ZŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček"

Transkript

1 ZŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2005

2 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Přehled oborů vzdělávání 3 3. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 4 4. Údaje o zápisu žáků do 1. třídy 5 5. Rozmístění žáků odcházejících ze školy 5 6. Údaje o výsledcích vzdělávání Výsledky za 1. pololetí šk. roku Výsledky za 2. pololetí šk. roku 8 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast na soutěžích Akce pořádané nebo spolupořádané školou Další aktivity Sběry Pronájem tělocvičny Vedlejší hospodářská činnost školního stravování Kroužky Exkurze a další jednorázové akce Výlety Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Přílohy 14 Účast na soutěžích Zpráva o hospodaření ZŠ Nedvědice za rok 2004 Výroční zpráva MŠ 2

3 1. Charakteristika školy základní údaje Název školy podle zřizovací listiny : Základní škola Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou Adresa školy : ZŠ Nedvědice, Nedvědice 80 Telefon : ředitel : kancelář : Fax : Www stránky : IČ : Součásti školy : základní škola školní družina školní jídelna mateřská škola Zřizovatel školy. Obecní úřad Nedvědice, Nedvědice 42 Údaje o vedení školy : ředitel školy : Mgr. Josef Špaček zástupce ředitele : Mgr. Jana Justová vedoucí školní družiny : Eva Zemanová vedoucí školní jídelny : Soňa Packová vedoucí učitelka MŠ : Alena Slámová Údaje o školské radě Školská rada bude zřízena v závěru roku (viz zákon 561/2004 Sb. 185 odst. 10) 2. Přehled oborů vzdělávání Výuka na ZŠ probíhala podle platného vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.j /96-2, který schválilo MŠMT ČR. 3. Přehled pracovníků školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci V uplynulém školním roce pracovali ve škole následující pedagogičtí pracovníci : Ředitel školy : Mgr. Josef Špaček, vysokoškolské vzdělání, aprobace TV-Z, délka praxe 27 let, v Nedvědici 1 rok. Zástupce ŘŠ : Mgr. Jana Justová, vysokoškolské vzdělání, aprobace Ch-Př, délka praxe 34 let, v Nedvědici 34 let. Učitelé 1. stupně : Mgr. Jana Tomanová, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1. stupeň, délka praxe 19 let, v Nedvědici 18 let. Mgr. Eva Nedomová, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1. stupeň,délka praxe 15 let, v Nedvědici 6 let. 3

4 Mgr. Eva Kubíková, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1. stupeň, délka praxe 21 let, v Nedvědici 14 let. Bc. Leona Vejrostová, vysokoškolské vzdělání, aprobace spec. ped., délka praxe 11 let, v Nedvědici 8 let. Mgr. Blanka Dvořáková, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1.stupeň, délka praxe 25 let, v Nedvědici 10 let. Učitelé 2.stupně : Jaroslav Životský, vysokoškolské vzdělání, aprobace F-TP, délka praxe 40 let, v Nedvědici 34 let. Mgr. Helena Marešová, vysokoškolské vzdělání, aprobace D-RJ, délka praxe 28 let, v Nedvědici 27 let. Mgr. Iva Prokůpková, vysokoškolské vzdělání, aprobace ČJ-FJ, délka praxe 15 let, v Nedvědici 9 let. Mgr. Petr Punčochář, vysokoškolské vzdělání, aprobace D-OV, délka praxe 3 roky, v Nedvědici 3 roky. Mgr. Petr Vejrosta, vysokoškolské vzdělání, aprobace M-Ch, délka praxe 30 let, v Nedvědici 21 let. Mgr. Gabriela Jelínková, vysokoškolské vzdělání, aprobace JČ-OV, délka praxe 4 roky, v Nedvědici 4 roky Mgr. Jana Krytinářová, vysokoškolské vzdělání, aprobace M-F, délka praxe 34 let, v Nedvědici 4 roky. Anna Lipovská, vysokoškolské vzdělání, aprobace Ch-Př, délka praxe 29 let, v Nedvědici 18 let. Ing. Jiří Toman, vysokoškolské vzdělání, aprobace učitelství odb.předmětů, délka praxe 19 let, v Nedvědici 9 let. Vychovatelka ŠD : Pedagogická asistentka : Eva Zemanová, střední odborné vzdělání, aprobace vychovatelství, délka praxe 26 let, v Nedvědici 26 let. Pavla Čechová, střední odborné vzdělání,obor vychovatelství, délka praxe 20 let, v Nedvědici 3 roky. V průběhu školního roku bylo několik stálých pedagogických pracovníků dlouhodobě nemocných. Jejich nepřítomnost byla řešena přijmutím několika pedagogických pracovníků, jejichž přehled uvádím : Mgr. Eva Pololáníková, Mgr.Ludmila Tomášková, Mgr. Zdeňka Pospíšilová, Mgr. Pavel Mazáč, Mgr. Bohumila Blechová, Jana Dvořáčková, Petra Cvrkalová 3.2. Nepedagogičtí pracovníci V pracovním poměru na naší základní škole působili v uplynulém školním roce následující nepedagogičtí pracovníci : Hospodářka : Ing. Božena Sedlářová, vysokoškolské vzdělání, délka praxe 20 let, v Nedvědici 10 let. 4

