Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI"

Transkript

1 v Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI CITÁT Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší. ~Jan Werich~ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Vážení občané, od se bude měnit Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ve vyhlášce budou změněny termíny splatnosti místního poplatku. Detaily změn budou upřesněny po zasedání Zastupitelstva města dne (pozn. redakce - po uzávěrce tohoto vydání JN). Odbor výstavby a ŽP PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM Děkujeme všem rodičům dětí navštěvujících školní družinu za sponzorský dar na zakoupení her a hraček. vychovatelky ŠD při ZŠ Jiříkov Kolářová Lenka a Kohoutová Jaroslava VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, nastává opět sváteční čas, období, které pro většinu z nás patří k nejkrásnějším v roce. Jsou to dny adventu, ohlašující tradiční svátky. Čas klidu a pokoje, čas sladce vonícího cukroví, čas nazdobených vánočních stromků, splněných přání. Blíží se konec roku a s ním vánoční svátky, očekávané hlavně našimi nejmenšími. Ti už se určitě těší na dárky, až je budou netrpělivě rozbalovat u vánočního stromku. My dospělí už můžeme jen vzpomínat na dobu, kdy jsme počítali, kolikrát se ještě vyspíme, než k nám přijde Ježíšek. Ale to neznamená, že bychom se na Vánoce netěšili, protože radost a spokojenost našich dětí, vnuků či partnerů nás dokáže naplnit velmi příjemnými pocity. Ale Vánoce, to nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí. Štěstí hlavně v tom, že jsme spolu. O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Přeji Vám, ať je po Vašem boku vždy někdo, s kým se můžete o to všechno krásné podělit. Věřím, že i Vy, v tento čas dokážete alespoň na chvíli zapomenout na všední shon a budete moci svátky prožít v radosti a pohodě. Děkuji všem, kteří se svou celoroční námahou a poctivou prací zasloužili, abychom si mohli společně tento krásný čas v klidu vychutnat, krásný čas Vánoc připomenout a v klidu i pohodě především prožít. Přeji Vám z celého srdce ty nejkrásnější Vánoce. Michal Maják starosta Města Jiříkov VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne se konalo vítání nových občánků Města Jiříkov. Přivítáni byli Kristián Miko, Pavel Wittgruber, Josef Otradovský, František Sivák, Zdeněk Havlík, František Mareš, Nikola Rajčanová, Marie Marešová, Anna Elizabeth Debären, David Dulai, Nikola Meidlová, Max Muschalik, Jan Běhounek, Laura Spáčilová, Tadeáš Stibor, Sára Marešová TŘÍDĚNÝ ODPAD - ROK 2012 svozové termíny firmy Pro EKO Varnsdorf zelené a žluté pytle KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD v areálu Drobné provozovny ST: 13:00-16:00 SO: 09:00-13:00 SBĚRNÝ DVŮR VE FRANTIŠKOVĚ ULICI pro nebezpečný odpad PO - PÁ: 11:00-14:00 SO: 08:00-12:00 ZAHÁJENÍ ADVENTU V JIŘÍKOVĚ ( ) foto a koláž: Michal Gavlík PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2012 VÁM PŘEJE REDAKCE JIŘÍKOVSKÝCH NOVIN

