Rady mě sta Frýdku- Místku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rady mě sta Frýdku- Místku"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější bod Zprávu o postupu přípravy a výstavby silnic I/48, zvlášť když měli všichni črstvé dojmy z dmonstrac zorganizované radnicí přímo na průtahu, ktrá si od zastavní provozu slibovala, ž s věci dají do pohybu. Nakonc al znovu samotná radnic po blokádě projvila njvíc aktivity a na zastupitlstvu náměstkm primátorky Michalm Pobuckým přdstavila možné řšní situac, kdy j zahájní výstavby v ndohldnu díky protstům sdružní Bskydčan. Náměstk primátorky Michal Pobucký njprv ujistil, ž jdinou možností, ktrá stál připadá v úvahu, j jižní varianta obchvatu, protož cokoliv jiného by přinslo mnohalté zdržní. Pak s vrátil k blokádě a kritizoval přístup opozic, ktrá s na akci przntovala transparnty namířnými proti radnici. Vlic mě mrzlo, jak jst tam stáli, když Igor Svoják na minulém zastupitlstvu řkl, pojďm táhnout za jdn provaz. Nní pravda, ž nic ndělám, cstu al staví stát a my s snažím jn tn procs co njvíc urychlit. Město bylo vtažno do jdnání Řditlstvím silnic a dálnic až v roc Nmůžm zasahovat do nzávislosti soudu, ktrý vydal přdběžné opatřní, díky ktrému s nmůž začít stavět, můžm Náměstk primátorky Ptr Cvik v posldních črvnových dnch navštěvoval základní a matřské školky, aby s jjich řditli hodnotil končící školní rok, poděkoval jim za odvdnou práci a popřál jim příjmně prožité dny volna. Pro něktré byl poslm opravdu mimořádně dobrých zpráv. Město o prázdninách tradičně masivně invstuj do oprav školních budov, ovšm ltos na Základní škol a matřské škol Frýdk-Místk, Jana Čapka 2555, bud ralizována invstic vskutku rkordní. Tuto školu čká rkonstrukc za rkordních 36,4 milionů korun, přičmž 28,1 milionu bud hrazno z fondů Evropské uni, město jn na něj aplovat. Soud můž trvat rok, dva, tři, snažili jsm s najít řšní a dobrali jsm s k jdnomu výsldku. Chcm po vládě, aby byla jdna část úzmí vyňata z NATURY 2000 a soudní př mzi Bskydčanm a krajm by tak byla bzpřdmětná. Kontaktoval jsm úřad vlády s žádostí o schůzku, kdykoliv kdkoliv bohužl po nustálých urgncích jsm dostali z úřadu vlády informaci, ž pan prmiér tnto problém přhodil na ministra Řbíčka. Problém můž vyřšit jdině vláda, novým vládním usnsním, ktrým s změní mapa chráněného úzmí. Vláda j jdinou institucí, ktrá nám můž pomoci v urychlní výstavby obchvatu, sdělil zastupitlům Michal Pobucký. Tn požadoval po opozičních zastupitlích, aby konkrtizovali domnělou nčinnost radnic. S rakcí pak nbyl spokojn: Nřkli jst konkrétně ani jdnu věc, pouz obcně. Jstliž nám vláda pomůž, můž s začít stavět příští rok. Kromě účasti ODS na blokádě byla radními kritizována i núčast ODS na spolčné schůzc s Bskydčanm, jíž s zúčastnili i lidovci a nzávislí. Já jsm byla šokovaná tím, ž j někdo schopn zpochybnit dmokratické rozhodnutí thdjšího zastupitlstva po 13 ltch, svěřila s s svým pocitm z schůzky s Bskydčanm primátorka Eva Richtrová. Doplnil ji i bývalý starosta Zd- POPRVÉ S NOTEBOOKY: Zastupitlé měli na črvnovém jdnání k dispozici modrní výpočtní tchniku, ktrá by měla přinést větší komfort v jjich práci. Opravy 2. ZŠ za rkordních 36,4 milionů Náměstk primátorky Ptr Cvik při jdnání s řditlm 2. ZŠ Milanm Gnglou a jho zástupkyní Světlanou Šipulovou. j získalo v rámci Opračního projdou také ploché střchy a programu Životního prostřdí. obvodové zdi školy budou zatplny a nově omítnuty. Cílm této Stavbní úpravy na základní škol Jana Čapka budou, co do akc j zlpšit tplně-tchnické rozsahu prací, výjimčné. Všchny pavilony školy čká kompltní nout tak úspor nrgi a napo- vlastnosti školních budov, dosáh- výměna vnkovních dvří a okn moci chránit životní prostřdí. za plastová, gnrální opravou (Pokračování na straně 13) něk Stolař (Nzávislí): Byl jsm zklamán přístupm Bskydčanu, statutární zástupc sdružní mlčl, mluvil vlastně jn tajmník, s ktrým jsm s stkali už na počátku vyjdnávání o tras obchvatu v 90. ltch. Pozastavuji s nad tím, když s odmítá rspktovat většinové rozhodnutí zastupitlstva. Martina Končná (ODS) vzápětí připustila: Ano, obchvat j politikum. A jjí kolgové kritizovali, ž s nyní radnic obrací na pravicového prmiéra, když v přdchozím období vdl vládu Jiří Paroubk. Prmiéra jsm v minulém volbním období npotřbovali, nbyla ta situac jako dns, thdy nměl prmiér do čho zasahovat, opáčil Michal Pobucký. Tn problém graduj a j škoda, ž ODS jako jdiná nbyla na jdnání s Bskydčanm. Bylo to klíčové jdnání, znovu připomněl náměstk primátorky Ptr Cvik a radní a poslanc Ptr Rafaj poněkolikáté zopakoval, kdy s v věci výstavby obchvatu města lámal chlba. Líbí s mi, jak nám lidé z opozic vyčítají stav, ktrý zavinil dobudovaný průtah městm, jnž právě oni dokončili. Frýdk-Místk s dobudovaným čtyřpruhm již nbyl problémm, vyřšila s tím dopravní závada slovo primátorky v městě. Dobudování průtahu bylo za vás prosazno, za vás spuštěno. Vy jst zavinili průšvih a nám to vyčítát. Přitom jst měli řšní, jakým způsobm provést obchvat Dobré bz čtyřpruhu pro město Frýdk-Místk, al nchtěli jst to připustit, vyčítal poslanc Ptr Rafaj. Úplně jiný úhl pohldu jště přinsl na jdnání zastupitl Ondřj Urban. Město nní v žádné dopravní krizi, v srovnání s západm, prohlásil. (pp) Vážní spoluobčané, k partnrským městům Frýdku- -Místku s zandlouho přiřadí i slovnská Žilina. Zastupitlstvo našho města projdnalo a schválilo podpsání Dklarac o partnrství a spolupráci mzi našimi městy na svém jdnání 14. dubna 2008, zastupitlstvo města Žiliny projdnalo a schválilo jjí podpsání 16. črvna Obě města jsou si vlmi podobná Žilina j hlavním městm Eurorgionu Bskydy na slovnské straně a stjně jako u nás s v Žilině rozvíjí njn automobilový průmysl, al i vš, co s ním souvisí. V Dklaraci o partnrství a spolupráci zástupci obou měst prohlašují, ž mají spolčný zájm o všstrannou spolupráci mzi městy Žilina a Frýdk-Místk přdvším v oblastch kultury, vzdělávání, rozvoj turistiky a cstovního ruchu, o spolupráci mzi školami a sportovními kluby, o rozvoj malého podnikání, konzultac odborníků v oblasti řízní samosprávy i partnrství v spolčných projktch, ktré budou směřovat na programy v rámci Evropské uni a Eurorgionu Bskydy. Dklarac o partnrství a spolupráci vstoupí v platnost v dn jjího podpisu, ktrý plánujm na 18. črvnc tohoto roku u nás na Magistrátu města Frýdku-Místku. Ltošní vlké prázdniny a dovolné již začaly, proto přji všm žákům, studntům a všm vám ostatním příjmně prožité ltní dny, ať už j budt trávit kdkoliv. Eva Richtrová

2 Zpravodajství krátc Blokové čištění ulic o prázdninách Zaměstnanci tchnických služb TS a.s. budou pokračovat v blokovém čištění ulic také o prázdninách. Strojním i ručním úklidm komunikací a kanálových vpustí projdou další vybrané lokality v městě. V črvnci bud blokové čištění probíhat v ulicích Bthovnova (3. 7.), V. Talicha (10. 7.), J. Božana (11. 7.), J. Myslivčka (17. 7.), Habrová (24. 7.) a Javorová (31. 7.). V srpnu pak přijdou na řadu ulic Topolová, J.Trnky, Dr. A. Vaculíka a V. Nzvala. Prázdniny v městě Statutární město Frýdk-Místk a SVČ Klíč pořádá III. ročník akc Prázdniny v městě s cílm pobavit děti v všdní prázdninové dny, kdy jsou jjich rodič v práci. Děti s mohou všch akcí v rámci programu Prázdniny v městě zúčastnit zdarma. Připravny jsou pohybové aktivity, výtvarné dílny, turnaj, ukázky tábornických dovdností, výlty, xkurz a podobně. Aktuální program budt nacházt v zpravodajích. Krytý aquapark znovu v provozu Krytý aquapark na Olšné j po tchnologické odstávc v črvnci opět v provozu. Vnkovní arál s chystá na zajímavou akci v dnch črvnc, kdy byst s zd měli cítit jako v Řcku. Můžt využít také výhodných prázdninových balíčků. Provozující městská spolčnost Sportplx také informovala, ž na srpn chystá v VSH dva zápasy hokjového turnaj Tipsportcup. Další chodníky Rada města rozhodla o výběru njvhodnější nabídky na rozšířní chodníku na ulici Bthovnova, větší invsticí ovšm bud výstavba chodníku podél silnic II/648 u cntrálního hřbitova. Úprava úsku od črpací stanic na zmní plyn po ulici Na Podvolání si vyžádá téměř šst milionů korun. (pp) I na anonymy ragujm V minulých dnch jsm dostala písmné upozornění na podivné počínání našich romských spoluobčanů, ktré bylo doložno fotodokumntací. Pisatl s sic npodpsal, al j to určitě všímavý člověk, ktrému nní jdno, co s u nás v městě děj. J sic chvályhodné, když si někdo chc zkrášlit okolí svého bydlní, nmůž to však být na úkor kradné květinové výsadby určné pro vřjná prostranství v našm městě. Moj rakc na upozornění byla jdnoznačná f Snioři v Frýdku-Místku s bavili V prostorách Domova pro sniory v Frýdku-Místku s v pátk 20. črvna, za přítomnosti primátorky Evy Richtrové, radního Ivana Vrby a dalších zástupců statutárního města, uskutčnily Hry sniorů, ktré s již staly v našm městě tradicí. Myslím, ž vám každý můž závidět tu vitalitu, s ktrou Swtsn fst 008 pomůž Swtsn fst, mapující a propagující žánrově pstrou a originální frýdcko-místckou kulturní scénu, ltos v dnch črvnc na slzanském stadionu, j unikátní fstival, kd s tradičně nplatí vstupné. Pořadatlé ovšm jdou i ltos do toho, ž uštřné pníz mohou lidé věnovat na dobrou věc. Loni proběhla poprvé v průběhu fstivalu dobročinná sbírka, jjímž cílm bylo njnom vybrat finanční hotovost, al i sznámit 2 s v vašm věku pouštít do njrůznějších akcí, jako j ta dnšní, pochválila aktivní sniory primátorka Eva Richtrová. Zástupci Pčovatlské služby Frýdk-Místk, Pnzionu pro sniory a Domova pro sniory v Frýdku-Místku si to pak rozdali v soutěžních disciplínách, ktré byly tématicky spojny s výstavbou domova, což upo- Domov pro sniory oslavil 10. výročí Dn 22. črvna roku 1998 s do objktu na ulici 28. října 2155 stěhoval první obyvatl Domova pro sniory Frýdk- -Místk, čímž byl přd dsti lty zahájn jho provoz. Tato příspěvková organizac poskytuj pobytové sociální služby zjména osobám s snížnou soběstačností a město tnto objkt pravidlnými invsticmi stál udržuj jako vlmi modrní zařízní svého druhu, řkl radní Ivan Vrba. V souvislosti s 10. výročím jho otvřní s 20. črvna konaly oslavy, jjichž prličkou bylo vystoupní souboru KELTIK z Ostravy, ktrý přkvapil všchny diváky střdověkým šrmířským kláním, vystoupním tančnic, fakíra a ohňovou show. Diváci z řad sniorů byli do připravného vystoupní aktivně zapojováni, mohli si vyzkoušt hod nožm, utkat s v šrmířském souboji či si zatančit s tančnicí. K hladkému průběhu oslav přispělo njn hzké počasí a dobré organizační zajištění, al také sponzoři, ktří s nmalou částí podílli na jjich uskutčnění, za což mnohokrát děkujm, zhodnotil slavnostní dn řditl Domova pro sniory Milan Novák. Protož oslavy byly spojny s akcí Hry pro sniory, měli všichni přítomní možnost blíž si prohlédnout prostory domova a také prostřdnictvím rozhovorů s klinty a prsonálm nahlédnout pod pokličku každodnního života a dění v tomto zařízní sociálních služb města Frýdku-Místku. (pp) KELTIK: Oslavy zpstřilo vystoupní skupiny historického šrmu. vš řším s Tchnickými službami a.s., ktré květinovou výsadbu v městě provádějí, a také s Policií ČR. Viníci byli idntifikováni a budou potrstáni. Toto by mělo být varováním pro případné další nnchavc, ať j to kdokoliv. Děkuji všm všímavým lidm za spolupráci. Eva Richtrová vřjnost s aktivitami humanitární organizac ADRA. Po loňské úspěšné prmiéř s ltos uskutční v rámci Swtsn fstu již sbírky dvě. V pátk 4. črvnc mohou příchozí přispět dobrovolnickému cntru humanitární organizac ADRA, v sobotu pak občanskému sdružní Podané ruc. Obě organizac v Frýdku-Místku a jho okolí dlouhodobě pomáhají lidm s sociálním nbo zdravotním handicapm. Swtsn fst j pořádán občanským sdružním Pod Svícnm v spolupráci s Sdružním Rgion Bskydy, Bskydským informačním cntrm, hudbním klubm Stoun a za významné podpory Statutárního města Frýdk-Místk. Swtsn fst j také součástí projktu Bskydské Vsléto, ktrý j spolufinancován z prostřdků Evropského fondu pro rgionální rozvoj. (pp) ZAHÁJENÍ HER: Hodně zdaru do zápolní popřála primátorka Eva Richtrová s radním Ivanm Vrbou. zorňovalo na dstilté výročí tohoto zařízní. Soutěžící navážli matriál na stavbu, stavěli zdi z cihl, bourali komín či skládali fotku domova, ktrá byla upravna do podoby puzzl, přiblížil něktré z osmi disciplín řditl Milan Novák. A protož snioři njn rádi soutěží, al vždy j osloví i hudba, zpstřil clodnní program svým vystoupním pěvcký soubor Místcká domověnka, jhož člnové jsou samotní obyvatli domova. Do toho s clý dn o muziku staral oblíbný Lubomír Sládk. 1. místo obsadilo družstvo pnzionu pro sniory, 2. místo Balkony v Pnzionu pro sniory na Lískovcké ulici procházjí v těchto dnch gnrální opravou. Náklady spojné s stavbními pracmi přijdou městskou pokladnu na víc nž šst milionů korun. Stávající balkony již byly v nvyhovujícím stavu, a to jak z sttického hldiska, tak z hldiska bzpčí sniorů. Balkony promokaly a místy z nich opadávala omítka, sdělila, na základě jakých informací radní o invstici rozhodli, tisková mluvčí radnic Jana Matějíková. Řditl pnzionu Jaroslav Chlbk ji doplnil, ž nyní jsou balkony nově zaizolovány, starý gumový povrch j nahrazn protiskluzovou dlažbou, rámy zábradlí i parapty jsou nově natřny a vyměněny jsou také poškozné výplně balkonů. Prác na gnrální opravě balkonů probíhají družstvo domácích domova pro sniory a na 3. místě s umístili zástupci pčovatlské služby. O výsldky ovšm samozřjmě nšlo. Hlavní bylo, ž s snioři pobavili, a to njn soutěžící, al i přihlížjící, ktří vytvořili počtné tábory fanoušků, okomntoval hry radní Ivan Vrba. Pořadatlé njn děkují tam nahoru za hzké počasí, al také studntům Střdní zdravotnické školy v Frýdku-Místku a Střdní školy gastronomi a služb v Frýdku-Místku, ktří při akci vydatně pomohli, aby s podařilo zorganizovat dn, na ktrý budou všichni vzpomínat. (pp) Oprava balkonů v pnzionu dl harmonogramu, ukončny by měly být v září. Samozřjmě dbám na maximální bzpčnost našich obyvatl. To znamná, ž jsm v bytch, kd opravy balkonů probíhají, nchali do balkonových dvří připvnit dřvěné příčky, ktré zabrání vstupu na balkon, al bz problému umožní větraní. To vít, něktří starouškové už trochu zapomínají, vysvětlil řditl. Obyvatlé pnzionu by skutčně mohli na opravy pozapomnět, protož ty jsou prováděny nikoliv zvnitř, al z závěsných vnkovních plošin, aby ndocházlo k narušování jjich soukromí. Balkony jsou pro mnohé obyvatl pnzionu důlžitým místm, kd rádi pobývají. J to njkratší csta na črstvý vzduch, mnozí zd navíc i něco pěstují, potvrdil důlžitost invstic radní Ivan Vrba. (pp) REKONSTRUKCE BALKONŮ: Gnrální oprava vylpší sttiku i bzpčnost.

