Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním"

Transkript

1 12/2004 Slovo starostky o investicích Příjemný čas blížících se prázdnin a dovolených je pro nás, představitele města, také dobou k hodnocení toho, co bylo z plánu rozpočtu v letošním roce v prvním pololetí splněno. Již dříve bylo v tisku prezentováno, že letošní rok je pro město Sušici především rokem dokončení několika velkých investičních akcí započatých v minulém, nebo ještě předcházejícím roce. Z tohoto důvodu nemohlo být letos do rozpočtu zahrnuto mnoho dalších menších akcí, které máme připraveny tzv. v šuplíku. Tyto akce se týkají především budování rekonstrukce místních komunikací a infrastruktury. Pevně věříme, že příjmy v rozpočtu příštího roku nám umožní několik těchto současných dluhů městu zdárně realizovat. Časově první velkou akcí, která byla v letošním roce dokončena, byla rekonstrukce budovy RTO v areálu nemocnice. Tato akce byla financována převážně v loňském roce, z letošního rozpočtu byly uplatněny finanční náklady ve výši dva miliony Kč na vybavení. Ve druhé polovině května byla slavnostně otevřena a představena zrekonstruovaná budova radnice na náměstí v Sušici, která bude, pevně věřím, dlouhá desetiletí sloužit občanům města a celého spádového území Šumavy a je a bude důstojnou dominantou sušického náměstí. K tomuto byly a ještě budou uveřejněny samostatné články, proto zde uvádím pouze finanční náklady na stavbu, které činily 59 mil. Kč na stavební část, sedm mil. Kč na interiérové vybavení a za jeden milion Kč byl dle požadavku Národního památkového ústavu zrestaurován historický nábytek a obložení v části 4. NP. Z finančního příspěvku státu v rámci reformy veřejné správy bylo na tuto akci čerpáno cca 16 mil. Kč. Dalších 420 tis. Kč poskytl KÚ Plzeňského kraje z titulu památkové péče. Největší investiční akcí, tentokrát z bytové výstavby, je novostavba 96 bytů, která bude dokončena v srpnu letošního roku. Investiční náklady v celkové výši 125 mil. Kč zatěžují rozpočet města jen částečně a přechodně. Na výstavbu bytů byla poskytnuta státní dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 39 mil. Kč. Dalším podílníkem na financování stavby je družstvo budoucích nájemníků. Město je v tomto případě především garantem hypotečního bankovního úvěru, který byl na akci vyjednán, a který budou nájemníci postupně po dobu dvaceti let splácet. Kromě toho město musí zajistit nutné napojení objektů na sítě infrastruktury, parkoviště a komunikace. V letošním roce bude zahájena realizace ještě dalšího projektu z oblasti bytové výstavby. Jedná se o přestavbu budovy, ve které nyní sídlí MÚ v areálu bývalých kasáren v Nádražní ulici. Vznikne zde 44 malometrážních bytů, určených pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel. Investiční náklad stavby činí 30 mil. Kč. Na tuto akci byla již městu přidělena dotace, opět z programu MMR ČR, ve výši 24 mil. Kč. Další oblastí investiční výstavby je infrastruktura, tj. podzemní sítě kanalizace, vody, plynu a komunikace. Také zde bude v polovině roku dokončena rozsáhlá akce v hodnotě celkem 16 mil. korun. Jedná se o část celkové rekonstrukce infrastruktury ve III. čtvrti, konkrétně ulice Mariánská, Krátká, Nuželická a část Nové Dlouhoveské. Také na tento projekt město získalo dotaci ve výši 12 milionů korun. Po dokončení všech prací bude nákladem zhruba jednoho mil. Kč provedena oprava ulice Stará Dlouhoveská, která byla po delší dobu zatížena objížďkou pro veškerou dopravu a byla tím značně poškozena. V letošním roce bychom rádi pokračovali s rekonstrukcí v ulicích Hájkova a Hluboká. Město má v rozpočtu tyto práce podmíněné získáním dotace, ta ale v současné době nebyla ještě potvrzena. Do infrastruktury patří také vybudování vodovodu do Volšov a úprava tlakových poměrů vody v Červených Dvorcích, což bude také dokončeno v pololetí. I tady přispěl stát dotací 5,9 mil. Kč k celkovým nákladům stavby 7,8 mil. Kč. Poslední plánovanou akcí, která je v rozpočtu města podmíněna dotací, je vybudování nových parkovišť na Svatoboru, v Odolenově a oprava pěších tras k vrcholu Svatoboru. Tentokrát bude město Sušice podávat žádost o příspěvek z národního programu PHARE. O tom, zda budeme úspěšní, bude rozhodnuto v září letošního roku. Z menších investičních akcí, které budou v letošním roce ještě realizovány, uvádíme např. generální opravu kondenzátoru v technologickém zařízení zimního stadionu, v hodnotě 750 tis. Kč, nebo rekonstrukci kanalizační přípojky pro Sokolovnu, která je v havarijním stavu, za cca 300 tisíc korun. V oblasti obnovy památek město v letošním roce podpořilo dvě akce vlastníků památek z řady fyzických osob, a to obnovu domů č. p. 4/I a č. p. 44/I v Sušici. Dále připravuje rekonstrukci a zprovoznění kašny na náměstí, která je nemovitou kulturní památkou. Na tuto akci obnovy město podalo žádost v programu Plzeňského kraje a má zatím přislíbený finanční příspěvek ve výši kolem 300 tis. Kč. Finanční odhad celé obnovy, včetně nové přípojky vody, elektrické energie a osvětlení, je bezmála dva miliony. Obnova by měla proběhnout v letošním a následujícím roce. Vážení spoluobčané, tolik pouze výčet některých investičních akcí, které město v letošním roce realizuje. Dovolte mi popřát vám krásné, odpočinkové léto, hodně sluníčka a letní pohody. JUDr. Jiřina RIPPELOVÁ 11. června 2004 Cena 6,00 Kč Slavnostní otevření nové radnice proběhlo za přítomnosti četných hostů např. ministra financí Bohuslava Sobotky, poslanců, senátorů i delegací z partnerských měst v hale budovy. V přízemí nyní občané najdou obřadní místnost, velkou zasedací místnost, podatelnu, pokladnu, správní odbor, informační centrum, bezbariérový přístup k výtahu. Druhá největší radnice stojící uprostřed náměstí v Čechách, byla, po téměř dva roky trvající kompletní rekonstrukci, slavnostně otevřena a veřejnosti poprvé zpřístupněna 22. května. Po celé budově je nyní umožněn bezbariérový přístup, podařilo se odstranit škody po povodních v roku 2002 a radnice bude vyhovovat reformě veřejné správy, kdy pod jednou střechou je občanům k dispozici všech 85 úředníků rozdělených do deseti odborů. Generální oprava respektující významné historizující prvky si vyžádala náklady ve výši 60 miliónů korun. V začátcích rekonstrukce byla budova v havarijním stavu. Ten zapříčinilo také to, že radnice v uplynulých desetiletích neprošla žádnými podstatnějšími opravami. Při přestavbě se podařilo mimo jiné odhalit a zrestaurovat původní renesanční malby v několika místnostech, nové prostory v přízemí dostala obřadní síň, výtah umožní méně pohyblivým lidem bez problému dostat se do vyšších pater. Starostka Jiřina Rippelová při slavnostním otevření uvedla: Budova radnice byla vždy dominantou celého města a po této rekonstrukci si troufám tvrdit, že nebude dominantou pouze co do Od pondělí 10. května do středy 12. května 2004 probíhaly na sušickém gymnáziu zkoušky dospělosti, maturity. Lépe by možná bylo říci zkoušky zralosti, abychom si správně vysvětlili význam slova maturita, pocházející z latinského maturus, což znamená zralý. Svou zkoušku skládalo letos 71 studentů. Z tohoto počtu jich 21 prospělo s vyznamenáním (gratulujeme), z uvedených jednadvaceti pak 10 se samými jedničkami (bravo!). Šest adeptů velikosti, ale po řadu příštích desetiletí i co do krásy. Po dostavbě nemocnice, dokončení domova důchodců, úpravny vody a rekonstrukci městské kanalizace dostává Sušice další moderní objekt, který bude sloužit občanům Sušice a okolí co nejefektivněji. Dosud v budově radnice fungovalo pouze Městské informační středisko, plný provoz všech odborů zde bude fungovat od 21. června. Úřad se zpět na radnici bude stěhovat ve čtvrtek a v pátek 17. a 18. června. Posledním úředním dnem před stěhováním, tedy ještě v místě současného působiště MÚ v Nádražní ul., bude pondělí 14. června, ve středu 16. června bude fungovat pouze podatelna. Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním opravném termínu zabodovalo, jeden student si bude muset zopakovat celý ročník. Povinně se maturovalo z českého jazyka a jednoho volitelného jazyka a ze dvou volitelných předmětů. Přejeme všem, kteří chtějí pokračovat ve studiu, aby se dostali na svou školu, podzimním maturantům hodně trpělivosti při učení a hodně štěstí při zkoušce. as Od pondělí 21. června tedy můžete své záležitosti vyřizovat opět na radnici na náměstí. V přízemí budovy (1. NP) nově vznikla obřadní síň, velká zasedací místnost, podatelna, pokladna, správní odbor a jak už bylo uvedeno, najdete tu také Městské informační středisko. V prvním patře (2. NP) najdeme odbory: životního prostředí; školství, památkové péče a cestovního ruchu; sociálních věcí a zdravotnictví; dopravy a silničního hospodářství. Do druhého patra (3. NP) se můžeme vydat vyřídit své záležitosti na odbor výstavby a územního plánování a na odbor živnostenský. Ve třetím patře (4. NP) se pak můžeme obracet na odbor finanční, odbor majetku a rozvoje města, kancelář starosty, kam patří sekretariát, informatik, krizové řízení a CO, autoprovoz a právník, tajemníka, místostarostu a starostu. Nejvýše (5. NP) je umístěna věž, archiv a kotelna. as, tz Přečtěte si Jablko nebo citron? Letní kino opět v Sušici Aktuality z jednání Rady města Filmové hity v sušickém kině Za jubilejním Otava Cupem Kulturní i společenské akce v příštích dvou týdnech Inzertní a informační příloha

2 strana 2 Upozornění uzavírka komunikací Z důvodu plánovaného cvičení IZS a složek města budou dne 15. června 2004 uzavřeny pro vjezd tyto komunikace: náměstí Svobody z ulice Mostní a Klostermannovy (od Lerchovy ul.) Příkopy směrem na Volšovy od křižovatky s Mostní Volšovská od prodejny Hyundai do města Na Hrázi od ul. Tylova Am. armády od náměstí ul. Lerchova od nákupního střediska Otava k ul. Volšovské. (Podrobné informace byly zveřejněny v minulém čísle SN) Změna trasy MHD Z důvodu plánovaného cvičení IZS a složek města 15. června 2004 budou v době 9 11 hodin uzavřeny ulice Příkopy a Volšovská. Současně budou uzavřeny zastávky autobusu: MHD U hřiště, na Nábřeží, Pod stráží (u Pekařství Rendl). Trasa MHD bude vedena po ulicích Volšovská U Vodárny Tylova Lerchova Pravdova Nádražní. Pro nástup a výstup využijte zastávky: Lerchova ul. (u divize) pro oba směry; Pod Stráží (u pošty) pro oba směry. Informace budou vyvěšeny také na uzavřených zastávkách a v autobusech. Děkujeme za pochopení. jh Letní kino opět v Sušici Kinematograf bratří Čadíků jedinečný jev v oblasti přiblížení filmové produkce českým i zahraničním divákům. Že jste o tom nikdy neslyšeli? Nevadí, na stránkách Sušických novin se s historií i současností tohoto jedinečného zařízení seznámíte a navíc pro vás v červenci uspořádáme tři filmová představení pod širým nebem. Pojízdný kinematograf vznikl v roce 1991 jako nápad dvou bratří (učitelé a technici) Josefa a Pavla Čadíkových a ve stejném roce vyjela do moravských měst první maringotka s nabídkou promítání českých filmů pod širým nebem. Úspěch u diváků byl velký a projekt proto pokračoval i v dalších letech. Byla pro něj získána média, sponzoři, významní režiséři a další filmové osobnosti a v roce 1998 měl kinematograf již šest maringotek, zúčastnil se řady filmový akcí Kinematograf na cestách (ke 100. výročí české kinematografie) nebo Letní festival českých filmů na Střeleckém ostrově v Praze. Popularita promítání stále stoupala a tak se kinematograf stal součástí Letní filmové školy v Uherském Hradišti a MFF v Karlových Varech, promítání na Střeleckém ostrově v Praze se stalo pevnou součástí kulturního léta a kinematograf se začal připravovat na zahraniční cesty. Již od prvních let provozu se z působení tohoto zařízení stala významná součást podpory charitativních akcí a organizací pomoc po povodních, spolupráce s Nadací Pomozte dětem nebo Archa Chantal. V mnoha českých a moravských městech se promítání kinematografu stalo součástí letních kulturních programů a kromě promítání filmů se mohly prezentovat i místní zájmové soubory. V roce 2003 již kinematograf navštívil více než 50 měst v ČR a zajistil kolem 250 představení a na konto nadace Archa Chantal bylo věnováno 750 tis. Kč. Kromě činnosti v ČR kinematograf navštívil Německo, Francii, Belgii a Holandsko, ale také Maďarsko, Ukrajinu, Rusko a Bělorusko, byla navázána i trvalá spolupráce se Slovenskem. Při všech projekcích byly promítány výhradně české filmy a tato představení přispěla k pozitivní prezentaci ČR v zahraničí. Ani v roce 2004 nebudou maringotky zahálet. Jsou naplánovány trasy po celé České republice i do zahraničí. A nyní se dostáváme ke konkrétní nabídce Městského kulturního střediska v Sušici pro milovníky českých filmů. Naše organizace navázala s Kinematografem bratří Čadíků kontakt a dohodli jsme uspořádání Filmového léta i u nás. Akce se bude konat během tří dnů července, promítat se bude v areálu Santos. Vstupné na všechny filmy je dobrovolné a jak už bylo výše uvedeno, výtěžek je věnován na charitativní účely. Na programu budou samozřejmě české filmy poslední díl básníků Jak básníci neztrácejí naději, připomenout si můžete i jeden z nejúspěšnějších filmů Pupendo. O dalších podrobnostech vás budeme samozřejmě na stránkách našich novin informovat, ale již teď se na letní kino můžete těšit. sz Kaleidoskop Jak byste dopadli vy? Jablko nebo citron 2004 v silničním provozu. kraj Prostřednictvím besed, soutěží, akcí na dopravních hřištích a vyvolávání diskusí o problému dopravní nehodovosti se policisté snaží předcházet vzniku dopravních nehod. Jednou z preventivních dopravních aktivit Policie ČR je známá akce Jablko nebo citron, kterou s Policií ČR spolupořádá Ministerstvo vnitra ČR a Generali Pojišťovna, a. s. V pátek 21. května 2004 skončil už čtvrtý ročník pětidenní dopravně preventivní akce Jablko nebo citron 2004, která byla zaměřena na zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu. Celý týden byly na území České republiky u silnic k vidění hlídky složené z dopravních policistů a školáků oblečených do červených triček a čepic. Děti pomáhaly policistům měřit rychlost vozidel v blízkosti základních škol v místech, která obvykle svádí řidiče k překračování rychlostních limitů (místa vybírali policisté záměrně tak, aby se jednalo o úseky jihočeský západočeský celkem ČR V roce 2003 bylo na českých častých dopravních nehod). silnicích usmrceno celkem 38 dětí. Z pohledu statistiky bychom Podle výsledku měření pak řidiči dostávali od dětí jablko nebo cit- mohli být spokojeni, ron. Kolik kusů ovoce a zeleniny protože například v roce 1982 děti nakonec rozdaly a kolik rozdali ubylo následkem dopravních policisté pokut? nehod hrozivých 91 dětských životů. Počet dětských obětí silničních Dopravně preventivní akce se zúčastnilo dětí a 627 poliních nehod u nás za posled- 25 let výrazně klesl, ale počet kontrolovaných vozidel (naměřená/povolená) pilých řidičů nejvyšší naměřená počet podna- kraj číslo 38 je stále velmi vysoké. Proto je prevence v dopravě prioritou číslo jedna. Policie ČR se věnuje spoustě jihočeský západočeský /50 101/50; 150/ aktivit, které upozorňují celkem ČR /90; 102/50; 75/30 10 na rizika vznikající počet spol. rozdaných udělených zúčast. stanovišť jablek citronů pokut dětí policistů cistů, kteří společně měřili rychlost vozidel na 153 kontrolních stanovištích. Děti rozdaly jablíček a 2164 citronů, policisté pak 638 pokut. V celkovém počtu zastavených vozidel bylo 10 vozidel řízeno podnapilými řidiči. Smutné prvenství v naměřené rychlosti získal řidič ze severomoravského kraje, který jel rychlostí 102 km/h. Za svou rychlost se nemuseli stydět ani další dva řidiči, z nichž jednomu byla naměřena rychlost 150 km/h na úseku se stanovenou maximální rychlostí 90 km/h a druhému byla naměřena rychlost 75 km/h na místě, kde byl maximální povolený limit 30 km/h. Naopak kuriózní situace nastala v Jičíně, kde policisté naměřili traktoru rychlost 15 km/h. Z reakce jeho řidiče bylo patrné, že je to poprvé, kdy se stal jeho traktor terčem měření rychlosti. Reakce řidičů zastavených vozidel byly především kladné, někteří se dokonce na stanoviště vrátili s bonbóny a dalšími sladkostmi. Smíšené hlídky však zažily i negativní reakce, a to především od řidičů, kteří od dětí obdrželi citron. Akce se u nás v celorepublikovém měřítku konala již počtvrté a opět sázela na psychologický moment přímého kontaktu dítěte (v roli potenciální oběti dopravní nehody) a řidiče (potenciálního viníka dopravní nehody). Obě jmenované skupiny si zmíněnou dopravně preventivní akci velmi oblíbily, a proto se už nyní chystá její další ročník. Zeptejte se sami sebe a zkuste si upřímně odpovědět, vážení řidiči, kteří denně projíždíte kolem škol, hřišť, sídlišť Dostali byste za svou jízdu sladké jablíčko, nebo kyselý citron? PČR, as Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Sušice přijme na dobu určitou (zástup za MD) pracovníka na funkci referenta cestovního ruchu na odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu s nástupem dle dohody. Zájemce musí splňovat předpoklady 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: SŠ vzdělání, vhodná praxe v oboru, organizační schopnosti, znalost NJ na velmi dobré úrovni slovem i písmem, znalost Aj vhodná, aktivita, flexibilita, práce na PC. Platové podmínky pro 8 platovou třídu dle nař. vlády č. 469/2002 Sb. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul zájemce, b) datum a místo narození zájemce, c) státní příslušnost zájemce, d) místo trvalého pobytu zájemce, e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce. K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností, b) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky je možno zasílat do na adresu: Město Sušice, nám. Svobody 138, Sušice k rukám tajemníka Mgr. Petra Nováka. Ilustrační foto z letošní akce ve vsi Mladé Buky, kde byl o akci takový zájem, že se přišly podívat i děti z ostatních tříd místní školy a také děti z mateřské školy. V únoru letošního roku byli vlastníci lesů informováni o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov a nově seznámeni s problematikou v ochraně lesa proti kůrovci. Uplynula doba, v níž je možné zhodnotit jaký je stav rozšíření kůrovce, jak se na něm vlastníci lesa, odborní hospodáři, státní správa lesů a příroda podepsali. Přírodní podmínky jsou letos pro obnovu lesních porostů velmi dobré. Chladné a deštivé počasí zpomalilo vývoj kůrovců a prodloužilo dobu pro uskutečnění všech možných preventivních zásahů proti nim. Je ale třeba počítat s tím, že se jeho výskyt projeví až v nejbližších Les a kůrovec dnech, a to zejména ve vyšších polohách. Výskyt kůrovce v zásahových zónách Národního parku Šumava je doposud trvale nulový, jednotlivé napadené stromy jsou okamžitě asanovány a zpracovány. Podobná je rovněž situace u dalších vlastníků lesů Lesy ČR, jednotlivé obce, několik fyzických osob. O něco horší je pak vývoj lesních porostů u tzv. drobných vlastníků lesa. I když většina z nich včas provedla preventivní zásahy, jsou bohužel i tací, kteří napadené stromy z různých důvodů nezlikvidovali. Jedná se však naštěstí jen o ojedinělé případy. Jak už bylo řečeno, období kůrovce teprve začíná, proto doufejme, že se udrží míra odpovědného jednání vlastníků lesů jako dosud a nedojde tak k nekontrolovatelnému šíření tohoto nebezpečného parazita. Ne všechny uhynulé stromy můžeme připsat na vrub kůrovci příčinou usychání zejména smrků a borovic je i loňský přísušek a zejména u borovice černé je to houbové onemocnění. Nejvyšší rozšíření této nemoci se vyskytuje v porostech u silnice Sušice Horažďovice, u obce Dobršín. Majitelé těchto porostů již činí opatření, která by měla lesní porost zachovat a zároveň se co nejméně dotknout půdního krytu na této extrémní lokalitě. ožp