2 POMOC V NOUZI Před dvěma lety diagnostikovali lékaři mému otci počínající stařeckou demenci. Slíbila jsem mu, že se o něj postarám. Bohužel jeho stav se během posledního roku velmi zhoršil a já cítila, že mi síly ubývají. Sama jsem již v důchodu a péče o mého tatínka mě začala natolik zmáhat, že jsem uvažovala o jeho umístění v Domově pro seniory. Shodou okolností mě navštívila moje dlouholetá kamarádka. Když jsem jí vyprávěla o situaci, která mi začala,,přerůstat přes hlavu, přivedla mě na myšlenku využít Odlehčovací službu Kostky Krásná Lípa, která poskytuje možnost zastoupení v péči o člena rodiny. Již další den jsem se rozhodla je kontaktovat. ZASTOUPÍME VÁS V PÉČI O VAŠE BLÍZKÉ Posláním odlehčovací služby je zajistit osobě se sníženou soběstačností podporu v činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu v jejím domácím prostředí a zastoupit pečující osobu po dobu, kterou potřebuje k odpočinku a tím jí odlehčit. Cílem naší sociální služby je dlouhodobě udržet člověka, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, akutního či chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, v jeho přirozeném prostředí domova i v době, kdy jeho pečující (příbuzní, přátelé) nemohou z jakéhokoliv důvodu svou péči vykonávat. Zároveň se snažíme předcházet Nabídkou jejich služeb jsem byla nadšená! S vedoucím pracovníkem této služby jsem se domluvila na pravidelných dvouhodinových návštěvách. Pokaždé, když přijde jedna z asistentek dle domluveného termínu k nám domů, vím, že mohu toto své,,břímě alespoň na 2 hodiny denně odložit a odpočinout si, v klidu si nakoupit nebo navštívit své známé apod. Vím, že se mohu na asistentky odlehčovací služby plně spolehnout a díky nim pečovat o svého tatínka dál doma, kde se cítí nejlépe. Touto cestou bych jim chtěla poděkovat za vzornou a příkladnou pomoc o nemocného člověka. J.K. psychickému a fyzickému vyčerpání sil pečujících osob. Službu poskytujeme v domácnostech uživatelů po celém Šluknovském výběžku. Klientům nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a při obstarávání osobních záležitostí. Službu si lze objednat na tel. čísle nebo prostřednictvím u Dita Wimmerová PODPORUJEME RODINY S DĚTMI Kostka Krásná Lípa p.o. otevřela novou sociální službu s názvem Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Je to služba terénní v domácnostech nebo ambulantní v komunitním centru. Služba je poskytována rodině s dětmi v krizové situaci, kterou rodiče nedokáží řešit. Tato krizová situace pak může mít vliv i na vývoj dítěte. Službu zajišťují dvě sociální pracovnice, které úzce spolupracují s OSPOD v Rumburku a se základní školou. Rodiny podporují při řešení nepříznivé sociální situace, vyřizování úředních záležitostí, motivují rodiče i děti k dalšímu vzdělávání a následně pomáhají při vyhledávání pracovního místa. Dále zprostředkují kontakt školy a rodičů, pomáhají rodičům při výchově dětí a dětem s domácí přípravou do školy. Cílem práce je zvyšovat kompetence rodičů, zlepšovat šance dětí na úspěch ve škole i v dalším životě. Provoz sociální služby je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dagmar Hadravová MINIMAŽORETKY Začátkem října jsme dostali pozvánku od DDM Rumburk na listopadovou přehlídku mažoretkových družstev. A tak nastaly přípravy. Minimažoretky začaly trénovat v září. Holčičky jsou ve věku od 3 do 6 let a tak jsme se musely snažit co nejvíc a holčičky v rekordním čase naučit sestavu, nástup, nechat ušít kostýmy atd... I když se nám to zdálo nemožné, šly jsme do toho s odhodláním ostatním dokázat, že i děti za školky se dokáží naučit cokoliv. 9. listopadu jsme byly připravené ukázat, jak jsme to zvládly! A ono se to opravdu povedlo. Užili jsme si to úplně všichni. Holčičky ukázaly, jak jsou šikovné, všem se při odjezdu domů houpala na krku medaile za účast. Zůčastnili jsme se také soutěže o nejmladší mažoretku. Naše Anetka Otradovská byla úplně nejmladší, jsou jí tři roky. Přehlídky se zúčastnily družstva z Jiříkova, Varnsdorfu a Hrádku nad Nisou. Tímto bychom chtěli poděkovat DDM Rumburk za krásné odpoledne a úžasnou organizaci. Také děkujeme maminkám za upečení koláčů pro holky. Myslím, že jsme si to opravdu užili všichni... Děkujeme. Jana M. a Michala B. VYSVĚCENÍ SOCH NA NÁMĚSTÍ Dne byly na náměstí, u příležitosti vánočních oslav pořádaných městem Jiříkov, vysvěceny sochy sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého, které prošly stavební obnovou, jelikož byly již ve špatném technickém stavu. Restaurátorské práce na sochách byly provedeny odborně v závislosti na podmínkách, které se dodržují při stavebních obnovách drobných sakrálních staveb, mezi které obě sochy patří. Financování obnovy sochy sv. Jana Křtitele bylo provedeno z části ze získané dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu a z části z vlastních zdrojů města Jiříkov. Oproti původnímu stavu, než byla socha demontována a odvezena ke stavební obnově, bylo opět obnoveno osvětlení sochy a přidány atributy jako svatozář a kříž, což nyní dodává soše ještě na větší atraktivitě. Financování stavební obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého bylo za přispění finanční podpory Ústeckého kraje a zbylé náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů města Jiříkov. Socha sv. Jana Nepomuckého byla dříve umístěna v ulici Rumburské u domu č.p. 456, odkud byla také demontována a odvezena, aby mohla být provedena stavební obnova. Nově umístěna byla socha na náměstí ke korytu Jiříkovského potoka. K soše bylo nově vybudováno její osvětlení. Věříme, že sochy budou dlouhá léta zdobit náměstí v Jiříkově, budou turistickou atrakcí pro občany i návštěvníky města a také, že zůstanou v odpovídajícím stavu a budou ubráněny před poškozením vandaly. odbor místního hospodářství Městský úřad Jiříkov strana 2 Jiříkovské noviny

