Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI"

Transkript

1 v Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI CITÁT Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší. ~Jan Werich~ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Vážení občané, od se bude měnit Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ve vyhlášce budou změněny termíny splatnosti místního poplatku. Detaily změn budou upřesněny po zasedání Zastupitelstva města dne (pozn. redakce - po uzávěrce tohoto vydání JN). Odbor výstavby a ŽP PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM Děkujeme všem rodičům dětí navštěvujících školní družinu za sponzorský dar na zakoupení her a hraček. vychovatelky ŠD při ZŠ Jiříkov Kolářová Lenka a Kohoutová Jaroslava VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, nastává opět sváteční čas, období, které pro většinu z nás patří k nejkrásnějším v roce. Jsou to dny adventu, ohlašující tradiční svátky. Čas klidu a pokoje, čas sladce vonícího cukroví, čas nazdobených vánočních stromků, splněných přání. Blíží se konec roku a s ním vánoční svátky, očekávané hlavně našimi nejmenšími. Ti už se určitě těší na dárky, až je budou netrpělivě rozbalovat u vánočního stromku. My dospělí už můžeme jen vzpomínat na dobu, kdy jsme počítali, kolikrát se ještě vyspíme, než k nám přijde Ježíšek. Ale to neznamená, že bychom se na Vánoce netěšili, protože radost a spokojenost našich dětí, vnuků či partnerů nás dokáže naplnit velmi příjemnými pocity. Ale Vánoce, to nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí. Štěstí hlavně v tom, že jsme spolu. O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Přeji Vám, ať je po Vašem boku vždy někdo, s kým se můžete o to všechno krásné podělit. Věřím, že i Vy, v tento čas dokážete alespoň na chvíli zapomenout na všední shon a budete moci svátky prožít v radosti a pohodě. Děkuji všem, kteří se svou celoroční námahou a poctivou prací zasloužili, abychom si mohli společně tento krásný čas v klidu vychutnat, krásný čas Vánoc připomenout a v klidu i pohodě především prožít. Přeji Vám z celého srdce ty nejkrásnější Vánoce. Michal Maják starosta Města Jiříkov VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne se konalo vítání nových občánků Města Jiříkov. Přivítáni byli Kristián Miko, Pavel Wittgruber, Josef Otradovský, František Sivák, Zdeněk Havlík, František Mareš, Nikola Rajčanová, Marie Marešová, Anna Elizabeth Debären, David Dulai, Nikola Meidlová, Max Muschalik, Jan Běhounek, Laura Spáčilová, Tadeáš Stibor, Sára Marešová TŘÍDĚNÝ ODPAD - ROK 2012 svozové termíny firmy Pro EKO Varnsdorf zelené a žluté pytle KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD v areálu Drobné provozovny ST: 13:00-16:00 SO: 09:00-13:00 SBĚRNÝ DVŮR VE FRANTIŠKOVĚ ULICI pro nebezpečný odpad PO - PÁ: 11:00-14:00 SO: 08:00-12:00 ZAHÁJENÍ ADVENTU V JIŘÍKOVĚ ( ) foto a koláž: Michal Gavlík PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2012 VÁM PŘEJE REDAKCE JIŘÍKOVSKÝCH NOVIN

2 POMOC V NOUZI Před dvěma lety diagnostikovali lékaři mému otci počínající stařeckou demenci. Slíbila jsem mu, že se o něj postarám. Bohužel jeho stav se během posledního roku velmi zhoršil a já cítila, že mi síly ubývají. Sama jsem již v důchodu a péče o mého tatínka mě začala natolik zmáhat, že jsem uvažovala o jeho umístění v Domově pro seniory. Shodou okolností mě navštívila moje dlouholetá kamarádka. Když jsem jí vyprávěla o situaci, která mi začala,,přerůstat přes hlavu, přivedla mě na myšlenku využít Odlehčovací službu Kostky Krásná Lípa, která poskytuje možnost zastoupení v péči o člena rodiny. Již další den jsem se rozhodla je kontaktovat. ZASTOUPÍME VÁS V PÉČI O VAŠE BLÍZKÉ Posláním odlehčovací služby je zajistit osobě se sníženou soběstačností podporu v činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu v jejím domácím prostředí a zastoupit pečující osobu po dobu, kterou potřebuje k odpočinku a tím jí odlehčit. Cílem naší sociální služby je dlouhodobě udržet člověka, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, akutního či chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, v