ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013"

Transkript

1 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 DNES V LISTECH: Elektronická komunikace Předvánoční akce Pozvánka na Divadelní ples TECHNOhrátky v Žamberku Informace z radnice a městského úřadu č.20

2 2 Žamberské LISTY Informace z radnice a městského úřadu Dopis starostovi města Žamberka Vážený pane starosto, rád bych ještě jednou jménem celé senftenbergské delegace i jménem koncertního sboru Senftenberg poděkoval za krásné dny v Žamberku. Členové delegace i sboru oceňují zejména pohostinnost, srdečnost, ale také zajímavý program setkání. Všichni vyjádřili, že se město Žamberk velmi dobře vyvíjí a lidé mohou být na své město pyšní. Zvláště společný koncert sborů ve starém kostele v Neratově zůstane jako velmi pozitivní vzpomínka. Chtěl bych Vám zcela osobně velmi poděkovat za uspořádání večera v divadle a slavnostního přijetí na radnici u příležitosti 50. výročí partnerství. Obě události měly velmi důstojný rámec. Považuji také za velmi dobrou myšlenku potvrzení naší partnerské dohody po 50 letech. A oceňuji i nápad spojit naše výročí s výročími s rakouským Senftenbergem a americkým Rice Lake. Velmi by mě potěšilo, kdybych Vás a další přátele partnerství mohl v blízké budoucnosti přivítat v Senftenbergu. Přeji Vám i nadále mnoho úspěchů při rozvoji města Žamberka a občankám a občanům přeji mnoho spokojenosti v jejich městě. S přátelskými pozdravy Andreas Fredrich, starosta města Senftenberg (do češtiny přeložila PhDr. Hana Chvátilová) provozní doba Městského úřadu Žamberk od do pondělí: 8:00-11:00 12:00-17:00 úřední den úterý: 8:00-11:00 12:00-14: středa: 8:00-11:00 12:00-17:00 úřední den čtvrtek: 8:00-11:00 12:00-14: pátek: 8:00-11:00 12:00-14: sobota: ZAVŘENO neděle: ZAVŘENO pondělí: 8:00-11:00 12:00-17:00 úřední den úterý: ZAVŘENO středa: ZAVŘENO čtvrtek: ZAVŘENO pátek: 8:00-11:00 12:00-14: sobota: ZAVŘENO neděle: ZAVŘENO pondělí: ZAVŘENO úterý: ZAVŘENO středa: ZAVŘENO čtvrtek: 8:00-11:00 12:00-17:00 úřední den pátek: 8:00-11:00 12:00-14:00 Mgr. Radomíra Křenová, vedoucí kanceláře tajemníka Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 3. prosince 2013 od 15:00 hod. v zasedacím sále MěÚ, III. poschodí, Nádražní ul. 833 Na programu jednání: finance majetek různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Elektronická komunikace Od povinné elektronické podávání daňového přiznání k DPH a jiných podání. Od v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen zákon o DPH), vzniká plátcům daně z přidané hodnoty povinnost podat elektronicky daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání a hlášení, a to včetně příloh. Pouze elektronicky může být od podána rovněž přihláška k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Tuto povinnost elektronické formy podání budou mít Plátci DPH právnické osoby - všechny, Plátci DPH fyzické osoby - při splnění zákonem stanovených podmínek, resp. s výjimkami uvedenými v zákoně. Předmětnou povinnost upravuje nový 101a zákona o DPH, ve kterém jsou také uvedeny podmínky, při jejichž splnění fyzické osobě nevzniká povinnost podávat podání elektronickou formou. Povinnost elektronického podávání platná bez rozdílu pro všechny plátce, pokud jde o podání výpisu z evidence pro daňové účely u režimu přenesení daňové povinnosti, zůstává nadále zachována ( 92a odst. 5 zákona o DPH ve znění účinném od ). Elektronicky se Finanční správě ČR podání podávají prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro daňovou správu umístěné na adrese Související informace lze nalézt na internetových stránkách Ing. Miroslav Buryška, ředitel ú. p. Finančního úřadu Z pracovního kalendáře 1. místostarosty řešení stížnosti občana, prohlídka technického stavu k návrhu údržby Tyršovy rozhledny, účast při zahájení rekonstrukčních prací bytu v č.p. 449, jednání s ředitelem Ing. Tajbrem o plánovaných opravách majetku města ve správě Správy budov, s.r.o., jednání s občany ve věci změny územního plánu, porada ředitelů městských organizací; koordinační porada k investiční akci na horní škole, kontrolní den na investiční akci energetické úspory na budově ZŠ 743; výběrové řízení na dodavatele obnovy městské zeleně, spolupráce na přípravě žamberských farmářských trhů, jednání výboru pro strategii, účast na jednání finančního výboru zastupitelstva Pardubického kraje. Ing. Petr Novotný Parkovací karta 2014 VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK 001 NA OBDOBÍ 2014 Od 2. prosince 2013 se prodávají parkovací karty na kalendářní rok 2014 určené k parkování na Masarykově náměstí v Žamberku. Parkovací karty jsou k prodeji na Městském úřadě Žamberk (budova radnice), u pí H. Matějíčkové, č. dveří 201. Parkovací karta je přenosná, cena 600,- Kč. H. Matějíčková, finanční odbor

3 Žamberské LISTY 3 Jaké je školní stravování v Itálii a Rakousku Ve dnech jsme spolu se šéfkuchařem ŠJ Žamberk měli možnost být účastníky exkurze po školním stravování v Itálii a Rakousku, kterou pořádal magistrát města Brna. První den byla neděle a nás čekala únavná cesta autobusem z Brna do Itálie, do města Rovereta v kraji Vallagrina, kde jsme druhý den byli velmi vřele přijati na radnici tohoto města. V rámci přednášky jsme byli seznámeni s organizací pěstování biopotravin (převážně ovoce a zelenina) a jejich následném využití ve školním stravování. V regionu města Rovereta se nachází 36 škol. Jídelníček je sestavován na celý školní rok lékařkou podle zásad zdravé výživy. Děti nemají výběr z více jídel. Dostávají k obědu nejprve zeleninu, a to nečastěji čerstvou, ale i dušenou, ovoce, pak na hlavní jídlo se střídají těstoviny, rýže, z mas nejčastěji ryby, kuřecí a hovězí. Vepřové maso na jídelníčku nenajdete, protože v Roveretu je početná skupina muslimů. Polévky jsou na jídelníček zařazovány pouze jednou za týden. Z nápojů děti dostávají pouze čistou vodu. Z radnice jsme se přepravili do nové základní školy, kde jsme měli možnost vidět děti při obědě, a tak si udělat představu, jak probíhá Informace pro klienty Úřadu práce Zrušení skaret Zákon č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů, nabyl účinnosti dne Během následujícího půl roku, tedy do , by měly proběhnout veškeré procesy, které ukončí její existenci. V případě, že si klient přeposílá v současné době dávky z účtu skarty na svůj bankovní účet, změny se ho nedotknou. Pokud nebude požadovat žádnou změnu ve způsobu výplaty dávek, proběhnou, v souladu se zákonem, jen technické úpravy a nejpozději od dubna 2014 bude dostávat peníze na tento účet přímo. Změny se nedotknou ani klientů, kteří sice skartu vlastní, ale jejím prostřednictvím žádné dávky nepobírají. V tomto případě není nutné Úřadu práce ČR cokoli oznamovat. Jestliže klient ÚP ČR čerpá dávky přímo prostřednictvím skarty, bude nutné, aby nejpozději do , osobně nebo písemně oznámil příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR, jakým způsobem chce v budoucnu dávky dostávat - jestli na účet nebo poštovní poukázkou - a zároveň sdělil číslo účtu nebo adresu, na kterou mu má ÚP ČR peníze posílat. Dokud klienti nenahlásí změnu ve výplatě dávek, budou dostávat peníze do konce dubna příštího roku stejným způsobem jako dosud. Pokud se klient, který čerpá dávky přes skartu, neozve a nesdělí, jaký způsob výplaty si zvolil, začne mu ÚP ČR vyplácet dávky nejpozději od dubna 2014 poštovní poukázkou na adresu, kterou dotyčný příslušnému pracovišti ÚP ČR naposledy nahlásil. V případě osob se zdravotním postižením (OZP), kterým slouží speciální skarta zároveň jako průkaz OZP, je klíčové datum Bez ohledu na to, jaká je na ní uvedená platnost, k výše uvedenému dni skončí všechny, jejichž držitelé si tak budou muset na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR zajistit výměnu této speciální skarty za nový náhradní průkaz OZP. Za vystavení nového dokladu nebudou nic platit. Upozorňujeme osoby se zdravotním postižením, které vlastní dočasný průkaz (laminovaný), že tento průkaz je třeba vyměnit do konce roku 2013.Více viz Tisková zpráva MPSV ze dne , nebo na: a Dále upozorňujeme klienty, že a bude Kontaktní pracoviště Žamberk zcela uzavřeno. Ludmila Boháčová, vedoucí referátu NSD KoP Žamberk školní stravování malých školáků. Školáci základní školy v Roveretu mají stravování povinné, za oběd platí 2,30 Eur. Další den jsme navštívili město Udine, kde nás v krásné gotické radnici přijala primátorka města. Vyměnili jsme si základní zkušenosti se stravováním dětí a poté odjeli do centrální vývařovny společnosti CAMST, která poskytuje stravování nejen dětem, ale vaří i pro penziony, firmy a také armádu. V této kuchyni se denně připravuje okolo jídel. Výdej stravy pro školy je přísně oddělen a sledován. Děti dostávají také denně přesnídávku, která je třikrát týdně hrazena městem a dvakrát týdně hrazena rodiči. Pak jsme navštívili nedalekou základní školu, do které se tato strava dováží. V tomto regionu je také obvyklé, že si výdejny samy dováří těstoviny, tak aby byly pořád čerstvé. Pracovníci těchto výdejen jsou zaměstnanci firmy CAMST, avšak na jejich provoz přispívá město Udine. Poslední den exkurze jsme zavítali do základní školy v Grazu (Rakousko). V této základní škole je pouze výdejna, do které je jídlo dováženo z centrální školní vývařovny provozované městem. Ta denně připravuje okolo jídel pouze pro školy. Jídelníček sestavuje komise ŽAMBERSKÁ Žamberská akademie AKADEMIE VOLNÉHO ČASU volného času V pondělí a ve středu čekalo účastníky akademie protažení celého těla. Další z přednášek totiž byla zaměřena na cvičení pro seniory a lektorka Lenka Cviková si připravila blok plný cviků, který navíc obohatila informacemi o správném cvičení, cvičebních pomůckách či životosprávě. Další setkání ŽAVČ je připraveno na 2. a 4. prosince, kdy si s lektorkou Vladimírou Šulcovou budeme povídat o vánočních zvycích a prohlídneme si výstavu Přiletěl k nám anděl. Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru SOCZ v čele s nutričním specialistou a je jednotný pro všechny školy. Vaří se pouze jeden druh hlavního jídla. Děti nemají povinnost se stravovat, tak jako v Itálii. Stravné platí rodiče přímo Magistrátu města Graz ve výši 3 Eura za jeden oběd. Zde je velmi nezvyklý systém odhlašování a přihlašování stravy, a to 3 týdny dopředu. Pokud je dítě nemocné kratší dobu než tři týdny, strava se neodhlašuje. Z této odborné exkurze jsme si odnesli mnoho poznatků o jiném systému stravování školních děti. V přátelské a příjemné atmosféře jsme se utvrdili v tom, že ačkoli hovoříme jinými jazyky a máme jiné tradice, spojuje nás společný zájem o stravování mladé generace, které je velmi důležité pro jejich zdravý vývoj. Zabezpečení zdravé výživy a boj s nadváhou dětí je společný cíl nás všech. text a foto Marta Kacálková, ředitelka Školní jídleny v Žamberku PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ 12. prosince - čtvrtek 1. Odborné sociální poradenství. 2. Sociálně aktivizační služby včetně služeb terénních. 3. Drobné opravy sluchadel a jejich čištění (hlavně koncovky včetně výměny hadiček). 4. Zprostředkování prodeje kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé včetně jejich instalace. 5. Prodej náhradních dílů ke kompenzačním pomůckám a dále prodej baterií do sluchadel. Služby poskytujeme v daném termínu v Centru sociálních služeb v Žamberku od 8:00 11:30 hod. Za poradnu Král Vladimír

