Třídní tričko 9.třídy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třídní tričko 9.třídy"

Transkript

1 Číslo 20 /2014 ZŠ Vysoké nad Jizerou Třídní tričko 9.třídy

2 Úvod Letošním vydáním Školního větrníku Vás provedou žáci 9.třídy, jako je to každoročním zvykem. Snad se Vám bude naše práce líbit... Stalo se Letní pobyt osmé třídy v Berlíně malý návrat k prázdninám Cestovní deníček z cesty do Berlína (srpen 2014) Vše začalo 2. srpna Sešli jsme se na vysockém náměstí, spokojeně nasedli do přeplněného autobusu a jeli směr Praha. V Praze jsme měli spoustu času, tak jsme si zašli na Florenci do MacDonaldu. Čas u nezdravých hranolek a umělého pití velice rychle utekl, a neţ jsme se nadáli, seděli jsme společně s novým kamarádem z Prahy a paní Wolfovou v bezchybném autobusu STUDENT AGENCY. Cesta velice rychle utekla (ještě aby ne - s televizí a vlastním výběrem filmů...). V Berlíně nás přivítala Nikol, mladá paní, která nás pomocí metra a S-Bahn dopravila aţ na SchönhäuserAlle, kde jsme vystupovali. Od metra tři bloky daleko byl náš útulný Frosh-Hostel. V hostelu nás přivítala Gabi (matka Nikol) a tři němečtí kluci. 2. den Byla neděle a v ten den jsou v Německu všechny obchody zavřené, proto jsme se šli podívat do místního parku. Konala se zde burza a lidé se zde scházeli, aby se pobavili kousky komediantů, kteří zde předvádějí, co umí. Hráli jsme zde společenské hry a hry seznamovací. 3. den Prohlídka místního nákupního centra a po obědě workshop. Vyráběli jsme z fimo hmoty různé postavičky a přívěšky. Jeden z německých kluků Friedrich byl totiţ velice zručný a ukazoval nám, co všechno uţ vyrobil. 4. den Ráno jsme dostali papír, na kterém byly vyznačeny úkoly. Byl to kvíz spojený s prohlídkou berlínských památek. Byli jsme rozděleni do tří skupin: holky, kluci a němečtí kluci. Popravdě řečeno, bylo zajímavé ptát se lidí na věc, kterou jsme neuměli vyslovit, proto jsme zvolili variantu informační cedule. Ke kvízu patřila také soutěţ focení medvědů, čím více nafocených medvědů, tím více bodů a tím více šance na výhru. 5. den Prohlídka centra města a památek, berlínská televizní věţ, Berlínská zeď, Braniborská brána, Alexander Platz, Rot Hause, parlament,berlínská muzea a jiné zajímavé památky. Zároveň jsme i dodělávali kvíz a potrhle fotili medvědy. 6. den Návštěva zdejšího koupaliště, 25 C měla voda ve vyhřívaném bazénu.

