ZŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček"

Transkript

1 ZŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2005

2 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Přehled oborů vzdělávání 3 3. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 4 4. Údaje o zápisu žáků do 1. třídy 5 5. Rozmístění žáků odcházejících ze školy 5 6. Údaje o výsledcích vzdělávání Výsledky za 1. pololetí šk. roku Výsledky za 2. pololetí šk. roku 8 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast na soutěžích Akce pořádané nebo spolupořádané školou Další aktivity Sběry Pronájem tělocvičny Vedlejší hospodářská činnost školního stravování Kroužky Exkurze a další jednorázové akce Výlety Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Přílohy 14 Účast na soutěžích Zpráva o hospodaření ZŠ Nedvědice za rok 2004 Výroční zpráva MŠ 2

3 1. Charakteristika školy základní údaje Název školy podle zřizovací listiny : Základní škola Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou Adresa školy : ZŠ Nedvědice, Nedvědice 80 Telefon : ředitel : kancelář : Fax : Www stránky : IČ : Součásti školy : základní škola školní družina školní jídelna mateřská škola Zřizovatel školy. Obecní úřad Nedvědice, Nedvědice 42 Údaje o vedení školy : ředitel školy : Mgr. Josef Špaček zástupce ředitele : Mgr. Jana Justová vedoucí školní družiny : Eva Zemanová vedoucí školní jídelny : Soňa Packová vedoucí učitelka MŠ : Alena Slámová Údaje o školské radě Školská rada bude zřízena v závěru roku (viz zákon 561/2004 Sb. 185 odst. 10) 2. Přehled oborů vzdělávání Výuka na ZŠ probíhala podle platného vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.j /96-2, který schválilo MŠMT ČR. 3. Přehled pracovníků školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci V uplynulém školním roce pracovali ve škole následující pedagogičtí pracovníci : Ředitel školy : Mgr. Josef Špaček, vysokoškolské vzdělání, aprobace TV-Z, délka praxe 27 let, v Nedvědici 1 rok. Zástupce ŘŠ : Mgr. Jana Justová, vysokoškolské vzdělání, aprobace Ch-Př, délka praxe 34 let, v Nedvědici 34 let. Učitelé 1. stupně : Mgr. Jana Tomanová, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1. stupeň, délka praxe 19 let, v Nedvědici 18 let. Mgr. Eva Nedomová, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1. stupeň,délka praxe 15 let, v Nedvědici 6 let. 3

4 Mgr. Eva Kubíková, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1. stupeň, délka praxe 21 let, v Nedvědici 14 let. Bc. Leona Vejrostová, vysokoškolské vzdělání, aprobace spec. ped., délka praxe 11 let, v Nedvědici 8 let. Mgr. Blanka Dvořáková, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1.stupeň, délka praxe 25 let, v Nedvědici 10 let. Učitelé 2.stupně : Jaroslav Životský, vysokoškolské vzdělání, aprobace F-TP, délka praxe 40 let, v Nedvědici 34 let. Mgr. Helena Marešová, vysokoškolské vzdělání, aprobace D-RJ, délka praxe 28 let, v Nedvědici 27 let. Mgr. Iva Prokůpková, vysokoškolské vzdělání, aprobace ČJ-FJ, délka praxe 15 let, v Nedvědici 9 let. Mgr. Petr Punčochář, vysokoškolské vzdělání, aprobace D-OV, délka praxe 3 roky, v Nedvědici 3 roky. Mgr. Petr Vejrosta, vysokoškolské vzdělání, aprobace M-Ch, délka praxe 30 let, v Nedvědici 21 let. Mgr. Gabriela Jelínková, vysokoškolské vzdělání, aprobace JČ-OV, délka praxe 4 roky, v Nedvědici 4 roky Mgr. Jana Krytinářová, vysokoškolské vzdělání, aprobace M-F, délka praxe 34 let, v Nedvědici 4 roky. Anna Lipovská, vysokoškolské vzdělání, aprobace Ch-Př, délka praxe 29 let, v Nedvědici 18 let. Ing. Jiří Toman, vysokoškolské vzdělání, aprobace učitelství odb.předmětů, délka praxe 19 let, v Nedvědici 9 let. Vychovatelka ŠD : Pedagogická asistentka : Eva Zemanová, střední odborné vzdělání, aprobace vychovatelství, délka praxe 26 let, v Nedvědici 26 let. Pavla Čechová, střední odborné vzdělání,obor vychovatelství, délka praxe 20 let, v Nedvědici 3 roky. V průběhu školního roku bylo několik stálých pedagogických pracovníků dlouhodobě nemocných. Jejich nepřítomnost byla řešena přijmutím několika pedagogických pracovníků, jejichž přehled uvádím : Mgr. Eva Pololáníková, Mgr.Ludmila Tomášková, Mgr. Zdeňka Pospíšilová, Mgr. Pavel Mazáč, Mgr. Bohumila Blechová, Jana Dvořáčková, Petra Cvrkalová 3.2. Nepedagogičtí pracovníci V pracovním poměru na naší základní škole působili v uplynulém školním roce následující nepedagogičtí pracovníci : Hospodářka : Ing. Božena Sedlářová, vysokoškolské vzdělání, délka praxe 20 let, v Nedvědici 10 let. 4

