ZŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček"

Transkript

1 ZŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2005

2 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Přehled oborů vzdělávání 3 3. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 4 4. Údaje o zápisu žáků do 1. třídy 5 5. Rozmístění žáků odcházejících ze školy 5 6. Údaje o výsledcích vzdělávání Výsledky za 1. pololetí šk. roku Výsledky za 2. pololetí šk. roku 8 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast na soutěžích Akce pořádané nebo spolupořádané školou Další aktivity Sběry Pronájem tělocvičny Vedlejší hospodářská činnost školního stravování Kroužky Exkurze a další jednorázové akce Výlety Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Přílohy 14 Účast na soutěžích Zpráva o hospodaření ZŠ Nedvědice za rok 2004 Výroční zpráva MŠ 2

3 1. Charakteristika školy základní údaje Název školy podle zřizovací listiny : Základní škola Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou Adresa školy : ZŠ Nedvědice, Nedvědice 80 Telefon : ředitel : kancelář : Fax : Www stránky : IČ : Součásti školy : základní škola školní družina školní jídelna mateřská škola Zřizovatel školy. Obecní úřad Nedvědice, Nedvědice 42 Údaje o vedení školy : ředitel školy : Mgr. Josef Špaček zástupce ředitele : Mgr. Jana Justová vedoucí školní družiny : Eva Zemanová vedoucí školní jídelny : Soňa Packová vedoucí učitelka MŠ : Alena Slámová Údaje o školské radě Školská rada bude zřízena v závěru roku (viz zákon 561/2004 Sb. 185 odst. 10) 2. Přehled oborů vzdělávání Výuka na ZŠ probíhala podle platného vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.j /96-2, který schválilo MŠMT ČR. 3. Přehled pracovníků školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci V uplynulém školním roce pracovali ve škole následující pedagogičtí pracovníci : Ředitel školy : Mgr. Josef Špaček, vysokoškolské vzdělání, aprobace TV-Z, délka praxe 27 let, v Nedvědici 1 rok. Zástupce ŘŠ : Mgr. Jana Justová, vysokoškolské vzdělání, aprobace Ch-Př, délka praxe 34 let, v Nedvědici 34 let. Učitelé 1. stupně : Mgr. Jana Tomanová, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1. stupeň, délka praxe 19 let, v Nedvědici 18 let. Mgr. Eva Nedomová, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1. stupeň,délka praxe 15 let, v Nedvědici 6 let. 3

4 Mgr. Eva Kubíková, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1. stupeň, délka praxe 21 let, v Nedvědici 14 let. Bc. Leona Vejrostová, vysokoškolské vzdělání, aprobace spec. ped., délka praxe 11 let, v Nedvědici 8 let. Mgr. Blanka Dvořáková, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1.stupeň, délka praxe 25 let, v Nedvědici 10 let. Učitelé 2.stupně : Jaroslav Životský, vysokoškolské vzdělání, aprobace F-TP, délka praxe 40 let, v Nedvědici 34 let. Mgr. Helena Marešová, vysokoškolské vzdělání, aprobace D-RJ, délka praxe 28 let, v Nedvědici 27 let. Mgr. Iva Prokůpková, vysokoškolské vzdělání, aprobace ČJ-FJ, délka praxe 15 let, v Nedvědici 9 let. Mgr. Petr Punčochář, vysokoškolské vzdělání, aprobace D-OV, délka praxe 3 roky, v Nedvědici 3 roky. Mgr. Petr Vejrosta, vysokoškolské vzdělání, aprobace M-Ch, délka praxe 30 let, v Nedvědici 21 let. Mgr. Gabriela Jelínková, vysokoškolské vzdělání, aprobace JČ-OV, délka praxe 4 roky, v Nedvědici 4 roky Mgr. Jana Krytinářová, vysokoškolské vzdělání, aprobace M-F, délka praxe 34 let, v Nedvědici 4 roky. Anna Lipovská, vysokoškolské vzdělání, aprobace Ch-Př, délka praxe 29 let, v Nedvědici 18 let. Ing. Jiří Toman, vysokoškolské vzdělání, aprobace učitelství odb.předmětů, délka praxe 19 let, v Nedvědici 9 let. Vychovatelka ŠD : Pedagogická asistentka : Eva Zemanová, střední odborné vzdělání, aprobace vychovatelství, délka praxe 26 let, v Nedvědici 26 let. Pavla Čechová, střední odborné vzdělání,obor vychovatelství, délka praxe 20 let, v Nedvědici 3 roky. V průběhu školního roku bylo několik stálých pedagogických pracovníků dlouhodobě nemocných. Jejich nepřítomnost byla řešena přijmutím několika pedagogických pracovníků, jejichž přehled uvádím : Mgr. Eva Pololáníková, Mgr.Ludmila Tomášková, Mgr. Zdeňka Pospíšilová, Mgr. Pavel Mazáč, Mgr. Bohumila Blechová, Jana Dvořáčková, Petra Cvrkalová 3.2. Nepedagogičtí pracovníci V pracovním poměru na naší základní škole působili v uplynulém školním roce následující nepedagogičtí pracovníci : Hospodářka : Ing. Božena Sedlářová, vysokoškolské vzdělání, délka praxe 20 let, v Nedvědici 10 let. 4

