Třídní tričko 9.třídy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třídní tričko 9.třídy"

Transkript

1 Číslo 20 /2014 ZŠ Vysoké nad Jizerou Třídní tričko 9.třídy

2 Úvod Letošním vydáním Školního větrníku Vás provedou žáci 9.třídy, jako je to každoročním zvykem. Snad se Vám bude naše práce líbit... Stalo se Letní pobyt osmé třídy v Berlíně malý návrat k prázdninám Cestovní deníček z cesty do Berlína (srpen 2014) Vše začalo 2. srpna Sešli jsme se na vysockém náměstí, spokojeně nasedli do přeplněného autobusu a jeli směr Praha. V Praze jsme měli spoustu času, tak jsme si zašli na Florenci do MacDonaldu. Čas u nezdravých hranolek a umělého pití velice rychle utekl, a neţ jsme se nadáli, seděli jsme společně s novým kamarádem z Prahy a paní Wolfovou v bezchybném autobusu STUDENT AGENCY. Cesta velice rychle utekla (ještě aby ne - s televizí a vlastním výběrem filmů...). V Berlíně nás přivítala Nikol, mladá paní, která nás pomocí metra a S-Bahn dopravila aţ na SchönhäuserAlle, kde jsme vystupovali. Od metra tři bloky daleko byl náš útulný Frosh-Hostel. V hostelu nás přivítala Gabi (matka Nikol) a tři němečtí kluci. 2. den Byla neděle a v ten den jsou v Německu všechny obchody zavřené, proto jsme se šli podívat do místního parku. Konala se zde burza a lidé se zde scházeli, aby se pobavili kousky komediantů, kteří zde předvádějí, co umí. Hráli jsme zde společenské hry a hry seznamovací. 3. den Prohlídka místního nákupního centra a po obědě workshop. Vyráběli jsme z fimo hmoty různé postavičky a přívěšky. Jeden z německých kluků Friedrich byl totiţ velice zručný a ukazoval nám, co všechno uţ vyrobil. 4. den Ráno jsme dostali papír, na kterém byly vyznačeny úkoly. Byl to kvíz spojený s prohlídkou berlínských památek. Byli jsme rozděleni do tří skupin: holky, kluci a němečtí kluci. Popravdě řečeno, bylo zajímavé ptát se lidí na věc, kterou jsme neuměli vyslovit, proto jsme zvolili variantu informační cedule. Ke kvízu patřila také soutěţ focení medvědů, čím více nafocených medvědů, tím více bodů a tím více šance na výhru. 5. den Prohlídka centra města a památek, berlínská televizní věţ, Berlínská zeď, Braniborská brána, Alexander Platz, Rot Hause, parlament,berlínská muzea a jiné zajímavé památky. Zároveň jsme i dodělávali kvíz a potrhle fotili medvědy. 6. den Návštěva zdejšího koupaliště, 25 C měla voda ve vyhřívaném bazénu.

3 7. den Tento den byl nejlepší. Vyhráli poukaz do PRIMARKTU v hodnotě 7 euro. Po úspěšném nakupování jsme šli do laser-tagového centra, kde jsme si to velice uţili. Pak nás ještě čekal mini golf, který se nacházel v téţ budově. Den jsme zakončili grilováním a dlouhým povídáním s německými kluky. A další den uţ jen cesta domů do Čech. Super záţitky a nové poznání... Školní akce reportáže Terezín a kbelské letecké muzeum V pátek 5. září 2014 se všechny třídy 2. stupně zúčastnily společné akce, která zahájí celoroční projekt věnovaný 100. výročí zahájení 1. světové války a 70. výročí ukončení té druhé. Mladá generace zná 2. světovou válku pouze z vyprávění pamětníků a školních přednášek nebo z historických dokumentů. Proto pro nás bylo zajímavé navštívit právě Terezín, bývalé ţidovské ghetto, a prohlédnout si kbelské letecké muzeum. Po příjezdu do Terezína se nám jako první naskytl pohled ne velikou pevnost červené cihlové zdi a hluboké příkopy jako by naznačovaly, co všechno se tu odehrálo. Pevnost, vybudovaná v 18. století za vlády císaře Josefa II., dostala jméno na počest císařovny Marie Terezie a měla slouţit vojenským účelům. Později byla vyuţívána jako ţalář. Byl zde vězněn i Gavrilo Princip, který v roce 1914 spáchal v Sarajevu atentát na Františka Ferdinanda d Esté a jeho manţelku. Později zde i zemřel. Jeho kobka byla také jedním z cílů naší prohlídky Nejsmutnější kapitolou Terezína je ale období 2. světové války, kdy zde vzniklo ţidovské ghetto. Byli zde soustředěni Ţidé z celého protektorátu a později transportováni do koncentračních táborů. Samotná Malá pevnost, kterou jsme prošli, byla určena pro 1500 lidí, ale v této době zde bylo vězněno i 6000 osob, v době okupace zde byli vězněni také odpůrci nacistického reţimu různých národností. Kdyţ jsme vešli branou do pevnosti, troufám si říci, ţe to v nás zanechalo hluboký dojem. Představovali jsme si, jak zde téměř před 75 lety lidé museli trpět, jakou nenávist museli snášet, v jakých podmínkách museli ţít, v jakých těsných prostorech se mačkat, jíst, fungovat a nakonec šli mnozí na jistou smrt. Je hrozné, kdyţ se postavíte na místo, kde byli zabíjeni nevinní lidé Malá pevnost je určitě smutné, ale také zajímavé místo. Museli jsme se tu obejít bez průvodce, jelikoţ v tu chvíli nebyl ţádný k dispozici. Avšak ochotně ho zastoupila paní učitelka Jebavá, dějepisářka a vedoucí výpravy, která nás obeznámila právě s historií terezínského ghetta. Největším záţitkem pro nás byly 500m dlouhé chodby v podzemí a ony otřesné podmínky pro vězněné v hromadných celách. Dále jsme měli moţnost si prohlédnout mnoho samotek a popraviště a některé z nás oslovila i výstava obrazů a plastik, která zde byla instalovaná. V muzeu jsme obdrţeli pracovní listy s mnoha zajímavými úkoly, které se týkaly ţivota a podmínek koncentračního tábora, a ty jsme se snaţili pokud moţno úspěšně vypracovat. Při návratu z Terezína jsme navštívili Letecké muzeum Kbely. Ještě před vchodem do areálu jsme měli moţnost vidět na podstavcích MIG-21. Vystaveny byly také další bojové stroje, které se dříve pouţívaly v Armádě ČR, například bojové vrtulníky, letadla, stíhací letouny nejen z ČR, ale i známé stroje například z Ruska. Výlet byl skvělý a všichni si ho maximálně uţili. Jsou to záţitky, na které hned tak nezapomeneme.