jeho přirozeném prostředí domova i v době, kdy jeho pečující (příbuzní, přátelé) nemohou z jakéhokoliv důvodu svou péči vykonávat. Zároveň se snažíme předcházet Nabídkou jejich služeb jsem byla nadšená! S vedoucím pracovníkem této služby jsem se domluvila na pravidelných dvouhodinových návštěvách. Pokaždé, když přijde jedna z asistentek dle domluveného termínu k nám domů, vím, že mohu toto své,,břímě alespoň na 2 hodiny denně odložit a odpočinout si, v klidu si nakoupit nebo navštívit své známé apod. Vím, že se mohu na asistentky odlehčovací služby plně spolehnout a díky nim pečovat o svého tatínka dál doma, kde se cítí nejlépe. Touto cestou bych jim chtěla poděkovat za vzornou a příkladnou pomoc o nemocného člověka. J.K. psychickému a fyzickému vyčerpání sil pečujících osob. Službu poskytujeme v domácnostech uživatelů po celém Šluknovském výběžku. Klientům nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a při obstarávání osobních záležitostí. Službu si lze objednat na tel. čísle nebo prostřednictvím u Dita Wimmerová PODPORUJEME RODINY S DĚTMI Kostka Krásná Lípa p.o. otevřela novou sociální službu s názvem Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Je to služba terénní v domácnostech nebo ambulantní v komunitním centru. Služba je poskytována rodině s dětmi v krizové situaci, kterou rodiče nedokáží řešit. Tato krizová situace pak může mít vliv i na vývoj dítěte. Službu zajišťují dvě sociální pracovnice, které úzce spolupracují s OSPOD v Rumburku a se základní školou. Rodiny podporují při řešení nepříznivé sociální situace, vyřizování úředních záležitostí, motivují rodiče i děti k dalšímu vzdělávání a následně pomáhají při vyhledávání pracovního místa. Dále zprostředkují kontakt školy a rodičů, pomáhají rodičům při výchově dětí a dětem s domácí přípravou do školy. Cílem práce je zvyšovat kompetence rodičů, zlepšovat šance dětí na úspěch ve škole i v dalším životě. Provoz sociální služby je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dagmar Hadravová MINIMAŽORETKY Začátkem října jsme dostali pozvánku od DDM Rumburk na listopadovou přehlídku mažoretkových družstev. A tak nastaly přípravy. Minimažoretky začaly trénovat v září. Holčičky jsou ve věku od 3 do 6 let a tak jsme se musely snažit co nejvíc a holčičky v rekordním čase naučit sestavu, nástup, nechat ušít kostýmy atd... I když se nám to zdálo nemožné, šly jsme do toho s odhodláním ostatním dokázat, že i děti za školky se dokáží naučit cokoliv. 9. listopadu jsme byly připravené ukázat, jak jsme to zvládly! A ono se to opravdu povedlo. Užili jsme si to úplně všichni. Holčičky ukázaly, jak jsou šikovné, všem se při odjezdu domů houpala na krku medaile za účast. Zůčastnili jsme se také soutěže o nejmladší mažoretku. Naše Anetka Otradovská byla úplně nejmladší, jsou jí tři roky. Přehlídky se zúčastnily družstva z Jiříkova, Varnsdorfu a Hrádku nad Nisou. Tímto bychom chtěli poděkovat DDM Rumburk za krásné odpoledne a úžasnou organizaci. Také děkujeme maminkám za upečení koláčů pro holky. Myslím, že jsme si to opravdu užili všichni... Děkujeme. Jana M. a Michala B. VYSVĚCENÍ SOCH NA NÁMĚSTÍ Dne byly na náměstí, u příležitosti vánočních oslav pořádaných městem Jiříkov, vysvěceny sochy sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého, které prošly stavební obnovou, jelikož byly již ve špatném technickém stavu. Restaurátorské práce na sochách byly provedeny odborně v závislosti na podmínkách, které se dodržují při stavebních obnovách drobných sakrálních staveb, mezi které obě sochy patří. Financování obnovy sochy sv. Jana Křtitele bylo provedeno z části ze získané dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu a z části z vlastních zdrojů města Jiříkov. Oproti původnímu stavu, než byla socha demontována a odvezena ke stavební obnově, bylo opět obnoveno osvětlení sochy a přidány atributy jako svatozář a kříž, což nyní dodává soše ještě na větší atraktivitě. Financování stavební obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého bylo za přispění finanční podpory Ústeckého kraje a zbylé náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů města Jiříkov. Socha sv. Jana Nepomuckého byla dříve umístěna v ulici Rumburské u domu č.p. 456, odkud byla také demontována a odvezena, aby mohla být provedena stavební obnova. Nově umístěna byla socha na náměstí ke korytu Jiříkovského potoka. K soše bylo nově vybudováno její osvětlení. Věříme, že sochy budou dlouhá léta zdobit náměstí v Jiříkově, budou turistickou atrakcí pro občany i návštěvníky města a také, že zůstanou v odpovídajícím stavu a budou ubráněny před poškozením vandaly. odbor místního hospodářství Městský úřad Jiříkov strana 2 Jiříkovské noviny

3 CENA VODY PRO ROK 2012 V REGIONU SEVERNÍ ČECHY V PŮSOBNOSTI SVS Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - VEOLIA - cena vody schválilo návrh ceny vody (vodné a stočné) v roce 2012 rok vodné Kč/m v regionu působnosti společnosti. Cena vody bude ve výši 3 stočné Kč/m 3 celkem Kč/m 3 růst % inflace % 73,07 Kč/m 3, z toho vodné 37,60 Kč/m 3 a stočné 35,47 Kč/ ,86 40,44 83,30 10,79 - m 3 (uváděno bez DPH), což představuje proti cenové úrovni roku 2011 nárůst o 6,9 % ,42 35,77 75,19 7,04 - Po vyhodnocení všech dostupných ekonomických ,41 32,60 70,01 8,48 2,00 ukazatelů se Severočeská vodárenská společnost (SVS) ,49 30,05 64,54 7,00 1,00 rozhodla pro zvýšení ceny vody v regionu své působnosti ,22 28,10 60,32 9,41 6,30 v roce 2012 o 6,9 %, což je v absolutním vyjádření 4,72 Kč bez DPH. Schválená cena vody vychází z kalkulace ,54 25,59 55,13 4,91 2,80 vodného a stočného sestavené na základě prognóz ,17 24,38 52,55 8,48 2,50 provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace ,07 22,37 48,44 10,22 1,90 Odpovídá investičním potřebám Severočeské vodárenské společnosti definovaným v Podnikatelském záměru ,41 19,54 43,95-2,80 společnosti do roku Cena vody v regionu SVS je korigovaná řadou pravidel: Legislativou, dotačními podmínkami i zmíněným Podnikatelským záměrem společnosti. Legislativa: Cena vody je cenou věcně usměrňovanou, určovanou podle pravidel každoročně vydávaného Cenového věstníku Ministerstva financí ČR. Kalkulace ceny je pravidelně Ministerstvem financí kontrolována. Kalkulaci ceny vody ovlivňuje řada faktorů: od ceny surové vody jako vstupní suroviny přes výši nutných investic do infrastruktury, energie a jiné materiály až po řadu poplatků stanovených legislativně a odváděných státu. Dotační podmínky: Aby byla do budoucna zajištěna samofinancovatelnost vybudované vodárenské infrastruktury, má cena vody meziročně růst o 3% nad úroveň inflace. Ačkoliv to legislativa ČR neukládá, SVS pravidelně vyhodnocuje, zda v jejím regionu působnosti cena vody nepřekračuje hranici tzv. sociální únosnosti. Protože SVS - stejně jako řada jiných vodárenských společností ČR zatím nezískala prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí evropské dotace na realizaci projektů v oblasti čištění odpadních vod a odkanalizování, financovala je s využitím úvěrů a půjček. Na růst ceny vody 2012 má proto vliv přibližně 2% inflace a 4% splátky těchto úvěrů a půjček. Jako důsledek legislativních změn je nutné navíc uvažovat zvýšení z 10 na 14% u DPH, která se odvádí státu. redakce JN, z tiskové správy SVS a.s. TERÉNNÍ PRACOVNÍCI ČERPALI INSPIRACI OD OSTRAVSKÉ ORGANIZACE CENTROM V prostorách varnsdorfské ubytovny v Masarykově ulici se na začátku listopadu sešli terénní pracovníci, kteří působí ve Šluknovském výběžku. Hlavním bodem programu, jejich již druhého společného setkání, byla přednáška ředitelky ostravského občanského sdružení CENTROM Mgr. Ivany Nesétové. Ředitelka Nesétová představila účastníkům setkání podobu sociálních služeb, které její organizace poskytuje klientům žijícím v sociálně vyloučených lokalitách Ostravy. Problémy, které denně řeší pracovníci CENT- ROMu jsou totiž velmi blízké těm, s nimiž se setkávají sociální pracovníci na Šluknovsku. Podobné problémy, které máte teď na severu Čech, jsme řešili před několika roky u nás v Ostravě. Jen jsme nebyli pod takovým mediálním tlakem, řekla v úvodu přednášky ředitelka Nesétová. Účinným způsobem jejich řešení se podobně jako v řadě dalších míst