3 7. den Tento den byl nejlepší. Vyhráli poukaz do PRIMARKTU v hodnotě 7 euro. Po úspěšném nakupování jsme šli do laser-tagového centra, kde jsme si to velice uţili. Pak nás ještě čekal mini golf, který se nacházel v téţ budově. Den jsme zakončili grilováním a dlouhým povídáním s německými kluky. A další den uţ jen cesta domů do Čech. Super záţitky a nové poznání... Školní akce reportáže Terezín a kbelské letecké muzeum V pátek 5. září 2014 se všechny třídy 2. stupně zúčastnily společné akce, která zahájí celoroční projekt věnovaný 100. výročí zahájení 1. světové války a 70. výročí ukončení té druhé. Mladá generace zná 2. světovou válku pouze z vyprávění pamětníků a školních přednášek nebo z historických dokumentů. Proto pro nás bylo zajímavé navštívit právě Terezín, bývalé ţidovské ghetto, a prohlédnout si kbelské letecké muzeum. Po příjezdu do Terezína se nám jako první naskytl pohled ne velikou pevnost červené cihlové zdi a hluboké příkopy jako by naznačovaly, co všechno se tu odehrálo. Pevnost, vybudovaná v 18. století za vlády císaře Josefa II., dostala jméno na počest císařovny Marie Terezie a měla slouţit vojenským účelům. Později byla vyuţívána jako ţalář. Byl zde vězněn i Gavrilo Princip, který v roce 1914 spáchal v Sarajevu atentát na Františka Ferdinanda d Esté a jeho manţelku. Později zde i zemřel. Jeho kobka byla také jedním z cílů naší prohlídky Nejsmutnější kapitolou Terezína je ale období 2. světové války, kdy zde vzniklo ţidovské ghetto. Byli zde soustředěni Ţidé z celého protektorátu a později transportováni do koncentračních táborů. Samotná Malá pevnost, kterou jsme prošli, byla určena pro 1500 lidí, ale v této době zde bylo vězněno i 6000 osob, v době okupace zde byli vězněni také odpůrci nacistického reţimu různých národností. Kdyţ jsme vešli branou do pevnosti, troufám si říci, ţe to v nás zanechalo hluboký dojem. Představovali jsme si, jak zde téměř před 75 lety lidé museli trpět, jakou nenávist museli snášet, v jakých podmínkách museli ţít, v jakých těsných prostorech se mačkat, jíst, fungovat a nakonec šli mnozí na jistou smrt. Je hrozné, kdyţ se postavíte na místo, kde byli zabíjeni nevinní lidé Malá pevnost je určitě smutné, ale také zajímavé místo. Museli jsme se tu obejít bez průvodce, jelikoţ v tu chvíli nebyl ţádný k dispozici. Avšak ochotně ho zastoupila paní učitelka Jebavá, dějepisářka a vedoucí výpravy, která nás obeznámila právě s historií terezínského ghetta. Největším záţitkem pro nás byly 500m dlouhé chodby v podzemí a ony otřesné podmínky pro vězněné v hromadných celách. Dále jsme měli moţnost si prohlédnout mnoho samotek a popraviště a některé z nás oslovila i výstava obrazů a plastik, která zde byla instalovaná. V muzeu jsme obdrţeli pracovní listy s mnoha zajímavými úkoly, které se týkaly ţivota a podmínek koncentračního tábora, a ty jsme se snaţili pokud moţno úspěšně vypracovat. Při návratu z Terezína jsme navštívili Letecké muzeum Kbely. Ještě před vchodem do areálu jsme měli moţnost vidět na podstavcích MIG-21. Vystaveny byly také další bojové stroje, které se dříve pouţívaly v Armádě ČR, například bojové vrtulníky, letadla, stíhací letouny nejen z ČR, ale i známé stroje například z Ruska. Výlet byl skvělý a všichni si ho maximálně uţili. Jsou to záţitky, na které hned tak nezapomeneme.

4 Na závěr chceme velice poděkovat Československé legionářské obci, která tuto akci finančně zajistila a umoţnila tak její uskutečnění. Jakub Klíma, Jan Soudil, Eliška Bochová (9.třída) a Marcela Balatková, Aneţka Petrušková (8.třída) Cesta za rozhlednami 5. třída pořádala stopovanou pro 1. třídu a při té příležitosti se věnovaly děti rozhlednám. Pouštění draků Druhá třída byla v záři pouštět draky Jejich názory: Ten můj byl nejhezčí, největší. Cestovní deníček z říjnové cesty do Berlína (říjen 2014) Pondělí Ráno jsme se sešli před školou a říkali si, na co se těšíme. Sedli jsme do autobusu, který nás odvezl do Prahy. Odtamtud jsme jeli se Student Agency do Berlina. To byla nádhera! Pouštěli