5 Školník a topič : Uklízečky : Jaroslav Tomášek, učební obor, délka praxe 39 let, v Nedvědici 11 let. Alena Jakešová, učební obor, délka praxe 30 let, v Nedvědici 10 let. Jitka Koumalová, učební obor, délka praxe 15 let, v Nedvědici 3 roky. Helena Prosecká, učební obor, délka praxe 23 let, v Nedvědici 16 let. Jana Sísová, učební obor, délka praxe 22 let, v Nedvědici 16 let. Vedoucí školního stravování : Soňa Packová, střední odborné vzdělání, délka praxe 17 let, v Nedvědici 8 let. Vedoucí kuchařka : Kuchařky : Milada Burýšková, učební obor, délka praxe 27 let, v Nedvědici 10 let. Helena Pokorná, učební obor, délka praxe 26 let, v Nedvědici 18 let. Lenka Prokůpková, učební obor, délka praxe 20 let, v Nedvědici 2 roky. Dana Večeřová, učební obor, délka praxe 15 let, v Nedvědici 2 roky. 4. Údaje o zápisu žáků do 1. třídy Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok se konal dne K zápisu se dostavilo celkem 32 žáků. Čtyřem žákům byl na základě žádosti rodičů a posouzení odborných pracovišť povolen odklad školní docházky o 1 rok. Ve školním roce má naše škola jednu první třídu s 28 žáky. 5. Rozmístění žáků odcházejících ze školy V letošním školním roce odešlo z naší školy celkem 35 žáků. Přehled o jejich rozmístění je uveden v následující tabulce : NÁZEV ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY) POČET ŽÁKŮ Gymnázium 5 Střední odborné školy 20 Střední odborná učiliště 6 Osmileté gymnázium 1 Šestileté gymnázium 2 Speciální škola 1 5

6 6. Údaje o výsledcích vzdělávání 6.1. Údaje o výsledcích vzdělávání za 1. pololetí školního roku stupeň : Počet žáků : 100 (100,0) chlapci : 56 (56,00) dívky : 44 (44,00) Prospělo z vyzn. : 86 (86,00) chlapci : 45 (80,36) dívky : 41 (93,18) Prospělo : 14 (14,00) chlapci : 11 (19,64) dívky : 3 ( 6,82) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 1 ( 1,16) chlapci : 1 ( 2,22) dívky : 0 ( 0,00) Radek Prokůpek /IV.A/ všechny Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : NTU - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 DTU - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 DRŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 2. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PTU - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PŘŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Zameškané hodiny : omluvené : 3668 průměr na 1 žáka : 36,68 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 1. stupně : 1,194 2.stupeň : Počet žáků : 132 (100,0) chlapci : 61 (46,21) dívky : 71 (53,79) Prospělo z vyzn. : 56 (42,42) chlapci : 20 (32,79) dívky : 36 (50,70) Prospělo : 73 (55,30) chlapci : 39 (63,93) dívky : 34 (47,89) Neprospělo : 3 ( 2,27) chlapci : 2 ( 3,28) dívky : 1 ( 1,41) Slovní hodnocení : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) 6

7 Chování : NTU - celkem/chlapci/dívky : 9 / 8/ 1 DTU - celkem/chlapci/dívky : 2/ 2/ 0 DRŠ - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 2. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PTU - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PŘŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Zameškané hodiny : omluvené : 5691 průměr na 1 žáka : 43,11 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 2. stupně : 1,666 ZŠ : Počet žáků : 232 (100,0) chlapci : 117 (50,43) dívky : 115 (49,57) Prospělo z vyzn. : 142 (61,21) chlapci : 65 (55,56) dívky : 77 (66,96) Prospělo : 87 (37,50) chlapci : 50 (42,74) dívky : 37 (32,17) Neprospělo : 3 ( 1,29) chlapci : 2 ( 1,71) dívky : 1 ( 0,87) Slovní hodnocení : 1 ( 0,43) chlapci : 1 ( 0,85) dívky : 0 ( 0,00) Radek Prokůpek/IV.A/všechny Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : Napomenutí třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 8 / 7/ 1 Důtka třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 2/ 2/ 0 Důtka ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 2. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Zameškané hodiny : omluvené : 9359 průměr na 1 žáka : 40,34 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka ZŠ : 1,4637 7