5 Školník a topič : Uklízečky : Jaroslav Tomášek, učební obor, délka praxe 39 let, v Nedvědici 11 let. Alena Jakešová, učební obor, délka praxe 30 let, v Nedvědici 10 let. Jitka Koumalová, učební obor, délka praxe 15 let, v Nedvědici 3 roky. Helena Prosecká, učební obor, délka praxe 23 let, v Nedvědici 16 let. Jana Sísová, učební obor, délka praxe 22 let, v Nedvědici 16 let. Vedoucí školního stravování : Soňa Packová, střední odborné vzdělání, délka praxe 17 let, v Nedvědici 8 let. Vedoucí kuchařka : Kuchařky : Milada Burýšková, učební obor, délka praxe 27 let, v Nedvědici 10 let. Helena Pokorná, učební obor, délka praxe 26 let, v Nedvědici 18 let. Lenka Prokůpková, učební obor, délka praxe 20 let, v Nedvědici 2 roky. Dana Večeřová, učební obor, délka praxe 15 let, v Nedvědici 2 roky. 4. Údaje o zápisu žáků do 1. třídy Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok se konal dne K zápisu se dostavilo celkem 32 žáků. Čtyřem žákům byl na základě žádosti rodičů a posouzení odborných pracovišť povolen odklad školní docházky o 1 rok. Ve školním roce má naše škola jednu první třídu s 28 žáky. 5. Rozmístění žáků odcházejících ze školy V letošním školním roce odešlo z naší školy celkem 35 žáků. Přehled o jejich rozmístění je uveden v následující tabulce : NÁZEV ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY) POČET ŽÁKŮ Gymnázium 5 Střední odborné školy 20 Střední odborná učiliště 6 Osmileté gymnázium 1 Šestileté gymnázium 2 Speciální škola 1 5

6 6. Údaje o výsledcích vzdělávání 6.1. Údaje o výsledcích vzdělávání za 1. pololetí školního roku stupeň : Počet žáků : 100 (100,0) chlapci : 56 (56,00) dívky : 44 (44,00) Prospělo z vyzn. : 86 (86,00) chlapci : 45 (80,36) dívky : 41 (93,18) Prospělo : 14 (14,00) chlapci : 11 (19,64) dívky : 3 ( 6,82) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 1 ( 1,16) chlapci : 1 ( 2,22) dívky : 0 ( 0,00) Radek Prokůpek /IV.A/ všechny Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : NTU - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 DTU - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 DRŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 2. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PTU - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PŘŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Zameškané hodiny : omluvené : 3668 průměr na 1 žáka : 36,68 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 1. stupně : 1,194 2.stupeň : Počet žáků : 132 (100,0) chlapci : 61 (46,21) dívky : 71 (53,79) Prospělo z vyzn. : 56 (42,42) chlapci : 20 (32,79) dívky : 36 (50,70) Prospělo : 73 (55,30) chlapci : 39 (63,93) dívky : 34 (47,89) Neprospělo : 3 ( 2,27) chlapci : 2 ( 3,28) dívky : 1 ( 1,41) Slovní hodnocení : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) 6

7 Chování : NTU - celkem/chlapci/dívky : 9 / 8/ 1 DTU - celkem/chlapci/dívky : 2/ 2/ 0 DRŠ - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 2. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PTU - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PŘŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Zameškané hodiny : omluvené : 5691 průměr na 1 žáka : 43,11 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 2. stupně : 1,666 ZŠ : Počet žáků : 232 (100,0) chlapci : 117 (50,43) dívky : 115 (49,57) Prospělo z vyzn. : 142 (61,21) chlapci : 65 (55,56) dívky : 77 (66,96) Prospělo : 87 (37,50) chlapci : 50 (42,74) dívky : 37 (32,17) Neprospělo : 3 ( 1,29) chlapci : 2 ( 1,71) dívky : 1 ( 0,87) Slovní hodnocení : 1 ( 0,43) chlapci : 1 ( 0,85) dívky : 0 ( 0,00) Radek Prokůpek/IV.A/všechny Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : Napomenutí třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 8 / 7/ 1 Důtka třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 2/ 2/ 0 Důtka ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 2. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Zameškané hodiny : omluvené : 9359 průměr na 1 žáka : 40,34 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka ZŠ : 1,4637 7