3 CENA VODY PRO ROK 2012 V REGIONU SEVERNÍ ČECHY V PŮSOBNOSTI SVS Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - VEOLIA - cena vody schválilo návrh ceny vody (vodné a stočné) v roce 2012 rok vodné Kč/m v regionu působnosti společnosti. Cena vody bude ve výši 3 stočné Kč/m 3 celkem Kč/m 3 růst % inflace % 73,07 Kč/m 3, z toho vodné 37,60 Kč/m 3 a stočné 35,47 Kč/ ,86 40,44 83,30 10,79 - m 3 (uváděno bez DPH), což představuje proti cenové úrovni roku 2011 nárůst o 6,9 % ,42 35,77 75,19 7,04 - Po vyhodnocení všech dostupných ekonomických ,41 32,60 70,01 8,48 2,00 ukazatelů se Severočeská vodárenská společnost (SVS) ,49 30,05 64,54 7,00 1,00 rozhodla pro zvýšení ceny vody v regionu své působnosti ,22 28,10 60,32 9,41 6,30 v roce 2012 o 6,9 %, což je v absolutním vyjádření 4,72 Kč bez DPH. Schválená cena vody vychází z kalkulace ,54 25,59 55,13 4,91 2,80 vodného a stočného sestavené na základě prognóz ,17 24,38 52,55 8,48 2,50 provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace ,07 22,37 48,44 10,22 1,90 Odpovídá investičním potřebám Severočeské vodárenské společnosti definovaným v Podnikatelském záměru ,41 19,54 43,95-2,80 společnosti do roku Cena vody v regionu SVS je korigovaná řadou pravidel: Legislativou, dotačními podmínkami i zmíněným Podnikatelským záměrem společnosti. Legislativa: Cena vody je cenou věcně usměrňovanou, určovanou podle pravidel každoročně vydávaného Cenového věstníku Ministerstva financí ČR. Kalkulace ceny je pravidelně Ministerstvem financí kontrolována. Kalkulaci ceny vody ovlivňuje řada faktorů: od ceny surové vody jako vstupní suroviny přes výši nutných investic do infrastruktury, energie a jiné materiály až po řadu poplatků stanovených legislativně a odváděných státu. Dotační podmínky: Aby byla do budoucna zajištěna samofinancovatelnost vybudované vodárenské infrastruktury, má cena vody meziročně růst o 3% nad úroveň inflace. Ačkoliv to legislativa ČR neukládá, SVS pravidelně vyhodnocuje, zda v jejím regionu působnosti cena vody nepřekračuje hranici tzv. sociální únosnosti. Protože SVS - stejně jako řada jiných vodárenských společností ČR zatím nezískala prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí evropské dotace na realizaci projektů v oblasti čištění odpadních vod a odkanalizování, financovala je s využitím úvěrů a půjček. Na růst ceny vody 2012 má proto vliv přibližně 2% inflace a 4% splátky těchto úvěrů a půjček. Jako důsledek legislativních změn je nutné navíc uvažovat zvýšení z 10 na 14% u DPH, která se odvádí státu. redakce JN, z tiskové správy SVS a.s. TERÉNNÍ PRACOVNÍCI ČERPALI INSPIRACI OD OSTRAVSKÉ ORGANIZACE CENTROM V prostorách varnsdorfské ubytovny v Masarykově ulici se na začátku listopadu sešli terénní pracovníci, kteří působí ve Šluknovském výběžku. Hlavním bodem programu, jejich již druhého společného setkání, byla přednáška ředitelky ostravského občanského sdružení CENTROM Mgr. Ivany Nesétové. Ředitelka Nesétová představila účastníkům setkání podobu sociálních služeb, které její organizace poskytuje klientům žijícím v sociálně vyloučených lokalitách Ostravy. Problémy, které denně řeší pracovníci CENT- ROMu jsou totiž velmi blízké těm, s nimiž se setkávají sociální pracovníci na Šluknovsku. Podobné problémy, které máte teď na severu Čech, jsme řešili před několika roky u nás v Ostravě. Jen jsme nebyli pod takovým mediálním tlakem, řekla v úvodu přednášky ředitelka Nesétová. Účinným způsobem jejich řešení se podobně jako v řadě dalších míst ukázala spolupráce všech místních neziskových organizací, státní správy a soukromého sektoru. Viděla jsem sociálně vyloučené lokality, ze kterých se během několika let podařilo vytvořit opět standardní lokality s mnohem lepšími podmínkami pro život, pokračovala ředitelka Nesétová. Problémy spojené se sociálním vyloučením jsou často tak provázané, že se bez širší spolupráce neziskovek, státní správy i soukromého sektoru dají řešit jen stěží. V Ostravě se podařilo vytvořit komplex sociálních služeb a vyjednat spolupráci s největší realitní kanceláří v regionu. Díky tomu se zde během několika let podařilo vytvořit bydlení pro mnoho sociálně vyloučených rodin. Naši klienti se sami pod vedením terénních sociálních pracovníků a odborných řemeslníků pustili do opravy opuštěných bytů. Někteří z nich absolvovali kurz na údržbáře a zvýšili své pracovní dovednosti, vysvětlovala Ivana Nesétová. Po třech měsících, kdy jsou zapojeni do oprav, dostanou klienti sdružení CENTROM podnájemní smlouvu. Po další době, kdy rodina bydlí, plní si své povinnosti a platí nájem, může postoupit v tomto systému prostupného bydlení do dalšího stupně a to samostatného bydlení s nájemní smlouvou. Systém funguje i opačně. Další sociální služby poskytované organizací CENTROM jsou zaměřeny na práci s předškolními dětmi a s mládeží. Díky spolupráci s pedagogy z místních základních a středních škol se velice zlepšila připravenost předškoláků na školní docházku a také se zvýšil počet dětí, které úspěšně dokončily střední školu. Během setkání zaznělo ještě mnoho dalších inspirujících nápadů. Přednáška byla plná zajímavých nápadů z praxe a povzbudila mě do další práce řekla po setkání terénní pracovnice z Krásné Lípy. Pravidelná setkání terénních sociálních pracovníků ze Šluknovského výběžku, na kterých si mohou vyměňovat zkušenosti a setkávat se se zajímavými příklady z různých částí republiky, organizuje Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Chce tím terénní pracovníky podpořit v jejich práci a přiblížit jim fungující nástroje z různých míst, která řeší podobné problémy. Martina Vajdová lokální asistence Šluknovsko GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Zastupitelstvo města Jiříkova na svém zasedání dne již tradičně přijalo a schválilo Grantový program Města Jiříkova na rok Právnické osoby, fyzické osoby, neziskové organizace, sdružení a nadace mohou tedy své žádosti o finanční prostředky na podporu činností a akcí zaměřených pro děti, mládež, pro širokou veřejnost a na podporu volnočasových aktivit občanů, předkládat v podatelně Městského úřadu v Jiříkově do na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách Města Jiříkova (www.jirikov.cz) nebo na ekonomickém odboru Městského úřadu v Jiříkově. Úplné znění Grantového programu Města Jiříkova na rok 2012 i s formuláři je k dispozici také na elektronické úřední desce. pozn. redakce: podrobněji jsme se grantovému programu věnovali v minulém čísle JN strana 3 Jiříkovské noviny