3 Aktuality strana 3 Desáté jednání Rady města se konalo 10. května Z jednání byla přijata následující usnesení: RM neschválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč společnosti Brevis, Křenova 13, Praha 6 na natáčení cyklu Vizitky českých muzeí a galerií. RM souhlasí s navýšením zálohy ve výši Kč na realizaci projektu Sušický betlém s tím, že termín dokončení realizace bude zkrácen přibližně o cca 3 měsíce. RM souhlasí s odpisem poplatku ve výši 427 Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění odpadu (úmrtí osob). RM v rámci výjimečné přípustnosti stavby souhlasí s návrhem stavby rekreační chaty manželů Holečkových na pozemku p. č. 603/3 v k. ú. Dolní Staňkov. RM schválila smlouvy o budoucí smlouvě nájmu 96 b. j. Darje Kočičkové, Václavu Uhlířovi, Zdeňce Kašákové, Marcele Vyhnánkové, Janě Aschenbrennerové, Stanislavu Luhanovi a pověřila starostku města JUDr. Jiřinu Rippelovou podpisem smluv. RM, jako orgán města zastupující výkon valné hromady společnosti Sušické technické služby, s. r. o., neschválila účetní uzávěrku za rok Rada města, jako orgán města zastupující výkon valné hromady společnosti Sušické technické služby, s. r. o., vzala na vědomí plán hospodaření společnosti na rok RM uložila řediteli TS předložit prostřednictvím Odboru majetku a rozvoje města na příští jednání rady města podrobný plán práce na II. čtvrtletí roku 2004 včetně plánu finančního. Termín do 14. června RM uložila řediteli TS předložit do 14. června 2004 finančně vyčíslené práce provedené TS za rok RM uložila OMRM předložit na příští jednání RM kompletní zřizovací listinu DD v Sušici. RM schválila rozpočtové opatření č. 4/ 2004 Přijetí státní dotace ve výši Kč a její použití na realizaci kamerového systému. RM schválila Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 1/2004/INT mezi Městem Sušice a firmou ALAX, spol. s r. o., Štěchovice jejímž předmětem je dodávka garnýží a záclon pro úsek vedení ve výši Kč bez DPH a schválila doplnění dřevěných výsuvů pro počítačové klávesnice za předpokladu ceny nepřevyšující částku Kč za 73 ks. RM vzala na vědomí prezentaci společnosti AZS 98, s. r. o., Plzeň a uložila investičnímu technikovi připravit na příští jednání rady návrh vhodného pozemku prezentovaného záměru společnosti tak, aby záměr pronájmu konkrétního pozemku mohl být uveřejněn na úřední desce města. RM uložila OMRM připravit do konce července seznam komunikací vyžadujících nutné opravy v příštích letech a zahrnout uvedenou akci do tohoto seznamu. RM projednala nabídku finančního daru pana Jana Hrnčíře, Sušice ve výši Kč na rekonstrukci kašny v parku TGM. RM doporučila zařadit akci rekonstrukce kašny do rozpočtu roku 2005 a projednat s panem Hrnčířem možnost poskytnutí daru v příštím roce. RM neschválila zadání projekčního řešení uzavření pozemků kolem objektu kina (p. č. st. 141/2 k. ú. Sušice nad Otavou). RM neschválila uzavření smlouvy o dílo s Doc. Ing. Vlastimilem Skočilem, CSc., na vypracování Programu rozvoje města Sušice a pověřuje starostku dalším jednáním. RM schválila převod tří kusů stolků Praktik pro pacienty (inv. č ) v hodnotě 3 729,60 Kč za kus ze správy Domova důchodců Sušice na Město Sušice a jejich následné darování Nemocnici Sušice, o. p. s. RM nesouhlasí s výměnou bytu mezi manželi Chocovými, V Rybníčkách 714, Sušice, a manželi Hrabovými, Kaštanová 1180, Sušice. RM schválila změnu zásad pro přidělování bytů upravené o připomínky členů rady města takto: zvýhodnit žadatele žijící v Sušici (Albrechtice, Červené Dvorce, Divišov, Dolní Staňkov, Humpolec, Chmelná, Milčice, Nuzerov, Rok, Stráž, Volšovy, Vrabčov, Zaluží) zvýšit počet bodů z 1 bodu na 10 bodů. Žadatelé žijící mimo Sušici ponechat bez bodu. zvýhodnit pracující v Sušici nyní 1 bod (pouze pokud pracuje v Sušici žadatel), změnit na 5 bodů pro žadatele i jeho manžele/ manželku, druha/družku, pokud pracují v Sušici. nebodovat, zda žadatel nyní žije v rodinném domku, nebo v bytě nyní byt 2 body, rodinný domek 1 bod. Granty na podporu projektů z oblasti kultury, sportu a volného času dětí, mládeže a zájmových organizací, na podporu akcí a činností kulturních, sportovních na využití volného času dětí, mládeže, seniorů a zájmových organizací ve II. pololetí Žadatelé podají své žádosti na stanoveném formuláři, který je k dispozici na MÚ Sušice u E. Beníškové (č. dveří 214, tel , a D. Šedinové (č. dveří 215, tel , na internetových stránkách MÚ do Pravidelné zasedání zastupitelstva města Sušice se uskuteční: 16. června, 22. září, 24. listopadu, 15. prosince 2004 Pravidelná jednání městské rady: 21. června, 19. července, 2., 16. a 30. srpna, 13. a 27. září, 11. a 25. října, 8. a 22. listopadu a 6. prosince Zasedání rady města RM doporučila zastupitelstvu města schválit návrh pana Hoffmanna na splátky dluhu. RM souhlasí s užíváním bytu 1+1/I. kat., ul. U Kapličky 721, Sušice panem Hoffmannem po dobu dvou let za podmínky, že bude měsíčně hradit úplatu ve výši nájemného a splácet dlužnou částku ve výši Kč měsíčně. RM revokuje usnesení č. 183 ze dne ve věci přidělení bezbariérového bytu č. 4, 2+1/I. kat., Kaštanová ul., Sušice, v objektu C pro p. Lavičkovou. RM revokuje usnesení č. 178 ze dne ve věci přidělení bezbariérového bytu č. 1, 1+1/I. kat., Kaštanová ul., Sušice, v objektu A pro p. Hošťáka. RM souhlasí s přidělením bytu č. 4, 2+1/I. kat., ul. Kaštanová, Sušice v objektu č. C panu Miloslavu Hošťákovi. RM souhlasí s přidělením bytu č. 1, 1+1/I. kat., ul. Kaštanová, Sušice v objektu č. A panu Jaromíru Sejkotovi. RM v rámci řízení o vydání územního rozhodnutí souhlasí s předloženým investičním záměrem dle studie zpracované Ing. arch. Kučerou v březnu Konečná verze studie bude předložena v rámci stavebního řízení k diskusi a posouzení radě města. RM schválila změnu nájemní smlouvy ze dne mezi Městem Sušice a nájemcem chaty Svatobor v níž se nájemní vztah změní z doby určité na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce a pověřuje OMRM vypracováním příslušného dodatku k nájemní smlouvě. RM schválila záměr prodeje ESSO přístřešků z objektu kasáren Pod Kalichem a se zveřejněním záměru na úřední desce. RM schválila záměr prodeje dvou kusů převodovek z objektu předčištění v areálu Solo a souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce. RM schválila změnu nájemní smlouvy ze dne mezi Městem Sušice a Ing. Tomášem Škubnou, v níž se nájemní vztah na dobu určitou prodlužuje do a pověřuje OMRM vypracováním příslušného dodatku k nájemní smlouvě. RM schválila splátkový kalendář za odprodej ppč. 358/23 v k. ú. Sušice nad Otavou p. Marii Herynkové ve výši Kč měsíčně s 2% úrokem do zaplacení kupní ceny s tím, že návrh na vklad bude podán po zaplacení 1 2 kupní ceny. OMRM připraví na příští jednání rady dohodu o splátkách. RM neschválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1955/1 PK v k. ú. Sušice nad Otavou. Bude předloženo zastupitelstvu města. RM schválila smlouvu o financování lékařské služby první pomoci (LSPP) mezi Městem Sušice a Nemocnice Sušice, o. p. s. Jedenácté jednání Rady města se konalo 24. května. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o převodu vlastnictví Upozornění pro všechny žadatele o pronájem bytu. Do 30. června 2004 probíhá aktualizace žádostí o pronájem bytu. Netýká se žadatelů se žádostí evidovanou v letošním roce. k majetku ČR (mobilní úpravna vody) mezi Ministerstvem vnitra a Městem Sušice a pověřila starostku města podpisem smlouvy. RM doporučila zastupitelstvu schválit novou zřizovací listinu Domova Důchodců v Sušici. RM pověřila starostku města podpisem kupních smluv bytových jednotek č. 1 až 4 v domě čp. 737 ul. Villaniho, Sušice a b. j. 1 až 3 v domě čp. 738 ul. Villaniho, Sušice. Byt č. 4, čp. 738, ul. Villaniho, Sušice zatím zůstává v majetku města Sušice. RM pověřila starostku podpisem kupní smlouvy na odkoupení 128 ks kontejnerů na sběr směsného komunálního odpadu mezi firmou RUMPOLD P, s. r. o., a Městem Sušice za cenu vyjednanou maximálně však do částky Kč. RM schválila prodej OA Š Forman, SPZ KTE 08 47, r. v. 1993, vedený v inventáři Sociálních služeb města Sušice pod inv. č. HIM 1, v poř. ceně Kč, V. Černému, bytem Sušice, za odhadní cenu Kč. Příjem z prodeje využijí Sociální služby k navýšení fondu reprodukce. RM pověřila OMRM likvidací nepotřebného inventáře dle těchto pravidel: nepotřebný inventář se nabídne bezplatně všem Oznámení o době a místě konání voleb do EP Starostka města Sušice podle ust. 16 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu (EP) a o změně některých zákonů, oznamuje: Volby do EP se uskuteční Oznámení o stanovení místa konání voleb do EP číslo okrsku volební místnost vymezení okrsku (části města, ulice) 1. klubovna OV Albrechtice Albrechtice, Záluží, Milčice, Humpolec 2. Penzion Volšovka Volšovy Červené Dvorce, Volšovy, Dolní Staňkov, Nuzerov, Stráž 3. klubovna býv. školy Chmelná Chmelná 4. klubovna požární zbrojnice Sušice 5. ZŠ Komenského 6. budova gymnázia 7. jídelna SOUz Sušice 8. ZŠ T. G. Masaryka 9. Mateřská škola Smetanova ul. 10. internát SOUz Volšovská ul. 11. Úřad práce Nádražní ul. V Sušici dne v pátek dne 11. června 2004 od do hodin v sobotu dne 12. června 2004 od 8 00 do hodin Místem konání voleb do EP v městě Sušici jsou okrsky uvedené v oznámení o stanovení místa konání voleb do EP. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství a další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb. Pokud volič neobdržel hlasovací lístky, bude mu sada hlasovacích lístků vydána ve volební místnosti. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. K zajištění pořádku ve volební místnosti a důstojného průběhu hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. V Sušici dne 14. dubna 2004 organizacím a firmám, které zřizuje Město Sušice (tj. ZŠ, MŠ, ŠJ, Nemocnice, SML, SUTES, DD, Soc. služby, MKS), poté bezplatně (nebo za symbolickou cenu) ostatním neziskovým organizacím ve městě (Dům dětí, ZUŠ, ZvŠ, Gymnázium, SOU, ČČK, Charita), poté veřejnosti za cenu stanovenou komisí. Zbylý inventář, o který nebude zájem, se fyzicky zlikviduje. RM schválila komisi pro ocenění nepotřebného inventáře ve složení: Ing. V. Marek, V. Tomasová, P. Málek, Ing. J. Löffelmann a D. Čámský. RM schválila pronájem nebytových prostor v zadním objektu č. p. 255/II o výměře 15,40 m 2 paní Marii Ludvarové a pronájem části pozemkové parcely č. 1935/15 v k. ú. Sušice o celkové výměře 159 m 2 firmě Blohman, spol. s r. o., Klatovy. RM doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 563/6 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 110 m 2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. RM schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1357/ 1 v k. ú. Sušice o celkové výměře 440 m 2 a zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce. RM uděluje souhlas s podnájmem technologického zařízení kotelny v objektu na stavební parcele p. č. st. 599 v k. ú. Sušice nad Otavou. RM schválila rozpočtové opatření č. 5/ 2004 Dokončení plynofikace Sušice IČ pro stavební povolení ve výši Kč. Tato částka bude čerpána z položky Rezervy investiční záměry a projekty org. 77. RM schválila návrh Smlouvy o dílo na opravu havarijního stavu vysokotlaké strany zařízení zimního stadionu s firmou Marie Vaňková, Veselí nad Lužnicí v částce Kč bez DPH a pověřila starostku města podpisem této smlouvy. Dále RM schválila rozpočtové opatření č. 6/ 2004, částku 19 % DPH uvedené smlouvy, která činí Kč, čerpat z položky Rezerva investice a provoz, org. 73. RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o odprodeji realizované distribuční soustavy elektro NN v areálu Pod Kalichem, na pozemcích parc. č. 1254/1, v k. ú. Sušice nad Otavou, mezi Městem Sušice a firmou Západočeská energetika, a. s., a to ve výši dle znaleckého posudku, min. však ve výši Kč. RM pověřila starostku podpisem smlouvy. as JUDr. Jiřina Rippelová starostka města Sušice B. Němcové, K. Čapka, Kaškova, Na Hrázi, Na Tržišti, Na Výsluní, Na Štěbetce, Pod Vodojemem, Sadová, Tichá, Tylova, U Papírny, Volšovská Americké armády, Bašta, Havlíčkova, Kostelní, Vodní, Klostermannova, Poštovní, nám. Svobody, Na Fufernách, T. G. Masaryka, V Brance, Lerchova, nábř. K. Houry, Na Valše, Nerudova, Mostní, Ostrovní, Příkopy, Zahradní Chelčického, Gabrielova, Husovo nám., Jeronýmova, Studentská, Villaniho, V Rybníčkách, Žižkova, Fr. Procházky, Sirkařská J. Jáši, J. Palacha, 5. května, Na Svahu, Pod Antonínem, Pod Svatoborem, U Kapličky, Smetanova, Pod Rozhlednou Alšova, Bezručova, Chmelenská, Hluboká, Dlouhoveská, Krátká, Hájkova, Dr. Ed. Beneše, K Vyhlídce, Mariánská, Mánesova, Na Burince, Na Kateřince, Na Stráni, Nad Lípou, Nuželická, nábř. Jana Seitze, Palackého, Pod Kalichem, Pod Kalovy, Pod Nebozízkem, Pod Skálou, Pod Nemocnicí, Pod Stráží, Trocnovská, Táborská, U Rocha, osady Vrabcov, Divišov, Rok Družstevní, Mírová, Luční, Na Palouku, Osvobození, Pod Viničkami, Stupkova, ČSA, V Lukách, Scheinostova, Sirkařská Křičkova, Na Vojtěšce, U Rybníka, U Vodárny, U Koupaliště, Kaštanová, Volšovská mimo , Pod Lesem Hrádecká, Pravdova, Nádražní, Otavská, Nová, Pražská, V Drahelinkách, V Hrůbatech, Šumavská JUDr. Jiřina Rippelová starostka města Sušice