5 Školník a topič : Uklízečky : Jaroslav Tomášek, učební obor, délka praxe 39 let, v Nedvědici 11 let. Alena Jakešová, učební obor, délka praxe 30 let, v Nedvědici 10 let. Jitka Koumalová, učební obor, délka praxe 15 let, v Nedvědici 3 roky. Helena Prosecká, učební obor, délka praxe 23 let, v Nedvědici 16 let. Jana Sísová, učební obor, délka praxe 22 let, v Nedvědici 16 let. Vedoucí školního stravování : Soňa Packová, střední odborné vzdělání, délka praxe 17 let, v Nedvědici 8 let. Vedoucí kuchařka : Kuchařky : Milada Burýšková, učební obor, délka praxe 27 let, v Nedvědici 10 let. Helena Pokorná, učební obor, délka praxe 26 let, v Nedvědici 18 let. Lenka Prokůpková, učební obor, délka praxe 20 let, v Nedvědici 2 roky. Dana Večeřová, učební obor, délka praxe 15 let, v Nedvědici 2 roky. 4. Údaje o zápisu žáků do 1. třídy Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok se konal dne K zápisu se dostavilo celkem 32 žáků. Čtyřem žákům byl na základě žádosti rodičů a posouzení odborných pracovišť povolen odklad školní docházky o 1 rok. Ve školním roce má naše škola jednu první třídu s 28 žáky. 5. Rozmístění žáků odcházejících ze školy V letošním školním roce odešlo z naší školy celkem 35 žáků. Přehled o jejich rozmístění je uveden v následující tabulce : NÁZEV ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY) POČET ŽÁKŮ Gymnázium 5 Střední odborné školy 20 Střední odborná učiliště 6 Osmileté gymnázium 1 Šestileté gymnázium 2 Speciální škola 1 5

6 6. Údaje o výsledcích vzdělávání 6.1. Údaje o výsledcích vzdělávání za 1. pololetí školního roku stupeň : Počet žáků : 100 (100,0) chlapci : 56 (56,00) dívky : 44 (44,00) Prospělo z vyzn. : 86 (86,00) chlapci : 45 (80,36) dívky : 41 (93,18) Prospělo : 14 (14,00) chlapci : 11 (19,64) dívky : 3 ( 6,82) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 1 ( 1,16) chlapci : 1 ( 2,22) dívky : 0 ( 0,00) Radek Prokůpek /IV.A/ všechny Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : NTU - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 DTU - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 DRŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 2. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PTU - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PŘŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Zameškané hodiny : omluvené : 3668 průměr na 1 žáka : 36,68 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 1. stupně : 1,194 2.stupeň : Počet žáků : 132 (100,0) chlapci : 61 (46,21) dívky : 71 (53,79) Prospělo z vyzn. : 56 (42,42) chlapci : 20 (32,79) dívky : 36 (50,70) Prospělo : 73 (55,30) chlapci : 39 (63,93) dívky : 34 (47,89) Neprospělo : 3 ( 2,27) chlapci : 2 ( 3,28) dívky : 1 ( 1,41) Slovní hodnocení : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) 6

7 Chování : NTU - celkem/chlapci/dívky : 9 / 8/ 1 DTU - celkem/chlapci/dívky : 2/ 2/ 0 DRŠ - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 2. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PTU - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PŘŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Zameškané hodiny : omluvené : 5691 průměr na 1 žáka : 43,11 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 2. stupně : 1,666 ZŠ : Počet žáků : 232 (100,0) chlapci : 117 (50,43) dívky : 115 (49,57) Prospělo z vyzn. : 142 (61,21) chlapci : 65 (55,56) dívky : 77 (66,96) Prospělo : 87 (37,50) chlapci : 50 (42,74) dívky : 37 (32,17) Neprospělo : 3 ( 1,29) chlapci : 2 ( 1,71) dívky : 1 ( 0,87) Slovní hodnocení : 1 ( 0,43) chlapci : 1 ( 0,85) dívky : 0 ( 0,00) Radek Prokůpek/IV.A/všechny Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : Napomenutí třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 8 / 7/ 1 Důtka třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 2/ 2/ 0 Důtka ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 2. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Zameškané hodiny : omluvené : 9359 průměr na 1 žáka : 40,34 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka ZŠ : 1,4637 7