4 4 Žamberské LISTY Den válečných veteránů U příležitosti Dne válečných veteránů, který připadl na pondělí 11. listopadu 2013, se zástupci města Žamberka zúčastnili pietního aktu v Ústí nad Orlicí. Položením květin u památníku odboje u Bubeníka a v parku Československých legií uctili památku československých legionářů a vlastenců, kteří padli v I. a II. světové válce. U této příležitosti byla Československou obcí legionářskou slavnostně předána ocenění a medaile. Čestné uznání bylo uděleno také Vladislavu Severinovi ml. ze Žamberka za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic. Je to tak již druhé ocenění Českou obcí legionářskou, které putuje do Žamberka. V roce 2011 byla udělena plaketa Československé obce legionářské městu Žamberku. Historická fakta: 11. listopadu 1918 v 11:00 hodin byly příměřím mezi Německem a Francií uzavřeným v Le Francport u Compiègne ukončeny válečné operace první světové války. Na památku mnoha milionů obětí si toto datum každoročně připomínají demokratické země Evropy, USA, Kanada a Austrálie jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Den veteránů je i pro nás příležitostí veřejně si připomenout československé legionáře a vlastence, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání nasadili životy za svobodu své vlasti a za obnovení její suverenity. Zuzana Faltusová, Kultura a propagace města RENOVACE TONERŮ co uděláte s prázdným tonerem vy? V dnešní době má skoro každá domácnost nejen počítač, ale také tiskárnu. Málokdo si ovšem uvědomí, že na skládkách komunálních odpadů každoročně, bez možnosti další recyklace, skončí velké množství tonerů a inkoustových kazet (na celém světě cca 500 milionů kusů). Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se nejedná o nebezpečný odpad a likvidaci je tak možné provádět běžným způsobem, například spálením ve spalovně či uložením na skládku. Plasty, ze kterých jsou tyto kazety vyrobeny, se rozkládají až let. Tiskové kazety se dle náplně dělí na tzv. tonerové, o hmotnosti 0,5 kg, kde se jako barvivo používá tonerový prášek, který je v tiskárně za pomoci elektrického pole a laserového paprsku přesně nanášen na fotocitlivý válec a z něj na papír. U barevných tiskáren se kromě černého toneru používá toner žlutý, purpurový a azurový, jejichž pomocí se skládají další barvy. Dalšími tiskovými kazetami jsou tzv. inkoustové kazety, o váze g, kde se používají pigmentové inkousty. Když tiskárna hlásí, že dochází barva, máme dvě možnosti. Zakoupit kazetu novou, nebo tu původní nechat renovovat, tedy znovu ji naplnit. V případě renovace inkoustové nebo tonerové kazety je hlavním cílem znovupoužití kazety tak, aby se stala rovnocennou náhradou originálu. Mezi výhody patří ekologické hledisko, neboť při využívání opakovaného plnění je přispíváno k omezování tvorby dalších zbytečných odpadů a finanční úspoře (30 70 % ceny). Při renovaci je kazeta rozložena na jednotlivé díly a veškerý materiál je podrobován pečlivým testům, a to nejen chemickým, ale i mechanickým a mikroskopickým. V případě, že některý z dílů je nefunkční nebo poškozen, je nahrazen jinou součástkou. Tyto zásoby náhradních dílů si společnosti opatřují vykupováním prázdných, ještě nerenovovaných kazet. Každá součástka je vyčištěna ultrazvukem, mechanicky, v případě potřeby i chemicky. Do vyčištěné tonerové kazety se poté nasype příslušný toner. Pro každý typ kazety se používá specifický typ. Po naplnění se kazeta opětovně sestaví. Poté nastává proces testování renovované kazety spojený s testováním kvality tisku. Naproti tomu u inkoustových kazet se zjišťuje průchodnost trysek, těsnost konstrukce a funkce vestavěné elektroniky. Poslední operací je zabalení do neprodyšného obalu. Takto lze kazety renovovat do té doby, než se výrazně mechanicky poškodí části, které nelze vyměnit. Recyklace tonerových kazet nebo lépe řečeno jejich separace od ostatního odpadu přitom není z hlediska spotřebitelů nijak náročná. Jednak lze využívat systému zpětného odběru a prázdnou kazetu při nákupu nové v obchodě vrátit. Druhou možností je zapojení se do ekologicko charitativně zaměřeného projektu SBÍREJ-TONER. CZ, který již několik let probíhá ve všech krajích České republiky. Princip projektu spočívá v tom, že se firmy a nejrůznější instituce na stránkách zaregistrují a poté dostanou zdarma sběrné boxy na vypotřebované tonery. Plné boxy jsou bezplatně odváženy do vykupujících firem, kde následuje třídění a renovace tonerů. Výtěžek z renovace je věnován vybraným zařízením pečujícím o mentálně hendikepované osoby. O tom, zda dáme odpadu šanci na druhý život, rozhodujeme jen my sami. Regionální rozvojová agentura PA kraje, a za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková PODZIM V CENTRU SOCIÁLNÍ PÉČE V průběhu září proběhla v provozních prostorách CSP i v bytech nájemníků Penzionu výměna oken. Celá akce byla organizačně dobře zvládnutá, za což patří poděkování Městu Žamberku, zaměstnancům CSP, v neposlední řadě pak děkujeme za pochopení a trpělivost nájemníkům Penzionu se uskutečnila informační schůzka pro nájemníky Penzionu za přítomnosti vedení města, zástupců Správy budov, s.r.o., a zástupců Centra sociální péče. Ve středu 13. listopadu se konalo taneční vystoupení Orientální tance AMARILIS ANIMO Žamberk pod vedením paní Aleny Němcové (ředitelky SVČ Animo). Přítomným divačkám se představení velmi líbilo. Vystupujícím moc děkujeme a těšíme se na další setkání. Mgr. Klára Nováková, soc.pracovnice