4 EXKURZE TEREZÍN Dne 4. listopadu proběhla exkurse žáků 7., 8. a 9. tříd do koncentračního tábora v Terezíně. V následujícím článku vám přiblížím její průběh. Doprovázeli nás pan uč. Pokorák a pí uč. Kučerová, kteří též celou exkurzi zařizovali a měli nad ní patronát. Jeli jsme objednaným autobusem. Když jsme přijeli do Terezína, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Každá dostala průvodce a ti nás prováděli po Terezínské pevnosti. Nejdřív jsme navštívili malé muzeum, tam jsme získali úvodní informace o Terezíně - kdo ho založil, na co pevnost sloužila. Potom jsme se přesunuli na nádvoří, kde byly po stranách samé dveře a německé nápisy. To byly prostory, kde vězni museli odevzdat všechny své osobní věci (oblečení, peníze, cennosti), a kde dostali vězeňské vybavení (misku, lžíci, vězeňské oblečení, deku, židli - pouze někteří). V táboře se vyskytovalo mnoho infekčních nemocí, o kterých nám též vyprávěla. Následovala prohlídka vězeňských cel, samotek, umýváren a popraviště, na které jsme se dostali 500m dlouhou podzemní chodbou. Měla rovněž sloužit jako obranný mechanismus, kdyby tábor někdo napadl. V Terezíně bylo uvězněno i mnoho známých osobností jako třeba spisovatel Karel Poláček, který napsal knížku Bylo nás pět. V pevnosti měli dozorci svůj dům, kde bydleli s rodinami. Jejich děti se neměly vůbec špatně, protože zde měly tenisové kurty, bazén, který dělali sami vězni jen holýma rukama. Po prohlídce jsme šli do kina zhlédnout film o Terezíně. Dále jsme měli chvilku na zakoupení různých upomínkových předmětů. Poté jsme byli na prohlídce velkého hřbitova vedle Terezínské pevnosti, muzea a spalovny, kde nám její správce řekl, jak se velké kotle používají atd. Po prohlídce jsme nastoupili opět do autobusu a jeli do Litoměřic, kde jsme měli volno na prohlídku města. Pro mě byla celá exkurse nevšedním zážitkem, a pro ostatní doufám také, protože to, co jsem se dozvěděla o nesmírně smutné historii našich dějin, stojí za zamyšlení. Veronika Gottlieberová 7. A (upraveno Mgr. Miroslavou Kubešovou) ODEZVA Z TEREZÍNA Stejně, jak napsala výše Veronika, tak i pro nás učitele byla exkurze nevšedním zážitkem. My, jako učitelé, jsme získali i něco navíc. Ačkoliv čítala naše skupina 47 žáků, po celou dobu exkurse jsme jako pedagogové nemuseli řešit žádné vážné kázeňské prohřešky. Spíše naopak. Dostávalo se nám opačné odezvy od průvodců a průvodkyň. Paní vedoucí v autobuse, průvodkyně v Malé pevnosti a v muzeu (celkem 6 žen), a nesmím zapomenout ani na pana správce ve spalovně. Všichni naše děti jen chválili. Chválili je za to, že dokáží vnímat pietu daného místa, že jsou zvídavé, a že se umí slušně chovat. Myslím si, že to je ukázka toho, jak pracujeme s dětmi na naší škole, jaké jsou zde vztahy s učiteli, a i mezi žáky. Chci na tomto místě poděkovat nejen našim žákům, ale zároveň také rodičům. I oni mají samozřejmě vliv na výchovu svých ratolestí. Děkuji jim za spolupráci a za to, že i při současné finanční situaci chápou, jak je nutné děti seznámit s historií přímo, nikoliv pouze zprostředkovaně ze školních lavic. Mgr. Josef Pokorák učitel II. stupně ZŠ Jiříkov foto: internet DOMOV DŮCHODCŮ FILIPOV OSLAVIL 40 LET Za účasti řady představitelů měst a obcí regionu Šluknovska, Liberecka, Českolipska, Novoborska a ze Saska, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a řady dalších hostů proběhly úspěšně dne t.r. oslavy čtyřicátého výročí od zahájení poskytování sociálních služeb Domovem důchodců Filipov. Jeden z mála poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro seniory zahájil činnost v listopadu 1971 po rekonstrukci objektu bývalé Redemptoristické koleje. Objekt sám byl postaven těsně před první světovou válkou. Oslavy čtyřiceti let proběhly souběžně na Městském úřadě v Jiříkově a přímo v areálu Domova v Jiříkově Filipově, v těsném sousedství evropsky známé poutní baziliky Panny Marie Pomocnice Křesťanů. Zatímco na Městském úřadě v Jiříkově se vzpomínalo za účasti starosty Města Rumburku a senátora PSČR Ing. Jaroslava Sykáčka a starosty města Jiříkova p. Michala Majáka na historii Domova, tak neformální část vč. setkání s klienty a pracovníky domova, spojená se strana 4 Jiříkovské noviny dnem otevřených dveří proběhla přímo v objektu domova důchodců. Na Městském úřadě byla připravena retro výstava vybavení domova z doby před 40-ti lety. Současně měli návštěvníci možnost si prohlédnout špičkové lůžko pro současnou intenzivní péči o seniory. Dále zazněly odborné přednášky pracovníků Muzea Varnsdorf a Muzea Rumburk. Současně vzpomínal na svých 22 let působení v pozici ředitele Domova p. Oldřich Podzimek. Se současnou situací a s pohledem do budoucna pak seznámil přítomné současný ředitel Domova p. Jan Sembdner. DD Filipov poskytuje sociální služby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a terénní pečovatelskou službu. V rámci dne otevřených dveří přišlo několik desítek návštěvníků, kteří dostali možnost seznámit se s prostory Domova, s jeho klienty, s výstavou volnočasových aktivit klientů, s činností Senior bandu a řadou novinek v činnosti DD Filipov. Nejen rodinní příslušníci klientů, ale i další hosté konstatovali výrazný posun v kvalitě poskytovaných služeb, ve vybavení pokojů, ve zlepšeném sociálním a volnočasovém zázemí foto: Michal Gavlík domova a ocenili výtečnou tradiční zabijačkovou ochutnávku. Do dalších let úspěšné činnosti pak všichni přáli klientům a pracovníkům domova hodně zdraví, profesionálních a osobních úspěchů. Bc. Jan Sembdner ředitel DD Filipov