8 6.2 Údaje o výsledcích vzdělávání za 2. pololetí školního roku stupeň : Počet žáků : 102 (100,0) chlapci : 57 (55,88) dívky : 45 (44,12) Prospělo z vyzn. : 87 (85,29) chlapci : 45 (78,95) dívky : 42 (93,33) Prospělo : 15 (14,71) chlapci : 12 (21,05) dívky : 3 ( 6,67) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 3 ( 1,16) chlapci : 3 ( 5,26) dívky : 0 ( 0,00) František Prokop/III.A/JČ Radek Prokůpek/IV.A/všechny Martin Kinc/V.A/JČ Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : Napomenutí třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Důtka třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 2/ 0/ 2 Důtka ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 2. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 35/19/16 Pochvala ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 49/23/26 Zameškané hodiny : omluvené : 5445 průměr na 1 žáka : 53,38 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 1. stupně : 1,17 2.stupeň : Počet žáků : 131 (100,0) chlapci : 61 (46,56) dívky : 70 (53,44) Prospělo z vyzn. : 60 (45,80) chlapci : 21 (34,43) dívky : 39 (55,71) Prospělo : 71 (54,20) chlapci : 40 (65,57) dívky : 31 (44,29) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Neklasifikováno : 3 ( 2,29) chlapci : 2 ( 1,64) dívky : 1 ( 1,43) Světlana Kotlánová/VIII.A/TV Dušan Juříček/IX.A/TV Zdeněk Pavliš/IX.B/TV Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) 8

9 Chování : Napomenutí třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 3 / 2/ 1 Důtka třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 3/ 3/ 0 Důtka ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 2/ 1/ 1 2. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 24/ 7/17 Pochvala ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 28/12/16 Zameškané hodiny : omluvené : 8676 průměr na 1 žáka : 66,23 neomluvené : 70 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 2. stupně : 1,64 ZŠ : Počet žáků : 233 (100,0) chlapci : 118 (50,64) dívky : 115 (49,36) Prospělo z vyzn. : 147 (63,09) chlapci : 66 (55,93) dívky : 81 (70,43) Prospělo : 86 (36,91) chlapci : 52 (44,07) dívky : 34 (29,57) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 3 ( 1,29) chlapci : 3 ( 2,54) dívky : 0 ( 0,00) Neklasifikováno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : Napomenutí třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 3 / 2/ 1 Důtka třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 5/ 3/ 2 Důtka ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 2/ 1/ 1 2. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. z chování - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 Pochvala třídního učitele - celkem/chlapci/dívky : 59/26/33 Pochvala ředitele školy - celkem/chlapci/dívky : 77/35/42 Zameškané hodiny : omluvené : průměr na 1 žáka : 60,61 neomluvené : 7 průměr na 1 žáka : 0,03 Průměrná známka žáka ZŠ : 1,44 9

10 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V uplynulém školním roce se pedagogové účastnili akcí zaměřených na další vzdělávání. Pedagogové navštívili celkem 12 akcí, za které bylo celkem vynaloženo Kč. Přehled akcí,účastníků a vynaložených finančních prostředků dokládá přiložená tabulka : NÁZEV AKCE ÚČASTNÍK/CI CENA V KČ Činnostní učení ve 4. a 5. r. ZŠ Dudáková O., Tomanová J., 3447,00 Nedomová E.. Práce s přístroji pod napětím Toman J., Životský J. 734,00 Vybrané kapitoly z biolog. školní techniky Lipovská A. 535,00 Seminář pro výchovné poradce Marešová H. 185,00 Jazykový kurz AJ Jelínková G. 6850,00 Školení PC P1- úvodní modul Kubíková E., Sedlářová B., 1455,00 Dvořáková B., Vejrosta P., Punčochář P., Toman J. Seminář o životním prostředí Justová J. 395,00 Seminář : ZŠ a MŠ po přijetí nového školského Špaček J. 890,00 zákona Seminář ke ŠRVP (Lomnice) Lipovská A., Kubíková E., 1487,00 Tomanová J., Punčochář P., Špaček J. Seminář pro ředitele ZŠ Špaček J. 177,00 Seminář Jak efektivně vyučovat informatiku na Punčochář P. 395,00 ZŠ Poplatek za vykonání pís. zk. na jazykové škole Jelínková G. 1800,00 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Účast na soutěžích. Žáci školy se v průběhu roku účastnili celé řady soutěží, které byly pořádány ve škole, v okrscích a v okrese. Protože škola od přešla do Jihomoravského kraje, absolvovaly děti některé soutěže v rámci okresu Žďár n.s. a některé již v okrese Brno venkov. V množství účastí na soutěžích i v dosažených výsledcích je vidět, že se učitelé dětem věnují, a že jsou naši žáci ve škole dobře připravováni. Přehled soutěží, které absolvovali naši žáci, je součástí přílohy Akce pořádané nebo spolupořádané školou V průběhu školního roku škola organizovala nebo se podílela na několika akcích, které byly určeny pro veřejnost. V prosinci 2004 se vybraní žáci účastnili návštěvy Domova důchodců Mitrov, kde tamním důchodcům předvedli svůj kulturní program a předali dárečky, které pro ně ve škole vyrobili. Velký úspěch měl tradičně Vánoční koncert, který pořádala škola společně s pobočkou ZUŠ Tišnov v kreslírně školy. Ke Dni matek byly uspořádány 2 akce. Pro svoje maminky uspořádaly vystoupení děti ze školní družiny a v kreslírně se konal koncert žáků, kteří navštěvují pobočku ZUŠ. Jeho výtěžek bude 10