5 jsme si filmy a tak cesta uběhla rychle. Kdyţ jsme přijeli do Berlina, navečeřeli jsme se a šli jsme si vybalit. Pak jsme se všichni sešli, i účastníci z Německa, a říkali jsme si, jakou máme představu a co bychom v Berlíně chtěli zaţít. Potom jsme si uţ rozbalili jen postele a šli spát. Úterý V 8:40 ráno a jsme vstávali z našich postýlek. Šli jsme se připravit na snídani, která byla v 9:00 hodin. Po snídani jsme měli chviličku volného času a hned poté jsme hráli spoustu seznamovacích her. Nastává čas a oběda a odpolední klid. A hned na to jsme šli do blízkého nákupního centra a nakoupili jsme pár dárečků. Vrátili jsme se na večeři. Po ní nás čekalo velké překvapení v podobě bojového umění. Začali jsme rozehřátím, pokračovalo se pár chvaty a končilo společným bojem proti sobě. Nikomu se nic nestalo, všichni jsme byli spokojení a šťastní. Všichni jsme šli spát vyčerpaní. Všichni jsme si ten den naplno uţili. Stálo to za to!! Středa Kdyţ jsme se probudili, tak jako obvykle vyčistění zubů, zkulturnění se, sklizení spacáků s matracemi a pokračovalo se snídaní. Snídaně byly úplně dokonalé. Rozpékané ještě teplé housky s různými marmeládkami, salámem, sýrem nebo křupínky s mlékem Zrovna na co měl člověk chuť. Dopoledne jsme měli chvíli volný čas. Hráli jsme různé stolní hry, stolní fotbálek nebo jsme si zalezli do místnosti s gaučem. Poté nás čekalo česko-německé dopoledne. Učili jsme se navzájem jednoduché věty a písničky. My se naučili písničku Atemlos. Pak nám prozradili, ţe pro nás mají překvapení Všichni jsme byli natěšení a nevěděli jsme, co máme očekávat. Byl oběd a pak jsme šli ven za tím překvapením. Po cestě kaţdému z nás koupili tričko a přišli jsme za paní, která dělá potisky (i reklamní). První skupina šla s ní a vše jsme těm ostatním připravili jako barvu, zvláštní šablonu Coţ byla výhoda, ţe jsme mohli vidět postup práce. Ty ostatní, kteří neměli takové štěstí být v první skupině, zatím hráli volejbal. Pak jsme naše výrobky nechali zaschnout a šli jsme zpět. Byla večeře, hygiena, připravili jsme si matrace a pomalu jsme se uloţili k spánku Čtvrtek Ráno jsme měli budíček jako kaţdý den. Zdálo se mi to, nebo se nikomu z nás nestýskalo po domově? Nevím jak ostatní, ale já sama sebe překvapila - myslela jsem si, ţe pro mě bude 8 dní mimo domov nekonečná doba. Jsme v půlce a jako bychom tu byli pár hodin... Snídaně chutnala jako od maminky. Neodolala jsem a fotila jsem si tu hostinu, na památku na dobroty, které vypadaly stejně jako u nás, ale úplně jinak chutnaly. Po snídani nás čekal pobyt na čerstvém vzduchu a hry. Snad aby nám zase vyhládlo? Našemu dospělému dozoru neubývá fantazie a vţdycky nás něčím prima zabaví. S úţasem sleduji, kolik her se dá podniknout a nepřestávám ţasnout nad tím, ţe se všichni bavíme SPOLU! Jako dohromady. Jako ţe nikdo není stranou. Jako mělo by to být normální. Po dobrém obědě chvíle rozjímání, ale nic se nemá přehánět, takţe jsme nezaháleli, aby po nás něco zůstalo... A tak následovala naše vlastnoruční práce rukama. Doslova. Tvořili jsme dějiny a jako správní jeskynní lidé jsme tiskli svými obarvenými dlaněmi na zeď důkaz, ţe jsme tu byli, dýchali a bavili se. Působivé. Tolik barevných nápaditých stop... byli bychom schopni takhle vyzdobit všechny čtyři stěny. Ale tok naší tvořivosti byl raději přesměrován na papír a vyřádili jsme se trochu zeměpisně. Vytváříme plakáty na téma Berlín kontra Praha. Pracovali jsme v česko-německých skupinkách. Umělecky zaměřené odpoledne zakončíme večeří a to nám dodá síly hrát zase hry a uţívat si. Strašně to letí. Kdyţ usínáme, povídáme si o tom, jaká je to škoda, ţe je naše dobrodruţná expedice vlastně uţ za půlkou... Dobrou čtvrtou noc, Berlíne! Pátek Dopoledne jsme strávili hrami venku a projekty uvnitř budovy, ale zdaleka to nejlepší přišlo aţ odpoledne.

6 Všichni jsme se těšili na diskotéku, která proběhla skvěle s úţasným programem. Na konci dne jsme byli všichni rádi, ţe jsme se dostali do postele po tak náročném dni. Sobota V sobotu nás čekala prohlídka Berlína. Po snídani jsme vyrazili se svačinou do centra na Alexanderplatz. Odtamtud jsme šli pěšky k Braniborské bráně, od které jsme došly aţ na PotsdamerPlatz. Během cesty nám Němci povídali o historii, o památkách a mnoho dalších zajímavostí. Do M3 jsme se vrátili na večeři. Na 21 hodin byla domluvená prohlídka na televizní věţi. Byl to nádherný záţitek. Člověk si tam připadá jako v letadle. Tolik světýlek, nádherný výhled, krása! Pak na nás čekala noční prohlídka Berlína s festivalem světel. Šli jsme s vedoucími a několika německými dětmi. Festival světel, znamená, ţe kaţdá památka měla svůj projektor a ten na ni promítal různé malby, nápisy atd. Jakmile jsme dokončili prohlídku města, nastoupili jsme do S-Bahnu a jeli zpátky do M3. Vykoupali jsme se a šli si připravit matrace a spacáky. Tento den s námi přespávali i děti co s námi procházeli město. Ulehli jsme, někteří usnuli hned a jiní si povídali. Neděle Probouzeli jsme se asi v 11 hodin dopoledne. Začali jsme snídaní a ranní hygienou, ale tentokrát jsme nemuseli uklízet matrace a spacáky. Německé děti odešli. Dnes byl program volnější, M3 bylo zavřené. Hráli jsme hry a měli osobní volno na balení věcí. Den plynul rychle jako voda a uţ byla večeře kuřecí stehno s hranolky. Následovala hra, kdy jsme předstírali různé činnosti, zvířata, věci a hádali, co ten daný dělá, ale v němčině. Pak nás posadili na matrace a oni si sedli vedle deky na podium. Postupně si nás zvali a dávali nám taštičky s překvapením. Počkali jsme, neţ dostanou všichni, a rozdělali je najednou. Bylo v nich triko M3 a sladkost. Zatím pustili muziku z velkých reproduktorů a dostali jsme nějaké ty dobroty. Povídali jsme si a pak jsme se fotili, samozřejmě v nových trikách. Někteří sem tam odběhli si něco zabalit do kufru. Přece jen to byl poslední den naší výpravy. Postupně jsme se chodili sprchovat a připravovat spacáky. Kdyţ leţeli všichni, zhaslo se. Tento večer si nikdo nepovídal, protoţe všichni museli být připraveni na zítřejší cestu domů do Čech. Pondělí Po vydatné snídani jsme si udělali svačiny, dali poslední věci do kufrů a vyrazili na autobus směr Praha. Cesta nám s filmy rychle ubíhala. V Praze jsme přestoupili na autobus do Semil. V Semilech pro nás zájezd skončil. Všichni jsme se smutně loučili a těšili se na zítra do školy. Berlín byl skvělý, našli jsme si nové přátele, vyzkoušeli jsme, jak jsme na tom se znalostmi němčiny, odváţeli jsme si spoustu nezapomenutelných záţitků. Někdy v budoucnu se sem určitě rádi vrátíme. A.Petrušková,M. Balatková, M.Králík, L.Ceplický, A.Stodola, K.Altmanová, K.Holcová,E.Holá,O.Zeman. (8.třída)