5 Žamberské LISTY 5 Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány Poděkování Ráda bych upřímně poděkovala kulturní komisi, radě zastupitelstva a zastupitelstvu za udělení Ceny města. V Žamberku jsem se narodila a spojila jsem s ním celý svůj osobní i profesní život. Je pro mě velkou ctí zařadit se mezi osobnosti, kterým byla cena udělena v minulých dvou letech a letos. Každý z nich se významně podílel na rozvoji našeho města a šířil jeho dobré jméno u nás i v cizině. Na rozdíl od několika málo těch, kteří pro uspokojení svých osobních ambicí neváhají naše město a jeho představitele napadat a vláčet ve sdělovacích prostředcích. Velice si této pocty vážím a ještě jednou děkuji. Hana Chvátilová Na vysvětlenou Možná se mnou bude někdo souhlasit, někdo ne. Je to věc názoru. Chodím jako jeden z hodně mála na ZM. Nelíbí se mně to, jak se zastupitelstva odehrávají. Téměř žádná diskuze, protože o čem je potřeba diskutovat, tak se upeče na tzv. předzastupitelském semináři, kam nemají přístup občané. Z toho zřejmě vyplývají celkem nezáživná ZM, kde se téměř o ničem nediskutuje, jen se odfajfkují jednotlivé body. Zcela jiné bylo MZM, konané s jediným bodem programu odvolání starosty J. Dytrta. Po úvodní části se schvaluje program ZM a v tom byl háček. O slovo se přihlásila J. Halbrštátová. Bez toho, aniž byl schválen program, otevřela diskuzi, která se dle mého názoru vymykala z normálu. M.j. cituji: Ještě bych se vrátila k materiálům, které jsme dostali od pana starosty a pana zastupitele Tomáše Kalouse, mám problém i s tím, že v materiálech od Tomáše Kalouse které jsou celé přetištěné na webových stránkách (www.zamberaci. cz pozn. autor) pánů Kalouse, Andrleho a Zářeckého v plném znění, a tak tam se osm zastupitelů dožaduje okamžitého odvolání Tomáše Kalouse (nejedná se o překlep) a dokonce osm zastupitelů vlastní rukou chce podat trestní oznámení na starostu Jiřího Dytrta. Dostávám dotazy od spoluobčanů na dva zastupitele, konkrétně na I. Vrkoče a pí Suchánkovou, jestli i oni souhlasí s odvoláním p. starosty, jestli i oni opravdu vlastní rukou podepsali trestní oznámení, které je v těch dokumentech. Dále řeč pokračovala, ale celou ji nelze zde otisknout. Na to odpovídala pí Suchánková, že i jí se lidé ptají, jak je to vlastně s Pěší zónou, kolik to vlastně stálo, atd. Jakmile došlo k této diskuzi, postavil jsem se a dosti hlasitě se dožadoval, aby to bylo MZM a ne diskusní kroužek v čele se starostou. Starosta mě vyzval, ať nevyrušuji, že je to zasedání Zastupitelstva, což je nejvyšší orgán města, a mé chování je nevhodné. Nedal jsem se odbýt, tak mně vyhrožoval, že mě nechá vyvést. Opět se nedodržoval Jednací řád zastupitelstva města Žamberka, který schválilo na ZM pod číslem18/2012. Jelikož to je tak, že když se v Žamberku nedodržují zákony platné v ČR, proč nějaký Jednací řád města. Dále mj. promluvila zastupitelka Chvátilová, cituji: V programu, který budeme schvalovat, vůbec nemá co dělat formulace nebo bod č. 2 Odvolání Jiřího Dytrta z funkce starosty. Nechápu, proč by a není v kompetenci Zastupitelstva a zastupitelů města odvolávat starostu z důvodu šíření nepravdivých informací z důvodu trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněného nakládání veřejnými prostředky a způsobení závažných finančních škod městu. To jsou věci, které přináleží orgánům činným v trestním řízení. Jestliže je budeme formulovat tak, jak navrhoval kolega Cukor, jsem pro. Mohu konstatovat, že p. Cukor nikdy nic aktivně nenavrhl. Právě proto, že toto zastupitelstvo se pod vedením J. Dytrta zvrhlo dle mého názoru v pěknou frašku, tak se to snažil zachránit svým návrhem, ale bohužel zase v rozporu s Jednacím řádem. Z materiálů, které mám k dispozici, vyjímám: Je nepochybné, že při prodeji.. nepostupoval správně, což také policejní orgán uvádí. Ze shromážděných materiálů totiž správně dovodil, že starosta v daném případě postupoval s nedostatečnou znalostí právních předpisů, zejména zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění jeho pozdějších předpisů a jeho postup vyplývá fakticky z jeho nedostatečné erudice v dané oblasti. Dovoluji si podotknout, že zastupitelům Města Žamberka nic nebránilo v tom, aby ve smyslu z.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění jeho pozdějších předpisů, uplatnili svoje oprávnění plynoucí pro ně z dílu 2 uvedeného zákona a ve smyslu 84 odst. 2 písm. m), ve vztahu k 103 dílu 4 zákona navrhli odvolání starosty z jeho funkce, případně se právními prostředky domáhali revokace jeho rozhodnutí. Podepsán okresní státní zástupce Jiří Horníček. Takto to bylo s tím trestním oznámením na starostu ve skutečnosti. Vzhledem k shora uvedeným skutečnostem navrhujeme ZM podat na starostu Jiřího Dytrta trestní oznámení. J. Merganc, Žamberk Šmídl se řídil heslem Jedna hala nestačí... Specialista v oblasti dopravy a průmyslové logistiky, firma Šmídl, s.r.o., oslavila ve čtvrtek 14. listopadu 2013 další ze svých úspěchů. Ve Vysokém Mýtě slavnostně otevřela další dvě skladovací haly svého logistického centra. Mezi přítomnými hosty byl také starosta města Žamberka Jiří Dytrt. Slavnostního přestřižení pásky se pak účastnili generální ředitel Radek Odstrčil, jednatelka společnosti Martina Šmídlová, ředitel logistiky Pavel Fajt, starosta Vysokého Mýta Miroslav Soušek a zakladatel a jednatel společnosti Vladimír Šmídl. Nové haly H2 a H3 se společnosti podařily postavit v rekordním čase tří měsíců. Díky tomu se skladovací prostory rozrostly o dalších m 2 a skladovací kapacita se navýšila na paletových míst. Dnešní den znamená velký milník v historii firmy. Ztrojnásobili jsme kapacity, takže to pro nás je velký skok kupředu, okomentoval výstavbu generální ředitel firmy Radek Odstrčil. Galavečer, kterým provázel Vojtěch Bernadský, nesl příhodný název Jedna hala nestačí. Celý večer se tak nesl v atmosféře agenta 007. Díky novým skladovacím halám může firma zaměstnat na dvě desítky nových pracovníků, a protože patří k největším ryze českým logistickým společnostem v republice, je její další meta jasná dosáhnout miliardového obratu. Hana Hlavová, referent marketingu a obchodu

6 6 Žamberské LISTY INOVACE AREÁLU POD ČERNÝM LESEM VS. BIOPLYNOVÁ STANICE Letošní letní sezóna v areálu Pod Černým lesem vzhledem k počasí byla příznivá, a tak by nebylo od věci vyzdvihnout některé inovace, které pomohly zlepšit prostředí a kvalitu pobytu návštěvníků. Mezi novinky v aquaparku patří samozřejmě výměna stávající masážní vany za novou celonerezovou masážní vanu. Nelze opomenout solární ohřev pro dětský bazének a v autocampingu rekonstrukci sociálního zařízení. Co pokládám za velice důležité, je, že letos po dlouhé době skončily stížnosti od návštěvníků na nesnesitelný zápach z vyvážení zvířecích exkrementů na pole v blízkosti areálu. Příjemné ovzduší a čerstvý vzduch samozřejmě ocení i občané města Žamberka. Na základě mých zkušeností z pozice provozovatele areálu Pod Černým lesem a občana Žamberka považuji výstavbu bioplynové stanice za přínosnou pro všechny obyvatele a návštěvníky nejen našeho města, ale i ostatních okolních obcí v podhůří Orlických hor. Jan Kulhánek Otevření prostor bývalé ZŠ v Pastvinách Posledním zvoněním před prázdninami v r.2011 po 76 letech ztichla budova ZŠ v Pastvinách, a to trvale, neboť zřizovatel Obec Klášterec nad Orlicí rozhodl zrušit výuku žáků v této budově. Před obcí Pastviny stál úkol, jak budovu využít. Do diskuze o využití budovy bylo třeba zapojit občany obce, a tak byl do domácností rozeslán dotazník. V dotazníku občané sdělovali, k jakému účelu by opuštěná budova ZŠ měla být využita. Obecnímu úřadu se vrátilo celkem 57 anonymních vyplněných dotazníků. Je pravděpodobné, že na účelu využití se občané v domácnostech radili, takže uvedený účel prezentoval názor více členů rodiny. Z 57 odevzdaných dotazníků bylo ve 43, tj. 75,4% uvedeno, aby prostory po ZŠ byly multifunkční, aby sloužily ke sportovním, kulturním a společenským účelům občanů. Tento reprezentativní vzorek byl základem pro rozhodnutí zastupitelstva, jak s uvolněnými prostory, respektive celou budovou, naložit. Bez cizích zdrojů by obec nebyla schopna takovou zásadní rekonstrukci provést, a tak byly podány celkem tři žádosti o dotace z prostředků EU a ČR. Schválena byla žádost o dotaci z programu SFŽP Zelená úsporám a z programu SZIF Rozvoj venkova ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Dotace z programu Zelená úsporám řešila finanční prostředky pouze na výměnu oken a dveří a zateplení fasády a stropu. Celkové předpokládané náklady byly Kč, z toho dotace Kč. Obec by z vlastních zdrojů hradila cca Kč. Dotace z programu SZIF Rozvoje venkova byla pro obec finančně výhodnější, neboť kryla i náklady na rekonstrukci vnitřního uspořádání, nových rozvodů vody, elektřiny, topení, atd. Celkové rozpočtové náklady jsou Kč, z toho dotace Kč. Obec z vlastních zdrojů uhradí cca Kč a vybavení interiéru cca Kč. Podmínkou získání této dotace bylo zachovat původní architekturu budovy. V bývalých prostorách školy vznikne v I.NP společenský sál využitelný pro sportovní účely, konání zábav, plesů, výstav, shromáždění občanů, atd. V bývalém bytě budou klubovny pro děti, určené k trávení volného času v kroužcích. Ve II.NP bude knihovna zároveň uspořádaná tak, aby se v ní mohli scházet občané ke spolkové činnosti, besedám, promítání diapozitivů, atd. Dále tam bude pro rozvoj sportovních aktivit umístěno fitcentrum a archiv OÚ. Chodby budou využity pro umístění expozice památní síně. Tato expozice bude ve 23 obrazech zobrazovat Pastviny před výstavbou přehrady, výstavbu přehrady a tzv. nové Pastviny. Rekonstruované prostory budou pro veřejnost otevřeny od 14:30 hod. s tímto programem: - slavnostní otevření - kulturní program žáků ZŠ Klášterec nad Orlicí, adventní koncert (prof. Jaroslav Vodrážka) - mikulášská nadílka pro děti s kulturním programem, 19:00 hod. mikulášská zábava (andělé, čerti a čertice vítáni) Josef Koubík, starosta obce Pastvin Prosinec v Orlických horách a Podorlicku Vážení čtenáři, už jste viděli zimní nabídku KAR- TY HOSTA? Jestli ne, tak navštivte webový portál cz, kde najdete rozrůstající nabídku služeb a také možnosti, jak kartu získat. Slevy na skipasy, mazání lyží, wellness či adrenalinové aktivity čekají jen Vás! Prosinec je měsíc blížících se Vánoc a probíhajících adventních krásných akcí v destinaci. Rádi bychom Vás pozvali na některé z nich: První neděli v prosinci, v Ústí nad Orlicí proběhne tradiční Ústecký advent a určitě byste si neměli nechat ujít rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí, zajímavý kulturní program a jarmark neziskových organizací. Již 17. ročník Výstavy betlémů můžete navštívit v Rychnově nad Kněžnou ve dnech , kde bude k vidění rozsáhlá výstava betlémů ze sbírek východočeských muzeí, od sběratelů a současných tvůrců. Tato výstava bude také zároveň provázena malými podvečerními koncerty. V Bartošovicích v Orlických horách dne Vás může zlákat návštěva tradičního Vánočního řemeslného jarmarku s ukázkami zdobení perníčků, vánoční výzdoby a dalších řemeslných výrobků, ale také v tento den v kostele sv. Máří Magdalény proběhne tradiční koncert z cyklu adventních koncertů na česko polské hranici Advent mezi horami. Nabídku všech akcí v destinaci najdete na Janková M., Orlické hory a Podorlicko