8 6.2 Údaje o výsledcích vzdělávání za 2. pololetí školního roku stupeň : Počet žáků : 102 (100,0) chlapci : 57 (55,88) dívky : 45 (44,12) Prospělo z vyzn. : 87 (85,29) chlapci : 45 (78,95) dívky : 42 (93,33) Prospělo : 15 (14,71) chlapci : 12 (21,05) dívky : 3 ( 6,67) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 3 ( 1,16) chlapci : 3 ( 5,26) dívky : 0 ( 0,00) František Prokop/III.A/JČ Radek Prokůpek/IV.A/všechny Martin Kinc/V.A/JČ Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : Napomenutí třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Důtka třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 2/ 0/ 2 Důtka ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 2. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 35/19/16 Pochvala ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 49/23/26 Zameškané hodiny : omluvené : 5445 průměr na 1 žáka : 53,38 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 1. stupně : 1,17 2.stupeň : Počet žáků : 131 (100,0) chlapci : 61 (46,56) dívky : 70 (53,44) Prospělo z vyzn. : 60 (45,80) chlapci : 21 (34,43) dívky : 39 (55,71) Prospělo : 71 (54,20) chlapci : 40 (65,57) dívky : 31 (44,29) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Neklasifikováno : 3 ( 2,29) chlapci : 2 ( 1,64) dívky : 1 ( 1,43) Světlana Kotlánová/VIII.A/TV Dušan Juříček/IX.A/TV Zdeněk Pavliš/IX.B/TV Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) 8

9 Chování : Napomenutí třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 3 / 2/ 1 Důtka třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 3/ 3/ 0 Důtka ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 2/ 1/ 1 2. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 24/ 7/17 Pochvala ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 28/12/16 Zameškané hodiny : omluvené : 8676 průměr na 1 žáka : 66,23 neomluvené : 70 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 2. stupně : 1,64 ZŠ : Počet žáků : 233 (100,0) chlapci : 118 (50,64) dívky : 115 (49,36) Prospělo z vyzn. : 147 (63,09) chlapci : 66 (55,93) dívky : 81 (70,43) Prospělo : 86 (36,91) chlapci : 52 (44,07) dívky : 34 (29,57) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 3 ( 1,29) chlapci : 3 ( 2,54) dívky : 0 ( 0,00) Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : Napomenutí třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 3 / 2/ 1 Důtka třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 5/ 3/ 2 Důtka ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 2/ 1/ 1 2. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 59/26/33 Pochvala ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 77/35/42 Zameškané hodiny : omluvené : průměr na 1 žáka : 60,61 neomluvené : 7 průměr na 1 žáka : 0,03 Průměrná známka žáka ZŠ : 1,44 9

10 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V uplynulém školním roce se pedagogové účastnili akcí zaměřených na další vzdělávání. Pedagogové navštívili celkem 12 akcí, za které bylo celkem vynaloženo Kč. Přehled akcí,účastníků a vynaložených finančních prostředků dokládá přiložená tabulka : NÁZEV AKCE ÚČASTNÍK/CI CENA V KČ Činnostní učení ve 4. a 5. r. ZŠ Dudáková O., Tomanová J., 3447,00 Nedomová E.. Práce s přístroji pod napětím Toman J., Životský J. 734,00 Vybrané kapitoly z biolog. školní techniky Lipovská A. 535,00 Seminář pro výchovné poradce Marešová H. 185,00 Jazykový kurz AJ Jelínková G. 6850,00 Školení PC P1- úvodní modul Kubíková E., Sedlářová B., 1455,00 Dvořáková B., Vejrosta P., Punčochář P., Toman J. Seminář o životním prostředí Justová J. 395,00 Seminář : ZŠ a MŠ po přijetí nového školského Špaček J. 890,00 zákona Seminář ke ŠRVP (Lomnice) Lipovská A., Kubíková E., 1487,00 Tomanová J., Punčochář P., Špaček J. Seminář pro ředitele ZŠ Špaček J. 177,00 Seminář Jak efektivně vyučovat informatiku na Punčochář P. 395,00 ZŠ Poplatek za vykonání pís. zk. na jazykové škole Jelínková G. 1800,00 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Účast na soutěžích. Žáci školy se v průběhu roku účastnili celé řady soutěží, které byly pořádány ve škole, v okrscích a v okrese. Protože škola od přešla do Jihomoravského kraje, absolvovaly děti některé soutěže v rámci okresu Žďár n.s. a některé již v okrese Brno venkov. V množství účastí na soutěžích i v dosažených výsledcích je vidět, že se učitelé dětem věnují, a že jsou naši žáci ve škole dobře připravováni. Přehled soutěží, které absolvovali naši žáci, je součástí přílohy Akce pořádané nebo spolupořádané školou V průběhu školního roku škola organizovala nebo se podílela na několika akcích, které byly určeny pro veřejnost. V prosinci 2004 se vybraní žáci účastnili návštěvy Domova důchodců Mitrov, kde tamním důchodcům předvedli svůj kulturní program a předali dárečky, které pro ně ve škole vyrobili. Velký úspěch měl tradičně Vánoční koncert, který pořádala škola společně s pobočkou ZUŠ Tišnov v kreslírně školy. Ke Dni matek byly uspořádány 2 akce. Pro svoje maminky uspořádaly vystoupení děti ze školní družiny a v kreslírně se konal koncert žáků, kteří navštěvují pobočku ZUŠ. Jeho výtěžek bude 10