ukázala spolupráce všech místních neziskových organizací, státní správy a soukromého sektoru. Viděla jsem sociálně vyloučené lokality, ze kterých se během několika let podařilo vytvořit opět standardní lokality s mnohem lepšími podmínkami pro život, pokračovala ředitelka Nesétová. Problémy spojené se sociálním vyloučením jsou často tak provázané, že se bez širší spolupráce neziskovek, státní správy i soukromého sektoru dají řešit jen stěží. V Ostravě se podařilo vytvořit komplex sociálních služeb a vyjednat spolupráci s největší realitní kanceláří v regionu. Díky tomu se zde během několika let podařilo vytvořit bydlení pro mnoho sociálně vyloučených rodin. Naši klienti se sami pod vedením terénních sociálních pracovníků a odborných řemeslníků pustili do opravy opuštěných bytů. Někteří z nich absolvovali kurz na údržbáře a zvýšili své pracovní dovednosti, vysvětlovala Ivana Nesétová. Po třech měsících, kdy jsou zapojeni do oprav, dostanou klienti sdružení CENTROM podnájemní smlouvu. Po další době, kdy rodina bydlí, plní si své povinnosti a platí nájem, může postoupit v tomto systému prostupného bydlení do dalšího stupně a to samostatného bydlení s nájemní smlouvou. Systém funguje i opačně. Další sociální služby poskytované organizací CENTROM jsou zaměřeny na práci s předškolními dětmi a s mládeží. Díky spolupráci s pedagogy z místních základních a středních škol se velice zlepšila připravenost předškoláků na školní docházku a také se zvýšil počet dětí, které úspěšně dokončily střední školu. Během setkání zaznělo ještě mnoho dalších inspirujících nápadů. Přednáška byla plná zajímavých nápadů z praxe a povzbudila mě do další práce řekla po setkání terénní pracovnice z Krásné Lípy. Pravidelná setkání terénních sociálních pracovníků ze Šluknovského výběžku, na kterých si mohou vyměňovat zkušenosti a setkávat se se zajímavými příklady z různých částí republiky, organizuje Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Chce tím terénní pracovníky podpořit v jejich práci a přiblížit jim fungující nástroje z různých míst, která řeší podobné problémy. Martina Vajdová lokální asistence Šluknovsko GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Zastupitelstvo města Jiříkova na svém zasedání dne již tradičně přijalo a schválilo Grantový program Města Jiříkova na rok Právnické osoby, fyzické osoby, neziskové organizace, sdružení a nadace mohou tedy své žádosti o finanční prostředky na podporu činností a akcí zaměřených pro děti, mládež, pro širokou veřejnost a na podporu volnočasových aktivit občanů, předkládat v podatelně Městského úřadu v Jiříkově do na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách Města Jiříkova (www.jirikov.cz) nebo na ekonomickém odboru Městského úřadu v Jiříkově. Úplné znění Grantového programu Města Jiříkova na rok 2012 i s formuláři je k dispozici také na elektronické úřední desce. pozn. redakce: podrobněji jsme se grantovému programu věnovali v minulém čísle JN strana 3 Jiříkovské noviny

4 EXKURZE TEREZÍN Dne 4. listopadu proběhla exkurse žáků 7., 8. a 9. tříd do koncentračního tábora v Terezíně. V následujícím článku vám přiblížím její průběh. Doprovázeli nás pan uč. Pokorák a pí uč. Kučerová, kteří též celou exkurzi zařizovali a měli nad ní patronát. Jeli jsme objednaným autobusem. Když jsme přijeli do Terezína, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Každá dostala průvodce a ti nás prováděli po Terezínské pevnosti. Nejdřív jsme navštívili malé muzeum, tam jsme získali úvodní informace o Terezíně - kdo ho založil, na co pevnost sloužila. Potom jsme se přesunuli na nádvoří, kde byly po stranách samé dveře a německé nápisy. To byly prostory, kde vězni museli odevzdat všechny své osobní věci (oblečení, peníze, cennosti), a kde dostali vězeňské vybavení (misku, lžíci, vězeňské oblečení, deku, židli - pouze někteří). V táboře se vyskytovalo mnoho infekčních nemocí, o kterých nám též vyprávěla. Následovala prohlídka vězeňských cel, samotek, umýváren a popraviště, na které jsme se dostali 500m dlouhou podzemní chodbou. Měla rovněž sloužit jako obranný mechanismus, kdyby