7 Několik obrázků z podzimní cesty: Šťastnou cestu! Čeští i němečtí účastnící spolu Společné akce Lukáš, Adam a Ondra po jedné z nich Jídlo bylo výborné (Karoline a Aneţka jsou důkazem) Marcela na japonský způsob Momentálně se mluví o zájezdu do Anglie, předběţně přihlášení zájemci se dočkají zřejmě v květnu. Na Německo ale určitě nezanevřeme.

8 DIVADLO Peklo S.R.O aneb někdo si myslí, že čert se má V pondělí 13.října v 9:00 hodin divadlo Krakonoš. Na motivy pohádky Taneček přes dvě pekla Postřehy k představení Peklo s.r.o. ze 7. třídy Hudba šla z pozadí, byla rychlá a diváka probudila ze strnulosti, kdyţ se právě nic nedělo. Zpěv byl dobrý a vtipný, zpívaly se různé ţánry (rap a pokus o beatbox), ale také se objevil téměř sborový zpěv.kostýmy byly jednoduché, ale vtipné, originální a trefné. Kaţdý čert měl jméno a kostým, který se k němu hodil právě podle jména. A také koho by napadlo dát místo růţků klobásy a chilli papričky!...celkový výkon bych hodnotil známkou 2... O. Hellmuth Děj byl moc nereálný, protoţe dopadl dobře, tak to v ţivotě nikdy není..ten klavír měli někam schovat, protoţe kazil iluzi pekla Kostýmy byly primitivní, ale kulisy ještě primitivnější, jediná kulisa bylo totiţ jemné bílé plátno v pozadí Nelíbilo se mi, ţe divadlo bylo pesimistické D. Čivrný Herecké výkony byly váţně skvělé Peklo na scéně nepůsobilo zrovna jako moc pravé. Aby se tomu dalo věřit, muselo by tam být věcí černých, červených, a kdyţ uţ tam měli to promítání, mohli v pozadí promítat oheň O. Blaţek Děj hry byl odehrán v pekle, ale neuškodilo by, kdyby se odehrával i na zemi. Jinak se mi ale děj líbil, bylo to zábavné a myslím, ţe na pohádku by mohl i dospělý člověk B.Strnádková Světla byla dobrá, střídala se podle napětí, kdyţ čarovali, blikalo to červeně Mohli to pro nás udělat zábavnější, nebylo to moc komické, ale to je můj názor, někdo můţe mít jiný S. Doubková Po herecké stránce to bylo celkem pěkné, jenom na některých scénách bylo vidět, ţe něco bylo nucené B. Jeřábková Na to, ţe se hra odehrávala v pekle, si myslím, ţe by mohli vylepšit pozadí a něco přidat na podium P. Novotný rekvizity, které pouţívali, byly zajímavé, například zelí, notebooky, telefon, ale nelíbilo se mi to, ţe notebook a telefon byly rozbité J. Vrána Největší komedianti byli čerti z druhé kategorie, ti se pořád na něco vymlouvali a to tomu divadlu dávalo jako ţe ţivot J.Pěnička Děj byl moc pěkně vytvořen, byl zábavný, moderní a nebáli se tam pouţít tvrdší slova také se mi líbilo, jak bylo divadlo doplněno hudbou, tancem a zpěvem A. Hrubošová