4 strana 4 Vzpomínka Těžké je nevzpomenout, když v očích slzy stojí, těžké je nevzpomenout, když srdce stále bolí Dne 15. června 2004 uplyne jeden smutný rok od úmrtí pana Jaroslava Řáhy z Budětic. Vzpomínají manželka, syn Jaroslav, dcera Marie s rodinou a dcera Anna. Dne 15. června 2004 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí pana Josefa Rady z Dlouhé Vsi. Stále vzpomínají manželka, děti s rodinami a ostatní příbuzní. Jan Kuťka Celý dlouhý rok se na náš díváš z toho country nebe. Sbalil jsi svůj bágl a odešel navždy na nebeský vandr dne 12. června 2003 ve svých 39 letech. A nám všem se tady na Zemi po Tobě moc stýská. Rodiče Jana Peťková a Jan Kuťka, sestry Monika a Petra, děti Jan, Lukáš a Jakub, babička a dědeček Pokorných ze Stříbra, rodina Merxbauerova, Maškova a Mitačova. Všichni kamarádi T. O. Brdští medvědi se s Tebou, Tláčo, sejdou tam u nebeských bran. Dne 19. června 2004 uplyne sedm let, kdy od nás navždy odešla paní Anna Štiková ze Sušice. Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují manžel, děti Marta a Hana s rodinami a ostatní příbuzní. A všechen bol a všechen žal i kdyby člověk vyplakal, nic nezmění ten zákon odvěký, jen dobré skutky žijí navěky. Dne 11. června 2004 je tomu jeden rok, co mě navždy opustil můj manžel Zdeněk Fenzl. Vzpomíná manželka Heluš, maminka a všichni kamarádi. Dne 9. června 2004 uplynulo osm let od úmrtí paní Marie Vaňkové, roz. Kavalové z Rozsedel. Vzpomínají manžel a děti s rodinami. Poděkování Děkujeme všem, kteří se 4. června 2004 přišli do kostela sv. Václava v Sušici naposledy rozloučit s panem MUDr. Jiřím Koukolem. Děkujeme rovněž za projevy upřímné soustrasti. Rodina Šmídova a Koukolova. Opustili nás Jan Mareš (1921), Václav Reindl (1952), Anna Wudyová (1912). Vítáme nové občánky Kristýna Kršková, Miroslav Urban, Václav Tykal, Tomáš Virus Společenská kronika Profesor Sokol na téma: Kde končí moje svoboda Česká křesťanská akademie připravila setkání s osobností, které se konalo v sušickém gymnáziu. Pozvání přijal prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., jeden z prezidentských kandidátů. Téma jeho přednášky Kde končí moje svoboda bylo určeno pro všechny věkové kategorie, ale především pro mladé lidi, kteří touží po svobodě a hledají své místo na slunci. Pod pojmem svoboda si každý představuje něco jiného. Svobody si člověk začne všímat, až když mu chybí. První touhu po svobodě začíná mít člověk přibližně v 15 letech, v pubertálním věku. Například mít svůj klíč od domu a nemuset vykládat kdy a kam jde. Obraz muže na poušti přitahuje mladé lidi, protože může jít kam chce a nikdo jej neomezuje. Nikdo mu v ničem nebrání, ale nemá moc možností výběru. Tvůrci reklamy dokáží vždy nějakou skupinu lidí chytit a zaujmout. Na reklamě můžeme zjistit co nás zajímá, co nás přitahuje. Další stupeň svobody je mít více nabídek a moci se vybrat. Před rokem 1989 oslňovala naše občany možnost výběru v západních velkých obchodních domech. Dnes máme možnost výběru nejen v obchodech, ale také při volbách, i když se někdy zdá, že tam něco chybí. Možnost výběru patří ke svobodě, ale ještě to není všechno. Fenomén svobody se objevuje také při hře. Hra, při níž se může soutěžit, přitahuje lidi od nepaměti. Ke hře patří určité oblečení, které se běžně nenosí. Každý kdo si chce zahrát si vybírá raději soupeře, který to umí, aby si zahrál. Soupeřivá hra je vždy určitý konflikt, každý chce vyhrát. Ke hře patří pravidla, která ji umožňují. Porušování pravidel hru degraduje a znamená maření času. Pravidla se u každé hry postupně zdokonalují, aby si hráči co nejlépe zahráli. Druzí lidé při Zvítězila dobrá nálada V sušickém Domově důchodců se soutěžilo stalo se už tradicí, že naši klienti jednou do roka změří síly ve sportovním klání. To letošní bylo obzvláště vydařené, zejména díky všem zaměstnancům Domova důchodců. Podpořit soutěžící přišla také starostka JUDr. Jiřina Rippelová a pracovnice sociálního odboru města. Sportovně naladěna se dostavila rovněž početná družstva z DPD Sušice a Klubu důchodců. Zahájení ve stylu olympiády provedla ředitelka domova Bc. Zlatuše Gersdorfová (samozřejmě také ve stylovém sportovním oblečení). Po společném pokřiku Sportu zdar! se všech 14 soutěžních družstev vydalo bojovat o medaile. Svou zdatnost museli členové družstev prokazovat v sedmi disciplínách. Věřte nebo ne, celou soutěž provázelo sportovní nadšení, elán a důvtip. Slavnostní vyhodnocení již VII. Sportovních her pak proběhlo ve vyzdobené hlavní jídelně. Nejlépe se dařilo družstvu z Klubu důchodců, druhé a třetí místo patřilo domácím. Medaili pro nejlepší sportovce obdržely Anna Pešková a Vladislava Lerochová. Ceny pro všechny soutěžící věnovala firma Hamé Babice, a. s., sladké odměny pro družstva Hotel Gabreta. Sponzorům touto cestou srdečně děkujeme. Nakonec jsme se společně shodli, že podle přísloví Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, u nás zvítězila především dobrá nálada. Vítězové nás budou reprezentovat na X. Šumavských hrách v Prachaticích. Už teď se těšíme na další sportovní zápolení v příštím roce! M. BARTOŠOVÁ, M. KLÍMOVÁ, DD Sušice hře nejsou omezením, ale přínosem. Lidská společnost vzniká tam, kde se svobody jedinců překrývají a vzájemně se ovlivňují. Naše společnost je velmi provázaná, i když anonymní. Například téměř vše, co nosíme, pro nás dělají Číňané. V Čechách je mnoho autonehod, protože si zde lidé vysvětlují svobodu po svém. Psychologové říkají, že lidé se cítí ve svém autě jako doma, mají dojem soukromí, neomezení a mají pocit, že si mohou dělat co chtějí. To je pocit velmi silný, který někteří nezvládají. Omezení mají pro člověka často přínosný charakter. Pravidla člověka neomezují, ale většinou mu ulehčují život. Evropská civilizace byla velmi produktivní, protože měla dobře vymyšlená pravidla. Platon řekl dvě podmínky pro vzájemné soužití lidí: Je třeba se umět stydět za chybu a mít představu, co je hanebné. Mnoho lidí nechce nic hrát, chce být baveno, čeká až se o ně někdo postará. MÚ Sušice informuje Výstavba 96 b. j. Sušice možnost prohlídky na stavbě pro nové zájemce o byty Záslužný ediční čin Po loňském vydání románu Karla Klostermanna Ze světa lesních samot vydalo nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck v Sušici další Klostermannův román V ráji šumavském. Nakladatel Dr. Radovan Rebstöck tak pokračuje v záslužné ediční činnosti jednoho z nejčtenějších českých spisovatelů. Sazba tohoto zatím posledního vydání je pořízena podle vydání z roku 1956 a respektuje jazyková pravidla té doby. V nakladatelství Dr. Rebstöck jde o 94. publikaci. Děj románu nás zavádí do Šumavy sedmdesátých let 19. století, kdy po obrovské vichřici a následných polomech vznikla broučková kalamita. Pro Dosud není obsazeno ještě několik posledních bytů, převážně ve vyšších patrech. Aktuální informace na: (bytová výstavba), nebo na tel , Zdeňka Faitová. Noví zájemci o byt si mohou prostory prohlédnout vždy v úterý v hodin při kontrolním dnu zajišťuje Ing. P. Aubrecht. V diskusi pan profesor zodpověděl řadu otázek a vyslovil některé zajímavé myšlenky. Současný americký školský systém klade důraz na kolektivní hry, které je učí spolupráci a soutěži s druhými. V Americe si nikdo nedovolí nedělat společensky prospěšnou činnost i když za ni nic nedostane. Lidé tam mají vypěstovanou sounáležitost se společností v níž žijí a jsou přesvědčeni, že jí musí něco vrátit. Mladí lidé se dnes těžko soustřeďují, jsou roztěkaní. Prostě nejsou tímto směrem trénovaní. Největší cit pro spravedlnost mají malé děti. V dospělosti tuto schopnost postupně ztrácejí. Náboženství bylo vždy nositelem pravidel. V křesťanství existuje lítost a odpuštění, které stojí mimo pravidla. Náboženství učí žít lidi v určitém řádu, podle určitých pravidel. Nebezpečné je zvyknout si na to, že nejlépe je nám, když nic nemůžeme. Politik je dnes něco mezi bavičem a hrdinou. Připravil: J. N. Děkujeme za pomoc Na úspěšné realizaci akce Den otevřených dveří Nemocnice Sušice, o. p. s., se podíleli tito sponzoři, kterým chceme ještě jednou velmi poděkovat za jejich ochotu a vstřícnost: Ing. Stanislav Karas GIO'Style Pap, a. s., Ing Roman Bruzl ZKD Sušice, Ing. Igor Sedněv Sarstedt Praha, Josef Černý Pila Žichovice, p. Požárek Aster Pharma Sušice, Vojtěch Šafář kuchyňské studio Sušice, M. Adámek Pohřební služba Sušice, p. Malaga, p. Škorpík, p. Tocháček dopravní zdravotní služba, MUDr. Doul dopravní zdravotní služba, pekárna Vacov, Vladimír Kripner Army Shop, Bambus Shop, František Švelch Tabák U Švelchů, Hana Šebestová poděkování za krásnou květinovou výzdobu, pracovníci MKS Sušice. Za všechny zdravotníky Nemocnice Sušice, o. p. s., srdečně děkujeme. Eva Kaňková, náměstkyně ošetřovatelské péče sedláky, dřevaře a lesní dělníky tak vznikla příležitost nebývalých výdělků z odvozu napadeného dřeva. Honba za penězi a mamonem se tak stává příčinou morálního rozvratu, hýření a utrácení a mnozí v rukou spekulantů se nakonec ocitají na mizině. Samotný název V ráji šumavském má tak zde ironický podtext. Prototypem lakomství, pýchy a vypočítavosti je v románu podhamerský sedlák Adam a jeho dcera Rezla. Ti nakonec přijdou o všechno a jsou tak po zásluze potrestáni. V protikladu k těmto záporným typům stojí Rankelský starý Sepp a jeho vnuk Václav jako nositelé dobrých a nezištných vlastností. Kniha má pěkný přebal s fotografií P. Hyksy. Fotografie v textu jsou od V. Sklenáře, který napsal i předmluvu. Sazbu pořídila fa Gabriel Sušice, vytiskl PB tisk Příbram. Zájemcům o Klostermannovo dílo lze nejnovější vydání V ráji šumavském rozhodně doporučit. JIŘÍ KOLÁŘ Dárcům krve Transfúzní oddělení NsP Klatovy oznamuje odběry krve na stanovených místech v jednotlivých městech a obcích, vždy v době od do hodin Klatovy Sušice sanitární den Klatovy Horažďovice