11 společně s dalšími finančními prostředky poukázán na konto, které je určeno pro opravu vyhořelého hradu Pernštejna. V rámci Slavností Pernštejnského panství se ve škole uskutečnilo několik výstav Výstava železničních modelů fotografií se železniční tématikou, uspořádanou u příležitosti 100 let od příjezdu prvního vlaku do Nedvědice, výstava leteckých modelů a výstava s včelařskou tématikou. Škola se také podílela na organizaci nohejbalového turnaje, který byl také součástí Slavností Další aktivity Sběry V průběhu školního roku se žáci zapojili do sběru starého papíru a léčivých rostlin. Finanční prostředky, které škola takto získala, budou sloužit na odměny pro žáky za účast v soutěžích a také na pomoc hradu Pernštejnu. Žáci odevzdali asi kg starého papíru, 290 kg pomerančové kůry a citrónové kůry a 4,63 kg květu hluchavky Pronájem tělocvičny V průběhu školního roku byla pro sportovní aktivity veřejnosti zapůjčována tělocvična ZŠ. Celkem do tělocvičny chodilo 13 skupin sportovců - pod vedením cvičitelů probíhalo cvičení žákyň, žáků a rodičů s dětmi a hrály se míčové hry (basketbal, florbal, volejbal). V průběhu jarních a hlavních prázdnin byla tělocvična pronajímána turistům Vedlejší hospodářská činnost školního stravování Školní jídelna se již několik let věnuje vedlejší hospodářské činnosti. Vaří obědy pro cizí strávníky a na objednávku kuchařky připravují např. knedlíky a cukrářské výrobky. Mimo školní vyučování je možné pronajímat školní jídelnu k různým oslavám a dalším akcím Kroužky Ve školním roce organizovala škola celou řadu zájmových kroužků, jejichž přehled uvádím v následující tabulce : Název kroužku Aktivity volného času - kroužky Počet žáků Vedoucí Počet hodin za rok Fra na flétnu 10 L. Vejrostová 58 Rybářský Turistický J. Mikulecký D. Mistr P. Vejrosta Tělovýchovný 11 E. Kubíková 29 Gymnstický 15 J. Tomanová 25 Dyslektický 8 L. Vejrostová 16 Dyslektický 6 E. Kubíková 19 11