5 ŽIVOTNÍ JUBILEUM 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 A VÍCE LET V MĚSÍCI PROSINCI OSLAVÍ paní Bartoňová Božena, paní Ringelhánová Marie, paní Bajanová Hertha, paní Zárubová Marie, pan Antoš Jiří, pan Mikota Bohumil, paní Svobodová Miluše, paní Opltová Elena, paní Václavková Ludmila, pan Klusoň Jaromír, pan Muzikář Josef, paní Pivrncová Ladislava, paní Stracená Jana, pan Tille Josef, pan Václavek Lubor Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce VZPOMÍNKA Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat. S bolestí v srdcích vzpomínáme první výročí úmrtí pana Vladislava Jakubičky. Zemřel dne 16. prosince ve věku 75let. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. manželka, děti s rodinami a ostatní příbuzní VZPOMÍNKA Dne by oslavil své nedožité 70-té narozeniny pan Václav Vytejček a tomu jsou již tři roky, co nás opustil, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná manželka VZPOMÍNKA Dne uplynuly dva roky, co nás navždy opustil pan Alois Balda. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná manželka s rodinou INFORMACE Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. KULTURA KINO DK RUMBURK :00 a 19:00 - VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D - Rodinná komedie s názvem Velká vánoční jízda konečně odhaluje neuvěřitelnou odpověď na dosud nezodpovězenou otázku každého dítěte: Jak to, že Santa stihne nadělit všechny ty dárky za jedinou noc?... - Animovaný / Komedie / Rodinný (3D) - Cena: 160,- Kč :00 - MICIMUTR - Nad královským hradem krouží stín velikého draka, princezna Karolína si s pláčem zkouší černé smuteční šaty a na nádvoří hoduje pár pozvaných princů. - Pohádka/Česko, 2011, 89 min - Cena: 80,- Kč :00 - MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL - Není to jen další mise. IMF je uzavřena, kvůli podezření, že byla zapojena v bombovém útoku na Kreml. Je iniciován Ghost Protocol a Ethan Hunt se svým novým týmem musí očistit jméno organizace. - Akční / Dobrodružný / Thriller - Cena: 90,- Kč :00 - PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY - Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky, která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové - komedie - Cena: 90,- Kč :00 - MUŽI V NADĚJI - Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. - komedie - Cena: 80,- Kč :00 - BASTARDI II - Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt své sestry... - Drama - Cena: 80,- Kč :00 a 19:00 - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 - celostátní premiéra - Dovolená tří malých zpěváčků s jejich milovanými Čiperkami se změní z luxusní plavby na dobrodružství na opuštěném ostrově. Zkoušejí různé varianty jak najít cestu domů, dokud nezjistí, že jejich ostrov není tak opuštěný, jak se doposud zdálo - Animovaný / Rodinný- Cena: 120,- Kč AKCE V OKOLÍ KLÁŠTERNÍ BETLÉM V RUMBURKU (kostel sv. Vavřince) - Prezentace klášterního betléma z roku Pro kapucínský kostel sv. Vavřince jej vyřezali řezbáři ze Šluknovska. Další podrobnosti: BETLÉMSKÉ SVĚTLO DOPUTUJE DO RUMBURKU V sobotu doputuje do Rumburku Betlémské světlo. Ve si ho na vlakovém nádraží v Rumburku od skautů a světlušek střediska Junák Rumburk převezmou zástupci Římskokatolické farnosti - děkanství Rumburk. Zájemci si mohou Betlémské světlo odnést z rumburské Lorety v sobotu od a poté od úterý do pátku mezi 9 00 až hod. Stačí si donést vlastní svíčku nebo svítilnu. Další příležitost převzít si Betlémské světlo nabídne tradiční adventní koncert dětských souborů Šenováček a Tyršovské zvonky ve čtvrtek od v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Betlémské světlo je symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Jedná se o pětadvacet let starou novodobou vánoční tradici, která vznikla roku Betlémské světlo se každoročně zapálí začátkem adventu v jeskyni narození Ježíše v Betlémě a pak putuje napříč Evropou. Dostane se sem letecky díky rakouskému rozhlasu. V České republice se o jeho předání starají skauti. ZIMNÍ STADION VARNSDORF Od pátku se opět otevírá varnsdorfský zimní stadion: v pátek od 8 00 do v sobotu od 8 00 do a od do v neděli od 8 00 do a od do RUPRECHT MARKT 2011 V EBERSBACH-NEUGERSDORFU - SpreeEck - před budovou radnice v Ebersbachu od 17h, od 13h a od 13h vánoční pečení pro mladé i staré, sobotní koncert skupiny Bakchus v evangelickém kostele, vánoční divadelní hra a pozounový sbor, pohádky z okna radnice, špičková artistika Flugträumer a vánoční nonsens s Magistrem z Winterfeldu, jízda na koni pro velké i malé, Ježíškova pošta, divadelní hry, rytířský tábor s koupacími škopky, parní saunou a tavernou, povídání o historii perníčků a jejich ochutávka, ochutnávka horkých vín, nakupování a večerní atmosféra za svitu pochodní V neděli zahajuje škola bruslení pro chlapce a děvčata ve věku od 4 do 10 let, která probíhá zdarma. Hodinová škola má začátek v neděli vždy od a pokračuje pak dále každou středu od do hod. strana 5 Jiříkovské noviny