5 Z výroků tohoto typu se stal nejslavnější ten, který veliký evropský poeta Friedrich Schiller ve hře Valdštejn vložil do úst císařskému generalissimovi Albrechtu z Valdštejna, když ho v Chebu navštívili kyrysníci generála Piccolominiho, aby se přesvědčili o jeho věrnosti císaři. Valdštejn chtěl jen naznačit jak si kyrysníků váží a řekl to slovy Znám své pappenheimské, ale kyrysníci se nedali pouhým náznakem získat, odešli zatvrzení a tento obrat se stal v kulturní Evropě ve všech jazycích vyjádřenim hlubokého zmýlení. Ale my se dnes vrátíme k tomuto výroku v jiné situaci, kdy byl výrazem důvěry či spíše optimismu, že Sušičané jednou znovu porozumí zakladatelskému ideálu hudební tradice, kterou rozvíjel po druhé světové válce v Sušici profesor František Procházka. Při našich vzájemných setkáních jsem se dozvídal o těchto dobách mnohé, co by nemělo být zapomenuto, proto vybírám vzpomínky, které se úzce týkají nedávno renovovaného Smetanova sálu. Profesora Procházku si pamatujeme hlavně v souvislosti s jeho zanícenou láskou k hudbě, ale i k myšlenkovému bohatství a zpěvnosti českého verše. S jakým důrazem dokázal předvádět recitaci, to má v paměti ještě více pamětníků. Po skončené světové válce se blížila panu profesorovi čtyřicítka a stal se jedním z těch, kteří se přihlásili k budovatelskému programu presidenta Beneše, jenž byl současníky skutečně označován presidentem Budovatelem. Mnoho lidí dnes už zapomíná, že po válce bylo třeba spojit všechny síly, aby bylo možné rychle obnovit rozvrácené Československo. V té době to byl právě Eduard Beneš, který spojoval lidi zprava i zleva. Na obrázcích z této doby ostatně vidíme i v Sušici přirozenou úctu, kterou měl mezi lidmi. Slavné zdejší koncerty roku 1946 a 1947se konaly spontánně právě k oslavě narozenin presidenta Beneše. Na gymnasiu už v prvním poválečném roce 1945/1946 vytvořil profesor Procházka velký studentský orchestr, který měl po sedmi prvních a druhých houslích, čtyři violy, tři čela, dvě basy a klavír, u kterého se střídali tři studenti (celkem 27 členů) a hrál pod vedením jeho manželky, koncertní houslové virtuosky, Marie Procházkové Cittové. V roce 1946 na květnovém veřejném koncertu k uctění presidentových narozenin (v tehdejší aule gymnasia) se na dobrovolném vstupném vybralo korun, na druhém, který se konal ke 40 letům gymnasia 4. července, to byla částka podobná. Dalších koncertů rychle přibývalo v říjnu ke vzniku republiky, v listopadu ke vzniku SSSR, od ledna 1947 v rámci cyklu Hovorů s mládeží, v březnu k narozeninám TGM, v dubnu k uctění památky starosty Jana Seitze a prof. Antonína Friedla, v květnu 1947 Akademie na oslavu vítězství a další k uctění narozenin presidenta Beneše (to už bylo koncertní turné ve dnech 25. až 27. května v Žichovicích, Kašperských Horách a v Horažďovicích). Úmyslně uvádím více koncertů, aby bylo vidět, že nešlo o nějaké nařízené aktivity, ale o dobrovolnou angažovanost, která pomáhala Znám své Sušičany vytvářet radostné i slavnostní poválečné ovzduší. Je vidět, že šlo vlastně o měsíční koncerty a množství práce si pořádně uvědomíme až když připomeneme, že např. Akademie mívaly 12 až 17 nastudovaných kusů. V roce 1947 k tomu přibyly také koncerty vzácných hostů. To začalo účastí známého sbormistra Františka Stupky a skladatele Jaroslava Křičky na studentských akcích, ale i vystoupením kvarteta Národního divadla v květnu 1947, známými koncerty České filharmonie v červnu 1948 za řízení Rafaela Kubelíka, v listopadu Československého kvarteta, v roce 1949 v květnu houslového virtuosa Alexandra Plocka, v červnu celé České filharmonie pod vedením tehdy sedmdesátiletého Františka Stupky apod. Úroveň a četnost hudebních akcí v Sušici a také jejich obliba dosáhly stavu, kdy bylo třeba pomýšlet na stálý kulturní stánek. S nesmírnou obětavosti se do takového úkolu pustil profesor Procházka jako už zkušený organizátor hudebního života tehdejšího Sušicka. Stmelujícím cílem se stalo před blížícím se rokem 1949 dvojí smetanovské výročí v březnu 125 let od narození a v květnu 65 let od úmrtí Bedřicha Smetany (ve skutečnosti i dalších zlomových událostí jeho života, např. v dubnu 100 let od jeho prvního veřejného koncertu na Žofíně, v srpnu 100 let od jeho první svatby s Kateřinou Kolářovou, v dubnu také 90 let od jeho ovdovění a v říjnu 75 let od ohluchnutí). Tehdy se ve Výboru Smetanových oslav sešli František Procházka s Janem Jášou a také s dirigentem Svatobora, Josefem Suchanem. Za základní cíl zvolili uspořádat v srpnu Smetanovu výstavu, během září a října řadu koncertů a přednášek o Smetanovi a o jeho díle a v závěru října otevřít Smetanův sál jako novou koncertní síň Sušice. To všechno se i stalo mezi 28. srpnem a 30. říjnem. Pan profesor v Praze s komplikacemi, ale přece jen získal povolení na pořízení kopie známé Myslbekovy alegorie Hudby, nechal na Akademii výtvarných umění kopii pořídit a dokonce ji sám přivezl na korbě náklaďáku Historie do Sušice, dojednal se sochařem Karlem Otáhalem vytvoření sochy Poezie jako protipólu Hudby a také velkého Smetanova reliéfu do čela sálu. Sochař Otáhal později v pamětním listu nezapomněl napsat, že těžký sádrový reliéf o průměru 1,5 metru do výšky 6 metrů s ním usazovali právě pan profesor Procházka a zednický mistr Jindřich Čácha. Současně byly přeměněny dřívější balkonky vedle středního oblouku na slavnostní niky pro obě sochy, které jsou vysoké dva a čtvrt metru. Karel Otáhal začal práci na Poezii 15. září tím, že nejprve vytvořil malou sošku devatenáctileté Marie Kolářové z Loučové, která přitom stála tři hodiny modelem (bylo to u její tety v Červených Dvorcích). Od 26. září (dokončení železného lešení) vytvářel sochu už ve Smetanově sále. Modelka přitom stála ještě třikrát, vždy za přítomnosti tetičky. Socha byla dokončena 17. října a na fotografii z toho dne je zachycena i s modelkou, malým modelem a sochařem Karlem Otáhalem. Otevření Smetanova sálu 30. října 1949 tedy bylo krásným vyvrcholením smetanovských oslav a v mnoha novinách byla vysoce hodnocena houževnatost a píle prof. Procházky, s jakou řídil všechny práce. Na koncertu vystoupil jak místní Svatobor, tak místní symfonický orchestr pod vedením Mistra Křičky, mužský sbor pod vedením sbormistra Suchana, houslová virtuoska Procházková Cittová, operní pěvkyně Vecková, Jan Jáša recitoval svou báseň Bedřichu Smetanovi, za MNV promluvil ředitel A. Kopač a to vše jen skromně uvedl profesor Procházka. ZDENĚK PAPEŠ strana 5 Jubileum sušických hasičů V roce 2004 oslaví 130. výročí svého založení sbor dobrovolných hasičů v Sušici. Seriál chce ukázat na prospěšnost práce mnoha generací sušických hasičů, práce, která bývá někdy bohužel doceněna až tehdy, když slyšíme pronikavý zvuk sirén, vidíme blikavé modré světlo naděje na jejich vozech, v naší blízkosti šlehají plameny znamenající zkázu, nebo třeba město sužují ničivé povodně. Deset dílů je vyprávěním o 130 létech hasičské tradice v Sušici. Do nového tisíciletí Když se bouřlivě v celé Sušici oslavoval příchod nového století a tisíciletí, nikdo nemohl tušit, že hned následné dva roky přinesou těžkou zkoušku. Prověřily i hasiče. Obrovskou prověrkou připravenosti dobrovolných i profesionálních hasičů se staly dvě rozsáhlé povodně, jaké neměly v republice pamětníka. Po moravské katastrofě roku 1997 zalila polovinu Čech strašlivá povodňová vlna v srpnu Pro památku budoucím generacím i jako ocenění obětavé práce hasičů přehled nejdůležitějších srpnových dnů: čtvrtek 1. v poledne silná bouřka a liják, neděle 4. dopoledne silný déšť, dopoledne přeháňky, úterý 6. vytrvale od poledne prší i po celou noc, středa 7. silně stále prší, začínají povodně, Otava se rozlévá, skoro všude na jihu zátopy, čtvrtek 8. stoletá voda na Českobudějovicku, u nás stav lepší, sobota 10. varování před dalšími dešti a povodněmi, celý den opět hustě pršelo, i celou noc, neděle 11. vytrvale prší, deště se začínají měnit v přívalové, pondělí 12. celý den i noc přívalové deště, začíná nejméně stoletá voda, úterý 13. pokračují povodně, prší stále, i když ne přívalově, středa 14. déšť se změnil v přeháňky, čtvrtek 15. jedna drobná přeháňka, pátek 16. v poledne pršelo a byla bouřka, sobota 17. začala opadat voda. Nejstrašnější povodeň za řadu staletí. Voda postupně zaplavila od jihu Čech celé Povltaví a zalila Prahu. Rozvodnily se na úroveň pamětníkům neznámou i Otava, Berounka, Ohře a tisíce drobných potoků. Voda zničila řadu obcí, např. na Blatensku Metly, Mělnicku Zálezlice atd. V pondělí dopoledne přívalová vlna od Albrechtic protrhla stavidlo rybníka v Podmoklech, přetekla přes hráz a vytopila část Podmokel pod ní, hlavně mlýn Hrabětů. U Dobršína se vytvořilo obrovské jezero. Starý kamenný most v Písku zcela zmizel pod vodou, trčely pouze sochy. V Praze nejvíce zaplaveny Karlín, Kampa, části Smíchova a pobřeží Vltavy. V pátek zcela zatopeno a zničeno Hřensko. Na Labi potopeno několik lodí odstřelem náložemi, u Litoměřic voda vytvořila jezero o délce 20 a šířce 8 km. Škody na domech, mostech, tratích, silnicích atd. se počítají na desítky miliard. O život přišlo téměř 20 lidí, mezi nimi i jednadvacetilá studentka ze Sušice. Byla vedoucí na dětském táboře ve Varvažově na Písecku. V noci na chatku, ve které spala, spadl při bouřce strom a chatku rozdrtil. Po něko- lik dnů nepřetržitě ve dne i v noci vysílala Česká televize na prvním programu povodňová zpravodajství. V záběrech se objevila i podmokelská tragedie. V Sušici v pondělí od 15 do 21 hodin opět byla zaplavena část města a řeka tekla od náměstí k nádraží. Totéž se opakovalo zanedlouho, v noci z pondělí na úterý od 3 hodin do úterý do 9 hodin. Zaplaveny byly velké části města. 21. středa místní průtrže mračen a opětné povodně, u nás postiženo Klatovsko a Kolinecko, kolem Sušice silné deště, čtvrtek 22. drobnější déšť, pátek 23. odpoledne bouřka a déšť, sobota 24. dvě slabší bouřky, drob. déšť, neděle 27. dusno, odp. bouřka, silný déšť, sobota 31. dusno, v noci bouřka a silný přívalový déšť do rána. V paměti každého zůstanou trvale oči zoufalců, přicházejících v krátkém okamžiku o domovy, hrůzné zprávy o obětech povodní, televizní zpravodajství z krajin, proměněných v nedozírná jezera, bouřících toků, sesuvů domů, plavajících chat i do výšky pater zatopených objektů. Zůstanou také v paměti hasiči hrdinové oněch hektických dnů. Bezejmenné jsme je viděli na obrazovkách, vyčerpané na hranici lidských sil, kolik nocí nevyspalé, a přece jdoucí znovu a znovu tam, kde lidé volají o pomoc. Nikdo nespočítá odsloužené hodiny, neboť to nebyla služba, nýbrž pravé chlapské poslání. Častokrát jsme potřebovali ty naše, sušické, z nichž většinu dobře známe jménem. Jak mohli, přijížděli s pomocí. Také pro ně nekončil den spánkem, nýbrž se nastavoval pracovní nocí. Několik dnů, několik nocí. Jen rychle zaběhnout něco málo sníst, ve vzácné chvilce klidu položit hlavu a zdřímnout. Kolikrát se nestačili ani převléci a dlouhé hodiny pracovali v promočených oblecích a čvachtajících botách. Obětavě přijížděly do města pomáhat sbory z okolí. Tak jsme mohli vidět kupř. svojšické, budětické, podmokelské, chmelenské a další dobrovolné hasiče. Pomáhali i volšovští, když předtím množství práce odvedli povodňové vlně v části své obce. Neodpočinuli si, neváhali ani minutku a jeli. Stěhovat, čerpat, vyklízet Všichni za pár slůvek: Chlapci děkujeme. Bohužel došlo k nejsmutnějšímu. V řadách hasičů byly oběti na životech. Nejsou postaveny žádné pomníky z žuly nebo mramoru, se zlatými nápisy. Hasičům postavili takové pomníky lidé ve svých srdcích. Pomníky vděčnosti, trvalejší kamenných a se slovy, která nikdy nevyblednou a nezešednou. Pomník všem českým hasičům! Skončil jeden tvrdý rok, a začal další. Nevídaná sucha roku 2003, srovnatelná snad jen s rokem 1947, kladla vysoké nároky na připravenost hasičských sborů. Lesní požáry i požáry polních a lučních kultur bylo třeba uhasit v zárodku. Povedlo se! V Sušici došlo tak k jedinému většímu rozšíření lesního požáru na Kalovech. Uznání zaslouží vedle hasičů i správci lesů, kteří v kritických dnech a nocích obnovili nepřetržité protipožární hlídky na svatoborské rozhledně. V létech zasahoval sbor při 26 požárech a 6 živelných pohromách. Poskytl 22 zásahů technické pomoci. Bilance jistě úctyhodná! Koncem roku 2003 se začal sbor připravovat na jubileum 130. výročí svého založení. Oslavy budou rozloženy do průběhu roku Začaly v lednu valnou hromadou, přípravou vydání almanachu a řešením nadcházejících organizačních záležitostí. Hlavní oslavy 130 let práce sboru se soustředí do začátku měsíce července. Další těžký úkol představuje dokonalé a bezchybné zvládnutí zářijového Mistrovství České republiky v požárním sportu, na které se sjedou soutěžící i diváci z celé republiky. To vše představuje však nadplán roční práce. Prioritou zůstávají zvládnutí výborné připravenosti sboru k zásahům, péče o svěřenou techniku a další rozvoj pravidelné práce sboru s důrazem na růst členské základny. Letošní rok, v němž více než kdy jindy město Sušice má možnost blíže poznat své hasiče, je k tomu dobrým východiskem. MILAN POKORNÝ

