Inform ač. a ční zpravodaj Z Š K orytná. Konečně je tu konec školního roku! Jaké bylo druhé pololetí letošního školního roku? Posuďte sami!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inform ač. a ční zpravodaj Z Š K orytná. Konečně je tu konec školního roku! Jaké bylo druhé pololetí letošního školního roku? Posuďte sami!"

Transkript

1 Inform ač a ční zpravodaj Z Š K orytná 2. pololetí školního roku Konečně je tu konec školního roku! Všem dětem, rodičům i pedagogům přejeme krásné prožití letních prázdnin! Jaké bylo druhé pololetí letošního školního roku? Posuďte sami! Beseda zaměřená na prevenci patologických jevů V úterý dne 12. února se na naší škole ve dvou blocích uskutečnila beseda zaměřená na prevenci patologických jevů. Lektorka Marie Domanská ze zlínské Poradny pro ženy v prvním bloku, kterého se zúčastnili žáci tříd, objasňovala dětem rodinné vztahy a možnosti různých řešení neúplných rodin. V poslední části tohoto bloku lektorka děti vedla k nalezení osoby či osob, kterým důvěřují a kterým se mohou svěřit v případě, že je něco trápí. Výstupem této besedy pak bylo vyrobení andělíčka se jmény osob, kterým děti důvěřují a které by jim v případě problémů mohly pomoci. Druhý blok byl připraven pro žáky 4. a 5. tříd. Cílem druhé části besedy pak bylo řešení různých nebezpečných situací. Lektorka dětem namodelovala takové situace, jakými jsou například dotěrný cizí člověk v autě nebo u dveří bytu. Nejdříve děti malovaly postavu, která měla znázorňovat vše to, co je v současném životě může ohrožovat. Lektorka pak společně s dětmi rozebírala, co v těchto případech mají děti dělat. V závěru bloku si děti vytvářely štítky, tzv. bezpečnostní karty, na které si napsaly telefonní čísla lidí, kteří by jim v nebezpečných situacích mohli pomoci. Provozní informace ředitelství školy P ro v o z M Š b u d e u z a v ř e n o d 1 4. č e r v e n c e N o v ý š k o l n í ro k / b u d e z a h á j e n v MŠ i ZŠ v pondělí 1. září 2008.

2 Děti chodily po fašanku Zápis do první třídy V úterý dne 5. února 2008 vyrazily všechny děti naší školy po fašankové masopustní obchůzce. Školáky tradičně doprovázeli členové cimbálové muziky Korytňan, kteří si o těchto svátcích premiérově oblékli nové kroje. Nejmenší tanečníci z mateřské školy měli doprovod v podobě papírové kapely. Závěr fašanku tak v Korytné i letos patřil dětem. V dnešní době všichni víme, jak je pro nás důležitý sport. Děti často místo aktivního i pasivního sportování sedí u televize nebo počítačů. Proto jsme se ve školní družině rozhodli zorganizovat sportovní odpoledne. Dne se od 15,15 hod. do 17,00 hod. ve sportovní hale uskutečnil turnaj ve vybíjené. Akce se zúčastnilo 13 dětí z naší školy. Sportovci byli rozděleni na dvě družstva a hrála se tři kola. Jako v každé soutěži vyhrálo pouze jedno družstvo, a to ve složení Vojta Jurák, Patrik Lekeš, Dušan Vacula, Mirek Blaho, David Čagánek, Monika Hodulíková a Michaela Štecherová. I když na druhé družstvo sice nečekalo vítězství, byli všichni spokojeni. A to splnilo účel této akce. Exkurze do ekofarmy Dne 12. února 2008 proběhl v základní škole zápis do 1. ročníku. Všechny děti předvedly své znalosti a dovednosti, které získaly v mateřské škole. Budoucí paní učitelky se už velmi těší, až se s nimi v září setkají ve školních lavicích. V rámci tématu rozmanitost přírody, podle něhož naše školní družina v tomto školním roce pracuje, jsme se dne vydali na exkurzi do místní ekofarmy Zelený vrch. Prohlédli jsme si ustájený dobytek. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací týkajících se chovu, ustájení, krmení a rozmnožování skotu. Tedy celkově, jak to v dnešní době funguje na ekofarmách. Děti měly velké množství dotazů, na které jim odpovídal pan Špaček zootechnik místní farmy. Exkurze byla velmi zajímavá a pro všechny přínosná. Světlana Čagánková Turnaj ve vybíjené se vydařil