6 FUTSALOVÁ LIGA Ve středu se žáci naší školy zúčastnili druhého ročníku Futsalové ligy. Tentokrát jsme vytvořili dvě družstva mladší, jenž si odbývali svou premiéru a starší, kteří chtěli navázat na úspěch z loňského ročníku. V 1. kole jsme se utkali se základní školou z Varnsdorfu, která byla reprezentována hráči z fotbalové akademie šluknovského výběžku. Dosáhli jsme na svém hřišti polovičního úspěchu. Zatímco starší, po zahození několika stoprocentních šancí a odevzdaném výkonu podlehli 1:7, tak mladší nám udělali radost a jednoznačně přejeli soupeře 8:3. Doufám, že se klukům bude stejně dařit i v dalším kole, kde nás budou čekat rozhodně silnější soupeři z Liberce či Jablonce. Roman Häusler DALŠÍ NOCOVÁNÍ Na Lída Dvořáková připravila další nocování na jiříkovské faře, tentokrát spojené s přípravou adventní výzdoby. V pátek se po páté hodině sešlo celkem 28 dětí a také několik rodičů. U velkého stolu v herně už na ně byli přichystaní Petr a Pavlína Wittgruberovi, kteří je naučili vyrábět salonky. V jiné místnosti, provoněné čerstvě nařezanými větvemi si každý mohl pod vedením Jany Podzimkové vyrobit svůj adventní věnec. Kuchyň by jste v pátek ani nepoznali, protože na sporáku byly hrnce s voskem a kuchyňský stůl se proměnil v manufakturu na svíčky pod vedením pana Martina Hase. Když tvoření skončilo, děti se navečeřely a začaly se připravovat ke spánku. My dospělí jsme si přitom dávali dohromady plán na jarní prázdniny, které budeme s dětmi trávit na horské chalupě v Jizerských horách. Pokud by jste s námi chtěli svoje děti poslat také můžete zavolat na číslo , kde poskytnu bližší informace. V sobotu ráno děti posnídaly perníkovou buchtu, chvilku si pohrály a se svými výtvory se rozešly domů. Za pomoc při akci bych rád ještě poděkoval Lenkám Benešovým, Filipovi a Lucce. Bonbony k balení nám věnovalo občanské sdružení Pohádkový les. Fotogalerie je ke shlédnutí na Jan Dvořák dobrovolník Salesiánského klubu mládeže KRÁTCE Z JIŘÍKOVA ŠLUKNOVSKÁ LIGA Ve středu 19. října si naši žáci po dlouhé době vychutnali úspěch v meziškolních sportovních kláních. Jubilejní 20. ročník Šluknovské ligy jsme zahájili 2. místem v sálové kopané. Turnaj se uskutečnil v Dolní Poustevně a zúčastnili se ho, kromě domácího výběru a nás, ještě školy z Mikulášovic, Šluknova a Rumburku 1. ZŠ Dolní Poustevna 13 bodů 2. ZŠ Jiříkov 10 bodů 3. ZŠ Tyršova 9 bodů 4. ZŠ Šluknov 7 bodů 5. ZŠ Nemocnice 2 body 6. ZŠ Mikulášovice 1 bod (2 ZŠ). Nás reprezentovali hlavně žáci starších ročníků (Čerkl, Holeček, Janda, Kosáček, Mrvaň, Rybyšár, Zvára), i když svůj debut zažil i šesťák Honza Práchenský. Jeho mladická nerozvážnost se projevila už na začátku, když po cestě zjistil, že místo sálovek, má kopačky. Kluci od začátku předváděli koncentrovaný výkon a krom zahozených šancí jim nebylo co vytknout. Musím tímto pochválit práci trenérů jiříkovské mládeže. Po výhrách nad Šluknovem (3:1), Mikulášovicemi (4:0), ZŠ Nemocnice (2:1) a prohře s Tyršovkou (0:2) jsme o 1. místo hráli s domácím celkem, jenž turnajem proplouval bez ztráty bodu. Nejhezčí zápas turnaje přinesl remizu 1:1 a tím i definitivní