8 6.2 Údaje o výsledcích vzdělávání za 2. pololetí školního roku stupeň : Počet žáků : 102 (100,0) chlapci : 57 (55,88) dívky : 45 (44,12) Prospělo z vyzn. : 87 (85,29) chlapci : 45 (78,95) dívky : 42 (93,33) Prospělo : 15 (14,71) chlapci : 12 (21,05) dívky : 3 ( 6,67) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 3 ( 1,16) chlapci : 3 ( 5,26) dívky : 0 ( 0,00) František Prokop/III.A/JČ Radek Prokůpek/IV.A/všechny Martin Kinc/V.A/JČ Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : Napomenutí třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Důtka třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 2/ 0/ 2 Důtka ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 2. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 35/19/16 Pochvala ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 49/23/26 Zameškané hodiny : omluvené : 5445 průměr na 1 žáka : 53,38 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 1. stupně : 1,17 2.stupeň : Počet žáků : 131 (100,0) chlapci : 61 (46,56) dívky : 70 (53,44) Prospělo z vyzn. : 60 (45,80) chlapci : 21 (34,43) dívky : 39 (55,71) Prospělo : 71 (54,20) chlapci : 40 (65,57) dívky : 31 (44,29) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Neklasifikováno : 3 ( 2,29) chlapci : 2 ( 1,64) dívky : 1 ( 1,43) Světlana Kotlánová/VIII.A/TV Dušan Juříček/IX.A/TV Zdeněk Pavliš/IX.B/TV Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) 8

9 Chování : Napomenutí třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 3 / 2/ 1 Důtka třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 3/ 3/ 0 Důtka ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 2/ 1/ 1 2. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 24/ 7/17 Pochvala ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 28/12/16 Zameškané hodiny : omluvené : 8676 průměr na 1 žáka : 66,23 neomluvené : 70 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 2. stupně : 1,64 ZŠ : Počet žáků : 233 (100,0) chlapci : 118 (50,64) dívky : 115 (49,36) Prospělo z vyzn. : 147 (63,09) chlapci : 66 (55,93) dívky : 81 (70,43) Prospělo : 86 (36,91) chlapci : 52 (44,07) dívky : 34 (29,57) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 3 ( 1,29) chlapci : 3 ( 2,54) dívky : 0 ( 0,00) Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : Napomenutí třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 3 / 2/ 1 Důtka třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 5/ 3/ 2 Důtka ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 2/ 1/ 1 2. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 59/26/33 Pochvala ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 77/35/42 Zameškané hodiny : omluvené : průměr na 1 žáka : 60,61 neomluvené : 7 průměr na 1 žáka : 0,03 Průměrná známka žáka ZŠ : 1,44 9

10 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V uplynulém školním roce se pedagogové účastnili akcí zaměřených na další vzdělávání. Pedagogové navštívili celkem 12 akcí, za které bylo celkem vynaloženo Kč. Přehled akcí,účastníků a vynaložených finančních prostředků dokládá přiložená tabulka : NÁZEV AKCE ÚČASTNÍK/CI CENA V KČ Činnostní učení ve 4. a 5. r. ZŠ Dudáková O., Tomanová J., 3447,00 Nedomová E.. Práce s přístroji pod napětím Toman J., Životský J. 734,00 Vybrané kapitoly z biolog. školní techniky Lipovská A. 535,00 Seminář pro výchovné poradce Marešová H. 185,00 Jazykový kurz AJ Jelínková G. 6850,00 Školení PC P1- úvodní modul Kubíková E., Sedlářová B., 1455,00 Dvořáková B., Vejrosta P., Punčochář P., Toman J. Seminář o životním prostředí Justová J. 395,00 Seminář : ZŠ a MŠ po přijetí nového školského Špaček J. 890,00 zákona Seminář ke ŠRVP (Lomnice) Lipovská A., Kubíková E., 1487,00 Tomanová J., Punčochář P., Špaček J. Seminář pro ředitele ZŠ Špaček J. 177,00 Seminář Jak efektivně vyučovat informatiku na Punčochář P. 395,00 ZŠ Poplatek za vykonání pís. zk. na jazykové škole Jelínková G. 1800,00 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Účast na soutěžích. Žáci školy se v průběhu roku účastnili celé řady soutěží, které byly pořádány ve škole, v okrscích a v okrese. Protože škola od přešla do Jihomoravského kraje, absolvovaly děti některé soutěže v rámci okresu Žďár n.s. a některé již v okrese Brno venkov. V množství účastí na soutěžích i v dosažených výsledcích je vidět, že se učitelé dětem věnují, a že jsou naši žáci ve škole dobře připravováni. Přehled soutěží, které absolvovali naši žáci, je součástí přílohy Akce pořádané nebo spolupořádané školou V průběhu školního roku škola organizovala nebo se podílela na několika akcích, které byly určeny pro veřejnost. V prosinci 2004 se vybraní žáci účastnili návštěvy Domova důchodců Mitrov, kde tamním důchodcům předvedli svůj kulturní program a předali dárečky, které pro ně ve škole vyrobili. Velký úspěch měl tradičně Vánoční koncert, který pořádala škola společně s pobočkou ZUŠ Tišnov v kreslírně školy. Ke Dni matek byly uspořádány 2 akce. Pro svoje maminky uspořádaly vystoupení děti ze školní družiny a v kreslírně se konal koncert žáků, kteří navštěvují pobočku ZUŠ. Jeho výtěžek bude 10