6 strana 6 Král si chtěl princeznu nechat Několik stovek návštěvníků se letos i přes velmi nestálé a deštěm hrozící počasí vydalo do Pohádkového lesa, který se stejně jako v předchozích letech konal v rámci oslav Den Sušice v sobotu 22. května v Luhu. Brzy po druhé hodině odpolední se vydali návštěvníci pohádky na nelehkou cestu kuchařského pomocníka Jiříka nejdříve museli v královské kuchyni pomáhat s pečením palačinek, hasit hořící mraveniště, přejít visutý most, zachránit zlatou mušku ze spárů zlého pavouka (likvidace odporného hmyzu probíhala přesným zásahem míčkem), překonat s lodičkou velkou vodu, projít bludiště. A pokud si chtěli stejně jako Jiřík v pohádce vysloužit princeznu, museli také u princeznovských stanovišť splnit tři úkoly: vylovit z vody rybku s prstenem, navléknout šňůru korálků a od čarodějky v jeskyni získat živou vodu. Jenže pan král se nějak nechtěl své dcery vzdát, a tak si vymyslel další úkol sestavení skládaček. Knižní novinka Další novinkou v regionální literatuře je po loňských Pošumavských pivovarech Tomáše Cihláře připravovaná publikace Pošumavské sirkárny stejného autora. Vydání publikace podporuje Město Sušice, světlo světa spatří v létě letošního roku. Roku 1662 byl vystavěn v Sušici od náměstí ke klášteru kapucínskému přes ústí Roušarky do Otavy a přes Otavu kamenný most o dvou klenutích. Uprostřed mostu, kde se stýkala obě klenutí, byl pilíř, na jehož hořejší straně je kaple, v níž je ze 17. století ze dřeva vyřezaný Pán Ježíš na dolejší straně kamenná socha Jana Nepomuckého. Roku 1788 strhla povodeň půlku mostu nad Roušarkou, která byla nahrazena mostem dřevěným. Purkmistr sušický, Jiří Karl, vyučený sládek, jehož rodina pocházela z Velhartic, náramně zbožný, založil v Sušici Spolek růžencový, čili Třetí řád otců kapucínů. O Velikonocích 1859 vydal provolání k účastenství na pobožnosti, která se měla konat na odvrácení nebezpečí cholery a hrozící války. Pobožnost ta se jmenovala Pouť do Emaus. Poněvadž Karl vodíval procesí, jimž kázával, ze Sušice na Svatou Horu, byl široko daleko znám, a tak se sešli lidé nejen ze Sušicka, ale i z Klatovska, od Kolince a Plánice, z Přešticka, od Nepomuku, ze Strakonicka ano, až z Prachaticka. Bylo jich na Poslední úkol dostaly děti v cíli: odpovědět správně na otázku kterou pohádkou pro- Kniha Pošumavské sirkárny mapuje historii starých sirkáren centrální a jižní Šumavy a okrajové části Českého lesa. Jedná se samozřejmě nejen o oba podniky sušické, ale i o bývalé sirkárny v Horažďovicích, Dlouhé Vsi, Kašperských Horách, Nýrsku, Klatovech, Kdyni, Domažlicích, Nahošicích, Nemanicích, Klenčí, Kolovči, Vimperku, Borových Ladech, Strážném, Nových Hutích, Horské Kvildě, Husinci, Prachaticích a Zlaté Koruně. Její součástí je i bohatá obrazová příloha s reprodukcemi starých etiket. Kniha vydaná u příležitosti 165 let od narození sušické sirky vyjde v červenci 2004 a její předpokládaná cena bude 299 Kč. Publikaci můžete obdržet také poštou po předchozí objednávce na tel./fax nebo na mobilu red Pouť do Emaus v Sušici O půlnoci z Božího hodu na Prostřední svátek 24. dubna 1859 vyšel průvod z děkanského kostela, modlil se u kříže před lékárnou, zastavil se na mostě u kaple, kde Karl začal kázati. Lidé, kteří byli vzadu, tlačili se dopředu, aby lépe slyšeli. Tlakem jejich ulomilo se zábradlí mostu na dolejší straně a zřítilo se s lidmi do řeky. Křikem jejich a praskáním trámů povstal mezi lidmi úděs a hrůza; hnali se na část kamennou ke kapli, aby se zachránili. Pod tímto návalem rozestoupily se trámy mostu a válely se dolů. Do takto utvořené prohlubně řítili se za rachotu trámů lidé s nářkem, rykem a sténáním a nakupili se na ohromnou hromadu, Někteří, kteří byli před mostem, když slyšeli křik a hřmot, chtěli viděti, co se děje, hrnuli se dopředu a sráželi tam nové oběti. Řeka, jarním táním sněhu rozvodněná, byla zatarasena hrází z trámů a lidských těl, vystoupila a tvořila nádrž. Lidí nebylo ani tolik zabito trámy, jako potlučeno, a ti, nemohouce se vyškrábati ven z hromady na nich ležících, udusili se nebo utopili. Zbylí prchali poděšeni a jakoby šílení z místa hrůzy. Trvalo dlouho, než se vzpamatovali a se vraceli, aby pomáhali zachraňovati nešťastníky. Celé město bylo pobouřeno zvoněním na poplach. Domnívali se, že hoří. Když se dověděli, jaké neštěstí se stalo, sbíhali se k mostu u něhož ulice byly brzy zacpány, že nebylo možno se k němu dostati. Nejvíce raněných a mrtvých bylo nakupeno na ostrově pod mostem. Ku první lékařské pomoci přispěli ranhojič Josef Pišel a MUDr. Klostermann, kteří obětavě ošetřovali a obvazovali raněné, jež jim přinášeli lidé do mezimostského mlýna (nyní mlýn Pelant). Starý lékař MUDr. Zedler byl nemocný, ležel a nemohl se zúčastniti prací záchranných. Mrtví byli na počátku pokládáni na zem vedle děkanství čp. 40/I, potom odnášeni do prvního poschodí hostince U šífu Kieslingerovic, čp. 39/I (nyní je zde prodejna Foto Fišer), odkud vynesli stoly a lavice, pokryli podlahu slamou a ke zdi kolem šenkovny položili 27 mrtvol, samých ženských, jež potom přenesli do radnice. Čtenáři nám píší cházely? Letos jsme se nechali inspirovat jednou z nejznámějších pohádek Zlatovláskou. Pohádkovým lesem letos prošlo 900 dětí a jejich doprovodů. Velké poděkování od pořadatelů patří 70 organizátorům, MÚ v Sušici a firmám, které se na zdárném průběhu akce podílely. Pohádkový les byl zároveň naším příspěvkem k Mezinárodnímu dni dětí pokud jste ho letos nestihli, tak nezoufejte, příští rok bude znovu. A zase trochu jiný. Pionýrská skupina Otava Sušice Pohled, Beruška a Schody To jsou názvy tří vítězných snímků ve třech kategoriích fotografické soutěže, kterou vyhlásila ZŠ Komenského ul. pod názvem Co se líbí na Sušicku. Do soutěže se sešlo téměř třicet snímků, z nichž porota vybrala a hodnotnými cenami pak odměnila v každé kategorii tři nejlepší a také udělila zvláštní cenu za nevšední fotografii. Mladí fotografové se zaměřili na zajímavosti krásy Sušicka, ale i na rozmanitosti, nebo živočichy. Vypsané soutěže se mohli zúčastnit doslova všichni nejen z řad žáků škol, ale i z veřejnosti. Slavnostní ocenění se odehrálo ve vestibulu ZŠ Komenského, kde DDM Sušice vypisuje pro velký zájem další termín na letní tábor v Podmoklech: od 16. do 23. července 2004 cena Kč (vhodné pro děti od sedmi let). Přihlášky a informace v DDM Sušice, tel LT od 30. června do 11. července 2004 je již obsazen! Největší zásluhu při zachraňování měli mimo Pišela a Klostermanna četníci, strážníci a Židé, kteří stáli po pás v ledové vodě, stále vytahovali z hromady raněné a mrtvé a pomáhali, kde bylo třeba. Teprve ráno přišli lékaři z okolí. Z poutníků spadlo do vody přes 300; z nich bylo 54 mrtvých, 20 těžce a 50 lehce raněných. Mrtvé nepodařilo se všecky zjistiti. Byli to většinou chudí, proto se o ně jejich příbuzní a domovské obce nehlásili, aby neměli výlohy s jejich pohřbem. Byli pohřbeni nezjištěni. Tolik zaznamenal ředitel školy Josef Hozman dle vypravování pana Gabriela Kieslingera. Památek na tuto událost již není mnoho, jen v Kolinci vpravo od postranního vchodu do kostela je umístěna na zdi bílá mramorová deska s málo čitelným nápisem: V putování z vůle božské život svůj dokonala při pobožnosti Emauzské, v říši věčnou odešla Kateřina Mikšíková, roz Webrová, choť mistra papírnického. Zemřela v Sušici dne 24. dubna 1859 ve 24. roku stáří svého. S tebou Ježíši poznati, co v Emauzích učedníci. Touží manžel, dítě a rodiče i ostatní smutní. KAREL BLAHOUŠ byla výstava vítězných prací instalována v pátek 21. května. V I. kategorii (rok narození 1993 a mladší) získal první místo Čestmír Kříž (ZŠ Lerchova) s Pohledem na Sušici, Kostelní věž Veroniky Marešové (ZŠ Komenského) byla ohodnocena druhým místem a jako třetí ve své kategorii se umístil Josef Baierl (ZŠ Komenského) se snímkem Jaro. Ve druhé kategorii (roky narození ) byli oceněni: 1. Kristýna Králová (ZŠ Komenského) foto Beruška, 2. Šárka Vítovcová (Gymnázium) Muzeum, 3. Michal Vošalík (ZŠ TGM) Otava. Ocenění Dnes, na prahu 21. století, v době zdokonalujících se technologií, může člověk budit zdání, že zapomíná na to, že i on je nedílnou součástí přírody. Aby se naše ekologické smýšlení nevytratilo úplně, je třeba pozitivní vztah k přírodě rozvíjet už od školních lavic. Nenásilnou formou přiblížení ekologické problematiky byl například tzv. ekologický týden, který byl zorganizován Základní školou v Komenského ulici ve dnech od 10. do 16. května Pět školních dnů ztratilo pro tentokrát svůj obvyklý ráz. Tradiční výuku matematiky, českého jazyka, zeměpisu, fyziky apod. doplnil poutavý program, zaměřený na poznání a ochranu přírody. Ten byl přizpůsoben věku žáků tak, aby oslovoval všechny. Pro všechny bez rozdílu, dokonce i děti z jiných škol a jejich rodiče, byla připravena fotografická soutěž s názvem Co se líbí na Sušicku? Součástí ekologického projektu byla exkurze do sušické čističky, které se postupně bez umístění získal v této kategorii ještě Pavel Muller za snímek Radnice lemovaná větvemi. Ve třetí kategorii (rok narození 1987 a dříve) byla prvním místem oceněna fotografie Podzimní schody Miroslava Krauchera (SOU a SOŠ Sušice), druhé místo patří Jitce Brzákové (ZŠ Komenského) soutěžící se snímkem Zima a bronzová příčka Zuzaně Jahnové (Gymnázium) a její fotografii Ledová Otava. Soutěž má za sebou první ročník. Už nyní můžete sbírat zajímavé snímky a nápady na Ekotýden originální fotografie do ročníku příštího. as Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle se obrací s prosbou na profesionální i amatérské fotografy o poskytnutí fotografií s tématikou Sedla u Albrechtic a okolí pro vydání černobílého kalendáře na rok Podrobnosti najdete na nebo si je můžete vyzvednout osobně u p. Pavlíčka, Podmokly 7, tel Fotografie je možno zasílat průběžně, nejpozději do 30. září Všem budoucím přispěvatelům děkujeme. zúčastnila téměř celá škola, dále přednáška jednoho z pracovníků NP Šumava, pana Hubeného, který s dětmi debatoval o stavu šumavských lesů. Na celý týden byl vyhlášen sběr papíru a místo části vyučování se čistilo okolí Sušice od odpadků. A není to svým způsobem ještě užitečnější škola, škola života? Navíc krásným loveckým nožem byl odměněn nejkurióznější nalezený odpadek. A co jím bylo? Klíčky od auta. Tak pokud je někdo postrádáte Tematicky byly upraveny i hodiny výtvarné výchovy, takže všechna vytvořená výtvarná dílka se vztahovala k přírodě. Nechyběla ani práce s internetem, zajímavé informace zprostředkovali deváťáci rozhlasovými relacemi ostatním žákům školy. Třeťáky zaujalo sázení bylinek na školním pozemku a vaření bylinkových čajů, prvňáčky vytváření čapího hnízda Aktivit bylo více než dost. Týden byl završen celodenním turistickým výletem, tentokrát v okolí Čejkov a Budětic. IP