9 A téměř všichni se shodli na tom, ţe se jim úplně nelíbilo chování některých divákůvrstevníků, kteří k nám přijeli z okolí, protoţe jejich povídání a šustění s papírky od bonbónů je přeci jen rušilo při sledování hry. Policie ČR 14. října se 9. třída vypravila do Semil do budovy Policie ČR spojená s přednáškou, ještě předtím jsme se ale pobyli na Úřadu práce Semily, kde se mám uţ tradičně věnovala paní Jetelová. Probírala s námi, jaké máme moţnosti při volbě střední školy a budoucího zaměstnání vůbec. Obrázky jsou uţ ale z návštěvy na PČR. Dole Iva Marková, Honza Soudil a Kuba Ţidlík při bliţším průzkumu policejního vybavení

10 Educa a 9. třída na EDUCA 2014 veletrh prac. příleţitostí,středních a vysokých škol doprava hrazena z dotace, o kterou škola ţádala na KÚ LK. Letos jsme ještě navštívili Burzu škol v Turnově a během podzimních rodičovských schůzek přijeli zástupci 8 škol k nám, takţe jsme měli takovou miniburzu i na škole. Severočeské muzeum - výstava Velká válka Výstavu o 1. světové válce jsme navštívili v rámci našeho libereckého zájezdu na Educu. Protoţe probíhá na škole projekt věnovaný oběma světovým válkám, taková výstava se nedala pominout. Měli jsme i pracovní listy, které ověřovaly, jak pozorně výstavu procházíme. Snad ještě zmíníme, ţe výstavu, která má vztah k této události jsme navštívili i ve vysockém muzeu (6., 8. a 9. třída), ale ta byla více zaměřená na naše rodná místa.

11 Výstava malíře Ondřeje Kopala V muzeu jsme byli ještě na výstavě fotografií Rudolfa Ginzela, a kdyţ uţ jsme se tak umělecky naladili, navštívili jsme ještě v Severočeské galerii Lázně výstavu výtvarných prací Ondřeje Kopala. V galerii je kaţdý čtvrtek vstupné zdarma, coţ nás potěšilo. Navíc je určitě zajímavé navštívit tuto zrekonstruovanou budovu, která dříve opravdu slouţila jako lázně. Návštěva německé mládeže navštívila naši školu skupinka německých studentů, kterých se ujali právě ţáci 8. třídy. Někteří účastníci se navzájem znali právě z berlínských setkání. Osmáci provedli návštěvníky nejen po škole, ale také po Vysokém, ukázali jim ta nejzajímavější místa a připravili si pro ně i výklad (podle moţností v němčině). Fotografie si můţete prohlédnout na webových stránkách školy.

12 Výstava exotů 31. října 2014 se v Semilech konala výstava exotického ptactva obohacená o expozici květin a kaktusů. Paní učitelky vzali dobrovolníky z 1. stupně a vyrazily s nimi na tuto akci, kterou navštívili naši žáčci už v loňském roce. Exponáty (zejména živé) měly opět velký úspěch. Den v branži ISŠ Vysoké nad Jizerou pořádala den otevřených dveří s moţnosti zkusit si za body se projet na trenaţéru motorky, vyměnit kolo u auta, poznávat značky aut, zapojovat elektricky oblouk, trenaţér lakování a nakonec závěrečný vědomostní test Akci navštívili zájemci o tuto školu (případně problematiku) z 8. A 9. třídy. Vystoupení 1. a 2. třídy Vystoupení dětí z 1. a 2. třídy na rozsvěcení vánočního stromu na vysockém náměstí v sobotu Děti nacvičily a paní učitelkou Vodseďálkovou a Lenkou Farskou pěkné pásmo vánočních koled, dokonce si k tomu sehnaly i vlastní doprovodné hudební těleso. Kdo je viděl a slyšel, musí uznat, ţe se v konkurenci umělecké školy neztratily. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