pořadí. Roman Häusler SK VIKTORIE SLAVILA ÚSPĚCH Sportovní klub Viktorie vyslal 15 svých svěřeňkyň do Prahy na celorepublikovou soutěž Žij Pohybem Individuals. Celá soutěž měla 3 kola, která proběhla v říjnu, listopadu a prosinci Tento typ ligového závodu je velmi náročný už jen proto, že se v každém kole závodí v jiném tanečním stylu, který je znám jen pár dní před samotným závodem. Letos děvčata soutěžila v moderních stylech, jako je zumba, hip hop, streetdance, port de bras, afrodance a samozřejmě nesměl chybět aerobik. Naše děvčata stála na stupínkách vítězů v každém kole, ale hlavně sbírala body, které se pak sečetly ve finálním kole. Finále proběhlo , kdy se rovnou vyhlásilo i celkové pořadí. V každé kategorii byla velká konkurence. Soutěže se zúčastnily dívky z celé České republiky, ale i přesto jsme sklidili mnoho úspěchů a prodrali jsme se až na samý vrchol. V kategorii 4-7 let nás báječně reprezentovala Majda Mašková a Nellinka Eichlerová. Holčičky si z Prahy odvezly mnoho dárků a samozřejmě i medaili. Dále v kategorii 8-10 let jsme měli 3 závodnice. Všechny 3 se probojovaly do nejlepší desítky. Barunka Pavlousková se umístila na 7. místě, Verunka Kolářová na 6. místě a Ivonka Hoření na 5. místě. Tato 3 děvčata si z minulých kol odvezla také několik medailí. V kategorii let jsme byli taktéž velice úspěšní. Za náš klub báječně cvičily Eliška Fodorová, Terezka Milecová, Terezka Barcalová a Andrejka Milecová. Tyto dívky se sice neumístily v první desítce, ale daleko k tomu neměly. Dále pod jménem klubu SK Viktorie závodila Markétka Frolíková, která se umístila na krásném 6. místě, Kačka Havlová na 5. místě a Andrejka Frolíková tuto ligovou soutěž vyhrála a odvezla si za to zlatý pohár. Letos jsme měli závodnice i v nejstarší kategorii let. Parádně cvičila Nikola Opltová a Naďa Dytrychová, dále Mannessa Phuong Nguyenová, která se umístila na 2. místě, tudíž našemu klubu vyhrála stříbrný pohár. Všem dívkám mnohokrát děkujeme za výbornou reprezentaci klubu a gratulujeme k výborným výsledkům. Náš klub se nyní může pyšnit tím, že má mistryni republiky kategorie let a zároveň vicemistryni republiky kategorie let. Celé finální kolo zdokumentovala ČT. Katka Mrázková SOUSTŘEDĚNÍ S mladou krví přišla snad i nová tradice tak jako v loňském roce jsme strávili týden na soustředění ve Cvikově. V první řadě bychom tímto chtěli poděkovat lidem, kteří nám to umožnili, ať už sponzorskými dary, či ochotou s námi vůbec něco takového podniknout. Takže díky trenérské dvojici manželů Häuslerový ch, panu starostovi Majákovi, panu řediteli Mgr. Bc. Obergruberovi, a také rodině Stožických, kde prvoligový fotbalista stále nezapomněl, kde se naučil hrát fotbal. Soustředění se vydařilo, vyšlo počasí, trenér byl sice přísný, ale férový a Janča skvěle vařila. Snad se nám povede to, co v loňském roce - vyhrát celou soutěž. Fotbalu zdar. tým dorostu TJ Spartak Jiříkov Jiříkovské noviny - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 500 ks, šéfredaktorka Olga Flégrová, grafická úprava Michal Gavlík Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je ve 12 hodin a termín distribuce