12 Logopedická péče 5 J. Tomanová 25 Odbíjená 14 B. Dvořáková 40 Biologicko-chemický 12 A. Lipovská 21 Německý jazyk pro začátečníky 3 J. Krytinářová 27 Německý jazyk 14 H. Marešová 26 Stolní tenis 8 P. Vejrosta 16 Práce se dřevem 7 J. Justová 18 Anglický jazyk pro začátečníky 11 P. Punčochář Exkurze a další jednorázové akce Žáci během školního roku navštívili celou řadu kulturních i vzdělávacích pořadů, všechny třídy absolvovali školní vlastivědné zájezdy. Výčet jednorázových akcí ukazuje následující přehled.: Aktivity volného času - jednorázové akce Název akce Beseda o Skandinávii s p. Bartoněm Beseda o lese s p. V. Březinou Ekologický program o třídění odpadů - p. Kun Besada s kurátorkou (p. Šuťáková - MěÚ Tišnov) Hudební představení - písničky z muzikálů Divadelní představení Alladinova lampa - Polára Brno 1.tř. -návštěva divadelního představení v MŠ Návštěva obecní knihovny - Nedvědice Návštěva Obecního úřadu Nedvědice Návštěva výstavy obrazů - OÚ Nedvědice Návštěva ÚP Žďár n.s. Návštěva výstavy obrazů - OÚ Nedvědice Exkurze do údolí Chlébského potoka Exkurze do ČOV Nedvědice Exkurze - rulový lom Návštěva výstavy fotografií k 60. výročí ukončení 2. světové války - Dolní Čepí Exkurze - lomy (Heršinka, Uhlířova skála) Exkurze - Hora (granát-obecný) Počet Vedoucí žáků 34 P. Vejrosta 34 P. Vejrosta 123 Vedení 31 H. Marešová 115 Vedení 98 Učitelky 1.st. 20 J.Tomanová 21 L. Vejorstová 21 E. Kubíková 15 H.Marešová 32 Lipovská, Krytinářová 17 A. Lipovská 31 Justová, Vejrosta 32 Vejrosta, Toman 31 J. Justová 63 Lipovská, Marešová, Životský, Toman, Špaček 31 J. Justová 31 J. Justová 12

13 Návštěva kostela v Nedvědici - varhany Exkurze v pekárně Nedvědice Divadlo : Lucerna Divadlo : Sluha dvou pánů Divadlo H. Králové- Pořad Osvobozené divadlo Divadelní představení Lovci mamutů - Polára Brno 3.-5.r. 15 L. Vejrostová 21 B. Sedlářová 40 Krytinářová 40 Jelínková 130 Vedení 65 Kubíková, Vejrostová, Dvořáková Výlety Neodmyslitelnou součástí školního vzdělávání jsou i školní vlastivědné zájezdy (výlety), které žáci absolvovali i v letošním školní roce. Přehled školních výletů znázorňuje je v další tabulce : Výlety Trasa výletu Třída Vedoucí Okolí Nedvědice I. L. Vejrostová Veselý kopec II. E. Nedomová Sloupsko-šošůvské jeskyně III. E. Kubíková Sloupsko-šošůvské jeskyně IV. L. Vejrostová Veselý kopec V. B. Dvořáková Pálava VI.A E. Marešová Pálava VI.B J. Životský Znojmo, Vranov VII. J.Toman Jeseníky VIII.A P. Punčochář Jeseníky VIII.B P. Vejrosta Jeseníky IX.A G. Jelínková Český ráj IX.B J. Krytinářová 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce na škole neproběhla žádná kontrola prováděná Českou inspekcí. školní 10. Základní údaje o hospodaření školy Vzhledem k tomu, že výroční zpráva je zpracovávána za příslušný školní rok, jsou přiloženy pouze údaje o hospodaření za rok 2004, protože údaje za rok 2005 budou známy až po skončení kalendářního roku Zpráva o hospodaření za rok 2004 je součástí přílohy. 13

14 11. Přílohy Účast na soutěžích Zpráva o hospodaření ZŠ Nedvědice za rok 2004 Výroční zpráva MŠ 14

15 PŘEHLED SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE Označení soutěží : školní kolo- Š, okrskové kolo- OKR, okresní kolo- O, krajské kolo- K, celostátní- C UMÍSTĚNÍ/POŘADÍ NA ORGANIZÁTOR DATUM POČET PRVNÍCH NÁZEV SOUTĚŽE KOLO SOUTĚŽE SOUTĚ- TŘECH MÍSTECH -JMENOVITĚ (VEDOUCÍ) ŽÍCÍCH Malá kopaná OKR 5.Čermák J., Kytner M., Neuge- Špaček bauer J., Dinga P., Šibor J., Krejčí P., Kankovský P., Štourač J Florbal OKR 6.Čermák J., Kytner M., Neuge- Toman bauer J., Čech A., Krejčí R.+ P., Kankovský P., Štourač J Šplh na tyči - dívky 6.-7.r. Š 8 1. Darkwahová N., 2. Havrán- Justová ková L., 3. Vejrostová R Šplh na tyči - chlapci 6.-7.r Š Čech A., 2. Sedláček J., Toman 3. Bílý R Šplh na tyči - dívky 6.-7.r. Š 1. Bajerová S., 2. Bílá L., 3. Dvo- 8. Justová řáčková H Šplh na tyči - chlapci 8.-9.r Š 9 1. Štourač J., Březina J., 3. Kan- Toman kovský P Olympiáda v ČJ - 8. a 9.r. Š Smutná K., 2. Kinclová E., Jelínková 3. Čechová M Dějepisná olympiáda - 8.r. Š 7 1. Ondra J., 2. Kovář P., Punčochář 3. Skalník J Dějepisná olympiáda - 9.r. Š 9 1. Rössler P., 2. Krejčí R., Punčochář 3. Čepička M Trojboj dívek- družstva 7.r. O 2. Dvořáčková K., Manová L., Dar- Justová kwahová N. Trojboj dívek -jednotlivci r. O 2. Manová L., 9. Darkwahová N., Justová 9. Dvořáčková K Trojboj dívek- družstva 8.r. O 13. Kroupová N., Bajerová S., Toman Houdková L. Trojboj dívek -jednotlivci r. O 27. Bajerová S., 30. Kroupová, Toman 41. Houdková L Trojboj dívek- družstva 9.r. O 6. Bílá L., Dvořáčková H., Přes- Justová ličková B. Trojboj dívek -jednotlivci r. O 3. Dvořáčková H., 17. Bílá L., Justová 27. Přesličková B Konverzace v AJ - 7.r. Š Dvořáčková D., 2. Dvořáková Jelínková D., 3. Grycová M. I.05 Matematická olympiáda 9.r. Š 2 1. Navrátilová J., 1. Krejčí P. Vejrosta Matematická olympiáda 9.r. O Navrátilová J.- úspěšný řešitel Vejrosta Soutěž v AJ - 4.r. Š Urbánek J., 2. Loukota L., Vejrostová Bracková K., Hamerská A., 3. Pánek D., Hájková A., Mitášo- 15