11 společně s dalšími finančními prostředky poukázán na konto, které je určeno pro opravu vyhořelého hradu Pernštejna. V rámci Slavností Pernštejnského panství se ve škole uskutečnilo několik výstav Výstava železničních modelů fotografií se železniční tématikou, uspořádanou u příležitosti 100 let od příjezdu prvního vlaku do Nedvědice, výstava leteckých modelů a výstava s včelařskou tématikou. Škola se také podílela na organizaci nohejbalového turnaje, který byl také součástí Slavností Další aktivity Sběry V průběhu školního roku se žáci zapojili do sběru starého papíru a léčivých rostlin. Finanční prostředky, které škola takto získala, budou sloužit na odměny pro žáky za účast v soutěžích a také na pomoc hradu Pernštejnu. Žáci odevzdali asi kg starého papíru, 290 kg pomerančové kůry a citrónové kůry a 4,63 kg květu hluchavky Pronájem tělocvičny V průběhu školního roku byla pro sportovní aktivity veřejnosti zapůjčována tělocvična ZŠ. Celkem do tělocvičny chodilo 13 skupin sportovců - pod vedením cvičitelů probíhalo cvičení žákyň, žáků a rodičů s dětmi a hrály se míčové hry (basketbal, florbal, volejbal). V průběhu jarních a hlavních prázdnin byla tělocvična pronajímána turistům Vedlejší hospodářská činnost školního stravování Školní jídelna se již několik let věnuje vedlejší hospodářské činnosti. Vaří obědy pro cizí strávníky a na objednávku kuchařky připravují např. knedlíky a cukrářské výrobky. Mimo školní vyučování je možné pronajímat školní jídelnu k různým oslavám a dalším akcím Kroužky Ve školním roce organizovala škola celou řadu zájmových kroužků, jejichž přehled uvádím v následující tabulce : Název kroužku Aktivity volného času - kroužky Počet žáků Vedoucí Počet hodin za rok Fra na flétnu 10 L. Vejrostová 58 Rybářský Turistický J. Mikulecký D. Mistr P. Vejrosta Tělovýchovný 11 E. Kubíková 29 Gymnstický 15 J. Tomanová 25 Dyslektický 8 L. Vejrostová 16 Dyslektický 6 E. Kubíková 19 11