7 Žamberské LISTY 7 Andělská výstava Věrným průvodcem předvánočního a vánočního času je postava anděla. Poprvé se anděl objevuje v ulicích v předvečer 6. prosince, aby spolu s čertem doprovodil sv. Mikuláše na jeho předvánoční mikulášské obchůzce. Postavička anděla nechybí ani v žádném z betlémů, ať již stojí v kostele, nebo doma na stolku či pod vánočním stromečkem. Okřídlený posel Boží se vznáší nad jesličkami s novorozencem Ježíškem a hlásí všem lidem jeho zázračné narození, zvěstuje a oslavuje radostnou událost prvního příchodu Syna Božího k lidem. V široce rozpažených rukou nese svitek s nápisem GLORIA (GLORIA IN EXCELSIS DEO). Přes nespornou oblibu andělů o nich vlastně mnoho nevíme. A přitom andělé provázejí naši kulturu odpradávna. Ctila je antika stejně jako hebrejští učenci. Slovo anděl pochází z řeckého angelos a označuje posla předávajícího zprávu. Ve starověkém Řecku se jako angelos označoval každý, kdo přinášel poselství. Andělé zprostředkovávali také styk mezi bohy a smrtelníky. Hebrejský výraz pro anděla je mal ak. Označuje se jím lidský posel i nadpřirozená bytost. V Bibli jsou andělé jako nadpřirozené bytosti svědky stvoření a lidé se jich dovolávali jako přímluvců u Boha. Přistupovali k umírajícím a ujímali se jejich duší. Anděl Boží je obecně chápán jako dobrotivý posel, na něhož se může každý věřící v důvěře obrátit a spolehnout se na jeho pomoc. Figurky andělů ze slámy, perníku, skleněných perliček, porcelánu, keramické hlíny, vystříhané z papíru nebo vyřezané ze dřeva a krásně omalované, nezdobily jen jesličky. Andělíčkové bývali upevnění na větvičkách vánočních stromků. Některé babičky dávaly před lety na vrchol stromečku anděla se širokou sukní z krepového papíru. Zelený jehličnan připomínal biblický strom poznání a život věčný. Andělé se svitky s počátečním písmenem nebo celým slovem Gloria se vystřihovali z barevných papírů a lepili o Vánocích na okenní tabulky, později byli do oken zavěšováni na zlatých nitích. Koncem 19. století byly figurky andělíčků zhotovovány také z porcelánu. Nad vánoční stůl se zavěšovala postavička anděla troubícího na roh. Dokázala prý přivést do rodného domu zbloudilou duši a usmířit rozkmotřené příbuzné. Výstavu andělů připravilo pro návštěvníky letošní vánoční výstavy městské muzeum vedle tradičních betlémů. Můžete si zpříjemnit čekání na svátky obdivováním andílků nejen ze starých historických vánočních pohlednic, ale i těch současných z různých materiálů a případně si odnést domů vlastnoručně vyrobeného v některé z našich vánočních výtvarných dílen. Děkujeme všem, kteří se zapojili do výzvy v Žamberských listech a andělíčky zapůjčili. Anděle pro letošní výstavu vyrobili i žáci a studenti žamberských škol, uvidíte i andílky překrásně ozdobené vánoční stromečky a např. prostřený vánoční stůl nebo balení dárečků. Čeká na Vás také prodej vánočních drobností, papírových betlémů a přáníček, suchých vazeb, dřevěných předmětů a malovaných ozdob, voskových svíček, medu a medoviny, perníčků, korálkových šperků, zajímavých zdobených dekorací a nově i kreativní dílna šití a papírová krajka, tzv. pergamano. V malé výstavní místnosti je připravena zajímavá výstavka starých i novějších památníčků, vypůjčených z muzejních sbírek i od soukromých zapůjčitelů. Na středu 11. prosince je plánována pro všechny zájemce komentovaná večerní prohlídka výstavy od 17:30 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu! S použitím dostupné literatury připravila Vlaďka Šulcová, Městské muzeum Žamberk PROGRAM XIV. VÁNOČNÍ VÝSTAVY V MUZEU V sobotu 30. listopadu byla v Městském muzeu Žamberk zahájena už XIV. vánoční výstava s názvem Přiletěl k nám anděl. Letos jsme pro Vás připravili na každý víkend inspiraci pro vánoční tvoření v podobě víkendových výtvarných dílen. Společným pojítkem různých technik jsou samozřejmě andělé. Program výstavy: sobota Andělé z papíru neděle Pergamano papírová krajka středa :30 hod. Večerní prohlídka vánoční výstavy sobota Andílci z vatových tampónků neděle :00 hod. Vystoupení žáků ZUŠ Petra Ebena Andělé z perníku Vánoční výstavu, anděly tvořené všemi různými technikami, betlémy, tradice spojené s obdobím Vánoc si můžete prohlédnout až do středy , kdy je výstava otevřena. Děkujeme všem, kteří nám své anděly, andělky a andílky zapůjčili. Bez nich bychom výstavu nemohli uspořádat. Mgr. Lucie Raliková, Městské muzeum Žamberk

8 8 Žamberské LISTY Program kina na prosinec prosince neděle v 17:00 hod. 4. prosince středa ve 20:00 hod. 8. prosince neděle ve 20:00 hod. Klauni 2D ČR - komedie, drama. Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Didier Flamand v okouzlující klauniádě Petra Jarchovského. česky / od 12 let / 120 min. / 110,-Kč 1. prosince neděle ve 20:00 hod. Křídla Vánoc 2D ČR - komediální drama. Láska kvete všude, třeba i v obchoďáku! Příběh čtyř přátel (Richard Krajčo, Jakub Prachař, Vica Kerekes a David Novotný), kteří si před Vánoci chtějí vyplnit alespoň několik svých snů. česky / od 12 let / 110 min. / 120,- Kč 5. prosince čtvrtek ve 20:00 hod. 12.prosince čtvrtek ve 20:00 hod. Přijde letos Ježíšek? 2D ČR - romantický. José (J. Abrhám) se po letech v Mexiku vrací i s rodinou do vánoční Prahy a musí si tam poradit jak se svou bývalou láskou Květou (L. Šafránková), tak i ostatními figurkami ze svého starého života. česky / přístupný / 100 min. / 110,-Kč 8. prosince neděle v 17:00 hod. Ptačí úlet 3D USA - animovaný česky / přístupný / 85 min. / 110,- Kč 11. prosince středa ve 20:00 hod. Gravitace 3D USA/VB sci-fi thriller Hrají: G.Clooney, Sandra Bullock. titulky / přístupný / 91 min. / 80,- Kč PŮLNOČNÍ KINO 12. prosince čtvrtek v 00:12 hod. Hobit: Šmakova dračí poušť 3D USA, Nový Zéland Hobit tu bude uveden v rámci exkluzivní půlnoční premiéry, která bude navíc doplněna o další úžasný doprovodný program. Více na našem webu a facebooku. česky / přístupný / 140,-Kč 12. prosince čtvrtek v 17:00 hod. Ledové království 2D USA - animovaný. Nebojácná Anna, horal Kristoff a hlavně potrhlý sněhulák, se vydávají na dobrodružnou pouť za záchranou království Arendelle od věčné zimy! česky / přístupný / 109 min. 120,- Kč, děti do 15 let 100,- Kč 14. prosince sobota v 17:00 hod. Hobit: Šmakova dračí poušť 3D USA, Nový Zéland. česky / přístupný / 140,-Kč 14. prosince sobota ve 20:00 hod. Rozkoš 2D ČR - drama. česky / od 12 let / 111 min. / 110,- Kč 15. prosince neděle v 17:00 hod. Ledové království 3D USA - animovaný. česky / přístupný / 109 min. 155,- Kč, děti do 15 let 135,- Kč 15. prosince neděle ve 20:00 hod. Vše je ztraceno 2D USA - drama. Robert Redford ve své životní roli! titulky / od 12 let / 106 min. / 110,-Kč KONCERTY 7. prosince sobota v 19:30 hod. Big Band Letohrad Vánoční koncert Tradiční vánoční koncert swingového orchestru Big Band Letohrad. vstupné 80,- Kč 9. prosince pondělí v 18:00 hod. ZUŠ Petra Ebena v Žamberku Vánoční koncert Přijďte si navodit tu správnou předvánoční atmosféru a poslechnout si tradiční a každoročně velmi oblíbený koncert žáků z nejrůznějších oborů Základní umělecké školy Petra Ebena v Žamberku. vstupné 50,- Kč, důchodci sleva 13. prosince v 19:00 hod. Hradišťan Koncert stálice hudebního nebe, přední cimbálové muziky z Uherského Hradiště s primášem Jiřím Pavlicou. Vstupné v předprodeji: 370,-Kč, na místě: 390,-Kč DIVADELNÍ PLES SE SWINGOVÝM ORCHESTREM V letošním roce se uskuteční historicky první Žamberský divadelní ples! Přijďte si v rytmu swingu zavzpomínat na skvělá divadelní představení, zatančit si a zkrátka si užít jeden úžasný večer. O Vaše gastronomické pohodlí se postará výtečná kuchyně šéfkuchaře známé restaurace Mathys s. K tanci a poslechu bude hrát Big Band Lanškroun. V průběhu večera vystoupí také divadelníci z DS Diviš. Hlavní hvězdou tohoto výjimečného plesu bude charismatický zpěvák Martin Chodúr, vítěz prvního ročníku soutěže Česko-Slovenská Superstar, jehož fenomenální hlas bývá přirovnáván k legendárnímu Tomu Jonesovi. V podání lanškrounského Big Bandu i Martina Chodúra uslyšíte nejen širokou paletu swingových klasik a jazzových rytmů, ale i známé populární skladby v netradičním aranžmá. Sokolovna Lukavice pátek 10. ledna 2014 v 19:00 hod. místenka: pro abonenty 120,-, předprodej 170,-Kč, na místě 190,-Kč bez místenky: pro abonenty 70,-Kč, předprodej / na místě 90,-Kč. Předprodej a rezervace vstupenek probíhá v kanceláři Divišova divadla. Kulturní komise obce Záchlumí Vás srdečně zve na Vánoční koncert, kde vystoupí smíšený pěvecký sbor Alou Vivat z Ústí nad Orlicí v pátek v 19:30 hod. v sále Fontána v Záchlumí vstupné 50,- Kč Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk Vás srdečně zve na tradiční Vánoční koncert všech oborů v pondělí 9. prosince 2013 v 18:00 hodin v Divišově divadle Vystoupí sólisté, soubory, taneční obor a dechová souhra Vstupné 50,- Kč důchodci sleva předprodej FIDIKO Vánoční KONCERT Dětský pěvecký sbor VIOLA Žamberk kostel sv. Václava Žamberk čtvrtek 19.prosince 2013 v hodin vstupné dobrovolné