3 Zpravodajství Odbor školství, kultury, mládž a tělovýchovy spravuj kromě sportovních arálů základních škol také sportovní plochy, ktré tvoří vybavnost osídlných částí města a slouží široké vřjnosti. Za posldních pět lt, kdy tato zařízní spravuj, bylo na jjich opravy, údržbu, pořízní nových prvků a drobné rkonstrukc vynaložno skoro pět milionů korun. Na úzmí Frýdku-Místku s nachází 60 sportovních vřjně přístupných hřišť, vybavných brankami na hokj nbo malou 3 f Opravy a rkonstrukc sportovních hřišť kopanou, basktbalovými koši či sloupky pro uchycní sítě pro nohjbal, tnis či voljbal. Na 25 místch s nacházjí také zábrany chránící njn majtk obyvatl bydlících v bzprostřdní blízkosti hřišť, al zjména malé děti hrající si na dětských hřištích (často umístěných vdl sportovní plochy) a kolmjdoucí. Za pět lt, kdy s o tato místa starám, jsm vyhověli mnoha žádostm občanů a v místch, kd docházlo k niční majtku nbo byla ohrožna bzpčnost obyvatl a přdvším dětí, byly postavny zábrany. Vsadili jsm na Uzavírka Zámckého náměstí V sobotu 19. črvnc bud z důvodu bzpčnosti diváků fstivalu Jazz v městě uzavřna doprava na Zámcké náměstí v Frýdku, kd s akc z kapacitních důvodů přstěhovala z místckého cntra. Vzhldm k očkávané vysoké divácké návštěvě jsm s dohodli s Policií ČR a Odborm dopravy a silničního hospodářství frýdcko-místckého magistrátu na uzavírc. Náměstí bud úplně uzavřno v sobotu 19. črvnc od 12:00 do 24:00. Částčná uzavírka bud probíhat již v dopoldních hodinách, kdy od 8:00 do 12:00 bud průjzdná pouz jižní část náměstí. Zárovň bud pro všchny řidič kromě pořadatlů a účinkujících platit v témž dni od 8:00 do 24:00 zákaz zastavní na clém náměstí. V prostoru přd zámkm bud zastavní povolno svatbčanům do 12:00, vysvětlil za pořadatl Milan Anděl. Objízdná trasa bud vdna ulicmi Na Blatnici a Dolní, tzn. za Kauflandm. Pro parkování mohou řidiči využít parkoviště vdl Kauflandu, nové parkoviště pod magistrátm a parkovací místa na Radniční ulici. Přdm děkujm řidičům za rspktování tohoto mimořádného omzní a projvnou tolranci k návštěvníkům fstivalu Jazz v městě, ktrý j součástí projktu Bskydské Vsléto, jnž j spolufinancován z prostřdků Evropského fondu pro rgionální rozvoj. (pp) Houpací most s opravuj Téměř dva a půl milionu korun invstuj město do opravy lávky pro pěší přs řku Ostravici u tnisových kurtů, ktrému s pro jho spcifické vlastnosti říká houpací most Po clkové rkonstrukci, ktrá j nutná pro jho špatný tchnický stav, o svou pověst přijd. Prác si vyžádají uzavírku lávky v clé jjí šířc a délc. Vstup na ni bud zakázán od 1. črvnc do 25. srpna. Pěší a cyklisté budou nucni v této době využívat služb stakády na Hlavní třídě, tdy mostu u Vícúčlové sportovní haly nbo lávky pro pěší u rstaurac U Žida, uvdl vdoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hronovský. Lávka získá nový systém táhl, zabraňující rozhoupání, také nové zábradlí i dřvěnou mostovku a samozřjmě bud nově natřna. (pp) OCENĚNÍ POLICIE ČR: V Nové scéně Vlast byly slavnostně ocněny dsítky policistů z řad rpublikové polici, al čstnou mdaili přvzalo i několik hostů, Mzi nimi i primátorka Frýdku- -Místku Eva Richtrová a řditl frýdcko-místcké městské polici Václav Bučk za spolupráci s PČR v oblasti zajištění vřjného pořádku a bzpčnosti. HŘIŠTĚ V LÍSKOVCI: Po rkonstrukci idální místo pro sportování. O prvním črvncovém víkndu s Frýdk-Místk již tradičně promění v Divoký západ. Do Parku pod zámkm totiž zavítají Indiáni a kovbojové. Ti s v rámci třtí akc ltošního Bskydské Vsléta s názvm Indiáni v Frýdku přdstaví dospělým i dětm v nděli 6. črvnc odpoldn. Po loňském úspěchu bud vsnic z Divokého západu jště větší a program jště bohatší. Diváci budou moci nově sldovat xhibici prác s bičm a kolty, utkání v hř lakros, nbo ukázky vydělávání kůž a rozdělávání ohně. Tradičně sítě, ktré jsou pvné a odolné, nhlučné a vizuálně zapadají do okolní zlně. Co s týč vybavnosti hřišť, byly pořízny nové branky, koš, sloupky a ty stávající byly a pravidlně jsou opravovány. Díky další údržbě, ktrou na hřištích provádím, například úklid, ořz dřvin a podobně, s stav sportovních hřišť výrazně zlpšil, hodnotí současný stav Milan Brzý, ktrý má sportoviště v městě na starosti. Za první pololtí tohoto roku město pořídilo nové prvky vybavnosti hřišť a provdlo opravy i rkonstrukc za víc nž milion korun. Výrazně s díky rkonstruk- ci proměnilo například hřiště v Lískovci, kd si rkonstrukc povrchu hřiště vyžádala 350 tisíc korun. Vím, ž obnovit potřbují i povrchy mnoha dalších sportovních ploch, věnujm s tomu průběžně v rámci dostupných finančních prostřdků. Kdybychom měli dát nárazově do pořádku všchna hřiště, musla by s vynaložit suma okolo třicti milionů korun, přiblížil náměstk primátorky Ptr Cvik. Připomněl, ž současná radnic s snaží sportoviště také dál rozšiřovat. Výsldkm jsou modrní hřiště v arálch základních škol, v posldních ltch vybudované u 7. a 8. ZŠ. (pp) NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA: Pracovníci tchnických služb TS a.s. vyměřují nová místa pro stání vozidl v cntru města na starém autobusovém stanovišti. Parkování j od črvnc bzplatné, zaparkuj zd 92 vozidl, pět ploch j určno pro zdravotně postižné. Prozatím jsm rozhodli vyzkoušt variantu výjzdu z stanoviště na průtah pouz vpravo, s současným znmožněním odboční na parkoviště z průtahu při jízdě z Frýdku. Uvidím, jak s to osvědčí, tnto systém budm vyhodnocovat, přislíbil náměstk primátorky Ptr Cvik. Indiáni a kovbojové opět přivzou Divoký západ pod frýdcký zámk budou Indiáni děti malovat svými bojovými krsbami, kovbojové j naopak zdarma povozí na ponících. Pro děti bud opět připravna spousta bojových disciplín, hlavní cnou ltos bud rodinná dovolná v wstrnovém městčku Šiklův mlýn s pořádně nabitým programm, láká Milan Anděl z pořádajícího týmu. Ani rodič npřijdou zkrátka, i v tomto roc pro ně bud připravn wstrnový saloon. Děti naopak potěší hodinovým vystoupním Michal Nsvadba z Kouzlné školky, ktrý slíbil i autogramiádu. Stjně jako na naprosté vět- městská polici Agrsivita na úřadě hlídka městské polici zasahovala na Úřadu prác v Frýdku-Místku proti agrsivnímu muži. Muž byl jn vykázán, al hrozilo i možné napadní zaměstnanců úřadu, což nní podl strážníků zas tak výjimčná situac. Snad si dotyčný práci najd a tam nchá větší část své nrgi, glosoval zásah Luděk Blcha. Bylo mu horko? bylo hodinu přd půlnocí oznámno na linku 158, ž s na křižovatc ulic Rvoluční a ulic Míru pohybuj po chodníku nahý muž. Hlídka situaci prověřila, ovšm na místě nikoho nnašla. Byla již tma, a tak snad naháč ani nbudil vřjné pohoršní. Léto j tady a horko s ním, ovšm nějaký tn lhký oděv j vždy potřbný. Pouz na vyhrazné nudistické pláži j dovolno být na vřjnosti nahý, připomíná Luděk Blcha. Hláška o opilci zavolal jdn z všímavých občanů, ž u Kina Ptra Bzruč zastavilo auto a jho řidič j opilý. Hlídc městské polici s podařilo situaci vyřšit a opilc už asi dlší dobu řídit nbud. Měl vypito dost bylo naměřno 1,73 promil alkoholu, rfroval Luděk Blcha a dodal, ž pokud budou občané takto všímaví a nbudou mít zábrany podobné případy hlásit, mohou tím možná i zachránit njdn lidský život. Léto začíná! Už v črvnu, jště přd prázdninovými měsíci, řšili strážníci Městské polici Frýdk-Místk několik dsítk oznámní o rušní nočního klidu, v asi 14 případch nvhodné chování bzdomovců, krádž v suprmarktch a krádž kovového matriálu. K tomu nustálé špatné parkování na mnoha místch města a další problémy při provozu vozidl. V této ltní době s vš zintnzivňuj a vlký počt různých přstupků a událostí spolu s horkm ztěžuj již tak náročnou službu policistů, ktří dbají na dodržování vřjného pořádku v našm městě. Pomoci můžm všichni, pokud budm vnímaví k svému okolí a zahodím lhostjnost. Nikoho například npotěší, když má na autě ulomný stěrač nbo promáčklý blatník od řidič, ktrý na nic nčká a ujd. Tlfonní čísla 156 a 158 každý zná, vybízí Luděk Blcha. (pp) šině akcí Bskydského Vsléta s ani na Indiánch v Frýdku nbud platit vstupné. Mnohým, zjména dospělým divákům, vycházím také vstříc v tom, ž bud pro ně připravno podstatně víc míst s občrstvním nž v minulém roc, sdělil radní Ptr Rafaj, přdsda pořádajícího Sdružní Rgion Bskydy. (pp)