16 vá M Pythagoriáda - 7.r. Š Slaninová E. Vejrosta Konverzace v Aj - 8. a 9.r. Š Krejčí P., 2. Dvořáčková H., Jelínková 3. Kinclová E Pythagoriáda - 6.r. Š Punčochář R. Krytinářová Toman Soutěž v AJ - 5.r. Š Přeslička T., Kincová V., Vejrostová 2. Baná V., 3. Toman J Chemická olympiáda - 9.r. Š 6 1.Bohanes M., Rössler P., Lipovská 3. Ondra V Zeměpisná olympiáda - 6.r. Š Vrbková M., 2. Punčochář P. Životský 3. Trčková L. Dějepisná olympiáda - 8.a r. O 23. Ondra J., 40. Rössler P. Marešová Punčochář DATUM SOUTĚŽE NÁZEV SOUTĚŽE KOLO UMÍSTĚNÍ/POŘADÍ NA ORGANIZÁTOR POČET PRVNÍCH SOUTĚ- TŘECH MÍSTECH -JMENOVITĚ (VEDOUCÍ) ŽÍCÍCH Zeměpis. olymp a 9. r. Š Madron D., 2. Kinclová E., Vejrosta 3. Skalník J Konverzace v AJ O 12. Dvořáčková H., 17.Krejčí P. Jelínková Matematická olympiáda r. Š 1.Vrbková M., Krejčí R. Toman Matematická olympiáda r. Š 1. Jedličková K., Holečková M. Krytinářová Biologická olympiáda 8. a r. Š Skalník J., 2. Rössler P., Lipovská Mazourová V Zeměpisná olympiáda - 7.r. Š Grycová M., 2. Čermák J., Vejrosta 3. Dvořáková K., Darkwahová N Soutěž ve zpěvu - 2.st. Š Smutná K., Šikolová S., Vejrostová 2. Čechová M., Harásek J., Vejrostová N., Vašíková P. 3. Bednářová R., Houdková H Chemická olympiáda O 27. Rössler P., 28. Bohanes M. Lipovská Šplh na tyči - 1.r.-dívky OKR 3. Prudká K. Kubíková Šplh na tyči - 1.r.-chlapci OKR 2. Konečný M. Kubíková Šplh na tyči - 2.r.-dívky OKR 2. Krejzková M. Kubíková Šplh na tyči - 2.r.-chlapci OKR 2. Zeman B. Kubíková Šplh na tyči - 3.r.-dívky OKR 2. Vrbková V. Kubíková Šplh na tyči - 3.r.-chlapci OKR 2. Ondra M. Kubíková Šplh na tyči - 4.r.-dívky OKR 1. Hájková A. Kubíková Šplh na tyči - 5.r.-dívky OKR 3. Matonohová V. Kubíková Šplh na tyči - 5.r.-chlapci OKR 1. Kinc M. Kubíková Soutěž ve zpěvu - 1.st. Š Koumalová B., Čermáková T., Vejrostová Rössler T., Kincová V. 2. Konečný M., Mareš D., Neugebauerová R., Konvalinková B. 3. Prudká K., Polášková J., 16