4 Na závěr chceme velice poděkovat Československé legionářské obci, která tuto akci finančně zajistila a umoţnila tak její uskutečnění. Jakub Klíma, Jan Soudil, Eliška Bochová (9.třída) a Marcela Balatková, Aneţka Petrušková (8.třída) Cesta za rozhlednami 5. třída pořádala stopovanou pro 1. třídu a při té příležitosti se věnovaly děti rozhlednám. Pouštění draků Druhá třída byla v záři pouštět draky Jejich názory: Ten můj byl nejhezčí, největší. Cestovní deníček z říjnové cesty do Berlína (říjen 2014) Pondělí Ráno jsme se sešli před školou a říkali si, na co se těšíme. Sedli jsme do autobusu, který nás odvezl do Prahy. Odtamtud jsme jeli se Student Agency do Berlina. To byla nádhera! Pouštěli

5 jsme si filmy a tak cesta uběhla rychle. Kdyţ jsme přijeli do Berlina, navečeřeli jsme se a šli jsme si vybalit. Pak jsme se všichni sešli, i účastníci z Německa, a říkali jsme si, jakou máme představu a co bychom v Berlíně chtěli zaţít. Potom jsme si uţ rozbalili jen postele a šli spát. Úterý V 8:40 ráno a jsme vstávali z našich postýlek. Šli jsme se připravit na snídani, která byla v 9:00 hodin. Po snídani jsme měli chviličku volného času a hned poté jsme hráli spoustu seznamovacích her. Nastává čas a oběda a odpolední klid. A hned na to jsme šli do blízkého nákupního centra a nakoupili jsme pár dárečků. Vrátili jsme se na večeři. Po ní nás čekalo velké překvapení v podobě bojového umění. Začali jsme rozehřátím, pokračovalo se pár chvaty a končilo společným bojem proti sobě. Nikomu se nic nestalo, všichni jsme byli spokojení a šťastní. Všichni jsme šli spát vyčerpaní. Všichni jsme si ten den naplno uţili. Stálo to za to!! Středa Kdyţ jsme se probudili, tak jako obvykle vyčistění zubů, zkulturnění se, sklizení spacáků s matracemi a pokračovalo se snídaní. Snídaně byly úplně dokonalé. Rozpékané ještě teplé housky s různými marmeládkami, salámem, sýrem nebo křupínky s mlékem Zrovna na co měl člověk chuť. Dopoledne jsme měli chvíli volný čas. Hráli jsme různé stolní hry, stolní fotbálek nebo jsme si zalezli do místnosti s gaučem. Poté nás čekalo česko-německé dopoledne. Učili jsme se navzájem jednoduché věty a písničky. My se naučili písničku Atemlos. Pak nám prozradili, ţe pro nás mají překvapení Všichni jsme byli natěšení a nevěděli jsme, co máme očekávat. Byl oběd a pak jsme šli ven za tím překvapením. Po cestě kaţdému z nás koupili tričko a přišli jsme za paní, která dělá potisky (i reklamní). První skupina šla s ní a vše jsme těm ostatním připravili jako barvu, zvláštní šablonu Coţ byla výhoda, ţe jsme mohli vidět postup práce. Ty ostatní, kteří neměli takové štěstí být v první skupině, zatím hráli volejbal. Pak jsme naše výrobky nechali zaschnout a šli jsme zpět. Byla večeře, hygiena, připravili jsme si matrace a pomalu jsme se uloţili k spánku Čtvrtek Ráno jsme měli budíček jako kaţdý den. Zdálo se mi to, nebo se nikomu z nás nestýskalo po domově? Nevím jak ostatní, ale já sama sebe překvapila - myslela jsem si, ţe pro mě bude 8 dní mimo domov nekonečná doba. Jsme v půlce a jako bychom tu byli pár hodin... Snídaně chutnala jako od maminky. Neodolala jsem a fotila jsem si tu hostinu, na památku na dobroty, které vypadaly stejně jako u nás, ale úplně jinak chutnaly. Po snídani nás čekal pobyt na čerstvém vzduchu a hry. Snad aby nám zase vyhládlo? Našemu dospělému dozoru neubývá fantazie a vţdycky nás něčím prima zabaví. S úţasem sleduji, kolik her se dá podniknout a nepřestávám ţasnout nad tím, ţe se všichni bavíme SPOLU! Jako dohromady. Jako ţe nikdo není stranou. Jako mělo by to být normální. Po dobrém obědě chvíle rozjímání, ale nic se nemá přehánět, takţe jsme nezaháleli, aby po nás něco zůstalo... A