9 Žamberské LISTY 9 Společenská rubrika Blahopřejeme Jaroslava Strnadová 92 let 17. listopadu Elena Čižnárová 86 let Albertova Bedřich Šponar 86 let 28. října Miroslav Čermák 85 let Komenského Jiří Bárta 85 let U Polikliniky Zdeněk Kristejn 83 let 28. října Vladimír Mitvalský 83 let Albertova Zlatuška Nedělčevová 83 let nám. Gen. Knopa Jaroslav Schröffel 81 let Polsko Věra Břízová 81 let Albertova Karel Jelínek 81 let Vrchlického Jarmila Hynková 80 let Špitálka 693 Vzpomínáme Zdeněk Kroul 85 let Albertova Pavel Dostálek 72 let Raisova Jarmila Jašková 82 let Husovo nábřeží Oldřich Khol 56 let Hluboká Jaroslav Kratochvíl 78 let Fučíkova Timotej Jansa 22 let Masarykovo nám. 166 Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel Poděkování Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili rozloučení s naší maminkou, paní Jarmilou Jaškovou. Děkujeme za všechny květiny i za ústní a písemné projevy soustrasti. Panu Janatovi a jeho kolegům děkujeme za vzornou organizaci a panu Pazourkovi za úpravu hrobu. Zvlášť chceme poděkovat MUDr. Mudroňovi a paní Světle Vojtkové za pomoc při domácí péči o maminku. Jarmila Kavanová a Zdeňka Rendlová VÍTÁME Je to jako pohádka, když se začne život děťátka. Přinese lásku, radost i smích, stane se pokladem rodičů svých. Ať děťátko má všeho dost, v životě jen pro radost. Zdraví, štěstí, veselosti, jak v dětství, tak v dospělosti. Dne 23. listopadu 2013 přivítal 1. místostarosta města Žamberka Ing. Petr Novotný v obřadní síni radnice mezi občany našeho města tyto děti: Lucii Dostálovou, Adama Vrbu, Tomáše Matyka, Filipa Brdíčka, Jakuba Gažáka, Sofii Míkovou, Jakuba Skribu, Vendulu Hynkovou, Kryštofa Šedého, Davida Prchlíka, Natálii Kudlačíkovou, Julii Bergmanovou, Emily Matějkovou, Jitku Kožnarovu, Davida Kmetě. Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný lásky, zdraví a radosti. Za SPOZ Lucie Charfreitagová Diamantová svatba Šedesát let společného života si 23. listopadu 2013 v obřadní síni radnice v Žamberku připomněli manželé Jiří a Marie Hovádkovi. Slavnostní obřad vedl 1. místostarosta Ing. Petr Novotný. Manželům Hovádkovým přejeme mnoho dalších společných let prožitých ve zdraví a lásce. Za SPOZ Lucie Charfreitagová PŘEDVÁNOČNÍ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY Od 2. do 20. prosince zveme na adventní výstavu výrobků z patchworku. Přijďte si prohlédnout práce skupinky žamberských patchworkářek, uvidíte (nejen) vánoční prostírání, povlaky na polštáře, drobné dárkové a dekorační předměty, hračky, atd. Výstava je částečně prodejní, máte tak možnost vybrat pro své blízké zajímavý dárek. Ve středu 4. prosince od 17:00 hod. se koná beseda s dětským lékařem MUDr. Jaromírem Andrem na téma dětských nemocí, úrazů a jejich prevence. V pondělí 9. prosince od 17:00 hod. proběhne další výtvarná dílna pro dospělé - předvánoční setkání se scrapbookem. Přemýšlíte nad originálním vánočním dárkem? Obdarujte své blízké průkazkou do knihovny. Knihovna v prosinci zájemcům nabízí průkazky v originálním dárkovém balení. Cena dětské registrace je neměnná 50 Kč roční poplatek a 30 Kč jednorázově za tisk průkazky. V dárkovém balení nabízíme také průkazky do dospělého oddělení, registrace je rovněž roky za stejnou cenu 150 Kč + 30 Kč tisk průkazky. MĚSTSKÁ KNIHOVNA DĚTEM: V pondělí 2. prosince od 15:00 do 16:00 hod. proběhne adventní čtenářská hodinka pro prvňáčky. Ve čtvrtek 5. prosince se koná Mikulášské půjčování - každý dětský čtenář, který ten den přijde do knihovny, dostane malý mikulášský dáreček. Od 5. do 20. prosince máme v knihovně dárkový stromeček - za každé vlastnoručně vyrobené novoroční přání (PF 2014) dostane dětský čtenář dáreček z knihovního vánočního stromku. Ve čtvrtek 12. prosince od 15:00 do 17:00 hod. proběhne tradiční vánoční výtvarná dílna pro děti - výroba drobných dárečků a dekorací z papíru. S sebou nůžky a lepidlo, materiál k tvoření poskytne knihovna. Ve čtvrtek 19. prosince od 15:00 do 16:00 hod. tradičně předčítáme dětem, tentokrát z vánoční knihy Miloše Kratochvíla Mikuláš, Ježišek, pan Vrána a my. Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk

10 10 Žamberské LISTY SVČ informuje Mikulášské odpoledne Ve čtvrtek proběhne na Pěší zóně v Žamberku tradiční mikulášská nadílka. Co je pro Vás připraveno? Děti budou plnit andělské a čertovské úkoly, Mikuláš bude rozdávat sladké odměny a rodiče si spolu s dětmi užijí atmosféru předvánočního svátku. Mikuláš se svou družinou nachystal pro děti zábavné úlohy, za jejichž splnění od něj dostanou medové překvapení. Pro rodiče bude připraven speciální čaj a možnost předání vlastního dárku svým dětem prostřednictvím Mikuláše. Nadílka bude probíhat od 15:30 do 17:30 hod. v prostoru Pěší zóny u Masarykova náměstí. Vstupné 30,- Kč. Krajské kolo v deskových hrách Ve středu proběhlo v SVČ ANIMO krajské kolo MČR v deskových hrách. Soutěžilo se ve hrách V kostce a Rummikub. Z celkového počtu třiceti hráčů postoupili do celostátního finále MČR, které proběhne v Praze, první dva v každé hře a kategorii. Kromě postupu na MČR si všichni vítězové odnesli diplomy a hodnotné ceny v podobě deskových her od sponzorů soutěže firmy Piatnik a Albi. Vítězové: Hra V kostce 1. kategorie ( ) 1. Jan Vencl 2. Dominik Gabriš 3. Libor Jankovič 2. kategorie ( ) 1. Jan Moravec 2. Nikol Stejskalová 3. Josef Vencl 3. kategorie ( ) 1. Jiří Moravec 2. Jiří Moravec ml. 3. Jakub Moravec Hra Rummikub 1. kategorie ( ) 1. Sára Mikysková 2. Jakub Jirčík 3. Jan Moravec 2. kategorie ( ) 1. Tomáš Strnad 2. Mikuláš Suchodol 3. Jakub Moravec 3. kategorie ( ) 1. Martin Stejskal 2. Jiří Moravec 3. Irena Moravcová Vítězům gratulujeme a držíme palce do celostátního kola. Fotografie z vyhlášení naleznete na Za SVČ ANIMO Bc. Lucie Kluková Občanské sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, Web: Facebook: Telefon: BENEFIČNÍ KALENDÁŘ 2014 Občanské sdružení CEMA Žamberk po úspěšném křtu zahájila prodej benefičních kalendářů. Do tohoto projektu se kromě fotografa Petra Šilara a Design studia Cema zapojily také děti a maminky navštěvující Centrum pro rodinu a využívající služby azylového domu. Tímto všem zúčastněným velmi děkujeme. Pokud nás budete chtít koupí kalendáře podpořit, předem děkujeme a velmi si toho vážíme. Výdělek z prodeje bude použit především na akce a volnočasové aktivity pro děti. Kalendář je k dispozici v Centru pro rodinu. Bude ho také možné zakoupit na vánočním jarmarku v Žamberku nebo objednat formou u: či telefonicky: Rodinné centrum Pohoda pro Vás připravilo následující: INDICKÉ BABY MASÁŽE - úterý 3. prosince 2013, 9:30 hod. Přijďte se inspirovat indickými baby masážemi podle francouzského porodníka Fredericka Leboyera. Určeno dětem od čtyř týdnů do jednoho roku. S sebou si vezměte přebalovací podložku, deku a dětský olej. Vhodné i jako inspirace pro nastávající maminky. Masáže budou probíhat v prostorech Macešky v Centru pro rodinu, ul. Nádražní 22, Žamberk.Vstupné: 30,- Kč. Maminky hlaste se: osobně v kanceláři centra, telefonicky na čísle , nebo em HVĚZDIČKOVÉ ODPOLEDNE PRO PRARODIČE S VNOUČATY - středa 11. prosince 2013, 16:00 17:30 hod. Akce se koná v rámci Evropského roku občanů Nabízíme všem babičkám i dědečkům možnost strávit příjemné odpoledne se svými vnoučaty ve věku do 6 let. V programu, kterým vás provede Alice Venclová, společně ustrojíme vánoční stromeček, vyrobíme hvězdičkovou ozdobu, zahrajeme si hry a zazpíváme koledy za doprovodu kytary.vstupné: 40,-Kč/dospělý, děti ZDARMA. Na tuto akci je nutné se předem přihlásit: osobně v kanceláři centra, telefonicky na čísle , , e- mailem cema-nno.cz či přes web -nno.cz (v sekci RC Pohoda/Akce). INZERÁT HLEDÁ SE AKTIVNÍ DĚDEČEK/SENIOR Jste šikovný a zručný dědeček, který by se rád účastnil našeho projektu Dědečkova dílna? Tak právě pro Vás tu máme šanci své zkušenosti a praktické dovednosti zúročit a předat je dál, chlapcům ve věku 8 15 let. Cílem tohoto projektu je pomoci dětem naučit se zručnosti, používat ruční nářadí, vyrobit si praktické věci tematicky orientované na roční období či se naučit opravovat různé výrobky. Pokud máte chuť se do našeho kroužku zapojit, hlaste se na telefonu (Lucie Malá), nebo osobně v Centru pro rodinu, Nádražní 22, Žamberk. Za občanské sdružení CEMA Žamberk MgA. Zuzana Mitvalská Zahrady u SPLAVu Sdružení SPLAV, o. s., realizuje projekt Zahrady u SPLAVu vznik Komunitní zahrady u renesančního zámku v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o projekt v ČR v oblasti zahradnické terapie pro nezaměstnané, který se realizuje od ledna 2013 do prosince Projekt je rozdělen do pěti částí, financován Evropským sociálním fondem (OP Lidské zdroje a zaměstnanost) a má dva zahraniční partnery. Cílem projektu je přinést do ČR zahradnickou terapii jako formu pomoci znevýhodněným skupinám občanů a nabídnout jim cestu k nalezení uplatnění ve společenském i pracovním životě ve farmářských zahradách. Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s dětmi do 15 let, kteří nemají zaměstnání, nebo maminky na mateřské, které nemají zajištěné budoucí zaměstnání, a osoby starší nad 50 let, také nezaměstnaní, ne však důchodci. Našeho projektu se účastnily čtyři maminky s dětmi ze Žamberka. Jednu ženu ze Žamberka zaměstnáme, ostatní ženy našly během projektu jinou práci. Byli jsme rádi, že jsme mohli pomoci i občanům, nejenom z území Rychnovska. Aktivity projektu jsou uskutečňovány s metodickou pomocí partnerů projektu Riverside Market Garden z Velké Británie a Juankoski Heritage Society z Finska. Poskytovatel pozemku je renesanční zámek Doudleby nad Orlicí. Aktuální informace, recepty, fotografie z celého projektu, zkušenosti ze zahraničních cest naleznete na V případě jakkýkoliv dotazů či zájmu nás navštívit nás můžete kontaktovat na u: sdruzenisplav.cz. Děkujeme i občanům ze Žamberka, kteří nás pravidelně navštěvují na farmářských trzích v Doudlebách nad Orlicí. Ing. M. Doskočilová, Sdružení SPLAV, o. s.

11 Žamberské LISTY 11 Ovocný den s Halloweenem 31. října a 1. listopadu žáci tříd se na chvíli proměnili v halloweenská strašidla a připravili program pro žáky 1. stupně. Naše škola se účastní projektu Comenius, a proto ve třídě bylo hodně obrázků s ovocem a bylo připraveno malé občerstvení z různých druhů ovoce k aktivitě Den ovoce. Navštívilo nás 220 žáků 1. stupně spolu svými učitelkami a ochutnali naše ovocné jednohubky. Pro naše milé návštěvníky jsme měli připravenou pravou hallowenskou zábavu. Děti soutěžily v různých hrách, např. mumie, oči Frankensteina, visící jablíčko Žáci 2. stupně hezky zatančili hallowenské tance se žáky 1. stupně a jejich učitelkami. Myslíme, že se nám Halloween a ovocný den povedl a dětem se líbil. Více fotek z této akce můžete najít na webových stránkách školy: www. zs28rijna-zamberk.cz Kristy Martincová, Terka Martincová, Markétka Kanálková (žákyně 9. A Základní školy Žamberk, 28. října 581) Speciální střední škola a základní škola Žamberk VELKÝ ÚSPĚCH V LANŠKROUNĚ!!! Dne 7. listopadu 2013 se naše škola opět zúčastnila sportovních her, které pořádá Speciální ZŠ Lanškroun a sportovní klub Korunka. Tato sportovní akce je určena dětem ze speciálních škol. Letos ta naše vyslala dvacet žáků, ze kterých vznikla dvě soutěžní družstva. Děti měly za úkol plnit různé sportovní disciplíny. Opravdu se moc snažily a snažili se také jejich učitelé a asistenti. Díky tomu jsme získali jedno první a jedno druhé místo. O zlato se postarala Nikola Čermáková a stříbro získal Ondřej Macek. Byl to pro všechny skvělý zážitek a všichni jsme byli odměněni čerstvým koláčem a děti si odvezly i drobné dárky. Moc děkuji všem kolegům za skvělou a zároveň velmi náročnou spolupráci a dětem za výbornou reprezentaci naší školy. Za SSš a Zš Žamberk Štěpánka Bodnárová SPECIÁLNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢAMBERK, Staňte se na chvíli součástí našeho školního ţivota, přijďte si prohlédnout prostory školy pro střední školu a nově zrekonstruované prostory pro základní školu. Jednotlivé učební obory vám přestaví samotní studenti se svými pedagogy přímo v učebnách, dílnách, cvičných kuchyňkách a v ostatních prostorách. Výrobky našich studentů jsou nejen ke zhlédnutí, ale také k zakoupení - nabízíme adventní věnce a svícny, cukroví a jiné dobroty s občerstvením ve cvičné kuchyňce a mnoho krásných drobných výrobků jen tak pro radost! Všichni jste srdečně zváni!!!!. Tyršova 214, Ţamberk Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 9 00 hod. do hod. Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 PSČ ve školním roce 2014/2015 otevře 2 třídy denního studia 4letého oboru ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT M/01 1 třídu denního studia 4letého oboru SOCIÁLNÍ ČINNOST M/01 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: :00 12:00 hodin :00 17:00 hodin :00 17:00 hodin :00 12:00 hodin Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv.

12 12 Žamberské LISTY TECHNohrátky v Žamberku zámecké komnaty zaplnila řemesla Škol, které sídlí na zámku, není mnoho. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk je jednou z nich. Právě sem zavítal 12. listopadu 2013 osmý díl projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje na podporu řemesel. A bylo symbolické, že 150 žáků základních škol, kteří se akce zúčastnili, tak mohli přímo porovnávat například profese zedníka, truhláře, instalatéra i dalších s uměním dávných mistrů. Do projektu TECHNOhrátky se dosud zapojilo žáků ze 43 základních škol Pardubického kraje. perníky a vyzkoušeli si práci v obchodě. Líbilo se mi střídání jednotlivých stanovišť a díky tomu jsem poznal podrobně jednotlivé profese. Nejvíc mě zaujal truhlář. Ještě budu přemýšlet o tom, který obor a školu si vyberu, zhodnotil aktivity čtrnáctiletý osmák Jakub Vican ze Základní školy Klášterec nad Orlicí, která prokázala největší rukodělné schopnosti při plnění úkolů na všech stanovištích. Tradičně bouřlivý průběh měla i druhá část soutěžního programu. Vědomostní hru Hej ty, víš to?! ovládli žáci Základní školy Červená Voda. Na vítěze čekala sladká odměna v podobě ovocných dortů. Více informací o projektu TECH- NOhrátky na cz/technohratky. Eva Hromádková, manažerka projektu TECHNOhrátky V Žamberku se tentokrát seznamovali se šesti obory, které nabízí právě místní Střední škola obchodu, řemesel a služeb. Pro naši školu je typická kombinace oborů v oblasti stavebnictví, obchodu a služeb. Díky tomu se daří, že nám nejenže neklesá počet žáků, ale dokonce se nám na některé profese hlásí i děvčata. Letos poprvé nastoupila dvě do oboru truhlář a instalatér, uvedla ředitelka školy PhDr. Zuzana Pecháčková. Kromě vedoucí kontaktního pracoviště Úřadu práce v Žamberku Mgr. Jiřiny Matějíčkové přišel žáky osmých a devátých tříd pozdravit také starosta města Žamberka Jiří Dytrt. V tomto strojírenském regionu se v poslední době rozvíjí také turistický ruch a bytová výstavba, proto bude v nejbližších letech potřeba hodně odborníků z profesí, které nabízí střední škola v našem městě. Věřím, že absolventi v těchto oborech budou na trhu práce stále žádanější a o to lépe honorovaní, řekl starosta Žamberka. Program, který pro účastníky TECHNOhrátek připravila Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, byl opravdu akční. V průběhu slavnostního zahájení je čekalo taneční vystoupení skupiny Deep Skills Crew z žamberského Domu dětí a mládeže Animo. Žáci poté v dílnách prokazovali své manuální schopnosti. Například spojovali plastové trubky, řezali ytong, zkoušeli hoblovat, míchali nealkoholické nápoje, zdobili Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Mladý talent 2013 má své oceněné Rada Pardubického kraje schválila vyhlášení programu podpory talentovaných žáků na rok 2013, jehož cílem je napomáhat rozvoji nadání žáků a jejich odborných zájmů. Součástí programu je udílení cen Mladý talent 2013, což znamená ocenění pro žáky, kteří dosáhli výrazných úspěchů v předmětových olympiádách, středoškolské odborné činnosti a v soutěžích odborných dovedností. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk nominovala žákyni Lucii Cinkovou (na foto), jež v loňském roce dosáhla mimořádných výsledků v oblasti gastronomie. Na jejích úspěších se podíleli přední odborníci v této oblasti, pan Václav Šmerda st. a pan Roman Ťulpa. Slavnostní udílení proběhlo 6. listopadu 2013 v Pardubicích za přítomnosti Ing. Jany Pernicové a Ing. Ladislava Formana. Vybraní žáci získali pamětní listy a věcné ceny. Lucii k tomuto mimořádnému ocenění srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Za SŠ obchodu, řemesel a služeb Mgr. Ilona Středová Soutěž Český kapr V Českých Budějovicích obhájila loňské druhé místo Lucie Cinková ze Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Dne 6. listopadu 2013 se na výstavišti v Českých Budějovicích uskutečnilo finále soutěže Český kapr Do hlavního finále postoupilo šest juniorů z celé České republiky. Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk reprezentovala Lucie Cinková z třetího ročníku učebního oboru kuchař. Úkolem soutěžících bylo připravit pět porcí moderního pokrmu, jehož hlavní surovinou byl filet z kapra. Na úspěchu soutěžící se podílel i předseda východočeské pobočky AKC pan Václav Šmerda st. Lucie v časovém limitu 45 minut připravila filet z kapra v uzené krustě, bylinkové klobásky, šťouchané brambory s kroupami, dýňové pyré a máslovou omáčku. Porota složená z předních odborníků z oblasti gastronomie jí udělila celkově druhé místo. Lucie tímto obhájila loňské umístění v této soutěži. Za SŠ obchodu, řemesel a služeb Mgr. Ilona Středová