7 Kultura strana 7 Program kina Sušice Filmy, které musíte vidět Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! 10. (čtvrtek) Filmový klub Král zlodějů/král zlodějov * Příběh na motivy skutečných osudů malých ukrajinských sourozenců. Hrají Lazar Ristovski, Yasha Kultiasov aj., režie Ivan Fíla. SR/ČR/ SRN, titulky, 101 min., od 12 let (pátek neděle) Samuraj/Zatoichi * Slepý samuraj bojuje proti nespravedlnosti, sobectví a tyranii lidské zloby v Japonsku 19. století. Hrají Takeshi Kitano, Tadanobu Asano aj., režie Takeshi Kitano. Japonské, titulky, 116 min., přístupný. Rozhodně si nenechte ujít! (pondělí úterý) Van Helsing * Legendární lovec přízraků bojuje se známými monstry Frankenstein, Dracula, Vlkodlak. Ohňostroj nápadů a neuvěřitelných efektů. USA, titulky, od 12 let. Nenechte si ujít! (středa čtvrtek) Pach krve/wrong Turn * Děsivý příběh o skupince mladých lidí, která se ve virginských lesích setkává s vražedným zlem. Hrají Desmond Harrington, Eliza Dushku aj., režie Rob Schmidt. USA, titulky, 84 min., od 15 let (pátek sobota) Master&Commander: Odvrácená strana světa * Vzrušující námořní dobrodružství na pozadí napoleonských válek. Hvězdné obsazení Russell Crowe, Paul Bethany aj., režie Peter Weir. USA, titulky, 132 min., od 12 let. Nenechte si ujít, hrajeme naposledy! (neděle pondělí) Riskni to s Polly/Along Came Polly * Pojišťovací poradce si chce naplánovat i svůj vlastní život bez rizika, ale ženy mu to pokazí Hrají Ben Stiller, Jennifer Aniston aj., režie John Hamburg. USA, titulky, 90 min., od 12 let (úterý středa) Kámoš/Buddy * Velmi zajímavý příběh z prostředí dospívající norské mládeže. Hrají Nicolai Cleve Broch, Aksel Hennie aj., režie Morten Tyldum. Norsko, titulky, 104 min., přístupný. Nenechte si ujít! 24. (čtvrtek) Filmový klub Wilbur se chce zabít/wilbur Wants To Kill Himself * Tragikomický příběh o životě a smrti. Spáchat sebevraždu totiž není tak jednoduché. Hrají Jamie Sives, Adrian Rawlins aj., režie Jorgen Johansson. Dánsko/V. Británie/Švédsko, titulky, 105 min., od 15 let. 25. (pátek) Pán prstenů: Návrat krále Nadchází čas rozhodující bitvy o přežití Středozemě, putování členů Společenstva prstenů se dostává k cíli. Podaří se jim naplnit poslání a zachránit Středozem? A za jakou cenu? Hrají Elijah Wood, Ian Mc- Kellen, Liv Tyler aj., režie Peter Jackson. USA, titulky, 201 min., od 12 let. Kdo jste neviděl, rozhodně si nenechte ujít! (sobota neděle) Gothika * Jestliže je někdo mrtvý, nemusí to znamenat, že odešel. Kriminální thriller. Hrají Halle Berry, Penélope Cruz aj., režie Mathieu Kassovitz. USA, titulky, od 15 let. Samuraj června Slavný filmař Takeshi Kitano se obrátil ke klasickému žánru japonské kinematografie, samurajskému filmu. Originálním způsobem využil původně literární postavu slepého maséra a hráče v kostky, ve skutečnosti však nepřemožitelného samuraje Zatoičiho. V historickém akčním snímku využil schématu samurajského příběhu, v němž osamělý hrdina bojuje proti přesile za své pojetí cti, práva a spravedlnosti a vyprávění obohatil humorem a nečekaným spádem a dynamikou. Kitano sám ztvárnil titulní postavu a téměř celou dobu hraje se zavřenýma očima. Příprava snímku trvala deset let a příznivci tohoto žánru nebudou zklamáni. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Riskni to s Polly června Nová komedie scénáristy a režiséra Johna Hamburga je postavena na tvrzení o přitahujících se protikladech. Pojišťovací agent Reuben je hodný a čestný muž, ale také pěkný suchar. Nemá v životě štěstí manželka ho podvede hned na svatební cestě. Naopak Polly miluje nezávislost a zajímavá jídla. Jednoho dne se tito dva bývalí spolužáci setkají a pokusí se dát dohromady. Zdrojem zábavy se stává jejich nekompatibilita. V obou hlavních rolích se představí Ben Stiller a Jennifer Anistonová. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Kámoš června Norská milostná komedie nás přivádí na předměstí Osla, kde celkem podle svých představ žije v bytovém komplexu mladík Kristoffer. Bydlí s nejlepším kamarádem v podnájmu, oba si vydělávají jako lepiči plakátů a život si zpestřují recesemi. Kristoffer se všude pohybuje s videokamerou a vede si videodeník. Jednoho dne se ztratí pár kazet v TV studiu a události dostanou spád. Videozáznamy se dostanou do televizního programu a oba mladíci začnou být slavní. Jejich přátelství je ohroženo, naštěstí si včas uvědomí, co je pro ně důležité Film vypráví o norské mládeži, toužící žít volně a svobodně, popisuje dospívání hrdinů, kteří se poprvé ocitají tváří v tvář vážným problémům. Nejvýznamnější a nejprestižnější filmová cena, kterou každoročně uděluje Akademie filmového umění a vědy sídlící v Kalifornii v USA. Akademie byla založena v roce 1927 a první ocenění nazvané podle zlaté sošky Oscar bylo rovněž v tomto roce uděleno. Od roku 1956 je udělována cena i cizojazyčným snímkům a ceny jsou většinou udělovány v následujících kategoriích: nejlepší film, herec v hlavní roli, herečka v hlavní roli, herec ve vedlejší roli, herečka ve vedlejší roli, režie, původní scénář, scénář podle předlohy, střih, kamera, výprava a dekorace, kostýmy, masky, píseň, hudba, hudební aranžmá, zvuk, zvukové a vizuální efekty, cizojazyčný film. Protože už jsme možná zapomněli, které filmy ocenění získaly, připravili jsme seriál o udělených oceněních v různých kategoriích v průběhu celé historie Ceny americké akademie. Zajímavé je udělování cen nejenom v kategorii nejlepší film, kterému se budeme věnovat v tomto čísle, ale i v dalších, ke kterým se dostaneme v některém z příštích čísel Sušických novin. I československé a české filmy patří k vícekrát nominovaným i oceněným snímkům, dozvíte se tedy i o nich. Věříme, že vás, milovníky filmového umění, náš seriál zaujme a doplníte nebo osvěžíte si zapomenuté i nové informace. A nyní slíbený přehled nejlepších filmů (protože celý přehled tvoří 76 titulů, uvedeme nyní období v letech , zbývající tituly v příštím čísle SN) 1927 Wings 1928 The Broadway Melody 1929 All Quiet On The Western Front (Na západní frontě klid) 1930 Cimarron 1931 Grand Hotel (Lidé v hotelu) 1932 Cavalcade (Kavalkáda) Se začátkem nové sezony otevírá Městské muzeum novou stálou expozici, ve které se návštěvník seznámí se stručnými dějinami Horažďovic a okolí. Zcela nově jsou tu vystaveny sbírkové předměty, které byly dosud v depozitářích. Návštěvníci jsou tak vedeni po jakési dějové linii, která začíná archeologickými nálezy od pravěku až po středověk a je doplněna barevnými leteckými fotografiemi. Budou vystaveny i unikátní nálezy, např. bronzové sekerky a pazourkové Snímek má lehce ironický nadhled, slušnou dávku humoru, ale i lásky, romantiky, sympatické protagonisty i chytrý scénář. Na MFF v Karlových Varech 2003 získal cenu diváků. Časopis Cinema hodnotí 80 % super Gothika června Producenty nového duchařského hororu zaujal film Purpurové řeky, a proto své dílo svěřili do rukou stejného režiséra Mathieu Kassovitze. Název má navodit pochmurnou atmosféru, spojovanou s tímto historickým obdobím. Racionální psychiatrička se v ženské věznici setká s duchem zavražděné dívky, která ji začne pronásledovat. Nakonec pochopí, že se má stát nástrojem pomsty na sadistickém zabijákovi. Je jím velitel věznice a má k ní velmi blízko V hlavní roli Halle Berryová. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. nástroje. Život Horažďovic ve středověku dokumentuje výjimečný soubor dokladů o působení a rozvoji cechů. Jedná se nejen o datované cechovní truhly, prapory a korouhve, ale návštěvník se poprvé seznámí i s historií rodu hrnčířů včetně vystavení kadlubu na výrobu kachlů z roku Dokladem životnosti cechů a udržování tradic je řeznický kroj z 19. století. Umění středověku je zastoupeno např. dřevěnými plastikami, datovanými od 15. stol. po vrcholné baroko. Jako malou zajímavost můžeme uvést renesanční výšivku na církevním textilu. Husitské bouře a třicetiletá válka těžce dolehly na Horažďovice i okolí. Výmluvnými svědky jsou kyrysy s otvory po střelách, helmy a zbraně používané v té době. Devatenácté století pro Horažďovice znamenalo rozvoj průmyslu a celkový rozkvět. Návštěvník si může prohlédnout fotografické a listinné dokumenty o vzniku prvních větších výrobních provozů. Atmosféru doby doplňují ukázky svátečního městského oblečení, plesové šaty a jiné drobnosti denního života. V další místnosti muzea je vystaven pseudorenesanční nábytek ze staré radnice, doplněný o zajímavosti, např. fotografie posledního obecního strážníka, který vybubnovával vyhlášky. Zcela nově zde mohou návštěvníci zhlédnout doklady o židovské komunitě v Horažďovicích. Jsou zachované jednak písemnosti dokládající např. život jedné rodiny do druhé světové války, jednak památky na synagogu. Mezi unikáty středoevropského významu patří i dřevěný náhrobek ze starého židovského hřbitova. Stálou částí expozice se stala také mineralogická část. Jsou použity jednak původní fondy Filmový klub Wilbur se chce zabít čtvrtek 24. června Dánská režisérka Lone Scherfingová na sebe upozornila filmem Italština pro začátečníky a i ve svém novém snímku zachovává tradici realistického ztvárnění obohaceného o vlídnost a srozumění. Děj se odehrává ve skotském Glasgowě a jeho hrdiny jsou bratři Wilbur a Harbour. Mladší Wilbur je poznamenaný traumatem z dětství, nenávidí sebe i všechny kolem, neúnavně se pokouší o sebevraždu. Jeho bratr se naopak stará nejen o něj, ale o každého, kdo to potřebuje, přestože sám má velké starosti se svou nevyléčitelně nemocnou manželkou. Tváří v tvář jeho utrpení nakonec i Wilbur dospívá a objevuje své místo v životě. Civilně pojatý snímek těží z atmosféry starého rodinného antikvariátu i věčně sychravého města. Navzdory pochmurnému tématu je pojednán s chápavým humorem. Jeho předností jsou i výborné herecké výkony. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Víte, co je Oscar? 1934 It Happened One Night (Stalo je jedné noci) 1935 Munity On The Bounty (Vzpoura na lodi Bounty) 1936 The Great Ziegfeld (Velký Ziegfeld) 1937 The Life Of Emile Zola (Případ kapitána Dreyfuse) 1938 You Can Take It With You 1939 Gone With The Wind (Jih proti Severu) 1940 Rebecca (Mrtvá a živá) 1941 How Green Was My Valley (Bylo jednou zelené údolí) 1942 Mrs. Miniver (Paní Miniverová) 1943 Cacablanca 1944 Going My Way (Farář u sv. Dominika) 1945 The Lost Weekend (Ztracený víkend) 1946 The Best Years Of Our Life (Nejlepší léta našeho života) 1947 Gentleman s Agreement 1948 Hamlet 1949 All The King s Men (Všichni královi muži) 1950 All About Eve (Vše o Evě) 1951 An American In Paris (Američan v Paříži) 1952 The Greatest Show On Earth 1953 From Here To Eternity (Odtud až na věčnost) 1954 On The Waterfront (V přístavu) 1955 Marty 1956 Around The World In 80 Days (Cesta kolem světa za 80 dní) 1957 The Bridge On The River Kwai (Most přes řeku Kwai) 1958 Gigi 1959 Ben Hur 1960 The Apartment (Byt) Pozn. Pokud není u filmu český název, nebyl buď snímek u nás uveden nebo ho bylo možno vidět pod originálním názvem. sz Nová expozice v Městském muzeu v Horažďovicích muzea, hlavní část ale tvoří sběry prováděné pracovníkem muzea. Tato část mapuje okolí Horažďovic a je doplněna fotografiemi. Také místní zajímavost, chov perlorodek, je v této části expozice zastoupena. Jako doklady lidové kultury jsou zde umístěné textilie datované od počátku 18. století do konce 19. století. Nejnověji bude vystaven restaurovaný soubor lidových podmaleb na skle, který pochází převážně z Kvildy. Nechybí ani lidová keramika a sklo. Převážná část vystavených předmětů pochází ze sbírek Městského muzea. Zapůjčené předměty pak z Národopisného oddělení Národního muzea v Praze, z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech a Muzea Šumavy v Sušici. Na restaurování předmětů se podílejí pracovníci muzea, Střední průmyslová škola grafická a Nicol Šturmová. mh

8 strana 8 Sport Otava cup 2004 Sušici o víkendu ovládli mladí fotbalisté Čtvrtým dílem letošního mezinárodního mistrovství České republiky v automobilových soutěžích byla SEAT Rally Český Krumlov, která se jela o posledním květnovém víkendu. Na jezdce čekala technicky velice náročná trať dlouhá 640 km, přičemž 190 km bylo ostrých závodních. Jelo se 15 měřených úseků po suchém asfaltu a divácky oblíbená šotolina se objevila pouze v rallycrossovém areálu v Římově. Se startovním číslem 1 sjeli z rampy v Jelení zahradě pod českokrumlovským zámkem úřadující mistři ČR Václav Pech jun. s Petrem Uhlem na voze Ford Focus WRC. Od úvodní rychlostní zkoušky se drželi na druhé příčce průběžné klasifikace za suverénně jedoucím Romanem Krestou se Subaru, který byl o celou vteřinu na kilometr rychlejší než plzeňská posádka. Časový odstup po první etapě mezi oběma jezdci pak činil 35 vteřin. Na třetím místě přenocovali po sedmi erzetách Kopecký se Schovánkem, kteří pilotují vůz Škoda Fabia WRC. Jejich ztráta na vedoucí posádku byla však více než minutová. Dramatický V posledním květnovém víkendu proběhl v Sušici již desátý jubilejní ročník mezinárodního mládežnického fotbalového turnaje OTAVA CUP. A jak letos probíhal? Už od pátečního rána organizátorům začala náročná práce. Během dne totiž museli přivítat a ubytovat na tisíc přijíždějících účastníků turnaje. Velký dík patří také sušickému Gymnáziu, které uvolnilo své studenty, aby mohli dělat asistenty zahraničním týmům. Ještě v pátek večer proběhl na nově zrekonstruované sušické radnici slavnostní uvítací večer pro zástupce týmů. Zde byli oficiálně přivítáni radními města Sušice a vedením turnaje. Občerstvení pro hosty připravilo Střední odborné učiliště v Sušici. Od ranních sobotních hodin propukly na hřištích v Sušici, Dlouhé Vsi, Hrádku, Hartmanicích, Kašperských Horách, Žichovicích a Žihobcích fotbalové bitvy. Hrálo se jako každý rok ve čtyřech kategoriích mladší a starší žáci, mladší a starší dorost. Tentokrát se turnaje zúčastnilo 52 mužstev z Německa, Nizozemí, Slovenska a České republiky. Sušická mužstva měla své zástupce v každé kategorii a rozhodně se ve velké mezinárodní konkurenci neztratila. V nejmladší kategorii D mladších žáků soutěžilo 12 mužstev. Hrálo se na hřištích v Dlouhé Vsi a Hartmanicích. Týmy byly rozděleny do tří skupin. Do semifinále postupoval vždy vítěz skupiny a potom nejlepší tým z druhého místa. Po napínavých a mnohdy nervy drásajících soubojích nakonec mezi nejlepší čtyři mužstva postoupily slovenský SK Kežmarok a české FC Střížkov Praha, Jiskra Domažlice a Junior Praha. Sušický celek obsadil po dvou remízách a jedné výhře ve skupině Kapitán staršího dorostu Sušice Martin Šlais v utkání základní skupiny proti německému týmu RSV Eintracht Teltow. Zápas nakonec skončil nerozhodně 0:0. Kapitán starších žáků TJ Sušice přebírá od starostky města Jiřiny Rippelové pohár za druhé místo v turnaji. souboj probíhal také o bramborovou medaili mezi miláčkem diváků Emilem Trinerem a Štěpánem Vojtěchem. Trinerův Seat však sužovaly problémy s řízením a tak z boje prozatím vítězně vycházel mladší z rodu Vojtěchů s Peugeotem 206 WRC. V sobotu ráno vyrazil na trať jako první Roman Kresta a svůj náskok bez problémů zvyšoval. Nedal tak nikomu šanci a bylo to pro něj příjemné povzbuzení před nadcházející Rally Akropolis, kde bude startovat s Fordem Focus zlínského JM engineeringu. Václav Pech se však bez problémů neobešel, když na 14. rychlostní zkoušce trefil díru a prorazil levou přední pneumatiku. Za záda se mu tak pověsil Kopecký a souboj o druhé místo byl pořádně zdramatizován. Poslední úsek měřil 11 km a odstup mezi oběma piloty činil pouze 6 sekund. Václav Pech je však zkušený závodník a o stříbrnou příčku se již připravit nenechal. Od vedoucí pozice oba dělilo téměř půl druhé minuty. Po malé chybičce musel přepustit svou 4. příčku Štěpán Vojtěch ve prospěch Emila Trinera a jako C druhé místo, což stačilo pouze k postupu do utkání o celkové 5. místo. V tom pak sušičtí porazili holandský tým ASC Nieuwland Amersfoort 2:0 a potvrdili tak konečné páté místo v turnaji. Semifinálová utkání se pak hrála v neděli na hřišti v Sušici. Z nich se do finále probojovaly pražské celky FC Střížkov Praha a Junior Praha. Ten musel rozhodnout až penaltový rozstřel, v němž se nakonec radoval FC Střížkov. Třetí místo pak obsadil díky výhře nad Jiskrou Domažlice 2:0 slovenský FC Kežmarok. Utkání kategorie C starších žáků mohli fanoušci sledovat v Sušici a Kašperských Horách. Utkalo se zde 16 mužstev rozdělených do čtyřech skupin. Ze sobotních zápasů vzešli tito semifinalisté: FC Rimavská Sobota, MFK Zvolen, SK Kežmarok a domácí TJ Sušice. Domácí sehráli semifinálové utkání proti SK Kežmarok. V něm pak musely rozhodovat pokutové kopy. Ty sušičtí vyhráli 4:3 a tím postoupili jako jediní z domácích mužstev do finále. Tam je čekal další slovenský tým, do té doby suverénní FC Rimavská Sobota. Sušičtí sehráli proti vysoce kvalitnímu soupeři krásné napínavé utkání. Sice brzy prohrávali, ale nepřestali bojovat a po krásné akci gólem Marka Budila dokázali srovnat. Bohužel na začátku druhého poločasu obdrželi druhou branku. Až do konce se snažili o vyrovnání, ale pevnou obranu Slováků již nepřekonali. Přesto jim za konečné druhé místo patří velká gratulace! V kategorii B mladšího dorostu se před zraky diváků v Žichovicích a Žihobcích utkalo 12 mužstev. Z nich se do semifinále dostaly SK Čtyři Dvory České Budějovice, FK Povážská Bystrica, MFK Zvolen a jako nejlepší tým z druhého místa také domácí TJ Sušice. Ti své mladší kolegy nenapodobili a v semifinálovém utkání podlehli Povážské Bystrici jednoznačně 3:0. Jako druhý tým do finále postoupilo po penaltovém rozstřelu mužstvo z Českých Budějovic SK Čtyři Dvory (loňský vítěz v kategorii star- Krumlov opět nezklamal šestý dojel do cíle vítěz ze Šumavy Martin Prokop se Škodou Octavia WRC. Loňský vicemistr Karel Trněný dojel po technických problémech až sedmý a nepodařilo se mu tak prolomit svou letošní smůlu. V čele průběžné klasifikace tak i nadále zůstává Václav Pech. Na druhém místě se drží Jan Kopecký a na třetí příčku se vítězstvím posunul Roman Kresta, který v úvodním podniku v Rakousku nestartoval a na Šumavě havaroval. V produkčních vozech opět dominovaly Mitsubishi Lancer sedmé evoluce. Zvítězil slovenský pilot Tibor Cserhalmi před Václavem Arazimem a neustále se zlepšujícím Vojtěchem Štajfem. Skupinu A opanoval opět Josef Peták s krásným vozem Peugeot 306 Maxi. Pro stříbrný vavřín si dojel Dušan Kouřil a třetí dokončil soutěž Milan Kneifel. Mezinárodní mistrovství se tak přehouplo do druhé poloviny a dalším podnikem bude až Rally Bohemia s centrem Mladé Boleslavi, která se pojede o druhém červencovém víkendu. ab ších žáků). Ve finále jsme byli svědky vyrovnané partie, kde se obě mužstva soustředila především na defenzívu. Nakonec nejtěsnějším výsledkem 1:0 vyhrála slovenská FK Povážská Bystrica. Sušičtí nedokázali uspět ani v utkání o 3. místo a po prohře 2:0 se Zvolenem skončili čtvrtí. Rozhodně ale nezklamali a po nepříliš vydařené sezóně dokázali překvapit. Starší dorostenci svá utkání odehráli na hřištích v Hrádku. V této kategorii se z 12 mužstev mezi čtyři nejlepší dostaly FK Povážská Bystrica, RSV Eintracht Teltow, AFK Podolí Praha a také TJ Sušice. Domácí hráči měli v této kategorii obzvlášť velkou motivaci. Mnozí z nich totiž ve starším dorostu hrají poslední rok a měli tak poslední šanci, jak tento turnaj vyhrát. V semifinále je však čekal největší favorit Povážská Bystrica. Ta v současné době hraje na Slovensku druhou dorosteneckou ligu a do Sušice přijela s jednoznačným cílem zvítězit. Sušičtí však slovenský celek zaskočili pozorně bránili a k ničemu soupeře nepustili. V základní hrací době gól nepadl a tak musely rozhodnout pokutové kopy. V těch domácí nakonec nešťastně podlehli a tak na ně zbylo pouze utkání o třetí místo. Tam na ně čekal německý celek Eintracht Teltow. V tomto zápase se také v základní hrací době nerozhodlo a diváci mohli opět vidět penaltové drama. Tentokrát už byli sušičtí úspěšnější, ale třetí místo pro ně bylo jen malou náplastí za nepovedené semifinále. Finále mezi Povážskou Bystricí a AFK Podolí Praha bylo jednoznačnou záležitostí. Slovenský celek od začátku dominoval a zápas v některých chvílích proměnil téměř v exhibici. Konečný výsledek 4:0 byl tak naprosto zasloužený. Otava cup samozřejmě nejsou pouze fotbalová utkání. V sobotu od jsme mohli vidět tradiční průvod účastníků městem na stadion vedený mažoretkami Bonbon Klatovy za doprovodu muziky skupiny Y Band. Během finálových zápasů v neděli odpoledne probíhaly na stadionu TJ Sušice soutěže o sportovní vybavení věnované firmou Acra. Celý turnaj pak oficiálně uzavřelo nedělní slavnostní vyhlášení výsledků uváděné moderátorem Rádia Šumava Radkem Nakládalem. Ceny nejlepším mužstvům a hráčům předávali starostka města Sušice Jiřina Rippelová, předseda okresního fotbalového svazu Jan Červený a předseda komise mládeže plzeňského krajského fotbalového svazu František Kalista. Jasně nejúspěšnějšími týmy byli letos fotbalisté ze Slovenska Považská Bystrica zvítězila ve dvou kategoriích a Rimavská Sobota zvítězila mezi staršími žáky. Pověst kvalitních klubů si zde poněkud pokazilo mužstvo Klatov. Poté, co se neprobojovalo do semifinále, odjelo domů a v neděli se bez omluvy nedostavilo k zápasům o umístění. Jubilejní 10. ročník Otava cupu jinak ale splnil svá očekávání. Viděli jsme krásné fotbalové bitvy, penaltová dramata a vše, co ke sportovní akci patří. Poděkování patří všem pořadatelům a sponzorům, bez kterých by se turnaj vůbec nemohl uskutečnit. Na závěr snad jen na viděnou v roce 2005! JONÁŠ BARTOŠ Kategorie A starší dorost 1. FK Povážská Bystrica Slovensko 2. AFK Podolí Praha Česká republika 3. TJ Sušice Česká republika 4. RSV Eintracht Teltow Německo 5. FC Žabovřesky Brno Česká republika 6. TJ Tatran Dlouhá Ves Česká republika 7. DJK Flörsheim Německo 8. vv Jan van Arkel Ammerzoden Nizozemí 9. SK Ďáblice Praha Česká republika 10. CFC Germania Köthhen Německo 11. FC Obersulm Německo 12. TJ Přeštice Česká republika Kategorie B mladší dorost 1. FK Povážská Bystrica Slovensko 2. SK Čtyři Dvory Česká republika 3. MFK Zvolen Slovensko 4. TJ Sušice Česká republika 5. RSV Eintracht Teltow Německo 6. TJ Klatovy Česká republika 7. AFK Podolí Praha Česká republika 8. Admira Slavoj Praha Česká republika 9. SC Woerden Nizozemí 10. CFC Germania Köthhen Německo 11. vv Jan van Arkel Ammerzoden Nizozemí 12. vv Geo Sappemmer Nizozemí Kategorie C starší žáci 1. FC Rimavská Sobota Slovensko 2. TJ Sušice A Česká republika 3. MFK Zvolen Slovensko 4. SK Kežmarok Slovensko 5. ASC Niewland Amersfoort Nizozemí 6. SK Moravská Slávia Brno Česká republika 7. ABC Braník Praha A Česká republika 8. ČAFC Praha Česká republika 9. FC Střížkov Praha Česká republika 10. SC Woerden Nizozemí 11. ABC Braník Praha B Česká republika 12. AFK Podolí Praha Česká republika 13. TJ Svatobor Hrádek Česká republika 14. TJ Sušice B Česká republika 15. Grashoppers Hoogwoud Nizozemí 16. TJ Kašperské Hory Česká republika Kategorie D mladší žáci 1. FC Střížkov Praha Česká republika 2. Junior Praha Česká republika 3. SK Kežmarok Slovensko 4. Jiskra Domažlice Česká republika 5. TJ Sušice Česká republika 6. ASC Nieuwland Amersfoort Nizozemí 7. Meteor Praha VIII Česká republika 8. FC Rot Německo 9. TJ Sokol Stodůlky Česká republika 10. Oosterparkers Groningen Nizozemí 11. Germania Bieber Offenbach Německo 12. SC Woerden Nizozemí Ceny pro nejlepší hráče: kat. A starší dorost: Ján Paulíni FK Považská Bystrica SK kat. B mladší dorost: Michal Bršťak FK Považská Bystrica SK kat. C starší žáci: Martin Jaďuď MFK Zvolen SK kat. D mladší žáci: Jakub Hájek FC Střížkov Praha CZ Cena fair play ASC Nieuwland Amersfoort NL (kategorie C) Prvomájová trefa SSK Sušice pořádal 1. května 2004 jako už tradičně každý rok v tento čas závod ve střelbě ze sportovní a velkorážní pistole. Prvomájová trefa byla určena pro členy klubu. Závodilo se za příznivého počasí v přátelské atmosféře na střelnici v Podmoklech. Zúčastnilo se 15 převážně elitních střelců ze Sušice a okolí. Prvomájová trefa, její organizace a průběh, byl zcela bez problémů, za což si organizátoři vysloužili poděkování od závodníků. Všichni střelci předvedli vskutku velice dobré výkony, o čemž Konečné pořadí svědčí i bodové ohodnocení prvních pěti v každé kategorii. velkorážní pistole revolver 1. Vladimír Kripner st. 195b. 2. Miloš Kuděj 193 b. 3. Jindřich Vinter 193 b. 4. František Mottl 192 b. 5. Vladimír Kripner ml. 192 b. malorážní pistole 1. Antonín Hanus 268 b. 2. František Mottl 260 b. 3. Alan Kieslinger 257 b. 4. Vlastimil Košvanec 251 b. 5. Jindřich Vinter 229 b. VK

