 521 732 E-mail : osdlv.morava2@seznam.cz

tel./fax : +420 585 751 324 mobil : +420 607 521 732 E-mail : osdlv.morava2@seznam.cz Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště Morava II. Dům odborových služeb, Palackého č. 21/75, 779 00 Olomouc-Nová Ulice

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014 legislativa» NÁVoDY» ŠKolENí» TIPY, TRIKY» SoUTĚŽE» NÁVoDY» akce 1 VYDÁNÍ LEDEN 2014 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SoFTWaRE STEREo 22 Návody a postupy legislativa

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více