13 Žamberské LISTY 13 ORIENTAČNÍ BĚH O činnosti oddílu T. J. Sokol Žamberk v roce 2013 Oddíl orientačního běhu T. J. Sokol Žamberk eviduje v r.2013 celkem 47 členů. Z toho je 10 členů žactva, 10 dorostu a 27 dospělých. Aktivně pracuje 43 členů. Zaměřujeme se na soustavnou práci s mládeží. Od jara do podzimu trénujeme 1x týdně se žactvem a dorostem na dostupných mapách v terénu. V nepříznivých podmínkách cvičíme v Sokolovně. V zimním období využíváme dobrých sněhových podmínek na nácvik běžeckého a sjezdového lyžování, bruslíme na zimním stadionu a byli jsme i plavat v krytém bazénu. Úzce spolupracujeme se Střediskem volného času Domem dětí a mládeže ANIMO v Žamberku, jehož jsme členy. Využili jsme též nabídky horolezeckého kroužku k tréninku na horolezecké stěně. Práci s mládeží se věnuje ve svém volném čase 5 trenérů OB III.tř. Hlavní činnosti oddílu je účast na závodech Východočeské oblasti (VČO-17 závodů) v orientačním běhu. Naše průměrná účast je 8 žáků, 7 dorostu a 15 dospělých. Školy z celého okresu budou v Ústí nad Orlicí plavat o putovní pohár Krytého plaveckého bazénu. Poprvé. V úterý proběhlo v Krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí pod záštitou Rady města Ústí nad Orlicí první kolo nultého ročníku okresní školní ligy O pohár Krytého plaveckého bazénu. Přihlásilo se jedenáct škol a plavalo 172 dětí. Na pilotním ročníku soutěže se společně podílí městská společnost TEPVOS, spol. s r.o., Město Ústí nad Orlicí, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a dvě desítky dalších partnerů. Okresní školní liga má přivést děti k plaveckému sportu, povzbudit jejich soutěživost a odměnit jejich úsilí. Každý plavec si proto odnese nějakou drobnou odměnu od našich partnerů. První cenou je bezplatná návštěva Aquaparku v Ústí nad Orlicí pro vítěznou školu, přičemž cenu si může škola vybrat postupně, například po jednotlivých třídách, vysvětlila Veronika Krajová, ředitelka soutěže a vedoucí úseku Rekreační služby v městské společnosti TEPVOS, spol. s r.o. Soutěž probíhá ve štafetách čtyřčlenných družstev ve čtyřech kategoriích. Školy mohou na základě výsledků prvního kola před druhým kolem provést úpravy ve složení týmů. Druhé kolo proběhne opět v Ústí nad Orlicí. Vítězná škola okresní ligy pojede reprezentovat okres Ústí nad Orlicí do superfinále tří okresů v Rychnově nad Kněžnou. Velmi si vážíme účasti partnerů, kteří se na soutěži podílejí finančně nebo věcnými dary. Především děkujeme Všeobecné zdravotní pojišťovně, která je generálním partnerem soutěže, a Městu Ústí nad Orlicí. Věříme, že spolupráce bude pokračovat v dalších ročnících a v Ústí nad Orlicí vznikne nová sportovní tradice, dokončila Veronika Krajová. Více na Výsledky: Kategorie A (6. tř.) Kategorie C (8. tř.) 1. ZŠ Komenského Ú/O 3:26,3 1. ZŠ 28.října Žamberk 2:52,7 2. Gymnázium Ú/O 3:27,2 2. ZŠ Bratří Čapků Ú/O 3:01,1 3. ZŠ 28. října Žamberk 3:33,5 3. Gymnázium Žamberk 3:15,7 Kategorie B (7. tř.) Kategorie D (9. tř.) 1. ZŠ Bratří Čapků Ú/O 3:01,0 1. Gymnázium Ú/O 2:38,4 2. ZŠ Dolní Libchavy 3:11,5 2. ZŠ Sv. Čecha Choceň 3:01,0 3. Gymnázium Ú/O 3:16,1 3. Gymnázium Žamberk 3:06,8 Tímto kolem není určený vítěz. Školy mohou přehodnotit sestavení štafet a vylepšit si své výsledky v příštím kole Heslem této soutěže je známé sportovní heslo: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Markéta Vojvodíková, TEPVOS, spol. s r. o. Dopravu na závody řešíme osobními auty, nad 50 km společným autobusem se Sokolem Kunvald a Vamberkem. Každoročně pořádáme jeden ze závodů VČO. V letošním roce jsme pořádali 12. závod v Českých Petrovicích, s účastí 514 závodníků. V jarním období jsme uspořádali tréninkový závod Orlické ligy pro ústeckou a rychnovskou oblast, s účastí 55 startujících.v hodnocení žákovských družstev VČO je naše družstvo na 9. místě ze 20 hodnocených. Licenci B mají potvrzenu 2 žákyně a 3 dorostenci našeho oddílu. V jednotlivých kategoriích máme v prvních 10 hodnocených celkem 15 žáků a dorostu. V kategoriích dospělých a veteránů máme v první desítce celkem 9 závodníků. Nejúspěšnějšími závodníky oddílu jsou: v žactvu Iva Kubíčková, Pachel Jakub, Hnátnická Zuzana, v dorostu Jansová Doubravka, Zemanová Kateřina, Lauterbach David, Dušek Martin, Ježdík Václav, v dospělých Chládková Zuzana, Venclová Veronika, Šponarová Lucie, Kalousek Tomáš, ve veteránech Kalousová Dana, Nožková Dáša, Martincová Helena, Šponar Josef a Tobiška Václav. Obdobnou činnost oddílu plánujeme i v roce Již máme stanoven termín 9. závodu VČO na Rovněž budeme organizovat závod Orlické ligy V kategorii žactva počítáme s náborem nových členů, neboť nám někteří odejdou na školy a chceme omladit stávající družstvo. tobv ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ Svaz postižených civilizačními chorobami v Žamberku zve do krytého plaveckého bazénu v České Třebové své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní občany na plavání, které se uskuteční v sobotu od 8:30 do 9:45 hod. Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), býv. jídelny Elitexu, nádraží ČD. Návrat kolem 11:00 hod. Cena: člen 50,-, ostatní 100,-Kč, děti od 10 do 15 let 50,- Kč. Všichni jste srdečně zváni. Marek Rybár, místopředseda organizace SPCCH v Žamberku Už nyní si můžete zapsat do kalendáře termíny plavání, které jsme pro Vás připravili v příštím roce: 4.1., 18.1., 1.2., 22.2., 1.3., 15.3., Fotbal Mladší přípravka v Lukové: 1.FC Žamberk - Choceň 3:2 (Indrák 2, Brebis); 1.FC Žamberk - Tatenice 3:2 (Dragonides, Martinek, vlastní); Luková -1.FC Žamberk 2:0. Mladší přípravka v Němčicích: Němčice -1.FC Žamberk 0:3 (Javůrek 2, Barvínek); 1.FC Žamberk -Tatenice 9:2 (Barvínek 5, Suchodol 2, Javůrek, Brebis); Semanín -1.FC Žamberk 10:2 (Martinek, Javůrek). Mistrovská utkání Dorostenci: 1.FC Žamberk - Č.Třebová 0:7 Muži B: Těchonín - 1.FC Žamberk 2:1 (P. Huška st.) Muži A: Moravany - 1.FC Žamberk 1:2 (Brendl,Čada). Mistrovské utkání Muži A: 1.FC Žam. - Č.Třeb. 0:1. (kor) Sauna v Ústí nad Orlicí prošla velkou opravou Dne byla otevřena Sauna pro novou sezónu. Plánovaná oprava začala v červenci 2013 a byla ukončena v říjnu Sauna v Ústí nad Orlicí je velice navštěvované rekreační zařízení. Jedná se o tradici, kterou její návštěvníci využívají již několik desetiletí. Nabízí možnost odpočinku a posílení zdravotní kondice. Největší změnou prošlo nové zázemí sprch. Byly odstraněny staré obklady, které byly nahrazeny moderním novým obkladem. Je připravena nová střecha v místnosti s ochlazovacím bazénem a nové vstupní dveře na venkovní terasu. Zvětšen byl prostor šaten. Byla provedena nová výmalba rekonstruovaných prostor.více na Markéta Vojvodíková, TEPVOS, spol. s r. o.