11 společně s dalšími finančními prostředky poukázán na konto, které je určeno pro opravu vyhořelého hradu Pernštejna. V rámci Slavností Pernštejnského panství se ve škole uskutečnilo několik výstav Výstava železničních modelů fotografií se železniční tématikou, uspořádanou u příležitosti 100 let od příjezdu prvního vlaku do Nedvědice, výstava leteckých modelů a výstava s včelařskou tématikou. Škola se také podílela na organizaci nohejbalového turnaje, který byl také součástí Slavností Další aktivity Sběry V průběhu školního roku se žáci zapojili do sběru starého papíru a léčivých rostlin. Finanční prostředky, které škola takto získala, budou sloužit na odměny pro žáky za účast v soutěžích a také na pomoc hradu Pernštejnu. Žáci odevzdali asi kg starého papíru, 290 kg pomerančové kůry a citrónové kůry a 4,63 kg květu hluchavky Pronájem tělocvičny V průběhu školního roku byla pro sportovní aktivity veřejnosti zapůjčována tělocvična ZŠ. Celkem do tělocvičny chodilo 13 skupin sportovců - pod vedením cvičitelů probíhalo cvičení žákyň, žáků a rodičů s dětmi a hrály se míčové hry (basketbal, florbal, volejbal). V průběhu jarních a hlavních prázdnin byla tělocvična pronajímána turistům Vedlejší hospodářská činnost školního stravování Školní jídelna se již několik let věnuje vedlejší hospodářské činnosti. Vaří obědy pro cizí strávníky a na objednávku kuchařky připravují např. knedlíky a cukrářské výrobky. Mimo školní vyučování je možné pronajímat školní jídelnu k různým oslavám a dalším akcím Kroužky Ve školním roce organizovala škola celou řadu zájmových kroužků, jejichž přehled uvádím v následující tabulce : Název kroužku Aktivity volného času - kroužky Počet žáků Vedoucí Počet hodin za rok Fra na flétnu 10 L. Vejrostová 58 Rybářský Turistický J. Mikulecký D. Mistr P. Vejrosta Tělovýchovný 11 E. Kubíková 29 Gymnstický 15 J. Tomanová 25 Dyslektický 8 L. Vejrostová 16 Dyslektický 6 E. Kubíková 19 11

12 Logopedická péče 5 J. Tomanová 25 Odbíjená 14 B. Dvořáková 40 Biologicko-chemický 12 A. Lipovská 21 Německý jazyk pro začátečníky 3 J. Krytinářová 27 Německý jazyk 14 H. Marešová 26 Stolní tenis 8 P. Vejrosta 16 Práce se dřevem 7 J. Justová 18 Anglický jazyk pro začátečníky 11 P. Punčochář Exkurze a další jednorázové akce Žáci během školního roku navštívili celou řadu kulturních i vzdělávacích pořadů, všechny třídy absolvovali školní vlastivědné zájezdy. Výčet jednorázových akcí ukazuje následující přehled.: Aktivity volného času - jednorázové akce Název akce Beseda o Skandinávii s p. Bartoněm Beseda o lese s p. V. Březinou Ekologický program o třídění odpadů - p. Kun Besada s kurátorkou (p. Šuťáková - MěÚ Tišnov) Hudební představení - písničky z muzikálů Divadelní představení Alladinova lampa - Polára Brno 1.tř. -návštěva divadelního představení v MŠ Návštěva obecní knihovny - Nedvědice Návštěva Obecního úřadu Nedvědice Návštěva výstavy obrazů - OÚ Nedvědice Návštěva ÚP Žďár n.s. Návštěva výstavy obrazů - OÚ Nedvědice Exkurze do údolí Chlébského potoka Exkurze do ČOV Nedvědice Exkurze - rulový lom Návštěva výstavy fotografií k 60. výročí ukončení 2. světové války - Dolní Čepí Exkurze - lomy (Heršinka, Uhlířova skála) Exkurze - Hora (granát-obecný) Počet Vedoucí žáků 34 P. Vejrosta 34 P. Vejrosta 123 Vedení 31 H. Marešová 115 Vedení 98 Učitelky 1.st. 20 J.Tomanová 21 L. Vejorstová 21 E. Kubíková 15 H.Marešová 32 Lipovská, Krytinářová 17 A. Lipovská 31 Justová, Vejrosta 32 Vejrosta, Toman 31 J. Justová 63 Lipovská, Marešová, Životský, Toman, Špaček 31 J. Justová 31 J. Justová 12