4 Školství Děti vyrazily za pjsky V PSÍM ÚTULKU: Školáci znovu nzapomněli na pjsky, ktří nměli štěstí na páníčka. Rok s s rokm sšl a školáci z Základní školy národního umělc Ptra Bzruč, Frýdk-Místk, tř. T. G. Masaryka 454, s znovu vydali do psího útulku v Sdlištích, kd končí čtyřnozí njlpší přátlé člověka, ktří s ocitli v jho nmilosti. Hromada psího krmiva i njrůznějších pamlsků a několika hračk a kusů spciálního nádobí byla i tntokrát vlmi bohatá, a to jště děti vybraly značnou částku v hotovosti, ktrou promění v značkové krmní dl potřby provozovatl útulku, kd štěkají psi odchycní na katastru města i z okolí. Za pjsky mohli vyrazit ti njaktivnější a njštědřjší. Všichni s pak snažili o to, aby pjsci na jjich návštěvu nzapomněli. Sprška piškotů přs mříž kotců byla vskutku vydatná a bylo vidět, ž podobný svátk nmají zdjší chovanci příliš často. Děti měly šanci zptat s na cokoliv, co j z světa psů zajímalo, dozvěděly s, jak j to s čipováním a jak často s vlastně takový pjsk má krmit. Současně ovšm byly varovány, ať si udržují od kotců odstup, protož psi, často s ndobrými zkušnostmi s lidmi, s občas chovají nvyzpytatlně a něktří docla agrsivně. Za krmní nad rámc všdního dn ovšm projvili dostatk vděčnosti, jjich rakc a vrtění ocásků prozrazovaly, ž skutčně prožívají jakési Vánoc. I proto paní učitlky s dětmi ujišťovaly, ž právě v čas přdvánočním pjskům znovu připomnou, ž na ně někdo myslí a njsou tak úplně sami, i když momntálně nmají svého vlastního páníčka. (pp) Sladcí mdoví mdvídci Paní učitlky z njmnšího oddělní MŠ Annská Motýlk Stanislava Korcová a Monika Portšová s odvážně pustily do nobvyklého, al o to víc lákavého projktu Mdvídk. Již na začátku školního roku si děti mohly do třídy přinést svého oblíbného plyšového Méďu, ktrý jim zpříjmňoval první chvíl v školc. Spolčně s ním s učily poznávat svou školičku i okolní svět. Méďa j doprovázl v průběhu clého školního roku, stal s npostradatlným pomocníkm njn dětí, al i paní učitlk. Završním clého projktu s stala bsídka určná k oslavě Dn matk. Ani na té, samozřjmě, nchyběl méďa a jho kamarádi. Děti si totiž zahrály divadlní pohádku O třch mdvědch. Každý z malých hrců s ujal své rol výtčně. Maminky byly nápomocny s výrobou originálních kostýmů a přípravou občrstvní na mdvědí buft. Po skonční pohádky děti poděkovaly maminkám sladkým políbním a soudkm sladkého voňavého mdu! Jsou to přc naši sladcí mdoví mdvídci! MŠ Annská 4 f Dn s IZS na ZŠ Komnského V arálu 4. ZŠ probíhal v pátk 20. črvna projktový dn s složkami intgrovaného záchranného systému. Děti s postupně sznamovaly s významm prác hasičů, policistů a člnů Črvného kříž. Na stanovištích si mohly vyzkoušt řadu záchranných postupů, u polici ověřit své znalosti o dopravě. Mnohdy děti svými vědomostmi přkvapily i samotné dospělé. To, ž umí, ukázaly přvážně ty, ktré navštěvují na naší škol zdra- votnický kroužk. Dn měl vlký význam, protož byl clý věnován bzpčnosti. Tu j dětm potřba nustál zdůrazňovat a přd hlavními prázdninami zvlášť. Hasiči, policisté i člnové spolku Črvného kříž dokázali děti vlmi působivou formou zaujmout. Dověděly s njn to, co j náplní těchto zaměstnání, al i poutavé historky z jjich prác. Možná s po tomto dni něktré z nich budou zamýšlt nad svým budoucím VESELÍ S HASIČI: Jásot dětí přinsly njn osvěžující kapky vody, al i vytvořná duha. V pátk 30. května oslavily děti spolčně s učitli, rodiči a obyvatli sídliště Slzská svůj svátk. Hřiště na základní škol Jiřího z Poděbrad nabídlo návštěvníkům zajímavý program plný atrakcí a nvšdní podívané. Kolktiv vychovatlk školní družiny za pomoci učitlů prvního a druhého stupně připravil pro děti ntradiční sportovní disciplíny, uvdla vdoucí školní družiny Martina Pindlová. Děti mohly zápasit na úzké lavičc, strfovat s do plchovk, házt na cíl. Hromadu lgrac si děti užily i při běhu v gumácích a v běhu s zahradními kolčky. Výbor Sdružní rodičů a přátl školy na svá bdra vzal zajištění atrakcí, občrstvní a bohatý kulturní program. Pro děti byla nachystána trampolína, skákací boty, vystoupní břišní tančnic, klubu takwonda, gymnastk JÍZDA ZRUČNOSTI: I paní učitlky to zvládly. povoláním. Odměnou za slušné chování a pozorné poslouchání byl dětm závod na jízdních kolch a koloběžkách. Jménm Mgr. Věry Urbišové a Mgr. Jany Urbancové děkujm člnům Oblastního spolku ČK v Frýdku-Místku, Dobrovolnému hasičskému sboru města Šnov a městské policii za krásný a přínosný dn. Mgr. Radka Gbaurová Dn dětí na Jdnáctc zahalil oranžový dým Již několik lt probíhá úspěšná spoluprác mzi DYS-cntrm při Základní škol na Komnského ulici v Frýdku-Místku a mzinárodní organizací Rotary Intrnational, ktrá closvětově a dlouhodobě podporuj řadu humanitárních, vzdělávacích a kulturních projktů. Díky této spolupráci a finanční podpoř bylo možné významným způsobm zkvalitnit úrovň výuky a kvalitu poskytované s pódiovou skladbou Žáby, voljbalistk a ukázky policjní výzbroj a prác s psy, popsala program přdsdkyně SRPŠ Karin Morávková. Odpoldnm provázla všchny návštěvníky svižná hudba Šubaduba bandu. Sídlištěm Slzská burácly výstřly slpých nábojů z samopalu a vlkých policjních zbraní a v jdnu chvíli hřiště dokonc zahalil barvný kouř. péč pro žáky naší školy, přdvším však pro žáky zdravotně postižné, intgrované a děti z dětských domovů, jjichž výchovu a vzdělávání podporuj DYScntrum přdnostně. Již třtím rokm zajišťujm žákům naší školy rodilého mluvčího, ktrý doplňuj a zkvalitňuj hodiny anglického jazyka a vytváří žákům přirozné cizojazyčné prostřdí, kd jsou nucni pozorně naslouchat a bzprostřdně ragovat v cizím jazyc. Bz finanční podpory Ukázka policjní tchniky byla zajímavá hlavně pro kluky. Dokonc pouštějí i světlic s padáčky, vysvětloval nadšně páťák Kuba a sldoval, kam policjní padáčk spadn. Pro njmnší návštěvníky zábavného odpoldn bylo připravno i vnkovní brouzdaliště s bazénkm, ktré v horkém ltním počasí slouží všm obyvatlům Slzské. Rnata Spustová Podpora výchovy a vzdělávání dětí sponzorů bychom jn stěží mohli takovou výuku ralizovat. Rovněž ltošní finanční příspěvk Rotary Intrnational byl bzzbytku využit pro výuku anglického jazyka. Díky tomuto finančnímu daru jsm mohli zajistit žákům naší školy lktora. Děkujm panu Mgr. Martinu Žárskému, ktrý nám v naší snaz poskytovat kvalitní špičkovou výuku anglického jazyka pravidlně pomáhá. Mgr. Šárka Nahodilová, přdsdkyně DYS-cntra

5 Školství DEN S RODIČI: V střdu 11. črvna s konala na 5. ZŠ v Frýdku-Místku výtvarná dílna. Spolu s rodiči si děti z 2. A mohly vyzdobit květináč nbo namalovat na památku nějaké obrázky za pomocí Windows barv. Všichni jsm s spolčně bavili zazpívali jsm si a děti nám k tomu zatancovaly zkrátka byla to ZÁBAVA!!! BESÍDKA: V školní družině 5. ZŠ s uskutčnila tradiční bsídka k Dni matk. Program trvající 1,5 hodiny měl spád, byl zábavný, zajímavý, úsměvný a hlavně clý laděný na maminčino srdíčko. Výnos dobrovolného vstupného děti promlsaly, a proto všm děkují a na další vystoupní j zvou za rok. Vdoucí vychovatlka M. Smutná Spoluprác s OSMIČKOU MŠ J. Trnky už vychovala spoustu dětí. Něktří s k nám vracjí třba jako doprovod souroznců, jiní zas jn tak, na kus řči, nbo pochlubit s s vysvědčním. Jsou al i takoví, ktří k nám chodí pomáhat. Pomoc nám ltos nabídla clá druhá třída 8. ZŠ pod vdním paní učitl- ky Rnáty Muchové. Výzdoba zahrady na čarodějnic s moc povdla a vlkým přkvapním pro nás byly malé, vlastnoručně vyrobné dárčky k Dni dětí pro všch víc nž sto dětí. Děkujm njn dětm, al i vždy usměvavé a ochotné paní učitlc a těším s na další spolupráci. Zajacová Vlaďka 5 f Indiánský dn v ZŠ a MŠ Naděj Žáci z autistické třídy v Základní a matřské škol Naděj s ntradičně rozloučili s školním rokm. Začátkm roku byl založn v naší třídě indiánský klub s názvm Bílá mdvědic. Do našho střdu jsm přizvali i sousdní třídu pomocné školy. U našich žáků s tnto nápad vlmi dobř ujal. Byl zvoln i náčlník kmn a slavnostně jsm potvrdili naš člnství vlastnoručním otiskm palc na náš vyrobný totm. Měli jsm přdstavu, ž s v črvnu proměním v indiány. Usilovně jsm na tom pracovali, vyrobili jsm si indiánské oblky, člnky, stan, luky a šípy. Vlký dn D začal bubnováním našho náčlníka Inčunina, ktrý slavnostním tančním krokm malé indiány zavdl do zhotovného příbytku. Dvítka slavila úspěch v mzinárodní soutěži V střdu 4. črvna s patnáct žáků naší školy zúčastnilo slavnostního vyhlášní výsldků mzinárodní soutěž Tvořím vlastní knihu, ktré proběhlo v Žilině. Už postup našich žáků do mzinárodního kola byl vlkým úspěchm. Konkurnc byla ltos opravdu vlká, protož téma Příběh mé školní brašny zaujalo rkordní počt kluků a holk z ČR, Polska a Slovnska. Odborná porota, složná z spisovatlů a ilustrátorů dětských knih, vůbc nměla lhkou práci. Slavnostní vyhodno- Vyprávění o indiánských tradicích a jjich životě, zpěv, bubnování a čilý tanční rj nám přiblížilo život svroamrických indiánů. Naš hodná paní kuchařka nám taky uvařila tradiční kukuřičné placky. Rada starších pak rozhodla, ž cní v Žilině doprovodil pěkný kulturní program, al všichni přítomní ntrpělivě čkali na výsldky. Při vyhlašování výsldků 2. katgori děti do 10 lt zavládlo v naší řadě vlké nadšní! 3. místo obsadily Simona Hutníková, Eva Fabiánková z 4.A s knížkou básničk Tajmství Klárčiny aktovky. Děvčata přbrala diplomy, cny, sálm s ozývá potlsk, al vyhlašování pokračuj. 1. místo obsadila Lnka Lahnrová z 4.A s knížkou Náhoda. Radost byla obrovská! Gratulujm a děkujm za vzornou rprzntaci naší v příštím školním roc nbud indiánský dn, al clý indiánský týdn. Takž: Ahoj, školní roku 2007/2008, dám si dva měsíc prázdnin a v záři opět v naší indiánské osadě. Indiáni z 4. E, Dana Urdziková Družinka z Šstky na výltě Školní družina při Základní škol Pionýrů v Frýdku- -Místku s vydala v čtvrtk 5. črvna na výlt do Včlařského muza v Chlbovicích. Děti si s svými vychovatlkami prohlédly krásné muzum, plné zajímavých xponátů a informačních panlů, ktré bylo přmístěno do nových prostor. Vyslchly si poutavé vyprávění průvodkyně paní Knödlové, ktrá trpělivě odpovídala na vštčné dotazy. Dál měly děti možnost zhlédnout naučnou vidoprojkci o včlách. Clá prohlídka muza byla zakončna na zahradě, kd si mohly děti prohlédnout njrůznější druhy úlů. Také ochutnávka mdu a možnost zakoupní různých včlích produktů a výrobků zpříjmnily dětm výlt do Chlbovic. Děti a vychovatlky děkují paní Knödlové za příjmně prožité čtvrtční odpoldn. Alna Cihlářová, vychovatlka školní družiny Návštěva v Zmi lsních skřítků Protož jsm škola na vlkém sídlišti v Frýdku- Místku a moc přírody u nás nmám, připravili jsm si spolu s naší paní učitlkou Lsní království přímo u nás v třídě. Clý rok jsm s učili o ls, zvířátkách, stromch a květinách, ochraně přírody. Krslili jsm obrázky z lsa a všichni jsm s zapojili do cloroční soutěž Sbírám jžčky bodlinky. Náš projkt jsm zakončili týdnním pobytm na horách. V krásném prostřdí Bskyd s nám moc líbilo, po clou dobu nás provázali lsní skřítci a víly. Připravili pro nás týdn hr a soutěží. Nám s njvíc líbilo hldání pokladu lsních skřítků a závěrčný lsní pls. Těším na příští rok, kdy s do Lsního království Visalaj zas vrátím. Děti 2.B a naš paní učitlka Dáša Šaflová, ZŠ a MŠ Jana Čapka Frýdk-Místk DEVÍTKY v cizině. Mgr. Taťána Krajčová Změna tlfonních čísl Základní školy a matřské školy Naděj, Frýdk-Místk, Škarablova 562. Budova na ul. Škarablova 562: řditlka školy skrtariát školy fax školy Budova na ul. K Hájku 2972: vdoucí uč. MŠ vdoucí šk. jídlny

6 Sport KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ Aquapark na Olšné Nad Přhradou 2290, Frýdk-Místk, tl.: , - účtování po minutách (na krytém AP při odchodu odčtna doba přsně po minutách) - slva z běžné cny (vstupné na abonntku j lvnější nž jdnorázové vstupné) - žádné fronty (abonnt s nzdržuj n rcpci platbou HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY: turnikt, až do naplnění kapacity bazénu) - abonntka j použitlná pro návštěvu ltního i krytého aquaparku, saunového provozu i k zaplacní občrstvní u baru v krytém aquaparku - 1 abonntka j určna pro vstup 1 osoby do prostoru bazé- za vstup a rovnou vstupuj přs nu i wllns, nbo ltního arálu Cník abonntní vstupnky krytý Katgori Po-Pá So-N, svátky dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min děti do 15 lt, stud., os. od 65 lt, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min Cník abonntní vstupnky ltní Katgori Clodnní Odpoldní od 16 h. dospělí + mládž nad 10 lt 70,00 Kč 55,00 Kč děti 4-10 lt, od 65 lt, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč děti do 3 lt zdarma zdarma Cna čipu Cna čipového náramku 150,00 Kč Min. výš prvního nabití 500,00 Kč Cny jsou uvdny včtně DPH. Provozní doba saun na krytém aquaparku Pondělí smíšná 14:00:00 21:00:00 útrý smíšná 14:00:00 21:00:00 střda žny 14:00:00 21:00:00 čtvrtk muži 14:00:00 21:00:00 pátk smíšná 14:00:00 21:00:00 sobota smíšná 14:00:00 21:00:00 nděl a svátky smíšná 14:00:00 21:00:00 Bazén s vnkovním brouzdalištěm na 11. ZŠ Od otvřno za příznivého počasí dnně od 10,00 do 18,00 hodin. Své tipy na sportovní akc, ktré doporučujt k návštěvě, směřujt na mail: Postarám s vám o děti v době prázdnin na příměstském táboř Již sdmým rokm pořádá atltický oddíl TJ Slzan FM týdnní sportovní pobyt pro děti, ktré zůstávají přs prázdniny v městě. J zaměřn na všobcné sportovní vyžití (atltika, míčové hry, výlt do Bskyd, návštěva koupaliště v npříznivém počasí bazénu) na závěr proběhn tradiční sportovní olympiáda. V ltošním roc probíhá v trmínu dnně od 9 do 17 hodin pod dohldm kvalifikovaných trnérů. Tnto pobyt j určn pro děti ročníků Cna týdnního pobytu j 990 Kč a j v ní zahrnuta strava tplý oběd, svačiny, pitný ržim, dál cstovné a vstupy na sportoviště, jdnodnní výlt, pojištění a odborný dozor. Pro přihlášku a bližší informac si můžt zvolat na číslo nbo na wbu www. slzanfm.naproti.cz 6 f Nový klub přdstavoval voljbal EXHIBICE DHL: Ostravští xtraligoví voljbalisté školákům přibližovali sport nad sítí. Žákům pátých a šstých tříd byla určna voljbalová xhibic xtraligových mužů ním v raném věku, dá s v něm zúročit přdchozí průprava z jiných sportovních odvětví, říká z DHL Ostrava, ktří v spolupráci Vavřinc Pčínka, přdsda s nově s rodícím Školním sportovním klubm Bskydy přdstavovali klukům z druhého stupně sport nad vysokou sítí. V Frýdku-Místku má svou pvnou pozici žnský voljbal, ktrý s tu dělá výborně od klubu, ktrý s rozjl v Frýdlantě, al má ambic rozšířit s do clého Pobskydí a dát těm njlpším prostor hrát co njkvalitnější soutěž. Akc v Frýdku-Místku proběhla na 11. a 6. ZŠ, ostravské voljbalisty přivdl někdjší voljbalový mládžnických katgorií. My rprzntant a přdvším chcm, aby s voljbalu začali pořádně věnovat i kluci. J to dost zajímavý sport na to, aby něktré zaujal, navíc nní úplně bzpodmínčně nutné začít s rodák z Frýdku-Místku Přmysl Kubala. Tn stál hraj za ostravský klub, kd už j současně na pozici asistnta trnéra. Právě on j zářným příkladm, ž s voljbalm lz začít později. Na základní škol hrál fotbal, jště přdtím s věnoval gymnastic a tprv na střdní škol začal pořádně s voljbalm. Prošl několika prvoligovými kluby, zahrál si řadu szon v zahraničí a dokonc s můž pyšnit i titulm Voljbalista roku. Doufám, ž to něktré kluky chytn a začnou s voljbalu věnovat, věří Přmysl Kubala. Školní sportovní klub Bskydy připravuj na jdnotlivých školách sportovní kroužky s zaměřním na voljbal a ti njlpší dostanou přílžitost v jdnotlivých jho sportovních týmch. (pp) TJ VOLTIŽ Frýdk-Místk s vydala za úspěchm do Prahy POŽÁRNÍ SPORT: Okrsní kolo hasičských družstv na slzanském stadionu zhlédla i primátorka Eva Richtrová. 7. črvna s vydala dvatnáctičlnná kipa závodníků a trnérů z jzdckého oddílu TJ voltiž Frýdk-Místk na závody do Prahy, do jzdckého klubu TJ ORION, kd s konaly další závody Voltižního poháru Soutěžilo s v katgoriích skupin dětí, juniorů, sniorů a jdnotlivců žn a mužů. Njúspěšnějšími s tntokrát staly děti do 12 lt v katgorii D, ktré startovaly hnd v dvou skupinách. Pod vdním trnérky Lnky Bujňákové na koni Cdr s umístily na 1. místě a na koni Lohr s umístily na místě druhém, a to v složní: Hana Závodná, Klára Vasilová, Barbora Zátopková, Julia Kasanová, Zuzana Kasanová, Trza Míčková, Trzi Michnová a Natáli Gorgošová. Skupina našich juniorů závodila na koni Lohr a získala 5. místo v složní: Klára a Trza Horsinková, Kristýna Chovančíková, Trza Strnadlová, Šárka Michnková, Andra Šplíhalová. V katgorii jdnotlivců juniorů rprzntovala Klára Horsinková, ktrá na koni Cdr obsadila 7. místo. Michala Guznar Růžičková, přdsdkyně oddílu