12 Logopedická péče 5 J. Tomanová 25 Odbíjená 14 B. Dvořáková 40 Biologicko-chemický 12 A. Lipovská 21 Německý jazyk pro začátečníky 3 J. Krytinářová 27 Německý jazyk 14 H. Marešová 26 Stolní tenis 8 P. Vejrosta 16 Práce se dřevem 7 J. Justová 18 Anglický jazyk pro začátečníky 11 P. Punčochář Exkurze a další jednorázové akce Žáci během školního roku navštívili celou řadu kulturních i vzdělávacích pořadů, všechny třídy absolvovali školní vlastivědné zájezdy. Výčet jednorázových akcí ukazuje následující přehled.: Aktivity volného času - jednorázové akce Název akce Beseda o Skandinávii s p. Bartoněm Beseda o lese s p. V. Březinou Ekologický program o třídění odpadů - p. Kun Besada s kurátorkou (p. Šuťáková - MěÚ Tišnov) Hudební představení - písničky z muzikálů Divadelní představení Alladinova lampa - Polára Brno 1.tř. -návštěva divadelního představení v MŠ Návštěva obecní knihovny - Nedvědice Návštěva Obecního úřadu Nedvědice Návštěva výstavy obrazů - OÚ Nedvědice Návštěva ÚP Žďár n.s. Návštěva výstavy obrazů - OÚ Nedvědice Exkurze do údolí Chlébského potoka Exkurze do ČOV Nedvědice Exkurze - rulový lom Návštěva výstavy fotografií k 60. výročí ukončení 2. světové války - Dolní Čepí Exkurze - lomy (Heršinka, Uhlířova skála) Exkurze - Hora (granát-obecný) Počet Vedoucí žáků 34 P. Vejrosta 34 P. Vejrosta 123 Vedení 31 H. Marešová 115 Vedení 98 Učitelky 1.st. 20 J.Tomanová 21 L. Vejorstová 21 E. Kubíková 15 H.Marešová 32 Lipovská, Krytinářová 17 A. Lipovská 31 Justová, Vejrosta 32 Vejrosta, Toman 31 J. Justová 63 Lipovská, Marešová, Životský, Toman, Špaček 31 J. Justová 31 J. Justová 12

13 Návštěva kostela v Nedvědici - varhany Exkurze v pekárně Nedvědice Divadlo : Lucerna Divadlo : Sluha dvou pánů Divadlo H. Králové- Pořad Osvobozené divadlo Divadelní představení Lovci mamutů - Polára Brno 3.-5.r. 15 L. Vejrostová 21 B. Sedlářová 40 Krytinářová 40 Jelínková 130 Vedení 65 Kubíková, Vejrostová, Dvořáková Výlety Neodmyslitelnou součástí školního vzdělávání jsou i školní vlastivědné zájezdy (výlety), které žáci absolvovali i v letošním školní roce. Přehled školních výletů znázorňuje je v další tabulce : Výlety Trasa výletu Třída Vedoucí Okolí Nedvědice I. L. Vejrostová Veselý kopec II. E. Nedomová Sloupsko-šošůvské jeskyně III. E. Kubíková Sloupsko-šošůvské jeskyně IV. L. Vejrostová Veselý kopec V. B. Dvořáková Pálava VI.A E. Marešová Pálava VI.B J. Životský Znojmo, Vranov VII. J.Toman Jeseníky VIII.A P. Punčochář Jeseníky VIII.B P. Vejrosta Jeseníky IX.A G. Jelínková Český ráj IX.B J. Krytinářová 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce na škole neproběhla žádná kontrola prováděná Českou inspekcí. školní 10. Základní údaje o hospodaření školy Vzhledem k tomu, že výroční zpráva je zpracovávána za příslušný školní rok, jsou přiloženy pouze údaje o hospodaření za rok 2004, protože údaje za rok 2005 budou známy až po skončení kalendářního roku Zpráva o hospodaření za rok 2004 je součástí přílohy. 13

14 11. Přílohy Účast na soutěžích Zpráva o hospodaření ZŠ Nedvědice za rok 2004 Výroční zpráva MŠ 14

15 PŘEHLED SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE Označení soutěží : školní kolo- Š, okrskové kolo- OKR, okresní kolo- O, krajské kolo- K, celostátní- C UMÍSTĚNÍ/POŘADÍ NA ORGANIZÁTOR DATUM POČET PRVNÍCH NÁZEV SOUTĚŽE KOLO SOUTĚŽE SOUTĚ- TŘECH MÍSTECH -JMENOVITĚ (VEDOUCÍ) ŽÍCÍCH Malá kopaná OKR 5.Čermák J., Kytner M., Neuge- Špaček bauer J., Dinga P., Šibor J., Krejčí P., Kankovský P., Štourač J Florbal OKR 6.Čermák J., Kytner M., Neuge- Toman bauer J., Čech A., Krejčí R.+ P., Kankovský P., Štourač J Šplh na tyči - dívky 6.-7.r. Š 8 1. Darkwahová N., 2. Havrán- Justová ková L., 3. Vejrostová R Šplh na tyči - chlapci 6.-7.r Š Čech A., 2. Sedláček J., Toman 3. Bílý R Šplh na tyči - dívky 6.-7.r. Š 1. Bajerová S., 2. Bílá L., 3. Dvo- 8. Justová řáčková H Šplh na tyči - chlapci 8.-9.r Š 9 1. Štourač J., Březina J., 3. Kan- Toman kovský P Olympiáda v ČJ - 8. a 9.r. Š Smutná K., 2. Kinclová E., Jelínková 3. Čechová M Dějepisná olympiáda - 8.r. Š 7 1. Ondra J., 2. Kovář P., Punčochář 3. Skalník J Dějepisná olympiáda - 9.r. Š 9 1. Rössler P., 2. Krejčí R., Punčochář 3. Čepička M Trojboj dívek- družstva 7.r. O 2. Dvořáčková K., Manová L., Dar- Justová kwahová N. Trojboj dívek -jednotlivci r. O 2. Manová L., 9. Darkwahová N., Justová 9. Dvořáčková K Trojboj dívek- družstva 8.r. O 13. Kroupová N., Bajerová S., Toman Houdková L. Trojboj dívek -jednotlivci r. O 27. Bajerová S., 30. Kroupová, Toman 41. Houdková L Trojboj dívek- družstva 9.r. O 6. Bílá L., Dvořáčková H., Přes- Justová ličková B. Trojboj dívek -jednotlivci r. O 3. Dvořáčková H., 17. Bílá L., Justová 27. Přesličková B Konverzace v AJ - 7.r. Š Dvořáčková D., 2. Dvořáková Jelínková D., 3. Grycová M. I.05 Matematická olympiáda 9.r. Š 2 1. Navrátilová J., 1. Krejčí P. Vejrosta Matematická olympiáda 9.r. O Navrátilová J.- úspěšný řešitel Vejrosta Soutěž v AJ - 4.r. Š Urbánek J., 2. Loukota L., Vejrostová Bracková K., Hamerská A., 3. Pánek D., Hájková A., Mitášo- 15