13 Divadelní učebnice 4. prosince odpoledne jsme zhlédli představení Divadelní učebnice aneb České divadlo 20.století, které hrálo Divadélko pro školy z Hradce Králové, objevily se tu ukázky ze Semaforu,Osvobozeného divadla,divadla Járy Cimrmana, z divadla Husa na provázku a taky Karel Čapek s dramatickou verzí Války s Mloky. Hodnocení Eržiky: Divadlo se mi velice líbilo, ne jen z toho důvodu,že jsme přišli o dvě odpolední hodiny,ale i proto, že nám řekli o literatuře a divadle 20.století.Když zpívali píseň Tereza od Waldemara Matušky, bylo mi velice trapně, když si vybral zrovinka mě a zpíval mi to. V tu chvíli jsem si myslela, že můj obličej nabírá podobu rajčete. A dovršilo se to tím,jak začala ukázka z Balady pro Banditu a potřebovali dobrovolnici na roli Eržiky. Jeden z herců si vzpomněl na mě. Upřímně říkám, že dopředu před všechny spolužáky se mi dobrovolně nechtělo. Ve chvíli, kdy jsem tam musela předstoupit v sukni a říkat to, co mi napovídali, se ještě dalo snést, ale to, že jsem si na sebe musela obléct sukni s vytvarovaným těhotenským břichem, to už bylo přes moje nervy a výdrž. Hrozně se mi ulevilo, když to všechno skončilo a já si mohla jít sednout zpět na svoji židli a oni pokračovali dál v představení. Už bych si to zopakovat nechtěla (D. Tulachová, 9. třída) Divadelní učebnice aneb České divadlo 20.století Hrálo: Divadélko pro školy Hradec Králové Ukázky z her: Osvobozené divadlo Don Juan a comp. Semafor Kabaretní scénka Karel Čapek Válka s Mloky (drama ) Husa na provázku Balada pro Banditu Divadlo Járy Cimrmana Vyšetřování ztráty třídní knihy Jak hodnotili představení Divadelní učebnice ostatní? Divadlo bylo: vtipné, veselé, velmi podařené, super, dobrý, zajímavé a poučné do češtiny, celkem dobré

14 Překvapilo mě: jak Dominika zvládla roli, jak využili žactva, jejich kostýmy, že to trvalo dlouho, že to dokázali odehrát ve dvou, že komunikovali s diváky, že se občas povyšovali, že měli tak rychle sestavenou scénu, že budou ostatní urážet, spolupráce s diváky Smál(a) jsem se: skoro pořád, když přišla uklízečka, převleku za mloka, scéně s Eržikou, loupežníku Nikolovi, všemu, uklízečce Vágnerové (ale zároveň mi to přišlo i trochu nechutné) Nesmál(a) jsem se: Když někoho uráželi, i když to měli ve scénáři Nejlepší scéna: ta s mlokem, ukázka z Cimrmana, všechny, loupežník Nikola, uklízečka Vágnerová chce poslouchat hudbu, s učitelem z Cimrmana Naučila(a) jsem se: nic, brala jsem to jako zábavu, jaké bylo v minulém století divadlo, jak se hrálo v 60. letech, že obří mloci by se měli hubit, že Cimrman nebyl, do literatury umělce a jejich díla, že humor a umění nás mají uvolnit a rozesmát a máme si toho cenit Příští rok bych: nechám se překvapit a doufám, že to bude stejně zábavné, to chtěla znovu, tyhle dva viděl rád, chtěl vidět znovu, chtěl vidět něco podobného, chtěl zase takové divadlo, vybrala něco jiného Mikulášská nadílka (formou fotoreportáţe)

15

16 Výtvarná tvorba k letošnímu rozhlednovému projektu (Ţáci 8. třídy vytvořili společně kalendář, který zachycuje Kozákov, Štěpánku a rozhlednu U borovice ve 4 ročních obdobích). Níţe malá ukázka. (zleva: M. Balatková, A. Petrušková, M. Svoboda - Štěpánka) Výtvory žáků 9.třídy (Ještěd-D.Ackermannová,Prosečský hřeben-e.lukešová,černá studnice-e.bujdáková,žalý- E.Bochová,Dubecko-I.Marková,J.Klíma tyto práce a další najdete ve vestibulu školy)

17 FOTOSOUTĚŽ PRO ŽÁKY ŠKOLY Rozhledny a rozhledy našeho okolí Pořiďte snímek rozhledny v našem okolí či snímek, který zachycuje výhled na naše okolí, a zúčastněte se fotosoutěže v rámci školního projektu Rozhledny a rozhledy našeho okolí. Fotografie lze zaslat na školní ovou adresu nebo je donést na paměťovém disku do ředitelny. Nejúspěšnější snímky budou odměněny!!! Každý účastník může do soutěže dodat maximálně 3 snímky.

18 Sportovní akce Plavání Okresní finále v plavání Jilemnice Prsa 25 m prsa (ţáci ročníku) chlapci 13.místo Jan Hellmuth 14.místo Jakub Pěnička 7.místo Ema Holohlavská - dívky 25 m prsa (ţáci 4.-5.ročníku) chlapci 15.místo Marek Šikola 10.místo Kristýna Dolenská - dívky 50 m prsa (ţáci 6.-7.ročníku) chlapci 21.místo Josef Boch 23.místo Ondřej Blaţek Kraul 25 m kraul (ţáci 2.a 3.ročníku) chlapci 9.místo Jan Hellmuth 4.místo Ema Holohlavská - dívky 25 m kraul (ţáci 4. a 5.ročníku) chlapci 9.místo Marek Šikola - dívky 8.místo Kristýna Dolenská 50 m kraul (ţáci 6.a 7.ročníku) chlapci 18.místo Josef Boch Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy a máme radost,ţe nám v niţších ročnících roste nová závodnická generace.