7 Sport f Háznkáři SKP ARCIMPEX Frýdk-Místk hodnotili uplynulý soutěžní ročník xtraligy Úvodm možno konstatovat, ž základní cíl szóny byl naplněn postupm do play-off a tím bylo zajištěno udržní v soutěži. Bohužl jsm hnd v čtvrtfinál narazili na po základní části druhou Karvinou, ktrá v play-off npoznala hořkost porážky a opět zasloužně získala titul. Nakonc jsm stjně jako v loňském ročníku obsadili končné 8. místo. A jak hodnotili szónu trnéři Lubomír Kavka a Martin Strnadl? Jak již skoro tradicí, došlo přd szónou k značné obměně kádru. V kádru s nobjvily něktré opory z minulých lt, jako byli bratři Adamčíkové, Ptrovský, Pavlíčk, Kichnr, Holčák a další. Sic přišli zkušní křídlníci Kolmajr a Toms a poté i Pavlík, al u hráčů z Karviné, ktří byli vyměněni za Vojtu Ptrovského, jsm nvěděli, jak s v liz přdstaví. Zjména mladí junioři na spojkách Kružík a Sliwka byli krokm do nznáma, naopak u pivota Požárka (profsionála) jsm přdpokládali dobrou výkonnost, což s také potvrdilo. Nutno však také podotknout, ž mladí hráči na spojkách s brzy otrkali a byli posléz také vlmi platnými hráči. Dál pak přišli na hostování z druholigové Polanky hráči Mca, Bajgar a Skála, ktré jsm brali spíš na doplnění kádru a k vyzkoušní, zda vůbc budou na xtraligu mít. Bohužl nmoc Bajgara a zranění Skály v průběhu přípravy a na začátku szóny limitovalo jjich nasazování do utkání a tím i prověřní jjich možností. A tak z Polančanů dostával njvíc přílžitostí Ondra Mca, ktrý tak solidně suploval přdvším Hastíka na rozhrávc, což mu clkm šlo dobř, al do budoucna musí zlpšit střlbu z střdní vzdálnosti. Vůdčí roli v týmu přvzal po Vojtovi Ptrovském, ktrý šl vyzkoušt profiháznou a Ligu MISTROVSTVÍ ČR V RYBOLOVNÉ TECHNICE: Frýdk-Místk znovu hostil vrcholnou akci Čského rybářského svazu, tntokrát v prostřdí ltiště Pobskydského aviatického klubu v Bahně. Mistrovství ČR šachových družstv V Kyjově s v dnch črvna uskutčnilo MČR družstv mladších žáků Startovalo 28 njlpších družstv z clé ČR, ktré postoupily do finál přs úzmní přbory. Frýdk-Místk rprzntovala tři družstva Bskydské šachové školy. A družstvo získalo 1. místo a obhájilo mistrovské tituly z lt ! B tým si výborným finišm zajistil 3. místo a hráči s mohou radovat z bronzových mdailí. C tým s umístil na 12. místě a zajistil si přímý postup na MČR v roc 2009! Děkujm za skvělou rprzntaci Bskydské šachové školy a Frýdku-Místku! Bskydská šachová škola s můž pochlubit ojdinělou mdailovou sbírkou z mistrovství družstv v této věkové katgorii. Za 18 lt dokázali njmladší šachisté Frýdku-Místku vybojovat clkm 21 mdaili, z toho A družstvo s můž pochlubit ziskm 14 mistrovských titulů a 3 stříbrných mdailí a jn v roc 2001 v Brně vyšlo mdailově naprázdno. I B družstvo s můž pochlubit mdailovými zisky a má na svém kontě 1 stříbro a 3 bronzy. J vidět, ž šachový Frýdk- -Místk nmá v clé ČR konkurnci a systém výchovy šachové mládž j na vysoké úrovni! Bskydská šachová škola děkuj Statutárnímu městu Frýdku-Místku za věnovanou podporu! Vlká cna V Jzdckém arálu Pod Štandlm s v dnch črvnc uskutční Vlká cna Frýdku-Místku, ktrá slibuj zábavný program pro clou rodinu. Parkúrové soutěž začnou v sobotu od 9 hodin, v nděli od 10 hodin. Hlavní soutěž přijd v 15 hodin, kdy začn také Dětské odpoldn. Akci podpořilo Statutární město Frýdk-Místk. 7 mistrů do Karviné, Viktor Hastík a až do zranění přdváděl špičkové výkony a byl do té doby njlpším střlcm clé xtraligy! Po Milanu Adamčíkovi přvzal roli brankářské jdničky Alxandr Šoltés, ktrý však jako mladý gólman střídal vynikající momnty s průměrnými výkony, což nás zřjmě v něktrých utkáních stálo i body. Přsto však j tnto brankář, ktrý nasbíral potřbné zkušnosti, nboť byl njvíc chytajícím brankářm (v clé xtraliz) příslibm pro budoucnost. Brankářskou dvojku měl plnit náš nadějný dorostnc, ktrý jště působil v SCM Zubří, Ptr Pohludka, ktrý s však také zranil, a tak roli dvojky přvzal Mirk Kula a posléz třincký Jiří Doucha. Smutný osud potkal našho talntovaného rozhrávač Lukáš Rjdu, ktrý si obnovil vážné zranění koln a jho další působní v xtraliz j otazníkm. Za očkáváním pak zůstali Atlti opět úspěšní Výborná j končná bilanc atltů Slzanu Frýdk-Místk na Mistrovství Čské rpubliky dorostu a juniorů. Kompltní sada mdailí, další čtyři finálová umístění a čtyři oddílové rkordy, to j opravdu výborný výsldk. Zlato vybojoval junior Roman Říha v chůzi na m v oddílovém rkordu 47:29.94 minuty. Stříbro patří po vlkém boji dorostnci Ptru Lukšovi v běhu na 3000 m, kd výrazně posunul oddílový rkord na 8:56.87 minuty V posldní soutěži v modrním korjském bojovém umění sbobrany Takwon-Do ITF v školním roc s Škola TaKwon-Do ITF Frýdk-Místk, oslabná počtm startujících, musla spokojit s třtím místm na Oblastní soutěži Svrní Moravy a Slzska. Do soutěž s přihlásilo 93 závodníků z všch pěti hlavních škol svrní Moravy a Slzska. Škola TaKwon-Do ITF Frýdk- -Místk měla jn 14 soutěžících, což byl druhý njnižší počt z této pětic. Takwon-Do ITF Joomuk Frýdk-Místk skončilo čtvrté, ovšm do bojů zasáhlo o osm borců víc. Zlaté mdail v tchnických sstavách Tul získali žákyně Adéla Moravcová, juniorka Dnisa Morysová, junior Mark Mojžíšk, snior Martin Kosík. Zlaté mdail v sportovním boji Vacula, Alxovič, Kuděla i Krupa, ktří díky tomu ani ndostávali tolik přílžitostí, své si odbyl přdvším v obraně Patrik Matějka. Dorostnc Křibík s jn blíž sznamoval s vrcholovou mužskou háznou. I když s nám podařilo postoupit do play-off, bylo naším tajným přáním umístění do 6. místa, čmuž určitě odpovídal i širší kádr, sponzorské zázmí (gnrální sponzor Arcimpx s.r.o.) i podpora města. Limitm lpšího výsldku pak určitě byla Z ATLETIKY a souboj o zlato prohrál až na cílové čář. Bronzovou mdaili v novém oddílovém rkordu vybojovala Jana Lpíková v hodu kladivm. Šsté místo přidala Jana Kučrová v výšc a dvě sdmá místa patří Martinu Trybulovi v výšc a trojskoku. O posldní oddílový rkord s zasloužila Ivana Matušková v běhu na 1500 m přkážk, což stačilo na 9. místo a přidala jště 8. místo v běhu na 3000 m. Všm mladým atltům blahopřjm a děkujm za vzornou rprzntaci. Frýdk-Místk na závěr třtí Matsogi dokázali vybojovat Dnisa Morysová, Adéla Moravcová, Sára Barabášová, Martin Kosík. O stříbrné mdail s zasloužili: Hana Ldnická, Tomáš Mamula, Anna Nvludová, Trza Lysková. Bronzové mdail si z soutěž odvzli: Monika Burdová (2x), Barbora Kološová (2x), Sára Barabášová, Ondřj Gavlas (2x), Hana Ldnická, Jakub Novák, zranění řady hráčů a smolné domácí prohry v základní části o jdnu nbo dvě branky s silnými clky (Lovosic, Zubří a Karviná) a nakonc i jdnogólové porážky na hřištích všch tří soupřů v nadstavbě o místo (Plzň, Hranic, Jičín). Závěrm bychom chtěli popřát všm příznivcům házné v Frýdku-Místku příjmné prožití dovolných a prázdnin a těším s na shldanou na začátku další již 12. szóny v njvyšší soutěži. Ptr Mikulnka v Evropě Njlpší atlt Slzanu Frýdk- -Místk Ptr Mikulnka rprzntoval Čskou rpubliku na Evropském poháru družstv v atltic. Čská rprzntac startovala v skupině v Portugalsku a Ptr vybojoval pro družstvo 6. místo v běhu na 3000 m přkážk. V vlkém vdru a za silného větru zaběhl vlic dobrý čas 8:43.34 minuty. Čské družstvo v skupině zvítězilo a pro příští rok s kvalifikovalo do njsilnější dvanáctky družstv, ktrá budou bojovat o prmiérový titul mistrů Evropy družstv. Jan Hruda, Mark Mojžíšk. Za úspěch Škola TaKwon-Do ITF Frýdk-Místk vděčí zjména třm njúspěšnějším jdnotlivcům, Martinovi Kosíkovi, Dnis Morysové a Adél Moravcové. Příznivci sportovního takwonda ITF s mohou těšit na 4. října, kdy s v sportovní hal 6. ZŠ uskutční Rpublikové stkání Střdisk talntované mládž ČR, přdstupně rprzntac ČR.