tak následovala naše vlastnoruční práce rukama. Doslova. Tvořili jsme dějiny a jako správní jeskynní lidé jsme tiskli svými obarvenými dlaněmi na zeď důkaz, ţe jsme tu byli, dýchali a bavili se. Působivé. Tolik barevných nápaditých stop... byli bychom schopni takhle vyzdobit všechny čtyři stěny. Ale tok naší tvořivosti byl raději přesměrován na papír a vyřádili jsme se trochu zeměpisně. Vytváříme plakáty na téma Berlín kontra Praha. Pracovali jsme v česko-německých skupinkách. Umělecky zaměřené odpoledne zakončíme večeří a to nám dodá síly hrát zase hry a uţívat si. Strašně to letí. Kdyţ usínáme, povídáme si o tom, jaká je to škoda, ţe je naše dobrodruţná expedice vlastně uţ za půlkou... Dobrou čtvrtou noc, Berlíne! Pátek Dopoledne jsme strávili hrami venku a projekty uvnitř budovy, ale zdaleka to nejlepší přišlo aţ odpoledne.

6 Všichni jsme se těšili na diskotéku, která proběhla skvěle s úţasným programem. Na konci dne jsme byli všichni rádi, ţe jsme se dostali do postele po tak náročném dni. Sobota V sobotu nás čekala prohlídka Berlína. Po snídani jsme vyrazili se svačinou do centra na Alexanderplatz. Odtamtud jsme šli pěšky k Braniborské bráně, od které jsme došly aţ na PotsdamerPlatz. Během cesty nám Němci povídali o historii, o památkách a mnoho dalších zajímavostí. Do M3 jsme se vrátili na večeři. Na 21 hodin byla domluvená prohlídka na televizní věţi. Byl to nádherný záţitek. Člověk si tam připadá jako v letadle. Tolik světýlek, nádherný výhled, krása! Pak na nás čekala noční prohlídka Berlína s festivalem světel. Šli jsme s vedoucími a několika německými dětmi. Festival světel, znamená, ţe kaţdá památka měla svůj projektor a ten na ni promítal různé malby, nápisy atd. Jakmile jsme dokončili prohlídku města, nastoupili jsme do S-Bahnu a jeli zpátky do M3. Vykoupali jsme se a šli si připravit matrace a spacáky. Tento den s námi přespávali i děti co s námi procházeli město. Ulehli jsme, někteří usnuli hned a jiní si povídali. Neděle Probouzeli jsme se asi v 11 hodin dopoledne. Začali jsme snídaní a ranní hygienou, ale tentokrát jsme nemuseli uklízet matrace a spacáky. Německé děti odešli. Dnes byl program volnější, M3 bylo zavřené. Hráli jsme hry a měli osobní volno na balení věcí. Den plynul rychle jako voda a uţ byla večeře kuřecí stehno s hranolky. Následovala hra, kdy jsme předstírali různé činnosti, zvířata, věci a hádali, co ten daný dělá, ale v němčině. Pak nás posadili na matrace a oni si sedli vedle deky na podium. Postupně si nás zvali a dávali nám taštičky s překvapením. Počkali jsme, neţ dostanou všichni, a rozdělali je najednou. Bylo v nich triko M3 a sladkost. Zatím pustili muziku z velkých reproduktorů a dostali jsme nějaké ty dobroty. Povídali jsme si a pak jsme se fotili, samozřejmě v nových trikách. Někteří sem tam odběhli si něco zabalit do kufru. Přece jen to byl poslední den naší výpravy. Postupně jsme se chodili sprchovat a připravovat spacáky. Kdyţ leţeli všichni, zhaslo se. Tento večer si nikdo nepovídal, protoţe všichni museli být připraveni na zítřejší cestu domů do Čech. Pondělí Po vydatné snídani jsme si udělali svačiny, dali poslední věci do kufrů a vyrazili na autobus směr Praha. Cesta nám s filmy rychle ubíhala. V Praze jsme přestoupili na autobus do Semil. V Semilech pro nás zájezd skončil. Všichni jsme se smutně loučili a těšili se na zítra do školy. Berlín byl skvělý, našli jsme si nové přátele, vyzkoušeli jsme, jak jsme na tom se znalostmi němčiny, odváţeli jsme si spoustu nezapomenutelných záţitků. Někdy v budoucnu se sem určitě rádi vrátíme. A.Petrušková,M. Balatková, M.Králík, L.Ceplický, A.Stodola, K.Altmanová, K.Holcová,E.Holá,O.Zeman. (8.třída)