3 Pojďte chytit noty V pátek dne si děti zazpívaly lidové písně ve školní družině. Uskutečnilo se místní kolo ve zpěvu a teď čeká na děti okrsková soutěž v Uherském Brodě. Zpívalo 12 dětí a mezi největší zpěváky patřila Tereza Osohová, Šárka Polášková a Karolína Navrátilová. Děti si vyzkoušely, jak je náročné zpívat před obecenstvem. Vítězům, ale i ostatním blahopřejeme. Březen - měsíc knihy v tomto duchu jsme pojali plán práce naší družiny v měsíci březnu. Dne 18. března jsme navštívili Městskou knihovnu v Uherském Brodě. Nachází se na Panském Domě, což bylo sídlo Pánů z Kaunic, které v minulosti postoupili Městu Uherský Brod. Knihovnice paní Věra Lovecká uspořádala pro naše děti velmi zajímavou besedu na téma pohádkové knihy našich předních českých spisovatelů. Vzpomněla díla bratrů Čapkových, Ondřeje Sekory, Boženy Němcové aj. Poté si děti prohlédly oddělení různých žánrů, které knihovna dětem nabízí. Beseda byla velmi poutavá a zajímavá a měla pro děti velký přínos. Světlana Čagánková Netradiční výuka pracovních činností Tak takhle může probíhat například hodina pracovních činností. Jednohubky se podařily a žáčci s nimi oběhli celou školu. Byly moc dobré! Děti blahopřály maminkám k svátku Tvořivé dílny V pondělí dne se sešlo 12 dětí ze školní družiny v jídelně mateřské školky. Spolu s paní vychovatelkami a paní Benešovou z Domu dětí a mládeže v Uherském Brodě si děti vyrobily keramický kachel, kterým potěší svoje nejmilejší maminky a tím oslaví jejich blížící se svátek matek. Matematická soutěž Dne 28. března se žáci druhých až pátých tříd zapojili do matematické soutěže. Žáci druhé a třetí třídy soutěžili v kategorii Cvrček, kde se v rámci naší školy nejlépe umístili Karolína Navrátilová (3. třída), Michal Danihel (2. třída) a Dušan Vacula (3. třída). Z žáků čtvrté a páté třídy se pak v kategorii Klokánek nejlépe umístnili Vojtěch Jurák (5. třída), Monika Hodulíková (4. třída) a Elizabeth Vicenová (4. třída). Gratulujeme. V neděli 11. května 2008 pořádala ZŠ a MŠ při příležitosti oslavy Dne matek v místním kulturním domě slavnostní besídku. V první části se představila skupinka maminek s dětmi na mateřské dovolené, které se už druhým rokem scházejí v mateřské škole, aby si děti postupně zvykaly na nové prostředí. V programu dále vystoupily se svým pásmem plným básní a folklorních písní děti z mateřské školy, základní školy, folklorní kroužek malý Korytňánek, velký Korytňánek, mužský sbor a CM Korytňan. Blahopřání maminkám zakončila děvčata aerobicem a všichni přítomní měli ještě po skončení programu možnost prohlédnout si výstavu ZŠ a MŠ na téma Pohádka očima dětí.