8 Inzrc 8 f

9 Prázdniny v městě ČERVENEC PRÁZDNINOVÝ LAMPIÓN Organizátor: Střdisko volného času Klíč, příspěvková organizac Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místk Čas: 9:00 12:00 hodin Kontakt: Ptra Urbanová, Tlfon: , Vyrobít si vslý prázdninový lampión. S sbou si vzmět svačinu a pití DOPOLEDNE S POČÍTAČEM Organizátor: Střdisko volného času Klíč, příspěvková organizac Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místk Čas: 9:00 12:00 hodin Kontakt: Patrik Siglstin, Tlfon: , Intrnt, hry. S sbou si vzmět svačinu a pití CVIČÍME JUDO Organizátor: TJ Důl Staříč Frýdk-Místk Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na ulici E. Krásnohorské 139 v Frýdku (začátk 9:15 hodin) Kontakt: Lubomír Črný, Tlfon: , atlas.cz Základy juda pro nováčky, hry a soutěž. Pro děti od 6 lt. S sbou si vzmět sportovní obuv do tělocvičny, tpláky, triko s dlouhým rukávm HRAJEME REKREAČNĚ STOLNÍ TENIS Organizátor TJ Slzská - 2. ZŠ Frýdk-Místk Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka v Frýdku Kontakt: Jan Odvářka, Tlfon: , sznam.cz Stolní tnis pro nrgistrované. Sraz j v 9:00 hodin u boční branky tělocvičny (zastávka MHD U Gustlíčka ). S sbou si vzmět sportovní obuv do tělocvičny, pálky (lz zapůjčit) VÝTVARNÉ DOPOLEDNE Organizátor Charita Frýdk-Místk, Klub Nzbda Místo: Katolický lidový dům, F. Čjky 450, Místk Čas: 9:00-13:00 hodin (lz přijít průběžně běhm akc) Kontakt: Alna Kopidolová, Tlfon: , Tištěné obrázky, bambulky a 9 f ATRAKTIVNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ jiné výrobky z vlny. S sbou si vzmět přzůvky, svačinu a pití HRAJEME SÁLOVOU KOPANOU Organizátor TJ Slzská - 2. ZŠ Frýdk-Místk Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka v Frýdku Kontakt: Danil Schnidr, Tlfon: , Sálová kopaná pro 5 a 6-člnná družstva od 12 lt. Sraz j v 9:00 hodin u boční branky tělocvičny (zastávka MHD U Gustlíčka ). S sbou si vzmět sportovní obuv do tělocvičny SEBEOBRANA Organizátor Takwon-Do ITF JOOMUK Místo: Tělocvična 11. ZŠ na ulici J. z Poděbrad v Frýdku (zlná za sokolovnou) Kontakt: Jozf Juhás, Tlfon: , jozf. Naučt s základům sbobrany. Poznj své pohybové schopnosti v rozvoji umění sbobrany. S sbou si vzmět sportovní oblční a obuv KLAUNSKÉ DIVADLO Organizátor Spolk Katolický lidový dům v Místku Místo: Lidový dům, F. Čjky 450, Místk Čas: 9:00-14:00 hodin (průběžná akc) Kontakt: Jan Bartončík, Tlfon: , lidovydum. Pobaví vás dva klauni, naučít s jdnoduchým kouzlům a řšit hlavolamy RAFTY NA OSTRAVICI Organizátor Sportovní klub cviční a pobyt v přírodě Frýdk- -Místk Místo: Stavidlo u dopravního hřiště na Riviéř v Místku (průběžná akc) Kontakt: Oldřich Chrostk, Tlfon: , Svzt s na 2-6 místných raftch přs stavidlo a přj s instruktory vodáckého výcviku i samostatně. S sbou si vzmět starší obutí a oblční do vody, pokrývku hlavy, opalovací krém, svačinu a nápoj. Bz bot nbudt vpuštěni do lodi VÝLET KE ZBUJOVI Organizátor Charita Frýdk-Místk, Klub Nzbda Místo: Sraz v 8:30 na nádraží ČD, návrat v 14:30 hodin opět na nádraží ČD Čas: 8:30-14:30 hodin Kontakt: Alna Kopidolová, Tlfon: , Výlt s prožitkovým a poznávacím programm. S sbou si vzmět pníz na jízdné a kapsné (cca 60 Kč), průkazku pojišťovny, svačinu a pití, dobrou obuv a vhodné oblční. Přihlášky budou k dispozici od v Klubu Nzbda (nutno odvzdat do ) SEBEOBRANA Organizátor Takwon-Do ITF JOOMUK Místo: Tělocvična 11. ZŠ na ulici J. z Poděbrad v Frýdku (zlná za sokolovnou) Kontakt: Jozf Juhás, Tlfon: , jozf. Naučt s základům sbobrany. Poznj své pohybové schopnosti v rozvoji umění sbobrany. S sbou si vzmět sportovní oblční a obuv LUŠTITELSKÉ DOPOLEDNE Organizátor Charita Frýdk-Místk, Klub Nzbda Místo: Katolický lidový dům, F. Čjky 450, Místk Čas: 9:00-13:00 hodin (průběžná akc) Kontakt: Alna Kopidolová, Tlfon: , Kvízy, hádanky, rébusy, bludiště, křížovky. S sbou si vzmět přzůvky, pití a svačinu TENIS PRO VŠECHNY Organizátor TK TENNISPOINT Frýdk-Místk Místo: Tnisový arál TK Tnnispoint, Hutní 36, Frýdk Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tlfon: , Sznámní s základy tnisu, všobcnou sportovní přípravou, soutěž a hry o drobné cny. S sbou si vzmět vhodné oblční a obutí, pokrývku hlavy a pití. Počt míst omzn. Doporučujm s přihlásit přdm O ŠACHOVÉHO KRÁLE A KRÁLOVNU Organizátor Bskydská šachová škola Frýdk-Místk Místo: Střdisko volného času Klíč, Pionýrů 752, Místk Čas: 9:00-13:00 hodin Kontakt: Antonín Surma, Tlfon: , chssfm.cz TENIS: Počt účastníků j omzn! Šachový turnaj pro všchny AUTOBUSOVÝ VÝLET NA JÍZDÁRNU Organizátor Střdisko volného času Klíč, příspěvková organizac Místo: Krytá jízdárna Hnojník Čas: 9:00 15:00 hodin (Sraz v 9:00 v SVČ Klíč, návrat v 15:00 k SVČ Klíč) Kontakt: Alna Fabíková, Tlfon: , Prohlídka jízdárny, projížďka na koních, hry. S sbou si vzmět průkazku zdravotní pojišťovny, sportovní oblční a obuv, pokrývku hlavy, pláštěnku, svačinu a pití. Přihlášky tlfonicky nbo - mailm do AUTOBUSOVÝ VÝLET - MINIUNI OSTRAVA Organizátor Střdisko volného času Klíč, příspěvková organizac Místo: Ostrava Čas: 9:00 12:00 hodin (Sraz v 9:00 u krytého bazénu, návrat v 12:00 k krytému bazénu) Kontakt: Antonín Surma, Tlfon: , klicfm.cz Návštěva světa miniatur na Črné louc. S sbou si vzmět průkazku zdravotní pojišťovny, sportovní oblční a obuv, pokrývku hlavy, pláštěnku, svačinu a pití. Přihlášky tlfonicky nbo -mailm do RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ Organizátor Čský rybářský svaz, MO Frýdk-Místk 2, CASTING Místo: TJ Slzan, Frýdk Čas: 9:00-13:00 hodin (průběžná akc) Kontakt: Miroslav Pirzyna, Tlfon: , Ukázky házní rybářským prutm na trč a poznávání ryb. S sbou si vzmět sportovní oblční a obuv, pokrývku hlavy a pití HRAJEME REKREAČNĚ STOLNÍ TENIS Organizátor TJ Slzská - 2. ZŠ Frýdk-Místk Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka v Frýdku Kontakt: Jan Odvářka, Tlfon: , sznam.cz Stolní tnis pro nrgistrované. Sraz j v 9:00 hodin u boční branky tělocvičny (zastávka MHD U Gustlíčka ). S sbou si vzmět sportovní obuv do tělocvičny, pálky (lz zapůjčit) HRAJEME SÁLOVOU KOPANOU Organizátor TJ Slzská - 2. ZŠ Frýdk-Místk Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka v Frýdku Kontakt: Danil Schnidr, Tlfon: , Sálová kopaná pro 5 a 6-člnná družstva od 12 lt. Sraz j v 9:00 hodin u boční branky tělocvičny (zastávka MHD U Gustlíčka ). S sbou si vzmět sportovní obuv do tělocvičny DOPOLEDNE SOUTĚŽÍ A HER Organizátor Městská knihovna Frýdk-Místk Místo: Knihovna na ul. Jiráskova 506 v Frýdku Oddělní pro děti a mládž (průběžná akc) Kontakt: Barbora Vličková, Tlfon: , Soutěž, hry, výtvarné dílny v knihovně MALOVÁNÍ V SOKOLÍKU Organizátor Spolk přátl Frýdku-Místku, o.s. Místo: Arál Sokolík v Místku (průběžná akc) Kontakt: Hlna Žlzníková, Tlfon: Tradiční a ntradiční výtvarné tchniky.

10 Prázdniny v městě MALOVÁNÍ V SOKOLÍKU Organizátor Spolk přátl Frýdku-Místku, o.s. Místo: Arál Sokolík v Místku (průběžná akc) Kontakt: Hlna Žlzníková, Tlfon: Tradiční a ntradiční výtvarné tchniky AUTOBUSOVÝ VÝLET DO MUCHOVIC Organizátor Střdisko volného času Klíč, Frýdk-Místk Místo: Muchovic, Sraz j v 8:45 hodin v SVČ Klíč, Pionýrů 752 v Místku Čas: 9:00-16:00 hodin Kontakt: Mari Cidlíková, Tlfon: , klicfm.cz Návštěva stájí huculských koní. Projížďka na koních. Hry a soutěž, opékání párků. S sbou si vzmět průkaz zdravotní pojišťovny, vhodné oblční, pláštěnku, svačinu a pití, párky a chléb. Nutno s přihlásit. Přihlášky podávjt do Přihlášky získát v SVČ Klíč FM nbo na MODELÁŘSKÝ DEN Organizátor Střdisko volného času Klíč, Frýdk-Místk Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752 v Místku (průběžná akc) Kontakt: Alna Fabíková, Tlfon: , Výroba ltadélk a házdl HASIČSKÝ DEN Organizátor Sbor dobrovolných hasičů Frýdk Místo: Hasičská zbrojnic, Střlniční 1861, Frýdk Čas: 9:00-17:00 hodin (průběžná akc) Kontakt: Radk Stránský, Tlfon: Prohlídka hasičské zbrojnic a tchniky. Soutěž a hry CVIČÍME AEROBIK A JDEME NA BAZÉN Organizátor Střdisko volného času Klíč, Frýdk-Místk Místo a čas: 8:30-13:00 hodin (Sraz: V 8:30 hodin u SVČ Klíč, Návrat: K SVČ Klíč v 13:00 h.) Kontakt: Mari Cidlíková, Tlfon: , Arobik pro každého, koupání v krytém bazénu. S sbou si vzmět průkaz zdravotní pojišťovny, vhodné oblč- 10 f ATRAKTIVNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ ní a obuv do tělocvičny, svačinu a pití, plavky, ručník. SRPEN DOPOLEDNE S POČÍTAČEM Organizátor Střdisko volného času Klíč, příspěvková organizac Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místk Čas: 9:00 12:00 hodin Kontakt: Patrik Siglstin, Tlfon: , Intrnt, hry. S sbou si vzmět svačinu a pití HRAJEME REKREAČNĚ STOLNÍ TENIS Organizátor TJ Slzská - 2. ZŠ Frýdk-Místk Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka v Frýdku Kontakt: Jan Odvářka, Tlfon: , sznam.cz Stolní tnis pro nrgistrované. Sraz j v 9:00 hodin u boční branky tělocvičny (zastávka MHD U Gustlíčka ). S sbou si vzmět sportovní obuv do tělocvičny, pálky (lz zapůjčit) HRAJEME SÁLOVOU KOPANOU Organizátor TJ Slzská - 2. ZŠ Frýdk-Místk Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka v Frýdku Kontakt: Danil Schnidr, Tlfon: , Sálová kopaná pro 5 a 6-člnná družstva od 12 lt. Sraz j v 9:00 hodin u boční branky tělocvičny (zastávka MHD U Gustlíčka ). S sbou si vzmět sportovní obuv do tělocvičny COUNTRY TANEČKY Organizátor Stanic mladých turistů Frýdk-Místk Místo: SMTu FM, Pionýrů 764, Frýdk-Místk Čas: 8:00-12:00 hodin Kontakt: Rnata Bortlíčková, Tlfon: , S sbou si vzmět vhodné oblční a obuv, svačinu a pití. Počt míst omzn. Doporučujm s přihlásit tlfonicky nbo -mailm VÝTVARNÁ DÍLNA Organizátor Střdisko volného času Klíč, příspěvková organizac Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místk Čas: 9:00 12:00 hodin Kontakt: Ptra Urbanová, Tlfon: , Vyrobít si prázdninové dkorac. S sbou si vzmět svačinu a pití NAUČNOU STEZKOU FRÝDECKÝM LESEM Organizátor TJ VP Frýdk-Místk Oddíl pěší turistiky Místo: Frýdcký ls, Bzručova vyhlídka Čas: 8:00-14:50 hodin (Sraz: nádraží ČD v 8:00 hodin, Návrat: nádraží ČD v 14:50 hodin Kontakt: Jaromír Maršálk, Tlfon: Turistická vycházka podél řky Ostravic, Frýdckým lsm na Bzručovu vyhlídku. Hry a soutěž. S sbou si vzmět vhodné oblční a obuv, svačinu a pití MLADÍ HASIČI Organizátor Sbor dobrovolných hasičů Lískovc Místo: Hasičská zbrojnic v Lískovci (dojzd MHD č. 5) (průběžná akc) Kontakt: Šárka Črňáková, Tlfon: , Ukázky z činnosti mladých hasičů, soutěž s použitím hasičského nářadí a náčiní. V případě npříznivého počasí akc proběhn v klubovně a v zbrojnici. Děti přdškolního věku s mohou zúčastnit pouz v doprovodu dospělé osoby ČÍM BUDU? Organizátor Dětská misi Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici TGM v Frýdku (Sraz na asfaltovém hřišti přd tělocvičnou) Kontakt: Katřina Moškořová, Tlfon: , Vyzkoušít si různá povolání. S sbou si vzmět obuv do tělocvičny a vhodné oblční TURNAJ VE STOLNÍM FOTBALU Organizátor Filadlfi, o.s. Místo: U-kryt Slzská, Frýdk Čas: 14:00 hodin zápis účastníků, 15:00 hodin zahájní turnaj Kontakt: Eliška Podoláková, Tlfon: , Sstavt si dvojic hráčů a přihlast s do turnaj. Jdnotlivcům pomůžm sstavit dvojici DOBRODRUŽSTVÍ V LESE Organizátor Stanic mladých turistů, Frýdk-Místk Místo: Cntrum zážitkové pdagogiky Hatě Čas: 8:30-13:30 hodin (V 8:30 hodin odchod od SMTu, Pionýrů 764, Místk a v 13:30 hodin návrat k SMTu Kontakt: Martin Gavlas, Tlfon: , martin. Nízké lanové přkážky, stzka odvahy, týmové hry. S sbou si vzmět sportovní oblční a obuv, pokrývku hlavy, svačinu a pití TENIS PRO VŠECHNY Organizátor TK TENNISPOINT Frýdk-Místk Místo: Tnisový arál TK Tnnispoint, Hutní 36, Frýdk Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tlfon: , Sznámní s základy tnisu, všobcnou sportovní přípravou, soutěž a hry o drobné cny. S sbou si vzmět vhodné oblční a obutí, pokrývku hlavy a pití. Počt míst omzn. Doporučujm s přihlásit přdm O KRÁLI, KTERÉMU NEBYLA ZIMA Organizátor Filadlfi, o.s. Místo: U-kryt Slzská, Frýdk Čas: 10:00 12:00 hodin Kontakt: Eliška Podoláková, Tlfon: , Divadlo a výroba loutk HRAJEME REKREAČNĚ STOLNÍ TENIS Organizátor TJ Slzská - 2. ZŠ Frýdk-Místk Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka v Frýdku Kontakt: Jan Odvářka, Tlfon: , sznam.cz Stolní tnis pro nrgistrované. Sraz j v 9:00 hodin u boční branky tělocvičny (zastávka MHD U Gustlíčka ). S sbou si vzmět sportovní obuv do tělocvičny, pálky (lz zapůjčit) HRAJEME SÁLOVOU KOPANOU Organizátor TJ Slzská - 2. ZŠ Frýdk-Místk Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka v Frýdku Kontakt: Danil Schnidr, Tlfon: , Sálová kopaná pro 5 a 6 člnná družstva od 12 lt. Sraz j v 9:00 hodin u boční branky tělocvičny (zastávka MHD U Gustlíčka ). S sbou si vzmět sportovní obuv do tělocvičny.