17 Navrátilová B Olympiáda v ČJ O 8. Smutná K., účast Kinclová E. Jelínková Skok vysoký-chlapci 6.a 7.r. Š 9 1. Kytner M., 2. Pokorný R., Špaček 3. Čepička V Skok vysoký-chlapci 8.a 9.r. Š 2 1. Sadecký O., 2. Štourač J. Špaček Fyzikální olympiáda - 9.r. Š 2 1. Krejčí P. Životský Fyzikální olympiáda - 8.r. Š 1 1. Čechová M. Životský 1. Matonohová V., 2. Bučková N., Klokan -matematická soutěž Š 39 Krytinářová kategorie KLOKÁNEK (4.,5.r.) 2. Přesličková T. Toman Klokan -matematická soutěž Š Životský A., 2. Trčková L., Krytinářová kategorie BENJAMIN (6.,7.r.) 3. Smutná M. Toman Klokan -matematická soutěž Š Čechová M., Menšíková P., Krytinářová kategorie KADET (8.,9.r.) 3. Mazourová V. Toman Zeměpisná olympiáda - 6.r. O 26. Punčochář R., 38. Vrbková M., Životský Zeměpisná olympiáda - 7.r. O 30. Čermák J., 33. Grycová M. Vejrosta Zeměpisná olympiáda r. O 7. Madron D., 32. Kinclová E. Vejrosta Fyzikální olympiáda - 8.r. O 6. Čechová M. Životský Fyzikální olympiáda - 9.r. O 9. Krejčí P. Životský Skok vysoký-dívky 6.a 7.r. Š 9 1. Havránková L., 2. Darkwaho- Justová vá N., 3. Manová L Skok vysoký-dívky 8.a 9.r. Š 3 1. Bajerová S., 2. Holečková M., Justová 3. Kroupová N. Biologická olympiáda 6. a r. Š Grycová M., Slaninová E., Justová 3. Manová L. Biologická olympiáda 8. a r. O 9.P.Rössler,14.J.Skalník Lipovská 5. Holečková M., 6. Mazourová V. Vejrosta Chemická soutěž OKR Sálová kopaná - chlapci 2.st. Š 15 1.Kankovský P., Neugebauer J., Špaček Štourač J. 2. Čepička M., Bohanes M., Březina J. 3. Krejčí P., Kytner M., Šibor J. UMÍSTĚNÍ/POŘADÍ NA ORGANIZÁTOR DATUM POČET PRVNÍCH NÁZEV SOUTĚŽE KOLO SOUTĚŽE SOUTĚ- TŘECH MÍSTECH -JMENOVITĚ (VEDOUCÍ) ŽÍCÍCH Šplh 1.st. O Kinc M., Hájková A., Ondra M., Kubíková Vrbková V., Zeman B., Konečný M Cyklistická soutěž - 1.st. Š Konečný M., Nedoma D., Tomanová Rössler T. 2. Šibor M., Vrbka J., Toman J. 3. Šikula M., Nedomová N., Večeřa J., Chovanec J Vybíjená 4.a 5.r. OKR 3. Pacek D., Šindelka J., Dufko- Toman 17

18 vá R., Lipovská R., Pidrman Š., Odehnalová R., Přeslička T., Minařík Z., Neugebauerová R., Rössler T Ekologická soutěž- odpady Š 24 1.Mužík D., 2. Nedomová N., Justová "STRAŠÁCI" 3. Vorlová B Florbal Š Dinga P., Held M.,Krejčí P. Špaček 2. Kankovský P., Sadecký O., Štourač J.. 3. Krejčí R., Kytner M., Neugebauer J. Biologická olympiáda 6. a r. O 14.M.Grycová J.Justová Fyzikální olympiáda O 7. Vejrostová R., 18. Životský A. Toman Skok daleký -chlapci 6. a r. Š 8 1. Kytner M., 2. Pokorný R., Špaček 3. Čermák J. Skok daleký -chlapci 8. a r. Š 5 1. Neugebauer J., 2. Man F., Špaček 3. Dinga P Zdatné děti - 6.r.-družstva O 7. místo Špaček, Toman 18