16 vá M Pythagoriáda - 7.r. Š Slaninová E. Vejrosta Konverzace v Aj - 8. a 9.r. Š Krejčí P., 2. Dvořáčková H., Jelínková 3. Kinclová E Pythagoriáda - 6.r. Š Punčochář R. Krytinářová Toman Soutěž v AJ - 5.r. Š Přeslička T., Kincová V., Vejrostová 2. Baná V., 3. Toman J Chemická olympiáda - 9.r. Š 6 1.Bohanes M., Rössler P., Lipovská 3. Ondra V Zeměpisná olympiáda - 6.r. Š Vrbková M., 2. Punčochář P. Životský 3. Trčková L. Dějepisná olympiáda - 8.a r. O 23. Ondra J., 40. Rössler P. Marešová Punčochář DATUM SOUTĚŽE NÁZEV SOUTĚŽE KOLO UMÍSTĚNÍ/POŘADÍ NA ORGANIZÁTOR POČET PRVNÍCH SOUTĚ- TŘECH MÍSTECH -JMENOVITĚ (VEDOUCÍ) ŽÍCÍCH Zeměpis. olymp a 9. r. Š Madron D., 2. Kinclová E., Vejrosta 3. Skalník J Konverzace v AJ O 12. Dvořáčková H., 17.Krejčí P. Jelínková Matematická olympiáda r. Š 1.Vrbková M., Krejčí R. Toman Matematická olympiáda r. Š 1. Jedličková K., Holečková M. Krytinářová Biologická olympiáda 8. a r. Š Skalník J., 2. Rössler P., Lipovská Mazourová V Zeměpisná olympiáda - 7.r. Š Grycová M., 2. Čermák J., Vejrosta 3. Dvořáková K., Darkwahová N Soutěž ve zpěvu - 2.st. Š Smutná K., Šikolová S., Vejrostová 2. Čechová M., Harásek J., Vejrostová N., Vašíková P. 3. Bednářová R., Houdková H Chemická olympiáda O 27. Rössler P., 28. Bohanes M. Lipovská Šplh na tyči - 1.r.-dívky OKR 3. Prudká K. Kubíková Šplh na tyči - 1.r.-chlapci OKR 2. Konečný M. Kubíková Šplh na tyči - 2.r.-dívky OKR 2. Krejzková M. Kubíková Šplh na tyči - 2.r.-chlapci OKR 2. Zeman B. Kubíková Šplh na tyči - 3.r.-dívky OKR 2. Vrbková V. Kubíková Šplh na tyči - 3.r.-chlapci OKR 2. Ondra M. Kubíková Šplh na tyči - 4.r.-dívky OKR 1. Hájková A. Kubíková Šplh na tyči - 5.r.-dívky OKR 3. Matonohová V. Kubíková Šplh na tyči - 5.r.-chlapci OKR 1. Kinc M. Kubíková Soutěž ve zpěvu - 1.st. Š Koumalová B., Čermáková T., Vejrostová Rössler T., Kincová V. 2. Konečný M., Mareš D., Neugebauerová R., Konvalinková B. 3. Prudká K., Polášková J., 16