11 Inzrc 11 f Absolutní novinka - Půjčky jištěné družstvním bytm. Nřším příjmy ani rgistry. Např jn za 3600 Kč/měsíčně. M. I. C. Financ, Nám. Svobody č. 33, tl.: ,

12 Kultura Swtsn fst 008 na Slzanu Pátý ročník fstivalu Swtsn fst, přhlídky frýdcko- -místcké hudbní scény, proběhn v pátk 4. a v sobotu 5. črvnc na stadionu a v přilhlých prostorách TJ Slzan v Frýdku-Místku. Na dvou scénách s přdstaví na 40 kapl a DJs, z toho 14 novink oproti loňsku. Pod Svícnm Stag: Downblow, Tomáš Kočko & Orchstr, Kajkry, Najzar, TUT, Hanka Kopřivová, Bhind th Door, Ston Fr, RK 130, Milstons, Líhň, MadFalls, Existnc, Čadi, Chvilka pozi, Koistinn, Th Crookd Bats, Slpí Křováci, Aqva Silntia, Wbloid, Mltý Standard a hiphopový projkt Silzja Unja. Stoun Stag: HIP-HOP & RNB PARTY: LIVE: KHOMATOR + SILEZJA UNJA, SEKTOR III, TURT, PAYA, FATAL ERROR, KENTA, GABRIELL MONEY, DJS: BURCHAK, DANIELL, LOWA, WENCA, BREAKBEAT & DRUM AND BASS STAGE: LIVE: DJs SMARIO (MKTbros. org), PICKFICK (Cybrfir. cz), WENIA (Mssarosh), MC COREHARD VIDEOPROJEK- TION & OTHERS Úspěchy FUNKY BEAT TJVP Tanční skupina Funky Bat TJVP připravila na szónu dvě závodní tanční sstavy a s oběma měla vlký úspěch na soutěžích. První sstava ns názv Slzy pro Evitu. J to vlmi náročná sstava, al tančníci si s ní skvěl poradili. Nní to totiž, jak bychom čkali, hip-hop, al j to zcla jiný žánr tanc, s ktrým s děti stkaly poprvé. Jd o muzikál spojný s hrctvím. Trnérka Kristýna Blahutová nám řkla: Jd o jdn z njtěžších tančních žánrů, kd tančníci musí přdvést dokonalou tchniku, smysl pro rytmus, al hlavně prožitk, a to j njtěžší. Když jsm poprvé přišla na trénink s nápadm, ž udělám muzikálovou sstavu, stkala jsm s s vlkou ngací. Al tď můžu s klidným srdcm říct, ž tančníci úkol splnili úžasně. Výsldky hovoří za vš: 1. místo na moravském kol soutěž Děti fitnss anb sportm proti drogám katgori slow, 2. místo na rpublikové soutěži Děti fitnss anb sportm proti drogám katgori slow, 3. místo na FEDD fstival mzinárodních dovdností dětí a mládž, kd sstava byla vlmi kladně hodnocna, 5. místo na Hlučínském talntu 2008 v starší katgorii a účast na rgionální nsoutěžní přhlídc v Palkovicich kd porota byla z sstavy nadšná. Druhá sstava ns názv Rrrrrr!. Jd o hip-hopovou sstavu, ktrá má nádch show danc. Přnsm s do pravěku a sstava nám ukáž jdn dn pravěké tlupy. Kdy s člnové tlupy probouzjí, počítají s, uspávají miminka, připravují s na lov, jsou ohrožní bouřkou a končně včr propukn oslava a náslduj spánk. Chtěla jsm, aby tato sstava, byla úplný protiklad. Tudíž musla být vslá, vtipná, řkla trnérka. I zd s dostavily úspěchy: 2. místo na moravském kol soutěž Děti fitnss anb sportm proti drogám, 2. místo na rpublikové soutěži Děti fitnss anb sportm proti drogám, 3. místo na FEDD fstival mzinárodních dovdnosti dětí a mládž, 3. místo na Hlučínském Talntu 2008 v starší katgorii a na rgionální nsoutěžní přhlídc v Palkovicích kd porota označila sstavu za téměř profsionální. Děkujm 5.ZŠ a jjímu panu řditli, ktrý nám umožnil trénovat v tělocvičně. A také rodičům, a to hlavně Lnc Švcové,Trz Blahutová, Nikol Krutilové a Míš Raganové. Děkujm! 12 f Svědctví obyčjného života V frýdcké Galrii Pod Svícnm byla zahájna výstava obrazů Evy Jurčové s názvm Svědctví obyčjného života. Malby budou v galrii vystavny do 25. črvnc. Osmadvactiltá Eva Jurčová o své výstavě říká: Skrz malířské plátno s snažím zachytit ralitu vlastního rodinného života způsobm, ktrý by přsáhl v obcně platnou výpověď o mzilidských vztazích. Eva Jurčová má za sbou Střdní školu umělckých řmsl, Ostrava, obor Modlářství a návrhářství oděvů, Střdní umělcko-průmyslovou školu, Ostrava, atliér Užité malby a na Ostravské univrzitě působila v atliéru Malby u Doc. Danila Balabána. V současné době j na matřské dovolné, takž npřkvapí, kd črpá pro svou tvorbu. Mzi sborovými zpěváky j názv Svátky písní Olomouc dobř známý. Jdná s totiž o obrovský soutěžní fstival pěvckých sborů. Ltos, v dnch črvna, s konal již jho 36. ročník. Zúčastnilo s ho téměř 160 sborů z 15 zmí světa toto úctyhodné číslo obnáší podl pořadatlů 5878 zpěváků! Zúčastněné soubory jsou podl typu sboru a rprtoáru rozdělny do mnoha katgorií, každá j pak hodnocna mzinárodní porotou, v níž zasdají odborníci na hudbu a zjména zpěv z clého světa. Rlativně nové na soutěži jsou katgori určné pro folklorní soubory, v jjichž vystoupních s spojuj zpěv, tanc a instrumntální doprovod. A právě do katgori dětských folklorních souborů s s dívčím vlikonočním pásmm Královničky ltos Fstival Jazz v městě Frýdcko-místcký fstival již potřtí přdstaví řadu špičkových jazzových intrprtů, mzi njvětší lákadla bud patřit Yvonn Sánchz, Ptr Lipa nobvykl s orchstrm Čského rozhlasu a David Kraus, ktrý s svou kaplou ntradičně přdvd jazzovou show. Jazz v městě, ktrý s uskutční tradičně bz vstupného, proběhn v sobotu 19. črvnc od 15 hodiny. Poprvé bud fstival hostit frýdcké Zámcké náměstí, ktré bylo vybráno přdvším z důvodu větší kapacity. Program: David Kraus 15:00 Bhind th Door 16:45 Missing Bas 18:00 Ptr Lipa a JORO 19:45 Yvonn Sanchz 21:00 Východiskm pro mou práci s mi stala má vlastní rodina, tdy lidé mně njbližší a njmilovanější, domov, každodnnost. Určitou hodnotu přiznávám také místu, kd tyto vztahy fungují, a nbo naopak nfungují. Záznamm obyčjných věcí, každodnních událostí, drobných radostí i smutků bych chtěla podat svědctví všdního dn člověka, žny, matky, svěřila s výtvarnic. (pp) Ostravička na Svátcích písní Olomouc Zdá s, ž to bylo ndávno, co naši njmladší žáčci byli pasování na PRVŇÁČKY, a už j tady další pasování, a to na ČTENÁŘE. V tomto školním roc jsm s zapojili do projktu městské knihovny Pasování prvňáčků na čtnář. Knihovnu na Jiráskově ulici děti navštívily čtyřikrát. Na prvním, druhém a třtím stkání j paní knihovnic zavdly do pohádky, mzi zvířátka i k hrdinům z včrníčků, děti s aktivně zapojovaly do připrav- přihlásil Dětský folklorní soubor Ostravička z Frýdku-Místku. Zatímco mnohé sbory, ktré toho dn vystupovaly (soutěží s současně hnd na čtyřch místch), byly na Svátcích písní už zkušnými harcovníky, pro nás byla účast v této soutěži krokm do nznáma. Jak s děti vypořádají s nznámým prostřdím? Jak s na ně budou dívat porotci vždyť jsou úplně jiní, nž klasické dětské sbory! Ukázalo s, ž všchny obavy byly zbytčné. Děvčata odvdla soustřděný výkon, i když tréma a stísněné prostřdí (pro tanc malý prostor a šikmé jviště) j trošku spoutávaly. Nicméně cílvědomá hlasová výchova, ktrá j pro všchny děti v Ostravičc povinná, a poctivá příprava na soutěž s vyplatily. Čtyřčlnná porota, složná z odborníků z Němcka, Švýcarska, Maďarska a Čské rpubliky, přidělila Ostravičc za jjí vystoupní 97 bodů (maximální počt byl 100), což znamnalo, ž si děti domů do Frýdku-Místku odvzly z Olomouc zlatou mdaili. DFS Ostravička má v své síni slávy už řadu ocnění z tančních přhlídk či pěvckých soutěží jdnotlivců, zlatá mdail z Olomouc s však zcla jistě zařadí k njvýznamnějším z nich. Radka Kulichová Pasování prvňáčků na čtnář ných činností a taky s naučily v knihovně knihy vyhldávat. Na posldní stkání s musli naši žáčci připravit, protož j čkala zkouška z čtní. Přivítala j krásná Písmnková víla s Ttkou Abcdkou. Všichni obstáli v zkoušc výborně, kouzlnou hůlkou pak byli pasování na čtnář, dostali odměnu a paní knihovnici odměnili písničkou. Paním knihovnicím děkujm a těším s na další stkání v příštím školním roc. Bc. Mari Bohdálková, 9. ZŠ

13 odbory Sběr nbzpčných a vlkoobjmových odpadů Na vybraná parkoviště v městě můž občan města Frýdk-Místk bzplatně přinést tyto nbzpčné odpady, vlkoobjmové odpady a lktrozařízní: - nbzpčné odpady a ostatní odpady: mazací a motorové olj, oljové filtry, zbytky barv, laků, řdidl, tlvizory, obrazovky, monitory, počítač, autobatri a monočlánky, použité obaly od postřiků a jiné chmikáli, prošlé a npotřbné léky, ldnic, mražáky, zářivky, výbojky, sporáky, pračky, rádia. Vlkoobjmové odpady: skříně, ostatní nábytk, kobrc, matrac Zpětný odběr lktrozařízní, pou- z kompltní nrozbrané!!! ldnic, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnc, vařič, myčky nádobí, vysavač, žhličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, tlvizory, rádia, vidorkordéry, tlfony a ostatní domácí spotřbič U Kina Ptra Bzruč U krytého bazénu U Kauflandu , U Billy Út, St, Čt h Sběr nbzpčných složk komunálního odpadu v našm městě provádí Frýdcká skládka a.s., tl , , Statutární město Frýdk-Místk vyhlašuj výběrové řízní na místo zástupc řditl Městské polici Frýdk-Místk Druh prác: komplxní zajišťování místních zálžitostí vřjného pořádku v rámci obc Místo výkonu prác: město Frýdk-Místk a obc, s nimiž má město uzavřnou vřjnoprávní smlouvu o výkonu činnosti podl zákona o obcní policii Platová třída: 9 (platový stupň podl délky uznané prax v souladu s nařízním vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrch zaměstnanců v vřjných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dl zákona č. 262/2006 Sb., zákoník prác, v znění pozdějších přdpisů) Pracovní poměr: doba nurčitá Požadované přdpoklady: 1. úplné SŠ vzdělání s maturitou 2. obcné přdpoklady dl ustanovní 4 zákona č. 553/1991 samostatnost 6. uživatlská znalost prác s PC Word, Excl, lktronická pošta, intrnt 7. řidičský průkaz skupiny B 8. prax v vdoucí funkci výhodou 9. zbrojní průkaz výhodou Nálžitosti přihlášky: a) jméno, příjmní a titul b) datum a místo narozní c) státní příslušnost uchazč d) místo trvalého pobytu ) číslo občanského průkazu f) datum a podpis uchazč K přihlášc j nutno doložit mj. tyto doklady: - životopis, v ktrém s uvdou údaj o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostch a dovdnostch - ověřná kopi dokladu o njvyšším dosažném vzdělání Sb., o obcní policii Zaslané matriály budou 3. bzúhonnost doložná výpism z vidnc rjstříku trstů n starším nž 3 měsíc Pokud uchazč nbud mít k dispozici výpis z vidnc rjstříku trstů v trmínu do , postačí k tomuto datu přdložit písmnou žádost o poskytnutí tohoto dokumntu. Originál dokumntu bud dodatčně přdložn při samotném výběrovém řízní. uchazči vrácny spolu s písmným vyrozuměním o výsldku výběrového řízní, pokud s ním nbud uzavřn pracovní poměr. Přihlášky s požadovanými doklady zasíljt v zalpné obálc s označním Výběrové řízní notvírat a s uvdním adrsy podavatl do na adrsu: Magistrát města Frýdku-Místku k rukám primátorky 4. spolhlivost prokázaná Radniční 1148 čstným prohlášním n starším nž 3 měsíc dl 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obcní policii 5. časová flxibilita, komunikativnost, krativnost, schopnost Frýdk-Místk V přihlášc uvďt i číslo tlfonu nbo -mailovou adrsu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přsném datu a týmové prác, odpovědnost, hodině výběrového řízní. LETNÍ PROŽITKOVÝ KURZ - PŘIDEJ SE Dobrovolnické cntrum ADRA Frýdk-Místk a Sdružní Klubko pořádá pro žáky a studnty v věku od 15 lt v Bskydch čtyřdnní prázdninový prožitkový kurz na téma dobrovolnictví, týmové prác, příprava programů pro děti. Trmín: střda 27. až sobota 30. srpna 2008 Místo konání: Turistická základna Višňovka v Vyšních Lhotách Cna: 350 Kč Přihlášní: přihlášku a bližší informac nalznt na intrntu na stánkách Dobrovolnického cntra ADRA F-M a na www stránkách Klubka F-M na 13 f NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU k.ú. Místk k.ú. Frýdk 1) Objkt čp. 48, nám. Svobody 1) Objkt čp. 646, Kostikovo nám. - nbytový prostor o výměř 60,57 m 2 (III.NP) - nbytový prostor o výměř 74,31 m 2 (III.NP) 2) Objkt čp. 6, nám. Svobody 2) Objkt čp. 647, Kostikovo nám. - nbytový prostor o výměř 33,18 m 2 (III.NP) - nbytový prostor o výměř 48,58 m 2 (II.NP) 3) Objkt čp. 131, ul. Palackého - nbytový prostor o výměř 10,60 m 2 (II.NP) - nbytové prostory o výměř 58,68 m 2 (II.NP) 3) Objkt čp. 1166, ul. Těšínská 4) objkt bz čp./č. (ul. Hlavní) - nbytový prostor o výměř 60 m 2 (II.NP) - nbytový prostor o výměř 33,82 m 2 INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obcního majtku, tl. č , p. Prihodová S Stavbní a dmoliční odpad Stavbní a dmoliční odpady vznikají při zřizování stavb, jjich údržbě, při rkonstrukci a dmolici stavb. Průměrné vyprodukované množství odpadu v ČR, na občana a rok, j u směsného stavbního a dmoličního odpadu 400 kg, u zminy kg. V přpočtu na počt obyvatl města Frýdku-Místku to pak odpovídá objmu kolm t těchto odpadů ročně. Jdná s přdvším o: Bton, cihly, tašky a kramika, dřvo, sklo, asfaltové směsi, směsný stavbní a dmoliční odpad a zminu. Většina těchto odpadů j vlic vhodná k rcyklaci. Frýdcká skládka s nakládání s těmito odpady intnzivně zabývá a v roc 2002 zřídila v Panských Nových Dvorch rcyklační střdisko. Stavbní odpad tak Odstávka tplé vody bud trvat jn čtyři dny Pravidlná ltní odstávka tplé vody bud ltos v Frýdku- -Místku trvat opět jn pouhé čtyři dny, a to v trmínu od 28. do 31. črvnc. Ltošní čtyřdnní odstávka j logickým pokračováním trndu vdoucího k dalšímu zlpšování služb. Zatímco jště přd několika lty s jjí délka blížila zákonm povolné čtrnáctidnní lhůtě, podařilo s v roc 2006 zkrátit jjí délku již na šst dní a v roc 2007 s odstávka poprvé omzila pouz na čtyři dny. Ltní odstávky dodavatl tpla spolčnosti Dalkia ČR již tradičně Distp využívá k opravám a také kontrolám svých zařízní. Tyto činnosti, ktré nlz provést za provozu, na minimum omzí krátkodobá lokální přrušování dodávk tpla a tplé vody v průběhu roku. Odstávku dlší nž čtyři dny budou ltos mít pouz obyvatlé domů zásobovaných z přdávacích stanic PS 11, 17 a 83. V těchto lokalitách totiž musí spolčnost Dalkia ČR provést opravy svého rozvodného tplného zařízní. I přs náročnou nkončí bz využití na skládc, jak tomu bývalo v minulosti. J oddělně soustřďován v prostoru rcyklačního střdiska, kd jsou z něho vytříděny nžádoucí příměsi jako sklo, plasty, dřvo a různé obalové matriály. Takto připravné odpady jsou pak dál zpracovávány na drtičích a třídičích na tzv. rcykláty. Tyto rcykláty jsou pak v stavbnictví používány jako zásypové matriály, matriály pro budování zpvněných ploch, rkonstrukci chodníku, parkovišť apod. Odpadní zminy, ktré tvoří podstatnou část této skupiny odpadů, využívá Frýdcká skládka částčně k rkultivaci skládky komunálních odpadů. Vhodné svrchní části zmin jsou pak využívány v kombinaci s kompostm k výrobě zminového substrátu, ktrý s úspěšně využívá k zakládání travnatých ploch. rkonstrukci nbud přkročna čtrnáctidnní lhůta a odstávka proběhn v trmínu od 28. črvnc do 6. srpna. Tato dlší odstávka tplé vody s týká konkrétně těchto domů: Ostravská 398, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 691, 692, 693, 694, 695, U Staré pošty 2317, pěšího pluku 1975 J. V. Sládka 41 V případě, ž s podaří zkrátit plánovanou délku prováděných prací, můž být dodávka tplé vody obnovna i dřív. Opravy 2. ZŠ za rkordních 36,4 milionů (Pokračování z strany 1) Novou fasádu školy a nová okna jistě ocní také samotní žáci a kantoři, řkl náměstk primátorky Ptr Cvik. Zkoordinovat prác tak, aby byla co njméně narušna výuka v škol a zůstala zajištěna bzpčnost dětí, nbud jdnoduché, proto úřdníci spolu s stavbníky a zástupci školy budou ladit harmonogram prací. Priority jsou již jasné. Njdřív by podl nás měla být opravna spojovací chodba, školní jídlna a pavilon A, kd jsou počítačové učbny a konomický úsk. Jdná s o místa s njvyšší koncntrací žáků a s výpočtní tchnikou. Tyto části by měly být opravny co njrychlji, aby byl co njméně zasažn chod clé školy. Z naší strany projvím maximální vstřícnost. Jsm schopni uvolnit vždy jdn clý pavilon školy k opravám a zajistit přitom bzpčnost žáků, nastínil postup prací řditl školy Milan Gngla. V dotační politic budm i nadál pokračovat. Hodlám zpracovat nové projkty, na jjichž základě požádám o přidělní dalších financí z fondů Evropské uni. Chcm být opět úspěšní, protož nová okna a zatplní obvodových zdí potřbuj většina základních škol a matřských školk v městě. V případě získání dotací najdm v městském rozpočtu pníz na dofinancování projktů, v opačném případě budm postupovat dl zásobníku oprav, vysvětlil politiku města v této oblasti náměstk primátorky Ptr Cvik. (pp)