13 Návštěva kostela v Nedvědici - varhany Exkurze v pekárně Nedvědice Divadlo : Lucerna Divadlo : Sluha dvou pánů Divadlo H. Králové- Pořad Osvobozené divadlo Divadelní představení Lovci mamutů - Polára Brno 3.-5.r. 15 L. Vejrostová 21 B. Sedlářová 40 Krytinářová 40 Jelínková 130 Vedení 65 Kubíková, Vejrostová, Dvořáková Výlety Neodmyslitelnou součástí školního vzdělávání jsou i školní vlastivědné zájezdy (výlety), které žáci absolvovali i v letošním školní roce. Přehled školních výletů znázorňuje je v další tabulce : Výlety Trasa výletu Třída Vedoucí Okolí Nedvědice I. L. Vejrostová Veselý kopec II. E. Nedomová Sloupsko-šošůvské jeskyně III. E. Kubíková Sloupsko-šošůvské jeskyně IV. L. Vejrostová Veselý kopec V. B. Dvořáková Pálava VI.A E. Marešová Pálava VI.B J. Životský Znojmo, Vranov VII. J.Toman Jeseníky VIII.A P. Punčochář Jeseníky VIII.B P. Vejrosta Jeseníky IX.A G. Jelínková Český ráj IX.B J. Krytinářová 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce na škole neproběhla žádná kontrola prováděná Českou inspekcí. školní 10. Základní údaje o hospodaření školy Vzhledem k tomu, že výroční zpráva je zpracovávána za příslušný školní rok, jsou přiloženy pouze údaje o hospodaření za rok 2004, protože údaje za rok 2005 budou známy až po skončení kalendářního roku Zpráva o hospodaření za rok 2004 je součástí přílohy. 13

14 11. Přílohy Účast na soutěžích Zpráva o hospodaření ZŠ Nedvědice za rok 2004 Výroční zpráva MŠ 14

15 PŘEHLED SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE Označení soutěží : školní kolo- Š, okrskové kolo- OKR, okresní kolo- O, krajské kolo- K, celostátní- C UMÍSTĚNÍ/POŘADÍ NA ORGANIZÁTOR DATUM POČET PRVNÍCH NÁZEV SOUTĚŽE KOLO SOUTĚŽE SOUTĚ- TŘECH MÍSTECH -JMENOVITĚ (VEDOUCÍ) ŽÍCÍCH Malá kopaná OKR 5.Čermák J., Kytner M., Neuge- Špaček bauer J., Dinga P., Šibor J., Krejčí P., Kankovský P., Štourač J Florbal OKR 6.Čermák J., Kytner M., Neuge- Toman bauer J., Čech A., Krejčí R.+ P., Kankovský P., Štourač J Šplh na tyči - dívky 6.-7.r. Š 8 1. Darkwahová N., 2. Havrán- Justová ková L., 3. Vejrostová R Šplh na tyči - chlapci 6.-7.r Š Čech A., 2. Sedláček J., Toman 3. Bílý R Šplh na tyči - dívky 6.-7.r. Š 1. Bajerová S., 2. Bílá L., 3. Dvo- 8. Justová řáčková H Šplh na tyči - chlapci 8.-9.r Š 9 1. Štourač J., Březina J., 3. Kan- Toman kovský P Olympiáda v ČJ - 8. a 9.r. Š Smutná K., 2. Kinclová E., Jelínková 3. Čechová M Dějepisná olympiáda - 8.r. Š 7 1. Ondra J., 2. Kovář P., Punčochář 3. Skalník J Dějepisná olympiáda - 9.r. Š 9 1. Rössler P., 2. Krejčí R., Punčochář 3. Čepička M Trojboj dívek- družstva 7.r. O 2. Dvořáčková K., Manová L., Dar- Justová kwahová N. Trojboj dívek -jednotlivci r. O 2. Manová L., 9. Darkwahová N., Justová 9. Dvořáčková K Trojboj dívek- družstva 8.r. O 13. Kroupová N., Bajerová S., Toman Houdková L. Trojboj dívek -jednotlivci r. O 27. Bajerová S., 30. Kroupová, Toman 41. Houdková L Trojboj dívek- družstva 9.r. O 6. Bílá L., Dvořáčková H., Přes- Justová ličková B. Trojboj dívek -jednotlivci r. O 3. Dvořáčková H., 17. Bílá L., Justová 27. Přesličková B Konverzace v AJ - 7.r. Š Dvořáčková D., 2. Dvořáková Jelínková D., 3. Grycová M. I.05 Matematická olympiáda 9.r. Š 2 1. Navrátilová J., 1. Krejčí P. Vejrosta Matematická olympiáda 9.r. O Navrátilová J.- úspěšný řešitel Vejrosta Soutěž v AJ - 4.r. Š Urbánek J., 2. Loukota L., Vejrostová Bracková K., Hamerská A., 3. Pánek D., Hájková A., Mitášo- 15