19 Zpráva o hospodaření ZŠ Nedvědice za rok 2004 (v Kč) Příjmy: Dotace OÚ: provoz ,- Úpr.rozp.(střecha-OÚ) ,- Poplatky ŠD ,- Odpisy ,- Stravné ZŠ ,- Úroky z BÚ 1 483,17 Zúčtování fondu ,- Ostatní ,- Celkem: ,17 Výdaje: Palivo ,- Voda ,- Elektřina ,4 Revize ,5 Odpisy ,- Sp.mat.ŠJ ,71 Mzdy + poj.za.vl.důch ,- Opravy: budovy ,- technika ,5 Telefon + Internet ,- Služby ,2 DDMM ,- Spotřební mat ,7 Poplatky GE + ČS ,- Pojištění budov ,- Čistící prostř. ZŠ + ŠJ ,- Ostatní ,- Přečerpání dotace kr.úřadu 8 479,5 Celkem: ,51 Rozdíl ,66 Zisk ve výši ,66 Kč bude převedena do rezervního fondu a použita v následujícím období na opravu oken ve šk. družině. V Nedvědici dne

20 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A - Š K O L N Í R O K M A T E Ř S K Á Š K O L A N E D V Ě D I C E Charakteristika školy: MŠ je součástí právního subjektu Základní škola Nedvědice.Od byla zrušena školní kuchyně a zřízena školní výdejna.obědy se dováží ze ZŠ. Ve školním roce 2004/2005 bylo zapsáno 50 dětí ve věku od 2 do 6 let.mš navštěvovaly kromě dětí z Nedvědice také děti z okolních obcí Dolní Čepí,Černvír,Skorotice,Smrček a Pernštejn.Mateřská škola je dvoutřídní,výchovná práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ.Je zpracován školní vzdělávací plán.hlavním tematem školy je logo Svět a my v něm.školní vzdělávací plán obsahuje údaje o škole.každá třída má vypracovaný svůj třídní vzdělávací plán.ten je rozpracován na 10 témat a ta na podtémata. Poslání školy v úzké spolupráci s rodiči příprava dětí do života Cíl zaměřit se na práci s integrovanými dětmi a jejich začlenění do kolektivu - zaměřit se na řečový projev dětí - zaměřit se na zdravý tělesný vývoj dětí V tomto školním roce byly natřeny rýny a plechové střechy,opraveny schody na školní zahradu.třídy byly vybaveny novými policemi na pomůcky. Kapacita školy: Kapacita MŠ je 50 dětí.k perspektivě školy je zatím dostačující.pro školní rok 2005/2006 je zapsáno 50 dětí. Údaje o pracovnících školy: Pedagogičtí pracovníci: Slámová Alena vedoucí učitelka,spgš Boskovice,praxe 25 roků Dudáková Olga- učitelka,spgš Boskovice,praxe 21 roků Štarhová Miroslava učitelka,spgš Kroměříž,praxe 35 roků Štouračová Alena učitelka,spgš Znojmo,praxe 24roků Provozní pracovníci: 20

21 Havránková Ludmila školnice,gymnázium Tišnov,praxe 16 roků Nahodilová Františka uklízečka,sou soustružnice kovů,praxe 36 roků Prokůpková Lenka kuchařka-výdejna jídla,sou Výsledky inspekce provedené ČŠI: Ve školním roce 2004/2005 ČSI na MŠ nebyla. Mimoškolní aktivity: Aby se dětem v MŠ líbilo kromě výchovné práce paní učitelky pořádají různé akce,výlety,divadla,vycházka,besídky aj. Září - zahájen plavecký výcvik předškoláků v bazénu v Kuřimi - návštěva hudebního pořadu Písně z muzikálů - pálení ohně na školní zahradě,opékání párků Říjen - plavecký výcvik předškoláků v Kuřimi - Stopovaná-plnění úkolů,hledání pokladu Listopad - divadlo v MŠ Čert a Káča Prosinec - Mikulášská nadílka, - Vánoční besídka s nadílkou a pohoštěním Leden - závody na bobech Kdo nejdál dojede - divadlo v MŠ Sněhurka a 7 trpaslíků Únor - Karneval v MŠ byl z důvodu chřipek odvolán - zápis do 1.třídy ZŠ V měsíci únoru byla MŠ kvůli chřipkám 2 dny uzavřena. Březen - chodilo málo dětí-chřipky,chyběly 2 paní učitelky.byly jarní a velikonoční prázdniny. Duben - návštěva divadla RADOST v Brně-pohádka Broučci - zápis do MŠ - pálení ohně,opékání párků Květen - divadlo v MŠ Zlatovláska 21

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2010 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Zpracoval : Mgr.Ondřej Schulz, ředitel ZŠ a MŠ Medlov

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: Základní škola Františkovy Lázně, Česká 1 Výroční zpráva Mgr. Jiřina Fajfrová 2009-2010 Obsah výroční zprávy: A. Základní údaje o škole str. 3-5 B. Vzdělávací program 6-7 C. Přehled pracovníků školy 8-9

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více