14 Programová nabídka NÁRODNÍ DŮM Palackého 134 Tl.: Zpívání pod lípou PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PŘÁTELÉ DOBRÁCI OD KOSTI PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA ŽALMAN & SPOL. Výstavy: 1. črvnc srpna chodby Národního domu TŘINEC WERK výstava fotografií Pavla Zubka v 17 h vrnisáž. Nabídka pohybových, tančních a jazykových kurzů pro děti i dospělé pořádaných Národním domm ZÁŘÍ POHYBOVÉ KURZY KICK BOX AEROBIK začátčníci, pokročilí Zahájní: začátčníci útrý od 18:00 do 19:00 h, pokročilí střda od 19:15 do 20:15 h. ČCHI-KUNG zdravotní cviční Zahájní: čtvrtk od 15:45 do 17:15 h. TAI-ČI Zahájní: čtvrtk od 17:30 do 19:00 h. KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ Zahájní: pondělí od 17:30 do 19:00 h. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES Zahájní: útrý od 16:00 do 17:00 h. CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ Zahájní: střda od 17:30 do 19:00 h. CVIČENÍ PRO SENIORY Zahájní: čtvrtk od 9:00 do 10:00 h. FIT BALL Zahájní: útrý od 19:15 do 20:15 h. TANEČNÍ KURZY TANEČNÍ RYCHLOKURZ PRO DOSPĚLÉ Zahájní: pátk od 19:30 do 22:00 h a sobota od 19:00 do 21:30 h. TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A DVOJICE ZAČÁTEČNÍCI Zahájní: pondělí od 19:30 do 22:00 h. SALSA Zahájní: čtvrtk od 19:30 do 21:00 h. ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE začátčníci, mírně pokročilí, pokročilí Zahájní: pondělí a útrý MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY Zahájní: útrý od 9:00 do 10:00 h. COUNTRY TANCE PRO DĚTI Zahájní: čtvrtk od 15:30 do 17:00 h. COUNTRY TANCE PRO DOSPĚLÉ Zahájní: čtvrtk od 18:30 do 20:00 h. STEPOVÝ TANEC PRO DĚTI Zahájní: pátk od 15:00 do 16:00 h. STEPOVÝ TANEC PRO DOSPĚLÉ Zahájní: pátk od 16:30 do 17:30 h. JAZYKOVÉ KURZY Anglický jazyk Zahájní: 1. ročník pondělí od 16:00 do 17:30 h, čtvrtk od 16:00 do 17:30 h. 2. ročník útrý od 16:00 do 17:30 h, čtvrtk od 17:35 do 19:05 h. 3. ročník útrý od 17:35 do 19:05 h. 5. ročník s zaměřním hlavně na konvrzaci pondělí od 17:35 do 19:05 h. Němcký jazyk 1. ročník čtvrtk od 16:00 do 17:30 h, čtvrtk od 17:35 do 19:05 h. Ruský jazyk 1. ročník střda od 16:00 do 17:30 h. Francouzský jazyk 1. ročník střda od 17:35 do 19:05 h. Jazykové kurzy budou probíhat v období školního roku 2007/2008. Kurzovné na 36 lkcí tj. 72 vyučovacích hodin činí Kč, studnti (dnní studium po přdložní potvrzní z školy) 20% slva. Přihlášky v rcpci Národního domu nbo na našich intrntových stránkách. Informac na nbo na tl. číslch , p. Katřina Kubalová, -mail: kulturafm.cz TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - začátčníci září prosinc Jsou určny zjména pro studnty střdních škol, gymnázií a učilišť. Lkc jsou sstavny tak, aby studnty bavily, zajímaly a rozvíjly jjich obzor. Součástí těchto lkcí jsou i základy spolčnského chování. Skladba kurzů: Střda od do h a od do h; Čtvrtk od do h a od do h; Nděl od do h a od do h Kurzovné: Kč 12 lkcí po 3 vyučovacích hách a 2 včry prodloužná a závěrčná lkc v délc trvání 5 h. Přihlášky přijímám osobně v kancláři útvaru kultury. Informac na tl. čísl Hana Janáčková mail: Koncrty klasické hudby 2008/2009 Koncrty Kruhu přátl hudby při Národním domě Frýdk-Místk. Nděl 12. října v h Bazilika Navštívní Panny Mari v Frýdku Svatováclavský hudbní fstival JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE ČESKÉ BUDĚJOVICE Stanislav Vavřínk dirignt MORAVSKÝ KOMORNÍ SBOR Jiří Šimáčk sbormistr Program: Luigi Maria Chrubini Rquim c moll, W. A. Mozart Symfoni č. 40, g moll, KV 550 Prémiový koncrt Útrý 28. října v h Národní dům Slavnostní koncrt k 90. výročí vzniku Čské rpubliky SYMFONICKÝ ORCHESTR F-M Útrý 11. listopadu v h Národní dům PAVEL ŠPORCL housl Útrý 9. prosinc v hodin Národní dům ZUZANA LAPČÍKOVÁ & Q VOX Stříbrné Vánoc Pátk 27. února 2009 v hodin Národní dům KATEŘINA ENGLICHOVÁ harfa & MARTIN KASÍK klavír Břzn 2009 JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRU FRÝDEK-MÍSTEK Čtvrtk 16. dubna 2009 v hodin Národní dům CHRISTIAN SERAZZI (Itáli) viola, IGOR FRANTIŠÁK klarint, IVO KAHÁNEK klavír Květn 2009 (V jdnání) Zámcké koncrty 2008/2009 (začátky koncrtů vždy v hodin) Střda 8. října LYRA CAMERATA Čtvrtk 23. října BENA HAVLŮ xylofon Prémiový koncrt Útrý 28. října v hodin Národní dům Slavnostní koncrt k 90. výročí vzniku Čské rpubliky SYMFONICKÝ ORCHESTR FRÝDEK-MÍSTEK Čtvrtk 6. listopadu JAN ŠKRDLÍK violoncllo & PETRA BESA klavír Čtvrtk 11. prosinc EVA DŘÍZGOVÁ-JIRUŠOVÁ soprán, IGOR FRANTIŠÁK klarint, MICHAL BÁRTA klavír Vánoční koncrt Střda 22. dubna f ADAMUSOVO TRIO Čtvrtk 14. května 2009 MATĚJ ARENDÁRIK KLAVÍRNÍ RECITÁL Cny přdplatného ZÁMECKÉ KONCERTY 420 Kč, 270 Kč (důchodci) KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 460 Kč, 300 Kč (důchodci) PRODEJ PŘEDPLATNÉHO bud zahájn 25. srpna a ukončn 30. září! Změna programu vyhrazna! Divadlní přdplatné szona 2008/2009 Vážní a milí přátlé divadla, koncm září začíná již šstá divadlní szóna 2008/2009 a nabídka přdplatného j rozdělna jn do dvou skupin. Skupinu C jsm z důvodu malého diváckého zájmu, al i z důvodu konomického byli nucni zrušit. Skupiny A a B jsm rozšířili o jdno přdstavní, dramaturgicky přiblížili a jsm přsvědčni, ž i umělcky zkvalitnili. Přdstavím vám i nové divadlní spolčnosti. Po pěti ltch musím upravit cnu přdplatného zvýšní DPH, dopravy a ubytování. Děkujm Vám za diváckou přízň v minulých szónách a přjm Vám mnoho příjmných zážitků. Jan Opěla, dramaturg Přdplatitlská skupina A 7 přdstavní cna: Kč, Kč (důchodci, ZTP) Přdplatitlská skupina B 7 přdstavní cna: Kč, Kč (důchodci, ZTP) PRODEJ PŘEDPLATNÉHO Pro loňské abonnty: od 25. srpna do 12. září 08 Pro nové zájmc: od 15. do 26. září 2008 Změna programu vyhrazna! Přdplatitlská skupina A Nděl 28. září v 19 h Nová scéna Vlast Studio Dva Praha Miro Gavran VŠE O ŽENÁCH Komdi o mužích, ktří s domnívají, ž všchno ví a to njn o žnách. Hrcký koncrt tří skvělých hrčk, z nichž s každá přdstaví v pěti rolích v rytmu songů šdsátých lt 20. stoltí. Hrají: Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka Schnidrová, Michal Slaný/Ján Jackuliak Rži: Jana Janěková Střda 22. října v 19 h Nová scéna Vlast Pohybové divadlo Vslé skoky BABY BOX Pas d quatr v bačkůrkách. Sladkobolná grotska o návratch do krajiny dětství, do říš fantazi, kd j všchno možné. Hrají a tančí: Natáli Topinková, Eva Limbrgrová, Klára Sdláčková, Eva Vlínská, Zbyněk Šporc, Jan Zadražil. Scénář, chorografi a rži: Martin Pack, Jana Hanušová a Miroslav Hanuš Střda 5. listopadu v 19 h Nová scéna Vlast Divadlo v Cltné William Shakspar HAMLET Být či nbýt. To j otázka! Hrají: Ptr Lněnička, Jan Potměšil, Eliška Boušková/Markéta Coufalová, Milna Stinmasslová, Pavl Zatloukal. Rži: Jakub Špalk Divadlo Palac Thatr Eugén Labich NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZE TŘÍ Pan Marjavl žij v navnk spokojné domácnosti s svou druhou žnou Hmanc. Rodinného přítl využívá k potupným pracím v domě a na zahradě, al ntuší, ž jho žna s ním udržuj tajný poměr. Hrají: Ivan Řzáč, Simona Postlrová, Kamil Halbich/Jan Hájk, Michal Dlouhý/ Tomáš Pavlka. Rži: Vladimír Strnisko Slzské divadlo Opava Moliér LAKOMEC Světová komdiální klasika. Hra patří k vrcholům Moliérovy tvorby. Hrají: Kostas Zrdaloglu, Michal Stalmach, Zdněk Jorda, Sabina Muchová, Marta Ondráčková, Martin Táborský. Rži: Ivan Krjčí j. h. Divadlo Unglt Praha William Douglas Hom LEDŇÁČEK Anglická komdi o vdově, sirovi a jho komorníkovi, ktří s dokážou i v starším věku těšit z života. Hrají: Alna Vránová, Františk Němc a Ptr Kostka Rži: Ladislav Smočk, čská prmiéra Švandovo divadlo Praha Nikolaj Koljada SLEPICE Komdi vypráví o jdnom dosti nmilém procitnutí v pět hodin ráno na dělnické ubytovně kdsi v zapadlém městčku. Sm přichází hrčka Alla, aby si vyřídila účty s svojí mladší kolgyni Nonnou. Hrají: Klára Cibulková, Kristýna Frjová, Jana Stryková/Eva Limbrgrová, Robrt Jaškow a Milan Kačmarčík Rži: Srgj Fdotov Přdplatitlská skupina B Pátk 24. října v 19 h Nová scéna Vlast Divadlo Na prádl Praha Nathanil Richard Nash OBCHODNÍK S DEŠTĚM Romantická komdi o tom, ž stačí trochu věřit a strašně moc chtít. Byl podzřlý přišl bůhví odkud a za sto dolarů slíbil dodat až do domu pořádný déšť. Stala s přdlohou pro stjnojmnný, dns již lgndární film s Burtm Lancastrm a Katharin Hpburn v hlavních rolích. Hrají: Katřina Břzinová, Igor Barš, Jakub Saic, L. Král, P. Křiváčk. Rži: Ptr Hruška Divadlní agntura AP - Prospr Praha William Douglas Hom KACHNA NA POMERANČÍCH Bláznivá komdi o manžlské nvěř s humorm řší i vážnou situaci, v ktré s můž ocitnout kdokoli z nás. Hrají: Vronika Žilková, Martin Stropnický, Jan Šťastný/Michal Pšk, Klára Jandová/Agáta Hanychová Rži: Martin Stropnický Komorní scéna Aréna Ostrava Anton Pavlovič Čchov RACEK Námět na krátkou povídku: na břhu jzra žij od dětství mladá dívka. J šťastná a volná jako rack, al náhodou s objví člověk, spatří ji a nmaj nic jiného na práci, přivd ji do záhuby. hrají: Alna Sasínová-Polarczyk j.h., Michal Čapka, Pavl Císovský, Trza Dočkalová j.h., Rné Šmotk, Luci Finková Rži: Ivan Krjčí Michal Čapka Cna Tháli 2007 za roli Trplva, Alna Sasíkova-Polyrczyk byla za roli Arkadinové na tuto cnu nominována. Divadlo Maléhry a Divadlo Bolka Polívky Brno PEKLO Drama pěti žn (z nichž dvě hrají muži), ktrým tragicky poznamnal život jdn muž. Hrají: Danila a Nikola Zbytovské, Barbora Sidlová, Josf Polášk, Barin Tichý Námět a scénář: Danila Zbytovská hudbní spoluprác: Zdněk Kluka Divadlo Bz Zábradlí Alan Ayckbourn KDES TO BYL/A/ DNES V NOCI Situační komdi současného britského dramatika o tom, ž odpověď na otázku kds to byl/a/ dns v noci? můž být za jistých okolností v manžlství jdna z njtěžších. hrají: Vronika Frimanová, Ljuba Krbová/ Jana Švandová, Rudolf Hrušínský, Zdněk Žák, Josf Carda Rži: Jiří Mnzl Divadlní agntura Harlkýn Praha Antonín Procházka VĚRNÍ ABONENTI Co s stan, když si manžlé sdnou v hldišti každý jinam a on má vdl sb mladou půvabnou sousdku.