tábor někdo napadl. V Terezíně bylo uvězněno i mnoho známých osobností jako třeba spisovatel Karel Poláček, který napsal knížku Bylo nás pět. V pevnosti měli dozorci svůj dům, kde bydleli s rodinami. Jejich děti se neměly vůbec špatně, protože zde měly tenisové kurty, bazén, který dělali sami vězni jen holýma rukama. Po prohlídce jsme šli do kina zhlédnout film o Terezíně. Dále jsme měli chvilku na zakoupení různých upomínkových předmětů. Poté jsme byli na prohlídce velkého hřbitova vedle Terezínské pevnosti, muzea a spalovny, kde nám její správce řekl, jak se velké kotle používají atd. Po prohlídce jsme nastoupili opět do autobusu a jeli do Litoměřic, kde jsme měli volno na prohlídku města. Pro mě byla celá exkurse nevšedním zážitkem, a pro ostatní doufám také, protože to, co jsem se dozvěděla o nesmírně smutné historii našich dějin, stojí za zamyšlení. Veronika Gottlieberová 7. A (upraveno Mgr. Miroslavou Kubešovou) ODEZVA Z TEREZÍNA Stejně, jak napsala výše Veronika, tak i pro nás učitele byla exkurze nevšedním zážitkem. My, jako učitelé, jsme získali i něco navíc. Ačkoliv čítala naše skupina 47 žáků, po celou dobu exkurse jsme jako pedagogové nemuseli řešit žádné vážné kázeňské prohřešky. Spíše naopak. Dostávalo se nám opačné odezvy od průvodců a průvodkyň. Paní vedoucí v autobuse, průvodkyně v Malé pevnosti a v muzeu (celkem 6 žen), a nesmím zapomenout ani na pana správce ve spalovně. Všichni naše děti jen chválili. Chválili je za to, že dokáží vnímat pietu daného místa, že jsou zvídavé, a že se umí slušně chovat. Myslím si, že to je ukázka toho, jak pracujeme s dětmi na naší škole, jaké jsou zde vztahy s učiteli, a i mezi žáky. Chci na tomto místě poděkovat nejen našim žákům, ale zároveň také rodičům. I oni mají samozřejmě vliv na výchovu svých ratolestí. Děkuji jim za spolupráci a za to, že i při současné finanční situaci chápou, jak je nutné děti seznámit s historií přímo, nikoliv pouze zprostředkovaně ze školních lavic. Mgr. Josef Pokorák učitel II. stupně ZŠ Jiříkov foto: internet DOMOV DŮCHODCŮ FILIPOV OSLAVIL 40 LET Za účasti řady představitelů měst a obcí regionu Šluknovska, Liberecka, Českolipska, Novoborska a ze Saska, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a řady dalších hostů proběhly úspěšně dne t.r. oslavy čtyřicátého výročí od zahájení poskytování sociálních služeb Domovem důchodců Filipov. Jeden z mála poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro seniory zahájil činnost v listopadu 1971 po rekonstrukci objektu bývalé Redemptoristické koleje. Objekt sám byl postaven těsně před první světovou válkou. Oslavy čtyřiceti let proběhly souběžně na Městském úřadě v Jiříkově a přímo v areálu Domova v Jiříkově Filipově, v těsném sousedství evropsky známé poutní baziliky Panny Marie Pomocnice Křesťanů. Zatímco na Městském úřadě v Jiříkově se vzpomínalo za účasti starosty Města Rumburku a senátora PSČR Ing. Jaroslava Sykáčka a starosty města Jiříkova p. Michala Majáka na historii Domova, tak neformální část vč. setkání s klienty a pracovníky domova, spojená se strana 4 Jiříkovské noviny dnem otevřených dveří proběhla přímo v objektu domova důchodců. Na Městském úřadě byla připravena retro výstava vybavení domova z doby před 40-ti lety. Současně měli návštěvníci možnost si prohlédnout špičkové lůžko pro současnou intenzivní péči o seniory. Dále zazněly odborné přednášky pracovníků Muzea Varnsdorf a Muzea Rumburk. Současně vzpomínal na svých 22 let působení v pozici ředitele Domova p. Oldřich Podzimek. Se současnou situací a s pohledem do budoucna pak seznámil přítomné současný ředitel Domova p. Jan Sembdner. DD Filipov poskytuje sociální služby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a terénní pečovatelskou službu. V rámci dne otevřených dveří přišlo několik desítek návštěvníků, kteří dostali možnost seznámit se s prostory Domova, s jeho klienty, s výstavou volnočasových aktivit klientů, s činností Senior bandu a řadou novinek v činnosti DD Filipov. Nejen rodinní příslušníci klientů, ale i další hosté konstatovali výrazný posun v kvalitě poskytovaných služeb, ve vybavení pokojů, ve zlepšeném sociálním a volnočasovém zázemí foto: Michal Gavlík domova a ocenili výtečnou tradiční zabijačkovou ochutnávku. Do dalších let úspěšné činnosti pak všichni přáli klientům a pracovníkům domova hodně zdraví, profesionálních a osobních úspěchů. Bc. Jan Sembdner ředitel DD Filipov