19 Florbal Okrskové kolo ve florbale se konalo v Jilemnici, pro starší 3.prosince 2014 a pro mladší 4.prosince 2014.Výsledky byly uspokojivé přesto nikdo nepostupuje. Charita Světluška Dne 19.září se naše škola opět zapojila do projektu Světluška, ta pomáhádětem a dospělým s těţkým zrakovým postiţením. Chodili, přesvědčovali a drobné předměty nabízeli a prodávali Jakub Ţidlíka Dominika Tulachová z 9.třídy, vybrali 7199 Kč. Červená stužka Iva Marková a Štěpánka Skalská z 9.třídy zajišťovali v letošním roce charitativní sbírku Červená stuţka. Akce se konala tedy v den,který je Dnem boje proti nemoci AIDS, a vynesla 1825 Kč. Díky.

20 Z naší literární tvorby Za trochu lásky Za trochu lásky šli by skrz oheň, kvůli kamarádovi raněnému v boji, zdrželi by valící se povodeň. Jsou odvážní jak lidé v odboji a jen tak něčeho se nebojí. Za trochu lásky ve válce, v minovém poli promotají se. Chodit po ostnech by dokázali, zachránili by tím vesničany. Jsou mezi námi, nikdo o nich neví, dle mne si zaslouží vyšší místo společnosti. (Jakub Klíma 9.třída) PŮLMINUTOVÉ HORORY Možná znáte knížku Půlminutové horory, kterou sestavila Susan Richová a která obsahuje 72 kratinkých psaných nebo komiksových hororů. My jsme se v 7. třídě inspirovali a vytvořili k nim dalších patnáct, kde jsme se snažili vyhnout litrům krve a dalším morbidním hororovým pomůckám. Pět nejvydařenějších vám předkládáme k posouzení. Podzim Je tmavý a studený podzimní večer. Vracím se od kamaráda, který bydlí trochu z ruky, proto procházím kolem hřbitova a najednou vidím, jak z jednoho hrobu pomalu vylézá kostlivec. Zbaběle zaječím a dávám se na úprk. Kostlivec se rozeběhl za mnou. Běţíme kolem domů, všude mrtvo, jen v pár oknech se svítí. Přibíháme k paneláku, jehoţ dveře jsou otevřené, a tak vbíhám dovnitř. S vypětím všech sil se mi povedlo vyběhnout aţ do posledního patra. Jsem v posledním patře, uţ nemám kam utéct, a tak zavřu oči očekávaje brzký konec. On přibliţuje ruku k mému rameni, uţ uţ se mě dotýká a zlověstným hlasem zašeptá: Máš babu David Čivrný

21 Temná díra Jednoho dne jsem se rozhodla jít do sklepa, kam se všichni báli. Vzala jsem si baterku a odváţně vyrazila. Najednou jsem uprostřed sklepa našla díru, posvítila jsem do ní, ale dno jsem neviděla. Tak mě napadlo vzít plechovku a hodit ji dolů, ale ţádnou ránu jsem také neslyšela, tak jsem vzala lano a na konec jsem přivázala druhou plechovku. Spustila jsem jí do díry, ale lano tam nedosáhlo. Najednou někdo za lano zatáhnul a já málem spadla, rychle jsem díru zakryla a šla do pokoje. Další den jsem se odhodlala a šla zpátky do sklepa, díra byla odklopena, tak jsem se šla zeptat mámy, jestli tam byla, ale odpověděla, ţe o ţádné neví. Šla jsem zpátky do sklepa a okolo díry byly dětské krvavé stopy. Já jsem se zděsila hrůzou a opět běţela za mámou, ať se tam jde se mnou podívat. Ale kdyţ jsme tam došly do sklepa, ţádné stopy tam nebyly a díra byla zakryta Půlnoc Sandra Doubková Byla půlnoc a já šel spát. Lehnul jsem si, a kdyţ uţ se mi klíţila víčka, uslyšel jsem zvuk tříštícího se skla, coţ mě vytrhlo z polospánku. Leknul jsem se a napjatě poslouchal. Najednou jsem uslyšel pomalé dupání těţkých bot po schodech. Někdo byl nahoře, viděl jsem svit silné baterky u svých dveří. Náhle se dveře pomalu otevřely. Stála tam velká černá postava bez tváře, v ruce drţela masivní olověnou trubku. Zakřičel jsem hrůzou a probudil se ze spánku. Ulehčeně jsem si uvědomil, ţe to byla jen noční můra. Díky Bohu. Po chvíli jsem opět začal usínat. Kdyţ uţ se mi klíţila víčka, uslyšel jsem zvuk tříštícího se skla. Noční děs Ondřej Hellmuth Ocitl jsem se v lese. Byla zima, sychravo a zataţeno. V dálce jsem uviděl něco strašidelně velkého a temného. Začal jsem utíkat, ale zakopl jsem o kořen stromu. Nemohl jsem vstát, pohnout se, zakřičet Kdyţ jsem se ještě jednou zoufale ohlédl, poznal jsem, ţe to je obrovský plyšový medvídek. Ukázal na mne a řekl mi, ať uţ jdu konečně spát. Tomáš Turpiš Asi před rokem v pátek jsem dostala , byly v něm otřesné fotky holky, která spáchala sebevraţdu. Také v něm stálo, ţe pokud tento nepošlu 10 lidem do 7 dnů, mrtvé děvče si mě najde. Já na tyto věci nevěřím a ihned jsem zprávu smazala. To byla ale chyba! Přesně za týden jsem měla volné odpoledne, tak jsem k nám pozvala kamarádku. Kdyţ jsem šla ze