14 14 Žamberské LISTY Domov pod hradem Žampachem Paní Eva Loučková a canisterapie v Domově pod hradem Žampachem Více než 10 let paní Eva Loučková rozdávala se svými pejsky radost obyvatelům Domova pod hradem. Za tu dlouhou dobu vybudovala systém canisterapeutické práce, kdy se věnovala více než 70 lidem, dětem, mladým i starým, lidem s lehkým i hlubokým mentálním i tělesným postižením. Každému z nich individuálně a s velkou láskou a profesionální péčí. Spolu se svým manželem pro práci v našem Domově vychovala několik zkušených psů plemen border kolie a kavalír King Charles španěl. Připravila, i za asistence právě obyvatel domova, i psy asistenční i psy vodicí, kteří dnes slouží lidem se zrakovým i jiným postižením. autoškola kalous Žamberk autoškola na splátky Dárkové poukazy na výcvik v autoškole Kurz autoškoly na splátky (poslední splátka v den zkoušek) Tel.: Každý čtvrtek přijížděla do Domova, kde s námi spolupracovala s pejsky v centru snoezelen na senzomotorické terapii, při rozvoji komunikace a rozvoji běžných sociálních dovedností. Dále si pak klienti s pejsky hráli, vodili je a mazlili se s nimi. Paní Loučková pomáhala i v našem tanečním kroužku nacvičit několik tanečních vystoupení s prvky dog dancingu. Každou středu jsme naopak my z Domova přijížděli na statek k manželům Loučkovým. Klienti se učili o psy i štěňata starat, chodili na procházky i dlouhé výlety, běhali s nimi, zkoušeli agility, pasení ovcí za pomoci psa, v zimě i jezdili se psy na běžkách. Pracovali zde i s ovcemi, kačenami, kočkami i s králíky. Práci se zvířaty dělali manželé Loučkovi i při natáčení tří filmů Domova. Minulý měsíc byla Eva nominována na cenu Dobrovolník Pardubického kraje a z nominace měla velkou radost. Paní Eva Loučková zemřela nečekaně Její práce pro lidi s postižením měla opravdu velký smysl. Ač podle ní budeme v práci s pejsky nadále pokračovat, bude v Domově, se svojí milou, veselou a neúnavnou povahou tolik chybět. Moc jí za vše děkujeme Markéta Novotná, Domov pod hradem Žampachem R&R studio 28. října 562, Žamberk Nabízíme Vám: Kadeřnictví tel stříhání, trvalá, barvení, melírování prodlužování a zhuštování z pravých vlasů společenské účesy plesové, svatební Vánoční poukázky, Vánoční balíčky Kosmetika tel Celkové ošetření pleti, depilace, masáže, líčení, prodlužování řas, používáme moderní přístroje, ultrazvuková špachtle, Rio lift Welness tel Vacushape, cílené spalování tuků problémových partií, BodyRoll, Power Plat moderní formování postavy Vánoční poukázky: akce 20 aplikací BodyRoll 20 aplikací Vacushape za Kč Na Vaši návštěvu se těší Renča a Renča Plockovi Přejeme Vám příjemné prožití Vánočních svátků. Moštárna Žamberk (objekt bývalých kasáren) nabízí pro občany prodej volného moštu láhev 0,7 l za 15,- Kč + 1,- Kč za láhev Pozor na změnu prodejní doby: vždy v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. do vyprodání zásob. Kontakt: telefon v sobotu mimo prodej Těšíme se na Vás. Výzva a prosba z moštárny Vážení spoluobčané, prosíme Vás, pokud máte doma nepotřebné skleněné láhve typu 0,7 l, přivezte je do moštárny, kde budou vykoupeny vždy v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. Děkujeme. Adamec Miroslav

15 Žamberské LISTY 15 ŘÁDKOVÁ INZERCE KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Kontakt: tel PRONAJMU nebytové prostory 1+1 (40 m 2 ) Masarykovo náměstí, Žamberk. Vhodné pro kanceláře i kosmetické služby. Měsíční nájem Kč Kč záloha na služby, kauce 2 měsíční nájmy. Kontakt: tel PRODÁM BYT v Žamberku (vel. 35 m 2 ) na sídlišti U Žirafy. Byt je v osobním vlastnictví, nová okna a žaluzie, zachovalý. Ihned k nastěhování, cena dohodou. Kontakt: tel Pronajmu částečně vybavený byt - garsonieru o velikosti ca 35 m 2 v Žamberku nedaleko polikliniky a autobusového nádraží. Nájemné včetně záloh na služby a energii činí 5.500,-/měsíčně. Pozn.: k okamžitému nastěhování. Kontakt: tel Hledám chalupu pro rodiče s menší zahradou. Kontakt tel: Mladý pár koupí pozemek k výstavbě RD v Žamberku. Klidné místo. Kontakt: tel: nabízím doučování angličtiny pro začátečníky. Cena 70,- Kč/hod. Kontakt: tel Nabízíme k pronájmu nebytové prostory 46 m 2 na Masarykově náměstí v Žamberku. Kontakt: tel SOUKROMÁ PEČOVATELKA NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY Pro důstojný a doma strávený podzim života nabízím: péči o seniory v domácím prostředí, která zahrnuje osobní hygienu, oblékání, obstarání nákupů, doprovod k lékaři, psychickou podporu a běžné domácí práce. pomohu i s komunikací s úřady při vyplňování formulářů. Maminkám s dětmi nabízím: hlídání dětí, doprovod dětí do školy nebo na kroužky, pomoc v domácnosti např. se žehlením prádla, úklidem. Akreditovaný kurz pracovníka sociální péče vlastním. Mám osobní automobil pro případnou dopravu seniorů k lékaři i dětskou sedačku pro malé pasažéry. Dle dohody mohu přijet i v sobotu nebo v neděli. Adriana Kočová, České Petrovice 143, telefon: ADVENT V KAVÁRNĚ 1. PROSINCE 1. adventní svíčka manželé Kozákovi a jejich výstava Pohádkový svět 8. PROSINCE 2. adventní svíčka rozsvícení stromečku za doprovodu zpěvu koled společně s žáky ZUŠ P. Ebena Žamberk 10. PROSINCE aroma workshop Voňavý svět esencí Nobilis Tilia míchání osobních harmonizujících parfémů (od 16:00 do 19:00) 15.PROSINCE 3. adventní svíčka pohádkové kouzlo Vánoc 22. PROSINCE 4. adventní svíčka u nás Ježíšek naděluje dříve malé překvapení pro každého návštěvníka NEDĚlNí AKcE začínají VžDy VE 14:30 Rezervace na telefonu DIVADELNÍ SPOLEK NA SKÁLE HELVÍKOVICE A TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ zve na divadelní hru Dívčí válka komedie o tom, jak to všechno bylo - nebylo ČESKÁ RYBNÁ sál obecního úřadu 14. prosince 2013 v 19:00 hodin. Předprodej vstupenek zahájen na obecním úřadě v České Rybné.

16 16 Žamberské LISTY CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRONAJMU PRODEJ-SERVIS-OPRAVY v Žamberku za kasárny patrovou zateplenou budovu pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika 5 kanceláří 600 m m manipulačních ploch celé oplocené. ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , Kontakt: tel Přejeme našim zákazníkům příjemné prožití svátků vánočních PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce tel.: EVROPA realitní kancelář Hradec Králové, Karla IV Hradec Králové DOPORUČUJEME zdařile zrekonstruovaný rodinný dům s nebytovým prostorem v samém centru Žamberka Objekt se nachází v těsné blízkosti náměstí (ulice Českých bratří). Vnitřní dispozice: 1.NP vstup, chodba, nebytový prostor (nehtové studio) s vlastním sociálním zařízením, technické zázemí domu (kotelna, skladové prostory), schodiště, 2.NP předsíň se vstupem na terasu, kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, pracovna, WC, koupelna schodiště, 3. NP ložnice s šatnou, dětský pokoj, koupelna s WC, úložné prostory. Celý dům prošel nákladnou rekonstrukcí (dokončeno 2013). Vhodné k trvalému bydlení s podnikáním. Celková plocha pozemku činí 115 m2 Cena: Kč Volejte realitního makléře: Jaroslav Jiřička Výběr z poptávky: Hledáme zemědělskou usedlost i v horším stavu s min. 2,5 ha pozemku Rychnovsko, Ústeckoorlicko. Nabídky na tel.: p. Blaha Koupím rekreační chalupu v Deštném v OH nebo v blízkém okolí. Pouze objekt bez dalších investic. Tel.: p. Kočmíd Uzávěrka ŽL č. 21/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí.

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí. TISKOVÁ ZPRÁVA 2 Sídlo sdružení: 517 03 Skuhrov nad Bělou 84 kancelář: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého n. 23 Ing. arch. Kateřina Holmová kontaktní osoba Tel. +420 494 323 650, katerina@sdruzenisplav.cz

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015 Životický portál Od 5. října do 11. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Neděle 27. 11. 2016 Galerie bude otevřena od 14.00 do 17.30 hodin. Od 14.30 h jsme připravili Tvůrčí dílnu pro malé i velké:

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016 Životický portál Od 4. dubna do 10. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

TECHNOhrátky. Projekt na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji

TECHNOhrátky. Projekt na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji Projekt na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji 2014 - charakteristika projektu Projekt Odboru školství a kultury KÚ Pardubického kraje, garantem Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Program adventu v Lanškrouně

Program adventu v Lanškrouně I. ADVENTNÍ TÝDEN NEDĚLE 27.11. Program adventu v Lanškrouně 14:00 Nám. J. M. Marků Lanškrounský smíšený sbor, Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun pod vedením V. Jetmarové I. adventní koncert - žáci hudebního

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Vodohospodářská společnost SITKA Šternberk oznamuje občanům, že ve dnech 2. prosince a 5. a 6. prosince budou ve Štěpánově zapisovány stavy vodoměrů. Obec Štěpánov

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková.

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková. ZÁPIS č. 8/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 1. prosince 2015 v Grabově vile (15:00 16:40) 1) Informace Přítomni dle

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více