9 Inzerce strana 9

10 strana 10 Inzerce

11 tak to jsou oni. Zástupci čtvrtého oddílu sušických malých skautíků, Stopaři, kteří se 1. května zúčastnili ve Švihově okresního kola závodu světlušek o vlajku putovní a závodu vlčat o putovní totem náčelníka. V tomto kole skončila naše vlčata na prvním místě a postoupila do kola krajského, které se konalo 14. až 16. června v Sušici. Do Sušice se sjely ty nejlepší oddíly vlčat a světlušek z celého Plzeňského kraje, takže konkurence byla opravdu veliká a obhájit prvenství mezi vítěznými hlídkami okresních kol bylo opravdu obtížné. Na zhruba dvoukilometrové trase absolvovali všichni závodníci několik teoretických i praktických disciplin týkajících se např. poznávání rostlin, živočichů, dopravních značek, ovládání zdravovědy, šifrování, vázání uzlů atd. Sušičtí Stopaři netušili, že by i tentokrát mohlo být vítězství jejich. A přece. Po vyhlášení výsledků celého závodu odcházeli domů se vztyčenou hlavou a s putovním totemem náčelníka v ruce. Vítězství pro vlčata Jejich snaha byla oceněna a velký dík patří hlavně jejich vedoucímu, Ing. Václavu Švehlovi, který je velmi dobře a pečlivě připravil na vše, co soutěž obnášela. Snaží se o to, aby jeho vlčata vyrostla ve vzorné skauty a probouzí v nich zájem o přírodu a o vše, co skauting obnáší. Nyní cesta malých skautů míří do celostátního kola, které se uskuteční v září v Brně. Budeme jim všem držet palce, aby dobře a čestně reprezentovali naše město a celý Plzeňský kraj. lk Informace/Sport Za chladného, ale slunečného počasí se konalo v sobotu 15. května v Sokolově úvodní soutěžní kolo letošního atletického oblastního mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje v mládežnických kategoriích. Sušický atletický oddíl postavil letos družstva starších žáků a žákyň, dorostenci startovali pouze jako jednotlivci. V kategorii starších žákyň byla z našich děvčat nejlepší Míša Kršková, která v bojovném závěru běhu na 800 m obsadila pěkné třetí místo časem 2:34,43 min. a přidala ještě body za 5. místo na 300 m v čase 45,59 s. Do finale sprintu na 60 m se prosadila Alexandra Jínová, která zde obsadila 6. místo časem 8,45 s. Další bodovaná umístění přidaly ještě Věra Mikušová desátým místem na 800 m za čas 2:51,18 min. a Radka Půroková ve skoku vysokém, kde výkonem 136 cm obsadila rovněž 10. místo. Celkově obsadilo naše nepočetné družstvo solidní 6. místo. Družstvo starších žáků, které má letos poměrně velké ambice, nastoupilo v silné konkurenci Sušičtí modeláři přivezli dvě medaile Poslední květnovou sobotu pořádal DDM Horažďovice v Týnci krajský přebor leteckých modelářů žáků. V kategorii H (házedla) soutěžili modeláři z Kašperských Hor, Horažďovic, Klatov, Sušice a Plzně. Naše sušická šestičlenná výprava přivezla dvě medaile a další pěkná umístění. Ve skupině žáků tříd získal stříbro Standa Vrba, Ondřej Uher obsadil 4. místo, ve skupině tříd obsadili Radek Jelínek 4. místo, Pavel Bartoš 6. místo a Michal Haveisen 7. místo, ve skupině tříd byl bronzový Jiří Marek. Akce se opravdu vydařila. Modeláři porovnali vzájemně své schopnosti, zhlédli ukázku modelu RC (rádiem řízené). Všichni už se těší na letecký den, který bude pořádat DDM Horažďovice v sobotu 25. září. Zveme všechny, strana 11 Atleti zahájili úspěšně kteří chtějí příjemně strávit volný čas a možná získat koníčka na celý život. Poděkování patří vedoucímu kroužku sušických modelářů JUDr. Karlu Hájkovi, který dětem věnuje spoustu svého volného času, předává jim své bohaté modelářské znalosti, učí je zručnosti, trpělivosti a pečlivosti. A co říci na závěr? Koho by nepotěšilo, když malý modelář ráno vstává se slovy: Dnes bude hezký den, odpoledne máme kroužek. zv Tábor ukrytý u vody Letní tábor Králíci 2004 Třítýdenní stanové táboření (obvykle dětí) se koná už pojedenácté od 2. do 24. července 2004 u Rajského mlýna poblíž Čachrova. Oddíl Kondoři tradičně tuto akci pořádá na louce obklopené lesem, říčkou Ostružnou a potokem. Je otevřena pro všechny zájemce ve věku od devíti do patnácti let. O otevřenosti tábora svědčí i to, že jen malá část účastníků je z pražského oddílu a většina se tedy navzájem pozná až na táboře. Hry, hříčky, poznávání života v přírodě to jsou hlavní činnosti na louce i v lese. Velká táborová hra byla minulý rok ve znamení pomoci zapomenutým šumavským skřítkům. Letos poskytla inspiraci kniha Daleká cesta za domovem a tábor se tedy jmenuje Králíci. Tábor je pro všechny, kteří hledají cenovou dostupnost, možnost naučit se spoustu nových věcí v přírodě, krásné klidné prostředí a hlavně dobré kamarády a radost při hrách. Více se dozvíte na internetové stránce oddílu Kondoři: nebo na tel , (Michal Majzner). Třikrát první, jednou druhé mladší žákyně jednotlivci: 60 m běh: 1. M. Kršková (ZŠ TGM Sušice) 600 m běh: 1. B. Možná (ZŠ Lerchova Sušice) hod míčkem: 1. A. Hanusová (ZŠ Lerchova Sušice) štafeta: družstva: 2. ZŠ Lerchova ul. Sušice 1. ZŠ Tolstého Klatovy 2. ZŠ Lerchova ul. Sušice 3. ZŠ Čapkova Klatovy mladší žáci jednotlivci: 1000 m běh: 1. M. Mráček (ZŠ TGM Sušice) 60 m běh: 1. P. Synek (ZŠ Lerchova ul. Sušice) hod míčkem: skok do výšky: skok do dálky: štafeta: družstva: 2. S. Novosad (ZŠ Lerchova ul. Sušice) 3. J. Rada (ZŠ Lerchova ul. Sušice) 2. P. Velký (ZŠ TGM Sušice) 3. J. Rada (ZŠ Lerchova ul. Sušice) 1. P. Synek (ZŠ Lerchova ul. Sušice) 2. T. Janout (ZŠ TGM Sušice) 1. ZŠ Lerchova ul. Sušice 1. ZŠ Lerchova ul. Sušice 2. ZŠ Plánická Klatovy 3. ZŠ Tolstého Klatovy starší žákyně jednotlivci: 60 m běh: 1. M. Jedličková (ZŠ Lerchova ul. Sušice) skok do výšky: 1. M. Jedličková (ZŠ Lerchova ul. Sušice) 2. M. Marková (ZŠ TGM Sušice) vrh koulí: 2. I. Tučková (ZŠ Lerchova ul. Sušice) štafeta: družstva: 3. ZŠ Lerchova ul. Sušice 1. ZŠ Lerchova ul. Sušice 2. ZŠ Klatovy, Plánická 3. ZŠ T. G. Masaryka Sušice starší žáci jednotlivci: 60 m běh: 1. M. Košťál (ZŠ TGM Sušice) 2. M. Ron (Gymnázium Sušice) 1500 m běh: 1. J. Paták (Gymnázium Sušice) skok do dálky: 1. F. Mužík (ZŠ Lerchova ul. Sušice) M. Ron (Gymnázium Sušice) J. Voják (ZŠ Lerchova ul. Sušice) skok do výšky: 3. Š. Svoboda (ZŠ Lerchova ul. Sušice) štafeta: družstva: 11 družstev a nakonec obsadilo těsně 4. místo za týmem Startu Karlovy Vary. Naši závodníci však předvedli některé vynikající individuální výkony. Tak především Karel Zdeněk svými vítězstvími na 200 m př. (27,72 s) a ve skoku vysokém (178 cm) způsobil u našich soupeřů značné překvapení. Připomínám, že jeho čas na překážkách by v minulém roce stačil v mistrovství ČR na medailové umístění. Rovněž Honza Paták vítěz na 1500 m př. (5:01,26 min.) své soupeře deklasoval a získal zároveň i titul západočeského mistra pro letošní rok. Zároveň jako mistrovský závod se běžela i štafeta na 4 60 m, kde TJ Sušice v sestavě Paták, Zdeněk, Synek a Ron získala třetí místo. Z dalších bodovaných výkonů bych chtěl uvést 8. místo Martina Rona na 60 m (7,85 s) a 10. místo Petra Synka (7,94 s) oba si vytvořili kvalitní osobní rekordy. Na 800 m příjemně překvapil nováček v sestavě všestranný Martin Rajtmajer, který bodoval v kouli 5. místem a výkonem 11,14 m a na 800 m jako 9. časem 2:26,93 min. Bodovala také druhá sušická štafeta v sestavě Rajtmajer, Prášek, Sedina a Mareš. Družstvo doplnil ještě Václav Sládek výkonem 53,12 s na 300 m trati. Z našich dorostenců (loňských žáků) se představili Petr Hranička, který si vyzkoušel hod koulí a byl devátý výkonem 8,46 m a zvládl i náročnou trať 400 m př. časem 68,44. Honza Nešpor byl na 800 m 8. v čase 2:22,22 min. a při své premiéře na rodinné trati 400 m př. zaběhl čas 64,84 a byl devátý. Přesto, že nám někteří závodníci z různých důvodů při prvních mistrovských závodech chyběli, naznačili především naši starší žáci, že se letos můžeme těšit na přední místa v pořadích západočeského regionu a že jsme i mezi silnými atletickými kluby stále více vidět. ZDENĚK NEŠPOR. Tolik medailí získali sportovci ZŠ Lerchova ul. Sušice, která letos již popáté pořádala Okresní finále Poháru rozhlasu 20. a 21. května na sušickém atletickém stadionu. Na zajištění soutěže se dále podílel oddíl TJ Sušice, OP AŠSK ČR a Pošumavské sdružení Klatovy. V šesti disciplínách a závěrečných štafetách se představila družstva mladších a starších žáků ze základních a středních škol. Ta nejlepší čekají na pozvání do krajského finále v Domažlicích Ziskem třech zlatých a jedné stříbrné medaile se ZŠ Lerchova ul. stala nejúspěšnější v rámci klatovského okresu. K vidění byly i velmi dramatické okamžiky, zejména v kategoriích starších žáků, kdy o umístění na nejlepších místech rozhodovaly často jen desetiny vteřin. Do soutěže družstev se započítávají výsledky dvou závodníků v každé disciplině a 1 štafeta. Nejlepší výsledky sušických sportovců a výsledky družstev na prvních třech místech: 3. ZŠ Lerchova ul. Sušice 1. ZŠ Lerchova ul. Sušice 2. ZŠ Klatovy, Plánická 3. ZŠ Klatovy, Tolstého zs