4 Atletické přebory školních družin Pomalu se blíží konec školního roku a s ním i pravidelné každoroční atletické přebory školních družin, které pořádá metodické okrskové sdružení v Uherském Brodě. Na atletické závody se vydalo 12 dětí, na které čekalo závodění ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem a v běhu na 50 metrů. Nejprve proběhlo místní kolo. Děti si poměřily síly mezi sebou a poté se rozjely závodit s ostatními dětmi z blízkého okolí. Nejeli jsme zbytečně, protože nakonec děti přivezly 3 medaile i s diplomy. První místo získala Natálie Mahdalová za skok daleký, dále Dušan Vacula za 1.místo ve skoku dalekém a 3.místo v hodu kriketovým míčkem. I za tak slunného počasí nedošly dětem síly a vítězství si plně vychutnaly. I když ostatní děti nevyhrály, mnozí zde překonaly své rekordy. Všem účastníkům blahopřejeme a sportu zdar. Ukázková hodina plavání pro rodiče Kdo z rodičů či prarodičů měl zájem a čas, mohl se přijít podívat ve středu dne do plaveckého bazénu v Korytné na ukázkovou hodinu plavání, na to, jak vlastně probíhá výuka ve všech ročnících. Povinná výuka je u dětí 2. a 3. tříd, ale jelikož máme možnost využívat bazén v Korytné, plavou i ostatní ročníky. Děti přijíždí vyučovat paní Míčková z plavecké školy v Uherském Hradišti. Děti se během druhého pololetí naučily plavecký způsob prsa, kraul a znak. Dále se učily splývat, potápět, lovit předměty či skákat do vody. Starší děti si vyzkoušely branné plavání nebo prsovou obrátku. Na konci hodiny vyšel čas i na skotačení a dovádění. Jsme rádi, že některé děti překonaly strach z vody a některé se naučily různé způsoby plavání. Plavecké závody Ve středu dne pořádala Plavecká škola Uh. Hradiště plavecké závody pro žáky 1. stupně základních škol. Naši školu reprezentovalo 17 dětí, které se umístily ve školním kole na stupni vítězů. Bohužel, při tak vysoké účasti všech závodníků a velké konkurenci dětí plaveckých oddílů se nám nepodařilo přivést žádnou medaili. I přesto všem našim plavcům blahopřejeme k jejich plaveckým výkonům. Ze školních lavic Víte, co jsou schopny naše děti napsat do písemných prací? Posuďte sami: V těle matky se vyvíjí pulec. Objem měříme parním válcem. Dějinný čas měříme podle letokruhů. Přemyslu Otakarovi II. se říkalo Otakárek. Rod Přemyslovců vymřel hladem. V lidském těle je osm kostí. Podnebná pásma jsou normální. V kůži jsou matná tělíska. Patronem české země je prezident. Seno je potrava pro člověka.

5 Pohádkový les přilákal na osm set návštěvníků V sobotu 14. června se místní korytňanský les změnil v zemi plnou pohádek. Uskutečnil se zde totiž již podruhé pohádkový les. Tuto atrakci si nenechalo ujít na osm set návštěvníků, kteří se při procházce lesem setkávali s pohádkovými bytostmi. Na školní výlet - tentokrát do Koryčan Ve středu 18. června se celá naše škola vydala na výlet, a to do Hipocentra do necelých šedesát kilometrů vzdálených Koryčan. Děti byly plné očekávání, cože je vlastně čeká. Cesta byla příjemná a na místo jsme přijeli krátce po deváté hodině. Jelikož program měl začínat v deset hodin, krátily si děti čas občerstvením, nakupováním suvenýrů a různých dobrůtek. V první části programu nás čekala naučná procházka místními stájemi, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o různých koňských plemenech. Pak jsme se podívali na zvláštní plemeno oveček a odebrali jsme se na cvičiště, kde jsme se povozili na koních. Po projížďce jsme byli seznámeni s tím, jak se vlastně takový kůň cvičí. Všichni jsme se dozvěděli opravdu spoustu zajímavých informací o životě koní, jejich povahových vlastnostech a v neposlední řadě i o problémech spojených s jejich chovem. Celé dopoledne velmi rychle uběhlo a už tu byl oběd. Čekala nás zeleninová polévka a kuřecí maso v kari omáčce s rýží. Po obědě jsme se učili lasovat a práskat bičem. Některým z nás to šlo opravdu dobře. Posledním bodem programu pak byl hodinový program na cvičišti, kde nám koně se svými cvičiteli předvedli spoustu zajímavých kousků, například akrobatické jízdy, skok přes překážky či přes hořící tyč. Zasmáli jsme se také při scénce s klaunem, který neuměl jezdit na koni, a kromě toho si děti i zasoutěžily. Každý z účastníků dostal na památku koženou klíčenku. Ani jsme se nenadáli a už tu byl konec. Cestou zpátky jsme si ještě udělali krátkou přestávku v Buchlovicích, která byla opět věnována občerstvení a nákupu suvenýrů. Máme za sebou velmi příjemně strávený den, počasí nám přálo a nám nezbývá nic jiného, než se těšit na příští výlet v novém školním roce. Videozáznam z této akce můžete zhlédnout na stránkách školy -