5 ŽIVOTNÍ JUBILEUM 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 A VÍCE LET V MĚSÍCI PROSINCI OSLAVÍ paní Bartoňová Božena, paní Ringelhánová Marie, paní Bajanová Hertha, paní Zárubová Marie, pan Antoš Jiří, pan Mikota Bohumil, paní Svobodová Miluše, paní Opltová Elena, paní Václavková Ludmila, pan Klusoň Jaromír, pan Muzikář Josef, paní Pivrncová Ladislava, paní Stracená Jana, pan Tille Josef, pan Václavek Lubor Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce VZPOMÍNKA Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat. S bolestí v srdcích vzpomínáme první výročí úmrtí pana Vladislava Jakubičky. Zemřel dne 16. prosince ve věku 75let. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. manželka, děti s rodinami a ostatní příbuzní VZPOMÍNKA Dne by oslavil své nedožité 70-té narozeniny pan Václav Vytejček a tomu jsou již tři roky, co nás opustil, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná manželka VZPOMÍNKA Dne uplynuly dva roky, co nás navždy opustil pan Alois Balda. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná manželka s rodinou INFORMACE Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. KULTURA KINO DK RUMBURK :00 a 19:00 - VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D - Rodinná komedie s názvem Velká vánoční jízda konečně odhaluje neuvěřitelnou odpověď na dosud nezodpovězenou otázku každého dítěte: Jak to, že Santa stihne nadělit všechny ty dárky za jedinou noc?... - Animovaný / Komedie / Rodinný (3D) - Cena: 160,- Kč :00 - MICIMUTR - Nad královským hradem krouží stín velikého draka, princezna Karolína si s pláčem zkouší černé smuteční šaty a na nádvoří hoduje pár pozvaných princů. - Pohádka/Česko, 2011, 89 min - Cena: 80,- Kč :00 - MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL - Není to jen další mise. IMF je uzavřena, kvůli podezření, že byla zapojena v bombovém útoku na Kreml. Je iniciován Ghost Protocol a Ethan Hunt se svým novým týmem musí očistit jméno organizace. - Akční / Dobrodružný / Thriller - Cena: 90,- Kč :00 - PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY - Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky, která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové - komedie - Cena: 90,- Kč :00 - MUŽI V NADĚJI - Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. - komedie - Cena: 80,- Kč :00 - BASTARDI II - Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt své sestry... - Drama - Cena: 80,- Kč :00 a 19:00 - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 - celostátní premiéra - Dovolená tří malých zpěváčků s jejich milovanými Čiperkami se změní z luxusní plavby na dobrodružství na opuštěném ostrově. Zkoušejí různé varianty jak najít cestu domů, dokud nezjistí, že jejich ostrov není tak opuštěný, jak se doposud zdálo - Animovaný / Rodinný- Cena: 120,- Kč AKCE V OKOLÍ KLÁŠTERNÍ BETLÉM V RUMBURKU (kostel sv. Vavřince) - Prezentace klášterního betléma z roku Pro kapucínský kostel sv. Vavřince jej vyřezali řezbáři ze Šluknovska. Další podrobnosti: BETLÉMSKÉ SVĚTLO DOPUTUJE DO RUMBURKU V sobotu doputuje do Rumburku Betlémské světlo. Ve si ho na vlakovém nádraží v Rumburku od skautů a světlušek střediska Junák Rumburk převezmou zástupci Římskokatolické farnosti - děkanství Rumburk. Zájemci si mohou Betlémské světlo odnést z rumburské Lorety v sobotu od a poté od úterý do pátku mezi 9 00 až hod. Stačí si donést vlastní svíčku nebo svítilnu. Další příležitost převzít si Betlémské světlo nabídne tradiční adventní koncert dětských souborů Šenováček a Tyršovské zvonky ve čtvrtek od v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Betlémské světlo je symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Jedná se o pětadvacet let starou novodobou vánoční tradici, která vznikla roku Betlémské světlo se každoročně