7 Několik obrázků z podzimní cesty: Šťastnou cestu! Čeští i němečtí účastnící spolu Společné akce Lukáš, Adam a Ondra po jedné z nich Jídlo bylo výborné (Karoline a Aneţka jsou důkazem) Marcela na japonský způsob Momentálně se mluví o zájezdu do Anglie, předběţně přihlášení zájemci se dočkají zřejmě v květnu. Na Německo ale určitě nezanevřeme.

8 DIVADLO Peklo S.R.O aneb někdo si myslí, že čert se má V pondělí 13.října v 9:00 hodin divadlo Krakonoš. Na motivy pohádky Taneček přes dvě pekla Postřehy k představení Peklo s.r.o. ze 7. třídy Hudba šla z pozadí, byla rychlá a diváka probudila ze strnulosti, kdyţ se právě nic nedělo. Zpěv byl dobrý a vtipný, zpívaly se různé ţánry (rap a pokus o beatbox), ale také se objevil téměř sborový zpěv.kostýmy byly jednoduché, ale vtipné, originální a trefné. Kaţdý čert měl jméno a kostým, který se k němu hodil právě podle jména. A také koho by napadlo dát místo růţků klobásy a chilli papričky!...celkový výkon bych hodnotil známkou 2... O. Hellmuth Děj byl moc nereálný, protoţe dopadl dobře, tak to v ţivotě nikdy není..ten klavír měli někam schovat, protoţe kazil iluzi pekla Kostýmy byly primitivní, ale kulisy ještě primitivnější, jediná kulisa bylo totiţ jemné bílé plátno v pozadí Nelíbilo se mi, ţe divadlo bylo pesimistické D. Čivrný Herecké výkony byly váţně skvělé Peklo na scéně nepůsobilo zrovna jako moc pravé. Aby se tomu dalo věřit, muselo by tam být věcí černých, červených, a kdyţ uţ tam měli to promítání, mohli v pozadí promítat oheň O. Blaţek Děj hry byl odehrán v pekle, ale neuškodilo by, kdyby se odehrával i na zemi. Jinak se mi ale děj líbil, bylo to zábavné a myslím, ţe na pohádku by mohl i dospělý člověk B.Strnádková Světla byla dobrá, střídala se podle napětí, kdyţ čarovali, blikalo to červeně Mohli to pro nás udělat zábavnější, nebylo to moc komické, ale to je můj názor, někdo můţe mít jiný S. Doubková Po herecké stránce to bylo celkem pěkné, jenom na některých scénách bylo vidět, ţe něco bylo nucené B. Jeřábková Na to, ţe se hra odehrávala v pekle, si myslím, ţe by mohli vylepšit pozadí a něco přidat na podium P. Novotný rekvizity, které pouţívali, byly zajímavé, například zelí, notebooky, telefon, ale nelíbilo se mi to, ţe notebook a telefon byly rozbité J. Vrána Největší komedianti byli čerti z druhé kategorie, ti se pořád na něco vymlouvali a to tomu divadlu dávalo jako ţe ţivot J.Pěnička Děj byl moc pěkně vytvořen, byl zábavný, moderní a nebáli se tam pouţít tvrdší slova také se mi líbilo, jak bylo divadlo doplněno hudbou, tancem a zpěvem A. Hrubošová

9 A téměř všichni se shodli na tom, ţe se jim úplně nelíbilo chování některých divákůvrstevníků, kteří k nám přijeli z okolí, protoţe jejich povídání a šustění s papírky od bonbónů je přeci jen rušilo při sledování hry. Policie ČR 14. října se 9. třída vypravila do Semil do budovy Policie ČR spojená s přednáškou, ještě předtím jsme se ale pobyli na Úřadu práce Semily, kde se mám uţ tradičně věnovala paní Jetelová. Probírala s námi, jaké máme moţnosti při volbě střední školy a budoucího zaměstnání vůbec. Obrázky jsou uţ ale z návštěvy na PČR. Dole Iva Marková, Honza Soudil a Kuba Ţidlík při bliţším průzkumu policejního vybavení