15 Programová nabídka Hrají: Václav Vydra, Andra Črná, Jana Boušková, Pavl Kikinčuk, Antonín Procházka aj. Rži: Antonín Procházka Radošinské naivné divadlo Stanislav Štpka SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV Další částí volné trilogi j inscnac sdmi povídk: pýcha, lakota, závist, hněv, nřst, obžrství a lnost. Hrají: Stanislav Štpka, Maruška Ndomová, Karin Olasová, Mila Šago, Kristína Farkašová, Richard Flix. Rži: Juraj Nvota n b o Radošinské naivné divadlo Stanislav Štpka NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ ALEBO MY A SVET Současná komdi s písničkami a podivuhodnými nápady a zvraty. Hrají: člnové RND Rži: Juraj Nvota Prmiéra: 7. a Mimo přdplatné 2009/2009 Střda 12. listopadu v 19 hodin Nová scéna Vlast Divadlo Kalich Charls Ludlam ZÁHADNÁ IRMA Zdařilá parodi na hororové příběhy s vším všudy, co k tomu patří. Naši dva přdní komici s chopí hnd sdmi rolí najdnou. Jjich pověstný hrcký tmpramnt si tdy nálžitě přijd na své. V USA s stala vlkým hitm a posbírala řadu prstižních cn. hrají: Jana Paulová a Pavl Zdníčk rži: Ptr Novotný Čská prmiéra Divadlo Unglt Sam Shpard LÁSKOU POSEDLÍ Svřné komorní drama o vášních a tajmstvích života. Vyprahlá pláň na pomzí Kaliforni, Utahu a Arizony, plná písku, skal a obřích kaktusů. Tady můžt strávit clý život, ačkoliv by stačilo ujt pár kilomtrů správným směrm, aby všchno mohlo být jinak. Kdo z našich hrdinů al tím správným směrm opravdu míří? Nvím. Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzlr, Vilém Udatný, Ladislav Mrkvička nbo Martin Štěpánk Rži: Janusz Klimsza Čská prmiéra Divadlo Járy Cimrmana Spolčný projkt Divadla Unglt s Milanm Kňažkm a Dagmar Havlovou s přsouvá na szónu 2009/2010. MUZEUM BESKYD Tl.: , Fax: wb.tlcom.cz/muzumbskyd FRÝDECKÝ ZÁMEK Otvírací doba: út, st, pá ,30-16,00 čt ,30-17,00 so, n 13,00-17,00 Stálé xpozic: BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ ZÁMECKÝ OKRUH FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO FRÝDEK A MÍSTEK PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO Výstavy: TISÍCE KVĚTŮ Výstava významných txtilních památk z Sbírky orintálního umění Národní galri v Praz. Potrvá do 31. srpna. JIŘÍ ŠUHÁJEK SKLO Výstava díla světoznámého sklář, ktrý j nositlm řady zahraničních i domácích cn a jho dílo j zastoupno v několika světových muzích a galriích. Potrvá do 7. září. BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VYCHÁZKY: Sobota 26. črvnc sraz u krytého bazénu v Místku Kolordově v 8.00 hodin POJĎTE S NÁMI DO STAŘÍČE Sobota 30. srpna sraz v Frýdku na Vslé na zastávc MHD U Gustíčka v 9.00 hodin. NAŠI ZMIZELÍ SOUSEDÉ Vycházka, ktrá mapuj osudy židovské komunity v Frýdku. NOVÁ SCÉNA VLAST Hlavní 112 Tl.: , (promítací dny: pátk-nděl) v hod. SPEED RACER/USA Akční komiksový film z prostřdí automobilových závodníků v hod. VENKOVSKÝ UČITEL/ČR Drama ržiséra Bohdana Slámy s Pavlm Liškou, Zuzanou Bydžovskou a Ladislavm Šdivým v hod. WINX CLUB Výprava do ztracného království/itáli Italská animovaná fantasy pohádka přdstaví šstici přítlkyň z vílí akadmi, ktré s vydávají na nbzpčnou výpravu v hod. FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ/ČR Josf Polášk v roli psychiatra a nnapravitlného sukničkář v hořké komdii Jana Prušinovského v hod. LOVCI DRAKŮ/Franci Animovaná fantasy o výpravě za drakm pro mladší publikum v a hod. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY/USA Indy j zpět! Další nuvěřitlné dobrodružství s Harrison Fordm v hlavní roli v a hod. KULIČKY/ČR Povídkový film o tom, jak žny manipulují s muži v hod. SLÍDIL/USA Rmak stjnojmnného filmu z roku 1972, ktrý byl ověnčn čtyřmi nominacmi na Oskara. Skvělý hrcký koncrt Michala Caina a Juda Law. v hod. KULIČKY/ČR Povídkový film o tom, jak žny manipulují s muži. FILMOVÝ KLUB (promítací dny: pondělí) v hod. AŽ NA KREV/USA Danil Day-Lwis xcluj v příběhu txaského ropného magnáta. Oscar za njlpší mužský hrcký výkon v hlavní roli a za njlpší kamru v hod. OBČAN HAVEL ržisérská vrz/čr 15 f Film nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat przidntského období Václava Havla v hod. ÚTĚK DO DIVOČINY/USA Skutčný příběh úspěšného absolvnta vysoké školy Christophra McCandlss, ktrý s vzdá kariéry, všchny svoj pníz věnuj na charitu a vydá s stopm na Aljašku. 2 nominac na Oskara a další ocnění v hod. UMĚNÍ PLAKAT/Dánsko Drama s prvky črného humoru, ktré s odhrává v Dánsku v sdmdsátých ltch. Njlpší skandinávský film roku 2007, dánská nominac na Oscara a další ocnění. Výstavy: 1. črvnc srpna ŽENSKÝ PROSTOR fotovýstava Soni Komárkové GALERIE POD SVÍCNEM Eva Jurčová: malba Oldřich Morys a Pavla Klusová: instalac KLUB NEZBEDA F. Čjky 450, F-M (v budově Lidového domu) tl.: , mobil: , Cílová skupina: 6-18 lt provozní doba od 13. do 17. hodiny Přs ltní prázdniny otvřno: 9:00 14:00 hodin Klub Nzbda nabízí: pomoc a podporu v problémových situacích dětí a dospívajících volnočasové aktivity (hry, vyrábění, sportování, cstování výlty a pobyty s prožitkovým programm) Prázdninový program: výlty * pobyt * stanování * tapové hry * prožitkové programy Aktuální týdnní program bud vždy vyvěšn v okně klubovny. VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODOVÉ A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY! KULTURNÍ DŮM FRÝDEK Hydukova 2330, F-M , , Nabídka tančních kurzů v Kulturním domě Frýdk: 1. Kurz tanc pro POKROČILÉ dospělé manžlské a přátlské páry: - zahájní 15. září, lkc 1 x týdně v pondělí od do hodin; - 10 lkcí + závěrčná, cna kurzovného: Kč/ osoba; - tanc: standardní, latinsko-amrické, modrní i dobové; - ukázky tančního umění - odkaz: - přijímám clé páry Tanční lktoři: Mistři ČR, Vicmistři střdní Evropy, pětinásobní mistři ČR družstv RENATA DOHNANSKÁ & MAREK SWĚTÍK Přihlášky, prosím, odvzdjt u správc Kulturního domu Frýdk, Hydukova 2330, Frýdk-Místk nbo lktronickou poštou v trmínu do 24. srpna. Zápis do tančního kurzu proběhn na 1. lkci v pondělí 15. září v 19 hodin v Kulturním domě Frýdk. 2. Tanční kurz pro dospělé manžlské a přátlské páry: - zahájní 16. září, lkc 1 x týdně v útrý od do hodin; - 10 lkcí + závěrčná, cna kurzovného: Kč/osoba; - tanc: standardní, latinsko-amrické, modrní i dobové; - ukázky tančního umění odkaz: www. tanc-marndi.cz; - přijímám clé páry Tanční lktoři: Mistři ČR, Vicmistři střdní Evropy, pětinásobní mistři ČR družstv RENATA DOHNANSKÁ & MAREK SWĚTÍK Přihlášky, prosím, odvzdjt u správc Kulturního domu Frýdk, Hydukova 2330, Frýdk-Místk nbo lktronickou poštou v trmínu do 24. srpna. Zápis do tančního kurzu proběhn na 1. lkci v útrý 16. září v 19 hodin v Kulturním domě Frýdk. -mail: tlfon: , KLUB MAMINEK BROUČCI V ČERVENCI A SRPNU V KM BROUČCI ZAVŘENO! PŘEJEME VŠEM MAMINKÁM A JEJICH DĚTEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PO PRÁZDNINÁCH BUDE 1. 9.! Muza v Chlbovicích Včlařské muzum a skanzn a muzum Chlbovic každou sobotu od 9 do 12 hodin Zájzdy j možno dohodnout i v jiný trmín. Info: GALERIE POD ZÁMKEM Zámcká ulic 56, přímo pod frýdckým zámkm v útrý a pátk 9-12, v střdu a čtvrtk v sobotu 9-12 Tl.: Výtvarná díla přdních současných malířů a grafiků GALERIE LIBREX Knihkupctví na místckém náměstí (u křížového podchodu) Lukáš Horký - Fotografi NASCHVÁLNÍČEK Využijt smysluplně svůj volný čas, a nzapomínjt na Vaš děti!!! - Cviční mamink s dětmi - Cviční tatínků s dětmi Frýdk-Místk, ul. Pionýrská 2482, Hotlový dům Prmon víc na GALERIE DELTA Fotografi Ivana Korč Minuty Eurorgionu Bskydy - každý čtvrtk, 17:45 TV Prima Zlpšní informačních toků v Rgionu Bskydy a jho sídlním městě Tnto projkt j spolufinancován Evropskou unií

16 Inzrc 16 f Čtrnáctidník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdk-Místk, ul. Radniční 1148, intrnt - Obsahová náplň, včtně inzrc a grafického zpracování: Ptr Pavlka, tl.: , fax: , -mail: Zavidováno u MK ČR pod rg. číslm E 12362, tisk Ringir Print s.r.o. Rdakc si vyhrazuj právo úpravy txtů xtrních příspěvků. Datum vydání: 30. črvna Do všch schránk v městě ZDARMA.

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2008 č. 9 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město jdnalo s Bskydčanm. Zbytčně Přdstavitlé občanského sdružní Bskydčan soudní žalobou zablokovali

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Vnkovní aquapark zahájil szonu Posldní květnový víknd bylo v městě o zábavu postaráno. Poprvé s otvřly brány

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Pivovarnictví v Krkonoších

Pivovarnictví v Krkonoších Pivovarnictví v Krkonoších 14. 8. Pivovarnictví v Krkonoších Brwing Br in th Krkonos Brauriwsn im Risngbirg Browarnictwo w Karkonoszach 1. Rudík 2. Žacléř 3. Jilmnic 4. Hostinné 5. Horní Maršov 6. Libč

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. črvna 2013 V botanické zahradě j v tplých dnch rušno Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Vám sděluj, ž zlatnictví Kalábová + K v Prostějově nní naší pobočkou ani obchodním

Více

Drozdovický rybník revitalizován

Drozdovický rybník revitalizován Ročník 14 Číslo 7 ZDARMA 31. črvnc 2013 Drozdovický rybník rvitalizován Foto: Archiv MMPv VáM SDìLUJE, ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU ANI OBCHODNíM PARTNEREM. Ing. Jana Jančková

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ

KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ Turnaj O2GA 2012 KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ Rozhovor s Ptrm Katzrm, obchodním řditlm spolčnosti Dimnsion Data Czch Rpublic Kdy jst začal hrát golf a co vás k němu přivdlo? Věnujt s jště nějakému jinému sportu?

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav Turnaj O2GA 2012 ZÁŘÍ 2013 5. ČÍSLO Rozhovor s jdnatlm spolčnosti ing. Radkm Bdrnou Spolčnost Knauf, ktrá působí v oblasti výroby a prodj sádrokartonových stavbních systémů a řady dalších stavbních hmot,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum Čská Asociac Wllnss Magazín ČAW číslo 3/2009 Dokonalé wllnss cntrum s jménm Frištnský Zcla nové, modrní wllnss cntrum Frištnský wllnss klub v Brně - Líšňi s přdstavilo 27. srpna odborným zájmcům. Čská

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 V pátek 24. 1. se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: IIB (1.-2. ročník) a IIIA (3.-5.

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Českokamenická mažoretka 2013

Českokamenická mažoretka 2013 Centrum Dětí a Mládeže, Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice, 723 804 535, 412 582 815 Českokamenická mažoretka 2013 2. ročník soutěžní přehlídky mažoretkových souborů Česká Kamenice motto: Není

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace

Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace PROGRAM - PRÁZDNINY VE MĚSTĚ ČERVENEC 2015 1. 7. DOPOLEDNE SOUTĚŽÍ A HER Čas: 9:00 11:45 hodin (průběžná akce) Soutěže a hry, výtvarné dílny. Organizátor: Městská knihovna Frýdek-Místek Místo: Městská

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

C r r Vzdělávací přdmět člověk a jho svět vymzuj vzdělávací obsah týkající s člověka, rodiny, spolčnosti, vlasti, přírody, kultury, tchniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuj pohld do histori i současnosti

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ PEDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ SPECIÁLN% ZAM%"ENO NA ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ V RAD% EU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU Dn 22. - 24. 1. 2009 s v Luha"ovicích sjdou minist#i prác a sociálních v%cí z clé Evropy, aby zd prodiskutovali

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

E-Bulletin č. 2 Předkola malých divizí MCHČR 2014

E-Bulletin č. 2 Předkola malých divizí MCHČR 2014 E-Bulletin č. 2 Předkola malých divizí MCHČR 2014 Oficiální a jedinečné Mistrovství České republiky v cheerleadingu Pořadatel: Předkola malých divizí se letos konají týden před samotným Mistrovstvím. Předkolo

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (1. 2.5.2015) 1.5.2015 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým

Více

ČERVEN 2013 4. VYDÁNÍ

ČERVEN 2013 4. VYDÁNÍ Turnaj O2GA 2012 Žiju golfm, j motto komunitního portálu GOLF.cz. A v tomto případě njd o žádný prázdný slogan. Poznát to okamžitě, jakmil s do stránk na této adrs ponořít. J tady už dva roky. Ostrým startm

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 PT jsou určeny pro děti, které již zahájily školní docházku či absolvovaly přípravný ročník na základní škole.

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více