16 vá M Pythagoriáda - 7.r. Š Slaninová E. Vejrosta Konverzace v Aj - 8. a 9.r. Š Krejčí P., 2. Dvořáčková H., Jelínková 3. Kinclová E Pythagoriáda - 6.r. Š Punčochář R. Krytinářová Toman Soutěž v AJ - 5.r. Š Přeslička T., Kincová V., Vejrostová 2. Baná V., 3. Toman J Chemická olympiáda - 9.r. Š 6 1.Bohanes M., Rössler P., Lipovská 3. Ondra V Zeměpisná olympiáda - 6.r. Š Vrbková M., 2. Punčochář P. Životský 3. Trčková L. Dějepisná olympiáda - 8.a r. O 23. Ondra J., 40. Rössler P. Marešová Punčochář DATUM SOUTĚŽE NÁZEV SOUTĚŽE KOLO UMÍSTĚNÍ/POŘADÍ NA ORGANIZÁTOR POČET PRVNÍCH SOUTĚ- TŘECH MÍSTECH -JMENOVITĚ (VEDOUCÍ) ŽÍCÍCH Zeměpis. olymp a 9. r. Š Madron D., 2. Kinclová E., Vejrosta 3. Skalník J Konverzace v AJ O 12. Dvořáčková H., 17.Krejčí P. Jelínková Matematická olympiáda r. Š 1.Vrbková M., Krejčí R. Toman Matematická olympiáda r. Š 1. Jedličková K., Holečková M. Krytinářová Biologická olympiáda 8. a r. Š Skalník J., 2. Rössler P., Lipovská Mazourová V Zeměpisná olympiáda - 7.r. Š Grycová M., 2. Čermák J., Vejrosta 3. Dvořáková K., Darkwahová N Soutěž ve zpěvu - 2.st. Š Smutná K., Šikolová S., Vejrostová 2. Čechová M., Harásek J., Vejrostová N., Vašíková P. 3. Bednářová R., Houdková H Chemická olympiáda O 27. Rössler P., 28. Bohanes M. Lipovská Šplh na tyči - 1.r.-dívky OKR 3. Prudká K. Kubíková Šplh na tyči - 1.r.-chlapci OKR 2. Konečný M. Kubíková Šplh na tyči - 2.r.-dívky OKR 2. Krejzková M. Kubíková Šplh na tyči - 2.r.-chlapci OKR 2. Zeman B. Kubíková Šplh na tyči - 3.r.-dívky OKR 2. Vrbková V. Kubíková Šplh na tyči - 3.r.-chlapci OKR 2. Ondra M. Kubíková Šplh na tyči - 4.r.-dívky OKR 1. Hájková A. Kubíková Šplh na tyči - 5.r.-dívky OKR 3. Matonohová V. Kubíková Šplh na tyči - 5.r.-chlapci OKR 1. Kinc M. Kubíková Soutěž ve zpěvu - 1.st. Š Koumalová B., Čermáková T., Vejrostová Rössler T., Kincová V. 2. Konečný M., Mareš D., Neugebauerová R., Konvalinková B. 3. Prudká K., Polášková J., 16