10 Educa a 9. třída na EDUCA 2014 veletrh prac. příleţitostí,středních a vysokých škol doprava hrazena z dotace, o kterou škola ţádala na KÚ LK. Letos jsme ještě navštívili Burzu škol v Turnově a během podzimních rodičovských schůzek přijeli zástupci 8 škol k nám, takţe jsme měli takovou miniburzu i na škole. Severočeské muzeum - výstava Velká válka Výstavu o 1. světové válce jsme navštívili v rámci našeho libereckého zájezdu na Educu. Protoţe probíhá na škole projekt věnovaný oběma světovým válkám, taková výstava se nedala pominout. Měli jsme i pracovní listy, které ověřovaly, jak pozorně výstavu procházíme. Snad ještě zmíníme, ţe výstavu, která má vztah k této události jsme navštívili i ve vysockém muzeu (6., 8. a 9. třída), ale ta byla více zaměřená na naše rodná místa.

11 Výstava malíře Ondřeje Kopala V muzeu jsme byli ještě na výstavě fotografií Rudolfa Ginzela, a kdyţ uţ jsme se tak umělecky naladili, navštívili jsme ještě v Severočeské galerii Lázně výstavu výtvarných prací Ondřeje Kopala. V galerii je kaţdý čtvrtek vstupné zdarma, coţ nás potěšilo. Navíc je určitě zajímavé navštívit tuto zrekonstruovanou budovu, která dříve opravdu slouţila jako lázně. Návštěva německé mládeže navštívila naši školu skupinka německých studentů, kterých se ujali právě ţáci 8. třídy. Někteří účastníci se navzájem znali právě z berlínských setkání. Osmáci provedli návštěvníky nejen po škole, ale také po Vysokém, ukázali jim ta nejzajímavější místa a připravili si pro ně i výklad (podle moţností v němčině). Fotografie si můţete prohlédnout na webových stránkách školy.

12 Výstava exotů 31. října 2014 se v Semilech konala výstava exotického ptactva obohacená o expozici květin a kaktusů. Paní učitelky vzali dobrovolníky z 1. stupně a vyrazily s nimi na tuto akci, kterou navštívili naši žáčci už v loňském roce. Exponáty (zejména živé) měly opět velký úspěch. Den v branži ISŠ Vysoké nad Jizerou pořádala den otevřených dveří s moţnosti zkusit si za body se projet na trenaţéru motorky, vyměnit kolo u auta, poznávat značky aut, zapojovat elektricky oblouk, trenaţér lakování a nakonec závěrečný vědomostní test Akci navštívili zájemci o tuto školu (případně problematiku) z 8. A 9. třídy. Vystoupení 1. a 2. třídy Vystoupení dětí z 1. a 2. třídy na rozsvěcení vánočního stromu na vysockém náměstí v sobotu Děti nacvičily a paní učitelkou Vodseďálkovou a Lenkou Farskou pěkné pásmo vánočních koled, dokonce si k tomu sehnaly i vlastní doprovodné hudební těleso. Kdo je viděl a slyšel, musí uznat, ţe se v konkurenci umělecké školy neztratily. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

13 Divadelní učebnice 4. prosince odpoledne jsme zhlédli představení Divadelní učebnice aneb České divadlo 20.století, které hrálo Divadélko pro školy z Hradce Králové, objevily se tu ukázky ze Semaforu,Osvobozeného divadla,divadla Járy Cimrmana, z divadla Husa na provázku a taky Karel Čapek s dramatickou verzí Války s Mloky. Hodnocení Eržiky: Divadlo se mi velice líbilo, ne jen z toho důvodu,že jsme přišli o dvě odpolední hodiny,ale i proto, že nám řekli o literatuře a divadle 20.století.Když zpívali píseň Tereza od Waldemara Matušky, bylo mi velice trapně, když si vybral zrovinka mě a zpíval mi to. V tu chvíli jsem si myslela, že můj obličej nabírá podobu rajčete. A dovršilo se to tím,jak začala ukázka z Balady pro Banditu a potřebovali dobrovolnici na roli Eržiky. Jeden z herců si vzpomněl na mě. Upřímně říkám, že dopředu před všechny spolužáky se mi dobrovolně nechtělo. Ve chvíli, kdy jsem tam musela předstoupit v sukni a říkat to, co mi napovídali, se ještě dalo snést, ale to, že jsem si na sebe musela obléct sukni s vytvarovaným těhotenským břichem, to už bylo přes moje nervy a výdrž. Hrozně se mi ulevilo, když to všechno skončilo a já si mohla jít sednout zpět na svoji židli a oni pokračovali dál v představení. Už bych si to zopakovat nechtěla (D. Tulachová, 9. třída) Divadelní učebnice aneb České divadlo 20.století Hrálo: Divadélko pro školy Hradec Králové Ukázky z her: Osvobozené divadlo Don Juan a comp. Semafor Kabaretní scénka Karel Čapek Válka s Mloky (drama ) Husa na provázku Balada pro Banditu Divadlo Járy Cimrmana Vyšetřování ztráty třídní knihy Jak hodnotili představení Divadelní učebnice ostatní? Divadlo bylo: vtipné, veselé, velmi podařené, super, dobrý, zajímavé a poučné do češtiny, celkem dobré