6 Seznamte se s projektovým vyučováním Od školního roku pracuje základní škola podle nového školního vzdělávacího programu Rozkvetlá škola. Nezbytnou součástí tohoto programu je projektové vyučování, které se orientuje především na zkušenosti žáka. Vychází z přesvědčení, že předměty získávají význam potud, pokud se včleňují do lidských zkušeností nebo jsou používány ve Projekt Velikonoce společné činnosti. Rovněž vychází z předpokladu, že nelze od sebe odtrhovat poznání a činnost, práci hlavy a práci rukou. Projektové vyučování rozvíjí u žáků aktivitu, samostatnost, tvořivost, vede ke zvýšení vnitřní motivace. Formuje také dovednost plánovat vlastní práci, dokončovat ji i přes překážky a nést za ni zodpovědnost. Řešením projektu ve skupinách pak žáci získávají komunikativní a sociální zkušenosti a učí se spolupracovat. jsme letos uskutečnili deset projektů na tato témata: Velikonoce, Světový den zdraví, Poezie, Jarní příroda, Voda, Shopping, TV programmes, The Crazy clothes, Průvodce v cestovní kanceláři a Ukliďme svět. Prolínaly všemi předměty a probíhaly ve všech třídách. Světový den zdraví V prvních dvou vyučovacích hodinách děti seznámily s velikonočními zvyky a tradicemi, na které navazovaly praktické dílny. Každý pak měl možnost vyrobit si v různých třídách jakýkoliv výrobek (kraslice, kuřátka, kohoutci či věnečky z proutí), který si mohl odnést domů. Nejnáročnější bylo pletení korbáčů z proutí, u kterého byla nutná vytrvalost a přesnost. Ukliďme svět V rámci celosvětové akce Clean up the world jsme se všichni dne 11. dubna zapojili do projektu Ukliďme svět. Po besedě objasňující vznik této celosvětové akce žáci i pedagogové vyfasovali ochranné pomůcky a všichni jsme se vydali do korytňanské přírody s cílem odstranit zní vše, co do ní nepatří. V tomto projektu šlo především o upevnění vztahu k přírodě a čistému životnímu prostředí kolem nás. V místech, kde žáci pracovali, byly umístěny poutače o tom, že toto lokalitu vyčistili právě oni. Tento projekt žákům rozšířil znalosti o poskytování první pomoci, zdravé životosprávě a ochraně svého fyzického i duševního zdraví. Po besedě doplňované praktickými ukázkami i vlastní činností žáků pak v rámci zdravé životosprávy aranžovali zeleninové a ovocné talíře. Projekt jsme zakončili výukovým programem Zdravé zuby. Další projekty Návštěvou místní knihovny žáci první a páté třídy zahájili projekt Poezie. Žáci si vybrali spisovatele, který je zaujal, napsali o něm referát a naučili se od něj báseň. Z toho vytvořili vystoupení, které pak předvedli žákům ostatních tříd. Společně pak připravili vystoupení ke Dni matek. Jarní příroda byl název dalšího projektu, který se v dubnu uskutečnil u žáků druhé třídy. Během čtrnácti dnů se žáci učili předvídat počasí z chování přírody, zjištěné údaje včetně počasí pomocí meteorologických značek zaznamenávali do tabulek a v ostatních předmětech pracovali s texty s tématikou jarní přírody. V rámci projektu tak byli žáci motivováni k vyhledávání informací, zjišťování zajímavostí o přírodě, byli nuceni zamýšlet se nad vzájemným vztahem lidí a životního prostředí. Ani v anglickém jazyce se neobejdeme bez projektů. Třeťáci mají za sebou projekt The Crazy clothes. Žáci byli vedeni k systematickému používání naučených jazykových prostředků z okruhu slovíček a vazeb o oblečení a také se učili poznávat životní styl v jiných evropských státech. To bylo jen několik projektů, které máme za sebou. Jelikož letošní školní rok právě končí a my již můžeme hodnotit, je na základě zkušeností pedagogů i žáků zřejmé, že se žáci díky projektovému vyučování učí uplatňovat své poznatky a dovednosti při řešení konkrétních praktických životních zkušeností. Grafická úprava - Lenka Falešníková

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1 ČERVEN 2008 Citace z přednášky Velká iluze českého školství u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě v Hradci Králové 2. dubna 2008 Podtrženo a sečteno Vím, že mnoho věcí je z principu špatně

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: I. Charakteristika školy. 1. Organizace školy název, sídlo, zřizovatel, adresa a telefonní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 strana 2 / 80 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE... 7 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 / 2011 strana 2 / 53 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2011/ 2012 1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 26. 8. 2013 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy...

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 V Roudnici nad Labem dne 15. října 2009 Zpracovala: Mgr. Radka

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více