17 Navrátilová B Olympiáda v ČJ O 8. Smutná K., účast Kinclová E. Jelínková Skok vysoký-chlapci 6.a 7.r. Š 9 1. Kytner M., 2. Pokorný R., Špaček 3. Čepička V Skok vysoký-chlapci 8.a 9.r. Š 2 1. Sadecký O., 2. Štourač J. Špaček Fyzikální olympiáda - 9.r. Š 2 1. Krejčí P. Životský Fyzikální olympiáda - 8.r. Š 1 1. Čechová M. Životský 1. Matonohová V., 2. Bučková N., Klokan -matematická soutěž Š 39 Krytinářová kategorie KLOKÁNEK (4.,5.r.) 2. Přesličková T. Toman Klokan -matematická soutěž Š Životský A., 2. Trčková L., Krytinářová kategorie BENJAMIN (6.,7.r.) 3. Smutná M. Toman Klokan -matematická soutěž Š Čechová M., Menšíková P., Krytinářová kategorie KADET (8.,9.r.) 3. Mazourová V. Toman Zeměpisná olympiáda - 6.r. O 26. Punčochář R., 38. Vrbková M., Životský Zeměpisná olympiáda - 7.r. O 30. Čermák J., 33. Grycová M. Vejrosta Zeměpisná olympiáda r. O 7. Madron D., 32. Kinclová E. Vejrosta Fyzikální olympiáda - 8.r. O 6. Čechová M. Životský Fyzikální olympiáda - 9.r. O 9. Krejčí P. Životský Skok vysoký-dívky 6.a 7.r. Š 9 1. Havránková L., 2. Darkwaho- Justová vá N., 3. Manová L Skok vysoký-dívky 8.a 9.r. Š 3 1. Bajerová S., 2. Holečková M., Justová 3. Kroupová N. Biologická olympiáda 6. a r. Š Grycová M., Slaninová E., Justová 3. Manová L. Biologická olympiáda 8. a r. O 9.P.Rössler,14.J.Skalník Lipovská 5. Holečková M., 6. Mazourová V. Vejrosta Chemická soutěž OKR Sálová kopaná - chlapci 2.st. Š 15 1.Kankovský P., Neugebauer J., Špaček Štourač J. 2. Čepička M., Bohanes M., Březina J. 3. Krejčí P., Kytner M., Šibor J. UMÍSTĚNÍ/POŘADÍ NA ORGANIZÁTOR DATUM POČET PRVNÍCH NÁZEV SOUTĚŽE KOLO SOUTĚŽE SOUTĚ- TŘECH MÍSTECH -JMENOVITĚ (VEDOUCÍ) ŽÍCÍCH Šplh 1.st. O Kinc M., Hájková A., Ondra M., Kubíková Vrbková V., Zeman B., Konečný M Cyklistická soutěž - 1.st. Š Konečný M., Nedoma D., Tomanová Rössler T. 2. Šibor M., Vrbka J., Toman J. 3. Šikula M., Nedomová N., Večeřa J., Chovanec J Vybíjená 4.a 5.r. OKR 3. Pacek D., Šindelka J., Dufko- Toman 17

18 vá R., Lipovská R., Pidrman Š., Odehnalová R., Přeslička T., Minařík Z., Neugebauerová R., Rössler T Ekologická soutěž- odpady Š 24 1.Mužík D., 2. Nedomová N., Justová "STRAŠÁCI" 3. Vorlová B Florbal Š Dinga P., Held M.,Krejčí P. Špaček 2. Kankovský P., Sadecký O., Štourač J.. 3. Krejčí R., Kytner M., Neugebauer J. Biologická olympiáda 6. a r. O 14.M.Grycová J.Justová Fyzikální olympiáda O 7. Vejrostová R., 18. Životský A. Toman Skok daleký -chlapci 6. a r. Š 8 1. Kytner M., 2. Pokorný R., Špaček 3. Čermák J. Skok daleký -chlapci 8. a r. Š 5 1. Neugebauer J., 2. Man F., Špaček 3. Dinga P Zdatné děti - 6.r.-družstva O 7. místo Špaček, Toman 18

19 Zpráva o hospodaření ZŠ Nedvědice za rok 2004 (v Kč) Příjmy: Dotace OÚ: provoz ,- Úpr.rozp.(střecha-OÚ) ,- Poplatky ŠD ,- Odpisy ,- Stravné ZŠ ,- Úroky z BÚ 1 483,17 Zúčtování fondu ,- Ostatní ,- Celkem: ,17 Výdaje: Palivo ,- Voda ,- Elektřina ,4 Revize ,5 Odpisy ,- Sp.mat.ŠJ ,71 Mzdy + poj.za.vl.důch ,- Opravy: budovy ,- technika ,5 Telefon + Internet ,- Služby ,2 DDMM ,- Spotřební mat ,7 Poplatky GE + ČS ,- Pojištění budov ,- Čistící prostř. ZŠ + ŠJ ,- Ostatní ,- Přečerpání dotace kr.úřadu 8 479,5 Celkem: ,51 Rozdíl ,66 Zisk ve výši ,66 Kč bude převedena do rezervního fondu a použita v následujícím období na opravu oken ve šk. družině. V Nedvědici dne