22 školy, připadalo mi, ţe se za mnou někdo plíţí, ale jakmile jsem se otočila, nikdo tam nebyl. S nepříjemným pocitem jsem šla dál. Těsně před domem zvuky ustály. Oddychla jsem si. Vešla jsem do předsíně a najednou se přede mnou zjevila ta dívka z u. Začala jsem křičet, ale ona se ke mně přibliţovala víc a víc. Na poslední chvíli zazvonila kamarádka. Mrtvola zmizela! Věřte-nevěřte, tohle se opravdu stalo. Beata Strnádková Láska Přemýšlím a docházím k závěru, ţe kvůli lásce bych vydrţel mnoho věcí. Přešel bych přes ohnivou cestu, navlékl si rozţhavenou vestu. Prošel bych houštinami plných nástrah, dokonce i chodbu plnou pastí. Za tou jednou jedinou slastí. Přes pusu přilepená páska. A tou slastí je...láska (Jan Soudil 9.třída) Perličky z lavic : 7. třída Otázka: Kdo byl Jan Ţiţka, čím se zabýval? Odpověď: Byl proti alkoholismu, rvačkám atd. Otázka: Proč byla Husova podoba během 16. století tolik zkreslena? Odpověď: No aby se teď na něj vzpomínalo jako na takového gentlemana a ne na takového malého silnějšího pána bez vousů. 8. třída Přejatá slova- Uveďte, jak se jmenuje ten, kdo dokončil studia? BRATRANEC (místo absolvent) Nauka o nářečí= NÁŘEČOLOGIE

23 Hlavní město Itálie je Francie a hlavní město Řecka je Olymp. Obyvatelé Finska jsou Finci a obyvatelé Norska Norci. 9. třída Jaký jazyk je společný všem slovanským jazykům? SLOVENŠTINA Výslovnost a psaní přejatých slov: BEISBOOL (=baseball) HIGIENA (=hygiena) LIRYKA (=lyrika) PIŢAMO (=pyţamo) REWÍ (=revue) GINEKOLOGIE (=gynekologie) EXEM (=ekzém) DINASTIE (=dynastie) MOTOCIKL (=motocykl) DISCIPLÝNAN (=disciplína) Aktualita: Jménem redakce ŠKOLNÍHO VĚTRNÍKU přejeme veselé Vánoce, bohatého Jeţíška,krásné proţití vánočních svátku a úspěšný krok do nového roku A ještě si společně zavzpomínejme, jak vypadá sníh

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole.

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. ZÁŘÍ 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. kol. Nejvíce se nám líbilo staré kolo pro zmrzlináře, ale i kola a koloběžky pro malé děti. Měli

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013. Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013. Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013 Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září EXKURZE ARCHEOSKANZEN MODRÁ Dne 16. 9. 2013 jeli žáci 7. a

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013 Pranostiky Leden V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Můžeš-li

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Deváťácké noviny č. 14; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 14; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Zdravíme vás! Pojďte se mrknout na naše další číslo. Tentokrát vám přiblížíme dění ve škole od 17. března do 30. března. Dozvíte se o našich aktivitách mimo vyučování. Připravili jsme pro vás

Více

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 1 Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 Navrhujeme našeho pana ředitele - učitele Jaroslava Ševčíka v anketě ZLATÝ ÁMOS o nejoblíbenějšího učitele České republiky. ( Základní škola a mateřská

Více

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil rádio. Filip pustil rádio a já myl skříň a taky jsem dal

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Vzpomínky a zážitky z adapťáku

Vzpomínky a zážitky z adapťáku 1 Škola a zážitky 2 Vzpomínky a zážitky z adapťáku Lukáš Murka Jednu děsivou vzpomínku máme na náš pokoj. Byl úplně na konci chodby, kde už nesvítila poslední dvě světla a pokoj naproti byl prázdný. Když

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více