14 Překvapilo mě: jak Dominika zvládla roli, jak využili žactva, jejich kostýmy, že to trvalo dlouho, že to dokázali odehrát ve dvou, že komunikovali s diváky, že se občas povyšovali, že měli tak rychle sestavenou scénu, že budou ostatní urážet, spolupráce s diváky Smál(a) jsem se: skoro pořád, když přišla uklízečka, převleku za mloka, scéně s Eržikou, loupežníku Nikolovi, všemu, uklízečce Vágnerové (ale zároveň mi to přišlo i trochu nechutné) Nesmál(a) jsem se: Když někoho uráželi, i když to měli ve scénáři Nejlepší scéna: ta s mlokem, ukázka z Cimrmana, všechny, loupežník Nikola, uklízečka Vágnerová chce poslouchat hudbu, s učitelem z Cimrmana Naučila(a) jsem se: nic, brala jsem to jako zábavu, jaké bylo v minulém století divadlo, jak se hrálo v 60. letech, že obří mloci by se měli hubit, že Cimrman nebyl, do literatury umělce a jejich díla, že humor a umění nás mají uvolnit a rozesmát a máme si toho cenit Příští rok bych: nechám se překvapit a doufám, že to bude stejně zábavné, to chtěla znovu, tyhle dva viděl rád, chtěl vidět znovu, chtěl vidět něco podobného, chtěl zase takové divadlo, vybrala něco jiného Mikulášská nadílka (formou fotoreportáţe)

15

16 Výtvarná tvorba k letošnímu rozhlednovému projektu (Ţáci 8. třídy vytvořili společně kalendář, který zachycuje Kozákov, Štěpánku a rozhlednu U borovice ve 4 ročních obdobích). Níţe malá ukázka. (zleva: M. Balatková, A. Petrušková, M. Svoboda - Štěpánka) Výtvory žáků 9.třídy (Ještěd-D.Ackermannová,Prosečský hřeben-e.lukešová,černá studnice-e.bujdáková,žalý- E.Bochová,Dubecko-I.Marková,J.Klíma tyto práce a další najdete ve vestibulu školy)

17 FOTOSOUTĚŽ PRO ŽÁKY ŠKOLY Rozhledny a rozhledy našeho okolí Pořiďte snímek rozhledny v našem okolí či snímek, který zachycuje výhled na naše okolí, a zúčastněte se fotosoutěže v rámci školního projektu Rozhledny a rozhledy našeho okolí. Fotografie lze zaslat na školní ovou adresu nebo je donést na paměťovém disku do ředitelny. Nejúspěšnější snímky budou odměněny!!! Každý účastník může do soutěže dodat maximálně 3 snímky.

18 Sportovní akce Plavání Okresní finále v plavání Jilemnice Prsa 25 m prsa (ţáci ročníku) chlapci 13.místo Jan Hellmuth 14.místo Jakub Pěnička 7.místo Ema Holohlavská - dívky 25 m prsa (ţáci 4.-5.ročníku) chlapci 15.místo Marek Šikola 10.místo Kristýna Dolenská - dívky 50 m prsa (ţáci 6.-7.ročníku) chlapci 21.místo Josef Boch 23.místo Ondřej Blaţek Kraul 25 m kraul (ţáci 2.a 3.ročníku) chlapci 9.místo Jan Hellmuth 4.místo Ema Holohlavská - dívky 25 m kraul (ţáci 4. a 5.ročníku) chlapci 9.místo Marek Šikola - dívky 8.místo Kristýna Dolenská 50 m kraul (ţáci 6.a 7.ročníku) chlapci 18.místo Josef Boch Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy a máme radost,ţe nám v niţších ročnících roste nová závodnická generace.

19 Florbal Okrskové kolo ve florbale se konalo v Jilemnici, pro starší 3.prosince 2014 a pro mladší 4.prosince 2014.Výsledky byly uspokojivé přesto nikdo nepostupuje. Charita Světluška Dne 19.září se naše škola opět zapojila do projektu Světluška, ta pomáhádětem a dospělým s těţkým zrakovým postiţením. Chodili, přesvědčovali a drobné předměty nabízeli a prodávali Jakub Ţidlíka Dominika Tulachová z 9.třídy, vybrali 7199 Kč. Červená stužka Iva Marková a Štěpánka Skalská z 9.třídy zajišťovali v letošním roce charitativní sbírku Červená stuţka. Akce se konala tedy v den,který je Dnem boje proti nemoci AIDS, a vynesla 1825 Kč. Díky.