17 Navrátilová B Olympiáda v ČJ O 8. Smutná K., účast Kinclová E. Jelínková Skok vysoký-chlapci 6.a 7.r. Š 9 1. Kytner M., 2. Pokorný R., Špaček 3. Čepička V Skok vysoký-chlapci 8.a 9.r. Š 2 1. Sadecký O., 2. Štourač J. Špaček Fyzikální olympiáda - 9.r. Š 2 1. Krejčí P. Životský Fyzikální olympiáda - 8.r. Š 1 1. Čechová M. Životský 1. Matonohová V., 2. Bučková N., Klokan -matematická soutěž Š 39 Krytinářová kategorie KLOKÁNEK (4.,5.r.) 2. Přesličková T. Toman Klokan -matematická soutěž Š Životský A., 2. Trčková L., Krytinářová kategorie BENJAMIN (6.,7.r.) 3. Smutná M. Toman Klokan -matematická soutěž Š Čechová M., Menšíková P., Krytinářová kategorie KADET (8.,9.r.) 3. Mazourová V. Toman Zeměpisná olympiáda - 6.r. O 26. Punčochář R., 38. Vrbková M., Životský Zeměpisná olympiáda - 7.r. O 30. Čermák J., 33. Grycová M. Vejrosta Zeměpisná olympiáda r. O 7. Madron D., 32. Kinclová E. Vejrosta Fyzikální olympiáda - 8.r. O 6. Čechová M. Životský Fyzikální olympiáda - 9.r. O 9. Krejčí P. Životský Skok vysoký-dívky 6.a 7.r. Š 9 1. Havránková L., 2. Darkwaho- Justová vá N., 3. Manová L Skok vysoký-dívky 8.a 9.r. Š 3 1. Bajerová S., 2. Holečková M., Justová 3. Kroupová N. Biologická olympiáda 6. a r. Š Grycová M., Slaninová E., Justová 3. Manová L. Biologická olympiáda 8. a r. O 9.P.Rössler,14.J.Skalník Lipovská 5. Holečková M., 6. Mazourová V. Vejrosta Chemická soutěž OKR Sálová kopaná - chlapci 2.st. Š 15 1.Kankovský P., Neugebauer J., Špaček Štourač J. 2. Čepička M., Bohanes M., Březina J. 3. Krejčí P., Kytner M., Šibor J. UMÍSTĚNÍ/POŘADÍ NA ORGANIZÁTOR DATUM POČET PRVNÍCH NÁZEV SOUTĚŽE KOLO SOUTĚŽE SOUTĚ- TŘECH MÍSTECH -JMENOVITĚ (VEDOUCÍ) ŽÍCÍCH Šplh 1.st. O Kinc M., Hájková A., Ondra M., Kubíková Vrbková V., Zeman B., Konečný M Cyklistická soutěž - 1.st. Š Konečný M., Nedoma D., Tomanová Rössler T. 2. Šibor M., Vrbka J., Toman J. 3. Šikula M., Nedomová N., Večeřa J., Chovanec J Vybíjená 4.a 5.r. OKR 3. Pacek D., Šindelka J., Dufko- Toman 17

18 vá R., Lipovská R., Pidrman Š., Odehnalová R., Přeslička T., Minařík Z., Neugebauerová R., Rössler T Ekologická soutěž- odpady Š 24 1.Mužík D., 2. Nedomová N., Justová "STRAŠÁCI" 3. Vorlová B Florbal Š Dinga P., Held M.,Krejčí P. Špaček 2. Kankovský P., Sadecký O., Štourač J.. 3. Krejčí R., Kytner M., Neugebauer J. Biologická olympiáda 6. a r. O 14.M.Grycová J.Justová Fyzikální olympiáda O 7. Vejrostová R., 18. Životský A. Toman Skok daleký -chlapci 6. a r. Š 8 1. Kytner M., 2. Pokorný R., Špaček 3. Čermák J. Skok daleký -chlapci 8. a r. Š 5 1. Neugebauer J., 2. Man F., Špaček 3. Dinga P Zdatné děti - 6.r.-družstva O 7. místo Špaček, Toman 18