12 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 11. do 25. června 2004 SUŠICE Společenská zábava pondělí 21. června v hod. Sokolovna Úsměvy s Jiřím Lábusem Klubový večer SDS Klatovy neděle 13. června ve hod. Sokolovna Pro dobrou náladu hraje harmonikář Jan Vondrášek z Klatov Promenádní koncerty na sušickém náměstí sobota 19. června od hod. hraje SOLOVAČKA Upozornění! MKS Sušice přijímá přihlášky do Kurzu taneční a společenské výchovy POUZE CHLAPCI! Tradiční Kloub Sokolovna tel PDA Sušice diskotéka každý pátek od hod. Muzeum Šumavy Tel., fax: úterý sobota a hod. neděle hod. stálá expozice: sušické sirkařství, šumavské sklářství, sušický cínový poklad, regionální dějiny Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek a hod. Půjčovna pro děti : pondělí, středa, pátek hod. v době každých prázdnin a hod. Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce tel , pondělí čtvrtek a hod. Redakce SN tel , fax: Kino pokladna otevřena od hod. tel , Informační středisko budova radnice, nám. Svobody provozní doba do pondělí pátek a hod. sobota hod. tel , nebo Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě otevřeno celoročně denně mimo pondělí a hod. Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel Informace Městské informační středisko tel , veřejná internetová stanice Kašperské Hory společenská zábava června výstavní síň radnice Výstava obrazů Jan Živný každou sobotu od hod. Sokolovna Disco pořádá R. Volf Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky Muzeum Šumavy tel (historické pracoviště) (přírodovědné pracoviště, pokladna) stálá expozice Život a příroda Šumavy, šumavské sklářství úterý sobota a hod. neděle hod. výstava Memento mori Smrt jako brána do věčnosti v historických dílech výtvarného umění trvá do konce října 2004 Galerie Kašperské Hory tel v prostoru Galerie prodejna skla a upomínkových předmětů, otevřeno celoročně úterý neděle hod. 1. června 31. října 2004 výstava Umění lehce erotické něžné motivy ve výtvarné kultuře století Informace Městská knihovna tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko tel. kultura , informace Veřejná internetová stanice Železná Ruda Muzeum Šumavy tel úterý sobota a hod. neděle hod. stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, nábytek, šumavské hamernictví Horažďovice Kino Otava Tel Změna programu vyhrazena! 10. června (oba dny ve hod.) Výplata Pamatuj si budoucnost! Thriller. USA, tit., od 12 let června (oba dny ve hod.) Mazaný Filip Ostře nabitá parodie s Tomášem Hanákem a Vilmou Cibulkovou v hlavních rolích. ČR, od 12 let června (oba dny ve hod.) Scary Movie 3 Varování: Teď umřeš, ale smíchy! Přístupná hororová komedie. USA, titulky června (oba dny ve hod.) Choking hazard První česká zombie komedie. Od 12 let června (oba dny ve hod.) Lidská skvrna Vážený univerzitní profesor a jeho obrovské skličující tajemství. Drama USA, titulky, od 15 let června (oba dny ve hod.) Gothika Jestliže je někdo mrtvý, nemusí to znamenat, že odešel. Thriller. USA, titulky, od 15 let června (oba dny ve hod.) Kill Bill 2 velké finále nejnovějšího filmu Quentina Tarantina. Akční thriller. USA, titulky, od 15 let. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel pátek 18. června v hod. 2. repríza Agatha Christie: Neočekávaný host Detektivní hra v podání horažďovického ochotnického souboru. Režie Karel Šťastný ml. Předprodej vstupenek v kině Otava, tel Informační centrum zámek (naproti muzeu) tel , úterý pátek hod. sobota hod. Městské muzeum tel ; otevřeno červen až září celoročně badatelské služby, dotazy možno em: 10. ročník zámeckého hudebního léta Z důvodu restaurování fresek ve velkém sále městského muzea, které potrvá do konce r. 2004, se všechny koncerty budou pořádat ve hřbitovním kostele sv. Jana 25. června v hod. Societas Incognitorum Brno (vokální soubor) Program ze skladeb Salamona Rossiho (v hebrejštině), doplněný skladbami C. Monteverdiho 9. července v hod. Žesťové trio Orchestru Národního divadla 24. července v hod. Libor Janeček kytarový recitál 13. srpna v hod. Soubor Lyra da Camera W. A. Mozart a jeho čeští současníci 29. srpna v hod. Lenka Baarová, Jan Niederle flétnový recitál s doprovodem orchestru Klatovy Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. tel , Prodej katalogů, pohledů a plakátů výstava Fotografie?? Nástup fotografie v českém výtvarném umění devadesátých let. Potrvá do 18. července 2004 Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel Sýpka Klenová Výstava z 5. Mezinárodního sympozia výtvarných akademií Contacts. Potrvá do 1. srpna Zámek Klenová Stálá expozice historického nábytku a českého umění 20. století ze sbírek galerie. Podstatnou část expozice tvoří dílo Vilmy Vrbové Kotrbové denně kromě pondělí a hod. Edoardo Villa sochy Výstava potrvá do 25. července 2004 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše úterý pátek a hod. tel , Stálá expozice: Historie Klatovska JUDr. Karel Hostaš výstava k životnímu výročí významné osobnosti klatovského společenského a politického života (trvá do 4. července 2004) Ivan Hostaša výstava keramiky (trvá do 4. července 2004) vitriny ve vstupní hale muzea Knihovna archiv studovna pondělí a středa a hod. Chanovice Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství jihozápadních Čech. Volně přístupná exteriérová expozice. Pro hromadné výpravy (20 45 osob) po předchozím objednání na adrese: s výkladem průvodce. Kulturní památky Hrad Rabí tel., fax: , každý den mimo pondělí a hod. do 31. srpna již tradiční ukázky proletů dravých ptáků na louce pod hradem 27. června slavnostní otevření podzemního kostela Nejsvětější trojice 27. června 31. srpna Tichá místa výstava fotografií Radovana Kodery v podzemí kostela Hrad Velhartice tel , denně kromě pondělí hod. až do 30. září Verneovky podle Karla Zemana Originální hravá expozice pro děti i dospělé s možností projít se tajemným světem J. Verna ve filmových kulisách K. Zemana sobota 19. června od hod. Den poezie IV. ročník, vystoupení autorů s původní i převzatou tvorbou, přednášky, speciální prohlídky, host P. Štěpánek sobota 19. června v hod. koncert J. Hutky Hrad Kašperk tel , denně kromě pondělí hod. pátek 11. června Slavnostní otevření západní věže a druhého prohlídkového okruhu. Představení skupiny Krless, Bára a Spoty, Romantika nebo Continuo přesný program na plakátech. Od 12. června budou prostory západní věže zpřístupněny veřejnosti. 25. června od hod. Koncert skupiny Shannon v hradním paláci (irská tradiční hudba) Hrad Švihov tel denně mimo pondělí a hod. Na hradě je instalován renesanční nábytek, přístupná je hradní kaple s freskou sv. Jiří a sbírkou gotických plastik, taneční sál s nádherným renesančním kazetovým stropem a hradní zbrojnice. Úřední hodiny pro vyřizování vašich záležitostí Úřad práce tel , fax: pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. Referát státní sociální podpory tel pondělí, středa hod. pátek hod. Notář (budova bývalé interny) pondělí hod. Katastrální úřad tel pondělí hod. středa hod. Finanční úřad tel , pondělí, středa hod. Telefonní čísla, která bychom měli znát lékařská pohotovost 155 požární ochrana 150 městská policie , Policie ČR 158, Poruchy elektřiny, plynu, vody: (služba 24 hod., denně i o víkendech a svátcích) Západočeská energetika Plzeň Zubní pohotovost funguje v době hod. 12. a 13. června MUDr. Jandová ( ) 19. a 20. června MUDr. Volf ( ) 26. a 27. června lékaři poliklinika jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

13 příloha 1

14 příloha 2 Svátek Slabikáře Přivítání do světa samostatných čtenářů osladil krásný marcipánový dort. Vítejte v Evropě Tak se jmenovala akce, kterou pro ZŠ T. G. Masaryka v Sušici u příležitosti vstupu ČR do Evropské unie připravili přátelé z družební školy v Arnbrucku. Jejím cílem bylo město nazývané Perla na Dunaji Pasov. Vyrazili jsme ráno. Cestou nás provázelo sluníčko a dobrá nálada. S dětmi a učiteli z Arnbrucku jsme se setkali u městečka Ringnach a společně pak pokračovali do Pasova. Naší první zastávkou na tomto místě byla Horní sněmovna. Zde jsme navštívili výstavu, která nás zavedla do Pasova v době baroka. Děti měly možnost vyzkoušet si jak by jim slušelo barokní oblečení, zahrát si zajímavé hry ze 17. a 18. století a dokonce se poklonit císařskému páru Leopoldovi I. a Eleonoře von Pflanz Neuburg, který v Pasově slavil svou svatbu a oddávajícím nebyl nikdo jiný než pasovský biskup. Na závěr prohlídky jsme si vyrobili barokní loutky. Pod rukama dětí ožili princové, čarodějnice, draci a další pohádkové postavy. A že se jim opravdu povedly, si mohly vyzkoušet samy, když si s nimi zahrály stínové barokní divadlo. Z muzea jsme se vydali na vyhlídkovou trasu. Pod námi se hrdě tyčilo město Pasov. Viděli jsme i soutok tří řek a dokonce jsme se podívali i do Rakouska, neboť hranice s tímto státem prochází právě Pasovem. Nakonec jsme sešli dolů do města a prohlédli si Svatoštěpánský chrám s největšími chrámovými varhanami na světě. Den rychle uběhl a my se na břehu Dunaje loučili. Ani se nám domů nechtělo, protože v Pasově bylo opravdu velmi krásně. Už teď se všichni těšíme na podzim, kdy s našimi přáteli z Arnbrucku budeme putovat po Šumavě. jš Ve středu 5. května měla Základní škola T. G. Masaryka další důvod uspořádat dětem zaslouženou oslavu,. Naši prvňáčci dočetli svůj Slabikář a mohli se radovat, že už znají všechna písmena a slabiky. Konečně se tak pustí do báječného dobrodružství ruku v ruce Aktuálně CA MKS sobota 3. července oblíbený výlet do Safari ve Dvoře Králové sobota 24. července katedrála Kladruby, klášter Teplá a M. Lázně sobota 7. srpna Vesnice řemesel a umění u Lysé nad Labem sobota 28. srpna Výstava Země živitelka České Budějovice Otáčivé hlediště v Českém Krumlově středa veselohra vhodný dárek k vysvědčení, možný doprodej vstupenek bez dopravy! Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák králem pátek Tři mušketýři činohra pátek Labutí jezero balet pátek Lucerna činohra s knihou. Při té příležitosti byli pozváni všichni tatínkové, maminky i sourozenci, aby se společně se šikovnými prvňáky radovali z jejich prvního krůčku do světa malého čtenáře. Celé odpoledne bylo zpestřeno nejen pásmem písniček a básniček, ale i pohádek které si děti připravily se svou paní učitelkou. A tak se najednou ve třídě objevila Červená Karkulka, vlk či bába s dědkem z pohádky O veliké řepě. Odměnou za výborně odvedený kus práce se pro děti stal obrovský, marcipánem ozdobený dort a zároveň dáreček připravený pro každého dětského čtenáře. A co jiného mohly děti ke svému Svátku Slabikáře dostat než krásnou knížku plnou tajuplných dobrodružných příběhů skřítků Buma, Bama a Bima. Popřejme jim tedy pěkné a ničím nerušené počtení! Ale ani na budoucí prvňáčky škola nezapomněla. V uplynulých dvou týdnech navštívili naši školu žáčci budoucí první třídy. Seznamují se tak s prostředím, ve kterém se budou vzdělávat po několik následujících let a zkouší, jaké to je, zasednout do školních lavic. Děti přišly samozřejmě v doprovodu svých rodičů, se kterými tak navazujeme první kontakty, jež by měly vést ke zdárné spolupráci rodiny a školy. Učitelky prvních tříd ZŠ TGM v Sušici Poslední volná místa! Katalogy CA MKS jsou k dispozici v kanceláři MKS, informace najdete také na Plán odpadového hospodářství před dokončením V našem kraji právě vrcholí příprava a projednávání Plánů odpadového hospodářství (dále jen POH). V 43 zákona o odpadech se hovoří o tom, že POH kraje má být v souladu se závaznou částí řešení Programu odpadového hospodářství ČR. Jaký to má smysl? Má POH krajů vůbec smysl bez ohledu na paragrafy a zákony? Příklady dosud zpracovaných krajských plánů dokládají, že ano. Především kraje samotné deklarují a garantují dlouhodobé trendy v nakládání s odpady, které budou následovány podnikatelskými aktivitami. Zcela jasně jsou v plánech definovány požadavky na kvalitu, a to jak v činnosti oprávněných osob, tak i ve výkonu veřejné správy, v prevenci, v informacích, v kontrolní činnosti, v oblastech výchovy a osvěty atd. Každý původce odpadů může ve svém POH porovnat současnou praxi v nakládání s odpady s očekávanými požadavky vyjádřenými standardy technické vybavenosti a rozhodnout se, zda očekávaných cílů v závazné části plánu je schopen dosáhnout nebo musí u sebe realizovat změny. POH krajů dále jasně stanoví jaké změny současného systému odpadového hospodářství jsou efektivní na úrovni obcí (např. objemné odpady), mikroregionů (např. stavební odpady) a kraje (např. autovraky) a jaká pouze na úrovni celostátní (např. odpadové oleje), či dokonce mezistátní (přenosné zdroje proudu). Zpracovatelé plánů označují za nepřínosnější proces projednávání návrhů ono postupné uvědomování si nezbytnosti dohodnout se už jen proto, aby obce dosáhly na fondy EU. Právě to posílení soudržnosti regionů a mikroregionů je zřejmě podstatou podpory ze strany EU a tím pravým smyslem členství České republiky v tomto společenství. Základní principy nakládání s odpady v Plzeňském kraji podpora prevence vzniku odpadů, zpomalování trendu nárůstu produkce odpadů v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, snižování měrné produkce odpadů podpora systému separace dle využitelných složek komunálního odpadu a odděleného sběru nebezpečných složek komunálního odpadu podpora systému pro materiálové nebo energetické využití odpadů omezování skladování odpadů, snížení počtu skládek, rekultivace zaplněných skládkových prostor podpora integrace obcí za účelem společného řešení nakládání s komunálními odpady, vybudování sítě zařízení pro nakládání s odpady v kraji v rámci integrovaného systému vybudování krajského centra pro odpadové hospodářství Rozdělení zodpovědnosti Rozdělení zodpovědnosti na jednotlivých úsecích nakládání s odpady a úrovních řízení odpadového hospodářství vyplývá z konkrétních zákonných ustanovení a prováděcích předpisů k těmto zákonům, které definují povinnosti jednotlivých subjektů a osob. Těmito osobami jsou původci odpadů (rovněž obce), povinné osoby, kraj a stát. Původci odpadů Povinnosti původců odpadů jsou stanoveny především zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcími vyhláškami k zákonu, zejména vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Dalšími dokumenty stanovujícími povinnosti původcům jsou POH ČR, POH kraje a rovněž připravované POH původců odpadu. POH původce odpadu zapracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než t ostatního odpadu. POH původce se zpracovává na dobu nejméně pěti let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do tří měsíců od změny podmínek. Původce odpadu je povinen zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do jednoho roku od vyhlášení závazné části řešení POH kraje. mu

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více