20 Z naší literární tvorby Za trochu lásky Za trochu lásky šli by skrz oheň, kvůli kamarádovi raněnému v boji, zdrželi by valící se povodeň. Jsou odvážní jak lidé v odboji a jen tak něčeho se nebojí. Za trochu lásky ve válce, v minovém poli promotají se. Chodit po ostnech by dokázali, zachránili by tím vesničany. Jsou mezi námi, nikdo o nich neví, dle mne si zaslouží vyšší místo společnosti. (Jakub Klíma 9.třída) PŮLMINUTOVÉ HORORY Možná znáte knížku Půlminutové horory, kterou sestavila Susan Richová a která obsahuje 72 kratinkých psaných nebo komiksových hororů. My jsme se v 7. třídě inspirovali a vytvořili k nim dalších patnáct, kde jsme se snažili vyhnout litrům krve a dalším morbidním hororovým pomůckám. Pět nejvydařenějších vám předkládáme k posouzení. Podzim Je tmavý a studený podzimní večer. Vracím se od kamaráda, který bydlí trochu z ruky, proto procházím kolem hřbitova a najednou vidím, jak z jednoho hrobu pomalu vylézá kostlivec. Zbaběle zaječím a dávám se na úprk. Kostlivec se rozeběhl za mnou. Běţíme kolem domů, všude mrtvo, jen v pár oknech se svítí. Přibíháme k paneláku, jehoţ dveře jsou otevřené, a tak vbíhám dovnitř. S vypětím všech sil se mi povedlo vyběhnout aţ do posledního patra. Jsem v posledním patře, uţ nemám kam utéct, a tak zavřu oči očekávaje brzký konec. On přibliţuje ruku k mému rameni, uţ uţ se mě dotýká a zlověstným hlasem zašeptá: Máš babu David Čivrný

21 Temná díra Jednoho dne jsem se rozhodla jít do sklepa, kam se všichni báli. Vzala jsem si baterku a odváţně vyrazila. Najednou jsem uprostřed sklepa našla díru, posvítila jsem do ní, ale dno jsem neviděla. Tak mě napadlo vzít plechovku a hodit ji dolů, ale ţádnou ránu jsem také neslyšela, tak jsem vzala lano a na konec jsem přivázala druhou plechovku. Spustila jsem jí do díry, ale lano tam nedosáhlo. Najednou někdo za lano zatáhnul a já málem spadla, rychle jsem díru zakryla a šla do pokoje. Další den jsem se odhodlala a šla zpátky do sklepa, díra byla odklopena, tak jsem se šla zeptat mámy, jestli tam byla, ale odpověděla, ţe o ţádné neví. Šla jsem zpátky do sklepa a okolo díry byly dětské krvavé stopy. Já jsem se zděsila hrůzou a opět běţela za mámou, ať se tam jde se mnou podívat. Ale kdyţ jsme tam došly do sklepa, ţádné stopy tam nebyly a díra byla zakryta Půlnoc Sandra Doubková Byla půlnoc a já šel spát. Lehnul jsem si, a kdyţ uţ se mi klíţila víčka, uslyšel jsem zvuk tříštícího se skla, coţ mě vytrhlo z polospánku. Leknul jsem se a napjatě poslouchal. Najednou jsem uslyšel pomalé dupání těţkých bot po schodech. Někdo byl nahoře, viděl jsem svit silné baterky u svých dveří. Náhle se dveře pomalu otevřely. Stála tam velká černá postava bez tváře, v ruce drţela masivní olověnou trubku. Zakřičel jsem hrůzou a probudil se ze spánku. Ulehčeně jsem si uvědomil, ţe to byla jen noční můra. Díky Bohu. Po chvíli jsem opět začal usínat. Kdyţ uţ se mi klíţila víčka, uslyšel jsem zvuk tříštícího se skla. Noční děs Ondřej Hellmuth Ocitl jsem se v lese. Byla zima, sychravo a zataţeno. V dálce jsem uviděl něco strašidelně velkého a temného. Začal jsem utíkat, ale zakopl jsem o kořen stromu. Nemohl jsem vstát, pohnout se, zakřičet Kdyţ jsem se ještě jednou zoufale ohlédl, poznal jsem, ţe to je obrovský plyšový medvídek. Ukázal na mne a řekl mi, ať uţ jdu konečně spát. Tomáš Turpiš Asi před rokem v pátek jsem dostala , byly v něm otřesné fotky holky, která spáchala sebevraţdu. Také v něm stálo, ţe pokud tento nepošlu 10 lidem do 7 dnů, mrtvé děvče si mě najde. Já na tyto věci nevěřím a ihned jsem zprávu smazala. To byla ale chyba! Přesně za týden jsem měla volné odpoledne, tak jsem k nám pozvala kamarádku. Kdyţ jsem šla ze