zapálí začátkem adventu v jeskyni narození Ježíše v Betlémě a pak putuje napříč Evropou. Dostane se sem letecky díky rakouskému rozhlasu. V České republice se o jeho předání starají skauti. ZIMNÍ STADION VARNSDORF Od pátku se opět otevírá varnsdorfský zimní stadion: v pátek od 8 00 do v sobotu od 8 00 do a od do v neděli od 8 00 do a od do RUPRECHT MARKT 2011 V EBERSBACH-NEUGERSDORFU - SpreeEck - před budovou radnice v Ebersbachu od 17h, od 13h a od 13h vánoční pečení pro mladé i staré, sobotní koncert skupiny Bakchus v evangelickém kostele, vánoční divadelní hra a pozounový sbor, pohádky z okna radnice, špičková artistika Flugträumer a vánoční nonsens s Magistrem z Winterfeldu, jízda na koni pro velké i malé, Ježíškova pošta, divadelní hry, rytířský tábor s koupacími škopky, parní saunou a tavernou, povídání o historii perníčků a jejich ochutávka, ochutnávka horkých vín, nakupování a večerní atmosféra za svitu pochodní V neděli zahajuje škola bruslení pro chlapce a děvčata ve věku od 4 do 10 let, která probíhá zdarma. Hodinová škola má začátek v neděli vždy od a pokračuje pak dále každou středu od do hod. strana 5 Jiříkovské noviny

6 FUTSALOVÁ LIGA Ve středu se žáci naší školy zúčastnili druhého ročníku Futsalové ligy. Tentokrát jsme vytvořili dvě družstva mladší, jenž si odbývali svou premiéru a starší, kteří chtěli navázat na úspěch z loňského ročníku. V 1. kole jsme se utkali se základní školou z Varnsdorfu, která byla reprezentována hráči z fotbalové akademie šluknovského výběžku. Dosáhli jsme na svém hřišti polovičního úspěchu. Zatímco starší, po zahození několika stoprocentních šancí a odevzdaném výkonu podlehli 1:7, tak mladší nám udělali radost a jednoznačně přejeli soupeře 8:3. Doufám, že se klukům bude stejně dařit i v dalším kole, kde nás budou čekat rozhodně silnější soupeři z Liberce či Jablonce. Roman Häusler DALŠÍ NOCOVÁNÍ Na Lída Dvořáková připravila další nocování na jiříkovské faře, tentokrát spojené s přípravou adventní výzdoby. V pátek se po páté hodině sešlo celkem 28 dětí a také několik rodičů. U velkého stolu v herně už na ně byli přichystaní Petr a Pavlína Wittgruberovi, kteří je naučili vyrábět salonky. V jiné místnosti, provoněné čerstvě nařezanými větvemi si každý mohl pod vedením Jany Podzimkové vyrobit svůj adventní věnec. Kuchyň by jste v pátek ani nepoznali, protože na sporáku byly hrnce s voskem a kuchyňský stůl se proměnil v manufakturu na svíčky pod vedením pana Martina Hase. Když tvoření skončilo, děti se navečeřely a začaly se připravovat ke spánku. My dospělí jsme si přitom dávali dohromady plán na jarní prázdniny, které budeme s dětmi trávit na horské chalupě v Jizerských horách. Pokud by jste s námi chtěli svoje děti poslat také můžete zavolat na číslo , kde poskytnu bližší informace. V sobotu ráno děti posnídaly perníkovou buchtu, chvilku si pohrály a se svými výtvory se rozešly domů. Za pomoc při akci bych rád ještě poděkoval Lenkám Benešovým, Filipovi a Lucce. Bonbony k balení nám věnovalo občanské sdružení Pohádkový les. Fotogalerie je ke shlédnutí na Jan Dvořák dobrovolník Salesiánského klubu mládeže KRÁTCE Z JIŘÍKOVA ŠLUKNOVSKÁ LIGA Ve středu 19. října si naši žáci po dlouhé době vychutnali úspěch v meziškolních sportovních kláních. Jubilejní 20. ročník Šluknovské ligy jsme zahájili 2. místem v sálové kopané. Turnaj se uskutečnil v Dolní Poustevně a zúčastnili se ho, kromě domácího výběru a nás, ještě školy z Mikulášovic, Šluknova a Rumburku 1. ZŠ Dolní Poustevna 13 bodů 2. ZŠ Jiříkov 10 bodů 3. ZŠ Tyršova 9 bodů 4. ZŠ Šluknov 7 bodů 5. ZŠ Nemocnice 2 body 6. ZŠ Mikulášovice 1 bod (2 ZŠ). Nás reprezentovali hlavně žáci starších ročníků (Čerkl, Holeček, Janda, Kosáček, Mrvaň, Rybyšár, Zvára), i když svůj debut zažil i šesťák Honza Práchenský. Jeho mladická nerozvážnost se projevila už na začátku, když po cestě zjistil, že místo sálovek, má kopačky. Kluci od začátku předváděli koncentrovaný výkon a krom zahozených šancí jim nebylo co vytknout. Musím tímto pochválit práci trenérů jiříkovské mládeže. Po výhrách nad Šluknovem (3:1), Mikulášovicemi (4:0), ZŠ Nemocnice (2:1) a prohře s Tyršovkou (0:2) jsme o 1. místo hráli s domácím celkem, jenž turnajem proplouval bez ztráty bodu. Nejhezčí zápas turnaje přinesl remizu 1:1 a tím i definitivní pořadí. Roman Häusler SK VIKTORIE SLAVILA ÚSPĚCH Sportovní klub Viktorie vyslal 15 svých svěřeňkyň do Prahy na celorepublikovou soutěž Žij Pohybem Individuals. Celá soutěž měla 3 kola, která proběhla v říjnu, listopadu a prosinci Tento typ ligového závodu je velmi náročný už jen proto, že se v každém kole závodí v jiném tanečním stylu, který je znám jen pár dní před samotným závodem. Letos děvčata soutěžila v moderních stylech, jako je zumba, hip hop, streetdance, port de bras, afrodance a samozřejmě nesměl chybět aerobik. Naše děvčata stála na stupínkách vítězů v každém kole, ale hlavně sbírala body, které se pak sečetly ve finálním kole. Finále proběhlo , kdy se rovnou vyhlásilo i celkové pořadí. V každé kategorii byla velká konkurence. Soutěže se zúčastnily dívky z celé České republiky, ale i přesto jsme sklidili mnoho úspěchů a prodrali jsme se až na samý vrchol. V kategorii 4-7 let nás báječně reprezentovala Majda Mašková a Nellinka Eichlerová. Holčičky si z Prahy odvezly mnoho dárků a samozřejmě i medaili. Dále v kategorii 8-10 let jsme měli 3 závodnice. Všechny 3 se probojovaly do nejlepší desítky. Barunka Pavlousková se umístila na 7. místě, Verunka Kolářová na 6. místě a Ivonka Hoření na 5. místě. Tato 3 děvčata si z minulých kol odvezla také několik medailí. V kategorii let jsme byli taktéž velice úspěšní. Za náš klub báječně cvičily Eliška Fodorová, Terezka Milecová, Terezka Barcalová a Andrejka Milecová. Tyto dívky se sice neumístily v první desítce, ale daleko k tomu neměly. Dále pod jménem klubu SK Viktorie závodila Markétka Frolíková, která se umístila na krásném 6. místě, Kačka Havlová na 5. místě a Andrejka Frolíková tuto ligovou soutěž vyhrála a odvezla si za to zlatý pohár. Letos jsme měli závodnice i v nejstarší kategorii let. Parádně cvičila Nikola Opltová a Naďa Dytrychová, dále Mannessa Phuong Nguyenová, která se umístila na 2. místě, tudíž našemu klubu vyhrála stříbrný pohár. Všem dívkám mnohokrát děkujeme za výbornou reprezentaci klubu a gratulujeme k výborným výsledkům. Náš klub se nyní může pyšnit tím, že má mistryni republiky kategorie let a zároveň vicemistryni republiky kategorie let. Celé finální kolo zdokumentovala ČT. Katka Mrázková SOUSTŘEDĚNÍ S mladou krví přišla snad i nová tradice tak jako v loňském roce jsme strávili týden na soustředění ve Cvikově. V první řadě bychom tímto chtěli poděkovat lidem, kteří nám to umožnili, ať už sponzorskými dary, či ochotou s námi vůbec něco takového podniknout. Takže díky trenérské dvojici manželů Häuslerový ch, panu starostovi Majákovi, panu řediteli Mgr. Bc. Obergruberovi, a také rodině Stožických, kde prvoligový fotbalista stále nezapomněl, kde se naučil hrát fotbal. Soustředění se vydařilo, vyšlo počasí, trenér byl sice přísný, ale férový a Janča skvěle vařila. Snad se nám povede to, co v loňském roce - vyhrát celou soutěž. Fotbalu zdar. tým dorostu TJ Spartak Jiříkov Jiříkovské noviny - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 500 ks, šéfredaktorka Olga Flégrová, grafická úprava Michal Gavlík Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je ve 12 hodin a termín distribuce

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Vážení občané Železnobrodska, připravili jsme pro vás brožuru se základními informacemi, které vám usnadní orientaci při zvládání

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Časopis MŠ. Červen 2015

Časopis MŠ. Červen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Červen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra

Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra 17.číslo Zpravodaj Duben 2015 Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra Kulturní program na měsíc květen:

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 11/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října, a plán práce na listopad 2015. Liga mistrů

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více