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII Citát Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. ~Božena Němcová~ Upozornění Dle stávající vyhlášky č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 460 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 10. října 4,- Kč Čtvrtek 26. září Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu Na celodenní návštěvu Českého Švýcarska zavítal ministr životního

Více

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII Citát Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. ~Aristotelés~ Starosta Města Jiříkov vyhlašuje 14. ročník Výtvarné soutěže

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Nové využití bývalého velkokapacitního kravína na Varnsdorfské ulici

Nové využití bývalého velkokapacitního kravína na Varnsdorfské ulici 390 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 23. 12. 2010 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Čtvrtek 9. prosince 2010 4,- Kč Městský byt byl vystěhován pod dohledem soudního vykonavatele Koncem minulého týdne došlo za

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny Českokamenické noviny Ve dnech 12. - 15. 1. 2012 se na brněnském výstavišti uskutečnil 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech s názvem GO - REGIONTOUR, na němž se v rámci stánku Ústeckého

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Kaufland přes zastupitelstvo neprošel

Kaufland přes zastupitelstvo neprošel ČÍSLO 12 14. ČERVEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Kaufland přes zastupitelstvo neprošel Po delší době opět stoprocentní účast zastupitelů a plno v sále. Veřejnost

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 11 1. ČERVEN 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz O ÚŘADECH PRÁCE I O KOVÁŘSKÉ Cyklus diskuzí se starostou města Martinem Loukou byl obnoven besedou v divadle 17.

Více

Dveře kina zdobí graffi ti str. 5. číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

Dveře kina zdobí graffi ti str. 5. číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Advent v Blansku str. 3 Dveře kina zdobí graffi ti str. 5 Turistická sezona 2011 str. 4 Vítání sv. Martina fotky str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti Jiříkovské noviny Číslo 2 Ročník XVIII Únor 201 Zdarma Veřejná výzva Čtěte na str. 2 Červené kontejnery v Jiříkově Čtěte na str. Nové služby pro občany Čtěte na str. 4 Kam za kulturou? Čtěte na str. 5

Více

Zastupitelstvo: zelená pro sběrný dvůr a úpravu prostranství u Věžičky

Zastupitelstvo: zelená pro sběrný dvůr a úpravu prostranství u Věžičky ČÍSLO 14 11. ČERVENEC 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Zastupitelstvo: zelená pro sběrný dvůr a úpravu prostranství u Věžičky Poslední jednání zastupitelů před prázdninovou

Více

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec 2010. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT

Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT zdarma duben 2011 číslo 4, ročník XVI CITÁT Jiříkovské Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. Jestliže ano,

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč. Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha

Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč. Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha Tak se tančilo na jedenadvacátém Plesu města I letos uspořádala Základní škola Husovo

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Zpěvačka Petra Janů zavítala v rámci svého letošního turné i do Uherského

Více

BENEŠOV. Získali jsme titul Nejlepší město pro byznys. informační zpravodaj města. více na straně 4

BENEŠOV. Získali jsme titul Nejlepší město pro byznys. informační zpravodaj města. více na straně 4 www.benesov-city.cz ročník 2011 číslo 11 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Získali jsme titul Nejlepší město pro byznys více na straně 4 Podzimní sklizeň z naší zahrádky Za

Více