22 školy, připadalo mi, ţe se za mnou někdo plíţí, ale jakmile jsem se otočila, nikdo tam nebyl. S nepříjemným pocitem jsem šla dál. Těsně před domem zvuky ustály. Oddychla jsem si. Vešla jsem do předsíně a najednou se přede mnou zjevila ta dívka z u. Začala jsem křičet, ale ona se ke mně přibliţovala víc a víc. Na poslední chvíli zazvonila kamarádka. Mrtvola zmizela! Věřte-nevěřte, tohle se opravdu stalo. Beata Strnádková Láska Přemýšlím a docházím k závěru, ţe kvůli lásce bych vydrţel mnoho věcí. Přešel bych přes ohnivou cestu, navlékl si rozţhavenou vestu. Prošel bych houštinami plných nástrah, dokonce i chodbu plnou pastí. Za tou jednou jedinou slastí. Přes pusu přilepená páska. A tou slastí je...láska (Jan Soudil 9.třída) Perličky z lavic : 7. třída Otázka: Kdo byl Jan Ţiţka, čím se zabýval? Odpověď: Byl proti alkoholismu, rvačkám atd. Otázka: Proč byla Husova podoba během 16. století tolik zkreslena? Odpověď: No aby se teď na něj vzpomínalo jako na takového gentlemana a ne na takového malého silnějšího pána bez vousů. 8. třída Přejatá slova- Uveďte, jak se jmenuje ten, kdo dokončil studia? BRATRANEC (místo absolvent) Nauka o nářečí= NÁŘEČOLOGIE

23 Hlavní město Itálie je Francie a hlavní město Řecka je Olymp. Obyvatelé Finska jsou Finci a obyvatelé Norska Norci. 9. třída Jaký jazyk je společný všem slovanským jazykům? SLOVENŠTINA Výslovnost a psaní přejatých slov: BEISBOOL (=baseball) HIGIENA (=hygiena) LIRYKA (=lyrika) PIŢAMO (=pyţamo) REWÍ (=revue) GINEKOLOGIE (=gynekologie) EXEM (=ekzém) DINASTIE (=dynastie) MOTOCIKL (=motocykl) DISCIPLÝNAN (=disciplína) Aktualita: Jménem redakce ŠKOLNÍHO VĚTRNÍKU přejeme veselé Vánoce, bohatého Jeţíška,krásné proţití vánočních svátku a úspěšný krok do nového roku A ještě si společně zavzpomínejme, jak vypadá sníh

Žijeme ve škole. Stalo se: Fotografie: Osmáci v bludišti, Vítězi vánočního turnaje v tenise, Divadelní učebnice a Prvňáčci tvoří vánoční dekorace

Žijeme ve škole. Stalo se: Fotografie: Osmáci v bludišti, Vítězi vánočního turnaje v tenise, Divadelní učebnice a Prvňáčci tvoří vánoční dekorace Žijeme ve škole 1 Žijeme ve škole Stalo se: 7.1. začaly plavat děti ze 4.AB a 1.C 8.1. proběhla schůzka s rodiči vycházejících žáků 12.1. se konalo div. představení Divadelní učebnice pro 5., 8. a 9. ročník

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ŠKOLÁK Číslo 1 Ročník šestý 2013 Červen. Měsíc červen voní deštěm. Další déšť? Nebylo ho letos už dost? Co takhle sluníčko? Chtěla bych toho tolik? Řekla bych, že ne. Přece všichni chtějí sluníčko. Těšíte

Více

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02 Obsah Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 2 IX/02 Úvodník Čas letí jako zblázněný! Ještě stále sami sebe každé ráno přesvědčujeme,

Více

Začátek redaktorem. Markéta Malá

Začátek redaktorem. Markéta Malá První pocity z prvního dne ve škole byli velmi dobré. Všimla jsem si výmalby některých z tříd. Překvapila mě změna vzhledu u některých z žáků. Dále jsem si všimla televize umístěné v přízemí. Velkou změnou

Více

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Září, říjen, listopad, prosinec, leden i únor Cože? To už jsou i listy kalendáře měsíce odvozeného od ledu za námi? Ano, je to vskutku

Více

Legrace ve škole. Příběh mluvící aktovky. Předvánoční noc ve škole

Legrace ve škole. Příběh mluvící aktovky. Předvánoční noc ve škole Legrace ve škole O tom, jestli je ve škole legrace, nemusíte přemýšlet moc dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a tím myslím doprava nebo před sebe a pro některé i k učitelskému stolu. Každou chvíli se

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 PROSPĚCH A DOCHÁZKA 3 ÚSPĚCHY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PEDAGOGICKÝ SBOR 26 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU 27 OZNAČTE SI V KALENDÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNA

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

V tomto čísle nepřehlédněte:

V tomto čísle nepřehlédněte: Den ptačího zpěvu 195 Školní setkání krtků 199 Energetické nápoje? 201 V tomto čísle nepřehlédněte: -193- Osmáci v Praze 204 Co se zlobivci? 206 Znáte školu? 214 Malý, ale stojí zato! Co všechno víte o

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010 školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010 Úvodník Po delší odmlce se opět hlásí školní časopis Moravského gymnázia! Zajímá vás, jak se měli studenti prvních ročníků na adaptačním semináři?

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: telefon e-mail Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 516 446 381 zsadamov@adamov.cz:

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2012-2013 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2012... 6 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ - Poslův Mlýn... 7 Ať žije Podhradí!... 8 První školní den... 8 Kultura neslyšících...

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více