19 Zpráva o hospodaření ZŠ Nedvědice za rok 2004 (v Kč) Příjmy: Dotace OÚ: provoz ,- Úpr.rozp.(střecha-OÚ) ,- Poplatky ŠD ,- Odpisy ,- Stravné ZŠ ,- Úroky z BÚ 1 483,17 Zúčtování fondu ,- Ostatní ,- Celkem: ,17 Výdaje: Palivo ,- Voda ,- Elektřina ,4 Revize ,5 Odpisy ,- Sp.mat.ŠJ ,71 Mzdy + poj.za.vl.důch ,- Opravy: budovy ,- technika ,5 Telefon + Internet ,- Služby ,2 DDMM ,- Spotřební mat ,7 Poplatky GE + ČS ,- Pojištění budov ,- Čistící prostř. ZŠ + ŠJ ,- Ostatní ,- Přečerpání dotace kr.úřadu 8 479,5 Celkem: ,51 Rozdíl ,66 Zisk ve výši ,66 Kč bude převedena do rezervního fondu a použita v následujícím období na opravu oken ve šk. družině. V Nedvědici dne

20 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A - Š K O L N Í R O K M A T E Ř S K Á Š K O L A N E D V Ě D I C E Charakteristika školy: MŠ je součástí právního subjektu Základní škola Nedvědice.Od byla zrušena školní kuchyně a zřízena školní výdejna.obědy se dováží ze ZŠ. Ve školním roce 2004/2005 bylo zapsáno 50 dětí ve věku od 2 do 6 let.mš navštěvovaly kromě dětí z Nedvědice také děti z okolních obcí Dolní Čepí,Černvír,Skorotice,Smrček a Pernštejn.Mateřská škola je dvoutřídní,výchovná práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ.Je zpracován školní vzdělávací plán.hlavním tematem školy je logo Svět a my v něm.školní vzdělávací plán obsahuje údaje o škole.každá třída má vypracovaný svůj třídní vzdělávací plán.ten je rozpracován na 10 témat a ta na podtémata. Poslání školy v úzké spolupráci s rodiči příprava dětí do života Cíl zaměřit se na práci s integrovanými dětmi a jejich začlenění do kolektivu - zaměřit se na řečový projev dětí - zaměřit se na zdravý tělesný vývoj dětí V tomto školním roce byly natřeny rýny a plechové střechy,opraveny schody na školní zahradu.třídy byly vybaveny novými policemi na pomůcky. Kapacita školy: Kapacita MŠ je 50 dětí.k perspektivě školy je zatím dostačující.pro školní rok 2005/2006 je zapsáno 50 dětí. Údaje o pracovnících školy: Pedagogičtí pracovníci: Slámová Alena vedoucí učitelka,spgš Boskovice,praxe 25 roků Dudáková Olga- učitelka,spgš Boskovice,praxe 21 roků Štarhová Miroslava učitelka,spgš Kroměříž,praxe 35 roků Štouračová Alena učitelka,spgš Znojmo,praxe 24roků Provozní pracovníci: 20

21 Havránková Ludmila školnice,gymnázium Tišnov,praxe 16 roků Nahodilová Františka uklízečka,sou soustružnice kovů,praxe 36 roků Prokůpková Lenka kuchařka-výdejna jídla,sou Výsledky inspekce provedené ČŠI: Ve školním roce 2004/2005 ČSI na MŠ nebyla. Mimoškolní aktivity: Aby se dětem v MŠ líbilo kromě výchovné práce paní učitelky pořádají různé akce,výlety,divadla,vycházka,besídky aj. Září - zahájen plavecký výcvik předškoláků v bazénu v Kuřimi - návštěva hudebního pořadu Písně z muzikálů - pálení ohně na školní zahradě,opékání párků Říjen - plavecký výcvik předškoláků v Kuřimi - Stopovaná-plnění úkolů,hledání pokladu Listopad - divadlo v MŠ Čert a Káča Prosinec - Mikulášská nadílka, - Vánoční besídka s nadílkou a pohoštěním Leden - závody na bobech Kdo nejdál dojede - divadlo v MŠ Sněhurka a 7 trpaslíků Únor - Karneval v MŠ byl z důvodu chřipek odvolán - zápis do 1.třídy ZŠ V měsíci únoru byla MŠ kvůli chřipkám 2 dny uzavřena. Březen - chodilo málo dětí-chřipky,chyběly 2 paní učitelky.byly jarní a velikonoční prázdniny. Duben - návštěva divadla RADOST v Brně-pohádka Broučci - zápis do MŠ - pálení ohně,opékání párků Květen - divadlo v MŠ Zlatovláska 21

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2013/2014 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 2002 / 2003 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 0 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 1 A. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Zřizovatel školy: Městský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 / 2003 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 0 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Č.j. 2/2009-2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 2008 Hospodářský rok 2007 Moravské Budějovice 30.9.2008... František Dostál, ředitel

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Náměstí 9.května 2, 691 06 Velké Pavlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: RNDr. Ludvík Hanák, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 Ředitel školy: Mgr. Josef Kužel VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006-2007 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:

Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis: Výroční zpráva Školní rok 08/09 Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis: Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více