20 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A - Š K O L N Í R O K M A T E Ř S K Á Š K O L A N E D V Ě D I C E Charakteristika školy: MŠ je součástí právního subjektu Základní škola Nedvědice.Od byla zrušena školní kuchyně a zřízena školní výdejna.obědy se dováží ze ZŠ. Ve školním roce 2004/2005 bylo zapsáno 50 dětí ve věku od 2 do 6 let.mš navštěvovaly kromě dětí z Nedvědice také děti z okolních obcí Dolní Čepí,Černvír,Skorotice,Smrček a Pernštejn.Mateřská škola je dvoutřídní,výchovná práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ.Je zpracován školní vzdělávací plán.hlavním tematem školy je logo Svět a my v něm.školní vzdělávací plán obsahuje údaje o škole.každá třída má vypracovaný svůj třídní vzdělávací plán.ten je rozpracován na 10 témat a ta na podtémata. Poslání školy v úzké spolupráci s rodiči příprava dětí do života Cíl zaměřit se na práci s integrovanými dětmi a jejich začlenění do kolektivu - zaměřit se na řečový projev dětí - zaměřit se na zdravý tělesný vývoj dětí V tomto školním roce byly natřeny rýny a plechové střechy,opraveny schody na školní zahradu.třídy byly vybaveny novými policemi na pomůcky. Kapacita školy: Kapacita MŠ je 50 dětí.k perspektivě školy je zatím dostačující.pro školní rok 2005/2006 je zapsáno 50 dětí. Údaje o pracovnících školy: Pedagogičtí pracovníci: Slámová Alena vedoucí učitelka,spgš Boskovice,praxe 25 roků Dudáková Olga- učitelka,spgš Boskovice,praxe 21 roků Štarhová Miroslava učitelka,spgš Kroměříž,praxe 35 roků Štouračová Alena učitelka,spgš Znojmo,praxe 24roků Provozní pracovníci: 20

21 Havránková Ludmila školnice,gymnázium Tišnov,praxe 16 roků Nahodilová Františka uklízečka,sou soustružnice kovů,praxe 36 roků Prokůpková Lenka kuchařka-výdejna jídla,sou Výsledky inspekce provedené ČŠI: Ve školním roce 2004/2005 ČSI na MŠ nebyla. Mimoškolní aktivity: Aby se dětem v MŠ líbilo kromě výchovné práce paní učitelky pořádají různé akce,výlety,divadla,vycházka,besídky aj. Září - zahájen plavecký výcvik předškoláků v bazénu v Kuřimi - návštěva hudebního pořadu Písně z muzikálů - pálení ohně na školní zahradě,opékání párků Říjen - plavecký výcvik předškoláků v Kuřimi - Stopovaná-plnění úkolů,hledání pokladu Listopad - divadlo v MŠ Čert a Káča Prosinec - Mikulášská nadílka, - Vánoční besídka s nadílkou a pohoštěním Leden - závody na bobech Kdo nejdál dojede - divadlo v MŠ Sněhurka a 7 trpaslíků Únor - Karneval v MŠ byl z důvodu chřipek odvolán - zápis do 1.třídy ZŠ V měsíci únoru byla MŠ kvůli chřipkám 2 dny uzavřena. Březen - chodilo málo dětí-chřipky,chyběly 2 paní učitelky.byly jarní a velikonoční prázdniny. Duben - návštěva divadla RADOST v Brně-pohádka Broučci - zápis do MŠ - pálení ohně,opékání párků Květen - divadlo v MŠ Zlatovláska 21

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2010 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ a MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ a MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2011 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ a MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015. Vypracoval: Mgr. Petr Punčochář

ZŠ a MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015. Vypracoval: Mgr. Petr Punčochář ZŠ a MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Vypracoval: Mgr. Petr Punčochář NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2015 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok 2010-2011 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Školní rok 2010/2011 Počet žáků Základní škola 16 847/96-2

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato V Ý R

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato V Ý R

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 a) Základní údaje o škole Název školy, adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŽATČANY 20 664 53 IČ: 75023482 Sídlo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90,

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, 675 76 Motto: V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, Krucemburk, IČ:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, Krucemburk, IČ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2015/2016 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO 1 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, zs.cejle@seznam.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov 0168/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov 0168/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 0168/623616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více